OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 09, 1884, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1884-01-09/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

LaaamV
IX' J
- s : .." T.S
I .- Va T
l, s . c :s :; .5
W -am " .aT a aa, I 1
!
Ia.
i
'If
I'li'n
mi
J
B-
E
at
X
I
,
t
M
S
K
S
K
l
t.i.i Hi JTi an Jfi II "
iSliSKzz ;wjw'j
1k rr&.1ottw...i TaaSfc "
Jtsatl tr -- Jin
--.a. a ain a .. t Tat t -
' an l" lilllW. '
. -a w frMaxua t I
flatasaea. a IVaeHMaw .
I rT!Iee.l 1 ttUTKtxK.
I TicbnaL .JEK
KClatea 5ac3 f
ta ftftaioaxiUnaai ia1lii
- rjiiiiweaai lafTfii ?.eima mnaaiwi.
tj i ,! abftsat ataa im lamll" easjua
I aiaaatjataiit walaard aAaiayrae
1 Aas aa. ara. Aenr. So sCalaov
TVr XfdTdiaaT;
A
IsLtlyacaara. al lie AuamGetteeacfsbedraL.B
xot aa. aassaic. joeJeaa aa
. V"
,-
.- ' xw"t
'S. E ffaBU
V
tr 'avaotunt examsrtrd adtt ax aeaasaciaai
the (?. iaC tbe Xkapbai? a Seetrra! tircaair'j.
cMeasor'.a2u. b. cimmaaoralwe o! tbeap.
-9 tar sLabaalUa. V- aj - TI i
r rf J 1SV Unt firm m mater b 1
lTttW. TaW
- - - lf n- aT . ltL, 1
aMir -,-, V.
j?t
ffie,B !
aJBaSa. t
" ,Ea--cc ,- e-1.- :
.n.; ukft ta-- i iTnat aaajabfi
naealfafrtaaca.
rttfiktsn:
X'P
S aMdaXOa. 3tHlC " "OII TO-T
CMOatta sta we.Vath
L. afiichBi aiNttod. l4Brr
a- "'.TTi
tM 1. Wit, HiaJarillirJ'T Til HlVw' KIM.
trow atctTamcmaaraairata C
- nrrr" JaXxer
WI a pat ingcwt ty laLrta,
tlsajtaaalliaaf j .1 p 3M!aa laOnh" C tWfi'
tf
jc rt5 S I5aii - jrtMBt to
Uta - a..-
afjeardaaMmBt aa ! aC
ii
Xzxmatfitxsszx: Jtlz. G. V tf
r
iminfa taxss & jriviwTdat. ky Sam max 1.
cof? a ---
I.ajK J
-Ula -
. Jjr .- nmntwi. . xj.
-5
.iS',, - - -
Jmi 4 1 1 ?-, - JOB
a Tam" tie
Tvan-
jC hajMSi abtf tiaUtJ iia
- atI.tt.tota?
avataaUtidabf
tallfl ttkaJWaSs
r
a
i
Si.
If, "
K
rSa.
leS.
uwL
DJF
Iff '
a
coaacnctAL.
vh.
XtsiKf hem rtee elaac
'krtkMlmitlrln!Qn traer, . -
-. tM k.aaW darter iWwxrt. aa At ea.Tr
mi-M m tkr O 9 Alaw4i hi4 I AW! U
Swt Fra kt JX wiwy,
w tut tnwinq mi iw
ae Ate rmaWr teTrrl
trtara Kt taaarts Irr e,k-te? ef 13
aa lk Trrrt alk 4 1 aa A ctwrria
CTTWaricWa la lt.
Tar M iwfl Mil ? fr)pf Ut San
itarr ta Ay : ik mm Mrtnl r twt i V u S3
. VufewM eat at iMt Ur. Tar rm W
MIMMnOht Rearvra meW aia.
nwiw ktiti at- tw r bjw
a-et
nffia ISMNf.
Wafttat
"I Iff UN
it X:::55.l'
v r! si5.j$ts?Ms
s"TWs3
aral '"aasx.
LMSIIlJl'ir
'.Jk Hlsi S
ilii J ::..
port or HOXOIXIX.
VmlilrH.
iiUWlM
ki tuar Jur i I
jjh tr I W'"
EXPORTS.
FASSCXGERS.
W . EmJrwtif Xit J
5S.,?TaSiWrtv x: x -LSX7:
J SboC
iMikwit
- w
Kj J .
2sSS6S3ass fim
W toL o:J l
r "V . n . ?"i
tCBl
ltilk "Mlti mmThlM
to55Ti5 Als-
w miM'it. ji tw
. .
K Ji JWJtw
? "-
aA
f V .ft.
k
ink t ?i
' KtJW wjt : n-. hm .J""
wi wrt C TMAt JOHE VT7'
r r i-. 39Ktt.
jCfrtaULTT Br BxW.M.
itfcii"
iESJr:i
' "-"
a k. aa a a a a
mu ax :..,-. I 4 T JlCwmn
a. com -. t
if a ii "" "V'lj, ar
iffiavii ;
&
A. rVarabeial Kifh Ka
Jicaiaca sSjc auiaat AsrtaasaaWrad saarre
abjev aaa a tazpe aaaesnlaiise eeT
A
ISLAND LOCALS.
Hi Himsiu rvxj ui it wtlM tit &
0ioelUTStTci lrttw mill fe4 o
rturla im lie til rt U Atf.
xlimKnbmat BnJm k to k4
dsiisc U fir rrktf tbf yir.
7ii tUie arKWi nanMUe Iltrf
rWMrrtxrrt,Tr( a fcwy -
TW Jftsmftrr bm rd tfa &SMVCM OncTI ?&!
TOl!ruiteJc.V rCBi rrcvJlri. yl
Iblinfai lrl rJ IrVrtt miiPM'S(r1
i5t I Iti SMI nuvm M prfwotJ.
riisaw xft&utia via tmutaoi cifetac Ikis
nrklAiXTcttolftoS mcTf vt LVO K.
rwlia 1 Aim. Xtt. t. Kftirtl et lMsiA
toita.taiMixlitrp. Utatn4MtU;
:&zL
Tli AaaalMn bi ttuwgtft torlftFlwtn
fdntrdoluit immHTIititU
TrA m im.U1 fc VMtrc J. M. tlftt. Jr. Jl
Oil B U CkmttpM wntbtt f ttx Sm Ijt
IliiivnvlM t&ftt ft drftMiB ttohttcfeler
.Vaatttl4ttbwilrJOMti(UM r.
itMrnkuaMlRmL Wilt kmHUWK
MM 9t as M talrmt I oaowm
tVi .v..awu wViJ Cl&Alfl
rrutA at lb Ut XjecwlfttaTTt. buU um?&
T Oeimui hftTt iVV. tnvm ltmM.
Mr nt.MMVulrfl !! ftftU 4I
nlVHlunbiic dtflj H!t IWictmit
n. cEincjftirw"r "
A 4H iwlwt ra tnuit W tk lMt kr
tb.lAof".al U tatfoOiJ fcciari am-ivvnlvittwaratynM:
the Hmotahi r4tl
tv n. til tbftmVs tte
wiK o( tt wt end treni tb S Yott
uacVnac ti wU tilliu ef
, M
11 &brtn ta Wfiwin iai5UKai
UKIOttl tfc IB J- W.4ioMTt3Bv.C
rWiiB Um nm mi; fcj caltacw ".
t.iLOa,.c
t JKn Uiml fw & IffitBU IB t
t&onlTWiuomutbe mftcriM t B
5Vntl Mllr AVuk Tr& aV lC
rimtiiXw RTwa3R.rtan cuoiiawftad tlawjo
(IJUtMM aa ftwmztcvc
. tsf4wrVwftaxidjBMlcelKltl1AB hk fc4
Ajthaaj; Ua a holftdftf tuM 4 i&mafi&scj
Al ti mim IfU u KiuultfOi Ckueh
Urt alT. BKOaB me
kj7 m do tsf nude U the JsiiUAl
at t. u KioMe uoVs u minlilinr; uad
fetsHtcaalmsftre v SelkrrR XG.J.1X
TseUr. V.li. J. XtSnae. K. S J. JL IVxw;
waeHeu:Jiitt UVj cttke t
MuiSli.cliinl oiaexuiK Jt
Iv4 0SKXncsiecac mwwjwwuibi
ml Sftj.
W R. H. lnI.dialje)(t tiecsal
Tervfttoc at ber zaaeas, oa te aAecaroc wC Ue
Srdixa. Ike Haaaaas Buid aaa. fttw a ssaaL
la atteaktaace aafl oiMvcniea weei ikssk imn
IVe Amezuaa ax ertv Uie atoe at Onaesl
KcRHAee bat realined as
ta tie txije; earexrs saoe tae 1 can. A t
of tie iaSyarda aatie tkaree blncl easses the
cuotaxt faj.
lie Jeca! Mtatt caaSeaux ao mswi
an Haws ta owast -waft ".KIfi:
aad atarci to Use anvSatMs at BotttUbiU.
vaanvazacassfee trial oati eae, ia ti 1&-
tonxMuT Omit w tie Stst xcca.
at tt KT4fniia Jja. atoci tailed let
M IaatasM at 'tie SBaJaaUa aajtjatSaa
lk3CMoaa tac patMar apa lar tieatbeeBC.
Km a!tjMe aaoaBapazird tie vtnafersas faraa
tieBtA tT.ad sataed m ae esT aKTal
ntalM( rB lt Taase KariT WlK tor
tie ewtt&c Jfceaoa la Hoaalsas. 5 said tab Ha-
Hmt. r M. HkTw4Afc aa Keaa. Tenazae
e UzJSaaMet via vaa ta Saae tea aei lie HM
bat beat at? ta a ttaarr: ami. jinn.
Jfriti Sawe tu lie msKCt f a . vat
lie ainl e tie Tear, a Jarjre raere
tie resfleaaatH M orafflaaeata, aba raeade
Sxamd abaet raiEiiTillfy, tattncSJtt&eobolK
tiTaderxnc brm lieir asd f eafcjSo ca T ea .
cfcax? lee tbe ISM
Tbe wcfoaaaane bailed Jflr tomarrcr ercvnc ai
the Sea MrscHaH. elitatied "Tie Weoaai! at
lPeJV"Tl'attJ a TtA tie C3jae
B 3B IBe JIBMtJias jjxs iwn w" ."
. t9a tbe tone rca enllriCVYtl roe t
fMecac tie eejesaeBU of
t nwotani fvwse fmaa Labataa '''eTbT daK 0
saesa tagaor pa p tbeaAafseil oaeaf tbe
iinnLwjitcanih.trefft;BCialitaTe bjaee? to
is w to aafre tie naSe. Ike ceezii.
xaest jwejer Las eiaars been rrae era aa Sve
and tfat aalr'a lecioa! jse of Sbal
SxBoard of limpwrt a! eiecaaoas tar
raee tat lie rerTwse of oarrroaEC lie
Im of waervera rrriij la uJ Pndit Si
iureaiT. i. robe: jBretc be beM
ageaM OKKfaoE nftZTK. Bats VBvamt w or
laae esaltSaBr aai we tbat tbeir aM bare Bat
XteAwatesrMcsaealSxaety met foe jxaa&oe
tbrtamiaara act ?
Krre a n aHkm!ei.
baa hniai Base aaft tfce CV. J d tbe
C3rrtar. a tie aacirtj a! Inai!ji jBe
iLcuemd la ciTe a oiotiert toe seroad Fnaay is
rears??.
Tie aesr HaBfatftl at Vsatatx a atari; '
idetrd. fwaae csatasaa is Taade b : I 'arti 1
tbe aiadaari
a3e. YifetxaBvillKTSi3i t soT treei
. ,. itacceisrafx. Ttes asecaaaraitt:
tbe i cm n" linni'i! '" abaab aov tatfs
Xs. J. A- Orra-n tbe veal baava tawlfr of
a.tMtriimiL tiui bea) vare ia oaTBacabe
joiii aTesi siSlic Steea rfflwmaatam T tie
tWeta. annum i m n of to mini ml tVSBas
a)ataiadesicliaBasrc;tabl is tbe aaaae cd
ttJS saacsaAcabte saw Iaac a JTrsfana k-
tafaebbd.
taartr
eroded anJesi; tbe tlia ecr maEataaerd
tv tbesa a Has &e, and tfeat S9sa liiu.aslr
rridaaaFef ttatt jroCHan tias a aadaatlT
AtTjonrTTacaftcltraoaafead
5aaasbKieixTireeBa2n4awBi. Jeaaaia.
A Oa. etHa) cay, art tbe aptaa.
St Albaa's Oollaee eeesed em aa
,iu iBftim ST sobalara. Aa a Woianal Kacaxit
caaas vaU be aeeaed aa ebeeaaftrr Ibis aiS3 ba
tasebt tboTMtCblJ.TJat traai buak caUy btt
Tcaasoa inutaapsta. lue jimsjMsa ad
u cawajUBt aad the obfltkex una a
save rrtamed vBb bear tbear pi
Mr. Oastadrd iet tbe aaaav
iwtestbf aiarodt t toy eaauaana that are
saaar. raeaoeftBtTal,Iaianaeisariec aaa
la raaiy caaes t&e btaiae ses ta
ibov aa aaaeaanar abesr tauTitaaies. Ml by ml.
taodQirTCseRvrelattieiiiaiaia tie xnHCabeasat
tare Aaserord' and iMiratoH. eieand atnrt
IbeaaeMiico! Sbe Humane rooety adaeraaed
ta taaa)aaeai&e Stb east, aaa ran ixSEiesfly
Tsl atatmaed to aaiaat aa rieeaaa r
bit transaction ad axy acber Vniaiiess than a
raaaaar ad be mrrtotel tbeiua nwetist ix
bead ttafl! tbe !t lust. en a
ftrramnabBTaf aaaniiees aaofa reritabhr be
tiajai!MTTeirIeJ!6Tas.Srliayi3ir.
UOTbMJtltotiriSereiaie'Sae. ACbnstsMsiJee
aw rns Jor the abilixaa ed St.
riroj
. -1 n.c la. Thct has alas beoenne tss'alt
t? Jhas JSnrry far lie ciSiroa anrndnr ior
B3dfi msfl Vat ticSr xmn Saj5(C lSitie
Tut V S.S. - pert. - 1-
ftt . .m. & wisi .ta.- SrtairiJhie tf
lif -!. Va-
l" - arts 4aar t aBT Sfaaaaaaa U TJB MIX
Hae bote taft itmmr. ca rt
-i nies cm Imftrf 5l J"- fcc ffit
-2 JCVOKB
ajanaap ;
terBjiw c a iW Qb. xei
ah-a- TLtctBcittl(iiVaSM,ei'rt
;o.t
a, .!! -If
Ita r 11 1 fi a ajfiawasaraj lllHHliaiilK.
-- r -"".- TTIZL
iE lit a a lsf Caw
IKBI U a IDfC
uA. -i-a lit iMeicf e sa
aiiTsJ . w ZfhUsfJI lat fOSaaT 3M
hf. ni ataifia a y-it lw ts
m tew nt C-B &BC CC BWtS
titflCL XllXufitti3:ta. OSvaOaCZZflfS
jcre Sai xnrr xbcs .a
lb. ,a ' - - - iJlltWI
3 "OS JaXC afyaQaaaj JJ- JJ Jtiaa' .
Tb laeL. ocraSfrcjoe i T. . v.
tTlt lWlHaaa CUd PmtTT1Wr Iff fltiia tfi attaf TaVaCatV
JL
jtad CarwE.
fiitrm IM tbe IQBbTMT stjm
Xousiec I vsk TnfiwT
baS r J-
sBaaKte ax br Tf Ktar of tw rw Iwdfafing
lle2y x. Sine
sate Si SMDAeroe f Has aU. vac
rr!lTartlrf TT T --J a-a aas
Aaertbe ritili.atti.aB ascraies liad atfB
TTTirfiiitfrrf. xne baftaw xnd tcxif3iafi jsntsS
antmsasaoreBa lev. .uetaiaU pam natV
razna. -CL cKcaaric war a inas: jawRsari.
br ami aw-
Tltf paidOi aacia. vt eAticwt .a avntio&a mc
fbr Innt abavxtti ibicorarr iar afflif
KCteras Xbe otfl aw gats ps. ibe
ift iTTi"T -
aiSaWaaL. at4 ChtafK W at CXTfc.a Xatttl
JiifitcriiijtoQiaStrwotSalDt Has aM e aofioaca
a-i-a-ta airaitPT oaf taac 11b
i.
klnJlnvlre WiAtI slnrt U I! Dd
8oe W rajMlo
liiTt ir ' J t, l J ! r
nwles a t fcinrUia Kmt, the nons rf
tultU'M'l ' Um tictit thich. Um
htJt tKTtBf RI M ti ISKKUtll tb 1 tK " to
tottini!UMiilidiSyt!t P"01";
Rnront. llt toitoiiUt!KK;ll.U
betes foerol MM ".
Dd U imika o( the wwmi 7nUn: U
WTfarirtag U III It tM
Cowal VeX Wl l to til Be
found t U Wimet ot ClJU,l !e Bfcc.
Tte wM vt ntwaelj comwiwh km ihuj
mejy ivui. Hw il a oor 5St "
eMM aeoeM tu fctteJteJ. petite
Um U Use uiH cffn rtere tie iIei reVert I
to rtiaoml bcs Ul b ttMCt. 1
yon Hath i,riTu iwm, wlteljBuiejot
MESJattJltUrclilertMdUKl fut
bI cmnal. CWiid MeXtaley t. to t
io tbe be n le
I oirrrtM "V.
11. mua nf MntWtUB Md iClt MX UiVftl.
fttxebuft e led to Ue tnitble bnTetr ot a
sur HinHift dart tie b& fterUrait tseteea
Mototai sad liiui. ttrorted mlw
Ge but ir.fei ucc Uk bRten of IJnii.
Mrrerd oLUH !MtTi w tr" " "
neat tkftt Itepi Ua nv 5s ef U More ttal
kee,BlVd ftp1Ur.T. ItvMttlwAUl
eiettMMS tktl tt ww4 p5 "Ji-V lt
maceKs Ut bmiIi t
W eoahsnd w IBjuss br tbe ftftlkonucx. Vr to
Uf wfjarttt l otcftl ivcvaUMD of his fcerotftn
hd tn rtT. la tie Cltwd ttM ot Eairre
ntk a dofliiC liiT(stMctrttTtaEn
A
sail?
Mk. K l litvr ftiJ rTftBAf6iU. and U r. Jeha
Hlilt. me tke oj p."reie" tie JT-
iltWxra lioai Sui rnscueo Hflo.
... . ... . ar
rired t Htte ia WeUi.Ur taocsiac. JanaatJ 3L
taarteec dajn ttwa Sa rnatwo, i a eMjo M
teaeinl ate irt aadise.
V. Jnwtft S3m4ma1. for Ut&T TMTS ft mUe&t
tHKlali.IZd toewxjTTt r naaloc at
IKJo. vtenbti.it: norVed at in traJe ai a
died al HHo 01 tie cirtt of TtnJr. ,. S:'1-
.Deali. B. H Prte KekamUa
Xea aat eeired at 10 a. . aa ti Slh iaat of
t doth at bar twadeow, at llaUsL cf H. B. IL
Itiaeess Kelt ibV.OoTeTaeio!Hilii. tie eUfr
lister rf Het A4ajetr Qseea Kajaplani. lb
deceased bsd ba a tx a lone prnod
taadrnpssoalaSetliooahrfi thteatewdborlife
ataaTiaiet.b8ta.tb aoadetrtl tverace and
rottitad Uie Idraaewt of tbe tx.M Kaeat arra tU
ia cbecb. aatil the date rotatiooed. Tbedeoaaaed
aasabeatSljaarsof ap and vas betorid by lie
oattre evaaJa: iao.
aaa aaaBiaaaHBMa
Tbe BoadCaa
Sreaxaa Cnaarpaa 3ua AIcCcxxt, &im.
k r.ix.JurEaartV.ls -
Kx. Uanaai read tbe retake '2E. . . ,
la tbe SaiaaatCdEnof lit Httriiua IaUBda,
at
Va, K. Ca SSe. Saoforf B. larfa. Wn. O. Saath,
.4oaM.K!aa.MiaiKerotriaace,taeiaaT.
Saifarsatsjamnaaa. ..... . .
TU HMMabSe A.r.Jaii Oxtlsuxtct
it Oart aad Cianot&ircf Sit Kt
Hcabte oaxraiisc aba asta Tocr Uooor.
aostwtUaKMC1 c. Canta. toaf ard B. JaSe
llaa,O.SEitb.a:iIiBKac)c.ia tttltiaalof
Ibat TJi psitieaell i traiesu. ctoasa aod
tax-payers ra aaal Uaeasasic. ail aa saeb are es.
KUfd ta tie n bri bertaaaftei jasred:
Ibat otn ilsastti of riaaice
bereia :s " Sl onion blsnatl
acdteaicraatda are; oa then tfxsaxiaB asd
beiasf.a.a atosatto issae a Urs asiabel, to wit
ceabaadied sal thirty lha&saad doBars of
Goeraaieal 23oods tcttocusc tabeaa
&BT7B4 by tit Aa eaatled aa Act v uiorJt a
aaaal3thaniitstadcaet9 abat aes tacb loia
banbedaat3d.arfavTTed on tba Iflb day of Aa
aaa.A Ihlies. taid tuada beta? by thetf tezias
a3djaaat to said AttraeaMereiaeyaiaad
ia C S. trsed oasa or zts eqaiTale&l;
Aiallbat aUiittendalt II abrcttoisssafllj
boads for iaia sTtr oafass nt cs! tbe rarae of
or itsesjatralect. tetccJycfahjatS
til Talceaf F. S. cald oota. aheref are
wcr prtaaaaiea sabaatt that aafih jaepcHed tssre
S M4 boaavM beaVial tad asattboriad
by Uv.
Aad Tear icatucars f artbM avei tbit tier bare
itoesatd sui def aDdarJ assaesaidboodsoaly
Srr.S.cnU eu or its etnralt aad that be
seircstaaeade to ssrh retraces. . .
Mown; tt pefitiMai rrty tiat aa
da tasae ct of ttas Hsearalee Ooart drrcted
aa aaal defeoaart eatKaaiac and rKratsaag ba
astalfstbererdecat this sail Chief JssDce? from
jsarac sact bXHts tot sajrw eas as afwrsaai.oT
e any exxft fee oolj C b. coed con or tu
thtt process da issoe aoooriaj: ta the
Tcaereof lis Hoeiorable Ooct dreeSM to said
ahy 09i ajs2ieaaoa ahaS xca be trade per
J 1ST Alw rwvu
&UTC.D B. Dotx,
L aiveRM prui. rtixnuiie bcior
U&Otftr 1 JbwcttK J tie
CjcS. 1 Claft 1 oVafick . tt.
C arf Jesix.
n lex Girxf Gc, wrTxHiTiraii
as tttrrft aiiaKfiiS -31 ia Xi ci -e
Jbcijarf(r SivjCTBW den d
lo JL T. J Dai, Cterf J e Oo Stjcmm Orcjt
taaftt - tfclt -. -lit fttocX ta
kjiTMCi)a!a!t tts bItct cotxs
k WntnSs tkKz r. . sraadl cc xtfi Trr
sOcsn. 3k tt t loaa art erf 1SK lad ta isjocixia
ajireoch fct 4 o4flrrtTTSocafr
craUoxs.''
t xzcwoT brfx the HaTxcible I XrOtilij ns
AfaKacacf Jrrti c Or; Sxfrr Gan i las
- a. . . tj IA A'aLvV eM !-Pr Sitil
la. . 4V asm Tv.-at baa laa3
said abnetf! tfcal art- fitbfT arift cif lir Kud
Qaff ,foas tcc do aoS inr etcrr
if star Siaiirue
rrtEmi XaaS VHfTirr
GcXcaKm.anITU.ftxt2ie Vitor- Hz.
H MC3MB - h aMa frl nll
ra; ncC t JafcH JL Etpesui vas
He rl ti n-
rseadesCc anfru; tu.
ICEWSX Of
ll4ctth3lJtbii M.Eai Uat.
iisewiraac tM Saa c iw
lsjrauMUWTtruKTta3cw or
t! ikvtu GonssoBtsa,
o ac Xatbcrnic t' i JUS
t. Batas fcc art fatrcr cbkszu4
rf iiev2otf
-aw. tr sT the varw cc snrraLLa isem
cciittClicaf exj tm r
t&r kiwajta.Monf mxrbcsidft
sari &c be ntxi 7 ! in sj tfec atcarr tor
la.a V-l I
ayitetamyrisit3iiteadTair -S--
Cttle4ESr
vaitua. 4 . , - , a -
rHaJltJEiBaBaaUUag llMtlTNCi W tjf
CTttSiet waHoaBTicc ifrjaM r'
HCnirrLifBa. j
WiUfffTSarrc f yrwuinaiii : ii"-
ba alkaa lMKMri
XT HlanfiSlllaUlaf U lief 10
iaai. 1? tin St Ccrt vtvcl.
f4fthaJila3i:'ra i jri t Jeftcn
K Sajwsit. Jliifiteir nT Rniaoe."" ti
tsan(
kr ZbC xc! irtrnHSlTitt prydT H
Jadda. asbU t rWWTIValnli: tatTtahMfi OJUZB U1U
Sa -TV- nta tat- jlaaria3 Dm M3 ana mytg. OJ
thrt prtri't. rgu La isaiia. be tw ?- to ar
" . 1 a- f ..tltaA. ,
VtKZmLpBi ayVSi ISWa. laajat aaaai aaawj a-
iiBbBSOcaeMmmimB&ssd.tSiFwVL'Jt ICx.
Xa2DzttlptSiifanxcs atwr tf l JLOceafT
yifi TJT1 gaTP aa m ooEarao -
nSflaiiiiliTTiaK.aiKtJcc
Mr. maaai.aaixhma&gtcl3m, W
laizar she fttusiact s3 at fc3 aagyiinar
Krf laaC OdXl K tfeS laaHttaKTCTtf 43dK. 3X ti
t cxe3 atritliact. He ritainwt,
J ,
.a a aaa..i J-
1 SXta IX t XEUN IK TaaaaVaaCaa Ui aaE a.aaay; aaasc
v- f?tnia4ii.4Taaa3aimataestoabTXbat tbe
iccmar feirf i csS ,?"" pracase to -to ao
frjaitrm ftr a t aziffvfa.liai ex
b cawsa iaCe tbe aarwer wa eracre.
CA dc craijave amd m aA caae rthrre tbe Oncrl
tUiavlwdiB. ajeforcar rctuoee was
arztwt. 'saat sto tame wai era&Te ud
. TI Tr - - aai
DH 0H(aUavraaial,taia aar Tin .iir
ru aaOl sbasaar itwae abe Bcmde f w fsflrer
eal. ef tbe Ttdaa Caned istaiea
apaHaati. TaBaTsttt2.w.an77it
that xame. e pwtwtrir. tair ia aw-rate
tart difciidsia was now toawnetbe
r Tm Mi-tm. anal aw Ha.
fiapBt fp "T yasa ayj
Iilteiitv.c3inaVva5tttatlaalxiA to
iaanied wtvcld be
tecK, 3d;. NeTmiTin tveOBt. to nttcmiaoe
n tttc cam 3b: GfvtsxixoaA baa tabes fate nrw
cf Ixw Jan. iv Sbc CocrtV. Xr. EartwraB.
trpmtajf
cxkitil,
7-ac avafwer fn"1"1 btaxinidaadtaUiacfT
a- l&l?f.a UrOrS aaaSaX SaaSt St nftatallaV
i tftoint abeid tbeita.abtit aa smwSa:
a-vi s aa a aafme
g.. SattEXlsrS alTTHg Sb&t Ibft ITaC IS li-O
vteBra3savi2 CBCr Sa-e Sbe r.IVisatioaa,
abt v Tie axrtaKnit m ItacaJ
Tr- cat lias aa boCb cases ajiFMBTB 3s
ifKSpaud Satata. Ac Stata aaaaiwiaDS raat. tbr Cocrt
am t? atmrn Stat cair. anfl trfipetSaax
jtadntt. is xtia. aLawarvssa
tk? tnaa'tsrV la fltl. a&PfL 1C.
Ila aaiTILXI aa aCU aCaaaaaaaaliaaaaaHIIWaWaHM
tfrcnila awe tart beea aaspeC,
Xx. W5 Use pfSCxa. cwaVt ;
asbesaaae ii
2bm se fpSlaS2iaaiaoa Sbe jtiflgBaeitl cf tbe
Caosat iQaJ &aj iirTTTrT in m
XiwaCQKKci rfdoaan be mTvmt& to anetit tbe ttbroot
tt&cmaSaa 4 If tbe iaR.
si Q ks wJU dKBie tbsa aa:ixjiaaciaa?B.nj4
aoaasacxf mtamSas tlB9acl& be a.
yjni Engagc rf lfa prcut aat. aa arnnrSioz
riEtrtfcita!!
sa.frrffitolniija3iaaU.
ifcrTSMnu'
Ht QmMttem
lUwrA.Hiwjn.
a-Sa. jaaaaaaafj ttt M I QCalrC
chMiRWi xriltoot iu
4ahfrv n Kuiktrt cfceca, "JJ
Untied SUW .ueXKAi. uu ywirr ""-" t
SttlriaKcHctiTbriiiXhllstKt otKtrd
xA for Um anal no man ha TfJ? "
arrtnl ot
I
anxxx m nt tfcel? tc wlw if ao ra.Kl ehftac
TJc n a
l do aaiat U fcwtwi tan r
J.. Iaa axf 1MT UatltSIDi TIt MU
tbctw now In tw uaonn s w ifce "
a ihoach oct ll!rito cttrrfocT now
mo1 for 3ntfl t?ttAinc, tf not frtvrt to
ttut ol Uns rt,rJ BAUca, tm aJ emr Trt It
tw, itm Jt naot inmt for to Imutor,
it lb rtArti in to ".";
Tfx enic of J tIt ilB.l,
StatM coM Cnilrd State cold
eWa for Ccufcmj daur. nn J lt.e
rle 10 v I Mlawol T o1" nnli; rr bo( "r"
coUtuu: ratxUem u tivcUotvwo It
ttt mt in Um SwtfS to th dftancenwet
of U twrrM.
If no w
tMTrfforiTtftoitlMTermr eoini m oUier
KTlluwl COWttriM JO, 41 WUl ITT ! Vt
aaiYxbee ct,n?i jnjrrwi xn tmbj
ta omo of oUxr
.wntnvtLict. Tf tan wo ia ow
mtSBiTsot TalwUwctKsMto nanJ lilb
CXiaUnen abost tbe oaly oo that invl tbfe
to oet of tbe eoontry nerer to
Th Ctiiiainm vooial no Jo.bt iwfet I n.ttsl
faprir Ujen com of ut ctMKr Taloe ttun tboae
tm trouw!, IX e tow a 3eM
in sotae oU eoEatrif ith ifprrcUtoi
cxains, no Sotbt moll b in txwrr, bat w
r set cuttleJ to act U-n, WeruiMUcmr
nee 1 wCir to or for tb bet toooey
t tutr, aoJ Mr ccr 5M to tha .ih it.
4Vm, rirrfWf.iMWWrrtilltlla
clfAAce fcr ttiwUet bredd be mal ta iU
lUaUfblKCaMtohataocti.cffnaian TrjK
deaf (tbocct ofla tried itbn roaliiiga cnimncj
tK hoiat a.
"Hut ts a&pt a etjearf! AkoUC Bionej J-
it: twrer f U - wce. , ,
ArjFH'ai.UiUviUdTiTVoot of ctreaUtioa all
otfvnweiAb cotsact lewvinc W f V f
thrtrtrfiiitbeoid law
r.T tmi ts.4 bvIwmt dnTM oat tire brtwr.
Tu Uiit vU alwaja sc;t1j jast Hati
to Uo Uie :. 1bbi o" the cocattr.
Mm toa maca or t ltU aa.. reaOe of pold.
MiTTr aad Mrvr. all f su&uuti ana
xxnif oxta rcrchxHty: rwa!. .
A jan. Ut vooU rcimit 'ntaonej paaie
ia all cotu.tnt UaUaUaf lt J" that voaU
EULie ti tinaac w it coonuj sw ua
Itcre wcaili t vacatT eaoccn for all to bontnr
aihl boiTaJwu enoact f or aU to lead.
THw nwofy tTunv. ta a , only ta lU
of oU vU tnol Ewt man .ta-
oct aa exixTOoa. uat Lu tuorocctiy
teaVd Ua FTTl.ua pracucuaaa
atX will perform aU it cUi&u.
it hi Itftm bEfore aUe coEeaiUla crvoiatAl by
a otjtaZxitMa. aa2 by errry cutmouttec, a
TairtTyrt rrpxi ia raror 01 ice jwn. a
haaded ta,
Mr. Editor, wocid it cot be and tutM
Biviahlve cadir tt fim1" . for the i-o
xaea of to toak caref cEy into tbo eystcm
Ler bnCit to tfcesr noace, and if a rruem of
camacr m to be adof to tale tbe beet that
cafff.n!
Tb Jariwc of raited tutt carreacy for cm
lcre is to crave arfarb&SMCai.as itia
vil aaowa, ibu tbe csneacy ased ia tbe United
Mate bat beea f or ape m a nxat axsatisfactory
aad tf we Ml abost csuu: tint carrescy
trclTiiJTeiy. -nil tbjfct octwItv to aU tbe
aswrmaeei that that ytv&e rzltx tram an
xaoskf y fjtUa.
Hf at pcraeat -re can par osr debU, taxes, ct,
anihaarioiiMCMaadtbe oSkxri will not
ai ia iafena as.anortrTdotan
xaast t ta catd." lfiit svtrtataau and bearr deal-
tUfat i!iAXTJ tha. Bet
era and Ubortcs taxa vaax tiy caa rrt aad
nut to a s&are t parxas larger ocoia.
3so.lL Uoxsrx.
Haiaaltva. U
TtValanas
1t narDaja t.i Jsrv3 br Mr. J. Ia.
iZkJaTaljce, a party, eonatiag of lli ltaiT,
OoL JoAl Hoc J. A. Uoa. IL A. WU-
tsoaca, Jlrtasrv J. M. lT ana u. iitcu
Una aoafiaakd by il Band eeabaiaed at LIS
arr., of Staicrday kaA on tnAl ti
f ft riwaf for Uiiizu. After A fieAfAfit rtiAWce
tbe res cawi at 9 a-a-, and tbe party wrre
xrcdred with a icarste of 21 ctta. Tbevtaxfvas
ttaet5f5lly deoarated vsta feras, cooaaaat learM,
and a
barp y ceotaeaceeDeas of tbe tkj was taaairated.
lbotebeaseraaiaj?ie
i. TlKaa tbe rest of tie
aad iaaudasateava! a snaUcoatsae.
of irtJQ asd bas ialdr eslaJTed to
twice tbe original size. Tbe xaacbiaery ia ia aae
ocato aad tbe era- was a fpectal f
to tb ISpircial aotiee vaa tales
of tbe exzeilcEt paTiaf of a part of tbe boal'.T.g
bt?e. The f -4 w 1ST
caen morltaea aad it H so veil Jocatfd tbat tbe
Tbe
ccUafivs were iaproteii sd tborcectJ j
ltnUlriBicabeedtlaat tbe
'-rat ppKaaCy lorsieafled fee in Uborrs'
brcura br tbe Isfrsrctor cf Xtsnttfrastf. Tbfre
is aJa a oe tw wbach baa aa at.
teidaon of !ticltlres,tbe crccsd forttUwai
doaatAl br tt ptaZaaOJoo.
Abcct t aa adjczfat was x&ade to tbe
cf tbe rmnajfT. Mia. J. S.
csteitataed ber caesu ia t2jacrfi Uavanaa
sSyle. The famlaAst was extelitst : ao duh ef
tse ciaay nieb sneb aa oocaoa ca&
and anpk ftrtk was dee by tbe baacry
At II a.ta. taik tm called for tbe ean, aad
afi rfct for a rmilwar nde. Tbe vboto
bad tamed ocl and tbe pUatatiao baadi
Tbe train
t3 rref to Laalaaift. passisc ttroocli aoae
acrxd fax too
to abt taire. tiua Is TaSered in pail fzoza aa
arttoaxL itiL A retcra earned tb partT to
Ualaba. Tbe of tbe tract o tbe
Ss aSt. xt as weS laid aad lullasted.
.It Xakaba a craad Xaaa bad beea
Ttere er foot V"Q rtf4e prtatat. a ptjyriot
isaWad. irwjac otf lUwaaaaaaCaiiieie.
Aaatiacana, rrfihA. Gertnaaa, xmzztf and
SattfcealOaiaV. IrrBD2 1 reput tbe Baad
At 3 p. m. tbe party A
l4aLCbS ooctreieampc orcittred aa tbe ma-cod boat pet
ci ; at was nianti. aad tbe Baad tu prrUj
teucoagMy dueled. U e tune terttal
bare taaee btea
a sffloc rca ap. HXMtalc vaa rearbed at
a93p.aa. lae party and eacb
ctf it oared tbe a&esaory of a paeaaa,t day ia bsa
tatfesJaE. itr. J. U Raca.aidaB tsaads ta tbesr
a
eaSntia as ta pafeetaaa of n
Jfar dcttiistmntti.
Bkcksmith's Kotice.
TVDKirSIGVKT VOCaLD
I urn tavfora kM fiSca. as4 ttt
4(U Urf -.. ( at I ti. hanar 3a irts3aal ijtr
Wm laa taae tw katj a Ktrmk. V at
CfcWft a, ,m w lia4bf
rnuiiiaE Wrt ilUij TtnaUac kti
1111 I f !. VWaTll Utx W
aarJTI JAMr aVlft'aK. am.
im nttn M BOLTZ
Proposals for T.Trhnnge Wanted
0 ypt YORK OK TjONTK XX
bPl lafsbii a aur W Taaaarag tm
at ( ai,rr t -lit tiubj auiea iwiT
rifaT ai mj jjyc. 4 Xm? CjW At-
ccttr tin year Ji Teeftr awj ibc3c
ZXCEJL5GE OS 5XW YOEE. PAYABLE
AT SIGHT. 50 OS t50 DAYS.
STXEU5G TTT.g OY XOYDOY.PAYABLX
AT HGHZ SO OE CO DATS.
r)a Waakaar - flf lU 4Skr. TaT TU
ae4 1 w ft w tea UmvhA atSa pre
tt ifc muaAei ia tlvr trseT d
M mm MraaT7 t wiiht. rr.
K. M. WHITNEY. P. M C
rab4viac Bfatala. J. teA. 1V TS
The Hawaiian Bark "KAI.E"1
Has Just Arrived
NEW GOODS
aQCaclafold c? Oo.
C;!e
TV WITII A POVV
L s C ar timmati n. a aer
Mat i. 1I1 it A X Caiaaaraca.. Ti- c 0
55T IWaar 'Jrr:3jereia.t
arfitt! a tT parr !-. Jaapr it tfrrlvy swa
Sm taatoa. aC -a-ac aatfxwar
faiti r yulrtit a: wwna c TTiB
, -Baab . aan " "T a a -
ae 3S r a8 n tbt itwaniafj n
na karkiTB
at51U nrXAftmn caa tar aoaf TI CafO".
mnmfi4U
- V t; art rataate ia ILutsea
Oaks, aa roattBra T 1 5-ar actra i- tLMim r
ItMrl
"tic-
ri "11J: rXDEItSICXED IIA1IG
A a3CT nar ziaataiiftja at ia
aT a jasyaaak. awar trtt tfcr ana
tMaL iMaaAi.reha tJta wtJ arrtex
clans' sar faialcx, 1 ?
irArTfifeatrJ reaers
ky " M Gar airicar
trnit atx s cat taatsMcf ar wl
W km-i". mm i MMU ltJlk. ta aall
imi mi" iarafiaa ti aaaatrr asavar kmar
V
Aafia': irasi ADi"tr XttiaWC wA 11G aCnrse
. TJaiSia
Xictrare 51if: rsarrrtfrjarf A f Jsalf
T ACCtlsTDAXCK TTITII A TOT-
1 v af aaf raafla tae s lMttiil iaartaare . T
aJtacT. ia a lam say
SaAdsaS UsT VaT 4aTy erWIIMj.
paT aa. nr n aaw asnaar
aat tm iiaUitiiiB
arw SSkL if m il rfi yaB7ar
SB atr aiiian ma.ia
aCfi5tAT -a !:tt t?r "" Fireaty . B 1 f
itarjuaaai 1 Aa ' m aavtrarr a
yirftT Mtvterwhv
ir' -OH.!
2rirri if kr - r
IrJaafttf UaaaE.aJ.t' an- a" '
jttfe, a" a Am- 1u.ul swar laJUMMaT key I
faa aar kMaW
Vlat
-
- -Ika
r "VW3DCWN""1"111" fr
MfiMttb
rnouTiiE cnrorxii;c.,i3ARdi
An eaatremler oii ta trotota
ItitT, xm (vraJL Dec. Sta) 1SS3.
Dua rani. Icttxt mil brina ta
roatavbertwlafcesfofUt ewlraTl?.wtvicn
mar bo nreenaat ot rulitieal an.. beUicenns
erect; tbe old adaca of tba Komant rt -
Mraaw;inH fa fall practice now ta tarope aa
Id laXstera Asia atxmt tne prWettente wbicb
Fraiiew intends to besttr ipon Tankta, tuid a
&m Cbina toorpoK .
Protectorate ia a well inrrntrd tlip&matio aanao
enTertns tbe void OmML bet ri ta
Utattkal; btbd are they who Oo not fee it
fTha OcnoiiMt nf Toin vhfeb Ih Freach. Re-
pablio not Try adroiUy aad oatimeir aim at, is
aa old Nea ot tne late
III, wbo on tb dar ot STXh Febnvary, l&S.
W tba ralaea ot TaUUrie ta Varta, ta
Ivlarineof tba Emplr or
feat epoca. Adtairal BiRaalt iloOenonUty, earn
lUy asked ta to prepare for him Xapileoa 111-,)
taaatbU project for tbe CVmqwt of Toaain.
vaieb project I qatealy and pteentd
to tb Emperar on the Sad Uarcb. 18SS,
ad U would hare been pot iaexecaUoo at that
UawliichwaataoreropitiottaU.n at ptrsent,
bad not tbe Mtaatjoa 4 Karnpe been so
eosrpbeated. Tor tbe of nmsdintt pan
opinToa. apcxM30 nt. cairvu urn iwMam
traciaof uTnojtxbenalaiSaVed in the Jmrl
V rift xtimtf aad they were
la tbe French. Iulun. OftriAn. EaclW.
aad Amertcaa bewpaers at that time, IS?; the
Hna tarac ru ucnr ion vwr .1;. in wikh mj
Kiert Inch br loch was pt in exfcatooa by tba
ach Ilepeabuc.
I seat snme d'aTn4ainc tats aaair.
nv project foe tb Conquest of Tonus, to lion
mrabla - r fanurrly a taeniber of IL iU
if W has receiml
and to be kind enoaa tn bud them to lib
Majesty the Kim.
I bare read tb protest mjpiml br Mr. f. M.
Gibaoa cvtKvr&lxie the lr4anda of lb Vacine. protectorate
or annexation orftienvUy adrice. ibis
Ma is not new it was cassetted to lin lUajesty
Kin; Kalakana ottt thrre jevt ara ' 1T protest
Ucls of piTot as well ns of dipioraatto tart and
The pivot, more than taternatKnal rtsbt,
aboald be the coaaincainttT of tb
aitb Inhabitants of those Islands and their desire
to QaTer to them tb benefit of their yennfi and pn
leastat: cirinnUoa, etc- etc- ete and abow with
tuatbematkal precision that to tbe llavahan Kiaf
x. better than anr other slate for tu nroT.im.tr
and bocnocraeonnesa, beloacs ta btea mission
to elevate and brine isto tb family cf natioas tbe
inhavtttttntiof tbel'acifielsUiKls net yet Ttsited
by modern progress and cirihxation, la
a hemane and bencmltint project makea
easily its iriy throach with plain words than with
foch cnndllviQnf ct one as tb Oibson protest ia
rasroard tij newjpaprr articles writins is on
thiac and qnite one other Hwritinsdlploraatic
puirs or pnttesu.
To eaodnle, for a pobtfciaa lilo yoax lVentier
who has a xery trnutiM kaovledfieof the world aad
has not receired a dassieal nor collegiate edacv
tb nrotest is well worded encash and will re-
ceir the little atteatkm tt
A lev Oira aco 1 wrote an onrn letter to tee
Kiac and sent a core to tbe editor of the
for ratalKation: tell the editor of tba paper to
pabluh tbe letter addrssed to Mr. Itashaadthe
Kiac.
.oar cood xneeii, ctxAo Lzaia aUoisso.
Tha Mrforminc at the Masic ltiil on th
instant, br the cotabiBitioa
was anotber of tbe series of tnceosac as retards
andiencea vhieb bar been credited to tbe
since their adrent ia the luacdoia. Tbe par
taCaur rerfonaasce on this occasion were the
first and thud acta of the Craioaa Brothers, a
play respected erca cntU to-day oa acccaat of its
ace) ctm rrixa tbe CTexctta of "Patience br
Mis JSeaodet, solos, aad the farce of TnKadi
cai UTUt. 1 tie crania was eaecuTNy rxriarmea
by th profrMXxaixls, iiotiitlisUnaliia? tb poor
ssrport, antil the dael scene when one. if tiotbotb.
of tbA proffArionalS then became decidedly am-tear-Ule
in tbe lHr rncoaater. Tbe
Miss Beandet was rery pood and the "jjexas
from ratience" itn kcily encored one and
acainj oa the Utter call the ulUe ladr prodocirc
br taronte "llrtty as a rjcrBre." Tbe fare vas
better ptrfonaed than on its first prweatation.th
rxa eitzxao tae acton entexixa? mi into ta laa
of th piece and the caiUin dropped oaawall
pleejcd andience.
To-morrow eight "X VConzan of tb reople"
will be asd aa it i spoken of as a partly
ivaral aad taracUT pert ociixxcot. a fall boo
sbotld FTtet tu first apreanBce.
For aiakiac sxcils. fits. dianaoM. oahwUtioa
aad tow rpints, rely oa Hop Kttera. Notice.
IJtir ivtttistmtnL
C IlUSTACTa.
tlwtwrsly wiA B- r Be U
Wholesale and Retail Grocer,
111 Eh trfct. anVr Bbraaeay HaR.
FaavUr. Pteatatiaa. aa 5ip' at
aluart uflr W taaMaal -T ft-TT tcanCT OTdfTI
Zraei Ue exaor Waa-te f allaTaUr ocewtrd.
f TFISFBOXE X. U. W ly
Xorfrartt'5 Aaaeniled Xotlf f of
arr and of Sale.
T- ACCOni).VCE TTH A
1 r ef rale caaUiarat ia a certala W
iia .. mA Vata PrdfT ta Daaiel P.Trae.
.Utr4 tjse ittk tj ef Jtaira. &9S. rtcoeae fa librc
Sg.Tr3g:
laiarad ta M(tie mM atrxtt. fa
Br(j;ca. as cpoa nra iwuihmp . rn pvt.
.antaitlW ieiHTIs(lftiI' aavf tS QoiMa!.
mJTOSDAT.taellibdtTef
aaost et satd day, the prcaiUes at embed ia nM
a tattow pectacd.
artit TaracT.ti ra - fc f W g Caw v. Al
trtT4tUw DAS I EL P. TKTZ.
PwnlM m V mU it t'.aulei M lb b4tSt i4
f Lntaa trfrV Vxxinr a frMrtaf ef aboet 71 feet wfth
tto rear, asaalac tte
var ttae at k 1 feet a LMcataprtM
aeeat ef aa acre I: adfafas l- Pea- FTac.
raattia t aa kala taaaee
attaBgwqa. mt
Xcztgiget. i 5ctice cf Fflredosure isd of Sale
T- Acconi.orcn vrrnt a row-
I aa'axk IB a lLSt4la taMMfXXT atttaaC W
f Pabia. MaVrtaaaaaaa u A J Carrwrtrfci
SorisBawr.
rreiwafd "rter r: aarr . 5Or It aerrr
trrea taal Mt lMtatU to fereclo aaltl
aaaxTatT. Ttr rtymtHivn artra. asd vfoa raid
will I al yltk " ' rim ot
PAamMia Uata.a.c MONDAT. tac lltk Uj f
Freraarr. rH at li X. of sa4 Ast. ibe
nUmeeiz , .
rrtfcarliealreM to had of V S C 11.1, Al
trrTl Uw A J 1 Xox.
ta Iv- mU uaie ta Ruasla. of
arr fCrU aa la K. P UtC
paniaa. r Jiaaa as iaaj
Arret of trrr tme tatai: rrs -i
3LtiZzttm$XltttTTttliiak9t$Alr
F acookd.OiCt; "iriTii ..v
.af ul asaUimnl -a a crrtaia tattwWLl. Saata Vf
LiIhU stoftkaa t.. A J CartwiirAt ItaSlW" af lar
H4v uie. aaW xfce lOi af af XsreiC rf rtcawaW
Uat ( jtram that eakl
warms tawat t ft-l- jaat atwtcagr. far m
titSaa aaa aat fiftrtiaw wfj -H at
iiLT.f at tar ef P JkAaro ta
XOXDAT. Ike lit daj af raraarf. 14. at
IS X. saM day the prrfair ta s4
as btsew H'teiifs.
anarx aru.alar OakUoftTI -- At-
laK. aad eatuiK e4 af aa acre tMt; a aae
LaC anaeaax a ztf rrat aa is a twad air ratal tat
taal i-ar-- art a part or tM MfM
Sari n la. T- aa.
Xorirarfe" tie'ol Forer!nreArSaIe
T IvcconD.vxcE wrni a row-
X ersf sale tawiatoe (a acerram a. wtnp w4W tf
JVaaa Kaat aaaaaaVaU JV aJtf.ttall Al MM. wa
ta Baa !- aaat. at aVjf featota
raiau.Hll .""W a bent, urn
llal W aatt - aa ' ..' .laal nn;
fa raealatoa sale laradasaRaili
ataaUir aanaaa at ta SBhanaa, af I r Adasatt.
BaaMtTaa JtOSOAT. ia Iltt day I raraaryjta,
tt tt X f sa day. A CKTJbe4 la aU
rJpardV C CaMta, ,.
A J.i AaaTraJOirr.ltariaweee.
t V e4arr aieditr Vtoi
ibw ta crM
rraiavlarJarWlifaaWy. W ?t
Ir!iieSi.raeCrt cfSriti!.
M ATTKIS OF THE ESTATE
I -e rDVATaV KE1AT. drta. aa Sa Or aattr
w tlb MKm IUIT MXTIT aa - 5Vorr AX-
Er eeaer tb it H oaarsW 1 rti bra af Ewafj
wbaa x.Miaa BrrfHa CataMa. ttodled
lMat tar tSta J taf Aseii. im are t farad :a tbctr
riarats U iaaw Caarl Er.rei f the
Caart, Jtcterf . arid. A
JaOaaJaXj f k p-ii-a- axtxUa Chrrr
Mta (fce a tae etair rffl
to Trafisei aa tk artvoMb tartrr paid setae eaf
to tauM t V .iy eai:t4 taprreaa,
r ta taa t; of 5 . - B.r
MUSIC HALL!
ONLY-2
UNBOUNDED SUCCESS
coMBnrATioir :
ThxirEilay Evea'g, Jan. 10
iu. a tArcE:
HEBBBAHDMAinrS VEBSION
u jr.A
TiWOUBFTiflOPlE
Or, Tho Horrors of Drink I
Vrtaeid :a tyatrf w a iwaettaW
,
ia sanaaJC "a " n t. j n.
tanr a? lit. e"ai.
rzEss. ruun 4 pnaic xrsAjriaioiTs.
MISS DEAUDET AS
HET WOMAH 0E THE PEOPLE
nrr
MISS CLARA FOREST.
JaCT I Tfca TAaaata
ACT S laa laiaallar
3 Tk la. atatAvara.
ACT Xka Mad Baa-
ACT last
. Tnort ..uak rrrJ afi ,..
a.. ciertaew ct V- TA " B
The Tourists' Eetreat,
At HtrsiBSiw, Kaat. HaaraJX.
"r nixsotie
iaaia. Sa- Sw--
Tltr tjitceir as J8km. i "t V"' wv 'a-
Mi&tV a m .- .. aa a ! --"
Irr 1 l- a w
j a.Va.E tuvavai. a a.
JF TT raatfJllaUaa
eflerr gitqlistmtnls, i gattion gala.
arinr iiimt
1 nun iv .nuuuun inmir
MkodBeady forU.o Any
One Cton Apgly IL ,
tTse the Pacific
j JBvfpbei Paint
DURABLE, GLOSSY AND ECONOMICIL
' MAStTACTTBin OXIT BT
WHlTTlER, FUIXBR & Co.
San Francisco, Cal.
rarffs'ieVythe laraettat ltease af naalaa. fnt
i,laltilhtlaa.lran.e.a. aadl Aaihtlaa
HvmaetCttAlXrKIELaeCIUtn. ttta Mad.
, oftheDetMPuretMatarlaU,
l'lonrcr White If ad. Oildtj of Zinc,
I'urrUncftlOliidciiHlne Colors .
.,. '
Tho Boat Indln Rubber.
PIONEER WHITE LEADir,;:; .o.,
A STRICTLY XXWS.
AtrriCLU. rruKCARItOWATKOP LEAP.0red Ln
rrRERI.riKPUXltKCnOlta.sadll U wU !
rct M I'kcaafcal Aaatrn aa . it ititr npi i
PIONEER WHITE UEAp Vaoafartawa
lea oere cam pr te-
tlesaj l- a-J BBBtll arBlalaL
Its PrcfknrM is Eeoaeralcal. ta tkat tf tm la nalta
IU croTja ta aat lata the wom! of tar
rets aa raiaT,.jr ta iaravaiia 1-
I riNKR XOUMI tlua scTMkrrlothiaXarkrt;
HAacrsiuaR"aDkrarfjfavKRuyu rnarBu r
TIKS, aad It wltkat aa rqaat
i:iMtipiaaii3uiD,aviitMi' ia .x; in
iri la aa O lb tla pail, aad ta vnall Ilea IrM t to
A Fall tirpJ 1 Kept la 5Hxk br Ua j
Whole-ate lleaars In Uoaoiala. toahMiwacoreUUf )
ncctnmradlatraaiBsbiyrrf. Uiaafaftared ooly h r !
WHlTTlER, FULLER A Co.,
Cerntilrrf ef Whit Lead aad M.aarsetarers af Mix. .
ratal.. Calois, Varnua., Wait Zlae, anJ laaort. '
Kg !U. rriael raltfomta I
I,ot or Stolen
TTTiOJI HAWAII, i
I1 kutat tii last of F'Braarr. tS2. I
brsadJr PP. I wttl pay a rrwar of IB fat tar retara
NOTICE I
X ILKKIUtaMKRCirANTTaVIUli:;
JU wlllnpcaDrr.anh, atSOaTT MfTilMaStm). I
ti4aitlt KhKh. wit a larte nt ljatta fm
.el
kls oM WradttadtasBaWccterraHy TWfta
COTTAGE TO LET.
HAT XOCATK1I
riTTTi:T ai rrrrra eaevaraUd kr Vf itw
.:"..:.". .tjz. i
m, sltaated oa www iirm,a .
t of Naaaaa. Aiaale aecatawadailaaa, Utladtag
oat heetra, lor a fatally Fae fall fartrmt r.
KIbiui, jatiraa iwacatTai. a t
ASSU.XKFAS NOTICE.
T1IK ESTATE r T.KE (". WlJJi I
a. ftaToatkctUdieerJaaaarr. A. u. pa a ain-
mn m . wr Tr.. n. 11. clTViloua'a,
mi. Dee. SMb. lvit.
Kwon? On Til Co.. of Honolulu.
'
AH AKIKA
IT jl a?EC am uti die wtuaanmi tnm ta. n
aaaed CtartBff,tfp. kiTtsr aeM ta.tr Ia1eri
ta t'aea FeeA.tfa Tea Laa;. Kweajr Fas. Kaoax
Kla Laa C aad Ka M aa. tk reaiaralaz eartaen of
,aM ana. at. win ceattaa ta eany M tk kal
a., aadet ta Mat aane GVU Kilt.
UAHLU.
AK1N.1A ASSt.
'
Hnilt.J.a AJ. 14
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY
For San Francisco..
the RTr.inaiiir
Aad the Splendid Meam.hla 1 :
CITY GF SYDNEY!
DtLtBBOrtX. C09faifDi:it.
WILL. UYE tlOIOLOLU FOR SH FRtMCISCO
Ca or tiont Moalat Jn. 21
TOR SYDNET VIA AUCKLAND!
TiiErixxDinnTr.t.iiitr
lYEnnCtt. COHltAXIIElt.
On or about January 27, 1883,,
f.ia . .klBH.ul Mr SUnrr taM
arwi4Prrj. rreel CTaarae.ln tba
arar Ifcf Jitf amrr a harf.
f.,a.Tt.t.(.ta.ti. rranrtamanrl Kflnrn.
rnn ft.?.. THE Ronu Titir.
- - 1 , , . I
FOR SALE.
Fowler's Patent Tramway,
It rymid Rail Tl pt a Bai K
WithPatent Steel Sleepers
air wn araeOt: atiof 3 ea rawat.
C EtaEUrXR A L '
READY FOR F1ISHII HOUSES.
t r ! ' :? -
UBDROOH SHTaf -
ODD CUAIRS,
DINING TABLES,
CE5TRB TAEI.BS,
JIATrilKSSBS,
f ?! .
MATTISa,
.WU' h
PICTURE
t
ppcular
tf gf g pr.
Thursday, Jan. 4th
at to a a.staa Ream, am a oai iaeua.
riry Goods and Clothing,
FfUNITlUK, OHOCEUlia antl
GOOfiS,
Sack. 5. teas ;. aeksrWalee,aa
, . . t
tino oiiponor oauuie Horse.
ITOa a LIT IT. AaH'r
REAL ESTATE
FOR SA'liE'
Caaer lastraeuea. tereteed .hva. haaiti
.kViteartrf r.iiiit...aa am
Watt. aicttai,kt awMlsvaiMaia. U.'.a
WUlAUtjtuiM aioau
Al tt ooa. tar rathrvtac aarrrU f Laa na :
areaiks
rttV rMr, aJ7Tlr4liscatr.ra.cautaraf aa
area ef 1S nf rrt. artfe. ! THtr
FrtfMI '
1-LOT aa tar aaa -4 -W of Ullaa etravt. ant
abara wtattrf nfMtl R WUMaat. tovtas a
rraatac ' 13 rret aa ife trrat, aa caaaatatae
" ----- - - -
L''
" ' fto 9tar '
t of Edatatlew
I.YOXK a JXTCT. Aaete.
W. H. PAGE,
. .
llOtlOlllltl Carriage
MAiniTACTORY,
Nos. 123 and 130 Fort Street.
tkr Pantkc.
Iltmelala. II 1
CARRIAGE MANUFACTORY
WHEELWRIGHT AND
fit i t ni ntr.iif tmif
UlViliiUAL l)L.iUllCJll 1 11.
Tilt MA 'Sim. TORT fliSTllSa t
Complete Carriage Shop
Blacksmith Shop,
Paint Shop and
Trimming Shop,
-El !1 Jt....i.n t
iiaaaf fi.a
ExSrcaafli.
Buggies,
Fhfctous,
Omnibuses,
- - , J V aij
iJjrays ana itucks
Breaking Carts,
Plantation "Wagons,
Hand Carts, Etc, Etc
NICE TO ORDER 01 I0ST FlTOrUSLE TE5.5
IfT And AU Work Onaranteed! aa
Tkr s'lmtto. cim t REfAIlt WORK OF
AU. IT
IT Harta tee. la Wem -a lk lelaad. re ,
uanW, r rear mabj.ae ae. aat ike aeaal ,ti irai
f Mrftaak. .ad aitaz oal it MA TIBIAL. I ca
Strict It Utiwaalc aJt wnrfc W.l.c mj atvrKtfwy
v !.' ar tilt ar raieaaMa. Henra... a
Dan't Ferset tho Plaee I
ISand tuToctSi ,ir.parMitlvMf shUi.i,
W H. PACE.
Pfoprlotor.
Time 17.ilIo
Pacific Steamship
Mail Comp'y.
ruir ajf nu.irww
2eataa4ts Aatiraflt H
City af yoaey
TOR ACClttaASD n!rmY
2aafata aaaratoat Ort,
City af .Vtaey
Aantralla .
Za!aiJia
Kotice.
ai .r.
" lT!lfcatfraeaawaaTlBrtrta aaerth
UTtr at ais;iati.w '
r't Tiaraihalae a4
't.IIaaoinin
A 44
OH0AXS,
0U1TAR8,
fife ACCORDBON8, 10MK8.
frrofi
UAKMOKICAB,
STKI.V0S,
OMP' YJ
eespeis
A1VD
FRAMES
jDesoxniotloaa
OiRDER.
FORT STREET,
x.
Receive Prompt and
, Attention.
? . A .
,5l
arVBia'lCa aaf m.
tftiifiiijttfis.
Of jElroiry
TO
105 & 107
"' aoWCJXsXjiS",
Island Orders tvill
dareful
By X.Y02CS ea XJUVi;r
,t"",r " T -
aa?
'Csaart
gsttiea J&5
m
r K. V. AMKI.
REGULAR CASK SMi
opbiday; alilf. llli,
Alt. A.
Dry CoodSi
Clottilng, n -,
Fane Ware
A Line- of Fresh Sroceris
E. r ABafaaeta
Furniture Sale
'ICtaUSif''f?
Onvedacsday,.Ja: aJLv
A(aaaja!Kaaa.laMlaaT -n
ThoEntiro llousehold Forarttfre
is rtr .. mtiotr TO-
B. W. Parlor Suit
ix mi i una
Baadvaa a-a .. TaVyaMlt
u 4m raeavriaBaaact
Ht f wtmlo. Mterae Va. Artkt. '
U. W. Rxtfnaitin Dlnins . TABLC .
AadtfUim HI;Jtt""'J. f
Waaea. Trta eie. W Wa aase i
B W Bedroom Set Cornpiftta
Bav, BiwiiJtoW. Taai CTaatn;
llatr M -.
.artrlvta, &, r yaeaVa.
3 Plain Ifednmni ScLs Toraplfte;
k i tcaea Wara
1 Covered CurrliiRro
thatataa; aaliar. far a Biantat
im ( ,4 ft.fi, v.. ysdiO. Taa.
lt, um at. A. Ac
C t. AD4ata.AT.
roHTnrog
MONEY-ORDER NOTICE
TJKlWOXt IIEMIUIXO N TBr?1
A. ia I.tend a.4lKiivaa zar
I aited atatr. tf raatal at
apsratioM. hi BavalMB at,..ft
Wuak taej m aim, dajntttartaaraaea
alnsd sad tk fr. vita tk Paaatlt.aa. UUat f5
iteaktTv
ta (ararrat Btwaialo. i "gJC''
(Maw a lit N latatraVtatly
tar tax saal 1 M tkr aaft ra 1-
tarttTi.paraatr.aalea1srMtlw rea
la ta aaaiWattat. Maats Otra laaara
Ilrtac la Ha-la la wUa ae ilttut4
U ra ta t '
aaayir aM at tt ttase. rat wil
Va MM t .irfafNta 4 "ell
aall. a ih ay tA sf afUrt 14"
ky rm aill
Tees CliArjwl for Ktmtjrrelen :
ta ardera t ..-. .99
IV, aa .- IT.
aa vmiiWih r
Orrr Lt. aa - "
Drr aBt. raad a naaraShaa Sa . t aa
$. aairwiaaTftic
"
ia aa s rBr rrtitAaea asC
a- ,- jani 1 rtva -!-.,
aa aay aan ta Cat- -- ts a
ta taeatkaa ra xar.W tae ijiIM k Xaiearaa tee
tiVa. --a aa
H. M. WHITNCT. 1. tt. C
STEEET EETTEE BOXES w
AVK 1IF.KX VREIMtlKD W0
H
lttr.kaiet Ut-- ' at 'A- wwt
Oa 'k Kla -- staMr bbi
Tolepaaa - 'linx i aAarakarf tHltaat
A tar Batt r oraa? af LUtfea aa eal
A ta nrlb af tinii aa Ja
.at tlu aaauLk l-wt IrMia aa cBraaS lwrl
Al ta lask cmii aa raeaa.i
At tat WtrirartkWiJa4aljtaart
Oa arataala -- ZaraU Stert
t tar Sank aVrtaia aa faaaWal Me
At tk SaU r Rtac aa awarta
Attar
tk SaaSA cTaar t PaaaWa aa T
Taaaa rttf ka nakxr
aalSTSi t o chwk . tt aa" S rSa . 0 W 8
Paat eaSarr aa tar Mtrra rartta ka m
rn.THr. n lAiaa aa trrn lrttrra ftat
ar mw
a an atlwtr a iT Ut-- ka Ww Irft at F ,
Letters act prrpaJil will art W f waawl.
It U ikr 'all ta p- - Itoara f
aaTatk aitaka ra r taltr. . fl aaw
uraen M, li aafraX
GA.YCKBME1. OF
An Elegant Preparation
ro -
Softening tho Skin,
Removing Sun-burn, Ac.
r kUTAMS U.tlT BT
ncrsoi, SHTTH a co.
Maile Cologiae
3?or tlic Toilet !
Is Fully Equal to Farina or anr
othor Importod, and la
Yen Much Lower ia Prkr.
...al L t..
BEXSOX. tmiK at CO.
faal aaa.fatfc
A. K RAJPUT,
OPTICIAN, JEWELER ad.
Awl Dealer in Musical InstrwRzcls.
t."i Ts-a-a- a- aa
tatal - IWk. MeOkaear.
HIS HECOIEB. f UT U.TOnif.
UkU' AfUit i - a- ' -"
FIISTK GOODS !
..
J" ID XV ID Tj
I. .KLU .ILtCSvd'
GOLD & SILVER WATCHES
tr Ik- " x ra -V A tUl f
aftlTxsical
'"
rra k- -. f 'Wkrar
r cuaios is zsmtzss vxxxrr.m
faiiaa saati'. Hi, -. a- - a4 pa wHj
-I fail a- .-- mi wl r
IffcKE isnsjnrm
Pacific CIas
Business Direclorjf
-. int U la - -
THE HAWAIIAN !SUHD.
.. j( lU ntf a t , aaaa
City Dirtsctory r HONnLULO
ijanasanBv.aal
L. M. McKILHlTEY & Co-
rrederlck Bagot,
' sUaatsaafi'i li. .
ttirporxJIon Sotlr.
vltTICl! IM HBHKKY OIVKX Ttlr a-a '
grHfSfiaaS
rTrTaTarVfWriWVSalS
a-i aarnaaa Ha aad ata a.
astlavtaa "
Tin Btaaes X. l.fllla.
UtJ
aat.. a, awaa. ataa (aat arralaiaafcne
ettsakTrte. irfMaaaCaA
rf - a.
aaW fa, ei. aaaa. 'a- '-. 'tmf9t
rjsssTi
ts AcconuAJfcxwrnf nj ,
J ,j in jUiii'm if i ' "irr " ir ?
Hakavca - B-. i M4vk SW ''
af aea.lni t w
. . .. c . . , aa1 i ... ai, - - aa - .--
al aT BT araaja, iaaj aaaaaa !"' 7" -- f
asa tar maa.Cw --. aa) wrMat aa.f a'
liawraier - M aaranStii ttt d---v
irVakRawWa aa aaa4r
jf faj auf f 1 a af oat aauaaiaai
aaaa j aiaa - -a-a..-,
aaftt,a; KM tf a
a ass-
- .. . . Kf4 arafeii . j
). i i C vie- -
, atuestftya
fj: . a .
a. a ,-- -. -
" j uaaa am auto uuaaav ta. aia.'. -.. swj
" .tawtjfyrf' a sx. r x OXAJ3 at ta. or TZizriiosz y, jii. I utsd aa. - .arTi'l iaaa arer"'
V-. T
. t
taV

xml | txt