OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 30, 1884, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1884-01-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CHOICE SELECTION OF
GOODS
Ijgccs, Eni'broi d cri cs ,
Ti-im-rain gs. Tidies,
Satcbcls, Fans,
Childrens' Dresses
ALSIH LARGE AMI ELI SSflRTED STOCK OF
Beaver Hats,
Feathers and
Flowers,
Just Received ex " Mariposa,"
Oxsned For Inspection at
Ani Now
A. M.
104 PORT STREET.
3T. 2 Store Opea till 5 ? 2L During- tie Holidays.
S
H.HACKFELD&CO
v TS F X SAUK
INVOICES OF NEW GOODS
BARK "C R. BISHOP." AND
STEAMER ' EKREWFELS,"
TS03t BSOtlX,
A Luge AssL of Dry GwsLs
IWdm. Ifrwa aI "WA. Wcsueiv
IDrcss Goods,
Cft.T!'iVWa.
rrxT sifcss,
. Brcnii. 5aay. CVfecnl. a Ssns
TAILOES GOOBS:
Sv. Xm&a, iVmsiiaiv Caujsnnrrwv JSC.
A Splendid Asst. of Shirts,
a laTjue lvuucx of clothim;
4afuur Pjcm. am
I SELL
WALTHAM WATCHES
SO AS TO PLACE THEM
Within the reach of everybody
- iflozu: 'j.' h r-,
Simplest Time-Keeper to the finest
Finished Adjusted "Watch.
ijjarrant them all Perfect
In Every Way.
If you "Want the "Worth, of tout jSTxmey.
I Will Give it to Xou. in
A WALTHA31 WATCH.
3T-- KactAaX EPBswite Owbc
C j ?S:-XXKr. 2XORUU WJiTER.
muniM u tu Cuwa3. Zkb" EiLteMia,
TiuiCMitKRAviiinButtUOiiits
Jttrr-jCT lAPviaat ff.
iexxj. rrssmrsE.-
Sj&taauiB BlaiBim.aaL thrive
C&UCh- G, iff
- tTE Or ASiWtrtD CROCKERY,
Smug tui L 3L JSe4aai.Cwt 54sij
Sugar cfc nice Bogs
Of 2 cam aaii (sbtlttens
cat Trf Sudaac Lmo Hikb.
Yki atae Plsc
LIQCOK5 :
JPrct Wink Saerry. ig Wine,
Pry Ssi&oodE. ictfputi Ol. ?xs.
German and Havan a Cigars
Flaftnltrtnt pwcA Fjcis. Crnecs, Ik SCf
Xiaix Carpets ic JlIhu.
Portland Cemeat-
icobtet to Kxrr KxbAax ssvty -'
6f cr rTrc tie j.t U isy
c3s kit brvcstt iSxt tiw f m
t S3SVS5T. It tsf tlii tv (Si XJ
trft tb wvtj.-a cf &wsct to tie xw-wiir-
ci Kvg&.vrefca. Si nrxf ti
aaTfe Ivij triuJIxvcw lil (reiser
iriwcca ft varna sad tris cfisxfo
lias i rfwcoa cct ecsirrflt-MtEs
TtVirv Vrvi isso tb two im ti? cva-
- iara.f vcrwvcretxevi tee
aco-t tiat" i- mis as- creul as axr eti-r
V.-g.asI tilt a -wa? a grrat t!i:-;r V tv
wa feul fry! a Sfe fag ft Ji uutaiff
al 12 sees? ar t xruH5iaA?
H. HACKFELD i,CO.
JOHjS hgtt,
" -At tfee Ola Staad. 2fo S SaaktunsHn. Street.
TIK, COPPER & SHEET 1B0N WOEKEfi
PIiUMBEfG. in ail its branches :
Arvisisn "Well Pipe, all sires:
STOVES AND RANGES
WILDER CO.
BUILDING MATERIALS!
J XJST RECEIVKD
LATE ARRIVALS
'it f
fuw rrri raer- Pipe, aH sixes and laid on as
loves: Kaies: Cast Iron and Xead Soil Pipe,
House Fiirnisliiiis: Go o ds, Muds;
JXL IEZ CtfCaX tfTOCiT SIZES-
ZETI?"
li SKi ef beaaees Ja tiat ia.1tt'w
to op a CTveaiJ-'a fcr ti iis:. Xb?
aiira tctt sxmii.vci. ard cv4
IW. ilarijlf wvre JrrwIaaJtlI
t. Tt- cvwatiwa 'asiiiitow
"wee Itas rail fcritttiistierast f?w
tiir tb? tS 5.-c il s st2!crwtHrt;L
t:'-f-V TarftTG3Son ia hivves wt
tvWsriat lis rr-trr ia eiKI
tif Liiri cZ a csvatsaxritT Ss
sStsgiiwisr ti pw-fe. H crTasiwI
ti -reli!l jcfiafAe ciarKtc Ci wii&
saiTtifCTd fcvotiKttiaisijarr
ti ct K1T vrv rvcscMr arxsi
Saasdgrgsaafcrlvisgtertaal
IhIt taai ti? r tvolifcoc rf tie
cata.-n is aiancsy
Ti ctier rrvmswet tvfctcai irx is
Class Srrwicft. H 3s 1tei2.u ti
of aS ti ssctt rlascasiccs s tie Sdl-1
via. IaVi-i's Ita tsccttaw. &xii
i& ccmrarr fejjwwfr. rrvIscvd SlXi)jLt?
rcrais of tz lSXOXUM rocjt otrx
' i.V . 1LJ T T t - 1 r
as Ty grt gilsggc wka KWj: Kala.
Sasa i-i? iSf rrTSTf. On ef t east
C2ft irf ti prewci trofciri cecfi 5x1
a mxci ecc&act (vbrMcifcmsLi aail
ti s-jrvnassci. CSuaee iaivTvr. arv
rsp.-ri ia? ti t-"-picc tcll-tiw,
&. t5crtiiSctt T"nftI to 3.U a accds.
Ii trasccnaSMC c tisw? Ciiea a
prjiaM thfrgv ani ti 5rrerswnl tad
rr'.i.V a contact irisi ti yixl
SixczilupOasfusj to teas lists. B-
i em. exscvSed tiat ccctact ad rul
aetir rji Scrwisls- cr ti sixtr s
m Tis actea ci ti rii2isc;r is a t
rst liicafli ci ticsaqrfctwr t
xn'Mtr, asl ti Caatail States, -wiicfc
r5arais tisaM ndxj to al Jber
tax (ESDI. S twsc-iTr5iTa 6y
1 G3cc Is i "ifcrwxi ic tsat jmr
n. a cvcnisri."ctfc ias tvc mt ic
;fem wgftq-tcii fa S3TBetiIlttt3iBr-
tor Hi frvfw iiv cni?r?taI tiat a
5C!cr f "&cr ia tii ezvatw airaesi
a. ti? Thiiad Stat &tocsi
to ieul iu: iLznkj ct to eecs
afes xzil cciyr acticca of G ttqg- -tbiA
xers igt-mf-; ti frfiTiT of ti Esc
&m. to. ti UrrfrHi Scatifr. B?ob&s
T"-wa na ui "kirajT.
sa TaiDeildnW m ta- tafafM-w
XS ccca zgsa&mac -mis -Hat
isROy ersee cr zsar Tass of coci"
iTtti' rx tS gKffli5 caicet.-
12 sets rrwtTsr azii txat vesen
1h f.i'rj's "'ii & tie scist tryr jf nrroiir
tLcc'ia icczii 2. ti 2azoes cf tie toe
Xfce Surfed ias KiHilibj cot3.sxt
tvt,h- Xie Tui-Ei.1...;- affiiarial ti
Vrrrto igae bnaa . : 'iti . 1 to fllt-ft-Ct.O'ai
(s nr cent nazrssi. i "sE
aJy as rar I2iifr ti3I States rail cr
aa etprTiia. T& iras tie ocJrfcics ia
tos inLTi3 to sais. listeai cf rrnV
; a teas, i iaa sec:taiI a B-mcl
trt Screcaais of 2ter calf iSalasat
pa-agjj&SprpTsiaaiailcoiaalairciai
5crcSa5s iaa xbacr iad iTZW'fl nSi.
ef ties C oici ialf QjHars cumal
3rcr oils. Tbf 32Z25Cr Fcaad.
Jcirr 3L Hartfca- Tra akts toe-era JSnafe
to- ScrsdcaS icr Hi SXUXO cb?a fcaH
tiniars -rien. a. pantirwc -yx prfrczr?'!
grrrn fctnais cnir LzS!ii States ii crtz
erst eqtzfraliEifi. JL t&zrX2ij cnir wa
4 UU l Wff CVK T?ri ZV BUS4
$rl U5wr Kiwt lVci si ft (xUt
iOt vVc befxr iWe
BK1 txiJ4 UVt IV'l u4 tV(
&raoWt &s ccm 31 & iitwt rvt tn-N.
USuaai UX Vm LjpofoJsittU
ikrh. frerr U N clWJ ixzall t7V4L.
tku Wcwtt iixit?r Silxa t tV
t oi Silica,, uvt 9ivcis s xtvaUr mlv U
cet mjt s'tar-ittts roar r-V t mt &t
$FrUl Ttm IWlp-li Bam.
Senary D.iociissjycifr w r, Sum iaa &m
jtx&cect roicnsl IVcShl tjtT W be umrt?
stf wcH fret trvsc w cnua Vifii &fvts ia
ViM Sxisr oCt&v fcct&3iLirw uW tt bunt
2wt-c titf Cbi3CYU.T rcsml Hit It td tad
Cauv- that s vtxoajo. of bofsmiirt cms-
CJCVM r-T-i'T'f-iTifrimTnrf TTm T-nTf-mrJ-ff
W tfrrnk &wvc l&Afi VUcv at out ttzSjaoat
raktu K2a tar; uuva cfi c uai ta
ompaa.'a.vtta ta cssziw a jcMiaff by "'"'v
Cxw itAam th TnwtiBf XsonturK. vert
bm aHsc viudl vvcU uaB4 to u
atpnCiwniucL Mr aca toMtKbaA cUisi-
h.igiftw.lt itM ami ta wvaLi ecwcit fuebxtw
at ic oaLt cTbimoi t!iat Cm ean
&XFax vc uurr aS til cLicn. cf MaiaiA
caee wyt.vrM thm amy tveomt cv a ran
o.mii.U'iiS u tad UiJ c xiMaala am u &
czicdci Cut cecsacui of tita JsocniiiTj Cn3E3-
ma uuvsn mja km mom..
Chandeliers. Lamps, Xanteriis
jTemmeluto & CO.,
4
I
gents for the Superior' Stove
VJ.SO. OZV TT A7VD
A Xij: Orarjfea Stjci af
i RIE ISSSsTHEST 6f Tiitl FiFS
STOVES HASGESj
MtFJBJLlS3EISSB;
- - l-'S j
DRY REDWOOD
Knxiriazics3aiir3tr. Soarat,
ZVImb, ffitalfe KaCes, .lasimu
An Elegant Preparation
- n k
Softening the Skin,
Removing Sun-bum, A.C
- FSUr.lEJO.'StT BT
BE50N SMITH A CO-
Maile Colosrne
For tlie Toilet !
Is Futly'Equal to Farina or any
1fe (mpctcd. and Is
)tn )rii lrr it lr?rf.
Pioneer" Line
FROM LIVERPOOL.
TOGO. II. HAVIES i GO.
OFFER FOR SALE
Prom the Cararoes !
or tmc
BARK MALLSGATE
Other recent Vessels
DRY GOODS AND CLOTHING
rctaU ct Utos! ,$xl. fist wlctt :
HktoA Loc-CWrtaKrvva Usa tolls
rare usees. aa is lnfpIiao
DRESS GOODS. WHITE i COLORD SILKS
tiav (ins CVa
tt UsU&fci lecr Ptvw ikxK
racKj ltu. Kv-it. satrto. sim,
irj 0.4.xrl CVttwx Stilts.
root KKlm lai Kxbtvc txuu. Ciirn
51a-l W iutn Kwn iJ CViana Hilt U.w.
"Lrfw How Kn'i KJt MvJ tXHtres.
3I" Ititt. Gray Mor KiiaVH.
vlca FUaXtti. att evicts Jt writl
Yehf t Carpet. Vehet Kns. Vrhrt
anil Tapestry Poor -Hats
S A TI TI T. "R "R. V t
A rn iwaul tVet. lAtm.' Gitb'
Atr- WSSV SvlPPUis
skM! CVHh. CtnnM, St Lai.
Snrir BAGS. 20x3fi: Ctl BAGS,
Pilter Press Baes,
QS 3C O O.
methiar Xen amt in Great Ut manl
RICE BAGS AND TWINE.
calvanized:
CORRUGATED ROOFING
aawaka Iran MiTaXvii. t. 3, , T, imi SUfi.
oa tra tja2K
Tiasihi Irvtt Ssiawpms. all sues;
Ik Kinlms BmI Jipu Kttltiz,
PAUNG BRICKS, GABWEX TILES
Hit HvX?U aaa Kail. LAWN TESXTS brTS.
ixacs iX5t uaoa &lxcc w otx. quarts
Crockery and Glassware,
Fiacr GUss FVjc dal Fern Kittett. etc
PORTLAND CEMENT & FIRE BRICKS
Ffc CUj. Waitma, Ctuli. Ttlr tVr,
Rooflns Slates
Lirntwt aat Bcca Soil.
ZtXCS. PAISTS AND BOtLTD OILS
Worastec Sum lad Gnccrin.
tnclNh. American A. Hawaiian Vlas.
J, i, aail I ranU Uostii.
TOPSAIL SHEET CHAINS
A&nfcUt; Tnt sotk x- ami T-Wf
Powell TJnfFryn Steam Coal
CALL AND SEE THE NEWGOODS
C. J. FISHEL'S
OF -
J5
aT
INOHiUDUSTG-:
Fresh Millinery,
Feathers, Flowers
Hats &c.9
ON MONDAY, DEC. 3d, 1883.
-BTew Goods by liate Arrivals
FROM SAN FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received by Castle & Cooke
ALSO. TO ARRIVE BY VESSELS DDE FR03S ABOVE TORTS. AMD
Ttnu Soi i) at liOlVKST HATES
GOODS
Suitable for Plantations, Country Stores
ur t A.'uiar. uniro tinea at snorim ,oUrcani with Satl
taction to I'lirthaNcrj. Attention KCaltal to Our
Enipiovecl Paris PLOW
THEIWITSNV1X rKls TU..W. XAPKOr tUUl:D CVT Mill, ..i G.,-j
M.il Am rtrl ftek. lie. A4. IVk Aw u4 1 W, lT.4k?. fSJi. 4J ci1
IHSnk Avr k kw. ullnK Mt. IMilk tiri. lViWml BunJT
DISSTOS-S CELEBRATED SAWS AND TILES. ALL SIZES:
!pm A J.iw." u4 iuWt TUr H.m ttt rjmtttrL NMklBitU. BlMltmltA. A n...k 1-
Latest Iniprovements in Shelf Hardware
T P L B 3D RY
UiMwlt B LOiU t Wtt Lm Kite!
GOODS
B tuii t BWit a-l VmS. krU 1 tMto, Stuli TMjtr.
STAPLE GROCERIES, Golden Gate, Star 4 Superfine Flou
For Kerosene OU "We Offer THE PAT, ACE, and Guarantee
it cannot be beat for quality or price; also, THE
VULCAN, a grood oil and above test:
WOODWARD & BROWN'S CELEBRATED PIANOS
The Cheapest Good Piano; Xenr Haren Orsan Co.'s Parlor Oiaw.
m. carter and coSn M .T.Waterhouse,
54 Civ f Hvn . n I E-ah tU
Firewood Coal and Feed.
tkvlxz. Ual w tt9 oa xaA for Sx (a
fvflevy Bsr4 4 ft Wob. ret tj ltnk:Clif
TV- tWv ta IX wftenni hf telfc or -
s4 tauajattt eVrH irtj smi
GIVE US A CALL J
ecus. I eh- t m.niil mis scci an iQ-crri,
Sers-2iaTE irrEE5jc EirEak3ara
x55 eascafl to tact feto. fcm ''
I
rAX3T4II
Kate! Street Market,
Montague Range, t iryFitim mn ctftr pum.1
Class.
Salt
Firewood.
Tate Notice : ! !
- ajs
Moles ! Horses!
ft b -, JL.W.U.
GOOD FA
1 - j ?! "r. i
California
T HOUSES
. T-o:.s.-
-AX
tsso. exxr
DOORS SASH BLINDS
g. rm
15717
Tar and
U1II.D "ZaJL
Pitch- I
Paints and Faint Oil.
nXL UyrOFTHEfECOOI?.
Cftnyi CTr. &s feffirvni; account "rf
5co f Lcctlat-.
Tie f ccrzliim. all alcns- i.a Cear arr
5.TTOT5 ssii. Tbcae maxKS ifa sac TT3 cna-
jrsai duel r cirersr. laets as so- aaolscxs.
Saa 5eii Lilkrf bd sBcor iMfnaBr
tajTLSer ata aim jrcat 3nhnaJSr. Talx.
aaa bees, sac arret aa afja snmrr, ftnt I
et37v S3 JnwpTt fan us adrmabiEpr. -Tii:
am m enmssmffrfj" earSa tea Sir rnt
hail an jrri jaZuns e-npira a ccnieiu -rail.
, as hit Tjuiif iar &3r fu"'1 hatTi'T rirtgr
&e anzr tu-rx ffrrt tf riiZrj- rrrrrd luni wrci.
Eiaraui. Tj-j aaa beer en sue iw",.
ami &Ttr aaa esnafat Sua te3!aSaa3y asglxns
tr esB7 of eroHin&ta By handrit5 so
aV zfci m tmiiai. mico n'iuci vsa& ox
irart 3raia tfiia tziZl deadezt wa. Slo.
cagrfna of M JLfrxaxr tfniT) ir tiut bfadt
maa na iz anxrasra mEos ca ncrpr
' mfn. Tliese 5rrpur ars1 nlminbij tiwl j
oi ar yraent tsrmfiiSstt to mcxzr crrSaa
tfbo&as, tZin ciTinaatinn. maiC can anCaa i
Saainfa a;plciat Big m x amnarcfi. It nwaS
ftcafilsta aiKrirs rsvpfs ac -rnH aa sarrfti
mnfTiEC. ami tfii i riia tie cqjensaca u j
ggmfaciwC 3Cc: Sanuiv- Has eicowC ta
&mg i
Xa rsa&e 3 aatlia'' crniffrfr S&a-
W.H. PAGE,
HoiroJBln Carriage
MANUPACTOEY,
Ncs. t2S and ISO Fort Street,
-1nrr"'- j Fin ai-ja Ciai-
CARRIAGE HAiMTACTORY
WHEELWRICHT AND
GENERAL BLACKSMITfl.
-EES XA-Tl TTCT 'CTTAI3S i
Complete Carriage Shop
Blacksmith Shop,
Paint Shop and
Trimming Shop,
Family Carriages !
Eiprtsscs.
Ouslbzses,
Drays and Trucks
BreaHsr Cms.
PtaLstation "Wakens.
Eaii Cazts, Etc, Ztc
T3 GTCO 01 I0ST FJJS3JjL TcKIa
AIX
KL001. 0JJ. CLOTHS!
STEEL T? a TT.fi,
Fish Plates, Bolts and Nuts,
KAIUCOID HKD T1 3tTOt
oxe srKH0Hsx-Povrro
PORTABLE ENGINE
ALSO OSETHKEE H0KSE-TOWXK
VERTICAL ENC1NE
TSSC EL DATltS A CC
E. O. Hall fc Son
Hall'sSteelPlows
Mclfne Plow Cc.
AGrJCDITUTiAL
DLTLE3IENTS
rrit on ?Trr!w6i; toeSCTt
W H. PACE,
Proprietor.
SFRXNGFTEIJ)
Gras Machines
Mast Mcsjwaical in Lse
la(fi 5aRibr Print B-Mart
C. O. BERCER,
etj" '"3e!ijjgBt
UBS
HA.jSTGr-:ES
OF ALI. S2ZJ3l
irrcms ato Eoeszaou ctegils if
prnrra asd oils ij a tbiu
LCE2IC1HSC OttS-tc i is ti auiljt;
XSXO-ZST (XL-Ome'i, StxEdai t Lntni;
SOtn ilt-TZE '"AEEf-m He Grrfcua On.
WtES-iJ imtt trwrr Oil. PTxiT V,rit
cizzzin: isd XiTHnn: Eotis
HARDWARE
IEATOEB Of AH I)riftM;
r" wwt. jr- fir- fev -wA-7 r? biw-fr
l.frr .x7. r.rf4rtei!m WKM
nuumrr ri T2lZ3b vt SSI KM KXBmtt
rSn. rrrrmr.r.36-.rtM Jvt if
ATC9 WIEIIOaVS,rMriain!
TELEPHONE Ml-
uol wf wunat ifrie JiCmu. ad Ml wMcfct
Oriers hum tfc cttcr iBads awBultd.
FREE DELI EIi Y
S3 Kin-Strr.t- and T.I.ct.a.X Ig7
86So
S. M. CARTER & Co.,
iiniw coitiirr tiil.
LEGAL TENDER QUARRY;
i5tTi ircTio. or the
Followinn Goods Jiist-Rccwed
EX UTC.IB1IT.ILM
Black French. Meriaos,
LtW.W Gn- r.Mlu.
LB 14 G!ft nUltiT
Ea.kr4T.atTll. t
Indies k Rfnt's UnfJer-fear.
j White Linen 55hirt5 aud CplUri.
; LATEST Tl.En!
I Im n U.
1 tfr.' Mmw4 ia-1 Wibntri:
Edg-inrs and Insertions.
ri.in tor or
SCOTCH TWEEDS,
New Designed Prints,
f.frtt V.... . "f q,
Euglisli and American Good
ton M nncoiuoji cf io.t.
ABC PREPARED TO
JTJST RECEIVED
-BT
Furnisn Stone CONCHBB&AHDIVG
' MKItT A COVE KLXU.
New Goods of Varies es9fipte j
Bnilding Purtjoses,
BALLAST for SHIPS
. AIM .'
BEACH AND BLACK SAND
DUMP
CARTS
cuiEMnrcTiic jinntc:
K tg Telephone 3QS.
McKEWWEY'S
Pacific Coast
Chinese and Japanese Ware!
AISO LATZST sTTir or
I EUROPEAN KOVELTIES IS JEWEIRT '
1XCLTDI5G cilXE
I i.vz; 5rr5 o- rcirz claws
Silk Hiidrtrciieli (heaitltehsd).
All rlm u4 qatfiu.
a riTi Assoerxrsr or
Japanese Lacquered Ware
, St. 1 Cite rr Salt.
Wily
To the Proprietors ef Sugar His.
im IX - ... . .r
met Urn WiX'a- rtrUnt tlm Ait rmu
mtlV tW MrKIt f Ik tnk- a4 fl.t.ftlh W ;
ICE On.E3-a.3Vt!
Business Directorv!
tl:-.- lice Cream Saloon!
THEHAWAIIAN ISLANDS!
City Directory of HOXOLULU;
is 'wrsf-noxTrmi
THE AXTOK not 01 l- V
mmu -Ttin unrisc rtiMB."
kwnH. aw Tt 7Ta. M j
HA XT HO..; i. ".
l. m. mczenney & Co, SALAMANDER FELTIKG
ro- -
rercri8 iMlerSaSteaH-fff4
rmMTE.rifffA (MUM
Iederick Bagrot,
POH SALE.
Fowlers Patent Tramwav.
WithPatent Steel Sleepers
a w.-w
mmt
! ETC ITP
Saves 25 per Cent, of Fuel-
PEICE REDUCED TO t'M1
THEO. H. DAVICS A C
W .
CordEflreTHerriD &. man&
A rrr7.AMiirrii.T or
A-U.. - rrv . 1 .

xml | txt