OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 25, 1885, Supplement, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-02-25/ed-2/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

I
lm
fJH
f JB
aaaV
ShJfilBaaaa?
1
isisfi!!
DILLINGHAM&Co.i,
WEPSESDAT, IXEECAKV
Tie xitC kwc:oJ tl rcrrv ef
xSrriar till csettir.t x rrwcaW
fcc xsixcVrxr; tie E ! ef rixt-
Rxacs be ss Vy rreisa 3, trxTxl
twtfbffr tb e2vrixa ?icii lv xa rxxra
tor
: ITT Jl
v
Sla
GAS
x ufAcmrcxf
PJ'K HAVANA
ni i. mux-
Smoking &, Cliewir
x(rx lxlrt Hnut. rilraii.(w
Bate Lraf Tdom F
Cigars made to order from any D(
mm a mice
107, lOS & 111 FREMl
San Frnxicis
Tnt. iixc: fit; 5
tm m i alia J m M wfc. , , v'-,t -
SMS. Tk
a4-AatactatkyMM - tat
CONSIGNMENTS OP PAD
"Wm. Al. GEE
INDIA KIC
jJTew Good$ by L.ai
XEOM SAKJEAKGISGO,
NEW YORE
Received by Cast
AT&O. TO XBSTCZ BT VESSELS DUE rKO
To bi: So 1. 1) it LOW
GOODS -
Suitable for Plantations,!
r 1 AXIUl. r4rr at SWrtrt
tMti l i'rrkx- Atteatioa
Improved Pai-is
men. r. i 'in- !
JJISSTSS-S CX2XEKATED EiWS JLX73
Iatest Improvements in !
ID HFL2
Pioneer" line
. "if.-
3fcw Goods taj" Xat
Breaking. Truro tr and lig
-rut nrmcn
Agents for California Wind
AGRICULTURAL IMPLEMENTS
Cutler), Lamps, Chandelic
HOUSE FURNISHING GOODS
Oroit Cylinder Cups, Atoanj Cyltndt
Ljjbrtcaiins Oils cf aH
tsS terrssstmetxt -kb the cssRtrj
TAI1 GK SERIES, G.W Gate,
Tor Kerosene Oil "We Offer THE FAX
it cannot be beat for quality or
VUXCA2T. a rood oil and
WOODWARD I BROWN'S CELE
Tkf Cfcrar4 0rf TU ; w Hmh Ore
xa -
BUTCHER FroK
TO THE FEONT !
sj ,r a Black
To the Honolulu Public
V ' 1 x" .-.iVAJ. , - .vr
C KttlSr -U 2t TOJ
arrtc !l jnti awl tac3y. 0 ti
r3 iirrirs tJTti
H. Brrc i3sa Sb? tCiu rf ties- ixniScc. Tiuss rrrrr
rf IMEr Bit. ai tM -if-
aSjieacsxc tinea de cuss; extsnl 'tTtit,! fciL-v t lar: nir:ici
iirmiiBiwn minsssi Jiatirt JLaivin j rf tiif coiiffil csajaij
wei tola esvsxcc
osxt xl
fcxSt. lis SxiM iiAar Ttn. Siuk
tit rrj Eewr Bsccite Ses tb lrni
D-ert. td Jks tb ittsS fear" tN
: cw et ccy 13 altars 3na-
tj iit ti.-scA, J u tiwt Ml2s se actaial
b kct &c SemiMSif mot C
cltb 'B.gYctS5g3i ird rf 3 tcaa-ca. Iter mgaroaa taj
c" -rr- - -". - tv axis VcmST-iz tie sujf lo; tSc le?- rfw rcxHaittmt itt sit ni fcm 5J-
tx: lT-rir -w ? tal i cry fe te 33H tie eine rf' ami fee urUaiCe Incwraiitfwa
tb trrii-K S
tat TWBt,ikB tri3!tiii;u!e
2MSM!s IcSi sa2 aJii. -tai ei rrirrtjti trrrnJ rf tie Spia- ire sinU earrfeSr crotiirr Kfee
stai si Ei irri rf -vs-jf si imirni Tr.ttwit; 5x Vrt vies Stfer ii ssrit.
!dr"3fs. tbtwrrrei Ei chi ex- Zi ti5 eir sbe tats trtt &t U3 rf
taCT-rCJeoagbfsSprfa-i-Ii SxiMil jion tit ca!rf tie trkk-vsci ec
cjrctbsmiirii.xZ(i-bJoc?oc!Zirs- &e per2l ynoz fcant &eVe Sae
hir ! x: tb -H-!;; ts encafeiNf fiiw iiBfcasi txBioiii.
cceai! osn Ii i trs ibt Tie &x&x ttUniit m usCer m ef
Besdsxc ccsvxft ''---i-f' St-5 So zxooe ir fin -end iaVrj wiii test t
te-iGat-x TOi eeiae5. b ti lie a m
e,.-,- v hjii tit LSraeSsartiaiaeraii pssKCitet U
SO 0T,7TT CCD 32? 0 ?r Cr? . -
cms rf &ee rrwr Vmxc to lie Scoa- kc&rd
TV. CT4-ttt OsZr irij. FiBx. fVRfc " BiciJ H
fee traii JL3CCx ern vtre x ea tie
peas evre bee cili it;2e tie duret :
dcierfiKtai.
"AseCft t&fre a cee zci ir ban. jra xt
ti sxoxesfi 'via JO.fTi vio c&3kC lire
vcs: tso vbe -iK sale u txriig
buiaai rrtCr fie Ixii.l liljcc,
jc bs ic,
I fUscei! ktm tie ul a SiaJ tal
tit itjp c HDCttrfT. Axcecie't
laai Uj-iiirtvr ts case, tc: tie dB lt-i
eee eyea ce tie ptaA.
"Via a ia zxmluT &e M it hit.
leae tut c acl cecM u bets se
"TTBTse;
I '--iifreral
. ciik-h sse,miae(r
Ibsiiserfdjs raci EiBerf must a A Si BTlrT j-Xitkt. XsxcrscUexaeiisiefbtT3a!v
.pk. J;fasirfcaI. Lete " trtat- Wi.-TOsfceriisi iS&-SrtS-
tale .Srf tK'cra.aA toj, 1 tet etxc te A irfl1J&claLlc----ri
BO, TiS SOia i-iwu fwy j
arts sa USUK-ra-ir!SiMeT--Kr - me-eij okkk an- nee -TTdLtSLI rcrct." rrtnaA
ei; tic s snt te il tie pEnomeJ if i " -re -crwit. .-e-Ttrr kto 17 rei tri tbe wf ; "tbese nSrceis ire li
4 Cxri rf tsc rf ateac-eSscfecrr t xzen rozccc jc,, v, Late-r! II elected a
Tier t-ecrttixik Tie a r-ei a r lxj -j-- .v K. r4,d so ret-
. . r. r - i j-iL e-j- j rir cc szr nrrax nr ci
1; rx &
Tie?- xrs es parlsl iij tix: jut ex tee
iteteiaeSerftielattartoe rftie t fSJg xS.5
-ssrtCerc. Tfiaii exi crmie x
CxSet, vies tie zccS. wis lrrli xlrcj &e
ceu or Tiec tie eliiticg dxsjeg tbe xs
rssi viia od!7isis-e,xEtie9sae
ie fiSej x jrfset iefi. TbeTyirixlKg rf
lie iiij't coayxir, tit iz-nr it rf tie nHyt 11
Ae bm2ie icrfcl rf tie eartim, S stexx-
rf tbt fczters, ttttV yrii. t-cJirt-rf
dt cixi r4 tiesxSrxlKcsa cf tieBtts,
a rcn use or -
2-.iui.Vc3i w r3e ti-au ' T faealA. will tx -yyv
- len a i z si x ti cxr. g-jt crs
iTSL1SS.Sird rxSrcai pi irfr to $bc totfcecca-
N&ralMmmw r vfer2 s?Jte xrn. cseSCT.
xx ma; urt: ry cS. Kr3 a Fee & rocrbsa-TMUT Slier ixV
pirsitsccieKM isroBwi bxrr-i. Iroca
caaise xx3-xwxwmierix3-Erxra.'tjaiiae Bxd -rxi pra rj-me n-Kuast omrs ct x crtclxr tfrc lnresnsie
ite 4rt ceai " ,1 ifxait-juee, xai -Jps ErnM ltexrs tod xerc hsrrJ --ith x .W Fraci
x. tiro a Kirae A fcrot irorrt c xatwt irrxtr j.ti.-ji t. jx
Oocecarf ilUI U xer a jCSer aii tie bxi 2. xlr it to Lire fglf "J?
rf rrxace es xoreec rf Nac x Jrmas!, , tree xttie EbCe!tT&e, tii be n .fTV, ,ixS !tl
v, T7T7 u vu:.-,r-i-.i .--v.,.-, ' , soc srTraiOTxI trees tjei tia inft
IeahSiCetieCKiirxttiexrrfe. Be ed xrrcticcrrrrfetcti&xtrBe.i tie f V prmccsJr. A tt,
wauxinbKowica-raira- 6rxaie-re, vfas crr dmitiK-- Utw tbj tiii. irii t
tia.crxcr 2e ix fixes iert) , cd t-tie lxor4-.iKirx3r.it.- xxaczi:' rtx Si1 Cllt" ei-bx-pj
xnxecxaxt cbc- surcorTxis xt xbeir rrexesce. jrosr er x j t& xer t-'1 --i-i-ut'-.r mr.. - - , - n
n .wr-i.v.vi.-in,ii.i.i xzrx-jrsaer:. x:ae corra cr ict nei iihii iii iiihn mr viiiiini iv inn
A.ttontlon I :
Freeth & Peacock
No. 23 Nuuanu Street,
HONOLULU, H. I.
Wine & Spirit
MEKCHA.3STTS
OSer for Sxlt xt lit
Lowest Market Rates
6ersGE!t CiiBpjjf, pii. xsd e,tx.
Cut. Fairt Cimarpc. ia ptx. and h.
Caritaa Firre Cuapajac, in f- and qt.
Fct OU Cal ErandY ia SH. .
Part Vtry-a WWe Ryt WiisVjj.
SrdwttMf Ljjct Getr. fH. & qts.
Ales,
Beers,
Wines,
Spirits,
Etc.,Xtc.
AV ft t3fl t&i ttt MV U Hit trr ctt
Steamship Company
IitMITKD
ALLGOODS GUARANTEED
P. DALTON
No. 92 King Street.
vtil Ub.
Plain Talk Pays Always
Tmx Ui Sic amnw vcinl fee u4 ttlnnn.
rMStktcuM;aA4licUctlUiMiC k BtTCt
HA JXWMT ON UAM
Single & Double Harness
Express Harness,
Plantation Harness,
Whips, Spurs,
Chamois, Sponges,
Brushes, and
Everything Requisite for the Stable.
Route and Time Table.
STEAMER KINAU
KING, Commander.
rA5cn;sR mis r?t- Mr, u!Wni
fry Tjc rxj-HW-c k .f mtuI it xu4c frea
Ut7WW Utt fretful 4 fvxtar AU
a-fT fpttt fix Of iSttt rTx 'i t u.VrVt
STEAMER' LI KELIKE.'
LORENZEN, Commander.
lTi!tL Emm rrrrr wrr fittta.
Vmt rvrw rrttl7t tek SatsrtU? xccmix.
STEAMER "LEHUA,"
WEISBARTH, Commander.
tnm BMftr. rack VMT.ttSr M. fee
w IVlkH, Kti&UB, Rtt&Uk. Ucf-
STMR. KILAUEA HOU,
McDONALD, Commander.
V .:" trirr Ntt nrh mt ttt lot rett
STEAMERMOKOUI,"'
McCRECOR, Commander.
KinkW. rtilvA. XmiU. llili, wuUv Itirkm
xlxlpJM, mT.ia- JifHIT mx
tftrlkt r riKVim ulrM MrvfrA fr. ft NT-
vec.1 hjxre W pUlatr HAtArd. NcX rwrb
PW Brwr w jrmr;ty pxwrm laiau "
English & Sydney Saddles,
V W a t C fc xa mVfw I
The Fountain!
dJolxxlxxR 39octcla
123 F'oirt Stzreet
fx7T,-xrcixsa2txtextarS:ti!ehe!i w-crTiij i
xre fecfeeet rrt,xni ccrered-nrl lU; iatnttre ieWB-nstes ir ti -P.'w fSedip -mid: wtc,iaJ tbe pciifcd nii I
,xlr . cc .xicX w UrrTrr rrj- i: 3 rx."xixrrr Mflf rrg Cn; xijarj tie p'l-r Htxtti rrcra a Up rjfir xt t.-Crtri xs re- i
,'xix. lie ar, Tio i raarrf tie rfti-Sirr; rftieEexxai.xai is ar- xex ulIwx, Witrni'inrSm
; . ' r- . . . - 1; 7 , : . . let w -sr: e cx vcsreaa
cvrte v ccrjxr!
oxiiiii5
rf a xk
cm a tie Exfctd tmu rf tie atr Wie BrrTai Trvjx.,i-r ctJogii xrjl The Exrxe T ... n -p i . TT" I Tx bm te it sxi
AeCxUxix trien tie lot tX tie neater ix Ir. Itt-Vt- tbere cscli rec te Xcocb eUsgMti. lia? ITesdect TO x-. irx-y tJ. xrtx.w.4.
...... ... . i-rnr" t r-c rr rtr trt vun itbottv u-te
kiu xa.u swa4 v - - t- iuzzt 1 cm th? vu Lnrrsfiai tv ujt . . - .
c TKi x .Lit it cost- tscaaiT eeccxec fr rjjCixrles Btrrt, tie . ; J; - trj.l
10c ptr bottle
10c per battle
10c per bottle
;je
vxkx rrem U-rs m Mir u rtxirms erUk Wt
? - . - m - - ... . - , - . wt iL'mra im -w- ... . ....
rta njtie tSj nxr. -tttt l IFSxa tojeciretiercsxt. Herecxt toll .tbe esstOTaiT bs-IUUKUBS 1 03J1C11B8
ae. lxaj aria ciaeiJW xieorik.eoiretixtxatbMxxjer
rxird xf tiirj .trr irr, cm txA tiy; ixt- InfxtWxxle.trctxlxrTticKKisx il&reeoer, Ceerryfg-JB trctaSxaa Cx
rrr, fi cdr lr xjxrm: &r n: ir Irtci, tact KmrC cxSM tir Eur. dr U EiTKiHrrir. rrv-, to cocne eg. fr. V (-STregey cade
rr?rr ix tiir xxcx xx oa rf erx?irra (rrK rf ti IxmiryJ xliLirj- or tic loiif- tb ccaI cv::xiIxUj m-nrts aad xd-
.eirie. x-W-1"t; tielr jtxaiex- txt cfomir xir rxrzi Bxirir Gxrdr, xri ded: Isrje3SfInayiis ilsor' -XoT
tmiE tirr xr fccxrd 5xM tit bxrxx rf riot tie US tccKrfxccixtiesctexrrxerit- PrvJ--- If..:. -r-pji xsxg-
xxese irLicr 1 1 it1 i, . ue 1 1 xcxTxce. . xurrjj Xyiacarirji crxeu rcces ce xxxs xtxxoeo. EiaceZUT, i i o igc JltSxXL.
M rj. rt&K Hfccfim r imrent Cu
TVs oxa Lis hny. tieTxrjeecmitieT He xLii. mrrt-Trr. tin tie Erxs.
hriatbcrln-t1xJ toriaxttleitiircgliiag TclixxCr wiar6r.xirtrftiiutXi. .
jtee i3 tie Ma- lixt Case Say tirrr iiIirmxi-iiKrfcxfrirx.
tiaJl'LittxAxrftxStttieexexl,wari tu-iejed xa xirx rf cxpftsie rtack tie eg
loi ix itxeiilic tiiT-n socerice tit x!xtt cxSed iri US" dii u;C ix rrxliT recfexh
rrr, tr, ttjTi, trn. t.rrjTj iccn xtxSrae,, rrefcw" Jkxi
viriire: tie xrxtut itxxxarc. lie crtr-
Kert cc fcese ooe ecsttir oxxsrai,fCi " 5-"W.UtjX Ttltrr
jsrftretrrgrrrxner-j fcrjtir c rrL-- rx-.xr i
fSxT x rf KsStbxt rf r,
tfefta?t,?t,?;?taleb:' g'tkcTOexixSeJ. EratieUfaxtx
ySgfr. : faxt la nxe to x cetpmtxrT Hei ra
..r -iiaj. cgUtiCTTAxSiaewiBiijrt: Id X v tx xct-t rtxr rcr xxxc-nnra iwii
eex. AHofeiKtrTOBt aagdeii tx- xw, .ux. -t-r testis TOias. cri.
ettroweg, n rrxras: jcC, im tie orrx, it wrcM case h ftH
0TxxtKxrXK.
Smoke 1 Smoke I Smokel
XTXsMXMAnttoWMIx tm.tne ni fWLtr Xj
li.i .llftlaii ihn M tut! Cknrtxr u4
CXrKTOn u IXr rniuix
for the commosi
teaaeiiTMaectTtaatr. rfrreTxUr. Ect it rrrrf tixt tie
k7ra n iKES,xrtI xtaurOTtxrlictto bsdMTOliraierle Irefaa er xrar loci
-toxsaixst
HOLUSTER & Co.
rrrr fci lixU-rrr Ir lrr x: M x, hxi Qriert.ttxr.r-rt. tSri Sea rf'exrtl Uoorlo ftf Cqmillflnl
rijzm: zMtg: Heads ot Families!
Kjerlarffl, icscex xriilrfiKbrKTitioi
xjj:r-i,i", fxaa. rm.
txi iXxi -viti xxs, x tiocxxri tccses fecf.
r rr f .tttl? tixltie itff nzecel rfxt n
txis u it TCt is. Lcr. b Irf!. rlxci PT.T? fl RP, 'RTJ AP TW If IN II
MrMr?! -nA tr ifKM ii irt-r f
IxiB4ua.l.55k.lxTx,b.Ixrf. tixHrerfxteari rf is a xfaHe t 1-, . rt .-
...rt - rSri it oi sot bexi. telinixr am tit
S-r-J rfl-- FIRE WOOD, CHARCOAL
-a I SxiX Lt D9 ZCaV4 OOC UTC E
its sot ccrtrr cf koc ooal -nine tiul tuEUd
f btt y nactces ogr ipp&TAs vers
ct tOTCiacoe. - So oc fSJSi-col ca tcj i eu-ut raa crater T
djiSrsSiy. TL s is ia m&j
Ten fca jtcr c&sr erx2t"
TccfiocjUisUsf J Ei fee,"
Vet jrt crfj erjrf jxcngaX ray aaeL.
STOVE COAL
Wholesale and Retail
s
F. GRAHAM A. COn
Eobert Donnolly.
WELLS, FARGO & CO.'s
EXPRESS
B. EOMt, Srrmirr.
on ICE -Ccrfr Fwrt ajtdl Cm(m Mroeu,
HrwiVv T W. t 1
TUB TASLE OF STEUOIS
OF THE
ENTER-ISLAND
STEAM NAVIGATION CO.
Steamer "W.G. HALL"
TVx"rTxx3,ci3.1
BATSS. I'miriir.
LraTt Honolnla for Msslara, Kona
autl Kaiit on
PACIFIC MIL STIMSHrf CIMP1RT
For San Francisco.
TltK irUMHn KTK-XMVIltr
CITY OF SYDiVEY!
dmrhoiu, -on-t
mu lUTi HflseuiD fox sa Fsnasco
.Oa or lbost Xosdxy' Hxrth 15,
FOR SYDNEY VIA AUCKLAND!
tnt iruLiam sTCxsMiir
ZEALAISTDIA
WCBBCK. rttaif UDtlU
On or about March 31st, 1SS5,
tm rrrtt aai ruMct, Krv t
FOR EUROPE VIA h'EW YORK
CUNARD LINE
Two
established 18X0.
Sailings Every Week
VUR LirKRI'DOkt
ft YV I"Wt errry iriif.fwiwjr,
ftXrC3 OP'PASSACEt
"- . ,. mm 1N I. vlil
Irtrrcftr li ImnMlkx
xrrca: Ticxrrs os r.woRAinjt trxx
Mreracr f (Mrr.Ti
r.idi it. w i
HWxltxw WIU-UVXS mjOMUlU.
B..x Sim, 3tY.rV
NKlctrxwirn, trvm A.Mtxaa. 2Cev 1t,.j
i.e 1tMotx-TX cxa&re Llmtafiwlt xfttu MU
fid&tin t tlmtfc HOnn rrw TtxxrkceX:
Htl. tW trrty ct it, xlnc rnvMixr al
Wm,I.UjlXl VV
VERMIN II EEOIIX X Itt.
Il. tU.tl.t Gr N.. yX
Notice !
TO H MM 81 MCI
Inter-Island S.N.Co
nUKOCGH T1CICKTS TO TUK
X VOLC ANO kx RETT caa k V 4 1 ttK
U4r at rtM?ii. Vt SLAliro4 to rakvata..
vWrc Horfr ua4 lu4c tt lm attratAarr
4iv 4 IT1 U n:l Ol aitua.
HtAKT rCK T1IK KOI D TXI T. TW.nfi
llflm. Vit cV, tWrd a e LrVisr.
lnter4$Und S. N. Co., Honolulu.
Or 1a J. r JORDAN cix Hmt, . VU
Fi-mUt, -J ry
mUr- Xuxm 13
- f -nt
... -ll lB
tUpat
4tlp
. .lllpBi
.uira
. . m p m
Arrhfnc at Honolulu on
TMi.liltirrS
inur.4iiurfn ..
Tari7. Fr&ciiy IK. .
Tw1it, K art ...
ttepn
...ti n
....BtSpK
... allpn
.. .at s
ttSpB
Steamer "PLANTER1
tMm mr TTrTn'T illo far XavlHwIU.
Ee. K)r1ib4 Wata. RetsnlBf. lvTr Nivitl.
wJH rrrrr ATVRDW rrmiir: Bmviir hack 'vtttt
M7DAV Bml(.
Steamer "IWAUNI"
rKIIXXX, CmnmtxiT
Uxm UM, to Hum. IilAirie. Mil
Mwi rxttexm. o.
NEW ENGLAND
MUTUAL LIFE INS. CO.,
BOSTOSf.
.J.
MASS, U. S. A.
BtV. r. TtTtW. Tut. , J.. X. tiOXIM. 5Ti
, witf. tr. Tx.rv. ert. A.xscw.
LxxxtUtit
xktUtie.
. x -
Tatal Smrplxt
Wrixaiv. Jmvr7. - ,
FMir.4BUtT!
Twriij. J aa aay TZ . . . .
FrtAiT. rrkur ft
TrtxT. Ttkrujj 17
mtar. recajri?
TaWar- Martk
Fniay, XartB
Antrficit 0HI M
Vrsxam4ar. Jtaurrll
VUnlT. )i xry It. .
WrrfrilT? FrlCBVT I
iaraj-. rrtrtuy II
VCrit MJt. Frtmrr S
4tcrUr. Xjt T
WW1t. Xtrrk :
frUBriar.Martl.
.... BttftBl
at p
It I p BI
.at Ipn
it Ipn
t ipat
it I p m
.at I pan
MllB
II ClB
at a aaj
..HUB
at t Bt
. ...atBBBl
St llB
$ SJVM.Ol.tOI
T aJal(e r ti ptUk Ii nM Nw
rMtir U Lit IatmrtxHC f th V-
ptuiy; tfct laaalBg of t4ffirat TBafch I N pfBCfci
Jj U a ta prrmlM WrrtaKrt ciaix l Uh
rHttr. Tan pASHr rtkfalB k ta Vpaii.
ckwtu BCB-Totfdtar L .
Out iBiTrailtT tal paH Bp hkfBntm vkbbbi
4 e vrrrj pBcj .
rPMa crptaatcj tk yr MbUbi mb W
o spp4ltW at I'oBtpaajt " OStt .
.COsTorrici: tqt'Ain uoston.
rOXiICIBH ISSUED
ON THE MOST FAVORABLE TERMS,
xxsipl. for Xea-rorfiltmr. 11 m
Utviex sr Dynn rJ jrir, ElieWui.t ftn I
JV'x
AirNUAI. PREMIUM
Merchandise, Packages, Parcels, i
Gold, Silver, Bank Notes,
Bends, Valuable Papers,
Etc, Etc, Etc.,
FORWARDED BT RAPID CONVEYANCE
Stmr. C..R. BISHOP,
X AC A TLA T atatt4rr.
Lm Hfl fTTMtTEDAY rmi fr WaliBa.
lltmairi. Kllaa a4 Vlaaurtaln. Rrtarala y
UiaiM rTT m m-AMV at 1 at. aw Uwrala- at
aM ntfj Taarviay BftvrvJBS aninaj back ta raatt
Stmr. JAS. TWAKEE,
WEIR I" ...iirr
ALL PARTS OF THE WORLD
and Promptly Delivered.
lMM4llMklimtr.1DlT atS..... Imt tT.IX-
i 1.. md k I;... -Wn KiMinmXn-
it ii I tiMcxta;l Hium imj limij
Miurr. mmir mcx im iih ur
) Mfl til
At tke al ml . Tr
I rjl
' rtx -
-
n
-
x -
MIX "
ItlX -
tax -
utx -
ink
nil -.
ix -
ntt -
-
t v
fApHutlM, aiVftairf:ulhfkNaiU
m, CASTLE & COOKE.
MX "
G5 TX
tan
aiw
txf.t
sa
ssri-x:
una
Vtoti
FAVORABLE RATES OH FREIGHT
AND TREASURE.
Proaspt Atteatioa Gitcb to CeUeetlou
aad CoAmiasioss of Eftr
DescHptSoa.
' sf-OJTK E of ! C ) : -f KjUBM Stmt
t Bt-sr tsv P Jl Vaaif
A NE DEPARTURE
XR. BENRT ? nCCBBDJl lafarm ku fiicsAa
HAY AND GRAIN!
Messrs. S. F. Graham & Co.
TaVtpJafOT !B aaBoone.84 to tk'ir m
aatf rtwo Out inT bt-
JUST RECEIVED,
A FKErj lot or
ii4 tie xrxmllr- (Xat St im wrd x I
Depot at No. 77 King St., Choice Hay and Grain
6.W.MACFAELAHE &Co.
xu lr Rmxfxa Ilxc,
(II.
Stamped Envelopes
Or niK DEXoja"A.Tioxs ok
x.s.e.Xuxi.&uKcxxiKreitxuee utx.
TemlrS. 1. a, xutnr Umm mt toittXMMl4
Xmntmr. rsMttmMilt.tXiMtiiUuii exs
nexVerflalllcxl2vrwOce,: xfMvac
yri lerttrx rrrIcxrcj. W
rOk THE f ALE OF
HA.Y AND GRAIN
AS IU AS ALL, XI3DS OF
Feed for Fowls, Eto
I. Lxrrt 14 5.XTI Qu.tHirtw Kq.lrtd.
tr- Teleskeae Km. 258. W3
wnitli TUET OfTEK AT TOE
Lowest Market Rates.
ea- HiJ 4tlHw4 ui put M tS. tH; .
S. F.
, GRAHAM A CO.,
no.
PIMDiaSrX. IIA&CKfcA
Ac KtprfitfcmlT Eitntrf utse UutSt OSte
-nmnu,
Seel. Veal,
KTJTT05. POEK, & FISH
xxt m . t-o - xx: uuo
TtaaggrTtTTsT 1-"T5 FAIX.M DKT,
'' Jtai JLIXKICXJLATOX.
llaarrMm-x.
3etropctitaii ilsrksc,
iCirj- Jttrkst,
Sotsi Street iTaxket,
Lscics'&
THjite Ii
UItT TlIXt
UliWbllM
sx.4e9M. MolIM
Xdgings and Insertions.
a nst xr r
SCOTCH TWEEDS,
New Designed Prints,
Enslisii and Ameican Goods
TMjrsu.umanu.
DIARIES, 1885!
. J. M. OAT K&Co.'s.
ta Lisa, tt-iVit ; tr xr;V rx!gT xae&n-
gr itiKC ce nt g ec xeaii c u ue
xxH.Cccrt Exy gtcz lrwrt frr tbr. l-Urr
xrlm-nTrxacc of jtxSee." Also Srdicc sn
"Tic 5x,ln-a Orct xbxH bxrx jenr, from
tiaeisEae, u raVe rzlr. rrrIxrir; xbe
aesa xad xaa tie h-trvx cf xxH
Corr, a iTloxr. zo ei-cw2j crtxded Ix
fcy hTj'xar1 ttirrexas ta rrrixe xxg trfex, k
texe&xxitzxx7Ve fcx ! -wise xrd secesxxtj
t9 elaCly xxjd ftrxcxke, xarT zrsejj xsj
xlcxes ce irriertrrXixa tin! rrxe t fscrjd tr
"AExJe cf Cccrlrsx2e is ezrxsxsce t x
txSsc ti, tbe bn of Lit." Pxxixix rx.
ScacEbcseerE 3 Em. til, Ttr ii Ixt
gSTTrtxTTj.
Xxkfxucixexrrcexllncn tbe tVririmcf
LeOccrtxJ ':: :g tbe -riJ tr prrjcxle. Sbe,
lies, ly&e tie rijir cf xexl
dj JX, Lxi im-rsaii T lasiii x: !ii
trjse xbe xrxde xbe ctffitejxace cf ker tsCerext
t de ccxsesLc ai it m Iw rjxir; t tecjiirx
xfr-i-psgatifxattxana Bgkt eftfpal
oe ccaU xcxtrxssfepfink ATrirt ls tbeccB.
ttxroar. Err drric K tiriij L-rr jrxriec
Tri x pc-.tr tiii xbt &i uci tirrsetf ponexx.
Ixa r-fc-rt rd l? riiir Icrxc-jaci, tic
csrrtcT- xxxj, xcecrdirr; toibeSiPisUitr,
xsixx eocaxi I xtrxdiM tbe Ixrrtt,H-xi
ixlir; I hid x lti rdr., Irxr3r; I rxpirlni
ties t liSrr. tiejr fceex iaj jrj a
feci riej dxis'L. Ivxlted lierr ctxt t3 the
ccLer eai cf tie cccrxl ta cestle es x Iiule,
x Creetl t tiey xti-oi e2 xtxs exiy n-.'-r
xa t nr- xreead lack tirii tiiocji
tie lr, xnri tbtrr txj x cir ricrc ii i
xr2" txl -Lo txi ti-rcs tacstccts PcJW
Arrrcx baer is x Hie tex, xsi I feded.
iVed lecher Bai li is x becrdirx, xaJ
it bid zse strrcfhncci, re3y faclixaiits,
rxirier's x tfriir; cxlf crxr bxl witi tx ractih
ctes xai Hj lxrrri xcxtcbei Scl-tix?
lad cot ce xrxa,xaiyatrirjxjjaisera
cirrost iirm Ttiidrx; Of escrxe titT4 lode
.Vee I tried tslxrrj "erx, xsd tbey'd rcxr trp
xni fxB bxci ie I tried ta ia ir- im
qzScx; let nj lexie it ta tl less Lerder cf
cf Lte-rxoie Jotu I csrt fxucp era xrccsd
tiers rr line cr feci too. xrd hxl e roll
orer xsd erer -xitb ce, xsd Hist j-t st ci
Xew Styles of Carriages,
a rcw
Express "Waaronx J
Ladies' Pheetons,
CIDER VINEGAR,
HAND CARTS,
EASTERN MADE OXCARTS
SUGAR BAGS,
C. BREWER & COMPANY
MS
EXCHaKCE OK CHINA !
TIIE TJ7TDEBSIGHXI) AnK L'KE-rirr-i
to SEAV OS THE
CkMxtmni Bxalc ef T-'- Attrtrxli aad
CkJajx, Entknti
EUEer co, too
' " Socxr Roxtetl'Alceid
CBEAM CANDIES, great variety;
Soft Marsh-Mallows,
Cum Drops, and
Cum Fruit Bon Bona
Of xa fKrijif. AD IXm. nXt4e retft led
jnxt Cnlcttiox,. x NU is X. ccmu ptt Fottd.
E1CH WE5QIIS UIE CF THE FIIEST FUTOK
I, ' fll :.ji ktxf, tx RrxaKtxte
Ix tit Mt udttk itrte.
MINCE PIES always fresh
AS ALSO
Home -Made Mince Meat
Tmr t ti St Ctxu pet mC.
TXxxlaj; lie yMic far rrrrti Uterl eormj;.
uC fVScMiir I ntHiun iXeeue.
HOH1V.
rncaex: 0;niaaei A Futij Cxt
t TBE OLD STA5D. 71 HOTEL ST.
Have Just Received the I argest
LOT OF PERFUMERY
ErEIt 1H POUTED IXTO THIS KIXUDOM, COMPUISIM.
Over Fifty Different Odors of the Celebrated
Iiimdborg Manufacture.
Odor-Cases, Fancy Boxes, Bottles, &c
Hollister & Co.,
a-sexrts for Hawaiian KLUtagcloxn
59 Nnuanu St, Cor and Fort and Merchant St.

xml | txt