OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 02, 1884, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1884-01-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

3
- X SSXalj
WALTHAM WATCHES
SO AS TO PLACE THEM
Wittdii tlie reacli of everybody
lovt 'J? h
Ss-sgatess: Tise-Ksepsr ro the Finesx
Pisisaad Atijosred. "Watch.
X Warrant them all Perfect
In Er-ery Way.
T jor'-4: tie "WortL. of your iTaney.
X T2i Give it to Ton. in
A, WALTIIAJI H ATCH.
H. HACEreLD & CO
INVOKES OF KEW GOODS
BARK "C R- BISHOP,'" AND
STEAMER " EHREWFEIS,"1
X503C BSX3CEX",
A Liw Asa f Bit Gwk
SVTtJi
iDiross Goods.
SAaattritTiV!.
r.ULOS? GOODS
A Spier. did Asst. of Shirts,
wi:NuwtaKrv Saa3torBljiHJi,
JL UlfcSE XTPK OF C.UTKIM
Tom Kuci KiuiSL Ta-Omj sail Itafts.
XiiUJta Jfeg rjKmwncto rent raa.
Onam. Tttisd. HrwB.
J Saicvtal &nx.te Ojwwa
2fco ""lib cntJaocy am-.
Sair 5teanL "Viviim. awKanh.
5tsnaf Sunk, Omw Fiaicv 9fc?rftMtv
ifunmmt IkVi Ctntviv laiha Ewcuras.
Sate
;3ttHU d)HCttt vtwtevtucw
V JVC'S W JJW TOIK w
JOHN NOTT,
At ifee OMl S5sc 2fe S Sssiasss e. Street
IH5,BffM k SHEET 1S0N WOMB1
PIjTJMBIIv G. m all its brandies : j
ir-sasis "Weil Pipe. s!l sire.
STOVES AKB RANGES !
- W. u hs. , ..-M- " " -f-B - ,
w -m Jio. I WT1-- -lC1 XUTUf TOH.
p,! C -" VAMtfrt ilJ UU ?MMt
CSxii Ir-oc Pe. sH sires, and Jsii c ss
Xcr-ess Sases- Css lra arsiljesd SoSPipe.
Sons e Pnrnisnins: G-o o ds. sii
amy . a cicuac vnu. swaSSB
SisarctKic 13 ass
- Luc in ku -Ttirfftmrr . 5tsoiL.iaiL
Cextnan and Haian a Cigars
JNvSiA xad. Suuiuj Xoxm uuwuc&,
Portland Cement
H. HACKFELD tCO.
ST
nrt ft 'ts&. Wrv
trna. KteMm s ft 'J69Si
mK to. -inck. V ft VcxkAm
'tttiut.ut. Slinky. 3k. r
Tt. rtc -wagy WfHvuc in x.
i ft ? f yrii;JF ft ft
iSulmt to Vis ft not o4eC ft
ana a?i. c . IwifV tejr woHjut wro
Vaaj n v-vutoct wSfl. ft pw f . fC
rrvraiii ftr stiSresKW Hkevm t jaono.
yrli ft Ihaoitn f ft .V f witJ-
fKifK? TTI (TO: ft rft- 56t. 1;
aai Srcw 4a ft wJtf si ft tf
ft tl t" Am, IKS. Si ft pwk
U ki 'vfc;i Si ft jin.jJC i
Kai!U"5: Stasis suniT ftcw
i&n 3toft S fti5a i"
mit.ft 3a ecnei ft kIc
tor. JL & iTf t 3tm wrjus.
fciiaiiwMniii5tn eft' Xe-
Sivo. m laasw ft ttxt SvNfo.
cli Suxen j jwter t www.
J. XI ftctrast. tasa aMn.
jSrr. Im yincw Km anflt fC :fcG
isewftiu. aftrs 394 ftaStiay jtjac c
ssctairsiip.luttvcuii ftiic vcbi-
bk-s JBibSmi. we 3f ii. ft aa "
to ct 5& jfaa. ft- wSv 4
V &a. crt fte -ra no
cam 40ccc m.ft axiflaJSLnw Mcaiwia u
ltarlia;en.ai''f DWir
mj a Mist, i yfctir xvt wofi&t wi
4i rK3 i ycwstcjTf ftiUdiTOiJkwent
uni3trc 9mCr&ftnivc ert&tt 4Ht
rtc tt to Stc-zms t ft rmwww ai ft
jvtoim wil slw cart at tattrnfrtTO w c
ft m. 3 eA&j. i HvoeaC ml
vnA J Sat ji Tait5saHef -
I!tar ItML it TiXst ft SwC ftaA X uit ct3o,
tt ft bi f ttv Mr oniaamr. amcT
sraias lr fain j-iwT.. c xct'jm naa.
3u&ft.c3f. Oik 3ua.o irf mac Oim
c firmx. -l srvsiir swHii aBraoRteuit ao
jw l ft rijSi as aait mbSs bat ijmf at
xEacttf.$rftt$Qn&Yeaftaex xi m&-
bcuuif ao Sir 3ntcr eomi st atuda. 2
aai Ck i. laict. ftt w: ami.
313a atro as asru aiuvs acn msMan aa.
i-lnilrr'L j'jar citnr stumr aim x at in: 3
X auitaxic 3100. tsoumc q aai Jmth ft
1 aVnr vao. Jriot ft i.-w!r .
mv aMt NaX vt M vva 5
visW t SN-iSrc U rWJN. aft
i 4t Wfc. i ft !"tavc w taJ: wi
((ink ir ft awit tf ft t-vh WaV
jt wtt t i avVfepft
ftic i M n ft xtk-M rftSit W
V 9 fti.V ft atvvr i yo.iic
ansaMHN. U jkI tiVwat t4ift
M ft ft xr '3l KXtaJJS.
AS at i $s ft ttw-
?Htf!
Cnandeliers. ILamps. ianterns i
T?srr - .TTr-F!T- 3ZN" 1S50.
J,. W. ROBERTSON & Co.
WILDER & CO.
LUMBER
Importing aid MaflufaGturiag Slaioners.
Publishers, Printers, 3 cok-Binders and
XEWS UEALERSlUTE ARRIVALS!
BUILDIMG MATERIALS i
raU.U3n.
; JUST RECEIVED
1
liKturxis. Smc ftanuiiii'T Sntf sinwsnK?" bra
3ui hanxz xittacm Ik v dS
riiiv luin fiuni! ui ;irs ftaaatauaii
PioneerIiine
f av Mia in ae al a ft aK
jaic a ijkvtrc t BtJL i 4 Sm1 ft
K ft jtrf1 4 w Vtvi. lf Vt
iA. ttsawVlt tNl
airft V it v i
V al ft ift.viU4My
was M fcv-W at ft T
taJk iaaiivs. k ft rit al
Axfatt vv-il nwxcv Tlal
TCM$ ft y31f (t 3i a .
atjiKw. i ssfTOi it evSi Va baj-
?, it. S9sa .-ai a
rtC ??. alfNTOi35 VNT
i ajKv a. ttwtt)t,utdM
tt K 4C tK ar M.avaJM
a(i km. Hr a.tejgsv,,"C'
Ste all vt &or. 14 Etftc a a.wr
ot a waiM. i a v. a
sms v wr ,'uA ccr oivmiwtTysv aaa
fta& wiftcft nftcav-rft$iH.'K ft
iic Mas. cikK aci3 tvctVaTT(aji
ftm v.-fttfm. T faftrat.
Kt 4 sjrf ft W. ta&i Sc ai witK t
KtMc a acaVuIftaiattl
vtx wcV & b.uri) iTL aa
a o tr W fcvi. a. IUaiit-&M a&t
anv.aaf s&rt i aat.
IS hdm i.viii ft ypcaj; staa faaI w
turn, la aaa tut
'va anas. Zrew Zwaiwtwww!
yviato a at-,pph.c T-ml atosi Srt fta
4.X-J:; avi cmosvucAl ea ft aat pcsscMt
MitM)w it HK&iMxn WX a, an waJat
rrJUfT at mjrr rf eae U taxi t
ewiM ! baik aa aoMacxa &c &c
yfa. txK ti j-2 at 3; jj at jvff
aXiagaait aiaiStfi,cg-iT7ffT adzrfNa. I
iaw- ftiU ac ft fiaiiT aaa a? 6fti
a.?vaniJ-rruf. aaii aiafit vtwa! pravos
ao$ a Sti. ta k& aim waft; ft
v 3i rt avKflufii, at tt acuut feu Tar- ft
TLamti. aaltty ai auiXa ay tartwitiapi. 5
aua a aac V il 13 a. kama aaI
n& ftA jarf ai ftcc. Ibr abr to lc&
ae aarv. 12 rntnf: l.-t aaeaM
at A sataJSjr aaii !eiMittx. ria fcaacStS-,
xxl t 0 ;TieiA a ftitii aj a& tnqf
tkia. ITbtnUatt fctwtar wfft WI tial a
aaaftaidkaa two aVu
ftj---t. wt 5rc ftrjo. a. siaicrcic.
lire a5ilt Kt iai iwc aijva wiitf
ilTviUh. ui kiu ikU h. St taot dk
&td a. uJM&iM. xamieir wulvx aouiau a(
Saj &ut 3I ft a.Se3t to utf. xi orr-
antr. ccjewt caasuc emcraL Tar KttR$ 1
lufi eaiVea.'uoIa.i3i&i3bfC7(ttvcai-
;ir ac 3cv nil est aa. irr mc
awanbt. jc acai, aai suit, v cxa. txrx
40x ircar Ira ftax rvem. wdA. ja u
xuc 5nfl ftn a: at ibn.-msu tt Iwg x axrtva
aaai 1. aJ&rvts vti to Vt4f 0:01005
a&3r5bi9ta, lauCarit to pcvaI
Xftc ftiJrturl n?v ami ursrf lup.
Xta:uJttFaftd aMwHsfcCatftlus
a.$m3asiftroa:Bf aa.i to hxvt ta t
ad a. wvafc. ftm& ftj ftsic
iajui it -S m5ri. not Sciiiajr
x30:4xiia.aAlte-aviciiiocT&fth Xv
wc mmm ao a.i.f a. oa ri::L Stc aA Sinir
tc irwfr vttt aia i rpiyrt at c xutami.
Pbtaaaidia.wactfittmtoftja ai-ac JJ".
atwi httt 3a f af ori Jim ieiZ, aai lux 3
BHtt to Ouir.. &ui
TTa Qaw Caomu-
FROM LIVERPOOL.
:l IL ME GO.
OFFER FOR SALE
From the Cargoes 1
BARK MALLS GATE,
Other recent Vessels
ties roewwtsv.
DRY GOODS AND CLOTHING
ftuia ill UWt atVf. faS vvJvrj ;
Kt lVttaa. Wtto $Vrlitf
HvrvV t-ccr CtcftA.wai lia will
0'jv Tit. Trt 1VtScs
Tfr!t.Taii CWft.4 SafXias,
c xr? iw, avi RtoMta,
DSESSEOODS, WHITE i COLO RDSILIS
CV&Fnt Stfsas. ttn CVta..
AMi.ia IVr fcaU tfitaiN.
jvAna taA ft. CM Suw Jt VVajxt
t aavr. jtroazvi rsa ixa iuasfh
Vteeirsi la'raiv Fev- cv (.Vo.'t
lA.-wOtftuatfc. aAor ai jc
"avi. LttSkUs. raaT IVnst iVviK
c'aac rtaK Wia rk x 4ktf.
X BMW aati (.V&.Mi I'bak.'a s4Xi
r- Kjyjjn. laAi KaSS Civ aal
ajnK
lt."V a. mat CWI K i Kv
L.r.ra b.-fv itiaH lvij llijajc
Ua H-ftftK PSs aaa IVi; Hp VUxVru.
vkk Kaalce aA vvim. w Jt toku.
VlTt Cirtyt. Kucn. Vebft
aai Tapestry lKr Xtv,
SADDLERY !
sail Rw' SkiB
KmiSrtv SbivSiLr Ck'tdk OLiAtMbt ias
Suctr B.VGt 20x36: OU BAl.
Filter Press Bags,
Q3 a G-
Tai Kaw t ai&4 to Tk tnwi, aal
KICS BAGS AXD TVSTXE.
CALVANtZED
CORRUGATED ROOFING
i tulxa. Dfee wx5 ut elsl lEsstl vciiiu
arr toaa riL UidL tuuty as caffiK tnn.it be
Ait twiofccc tt fit aiuJW awm6ct &t Stc
3aaSor si 58&. Aaif buint; tina cnraltal u
tujKL k B&Tb s&u&t tEttur giifafiiJum. in. ttnnn
aam&is, ftJJJIiltrJlil'I. .to. mcnaf if iun
In Our Subscription D epartm' t
i iq m-wm m m mm mimm
We Make All Descriptioa. T.-" V Boofe.
law- 4 -MM - ii il n ii 1 -ltU re
E&Tiss: a First Ckss E'dkg Machine
; Jlt IS C?Cr rCT 222-
.1 iCiirsns.
is re FStSTUkC D?XJm.3tT. aire yr-ipar-ic co XXJL
BOOK OBDHRI2vG- DE? STZiIUNT :
JBBT- - "W - - "! C- W Twit's B it I'llu "Sl - iJM i, i' i. i.lt T 1'ni
V - - -J L . . AM Mr m 'UlILWl -f- Tl.
JfCXIC : Jl I SIC ! JI C SIC !
SEW is r
J. BMMELUTS CO.,
Lgents for the -Superior' Stove
JliH, STiljli,
I FflE 4,5$UMai If 'MIL H2H
DRY REDWOOD !
IKnurfa tnraoBi ante OTp.. 3aonriH.
STtdiwgafc HiisCiii. Bjtttirrs,. tCTucniracil.
aainsL t&it pussav of SSit fcii. 13? TraadL ikaa Aan. ai 4i jtux nil
darn air tfak ttr caiiTrnmA Je turn
saiiiitni&i. Tun Ftunf of 2JSo fiuimfc uit
UirfT. THe any jC Cuiutr llarf avjnit neji
tu buiua Eigmt atii T&utW uiHtes Sn -a.
lx iai nrauw tttrrflwrr aj- aiuSVtr art tin
liiBV cavc iSicRjii. Srim 3IJtJ't ior
sgarsrff gngtiije u ai Tsrltz jca-
of jvgtxSxm. ire tS5i: airrSatrT-, -wuiii nut
tnrinirms. vtHPit B Has Iwcct ic nasinn Sa
ami anpcv- 0l ciit afpra." znriH. uic hl cut
Liirr?r CTCimetr c tatr (jmror scusianr nuns
IiaiR, 3ht arnn&er Taaikfi crrsa on
smOnn SUCfcss aftaa ana fioT of a srra
C&ma, Cm nr Hnst&at anil inrr anilnxca c5a.
tcacEurair trc jtnat Hat tnun a an rmna "raoi-
mtr Sic tSiu Ziirrceao. aernal aC sa x
pugniarfim. 0tL iSa. cor&sttv ail tStt j-r
or ggTrocn. cut tics, at siaazrstXajmcgg-g
cisg int. 'i -t-mm rfffwirr'imt.
Twsz. ace:
- ST0hSO0 SilGES
in i- .-tb: a i-r TWrTTiFV 1arai
Mentasxie Range,
Class.
Salt,
DOORS SASH BUMDS
Csttse 03Ci-
tSOTurl aa matiTtaI aanrtnt Tjawr foafc-
Kik? iiifiiraiuiaHrihTUKi: six a aar- 'Stitf
aiitniiraiimiu as waSsit tfcira mu Sua: tfia cferf
aeacpl iuj xAsr xr at oiuten aim.
rsUjra s5s a 3sr atis aot ac C&tnr
xnmnaif 3d aninC 3aaI aaii Drallmii. m. A
aucdiiSTr c vmificci. hinsh. aait aiiipiniiEnc
kcxT jftsocx &aufnr Ad Huzaami. Sunt-
&anccf of ttiir ir4-.rrfflfw ccsiC nr i&c Wti ui
ET E Sfpmota vaaa. . i ajucietiit
sainn juTrreiv -viiait jranaATy Hisei
aijaHin'Bt ax janr3iira tfia. nrdlfl. Ctmr
iuo3Ti; tfut arnnenaii tgiantnsiftf rt wnuaanr
iitoC aai lauia -vaiiiL -rn?t zgaZEH, nil yami
Sir strvnl 2inn3 actKnnml &iz aim. a J"a
imit, d;raaii aggnaq, 5nrn 3i aipc Sic
srxini. iiTT oen. a. Sir SmfiuSici affladQT
?HW aijTns ffirfiar -ratv jrafc&fij: Sat fflo.,
ainr-- Iliiril iliTtat- 3,7pmrr ajil carrcnnLil
kc anauHia3 8m ui azas baits? ngfrfg:
aTiMtliii iuLaitiiHtnu, aaunrat of -nuar
aiist 5ar arnoaniV Seen: nrrffi a ay
trai23 if aiauLa cirjrrX -viiS- animwi-aame aaif
srliicr. Tljri? OnrtSunriiiL t&tr zunmhi air
jiqfant 'TtTtTTg- am cnnffnuf vdbazmi
aceinrt, nnJl aijgiimC Sr tjiix time xzaJHin. jc
air ca fnuriKt; ac air Juaeux Turiiaanr inscnr
nacssv, tasa3Rr jarer (tCsnnws:: ?fc miu.
taauiaiak tti tfhi aficra of JLiHtnlBs. anil rv
an.Q3aai3i!r Tiir qHaiTiK. 5u-vyggsL art as
j-it 3trc smHckmCl grsMti 'ir aiuumnua in
gTTaC)g aa ttr ifuTHirnmir titr euHmimiiT itntsy ir
(fia tstes of graiaraiiiraf ifiitTrsspas. It Jf..
ZagnBC TjT?HTtTTT;--ttT 3tmit zcsBxnxs- x IK-
cirnrf aatroc hi aac tut ziv Ht3, aair airnira
mg-ai m5nT3 ag-n 271fi.. Hx tfie Ihmaraaaa,
Tiifci. ta amra ncnuiurntr gianar?' xasres
araac itarrr irrwnlitt aC smnar f aeac?
airii er rnimitu S!iesr as Sen tfimSc fiat
tfitt rrriirrcharr- omairamrna cflfiir iusime
&artiRot an. 5fnur eSc i. JLtn.trfwy hl
tfis Taa. of JLnrtef- ami (&i snail ht awai&b-
tttt -film ttt; iitrJrf anitt aamgcEatiiis a
( aimiecisir off x nnspfflar 5r ic aeat&r 'Jf ib
awajniiiiBiD araj- Iultt Setcr tCiinatl y Rm
1 Snfl ortfifrSitxaf JLcroC "Sour TaaTiLjc-
I an. Ifia n?nf tSe ennilur fiiten.w jxiii
IZZH&. ana rH5J'
fa x snraicix at 3aiiainixCT EiasV JTj (Cjjce
. mninj ax aux smTvr ami anmiTCty ir 3ae
! i?ane a SuTinrx.
' Jilt lrnr-'nul jit7fi.TT-r araJiHaimi or jtr
rgbir. at or tStt gSara; aa -rafiir nc a. oronCaiix-
-raara- oi lieaRssxiiaF girjgi gaataaniiE ana.
- arpcrrntuThmif ami! & mil an aa gefbsas Cj ih
'aiunnir rf tiie ilmrsi.J Hur 2511 Estf sacsr-,
i ijxCir anil anrscacni jfnrr aa alt ar5inr graafg
'anil Qimiixpr. Si 33. aawwn; -roac 0107
1 3asr 3cCrfii antiBOiuaxL. faoizix 6t mniTWw
Snns tfia aqcjgniTg atrrgr ax aJI iia- grmria. hz
IBr at saxjcinr 5cai o tfur sfinnA, nxaram.
airesr, jtzgiTsntf ihfmannr ax iggfinnagwca,
iamue tbacasr ax atH "wy f &uu aaii
jamtalii.
j ! Enn- X anprrraing aj-caniBiitir ami 3cbhiii
rg: erimialiaCat arrag: 3m ai' enui7:-:rrJngg
'fegsaa, an- xE. 5i- -an aTaire an rariainr s
1 itrrr-n-rrfrry.T Srr sin Ttiimi- gfjnrn&. istr'
' r?rj 4"p?aiiaT fmrirTTmTTf-T H1? TTlfTTirrri?"Jrj' ilt
mm?CT af Sit!., ani" aruxruk. Si Saa -5a. Saai.
' gwPir sdT anojiiiuxra; am canifi'inihs itumiss
artrf jfwrrrrnr fiidt ar" iieur 3-Era -vSSt
: Ur x -yinC liaVgaxj Sac x aiuaEtia: rainnfina;
nrnr tSor -vanTa oar. ami araiuriCTi Slue ixi.it
rTiiii' . fy)'fTiaCrT" fT" TSiTiwi.1 wttt..
Jir Tear- of CoxtbC tit eTramnTg afaatsn
aienai jmiiircaiCTy xiiir -rarar of jftr ax ciiR
niiTiHw frf tfiilrpriS 2x tUts ac5: ax
iDxacru ttiinTttx Jfcait cfiit acaiaTT t um ix
arsme- aamcr ar ais. ara fgirtnnu. atix Ht u
dehtiiC mturaofj ar snrtas snxii Ha ITHifo
31 r or heu. am ptamhar xtsswx inut axuc cai
X IE 'aXjmitvTiaxx
CRYSTAL SODA WORKS
cr Scran in XstvvmctS &s Btsc
10 rrrrr
We Use Patent Stoppers
fi aii nr 3mU.ii
: Ewarxi.
WraG BRICKS, IUKUEX TILES
Crockery and Glassware,
Fxauj dus FliJ'W Sfcirrafts, FvcxBuaxUv t&L.
POSTULSD CEMEhT & RfiE BRICKS
Roofing Slates
scrcs pjLcrrs ato bozxxd oils
Wrataatr Sitae i.ni Gcwicaes.
3y aaii -xrii Kactaif.
TOPSAIL SHEET CHAINS
Powell Dnffiyn. Steam Coal
snittkVEacr. isms EmsriArii
FLO 0I OILCLOTHS
STEEL EATT.S,
0H!L Lim-ad. Sub. aaiSHJk aeaTac.
rish Piatss, Bolts ami Nuts.
U1UI T X ITCH
OSX SEC HOKS&yOWZS
PORTABLE ENGINE
VERTICAL ENGINE
E. O. Hall & Son
HaUJsStealPlows
ACrPJCrLTRiL
DIPLE31B7S
Ginger Ale but ours
OUE.SODAWATER
Hanr viil ic-.
The Crystsi Soda Worts.
5snx e m ass. -at
A.A.MONTANO
PHOTOGRAPHER,
Toiii ".ir 1v JtTxnrf:7jiijafi. annni J
rrae X itg(wCL -TaaMTTli IK C
SEW" PHOTO FEAMES
tcvrn- JW-. SLcr ttQUrXnttC
ISJ.ZVI "VIEWS
wrraj Hit jmul BjaB2xUnK
Its Arr:ra: mt ns CauOnws.
S- 3T FgcfterMC.OjygaTOX.O TTiT
i- S das
COOK STOVES
or azx. too:
igtfmfirs
Px!3rrSJJE2eCZ-iaTiIiiaE
S2xelx
HARDWARE
A SgagntuC J .uwrcT.il ii f
rT" inr m& r ar fttas jmiity jut
ATVAKaOOIfleamrtfrttS na
GEO. W. 1ACF1RLAN1 St El
CHRISTMAS GOODS !
1W
FanoyOooils of .K very llescriiitidn
SUITABLE! FOR PRESENTS.
A Choice Assortment of Majolica Wan,
Just Keceivetl by the "Boll Rock."
Presents for Ladies and Presents for Gentlemen.
Presents for Everybody can bz Obtained from
Cr. W. MACFARLANE A Go.
CALL AND SEE THE NEWGOqfS
xxs- AT -Sr
C. J. FISHEL'S
037
IjSTCLUDIiSrG-:
Fresh Millinery,
Feathers. Flowers,
Hats, &c., &e.3
ON MONDAY, DEC. 3d, 1883.
jJTew Goods by Late Arrivals
FROM SAN FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received by Castle & Cooke
.ALSO. TO ARRIVE BT VESSELS DUE rROX ABOVE PORTS, AXD
To k. Sold at liOWEST HATES
GOODS
Suitable for Plantations, Country Stores
OrVAXlLlKS. 0nler HUcU at Shotit-t Xoticr and with Sttv
faction to l'lirrii -!-. Attrntion i Called to Our
Tm proved, faris PLO "W
TBX 03TtT
i3tnsi rials ruw. xaoe or mju?beo i vst sua. i
Ja. JacrMaTjia rtck.aW.Msa in aarf r. aOrt. baKtaVUIt
Lnaaor ICEiL II.a-u1.VM tun la, a' B 1 IS Hi : tia Oi TC,
B.. Aaaw. N.faotlai4nt. fiiM. fryr. ic(la.ikluit4m.i
Nun u a.nMMw &anat 7x1 ate lK Ria lasa Kxr Mcam racatax l . !x. i
S.aL. Ljm Lrfirg aa Lac m iass taa ralzx rja aa t.wv a. vn
Hi'ffwitTitBi''a Xactrrerr x irt VMm azt Q'alrt ot. IM Ou
DESTOS CELEBRATED SAWS ASD nLES. AT T. SIZES;
3fwa JajMii' aaii Wit Ftv Bajuwg.f (.araatrra. v.hm.. Blxlai taa ITi. . iu.
Latest Improvenients in Shelf Hardware
StUnl.aK.cT r.LSian H1liV.oiWltah.tac.!at,ri..u().
aUa Xia-aflMrcaffafcr t atoat fc Liiiuaaui-j aa Yacaxa raaaa. arqaam'a rauaa Cfaan
ST iPLB ID jEi-"y C3- O O 3D S
STAPLE GROCERIES, Golden Gate, Star i Superfine Ron
L.aia3iaLaaVT Kki&tiu. -' . Nrxa Ln. aa lTrfeaaJic Ctaasa"
For Kerosene Oil We Offer THE PAT.ACE, and Guarantee
it cannot be beat for quality or price; also, THE
V ULCUS, a g-ood oil and above test:
WOODWARD & BROWN'S CELEBRATED PIANOS
Tie Cttapot Geod Piisa; Se Hartn Orraa Co.' Parlor Orran.
s. m. caetbe & Co., j T.atsrhouse,
Haiui. coicnx int
iSTma urtno!i or the
LEGAL TENDER QUARRY t FoBowin Goods Jnsl Recehd
iEL raEriEiD TO
CX HTXalBITAlAi
Flirnisll Stone Black French Merinos,
fats
Building Purnoses,
BALLAST for SHIPS!
LMm' ca4 fiasr. rztanfiat.
Laac Ja.flJi. rta
Ii.ii acara SUUtrr
Cataat4m otc Taada
j Ladies & Gent's Underwear,
Woolen tc Cotton Shirk
Lance iwnnur or
; White Linen Shirta and Coliart
IEACH AND BLACK SAND!-
i l4W aHa vrt aa4 rti
I Edgings and Insertion
- riac imt r
SCOTCH TWEEOS,
New Designed Prists
DBHP CAB.TS
Aaja oa. ikH -a tl i i r w
X Xi
toicinx tiii cizt
SB K33TG-S!irRT3ET.
Rf-Tfepf;sre 305.-"
ICE CE.B.M!
MILE. .i. HART IIA 4UT RE
"uat a rxxae'm. xax a. iant-t -1
Ice Cream Saloon !
fTTLIB
The ELITE
rx asmcno as n
nax ncn tt m
ftnfitw-TBzraDcrizun-'iEif'iifr
ItiT Ito ?!rr)Wy
IDXiT GOSSIP.
q-ixzKE 15 xo nx.BG-f59yp iiow-
x Ojc ai ' vu-r'&M fi4 sit p5i33a a
a tvn nrfit
rmmnu! Jtr i i t sm Zen
English and American Good?
-jaxa jrBMiiauni. ,
BONE
SUPERPHOSPHATES,
AD OTHtTt
trtiatiutr
THEO. M. DAVIES c"-
C. C. STRATEMEYEB,
rttrTi ix
HSSWIlTaifUMBtW
1 -KHlfM.IUKIf

xml | txt