OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, May 25, 1886, Supplement, Image 5

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1886-05-25/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

1 '"nvaifiyi .
.,ati.iiiiuiaHtitc
r rii-aiu st
-.. GAZETTE CO., (Untiled,
-t Ttieadaj Morning,
t. L IKS PER iNSU.M
a, . Vri .3 in A4a.aa-.
, ATKINSON, - - Editor
m M WHf7KET,PufcH5herand Manlier
hi .. ATTATf LEGISLATURE.
5ESSIOX or
Inn Fosr Dat
ItBMI. JIlT 25th.
L-.tp.iTred at a ftraisia-
. rognJatwQ boor, tlw roB-ciil
-sr. -ito by less ttian the nc:fcer
,. s -rt- ;urwl to mat tperci.
's ' line preritxr? rswtir ton
j" rvad aad pptorL
petitions w ttwa prt
- wialiR Kms.iobi resitlt-ztts
-7 tbat ?i50O be arjpropri
porre oi isxpronaj the
- it TiliT XaUeilfdr coesHen
r t. Ipprf nation BilL
. rrFeataliTePihiathefoHowiEp-.
w appropriated fertile pcr-
- ; jr ir ibe streets ia Hilo ; ta
li t. r. -pnitioo Bitt. 2. ttat ilS,
i t npnateJ for the purpose of
- a atari at Hit To CocsitJw
I-in-i;. 3. thai all d-lwri is
i - 2- made free. ' To the Judiciary
:v i that J3JXX) be appropriated
; -irpose of ervctiagtTilii ings to be
- i fi-a market Tabled for eccsii
n anti. u Appropriation E3L 5,
1 " 1 1 appropriated for the per
- 'f-r ci-lmc tor the AarlBg of irater
ti."x the otr of Hio. To Cecv
r tlrt- i. ll'h: lands. Ac. The petition
li Tl.if &l xaor lepers be sent to
ivn uc V.al.,a-ai TaaSaziitrr Cera-
IS., i.. : r-.-watatiTe Kkinrdsoc froa
.--. w Honoaala. that as r'rr-fiA
i.i.---t.: -,v.tPi--
x . it - .. - 1
. It
VOL. XXINo. 22.;
HONOLULU, TUESDAY, JUNE 1, 1886.
1 WHOLE No. 111b'.
appointees of pobKr ofSfers. 2. to amend 1
sectwnlSs of the Cirfl Code. relating to!
t ni.v. .a. AU OTuTnie Tor S
Basest HttleseBt on tkaa mJnir nf U-
P-Kasoo. The raeniber al read for the
ji u ice mu trst taeatKmed abore re
laasg to use asendisipsectioes 266 7 of
ice uni taie. aecoaii reading is order.
RepresentatiT Xahale read for the Srs-t
tisje, hnr title, a bill proridiag for a per
nacent Mttlesseet on H. K. H. Princes-Fcornaixelaiu.
At 12 adjosrssat had nntil 1 j3D p. m.
ATOUTOOS SXUIOts.
Atlrto o'ekvk the AmbWt
cocTened. Presideat Walter is the chair.
ReprmeatatiTv Dickey read for the first
tiroe a bill to aaead sectioc 63 of the
QtU Code, refatisg to Tax Assessors. To
second readisr-.
BepretentaSiTe Baker read iorthofrst
tisw a bill to proTide a penaaseBt settle
cent for Has. Abraham Fornasder. To
second reading.
Kepresentatixe Kaaha read for the first
a bill to amend secikwS. chapter CO, of
the Penal Code, relating to tke fees of
jorors on Corosers iaqoeets. The bill
prorides forth payment of $5 to each
juror at a coroner's inquest. To second
reading
rtepreseBtatftr (JaUe odered a resoio
tion that the coaaderaiioB of all btlli,
asesdaesU Ac- rWatinr- to the liaoor
lav? be postponed nata said bill shall
hare passed to seooad readntg. Indefinite
ly postponed.-
KerresesUtiTe Easai read for the first
ti a bill to asiend section 1, chapter 1.
of the session laws of ISeU relating to the
23nsinrss fart's.
jHrdymual (farts.
BISHOP c- CO., ed. a rowe
BACKERS. 1 HrcmaSlcn t ,r, P pr Hmt.r..to
CIAW EXOIUNUE OS
HE MU Or C1UFSM11. : : SUFIUKWW.
ntANKTVHtT-ON-THE VMS.
Ti, CnnitUl BuUbj C. W .t43,,, lnir.
T CwiamWi Ei&Uac C. SrtMjt. Sjn
Tk But. rStvZuluAaUiM.u iu
fnacin at Catbttknta, B u4 nrTltiiw.
IVtailittdlUMuMklMkrtOnm
TW Asm uj IbHa lri4.
Ti,CkutBuI. . LMln.aMtnaau4.blM.
AadlnmcttfaMnlSutotSiMwt IKH I,
K CASTLE.
u4 UIT rVOr atmW all l Caao ,f la
fl 10a44aaa. Ir
A. ROSA.
inoRut it uw w mm poeuc.
IOa ir, (a, Jjv Crt. AUmim llik
IMT flWa. S. If ly
1. IIAOKI'l'.tltl .V ..
CIJIEU COXXISSIOX AGEXTS,
If Q.m Tmt Haaalala. H. I. lit
r. .. scii.vi:ri;u ,v c..
Importers 4t Commission Morchants
HaaaMM.HaaaUaaUUa4,. ty
'unu a ro..
COMMISSION MERCHANTS
Aa4 latpwrim af as4 &aJan la Hay, Ulala. aa4
nt Samwal Frvjac.. Hiailara. H. I. If
VHJ.IaM ATTT.TI
JOKS NOTT.
Impriar aad leajr la Staraa. Rmca,
vtara. ae ramata:.l.(any.UIa9ae
' b(m . air. mrani xncuKi, upaamm. 11
IWf 1,
ilRS. A. 51. MEL. LIS.
F,aleoaUe Drraa aad Clok Maarr. 1
1 Fart sbaat. II wtlta. n. t
ii ir ,
PIONEER STEAM
Candy Manufactory and Bakery
37-. ironsi
Practical Ccaffcticttr. Futrr Coek aad Saxtr,
WCT "1 Hal tr.sacaa N,,b, aa4 Ton. 1 1 J
U WII.MAJIO,
isrosiES. xasrriCTCSEs crBourrjtEX
ASD DIAIXK IX
fURXITUKE OF EYERT DESCRIPTION.
FVa5m- WiuiaiM astt TTmk Siw at
tk M tua4 aa Uatel MmL
Onto trvat tka achtr I.Uaaa arooasll7alUtt4c4 ta.
WW ty
HOKOI.TJLU IRON WORKS -CCV
TKI niilE, SVt:lt MILLS
lt?ll.r,.0-o.r lm,KMU4 Laa4Ca.ttir
Machinery of Evory Description
4- XaJa a OH.r. -a
factinLu attiatioa poii ta Sal; slieliaitaWf
aj-JOaVIWKixa.-ar4aala.atilaka. 1CT U
K.F.BnRGESS.
civavsxirvrox. a huiijDkii,
Saay a KIa stzrat, appeal tr Koaa.
Satmataa (m aa all Ua4 of balMiara. Vara rc
,atn4. Oear aa4 starra alte2 aa la tl lawn Eat
1 alyla. lifaairtar mt rry 4crtrtlti 4aa la
ta a,l awMtaW araaaac. aa4 at maoaaal rater.
HCS lj -
illttljkiutwl tfar&s.
TELEPHONE 55.
ENTERPR1SEF
PLANING MILL
ALAKSVXKMil t' -TKEST
C. J. HARDEE, : r Proprietor.
Contracting and Building.
tB-XoaMluaaJ r. -a :.. aaaU V3
TOR VVLE nd Saft Stareo-J. Cnt
and Split. lias sat
GEO. LUCAS.
CONTRACTOR & BUILDER
Ilouoluli) -iciiiu Planing Mills,
i:?plitiii!f, HoRolnln, II. I.
Staaafac'vn--aj t.ii i o(
Mouldings. Brackets,
Window Frames,
Blinds, Sashes, Doors
Aa4 all Itata X tfHttut WaSaK
Turning, Scroll and BsbiI Sawing!
all Htxn. or
i..lt.nn
Jnsuramt IVotitrs.
Boston Bosr.l of I'ndrrwriltrs.
ttaat I.Im4,
.'. BKKWXK Jt IX
A I1KT1 rwr tta Itanattai. l.laM4.
J V law I,
rMlailrlpbix Board of rttiirntrllrrs.
VtlKTa far ttta llanrallan I.UM4..
.OK lj BESWBBC
Insurance Notice.
rilttN AKT Will THK llltlTtlll V.r.
K .tra Xariat la.atawa CaaaaaaxalUaaHeitaaa
mviT4 la.traauaaia la Krfur tli Kataa mt la
"Mw Htm MaaalaN aa4rtta ia I1 :Hav.aa4
H aw vfraa.T4 t ta rHrWa al la kiwi ta
wllh awlj! -4artta aa rrvtakt aar .lia. "
tubo n. Dir .
la rcalBnl rr Mar Ia. Ca.. Lifaltr
tiAmii'itiiii. intuit
FIRE INSURANCE Ci 'irANY.
Supplement to the Gazette, May 25th, 1886,
!-. 4 UitiuM Jr afnnwfaiiamiiaiercl 1
a-Gtrrrs -IVpwrieiif rU ULxsd twr. bt u sNmi ft tHo-r Bla-
-a Ci tfiH of April, m BkMC etory ' c-.gr, t P--t i, ft.t Cimst. T t 1
caa af tts.cfu. . bf v tjC. thf .
an l ra"l W fT! B T ul ptTOaUtjUXML aTbt IfT-FW I
t AtcsMtU of t&u m W b dM W vXr j la tit petukro tuea 2riri-i ia Vr-i-3Cria
eaasrt. Tt iOLrrC2it t-e roLitixxi ' in&un.ix3l bvtc tutlvr ia.-Wri ot CiiUoroi,
j vo cvjcilacvtl ouii t Qah tC ut cutiti- Cbtf ta f tamtvf u&portii tau Hu (rocs
c waives a cjvst p4f .. T pcTjOtfrmima
rt tv ptxty. aj aoC Htmmd V pas tti-wtf tar-
-T3 t3 tgstivut OHHC t)f ttM aalia3tfOt.
Ja lrc cs tiuftfjn, la tl ftcory rf lit
--i nkcw iyCjraLatUD n Cm 9au, ry rr
U JiWtV t V4 ft .4 jacia-CaMCU ai CUOt
C frVTTJptwl tttJU BtrlVf bat Ofci.
cr-w! or ' zjt tcfjt,' a ba &o 2ct
c - o taec-t of &m prt t3Ck.t-. CscW
tiM Vs4mS Sta-a vcvcU rvcordi u K-J toi j
r-r . . .30.se. t?T . . . . x!
rn . . jkcj.il tsfrt .... . ...tJtxo
tw taa i
UW. .TTJWn JHK
STl JZi'lto l - .a-Ui
tKTt. I S .. ..
jo.ar-t - rs.J
:-c 4sm rwa .Mt. v
- rSJSS(L5. 9al.M
TO PLANTERS !
2 FERTILIZE R S
iv.u-'tu tvlt3uu 2?g-m1 Bjr wiitt-tat tintewf j fjcr tissw t&d tvu-aznt. -tnUwt Aima of
s taU.a- ts-t urs?t cum iz c em acu i
4i0iui wii "uca li ba2-r t-riUac
. -: XSt b 0 M lil HOC M TJiiritKl Of l-
- .L3a3 t'T"- KIM OOaf , aUirXXB&. ta-Jat CUClal Oa ;
v N-c-ti -b tu 3p(urt. It toon iio- tw rr- ,
aft CWB j lOfW t-Ur atja0 U CM aVI j
c uai c SoadtTx Iwxs Ui outbrr of 1
C -.-14 ptaCtf. Uki bfaV-a Bp SM k.4T f !
- -""-j b t tvtu-1 in tt BMav u fevt
OaA(.t BxkO f tOM tal-O, Ct PCOIM f H-HXl
br rv.htaevj5 &asX Liouct cnml U
unci t-t flult tfto tMidawai fcav I
ck kn vdl ufa-ro tu. pfinjoo wf (Or j
r frufca-att. ApsMk. f IfgoWf s)f ULM --Tt Of tit MCW
j -of r 7-- U orr-iiT 4w h puvv
- dMt--Mec 4 a&uar t artj &sti ftu-Uf
v . wy 1 r Ga. j'-ritf . aa.1 cm c- uiu C4Lu
cxprirMdC oc tc w cc u pwo.
INTER-ISLAND
THE EQUITABLE
Life Assurance Society
Steam Navigation Go.;"
o. 120 Broadway, New York.
CORPORATION STOCKS
FOR SALE.
para4 ta la.aiv AaL. acaa.t - -. .tnnvaW Itrlrk
llalMlntl'a.aatl oa lrrah. -aLa .taffaal Ikarrta.at
ta aa.( r.aorai.1. trrm raHicala aaaHr at ta.
oav. n w i. i v - n varttl; A
INSURANCE GOMPaNY,
or n vmbi k;
t II.lllMiV MEIimiMlIM. tTKM
C 3 TT'RKaal Vh laaK4atalvl riiaaa la
aaaat faMaaU ata .
A J t-tiEK. l fo, t. Haaisllaa l.laaA,
JJ It
ORIENT
lunurnuoo C ompnuy
OF HARTFORD. COXWIKTaWT.
MSHISStrSJttUtallST.MU : SUIUSUL
walja aaalaM Im at aaaaaaa ay Maa ta
MWMa. KiTtaaadlw. ItarktaT al PanlMH an
tUaniV Inan. A. JAIOKat.
ir ami tt Ban ilu Iaa4.
WASHINGTON
iDRAN'CE COMPANY
- Sachusetts.
- M. - . SLM,110JI
w, rit, m
raralla'.- oa
aaraUaaalUa lto4.
fire Ins. Co
INXECTictrr.
J. : $4,401,830.01
ri.V. .VUKlfT T
tT iTTanTrjiiJj.)
nlli Carrier C ... A W1
K. O. HU Sm. . . ii TS KO
tiUrlUtC s. .C. ... utu) no
nu Ttrfeia. . u w
If aatlt aatnM-ir.t u 1al
vum IMH mmj-m-m n.-r. ntuiliit w C Bo-w-t Co... ...i............ K KO
ma
M V30
aa ,al
T t!l lS7aTXaal ImraJC rtttrm, Tt Ikt aia4.ka ... .w m HO
wtwa n wtil nwj xaT. It tr trsirta ta IUl.HH.it,a.H.Han. V
U -wtkl hritat ar kotk L. i. THlT!C. fttAwk iaUr.
Al rrllf Tk II a 1 t ?5 unw rnprriTin r- a un ibnirnnrtfli r 38 twt-
wt63m6r If U nMLL nu-runrcunDLC ahu i.-iuioruicoLC,
BATl. Catqaiatr.
LiaULrnii. 4 jt ccat. i!Uaa .
Win raa rrilarlyt. Xulaaa.1l.al ..4 ' L.US.rLj- I,-',i:Al,,S
&tuvia arr Ltktlnt, m ttny UBvlanl f (
avtMK. Utxtt (ktvit ikal f it; xi,r Qf Mrtc
twptijr.
Acmavc i ro. s n mj
Otttm Armc .... .5 33U it
Tatl r4c7fetWr t . f T ,3 M
ri4 lVkjiMi- tMTiMtlM.. !Jt..m U
Ivcwbk i t.Suu.C3 U
Steamer "IWALANI"
EVEHT POUn BECCIES IIC0ITEST1EIE
Whit are the Elemeats LacVln- in ;
Yoor Soil t I
1 I HAIUMVIIM. 12. NLtlabdtfSMhIlilfulUI..
r 1 1 1 1 1 I nn r veil II IH II Vtmr k- i: K K SH IK ,w.w.iiii.
UU I Ullvl MUUIIV Vlllll Wa ! WIWI1WI
. CtBftllalir
bw tuc tk Bxia ll4V3r Bntiu. Tty avtw r
Daru -rfcicC JK -rit iurdMUy aJur. TV
.ibaia m BtW f rvi ta buim uf lb mtm
LuoiBtMun:
I . soc&oja tu tb mjawr cf Itaa'Jur.
d U L - ajaU nwiiBtai tl qaatq ot rii
tt- JC fX lVMiatvQ OXUM4WmllUC,.lAa 4lZ
4k pacr9 f dwat tMits wwtkata
tjr ucuf t rumA ca m n
u rptarr rsi tfca t& prvQt. H feu.
-.au miai K t KcQ bctr far ct.
t-aujft SftjTcsfxos te ttwiKi u tut 2Xat2v
r i- HaAi -c4aAaQ of ta ni ita ci-ll &n
purlin f t ptruiaacuor til ecsltaAr
3 uj, u itrj cmC wf kcm w4 (urtitM
i nW s rvV. wut wa dm4W w
t'4f -LS tjf C4Sf v 7r ow
tiiai e-vr Aac &!. ita an. &wcr Ub
utu r 4 .w1. A pvUtc ni mm t
(it... sb uf attiuartiiFJUt by eaa
UhwmS ininn
a if tfii -i fiiv cuscu tta to Ut
tWr u Ife errsu &ovM2y texr
& rjijo tfcn Btiut f r A- h c
- ta cawtou & nUrai ctJJ btti-
W-W.ta. 4aVa tVAlti S4tt tVI Qtf tjllUC f IA
mtr TiTiana f tb rul ai tb ntwjSirhi'at f u
z tft nun tsu (
ts utBai"C iWaiain prus tr k t
-..4Wf tfglT TfrXaOt. ti bJbf f-JUd l&ar
a,a 34-rt4)r f7 ttrLacu t- btuci ta
aaaT f rs w. vrv .tJiaWrj boat pimc I"
t WAVmm. TbOi7 mtpbOAOM MCii
Cwfn Kar4f t bM ft t-tt Car JZj& SscCTTMirV
i aai a4 tK ajaf ttl4
at(. E t-Tj-:;-' I- cuaf r wit.
-tfi- tM scar. ai f--vU to; wnu.
twt -ntt s ut vrr MMkca tr- aa tc-
rn rin et ibttaM tjcii b t btter i.
'.3- rtvt ui c-ttzd a Tt l jol ia-cl il
Jt. ItU Bwoi Jv4t tit- Cuaseifaf
La-4C-MiWta uoMr Co qaet.
-M-jaK r-t ai prc-T -
r -L1J immilBlfll fat tal OMlcC WHlt l
a4M gtw'rr m Ui sabj-Ki u4 ruort u
tan? it. Can't--
Ti Otvaplxiaa f td BritlUa PriiMUte
4 r--tMttx tn-nf-- f Cuurf t-tir iMorat
I tmBtvnvt n pw w -f U
a i4W 3-aat f G-aaotu oa Kb tr-vi bate
tiiffm tn fc'r t vow IKk af y4.-t--
t m. fa iiiirin a- " : ul. SS. dr
111! Ml 1 fH T tW f (X LaX H iTUW
ttwtai tkM tt4ma.e-. CttwriTi-iiri-wiif
afc- Cl lalC.iim 4VMMC u out. 1 j
.Si. HVf- k4U, I
a it C iWH i att-faS
:!Stmr. "JAS. MAKEE"
THACKS or JUtlUt SALTS
IN QUANTITIES TO SUIT
JUM.ft fteCni. t.J--f sPIClil,
SUGAR CANE MANURE!
Bat U ft--it Av7i a4 C-ralci-
. .!
7.t
L-W ix!tt F.). - --
OcasK MtOtr. a -a aval SEC
ItMrtMIC rVUUi L
u mt4 rvwpuM
-ltf -fc21
AakaUfca ?t M1 aWlrUa --
C.mtiJ mflfttt!4.-S-IT
;c-.tl-iz Pub iJ t lpf.4U mt
r-c.! ... . -i.-w M
a kin d wU - .
ita-u-l- GtfuKtvfi HITCHED.
.ar.itte Ckutt4 u tb ArnaixUxr! -..Bf; f
W1CIB- CaHftr
VUi ru mfuiar ? to Cigu. Caiul
J . "wcTTtary T R POSTER. Pr-i4t
Hi.t MAVRkM tt4- 103
V) IM! Kit '$
Steamship Company
STEA1MER KINAU
423 -rr P-ahI U wrj 4T prfa
wr rwrt ftSMit. I UUe.lM
31 -r pa 14 witkla I 1ajv after
li2S-jtLl.ftJdaj. 4 VaWUK
-Y .tr Cftt-ff t Xter4fr Prvmptnrt
k tk nt 4lftwd aV-vr m avlir
U ll f..r ay ctaU4ikt. ckrrfir t 1-TitaOtt .r.a t
rrtk prajBapUj U rxfilaita' rW. W aW
1 tlMI W STVaa.4n ttaT Jf IU $4MtJ,
' Contojtotl ClaliiiM-lVouo
ft Vtkl
Ara. rr Trvm kr4 -- m.iiui c vv-
lhm o-ru-trsii-jtaLk. 4icONTk?ri' LK
aftarr tkr x-
AU Pottar a ttytw limmu.;
u PTtU- IMXEUlATCLTftC-M trri4.tf
latwrj f-M f U. U4 WlOMMt tk tij ( tllf
! ftUartj 4j;. am.l Hk tMk-T (mb pa
,tT Vt M-,fcWta t ril pnxiarr. apf t
AlaEI. J. CARTWRIGHT,
Honolulu
3 Xart Lua I C
KINC, Commander.
Tni it- ra Qrrmll Lnf fnr EY-. LaawHaaama. ptfrcaaraLawlaratalala. hatt-1
periment-
Castle &Cooke
U. L9krba U.IU4 I
f CMMtii(Xt) DAY.OciWr t!tk tiiitbfc
, ti U t.--t X UT MW-Jtef .k m. f tk ur. f
1 AlsarU fti JUrrpa-. u CU Ct CM f Kh j
Tat tMtBT fCxxa n4f ii V'LCA0 TRIP. '
riWtiK kaav . 'Wtlr thl. r.C I
TtMTtata ltu;t 4 1 ftUftt mi tb Y caft
-T1.M tk!tau4 .Cbtai mt tk ntb UU . K4T.
1 tk Iwim Ut
ttckltt r r r k bucxd tpi ptothk toi-
fAV. ttFTT DOtLAEs. WHICH PaY ALL
CHAit
1 Tb Kla wt ' aJTt ta HK Cafar Mratr
VaifiM TnaK m Trtf.HI tn Btkl
f m Ta-4ft al rnr iartbt trta
R rRAlS cacttat tk Kfa uj
VTLL T't"-"B i BM ktOftiftat Pia44t 1 1
rrm HtU. UK raaCl. IT aaUaaU tft
ml Fruvt k katrt
Flour! Flour!
well-k.no ws
Buckeye & Pioneer en:
J an r-. mv Pit
aB-a4 Fni ak 1
BRANDS.
A Krst-Class BaW STEAMER LIKELIKE.
and Pamily ilour.
H-roa sals t
CASTLE & COOKE,
LORENIEN, Commander.
L.'attB rt a. t tt .J4r r i P T e 'K-
, mkaat &M.at kUt. Jl VK 4 Xtt 'ttr?
Ckr Hiv HtutUKlxHct. R.tara.iiC
n ato ftt tk tvkm wu tmiit Wck btraW.-
.T ML . 1-11 f If ftka.
- 1 mi Ml
mOT RFPFIVFn STMR- KILAUEA HOU,
JUOl fiLULI I LU WEISBARTH, Commander.
STEAM LAUNDRY
WILL OPEN
Olff OR ABOUT
APRIL 5th, 1886 !
Waraa coat )tlj Met THU Vll.k ta
A Pure and Unadulterated Article,
Aa4 Ka.al If aat aaarlaa a. aay Tk-aUA.y ,,ar
ataN rat ta lAta kla.4ta.
cir-riici modlkatii tit tTr
Freeth & Peacock;
1M1 iaaa falaJtcaaUHial 1.1.1 t.
FOE, SALE f
Deane's Steam Pumps
ClArifen, Baxter Eiijiec.,
Iron Filter Pimicl. Filter Cloth,
Sigxr Cooler v BaUrcii EwitcLtt,
STEEL HATTiS
E. K.Cir lUftl'.
l'ttf at rartaklc Trarki,
Klr.tlrakr CBp,ltIti,
Cement, White & imperial
Firt Bricka. Fhotpatrt.
Ktpi ted K(g Shook.
Sugar Bgt, Binti & Tvise,
TarpaT.HTis,
IRON BEDSTEADS!
COIL B .SkLTS, C a,'aC..
(r-roK BALE T
H.UaCKFELD&CO.
BftJ f4r rtcr
ftk tr. l k urn ao tie
tvstV fcba :t, iia
la ta i i in fno wswett tot ta
b4 wftaca k S na-4-
. i itbir lnliniT tm ffi
A Lar-ge ir.d Welt Selected Stack ri
i for PiattaS. K .4J 'tlv
a Oft. 4aC7 UlijMl Aaaliftft. ftSt UM-
I wilt tl 5JXt u tb
aU b A btrat MX rrJr4,
i ii tort i' aTati kk ytwaacxr tk b
ItHM. ga B taJ a iaa.
AaJ aaamMkMPV bkk qU IMWD
CALIFORNIA WiNES! STEDS:'"
aXM
taaA laa aaaaaaaaay aataa
S XafaBamjtT.
"l - --j - Taa atea- at tatAa daaan
afaaaaaaaaaaaa-aat ua III ' I aacar boaBMy
aCaar ta caaaa aa. a. a-al y j
aatt Maaaf ba ta T - faaaaaaa liaiinr. aa j
aaaatl aa aaaaaaaak Oaa Ifcan aaa fl?ffli- j
II "mil nit tvar ttaLlatnal ptl-
aaaa; aaat taa Saay ac Binia laf a agsataa
aaalaaaaaaataaaayaaaaaayil ilaanaMat
V . 3- - '..a ar , f.c itat laia aa Ki aa.a F
STEAWER "MOKOLII,"
McCRECOS, Commander.
csirsiiED ;-s p .sr: as r x ws
CntsiaL, White Wine,
R-ialing, Red ZLafandil,
Hack, Clarat, Bnrrundy,'
Aagelica, Sherry. Port,
Tokay, .Sweet Unseat,
a rr aa rr laT '-a yaaca4 mlini
.NO CHINESE
Ii1lamiab If Mat? i" S B for Itkntv-
LJ Ilt-1 ntkUT itktltl '
I WatUi PaKkiaa W tiJiHM. btTBrC
j Pak-aaa rat- fti ft, v. tit d A, amw,r 5tr-
Employed.
A WONDERFUL MEDICINE 1
MIKANALINE,
ArrayaartM aaaahaaatAa MPAIA lKCLattt La
mmmt raai.ra aM. mbh aa ta racaaava
tnraaa l WILL LXltt
DyfffHif Jfairt-IJun. Smr Hcmaff;
t. nHm ia Iltt i&tsnatfi, ntd
all Ike tUr ,
Diseases of the Digestive Organs.
WILL HOT LATE
Tk, aaa-ala aa4 Cara CtarOtalaaa. SCMaatatta. If,
VM Caaaa aay aaa t iata a a4 AyH.
J4-4USTTRY IT!-
-Ta Caapaay wail c aa rwt.i,iaia far aay
aaatu aaia mi aiaaa w varrarprr--
Maa
rftaa
aasar aaaazataaaafgay
st-sass. M CASKS AND CASES
E"i ! a,ta a Aaaaalal -t Jrat -a-r.
.at , . ,,.ar a i -a a ua .aM - aoLf l araital
aalaut tt tVaaara-, a-iJT an aalM t. 4t ta- .aaaa tVaat- u r
frwataa 4 aa J.ta Iaara..T aiaaa.,
taanaaaa, Aaa
... - .'ml BAVaA
aaa.taiaainballla a(LtTa!ak tat Ua
iaMtm. a. ' . .1 a.-4t
m u WTU4K. Praaaaaml
! a yarac sautiart
OTTlrH -Taraa fart aa4 l)taaa, awata
H.a.NIa lty-l HM lla
Fine Columbia River
Caairt Im TaLasrspa Rataa.
Freeth & Peacock Salmon! Aies, wmeand spirits
Just Received per Stmr. Zeaiandia
li aaaaWaann i ti iita muJT'"m?flfL
Baiaa n'f faama aaa Fraaac3.-a.-o b Ivacaiaa aaj
faraaai F.aca Hay U Lvi i tani rraea aay
u.1 a da a- -V o,a a aaari. Asia Gate- -ar-T-aaT- rrallT BOSOtXLT la
i aa i Tffa -rtrt Taaamn t iiiral Goraaaay I
w iiS LrtTt! Jolux. F. Colburn,
- Titan t Qiaat Bciatia a4 btnaai aaj ; u4 Daawc i
aa M ma av . . tWaa tTLat aflaZ PftaaatSaa. '
TELEPHOKE WO. AO.
U trTAjnr i taa.-..ia
iPrepirftl ijr I). II. HITCHCOCK,
XXllo, XZaX.7All.
To Let. at Palama. Robelio's Lime!; rjj zt&t,tk ww '
A 4.TSli & Co, Honolulu.
t naau . t .it aa acta f araya . aaat a4ai . aaaata
jr.. rwrn. w H . .1 a. 4 N . a M. a- r.,.,t tWWr,. !M. laa Aaa
J B Aaari. la ta"A4-a,nUw"ata I'll ta .
X3Xl.O"VCTs3" cto CO.. , t .ma. I. .. .rat.t..
. A TI.I. a . tt ta :.
ISUIia. -- aaiaaaaaaaia aaia.aI
rareiTiu ad
Oealcra In Conoral Merchandian
. . a., aa aiac atravt, aaaaiara. a. I.
tXT Haaalala. IT. I. la
Taa Kakal taort. . ft. nai.UaA. araalalaa
Atn ruK SALX AT -.
UP Afiamc rVnn Dtippti St
,.tt ATtm n-D ATTvT
r- I JiB. X vjj-un a ii proiai
fa. ta-
Balla,
Ta. -rt - laTntaarr LTXa-aaraai
. "7. . a . w.r. ! Diiul Staaaalta fa-raa. I
awJTSr.SLairac1wua.liaj laaa yc-rfty, THI.
i i li. i a . ! . t"
ata. MSaaWtiactV-Ttal . WOKK EXECITED IX
Jin. . -ca iv. io t? i Ra;."a,T,.asiiiTTL..rrici.
"aii.tAnaaTr Ti lnf n'T Ja S3 ' a. akaaaa-aaa
WASTED !
CIRr. (GERM AX PREFERRED)
XV f.-aaaHUaarraca.acart af aa-acaJ4a
J. E. WlaXMJllT,
Raaal Eatat Brakar
ftrat taaa Cacsaaa Oi
slmI Batata ta all .art.
ah: lai tw lAaaa fclaa
araacaaa at aaaia... raaaaxara waaa aaiaaj... . riaatalAaa.
v4. PaWai aOcJl4. Cviai ttaitttU.
nAi,nn. "
wn. u. iBwn a Oa
. TV 5r Ifl4 Uf Iartc Cwak M4 T. tf
Tk cuk kui.Ktti(C,riUtin.
t. M. a ntM I rtat tvarfttanraCAl HMfctft.
r 5-t Tk u Utt-IJ rkt Ua
Tk If mktAU Ltaa. H a4 ftt Fru.
mt 4fr t.wpa liMictaaM
aa4 sua bntf rntrrxj arfaJL
jnrorantt Xoticw.
i ;in.:ri.R,
b URXTrnrMaMnMifC4iaf-rltfftA,
xv Attatr pwJta wTa f vt
Af a I 4 Vtaa 1Wp4 f lTla?rim.
ClU atvtatt 1 ats CtraW wHhim tb fmtr
mhai f tk ab rWrai f t4. rtrlteti a itfuw
' ala W iy
5oxm sxrnsn axd srutciimiz
IiiRurauoo Ooiupnuy
r i.o?(tn ae tnnnt Bt.ii
Efttabll.htt 1809.
lrtnaaU1J tv4 Ittf4 f4
tltfciafala.l .tlfCTx ra ita a..J.i.k t.t. I
ftik tak la say n f tk lala4 !
tM WMifa HalUlan - - - - - Ik.
ta. taUtt Ha- a4 IWHar. TI Cl
aarfwic m afwmaat wgaaattt rt
tt HurrIL.tKUtH Jft CO.
tw Am r tk H ! tatawar I
THE PACIFIC MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY
til' t ILtlaiaMt.
IVair, t i li ih, partMalaa ailaii .f aaaa tl.4.
TO THEIR .
Toatino Anvt?stm?nt Policies
WW aaataaa A, - MtMaaa CteaM.-
Jrrt4n nSwcttbBaajat.
WKUAX 81. IMK.
ATTOH-MCY AT UW,
ata aat aaafa,aaa taaiaa Paw T.J aa rta I a Cafc
auM, rw t. e aanaag ir.i
xriuuxs. Dtaeaa a ca.
rfaWaf jataaHat CaWaaWtW4'M JhflWJaaaWanW'
COMMISSION MESCHAXTS
TT w T Wr-a 4 -a TaarCU
Jtf"' ! 4. ak 4 T WliHiiiaiaa.
THEO. H. LWKCS I CI,Z
Catfl9M41$$ca4t IWafCaaaflaaV
I 4t 13 T AlWaay,
at - iar-ja.-t
only "ftmr tsrimmimm
3aillllaalliaaTaaallarBa.l4aaaa.
Ptaa tta aa Daain .t fat taitaaa I
Th llrjamlt Tatlitniaril IVllrj i4 tar
Xutaal U,rtltaia r.llcj.
Muliers (Hrficai Dtfti
1VA Hniia aya aaaa, Baaaaa P
n-Spaciarry SS Tr.i
TV. aaM aaaaalwa- 4 an 1 1 taa.
ttat..aail afaa,...J raTaja cay a ,v.aj
". aaai"a acaeajwira a
aaaat AafJaaaalla 1
OraWal 3 Haaal
an
aaataaA-
Tala U aaa . ah. aaiaat rv ttaat. I aaaaaa
taa a aayartw. aaj c ula aaW,
I hfjj . a. ."...'lj aa ratrt, , a I
tXT fant .r i,-..,aaitaai. .rta. t. .all
S. W LAME.
aaaal lat tt. Baaaltaa lall4a
II".
taaaaSaalal
'.a. tto auat
Thistle DewWhiskey
W maactrally aaaaaara la.at ralraaa aal Ik, fab
lie caanall, Hal a X HATS MIS
APPOINTED SOLE AGENTS
TDK THE A BOTE?
Celebrated Brand ol Whiskey, by
Henry W. Smith &Co
OY AI'aTOX CaX, MMTCCET.
jtalMaai'atablrllfrr.
taCK,
taTaaaaHaaaula I.ta.4.
; GObKE,
- 1 itTHaRINE
T', AGENTS
fra-c.
tw
H. GRIESSELICH t CI..
WtAVtaj hALL.WOOLIXCMAae
Losooa.
ACCIDENT DEP,VRTXENT I SMpping 4 mmissian rt.WPH
Pacific Mutual Lifelns.Co. L..:
W raaiaa haa a
c,ar
S. C. WILDER. A g.nU
ESTABLISHED 13
HmUl la - aaaaa Ihaa !-. a4 aaaaa af
MUTUAL LIFE INS. CO.,
a- ntrtl 1t-r I fW ar fjpawr.. faaJj Mfea.
raaA- -' tVaiai' fW
.Ta
THE SPrCaALXST-
Assets Dee. 31st. 1834. 5103.875,115.51 1 ..UXte7SL SAafraan.CL,
I I raa... , aaaaaa avacta. ... Paa.ate ai,a.aa
a,
aVGj
tabt fbttlw Wa la
DON mi GLOBE
DC co.
S81, 101,000
.rtvooo.boo.
i i. i - .
S. C. WILDER, aaaat.
THECREAT ENCUSH PCStCav
C. BREWER & CO.
oKrtm rn s.vlk.
MSMaaaaHl '
aaaHaHRBVaaBBBBaaaal (
aSBaBBkHK '
aaaaaaaaaaaSaiaaaaaaaaaaaaal
aar- . a . si eA.
Per Bark M'ARTHADAVIS
iawa rat. llWaaa'
paaa ae Jaa - a -
a. - - .aa-
SAMPtX BOTTT.X ntaX
raoK BOSTO.V.
JUST DERIVED.
rraK Siact. Caal ia Chat,
1 laCVaaWSsHjar,
Caaaa rVmrV hmr,
CWata Uw HaaaKr..
1Mb. N'a. 1 KaaaL
faMa Vi'aerlKarteraTi j
a a ay.t aWtsaaaa a
dr. j.cGius mmn m&mwL
Tl la an4t .it 4I.
I mnWlj a ft" aa I aatn fc- -a. r4t
I 4jaaWK JJf ''"'y '
Mrftya-W )!. a,aw WlllatM
VaiaBAIMaaTVaMI tataaJa- i - -ftm
Ctitlii l-kaiaa a--'tv . a-taaam
I ' - aa,aa-
CMMbVir - - - .
kjbbtan "p -a ajiwM
ataa4jttaaaif4k b , aBaaa .ataaaaayaaaa
bi in .-a- . . wr. aj mn
- r-a mmtm, 14
Caa bt aaanaf ta.4Wa-
crssUj a- . , aw-rsns
S$8,7 14,000
afcjr 1
aaaataaaitaaf ' "
irkWr,tHKaV
'MjOYD
" paSy if Ibfifi,
V.1S A
JsWfWbj a( friipF!.
kaaaaaAaaTtaSu
-aatlMHMaaTtlta
felaaaaaalM tfcaa,
knarnta.
au.aaii lAaai
HJ ('.tiara, (tat rkratiK,
I HMa Wtlmuacrtna Tar,
Wdnmartua iTtrlt,
Htoa Nary (HVafa.
Ta. Kx. irtnl 0.
OrtBitilaaea, SsTra, I aaa-ata.
I air c gaaaaaajt a.aaaa.
FARMERS BOILERS lrr'r g
I4aaMaaBaai - Vi- - aaw . astmaaaj,
aaajf wwaatatt p tM tr-aa a ,
mmmrt taiW taaria-a tvaj. - -a -aa
I aataaal laa a- ...a. i .,
I aVaaaa af a.. ra. . W 4a.
Ma. Durr Salt, Cmtaat,
alt
S iara Ox Ttawra,
Co. Are lad l"mk Unaae,
Caaal BiiTaai, Kga. aK
UW. Ki. l'mae !Vl.
IATIOHAL
"Oniiip'av
'Ch an-as.
thtolarlt. aratt.
&KVt HA VINO
BfabJjtt ka kbtwy rtk
VaipMiaMa, WwbiatWi.
iaiaaaTSa nat. laa.
' Uiai1"11 HU
ance Com'py.
I tntcl aKaapTt
iHI.TKIIII) AK
lar aaaa Maa-atlaa l-lwaaa.
aa. araa.dk-. at lotaaa
orafaaiaiVtMat tka
aaaaaaaaaatata
iel Tae,..
Wa
TTIW
aia-
IT
fiKAalOiUL '
KfSTUlA.VCH
rMLAND.
ao,joo,ooo
a. I
Aetata.
adjusted and Pay
ferd arekaaalla., rrtl(kta
at Rataa.
f!ataaal.t4..
TLAATIC
CE COMPANY,
,a.aaaali. ill mjtkmjm
fcftMAN
0E COMPANY,
INI alii.
aam-laa aaiiiaaaawta
.. laiHiaiH ltl
la.t.tjt RAI. IVMTa
f M ItaaaHaa
am r aa aii rataiaw.
laawaaiiiiy
AySfy t ki Sajar Fatten as 4 Coaatiiiea i(tzti iia., w -.a.rMtam, c..,,. ,,4 . w
HUB Bttalth.I.L Itaa, W Teaw,allaaau-ralu Vaaklan.V J' "
ader Company
ILTHA aracirr
j fta lanfa. lata
cCiacratihotlHalke
ItlnwVaH
B4 MtFaaVa ay a44ft.(
Mcr caayaay.
Jr. IVjXLL,)ta.arr
V ali
Cumberland Coal in Bulk
afaaita t'srtaca, tl &ara.
Oat: UatttY, UTeHe Waal Oa,
W.laat laaatvar, Atk ItaaiW,
Kaslcra White ln LaaaW.
KetfffEteatora, (V Tm Ttftealee, j
Electric and Downers Kerosene OillaES
tM ammmt a bmt -- jt -mtmw
MtaVkai mm k , . .ja-
iWktwk-'--' .
aMitta tmmm jaaa r aiftHW
aaAaaaasaba tW a at akw Aaaa
! a Wi
aftfSt fata Mf raaaa
Hil l II ! at 4-y ir-e-s ita
tfWlbtarf aW aar-a,- tjaa
rktrNf ""i- - tr-
akai4 aik . c"j ' ' aLAaatT
4a fHW Ma W. 1 al. aMaa. kr fa
aaajatatai n Mwt . a. TVtkwa
wa a taatata 1 at va at
ak. Uaat laawaatwa jjaaat aaaik a tC
aaaaaaTBBtaaataBa1 'aaa ikaaaaiiipaaiB aaaA
Jjkatiaftaat aaaafcaaa'. attfaaara f aaVaaBajafaaaaAlaV-a. aaayh
"latlljai 4 aavaaaaaaaa a taaxa
laaaa.a. n .i mi aat aa
Klcskaa aad IX laab Italia,
Quaa Cltia Clicnrtler,
Ink Cfcfaaatier aad (rkerViaa,
I aata Saaaagc jleat,
Cv llakia'a Toaarta Haap
I a. aa Mack Taetta 3of
Cim llaeln'a Oa T&i Smji,
CENT1UFUGAL LININGS
Ita Arts Ijatc, Waatii Itaawli,
t'wv. latita, tVtaa WaMs.
faw. Yetttar Metal Stcallaap,
Kga. Yefiaar M. SlaealMae; .Va.
RM. Tawr, IMca 1HV,
IHaa PiaoiL liatrcal Ola.
tarn Trjae, Oaiae all
BROWN SOAP
) BW. Mrrr.t fW,
MaaaiMaa Ktetrta,
IlaaV Cawa, .MawtnJ,
Iblanawn Tan OarHarre,
Onea (Tail,.! Ififr,
Oranaa Cattle (h1.
Mr. L.B.KERR
Just Received, Ex Marifav
CnMVIaal 4aaaktfaiMfit9b4s
J.M.CATJR.itCI.,
MM
.Stationers am! IWws IVam.
Ht4frH aV.aaa.tta taa. M Mm H
STATION KltY,
willW aT - a
Twa, lax
arweaa
".
lar-ja Miia.i.1 -. ayttjau.
aaaa. aa-a. a a. a.
AI.I1K ataa
aaaa
lt aaa, ta-.
I'tf-tT HVKH I.TT;tt 4 tfs.
Iat
aara t ata la. i ara;
intu aarti rawaak
a laata, laa a Iaaa aat aa
aLr ,-tla aaaa.
ata a c
From Great BritHin "4""" '&.Jlt
l"ia'' tr- iSt-T'"-
A Vat ( ar Haaaanaa
A VERY nrti:
SELECTION of GOODS
at tIACLt l"B
GENTLEMEN'S WEAR !
rxxaj' t. tu
Gcutletnen Fleato Call and Ex-I
amino these Fine Qw4.
lit a4 rtttea ia at aft we
HAWAIIAN SOAP WORKS!
a,ji tt.
aaa a, aaa.
rt4 Kaiatia, M-aoa
nataiau rarinini.t..,
cailLartac It 'nam ?
rL4yyanc-iaak. t...r
tiaa ..-.,, raa a a. i Kaaaa
rstf,lv, tSaaaMfaaat
taeitallaMi t'aprp tt Caaaiaaara fca ti a l it
tai A AXAa,
urrwt rataatK. UMc tatMAi-
atac ii.tJslaiiI.,K'
WjaiaJaaaaaaliai.
HarMaiT ,'..
lacan a al I la.
A saa I ta,av at fea .
i3?
CRSY CO.,
MlBarallate.a aa aaaA Ma.t... a.
1 iS4a IkC bfck4. abaHraT abMk) faataajaai asifp'
I KlaC tl.aal, H...l.l ISttJSJaw "' -
a, . a rrJEL alliT riT-..! . T I aaralataaa, BaaaMIMiaalaxa, nc
" . . . . ru... wja , .. a . a
LALiiAnav. an lihih i laau ti'Hii ariv iutm
t f a 1 1 1 T Vtllla.lftV'Vli l.v atataa I ' " "
1a .' a. raaa-raaa., ... .aian A , .
FAIXD TO IiKAV n THX I taiaywaltt la aaayaaaaaalaa I
OkrAar4 Baa t lataHa, Aa4r.M aaat I
a A
1:
41
if I
a3Va- ft .
arWaaaaa AVaVtaftWPWafa
twtr
xsa.tMfl.Ja.aaaL.
i

xml | txt