OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, June 08, 1886, Supplement, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1886-06-08/ed-2/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Gazette Supplement June 8th, 1886.
1ZGE1ATITE ASSEMBLY.
k..-- . " iwanar Avon LsMa. h .
. rauawl oocrr-:r T J . . , " '
tnartBuKStau;
SLio. IknMilM mmmJ his nurjoB t!uL tb biiS
wHJl -uL aaly pprwni.
Sm Swim. i rnciK c
( bns TKUii. at -mvww, dim ovtvQ arcwtii mbai a fytaMMtWhlhrwfiJIiiirnMuJ.
T - r"-wiumraiPHiwi( w jlu bm issitm r mi i n r..F. ..w.r h ju w.. - t.S -
rjirwB ; j , - - - i an. lafiUaV, Q &. EL CMNiUklXJUO L. fk. 2T. BbtaOtf. kal -V
BnttdMei fvta
OfliplVllKl'WHIMl,
St in li will ' . " mwiuk enviji tiaui
a Uia i K!"?Ty,t;",5c,,;,3'ra, atal4l'. OwtJ. aunt ut 1
I llHUfttrm I -TT- Tl 1 Ifllir ' "5J? immin.l -J. I tatu : 6i u lrtrui
isaar Star ajtrnwr f , JZTV r- fcniwf uu we ft Tnu&u WMtt?. o uu aMl
. . . 'mm.- uvwaMiHauaanMwn nu
um. iiiMiwfcif m mi ifiTir L ii'iiihiiiiji 1. r iT"." crwmi awa waa iMroaw tra. a; out c
n. tw.iriii-l tBa a tax wit . ?iehw.ir aUruJamd tjiasua ba tsa rroi tt. Km S f3as;.!lu
;utewMauielMBaiilMl. M f si W. uu WluimtotiaJaiiotiiwaUWpLM
. VlMlS i iMi J. Hmt . ijem. Bja. K-rn nti I 1SV (it unjwMct m Jflsactto. tiis piwi
ii mmi t 'i n - ii j ml In i ' n . ?TT'r"- . . . , latxbima. lwr Uc t! parson. t iujJCiaU
aot nk oirsrtir ifec kmii i. 5' wl to bmac tail ut 1'5U jnmahrfSmtivaiiCMU(iwwa.
a, J. Ik M sot SS IH"- f frafc torltlr tt tiu iiw W Iwm rfrtl-n ootj kf pot Mos la
I,, ii,n- I. Tto niu MI zhmJ. 'I1"' m. &jru:ta to; una miajo lu ti ixotauun t
. wtwviuni. tTtoiittD'.jfa l!".l6l nan sr SMauiUmCiMiui uiai(t Ul em
" umxt 9 rtiiMi U. ttet Mm i 7"5 " mJBi.mt. mj u ? l Htt Blj. !. B.
jtvtMnMkKiKkunmcM iMhrski Im 'a-"u i nnaati, aOK(a kJwwi ttwi cUaa I t5
at biMWm.iiiL Unmunhtai W 'ur??a- ... at nm.at Sue lmtt u
. , fcLSTZkBBL Mt u. yrTi, ifrtc JtufOm Sir 5ina. SLma. , puouns t tmst i tvouiUmaj. ! at
ii MT -Ziimm frmi i.i TTi-itt ii nun TaTOmJtWow. mj irf tatt mt cvoiprteat H ivij on.
" 75aSril M. !W SSi - tetup.r . Juifar, tan B. wry tlU WW tw Mutto
JSitenkM ClL TS!',a eta,toa'a- AtUm.i.riiw.iSUjltaUKlio..
, m-ntoitm giaftlwn. uyjW gran w
T jalii tu ooitioa no. iimj Proait i o!,ti , ,a, latter auflum oC wujojt Ua.j
CUM.
" T BCUUKM - IB.Iuin:!
n zai t wrilcat Sum at bwcm1 tfuiuiin-aij aapa icuaatiiaa3bilMinir.How
sjok wt 6 Bowr rf Txs. l4w tM xjrsooun. Oiin WAlur Js Qirt. biiuw tfii lis hu wvufei
.ini. t T!wS IB. SJl3 to. tile-iurturaf At It.rn.lK iajf iOuam. owafcy mmtn ; "J mur.ioat. ti ncuastlh tulttw
nualni. TMkuterfiaja .! ceoum- , i-rmoi ul(w wiaa. ana, tc tt """"J aau jrwal trii i
. uMBaiewiiMitf awta(niiracoai euocmbai la t3L oaaw jwrwia
, v mAms tvnii Kit wm rf' lraMait dir3mtf to nal I 5 l i .5 rllsi. tj.? la4
love. Ti aim- BHOEun Kens.! Hunwilday s JU m. nJj.Tot laoitoaun v prM ttl tr-JOI -
. -joasn teHuiaa SSjHaM ! utmaiit' I r i"n ttm jtboc. ttwi Uoif
. a murTCTl iLfaurCKiucu!. 1 Twasn-azrra ax. , Pi wr mwiiEwc ff tb cuuusajau;.
.-i K-mnfrHH. 3. Tl. DWIlda &UT kaW Tta mr-nf i , ... , . jt ..... 1
.iwoijCw S tir.it nwiH, texa Sa asCftTT , truA. Zht cLi u rviJMa t th tea. X tent: A3ttiarh,yf wr w skxx Vlliit mtaax
l w S tMa-iir-iaatSa.1 Uuu bvmiMirworatod. fur zht ntu-xje tiu AawmiMs Jt!locodl ntiaj maiUn n
- iu. Ui,id fl,Fha te rat j THI3XH2SL 1AI.
"?taJ!:L Ttt-AIhiiiafiirTOPw
awodl WittMi. tt ( jj ipraiiixi m KLon. l atu ua SmmAuT CB,WIEI Qt
v; - , lut Kit wuiiy rf F. Saoixu.. t upiuxtM nsd , tb (X S. C. aaJ ca f ta km
- ' i- aaup t bs Oraarttt qomnTTTnwmfjtt brfa Jgng 4ad a.ua I cJi Staas; r waii a.iai Sue J&inaH&t
- nwai'f!, S?" riuu; ctxa sum of JJUW Oiyruar- fcc tsouiafi ul bM3rrt.K to rtrwf b r
w tgpogrtmt an fcwtt-ji aw. ftrnmy paaikifeij.aj acauot luwa Jor s& pjei jmd mt latM&Ox mm &slwnn. b
- 92 EprafiSiawatsi of a. btU th tvKeoJulr KLkUAaxio r-portai u
-a swwuaum, W tM ftnuilfn- aai-jiii Menw St OiJtec U ww. rf I Oa Ntitua et Us tetnct it Pun priytni
,r tat cpi7 Kainntta&fciKFw S.Ma.ta mKbaawt a. rwubilaKi J cmrt th-r C'Hani ?i-rwntnt4t W ti cwtsteua
4M4Libiv dut I wasw wKl Ou zT-KHatst -rwjjx rf ft ewitctttifaw kl tle tttui&ru. y o aj.t ctnc tu r-irawtt h unnfesi.
-i: taun taw xsMsam inwamc tamama- Amxhc ufiLw. Ziiiuxi icl Antfov . S.-orw-atiG Kukiw Csa tin Jhciizt
. HL.T en MBiiwCUteit ui.-failuci ; b pan! nJ7 Sir cuui: nnnt cu;-a t worxi
r-9Kji rf bage dtn mar Brttmwitas!wCiTsiii miuumi. gflfajfcheg. m. ito buratificcia, rjulu sprmnfriy SVi frp"i Ii vuu commute
- i- tifitf my licfctT ismw na tittt x- tared iciJmt sb Ktectam at badntflaf aai tfea n-poai mi rwnw!! efc
yMlBt eigutt. tsatl Bwfat Tail ptftrtai Mto ariii of ae tftitMiiL. fa Gttnmmmt tx fin c ta bdl nfryniit fib Sitc aai District
- Uu 5jsiiMtlttr(Kiffi mn94e)z Iigrii-HiaaaT XiiiCi yxre a-XMir bifl. Ga tfi tftr Lmut in. "ttatpursafcjYibiUpttssib
-"jcac X I fcoattiiMf eafimaaiiRi viudr tst buhbcc bct3uiis. rafeiQitr to pfwosbrtam a 008 Hi.-ajiiJi
-i-'ai. saax KEFwr csecnaaim tSi Znt Bnw. wua praracu autec 4. biH fit I Haaoriai C. BL Butatjp frja caf Cwnautt ca
. r-aitwiwfet34:iaaHij "aaaiiiwiiu ran FttiM Xoatae f HJtaio. aii. rTifa- rw.f f-irm.n w & ctJf -wrtjg
alia mrff.nfn -if Sbd pwiaw &lu i.va Saiitlbj aittelaiitatii, mt Pttacrmi o Jajfectwj Cmamsw mwcxL txwrtbi oapeOtBi &Ma
j i?e- ritusojo ne iiiiaHi tan . CaTiLnittx. MiiaHa ttdU Dr. A EL liuiaj- bu ipcmSid rwi-
-&-iz Wuiar 4vc nut m -am mar ubi On. imHi biila on. & OtIr u? tlur D-ty dmit ottjwvutt MLUiistnew ncjuaaaded
' r iturmmmfta ctffl ti ?i Jaavictua finai vms atuisiMwl, tEi flsifcfvciif ewUBjiajBinsrx- t-tiot till Frrsui?ac CQe SoatJ at Knis&. jcee
- S Du ftjr Inataiea rf tw jraiftki. Joror-ien a taw wwte ot ti paounifrri. XapcarwL
- tn- siMmbers Bis JjtMtnifair fia TiatC Swcomt PHfaSair rf Wt ft Ji.nf..! ad caawr- KatgrseataV&'n Emi. amiar fXHwaniaa f tile
- a;t33saa an Ftiat4f aUiycu. cltersb iu ar ae Inir teirf to tktt Cotaaiimtaxisa Fn- 1 riicn. pntseoia! uie hidUrvisiz: iKCEonri: I. f ram
-7-yrtrt. DcrstC a iwuizoifof tfat iueanieiC Wys x.iiL W tiur Rabies, fiataiit by tatiV aal tHu tijtrxi of Htn. tHas mui bnci Em oavi,
. tac. Tfn-,tTf "'fr j aaiit can cuncia- tt iaaidi Grtoumi. Ep. &2ia. Ea mad. Krfo. xau acatULY tii avdcu3iitiiriats b
- ai ,t ant rwu.HrT j .fi-fr tti ooair 3il w L Bnwax. , miiihi frir ta &Q2cs of Huia. 3 fna aon
-r minaf 17iaf. Vhm-cciR- rt. h.1,1 t'tuB- 9i(v Seuoii nihil mr of x luff &z scviIkt a. pcii.tamt .ic:saui Na. k mwai ti.t tf aa arcrocrxiattu
urvi ioi imaijiaTiijrpuftsm bos t& Pro- M4eaiiit SarT. W". Erersfiw t -wnjaiadstmetSiM bcii6 af du Firs Dtrpi-tsieatv .
c 4CTaj4 g-tsnff optt. fiarp. TancKaix airv t &erin&BnCiBtttttlut rsAiSsg i aecrasi soot ibimM 0 set apart apet-iiy far 2fv j
m,a9six fia-pa Xaokus tt war bos tttUb-1 biB m.J tfloi at fc loiti on fe t eoa- , Gamyaaf, FfaAaeOmiain. ttiuit ji1J b
m .ucwl ir?'l rmetiXKr'jca cf 5??saeBj Ula iirri a tifl. aspwLicwi by Se. mttjM agccrgnaasl fist opwunii a rcwii ca aa imi af
KjpraiajQtxa CkuI latrvsicvsl a ntk
laAt Nllflk. rrtiuiiixNW ai tSia
b rtfwvi lb cc cvwstkiw tumnO
K mrwufiirilTii lCat - - - .- A tt
b tl & to KtlavaK tAvw a&l U k &&
a&at W HXtfVaj. bvii t& ltwkJEaHi& m Bafr
wnwiui, bu
Siix b Tv(wtai kj tw&. a tuKc i bitc
KkSwavurr LAalwX awwj vt va awo4
otakia,u bJLVtxaM b Cr(c&i-Ni araaU lb tu
w tita i tb mwilste lb ouA2tw wai iv
we Ut Mtiw ot lb vnwttl; JM Iwft lo
lb bUttCv lABKttt
. H lJi tsawth ts. tab4aaaa.
pR90Cwi tU lStf(S fW40t (kl eM
V wc. bwr TuacriJjL. U di vH tbttlX
tbavS lb euTOttuOa waatWttf patoMwjaVatift ta-
ftt 3St of x ilvtuZai SIaciAttA wKlUtttf bU
a siavVea? LaaaBi-
KaaOitaXa k vscv al ta3c
rsifmtaa it att rol mmU tut tb ftra ltn a
MU. to aauMhl k-uuq 409 rf tb Ck tl CXxi rvUsutrf:
Xt owtwa ot Ecv ViV U ncaMj ca ti
tuufcixt iX-mmits? cuawl b ib NbrtKi v &
StrMu Cknllt KbxJW -a &imX ht b a'oa
ourcS tbtrvca wt Ijoa.&G
Tb tvuicj !tjaoaaci tb Oxamlitr
K(M. IXi . bx Blwwii ai UajwUwo. .Um.
tai Ibp. Ka&a appvta4 ca tb U?iLii
CWDtiaMir Uwtroal i Ktr(v Om&k xwiss
liforMotUiTj Ka rv-ui tvr lb 6r tiro a brit
to ubhI fccaxi E u b Otii Cui rvUiix to
ciairks of Uiakriti Jta T ua4 WaJui
S-fpCwtsUm Wik&i MAatfuc lb Sm Uot a.
bii to asMa lb Uw mUtxaic to uwrauu feiitts.
30. aJ$uiunuaiiA wA Ha till Bat
Taaarr-Ttawr tKt.
Prj V tb caapUia t m 4. Ka. J. is.
Vrliw w. ta eaaif. KtH ciL, azui at MtUv tb
ttHatw of ia jc,wa &itiij wc tvxl aad ap
ywL tb t BoU(C pvtjtxxj wvr prdatoi :
B KFrvwmaaO NC tructt Nwxtb K2A I
Six vx Bwkbd b tecUra ftv ftwa evofcract
wmo. Tvu a f acrw of Lva4 b fi ta
at uf Chwa LaaJai. Tb-S m $ XlVXXX) kwux
b ajJtiSJ. 4 Tbt kvoeoiJU , &wtw b
tttJ trv to alt To Cwsaune a 3I&HMiuoe(
IitfprAtUaiT S.iolau. fruoa KaaaapnK. tb.it a
tKjtr kW rii wfmwt b arvuatvl u tb4t
tnct. T Ctouitw oa Pxibiic Laa
KprwMKtttLV Nfcbti. frooi tb dtoinct ef X.
avMtam, GAM u tcru o mua lata two rte
ttwi tirsixicts. aai b atiifc-il b two Kwrv-jaU
ttvvi. Txblwd fvr cv-oairiaua. Hb. a bail.
lapMwafctm KtaauL3tkib. fruax ta ivuutvrj
Cijiuauit wni ua ivuiua twoi PtLaav.tb.at
tb sa& uf aa b furtuiJa. R4mKull tbit
uu b taal oa tb lN Jccu,
lutpnwea&aiv Lttti-iluu axvatooa to a
duenptoe? fat tit t54isbjxicvpjt 4fuw& teaoc
tav u yubai La ia aTr awrtsHpvr.
Tb itinjrCr of tb lQCar frvca ca PtuUtac
CijjiixiU r9octavi rwjT ftw&strtfrotivabdhf
Unj to : U to aawod wtctwa t C C 2, k
aaieod .tioa 109 of tb OnL Ox!a ; 3 tfc ijrat
to.f pwauwaii 4b aawaat tbLt mfalsaatcto
tb cvtKfu&tliBitte aa4 4.-nrfiJ)o; t!ld Uv rUt
BU to totcrxtl fiaxm.
'fb MtmMxt ot Fotvtica. JLfair c Ftoiiat at
til BotiM ot Eiacitliutt prMfis2 & tvort t tb
ctuit of tb fcLivifcva ltaii4 takva Ovceatbr
lUpevsuatitiB'rt NibaSs WtiTvxhiAsi v muSatua
that, ur orite to st cusa xvss t&r Coia
iniBa ap)u&&ed W nut Ifoto&ax aatl tb Qnh
sntte tKuHUtd to BiTwvCuptt tb cfijtrs-M pr
pownt auruiut tb itiaJ&er FofieiaiA XltarH tor
KitLimizttf to tefoo Cnai oa Lv&a1, boaM
OKsfeia aoakl cj tto-tafC oa ilouiiiy.
KpnMiaatn tis?Wwa si a iht aot tbiaL
xt avcwmhkrf tw tb eooMtt of tsTvaccit&xi oa
faarpCtMMfatViaV K.a2U VIpunaHl tft MOtaCUIL
34 iatruwuctsl aaii aaal taoc oaI s aiearfcvr f
a&a euaruutttf. oa tb mnuftiua of tkm -ttiacs
tiers. 5jcteS to kv& tv rr.it tt otbr for
StfrflMfofcUtT ibuij LiTcna tb id at ta
uw ttnnja,Llty. Hui aiisajae uaccfaatt
t& woc4 ejobl b duo oa bastiif ami. i Ubu
ottt&m tvtZRi jcinr t Stoadaj.
HwartM C- S. BufbtTp tauoat tku x tu
ItuJEi aV Duoiwa at mrer: It ;rartwo vr
ataI iar d&HPclt booi b ici bat wxca not
bta.i tb ca.- b aoc eoojaJsr K jofiltMn to
zpo tit TWMtatf actl ojtaouttif to tit rooa
wt&rportd ia ta eaaaa!.
Tlt5mtrrfFoflrt iiaur wu oapoMti to
tb two dxamiEtaaj cajlc toctaE. Tcej bii
tijtaxmr m eoxasbso. Utne comautt aru cms; to
Hatutai oa. s wocit ot eaanJtv, ta Or W taiuaai
to ormcfeFiAa inatsen cuaecctioi - ta aw, Tb
aKUir tna JirvctI hss ar7ii-ew atat ut
eajzw bruotrat a-ujtt acoaeit ta 2utft4
coJiwi to a rift bv Kep. CXjI.
FLi.iiT tb resotaaoa w iirfart oat of r$at
by tb FreuJeac aa4. tb icGjaea uunl
Oa ciijC&ki tb orir of lb &ij c- tur &4 auai t
tbml reateaai of tb fci2t to riinlai tb pmcac
of Mcavats at i&Oxbt to tbe Givrast . ws cm
t&rMia vteb aa4 tb toil ptMe.
Hjc J. O. Doojeti tbat tb c:rvk-vi
cup ot tb & tb;aar u tiSL "r.a d&i o(
ta rrJnitl"'aJiJ iwfor cort.
A.t tit th Lenb7 aOfiaraAl aatti 14a.m.
KILO i HAWAII TELEPH0 A. TELEGRAPH
COMPANY.
A TTUE AXXCACXEETIXG Ol
l tb BU and Balt TMra&to b4 Tthnmpa
Ca. bl at Hit. JaS.IrtbrMaMn
r icnt IWc eft aiU3 rf, via :
BBF&Lfsua PrijH
MrJbs Awia. ..Yteart9tat
Xr KraCT Daco- Trsnr
DrC EDtaVri. Menurr
KiCC Eaaitr as4 Sir J Xawabl n Ictt4
TVoGn tr M jmr.
anBjivaa.coU.Eik ttET 3t
sua. tw

xml | txt