OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 29, 1885, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-12-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I
COXXESCIAU
ISLAND LOCALS.
t T " Wpo WX "Ur wai. Wjj
i jd j - .-Sat m 9au IM "p
r jt -opt i a "X f OfaaUt ur 'Sm
MvravB vlftlla renew! at !
O JBH"Wi?
- r ira aaa
-. " aao wv TmXIK'mmm - ,m-t
"V r-wo o-Jxi w--$w -.j
, i - Wrao. taawr T7.7.Tr
Xwrv set""
JJJJJ faNwtfrr x awrs
1 '- tMCvwitosWoSasIt
J'' " "xBa)ioaiia. wait
- aaj. wr amna Mcc"vUv tan
- .wj -a aatitvttmto; Ctaa
jr aa wApb. mm 3Licjtt wiwd
ka W3 h
TW swl. of mm ukm t r M
aoi Co bet CtaC .Urn tton
HOC HtUlkMlfictti
. haw rr ta i
wW f Hit XftaiZ (Wvt
raeauwa ifnratam at
3Cr. XiisMcat Uwra i oajwsaw- t&
i ii w x ii mm ii iw Ojt
yam r rv Sam Jhbwni, m
Urfg mhwin mti mi f Kh mwi
ar torn VHm " UWKlaniit aa
taw iwt awmiBw Km. Hmtt; ca Mate
tiiriipiiiL t CA m m XWlk
CATS o-r-J mcdfXJSf Mmw SLll, awc&.
-v -MvrwtMaL I1E Wk Mtnrt
sari r 7r
POST or EOXQIXXX-
Be S Tumm' toLSu jpS ' "
ImM Steuijuw 4hat
Juk Maa 3C-cr "i i 1 1 f i
Mm Ma tUtL Cacftv
is war Xai-sak. bj
-r Kue-&Ms. iBwi Owninanifae.
-ni f 'rianiu JKk Sk Asac tvor
U- ) aant tarn ww3r
at jwct.
Jtww J- X ttctJLCfckfcKB. SAfiadlsBaa $ut e
Xhucm- twt tout. pW sa kM rcttaitx
Smiummi, ugwwt 1H j B&tf
bm a&owi Ctt fmfmUju.
titf 5ftA. rBttjit: Ca-tA vbU W krU. tint
wn aitttf fcaja&m vj6t ttiar txibat
Hi i T-jT Nr it wrmni'inr inrniiHiiiii M
Slept ami -wa ttrwaeAft &&m.Ftai.
ff iS sacks smr ut W teaaws iaiwa.
DCPOKTS.
on to. yvut C imainifiini ii Tiif ffojnin.! ears
.cacwtnixz!ffefe- tftfiot i Urn i i"ti in -ii i i i
I Hies Xw Xwul. Xlb- numcrft-
Sumjgt hfarmai.. town. patC ma u
naiiaia, ftniw- axaulv VSMar nffw i n ftar SMk.
F.5fCtf &m wttatftfe at. to aaa-mwimsU etfc-
smKccK aJAtfnidt oik buErt vm bxlwc esa&xzKiU'
T5 jufiiat waatr twt: tmr wrt &- Oa Ific, br
irrTTTryggg A ft waa gaifeif.
xxposrs-
Oars. TSn nmt niW T 3m. X 3L ftw
-- arX3aaUU.tne S-Wat nfc
; JNiir K.waanCSWMMatL&jrA
' -i lit. JLaM X JJatow. Aai.
awa NfcV
f ;XWbaa,IWsiLPvlaIliJun.
-m. V W ' "'I i Hfcfc,.g r ai C Xsi&B-
MaW 3t MauML In TIbwj in 1 1 ud
!ua?
TiiaaYi pv XateAu 3-It; Xjhjn.
nalaa. THaraac JutxTaa.ac S
oom. ut Jhi Xaksu Vac S-la X X
?jui aoai wTii XiUw
1 F TT ilhritliii T T fflitr T " IT
X- aVnaaMa, at S 3ue aaat vtflr. Xcr Jon
7- i aiaii B E TkEurv. Xbm JJIGMU U X
s X C MtmV rmufwit. X 2
-ja i TTrifVirt- KSmw XCT3idh-
- oil. X W3lLaaa- V X aT
" tat aariT . ScfwC Xiriuf; X X
: lwv J Xittmi . X Xa&-wikC ganruamiit. 1X
c- i - .. MprwavC Ir XXSa.XBrX
DIE).
i ft.n less X bf!t&ttr BX CcnsCtX-
Jia. wnameSL ntttfC cwtcx T3lWi
Cin A rarmngj. cits vaO. luvxift ILvi
cuiurs Gtajoi acaaM vaa. km fcuwr auoant Ifcy
fesar Hi! tM. tfimiaiiii C fin 3StL msc
ILuattaiX mrsJanaiamtewlli!lBikit iu
AT THE AR
" - us - -- Fir i
tsm x Ca2t bat At rot wj
ItWWrtft viX ti Xv ha
T ksuxL aeniudaw ca. Chxaubomt vtai. tin
. raa- qMimt lrtnawmir aai tc wrankaoc
4ftw ma I alitflsr rMamAsasaiBwvcinsf tiitt
3BHSI t&nX B fiHJUtff
WT fr-'TT 'I HI iflll b 3&BBBCBB ISoAlIlt &tSBL
CKKia ffxaanx Bumgiittiw fani sfiw Iff pHTirt
Ii Jfaaftana yaetttifc Oaomattr O aRaaoL
finrtrmA.iIi.1. . oyw ! 9aseltt-
jCimtttwanuattfvimrjaR'
aire ffirycTTTTE jfr Af a.i.f inynrnm fr7tf
fnf tfj iri Vvct jrfftirr cs x r3Enttr bat
f wri&f ?i.f arte M T-r-rlfim turn t c?if ,-pf-
7&S rxltarxicjiir cai wftirn, tkitt sties as d
Crssnl ftxi Ssoife t tfc awmimc a tit 2&t
sue af au S9jciz&& x yieaf rwy i pwet
ssaarazishr case: acrwt iftB3eKzL uxi raea
& lactffiagwt dot bf. C. H. Saettcuea; af
Cvs acs sicx. prw,i-tH' sx tiiL vubs tUK ecoairy
Sscaa ptrjcwi f sett SirtaBiCTK3iijf ttn wiaaar
wm ia eanjkss it fTftnTfy 'i'l.TtrTTf
Bi.6ydSHitErB4H4r n. irs somsuics ami
yi- ylil pprtritN1 usit i'if mc t&tt f V ' LllTTTlimx
Tilt O- - S Xtrimmn. JftX3I. ElfTCL U
Ef zr sees Bur n 2u ifiraa Eibr TL
suK. erea jzrv fcair &ta fnamnt a titOi O
?dt2ii. 3k. tint teitsiacafiizrb tr aawnur
Q.icwEifS' gaanmsccf mi tt miric Sac
afiacjjitE-trjiZsifT-. Sma is et&jci j-
tent &z Fsrwr Caresatc few ht aami ntui
Xz. VaasauaoaaiacfiM&rt2Cicit SzLGmrrrt
anbai xai jkbS x faea. fitaf. aarf tttg at "
feaouM x-r ilK ter tfS, Fb- Ei if Ei-
r-icrr sul -aa& saer lUMrsviLUtttcraA-Uif It
ftax Bona joghcsac t1 t fin- Toe to-
aocct iraanflu f cia (jpnssar. jc C3cia-
sax t i, ntnfi,miT7- irTrmr sa aeeKa
aJ. fcxs atofXtixiT trvtKWA trCb4t
Oft AlEv ttK&hXt BKlfti&aAl UWCiM. AbC
tfwaiMi iinN. di tu k.i5k V va vtx
bud vC t5 "w X2Kvr Vkuuftax:
C ivnzaOs&c aim tt tfr rtrtAtouc T-rtV lhit k
aruk. jfcft gyvxaC3JW W C3 CCV
&ALaicazluaaaa&kvwa t!tataeft mx,
vt, attrti ti w ttaa. awJitt xl Utf w-aiX
Kklv il V & XX ari20fv vm
sevnwJ ff?yri u ct - cia-TsiAi aoa
Csjil itr. X. xSij. aal CV XsiU. t eBBtwtt
arv sC . sccurf xi3usucnto
ww BivftC to fcii c cbdtAi act u MKtvcuy .
Xr. Mfwkrcx Otti.ii3C CUX art kj BmA MShvc
-ax u Mai vuul Sat ami cucm ancv ait s
aaiit6aiievniiiaiKtSIttU tiiiy aajr
axt wftaa tturcr ytnciyfwi vsvw T S' "arr
a ytwoaxaJ Uil!bMtt!uaI aufc cunt
jW. fuc tt Kwua latUTf
trt.il f fha-i'n-f uSto bail far ttt feaA
XanAil nsi t&x5 tin a 'ji v-Ttk! k kAw
terz-.tzm. kaa. clu a iu act ait cbm kmcsk;
Ciitrf u hub m fctr max a. tad iatzxtr i
vaicawar mtwhal m.n.2aia. JKXTtftbi
tefrtpvaL XSfcc swoa cmwaafnajCfc aL& &aaiXx
ku Ctos to & ttcwsmi xsL eowntd . suo2. i
a wmot trwni a tta itiw tftai k&m rtwdtf
JZrdcoi nuodUTO&it atsa? cucxafsn
act to bit usrtrwarf &r tauMr voa cLisznrl K t
twa tta ctuotA v ttad. tac act ftit orwlWi
ww- XttTa cuxsv ban to tsL &awa tv$vml&iXtt i,
jpjwtaatat lual tanawocX Cc tam- U vnofii.
Bcvvw tar bjom f J. (X CkzteG- Hrfocj
tier w aatc pi.wiasua. ftjuto. ao w&i iwt
waaft fiaeci St WFrwentiiiBx. Is tojfvnu Xr
Hinxiamoi t aJmrx ta auvtsi xm
aC Xr Wiacf&ijasttv nt crjaac a ywx X&
xaiiamcit, wSnA &tot taenadei aJSnu 2.'. w
ixit ribrr ajszenu Iwito ajttssa
cue KBJCTMS 0H3L UiOMO 9C MCWr3l
Crwfh aut fiacaxflt IxatSaJliscaaetLtltiaLatai'
taa&t X axr (wc duur &ih a yLvad.
tx'O. tuc w. veck cij fc gtaatuawoi sir
ixaraiKOiictti5Dolitiect ansoue
a sucia 700s vocmc if veA. w cfitct b
vttftsrYuarpiraartoiittvx I saai c aj j ttm
U acMGt tad piwaaai. Xtftx&C tci ldo? 81
dliicy BiaJtt. I wrx au gtiaJifttg; eft ttmy
yxearmTrat htm ite bjuO. adttajamaaft
jrtaeeixBr'itigB I isr bjjC gtetfc taxv
tt aairaitr tir cnS. fcc Sjosaw ton fca ccwvtt.
XV. ObtMrwMo. t em aan to ks&ta
Qe taiwv but aa Jtaa CtKCL axwi nmC jpx aw. 1
tii one Qmi k aa efff iao fet na ita2v Ut sxoet
our -waM ttew ham hQ dL
JEaxiiia. oca taeia&ii om&fiL-Wit.
cutis, w Oaf pLirfmr; iCto bxtv ucn tc&r
Dimx frtsa ttxvr siti sul tlxce UbU tie sxua
Krucifi tan amiMiB Ntcwwira. em ALutMSacr aaii
tanffmcui;atattcs aa.? (vrrvea. Ba xxdc aal i-
ffUR. waa vases w. uuTl9eQucaaBte,wecriir
taxi tk bi cn max wwmt ckx w ttJt 2vx slbt
rait tttfftt wdl fc.
a Biaasnt sans sea swat waa aux. atix
teM. a Int tfvcE!taiaf a. fl-a- mvftlLvtiby
Ba wocv tizaa ts&tne t& tr &jes 2r"a isal t( iwmt
90HH Uit tttf- atttsat &xt ait Ca4 rixttt uxut ffO
Qcsua f ay ciCezsz fear ai butcs- Lt feaa kir
am ajf a ti nmmit. j?C .
Uta & il out luxbtinmuoii
pwwtitltirAiit eciBinrtrajJttarjeaMix. H
pu cofi x td aaC pt fiat tkumdi
vise cunAWtftt ax fiaeox Ess tmasiis x
umasos max. K&sttsa. H wecitrf e&e pLSbact
JLisauisLSnjr&suc&uaaf ta erawo: Aai&.
H wcnsal i ccmCact fscta sZYwrdiOirxati
at txa x grawat hasm Sac taa toigam.
iw saa cteicua ck. saw art Ctfaaiaaas chucu.
rrauatM U9u wwwbww
mi v mivt!r hmm4 WUwiKiNEfK
ttiftck4 fe WtStm (a or
f3 ir U WMdt tti tj-tatx&v
VMlvn 1 5 Kaiwtai irvtafcvt.
UTESf FOREIBTNEWS!
ilnitsh and European.
4fcX3at t atMaWtv XVut
aaaax
9 a K rcCXAr Ha)va Jvk lcrtr
v (vac ajva. AJamai AteH t vA?cj?tJS itt
t4 Xxhifu7viSc
vtiru&c aca. ucvt. ts& CmU lix.
a i VtvfiuHrs &fvm kxt ca taItj mL
totAiN. tVft. 1?. Aittmw ftvoi oUalkki ai
xkI Sirx Vi axnvavd IVc. 1 its
fa (mtsu Rzs3Mna ax atxvr taw Vat
ctiwtt x bwa fcclbvtlaCkT
xac4 aal XX. Cxrto Se kV nunc
ta jvaajr imii t Jubm IVtt ChA"" vca.
Dm 9k4 f ta Kritia.ipcti." a ui.j
t tjiz it ia tumul. CVoj r jdw al l"4rvk
ttr r ih tfetet-h&s. tarvfrv tb vtaacw fvc
GbfeiafaKi t UI tcx rev, tt U ifwam
caHus BMar taxi ta tn(Mi4 CVsttriltv4,a
a& cum&eiaikstt TiStfxa. tlxcvXas A
taai u a. Iiskc wttaac ca ta Ut, la tftaxft
vxxxsoxc UsaX &w afisv tree treviS
braai fc twevdin! to
Cvc vC ttslM ml XmLkvaM X (vBaiw
rs: Itoanrr ta a tnaagwl ta teilane xta karx
aHlac bwttmcvat ojA ktvcmvp ana$ ta
tamBuscc C tt anxitfCOK
XaXc XISmWV fxawrU wmcn vvrt kxM hx
V.ini tVv. C!ta. axl aHrctv! cvcccqtm
X.iwcnfttrwfctjtMtavx Fcum aaU Ban&ux axs
sadvnmal ax Swa eti&al ss Ehi fcaj evxt
wf a accrtfrbr cxxnaebv a teKbc xeoaI
tio & ajatftl a ttTI tvsctMr &isu tVca
sail kviatfvi hai 5m1 V &xax t2ac& gPfaag,
xsA "wver wM to. t'XXiaa avv
w ctr Srflfett. Irtii. ftxs rvil
A- fiw mt fbtx&itr,hecaz tatxcwi ta
j4Ctaj kOilrvX.Grwa.cixl"MartCNX
Hm secKt itbm f ta Ftv axobo aara.
X nrtvts Jtk trjiii oa ia, CV?cex
FtCccw Bk3Oit7idk.BMi vifca ax accural oa lVc. li
raltox- H m cusxt to k niac.
IaosvSv Etac tU; axi oluauvxhi
L-purtJawal f tiS?ta Ut vece mt
3iht5ax,EaturaCtawitaufxce ta Tectjoa.
lrs&ja cticzvsruafiiS cf ta Cryrnt ts2
ccifiM a toAtv-i : Httrt tt ajQjer axx ttaib
kXuGbvbccj ql aYMrtdvl a ssiB!wr ta
3 toifefS tfix Vssat Waiot t hbp ex tvixm
Itut nimlSfc vt mtrnixn e( ta mtw Hcs tt
vacim.-t wfttj nr bf vc Ecccd to 1'xr
Cuianfd fat Taw 0x4 sa porajf I atcot ta
Srsc rajrflBLauifU Xaic tt Kfca fctSat tSS.
AMERICAN.
Dusi3c:kftw& ta ta& Iteucms bx tx ,
e&Hicft ex. t& tastxlucteua f b23 aal ta
.-ta.c osjlU yotfacxtrj urt ( a lata;
Hoes cwrjdtiaz wxka pex ta B-r relwwftxa. :
axve 6ttt agycoi aa cwiLBiiiiStf bat croa rtrvcj !
cvnaKiax. b ta Uca. &caxv FjTi'rrH.H au
tiwatrqJtKtwl a Bjrtalla&oprartt ttX XbiSaxs;
bttii CavanAly rtccrt ex ta SvoaS aziatr ta I
Rfctza H Caasiui.- Dntrtct Jai-wat fXOU
1anst at to nw k tc irwaiaitiu Jsa 1
V T--Jk i"1. . v. . .r r i..... I
ic uaieucuacOrtaiavitMixu waiacsea
bxs 3iIa1 to txliXm gxatsni if Jtt to tforc ta
ncttfi, aur sjv&Ka tirx4oc3 ta Cttitt &utw
afwc tc lit Kaj.
V. H. Vaacbit vts bn4 oa Sutca IsloaU
If. IS. xsxl ta mrit ltT &c tH -ls duJ i
It fcsfoa lijXUUKa. Ttt ta vaArv tacra
aj fact ta rwfciiHWK f aramrr urV ct art aat
sx tcocts C f3.VUXO x tr. Nmtr suluai
r taa art aaort to t Iwil fax aaxtiAl trot Cac
iWtieMtcB. Foctx atfifcjca art bb tns
to ta c&&ia fr taiBr fri 9(a. lad ta '
wsaia . aAtr iiax 1 3-VUXO fc TaadtrtUt Cc
Tijajbaa.tXsiit ar ta ta axaonat
f aJSuos Uavyxv to. aB r u to t irnifj Srta
t3 tVt OiklKSt 4uax.
Tft bBtif CKKa Ut Hsicw vScxleol boa
tVStoaxta. x ,
Kmx ILGeaaz6tvx u taaa&tS
fur Taoe Pfca&iiB ata beftxtvuft Grtj- m
esxiiu eoaEcxaaetl ia awart JaHfiam.
Jofta w- Duvi Vu tx afaeteS fic:tUc- frvm
N jib fc aawcBt Mxtma.
Ctt ITatfcev tua ;rsi CmotI ku Sec&lcil
-sucst tte Xicsiacs n ta faafwtaox totufrtct-x-aat
Xaci. 31. Guam.
Kort Twa, ta Gwrrtl . at
aa aua ax i-axiswx.0wr3a, n ta XSta last.
X xrtttc iwiiui w& iiXjiJ tx axa FruKiacu
Ustij bf zhji arms C faor dixatiscrs ta a aou
wave ta ax2 s&Ki x 1x3x07 c( djaoauw,
Eweilte x afittfte. Ta cucitax ci ta
hrri&Bic aecnrt bmU3J a4 ba4. grvotmi x &fi
tntafiy araauaat aaueoi vao ven BzxrliKi f jc
xaisusiaiuaaa. FBafci n tit aassr ta
irmttfcxstt taos ccwcnDnl: VTm T. CuCemxav
W. VT. iUrrrr. Couexl UT. IL Rarx limr
Bart&Kt; Qsaai Cwsa.tr XtsocsT Jbx Ijri
Zjsw. Jaiijt WiJsaa. 7x2 UCaaxx Jsilr Jmw-
sc Srtxtrt U. Txtor. Gan Wxluc TxrxtxK.
Oxax 5-pciiix. i- H. 2 Xoti3 xatl 0sasa
xcect- TtsU vx Kt fir SiS.
Tie naajoi awa
nf ITlrrnHis Aanft .if A 'Jl. Wjii nnn nriT CH-
gf-wfr taaifcar a Haw curat sffincx rxix.
afivvt rrr a cucn ax oaezr pawwug. Tavf
!r6Jiai'"J.'Sar5iI, sitt nficnafealf- Ta
trpisi nr?7T ia carafe treat tSbfr ju &tS In "vx
S. AxirrCtirr
StSSS " iacWi nxgf f
to 1 crSi SSTx toa C4 "5
xtebaaKtrSAcrmXE Exfr xaxusa&f x am "fV4 JfS!
im.xarf -waastint texXttiattrwfii?' iWotttnmuttftunctjaipusywitols
araaxaxtiw , - r aax toe Vf&smdxr gc alTB.JL tt Jj'
axs m: hk, jj i to at taxC eaagc at anSr-f rrf. tmar unf rrTa.ittry TteaSataeiSteBa
Wiai ans&aaiai ta cc5i. tt fauTOaAtfrfcy&tet
xxaaittr au muusaa bjt. Jt . - . - TT r ZT: 51 .
rxaiawlaaiaaattcaixa . a3- wMjaw-ra-
tfawaxr-ia. "- eacrtafcmr attn- CanmsiaarT3awrxeeiiccxaag
pettaaaiij. er- -UsaSStoS I acavxai ax tx3 pc aewa ax tia eccotc Tan
xw one- iiar2r.sa r ESsm aUatrara2xixcwa33it
wurrtHiTf CUT? xasx'aQx x xsaibtr wauea x Eacna Cci-
;t lAnixausM,. t,-, t xa--ra: on-enxa? es. XslifL&cxi
jtt? ) jT'Mr'a tt ft it xx jSarfrjwrrr1 " Ta BSi-r
C Vxta scaxcsi xiraBia4ff jkcsooii, X3
E Siaar crjrgagtfcny C Cur tfcurr-fi aecsr
dor enaexx seAmix vaaax ax b&uS waxs v
axi asa2y jptasmi. axxxt.
Its cue oraa. a tit twT'tit bummt xxs
actMaiauxfvsac aa skczteru ix toncoia
'vttfcv ss will sana liiy cum twt to asx vsa
xatcCtBC adxrzxifi eocEpx7-,x3i ta Gwtaux&&
to jcittofaytail pijBiff BxswsBCttftictaanHaiif?7
aat mjumgn t &xf xjd vttcmi &r cIkcs taoi
It 2f 3111 f SKM arr ajT tlC&dC nj til
aw xx ajfnnaeuo: awxtota xxataac Bac t aen
at tf fji-7 tf);js mrtiw fcf-j accnimi to aiy
aa tmotsa xad wtx aa ditaiaaifit tutx tana mrxt
atsHKca v S2jry jmaoztic frrnsta poasetBot
jt aa cr ar aim? Ic ycr cvra cnmaioit osrf
xamei Z Xit awtr' taxs tans zHic&nxtxx xtv
taax FJp xaii Srrxax axU & tij6uiii. I slf-fta-vmHx-a-xaxastosctcEsvtrt
bctUrtaxtavif;
teratjrfg- t2tts fei rcscs tzzs &sssnx to XBZXX
c(MataxxbaatatciBix
ysnrtfiai efaxSrf xaii nan etpij3y taa
-"mr rrxaoacaL htt wa tarnczx twi xac m
wyucs. aannac taa ci.ut tecgtiawM wturitfar-rwrn-f
x ntawesaam itan tarona1! taas axerj
Ob pans ehics xai2. Z a&issU daw. wx tot
aradlirrir2itlleftrexj-zil Poepw eaxrzw
Xr. . X Cxrar oa. teiaa- a crearxa eC ta pUxc
xotfnUiuHat Taofi a wdt Um4t totaeii- saaecKfis
cfyxxi tacmari vii WoT.Aaef aut
FMfM xmr becer taa tisdrj i Ca puc Ef
a ant kaov tat wiax a i Eepc vuxEaxsaia
axam o Cxrar u Ijttij caoi txatiiti frx
aiiilicSca C taa tLacr tiT? xmaat ta prasiaMt
cxiaa 6 ta pExasecx. Hue batacCkaov taS tac
ta posisuo: taxx toexvtaen vu acxvts.
Jew Cart aiui tu aHytuaca. Taxx a,Xa
OrcvQuU ax tas tvrfttSri2 f tt4
smhsIiru taifepwu&nra. Zxt XXrEAafpo iu. xp
Xx Cans' pi cacxrZ fisct aaxnm axizh x
XxCxzaaiiaSflJcEtax lagmLfStra- Ttei ,
CCEcdi 'xsac can aubi c xpoaa Kjtry i
e tu euiacrj wffiia. xtui ptnCt- r stti i
eanziZaicaucbfccaxaia to cap -wadt &Xt 6cx
aaxittiZ lieCirfaiawt wajr.g "axs Qs Jo Cxrter 1
teas mgygii aaca tax ftnarx, xatZ bd ax taxc axx
ga, wsudt en fxnH.jtf ex ta vrttrv- C x
pycx msaaas. Ha u a!t!tZ x ta !jnsr
Xgtttaxs&teXtanif e xx, tax waetanc- a aox&
iMaxtaxslssar 3eCxEeai xgna f3X Has
Ixxagr toca3fargjitou X Z- X, Tavsz
sxtr axair I cxaz Lees xx xakcuXx, tc inte
taaa taeaamucc a Icsefj canpwrf jmxohz
bus. abt ax arjTeCJ xzs bisbtmCaI fix A wiit
f taszaxrwxxt, xatZ to taa ausrresptciaajr
a ba srr x Le wvbLl. Xx- Saaay ei fx
&ar 700: taar sU cneacots ctf ta Atr-caaa
Dadittat, an veto ass farenasdCm xaU sxxi
nxwrxtirvx, tr tbBHZxaarvsTicX
tpirfiBiwtraaaianaia. axoawccH!
&xe kauTv Sytatixga rtytiXLUto d sci
Wtj inn Vxarins luv azxa fcrawnnaxt x&
suitxanx sarue fie tir5Xfsar Xxx ni
X7&3 SaCXfiC OtrVUS KdM MTOtHIHt
syzaetoa cfiiirtxsaas exx sC yw vax at aucxax to
c ax jyt.ee fvra
eafttiiKSixt? Zjorx: xt ta aiaxtx&nat worfrajg
r.;f i b Sgctcixia X3 Cbu wTgnfl j ta
oaxcit wx atEw. -t-
r irxaiitWa&KcxBrj,
K3C aud iC ax? f-wttfttaqittttim
So cat . irr t lean jtfarrifi rmiarla ttataki&x.
apaesiiit waata. taey axw buspi ac tyafS
am ana vasxtersjf xwaUftniCsaccB
uaiuBisiaaqr toipadwlaiatae tt
U WSCU t SS
. 7"-oer x70kov ax xx caDiczsg axiataxxanr
r x aaaaaaii.aC H csCXTSt axtSat jxaat- :
xx xaaiimLiC
- m .user - iBaeas, X1ac3j tlts2crai
fx Ttax?Mcaat f ten f gwmfiifa.
ja- wm.iTj Exihdi at xx xaaliiac aeicsSim c
Ajozjxx awi, Bassnasar xx Zlraxsax Iescoxk.
Xx aeariji! ib gjnr-mcr-a rn tiTF ZafmmS
aa xtfnrg 4 WCTxaZ ajnax
jrffi zcxmr fia tfaac gfrnwtif fcy Ixaeocxx
t1 itif-r gwiti-rrrr 1 al
wxaeaiLei urirtT pf'" TTrr
fixlsvaair x-- . ...i. -f - r
?Tsa!rBxxv Xrz. IjjEcaoaiSnjsa, Faxtx.
Ta
1 rrTTMCTTi. Tax, gjaV. B&A S,,,.
Tgi.Tjrr. &aggg; wkt&cc aaiSEacxSifsiixax,
tam, iCKJ, AJM pri: Tff
Iffiec rtaiaax; sa xiaxosa 5a as mpirg.
CxeQK3i3L'xax!
SeaacrH. BL Frr--fn-r.gft- vxx fexet SRauaicc
Xx VatSuor TaFs9Eu2eat. xaZV3catz?xx
SyiSicwuryxxiiTzKMXEat
X acaax aynt ba nwsaax s txwsixS'
axax acatarfnaxxgatst "ii-;TTcg3ynHtGtuwt.
aag tal gay'rtirfr, Zx aoa 3ecxZaxs.S;V,
Kx,TxtecX xa y-vSiffr-t todc rr fs
u at&sagd taxS 0x337 icex s titf fef.fr im tort
f&cr. Loax x; cgrCTtfui. waixxyaaax wx
aattcicKxax. Tar vaote saaiuae aa tcned
ncat ex iilpBiicE exattafxaob. xaif tar xr
a-f9irtaanea-sc XT rfatted t fxsmct
ax xx saw an mctrafcna- T accexxbx aad
xr acc'asaaxxx sua xxCxXtu to 4&txt
y.-i--"r fcMtiwaraGutojaax5rxt
xatriTimIecaimexixx U xxx brax pciiiad jr
axze ctx it aaaB7 ux&Z aV-Ziac. Xtftar a
qa&acC&a&csa. tSMxsat acasJCrpct-
bt. knabHMaiC cat an awii aT x eax
xfcvmfaeafaxtaxteoclZtcHecxail Xxu
MCisnQixttsiaat rsirf ecx- Tattranry
'CZr i-----. -cfiMci isuT oarxt bfTf .
Zfvsaaxsv ssdx rrynwnrasrg rstxrrfcttK zf
saiworytoxL X t3 -x fac in
- -L tJL.r MmtEx c aneiaxECirxx-
mffaflrf faazrfcc xad piifirmrx. xd ac"
wait 3& x ar i IxZ C era-
- e- rartr XCSaX
ri fJtt rr txxl tcw
fclxsafsl-
Oa tit Usat tast, ti x roeas x ta Xmla Blodk.
tc ax Frxacuco. C. W. nf3, X ygajm frwa
WKniEc auiae aa xitmgt to xssuiaaL Jaa
X Scchuo. x ifikyrx Luil ffcrtlxtor. EQia
vu sans sx tW tt. act aoC t uiSy. Beovx tan
cxitmaBEjit iwoexi-
XSaraiiilkafi xatf-Caoo cbocki&X, fxrtaci
pa&oZ at ty taa Iwsfi ct4i f ettiasc,. axa tas.
acxrtti el saiczxaxss&x
X jcraxfi n&pocxxivxTx! ax rtscraax tx Zj
xxsfea ta vxtsL; bcxe xtarcAi fcy SAll pr
sacatlj. B. X. Sury. itawu taN cz taia rity try J. C
Bcrx, sranl eb xpa, xi Dec IS.
Ta t3cfclx ex ta Xexicxx Scxte of Xaarx Zoo
axice&icii ay ta r cocra ra.i zvai cf cxxmtl Uv
xai ta ipoirc.-a tx Ctrl Gonracr ty cc
dsr FstJKtama Cnxx,
la germxaecyxg tax Luc sctakmcal tx Px
s aumioil fcy tax npoct taxt ta tsx$m cf ta
txc ftszax eosvcrxEaaxSt wao are La ta iaumr
raMaidbiCT4MitaDeciddrctai3wx,
Za taJj Lca E&Z wxj tani xt Wtaaipc
ttc. It Xrzactafccp Txdacr cebexti dxm tx
SrC BooxZaorc Caacsxt for ta ripe it axa aoxL
Waaaaxarwv Dec T At Fneuely &wc sax
Bon -x cxji ta crier ty J. S- Clixt- tu
ckrl, ax! tax fint kwuc e ta Fcctj-airtX
Cearux tftx. Wtea crier nt aacftml ta
ceaaacxSfdbHeti ta craaiaaacg 53injahx.
tae ca2y xccm Lts X2crc Nv Tarx,
Eoisraas Ncti Cxrxsix, Mn Ixsna. Caj-
aiiax, t2aax c xxxx xau imLa ct Tijsa.
Ztesaai Zv 3xcCLZtarr. sar eC ta Tirrmii
OaMkdbv aai xt Zmcxr ca D-ctltc. x
rHj. H ax, cdcaeecal wax ta Fxdc
coxctwx f ac ta pxit tamy yxrs.
waxX axsatciMtzca xsunexx u-jesai exca
tx 5 TocXvDk. TSfc-
Xxxpaaatr Cir--n j-mTrnj-t,
rsz nxrrr ov rxx xxx raixx,
Ki'i"rr Gaxxrrx-Z ant rrrTT Tt xbost
tffa33nt taiuai bcsijWy tCc ccixmr fraat ruery
mag x, xaj xissas itoj catcrxc x&s x xaa aocTy
te axj-1 arxtf xAZ axalagr to taa bag fat of oo
cx?sxxciicacf aaacracQX xrttxrxetar taxt tt
BLST BtltXX a4- VCMU. BaaOOftesc. U Xt M EM
aptKXty xauatietj tx Taa duenct xUe at me
xxi&2tx byeawyecw xs Isptemftox, tcstt
exxaec L xnxieii fcy taoa atnw btsnM cotx
t fa ixasa crvm ts. tavy ta rx tay rxa
xxi n&xzXto&vi Ttaa ever t&py an iaNalba
atffaiav JHaaarinxs at ta acaaartaxt I i
tx Ecaxiieat X5et ta toatxs taccaM-Mcaxaty
caxs, vaex x ea:arsyof am dcrsa. tae iamb
czxy rxsc sx ta rxx ftxot.
vrxxiaxa:
X ta nMuii ZrtxbnCa - Laapt&mfco I fcxvt
Muytaita'axy taccvLza bcxix arafrtag dooc ft
tas bj caX cl xrz t Ltitc tx Ttxrsea r
exx caaau Taxx fcssd rmic tasr in. m6
xcty sa worw mm emu c tacaa taxx txeae ao
xxJ btfatcca ZxaxmatoeCao ami Ziinceisa. It
atcMBwta ta rxt tax datxaea xaxz fitav
sswXrXmitSaxxy a5i taxxfcnas to tile, bat a
m ctrxcxty CJ.'poa u tac x cc xxr x
fiuuftcxx tecchy vto vxx txsrvx ty kas L0O
tfaarjrffr fcxo cc-c te nai aofX- Oo any
est 5traoc3r taaN gxfcae axiiy Lot s
XACaaacc tax: x xta xxi azxic va xi
styxtiiki Ejsaaa gaiCt, gatotaagayajrfdffyars4,
a.y tan aietax xsk axcatfr ptcx axxi xa
wcetsoTvx taaaaaar sXaoaxsa- exxarx,
axsxxxxa3.
Bci tx mxKut aTxsa taxxx a tcirii9aZ Xx
arrxiAriaax Taaa acxAsa vaacsi tt itcxxiai xbocx
aBM fr&cx litMBXB)!. as tx
aa artfi a ti aawst cutrxa atrxcsxT- ZtiaaV
&aac asapoiA tacaaatnavotat bnozs taxa
cash, I acv tt vosix bax73tai xxyvlcrtw
Ii at x rvxl auxx trxp tC at axn tx cry joexx. xs4
ria tlccsrv. sitamsi toZaZZ btZors ta
9x.xLa s smr xxa u pocuu t:v zr M xt tc
uu tea, vxxt vis t xxai & fknM la crtaK-
saal xeajxcsatEI xxaat to taa bxery,Gr
saeffi casacxaaleHaaa cxa LMtzxasc!3 t-r
xx4 ciMxgUjcu n resxrf lo ti fit aaxtter Zsar
t&mfKiztcUnsuui axa beta taxes ax tcsx
craxyratxrfiVw Tssi amLCxcx' afccxXat
xtnss aTir Um ax ata fzua fa: zsexx ZeJov.
asxex 1 a penox exxjxt act it as ct
saay ycZ aest ta peacAa dcaxx or he
Bwaai me ati.
XtOj fcctt tottaa cWKZ lWi.
aajtoiafegeaaacattaaa e prms
ataaaxr, pcatauar a taa asea mul tx
I anac "1 xxx T.t 1 tr irrnH al
I .txrxaxcx ti gos caa hvet ca taw faZiai ; tt
aat,, TX iZiif I aaZ xaeaay. it a3 STawieea bcnmmli
WtocxadidLiX :otCaiaC axamaa&Us eiU ax
aaraficccj in ytini-' . l"'T?ZZ5Z&ew lfsaxtaaexxwiaa tnt lis gsxU .
t to mf cifrtf-caiw JffTTl-. attfaacc; Taxwaacsrcaristi Zaet txxt to
tWvUaa ZAacaVkcMtWiV9a
aL tw vawm a a mV tM,a4
fcfa tox Ua iXt. aOV
rMWtlHavk4a'wi Unw
ca ax vvcviVat vHlaa v U ta
TW f4itk.M xr a koXftate Wtvx. a-t
vt tV aM t tw. J .h.A
I rUtr a iWy VvXZ A aisl tmfc. W
1 5y 3UiiatTnL(a w falvr ir'
Zurr txxUtM Wt.KtMkc to A. lstl
yvcXv wU ttv tijw to Kt WwawaJI
ttoaMxubi axI UM4VwatdUli4aUr
C"ttu.v4x r4xua1 v V l.lc A
V.". kdi x c4 wal t Ciww rU!
teiayaaauaZZfeytav aw a lucr )WW
Hwa IWt aav x?t to tu v4 ltf rtvt
fro xfiy ai M axia ta svwwwx vt tv
ton fcv&ac 94 Xnr aa Xv aw Hta
tty Itoa vxt x avxxt vt tw bTT rauw
1; aiaM&y vcaxt V atfrr. Uktf4 2W aw
toWXaaVttAUtox QMlfwrTcat
mt M taxi fiaxUtMu
AhuMWttevttXvX KtUlNal
fcCa U ; CatNtritaa
umavwa x rxxrsi3k
tMwis & kaxlta uakia xa dxac ia
xx cavruv imutti w xt vaKa
wnwiey53xJTvta wrtK cnxlact4 wty
Vvtek a a' citwL a axtyxr ctaS. a ctt :
cOatsac ttcxiy aa4 t Vhw Vto Kc wat
mh. a n kw kc auiTvs a atrmx a
ctUdiac&aJotthyamtwkfrwtm
to ta itaooatiXBt vatatoh rrrvxruoe
exc at,xa x crccat ta uifx x vc.nt
tek tbtr aK t a Km Kv 4 ottoc
uxVfcvMaav a lave rajuraV Uc r aittcip-
.wtwtxv
OuA ax i&VKvet u tixva ta rvhlical ntitlvn
toAia txw a xsa 9octtaiCff kV tbttrtiwatv
tivMct t toenkey, t i a ww tat aa v4v
WNfniWKWtu cv9( u waa ax v ten oat
aMWatotMhQ. TV hrvvu CitiwtV ?
KSiftuafa ik to LtMofxta to ct tk rot r pi
tt. caU Taw tUvnt &ay Umty Ura.a
wxS Xc. km to xxy bot&ic e( tk trcaN aa4
aicXatftMb NmJM tiu k wart axv pcv.rtj.
N" ay kUik Wa1 ta cowaowat vvartU
bc Xaoa bo to atK tsw jnfr or Xw taa
Vowr 1 trxp U tt 1 av tai Ct coa b
ivxx- xxrrcator.
Xlrv Mxra t Xrv Zarrlal
I vary fetti cxctZ taxt axy rr imciS? aa4
lawcvctt Wcaxanl artk-l xboat ix ASvcwet
lrt v Kxxjxi OiZtaiK coaU vtt tor Btst
rww xaa aaxir uvxttztc u arua axd
aar a ww cxxaa Hrxctw, vfea mcdx to
Xxr twa aixMwiJ xaaxn4 Z nttita; m aaca
vttMca aboat &tata)& xxZ tttwrfv wr
roarxsoasy kustt aWt a cvatrawat
k Mm UMtnt dMMHSH aaXT W ta
rvwitxia a axs txltck X atti axr a tr awia to tar
ccTvat&X, tve ta cwiNa taxt Ka avvltcUy btv
cxT4 ta cusrrpcwci uty aust axa aKtutavata xim
taxt aaca ax ailvrX axa caito aaciJW foe ty ta
axtxxv of axy avrfc.
LfX, iul a at cot Km &na.fc m "iaccixxx
aioox axwfirat talas Z a&xtt at frvnt by nfr
iZif to ta xx&tric ct a ewtorwiax tVacoix bat I
txy t cxccmJ frr(vx&ka tt x (vnocul fact.
Ba a ihn u cv?a am at iaj wa rr tat w
axxtdxt atvat ta jwv1hj ot &xli Anmaa
axte& rrttMoa U iar xUcfartis airittoric I
axalrMtltTaixay vxiw at aace wnsoexwr xa
IacmiaXM ix xt (mwt, Z axx to sxy ta
lxt, cooNifvi a wwauy. vd oat t b at
to ta.lt xsihxxt aov tx Cauno Z lt. AVtbK, AaxI
yt IxaJntitef aUa xxt a UvrU aiac mx
avnwZxl xtats x&d aov U ry txn vbo
txatnl xt tuy "vtsaxx19 eUmttxktaT taMvrim
axi taoicX4 cZ tt-tviac Zvc U lU&U tos
t-jc I arc con orr-'
sax. Fm vntaaf a t Jl- iDcmlascca
cat tocrtUtwr V4tftL xaUatcdyaBxhttl
ta autorjt at tan coaatiy. foe I axy txxt, txWttr
txaUy ac rector ryMv.y ta cvtamtt a rrw
irta aaaa t xwrrt taxt a MSr fiamtte
ttvr xtxiZ totariwlf Z ta tacaZU oZ raiaBaxl
iac. Eat xt I aatxot txvxl to ttca lUvxiiia
aoaxy Ubt xxuvjxsu. Z ul Itxva t& eutur
to art fweoxca.
3ru. Ta aiex taxt ram axa act mxxaf ttand
cre bcaxM cf "tt ceaacsi SoorxXsxU cZ
tatcUtoctrsathaQaU axv maZl froct th
SLiaxZictcr Z raa oa tt pZtaUttoax' tt ocm
o&tj as u taxt x itaui taxa Uaa. llw tt
Ftactrttxxacaata Vrt-lar4, tt coantry
oZ rxcactxZjE; tr srtttcaor Ac xU Utrtr
ictn MawrfexT xaU tTAlerM BKaratte of
aatsc t.c fexrac -witate tatr rmca tt fatoti
cxatx tajt cxoaX b preicoXcJ frxxa astas'tr"
am M aucHxr at t kxxm m an cvxiatms.
Iul. Fnae. vWratAxr. Snucx tNvtxirxL wIim
xxrty t tXmL uZ tba aiul prolaerd ta U
vurU tittettOed (Maek enpr tuxh.'k
cvnalt xal tar smrtx ZxlaxUy lacmlxloax
t a taxa at txt aero awct xay taoifi Z tt ataU
eatnSmvt awry axrro xifcttrtcs. xoi kbu
nim-mt axes xa aacenraxbt xrctit Tm mt.i
rxaUiatatcxaf)CrrlBuattIy' ttat
to too taxi BMatac eoafcl rrtTtat Am fnxa
BT-tiwr-j a twasft f toaxwlf it ran ax twts
ixnamx atwtakX saax xad b aiM amr ac
xfUr titsva 9txaXuvZ Nora-, eay Jxrxir. I rocs
froct acucstr wttMMicfr4TtUhle'd
xaJ aSeati xad tuxcty BxaxlaetartZ;
aai ;t ZiaXxRa xr ttt at a aaiauaxrx, acd I
aajiaix. 1 sivr Xt ta lrxak. cay Mv I wrtt
as vetnts or bairSk I taa te mry txst ( jw
Zxiortt rftax. fta xakl toXv aakl I iWtw a
Zrxatxr4 aact awn taxa vtc yaa cxa rnMod
to ix TtrnZc frwt Zroca txrtWC and nr
LSU&tud aul aot frvoa tvrx. I baherw that
ta axf ey aaU pruvmty t taa oeaatr axd ct its
refaUtam viai bennpcnIlJ tf x ttw tan
Arvdseca f rm tft aoxti xUans ot xhwEtol for
tctaatt tw tai-tr oat cf ttec
t-axx&xs taxt aoa- c1 ! xsta Nor coeU xxt
wesib auaxina txu iitaxt:aaEu m t& xuira
dcKsts . tor ahtalt iaerhMoxi nataUtox xxrh
xa tttartat ' cuotZ t mciMa tr ofwet ihstitltUoct
a baxixaM tnal Uafal netXuain. aaora itxa it
aoa bi idM fey ta axaaat HataarMxa dtatUtta
ef awx XZ nuiotwt arbttr IXx tima
il adt exc. bera, vtoa oar piasters, ma tt
Diavttail acx to cuaafeHaa to atitu ttxj
EtrtKh Z ta ptvciL-ax atatxaRx tty aoa
ioJy trt, anZ Jrma to aatt ram cat cZ
tatr axoaxMes to raanwaatt vanl ttT bit ios
oa taxir aajxr.
ttX ICers at QotaiDL- i& UaLv4 xrtva I al.
Ixiit Vk f xa j cucccal xxtar or tIc Iaemla
Iwa tatryi rrAfctfy aottrng prtiolly 00 tit
a artan ituaX, x&i waut tc xty oltfjVrxcixlT
K. pvwstmly. oaty eain aoe fc. for ta pjxxr of
tanvviac cou icr oa x aaaabl rirouUje
niif by at for xxaqv tatcmt at hr to
ta rwtwreei of Ut cnaattn; by iaemuta; rta ax
tucal axdastrtr xaa atibxtae aabetaacrx twrv
aArM x wxit. Xaai it I xm aarrr ta f la
errvixtoxj. for ia BMMHtin of aas Wl euw,
b6J to toate tnaetf by ata?caaz k exxte
tajati: ttaat taxt 1 axaa aaatteJ bxxtzx cai
tiruna it " fAJ aa srra" lor tat vmi rfusoZ
rxJlrrgbr3r' -
Eiroxrcr. ail ay opptxesl'a sTrta aly
taxt t Utoatr txt raxM of aa, pevuy aa
uwrcct oa UjooLx. k tasas ttot eoUIt cxa
tapa- ax;ttaa oaui of tbewtm xaj vaa
XaUtaicwaxy o$air bxu aat octiixil fcie
atoxt xajtatac Tby gt aacxy at & attics Uut
x ftOawmaa to traiai catsii of ttatriTx, xai
art omy im gixa xaa mxrt pan Lrucrs xoy
anesaiSaaa tfcer fal esexBxtaa of BiriE? xartiuvJ
taaawtrt. Aai va time aJcaa tXry xsart
taaiatifM t Zctae oaert trae antmcic eztness
cf ta ciarasry, xs ZawnJxtoxs aaccly tttakx but-
ku m i cucaxscr 1 hart aaAvn. trr
caoob va r y mm,-f watca
aaa cm rirxawiJ. taxt, 1 kxr tralv xad xRMtlT.
ai xa bcxx xs xay o4 arx tart menxae cf (o-
txrt.
Xat ZarrctZxkAi c km roa atavMr tac axm
Vtnt. xaZ tZ 6 dtxra to txl bar aaat. a iS
proonbty taca daewvcr (XLt to fjULttarwa is not
taxt ct crs patgXitaw. a. Zuaqcix,
Uarcdssa PtoesIms.
Fficrsx Gxxxttxt- T txxra aea tweatr-cistr
cf U coatruca skX S-rm IZtbraJi kbortn on
txtsaxtaxxewaaxptccta. rxa tx tocdanof
yit. t. XL &ecr, tacy ata garaaaalart t xitc ttrlr
aaoccT-1 t Mr. Satcr Hinfmg taat tf ifetr oXl
i a, taxi tax? woaU ban icxaaaatatca taxxx
taat wtea ifcry r Mt t tair h, w axa
tay cxTeetex b a tmt ua. ttey enU fit
tactaMtvcs ot sx aaod atcafa. xaai tbxt tt voaM
axr a rrvat tnwitwtai t-r aw raVau tttxa xal
ccan rttarx bt as fcalmnrx Wrft, ltyr to
u whut v txT- awa naTnx ap orcr
xaZ tb Aeauaai bca ttrv tiam ex
ptrrf aJ veal t Kaamtt&x. nfrtixx to I seat
mat ten x pr arwaeat. bat tfrry nn Box,
tax vera axtova to xrnoy :ta maeijrxxt boiid
BJ3 x aVturac a, wcxta it-ri Jai caul tlxtr
Wjoct wxx f-f i 'Ski cVjebiaz. nt rvt
Ttaml for tftsn- Frflcca t ay caam back brr
axxxxTBtttta a awn nr ficaccxerfx iocs taxt
txradZ. Vitim M.mmjt mxixa tr: tbert
xr tairty sn vam cuoXnesafxeif a tbx Iltfc
cf ccxt need, aaataac a total of Corty-st froex
taxa rfantttma xtox. vto xr axkvc for cs to
aacaruca tZ paawfcat. abctbxretef ataxy pCMeet
of taaa CorrxB ttc pneaaaa to fcfeaU tbtix
cwwt wax ttaea xt that On, wfcata ytw wtfl
fiexfet ti&arf pfftjtna tk pioartaf tayovr
xt exact xx tacaw ami aascbtref attorsv&os
Ztswv.aoaU htmL x tayactf. ttxt
tc Gcvrraaacart afiwki faUM flat' art af Jv&ce
xs prrxsTMaMWi, wlfc la- jBacrtas bat bociest
xxi Ztrtkf U bibaavr. J. XVxsoar.
U ter 1U Sat xr Ca,
caxi rrrr VuS
At rrt-Strt CbxTrh-
rt atrw-f et Fort 5im fxreb, oa SxxaUy
axn, wamawim ec itruzAfc, m M ta
ok wxr-Mti UMit orXer. a acutly
xrrxxt yrocraaaaa of rutruLa betas vrwnind
fxrtadfeeaaiaaa aZ ito cuQerecattoa taxt
X2eJ to tt exam ta avaSMscxsacHy of tia td
acaxttWrvcirarnex tt fiarxl .bcorxtioe
aara bexctzZai xaa Xd4e4 a hrfctcata to tbc teasa
ia fca?C amb ttclt?sx2Waf UUSfyoatffecU
nZ, Xt xb aaarxaaj avrrier rxcsor Craxxa
frhid a Mfaoa tilis; foe b tabj-el bExrt!(
u liarx."" xs ti tata iu tb fOrax
trscrxsro xi &Ttri :
T f-aai utwaWt
Xattoaa-a; a r" . . .lam
ftona to Xr. ftM4F4 Xn. fcma . arts.U
MWthMai'CNMUaMtL
fXfbtxx SovT - X.Xxa
Xbm X T. lUBrr
riaowCToynaaiotf Xiw CinM ; rtHa XM
fSxa4 ntrwV. Ur Cbr Varr of s Tew"
ay 3ffX-Cjcxx;
mI rja cwfal
At tb BtaZ Clare
Tt CajriXwA ew!ajrxUT rrKnt went
rx U UaEkttolCbxrecaaZtf taxMcrtl3Ml-
racof Faaer4ei.ou tW cacaise e Saxday
tt Z7ti uaL Xoars tueuoswvi c-rwxt
xad tt t-HAfTwrtz in tte orJaraf rxcrzunpek
xt Xu, tr
rvTT a4 Iftartto
c xS ye FuCXfoL. .T yt0av
T.tttiaf 11 f 'llf !
.. mj X-y Ctmttaaax,
, . .,Jtft7
- ra t tk c?H-
. X VtWa BxczcL.
. xiaXxfta
Hyatt ..
Xyetx - .
fearfix; .
Tto ...
tJMM, ....
WJwt.,. J!w,ZC Ond
Xaxaea -Ztcaase - XiAUilt Owf, -X 3ra.
iseactr.
Pi
IRJOB WORK KJCKCUTED I"
tToa aaa kjx rcr tt V9
, cv.
fW intM Arr rvH tHtW
imiml.illnrmnl
By 1.TOX5 COHSM.
A Special Sale
AT OCR AtKt.
On Tuesday, Dec 29th
AT W QVXOCK A X.
100 Bags Cal. Potatoes
&0 Boxes Apples
SO Sacks Onions,
Just Received exJIariposa
Tlxlw Bvonlus
New Year's Sale
Twr ta ratl of taw V tov Wx
i11i.mniniHl.iil iiln tin tt 11 .Ami
tot tov tarttr4 U roattaat rxrwy iiwnhi
Holiday Goods
.(js
Tuesday Evening, Dec. 29
At t llMS".kmttl'r
NEW YEAR'S PRESENTS
hUlaiwtiWtttftiwmt tto trrat wWj Uat
tti W m?Wt1. TaUMtl 1 to n4T t txrRtkt
to cay att fvc tkc Lx at al
Lt O Ja tU 11 tL , AattKM tTK
Regular Cash Sale
On Saturday, January 2d
Xt t a aa. at t -xWtvwi will to mU. at Ar
tk. a tad Ha af
DRY GOODS, CLOTHING
Ctwcknyt. UUwvv. lump Cklat. Bit Mttk
axa Caaferaia
Potatoes, Orxicns and Hay
AtMt, tothwcractlraaHatx, a tatr la of
Boots, Gaiters & Shoes
Vo a4 Cao-Sat l aa4 Xhatax Vm
CXxtrv. tlx Lite "tr. KM Mtatox No t arr
New and Old Sewing Machines
lb a New SMtrkt lrll
Gas Macliine !
trOXS Jt COHKX. Atti.r..
Xra avtrtisputHts.
CORPORATION STOCKS
FOR SALE.
rmbtimv "4
E.u.majt
ltr4ttu4S. ,VO MM
MTKli. l
HlwJi.. .urininnl Om
lnMT"M.vtlt. - . " '
ni.. v
Vntltl IHtir. : W t
T,IHtm!'itl'.
triteiiik IB
urxin.... ata
EiprKlty tl !W rv
VALUABLE TRUTHS.
-It yo ai taSerlar. frm taHt
-wr Uarattktax ex a toa af rtciatia
tatatCMT, for
Hop Illttrrw will care
-If yox an t(p4? aWaf. tf jwa '
-ml ax aUptrtlrX. wttaoat vfeariy
kawtac wky.
Hap Zlltter IU Jtcalae yit.
-IfyvxraM1aU4rT,sf bit wti--lixZ
yarlf Hk yoar Mseatal
IIp Itittrrw tvllt Itrwtorv yota
-tf yo xi x xia af ViUe, or
Utoawf wxtra4 f Ut ttrata of
roar cnry-Xr datlr, or a tia of Wt
Htv UwHks or IT BMii;llV,
Hp1tlltrr will Ktrtacthfn yon.
- If yo a tafiwiar fraai oreY-etta
'or cnaXlaz. aar laxltctrtlox or
fattoa, art t yxr lo
fxt. at ll ohni tt cae.
If ap lllltrra will Kellrxe yon.
wlf y ara ta tk workttoo, oa tkc
-fin. al ta k. aaywbcrc aaa frtt
nxat yoar tyvtm nrrxt rltaatiax. to--1X.r
tOlUx. witfcowl taxial
t. Hop Hitter lo what yan nrl.
-If y at oU aaf yoartoaof tkta
"aaftaiMr. frrofe. yoar artrrt
-aaritaxr aaa yoar farattlra waxttx-
llop Itllfrro will clrer yon acw Life
naiu a ixir,
-HOP BITTERS H aa rirxaaLkcxt
tay, aa4 nfmktar tooriar far Mk
YMtti.lptilr,i, rrxr--tartarat
bxrmle, aaf twrctcalar tt
K eleaattse tk rtootarb.
Cleanse, Purify and Zurich the
Blood with
Hop Bitter.
&a yw will tat a fckxc or txSrrtxr or aoctora
to pay
I10P BITTERS.
l4xacWmaufnraata4IUfmktBrFUxrlx for
tcL-roaot rfrfakt ao fneara watT.rra4rr1ax Itost
xstbitm. rwTctcator ta aMstb, ax cwxatB txa
ttoatarX
-ror Sate ty
uoLLisTin x ro . niaui.
Mr. L. B. KERB
Just Received, Ex Mariposa,
From Great Britain.
a vert run:
SELECTION of GOODS
- scrriuti rox -
GEHTLEMEFS WEAR !
rXSSJICIXG THE
Latest Styles
Geatlemen Please Call and Ex
amine these Fine Goods.
. AilminiUratorV .Vottce !
The irxiiKiwrcxEo, iiavixo
inn .t 11 i t AuniwiKr mi u
Ml Of MM 1 M U IM Ln nM I W .1 II
4alrrt4 HA rlx olk rria It 41 mi Ulf
MUUMMMtmHim.
TOO. ITXEETT.
vnt. iiiIMuik ras it
FOH BATiE.
ONE 125x40 SWE VALVE ENGINE
tx COOO (rEDES.
iiosoiru. I EOS VOEU
jHtt thiTh!5 f&raascerattn)(ill
t, X. LTHOATZ.
0
Stamped Envelopes
P T1IK PKXoMIXATIONS OK
ntton Oak.
Xiewis J. Lerey
RKAL ESTATE AND
GENERAL AUCTIONEER
(fSSS MigtKT rtt i M . WK
Perstml Atttfltfen Given ts the Sate
o! Furniture Rtal Estate Mi
Genral MtcwhKs.
VALUABLE LEASE
City itoid orty!
tVHlMX ATHTltU .UXTtWf.
t an .attracted m TttUVAwKXAraaL ao oaW
kt rakNa 0rttx.tM x44 Lw 4 Hitar
ta aht SoMaoraai tMt aa ta
SARATOGA HOUSE
We lines day, December 30
A)ttta,MtltlraMMntlaii
TW tx ka 1
tx
trr4.
kttxrt tw a rvatat ut I J tr orwta, nwvtciar ta
mm ia wot onoa t oo nr w t o
U ft u a.w of ia-
) ka 1 l r ml a Prxtal of IM rt
u tactar omit fotio fiaa tt
. 4 at tk at 1W TottaarooWwhak
Furniture and Effects
i 4rW w'tkRwtk
.w. rnui wmo, bUptt
iYvtvr awt t.twar. W a 4 VaoiM. Car
tala v u Rckv t npr Ttrrx i No,
1 rr Ritr"w!. 4t raroUwr aataatCwa
ixt. i iitn . ptorrot uar Hrk -va a am
Also. One Horse, Perfectly Sound;
I.Vls J. Ll.ll.1 .tantmt
New Year's Sale !
Ihr nt-- i.t(!ir iSLANexO t nut rwa at
Thursday Night, Dec. 31
A t-VROE VARIETY or
NEW YEAR'S PRESENTS
ICttlx J. Z.I.ta.1. arthtcm
Furniture Sale!
On Monday, Jan. 4tli
Al IS S .'J..r (-f Ml f. 1I.XV. .IT1. BttX
5 1 it i 1 f ofonof.
HOUSEHOLD FURNITURE
i f IUm . U st Wtrwoak v, BV
fcT- - t rit-i tUn vox Woi'
iwd -.! tui .ir Txxh- aa4 aatn,
Ltj.. Wh-. Wht. iMW. Dnk. Stoik
tWa iw. H Kltr4 tlalx
One Upright Piano!
iai i' I u HHK) to Xa Wttir r.
Orh Vl- at-h 1. CW, ko Cmw
i -( r .t Wot- mo twrkoty. T raxa
t ta-o J" U 1 r tte, 1 x4.tx
STOVE. FIXTURES, ETC.
Stjtfping.
3NTotlOO !
TO THE lOMilMCI
ML
Inter-Island S.N.Go
T'lliroli.ll THKKTS Tl TllK
Z. TOI.I 1XO AM1m K.T rr. ita- WW at IW
tBit ot id favr NutJ t TorIl tMrtar
llcaatKi pri ; a utro. W i. U4LL. wtu W
Ua4 at Kaoxtw. tttw Batkoao I fakabx
ttfft HirNt an i tatoV o u W ta tHaxoc
By tkUioat-. Tirt)i tt. Bkti tW rt tw -iip
t tTicr t -lir ( ,kc '4f
TUKETn XE rtlS UtlXb TElf iaa.
ilrwf .tit B"3- a& IW-irj
eo- Tor -- . -r.-(.r "k-
Inter-Island S. N. Co., Honolulu,
TIME TABLE OF STIAMEIS
INTER-ISLAND
STEAM NAVIGATIOH CO.
'TiTTVI I'l'ED.'
Steamer "W.G.HALL"
'IMCztlxxlzaxUL
hate
W.h n r':V,ririo lumliitl. M Kobo a 4
t 11 alt
Steamer "PLANTER"
iTilHnooi
CAVIBOK. C-wvMoXar.
L'i r. rj TTXflD V. at X p. at-, lor XawUloM
Koloa. ElcoJe u4 Waiac ftrtarotoc Itaora NawtaV
"w "T7 a a . mttttox m it
tela ij oar at i a. as.
Steamer "IWALANI'
wcaUrtr fltoa. If aat. a4 KvkaiXaat
Hooka sa 4 Iuihta fiavxH
Stmr. "C. R. BISHOP"
M-U aCLXT rtatiV
Ijt'. - r-v StTt&liAT al a aa. ( Voloao.
Haiaix (aS a,.d liit.A.r i ao K.tort Kxxat.ro
tarataz IlaaaVi "tt TI ExUXT. all . ta
ao bJkckiax WaU.a aox ttaia rvtry WKO
SESDkT. aaa anrla at llm
'as air aa a. as.
Stmr. "JAS. MAKEE"
VTit raw rrxaiartf to Saaax Caxal.
aar Offllt of tk Coarpaat. lool of Kitooex ItrM
i E5X. Wmtary T. K- rWTlk. IWlcaL
Haxotala. Jaaary V 0
3Tno brntiscmrnts..
Xotfce to Creditor
lL I'lIliXJXrj UAVIXO CLAIM-S
ZV araiaat Ce Estate of rol Eiano. tote of Umm
Mx, Oakx ar Wnky atgyt ( erami tk mm w
to nomtiwii a at iomomo- ana a &
UU olf rrriXed ao4 oiht far towcWr.wWfWt
cr4 or aor. viftkio rta aoawtXt taaoa lx
or lory oj:i w turr auiol , alf ai o ! tW
tI arc roio(4 M bmW tionJaU r4.
CSafeo aaay W luM v Ja r rolWra UtNtf
Xc of Lcwrr'aXf.oW. lo JIowommi wW mi
f w tWwi for Ik jUatiituaWt
It lio4a'.x !-.-rtsWr ra tC
r. K XMXOA.
KXUXXXXCAt.
X4UWaor f tW Ef-U of faxl KWo.
V JL. M'vntao, AUmtvtr MIt
Xoticc to Creditors.
1 11 VKlSti IIAt'IXG CraiMri
Y. KaUat tW Ca t 4. X. DklCLK. lat of
Uoooiaia, Oak, ar Wnay W otwt tW
rxaMtxr aXcrrtsxW X4aUaUu(or wtt Wttf aa.
axeZ. of U cooWt rtau x1f ortiZ rtao
roar aoocWr. wWiWr nial o aawcatox. wKX
'a fix woota fraax (W 4tm keroof oa tWy i W
iwni oarrcx. ah ro owux to taj ar r
uU4 lo attt lata wyakrxf.
mx4 Uoaotalx, for xa 'jm
W.C riRKE,
WW ft Xat WiKaxMXraTof Ec of 4 S. ZHWfet.
Mr. JOSEPH SMITH
mix. u. frjjt amummt rot
am outsict
KORTH KOHXXX, HAWAII
ail
POOClta. PBMHLUUIBI. IUHM
ar r. Aoowa o.
I Mata4U i Ii
LoTloVrrwTH n m
MlnHNuMallllul(UL
MM). 1
31st BoamW, IMS
a IW null XoW toBmo. ill i tilm if
loaoO)itfMMf V tHoa, mm Wmm L,
fck a W of rOfO, Wf tW atito WoJy4K
otW W ooe TW aoat ya rwtt W
WhU fit 1 1 .ox. OxWooM ofT
TWO ACRES!
Ot
tW aX aJ , w--
too!, twtarwa IWo. iaa a t ii
to to o4 la m iiiiitla M W
o aoay a yioiiia t teat, rHa a aao
waoto (a tMM W W aaiojaaw W wa Tom
tt r Ta-oao" P
5 V" Poo of f of yiWoi
tc r. twm w w
wr . rvant. Aoiaaoii
Regular Cask Safe
On Ttunday, Se Slat
it M a aa at atiatroaitt, aa ka4aaooo(
DRY GOODS, CLOTHIK
FRESH GROCEBIXS
Htil t Wrt W
Wk W Wax Woaft rwaaw.
One Cottage Piwiw4ia
Also, Six Deaex Ctxirs!
Mortgagee's NttKttfSiii
Uy mt:KtTNorAtixtMKit
J f XWTWraniUT. iw Xtfy r aoc
no!, h :. r
x.a a4 awiawa ra axwa o
m MM rk 14 o4T
77... . , .max of tart Ww W or a
3f- tS
ta. ma mm jfc; I" '" nlW I
m" 'naif H . v4 "
iriuu ii-a a a """"
un. ar istM fct.'v - L1
S .HI
KiuiiiM a.nn.1 J!?LTiriiS?
n, tm.4
W.i.ii.WW " - -T-
mn lull rn -T
rem nm n.. iti J!gg
t "-, Trr ,f.-
mm t.'TT6ttS
rrll JLjajB, ,r,
1 lot. WW ao J.fj; aVaJtoaajia
tvj u r- " roioWg -ir
Administrators' Sale
2? ' U JFtJvI X'jL' Jb'tJE
lornrr of VmianB Jt IWrttaaia St.
-
Wednesday, Jax- 8tk
Balance of Furniture!
guiicttl aj3ajaWaaOXBol
Wota-hi t4-o rowwottaoj oa O
Tw- EWf oo yajOf a I.
00 Lore Mora.- Too
KOA BOOK CASK
Very Handsome Parlk St
iMm. imii 111 l.j iNMnllii
M TM fTMiliiil.. rA tmrm.
1VI o cixiit o Notat.
; tafTti iW
Pine. Dinner Set!
Glass and Crocleerywaro
a. r r-.
ACCIDKXT DEPAXT5CEXT
Pacific Mutual Life tac. Ct.
' or jLifuasu.
.i.tn Pre. 3i. !SHI,SI63,I0
S. C.WILSI,Alnl.
MUTUAL LIFE IMS. CI..
Aueb Qtc 3ht 1994. S133X75.I7X5I
tr r..ln M U Tmi Ut. arf b-
mzmmtm turn
sunt S. C. WILBia. Agxrt.
Casiss or
ROOK SALT
HoIIACIvFELDCO.
-f y
rrTK aM.KTNI
X anraot Otowra X MWIXftt It.
KMAULtTT, oo4v VW Of tW fit r urigr
Coarwaay 1 Wrtof Coito af Btt iimaa,
aI4 W y. aajt wa aoBiftoo w oaa lin no oott
waataaiuMiogfHa i m
O ooiaftoH iif bTofW!' aw.
i aa, x p oo wv tw4aifwi
of fas oolo of tW ia WWrtao
4tuv4 of toar era. 1te-a ao flat
U MUM roa yaaa,

xml | txt