OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 11, 1885, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-02-11/ed-2/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

C031XEKCIAI..
Ml' - 1"
, i T Myyi wC
. f tmMT i-.r - luaiaan.n 4t as
. A 2-is- Hv srat aaxfeC Na. aJtaa
ISLAND LOCALS,
ASWTSt TVV
&at F Awt tsfc Ew Jtrvee. X.wjw TM
tVouc,
UHll aw ne V to vtSwv .aeuaia
aarw kmu 7ap mf .gtaW
3ax lfcua.m4kt faroftxr Wfe at taw wniiiw
C Jtrw. r. fWtJUsi strews.
&. lb
gmituwc t (.bias.
T 1J f"
a, JUrv laatatw. aad htca,
-at Fnrif St-- SI D -
?Xrl: p BmfcssJk
t sr SS-"- " I'-9' ,
t " e
e ii rvn. so at "
n '-in iaMur swab
jm. .or-, j I wwmu aunt as . i
roxr or Hooixxr.
TvCTMjUtkSMwy. tor fnm
JPtBri-Tfc r
Br &cm. rr '
Sri it J c e weK Ji. ! 9WW
si at - (ia.. -J !Uox9 aad sunonc.
- c: ffj -am-car A, r t. VEamw Kmu Hr
'7a 3 ?t3n;..Jeu Jn JMUu MWia r.rv
war f -Jicr ksc mm 47 awl o 4
T-ad- w a r ajnvr a. cftx iftip twins .
I'm 1 urn "h r fc-w ptl fc-.ta tk 2kbriv t
in 11 aw J mmm gwrait bumic w psfc '
wom mfwt aal mw 5rv.
Mr 5s Nt&. avm vU to Ih ucl v WJSiiw,
aac sUeVairs.ttrv -adtWa Otcvoabva
Caw-t 9 SLmVk ctorcft. wsAft ate Ktptort
On StaJaj lost rA Vrfrwf W a 1 cia
ban U-Tt win 4 Wtw a Utit v
as-mcvrt vt. M3.V uwaboc. hvohw k
aM( vvK iw Il itCNl ia sart
bee: vc a1 ta &LT-rre u U- i
W .- r fue fvcT av TTS for)
aX eta, Otiri Ntf!kvai
T!. Ciarca. it cerW viti h masj Mean
m, a&l atom. !u nb a tvvct w
tipt vk-vaoowk C-owptcvAM vaooc tk vr Ilk
aa C3?cfe a part al&fcri taW
avrwu Itt-t Srr tit yt2?C tMuibJC&Ut
Jtr. 4 Xr. J- K. wiaite: a
eaa Cmmm a aute?- itc ban- Sen otocfe
avSMattnl aa-cbos
Ca Si-wr" Hurao S-w4j tittot a aiimrTiin:
aaW bpHiM jiiniCT vrtta.OJBH at MbV tf'vtwciL
Ji Ml aaaasiaac zvituvteit as frattisBf j m
pvrUK w a 6 tnaiMCtmL
law ""nliiiririini'-rTTTltTl f Hh rr Ti-tttttT Trt T -
iaxMc au fpt sx ten exuaiL bm hkon
Saaa9 an am&itfrt! t Fttrwc Hjctrwj i tt
rv Parur Gfiar-i el ti Jf . ft. iUanJia
C tfc Rws 19oi OLvrean aal J. tlt Jt
toe 5pfCKi2 frovr ax si ainrs ia.
Ibk am mwm vttl im9 firtm. wfmL
m ira rij a rirTlaj m&crrc 2T& arr
Mat. n aoia anu a evooxt aba ittRbiBwc
X-mm for Sia. FruH&KUi .-ubo a: C! m.
ftntmx jJffTLTihTbfft fart IWsj W -tmtf
cufBHMOiI v aa Xtriwii orw;mi( x
TtnlMifa. Oa im sxtml b4 tta-m Una wiC cm
MVHVtrti aoJ tiae fewruy tmmrtlaiaua will b
3W TiWQiT1.
iit(ffa ix aa mumarx a Ikkw
jswaanfcu vofitaUh. Oii. ii. W. Xjc-M-Uw. Cevm
JJtM fftl ftt StfT
mmi fimi a avnr m.a& oa safSax Fmciwo j.
Ta-un3 fUue b ic ttten Qw Ih-fci 4 vatMcnur
r7 5n T.nc ijc? arpw W -o t ' j n
! tis mI1 cwJt4Ki five a anmftwf af ixjH. St
ato wwtt IirtijiA rf -to Si! u ioiaia. tm
, 7 u limit ivc atw caijac oenfk.
iCapuai H ctemf w an t trt mx com wo
atic SBflurrvaiaC ten , ui a, cuaav
srf ant JuJ ifihcuwRii ifcrnruri tab Mna
. xtttu; .-f 091am. Oca -.ia dcxRtl 4a ra eigttt
, net m. sfi p wnsfiwa X u axtv kfckni ap.
XXPOST5.
J T Mr
w ro . 3Li . a nit Xar. r Chua. i 5
:jtl T 3 3L St ILrr aHu 3wnntt.u.
31 i li K ZjT ! J W'r. a p VoL J" S ir
c : " 'V1 9anur lnLtiunnii. in
U IS w f- Bbm. 3J1m fammt) ii.
C : 7 din. N. it:r 1 'i? Iwu. fU W
2. 'j iti ra 4 S mmmtx X. miim,
L ml. a 4 5 an Sar-a. X. !Uaafa a. -uic bjw
s i, S i-Hn. soft t 4tiMt atni4a(j is
Fun ffnwJ!it j ' ' taiMi. PJr - 3CU S Jaw
Km,
ffl aa 3: otr- SJ C" W Tirtm t 3(i
b a i X -a.
T a F"b sf wr Sar-pu. Fo S -ff S. Uu-
r-M , an-- it wift- ! wiffe
jus i -"T r w-tAuc rwkuif.
ii- s F m j iuiiflHt W F lb HHrte fWit
J Mi Xr X X 31 E 31 Pton i. n!ta aflrf
: M 3f - 51i -r-T cn ji iL 31 L 3lfL. 1 UierOJ wtH
I U 2 i c S nm W 31 St-lw at wifts.
J Br 3 t - C -L lilU fti A D -i wtm
1, i IT 1 or- nu lit 31!in U Treat. P
"rc::7tr. K v i, Xbn. 1w, sir
V but ' az 1 V Teidwr-F
VIms; i ' u S 31--, J TTltoon. Wrlt. L
ar 2 J j - 31. 3iamm a4 a L rraejliftii 3
L - s It 3ui ir xnii TZ . hi
F-t p tft FtJ Bktt A 1.30J uw
j ,s L ATia ttwn. P 31 jit ' " 51 n
1 W j- ct Ui it w P 3 t. 5 CiKtim.
T ?. riir"T
X3CED-
331 3
v, Cr.-'I w if Hi L . ? L actl
-a i itr. 3 moA 4a; .
' o uu S5 f matjnmn, 6wiimjia
i Cutks aa. oMitw f f Cue S4 M
,al 4 aau or StMnitJL S. I
A D- in w. tf S7 c I X tart
CSiMtf Iwsda 1 Julil trail raJ &m ilemaatu au.tfe.tl
if i n.GE Ln , rixCotlrtur Bmcfetfli.
, t? aia Tacmr en :n. xniifr jrot?c. mr taiw. rui-
il HC a-Cm dea stun.
rn Tuajf fix tfttn Bade im Ss & e fandtsi.
Itx- ai miittT croc- u firik--n LT3Jil toiss
F p.-c icua Tatar rtwi c!tafi d i zu i7gat aa. S3
f MtctL u a er vtz dMtr mi Lriw. cftmj eam
t aiQawii 1 hitweC iiiTUuia and liter ymilfi.
: zaaa aaain ; iqp u :ueuo. aou. aa ant
e a tiu tlie f vt th &jtj ueusu or m tila bac
z a cnuec E un. ia 3Jts Bi n uui r.mi aama
ions w nal da enrpi icmc on dun aaa.
1 Fmf u aonrfv ar deccr dim a on r-
I try ttie ta-r 31 garstu. tasaaia p persy asi eumea
, fXi ti amuu ad 1 rS miiac ba fijc gLuntiiT,
f "T ia 9 ncil wMiiif m. ta trttjn-nt ftnr 3i
. tu t rt at aa f aliiaf aa.
C mm. fv-faooi not am a fuui bn. onsml bw
lcUti-f eurjurxOun aa baaai fit; JmiMr w:mn
M 2m9 nf an . His triH ia d-fiel tft
l4-u,i.t!U k ainA cm g ca asa at car-
e 1 ba fctaf tTtiy
Laa 9-H aaiim aaaax 3uDa ac Siaiscc Jasr.
nE&C tfnfa sc cen iranra aaa suftniouia ti
a 3 a Buxsa carat iscn vad- ma nam ana
w catiHtiit Wi ( t Caw af &ur Fecs a
ii at eon ua titet oy su pain iw due Sic keji un
5caaM it vu am t&a yrtrvw.f cea
" . id Hjjywij x 3 rjianu,
a bjcav atn ioi exsnena vttSun. t H"imr-
L Sac . ai is anc. at oncxmCatkHX of iw :
Dim Fmtub 6" i j tnmt bu aieti aa jet irf
tocorTunfiKML ur cunstilst&HL o tfi.tr Elrasc-'ittial
omr xha tr ""'.iw ifc of l.Tifrf Aaii un-
ainmt? fs n aan -forvdLi2c ft; uwii -C-
left a Frtffissu. J-taoary IMx. rucanl $tx
sdwf d! HSu an &a amw wad Itariac LaexouIiu
bw. T!ll21a acs (isa &a Kr-Jau. A. Bciwiih. Cur
BJlu alhJw s EXsn aaaa.U'wiril ba wee i wib firiu-
AccuciSBt tu tils ifj-t Bm ii4 He. Xilamiira.
rtta Bawlf awBanl. cyual ttua etc oinistsUtal
&HaVfi " j ab iu wcab' ba
saiw fttcitiM Kuietac ba w ewaui aftiia
bxuwBuc pa vee.
Kc. KttMftfy aLt sxaX en Haiaiuz cnoc
wijfcii Utut TTTntjir Xba gLuttUSifli m ao.&
n,W1 Matin asl Ubi crw awe a oatr. but bvtnic
auxMi m bi a awctjipaat annanr. u vdl
am atimauas woBLRtf.
Inc otf. SfqatTi -writ ami at wurtb. wbii u
DOranibM in qniiafiBm ana kntrm. ctev aniAit
xcafliml: na. piaL, Ear lpcnKr hi tn eufspoasiib
woicn ct w aera tzx tmtf lHcviwa KnTwr y jmm.
ba baTaur UOIb rr at QW frut.
vmitttrxil t&iai a 3cb. tut Fatbij. t'lm ILu
Zweir c Ul rasi of twetw 6wr a qitnrs-c flm
caroiriiiar k:ml biudud ia is sue molisC bi v-r.
aotl Bbuwe wbu-ieard tins nmac of c&npxbb. aad
BBOISf A (UA nt 3VnfC WH riBC JKfllL.
jd Stiduti-Awoec at Ola Pttcr 2-tiiim nii OiU
atnod? aeKnl -hi cba iicbar u ata JiKsks
IbtfOtrv appjtitiua orrnHtwrf .j (UCe atvfii
atjAtii.a to cha oui&s Snr cb puM."iij aJntady
bar- TBi lTha,arnTil 9vm t bocn.ym tntr aad cmL
Cba ai cau 6" tata Gf ramit tbn ir
owl st pur Qer- ia tfte TQl aieC L3 tia fryo
Bte slLw exoia wry near ma-cng aa axssninl
sta ba vtft AiJut tfett gioca cf ttie a aa
ay lintK A2tl u a nntch netieil addtOirn aa du
baxW
Sf Che Jf. OKt:a EiUi Odint of du
JwiCli tf Liy Jn W-jifenuiisenucfcaraf Ear Bet
sanut Hajmcv's Cuaummaucer tocttia H.- itm.i
Kinsrforn. Xtti Jew siaetl bfciy vaa titajj&aer rf
JtiBttf Ha iftKjtfb rt C Snrab sira ?w bum.
da rT!. Ami w narni at K3 a tba Sv. Cho&
W'sitaiimse.
CF kawa oaa ana pawn frioiiiJi a tr m
asKSC atixflwtly ami ci sucli n sur-tbig r bet-.
Ibort an t 1 r tm sap! sx tins ctj ttLtfi
M af mr wai a cut" una a si bLiai. ?
GrtCisrii I. B. Vajx fiorso. C. v Cwni-3iijrii
ac Yoitsfeasia. anr d kx t&u czcy by t&a P St 51.
5. Tvbm ami a ycsKnt scrpyiac AS tba HaL
riy st a ton at aid of Ifea fmi cb
jca AJBOaCaic
Tba n fnra. lbs pull av "jjniiiu com JT abiiai
I'Ulaniifill, a eacr sspnuiimA jaj. tn ae ' 1ms.
Tho sat stra fidt aC 3a &uni. tita jsrta cfnT
aam u tiu ayw. tfa sxa a&autt bfew- aarlLlztnt
sea he i ani. &ta a aa r t, frsa lecftati, ft s
ZTEnuui a ooa"9 &ts& ntaftia A luwif jncsra Bet
JtL.' fti af CCd mi sx ia fitrr ac at .
Tbs nw 9ckhhi and pufini; ce&MOal baa
a&zai a hot tcp! raba jcxzdecx ; as tha Coot of tJia
Fisoa toQb; mul Tata tx na fa -vr& apoa
tba lUNuml wajt a rif. int tftit fniv Vpfi,MT
A3ii baacac ana its buns aynSj dznd tvnj.
and az A fiusr: tan u cie itee ' ascsice . anrf tiia U
jrut rudstt vdl tei tiiinr gics.
Tba 'attiabeear af Ufa pgcyif w3t Ainmrnt
Abacs. a Li: atas r awii Sbt iaaC
eesAs vbidt tatfati njr bus Tbe to asso
will tiunlKfcBS be ftmaii ex Cunese Ami Pa aipiete.
tx -rdi fc inmr-atEa? ta arta 1 iiu ifraas m. zba
Ej xxxoa. p!nlaEii bos ::n sbn i xfyiCAyetl
xaif dtac & am a 6 is ease bA9 ar red.
3rt. Bci uta& zftM m aar w aac u&doiw-
e is a nnKB :j i m m Ac B Z. xs wa
I Aa Tdi afcctaaxs. sxaIla 7 v f tiwi-t all la ax vt.
I ia ox wbo p aaiian . or enamfy mar b
t itbalEi tof Jitjmttach jcat IbrdataTcC a
ta raamnfwiur txwc aa a 'ax - kaBuccaac
A taa aaha at . X2 bxv napwi sxxd oz
ntabndinirit.iint steOnlecxur amf aac Kmft
Xbb aa CliZ adL iihwB'f Sbuold cry and
ami BOAf ba ncroiil n f asit SKOiic
' Oy a tia pri af feaiiur to t&e Uta tSif
ttpcaa; w U iroaa ft amaiggag 1 aaaoaaifc
""'""i'iaiilJ to - baa sr boxiesa aoo.
taae Haas ar irfAna
l as C AT nrJtlulT Snafci. t rr
u Tb ossar m m uxnx cua Xjxcd t. w
Lax Bhi faaf aa Aaa uy tmirii ,tty
r ciatat.1 jea t t hi af w -
a 5t ar bUcb an buni rf & ftmm - - - ' m
r bazb 3ltit f ? , arui w
iar stiM3if XaIt aad Ciaa cw-am bnftil.
rb c c3edV Crxa 1 as. ieOy 1H aaa i KM.
imjvyi l. uavMT" M-1111 vaster cu
nuw aaoecMrnivtfatsi
. &w a nd : af Cl ai:(iaA Coon imm ir
t Ct! a ew ncgim dx moi-Biej vt Man
l a Cjb 1 a a. Tba Ontrt baiix ar-g tj
ujmi af xn nxt. tftcahux, Czmit en t&
Wttaw waa manraurt aftbs tax curr of tba
a e W iiaan-fimnfa ml eba CaSa labcraaiHtd
x Sic & c2 t aa if afec an t ab flcxllT voa
1 Sac &m x C t&a soso, aoif a a att&Mc ira t& &-
Wac at an fcer ax --ami m 1m iT. vrwmnrnL
L Ta anga roaxA tea ftn f L.fw m
1 7 t-p " r
J V X. AAaca ft pJABaiffjt ia m 1W1
rbtf O- S. & JCfy r ajt czictl Atamm-on
cha 3ta nut. bam. Sua Frxzcwco, wisb. auu xsj!
3r dAta fix tba ai tons, Eaaiea a Sit af
ftiaraic paswHarus wha wiiT star bem aattLEba
nduxac, (rcvectC a3i-md(.4fw rsctzxeif actxcoAbia
Anas 3aatwrs3jt3.X If- Myites- Kzv. A- E.
paitfciotv 3t-A ln?mau H. K. Rigft(tr ant
yjwagitwibg
$en eamm tzs ux ificr e cbs m tt tbs art&sa if
f jTtam rtwt SlTr ST bead Cbivf rkguem
aa angoc a aa bavi bxa EcrtsuLO. brac&er send bxm
Aifiip at war asd maa iiriiC bat bi!Sca. b ,
bean Tatted by as EsaSwb, sanX veweL if a j
penaity Sv bia axsacit an t- "tf'ir aiti Til
a Scnotx. tfi wtjI a7CicBid to send back, a tSuicr
bgmj -ag wtttaa be bad, talaa. grnaictgrt, Eatu
ABO' Jrfrf ""ijfln" i;m:i jTTTfU; jnd &W- 5UI I
ttftpTX TTf txJW nfav t?llT" ai 4X
Xawus, n te Qsecn ar afatar ao 1 1 af flat ,
jfa&adSe&c.cnJf' A&caOnxaHV bod tws a sua-'4
oeisxTi mr aa bbAy. tstac sue am cscaaor w
dtfp Mai aw As peBfAav if aba da anc ss nd bar
f-
HA-rxa.
TbaStat fjcaatrx acn ant dam it ia. waafier cceax
f aEadp tt Fcuxa -. JAanary SHi asr a raczbMX -if
Tbs feasiStaf Hjaagr Ctexgia, xJt bw afad aa
latrv baaS- ba u Cx zcgHgms bx9 baatr afbac
bai- rvusf ar rr jBninaa.
Xaaaae xaalic ifca-Ei a& Hbs in ffic aagftc
and bbk amerr Um f-af tfie banc of ber degarsssc
awufiS Sii-a ba Aacr At a rry ear baitr
c Tbgradaf-m or awtg.
XacC atck f aartbiruA vtiated Bd fa.
Ibaci ear aa-iezmc Pafcca a Jga ac a. ursarot
xdnexixuraH.wbabad aotafcmlj;
aac rliciTMrr anal.
Tkc ESL tixr&C2cnnai fitr a n i eoaxsiaseBd
aur raer: acf acadrax-snrsitxf fta,StS itr-
ObiJKXt B MHrTTW CX SIA Bk&OCA bf JCr. & ; B
Etecacoev Maw BBebxaad and 5C C3Aiu
Ti 3 Etlbeaait af jeta Ka-iia am umaaxty at
2Tod ASii tba 1 cnHpreCi Cur ntb p( Xj af
run to fie Sat ta maa. t&nngx lwnv -rmcia
baaw Su-dy mticnad tite ir c?i an Eaey.
lSbssiaBxCtiaXdiiAlidtacurt ara ait H jbs
oosaR8tc. Pxrsnstlirfy cbxsxksc aaa sb a
bxat b BiTirrn tba b : aaaA msS. wbJL
1 ihi in a ba ba.' nr a ccfesdat no, aa 17 flaw
uhtai. Tae biada af tbia ntaatanptt xrm yaddag'
atniicafly asd pr r- a- xy " mrz s x r cue
la in AbMeiee f a gacatogaasxAC taaCxna
inifyw Kvicaia, ax r sjlcmi aaaig aa farr
erasixxMrSed by 2lfi E. X V . tua Accinr
Ban it atta A ac oa aET3rl.ms. fcp Braxaac
f f pK! sumrac 6 rtfcii l a bicbor asd
aanxi s an nfitr s-nx sac cxxanuEaoa. one
cncm-cQad xn. n exam,: trscry a aoa.
Easxs.
Mawatim Iraar aca- 4s 1 a rr -" at
T&a acsanc ter c . bittw xl tea Suna
-jwJ ja lit am A 1 HiaxiA ktzbnt
KSlAwt3,BSMC
CVxsu. hut- , casbup aad Pr. Itfwvd cuta.
Tbw ac - vt tfcwoad wili a abort latveaXMCL
cvbaaiLav. liWt.'KLa6wajiaxt ttjoia-tc
tiat C wiadufxav rad aaaie ty lb c&verr
abc tajM Nmac x&a wurrr wsna oaa vf itWW wtab
tasluw aAdwIc a. rvlwso!S. its wwhl b.v
to wAite: g air.
atr jf Ci aabtasii ebwtx puJC Cmzoa Wrt
p?d o Aitfcoasj pnir.
lOttAdHSVfl B WAA Cttby tiw SUt. .C0l2K.
Tbi ir A3. Aia cwaan sed aywa tba bf wxb
af tba daewswd pAtwr. It wia act axbAastiTc w tVc
Ct a cuiurMxbla 6 axJxAattt furty y woes. ta.
ftfftit aueawv tot ux a few wvcU it btfved vbat
tmi aV. Duactz. id Joe wiAS ux aiAi bx
bftt bi "Wt X3d wbA bJt OCtL A fcf fel BXXJA-
kJttd. Xbcn vu a taodur r tvbcv tf tb t
rvKwd wiv aad ba tba 9Cf&s. It u abewa tbal
till- UC boors of tM wvn!ty poAas tvw auvtbAl
trytba A3mkO(CT Xb.it rtj -joa wx a Otrvtaia
oaAa, Tbcw was a ttoco ctrrea xaax sua t
tbw staay a uui-cbalna, ctasisnd Apxtad tba
taw of' tsair BkM at pAfcatk wbwe prtttla
brus in atva tsa svieaa wocdi rv c wbAl
iBinirwt cwM N oirv turiiar tb.u. tbn cbjaVlub.
wunla Aad natthini ef tbtf wltfciixxy ol cvo. xa
badbtrscwn&biixsc-uatc cuoirut wttb. tbc
vtUMmi bai 1 bjjfwaArnfdxbAtsocne
of feaww liTm VikiM t JtrvCtfd t tbw wwck wbicb.
thi, nadtoXiitfC !Lvd mod bis trf tAsi,
Ttwti Qsaw tad cfcrasg rocs, a m or
& Btajl A uian. Junr-Oi: of "Koci of .Vr
a bist wi tr x pittoc i.uft ud tbv cu&o. w
bitrsw 4M of til Cfeoxcb,
Akvbtf kw fttrrvt catTAsca it rwtea; tba iki
teb ciiwfd tibe re mains wu taiwd,. Aadoocv
bsj biU tsuwa biax m Daw ruexinrva
turn wb j wa l"uz?y eallud "FAtbvr taiaA.'n.'
u ciiu ttAwoux wtadKt op tba xult , tbw but
nofAaba xr?, tba bea-T 'jfAadintf -vdaad Att
abal aiiiutfiai rf &iai3cl Coeaarr Dtttwa. wru
QuaxaHtscd cu t&n tnrta aX tbM wu b ab4 was
catf&xmad at tba bt2 of toon wba ba r w&a
b wortft bad betfi x.
Ra-o2a,titiaa of Cadlrfac-
l- dvm! nns,tin. hlil bmAT 9tb. UZ tbi
waWs wf W K. CafXJa. toe Trxi of' Oxba Oft
latrit aduscud tba M3 mic ipi&t asd wjraCwa
p stawt oy . l.t. xiyuis abh ttou w - m
tacnx tu tbu tixxr a A3d tba yrtii fur pcMiCA
uc.
On fsLtartUT. fvb. TUX. L?fC hebiatr ocIt acibt
lUj i wmeiifta tta fail tiirrw ocpytr5 isd tmx.
Jwpartaid tbu Bwv . C. lmicn. IX ft. nx
LlW Buofddf rntsat dmiira L pot ttpoa ttvwi
iomu ttA&ELraxsriftMiuaof Sbair j JWAttbA Jaatb.
af oaa, aAsaoaicad wttb. tboox ftjc m ezaay years
5y Qb.a vs X-Sww bxai a fitbar an tneed, 1
ofasuu. aa jootuc, Dt. ftunua duals. wtUNt deep
ly tain Aod ifiacanly atuaxntfd. Qjiainj la IC to
eua islaad putt. AWiy uat ta tba mtd FictA;. b
AStAiiiaJBi CllApiAxa. wben, xljoulAbx wa tba
wtaiwr iad CCA &ic febe Ajngnsiia wft.ihn j A-mc,
bzs feaai peiuatxx Azd vool wjtt. bcuotfbt bxnx
totu txutndW cafatiuns wasb tiathJta ta tbtraa hLiadtf
fcwn ail Bftrti of idufctf. frw area bAvc bad AWAbr
mty of fnfgdtf Tyi TiT'Tt'' TboMWiSAU
bl tbat tba Hacutoln. tboy bava ban 1 wtB sot
be Hrrn'riqit co tbwa. waiuoS Dc fttmoaN gtcxd
CJcduxiXty te or c wa xxb. A.td bnltie! W ttatx
aauytzzooc of i3 fpia.-rt'gt aad tbeir unwicnot "of
Hot coortiMcs tnimdlin
It watt bw pr vnlesr bx binzdtfU tucojn; tba ad
vaafixsa n of font qr 1 trtat, twara Ttntiaj Eorvpe.
imnit aa f lt u Bba UWy Load at oca tune. Aad
bAnau wixata uciy a fiitw numUxff retATaad frvax
trATwrt ar Li iuac dwtr?d cu srala in. C&ioa xzd
Japiux. T i faw aa c tt penaitsed 6 IS oat to
socix raandnd compltniwit tbeir pLuxs foe A busy ,
Exft af eb vitatfd astifx-'ttesfsj.
F cz eba c-jgiimnKr of ha nwidtfnca fit exc 1
atdaia. ba bbntBae-I btmadf wtta tba w of
shesu faUadsi in Alt taat cucceni a too kjciaI hbt, 1
tfttt marii taaa. tba cafiaios actZTttitsfv tba bibet
dvOAdnx it tbo commaajtr Not inter? I
timtsalt atpeciidly ux tba HATAOia. pwp I u toco,
bo-itaA ai.wa biipt oa faT"T;- frwadly taraia ;
weeb. tbuM wto ba-r snccwiTwIy haul tbeiizbeat ;
Kfii3.U i7Mtcuiri -uoca tba Ah&jptanx af a ccx&Qt 1
birox qC j eraswnt. JLfscoireatg And im- :
paiozm ta SAEaril potfoAjo. yet kz3ztObad fix
pfazuxtna nd mdd ax m'Hft'?'.?f af Accent, ba T aa
wvii atsud fur tfca esjo. Afl Ified izz tJlia oxa
ataazty wixb ;ta catog us aod crudest f aacs. ta
rixrt nuCaftxttSQu. A3d tss onrtoX aU-ritm :r of
cuodistun, ta&ire sta at ttua mKatiaapmatof A fiAtnr
Aad AoujuAXixx aTatcuaniit. aa a Bnaitfter of
tbe 2ftfet iad. as aa Ataumsr 0 cbrtioa benavo-
tHnce ami av tsu mOTatwi.i uueracu w ua
traendtratiBse&raad irariaaes fut lieir fcrowtedir
aadasq wowatof cbretfxAa Hs. Aadtoba auxtdly
syoinaABy djt DuetnM aciy ta uunr euxms oc ceAt
caciuii and ai&xabt
Frjui aba Terr ant. A iAutaen. AdTocata of tba
tfcipvruxcti nfocm. ba bx Tr baea arnnrtg tbu
fiT! nmsit tn xpourtta Txrrens nwisnrs fniurd
aj iu-Ce caw mi of atebaficatimnftmti. Wiraily
aUarnb.'d at tba gnat objuct uf cbcuctAa enstauo,
bm r-jum. bsi pea, bis prtna wen a!wat ready far
t& adwc scy Aad nzantaaiiar af tba nnsamaAry
fptri ftpfeggga? pfctaa gar tint dere&jp i meet t
nx&astuo trsarprf witb. tctbamdtnxf euavu
Bmi af tba czMltAfit bfeMiiaaut f at ctttiHuaA
lubucj ta taaiw oJaadA Aad &awban. Liitterly
ina anmmratjtaiaf Cbsxiisu kiburi as ta these tsttada
bftd ii AM pwwnai entiiaaiasai nz tneix mGAil
in view cf the axxoitAds af tba work v ba dinta
4-.7-7 tba nrrcadi of tbat race. It vu a frsriaat
xpcsunx af bin toAt tba two tame, wbxea. b
wsftied to warit fur nd Irtu 1 fuc. wen tba cbxut
nur acua of Coxmua l2d tba fsU eiineraect of
Ouoit CtaOagK tor as worse of ebrwczAa edacanuo.
L LMBnia wis ana ac as nzmat wtn
rnHt. a.und a ti Chazzez at Hah OiUez,
AOted Xxj Sftb, At the time of bit death
ba waa e acty oci tbencx named stdl cooaeeted
naa rba Cafcc. tbuni AIn C-. BaUwoi.
faztfi Ad Lyn y-c so rrav aafwbled by tbetr
AJ eniatz-u
Dc Doimi boAlta. was iswr-cM to jw.
A2d Aii af as ASflcipn Lted itttt axAsrywaxsof pUxt
xat aaociAtsja wtta bus. ct oar jtnat kkdifcrrxlajas
3 ad decosuiu m, rertrl to tba wclfxra of iia
"rfkigt Hi tu eiecLwi Vue-Prssdeat at tba
BjjLn at Cm, aail Irebx taat at tae txa at
bxa JtutTu Cad ba wxa Caairn iajx of tba
sob-Cobs mitswon; tzAcaer 1 xad iastm ctuja- Otr
rwrcria abovtba eonAtao c bss c3Cim n tba
aatafa of bsi piwttAiar asu bu bxix a;crea.itaia
nt tba capoaadR&&e4 zavsrred ta tbet tmst Gen
ar at gifte ersax tana to tiste &at ssca oiid and
ddsrmil AXteacateHm &j bin pgncnol tatgfast nz tfcg
vzs ftrtBUEOta af Oa uOec Isaocih.
jbf ne zanx xsnf aim 9 oe eon we-x ta
faff on the cacncli of tbst Board: aad that tba
e a feted a en r cf tt ba tbc tuzixlT ta
aj 5 3aea of Jwr deepest sya nfity waSt tbeat xa
tba peraaaai aafweareac, yes Atftt ct a a rxa. aa
fanoac of Cbzstna. bisp a &h.vt Dr. Dasmc't de
pars era fronr as b bis A&aadAAt catnacq tasa tba
jay 4C bb Last Wttaa wrrra na ataaa. sou w&iim
mam32 aes- sa a sent aa aa jrcjij-imj-
F Pba Mxatx asaxT. 4 ar xad iocM aw rieaSfAt
auacAAt aoo. awo apnrs aao, bw xbcuiiadb-
um xiTnaTTwawn ba aottac
caatarEflpMaamriw r to-fig.
Ean rtntAgii' wraJasrTjnafeirfirrBagCiatPcat
Jjfe ta cua-feu. fax bar ata.
T h KtrtaA Tra.ly.
rSa-tuHaciiC bMaT baa seen, arjand by tba
'ii A3 G Asxact. X riww af Che Coma dxf
liraiiy vtS ba fisazd ta Aa cdttm sntxez ssv
21jc.aaxizy
Wae to tba Btarsoar ux Cora beiotr of oa
sftrac actta ; H Impenal MAfeaty tha Em
serx af Jtaaa. betas: crxty ffricd, Aata&ed
roaat laonye Caarx u bts iaibA.-wadar u
otad a toafi osontry ta aeaoCASa Aod-
t 3.tal 3jLxext3r tbtt AXfiZ of Com t-nnc o
eaaaed by aaraatfcia nurtxre s eoofarrsd ague Eat
JL Sfliu. pa 1 b ae cctr. oraVnair, turn tb.iE
aisEAislaaaa ara at be tAun. fiar tba tttnr a xsd paxx
wtomnt mixtsil Us tba past,
"TSbl am twee s of bticb. ccnasnea a&cc amtxil
nwdf rfcdHf tt fciaa inia jent;
Bxaupna eba AatatAQta oacaxw ac taa mi ncrsc oe-
twaea. tba tw twmtruM pfcua. asd ai eonasa
tesaa ecatibiaa. aod woaca orfa.
A..
Fan rr l Gfi men eat axaat apnuvze t
iTna on naGiv xamAax aiaat oat a rAaaxt
taxt anx4f ana brrfwf ?f tat ttxacuad y, tA
e 35 a to aw rstxsma czaj4sa3aj(c aoccu
kaaod ad wwczded, acd. a!m ca the Jxaaoawc
wbiwa auraaoifcaa aad pencaal efcu w t pCxa-
i Tk Oot4?t Gavaraaieiit. suut a eat aod
pOAlatt WOfc t&A StBBMt atfSBX tb A-OKeMSa f
t That Jiamaaaa rciaaaa sad rnMaxfic ata la
baaabailc AC Bbccx; aaaaof Cbe Grsao. Go -
BOBtVaxaa&cy aa as exsaaz ac uhix
t ;A-d tf?aT4m. A t ! tab pr tjrxdad.
iv 9o acaa ax b B a ced tdC tba JxpAsew
crm acazr aaad Adyeoogth Legda , to bw ia
aasuaaacc wsSt &Jt v nutans mC arocxaSaf tba
Siijsed
Ijmc a aaoaavGoaat,
t nfr-iTrmif r Prm-Trfn iry
SrsSjSar ;
Tk JCiaiHur of Ata.
Ml ia aaaaibv Kta jo aarof Mf
liyuwm a
3sfcTlaA;AWitita,gSclAff Sara a-xara.
AFVSASCC-
L Tb aausmUA atifcCanced (a ba itsdM 2 aad
t at aa b paxd ax Jcomox fix. Jxawu ac aa,
i. Tbe ct Baccttt rura- a xxaprrf ba Lt
aa 1, ia- tt BxtfjOeii -w-Jiax ewesty d-tcf as
BSC BBS CSXCf -
feicaisd b a Ca .CacsC
Jjp,6iftac HxlrtrtcfaaAfT
ssted Kef E&iatv
ma Kciait cf fcextav
JkaawiaVIittTWAa
Af
SaxXAs ta 3tA-
Sympaxar-vitk J. V.
dorr oa Glxxttk -Ozr armDAtaks Ara wita tba
Blxd Trxder woba Vara 3 waa irtva as bia cx
rarnmcttoatbacu xnct? qataxx ta tba GkAxrrx
uf but wee. Bat in am iMM asder tba txr-
ca msu&x it x "UoChoqa Cnctce t&At or
H fciflu im k vtatjed trma tba Gmttr
if 0tuUt pax at prawxiesxX sx lb TaXacitNlarMBad
T-tti-if tt M &b and Glxz Caa G C7 omeat
bcrs abesaf XAAaa ry r atina ta mm Out c
Ja axona uxu oat as 2m fsaax tba juaana.
omir ta But ASAthr of aa roamcMLbia onrtT
tba OKs3n Af TftartftaTTAaaa pbipid tAAtat
Apcoat 6 S. aad frC&abx.M ft t( : J
a arTaTaaE tacsmaS arxalaf Asd sabaaJcaT
dencrti-o. Ia Lacxaawa ecaxA3r. ta tba eaOtev
tana &rtL batAfgaa tbo btxl aad race ennrae.
aod fix G TUXAC5 ajKi me taa i, iaiipn 1 pca
vxd tfl' A3 wisacs. Aid. pnAAsa aact
PTT1 tfjrtJn Tlfl daT WtfX A rtOtdilSaty
gwfa-t gaa taw a tAixott eaet caa ac aar
T xaxAmr B. frr badAttioai toi tut . acsa axaei oat ton
tASAiaiaatcicatfrsaArd37 atalr
frf-j n ff ArfberglnaiT aary-gwa " X para aat af flta Fa x t ra cntad ba tbaa
QmsaZ iwdaf pcerf wxxcacd toe f&exaaerdaz- ataaa af tb Gsaa a ibi wIwcxaatBa
Bar fear afia 3xxt raflsaiad poidxraavtb t i b? taoM -wtnr UA cb fcee tscra, tbat
xcaa, ' tisfcxaas p aaatwa
Mcwa ad tWTtaaa.
-V l-rvtKci AitUlwy wrtaJ. ua4 ln
ao cue actttxy. ta co.t j aaw W rwaata
ALviw Ai AAartbAAX rvi vrtK--''
dictiva.tiVUaArtbAilwactiYH?
itm cottc wtd ft cw4miimi w l T.T?
wvoiMiwt mwvI xbw aaaOmX yMttbat taw
b?cI t-ct tbAt te ti tb xtm
ta.Vwb Utv.piMwwbt tv Hir
awraad SOAtwrMobwd tb iMtitadM w y"
CrMaAdXd4i(e la I IV WtC
JKM. t ftt WtHW . - I BwXt 1 1 UBMI -
vUbwdtxhvttx4 JaW V-V
rd awtwcie irAaA tb dit vt V5T
wt b tal vt U atwxwin vd tb raca
ootv tuHAtm lKAwTa rbAkwvay f oAHb-
OAAM ti raAtaKAl Ai Wttt OAA Vb
Iwiy m b vctdvt tat. aa4 xt tb dwtaxV
aaom aooou cvacw UAXVfcC XS A1 r
b vvtM scua, ataA tv a wcttw, txad. Aad
TvtwvaMbavob Aww tavy Vaauwca c tt
t COU4 XAU IA rA3CA J ATM ABsl
laaocvttt wf WrtfxwxlAay x Ucwtrva aMX
To coASv of lb aJiikv a;tVv IbAt Al mojJ
wav c4tvr cradAAS? Aaa aowiTy ta j
tb bbf AaaC)f wr anxWr. kj.v tb
(mute MHi uf i.tvntk.nt ad dna-iXCYtU tlt
at tb waJt of afciw ptwow C'tAsC tare.
Axtc ae. rtu, U xi ta Arta .a
tb p.xrt ajxd pevwat ttcxt b-irw d .axtbac
bjwATd ctbuCrvxx tb aprmraaoM of tb w wa
TVtttod ftttt KWdtft CbUUH x pwe U M(
taw AtJ U n t3wo. tat iaftya.t dxlwrol
mrtscf vMrrorti ar cttbet rw: oc ataiitet.
ITtA tb Aifvatax ct bet m Cr UxttarA
Aad Cir tudv b.u vfcMuEtr vtattoje rVe bta
dr-dl ywvr fc lAVWA AttdtbubafWrvA
ucbr rm t!httiI vmm rsund AWAV. tb
rttws t Nw TMA3d lxddja AXJf t-
SA : f-t. tvattxryWAjNtta.i3 4.-
!wtxfd va iixabitx t idxad. tb tdtBA kM
tAeax tbat wbaa thtr jrrMk- AAdtatbart Uvd
tbey cvaA ct UcUt dry ted t?w baal W
oaaX
Acvwdxa tm kVf. Uitev.'C tb VTcitt t X3
AxLiAtw wa tweatytbR Aad A btt toca rr
ceata . JLadyattHACa.xbAtblceerirt
of tb AatorwajK cooxmat x mtat w aihi ctwal
bisd coatux a v AAstralx X A aofdy MaAjaq;.
Trr. t L-vliMCvatan . kiA ikwbAt A TvfcaatC
oaxNEK uX xb.it of KrAlbx.oa Aant ma.
biax aco.ciiti ta Aft boor. rxt or
tb COAttfWa AT CVtOXWA. IVVAA twCVCA 00-
tujtnav Aad cuacloaata tb tvdscf rut va4
TVAt CajT wmcy JlaIau
Edct iGktxn YvNir cvrrwrvcdeaL Ur. d.
AI. Uotser. ia iw bttvr. ta jvar pArwrof tb 3b
abtao.aetAm.wacct b p.v oS. Al a tAa
Cat ta Ktrxrd b scat oca vjut. tbr fw
Rtxca &wr ux tb cvaatr?. oa ua
thaca fa tottmaca xaoaeyrx tb cvaatry .txau.
act scACccxeat caax xa itrAXAr x& aaachua.
xaucay tx tb eoaatrr t tetter resirw tba tnct
bdcAtwa tbAt tt ba a woott axcaaaMbla tJC wbat
w sL bjH prvdvm. Tb pots, at tta waa IbAt
there t race sdvec coca ia tb rwzatrr tbAA w
m?ntNii fuc Wt.-."i u BMded sax fomertr
tbAA o szacc adTtr w iwv bat lrd leader f f W
lad wa taow czKtrr tb (Txact? loai wai xa ia
eocat ox tbax, be law tb Gc rsoteol eoKed in
alt ta sihrer aoAtraf Aad ret tarffiexd vf tb FCVCWC
iaaatitr w bar A f UMUVX Tba xwxt poul
Bud b m waa taat tba G"je rataecL rr
dxd ao ootAta tb S fee cent, dzaerecc betweea
is rvc or 1 a bouahi faas wKavnK kvm
aa bi casfrrts txry witbAli tueentmeatA wbod tbetr
owactAoaitrar bare itd. tVrth.nu iir. Hor
cer. apeaJLt ta cttiwxas tertni of tba liberality wttb.
witca AXr. pr ecttbv bos sreat bu thousand.
Ta. ' w a fict. w -wdt admit bat at xrt toas
if b. b,id brvabtiiiA BtitlBXXof United StAin
sdnt r or tt eaiTxieat at KaUaa aa doitxrvwe woaM
tux hnr tt A say that b aO ed bK ca iptdtty to
tale adTAataje of bw saturxlty nerves CAiaraw
Alt&KcraA I'oitedtAtMduUAr tttot wcrtttUXS
cent at tens of tvid. tba ktvaS I'aited Mxtn
Goeeramaat bai prvoxised ta par tbo toAea
wttb rtd oa wentatAax wbactt praa&M Irepa
tbeat ay ux par7aA5isTAta.
1 aa2cas paytns power ixivm At time and by
to?) caonesia prscea of its token., we eaa avte
tb expmsttms of tb optorocaof tba peoptla.
renswvc t their eoaadecce. or Lick of it. xatb
Go 'rameaU promt to mi ila act eetaent.
Atr.Hraer tbeory that Jtr ewey a the tet fa
xpuJded And wxt axpluded c before, tb was of
dtx&f. That it answered well ta. tba Catted utes.
vu vwan; t tb mAirstsonC rsoarwi c taat
ciwratry-
tba fact of then betas rcca C-xvL tune ta t-A-atoraia
la tb drst dirt of tb disco ry of C'id
ru out wul: &o xll barm stxett rut ctaa tines
at 'Stctt' bat ta tb dxt&cait ia QbCAiaiax tap
pbett. tn tbat treerttx ux Ubw dijt were avu e
CalRUAbetoccAOTptintrrKtT faobxred Cpjbi 1 tb
atATuaxxaa wonu.
Let a Bua Arrxa aa b wuL ba cannot coaTiace
bmcwS that there fa Aa orient necvMRtr tor bat
oaa stasdtrd of Talaa aad tdxy tb enucbteoed
aatajci of tb stub bar Accepted rjAi u tbat
meter, roe red3oct kx aamena.-i ca meaooa. n
A par rr wttAtwc consame la ctd ccia kl
Any twotaer aouw tba aeadic; ctaa trAacweo
tnTOicea asd b wot se "payabl ia United
tAtea Gdd,f It fa enxet that the austaica of car
rm xameat ahoald pfewra at ia a pout, that wa
are euatntaatly cxuted to be coapeCed tu pay a
premium furta wbere wttbal ta me et r bhca
Botbinc. Tb pas; of oar prweat carrener
Uw waa a atstaba aa tt has a teodea ta deprVvi
taMCAd uf Ateotrar bftHaeea aa WAi cxiweted. Tb
rstaE merchant can proceed with his tales foe Le-'
Toder "Meney" ap fc ten JoCar. bo looakl
b b aafoctaaata aj bj cet oaa itettar Don.
the white elevea tiutlart a by law tnasfoied
CrunxA Lri Ttirr Jlocey to ballajn, worth ba
pay 5 t -rert eoly S or per cect. of tt fxc yx
rae. tbat fa aa. BadatLftAccury tastneaa. It tt stiB
a worw trosiBew. fee a GoreRtazent to male and
tint" a LeinI Tccder jI jo . ASd then decao-
aettoa uV aad thentfry croita tvahii aod km
ntuairtac Dcsaesa r ercsa Aacervua acu oa
xnrJuiDv Sstnx actions re tila a cow that spilierh
hero-en taut The retail mercnoat ttxa the ira
pcrtar waatj I"- ?s. Gold Coin, bnt boatd be de
staad it, aad ntxse ta receiTtt s3rer cuta. be
vuaU set bat frttie trad. Ai coc.aaten bare
raarfstfrrcoia.aadUthTDr trcaAje tba mer
chant most a epC what at eoered or no trade.
The whnfeaaae rocreanot cr ioiputtar, AS we V2 1
derrtaadtt. arj tbaooty-ocLn Otrr that Treats
act et a x-xxfaaconraatxre arer ccto, tt pa
sas the rocmt f prodactiT tadaatry. the rstAil
merchant aod thn Goeeroataatr bat corneii ta a
fait 5top as it appro ucbea the wtntea!e a xchant
wbn we Ara tolly cucTtoced coaSl receiTe- xl with
out a taut by Btrbai ap tu jcod. Tba eocsa
raa3wunldaadttif5ltaath extra 13 percent,
or fy p Ad crer the the merchandise wonld be
fett by tbaxa aa mora than an rrartot dity of tbat
Axaxxtsbcia;t taca tadrnia.I bardie- pew ep-
bbl-- - J.H- H.
SeriMs Tlr At the KaI a Mill.
Oa SitnntiT Lux Abunt L3) pan. the trua
buattee. tefomucr t tb HaUwa HSL wen cha-
et trad tj be aa sirs. tnnctiA brk tm wntd
wiudt ww borrmr at the time, asd the htzhir in-
n.iataiNa catre c tnctr ccateau. oax a tcort
tune eLtBtted. befara the boa5ef aad that TAlaacte
sesefc ot tae cored ia thee a, were, tn ose a atetA
cfcocur !txrrtuni . iocrmtriteiiJp
Tba orTJX of the -b&u" r-anas thaa tar a
ccyHsarr. aal tboaB the mxM waa ctxmlmz at the
ttmay and cart wer h-ialcir truh front the
ttcotftsi ta tba fsrnitcet. yet d a ieoa to bar
discerned the "tne .a oatd the mifa5e horue. in
which tt beirxo. was filly en ffre.
r ercanaieiy tae entrte oc tre wnxa preateaaay
i.x3tace to tha mifi, or adieeat crcc tr. Tba
fcwa caa oarr ba astzauted. br tba cant f new
bmliSny. And tha nam her of tana af eml eaxm-
wax da toe aaioaas or iset aescr ay ec
l3 zstxe wtu are aaActrxAtoteii wttlt taa bora-
tax: prjprtan of dry trast the beat ctcerxted by
it wears a knout tzcredrfate. as waa cAAtxpffiiad bf
thaf icttcat a ttr t ffct crwbeet. Afparsoaa.wtta
a nnraber of otter ratni, kn'-jx a jost tba
tuutw sax at oaa ax taa rjxtte, wire warpi
and badly twwted oat af anttiaal shapa.
laid aisasur xaus aaarar asrax the eacoasT.
pAnnralariy at tbxt feajua of ta year, asd wm
dtsaacfesi CDOxaxaad tb eamex tympAthr of sa
Str enttZTtio nr3y- wi ts cf whaca Lxta
mx2ecBd f ca a "bact&f by &rej em t ta brtt
t One than these.
Ax Apxkleux-
itx. Esswo: la A fcxter written br ai Aad cab-
Bated 'a tb Pd'-i r e. -..,i Jr-fer Ct the
3d tout, I acated tbat tb rrpcrt of the Ptbee
Geart r edara pchJabed ia tb ImAt B!it
of the adroot. was toe ri t- Iftrtaer itUed
Taat the taat reporter at atterty xaejeauxecna
attend & aar of the datses cersatsxaf' ta Vis otf
duty Ctcs aa -er mat TAAtary sbf tat that
aocB wzrza icurxia an pnanmRi a uuw
the edz&or. axaaa'r aod cj ter. aorl aaxieaa aa
Xf:uqy be tmdered I wt9 Ula leeal aaeaaarrf f v
razraita.
I out wnh sLiIa tht th morda ai the Fa
Coort di ah a that H. litrrntf f3ctxld bad cf
hi ea the Trul bit- as A ttm cf "dtitoTtai a:
tee oet ocut bzsac, ami taacta np t c
Patasa Coon rancecdsr x raxbLaked ia be nr
BHt' af the 21 taat. wa c net.
I wbdt farther ta atxt that tba ttateaseetAxtd'
by me eoxMr: tzaz the rep xer of xb JtjOrff h
ttBtra aad aawA xated Ivy any facta ta ra i
aa At tae nsx wnea t wrote aaax c aeaoaiearA t,
ar Lamm ta etc now- that tt ac cakoiatpd b de
aomenxed sxtry ta tha npatata : of aaaj repnrt
cr: tbat Z bad oa eaaaw Sar aatotr aac defaexA
tcr y Unuxa- cr thrratentaj lemx pcxeedia
and 1 tterafar c tract anea axaxe ant And tArta!
and berfry t3er an ban: tie xpofecy to th editor.
atAoa TAoarcpc ects am jut
HawaH At JTw GwUavaw-
Faaox tb Sew OrStaoa T.--l-mi U recast
data tt as fearoad that TV arudoai ritterrd to-
tber far the rtawmaa eAAjfctxa at taa Exsomxi i
ewdtrACA ute a TAnety cf proxacXA. Mr. C C.
Ciiitr.il aeaiha axacaa piaatee aad aaaiiieB of
naiM ahea. Itr, 4zmr md&Lmm c fXnbcXea
naaiber ct pfcr-Aacracc cf a a. Tha tiaoo-
tzi FVitt Kau Go. eesda taaaod otAfA&ea tad
ac y aaoctara; aad Aer apeeraaesa ct the la
daad woodf ated tae .TU.mztt pa aMA.
Frova VAazuaaia aasrplea ef an a, tb cdy oae
nT'T.y Aerav
Xr. Carl UnJbstt aecde a a haaiLwaBe
pica af as 7 caa. aad Mr. A. Palcaer enotraV
ataa a case af JUlea Fmt asd Tin Gaa ap rnmj
1 bvx.
Ifr. if, &r39rvadiAetpiaAf KxwtruAa
a One tx.ts.rx. trzs&am uaa tvtxtx
ziteexk eamarmrsL br beTMU. Xr. J. L
aestt salt aad awa-tw: aa aad if or. Btoo t,
SaartA Jt Co. taeiz asAiaecB9 ja aaat echer doasaw.
tae tin iratMB a. Ta g raAtaAt aenl raar piea
c Ayma eraiae. aoq fct ta aaca f ta w taxi-1 a
ana asd Hxa . kx rxrrm wUeta af cTpaAta3a
xltn AAsa esAht torn. Vaaax. Aad a aeiac
Uoo. t ibn laest clu Jt Azr aaada aorta, tx,
rrrtTiniq ill cfTlnr inun ft A. Mr f cafieo
txox C aenli aad t taa tt aaedsetmAf xaaaiA ba
b rraaand aad far tided. Lilaexanc!
wocaa. a aaopAf ta fidJarta. pnrtrAila af ta Kxaa;
aax vfxeea ana aaewuiwcaac IA ray Al fAaaxircoex
cVta ta bL Tb eAiiet t ad taedw tal raou
aad hera aa ct ar Uac aaki wi2 AAkataaftaeOoT at.
tract the aiun&na e4 acAAy, xcd anr1e4 ttfea
newaa eaa ax ae-e arta xe cxpr
Garr r Efraaexa ear emii at ex. at Graad aod
, AJfaea t et. was aznxrcd ta tba etteal f tZtt
iteia aaalcaacai tjt daaawcix. wAactV arte 1
1 andcraaaiTb tb t rxate ark af a w Tb
ahx&. was faQt tar wearal hsadnd fact. Ta
. yvCje are a&ied that Uue atwwa was tba ens.
' coo a ax tae etna n innj ftexArr rot va.
Catm rara fl Tda a . I. -Ta Mafia Sflawa w
I bam ba xwMSed aa xvadraaA tux fadscQjoet af 10
pfnst afl mm n CYxn m cned aaMfiaC. Tipr
taeatly azd O Hfar x2ey ttrih; a it lxa t
taerat niltxsJU kx taat Owcnet aad S cease
Br o aatrieu a( tb cute.
TX bari W w mi lSiH fWat Mliird
UNtbr mx the nb tnw Na
erase jv, 1 -Ara. ut rerer Moafft
ottJ.ifturi-nhuvttH" mdt, x
KAkMMe i Vr Mp vx wk UTtlctot
r -rvd that lb xw) wAtb itvoi 6r W
trvea ewvattle. tcuaa r va tTanet
xwdvatwfth, rsval aad eeiciv Vb am
dvaected ajl tb aid b.M behv alttt tart
abowed that xb abaVaaeat bad AaHy xt
paav ta otAt Wts. A t wa aaada
ew aad awWhe htc NvirU
a pvAKex vf tb hV abowiBfi tbxt beaty
weather aad bee. faterrd i4 Cr Urow
retarV ( We- Kd a(bUd bet tie tad
aa N. Vf .vWrtexvKri cot sv xfa bam
ferrety fK Kwward ABd ta avM
ta tb K Ii k td ta bkM,H la
Waroed taat a VtU tacaity bad b aeKl ia
that tuyk at U coe vd ia Wttta IVcnok atKl
tb Kh i &cdttv Ul b traanaitted k lb
odv K-ard of Ttdw
Taa tVnaV t wua9Attin tTKaiptwrrl,
teocrAa; at tb p.wt vd VUek tvd K ab
laacAicv wtia a carv vd eMd aad bittac ttaital
taeejraAsdw ta tb tVr bd. wtta a rr w W
rawatrfafbt baad AH toed, aaJ bd etet
, rvxadirc l"p H.rv wV eaawd bet t
ietbawex avea carsvv daxtBar wbKtk w a w.
aetprwd Aod teitervd tb bv4 Unr lb mub
baich; that ua tb ih cd lVcreabec, wbea aSt
vV bxiWa Kcttk cf Sa rncv tb evd l
diecvee d tvb oa ftre that toasare wr talea
ta tittaAAa tb Ar br- vaapa; aod ba drcYrr
tb a.vauty be Jen! a pnrt vf tb (vusw tbat
oat tb 3h vd J$ atT' ft w detertatoed aba
dv& tb xhkr aad ta tab Tvfajr oa tb pch
bora. UrU t W wbk-b. bad been la tbeu
cepaae ftwe xb Una tb at wax dwevwrd;
thai the eeMel was fttted with wfx TeaUlxKwA
Asd that tb or wa ravicd by aataaeons rvca
boatAKt vf tb root lb eaatrr Kv all tawaat
x baa rvwet ta Unfiua tb are ta mw tb ship
aad ia brtoz be; ta baa FrscA acd tb 1011
Itkh that tS aSid.YueDt waa jtl&xb aad
cady bad tcoare tawbea, (tvea the tlx to ap-ree-rtSjC
atve tb CAHabtBica et tb ha Ire. war. It
was ANatBartf daajceroas I the Uta of all b oar
recaAiaed WttaXC aSm(U that the raaster cAcer
aad crew did tbetr datjr thtvchvtt and wet nv
IhtIt tie fwea btaore Tb evort therefore h
peaasor ta reraroiBiC tb cert t&M tea ta IVsUmn
Bxutm VT. Mflatjrew Ant ttutts. aod IV Ketxv
a vtad Butav The eoort t uaeMdii iblL UX fed.
dxtaon ta varfav YeatxUto vaipe, carrytxK rvd
en Vmss TtfTAf be ied wttb tabes by which
tb te .rwratur rf tb eoah caa b arrttaeU
Maewratlvai Prwee
i oa Guxrn The retxwt trora VTafaxtn
31 dt per f is as ftOawt;
Porte? tb lt diTA rreTajaa ta lb Alb iast,
iJOil , XJ iraUcos ci irvier of iajce ttaeduia: 9
1U wee attracted be both teilL. cf wbica Ift.tli
iUgns, ataadiAx KU R.atx tratperttar cf rj !.
we frva tb thr rv4Wr bUL asd 5X0t calVaax
xxaadlaa;.iSV R, at a tecs pentar of r k were
fsvoA tb twa toiler or Biaorratxx Btfll. Aad as
tb ix ttvea tb yecood raBt potxrirea taaca
htter rar decre cf deasitr than tb first tail!
ioxwk there b a clear lwwia of crer tC per rent.
oLnwixit s-v oy taw rcw. as cameu oat ai
Tb traa tarauhea aa Abcsdxnc of f sel and
pleoty ta pare; it aL barns rtbt froax tb mill
ta eocnrsoa oM fasMotted fantiws At weU as or.
diaarw trash, ttvca a tore roUet wrti. tbat bas
even itrted ta to Bvava roc loot or bt atyt.
I abx aow cert.ua thit, as the crtadiaf is Bsoalte
dos At pretvni oa wrea-etsbtb of all the rixn
tattoos ta tb lituJara, where a three rotter mill
ccdy fa avL a -viTtrcc of orer 3) per ceat. addnhMt
Al $0ar bxat b Accvntpfidted by tb intrwlaetioa
of atrailxr Apptiaaceew and taat, loo wtlboat m-
creatiaK to rooains xpeaAfS la aar way.
.toy coe wtsoins ra sec tc mvi ot waax r oe
KAted rear Ttsit n xtatea MiU per steamer ATtwaa,
AsdbeabMatfrceatawaoary thrrexad a htlf darv
ttoovtoia. r to i'ao. ixsx .txx. iotjvv
AxriTed f Japauteaw iBtaafaaBta
Tb P. Al. & S. te r TUa. CooimiVKT.
Alxory. amrd od port her at $ a. ex. vet tb $th
iost U days frvea YoAeeaBbA, And ABcaored cJ
tb harbor. Tb t brccht tb lint tastal.
oxatof tb vspiae toxmt aats wbica bar beea '
sa ime; exTwcuu abu wtia cat tnite uur ce ec- ;
tire kx. a total of M$ renccs vet landed with ;
their bajr xja at tb Inranrata.'Q IVpoi. Tb
bntntarsata cla.uled. Ck'ttsfat Cf t men, 19 wv
men. bees, t ruts. Ot tb tca iJliJ at firm !
tahortrv 2t femcfa: coca en US (xrra oaads and I
serrants;caidra9SfaraxaxndsaBdicrTAata, 1
Air R. Irwta. UteaianOxisnl Gecerxl ot Jxrun
bas RtTea bis rvrsunal core asd atteatKct ta tb !
stlectaxt cf the amTrd lot of ianaanta. And ;
their appearxsce nod tedthr condition throcsh-:
oat tb tota speaks well ter bts tebcta . And
BtanaceaieaU Thfa ceatlacaxn a o panted tb
imcuTa&is aod wett pcobahly remain her a
Tb immi lots will be anxjctnoced to em WT-
ers tsncediAtrty. news of their adaptabUtty ta
pLtBEAtM Me wut ba awaited with interest.
Mart nary Report fee Jaamarr. ISSo.
: r 1
Cte t
W- 1S.. J.. ..
IjX l 1...
tau.Ut hi;..
INtt 5 t r..'..'....
.. Si tAottal. .. I
. SI 1 BreaeUtl I
....1 I
1, X ll'l Hrart. 1
jhtW-tlr ac
Ciniraa JfaWf Jfailaiffj.
U 4&
JaareeaXAa
itarKt.4axa.
Jaa 1. exAi
etBiAta-Msas ,
tree.
RnB9Rt . 1
ILW 4.CX&B-. t
Ott A-e 9
rreetbtar. . t
Pthrataewa...
PesU Ay nrijfr Jfeat-t.
War..
0MJkt
I A 4 a A vtwtAirxa nan.
ir j tii ai ti si.. tit.
Xeri : Ot these aW were resaaeat.
Aaatal aeatk nXe B-r BM fee XtMa. SU3J
oeaw H. Bawwa. Area BeaH a HewX
U1M: It THE PQ1XT5t VOOt. DCk
l.XtiTHE MONTH Of JAM." ART. Pel:
I .W2
Pert Mr t ?eat . . .
Ryl Jelewl..-...-.
rwaafcxtaa ?aae4 ...
t Alvaa-aCea e.
"t Leal' CetVr-.
Ft nnnr j "Viaot ..
xtila as at rtrw aw nan cm arr attre ear ea
teeoeat ef aatkae aif rd sb-taeTS arc report H
.
A Tidal WTt at Kehmla Paint
A eerresruodeat seeds as the fallowine: One
enst b pre pared forB3,rr aad trtrra irecr-
t-nee rnta-e o.ro narsr t srsrwacxreaorc aeox.
Atoat Bona oa Jaaaary 3lt, a number et ofxr
Ten ware Tt ry Brxca, fcrprued at tb sudden and
acaeraaied ratagof a treeseraSoaa ware from the
sorttee ct the max setr Koeals Pornt. tt beil
was esttouted by many, to be between twenty and
thirty feet, aad as tU erect cnf&tinated in a scroll
of axtAiual BtB fiuyl with a emtio woes and
aaitor at hne et foam,. n&btz beet tb ortBxant
aanlirkl for a gment. the ea t resdered as
aod aod S7pnlHcc beyrmd decriptVo. caasinz
erea tc aaxrres t omi cox rata rxruButauas 01
wonder at tb effort f Nerca t to rrt ana senaa
t . Tb spray from to aemi-eirctdar wxt, as
it reached the &ore. fr sp and down the mast,
w ai f erfs3j toJbI asd ktco: the waterwas Mtly
aejtaxed for soma mtnat-s. asd teen retarded rata
tuBaraxiUta its. vxery. was tt a "laxtir
Ly4: ent tor A3 earxhrthe aorae eteie.
A Pepwlar Cwasol
X centtraxe m thr pimiaoB wbae raaal
UcAJOby is Btacod ts apt h snk eecaafeJeraM
Bomb et f-ie. The are !ncs ef way aa which
an c rxxIV aach t. h- ! b t tread m ptnpfcs
res if be does has doty. tere tre U ef eo
pf whom he aaisht wreak by Bt aw i has daly.
This can be tasd of tb Amerxaa Ceaisai ta Ban.
ofala, that be baa been dssic ntac esseesa ta da
bis daty to bis rreroaent and tacreas the fee
whten wer rta ed f it. wathwit eaaaros the
sixz'ttest fnctvia here. It wis the truzbt forward
manner, the Uxa Umm wtieh earned the
taisa; ttrrrxru Aaotfeer caaa t.tr the popnUnty
cf 11 r. MeKmlry is tus re.ii3- to da aaj thins
enoneetel with the bnsiaesa ht offi At any
time. He V a amc ti hiaxief f down fai bwaiaes
h l aserHy, hat xi timd aad inia d'roted his
lex rs b trs. fetrrtiaiateiy at lexsar Bocrt, ta tee
baataes wbscb be has caa e of. Ia test way Le
has encfrr-'i fanxs and axsed cmiderab(s tirae
and trsabie ta ts oVaat t4ttaesa t the en ttsa
Ute.
aa la the Ca."
The Ytrpox City i.ff sap "TTtea
CaU CaatieVKi, lb acxrew. earned Hux Fran
cisco br star , Screctcts aad De Toaaxwer both
aa ated to ker. and tb race f-e a tisxe xeeoed ta
tAj paiet ta b abaat estn. Aitb sn S rcxelt
pey hxd the adraslar. After the battle for the
hVcrt had pre r eseed tor a ae. It seated that
n icxats mrtxABr cits ad taa fizlt and tbea mb
Ddy cVelxred en the ttrtet that it cmt Dc Yocn j
IW0 wvjrth cf ditooed for the aaidea at tba
rnaraiiec aAtawhsen wer tea owed op 1 ataa far
aotasac. 1 ats cocaine t toe ears oc xm losax
ae sex xa wa xa se era a aasatr ' for utters
that crelU Lad written, and b sent wcrd ta
tba Nxatr raxxr kisz that Le pocmed ta pebHth
Ue . At that ties tt ra mH besraa Ha bitter
war mx the inr Btoooprdy, asd SeTwciata. thiok
iax the letiers waaid soon be pabcHhed, shea at
and arte pted ta k D Toz, in order to pat
aa ton ta tae ennrt war.
The TaaApMt a Record
Drrwie Dartoa. who neraBr Las tb rs Terriav
oa i ef tb serrtBa of wait xat rsrxed Lt th Potiea !
italic, has ci fared LxasaeU wttb rjory and tctab.
baked a rrpntata 1 far rrscaeacity whicn ranttba
tntit jisos ta tnncis iota eowrt, oc tb Slat alt.
th aeest persna crer Arrested en a cniatnal
warraat,s1 a child " aMflf csct char2ed tr a
rtlAar.witA -oaaot xdiecica 14 pareexa." it I
act of tb child. wcbtAe a recnei for UmcsScmI !
wAAch H is safa ta say wx3 be rarei j taaied. Only
fateiy 3fw Terk papers warafdaaxtaa er the fact
that thai ore pmaveaed a brttrxut otSctr wfca
kassc a rs ' rs m sad ettU teaaeoert, tot I -sty
Dayton's eattrra ef a six xaaatfcs Lett x.s
the caaa.'" Seeoleaa ta say. Bprex apyjAaca tba
case aaaioet tie akgr was WXc rs W.
Tha Anglican Charch Cferwalcla.
Tb ant IHftrnayof Fee ary saw tbu Jff
xxn e a f wsri pra xtly. It ece turns a cnea
BtofsdoMe asaowst of csatter wed pot twtber.
The edoors da not Uxa th taat new ed ta tfS
cacy of ertal v-seLa that tfc VirWdV . L-c th
tew raeaarAA ssod cat it ara rd a ibofsjAlj Urns
taaar apt nt and are wsil eaiewtated xvAtawoaad
tiase sFfetx ha 1 rftSereef views tnm tbent. Tber
is a faraa artxl caa the Casarck not Lets: " ctab"
seal ala another cos "caa stdedcea.' An appeal
is atada If cads ta faend a oa hs tt Ixavioss
IxVatraxaX- TV t&yet is a ami laodaM oe hot
cstr pwepte tcvsid rseae ter that csanty Le0ni At
boaax. aad that sr hat th lepet 'chairee hoc
war seed a how as. Th sxsaeeJUco m a Butter aad
fat d Cherca not axa rartiicz and Urs r are
sneae prUaesvC rec aar 1 pm aseel edacaxion.
Tnnaral f Krs. Go Hardy
Th facers! tftUble Mrs. Maae IIaHIt, wit
ed If t. Georz Hardy. bA Use at HctxAaa on
Bsadat last. It was attedd by s Um Kasster
NOTfCE!
AVINU SOW MY STOCK IN
irad aadti mm! IU al at
im iUarw abVaiaviij.ii t.tft
VTthsM tX aIXT 1 j MMtblwth?
r-rxxs t lXtKU aad resHrtrsy tve
fhe fatv Ust twaax tee th aw twaeeta UwaWh
! p pwatally aad taasKlaUy tteeekAi, teet 4'
4teavd, w ae the ae S tve psins tatas
ha, wit,' fveth p aeat hsvsSay lT-"a apSl
xltl tt MTT
PPUK CNOKItSlfsNKn mns TO
L. s4tfrtaelraV(aets xadth psWH (a xeaetsl
M Uy ia ei iV rattre t' V la trade ef
Viael Nt,hHhs4-ltttttr tae ate rtaM
4 ee tVHhtsf k aaate Tryftt
s4 reaipVrt has at (teed.
AM ceWa wtH V tU at U LSst wtt rsttse.
J"1 " ru'iriv Kim tuV v
NOTICK!
A taxlkKltSONSAKKrXmmtUlaX
it. t beH e eerl tiwpa r ix l4a
tvtnUthe Xsathef C It Atta4e tt ItOrA
ta,Mst
ret atdtattia ts Lease o tsaeewly eesapy the
rarUxd retta tt lUtealaia. ee tV taeaaUia hew
at tWsda. ra a mala apptHallea ts L. A
Thante la rteeistase tt. It ntawt at wtta.
MR.lt W.WtLWUiW aaixetaed t twlhel
a4 teeefpt tv aM tts at mM Xitste, sad I trsa
teet all Vadaees tacetM tkeevana.
J. M, t-tt WtMR,
U A, Tt KTtiX,
tWanUtas Ktt. C lt AWsasde.
St WaM. rK ha. ra. rvw a
tuition Ortlcft,
By LYOXftjtLKVtY.
this x sri
Regular Cash Sale
OnWodnesdayt Fob. 11th
At a. ) Bav-s at - Aire,
G-OOX5S.
SACKS NO. i AND 2 SUGAR
A LINE OF GROCERIES
HOUSEHOLD FURNITURE
I.toxat Iron
Filter Presses
.h as hat reeled a ltrar4 $ ves st
Lahainaand Kektiha Mills
ASS M)TT -
Expected per "Meteor,"
Aad ecrtvj fee bj- -
H. H ACKFELD & CO.
TH.O 3S1 cxxittxlDl o
Life Assurance Society
OT THE XTKTTED STATES
No, 1 20 Broadway. Now York. !
vETABUJHKD IX IWJ '
EstisBAt Ibr a tO-Yseir Seaal.TnaUae IM- I
lew, at tO-Ysetr Eadesrsasat Hat. i
frtiaoooixv 1
Are t iaae, hi years asseal rretala, 9T iv
la ea' of reerie seat a. the rrlrrealaUrea mt the
atttmt -rretrsv Jt. rt la rsh. Artrr ihethlra
prrtaJaa jtftj . tittatlly al lx s4 at U tetewd
yeatV tke peArj -a i ft ffiU Vie." aaJ a
rakbep rotsrj- Ul be taaaed hea appKtd fe. la
rse the strvd keeps pMee ta Nece aetil tae ead st
the pcrted. he wtu be ratttkd to say ee t th f
twi2 sliepttoatf
X -Ctfh Ptrtteed.
: vaa trrer Vtlse.
1-raW l roriey.
-KererMary AoalrW fax
Cxh Wi I.
V-Aaaaity X lasassaf.
AaaaHjr f Uf
t o Tec fall aa4 tonptet pAtUeeAtrs st tht Spare-
100 Sacks Cala. Potatoes
J-.i a ofHta,
100 Bags Charcoal.
Ll.V X LSVSV. V
1K.
tX Art.' tm 1U.V (.uJi.
Mortsvrte'j Kotics of Forttlcaare & of Silt.
AtXlSl.Vt'K WITH A lt)W-
cteTfAleeestxIaMltBacerula wwrtra aaade hr
Kaaaaams sad IXeitai hit tfe. U aiaei .avUr.
aitr4iaeltMdaTS4' M IRC1I, V renedtd ta Hbrr
at MH Se MuV t mKr mlnm iS.t uU -
rs jeeiBtral t furecfcws sata Saertxa-e, tse fe,4ttWa
breaea, xaa ape raia tcerel sre wtU aell si psMk at2
W si th sale two i of P Ui la Us!. e-
tOMui, tae lata aayor .hakvu. iv. si is a r
axiiiaar. iae
WAaar aseelflr
ivuf r namcHwrs caa aae e n H v hk , I
terafy at Uw vX XL VVlDdC
ji
TreatWes U h sl are tttaaat tu Kaktha aad V&a-
BUtapto. sad reait eX twd KALO aad KUL.1 L.VN D.
Iltttsated at Wsxasra, IUaALOUA.wkmMrtitw
Lsrtr set fecth la E P tSH L V A 111 1 taht Kutmi
rewtaiaiac aa ares ef v3-U acres.
5a ae tae iai ei of tie Wartfa- s ta taste yee
sates eeaertSW Ii HP 1 1 IS L C A A11 ta Klka. -&Jwu
er aa acre. aUasted at the aessh ear a t aaHh Las.
SB lletss Mfres.
Snl-AU txuerrtale aweae MltOwatnlaS Kasaaaka.
ttm assr hA taaev saa eaw.Tryed Xe aM rtlcktal
y deed of Knatsfx. HA. SI. paje I IX; ssd sW swa
reyfd X f M sUaasasa br eed sf J. Watsaeass,
r eedd la tthee tt, pa 3a. It tn
BUHA0H"!
The Great California
INSECTICIDE !
Positive Doatli
-TV
Plies, Fleas, Cockroaches, Chicken
Lice, Etc
3Ei jt.jsa:3L.Ji:&s
To llnaaaa Ileincw and Animal
AN AHSOM TK MXKSSITY
In Ihp Holier, (i.inli-n, Conrfntorj'
or IVarrrnom..
The Buhach Insufflator,
lor litril.atlac Inr I'.ahsrh.
ti.K x.i,rx
Xertsirtr"? .Mlrt? 9t rrrTlBrr of M!c
TX ACCOUn.VXCUWITll A row.
i cr of sale ceatsieed la a ctrtala Bwwtxt saaile he
IV V tVeed sad wtfe to CharW T liaakA. datM tSc iil
dtyef Jaa. rreeeded la Uh SApa ( : awrkie
la aerehy pf tea that a saertraree lateaas t fere-
clsee sxM saertcs fee cmtetUea hrokra, sad ape
rant ftmH win tetitt raaoc Aactf i at tae alt .
rouaaaefK F Adas la IfaaMTala. mm SU.NDtV. a
Hth day sr Xi a, reo. st tS X. mf mM day, the reeml.
e deecrthed ta txld ar tra as aelaw irtite4.
rarvhtr partteatsr caa be had ef M Bl's-tSf.Al
tsraey st Uw. (.HAULS T tiL'LK'K.
smrirw
Fieaateea ta be se4d are sltAUed ia LAhslas. aa las
Itsad ad XaaU sad roatbt al a las hae tat ed &
ef aa sere with a tahttaatUl heats thtr r a sad all tt
ap9miatearcca t a cesafWubsa hseae. This
hc U tktMBiesettattAta&TSirateatlItt.L.C..v f
r7 1 hUxltsa. tK u
BENSON, SMITH & CO.,
IIS n IIA Fwes ira-el, llanlal
NEW ENGLAND
MUTUAL LIFE INS. CO.,
or
BOSTON. MASS U. S. A.
Cssj. F. MSSSSa, Fas. J- 31-1
.t. W. Tawer . tt r '
Jltrtratf1" ollcor l prrrlo-'urT A oralr. ,
t" AccoiaAXCK wmi a row. 1
JL 9tt sale caaUtsed le s c lila saettrsre staee by
Ksaws UCS Rart i fee the tOOK, sadxsed tw C
T Irshck. dsXrd tke tb Ajt ed ptesb . te
cardrd la Uber SI. Sue X; aetlee Ubarehr rl i
tsai asas wocuirr e lsirass t leeweieee sasa saertra
rercesdttiea teexrw,ssd rp i saM feeeetnae a to ,
tett at FabOC Aeeth al ike aiee ass ef K F Adass '
UHewtsJae.MODAT.theIschsUjsdM4rh.l'a '
at ti Jt. ef said day. ttcmstfac aeveribed la esid
.ee.
Aaaeta-.
LUhllltles
Total Sarrlae- - 2JVTUJI Ol
The an lata ef Uc aw tfc ta rsUrd i- s Xesr
rtar la Life laswranc aim I hp tasa Ceea-
axnra at Vetew tpVtlln
CH A RLE-) T. U CLICK.
,ti ex tae JtstTjare
rreailea ta be aefet axe laatd ia rvaatss, KaX
hM.tteha.aadrattat sf eae tad awc-attf a e d la
haht sad rice laed wtia a satalt hae Its, beta; la
are ata set fertb la Besai Fatmt LAI la L I . A. this
X KskaaastatL tan tt
JIartMrr'alIrf f KorrrloiirpX ofSalr.
rS" ACCOIIDAXCE WITH A POW
er ed sale cawuiaed la a crrtaia ssnrtra soade h?
tr Ksahaa tsC ! Bute tmt the I U O F. attr-ard !
. iuimt.uiiuf iBifMAin4.Uii.l SHI
fa Rber a pa l ; Mkt la aenwy zln that aatd
Bort9e tauwda ta ra cle sM ta tra fa ew
dltiwa hrakpaj. sad sr a said far latere ut Mil a
Pabtte Aartia at the aalea r mt C P.tdaataSa
Heeaaale,a3(0Ml-trtkelSb dap st xrsh,
at ti X. f tsld day. tb premises demised la saM
sssctrs aa bessw rpectaed.
Farther panscslars caa be had ef W R (sail. Al-
W H MW IH.IBi.L9 I. UlUlt,
.at . sr tte
PresslMS ta he tmid tie tttasted la KapaVa, KawUsv
lea. laUsd af Oahc. sad esHt st
- r" i ' r Ti rvrk-t liS kati hiUaaUaalaf
nVrn'MseresssetrearktaBanlFairattlltta LCI
PM to wuauis. ssd
Kala patchts aad a hee 14 rewtasatar t f,
acre as set forth ia Basal Fatral STAi, la L. C A. Bfpaf
taPans. ajts it
lj the Mamr p aktaaa asiiSOSWit chsap4 fat baA Ufa
rancW. The peiXrWe BArtttlaato la taa Xsaaal
dXtWheshsa at teapats. sad m- b rt t tb- ta
cha it s(asretsa Uw.
Caah asueaet sad patd ap ara ak -ed
a y petlrj .
PaaapAWt raplaasfery t lb' 3(ew Peala m; w
had mapfHkittoai at ipanr
roTorritK r.vi:i iiovnN.
S'ON THE MOST FAVORABLE TERMS,
AM iWiU.1 1. twfritoUr .ft i T- rtfNnli.
Eu.fli f.r N.-r.rf.itar. PUai
lit.n igr S.r.-9i fwt Kh ti i mi n i rim tm
ANNUAI. PREMIUM lii'i.VX
Mortjijte't 5oti of For!osre & ef Sole.
I" ACCOHIIAXCK WITH A TOW-
XnmlwiMC !IUit.a.tkI04ir, AitoUk
MOT IMct. ilU tt. 31 dtfmt XmLm t
c44 !. nut yrs ski. MdN It lifflf jlm IkAi
M Wint mnmt i. i.iipii UM Mm wm
uriMklal.uikMkmiiittr AUm tm
mim, m) pay. u. hu it jit Xmfc. .i I
em hu ttr. u mm rrtV4 n mm pm-
n?c ! Ml iBrrliH.
IMCT H u. 1 ILIKU9 T. OrLICk.
hi IW YAtuk ru.utiw ud CMffrt mt t 7t-9
tor ml t!4 imt m Xxim tlM. mtmz U Ha. prnl
mtm utt Imr.m I. ta.t 3H Im Imrm. l.r" n
l"it MR. TT.. wa.
ik.M im i mm i
mt - m
u - mm um
m mm t.m
mk MM im
tm - ubb u
a. up a tm
IS - iS"- s
mu - una xa
mm urn .
wa m t Tm
mm - vsm . vm
mm un s tjm
am im ii u
an 4a uw
aa. i ma M
sr a. r. ai.mk
a?Aaias xsaar.
Furniture Sij
I wr nnbae 4 S7 tm
pirn.
tr IpftH-atM
all' zirrm Itr t
-mmm al mtr4kmMmmm -
aa a X. m f-jtMita n't 1
CASTLE & COOKE.
Iron Filter Presses HAY AND GRAIN!
AID S01T t3t SE AT
Lahaina & Kekaha Hills, Messrs. S. F. Graham & Co.
-FOR SAUC BY T. , , .,.
H. HACKFELD & CO.
KEN LUNGCHONG&Co
61 Nuuanu Street,
oCf 'B'.rc SS'T- mi -ft pabik jeafmJij.
JLat th Ut mna tj ' ib .Wr tuesstMdl is ire-j '
pen- pf alaee T met imp4 by li i aJstl
abesv tb ba- mm a far fra.' mw ti the
Finest Goods to be Found in Honolulu
Silks, Satins, Dress Coods, Etc
Broadcloths, Cas3imeres(l
JUST RECEIVED,
A HA-il MrT
ef fnawda Mrs. Hardr had fceea a ftafcfsl wif a
tmr thtrty thre and a half ysara. Nm fesses
ssaSTT frsasfcds h laeseat their lasa, "Xay ah
Pcstts
nrtrts m awn-. -
'-at-ss- iW'i.'.
TA110RIHG IN ill ITS BRANCHES
arrv-d m atdrt fb- .iprr- n 4
riRST-CLASS CUTTER AltTJ I'll ILR
X rf4 F.t SSf SalMfa-I 1 '"tATtt, "4 TSSt lj
Choice Hay and Grain
III II THPT (ippBtc T TH
Lowest Market Hates.
Sr llaf xwi rw ..r-d 1 aa ft W IS -y
m
S. F. GRAHAM A, CO.,
nt atoe osseex.
1tmmms- -. I7. Mtba
TO LKT !
A NUW niTTAI.KON Ot'EICN
HIIB TKXAT -a 4aJw.aj ata i laii. P aat
"IP 1 s.atd!t- j ear p f ta.r yar
iafteaaxreaf J ASA. JtV
tk V !." I. - 1 -at yeelaaSiaa t
SHEEP RANCH!
rilKOWNKtlOr AttllKKIMMNrU
JL a Ilaaat at c . n a ass at
.Mbfcei asrs r ,
iwtXSs It tl A PALS
N. S. SACHS,
104 IPOJLT ST., BCOISTOIjXJITJ,
IMPORTER Aim DEALER IX
FANCY & MILLINERY GOODS
THE LARGEST AND BEST ASSORTMENT OF
Millinery and Fancy Goods
IN TOWN,
AT jEOTTTXJaJEL PIIICBS.
NEW GOODS BY EVERY STEAMER !
On Weraaadr. Fwhs Hat
Household Fmotwie
I Parlor Sdtt 5 fmm;
ONE UPRIGHT
Ka,ailHlhe4ia- W CHUsaa a. - J
t l iWwt Tssaa ea-t Wateai tw fc aaBT
Iimmx Wairlim. IS "J PeaSM TaM. af
1 , w fS ttaab, aad , Tai
B. W. Bedroom So
i- . l1t. a. W Wiitita. rvv
ArISa Waa HenaMBwIyi
Mu a Fwatbe Fnaawa, aeaw v
Stove &EtchaxHrai!iB
I Large Family Cafritp,
M- pn'- tta e Ba
. r mli Oaat
ta-A. -fci- aeaKw
t yaw ' w-s. W est
waVaTf im fat
SU f A S V ft "SSK
Furniture Sail!
Wednesday. Pea. 19hk
V. f . a . a be -asd
One Hair Cloth.
. Ta . mmmt mum. mL XUi mm. m, Al
S.i. T'nni- t -tat a Oraa- cTaa a f
HaAr- a-. I Sag TMtt, ft
Double
w
rf Law a p a.bi psb a r ara t
Mad aaaj ttrMa St a Sk ftaa
ntiu l rsw
tav P Ue4eMT a
CREPE SHAWL W0&LER SMAWU
a j asba Wm;
Crockeryware. GIxstwam
W r aH. tM..
LANDLORD'S
a
Notice of Sale
Of Goods Take Up
a Distress Seat
ON FRIDAY, PH.
at i a at V aea . d
A.W.RICHARDSON A.
gai-a- i a ; da ihaaV
Goods. Wares ami Ms:
a 9mm A rrfaa. i -
1 SSI His SB ai - a asb ss .
Sa WJBaaBhaeaSa. aw A .m e.
Daa Xaiat a. a Stat
" M'!il1Tlnil i I Bw ST Wmpn .
Brta . ia.- H.taata 1 ta-aa sj art Taf
aa attan
SSaWnaa if Jaa ar a ) ! a a
W rssew mt - aat Ja aaapta
Dta4 -'. Jh !X- -
a f- ssasarw, ,
BEAUTIFUL
HOMESTEADS !
P r- ' .ISSl M SI- Mil
it r.
Saturday. March 2fJi
. -e
Unless Previously Disaesed
of at Private Sale,
Those Sptenaid Lots tkt Cr-
BtrtUnia and Pm.m Stmts.
I I mm) tmrx r f t
Ul3 (rrt
U I- aas W f-.i
Ui A vm ;3 .
pr ftaa
fASSS
I Mt fc4
L- II ia
7W as m r asaa a
awssaitsVati il aa Osy ibw I
It t I T s saw -4
Til laT. T ikh.Blk rw2-
W. I MTKi tt.w . 9M
.M w W W 4PW
Vim pn m mwm rfu. t- -
Pa)mnU et t, 2. 3 mat fan,
Inttrttt at Srta 'tartSnt
Secsrttf 1 tartftfe.
aaM h. h. . . w 4
t. r. jmmmmm. mmm
FOXl HAT.W.
THE TH0X0UGjOTX
STALL WW
JW ml MMIRU ura
. - ..... 1 1 w mm fmt tm. t uf

xml | txt