OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 11, 1885, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-02-11/ed-2/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

V
WnJHWRInVyWi BeBWWjBrWa e
MTWl liin li I I -
S3
.-9
an.ii a
tia.
a i
ngi
at wro v
iVatcnihin (!n2ettc.
: rSi T rlU iK
THE LATE REV. DR. DAMON.
i up ;
-t'Clcfv i- Wt,rarc v- Mrs. Pt L-
i Mx-i -f taw iW wmctiii: "
au.". -ear? 1 aapw ram hi ar-i
icv--. ur i-w Um Bar "i
w ! tk past 6jj tw. trvar h-.
w -.-ijt.!t wta tv trrowtn as-' w
Ob' Frnuir 'Siva at. iJVt
c: ,f thrw Jjarafe-E- wtaix
rtt Air 'f 4ti
Twoa-l mjaa US' tvui
taw ri-ti :b aftarowc A-
tu ' ' au ii ullt waa
i-Hmi? yrewrallj ptttije. tit taawra! sen a
-"r- atfefkJMi d a tct auev awnem ca
f a," ta vtr nn mm liity. tor jib -ad
na- k.'ttMv.iU word. TWe-w:
-T"fc,"T tmwA. aMuu? ai -'rj
trt ta vanl as Sr-ct u;
tir-- , -Jtr -wrt IB Trss--
V I Tjot. ats.-cM s bodj as i-c
ctn mail 3ijbt -'' tar' Ha
w t&rtr L'Lfa-''te luf um fvnuv! LSC.
Tl'- 'acrw" 'w- www eu&lttrtc:
!nuuoim Chnn htm m was twot is
'J3:r-i ui fanttbr : mar thiio..
aa -t m tik fiaoui? H iCrtt.ii
V f twai; -'O- jwtrs. oal after a
- -rf ic ISS. aaa biftM. tatri
ttir' at Ai.'vvr eouar? Ham is
)U&V 1-41 aaJ w -u.
1-C arrmas kr Ort. 19. ' 'f taw suk
-ur n caiae -fii oikivr apo-'tatawct or
T-T " - itw. Itt taw pnw axui 't
us rlHfc- www fM La saaiLvr iti.
lt 3-' pal 'udS'r wat. aaua tji anee.
i-tr lis jret laborw wb. baie Nra
vrst t1 tc hA ws
W 1 oot tiiai tor a oomnt tbat j
vts. or riw bow!s trvo wludl ti?T haw
mstffat to tv sn t&u crOUaoir yjk
Ji UufsEsittrs jjrsiftciaefie&aK
t'"ti.wt win oat to tv pat duwa rik a
Vie tar jrrvat laidi in thefataivcf
Hiwx -. i? iy its lorttnw. aw jtujvrlr
'j t' kiuab tlw srsiiksctf trf tkttfcr
tttct. w atrw rlacrOL bttt it is uer tey a
1 1 mcnihnvo! of thv piKic, to (vist oat to
i oxbi thai tier haw srrioos tirob-
oil kic-a xs Ivt.-rw thtfta. aal thai bcj wWc?
.fT aur. taere rs aa retraces twrycM
'."rr eti tkem. JL crr t eaHadaasl
t tkfvcds spon th arsws el thoo ut
wSsftnr tmEgs p?uiorwa. .io
ws iaTT? to jt that thoch tke Mis-
tr but aare btesJnwl isio what was
exxi theV caaact tv trstwIto stnlthat
rx-U as shoc&l tv.
" I; :t.-
wtK4e: tar .
ii : r jmd ;Nir. aCwr ratnni tu pit;
.laEiuJ iTist for wiui. - a u
1 Ujat uk. Ihr Beth! Ch1" ui'
hik.Y tb piacv fiur h vniHyt-
k iwiLun rt the mum uosaram 1
as ' -r til Mfuxu'O Iv vlwr' 'i.t.-
erectni aa 1X1 ami tfcw iaiiiT
CVloi'-c bvas ka rwriv iiiwlaitij a XStl
i'" .v- -"atisq! -t -a tib? sun1 viae t
rat? f rtv tw 5-or la LJT. t'
LS was rv4Txaacad txadtft Vu
.n-.t.' u rp.fu aawr ratnr L
u ijtrit;' -as La this duurvi a jl
-Jt- t.r-rat Fort ?L church- ami la VS:
ta-r pbat forth at tb. -taL-
avMCMM. aa k wvat i..
awn awi m icv
-r aftr iuB. arnTal area
'h' -t:- f atir UoattjQ baa tor!
' t. wWiarv i ii tin ii a paper waicc:
'tc 1 ta j-ost ajo& aai wk.rfc L.i- U
- wii kaiuwa as "Thx rroti"'
l" ' z ' cs iuix vvars. Dr Lhuncr has;
1 tii.iiios wrtfiwr. 4 fr'rr'jTti
is-1 -ar!:s5 w.jrkr. xal a la'Cuat'C? fir
a "i. that prtaiae to tan irial aaca
u.ra. kastorr rf Kjtaatsla. ana o4
u'r .ui was - call "Father Dtus? c V"
la" 1.1'- tor orvesMar HMumes vf the
F r-"ET pintail a satomt hastur; ch.
Hjwa. .c aac- c frj lO 6 til- Vrvci
' i. t'i lTT Fatli UaanoBwaabiooml
.... .... .ir- wah tbe liepr- tf;
L' L j t.tie wu arot and wxrthslT be
1- - tr-.Tiv '. Dr Daat-.c tc
7. v.. abr-4tol danatf ha laepen'j
la ISt? a msW Or-jT-c iai
-4. j-st at the "Ctfareakh at thv "Jc,
"' ' " " liter State- fa ML fie rj5--ss!'
os a the- g?Ma. o Xicr -3.,x
- u. x-tr. anil ttat risit
"X-t.1- Cm tcJbiacaal. ist : cfc.
aa.i afturwani m Baucj-'fiiet : t?.
a! tee r '""i"". la. lS- insi
jeaJtn hara heeutw uapatbeil bf aaii!
tet Use T'aitei States.;
rjtr te rYIes&ae and fciypc ntnLLacjj
-1 -ra rrx aad erjlusuam i t
' " T r 1' IB IXi.MtOflUaT la IS J; C"
sec -j. l a;tei states aaia aad as prw
c.ar wecaau riniiti r inn 1 nlnl mi !
Pi jbhfshzA la KS he rearsitetl . -
j-i'i aa-1 tae t . jicaect. aai eazij r
1- si'rfd Cthota. r-tnraing hw H,
e- aam fast ObitKT. I-
- ".. pwers 'f oixetM'
4ie xjtn b. trace thi prog- ,
t'lhzs iitensst the ami
tfi r!r:Iti was lieepeaaol
ies tae aiaa W
Vz liear that the Gvrrraaieat hatv at
jst taaiif a reply to the British Cwrera
nee" ts refema-e to the JfW-J natter.
Tbry xmt harr taiea their tiate oxer
t. but tec as tber hjkl a IirtV of srvetal
uri tc ret op. sad ha-1 a verr ticthsh
rartcr tc oeai wita, w spose taejr
beetle! all the tiase they haw takes.
i?oc reczarks haw cVec axaile as ti the
ilittale-ol the Kujiu ap.'& the Jt-iJrw
quitter 11 e haw heeru it stated that ta
t&& a rose tt was impolitic to tal ?k!es
ijazast the action of the &jreraaa;ct with
Tepol to the Sidra. Scril tall is sheer
aucsecse. Ve Enalr aad faHj Veliew that
tie Hawa'rn Gowrsasect ccrrrttrd a
reaS wrocy co the cwaers of that outer
taaase Tesset e leei assmwt taat nxca
the c'nsaeacts of the pentleiaeii who
xtapueeil the oard ot Health at that
'-zir: iiet the death of at least one China
4U& who la the deHriaatof ssaBroa
threw hitsseU owrboardfronithatiHfated
-hif. BAittr;'r as we dtx that aanat
Tcr: cas teen conrorttco, we wwcki tv
Xse tL himnrSr, false to Bushood. false
srseiTm aad we boc takes tee itaaji
Thjf X ia "13 qaestxoc ti oiiL Jlaar tvo
!ote haw f .Tgotten it asaaT peop!e who
si w reaa oar ronmuss xaow mue or sota
about tt. bat it oeTertfceies s hw
jaestioo aad one which wiS cause atttch
troul'ie act to the present lacofareteBt
asaiaaairers of HiwaHaa aaass. btit t.
hmx hoped for able sacoessors.
lax owners or tae Jf are represeate-t
.7 aLIe men the soai ta disrate is a tarn
5 w wjatM aiore thaa the koae wd
renvrsiLtBi of the preseot Minister of I or
moji Aaairs to coanace tse Jiawrva ows
rs. taeir adTisers. aad acow all tae nt
s i. -Teraaieat that white cs Hick.
If a wroc-has beeadoae.itooht to be
redressed. acd we recird it as ptttriotK to
xrge that wrucs should be redressed.
rTngiawi paid tor aa error ia. the
' 11" case, moeh asore oaht Hawaii to par
o.'r wuia: Ciaavlena ta ta. Jiatm case.
th?a wh. would aot wiiriTij
rhe rr.vess t nacleasaat. certaialr. bet
par waeaso
orva: a man as the Jliaister of x crecra
Aurs has Hoadered This is oee f the
pc.rj? -f hanac such a Minister of
r the lth Jaaoarv three dtaere&t ta
rttai machjaes were eaptoded la pobik-
arrTtsc;
all thes-l
C WT" fi;
of G.pe-.
ja; ta oars-cs.;
aatn sorkoao.
i srmrtheaed;
aa6 of tht r , .
00 ac:ris wasi- cs
S? zica -j mBci b, W cifj... srir
1 b Ofs "ara rtrfif anil laJTsI
.fcjEaS.
i" mat jvicra(aBT asi.
1 ST 2KB
'aw nn t:
g&'awfaCnlaon.'
aa-aVsns- a?sa
r airwil tnai
i 1111 xsat aai;
aaSarwts :
I WI 4fi
re
a.i .ac cement
t Jsr laager nar. of Ki !Tf. c.
IK."
.iifpecal afarest'aw wort the ba
er ; tae CrniP.e and Jid .-r Hehac
lii'iearrvjic-TOnte whadt ias w-Tk. a.-
Jse w was faffed r-ar 5.' fteram:
riz"'" ha&fc. aad was aatenrariTi- v.ttl
nui siascr lae .vm-. .jc aas remaiaiac
jaorst W'xk aiBLUc the Cfciaiw .-a theH
-etaatls aad t" the cause of e.feaeai.- a -x!
-u wtih ohn CoObp. Bat ,t warl
it t h His U vqek was Safci!
i-mf aai wU 1 AiJ. aaJ he wasi
nuleii awar Hs awjai ou ami znbl
neaa ii K- attkaik!sm.-
iaih!jits t H- rt- io.'o. bt the ?eed wt
5 a Ju aiaa? uhim ta taiE -fixiaii
w-il siiitLaiE! t- bear frmt f r aiaaj
"UTS . 02?
' Htr ieepeist j-jTifpnthies. xa cucuni? c. w.ti:
C all wfeb kaeor aaau ar tPoKt:
H. . wTmi wviowr ' T 1 faaBiir-
. 1 axr. takes a raw . it aiaC. In;
brvfal B last aaaftitwaati.
,.1- az atnaare 'Jt pno had &ke& pJact-'
!taw m tas Baii 9 bear taat tar
reached toi raitad States, Th
-t-i3 "C oaaif there ar rep.ei 1.
anre -ieaaea are otwajat -j SHfayiies, hepeg
T-ui. n a nraufr nse in pnre ;
aari asars are reaflr af.c as w aw
taaaifx fnr snail faTvjcs.
ITle time chiea was a iNttardav after
i xt the places. Westsi raster HalL the
ooose r lonitaoes. aad tae obi ivaite
tower f Lcadoc. Ai if to show the ob-
,vtless are-like lore of aiischief for ta
.aiei s sake which appears to ikie the
icnoEs oc taese ajaaante scoaanreis. nose
c taese panic coudiass were. tae nne
i' -sea, bejajr used for pobiic parposes.
i! oat soaie scores of taaoeeat sint-
-eers. aad a few policeaea or other jrnard
ju of u bn rating -were within reach
Westaiiaster Hill was first hoik by ViH
-ara II Kafns) ia VTJ9, bat harir be&
-n -red tc fall srratlr cat of repair was
rebtnli csarlj ia its etfstfng torsi bj Bich
Bi iLa 15.. it is r.y feet 6t .1. and
tor ceatanesytadeed aaril the tatrodactioa
)t iron as a aiatenal for constructing roofs
if" & laitre srita. was the lamest ftiH in
Ec vpe arsapcorted br pillars.
WfcsT the aew Houses of Parliaaent
t- 'cUt lSf. aad ocward. the Hail
rwil as a sraad corridor Ietu1''- to the
b. 3cs 1 riiaaaH!t. aad to tae Tanons
aw courts' of Westminster, aad had t4c
fbeceatl? adoraed with a series of stataes
f tb jXooarchs of FrT.ir.T
Ths rraad .-Id EaS. -which had re
t rrnded wtth acclaaarioes at the tastes
1 mere tcaa -lairnr ajacs, aad
was .iseif ae of the aoblest craameEts of
tas best pericds cf seiSarol architecture.
. ;. . . . . r ru.
rti-ccniaa ts stated to be injured" bevocd
jepe 21 recowrr. some pneeiess chl staiael
jass was snattenM. some taatxent mea
ird w cn injared Bcssa rejoices.
tae present noose? cf riiraaxaeet aa.w
ttl L-siorca2 interest. Ther howewr.
-ccsiaale a man-iifceni pile of boiiiia-rv.
wtLi a froctage of CO feet on the Thames.
i- srrasgers gallerj- waswrecieil-aEjl
ui the Cocisons been za session, raost of
tile Minsters at rre rd of the Hoese. ard
;thrr eztretae radicals at the other wool
utc riti sacrtced. As tt tsapaacetaaa
sctn? stat seers ociy. were sajureu.
ite aite Tower7 was rjmit Dy ttmas.
mtieted ta 10(36 and has been for taacT
jars. tacre a dep:t of hislcrical caricsi
ties ti-aa aajtasan' else, tiers were Use
:eLeadnr block aad lie which were used
.it the execsac&s of Aace BJeyn. the
Lau j Jane Grey and cttar laoted nctuss
f tie craei ddarr of the Tndurs. Here
were the mstrameBts of U.TUxe found in
tiu: wrecks cf the IarfrSfe Armada, the
r.c where Ealeici wascoECaedforjears
I wrote his -Hatorr of tfceWerhl."
tr. Ii.:rT. at the time of the eapiosaos
were a tsv ruardiaas azal a fan miry I or so
f pressors seeSsrs.
rxiiatle works oc art destroyed, some roots
ut-3 wtsdews liatsazed. a eotrrfe of poBee-
x-c rrcboHy killed, sense siity sen. wo
mm and eaiwrea tajarta ami i tawa
orxnresctan-
It 3 cratifTiBa: to cote that both the
Ear peaa and American, press are imam
cs ia Tenement reprobation of such ia-
aJaua&ataoa aa if tmx ocir wit
jrtatr er -w imn.ii rs Ke
iiar ami be oirfL 1 i wx
ia-p aiitvaaewi "-vry kt tfa1 pact
t tTti' c we are by an i
j- azi2 TPnr odj etas? t the
-iocjp carka- h resGsf - place Vitaaij
One txoibiif viuds. irtli Jsa ta. c tacd
ba tae rwiactBan. o wares. WacvLar tc
.tie aCar caa 1 rzjuie topr rgnTTTfr
iSmHyafi tbe prwsit suirijtc rate. "Wej
sc nuT cccnzre ecci & razz
& Jnrr tiscs tt wCictbsrst pho?
jicttfCDest tin laikr vssdi tt? al presesd
otaiJi a rvai d?al c detaHed TTrfmsa.
aai Tti a brief coto? m tk Eastern tete-
It t3 be raaHidbered that m tfce fcc
ngrr atrrs c tte Oiarrm rentron yas
na.f? I an nuentw a troii, u (r(Ui cap
rk ia?miata2Q was cnim.
It orv arrears tliat tiu m a isart dn.
-aat 4ccsrracef ft remu mcr? El a
rwrrr? f tlie day? T2??riii3 cr Stall
INtos. f Alifiis Ccmneims or cf Cpar
B.;rx. tiian f tiu? Itsrairsm. rxactical
vt OtSce fcy tS P.G2xtifr General ;
avea. Aica2 s. nx. -wiule aS verv ax finae.
aerr jcanvunimimaltSKCaxnii
Oaii4 m frara Cut U&fe asd wccS cut xso tiie
.np-.t t2 new what hd larwiiwrt; aamciz tb
neitrvQil fc all Curaai asif mrT krciliT tibxuettart
j? ail f jnajsifcs; aa sonc-r had be made kxa ap-
.li5tr aval tgtainTTw tliaa tut tu itatMhicr
-teal carti o &a todj- He cam back to Xa tixir.
a:irii wrtiawL. rrj oc nTTrsrM'falfry
iiftl Ccodl tint nsnto. aad . cm sf caitiscrdbaiJe
Lm3f?iliafJtiT after tS aitenirteil ac-sas
snatijc tcf -Tarci HHcter t-i pas-
xftssui 'C tte niaceandct teg hrrrs
rsctt Tie reason fcr this aedea dee
ct prar raj dear. It rs c&ax ecccgii
wertr Ltia lie Lcne ivxcsuie! arazsc
in? Jaca2w. stocavd the Palace aad
Sjrcetl tba tc retreaL A rTTTTTTh?rcf Vap-
i2e resnitms cf SccI cassaerai
afit eCiiM-uiil x Terr pivcrr qarrI b?rrwi tb? tvo
EasTStvcwa was acartPiL
lcere arycgnaTnfy- exggggg ct tie pic
xesq? arsl cf tbe tragic ia t&ss itcrj
ie Crniuazt ttasdr. ire tTt coimrsa-
re n r. the gqtr fry fetili.K..a:rr asd thes tee satlts. cry aad the
trasests aWrar trccrtt face to face with
Uath. A rrarfcre rra coald nate a strik"
sg prrrrg cc cf cics. r-aTraTt, axd xtg
l piir ttai thiare wa dq cct- prci wi3
"TItL? A- tr aflfwrt TVtSf? TT3aO.
Battiere are" ether cazzidcrittcs te-
i-airts the pxcaix!.xse to which w siast
ncra xreyes. Tbe Pvrf.r Ocean a h-
the theatre cf rreal eTBCti We
n Eawao nxb-d a it irere ia. cii octaz-
bewlta lock & a3 dzetiic. Oalya few
wts beer w had to cast ccx eres saah-
cch. ixbi3 ts riazmTsrd tc the action cf Geraaar aad Ekt
Laad za -w omaea. xcr rrnr-f pu
Meryowj cja ceea dfirsssea as tee cacre
trc-'j. " r " t"!ia. w &
farter " o rj:var,.- Japaa aad Chtn.1
.V 4 a
jarvtvan. jvvr - w rt 9.TOe
tbe "Ja4 taat ? ic th' lxiahas.brt':
erw Mi wh.y1$ !aithr NttK thaaber
Kwat aata! ttat. ia th raciac
Vrefcl Wfctiw wtr Nftwwa China
soti Japan th CoriNitt aaair,. it laar
tv jvr r4r laid d."n a alsxt ax
kowatic tatat lwtavr - tb ilccvKaa
jvwew will pfi aaj laaKe adraatap
ootvf tfetr actwtt The CjTrraant cf
titeWTsaf will :ts opjvrtaailT
aad wwp dewa litv a hawk: ujvn it
IV tKAdHr of CTuaa ccaiair to ast acar
oa&e Mtiewat with France It is
frwd frvsaitkat lacaibas, it wilt bt tvadr
aad wiffisg- tt tare aL' t eaere ncrth
ward.
We is Hawaii N&ax w the jctrat W est,
aad aot to tbe far Kai v cvr mrani
oarselTetf a the asot dttaat octjvt of
rtat ctrilbatioc wlve hvaxt thrvfc ia w
lerk aad Loo&ttt. ta trw aad Boston.
Bat erest och as an tvported a occnr
isT e-& tbe dfe-taat shcrv of ccr va?t oceaa
aoiiarily harv rreat iateret toas The
Mi tiraaaa ox tae worfad wiu oae dar tv
plarvd around tbe scores of the Pacific,.
Uaead of tbe coat of the aarzvw Atlantic;
the orecuac cece are eteii aow oecnrria;;
aau wv awu waera raivtaiAj nai s
snTiar oc m otderisr oar oativcud Hfe
that auill taoab we zaar tv we mr tv
abJe to j4ay imafHUj-asd creditaby that
rart ic tbe drama wtuca tate taaraaea
gjgaed toite-
DYNAMITE.
JtttMptjaTa Tewwr Xatdo-m ajad
WctaiiiutM' Kali.
T .im J-nT:ir-w "4t -t minnbii twi1
o'dwek. fcj-du a. Tiuivifct xp!iUMua ucnxml ta tb
HafOMrv rf Putuaat, 11k report htMrd la
XKfwatct; atmfi and kkX aaciftranrat at vocv pet
Tai3mL aad tmonivtc crurtir rt advmbled al
areas wa- &c i aatfu, aax uw crown was erode!?
sucked a &Jw sCrcvis fci2ti P&ttasrak
Blears & cvvvxt caaar that ta Wlute Tvwar and
fievptw tu a lwArr bvatv and mzotmlsaStiy tsw atr
wat Sikd wica tb wiaWc nown. It aun
ajvectaaavd Cac Stwcv wr two rtoiuiis iscad
ttl vcs a at arstwqxawd, ak the
aAtrr caw ttt. ow ant ia lioaaa uf tVomjoas
aad ftfae oUtwr at vrstmmats RiS, Omras
wad azrwtwl sjmx aue uz to vxpuwiuct.
faa tvvvcto ciMicirciiuttc taw cxgixvtt at lUdoa
Towvr wn mm cucanrraed, low attack of th
dvaoiratten u limits scoa Lb Wbtta Tuwvr
wWb wo5 faxxb alid wtut TbubMr at tte turns,
aad Ktitft. tt aural!, e taww tort wew mwwe
aatvUt ta tlix Ttfwet a tLa tuxw oC ta iptuaMu
Jl Uxj BjamNft trf rxxi wvn utjuvd aad tb
baddnnc 6uil7 t&AimL AH tba traii ksuwit
tu luti twa tatatvd wen raaiur. Tte ivto
tft mmteak taV natuud tan nafor f ta x
fflwiwa. cSvcXauJrj frarrvd all rrmw ftvea ta
LWfrt aox ntvtiaas. aau an acw sorjecucc ry
Mrfuadk4riiiBd to ut uuct nmd tMNirdl. raa tlM
ttwvcjr tbat titkc attadt wa fvrjtrUrd by xn
wen ircuactiT ammtftiad a t!M ttucv cf tH
wim&ded, w W an mviTms ait tb al&cntaxx ra
cucciTURTa that tbti ex5kwvn in tit attack
a ta Tvwwr wwn lu&iiW by pence wltr cvt-
a ocwjo u ut stnictax u weftsawr. xn rms
afatu aavw Caat tn xpit.tviTW wn epvnted tn-m
a coutt sufBwara oa the toner bagnuii or in. ta
tptajudtf oarst tv th TaaauftTowet. Ittaxas
ti. BiaU si (vk went BSiBsaau? pcumpv anu
ftunz th Tonur xcvtzsxb. Vat few rvnuo had
left whn tb tmbrz watt ocUtfrcd, Lxtn catttf
wvn u iMtce puttuftt aixu uu waats aaa tvtry
penoa witttia thvai ntijtrCttfd 1 vnunal txamt
Hie numbec vK utcrw tajnrvd by th aapIcaincBi
w as toutm uiu itjwvr-toxifiMscnuoaty, it
a&chtf . Ai th aVlutuat buiiaiic 4 HnutulT
and tU atluhthr The wart mjorbM wwr rwvtvd
b CucirtaMim Cut and Cute and a ctvit cscUMir
BaUBed dwtn Ocao. TUHinu the hazbltaf . Cbx
aja Cow am iH rmcxmsciwas, and tfcetr rrrwrr
a hup-tew.
a scanx ot csa acaax.
LjHro. Jiaoar? 3ta Aa tnirctiua Patr-
tiajceat Batfaitntr tdt; ttamrvd taat urvftio$
ta besatxtol wuiduw mttto?.ig th 9Lutdls at
tk scuta end ot WoiciBttr Halt, scarce a pu
ef Ehbf eecapKit dtructxa. Tha ftxindatiutt of
til banlitMur wn tNiJij haittii. Id rowf of th
crjyt. ta spte ff suabiv tmiKtrX, wu ctlj
dimavd. rtftti hau tiWe hnt and tar. Th
zjcvc of the Hovm of Coauaaaa prvwaW a traac
pvctacl. hvtou ctrvtfced with heapa uf maa&iT
togiwnts. The lribctallj-carrd ootra waU
Coisd tflu- ac ocoeata ta cniixTT tu cvot
piebfa? taruwa cVvn. and tu looting of th
vtranuen aaxi Ma.Kr ciiilenett is so torn Tip
that tt u tieevied oatafe to vvntarv acnwtt hn
rVn jailer; isiJemi tile aarC dunac, Th
sid ilbrturs and the npurten caHcrr were aot
tsjomi The parcef which caaned tft iia n
pk'rmxt wan wrapfvii ut brtmt etofih. and waa two
tWt bmc b on f jot wtalw. A Ecnt&eisaa cum
cLhiod tlu.. tile shvefc of th ezptHLia broh en of
atf bltXod TVMwfif.
lntsixat JanrrrLry 26Ck. dt u twiwevd that un
f th cocspua&ra uavd the erpt. pttMng a
pohevman. at the entrtngg. and iferwUed th m
ternoi machin as the outbNit of tW ateiaa. Th
pijiucemaa nrmoml the parcei whica eipK-tied.
TT'TTt.- a. bute m th Hour three feet ta dumeter,,
twtaon: the trua nilingt, and anxadcisfe ta iron
and lead work of all th wmdtrw tn tfio hwdL. Tho
pofoevman" hair wna smcni and h face bamd.
His dafhta waa tocu from bts Sat h tesMw.
or so npioMoo. as atajx anu wrxnan
who (Izuw boot th Parbanitfiit ttuJiiui vamah
ateiy before tbe euioMoiiv and wha wens armted
oa ropicixi. have eea ttbritii, th erulecce be
ing tciciat ta huU them, rh famuiUioa ef
tc haa ts aaajcrcd, bat th roof i badi; dim
aid. rtw bttNRi ef th s&tAtM of Wtttuis. IV.
ami George IV wtuch were (KKtaxsed, were
rrratlj injated.
pfiwya off raa urrxa
laOtuNw, Jan. Sta. C. & Sal. a meinber ef
tn Hoosw of Cvmmoiis, who today trepected th
ijcabtj 'if the ezsMsa m the kxrantj of th x
claaoa in th Pafimmeos hnAfam-t an thai
damans uBmesse. and :i wul take izioc'ttu to
recaurta tainrr.
rhogs.-iniin Tteitmi Ou Ktoe bj-duj bnt were
cut aauwea to enter tee bciaUinc.
Tempotarr rpirs Iut bwa ordered, to allow
the Uoose f Communs u meet Fe&rrxary Kth.
ttrxiarr reenlattMis in tetnxtl bit adstiNSun
of TUtora wdi b taken tn tbe fmcare.
QtScer Cote hmJ sereoi niw broken, and officer
tox u snaeriKr imq oxiciciMon of ts onm.
It u stnnj.Ied tha percoc were xa th Pir
Isuiient baskbatc at tb tna of ft cxpfajtsua.
Th hzeen sect a teiecram to-dav. uinnirm- u
to th coniittattt of the iaj?ed puUctnnea. lln
and Cute. X ntpiy was seat, rtataaj; titut both
were rnxrtssiiie: a.onb4y. The greatest iaiia-
panoa pnsTaus HuwznTis u pcuraice. I ce
ehMeons were referred t and twnonced ra all
the charcaett to-M.
x33uwhat cr nut pacjca cdczx-
to mh Eow-tree Poitce Ctmrt to-day b a strong
jTiaxdef pofece. tewas eharzed takuavickiWTtIl
contpbcity is the jrp(uua at th Tower of Lon.
dc iae prKo&tar in s jears oc ace. of gar'-eiT-T
luzat. tiara haieje sharp fcatarra. smotet
ez&resaum. H stHtbSde ntrreved th Cccrt .l
CTTwd wajtii eoaKTesxard WTtfrra to cet a c5izpe
depujud that he examined the prisoner at thi
Tower: that h lUse BTiooer waa cnnfasetiV and
Zt& contradictBrj aarwera to exestauoii prr
pccistaafd He adrotted that the cocstabie eu
correct ex as uMpuajsna o nim a tuj any
tjhnifC fartfier. was resaiaitai cstil Taenia y,
FtrbrzarvSd
LcmxM. Jxa. ?5tit. It z reported taal Ot2a-
tcirsani tu msusr an aapnrtanc rereianon. m
cmiipjeEC of which alt rx?aTT leaTimr f iTihttg
for seaport howas are Jreccopaaied by detectivea
Lesis, Jan- Sfca. Th otEctal eatnaaie made
by 6oeemmefiC Easpectarv pctce the "wrt.t of
prcnasary dusw wrought bythe csjicewn ta
Wescanofcter H.-iff, Hoos of Conrmnc and th
xwer ax. (rfAMJtu.
The Setter rsceired br tins box vetertLer
arw beJsveed to be a very importaat djcnroent.
Ia adiirtajn to otber TaJaabia nenaatjan a tale
taax . PatxT Cathedral and the ote mt to
Prnfy rdW-a?A are amoae the basLhncs th dy-
HoH and ifie Ter were cfcrncd to-day to mry
on except 6oveEsc&t eruriced mapet-
eur tbe wractties. Xaas cetsoca carrrtzir eu-
et ee tfes tfreeta to-day were toppi by tb po
lice and tb parrsfe enmiaed- A??nxeae to
aa pneise cocicei are Eescg ncuiy eaarued-Iirocar-
J-unxarr Sth. -ia order haa Afpr
ba aa easy naificr far any rvpctaibl peoua- ta
Xm to tae aa. amr cttoc flae wat
BatiB asdatatresa tu the officer ia chari T7a
ntea. Th state aartoeaU have cstaJ2w ben
thrsMml hy tmowsU from ad comtrse. dansc;
me ebxcb any nz eacs weea; ujuu. wuca TBisars
have ben adnutted.
Ixsrsoa. lannazT Slii. -la asiav RpecU th
panic pTTdoced by SisariA' Event haj reailly ta
creased. Fears were entertained thai, the tyaa
sufaErs Biediated an attack nron aataaaal ires
all acd aaeai atataaafc and they were placed aa-
or speau waaes. 1 a.tfcani oocayxrA ic pa
lace kept afloat lianac the enure naAt. To caj
EiirtractiaBa were sowed to pet a Hop toaJliacreM
at the Tower. Hocc of Goeomraw and Westouav
OrterHaa. teen mototxa and peen are rexxied
airnaamin. Ta eztnzen u. rite palace srsoad xa
eietd. afl Bebeacduon of th Parfb.Tn-at boikS-m
are fecited aad a barricatiir has been thrown
acroM ta aa& aa the too f the auxreaae. Th
tanzed are Hi t-curaea u oe imiroeiag.
laogzwn, Jaaaary gft.-The work of rcinrcac
the deftrac fm ox &e Wae Trcr waa eocxpfeced
t&aa afieraucn. Ta bote atade rx the Zone w krr
Am djnttcxn tt$io2ttii m test feel Umz by five tWt
waie. The wiaatmre of the bmiiuto waa femal to
be pxxcxxaaa sainjared. baa loaca C the mu
aueixuewi u anra oc spec
WBaxxrcerwiaaai:
tT3a. Xaisht ta. a. . OcressIttA
aaa-Icag. &rr ax th rwroooiis u iixyn ia la
enatecn portaon of Tmrilnq be "Vt on Xnxlw
aea. naay c whom haE5 n Kwffg whale
P!aweu7 ex u aczs as ucsa
u Fxi3ae-ca Tan. JZ. JU th new coc tair
tmj wxi ixaanHic towr uses en rj.
geTcuw. whae qai th tar IajtSadar.afea.
strsek tn bcff- ia the port amda, croaiicar ex
imo. ptanaa. AitueuneuiMssBiutM
tcaaesi at eeezy tea. eaaraa wxi sailed ever t&
hoie. and th eacr ;C aa-rar waa prreectad trooa
Txaanrx. Feb. L The jrmraa&ti atril acaxmc
the- ESLEratia. coosiaaea. Th neih me cc ta
luttwo dayi taawbren alMuisxcly teoccd,and
ra rwwer c tu-iuy a papera as sax cry wexs
know frcci them that Kzea a body aa ta BaSKha
rash exaited. taetatra aoocsplanxtfrsanhsaScaana
cxerabcrs arecdEy printed whan tmwpun by
caea aaro-4iicaana,
Pxaa.rbva.Tber-- ta
EgsfaaJ haa acsesud ta Frs&ca, cncaScr-
w?ca a, tvw anvfaf.T.eatat wtict. Yraaec, aad th
ctacr P'lwera aaee aJtfad. aad an Ecrpaaa
treaty ti ahmlr o arrarrrd. Faace aaa i-
caxed tr t-qxireii nrrmtA. Tsjrod fnm(z
us graagwe ea Hueraaiarigai exqury. u cauy re
main Sac ta two ParTjgientg to trTntr la
aageetaega.1 Tbe adM "Zoesd wiS
waaiwaertrwcaframtha endan aooa aa
PttT-lU
iaxK5 or a oouiyx ckaix,
llUa, CamrWuK.wiU
fh xhibtlfrML at New OrtaaAM 1wm twit
i ctaI aad ttisaneeeat whtrh hat far
rrttr; cvcim oecKwc. Hawaa baaakeon tato-
r-Mtra th Tvmni th. forHU aa txaiix'e,
walcb run bnart ot toto ew. tb prodwcU d
whtUwaUeaasbetoarakenarwwalty, Alia
lVaMpyraiBUta retatwe brwea
C-trax aad tbt pwU eamtore that th nW
cenl tlty repreeeat tn th ttflvwta; wordi
A3 iw are rarad toth etty en th tt-wtMppi.
th tttrhtxwt rtvvr on earth whil alt th cv.
iwwl cWratwa lb eyy ef tbe etrv
jvtw pf tie S.'eth. aad oj wtth injet y th
treoicth aad uteaatt? of the bvxxrt b-mU of Ixt
contnerm. atnr verkaiahr latvotW that a
Krvat cr shhl rw aoar tb aotb of th tV
tner of and la teeavf tawrind that
avw r-cwt be ivrnUtion ate bot th prvd.
of th hondrvdt of tbeematK bat of th
a-dbt'os taat wdt ia 0th to coca Ihtvoc ttef
9trrri aad aarea aad tain ber tx'ixixvU ad
taxnalwV.Hatnata.'aO'Tet all tae Uad K.othef th
U&ax
what via rraacteco h at th Vmi asJ u th
lSa?t3c. w Weaa wttt b to th vts. th
Golf, cvontr. and to Sjab Atuetxv UM.lt
There wtlt b a tttaity ef sreat otie ta th tatare
rrpryro.uo; u coeanmitai taerei of Vwertov
aai of th raitod StUe MxeevltT: Svu kuct-co
rerta lctne from lbrta Mrut$ to (r Mora
aad Kjm a far a th MmtArt4 VaKe,
th and and the chain joints tbe at to th
Kocky MoonraioM Nw Orwn th t ntorr rrvvi
lb Ck. to th Mxtwcwr, tb Kd Kiw. Ka.
tern alexicx Xortbera Jvth Aoarnot aad th
Expptr of lraxiL
.v tw cc taew mat eooaaxerctdt vutportaniw.
ftn ftaactf)co and New OrWtb arw bond to
bae tnamatv rrtxtva etc fooadvd by frpAatnb
pewpic. the ether by Freoch: both of abvat th
a-uit p.TnIatawu each ott th oooasiercvtt too
tropwtai of a temtery as yet vclr paniaJUy JeTv
kceeech with tryfa facibte ut lt-T wy arv
Ta Otrecenl CUt aad tbe Cttrof th (VUea
Uut aow anited by bnka cf ateol tn th SMtbern
tT-ciac. wiu aa comnieretal reutn eumallv
rextant aad prodtabbK W na eoppty th creat
Scnthera start with att th tvdcts ef Chtna and
Japan, th facUSo IWrt itatetf and th Crwnt
neComneOAAarao.wtBk iratu, leetuiw Ml
can aarpi? as tn retaxa with th raw wurir. lb
pmnct x uiqhuiu, wita rtoK ta protract of
th a State, with the sovar of th Wmt In.
dank, with th ev2evo JimaoJU tb tobacco of
Cab, th rxbber of Svnth Atsencn, and th mil-
ttoa other raw Datotuh aad eannl prvdact of
is cvmoMXTtai ternsor xru?ociry to aer peace
fat ecer-tre
Ta Qtb baa creat reccarcv. bot it bas a
coontry to wrpiy, and here coroe in th link ia
the chainWhat the too. the ra planter coanvt
oppij nawaiA woca we atrvy can a munurrax na
bve. caa in bkIm! way.
Few reop peobably anderdaad how trrrt a
cuwacy vvaivraia es w pzs rxwim u touow
ins to make aot only the txQorant bat th turart
fal thvwoiry asdentand th crvateei cf the
iwoarce ot taat Ut,
OClfurtiiA & 7T0 mils loci:, bvuxa? boojaded tta
entire Ir&sth en th at bjr tc I'aoac oceaa. It
ereaieet wtuia t vaxuea, ana tt evetvuxt in
l ttqture aiile. oc iaCHr.540 aooare actvi of
land. Compared to other States of tb I'aa.'tt. it
H toox tnae th xm of New lock; it la twentr
roar tunc aa tars as Muttachoctts; it ts tit
tint aa Urs as Khoi ItJ.xpd.
Oxstwred to ACaivrvaa cuaatne. it M four
fifths ta sis of Aascru, and Uckt bat a f racttvn
f ejjenlliaii lb wool are, of France. It ta eear
ty twice th sue vf Italy, and o& and oowhatf
UQive creaier toon xs wowe rvnuiui isle cvosu-
tntimr lirval Kntaon. tiUuvraxx cvatuns x
CUUXV acre of taad scited to coitiv ation and rro-
S tabic aiaTtcoitaxat pnrpAweik. Tb 'pcdition of
Caldcjciiii ta fcPO ihe tut censo-incladiDA. th
laJtaaa bat exciadtag CbJneand JapoaeAs eu
2a&TZ It aow ha a atOA.-b tarter pAvtlatan.
Wtth one-fonrtb th territory. New York had a
porvtttton of SAVJXV tn l$JL oc over sit Ume
ia pepniataua ot vaiuoraix- ntta vne-tweaty-reortb
tb territory, atisaacaneetts had a tvottU
tacn of IJIXXCXV. or nearly twice the pTititKn of
Cabfonua. wtth th tune territory, France baa
a pupvtaAKH ok or rrvy uates in poMr
Ubon of CaalVrnia. This crent but has carobt-
btie then of ecjccaxw eateosacn and as tt eiteads
in popoJatxoa and wealtb. to wiB its need toe tro
pical product crow. LMixstana. wtU send her
qoou, and Hawaii wul eoa aer all.
Loaboasa and her netchiXTS need hare 00 (ear
Hawau it u bet a drop in the backet as the
wants oc ts uotueauaxe Jiri tncrease. IX
and there u so reason why C&fonist itbooli Dot
bevocne so, if ever Caiiforoim becomes half as
tvpatoas as 1 rance aer 2BJv,ni nwlzona of rev-
Ke will be cgJt too dad to ha to a Lire (arm iot
tn th Factno to sopply vbat th frroo of their
CLMxatry. nerer in ta j'aiaera titers cxnaot be
ctn to snppty.
Happily the tirnx in the ractic ia Ihocvoxhiy
Aiaencan. and when hetrta th farm th Ameri
can pevpio can be ttuaed that that they are belp
trc taetx own kin. The farm ts a cood 00. wttl
be a verr aersl roe, th pecple of Obforoia wtU
m use leet u so, oax xney moss uae care taat 11
doe But fall into th hinds of any eetasb indiTv
denalt who iH ran it (oc hwown interftts instead
of ltaeinVre'dsef thewhol Mxte. The dtn
crc be there.
It ts a pretty chain wtucb b&ks thve ulands to
ta utstam crescent city ear rrvdacts are there.
they will te cvmmeated oc. we shall show than
that even an eserrated, trcical. oxu m unity when
ttoeksd with Aacio-ugei breed c be procres
srre aad tt will also be mad thoevnbiy clear that
between as and that Crescent City, there lie a
mo jtnray nni, a ana 01 uofd ensed in Iron,
aau taat ana ta t.ixioratit '
Lcsinc, Feb. I- Tbe foQowint dtsputrb bas
been rrcerred from Geaerd Wclwley.dited Korti
Febnary Cwncral Earl ha adranced bts
troop to within MTen miles of Birtt, bat wxll be
anable to coiiceotrate them m readme to attack
that place antzl th 3d. ewxnjc to th dirficaltr o
Bnsrtrnnc th mer. Tb enemy K4ds a strong
rnfttton at Birtt. Birti is a txIIj on the mer
Nile. Itistsctowd by borba-hped nted
btlls and the only paths tadinc to it are. Birrve
passes. The BAtiTe say there are llV rebels
iitere, armeu witn rtnee.
Caxxix Feb. U Geacnl Bailer. General WqI?-
dtosncceed General Mewart as eomrnxoder of
the exrwditloa to Khnnoom, via Hettnenea. Gen
tnl Sir Evelya Wood sncceeds HeJler as Chief of
bead. General Grenfeil TOCceedi Wood as com-
tnander-tac&ie( of the EcTptixa army. Getteral
LJeery sccceeili urenfrtl m ciTnTmnad etui Ntle
rxanspuru-
Xro? Zlltrcrtisimnils.
X0T1TE,
atcmDenartheAtLUK'S HOKE OCIETTi4
ta BuaRlef Tree ef tn hd. wfH to tM i
Home. n TriCIlDAY EXT the Eta Ibm. at t JU
a.u 3uaaee4aaeutaitfa
PecOntrc F A. CBAKFKK. Mmr
Meeting- Notice !
MI31BETfcj0rrACIFICIIO5E
Z. 1 renlereil taippearat taetr He
uanuv, u Ii. L-JlLr-
aval paMw4 f a Bn4aUm VXtm Dtotfrntrnt
Xcntaen ire eperisity refrt-it I to pnteat (a fal 1
ftweeiaie WcitaaIy trre ereiami
a-tnefc a. H. SEA.
C K.aUJt. rerenaa F. H. C. y. t
crrtaTT. p lx
PHOTOGRAPHIC VIEWS!
rrilE CXDEK&IG"En I RPADY
L to take Vicwi t vrdee ta toc ttyte f ta Paot
jr.aia aBWHreasenaiHetrTais nnuutrai wita
V- btaad Vie-
r a.;c at A. L. MiickV Fort br
H L. CHAE.
Corporation Notice I
"VfOTlCE Ir? HEREBY G I VEX TI I AT
Xl sta xaetiB:aef:faiH'TafI, oe the 5th a f
Feonwry. rKt, rf ta retocrtlrrt to th CocL of tke
Peap' Ic aad Rrftt-rxtr Lol tUatltvek It was
trt tecept the Caarter of Iioryangraate f
them ad their aMiciate aat arcefar o ta SXrt
oayaf Jaaryt aader the carperaae aanc nd
Tbe Peple Xe and Rfricr.tc C
IdaaitedV
Aad that Mid CaTTTwrotio vader Mi Charter. th-Te-
eraataea ueiraad eiectert ta lWiewtB;efflcez:
Jaii a W .PrUrataaI Stxaajer
Peur X Tlcr-tniaat
feen.Eaa.Jr. . Treanrer aat etmarr
ttie H farther frea that, etrseaat to ta fccais
ef taut Charter, - 5 fXeckr taaU be lUMe ffe
tacatcbti ef the CtoepwratioB eTee4tkx aateaat wttieh
aj ec a cpew t ear ce fhim kU W kin ec
Corporation Notice !
TOTICE TS IIKiTKRY niYKV
A uat tt a etectin; feeM ia Heoefala. at ta oAee
ef J.J.CartwTwEur,tttaaar' Fwt
arr.rC ( Cite n WnWr ta tAf Lri mt tkrr Ri.".
RAaueCMMyOJaiite41.lt wu vece4 to accept Ue
Caartet mt jaceryaeallB, Tiate4 to taem. laeir
uw m Nurwu, ee. iae ix aay ex j assxiy. 4T-u
aader la earperxtc aanie aad Mjte f th
Hawaiian Ramie Company Limited .
tmt that sael CimnrtUaa M Ckwrn-. ta-r.
ra? erxaaiiea jxseu aa euea we irur eanrrrt
. carreriaat. .rrvsMrat
E Luav JCaaafer
aryiAOew , TieaMrer sad murr
a MStl
DtZECTO&S
r A 5hxr-fur J H raty I T Aiaat- E tyraa
yete- w hnWr zfr taat, im acesriaac wtt the
urw iMnra c rt .aanrr. - 3 tecaawaer aaau ee
aaMe for thtt hhtt f the CnMrxtim. toyewi the
t wuca nay be ttoe epn the r tear-
w r .tn.ai
A-HEW DEPASTURE
3tK HETET? HEESEZD wmU jfai La r--aj
ux rmoK smerauiy taa peeif s
Depot at No. 77 King St.,
FDETBEMIXOr
HO" AND GRAIN
win. is AM. IIJM cr
Feed for Fowls, Etc,
f lrr ta Sil natllln .iIkI
rcTIkaaMXa.ZSS. ra
DR. S. ERNEST CRADDOCK,
tiara hr a4 nij.j.a OejDiol l"ai,-i. w
I-tot Caifcnv UaaVm.
PHYSICIA3T &. SUEGEOIT,
PH Tart Kt. Hanlala.
0a Hs an 3-12 u. 2-5 pjo. 7-8 pja.
VKt JriaSmSatail 2ar
BRO WJ3T rtt CO.
Jmpnrtm n Tan fa
Ales, Wines and Spirits,
W
U Jlrakaal sm, ,; ttr Oe rV Ottne
IC lfaaa. It. I. Ij .
Co-pirtnrrbip S'otler.
K.THECXDtBalR"KD. IIAVB
TkaM atrV tmvrrd. tmaWt fa. mi a.n .fa faa tt
Kmm Baia.ra ta ncro ra. BA-v&n. eaatrr
tae erne a arai Maun aarpue av mmni'rtum
fHxi w ft. Biniy,
artto.LbwaS,Jaa.S,S?. ?C 2t
ECOTOLOlXXlXX
FIRE DEPARTMENT !
00 .TWLa OB
- .WaTaaeS t
c JneaBaaalaaawaew?
m rnaaaaaaawe co
11 . ' r' J-aeats5 v co
ANNUAL PARADE
MMIK 5KVKi;AU WMIVVNIKS tU
.a. tatVeriawtateewvttHaeto awe
la tae Nt-i. pp HkHW Xrc.Ut
VeaajNtaj . 1 II T V otKKk, e the. e
Thursday, Feb. 12, 1885
tat"a tTa'traT..w 'htacirecwai separate, tv tke
pott f taklaf paH la th? Aaaaat laTle.
Tto rin! l'iMat.Mab-4 aali (mm tat ie ttvat
the Snataai to iletW aad xVet Mrevtv. tke feco-
ecoWa nvtc akwj ap t'vr to tVeeUau MKrt.
AhMaX trrUU V MUll. Iliral .wxa n rr.
itatVtmit rt?rt. p rwt toKtar aa?: Vtex I
tatNaaai.4Ceway KMrwt rtvwatae
ne-. t aiacMreet tti Cvaipavy
iiWnti froM ttw Akxxr to ITvrt trevt
t aad tSvUe Hmw tMipaaW wUkJavtas freak
t tm N tttm ?iRfi aa mvv i .aepoAsieA
;tT- A fM atteadAace Is itoirrd.
ree Oneer tttt-NRT tmt.
t tt ecrtAryt r IC
rituticu Ga!t5.
Notice of Sale oi Valuable
Leased Rice Land
Waipio Valley, Hamakua. Hawaii
MX'jcda&etf w tth aa azeecBtrat ef Mrtle ef dxle
theCfta cf NVveeAtor. tv tM, tlirettixta aider
l--a ix M tke roztowiae trcriwvd rtveeftr at
yr at-? m petc a) with ec wttheat aetke. seek
wwwfti Itrttiw- ht-M hv vrtarv aaJrT AttJi!
xBdexVetUra tsvea the spew t'vwrt ef the kiar-
dooi waereta Axa, x. u iiHca. it cv
aat Ah Vsr ar rttlatbfs aad Ak HZ tXradut.
On Monday, Feb. 23rd
Attif- odniMs. ta Twatet AhMxil lUte.
Mow al rxblte AKti,th toile-
lX axeciivd prerty. TV IT
Rice Hoasc, Sleeping House, CooV House
1 - Twm. BMkrt. rWntiir )tAekUe. kltta
r5aie, we tuaei9. ixvarrym
. sJoIm. a rark Alle-i. CeeBtla tfoardlhklra
Uee. rtf Uoe. Tare tlwe. Txn : a BHdlc.
s?7tee, cu ?rcxee, a am .reeoer. urr. j
iwt. niBuHi. nmcmi j z lain. LTiniar ixatairv
Srtcw xvsi 3 Biu, a Otvl ttAnewv. a Plewa. a i exe aad
ivwk l.aaia- T ll .. urtbtoae. iiiacxrtv
none, t aiies, ? tsawoca, w aew jymi xnn senper.
it Tk I nt ..tat I aaral fiv aata fr Itiun
the irt day ef Jaaaaty. A. tX t. at a yeaity teatlt
ef Jt.av jft aaaeett tae rrat payaW ta adraeee teext
taaaalty The taad i aew 1 pat pXaated wtth a
crop nc Tae -sum area ts ai .crts atere ee ma.
sea He prwpette wtta Lee wtlt be ivt eettr.
The leret are Cash. Vpeet FWce Jtv.
W. C. PARKE,
wi Ea Marshal.
Mortgagee's
Notice of Sale
1JY niUECTION OK "ATllA"IEl4
l J HEat'Tve ths JtJrtrisTe axsted la arertata !
ij-utarw ef Mor;ri- dandtae f-IH ef Newember. A
IX ad reeeriied ta i her Ts, (ete 174-r nude by
Vboarniato. of ra t. ltaad ef Oaha.t atttaa
iel B. Eatvrsoa ot Ujeoia'e, :a td lIaad ef Oai. I
aat.ir:eii! t at raarc .tectum.
On Saturday, Feby. 14th
tseX at U X at at fra)eiwont la Ue.t. tke
pmntwjr eexnoe-t ia sara mexcie as miows;
Allihxtrerutn rtec ee
PARCEL OF LAND
S-uoiL- at Kxiwau m rue Taller la saU Ittxad et
Oak, contaiaisf aa areaef tTVPW Acres sad betar
the tui prestl ea aesefbed la Beyxi txtrat So. ttx.
THe yttdpeembe are tead toCataet tor $t pare
aaaaaw tae acxt payaieiit of teat talna die ea the
r Fee farther partKain taiuire ef
E- r ADAUba tectloeeer.
t)e irf J. M M -saekat Ad ireey (or Sertrate.
Administrator's Sale
Ey Tl-t rf HF t LADE. Adaualttrator ef the ElaU
u t nsrtnaaa bckrUTer. deceased, 1 will fell
at Fu&' Aectleo.
On Saturday, Feb. 28th
A Li xk atMTo, at y SAterooA,
THAT CERTAIN VALUABLE
PIECE f LAND
ta Nsaana TaiTey, aiik the Bmldrars tad
IaipreeemeaH theree.
Oeoei(tolacn Eexata't. aad weEl kawn a ta
carter er HeeiesUad. cesixtaiec aa ata ef I
acttv u fer Byii nm t. i are ptraMBx tnaancm
f thes propertr aad its healthy locaJfty nxke It TaTea
toe htt a resmeaee or ceeatry kern for the warn
wezieer.
ALSO, THAT
Valuable Piece of Land
tm EJa &r-fft.adJ Tunestke Bthetaad (ernerr er
cfei t - a.wiia w neueixniM invr
huli tk-rro coauiais sa area of S4 fathom aad
E IVet axere cr k-.- as per Itoyal Fatrat:rv
Also, the Lease of that Certain
Piece of Kalo Land
ivi mv s
Steamship Company
Route and Time Table.
STEAMER KINAU
KING, Contmandcr.
am. tat rtoAWAfA wk TWi t f V tie la
tola, VuhM. Makcaa, waakea tvsk.- Mae
MvxVv mad Ui-v Leave tth Tkrdv
toacltu at I r"r' " retete nms tock
rKSuK TILVtX rr MU Wi k
tidyattr.M toceeiwltktkkU.lwia-
k-LA.
TtK.xeWtlXTlCM at IWdii, riaaaaa
trp foe r t a twl W m& tm
ta awee
lww.eetKiAe'AUtfcet Uke ktj fmshi fe
iaepakiwave - Ukl iTeifht ad paexac . Alt
eeeiT viw w a aewe rwn nc M.n
LrhaaaedKlUera tt.
STEAMER I'LIKEUKE:
LORENXEN, Commnndor.
Lralto?t,ef VMtdirat I t H. lee akaw
estxkxl Kasi. Keaaae eery wtaArk. tl
ltua,aiMka'axad Xaa. krtaratat1'! te at tke
aVe pwi art ,ve Wk 4tajdAy tawwiar.
I We WaAU BM, kavi - . VH '
STEAMER "LEHUA'
WEISBARTH, Commandor.
hie, Kehatxrele. (VkiU. Kakalaa. Ucaohtaa. kaiM
hveft. ttAtxtaaaad Veeaea, Kttacaiexw arttT
Vac k retk AtaMxj
STMR. KILAUEA HOU,
McDONALD. Commandor
. ill tvere Uea-'.'Ia.a ec .ach wvtk tV aae .U
a tai brana
STEAMER "MOKOLII,''
McCRECOR, Commander.
Leasts Hm4 a Mh rdadAr. fvc KxtaAkxkaa.
VtatiVik r.liM. MmisL HaUw Vt nUi. l'tXa
aad K.JylA. f. i:a. ra MMbdy -cvvlur
cTae t ttnaT w a . V retWitHi fwc m
iwt-kt or ViwcL-?? rmitM(d tor Metohm
ocal ber.r a r t u.Lkvd tvpmtae
foe a-vy c i.w -yea f -Kd ia i arre d the
we Aedee-.. sed mf toll, it) ef k iVfitTj
Mi.alL .tt.4a ttol WlUlKM toll atwl li..Tr "
atd aAkU im U Wl day ef Nttof , K H7
aad totitaz that leitm d adMtaMtMie hnC
II lMtte.tat ruuM,iHin MjtfriVw.
M ktartC ?mto toee ike M JaGrTtJ
tto Cwttoed UhVWliI tim
llawa- aad pie eerd , ,TI
itoniw tf-ay ttoy . why mM HHI iuJZ
et to treetcd. d Itol tkts eeM to patod taiw
Ktttfc UKc tv r-te weets tmiTi
Ittwwo titaerte Met to ttit.
IHted ato u t.. (K.Ma. v iv jnax,
Alton M, M AlTI!C
ttfc SlTW, Jwitr t -M t"w
tvrtt)k t ivWm
O waIU IkiAad. Itltutm. UlitaaJ !
tee tUtrMcy ed K TVMUat WK wT
de.te AeMtt. mt
jn e. MylMl,M nia r ait to at.
tkU Our Warn feitedtoaled a toettwM mm ai
tte, tl t amftjr eeded ttot ill ctedttora ,j5
toUH eM U w4 prev itot tUlat toltoe
Tl K-tvW . rvtoeary Wta, A, K t to?
m. . i tt tMHrer eeet ttotUtt. t ItoaeJwIe, mm4 al
evate to paa.hfd t the lUtta uim;
"EM ItrAlMtX
UaHaTtT. tVelj Ckei, totfn
orrnKMK tx.fi;T ov the ua.
O AliAn l.U.Jv le-lYetofe la tto ml
Ut Krate t4 UlUtt M,lHNA 4 lto,.
traxwl lWd arpttC Uw tor ttotoi e4 Wtt
at arwilaw MlMkattee. ef ef tto .
Atewwt,TyMilatotokelMnil ud Tto. !
lAMtel el tlaah MttKaa deceated, toitaa tto to
dy et Aawry, A. IV l'0. toen peetd to aM
rrentiv vn, a reiieat iwc iae iwmii miin,
and for tke umc ef klter teUalarr to AWutv
tord littrut. eator. aatx tol by aim.
ii id aeNvr nwrfa, taet riuivi. imw sm
dy d fVtoeavty. A U vs ! AUk a. f tM
Ut. mt tto Cwart Mwe ed U CWrt. t Atototat
lUK la Mttd tlMdal to, aad tto mm Ik kterto
pWeted the Uate tor preset told WlU aed krtac e4
aeiw. bw aaa waere v rmmm imimmiJ
ifrw U ttalvM lie TAM N U! CT.tttaf :
AiiM.iVWrir-iui ?i vLw ta
CewBy w.'' a ta-jw?aet ''ci i at
orriCK l 'r.ioetaat tMn-
ttowoitie, ea. ia. ist. tou
TIME TABIE OF STBAMB1S
orTHK
INTER-ISLAND
STEAM NAVIGATION CO,
iTiTMITBD.1
Steamer "W.G.HALL"
.IWInixxltaiiA1
CATE, Caeaauader.
Laicn Honolulu for .Ma.ilara, Kona
ami Knit, on
Twesday. Jamaatt 1 1
FndiT. Jaaaaryl
.Veadiy. t'etoaary i.
U'edaeetU. reWwary 11
Meedty. t eeraarT at
Teday-XiiTha. . .
rtUiy.Xtrthti
Madr.3lARk .. .
Arfiiiuc at Honolulu on
Al I P
I p M
at It at
at I at.
.attp
-ai p ax
Tawday. dAaaary 3
FrMay. JieiAiy Aa.
adiy. Fthraary S . .
Taawday, tbrauy 1
Atardjy. Fekraar i.
TarwdAj. )lirtk TO
frtdar, jtxnch3 . .
S-eaday. MAtthO
4l.bn
.at a p at
.at a p at
.At S n
at J pax
.at Spat
atapat
. .Al J p M
Steamer "PLANTER"
,XallA2AOO
1AMESOX. C axiaadvf.
LeTertryTVEsDAY.ta p be.. ff Xi1ii1i,
Kotoa. Ekflt md Wlimea. Ecinraiar Imim Naaib-
W .wr ATt aiiAYeveaiBs uriTia: tock eery
Steamer "IWALANI"
FREEVAN. Ceatauader
Uar H"wt' fee Habmu. KakaiJu-l' H
aad rsABkxe urn
tredarxdxy. Jxaaary j
Itidjr Jmajt1. ,
Titsair. daaaary Z .j
Frtdiy- reeeairy
Taeday. FrbraArytT t
FridjT. rbnare t7
Tif4i. Mxrck tt ,i
Friday. Xxnkai . . .i
Ittwi; At IIuer!elB ea
Wniar-?djr Jaaearyll.
atxnIiT, jABBxry tL .
tVrdaesdxr. Fekraary I -NwUrday.
rekcaary II. . .
tdpeauiA. Fetoaary 3
AtBTdy. XajcA T ..
WrdxarsdjT. Marrk i .
IHxriif. XAixh
T ka
Al
Ipa.
tpm
!"
Ipai
Ipn
lPn
P
ta
Saat
aat
tin
t A GA
Stmr. CR. BISHOP,
Ak a. A a . vniBlMfT.
Leave neaerata reerj J-ATXRDAV a
iixaatei. uixaea saw Uaaaetaarx.
(Of MTAAAAXe.
KrtatrwlB a. -Ira
uAaxiex errTT eeartoay at i p. at., toecaiar at wai-
imj laimrauw aBlIalar. aUIII MT 0CA la HBSI
Stall-. JAS. TW A TCT.Ti
WEI& Cwaauadi-r
I.raea Heaotala reery FKID AT at 9 a. ai for M"la
lax aad Kama. B.taratnc -intr Ea&aa Mmm,
day at I p, ... toachtaxat Watalea ctrry Taetday
joaeater. iniTisx tock the unc day
CrOFF1CStrUf-CanpaB) f.i: jf EtUB'X street
Iloaetere. dtaaary X, t6. let:
At Krtkahofc. H cliTe, Oaks.
Fs U- r-rm of ae '-er wa the ptinlese ef reaewxf
XST IV-d- ; a- npeae of perckaicr
Hao-iTaJa. F-brxxr 13,
r- P. -tl tH, Aec-tr
BENSON, SMITH & Co.
RETAIL DRUGGISTS,
113 and 115 Fort Street,
ioCXTS Fi-E BOREC- EE V HEECKES
Homceopathic Medicines,
RICKSECKER'S
Unrivalled Perfumes,
Proprieton and Wanifartgrm
or tiie
Maile Cologne
EX
British Bark " BANCA,
Superior Fire Bricks,
iND
WHITE BRO'S. CEMENT,
a" Tot sil ia HUauuc la .bii
F. AjSCHAEFER A CO.
Island Bred Bulls ForSale
A CHOICE LOT OF YOUNC
Island Bred Bulls
oit or ixroBTEO stuc c
Oa VMk H rT ;r-l. .-! D..V.B. f-. - ...
J 1 ri" rs. trt .-ra r. KAIIt Er
K.tXLII. Eia.ra, (teal
' .... .. . i fc. iuiui uua.
aria CECIL B&OTX Hdkih.. ioc a
WINES AND ALES
LEI ALOHA BOQUET.
Frank Certz
ic n w orrsED ar.aix ta cSV
rtr ItoM BaiMhi a.
Hotel St., next door to Tregloan's
&fcv via u zvritt
ASS'MT. OF NEW GOODS
II fVVKit
LaSIES JflKU 1X0 CHILDtZjni
Boots & Shoes
mr. m T-t em a iw.
AIX GRADES aad PRICES !
IVCaSaaaMlarmrMlm. wc
SOWLaXDISG EX
British. Bark "Banca,
FROM CLASCOW,
French Claret in Cases
A. LeisededCa .Eorlcaix a.) a baJ eaiki
Superior Shorry,
la Caa La sb4 Caa a
.Champagne in Qts & Pts
OcorGeelct da St Xa.j.x C
English Ale and Porter
IiQtru aad rtat of kavea aad Ui Mite Vnada,
Tt wr, w
acotcn wnisaey and
French. Cognac.
AERATED WATERS,
mere-- llrf, jl c . It
BrWt SALE BT
W0'- F. A. SCHAEFER A CO.
CEO. F. WELLS,
K18 4 1420 MukatSt.Sa. Tnmdtcm,
WH0tEALA A StTill DEALES IX
SELF PLAYING INSTRUMENTS
riw Ortamrna. Xuul Onacabw ( lulsai
C AbBla Arlfa. Vitk.k m.
Ctgtf IlitKithvwrRtA
'I'imskjik fuirr ov thkmT
TV?
m.ir
lia.
ivm l
alii
taw.
a ran.
wi
(Mini
aim
ntki
i.toM
t.tr
n.
Mwlt
tllil
wat a
mt Lrttarr TMLalaMUn
it is ratxiee wewwewvAa iat oetke treeH to cla to I
phlU4ttoB. (etBiTaecelvwfei,ta Ike tfiet. ;
Mki takAXTT. wpiMrr prtatrd aed pMlto4 :
l.lr4 llwiaia, 1L 1 JAaeaty th, IWA.
A. r jVdiv
Attet CaUfduticeef UeBetMtwrl
H ar J bit, tVpely t'Wt t, ym
ci r itaMK CTiuirr tir xiie ir.k.
O waILa ltaBd. 1 tetoJe. la tae baaiim mt !
ttoEtatef EUE.RrntU1TdneeJ.twAa. !
deceaedatBtvetAt tWtore Ctoef JiMtedd.
V teedltu; aed aMlax tkt petit, ef lUrtr V
lHkrtt, aad hutoad. totk mt WallBka. 1.14 et !
Jiaak auesiBC (mi aHMoeaa ?aaw mt neater. aiaj :
latMAleat taUUeMahL . ta lAh ii '
toe. A. Ukl9.leilBe rLA. it. ltaUtB iWti!...
Ml, AadreAjtac ttol Mr ckf A4MUlUA4toK !. '
to It A. WUeBUBaed m4 ltei.a.
llUecderedtaaiFKllCW.tto Utk darf Ftka. i
IV PXatltfotWk a. atto aad kmky U
toe kearlas tald peUtioa totor txe tald caiet1 Jbuc7 1
ta tfee teett Kvwea of Ul toart. at ltoaJhL m i
wkkh llBte aad place alt peceea cvcerd
toaVI et to rlrdi aad Itol Ula erdrc to toWtttoc I
U Ut EbzU Ad II a aIIab Uacaare 1W Ike I
ctitt in m ii i ini wtiim a aaef
Brparxw Km nmmmtm' a.
pAK-dl1oolBtB, 11, I Jary C . n. lna,
A, f . alLUD,
Atteat Ckkf J eUc Mrerna I mm
fttoi iva eir.tVpet OtL
Vttot:
' aetto
to to. t
to Vk 1
At aa
M to
Aaa a
Pat tL.
Itorvtoe
to lw4
Et BWB
Kvae i
QCiMumr. ctwirT or Tm; ha.
O tUa IUadK-ta rtetole.
Ikiab mt XXvam. wee i . .
et lac Haw Alt ab 1-.!.J. i
WUcBMUrref ttoEauUef HENKT MAY.lalaef
Uetatat-IaBdefikedeaW. lrdet apMati
twereertototcefWUlead dtrecUe paVlteettoiel
A lxanrBt. pexpceUar to to la Ut WW aa4
TaUneatetUraryXjy.lAie ef lltol, deceaaee.
totiBP tAB li t (tb J.AT er (Vlwiwr ft laaJ - - T
aeated t aatd lYetole Cert. aad a petlUeaj ft tto
rtetotc taerref . aad tor the I vaaaee of lettm hetaam
iaxt to Tvea May aad ater C Jeara, Jr.. kattar tora
aied to mUTmXii abU ltee L. Jto Ji
Aad waerraa aa ecdec appadaUa- ta tak day ef "
jABBary. A D. I a Ue Uate ue n?eaie efcaid
nti;MimuapNtcBtMWi or aeuce of the mm
htt eitattotia to laaaw tu ia uWu..
amvi at Mid III aad to tke tolra mt tb tmZtmZ. t .
Wirptnrww irrniail roiUM A.BW M appear
cxwtcal tke Miae. waa Mad aad BeMltorJ tm t
iitwAn uiutti. m icn i ppT M?ni la teid
llM4alB, aad here o the takd tak day Jaeaan ti
iiNiunti Bur teauaaiB; a au earBX
to tke ?Hk daref daaaarv. A. IX lVt, aa4 tbrenlor
petolcaUoa el tke aaaae, tk pelittoaen kaitaa ap. ;
vxtbtt mm -mb uy et bbait. tm prere tae 114 1
u tu. aad H aew appeanos ttot to aalatake a cttaiaw I
axe toea ( to tae arin et tke leautoT to artat
aed Car?l Ue rrvtol et the aald IU 1
It la atercbTcdrrea.tkAt MUNBAV tto tkirfvat.
day et AprtLA. D. tv at Matlock a, la., et aaUttaf.
aitkeCnKeeaBetfrd teart, at Utwrvtola, ts ta
ituaa w wii, m, aiaur Mnr u. imlr trtw(
taa hwartBc al4 ap-
ettoff!
" Mfeckaad
rtoailU
aaentoad
-el'akl
tto Have tor peerlmr aaldlU aad
pmriw,"Bt1BwBere aeypeffM latereete u
appear aad cealeat tke aald WIU. aad Ue craaltB a)
letier K-iAf avAry, aai tie au ca i aercey c?a-
liaiwa wvaKM a aj daU,v as. (-waa,
tt t fBrtacr ordered. Uat 4ke ttorref to jrtrr ei
peerteattoa. tor 1 tecceaat weekt to tke II a ait b
arm, a ecwaparer related aad pwNt-hed 1 Heweto
I. Ue Newark A4rcrtlter ef Newark. Ear.laa tk
vwwavn . - ma tlTla-ata wrralj "J aefj
iteraM.
Aad 11 La farttor aedeteiL IbAt UaiIob to i.nl a. .
tke tatotrteiBZ wttaeefet to Mkt Wiu. aad to tkt
ketre et Ue Uautec to Uelr place ef teaVieace a V
aa kmwwe, e appear aad reetet the peetott ef rut
n ha, ai iae uate apreaBinx.
IWKM iiMrorare, 11. 1 ..iiiirrmi, ,wx
UKNJ. II AlsTtN.
Atteati Jut tea eprrav Cet
llxat Mm. Dvpety Cteck wta a
Hortgaf e"t5otice of Inteatioa to Torfideat
and of SaJa.
T.V .VCCtUSUANCK WITH A row.
a. ee ef a ce.lAled ta a eertara aaert rag aaaat t
katooatAkaa w ef raeea. latacd ef (Hka. to Nitaaaks -D
Eaaervawa. aUted Wtk dirvf Neeeaitor. 1A tmmmmmi
ta U office ef the Rrriatrar ef CoBieyaacev, to hto
na fottoe Kb-T Nettce U kerrky clrra Uat t
KMtrxree iBtvardi to tomUnmc ald atertace tee c
ditto keokea. to wtl -the c-pya.t mt laterw
tecaxed by aald larUe. aad Bp aald focvetmare
aeil at peklrc aacttoa, at tto torrarwaa aft f Aitrn
ia Ileil. IUad of tHka. ea ATVRDAY Ue 1M
day ef FebemxiT. 10. at It X f takt day. Ue w
ae aa deacrttod ta aald Baortfax) aa totow arwetie J.
iwnBer Fruceiara cm e ea r w .W"bt1
AiTuraeyatUw ;..TIIMCL B. EMEitM&.'c
Moetrarei
Utlee,dABBryI(tk.tvU
Tto teaatar to tmld arai .ItaaLrU .1 XTa4. aa
Faen Vailrr. la the Itlaad et Itaka. eeattal aa ana
mt 2 VXU Acre aad rr aMceparttcaUrly deenbHt
rWral Palrat irJtLLC Aeanl N. l ta Erkaklaa.
The raid prraiUee are ktaed to t'kiaree tee oae kte
dred atolUra per aBBvai. tke acxl pavatra f rm
mX mwr wm imw atamiaiaJT. itb. ini a.
Xortnete'sKotite of Ictentioatorortcloat
MOTK'K Is HEUKUY (UVKN
-LA taat penaaatt a power of tale ceeUlaed t
certain aaortnee rieed dated Jaly ft a. A. I. ln. asa
Vj WaUaa ,wt aad Kaslelwaa ker katoad ef UoaeJe
la. ttlaad f Uaka, to THeaaaa ELrvwa ef tk
pUce, of record la UcoAce ed tke B-sixrarf lee
reyxacesia liber 30, ompazef rti,3tl aad 311. atd to
Ike breacb ot tke ceodtliomj la aald raort(xre def
ceaUlaed to wit Ue aoa-pajaieTit there!. Uat a.
ad alelar tke laada. teaeaaeaU ad krrrlliaaiea
ta mM Bwrtcae deed ceatAlaed aad deactitod. x
alter Ue Un United by Ua, to told at FabUc Aa
uea, eat acceut pi b ereaca oi xa cecvmeaa If
labclore wemttoaed. Tk aropcrty ia tald nerfrv
deactitod beii-eitaUtec. Xaaaakea Street 1 Hoa
tai areeaM. aa aaor partlcwlaily deacrlkcd t
oaxaxBiavr ab art. a of
C'xxn. Banwy, Attoraey for Mortee. WO
aato. M re J
mm?'
t fa r.
JaBaw"
JjWB'rrvKMt
aWe:a.ail,
V1.Wt A I
,ai.j. r
Vr. W.r,
aWWajjg-
1.
'laan. i au
WK, kalnaallela AJtui l.aa J"
.(acatlaMfub...llr.., aU.irt t.
THOMAS B1BJWS.
Notice to Creditors.
TMIE UXDEIWIOXKIJ, 1LVVIM
JL htm aaty aopoiatcd Aaariolitratrlx !U W
nmuKiilfi ti. r.ut. t r smnM. ui
WikU.i. wla li.. d.l, aatlca 1. l-
rlwa la 1 tra, ta nnnl tatf clai. .u.K it
out. .f U14 r. Aacxnl rei. d.l, .taaUcat. . kV
t..-tm HKiza a. etaai o vrcll mn, .
kiieSttMXmUftlMmtla llooatita, o.k
I. .li nonlh. Tnra 1. d.Lf k.rmf a. it, .lit W 1
rttr terred. ud .11 pn..i llWrd 9 ulj nUtt kv
mar reqafM to H.L ;mIUle .mnl taf
ta uU CccU Bnraa.
mini uaaala, Jaaaarr ITU. tatt.
KAFEA MUl.ESrUl
AaaUal.tntris wiia Will Baartedaf r. IMirrtH'
Atba pUlt
itaaaaraJJt
oatlfJUID
Faod- o( ,
4 Mr.V.C
WELLS, FARGO & CO.'s
EXPRESS 1
Merchandise, Packages, Parcel!
Gold, Silver, Bank Notes,
Bonds, Valuable Papers,
Etc., Etc, Etc.,
FORWARDED BT RAPID CMTEMQ
TO.
ALL PARTS OF THE WORLl
and Promptly Delivered.
FAVORABLE RATES ON FREIGHT
AND TREASURE.
Proaipt Attention Giren la Collect!
and CommUaiona of Ererx
Saacrlptloa.
G.W. MACFASLAME & Cs.
t' Aau far lll.i'.ua IilaM. f
waatwnate
ijtaeDUacO
aaw vbo o
Waa alplar
, (asd" t
.icantiuo.
J. baa Uw
ajlaxaao'
tSwdlaa-.l
Ulaa.
aBbbtino'
afMtna. W
tfia Uut Jt
AaataaUt
Mbaraaat
Walaanr.
.,;waoooati!
iaXaatlEal
.aaTlkiaeaBt
MM 1.14.
"aViuaTlr
.ML Kaca
wR."
Matin
tatattrrwc
Heads of Families!
wiu. -
FLEA8E BEAR DT MTJl
Tkal w- Ivr"p9h4da fa Jttoch ef
FIRE WOOD, CHARCOT
MrakalK.
STOVE
Of ta.nt,ulu. .kick
Wholesale and Beta
rt a Xi
.r.T (! I
a- OrtWt r(tll.il ta&titetf.
al. r . uit.nAM a. " - , -
T.upww.. y..
VflTII'l".
7"A IKAI' f rJL'CS A II CXJa UW?
I mW.I; Ir.4. . X. 971. tar l
knt. .11 lumc. r aMlt t. f'Ty
auaa au in wnW. 'A9. V t-111
-
Co-Partnerahip Hotice-
rrilis Irt Tft ciKirriiT. TJl
-L SMli Lr7a4riauaiU.AMrtl
.laiat la Ititala.liUa4 .( Ola. '"
alia Mti oar Wnr4aaitnklpM7r.
nnlalln.Uh.nanUtinMMuf'I
J LETETACU. ,
D.tMUMMnaatata,tkat.tlif!7 i
T waawaatote
. aF3VT
aar.;-
aa. t; a

xml | txt