OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 11, 1885, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-02-11/ed-2/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

DILLINGHAM&Co.
TVKT STKXSX HOM.rW
Slabs fc Bowls
CAST-IKON SUfKS
Breaking. Purrow and liffit Steel Plows,
ax tu x.tar TtKv nmv
Agents for California Wind Mills and Pumps
AGRICULTURAL IMPLEMENTS OF ALL KINDS,
Carter. Lamps, Chandeliers, Lanterns,
HOUSE FURNISHING GOODS, KEROSENE OIL
Xcrofe Cjfenoer Cjps. AlSacij CjHnder 0lnd Compound
rw c-f 11 Kinds.
Zi":utmimt m vn stmtrs Mesne cxr-isl sriisSca.
vrfssY, nasi xky :i ti
K;..-. CWr ,H-Ir t.X
X. Wv iris Avar li. Kvvk
TV tii.lK n sa !.
TWitnurtT twy a Ml ya;r,
ai aJfcgn S to"! fey l tr.
to w&k ax af
frai. sunjmrii.-u
Miiw to laUS .-awt -r a (trawl Wti
f ai-rur, it tV I.-,V. ij-i tw
aetsalv wwnvi arwfCxvI 4 Via. IV
Im uYaJir ai tiT.-irto.ii eatteiniswrct.
J. W. HINCKLEY & CO..
--jESK II A V A X A. CIG A !
SmoVi-n o- fc Ciiewins: Tobacco
ajzxci Smolcors' ArUclcs.
Bxf - ? -it tu j,. . nctw: Xajuli. MMt.
Ci2rs made ie er mini any Desired Leaf Tobacco.
toTDI 1 It ICE 31 ILLS
107? lOS & 111 FREBIONT STREET
' It I Jri
. '-nut? .1
"i ai j a. u -ox
COXSIGXDENTS OP PADDT SOLICITED.
iVew Cxoodii by JLate Arrivals
JSOr SAX PEAXdSCO,
I XITS TOSS & Zh'GLAXD.
Received by Castle &; Cooke
JLEL T ST T2 3CX FS.OS JLSOTZ POSTS. ASS
GOODS
Suitafalefor Plantations.Country Stores
U rJvwrs Art v t. L t (fir
'rTnproveci Paris PL O "W
Latest Impe-oTeiii enrs in Shelf Eardware
VI? X. JI ID .37 C3- O O
Xos" See Oil "K"e Oier- I2X PAIS.CE. Gcaraate
it ot 'be beat -or- jisjr or prieei siso, TEX
V U.LCATT. a. st oil sad. above tesi;
VSG8W&RQ I BROWN'S CELEBRATED PIANOS
e. j. walieh, J.TWaterhouse,
BUTCHER &&Jm
TO TTTT JEOXT ! ua uai-.
, . Black Pnencli Teriios.
To tke Honolulu Public
4i snti.
wrtW- wl-rd tC-ife n&wt fcwt
i in,i r ifiii in TKm!cixRc
j-jr (xvcff-. mu A sciX iaxwc ) car
ohbSkI-wc fwwSffltt ft Si perfve xluh wf
CTiL W-Wot lay S-tA tW
w- W 4tva to 5 itwacrwi-Cwi-. r w ix.
4f 7 fCXteM Utl liitt-illj-tr. 3-1-1 u
vwwsarr ft ihtz&Z b vt-utrvaw
wm itsrjsAa-L,n: S-US cvrt."wvai .vn 5J-
ubran its xw-auof cax vitipmcSl sU ffiix--
IHiar x-tuwr.' rjr r tin.; &f 4i w ft
f-iEia -rf Ware tstmr to rfts. iafTK
r Iwdbrf CVtf
ui? kt 3Vto Trorrramt azmbr r rvna.
Mit i-untfC Vim. pts? vdl tnrC rtfrT btai
m M Ktrf lis -pyfcTf.
i'wij jji irui til atKmc w-KFSwf
p-ic XfiMuzi; Jsu "Maii a oTr foci
Mf ttuV x j-!raiitu -whit !ti-f wttrcaJi-iji-.
jcrwnt ratw1 Wi set Tptszidbsi. to cuar-
&k AcAfS-W fa: c6rr irwa 5xt5ij- k
st jMWciwxituiI ts - x Stf-r-triil wxtt
aufi fr xwaca to tno-Kii Sim to ma-tar x tcw
&wn. tort auf,. aia-t xicw tefaZ.'
fr3U. OWSU. TiJC JX3J B 2C3iM. SC. Qtt iXOItf
6er toafee ftoci-TTttii x cva&w&it
a Atf cvatru rf hiln ul trt 3o?m;i.
L Vzul t&i iaSfliiiJtat t x3t to atxij
Or 5 SM cftttf Ctor. m
nunc pfix t jincnl dtfittaT- tie iiC:cii
if if atac xciatf to xaj- cC3
Kit dt aj fettr a 317 xoi tfiafi. & loTtE
n ptxA to 25tf Strj- titut 5 3ut s
dptfc-I sai njrrn tfts xaL i?ut &1Z
an&mxxK to mLb xo. efr to lbrr tae stoiSc.
artwrsC to Safari tedt tZH&saes.
Sixc Tr5mfii;c Ha a ii-ni &r aixa tin
of jiwtESwC xutL x cmcruat. if trxnt W six
pwwLeif. su Bar to X2 u&Bt tor tfiir titfcrii
fK3CiW( to iaifeca &r pfxox&if to aixia dL.""
iff curs 3913X: t&tl ecmirrjimir aiffi Ibimr-
Mev ffletra cf fciaa te&n thj-
s. Tt 5iH cukrven sesn. C5x2 &.crs
dlwsria 3ir?wtoxilEnrMiJf'af or x
ncunu iu auu ir.imTi. nun ouh. nnpun
telKirlicSifa foe ant duns? fixittiiha juyic
3i5itT5 ir?i fcr 5ia ateraif Sx raci ceks
An jartf Baa x rfnC af cms uctani
xiaucfttf T-imr-iJ!. 3cCriiaciiii&rf tile
xa to ssuri x;i if. jmtj. tS e aw ictim
amttt r aruazac ei x iloutc at uiaacsry
-nuirt 8e 3errfc& to trrxi fis csntnee u
yiaar tiDs 2aaa wgo.
5aiL -"xsaT 33lxL.Ix.-v, x imniw
Onirt aifSir cu. tiis cctpuaaov 2 anal
3uC ac TSieriit. cscsc Sat
ftatsar xTIirr -aifrmint
f Tit g-rEa5 fMrt ji St t5rf ctt TT?TTf
xorsaanx xc uravaa nxj- nqr X3tnuQtd
fjSSs&30tcnmE Si sfcut It xi tiTr.Snc
nay rnmt aitxr ffiiiy jSxst eafiaL Ss Bi one
t autahifwf fena. ecmiirg to cib CcmZ- mrfn
mr rtuct iuc x ztt an erzrrnsi; uts irgcinx
cwart ac arv- xmt ifierg af sa rxuon. 5t an
Hmt to sie crurt xeni xc 5rr kc airtznccinx. to
I ftft&os 3mm taa sxcusd: of eatxata fittxj
b Bis this qe ciiiiniinr iuv ixtj
ceaiE ac xo. acssiat cf Bus. & -muTii emr tzCtfie
jntffnrnT. at tan Samcr irrfmr csoiit act 5t
the miar arrcn tile aces rrrrx ainr Sir tae
iLj-a-fcCxa ia xfefgaiw tfigfc-i.Tif aftagyg-
xur 3ant too- cue,, one aosrracu xmt. letnrt
WtSg Tr7i- Sbzili Xr CcfiirsJ -x 5eil tia taA imnt apai a
laser vssacC xiartoofi!iTJ2ic xccun-&
x-xrxr nxc I c&e ggrHfcitp-p ijczbc t&o Fanfiic. to rscavsr
pr rw w w w mint n - t.- J(
MBrAwr a "'' " " ""' - "-"in Tn t t . tu ic TTim
111 Bit i n.-. M. 3ffr . ! I. K arururiW .
rj.TTrV fc Gar; Hruuu: aas.
5 'C&j- iSefeit.
r
x nil la? -r
SCOJCH TWEEDS,
tela?- 1 . .
Xe-sr TJeagned Prints.
T3a wia:xiB&r&ajuziczi3zi!t&et
Kti jTwi.ifrf mmiVii '" fie jg&cifs,
Sua ii-ri ajMjmaac B-Sitae wif mirnr. r
ifaffrmT tfii.ifi.iri.i Ox 111 tiim
J-iijT Hacai B-i at iba ca "ci t a
iiirzier icnaj waa xx. artirrtr c r z
"5in5-x nrania sx. fii t Ti gff tSnsczisiss
tt 1 lift I " " 5 "ttF TSxtf a ix nTjni arfigt
J J t K. I tf , JL00Q J jiiiiiiai
- - faffrmiT ggMilifff7';lr;nc, r"rr.r" ;yfni--i -rriail
. M. UA I . JfL. Ct UO. S nfiaatSB-te;falfaiia Ski Hi.
" rmaimz ox!kxph ni acgecrcR mmcM
-TVt Mwlot V V-t.iv IU
vrctmst wcX, to tV, itefi n!c
ln4. to On Via to f a .
4 n. AUK u-v
TV? iWn rKii r, u
toe Skw$ to prk.-t, is. O is! .
Ownpi Lin. vML T ASJrcwr
nt tito to wrcel 6 4 cnfi,o tot
ccaisce molwj to tic ix!x u KnnKl
ra. , who t Vfvon vnt X.
act U-forr c,crrvt a tii Ci5iwa. H
tXJ $3 BX X 9t3AI RM CfX XfUii?
fC9Ar Htaml tit bm xail ckit
toot to twmuy a in. x xli vtcc Stcfeia ffv
pcvazuf to fu Wt Hf iCdiiMf
tie totfSKatfCT Usac
SUaJLxZtwi m trMt ttoe tA fviior
caxt l Xmiujv XVohilS csi xai rr-
Scm $taEt bnsiutf &at tvwcZ cm set
Khiva xfi x) cvoawsL at cu nd&. carvnxM
Btf r5 tf Ktfistva w&tf Itiat to xi-
xxi Bcvcnfvi writ iiar tilt txrwCxrija
C 4Cim 6n Ut xrs be It-id Lui tu tatirn
to t6 cvazS v!u X btr xSiU Slxcdx
atfuT 5aoArr Tjwcv wc a wttaetaw tor
rc 3iCxS Xxiiiiisx. 3.u?4 H occatsf
PWtoot xft t&xt &xnm x Dpm r
ctmisw x Vmzfi Nticrr ta ccno! Taj
cratt-vaol gJw cxtaftr f Jtci tt
5t rf s&tf PVoaI Cioiw pona&n &!Utx3tc&aai
ffc x "Br aixT esfvtt rvee cusifijjnC fcwun
x rucat &rr dbc xsrvc tff &3i acajrc axwtair
wotrx x ROtauXsj.a. xail ;dmujm to
5ixS T!xr FWSiw Jucs yrxii rca
wtto xaif &c &3c LU ta Vaatal wx
ant a www c erf secant xaa &l oat wpp
atuctC5 t; xtiHi- xapcsiXT!t to ta-r FUSmf rx-
to tiLu kiln -nSf bail x trar&cnitjr total is x
Cteamaa, vn xcnm(uiuh !wr. Taa btwaI
sm diiikm&fti bdSfCti cfbt 3u-jiCrxr to rrfcara.
to Sua: Cajic ta 1-- tfien 6j ix.'irlii Sr
coxa ttorx ar3Cnfia xai an vxi -
rfuTsLtSd aixCrxtok vair fc- & Art at
Taos & XiTC3 tli t&ht via awC x rxse
ainalznr tin xitfitfCuicir tf cvnsr. sul titxl
cvorc sr vac,, tur Farui'j s-Citenniii 2 b.
arxtr a. nu act tfW act of xa xtxrairy
Imt gf xa. auaparntni.Tt, xai t&e fuDa. Jmace
ifiix 3i:t atwr &! c tou nxt baa tK&suxae w
Sihi. xai w caaacC tola maca. xcrcanC gf tis
KTTOxctt am a-iTM to tan itffe&Ioat tax W
ctaviitoi tortt3Z3. to liZti u 2Lda tal
aUE X3Cir X SU C-fUnHlL XZll Bl &l 8J.C iuTTX
too an idJ5Laai at xaj- uamrr Kt tn aniisc
Sic TauA Ztt vx5 caxrrri.
Atitr mnx cxlm to. axau. & XiSccrx xau Bars.
3xix. fia &a xa istoniir ia ztrnst rxnt
vrm. Kin.t2z &9 tot3ta. mat aTiIEt?a saii
to Sim, "Xaa: 5uii ttstor slim. &zt a trm.
xi x contact HiKtsc Caoc Bl wet sola'
an "joH &XTH ainr xrrto an x Tj-rxaC xai
bKiicaxka fca ui can sarcy S;. rn. tSt
m lam. Siatu&ii toc& Atai u ut
rTd3im uf Ki&i&aiL, to xaifiL-ntrannttct-
'vuica. XtIS?5aa, xat xoutfier baI j?uii!ti vict
to taa S-ai cf xjtaca Sjctae
gf.iaritant x rCj.nu aerj Sxaulbrx
pat spat i emeries ice cx jrar mjnr
nciiT'jTS-x cxdS: aif-rxacs f sisiyiaiirj. ( 3t
xrcaajwomxilTTOfiic :i
mcca ex!I di an btf fjjxl t:t tii-
act tttt ficarafi TtOir mm ccntnml besot b t
ties ficziCiia xoi nrrurj c3 He Itaii raaf I?L
tun.;-2 xaiLc-irnaaa( ocirja. ac iiiaiiU
'T'jEr cSij rtaaur SgaSiiac' fiirqcttar tiiaC &
wcuiif tc ctx oaait to jt & staaarec to yfv
xail 53 to aiar x x zliiarai-'ScTriirf ?
viL vanHi. to aikret aia gTa. rrumatfncjr xai
x3trriua tan oLfxcali -Tia 5 wiaioy wiaa
itf aai gnc ciCj- fcafa aaii u ia was
irs xc ;Lj ycr aninca. aa taoa xocifyaii'i Snrr
arnntna inannn Sir car set rma tax Juj
xj-ffiiuac. rf ia Bnrili feSfmu cut cf ccan
suicsE Sna to. x paiiica of xr jrtxiac -EdTintfty
tfctitaa: txj m. yiat ecngngrf iti ftt yirn
5aa. ET 5x emzt taaj- ja.T aim am ynfci
jnmai 5ttr ciairc aacaxtrf,. m f cams taej-
eaeccTH j- xau. xcsrra y tainrto. arai
XtBB rnx c5gr xaio as tauz cf aia S
C 35 aa ?a5i ta itii.tp. xa. crfibec
caarrt xz tu stofans. acoe van fcaf toni &-
ana, caa auafaanx -rxafiac cumaeu ai aaJ
jtfaafaml afnt to ta rcc af ha csiL Ua eir-
caawcaaca ti r?miiaa to tie xCsccam
at an Jtna.u- ttcxaact 6 ciraiiiaeii c5a
yca aScarrualC cttotaltaa ffrauacra ct
csatuniiiiy gticeil fenauelTw; ax. xaic 4Tiff-
u Kii trgews. aar 3sat
BZexr' misuses &r mfm at cvnrpumaac Ttf
a aire iiff tntcctm cf -rfrr Vrfflim
IPS"1 raiiy St sfrafer tie irial. jai ft,
an tSecry taac tfnr cxmwe a cacxncznc u
Kiar psw ExwcnrletxaZiiiTX Sir
fi&ecraifnntaCacaOH;. Ewirycaattaxajct
Tj naadana irrna Turn &ex yiur ec
taaay, . Wc amis f.npr jcaicsant fcucrwa
&TT.. .frganag KxSSa. 3i jtiTcj of
csh fyivW irf c 70.7-sxnx-court
eaaaeBiaalji ja hen nintic ,c fiic ci
ff 1 i1 wh rx-aitVxacg.
aanaSa ani airiar &a an 5x canri It,
iillu3 fnxjtea &x (Ss tame vic&
ds acton.
I tfinttt Bau Stc E&ir pcansoxcui SxiatLw
aiSf aai Sic fitr iidcaca.
EbncttTix, .'00.7 SlOr ti9.
3fatt3iQIrTrrt.
jTxitrt t aTi axTXtdnrnt "tm am.f "
joe: Ttxea. i eaniil b ihmr -vioixc secxal
nxxryfexpriifewnBitiraairac, Cnice
WT-ignTT,, as iii Taa SciJrrJEnx u-y urf fia !
Ccnr: st Ela dixaXTfaf 7-aasw sr x goo
mm. Xf t v3j, uir. irf e -araz&s c
TifT-TX 5ik acnfci in Gie Rale &e cacsraiBS
&mucMi3. -voica. ha Sitxmi carried via-jta-jfa,
io. kk3:r jtskIj- a&m fie
cvulCl. Eii &ai cfiu, miitr
p. irgKaty arc cnmpiTMiy n-wjy Sijr, j
a. fxoiCi ffrif-'wrmpnet hr--- frs- -faat x
uiy -f-t sis xmociacs in csha.
cumk. aaxtarmtt unT. ttx&x atfac
itbtrait'' j
too,
rr ,rJfUI krMiax'BT" TflNlKC.uj
'AtJL Jr IWov-r. ft it tai 1 mhu (
fv&u.- J.T a tVia iVklr vein
wfrviaUr lr ,Utt Uw Vrkat.
r H.'cvr, tut cvail t!Kt U
(cUisu (VsaUtn rfYmwi tnwIiN
ists8U ic aa ftr At vt cra fill
f aj. 1 tv$ li t.Vt v to trij jv kt
Izs (v-tst I vmU Trvvamol aa cwuatatK
T4 Kowl J ti. Stale uw t rfHr
Kv!t iaI txnn; to tt ifex b Kspa a mtc
sir t-Ktrc IT tytttif Suit imimm.
fca rtt 1 eaxra, n. wf- Tain tai
bwr. Kxc I via. iacaM rfcacatir cm
naI that tttt t4ttr txkV, a1 u
Jeuc tYat tin' ac ouar aujE, tcm a 1
SttiSsa aal c U, f ttffta.
aa, yNr cvt 1a v
JIssS lyvo evraflrtrfjf crokwl Trtx
il aii auttja 9k rta, rf tr
Wf cam jTrrtvttiisv sisj with ti Ivt
vixv writiu fei kir. s-rtnl tilt It
klietl Jir cznirr tie ?2fct star."
ajl focrzd kz coatxikc htei tAt
tiat bf -tscisd bee tasfer tt Uir
staur."" Tro. is tas two iVjoHod if
ti- twv fvvt's iwr -xitAl; bat ctiwrs.
twllr it tijf bssd$ cf ti f riilvc. Ears.
laatann otittca cl Itu vcrcs tt maM to
vn. ia .jrvvwvtvwm mum
A wrif izwT: tifOftTXK kvtarwr was
ttInist 18 HniiTTTr th ctiast as
eiild to tri tiat -Wi
f.lT,wiif Dfo b tvi tL-climl that is ws
cf tiicyalfi2j-cf Frtrji ai tve
socd cHw-; Hr 3Ijtr ti QxWa
SHYH SSi ti ittan? ef Vites J&ttSIS
Fiw AJfrrJ, SKSSijU. IVic Artiar
nxvi t-ttiip.-ai.isi.jj. lYta
cess Boral. ftXtX5 Fttacass Hrfesa. 53X
w Vf tTtawss uhm. ?3i.y.v uocxErss c
Cxoiraiw. JSlUOh Doiess Aanta.
aiHWjTii cf CinbriOnv flUjJlJ-IVIrcwssJUrj-,
S&IW; PtiiM EJtcvI
(cf 5dm-KaiK J1S.T55; Prirccss L
Eorciscits "TEt a ttBsKfr1" W
giirs 3Tr car idarrs irvl read of
-lyes a acaiKK- cf jwcJ!T 'ipite a
idIvc cf fcrs (titcnh fosily w tr
tifrrffi izBSKsarT-xvcvtitic.) -xit
a mrvf ct jtmts,t aai oc ctcnicai
'writer w-il czctsccs ectizsusci tfis
njxii a assK-r cf jcttssw of br "
As warty a w caa jalg freer tkecco
tnl ia each of thesecisei. citeaccs
trr awois wrfL is s&.Tt. ositsaritca.
cr.
Gucrgw Alfrrvl Toras;nl has writses a
ptaj- lis henjef uriich is O&tw- CrccweQ.
tixtumd hctwmt.
"Pioneer" Line
FROM LIVERPOOL.
C. BREWER & CO.
HATE
JUST EECEIVED !
Bark Ceylon
MERCHANDISE :
Which will b Sold at
LOW RATES !
" Electric Oil "
LARD, in 5 J: 10 Ih.
EXTSA PRIME
LAJRJD OIL
ix aiuiu in cjl,es
Tar and Pitch
COAL
In Casks for Family Use.
sxcai.aa3B
IRON S Pi "PES
CUMBERLAND COAL
CARD MATCHES
Earfeiik:''s Phtfona Scales,
naacm Mm i
ASM OAKS. 16. 17. IS ft
' Axe Handles,
Pick Handles,
Cotton Waste,
Salt. Plaster,
A Ckoice Selection of
CHAIRS!
Barrel Snooks
EXCELSIOR,
JPMiBtoit Cdi'ts
HANDY PHiETONS,
Xew Styfes of Carriages,
a rem
Exprens Waaron.x
Ladles' Phaetons,
CtOCft VINEGAR,
HAND CARTS,
EASTERN UAK 0X CARTS
WUGrMM BAGS,
C. BREWER k COXPAXY
pMfers Patent Traaway,
WitiPateat Steel Sleepers
Cane Oars.
Arrivl of the Iron Shins
"Ophelia " "Bordeaux."
and " Clan Grant"
Theo.H.Davies&Co'
Have Kccfivcd by these Vessels
And other Late Arrivals
the Following :
An Asst. of Dry Goods
CVMORTiM? IS V.VKT Or
UjcnvV., iVef Ctota, 30-1 c4 Wr trajri, vt
ail t4touri'.tMCtvj IVnts
rtt&ta. w W. til .c :
trnvtml aal .a (K. J la 4 aurtx ,
!iN-m Un twt U Um (k.
Ch-a Oans 151 J OJ rori Sma. alt
tirhaV H'atwrcvv TVorsiv llrtj Pta
Mixed Flannel
V IAKGK Assr tr 1KS tVl,
Vai. sa CWe.a LtiJk. lira ul 1VM
HtsIUnaWO. Wait, aad (.VixyJ auta.
Lm l"SiVrrMr. laanro .cJ t4tm To.rls
AttctiMM 3UH,M; li&vlav
llUt. lM CrA, XKvl IWWttKVkl.
, tV.-a. tviice. R lVatii.
Mvv-Vcita SJ tats .
Rubber Coats & Leggings
ITorMO Ulartltots,
Bed Blankets,
Velvet & Tapestry,
Rugs and Mat?,
a rew or THE NEW STYLK
saw aso
Merchant Canvas !
BAGS.
Filter Press Bags 22 x 36
W ctxl tici ?o cf oar Sx-cixlttv a4
bint FftU Mvl vX
Sugar, Rice & Coal Bags
Wau& art mQiic: at tvthn ltim.
3 ct: 5plyTwlno
enuusu. mwAius, am
X 5s xaI jxrl ,
FLOOR OILCLOTHS
Extra Usltj tiuM MTMta, .
Ladies' & Gent's Saddles
XVD SADDLEKV,
C&nair txxa. Etvr.
Iron Bedsteads,
Galvanized Buckets,
Tea Kettles & Sauce Pans
Aisoct Sue . Aa Frj r,?s
Either Knius. Knitts & Fcrls.
Ta PUte, Sited Ltii,
Gihxruzed Witer Pip, i to i ia.
WHITE LEAD, various qualities;
BQTT.r.n OIL, 1URPENTIXE
COBEUGATED HOOFING,
Sawrt aad WxsftitTS Gitr. iaiaai.
Yellow Sheathing MetaK and Nails
JLaacuW F;cca Wis, Fecoi Nxplies,,
Wire Rial Gxris xztl Jirrtv
TEEL RAILS,
Wait IsS rbtes Mu aJ Span,
Portland Cement,
Fire Clay, Fire Bricks,
Both Square and arch ;
Lump Rock Salt,
Fishery Salt.
English Beltintr,
StiliBc&n&ki:
AS ASSOKI1CEST OF
ENGLISH GROCERIES
ia.-K(Sk LK. WiK-f CC
ftxT also sst Rouml xa xsl cCJ
AMERICAN GOODS
Bleached & Brown Cottons
Tiacj- Prirfj, Btta Dcaiaa.
Gtatatt FI-usstK Uera. Weoec'i ir'A
xabcs' Kxe, aJ Asm.
Stjan aAirti ta tiii nut.u
A LAblS FKESH iSSKTMEVT OF
Shelf HARDWARE
Plaatatioa and Mechanics' Tools
Portable lziglzLo
isrirfisr
ONE SPLENDID PIANO,
Tested. Ola a. In.
Graijr j Smr. tiro ifn5ti. 3 bixyi ct II Btn
Best Welsh Steam Coal
COSE. FI3SISG TTLES,
fa.. ic, tx.
Special Notice
Ti a.1 rr r?-yei.f it t
STEAM CANDY FACTORY
And. SAlicry
' - i i'ni) pom tv Tt pVS
jrsxajj Oat
A 'SEW TACXOET & BAKEBY
Choicest Pure Candies
' ixaEXatfC
Vanilla Chocolate Creams,
Cacaasxl Caailics.
Bic& JVayat, la ban;
Stcaa- Boutea Alaaaadi
CBEAH C ASSIES, great Tariety;
Soft Marsh-Mallows,
Cum Drops, and
Cum Fruit Bon Sons
or ... frw'a&w A-l Am Kw tfe fia.
iXH WCTTU USl fif TEE fllBT fWH
MINCE PIES always fresh
13 JIM
Home - Hade Mince Meat
T-a tttt as -A U J- IS.
TSaaaiBt iM hMs tur jrvu iBetit jattmas,
TP. KOB1V.
icxiaiia3SMzr raveT Cit
car1 T2I Ms. t m
TZ1XTBGTT Xt. 1L.
.r3SS
r.-3fl
viti aK. -r j
IIT frriTl-TV IU raM.-M. rat '
l1f4krtAM Irtl-K.J .Ha.l
W WlVl)Hl.IM '
r.W ltTVVXV MrWlVr. taW wa. .ll
Ml ktlt aaaW ntnliirr HM1 IW A
lVMMlMlkflh
jww Kirtutagraj;.. -aw
T w tM lCrTlvttv MX kta I
lntftti'aM. A k
CROSS CUT TOBACCO
W. Dukes & on,
FOR PIPES AND CIGARETTES
BEST IN THE MARKET
HYMAN BROS., -
Sole A e-ents.
JOHN MOTT,
At the Old Stand. No. 8 Kaakuiuanu Street,
-" J A MAW lv AAMaU A AAlvAl H UillUJll
ill I i n t ii rivr t . n -j i
a-aj u iuxsxan kx3 m au its DraiiciiesiB
Artesian Well Pipe, till sizes;
STOVES AND RANGES
VarfeSarrr WfLx... 3, 1.. ! - 1 '1 . - I ,'at T" . rr Uir r . T. - - 1 1 v.
,Kmi.tVD!i!'. !'.; O. l'jrrjT ira,IUrn.lIrcarrtrantr,Er,
Sapjraor. Uviut, Ifeaca. .U-.. Udipw I Lizu .- tin. Siabif. Ir. -J aaj LatUalirMom.
GJnaurJ Iron arj c 5t;t IV ri t rKn,-J, tiraiuu. Warr. Nicici aaj lUin
Galvanized Iron Water Pipe, all sizes,' and laid on at
Lowest Rates; Cast Iron and Lead Soil Pipe,
mm w a rf"a a. 1 1 i aw t. t ' j 1 x t ,
RrEBEE HObE ALL MZa VXD GRAPHS:
H,,S? Fl5 CSjtem E-zmi. Gairuoard too. Ss. t Cam r. Sbui Lead.
Ptpr. Tex PUie. Wit,, Oreee. Hart Srtoha asd W,t. Enionted WaahSUndj,
Chandeliers, Lamps, Lanterns
HOLLISTER & CO.
A Large Invoice of the Celebrated
1
Direct Prom, tlic Factory.
We Hare Eswcial FACILITIES for Adiiislimr TRITSSK
Hollister &: Co.,
Cor. Fort and Merchant Sts., & 59 Nuuann Si
tUMOIOflfi'S fEllfttiEIY.
Perfumery I Perfumery !
Perfumery ! Perfumery
HOLLISTER & CO.
1
Hare Just Received the I argest
LOT OF PERFUMERY
ErEK Wl'OKTKL) I.VTO THIS KHUDOJI, tOUL'KI.SISd ii
Over Fifty Different Odors of tie Celebrate
Lundborg- Manufacture.
Odor-Cases, Fancy Boxes, Bottles, &c
Hollister & Co.,
-AerLis Tost Hawaiian SLLzxgca o.
59 HsHaan. St, Cor. and Port and Merchant St.

xml | txt