OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, June 22, 1886, Supplement, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1886-06-22/ed-2/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Gazette Supplement, June 22d, 1886.
ISslteSnaSu. murals !SmN . . , -' : .
. , . sssr-asaJiSic
. . . " -. ... iSM .
lxsaaaaaj. eaeaa4aai.-m.rrI u"' f crttvi.
3Tr .htrtsjcKats.
TO PLANTERS !
at May Sa. eu a kAifcicajaaa. am ar
) Qlk Suoao itun. eta ,
teicM lor iokuJ. Sj
leaaAeee3rrrniit taLT-rrMlTr'S
ea easree. fetSrai-. -jr"trr-J- l
jiii IT i .Ft item i t TOi,cP'k.atoM!,Jci.
aa eteaeaaaa, MaaeW W aar-ta.-i jfa,- rfXJTllZ?-.'!LS: .owm
FERTILIZERS
an on 'vqcda
MM
lff!!HjT.n
l uC mmasstmmr xal wwma ma.-w iv.
t rlj;"; , n tut w the EIrm?ut LarUn;
Boh, .tea, ma.
in.
Kan Bo. !
TA 5 t-Mn' Tri.jJ Safety.
Tour Soil J
lOOTons Fish Guano
axaltzks a rccujwf
an imii rn r n
mmunmit&aimaKm as thttr cubS ' Ainu tosS PriLZ. JSLlL i
. ??;''?,Mta-"''aWiM. IM!rw!it4v. Xnottlts.aacr.SLm IN QUANTITIES TO SUIT
ES'-S ssttssT SUGAR CANE MANURE'
nft a Minw t Bone ihant .l SMtaMiNMrt Wh WM -- -1 i Mii.rt T.J Ljbb.
AiMf. a in Cawnitt: YiucMt FECIAL
Snftit la. Bhtaa4 Aaik aa4 v."rilci-
a.
2l
iTiLfLJir cmu. nmumisrUBU' o7 lna at come OS (ubn.-ui oiaj !m ' Omdiatai lal- -rr
"""."" tajjia wnSlaJW SiaustUaxK?auisiIa3Luull7 i CMaKairuu Jjn. ml w ?aaau at
"J"- Ifiucrraa caoMS 3iri ftja ox beam asyr!Mcix as tiswwst en. ra. .. . xjo
a. Aaaasar of SCair at rate. Tin i3mtatrw of ta Knt ti on r- i A ,u xsWlmtCu. mi.
"J"PC 3tcUaLk.a3.CMiz. Tiff 2Ta. too ,r oftfnAmi WTIS utl tn- "TVVT37.,xp
lilaKwa as. fBp!r mad. V-i aaatoioc to o ctsmbiL orwwn ta. ktssrr it. m tT1 1
a. aax Bum. attxal am aad tz. KnaL7n wmt la. raMls writ hM mnib n...Hw fw.
''amM ' STr"T Tnr it, a Small Lot for Ex-
JfMtBtJ tC OCtf fft! (RfBUUC ta8lU &QflVt
' Wat citfjwi.
rv xuxxM. nrwOBc-of taia SuMaV tuci fine '
avv--ua-s- -nana. ta.i-; j t, gZgtaCjfM
Crete ffCtitwriiaaMtf wcHt Itm Swo reeiTeii '
Legislative Reports
m oo m 1 ii if
. m ilMianaaif , ''
UXX n
i J UM iiaih SB M
- M UV
-.- hi flfcOian 3S
-r.j.!M
Uawi lASUl. n i Tii Tui' N
.la-: -as . . - - K tM
- gi Win, iffcm
in i i in mil ii i cou
J" u4c-m 2j M
Um". , , -
saitnunts?.
j
in- lHUaun ,
i-uau dMndL -
' 1 " Ju -d . .
- r..j.W'Wl.aiM,... ,.
J immL CksxMM .
' i -.nf nmaaw. .,. ., ., .,.
CJatwJia, ar.Btiltwjwr, aueM3tr? UKwc.faraiBr Ecni viir X Uil 3.I1C1 O0ILlpI6 16 A&C0rCl
aC tiLat djfC ta-iiiiiiTr tti aa.' Tiis fanaM bat
ccsai: Z9 suit cci tmmi. tw taj-c tzfj ntt p ctj
S Uat &U M ai-IPnrT fc-imnai Iy turn Mn-u 1
flpeMi "Hawaiian Gazette" Co.
Twin Foes to Life
UUtlatL TK, L ILK,, Ifer
Wm T Yl,.r .aaaaaW IT A!W CaaafT JtKV JmT taaaTk I Om "
S,-Jia fa
. taMMtntar
--- I baiaiiwtaxaa- t
Sav -m !'
1
aflfCjE- Si SS '
a araai -- tj q tl
JUNE 29. 1SS15.
1 WHOLE No. 1120. SH-S
ajagitySaMMala aaiw S-S-C
niLiiaaiiiaii iiwr Ti " aa
ll llllll WilT.
iUttfrtnicd tfartj.
tEXEPHONE 55.
A Ttwrojisli Purgative
-i. -; K car art iw . tar rw- .
vraty 4art aaaA e aam
' - aa a. aaM aaa.u Jat aaailin'
vvatf a waaniw. al in Briia.
.:ii aa. taaw V r. !Mar
v - awa -I i laiai t u-l
t-'K-awi.
Ayer's Pills
- iH tWwactu vi hM. f tiMr
j ii.. -a.! titu imc akiiavr & eat
v u. ntiVtM C tbrr .fcirl.ii ,
Absolutely Cure
' v" tfir-i' wm i irr ?7jfMt
iv- Ntrt iNf Am. rm ta
vi ijw tint fcbfette ttf w4ffw
t iW inriiwi i Mti ii i us bVt
AM IrtiifbtWi liwrt-a t
' i bitarvJk tuomwt. wril fc eveetf
,ui v -tiHt r-fy b
rux.. M(4 9T tW Stfathtitt
. MnviJ Jv-n- r lw tit
W) ' ."Oil .aOa 94tbkjf aWi.
Leading Physicians Concede
t ArraN Pitx Ue Nrrt et I
AYER'S PILLS,
rtimisir
Jkaaittkal Ctxisbts)
For ale by &U Drvjjclfts.
HOLLISTER & CO.,
10 I Fort : . Hjn.fa.
NTtT Ava-1 !Ul Bs.aiUa U-tB.
Jtt.ttnUKt Notttw.
B5tn 6ard f radtrvritrn.
V1IKTS tar V lUMklUa l.lan4.
TMUdrlpttU Ooird r Vmltmrllm.
I1KXTS lr ka lla-ll. 1.1a.-;
Kning mill
HARDEE, : : Proprietor.
cting and Building.
lifTf. aa Fii-a IW). .-a W t
l-Kud Ka 5tl 5l.r..l. Ct
O. LUCAS,
RACTOR & BUILDER
1 H
u Moam rhuung Mills,
ilanadr, Honolulu. II. I.
Xuincm all -!a. vt
lgs. Brackets,
Indom Frames,
Blinds, Sashes, Doors
all Uat ! vrwJraVrtahk.
Scroll and Band Sawing!
1 AL-KlXIVSUr
Sorticias; ad TensaUaj.
PRVMPTLY ATTSXDEl TO
A.4 WV ;..r.Mtt.
Insurance Notlco.
aUK iiik!t nm Tit- BuiTiin r.r
. alta Xulaa la.araara CfajUi.U4;-4
Intrrctm. K i la
aiun Um-i)i aa IXti la ta. rarltavaa.
I. a f.p-il I. I.tf,a rwHI a lk I...M tala.
ta a ,rc),lr-ntea a frrlt.l pt .l.i
TtiKix a l)vls.
tT AtH. rw Vir 1a..V.. LlailM
ninnrRun- nuv.jtiiux
FIRE INSURANCE Cx -iFANY.
riiiiitr.iom.Mwi-in iiaxitu ntK.x
. MtalM Atal a a- yay. r
1tvlhtlcvaa4a. M.rrli l! , w4 tatrrta. 9
Jnswrtm.t Xcfer.
r. A.'iwHT'a.raiat.
VUMXT.IKrai.aa MwBtllMi
Ataal .t 14a 1kvr Vaaw.HMta. I
Arvatat Vt.aao.4aira4ar.mfra. I . a, eah.aiaaaia.t.ai
ITttait-rtMIMIIlM. ."owl -1 a, .... i. . . . 1
l!k-.aailWai i
J'tHi" HiwiHiiiM""
WIU-U-Ma -
-tli.lal.'.
luaumnoo Compnny I
or ijixnai Aa.n KnixatnR.
CttaDIUhad 1800.
rtriTAU
AeaUt- a-4 l..l-l raM
ct.aM.aM I
. a.
7Hi. h. mmt i ct.
k4 Ar l)txrtai la latr tCll iO FW
ITT.
t ItaM. I al V nBTttBI IT CTI MMMlr
- na.4 1ltaVra -a WMMMr
SUV
3
TO BE rCBCKHIO 3T TTTI
-ar aa. I -I? maTIM hv Mifrdua TSaa Si"i ja-araad
a w , Is w tu b !iopiI tiar otr- .Ljjr funur? wilt tzXa '
OaUli. A NaT Ultll U. .IlOn.
AT THI CLOrtl Off" TEX SISilOy.
C 3U 1
31 VI
Is MIKANA3LINE!
' ORDERS EECEIVED HOW
s Ji tmumi ,1.
kr. pavry Sa
suw
4 SJ
S U
tuMg! r.s mSm Bz3an Pxrl suit do tSa
Z J20X TEE PAPAIA TBtTIT
3m '
J.M.OatJr.&Co's.
For Dyspepsia, Indigestion " 3TJ '
GO Tons Bran.
I x 3PtS3i3o tor or
jzg&a!b'-'' PEEPAKEDBrD-H-HrrcHcocKiBuooies and PhaBtons
HILO, HAWAII.
C AO? cciil dtHnficjfCri
i pane m3irsioo toiScasai ayainaj
a aiiimi rf Qa rdilf Cur-Si r 33 & fxfrfar
- :zy y ffttoenan of Hi mzhl. 5sjow la jnmjdy arrKximl to. Tvtolm ia. Htudn2Lr
na -nan 5H dhu-ft. tr til rtazni TZ?n-
frttnifit, 3 is "SlJccli'l',' by Mr- D.
SX3I
FATSTTTO EXCCQU. XStfl.
-aa rri pet ia jutrt tnfai. tnATt as- UiftTr Jt.
ir-'-ajc- mini' to ccjuy rytiiiaj .iist ta talk Jtfcatrwf.tl gn timii ta Cm
caaeai ui aoeul to arwr an m-wri , trwCi fiv XWr.
Cf tl Svt aula. Tla. Hljui Tt'iti; 3( T
Bedroom Suites,
Asli Bedsteads,
WXH ti b aid t Sajiiiv Prxn.
- W. .tOBTO.X CO'S
Sun, 6nfi 3-ac5 7UaUCm. CaOtr ta. Oarea? Gn
DURING THE GREAT FIRE
IN HONOLULU. THE
Macneale & Urban
FIRE-PROOF SAFE!
Stood the test of 65 Honrs expos
ure. Successfully !
FAL SODA WORKS
4i art Aciwiwledstd tbe Etst !
SO CORKS
se Patent Stoppers
ax ftmlo. n I'k a.
er Ale "but oiu'S
- CUILMKN l-T rwtt
iSODAWATER
km mm A, IW f . urjr l aJI paru
tlttaa. fi ta lalaaa Orn lii
tystal Soda Works
iuiTur . HosoLru. H x
TXIEPHOXE IS SO. 29S. "W
I H AMBURC-M ACDEBURC
' FIRE IXSURANCE COMPAKY,
1 or uaxscku
KviLDtMiv ncannni't. irmi.
TT5S aad Vac&Iavtr lin.v4 aralaH Ftra aataa
A. J AHiCH.Af roataa uavaita. uiimi
It
ORIENT
lunurnuoo Compnny
Or K ARTTO RD. CO N N C3TlCwT.
TaXaa rt,a ala,t L, aa ttiauft aj rtra aa
VatWat. Matatarr. aai raraltart
tanwaalatrrna. A. JAXUCII.
Ilia Ara r iiawuua iwwt
WASHINGTON
ORE AND MARINE INSURANCE COMPANY
Or BOSTON, MASSACHUSETTS.
Caii AmtsIuaUTllLlUt. $l.M,M0J.
. ..KaiaHfi
lAEUKB.
Area! torU.w.ilaa IUa4a.
It B
The Macneale & Urban
Ii tie Qzij Eijiit-Hiijt Sife niie
is tie "WezU.
The Macnaie & Urban
SAFE
On turn nan tajpirtmt t&u u; Sft rvtrauai.
t u H-wai Crsr, "Voided XafU In.
Frmt ui Bvct, po-'mt tajlat EariVvork
TTiajtiX Cf ui Fnar 7k Cca
tijutiao. Lock.
A Large Stock Constantl
on Hand !
C. O. BERGrER,
BOXOZ1TJZ1TJ,
General Agent for Hawaiian Islands.
Dma!
THOMAS LACK
V "9 Tart St. Hcaolalau
,TER and DEALER
Machines, and Conulno
3, Attachments, Oil
ind Accessories.
x Home,
Crairn. Hove, ssd
HoTnnTi Xachiae Seedles.
all Ididi & sh;
r CoracalliSili.
i is all colon;
UIX UItAACIlI.t C0TT0.
ASESTIOB
WnC Mak Cat raaar Futrru.
UraManatea. Daalrt la
at. BrMtr. Caaa. Krat Caitttatn.
SENE STOVES!
ra 3
a rlrCte.Oaa
aa iMMt Xcatoic. I aa a. t-
tk h tan Iaaa. tt nf"' 'a
The Hartford Fire Ins. Co
HARTFORD. COXXECnCCT.
Aseti JisaAiy I. 1S35, - $4,401,330.01
HA I1 lr.tllUMtl.l AA AUEAt-V AT
llaah re l. Uanltaa l.lar,. iaa ar-
isanl fa perfartii t.ac4 H,l aaata.1 tr a. Batat
la. XrrtaaattlM. raratlar. MalatT. a iaa bmni
raTaraaatitrai.
Lc Innptr A4JntfiI an J rajaMetltTr.
r w ttt:R.i:ii.
Ittlt tM A.'nt fN Ike llt,i u UUKdl
CASTLE & COOKE,
LIFE. FIRE AND MURINE
INSURANCE AGENTS
Ja,aXT- ISt
The New England Mutual life Ins. Co.
orsiTov
THE.fttFIRE INSURANCE COMPANY
or ii srrpKii.
IheUnion Fire & Marine Insurance Co.
WSI I'F SAN TO X 151 0 1,
THE PACIFIC MUTUAL mmJ BBmr f
LIFE INSURANCE COMPANY Mutter s Of Dftt l
or t-ALiruKMA,
ltIt. ta call Ut rMtkalar altMtlM af mijaay. I
TO tllllK-
PIlMwamH aaaaa.ar Cat
tT-Sctltf as T.ra-"
Tontine Investment PoUcles 1 1 ?Z2Z2J&l'?'''L
aafil Aatlii HXilMaaal al
1
The Prrlt HaJanaitat Tallrj a4 taal
Xalaal Iairtairat Pallcj.
Tila laaaaa- la m MUUlftarttlMII I CI! a " 1 IfaardMBaat
aaa aa aapattar. aa4 la. aal. Mut, all clalaaa I wmpilTJ UarWiaTtaajawa waiina
. ' t y . . . . . . .j ... . j ' i
rtT'Taa farttat lalanaalta ana I. ac caU a.
C IT. LAISC
IMC faarl AclNaiaa MCTa ll
aaalM.imlHHlMn
, .rmMivtn . tt. i'ii imiiil. a..... tftfmari .ai.a.a
I a a oaa
7 Latwa al Caat a'
Pacific Mutual Life Ins. Co.
or CiLIIVIUIIA.
NCtN l)r. 31, 1SS4. $t,2f.3,00O
itr rtaaelt U.hmJ ttMi Vrrtnl He mm Uy B
S. C. WILD&R. AEnli
ht s.ooo.ooo.l
1 A. JAECER. Agac' far la- lla. n l ,
MUTUAL LIFE INS
I M T08K
Assets Dec 31st. 1E54. $103,876.1.151
CO.,
ism
t-l n tlw Life Tim l; mm4 Ki
S C. WILDCB. Aftflt.
C. BREWER & CO. I-
' I Jim '.a J anl nw aaliaa-
Ot'KKIi VOR SALK,
IL. I-im. a. t' r1 v.
h.-r. :!' Hlka Saaaa.
at,li.,aw ti ragaiat a. aaT,, pantaw
IW UaoJ, a.rrafKta a. aa-aaa. aaarna
digram".
Ya.a.aa r Taaiiw.., prmwm rvaawa.
Bte!(, MRTH Oat.
Per Bark MARTHAD AVIS OM.CIIUS&RQS CMIHtWC
TOStoBlUl- a V atWJl
A4.ata aa la'a
I a a-i a. aaaal wma
mm, I. aai a a."... a. miaji.. w
aat a-.,,
i-CMIaia. awaM iiaa ar aay r
IjaaPr J iaata.art.arf"aaiaK.
rjV. r . aa aWaWafcr
la atA 1 aiit..n .aa; a a
cittunnr
Foe job work ext:ccted IX
taa aaauac Krla.aa al CAUTTIomCE.
H hewa -ra. Ta-a, Cua-Cus darlaaj-
.-r id a afoan far ma?frliia
., frm A. ibSBtXsStj af did cnul
laroarf . fe. jcaof rf fftnS-
t ?: tiBsw tea win faa-re Btban t
e , aacrtiiaOT 5 UT, wirf Sir Br flxzcS
a , -an: "OtAf &6K 133 X3& tsrzoai-
49kUat, W r taM " 1"?
. . , taaitesraanizasclltsi
cat pcnofisa oossskbc aoxscdca. irmnrng
nmiitia aSwwiiaii cMfirivirit Sw after
af d Canzt, wen csrtKt.
Tie CiirC aaa etozratt at is n pcaa-
a&te cum be aSirm. raSei maat ee pra
imradaama iisei fra tha Crtrt s iu
c&xrx, arara onfcapsc eaaxaieaU ae da teat- t
uncar ami tenieit guyimeg Bie orj
I A.- THUKSTOX.
Stock, and Real Estate Broker,
M MmtaatSi-garfala. t U
at. s- GRixsAxrsf a; co.
CtlMkliaiCasiiaia Star-
Ill ahaLata-Haa.lKlia.na.
St. S. GBISBACSt t CO,
tjTirat fti;nrf, J Marc Is t Cmlilsrxlt. S Su Traadica. Cil I
UU 01 ltniil w ...,n.n - i iCM y)
i m aa ti nigit at ate tta. wan wCSTACE.
TAKILirS ASDISHIPPCTG
SunDlied on Short Notice
Lowest Market Prices.
"m teaaxt txatftaar ia ta aininmarf
brat, ami e4W smEcn ar biik
t uXm mi i'T ar raini-
c ai ia-w. a w nnmgcattlta
TV i.:6B4at an m&jbI wtoi 6 & te
- i rfaai fcm- Ee mt
to VaCtM " am-affrfwT!tS-r
a-natiK airotsf mt. IP"
-autj " "They em'ltoioA
' ' moB attpmV Ha it
vT . 3r,tfcet-'' "I
' f.tutic tostrfl.tSi.tn.
. i.fii W awamean' oaaii
.... .ffwruK fcvmetbaamt-
"... E.t-jr esmaecess I li't
. .ml ee -ttoK auuW aoicfcaa
v v . . . a t- rLu w atL''0;
. fljut Uwaeaa3M3trfto5riM-
(SaavrutBl"""
thacrapairrrT niEU,aa
paatrijita'dadc: in: lie- cthicis; Sacfasl 5
ihefa IT""" 'cfucx aaii areat hinae. Aa ifit
citCTj-majfiATi lt esnuaieteil all liter
hoar of t&s ois5t,tSe temaitrf t-r Ct
. , -t.--,r a. to ditf atfier asseaaaiaft oo-
te, lilt ffaaioff ialnet tesaaeil j
CuUatlDllUISIW w. iuwej, . .
Knut fiat tneia ftra way. Tie Court
aaai IfiJt if W btvul far tfce fUicK.
aod heiiaaeil i oa ma.J Ikn cluryt
maScfcoala tut ainH ie anatft c at--acutiil
iuiajsa; bat 2 tkey tteaibt tS
Bfaait tat rhJrr af the korjiur tier
emti aut domitra ta t& extojtfter
aAeraia araaM- It ifasafiS
Snwtaittllefcusian.eifclr Amitkaogibe
Wholesale and Retail Croccr,
XBX3caScaeCaaiaatSMaM7 Hi
. - an.i, aa kna Sowaa wi?m:- t
,n m saw i "Tf" ""
vim aOW laiaaiia CuOCtli; .unront.
rer Vas. eHn4 Cnaa tU Xirtcf urn tiimr-
marft ? gain4 iwaiaaTaaatj afttr tiatagfcyeiaaa ag a
Bnl-t.'wua raaiac 15 iar BiMjraar. Xnt a
, . . , .....i .ii ft, nlMiMirfli.uihnuu.
aoaa laat II anar ery rmn in...
E. P. AUAma, i- ihir
stock & real estate broker BeaverSalooii
sea4BuiarfaiiiiaJ.Bastadl H j, HOLTE, : : : : Proprietor,
.B uaajam
.1,,-., -r.r IT
ifc.raiBM3CiiISlclMllBeKtlelllSM rf CTai: T Jtimwi I -j. j. i taa, 1 . ai a a. at. a.ta
f d TuUxrr Tieriiaitcf wMBntaikBf jj. lrt fr laiarina aaJ Erf I bMHM.iiii'iii cwiei.tvw
-, . ... .1 A. mmwuiI at laart' . -VKKrSATEKaa I . w , n r . r, r
ti sju : . . nm - i 1 ib. . - -
dartre i.ra no iptadir 4ail t jajie it. JtOSARKA1.
.baa .iG SJJJZZJ'-Z;- I Cigars, Pipes and
. D. LANE'S
M AUBIjK WORKS,
mrncr.iTxti.T sumifrixsT.
manufactop.es of hondhents
Heidrteces. Tents
TiiUti, Xsrble HaateU,
Vubtud Topi, aad
Tflia? ia BlatkasdWHte Kittle.
IIR8LE VrORK OF EVERY DESCRIPTION
AT THE LCAVTST POSSIBLE HATES.
UVERPOOL and lONDffH and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets, S31.161.000
Net Income, 89,000,000.
Claims Paid, SS 9,714,000
IIA1E KXTAIH-IMIKD A.V AliCACT I A
a ..!.'. rw ... n. .,... I.lu.4.. mwm ta. ...
.mtxaei aia prrparad lo .tH. rtk
nui: ox cru.Bi.vcs, jikbciiudisk
DirKLU.VC
Oa fWtTa. D.tlll.c Hlak.. tl.ltlr
Drtacaee.rtluriaaacMlirax.ia,an. fm a piiia
af tkiaf Trt, tmr Iwa ataataa la aanata.
prawptl, .4J..ta4 ..4 p.j.bl. hfm -
mim BUBO? A CO
(TKltMAN LI.OYD
Marine lnsuranceCompany of Berlin.
F 011TU X A
General InsuranceCompany o( Berlin.
PROM BOSTOX.
JUST ARRIVED.
FnnVlin State Coal fn Ca'li,
rtbla. CroiVJ Sngir,
Ckc FrMtr'a Aile Greaae,
Cam Hoe llandlea,
TlWa. No. 1 Kotln.
NERTTI-iUNKS
I HlCHt!T a aa. a al
I ta iaa aIT a aa4 paa
gfUtv.M.aite, riaa.a. Mlfi mi
muj aanrfii aa?
Hy CotUn. ITai Paetio-,
t BbU. WTlmington Tr,
IW Satj Oakum.
C. Ex, Lard Oil.
OnmlitootM. Salt. I zJT. .a..
FARMERS BOILERS
IwiNaaajlia
i ' ' ji'jt, .'vr'' ''."'?
I rata - - r , Tarmi i aa.
i.i.al aan imm
tiaii aiiilLiJaa-
raaHar
VSfaaMt aaaa" ,HUa H' mm
ZTluMtmm .EUaflawa t m
VZ- rm-t" m MaWa aal
XaIaw.l.
a "r-" ii
mm4 mmt mtmmTmwm mtmmm
mmm p.awa. a law. at aaaaaaa;
aa. a aliiawaw irta. afawa
nnUM. avaaar
a MyHwt au.a .a
. a laaw
DWi. Diry Salt, Ctmtnl,
1J ank 2 inch Ox Bowa,
C. Axe aad Pick iUstiic,
Canal Ihrrowf, Ka. 'uU,
BUa. Ex. Trime rrlt.
n..l,n.UnJ Pnx In Rnllrl a!.-, at t. i
UUIIIUCI laliu vuai in uum JJJJ;
IM,anar'rwia aaa
IndMCI'i -w-a
r trrM.S
I - -.... a, j ,
llHiaiali mmA riHl,w.pa rlt. a.d
bvl,
CMtraf.-n - LaaJ f .- aKjaAii J
. BrnuMaU B. I
S3 VETEEXHAEY SUEGEOH tbratal Ihlferf
iai . .oat itfliiriltilica , .
-l .. f nig. pm it aat;
a aitw - - , ,
Aa tfrinf.m.n f iftwcat" r
. etawyt5t
-,(. tSa S fcwtaiii
, iuat a a&mat af t!it 5
. acaairfeiB3uf'it2
asi reaaneacle
aaaaitfcait iSBBiaitafaaare"
. . c!t Mr a,,jr i3-r US.
t. . t UMaua. - - .
: Em cuataraaae .Soar iair5fte
ut CPTn;,'iitMj.. v .
Saautiir6aC ta e.ft jso-, s,'
CaCCawi. to. actgw Mfzcm pi"w
faOamaMa.
-it a- nsacnMS foe i Crt
t. cJ, tor tbu! u'l? tike aiU eareiiisr- izsOrfrfrt. l i-f- -Tl -IT
ra-i ci. e&et trtat aetam af r,.. ba. ; t
- i. .u i, rtrt .cesahntf ezsne.
T& Ceart aail tSat"ioa- SA pniamnair.
Bjauuj - ra. rai.'v.atkaarf&raala.Saaaam-.
Con fircrine. i omrtUEt:
Tia) AE3C!?-M" ! arm w sua Jaalaj- a4 law
r,?-c2: Eiikl"tt a.ib0e FrMeciter; "J1 . Maori aa TaaT
Smoker's Sundries
..rnaMMaMfrn trrfua au
la. kan Kaa- aa at l afa M fna
nav Lite.
Tables
. t.ili Sir aO Iiii!'
CacanrFwr a4tatEi.2f
TV- vim. iisn. r.ar Tri?ZZ
i f,mtiU af ms
ictiaatixfia- Eci HHTOaS t AiHTORD 0 hiciJJii-.
1 rt nxrr Q ossixn6- , - ., , .., , n.AIataiiainiuirMyii
r : ...tr.w.. ac a-murTT rrarati 1 i fltiLiiuai ai.tj 1 nti.aiiM.ua.iawH. .
. . tt
. L " " '
ta . .natilSRJaX
aa xxiaunr euoinH iaaa: S1
..-.r . r-.r plf
rMUA, wc; ' T t
xd. ttaiaearaf tiaaaa tiM Coot r
oif tSw aoaecuar ax arwK !
f aciaaiy nSnx xaii 5
HI T.faffamw & aatau
aiarty.
qt.caata gartfclgaaa- llr-
a aatta. - a. .taaaja.
C I T I.K A- COOfc K.
A33 C0KJCUAie tlACETI
ncrorrm ajtd
Dealers In Ccncral Merchandise,
3b Ka;o.Ha.iaia.it.i.
tsnrure
Ta.UuSta.citC. g. afcjtr
tl.Eulmaotia -
Ti. AtiaavC A-H.aauAC--
IbaiW r..r.rl,n . lw"juiti,
9 M al
PRUSSIAN NATIONAL
Iiixiivitiiffi C'onii
nr htctth
BKTAI1I.IBKBO 1IHO..
t.pllat 1 . lltlth.o.tka
TIIK rXlJEISalONKI) II.WIVG
in imemmit arl ! alm ( aataaaf fct
A- ninlli. l.Ua. la artavrf w
Kiu r.ra ia Baltflazi. rataliatt. IlmiaaaVt.
m-taca S-jw iriMa. A. a. Ik- aai fa, taMa Unaa.
IBJJU PMmi MJ3STU 111 TttUU KU
a JurxKsmuaripnt.
,mti't atamiatAt;
'. MaaiU Cerdirc, ual ConUg,
i a , . t trt? tt. t J -
Wilnist Lumber, Ah L-imbr,
lUtlrrs While line Lambtr.
Refrigtratots C. Tin Tocnaloea,
Electric and Dawner's Kerasaw M
Kttthaji awl Cwl Tub IlaH,,
Caita Claru Ckosdtr,
FUh Cbowder abd Gbetama,
I'a.ea Saangc Meat,
Ca. llucki.'a T ami-to buap,
Ca. do Mock TartI SP.
Cate lUcVina Ox TaU Soap,
.-n.mmmmr M mmm -mm iWTam
ala at 1. iji 9a aa. a. a mm w.
wl a 1 latai a wa man ai.m. w m.
MeaL
aj.aal.aaaa.
-anaa M arfnrf' etsa aaa
(prarral IDwimaiwts.
-as utm. Jttaet- .
J.M.irAT.JK.iN
Station i ami Npws iJeskrs,
5
O
M
I rrr4f? all tT BUfT,
BECALt IT 15 JCOBE
' r - a-cr- .rM A-n lB afJISS KWB. -.a - aa... .
1 aa r ii. aa 1 SiW 0IUCKL
to-tort ta.j7' THF WFSTCE1 I EiWiHii
t. rte pat af ta a5t-.1t y J?? fasga Uatrf far Lang w Sfctrt Piml
aaTttupiw . i . Aa AtraaVu 3AA,t.&ae.
fit aiiSBCB ajp--j " - . atTfta-w.-fcriIBCia!iar
J7.. S a. .. tXEfiHOlM V "
rltr SWvtrjMH'ftatlt ami... -
araia-a.a5rta!
ti-W TlAf-I'AKIl.,K tO
cumiuxi.
aaarat TartaaJIJaBra Srta.oaaB..
7Zum-m U eia-crei a t5 txUBJ at "
r-j. ?T?a t eanrf lite, -I
Ccartao
,1. c.ici.lTrBi:jt BtcfrniiE.
,13C2TZSCT ST0EE si 3A ZEfcY
CnstviW rtaJtaiS.
Mm T A OKa U. i. faiifaW rIfc
TWBTacta. raiifa-Mialtaat.
T. ITarttffcm. K3
tukmm raaj. ' . .
lTJta.TaaTafcXatMT-
Ti. rvii. tfcf aa cyj- 1117
ri,tian; a- f.PmiHi.
tmn A: Miaaaf-
ATTonsrsra AirfcAW,
ttmCCa.C( CAASOtAIC T AT.
Wa gaMtaaa-H. I. 'r
HMX1TEB Jt OB.
ntJaXCaS X. BJLTCH.
rTnlTl 1 Xattae a? atst JW art a. g g.ytwm.atj-c trr
-- - ' - riiir Taim aua. i . ..u. ... aiiitn. c.roa aul
I Drsj?is fc TelatACixrnirrtaa,
tin rn 1
ate
.IAT TURH t M.a -
CW lCa.3 Xalluf K, Uaa T - I
CENTRIFUGAL LDTESGS
General Insurance Com'py. ! iivti , i-mr, Waai. n.i
Tmr Saa. Klier and Tr.a.poTt j Ca.ra (Taaira, fotlia 1
1-3
Rlaka acaiatt tha Saacar eftlaa Sa.a at tka i
1 Moat BiauiuUtIbt.aiii tka 1
a
SOUTH BF.ITI.HikO HATI0S1L
1 1KB AMI MAUIN'K IXSI UAM K(
COMPAKIE3 OTJSTW ZEALAKD.
CAPITAL $20,000,000 1
if t .V-H.f. 1-iat.x j4al L
H - UlawHi. T mm mm I
WH BfB(ila Mk 9fl(aa)afc Mat
I k-li
LU
f DRESDEN. I
KhTAIIMhllhll XX
lt-aa.la tmt ta. Baat.'.a I 1..
1 tt-mi A ;-r I - v ..ra. 1 -fa-
Kat F.a-araala Tanaa.
. x -tuirr i "
f F.al.
In LbUt w EarpMa,
Eatfcr af Ta,prttlaTa
AND COSTS O MORE I
arr.9 -wPia rttm.ot W aaaJ T
aOeaflaaiM.
W. E. ROWELL, Honolulu.
t-nl rfaAetatttallaaTdaa4a.
LAINE & CO.
fgAVC A I-tKMr.A-rtH'U tfTHK
Very Beat
Hay, Grain, fcc,
Kfta ! rntu at tkx
Lowet Market Trices
ms mmKi rKHwwifWM
a.cst rn THe .
Puilc Xaal I-6t raeerMe CaaaaaMj-
(er tfce -SWK 7aBTHE.'
roc ciroA-
i rtuanla.
Vatte,
t'a.ea Yellow Mttal Sktathuir.
K. VtB-rtf Jl. SfcetIiiS Sails
ilW.. T.iar, Ualca Uatlc,
II ale rUaeti. Tjaaerd ttta.
t "aea Tarttitlae. Ga ol
BROWN SOAP
( 1IM. Miacrat I'aist,
)lamb(h Roektra,
Cawa, Aaed,
Ritetaioia Top Carries a,
Caaea Uarlni Hair.
Drama Caaatio bvta.
STATIONKEY,
Apaa aMtavat a i
UtaK aaMaaiaa
rat: lna.it tMaW
ula faaaai
natfutaai
aaaaaaaahtMbartaat
ItwT OFVICK filimit JH'AWBSa.
wrar. . mm 1 1. iia
Losses Promptly Adjusted and Pay
able Here !
MariaaRl.ka mrm itarctaail. TralxkU
n4 Trwm. at Crraat Rataa,
ima Araa. trlla.rf-a l.Ja..
T It A A -ATT. A TIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
rr MAtint Ht
Cuul4lk"iitlUaT.. IXrktMjftUaa
" J tkcftl:Haraai''aafaa.a " r.ViJ0
TmUX... . .. E!.Vll TAiWI
NORTH CERMAN
FIRE ISSDSAXCE COHFAKY,
nr Ktxtrtu,
i..Uil.i!MfiljMm TLAtnmmt.mxmm
Taut. . MtWaurtcMmM
rrnM n rs atnia a w,i ta at a i. au eajt.
B mf M aawatatta 'wm'"z''..
vmnttmmrf. a-. , aiaaaasa.
IHn4a, at ta
XVKfcaatlaa iirnlXL :
. . .'.!. ..a . n ul.
The Fisher Cider Ceapay
ncrwrr. tiuwt arittCT
Irt a yr-fawHE ta laraVb f5
CtajfljiiiaeaalitiWaat
XmA la aaatttM mU.
til .XH fawaaa ia)tiVf aentl
Tk Maa CMa iwaaaer.
H.T aVStXt-.rt
f-al Tiliftw rat, r"r
aayaaiM
HA. -
Jirtt Received, Ex Marifta,
From Great Britain
A VERY ri!E
SELECTION of GOODS
irmtit mil
GEMTLIMII'S Will ! ataav"
a-MBAtlu Tilt
JjaiOSX jaaBT.yj.l3as jjrrT
. - at j I a.aaaieajaar
BNUMHI rntK MHl aaaat at- aiKatmaK
ttv
anrix..c a.fa Ja-t
1,,-aiari vMnvt
aiMWrtlrfJlv-i
aa.u r.. aa mm mmM
a... a aWamai.
. taajaa eaa a mm , ' .wiiufc
t.l th.a.fcm''Btw.
aiianu rtrtat
KialLnpMii Fayaaiaaawa
x i.Rnai a at ai
Tlaa etw-
aaa. liatwa.
artba ftcav
!'
kaaaMagm.
'Mtf'aMia'WaV eS VattftlLa,
Jaa-IUyNrlft eiMWaMltaafllaV
Mmvc auaaaa,
aKiM time TIm 8m4l
rtat f it aa4 riaraa aa a.M .
HAWAIIAK WAP WMM !
CREY A ISO.
ALL KINDS OF SOAPS,
Mltac .. HealaU.
Bnf, Wla bl Wl
lUka A cva, V aarrt. at
aHiiaiilt raaJta.
arrJBT' aaT SelHSHtVSSSlI jaiVaieaMpfl
lerW fcaaat aa a ina J
Hllll,al I -
llaM
t'tal
mmtWr & lea aW mmmm mmimmm m mill a ,e)raa i
Aiaa a
RK W MH TAKT JafJBWI I 1
mJC3m in I m 1 1 ii lean m
3tJ!- J,maaAamaaaV
ftntr aaieaMaaaMBKaaaraaaiaa iffa
at,',-, i eeWaaaMaeatJat
' - I a aa Ha..aH TO 0 -

xml | txt