OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, April 01, 1885, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-04-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i-aiuaiian (gazette
rcEUsnro nr
E HAWAIIAN GAZETTE CO., (Limited,)
FIVE DOLLARS TER ANNUM
arktek laeIaieipo.rT-"-
STAXJt.
ROBERT CRIEVE,
A Boy a 1 r
. t-j . -Can. ViArW.
a Tra- S nule! Ufa,
l - n oaole aad irtfe,
aa a- m e errf oa at kexau
- 'artkaaaayotker;
ar rt; tana tkla leama win learn.
tx ? - fc'. meeker.
. a. . tb-Wh her with rrr.
As emootk ker tifrtr kair,
n -ar rMnltMmtidMtllrrr
A ' " a hTrrrr r may .are .
Waae wr win Hn ;
T bt friend i k1 Orntfcr?
- i Bar frea-B. aad fr--ti! JTrt
n t a (mt aa -a Mr era.
.rac Jr-m carta iV ' aadoalakl
g far act Tor. auyrreot aa km,
ittrcw 'acsiMkMhlbTtfk.lBtf dear.
kr arli framaaOTt.
. cr .cr, tkcirrU4a.ftrlh4Tv-oe,
i tar Bay otker
" ;-t leara tomnmflm,
r i: .tt. BWKket.
Mloellancooi-.
r Tiua rrows lam crops of the sne-
tiift 32.000 Indiana in Dal-nta. .'WOIM
Monc, Iowa. i bankrupt and its
Xzn ihzv can filL
1 1z.i ns any ouier coauirv.
c T.tat.3as t: the presidential ioau
.a.- JH"I (Mir
u'nt w ew Urieans.
kj his show tool mS1.4lKUKW
"artJed od Decoration ilav.
aLaa coast valued at SaUW
csvr tvccaUv discovered in Ken
Bennett Mackav cable is r&rriml
lie iac li rootJvn bndrt nn hnntc
annual rental of $230.
$14.(KW,tO0 to workingmen. and to
pcznd of two-sliilUng powder.
c-jn -neiieu epr; win noi spread all
one will The membrane is
New York defaulters, fire from
.tlicr American cities, are said to be
id vn&oa
yi Congregation a! churche? in
cf medicine, "with the same privi
ccccmed io men.
csp of life is filled with punch.
tnrmsaes tne siwnt. middle ni
glanders is reported from Woodlmry
ine victim canrnt the disease
r iuss&ippr Xher pict tip the
products to planters along the
itcjrapliy the left de tievr of
cncMvD cases out of twentv
I' t-? fene desree the nht side
mist s.TOssetrical
Joia II Hewett. of Balti-
j io be the oldest living its-
t.f ot Point He is eight v-nine
-i esc ana was a meinoer ot tne
t " V -liil '-toe
5! i - f. i 1
; T C- Iwl ti Ol Ail
urjuuuc. uni uipv po in mi m
calsi air
tLsrnisnni ot a new telephone
cirL The extreme sensitiveness
STlbstanm to th tnnoenf iht hn-
f -T the conrejance of water on
pressure are now beinj; made in
with lead on both sides, bv imnier-
uuiorwisc, men rolled into lorm.
scldered the whole Icnrth and
withptch.
rra m crcniAtion m fi.rnn mnn-
coioar. dated 1SSL and kn
excellent, and the size ana Uiici;-
end with the standard eilrcr
Bluffs. 13T6 IyTnwnrtl. 2fn.
Or 13X: St Joseph, 3!3, and
ix-rxja plantinr, protecting and
chcrrr trees, not znore than siilv
for three years on any public
xanst have queer news of things.
are always looking on and never tat
1 strppose, now. tout idea of
a at one ade and report the pro-
iar uie evening paper.
&S this it IS rndAmnrr in l-icc
St in tnis Case we mil rm; it '
mdisnant brideCToora Terv nerti-
, IFfUHl III! nh JWWnMH. - I - -
at cusioni to pu de minister f 10.
ais case we wm omit it-
the -Vp-.--i Dr. Bichardsoa shows
a sick-room may be supplied with salt
A mixture is prepared containing 1
solution. Two ounces of the prcyar
amused tnroagh the room, at snort
is. or an atomizer ice air is said
TO th ..T. t t CM -A
- ii ini- uuuur
tired bee,'' says Sir John Labboct
uiu ojumes a second. ' A bnsE
bee hummxm; on JL will, on the other
. .u luHauw wj ij wrsec-
. And a Terr brisk little bee, with
WHO naDDens Ft- nn.
on him to imagine thii Us. n.
is not less than lpX3,0QQ per sec-
VOL. XX.-No. 13.;
HONOLULU, WEDNESDAY, APKIL 1. 18S3.
WHOLE No. 1055.
13nsinr53 fars.
i:i. iiunC!ii.n:.i;i;.v r.,
ruposirss asd coxanssiox ilekchakts
jfH7 llaaglKlit. mam. It. I ly
EDWARD PRESTON,
Attorcer CiutUor at w.
JOll.M' IVATIiltliniiM;
IXrOKTTK ASH GX3XSAL
JHt Qrr Stmt. Hoool. 11. 1. Ir
JNO A.HASSINGKR,
Acnt to a AcknowXttdcmcaits to Con
tracts far Labor.
IX METERS A!?D LEALXES IX HARDWARE
CaitarT Prr Good, llaU Otis, aso iWnmT
K N. ST fort Mwt. HaaoUI. If
S. M. CARTER
Ant to tak AcknowleJcmnt to Con
tract lor ioor.
10a lr
"U. R, CASTLE,
ATTOIWfKV ATT IA."V
d NoUrr rMlf. Jinead all the Coart ot ta
W O Sirm. I A. TariwTos.
smith & thurston;
ATTORNEYS AT LAW,
)ftt No. as Mrrcsftat S-U. Heaolala. II. !. tf
CLARENCE W. ASHTORD.
Attomoy, solicitor. c4
OFFICE-13 kjuaaniaa Slftrt.
HoaolaJa. 11. 1
AUSTIN WKmNG.
Attorncr auid Coaucllor At-Law.
i. :'.uci.vrvui:v hkotiiiik,
:10Y. TZED STOKE and BAKKHY
IW J j
Auctioneer and Coxsniulon Herchant,
i. . i,i:;iiit." a v
W t fw-nrr jpn an Kaaaaaaaa Mrrrt ly
William auld.
Arrnt to talte Aelcnowledcments to Con
tracts forLaoor
In tl.r OiirKi0f Koas, IrUadff O&aa.ti tar OflkoT
tfcr llanelnliHilrTtiMlLe. looiei MUiirum
Itta V
" JOII II. IMTV,
yOTAET PUBLIC aaA C01OUS5I0KEE of DEESS
F tbr uit o! Csltroral and "rw York Offl at
Uir Bank of r.iLop A Co Uoaolala 1W ly
csjtrmtcaxL lawtjt
W3L S- IIt'I A CO.,
Snar Factors and Commission Agcnta
Uoaolala. II I. Wi
HOLLEsTER & COH
Druggists & Tobacconists,
WHOLESALE AD RETAIL
SBNiiiia StrcrX. A w Tort A trrcat St lft3
BCBT LPriEf COOKK
i.i;avi:k a cooki;,
OCtTpfCT o LXVKK Xrax
IMPORTERS & DEALERS IN LUMBER
AcdI! Undf of Koiklia.c Maurta!.
Fori Mwt. Wli It Hoaolsls
A. ROSA
ATTORUT U LAW AND H0TART PUBLIC
OCr itk tkt Attrmiv Ctmertl. Ittt
1008 If. . ly
oi::n mtoii .".
ATT0RXZTA5D COCXSELLOE AT LAW.
NOTARY rrBuc.
lOH i-jiapofl) Block, Mrrckaat, Hmolstq. ly
i:uiiAitir r. ikicki:kto.
ATTOEKEY AK3 COUKSELOE AT LAW
Wt II atirod thr Ttej of Coert oa tk otbrr Ild
MoafT to Itadoo Xovrf of FrrrboM. 01FICE
No dMcrcaaaf M.. t door frwa Dr. MeTii-tkr
J JI.IVIIITAI'.Y. .11- !., I. I .
DerUlEeoni cb Fott Street,
OSre ts Brewer". Clock. tonierllotelandFort trt
W ly EatrsBCT. Hotel Mrert.
MRS. A. M. MEL LIS.
Kashlonaole Dress and Cloalc Maker.
101 Fort .mat. Uoaolala. II. I
Ic ly
J. XJ. KAWAIMJI.
Aent to talto AdknowleAcnieBts to Laoor
Contracts
For the PUUict of Koaa Ofice Mctxhmt Mr
oppotle Mior Home. 1C ly
MRS. Dr. N. B. EMERSON.
LADIES' AND CHILDREN'S PHYSICIAN.
ofin I?ldme Crert of Fort and
KnkKi strrtt.
OFniX HOrEs 10JDloll:. x.. I:u3r
1 TELEPHONE I49.-SJ
.iro.x;.
Importer. Wholecale and .Retail Dealer
in General Ucrcissdite
Aud ' Lu.s Uood.. in tbt l"irc joof str. centt Kiss
less .d yimi strrft. 1 J
i:. u.
11.11. i. a. .
L1XITEU.
IsroElrSS AM) EEALtSE IX HAEDWAKE
r:.. rint. OtU .d tiraml crcbi.di'.
OKKIlEKs-
W 11.:; rmid ui ad Sluvr
Ll'.VbW .. -SCVTCUry ii4 Tr.wirfl
WMFAIhn . . Aadluv
Tw Mtf u O WhRc lltrt(
lyw. 1 arr.gr rort .nd Ki.r MT
PANTHEON HOTOSXj.
j.m Kioirir. ijtoiKiirr(iu,
COf R OF FORI I5 HOTEL STF.FETS. MNCUiUI
UK brvt Alfti Wlnr and LlqMW. co.rU.trf OB hand.
. lrtty Manrra iincecn w tac iiwri. i)
GEORGE I BAB COCK.
. lau of OiUui Cal..)
ToAchor onFiAno Porto.
Addms Ljraa JtCa. Fort Mrrt.
Kridracr Xra DadoitV Smaaiatrct. MCI
;. v. .oit r. a. .
SJArt iir.' KaBch 11aBtattoc.lMalvT.iB (-soirtliro-
ccrtrr aad ITonrroaf aad urcfral MertfiaBOlrc
j a ir
EMPIRE HOUSE,
1 vUls. mprrrtw.
(OB1EK MIMM lMlllOIl l. STltM-v
CHOICE AZ.ES. WT7TES AND LIQUORS
futa ly
E. S. CUNHA.
notnll Wlno Senior.
UXlOX SALOON,
Ib tbc rrar cf ttc Hatiaa Gazette " bsiMiB
toil Sag MrxcaaBt Sgrou Ijr
A. W. FEIRCE & CO-
SHIP CHAKDT.TBS t C0XXISSI0S miECEASTS
ACKaT roa
Bracd. Uana asd &" La&crt,
FwrjlUTUTalB KUlrr.
! Xo aOQaocB SL.noaahla. Ij
j. .v. ciuro.
O mtvn3ji.'M Mertlamt and General Doakr
taltfj God. Grotr1e,i!ardare,Sia8oor7
rateat Xrdiciaca. rrrfasrrr.acd
Glatanrc
liJ WA1LCKU. XXVI. 1;
M. S. GRIKBAUM i CO,
larval m .r
chanta.HonololH.1. IT
M. S. GRIKBAUM dt CO.
Commission Mercoaiits,
Ko. 121 California St- Su Frudaco. CtJ
1o ir)
D. H. HITCHCOCK
Attorn rj at Lav and Notary Poblic
Bar oprsod aa OJBor la Hil. .brc Be .til 1miI
attead ta U barjaerr eatrutod to aiaa.
Will atteadali taeTrrair ot tae Clrcatt Coon, Bad
ml. alM auead Ike Local ClrraU Coanc la Kaa.
WBt SCBVXTISO POXK FltOmTLT ly
S-MONET TO LOAJf""
..s
Cood Property Security, stocks.
Bonds, Etc Apply to
M. THOMPSON. ATTORN EY AT LAW,
OFFICE Comer Fort aad Xertkast Stmts.
14T Ufkoixix. II. I.
SSL7FLTQ AID C0SUCI3SI0X ZERCHaXTS
ISirOETERS AND
Dealers in General Merchandise,
93 da- Mrret, Ilosolala. U. I-
AGENTS FOE
Tit Kokals Sarar Ca R. Oa!nead, or Vslalai
T Hiits ixsr Co. riaautioa.
Tke AltEss!er Bald- A- II. Malik t Co.. Ktv
n via risstaxisa. loa, Kaal.
BtskM ruatdUlos J. X.Ans4cr.ItsU.a,
TkcmtcacotkACo Xaal.
v - fJaalaa.
Tfce rr l3araace Cott jaaj of 5sa Fraaci-
w.fTK"ll"4LUi"aa ConsattT.erBwlaa
TV KUe XutfKttili! Cs,rf Eui:
rS.rv!L PVlt t?m Xackises.
4? v Twr Htmlets Packwt Uae. .
Tk Xertfcaat Use. nocoisla a4 FraaciMo.
.fVTt?" CJard MfiriiM.
lh i? 31aaslsetsrta- Cp.aj. sad
IBU TTkealer Jt VUfost" fcewtaj XsekijesT It
Staxaped Envelopes
F TI1K DENOMIXATIOXS or
Posbrfice: la 5J ijaaatli fiwm ose ta oae tkoajsad
1 1. .vita. i7w rettadir oa ut osaer ltuttu ess
tsockjt Uir Iron U iocs! iioacw . W doamtic
0
II JOB WORK KXTXrUTEI) IV
tkc aatet .trie; caD at GAZETTIOFFICE.
13ttsinrss TiTfs.
dxsecop 3 oo
BANKERS.
lllNOl.ri.t tilt 11AMAIIX IM..M1"
DRAW KICll.OGK ON
1H StalOF UUrOnllft. : : : : SIIFRlHCtSCC.
smd rana rvr rx
,tw Vork,
IIoioa.
rnrl.
MESSR1R R.KPlHSCHILDtSnsi.::lCRCCl
FEAyKFOET-O-V-TH E-M At X.
Tl CoatMercUl Raakln; Co, of rdney, Losdor
Tke Commercial lUak!a Co. ot Sjnej-. SrdseT.
Th Tr T ew ZeaUad, Aaeklssd, sad ll
Branrkei la Ckrtrtckarck. rttnedla sad Wfltisjrtoa.
Tkt Bask at BrlUk Colamkta, rortiaad, Orrsoa.
Tke Aiore aad Madeira lilaadi.
Mockkoha, weB.
Tke Cbsrlered Ilaak of Londoa, Aactratl aad Cklaa,
llaarkoaj;. Yokokamt, Japas.
AadtraataetaGeaerslIUsllBePBiaei'. lWly
It. HACKFi:U A CO..
CESEEAL C0XXISSI05 AGEKTS.
lots Otea street, llonolala. II. I. Ij
r. a. iscuAi.rr.K a- co..
Importers A Commission Merchants
IPO Uoaolala. llawsltsa IfUadf. Ij
I.A1.M'. A CO..
COMMISSION MERCHANTS
And Importer, ot aad Dealrar 1& llay, iirala, aad
HC Geaeral rrodace. Uoaolala. 11. 1. ly
W. A- Kin mt A. r. Prraos.
KTNXEV & PETERSON.
ATTorirrnvs jvtt 1.A1V,
OFFICE, So, 13 KAAI1CMAXC STKEET,
1". Uoaolala. II. I. ly
O. rr UA.Turr.Toy.
V. O. SMITH at CO
Stock and Real Estato Brokers,
!M; No. llercBt M.. IIOBolala. II. I.. It
FRANCIS M. HATCH.
-A- ttomoy at Xa -ctt.
lor? N. 11 KaaBBmtaa Mreet, lyr
vn.ii:it a co.,
Co-ti. of Fort aad CBoea Meetr, llooolela,
amber, ruill, Ol'.I, Saill, Salt and Eaililcr
tiu: t JCaterialsotaTcrr a.iad.
M. W. McCHESNEV it SON
PEALERs tX
Leather, Hides, & Tallovr
COMSUHrilOX amilCHATTTH
AG EXT FOR
Koyal Sox Comp'y
ire Xo.QaoraM.. Uoaolala. Ft. 1 ty
ED. C ROWE
Hou aad Strra Pa.lntor Paper Hancor
Ifgly Xo. IK Klr stro.1. noaolala. I
t . roi.i:nA?i.
BLACKSMITH AND MACHINIST
l..re Khalrc. ta rrl.ee r.rai,
ri.nlAttot naeMnetTi dft
11 Saop oa Klat Mreet. aeit Carlle Coot.'.. JJr
JOHN NOTT.
Imporrer and Dealer in Stoma, Taancea.
Net.-', lloaf Fanil.nlBCVeod.,CeorVety,OU..aad
CamatVarr rracUeal Meetaaice, Itenolala, II. I.
Iwn te
J, M. OAT .t CO- SAILMAKERS.
Voft ta A. F. Coale". Xm Flre-rtoor KalUlBC. to.
of Xnaaaa Mreet.
Uoaolala, II. I.
Flarr of all derrlpttOB raade ad repaired.
PIONEER STEAM
Candy Manufactory and Bakery
3B. nortN
rraetleal Canfectiecer, raitry Cook aai Baarr,
3 THIotelrtreet.oetweea XaaaaB aad rorU n ly
J. EMMELTJTH ct CO
Xo. a XaaasB Street,
Tlnamttlis raid FlntnDera. DeAlera In Store. -lUaree.
Tla. Sheet Iron aad Copper Ware, keep eea
.(.ml. rm li.nd a f.H a,Mrtnie.t of Tin. .re. Italian-
lied lroa aad Lead llpe. India Raboer nore,dc,Jle. .
lia ly I
Jlltt!inifrtl dirts
TELEPHONE 55.
ENTERPRISER
PLANING MILL
ALAKEVXEARqiECX STREET
C. J. HARDEE, : : Proprietor.
Contracting and Building
tYMw.KIins aad TtaUk ala ? on bkad.-'&a
rOU "ALK-Hanl and Soft Storawood. Cat
aaa apuu
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
C HUSTACL.
i Fomerlj with B F EoHe JL Co.,
Wholesale and Retail Grocer,
111 Eiec street, aader Ilarnoaj Hall
FamilT ridVnUUoa. sad klp More sspplird st
thort aoticv New VAJ by erery iteamrr Order
ma tae oiaer itisao isiutiaiiy cxeca.ru.
ZV TKLFriZOXE Xo 11. 1 ly
S. J. LXVEY t CO
Wholesale and Retail Grocers,
FOKT bTEEET. Uwotala. II I.
Frek (iroceric. sad rrovli.ona of sll kinda oa hand?
aad received refaisrly from Kairpe aad American
wBica wiii pc ohi si mc .owrti narsvt mr.
Good delivered to all turf of Ike ellr free of eksrse
tfMtaaad onlen elicUed. aad prompt stteatioa
ii. dot itvb lefie same. vwi ij
eTp. adams7
No 46 Qneca Mreet, Iloaolola, 11 1..
STOCK & REAL ESTATE BROKER
Stocks and Bonds of all Idndi Bought and
Sold on Commission.
C Tcirpbone Xa 72. HK5 ly
C. BREWER & COMPANY.
(UUITED)
.'crural .Mercantile A. Co in ml-, on Arcnl,
QUEEN STREET. UONOLVLt". II. I.
ut or uTiriw.
r C JONES, jb Iiident sad Mana-rr
J0EriI O-CAirTEh. Tresmrrr sod jrrUry
1IE.NKV ilAY Asdllor
nsxcros.
iios ciia e r.iMior. nox.u.A r carteil
TKE WESTERN & HAWAIIAN
INVESTMENT COMPANY,
Money Loaned (or Long or Short Periods
OX APPROVED SECURmr.
; Apply It V. L. GREEN,
Maxasaa.
OFnCECeaver Block. Fort teet. UT
zvroKs & X.XVXV.
iUCTIOflEERS & GEVL COIRISSION HERCHUTS
Bearer Block. Qaeen Street, Uoaolala.
ALE OF rrENnXKE, STOCK, REAL ESTATE
sad Geaeral Vcrckaadlre properly stteaded to.
Sole A rents Tor American and European
KU3 XEECHANDI&E.
J. E. WISEMAN,
Real Estate Broker & Employment Bureau
Rest Room Cottar IIoe, dsd rell sad Ieset
jusj cfisie in su psru o ioc mhodi. a.mptoy
meatfooad fortkoeeteekiac work la all I he vtrfooj
brsaeke of biftaerMCoanected witk thee I land.
:w X Lejesl DorBmecia drawa. Bills Colfer-ied.
rni: aBd AerosBts Leot. cd rtram oflt-tr ork Inns
setni. Patroatre voHelied. Vommlfttos moderate.
H0Bo.als.Ii 1 KUJ
tiii:o. SI. lA11i: A Co..
(LsTXaTaMoa. Gutx A Co.
Ir0&TES AND COHSISSION EE CHANTS.
sd acsvTs roa
Uoyd'fi aa-1 Ike LlTerpoa. Vademntcrs.
nniUa ud Forripn Vartae lararaaec Con pan v,
AadNonkcra AtuarsBCeCmpaay. lttt-
T xi o . 'v u it - .ii ,
ru-ame sd b a jcvf acttki 5 o
ETATIDNE3. VZWS AGENT, EOOE-BIKDER AND
PAPZE RULES,
klcrrbsnt -t- CsmpbellV Eloek. A Fort M. aesr Hotel,
uteoiaia, taaa. u. -
Alro. raklifacref tke IlawaHaa Almanac and Aaaaal
sad Hawaiian Dirertory sail L ahsdsr. Ac
1 llerrksotrfreet Store Tke Fort vtrtet More will
wi.i be ootei ta tnienl rmbraate Flae aMSlloBm.
loo err. rUack Dook.inonLt. ArtUta Natnial?.
cw saa Staales ,
meats
i
Ton sad Fsaer Good.
. i.:EMItI.A."M; A CO..
IafrOIiT3S AND C0MMUSI0S .tf ESC II ANTS,
BEAVER BLOCK,
t-i-racf of Fwi sadtjaeea btreetr. Uoaolala. II. I.
-saaxrr ros
Tkr GIsocowssmI IIoboIbIb Llaeof Packet.
loka Hay Co't UTerpool sad Loacoa racLrf.
TkeWsUapa nacutloe. Mial.
Tee tpcr rUBUttoa. Hilo
llakaraBilaaUlkw. IHlo.
Nlrrtec. Tslt i U attoa, sar Nacklaery.
Tke rwBlos Mieep Kasek CompsBy. 1I1
HYJIA I1K..
Importers of General Merchandise
FHA XCE, ESGLA XI), UEHMA A ), A
US' 2 TED &TA TES,
No. 5 Qaeea Mreet. - HoeehtB, II. I,
WHOLESALE GROCHK,
asodtIS CaliforaU Mreet,
A rK.i.Misco,
tlarucBlaraUentdaassId tatUtassadtklpDiaa
lalsad jnteri l01ir
J.Mi:S 3I.?IO$AKRAlt
Attorney and Counsellor at Law.
rSpccisJstieatienpaldtotke BecotlstloB of Loan.")
Cia.vryxtc.ac. and all nattera arrerUieinrioEesl
(,Eute J
Notary Public and Commissioner of Deeds
m ut 'jtei N laiuonu aaa -ew iotk.
J.T.Waterhouse,
I-aiTi3Isri:iTIo. or tiik
FoIIowino Goods Just Received
HE I-ATK ARRITAIAtT
Black French. Merinos,
Ladle, asd GeBtTra1ieenaa.
uaea beeuar;. nse MiW".
Ladlee .ad Gear. Heeler..
Eraaeoidend Clola T.We Carer)
Ladies' & Gent's Underwear,
Woolen &.Cotton Shirts,
White Linen Shirts and Collars,
I.ITIM MTUk
WboJ trr Geodr.
lw. u, iriraQeaaaaTOnTBraea;
0lrlh y.alaerr
Edgings and Insertions,
AmcioTor
SCOTCH TWEEOS,
New Designed Prints,
l-d a Grert Tariety of bock
Rnjilish and Ameiran Goods
to scaLHoif to xcamox.
Honolulu Moam Planing Mills,
Ksplanadt, llonoluln, II. I.
V. K. W1U.IAJI1, I , ,
ixroKTER. a Asnr acitoex c?nouTrarjt ! ...(..,.. ... u.d, .1
and dealer is 1 Mouldings, Brackots,
FURNITURE OF EVERT DESCRIPTION, Window Framos,
K.rnUare Wrr.l:xiai W Fort M. We-rt frbep at I BllndS, SQSllCS, DOOrS
.ad all Bind or 11 oertarora FlBl.h.
Turning, Scroll and Band Sawing!
AM. lil.M'S or
PUuint; and Sawing,
Morticing aad Tenanting.
ORDERS PRCMrTLV 4 TTEXDED TO
Anil V.ort tiHnranlre!.
trder from the other ItlaaJ ollcpd
lUnelala, May 2, ISM 1VP !w
Orden from tkc otktr lladi rrc-mpltyalleBdedhi.
lOTSIy
LYCAN ct CO.,
tarPKTKK StD MiLIKS IX
Geneml Musical Merchamliso, Paintinjs,
Encrarinrs, Chromo. &c. oto Ate.
Tkc Ckvapo-t place ta Bay
ILL KIMS OF FUR MTU RE 111 HOKOLUtU.
riCTTBE FRAMES of all Uads
mad-, to order.
o, 107 Vorl M..
Ilanolnll.
HONOLULU IRON WORKS CO.
,r r nTKAJX KMil.M., l'S ll Mil US
r-V lcllrs.OulerV I row, PraM aad Lead Catlap
Machinery of Every Descriptor
MJ t Order. Ca
rarUcvlaraUeiiUon raid to Skip Btackimitlinf
ajt-JOBWOaKeiecatediatbketelaolW. ICBl ly
N.r. BURGESS,
C A.1 1 1 1-3 1VT Kit a uurtiDHn.
bop on KtneMtretvoppoeiteRoe.
KlimaleelreBonaU klads of ball Jin c. Vhwi m
q aired. Ofices aad Mitch fltted bp In Ike latent Cart
erestyW RrpslHcc of Tery deKTlptloa date la
tke kel poedble mannfr, aad at reaoc-aable nt'l.
WW ly
C. C. STRATEMEYER,
ri:ACnc.VL
SIGN WRITER & GLASS EMBOSSER
95 or lUif XI. ii tl !IS ST. t
J. WILLIES & CO,
so. ica rniiT TitKirr.
Leading PHOTOGRAPHERS of Honolulu.
WORK F1NIMIED IN
Water. Colorti. Crayon,
India Ink, or Oil.
Photo Colored &c.
TI10 Only Complctp Collection of
l.Umt Vlen,
If rn, Shell.,
Oirio-ltlc, Ac.
A. H. RASEMANN,
JSook. aiixin;it
PAPER RULER
- AM) '
Blank Book Manufacturer
JLAXK E00KS OF ALL DESCKirTI0N
Ruled and Bound to Ordei
Vtiih Neaiaere aad Dlrpatcb.
BS" HUnk Iloobr. Micatlfir, Leral ind Xeirrpaperl
Itoead U nno:.l Myles aad at Reaoaille Irlcri.-e
27 Merchant St., (Gazette Building)
1X1 Honolulu. 11. 1. :
LANE'S
J. D.
no roitr stii::i.t, m:m: noTi.i.Nr.
MANDFACTDRErTf MONUMENTS
Headstones, Tombs,
Tabled Karblo Mantels
Washitand Tops, and
TUinff in Black and White Marble.
MARBLE WORK OF EVERY DESCRIPTION
MADE TO 0KDEI5
AT THE LOWEST POSSIBLE RATES.
yfotiiinieiil1 anl llrntlliie ClraiteHl ml
nect.
krdera from tke other IUadV roiuptty at traded to.
JUST RBCBIVEB
CONCHEE&AHUNCJ
TOUT TKEET. A BOTE KIXO.
New Goods of Various Description.
IX
Chinese and Japanese Ware)
AU0. LATEST rjTTLE OF
EUROPEAN NOVELTIES Ifi JEWELRY .
INt LUDlSH eOKS
F1KE SETS OF T1GEU OLA U$
Silk Handkerchiefs (hemstitched).
All eolor aad aaalfUee.
A FI3E ASSOKTMENT OF
Japanese Lacquered Ware
Alo, o. 1 litre For Sale.
I've ly
Beaver Saloon
H. J. NC-7E, : : : : Proprietor
Irg9 to aaooBarr to hi imii- and the
public ts central
That he has opened tho above Saloon
where first-class Refreshments
will be reired from 3 a. m. lilt 10 p. m., under tke
Immediate caperrlflon of a Competent C( ' Cntimt
TIIK FtSEbT GRADES OF
Tobaccos,
Cigars, Pipes and
Smokor's Sundries
t koen by a personal releetloa from Brtt-das onoa
faetoric. hac been cbtafoed. as4 mill be added 19 frrp
time to time
Or.'s of Eranawick & Balke'i 1
Celebrated Billiard Tables1
licooaeetedwtlhtke rU'JrhmrU BbtTt lorrif a
oftkecaecaa participate '
BCawallans,
Visiting San Francisco
C AS FISD THE
Hawaiian Papers on File
AT THE OVFH E OF THE
S. F. Merchant.
ec-rar- I' i - ! K D.re' - aad iarorraalioBr.
aaad.
C. R. BUCKLANTJ,
Editor dt Proprietor
IB "S. T. MrrJmrt.r
KATJPAKTJEA PLANTATION
Sru.K 7iOT CUBIM1 IS and far aaleln
qaaatitie. to rail perecaMrp. ar
,w ij c Aroxo
HAWAIIAN SOAP WORKS!
CREY & CO.,
MaBaftturn anil Dealera In
ALL KINDS CF SOAPS,
IeIeo, Klbt? Street IIHolaIau
IWf. VittoB aad Coal Taflo waaled. Ordmleita
BoBe at Co. Qai btrr-t. will meet a Ilk mmt all
trttkm WO It
nm:oroi.iTA., jiAiiKirr..
C. WALLCR, Proprietor
King tref,lOfolalai.
boleeairaU'rem Flaevtllerde.
w
PATENT NOTICE.
THKHKAS A PATENT WAS IS-
1 ael to KlBsr-r If Jivrrldt ia Ike 3Rk Jic
xrj laet. kr tke UraUier of tke Interfoe, aader tke laai
h ia.i auaiw. 10c m uu ih sac xravB ieunii
raraace.taif ivtoB-mal-perYcai artlart aa Jifrta;.
meatcf tie nitl PaiMit
C B3EWEE dt COXPJaXT.
rir. Af t JaiialarBaCatCB
IVr J. O.Cahttx, See.
EXCHANGE ON CHINA
THE raWEUSIGaVED ARK PRE
rAEED TO DRAW OX THE
Chartered Bamk of India, Aaratralia asd
CUaa, Honckoac
tOtS BISHOP CO, 1'rjO
MRS. THOMAS LACK
No. T9 Fort SU Ilonolaln.
IMPORTER and DEAL, R
- - IX
Sewing Machines, and Cenuino
Parts, Attachments, Oil
and Accessories.
Aourvr von Tl 111
White, New Hom
Davis, Crown, Howe, and
Florence Machine
Howard's Machine Needles,
all kinds & sizes;
Corticalli SUk,
in all colors;
CUUiKV J11LE r..M),3IACHI.K COTTO.V.
AGENT For.
Mad.me Demorest. Heilible Cat rupee Iltteml,
and Fabllcatlon. Dealer in
KISe., Flrtolr. CIbbi. and Spoils? HiokL-
Shot. I'owder.Cai A lli-llir Crlrlura.
KEROSENE STOVES!
riHriB-ecnrrdtk ktt
sadlaoekmttk aad tk"reb U
Dsredtodo aort it that tm
dUpatch IIaad d n 1 Hi A
Jnanraiut Xolirts.
Boslon Boara of rndrwriler?.
Mam laUitil.
C. BRKWKK A CO.
4 41R7CTS far the llanallam liUarli,
aw V WT iy
rhlladflphla Board of rndrr writer?.
Ian lalaittta,
C BRKWKR Jb CO
4 OKXTa for the. Hawaiian lalaaxU.
jl v. iy
1 A. ((?IIAi:iTR,
4 ClKXTornrvmcn Baaraf rnderwrtttt t.
XV Airenior i-reeaea iMiraot taaenmtrr.
Apeat of Vleaaa Board at Cadenrrllera
Claim antat latBrtBee Com nan tea itltkla tke larli
diction of Ike aNrre Poard ot UadenrrltrraitlU kart
o to eertUed to ky tka abort A teat ,o makatkea
xaua. If
Insnranco Notice.
mtlR A OF. TIT Ftlt TUB nmriIt Kor
aV mn Mirlne tBariaee OomMar i Llmlledl kaa
rereiTeo iBviremaBt l i(e'nee mo naie or IB-
aranea tuFtweea Uoaolala ladrort mike raelte.tBd
la bow prepared taltine rollct at taa iowet rate,
(ikarpaTUlredBrtleaoa fr f trfct per "teamra,
tIy Acealltrlt For M' la. Co.ilm1ted
iiA.Ttiti:R(isii. itiii.m:
FIRE INSURANCE COMPANY,
rfMii: r.Mrji.nu.xr.ni iiatixh nrcx at
JL Minted Aceau of tka a bore Cempaay. ara pre
Vamltn lnart ntki ctBt fir rn iaineati4 nrlrli
lollttlnr. aad on M ere hand lao atared tkerelB.oi
tke nw faToraol trrma. For partlralara Bppty at tba
thu pi aw. ij r , ha ir Litd..u,
Is Snpfrrfdlii? all other Mcaw Holler;'.
ISCCIUSE IT IS MOnE
Economical of Fnel.
jLeaa jLlable to Explode,
Easier of Transportation
AND COSTS NO MORE!
rr Fall drcrrliUea sad prices caa 1 u!ta.nt4 bj
application to.
W. E. HOWELL, Honolulu.
lOtl IjZ le Aent rtaaailan Itlandf
TELEPHONE No. i08.
i .s ac rr OX5.13.
1 III M IAMI Mai'lT.IIIDIIM.I.I',
or,r Tjiairr ifounii htoiiii
CHOICEST SIltlTIOS Or
FANCY CANDIES OF ALL DESCRIPTIONS:
Cream, Opera aramefa. kUrk-ma!1ow. 5(t?ared
AlBHd. A. B. Hon loo-. Litr-m J'iiy I". aQKas'1
Mle. Roe asd Lemon Gca tfropn C V spricj
aad BrlHlaatCoBrerMtioo LoxSBsen Jllot Isurtp-rr
Spiced Cfcocolate CkocoUic r-aB. aal
Fancy and Plain Mixed Candles.
AUo-SUTS Wean- 8. AlciDd Unzlle.
Klberta. Zte L"-orif- Adara- o iai
frpraee Goa Prt' Bonn
The a bora Candles Ratallod at SOc per Ik.
a- CALL AXD TUT TUEU -
Cirts Cigarette. Tobae". IIjDtiirr Jt ' i , F.vl
Water a -Oiajer Al" 03 Ire aad a fnl of
1W FAMILY GROCERIES. jr
Mr. L B. KERR
JUST EETURNED
From Great Britain.
And will soon open with a
SELECTION of GOODS
SnTABI.E FOE
GENTLEMEN'S WEAE !
FJISBACIXG TnE - -
Latest Styles
And Purchased by Himself
m in Person.
KNOWLES'
STEAM AND ViCUDM PDMPS
Tiik uxDi:nsioxEi ii.vvn.irsT
recetred per Aatr Taraer . froea Uoetoa a tin aa
aartraeat'f tAeeeceUnsted raair..vBleB aresaana-
InpartL ire can tae aueattoa at plaater. par.
I
1
mi
teed too cheaper aad tetter Xaaa Bar otaer .(jle of
cJcBiarlTtotBe Vaeaaai rasp, vkka le lee c9spM
urea aa. arore temaai laaa eaHrrrnp,
C CO,
HAMBURC-MACDEBURC
FIRE INSURANCE COMPANY,
OF nAMBCRQ
iiLnixaia. xurnurjur. rcuxi.
AT J TVRK and VaehlBeTr larared BeaiBtt Fir on tka
A. JAE1iF.K.Aceat loetht Iliwiilin I.I..J..
ion ij
ORIENT "
XunurAnoo Coinpnny
OF HARTTORD. CONWaiCHUUT.
CJSHISSEIS JHUIRIISTJM4 SI.alLtJa.4l.
Take. rirLa apalan Lo or Daraare ay rire oa
llalldln. Mercaaadlta. SlKBtnere and FarallBn oa
rarorabl. term.. A. JAK0KU, i
1 Ac.il tor ll.nallaa lilandj.
WASHINGTON
FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
OF BOSTON, MASSACHUSETTS.
Carh AlltOJtonrj lit, H84. . . JU93.330.3I.
T.Ve. T'.i.li 1 . rain ,L Imi e IVloai -r Lv Fir. rm
Bnlldlnzs, Mrecnaadl,e..M.e&lnerjand Faraltar oa
reroraolo termt. A. JAEUKK.
iw AgeatforlUwalua l.laBd..
The City of London Fire In
surance Co., Limited.
CAPITAL. :
: 810,000,000
. HoboIbIb foe thi llawallavn TtUrrf. thai nrl-.
klaedUpivparTd loarceptrUka acatBtttraaa CaiW
iBctvlMeickandUe. Kurnllare, Matkinerr. on tke moet
faonklteTaiiv,
LoHifs iTomptlj Aljn(riUniirataMf llfrr.
V O. I1CKUCR,
lACly Aatrortkellaat taalMaadi.
CVX'X'XVa.T.1
r s.6 o 0,0 b o. I
A. JAECER, Arent tor lb. llaw a I.
Jnsnranct Notitts.
UNION INSURANCE COMPANT
or ,i.t rntjciten,
TLTearlno.
mconron A.TED. loaa
CASTLE & COOKE. ACENTS
lies r.r IK. Ilaeraltar. I.t. net..
ritiii:
K rp
!tOKTRlTISH A5D XXICASimX
Iitnurrmoo Compianr
uri.nxntix i KDMnrtiuti
Ettabll.h.d 1800.
rM'ITAL.
Artntnalited aad larerted Faad I.rra7
r.fDrrMiu?if:n itavar ncai5i
anotated AUCVTH frt la. ilMj.kk 1 .1.1.
aadara.tBwlirdtl..areatata.tteo ramar.
Terr...
;er- m.k.i.kea lata? rM r lWl.ad..aaaao
aaa nooea liatMlac..aad BmlMlMtaral IIMea
iai uaeinae lloare. aal raran.ro, Tlraaee, CmU
Mtlp. la aaraoe witheir1taaateaeroe.aBaerepare
i. norrrx;nuEii cn t o
ItfJI ..real, foe tne ttaitaa I. 4.
New England Mutual life Insurance Co.
or BOT01. Mi
iMcoBrortArrn, 1.11.
7A OUnl rtrrly M.l,i! Lift Umma Co i
li CxiSft SLUli.
TalUlas Xiraad ts U nart rarer all. TtroaJ
KaNaale r?t.re.r.rrllrir i1.r
W.CRID AOE.S TEARt-oROISAET MFC
t Aaaaal premlaat toattaae. ralkr t fur. Sdera
t Aaaaal pr.ail.av. contla.e rVllr, teear.Sd.,a
S Aaaaal preailara.eaatlaaa Failer -w Z7 4.ra
tABBBatpreralaraecMitlaaerMter aye.e.ead.r
a Aaaaal prcraiara. caatlaae Fotlcy I rear. 34 dar
Veanotev. I SVJ,a,OOp,OOOI
lw 1111,1 llirviaah ll.r.l.lri .tceater.
S40.00O
CASTLE & COOKE, AJENTS
trvi raiTHK HAWAIIAN l.LiJllia
THE PACIFIC lYIUTUAl.
LIFE INSURANCE COMPANY
or ( lihh,.im.
Dealrt lo call the paiUeaUr aneau.ta w rwe-jValy,
TO THEIR-
Tontino investment Policies 1
WkKkcoaUIaik-i ladbpaukte t Uaeo,"
o lUlrtfUoa oa Travel or B-ld-a.
rra fma tHacee mi rorMtar
- -AI0.-. -
The Prpo-It KnJrtwnrnt Tattrj and Up
XtitBal Infftmrat TaHrj,
ThU li one m tkam-aat ratldvU tMBa aiual :
kat BO taparlor, aad few a-aala. 9itie alt t'Uiau
promptly; aett kaaetUy aad farrty ky a'l.
ntr- roe ranker taattmaiioB. write taw ee call oo
fan Utoeral fat U Uaaa.Ua IUa4a
fMwMiinnitoir;
llaiMUTyya 1
TtWCrM
rffUaa,
TaVTlOttMHMl
Hm ta a; m3
ta aar aaaf, otaan aaoaaaHl
oooiaBa,
aTWo4 a aiiiwiratMf'
i wola-aaaL-iaaaaaaj
J' toaa oo oaato twite
aw. TWeaaaofaTgwmalaaaai laraxaar
liutl in lae laawi toalaoaiaa. aa
mil i 1 1 ii i 1 1 1 1 a I iiku mm ii i I
af'-"l' -imaafc
Jorrnjn
WItUAJCS M at ift.
- avlm a mil rammBjaaBtTaaM
aTleff p ta aaral t Oajajr Kaoa
IOC StaCaafar4i
COMMISSION MKRCSAXTSr
tta rhaartae t-reo-a. Sow TV
gtfkfm- -Kmmtr M tako. mad X T Wnwmm
H. W. SITXXAKCX,
HanalUs ravaee) a-t
COM MlSaiOW MtRtHilT
atCaatraa 1. Fi..ii a. Cat
iom Bwnwjta. rr
CEO. F. WELL",
I tlS 1 linatirMSt.ka P i li
WHOH-..H.X at IXTAIt. tUtRtt
SELF PLAYMtS IrKTrMHICrin !
BUte&raJf a I HUB.
GE1IEB.1L CQiMISMH MICMlfS
trwrnn Aire trttAi ra
OOX-TSX.
OITKlVMa. aB riMra.al i
toot MS rAactoro. il
OR. jokdah a e.
TrrtTj or rnorre
H. irataiaa,rfawe. ri.,n,rf .
I. 44 Iraw. l S laeae. aa pwaieaw.
..aeau. mm fbltT lea..
IYBliiHt. airaaL. d a t.
pt.n.B.orTxi ,al .a-ar a LA,
Dl.iuaiiur au
tMiKsmtinirrr
aacgrr.
Diij.coiDswkm-rsi
THK 0lI-IJL ral vULT Tmi.
ry aatpa m
Ad-1r taa.! ' a a
fmhla-l frt- feaaa Wa4aaav liatitll
ynttNTt aH o micaaaaa vkx
Watfti antft,
aiannna "iwnw ia mm hai i
afeara aa roaaaaa aa nuiimii s a, aoo awo
to aJmtial tke imw m a awa aatafl.
aaaaaala ramatly wr W'4
E. O. Hall & Son
ii.icrini.ii.i;..Mi tiicwat
HaU's Steel Plows !
LIVERPOOL and YoNDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets, $31,101,000
Claims Paid, 888,714,000
ig.itr. iiTAni.isiicn ax Aiirsr-r 17. 1
kal llonolola, for the ll.vallaa 1'aad.. Bad tbo bb
derrljned ar. prrparedto wrlt rl.k. a?.tat J
ii in: o Rni.ni.(;s( .iii:i!ciia.m)isi: ,v
I) 11 KI.I.INtS I
Op faroiakli iitmf l)neIllnBltlkta,Splal1tj
IVtacketl dwelllaraaad eoateatt iaaareU for a period
of three Tear, for taopremiuma la ad ranee Iaea
Irwti.tly nIJutte4l anil iaMblo her1.
1QI7 tra nibllOPacO.
0 HUMAN LLOYD
Marine Insurance Company of Berlin.
I' 0 11 T Lr N A
General InsuranceCompany of Berlin.
mm: .iRotr. i.nsciumi: tovii-AxirH
L kare extablitked a GeBrral Atency k-re. aad tftar
nnui.ncntu, urarrai .ijbi. Bra aainoiiiea io lata
Itlska nj;lnt the Imoxeraol the Nraat the
noot ltennnble Itale-, ainil on tlir
7Tot I'm tumble Term.
l"3U i) V A-Sx- lIAEEKJtCO .Geaeral AU.
HALL'S HEAVY STEEL BREAKERS
1? 11 n ad W lack
ILMJ- MW LISI or
Hall's Steel Hock Breakers
CwJitaiBin , thf rnlrmN.r-. -,f iSr Dr-ake" tar
r trnVr of arw impr'vemfnta au bmIc ky -kc
wnrAT ?ii.nr. now ,
PRUSSIAN NATIONAL
r ffrirrrix
AmrTAiiZiianQD ina.
tipltal t I Htlehoitanrka o,'J OUO.
CoaaamitH-a. INaaa Aataaaa,
I IlLOSUDT( C ftao a Hkarai vm Miiaoa. mC
ta ta aala aaMiaa (WM aa4 Pyi-fi
CULoltnDTnC -NAaa
Kpripy. nyataeta. Irpta.taa4 fam.
CHLORWrNK ia tke aafe f.ta'
Twirm tMraaea'a Co.-
cal UaJL 4mla. Jaaaaea V 1
Kjv, ak, tervaa Kaaaotr tnwff. 1
war ?r,
lae i
tWfaaaWtw' Be. CatfkaB
aflva. jaoaaaaaax. marataaifarai JfBp
atd oaMna De. 4 Catft laww a Tlwiniaii
raroW fa BMaalv aa H ti Ui Maaf
aovetaa Cart Aa a fat-ty fc-a-iaata4
oaraaj a aiaaa a aaian u
otl kall a riwd a- mf
eatry Aaflladtaw TW aakaa-
ai ta.aoa jla'ila
9wy Pi aBy aea w1 waajaa oa atapiaw aocaata. naaVy
y4dHr feaaa tk mim, a rtr ravt a.)parO'ii
oWtka) wiwuwt Waoaaad aaWfa miwrw
m4 tn4m1mm f ta aataaaoMa a a mi Vin t.aatto
AaaaBa'a t'kW-dra ta laraaa aM 9wmmr
apanai a. taaoa. arakpa 'tve 1 aaHH.f af rraaaaT
ati-4 aa a foaaeai ladartaa? that kaea aaa mm Bi-oif aar
aToaa. aameiMllaa ai $ mmmr nw fea - kMtaaaaa
ptarrWa. aa4 m W '.enritan mt aaa-
ora itir w a atatwai Sa aTela4ir n man Hi,
tx - mim aw mam aay wakaa Bajaaaf U
BwlWia I kaa tUS Itoooa -m1rm iiwaatwin
tkat t i taii tfta ao4 ataofraaa . aaxa r'eatT
w oa dw yataataa mm paMtv wm aa ara- f
ataaa tkal tfta nWtHwwa ofaawatba ra-VaaW
Itrawa ta a Muaiatra aa. aa oama mm aaj
rBT oi intare a raaaFaaaaai laam
AUttl W r ar 'aiea-TaMa raaaa Ta-ai a -atbvi
f (a F-aaaaa. mmmv -rf waat aViatoa, "so
Xvcailraay aW t"Vaaa tkai''
w4 tkat ft J iaa)aaVaaao aa aoaaaiaa ta a
laaaoaav ft t 4WMia . MW tfc mtmrn ataa aa
oaat n i w a BiWkpaaBHf aaaaaa aWatt. aa
iT'tt an aay Mwatat-aa TkaTawa.
Jary Hi t-at.
M to kmii a a. ta. a- a, aa 04..
ak taw W aiBaaii aWWai tka a 4a - fta t
COOIiaSTOVKS
. i
KANaES
Or ALL SIZESi
KJTnlKX AKI) llOUSUIIOLlI rTENSILS-al
allkWat
r.VINTS AND OlLS-od ad kteaV.
LLHItlCATINO tllLS-baMck lattaaattel
KKUUSEXE OIL laivner'a. Niai.; t laMnl
SILVKI! I'MTKU WAHE-tnaa Meed Jtn. Haae
SOUt) SILVKK WllSE-fr. ta. (U.Wai.C
T',"- l":ttW,,r-1l ,fAV,-N7i DEILV-.IIMd..fr..r,la IWde,
X I-enanpo1rt-ili7'ul f the ib-i.f i omvaay foe ,
vAKHlAuE lanUNK WJl.TS-aHataeo;
itaojiiidia iriuar it jnrrru o acerpt rre ft
ajalant Kirr oa Hmidini, faruitat-r. MnckaadUe.
rr kIuc-. Miliar Mill Ac , on tke mm-t fav rable term.
LOSSES PtUMPTlT 1 3 JUSTED AO P2TA5LE HE HE
II KlEMENSi'IISEinEU.
I'kMlyn A Wild.-r A j
Genera? Insurance Com'py.
For Sea, Hirer and Land Tram port
or DRESDEN.
HAVlXi KSTAISLIi3lIi:i AN
Asency at Uoaolala for tka HavalUa Ilaa4.
iL unilri..Tf 1 Urnrral A.-r-l an aUioili-d touti
RlaLa against tbo Danger of thoSoaaat tbo
Moat Roam nab! a Rate, and on tke
Moat FaToraale Termi.
F A. it II A EKE It Jt CO.
l' ly As-ut for the llaaatiaa Ittaad.
WILDER fc CO.,
Ifanoluln. Hawaiian Ialnuila e
era Acrnta or the
Mutual Life Insurance Comp'y
! XETl YtlltK.
Largost, Sarostand Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO
IN THE WORLD!
Cash Assets, over S 00,000,000 I
a" Fur iBtomatlea eoateraiar tb. Compear aad
far Rate, ot Iaiaraacc apply t. ILIIER Co .
Oea'l Areata, or
1 E-WI3rStA.
lot to isilleluax Axal
SOUTH BRITISH AMD NATIONAL
KIKE AM) MA RINK IXSIHAVCK
COMPANIES Or NEW ZEALAND.
CAPITAL. $20,000,000
Ufillmited LUbi n of SliEfr-ko.drEf UinSnf Jolat
Polky.
IUvibs eukllkd aa vxnw) at HaaolaiB, far ik
IlaaralUB Itlaad. tkr BBdrrj-'traed I prrvsred to ac
cryt ri-ks B'tiBal rtr- oa IlnlldlBCa, Herckaadlac
ri.ra.ian- ilacklntrry, Xc oa (k aoil rTrraki term
Losses Promptly Adjusted and Pay
able Here !
Marina Risks on MercaandlBOfFralsbta
and Traaaare. at Current Ratca.
C. u. OEki.ER.
nt IfXlInt llairallaYt, t-!d.
TnA.M.tTLA5TIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
CaplUt tt lae t aaipaaj X &m . - .Iteicbvaaal-kCiini!!
Total Ri-Hkert ark vr,jz4W
NOHTH GERMAN
FIKE INSUBANCE COMPANY,
or irAJfKt'Ku.
CaptUiaf ikeCoatpaaydfeBeevrrr -Kekk-mark BjHOjDd
" tkeirCe-lBaBTaaeat mpaal X. .out Jtn
Total
rfIIE tDCKaua(CD.CIEKAI.AUvri
X of tka a bore tkrea compiaU for tlx naaaJUa
Wlaada, are prepajad to latar BaHdiar, riraltarc.
Strnkaadlaeaadrrodace Kacklaery. Ac, alaaffesar
aad lUcMUU.aadTeaUl tka karkar. xaiatl-a
or dama-a by are -aa tkt atost faronkle urai,
jot: ty U. 1UCKTXLD A CO.
SALAMANpERFELTING
CoYeriMS 8ilers,Sfca Pipes
ETC., XTX
Saves 25 porCont. of Fuel
PBICE REDUCED TO 87.50 BBL.
THEO. H.DAVIES aV Co,,
Aseata.
HARDWARE
A Splendid Aaaertaaoaats
I.KATIir.K-Or Alt I)errIptIon;
flT"arl.ar-..l th- w.i wmmt
ferca-ti. 'r Saj. r ymrxit artafatat,
eatomer -nj U.il.Ml. . (niH IEM DESCIlfTiTE
CXTUOCUl. k h - id i-ini nna BfanraatBtl
aaUoa.orcaltaBiMf j.aaiiir .tr. tiH "lorfcaf aa4a
AT OUR WAREROOfdS r Vm tm
KJaatfrert Ilnn-vtati pm
CRYSTAL SODA WORKS
Ozi Ooodi axe Aciaew!ed;cI the 3ot T
SO COBSS.
We Use Patent Stoppers
tu all rrni r-4trt hull r- w
Ginger Ale but ours
uanm rr roit
OUR SOD A WATER.
of tka ftly.
arrTal attrvn
(iaa4 iJeli
The Crystal Soda Works,
F O BOX 157 H.OM II I
tnT OUR TELZPHONX IS 5a 298.
r Onl-r. kfttith C'Bano !Mtb A te, 11
artmre wlli f i4 ttmpt atteattaa. fM2
LAINE & CO.
mm LinuciiiantarTiii
Very Host
Hay, Grain, &c.
wmt a I- OFFIKCb AT TBS
Lowest Market Prices
no Dcimita nn n ni mit ot rut cm
jutin ruKTiir.
Pacific Mutual Life Inaaranc. Coaipa.r,
UF ALIFumtA
Ajtati for the "HOOTER TEL2PH052."
cokiiiksiokzr or bezss
roB CALIFOKTIA
tjr TXteraori xo. 147. hi ,r
Wo want tho Public to under
stand that the
Union Feed CoxapaBy.
I.BedreadWntla?tFen.l.Bau ra.
HAT, OATS, BARLEY, MIS, Sc.. Sc.
rrxAT seta
AT THE LOWEST RATES.
At va wast 1 mat roam for a Ldter
Slack mm tka aiy
aaJUloiaarfaBatlyatta Ceaoa atarW
1M4 WTelephona No. 1 78. ft-. .
aftatriattt a.ena m iraarn py bt iiwiOBaoa ar
kacti
aai a aWanx- - tttarv aatf aaHaiiOii
intvwt i t Mmmr m a-
Baat Bn !efva ttttaaaaaaap' Laaaaaaa maa aaa
f-ntmtl HrnScTitrnt
J.M.OAT,JR.oaCt
I I I I
Stationers anil News Dealers.
Ilaaatlav (( aA,yy aj
Srr A.T IO 1ST ERY,
Mi wn Ml teC taae-w
i dear ai aptv
aaaaaaaaaaaa .-.
ear ar
a a. 'jmmi
1HI-.T oith r r.i:-rr:u x-.vi.ij.
RLIK MuaHar
ta
iHrt.naa
m e 'i.
aaa.
Vaataa lira . . m a
la i
1i,Lai a Vetera "a
aTartlHaV la m-mm jJaa ""
miiLiuKi 'aa. y
Jl l v I r T amHll
HnrtlH I
rua niLitB.at aa
aata c.
aalslaai a i in. a
aaaaal in ia I lairfcra,
eaaaaSaK
ava-ta. c a,n, aaa.ii.
Fi I . n. i II lB1aaiairai.,iri
rB,aaaalara
taa-w
K.'aaaaa.t.B.Bi. ;
lUllfarj
atijgwataarat ai Kamaia)..MaaBaeaaraar
lartlatio. Pape-aa C.l.p, . te aaraaada.
eJi rtaaraaara. t aeaa. rXaatdat aa Twta
aKra- r IBM,
Lmrs razsszs. ULaor a uuxx
tac BtLLra.Kea.
tar. .1 ncilmai.
raa-e ae Xaaaraaa m il
. aaaaa raj w. a
aead ta. a. waa.
MA
ratd- rr um
edtaarlaala. Aaa. 11
all i ii 1 1 rae amjej rr
RED Bt HBER STASP IBKart
aad Aana. brew laijuu i H treli. ..i
ir AH ln. lama, Ft ....aa, -V
j. k. oat. Jev da. aa.
U taurrra u.a. a Umax aa
REMOVED TO 12. KMC ST
A.. K RAFT,
Watchmaker ari kwtter,
A.1B Bit I Lax ct
Mualcal rJratnjrWeHtB,
V-HI.. ke- pj(Mr., -Vj" fca. -111 - f t m
w !.vB--aK.-urrtixrr ji,w rfc,J
'rf t T Wtwuw-. aar w Mi miaat aaa
trvv aa Adagaat Aaaaetataaa af
GOLD 4 SILVER WATCKCS
Cloolss, Bto.
aarroalvfm etPiaji Oaaaatra W f JanE
fiimwaiinj a Vi.m.uM'
die. n vn j tia rrWm cs ivitna
Klckl maaafial o- fi-ekaaa jjjgi -aar aaaf
BMkeaaritCJH tL LtTXCaifTSao kaL
- AKjh. -
A 6rtt Vuitty
WT Tka ataraaW f ai.-a rtar Mlaaa aae SW
atiaa a aarOratar taaaJawtt aa !fca aaaam ta.
Dl. 1. CM.
omen jkxp itt'rzzr
CftfltR WC14rTr4C' A daFBrWaroaal SS
orncs rn;i-.
Bfft. lMittTttS aaa.
XEjaSttfaeafa CiMVtid as take taBoafsv cnSM-

xml | txt