OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 13, 1912, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1912-12-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

(Tim J"4MI WlMhH 'lrTi.
WAHWSi'fitS, Dtxemkter VI. i, 'Jj. ...
rtovr prqmrnitoin U 'unreal- ib '
-) rihtUetf rwn tHaiurtteil lit lh' UM.wu.iiiu Jimi
' mfcr will ht- 'uutmni in . J i., o iw l j,.'
,u ;t u,ii rHj&tM&tl oi m ,n,$ . u ;trtiUxry 'u A
mhiittiy, Uiclti' ittXuyMit "1 utiLti a baiiuitou ,
ot ttlnknert. atnl -a prtyort itnait'is lUiytteAm in rit
1 it-, j
rarU infrfHM iinucut will U' rtmVnta v, foil v,f
.initfttlt of VMi nn'ii. an titty ww ' in Mm' VbillipiMmA
Wit u tlm mn:.MS ttvim, ton Utw in linwnii will m
tUmt tin- in the I'UiillUf'u. i
Jr in uttdttrtUHuL timt tit )iu tmuU tiuw to ex
xtttuMtiM juMt&ivkr uutt mum? uy tin- tmwi
tmniiikfl i&jMl bm4 tm- Ufvtue U tuw Um- sthiMto nt mn
(jMit? tj mm .twyw im tm mrm ami m wa mum vf
Oahu. a widb buy oft iW wg& MupM ybmj& mmy
lnwhtim, 'MuiSaM
tin- whofolm&h
S'ort will n' virtual at ti inauttMHl M tit wtotoA
.., W I'll ItMflty.)
1 'It . '.' I... . ..I.... i
-' ' I w.r. r T r itf. I 4.. .. .. .1 .
. -i ,.( ,tu, , vu . WT,., VL ' "!'?"' . VZ".
t0t$$9$t
. , "'ri 'f r" irtwrp, r'ffwr nitme
A it l',i Jft Iron litittm' t
,i, giL.iiniiiii nmm, wku ,,itm 1,1 tint L
i,iuh0 I
'.1 . .1 ,. .. .. v ' . ' "" ..
mix 1.1,1 miMiMHUMm aym
'. ' . . 'S'tjr
im y " iU mfir
,,i. iti"4 iffnit bMW
1mm
I
Jit
fi Mtv4
i t. "' At' '.
M
n y(ini MW WW3 . txlsjju, -
'I'lUt hi ti'. UfrWuiiiW liu4MU i ilixUtW ' y . "
TEKKHiM - i .,. Dhh I MIU ' i " Sfc'
' NO. lu l.i , HAWAII
l'.1!'!" .-.'"'- ,y'" ' ,' " - r. ., I-, , , in, ., i ,nr nMtfnM
tnMt yf U? Jr. .
It if. atwuV'A that Uu iiuymuw tjf tin- Li ni'uxH unt i-n-'.i' .. t,ws,
. . . . . . . . . r' . .
i.t . .i . . . .1 ..i . .. . i . r..i. . j . i i i
t. ,n it tun u, n- vtowiHrtrM iu. v utx nMta n- vi ukr mem
e f t.(
mm.'Mw ym' .
W(BPIWr
, !- Iftil tittsy wiii tut ivtw nil yAjte iff r. '-v
iititiitup fiwttitUcH. 1st Hue Imi mmmut, wmu wvimrMttfi ; w, p) .
tj'twr, it. wmiMiJKrUiukd tfot uu4wwvr4rf4toiwdM4m!, JZi .
for- of umt iu & ht tint m4 tiM wtbiw wm iAMr ., Jf T L.jM :"''J 1
. . .. -F" .... ' -,. m' r - - -
w prt'.vitut mwu ufnuuu umt mm omuwy
in'h, 1annt.td
j W4 ',& tt
tiy !JJ- U fikJiA rtlf
. it wat Hf,aS Irani' md thai pwtimu wiii Im' " '" '"'" -" '
1 v, toinitwvfh. 'yw wm w mufvm wmt a mtmw ! y 4, ?
i A I ,.i':i- mui foUrtMXU'WfojiVM'
m Bammi n mm m
mm mm ; i m f am
-. tfiryw wip L,fi
nmd m .jV
yw y4i pah tv
s4 WW tw tk 'ys
'.tMurfMt L'Mty j' u,
4fr. wm tii ht0Jrf ' U fai
ifff
mm mm m mwm ,nm m
f AiitWM fiitf lJiii'l
,i.mmiurij&& ' . mm m. im s
''',- I -, lfi,r
i.HJ' AV; .i..iy : -
'liiu ndtokfhi, tH t.A;to uf. It,,,. i.v itt ,,
41 a tLuMtB tOU! j. . r 1 .'"F WZWJJ'J'?'' "
.mi, v,i,iU d imw Am uvnrumii iiuiinti,jmj,u t..i"r',v" rww w '?' -
'' IIP Tl'tH iithlt Vttutrt uDvltl tlO','jl "". ""' m'vytmm ,-
illicit Vi IhmimhW m hu(Ut in'mtfutmrnfr' " "'r " . ''' Mf H .
1 j,. 1 . ),i, I4iim vm -v, ,uii liftiwj, a Um la, ' .7 r .;"'?"" whi 1 fa ?
IKWO P8 HP
'
IS II p
I . 1 fiiyh,, hhlUltt, f
Ji 1 ' (' fimniii 1
''''''WJ1
,1' " 1
i'iiHi 1 ! il- mn
f I 'IjHIt) f, IU l il
tr I -I
' i' W
fi '
J:
..)!
Hit' Uiftifii0
iwn
'
f
...m.jf'rtlUf MfJItHtl
1 .,.-. (7 iTOr - -
'iVY' J' ''
y.y't,
'jtA IM
ill f4m.ms4 ,f it,
'vC
1 pn,n ,&? mmf v'W
U i Uhhifithp At, wit -ii 't
h tin J.)f tif ,4j. gi.,, ,,'
''it itmu'f
WW
1 iiuf.rii' nrntmi iaim - f
Vlll ViUHl MMWIM
;; , 1 ha, 1 in f, 11,,, a,i, 1
1 ' ; it 0 1 1 1 1,, , ,
iiiia m mm uui a.u imaa 1 iriin in at. ni lui ., .. 1 -. ... . 1 1 .1
wm
r '
a n ifj(.ttu w, ,w ji, ,i4?,,w tf ,,:, ' , T,.
i" i' ' '
ft .
jf,. j.,yjt ' te
' ' -
)'AJv,
I ''
. . 1 1
'. l-Jh
EIGfllf I
n
m BE SrAIWNBD
im ii
66 The Oefens ptf th
Hmwmmn islands -is
the Oefefise pf Saw
eral Leonard Wood.
Fortifications Are Planned to Protect Mafalua
Bay-'Recent Maneuvers Ishov Weak
Places in Oahu Coast Line.
''A
wmfo
i mm mm
liMfap
''1 ff. ,!.,- . (
' i lUi,,jt. , j
;'j
4 U
ft . ,
' f M fj, JAi
' i ,f.tt r
'' ' ' ' ' "', ' J, i
i i ''' I',! Jr
n,t t 1, ,j w ft . ftJ..
'0)t?f f.' I,,tl,t t,M:1
'':H ' ,4'ffU U,
) if ft J '' fir
iiu.t WtMuytfji. f, 1
mmm
iLLWT wf jMRfirf?
xllfl mtmu m MAkfiiifi
ji,,, WWW mmrww WmlmmWmlm
, , " Hfllli it,, pt V 1
.! g w Wm4H ill , - mi
.4 fiit, 00i $frfm$f4i,H (
'" H,0 U.0 t,
,- .' , '! l
t
M
." r
I titiyfi fJv
Ut)$r I ox Mfrijl,
0 tit
.
n
-' 'JdHW
.
tiLUMr . ante
"wi
1'. &
Mm' yt (.
'
iMttU. JUtLU
r W ' i a , L
!'l
ftiH
.. ..- ...-M. ir j.'
J 'It. A 11 .1
, . ,
, 'J! f.t l yi ,S4&t Oi '' t,
.' 1 '' ft Vi in 1 t J l, : it ,
' t
'.J
'. Jf'
it, t4i,n ii.f
.,; , ' '"' '" KWffl'''
... ' . , t ,'i ,M ,,, H (,, , ,, , u ,, ' I 4 iSttttMi
imfniiiiimiiniir
111
'rJIflWWWfTlT
".'''"(jf '
I'if'i" '
h
:'(.
i H-
'' 'tl
J.l' f !
( ft If
. , J" I1
" J'-.. I
n
MM .jUF (f
A
;' ntuiuti diAj.1 iduLkiJ ,. ,., j..iy,v t iJtmti I if 0 til, '
K0
M.
MB
wmm
Itm
y 'C&, Uf U&t
tiii tm
; 'mwm
.& 9MM.M UMm mmjs iiimiiib ri.wiTT.iM d.. jhbh. jv'. . m..in A.nt
fiMMVJiittyirsHrPittJPaHa
fwr MHHKSIIilt A
i .fr ', ' " -' '
k'rlt 11 ,;,. fi.y, ffa, j, '
' ' ' ' -' -' - Jikt , u, .
t
' " '' '' '-"
I
, ,1 , . r t '
t, i ' ,. , ' ',! ' t I If I. , . ,,.
, J , P' ''M " " - ,' i ' (. i.'
..: ' ' " - '
-'' ;V"
, ' J4444 MMt& Alrf ;"f '" "-' -''' -
). ' ' )fmd" A tm-" fii 'f' " "twit'"! ( "Xi'iii fliiW
, Arfi'try ''Am sny,,t ""'-'.'(..) lot 4) I 11 U I ii Tim
'I,-
dt l.i -I
ilnUit, ,
Lflvn ill
ll illl ift',1 i
'in
V .,-'.,, 4 Vn., fvJM,...i , ,'yJ, "' ' i", 'f. "1
.V 4 J '""" f ", ,.ftultl , ti,4,tt. ,f,,i,l,tif. ,ii.(
,' J '' tmiyttKA it, ,'t, II - , 1.1,
'" ; &tt Mm' 'mv" "' ?' '"f ! '"MtiUMi lb MU. AM&L,,
rvfiiy.n,rwmfm. r It i'.A '-) V ..4!.t, , ,, ( Vnnwr, (U (TEMV MWBmUni
. ....,. ....
wrr4 ,, l ft tf m Mk'1.1 l (it , ti i mntf kn 1 0i
f?4 tfu f til WU . t p, v 1 01 ( iji. f Ai'i
J 'i ff.'.,,'.f f M$ iti t, 'fa tit'""- .,; yi'u 1 tun, iiuii . ' (i
', 'v iijijlaM ft" , 1. ,,! iHfjuu th 11 ;i in i ,. ( !,'? I 1,1
i 1 , U ; 4 Jjtf tf 1' ' Ik I.- Hi " .,' . i' ,".,(
V Mt 41 ff rt
iy,
M'(
Mjt I
I , I -if, y
if. Jl H.i.,
id) ' '" "'" J AM
tutu ,4, iny ',.. -,i ii
tt -WW WMf m ytMf( p mdit jjg, l,,r 1 n,famM -
..'A ,. fr' tm, ,& fit,i,lir. Uli ..liifiiAlUj in Ut.J. ..... ,
im J.'" 'WW A V m'tp
ir ffT, ' , lMir'f '?
ui .'ill. I. , I 11 , 1 1 ,1 I
I , M,i ll.. M., i . .
mrna
mmmm
ijkf
lAtl
...it
1 i.aiaia
ma
;': m
.
wit Ml
tt
iiwutlvl hi idl'ifj
, t,if, , t t mi- 1 f ')' Pb Ml.
htm m 11 t, am I ,aiju imm. u... a.uftijju
ttfti li fa,4 im ,,, ..i,i.,. fifjffiJintl' mtTiuk '.umlTJLl ft!, u 1

xml | txt