OCR Interpretation


The daily Gate City. [volume] (Keokuk, Iowa) 1855-1916, September 21, 1855, Image 5

Image and text provided by State Historical Society of Iowa

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025182/1855-09-21/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

i**'
'. ::•!'4
li
.1
DAVIS & PRICE, L:
HOI VK, MM \l OH v v «».\TA1.
4 JPAI*Ti Bfc, 'i'lt 1
y\"
Uk.'
ii ft nu
.t-M- tti^v
it
:.h
1 i
Mi*
it
If. a
fllUttEB*, (JU.UFTo, i:i..aiK|iS AM) w J'-i*" 1
JUT |*jr n.»«g.T,«.
Kn. u". hv.vinim
Kttup *u m1 HiuixifnH, .f ouitu tifcU i
Jipviurf o-win ju-J ,tjfct: «)ki
Vv
Kft» i .Vujii -i 2J. S.v.v.—-
jtuvitr •fn, *11
tlu-jr #t**«i «halv,.il. yah- if re.
A^ *nirr, rci»|,|ly „tt .1 t-.
Boot afnd Sho« M&nntattory.
T. A*M r' 1 f.-nni n If 1 I!-.
1
llr* ,,-f f, rr-' I
fMjtlya htwiii? %jh -in 'f *1i
flo.-r -f 'in Nrt 1 \«rV. (Vft4 m*!'ftfv*nr t- ttrfhHftHcJi
Th in* -fit t»ihvr\
snr it »f «k h'fb 1 «v:f I- than ft th.' 1i*ii:»
fcfch'K^ r.f
***1 rji'l xhtn trt tt»* *P'*4c twit n '-T 1 '.
il.**
njWrWi*' K-• N''
|li»Tnr}*h-*#'» i .-f •.
An?!!*. 2.*. ISaj.—,l»f
.^UUiV.Ui: -I
,JL Hi *i Jfti 4 «nl
^fi«cu i» tn'xj .-
)%SW Ij.yns, ... "... V.-. ri. \. IH'Kh.
J, «Vf :'f
,Third
WJholc'iiilt' Kloof on] Skor Hprf*
n IN" ii«n i 1, i Fill mil 1
1 1 .. 1i.. .1 A i i .iff s|-
Ml iur 1'xl. iil "\U.y sUick l.-»ujr'»n-
f't 1 fhitn fir'K. foiled hitt I folil »V w w, 1/nV iU.
tl l(w „r. illSiU iUiy 'in l!i
HI r. i' ii.vlli'u 4 iU .(
1'.. r? .1 l^ iU»i..'i» 1 k 11 ..is«•! Sui^nomtiui
Wj a ii», iicc*..W-w! rii
1, I. UI#£4iiU
A I !.
I
Dfllttquc
it I.i*t of 011 u liirlt
:••.
h.
'i
1 1.* i I
-1-. „•.'
I. A ril
ty
I I
**. I. 1 i
I
Allll.t r" it! .1
A rM i%M nu
i
.In•«
t-r-.".
"Kj ii
JfcrfVM H, n
»•p 4
1
W
U 1 r.• ,t
..,'1.1
4".l.l/« ,J it l'i» I fMHV 4
I'fto I i! tnrl 5
WtUlgUi^ .J u« 14»
1*CJ 141 «*l 3 I 'l
^Kiti K'
'j"'
1
i' 1.
•l .i i 1
illil t:- I 1.1 i
M«-T)
th
•i 2'.
II
.[• ,)» Uu/ii f.
A K -i
A.
V1 -s K
II 7 '. 1' V
.WRTTTOI't
1
Mnnw# rn*n It
I jiruiii
liti l.
K 111 '.. I-, .«.» pfulrH..?.! t. ,y i V. *|4! I .|, I
!iitvu .. (i Av L'ry,^ ^bK•%•
s K v w. v. Tua5n'.^jJ. J.
at»T
i lilSsi **.•*», liii wv l.nv.-j rv^MnJ |»tr
i 1 1 1 1) 1 i(..|
A I
U..I -1
Jul -I
K :k*M .-'in
V.'il-r Jim
K ii. .»..!»
J..I i» i *i U:.
ifi ljtriisi
iu Aua
.1 'tin
L' I'D 1' 1
i
i
•h
1 .:!. .: i,.l I
7 .. .1 I'U -J ii* i
Timirr i W
i l. i..i 1
I., i 1 i I I Ml
limit Kli
1 I 1 .,.• i v rt)
Tfcti fU .tolin'7 1
.i .1
1 1 ,7 i 4ii
i 1 7 Il 0 i i 0 .I., 1
I It 111 i(» i"i
'.
i l't o! I'
Kiii-Ur v\ u»
*1 *»}.iili
i..' IJ 4UII 4 di
1 J. .'K t'xl
i .'7 u -u tl IM*
fi
.M .rj 4" I". :ir 1
tvl
l» niui :'j I ft'ii'T -in
tfriil»*IO ll'HIV
-ftr-
."••! t' 1 ut
It i i.c Illi-t-l
!l 1
s'
li,.
At
r~)7».
4 W
V .4 ,.
JJK
.. M»
MMII
-af"
4
V
i
i
M. H«. 1
Mhihi !i
find
Mint.- .!
u J.MU
a ''-.'IC irrti'-iir
I I b*U04
tin- witni.n 1 t«r fh tJvjTiflv tr tiu
J*iail lli.k'. liijVMS OSptTMH-e »tt
lj» ti'l^tc.v^ in K.'i kuii. I- "si imh i lit llmt »bf a., jb
wlf !»,-1«imI•*!)» ti-'t »n qiinlltjr I
t«.vsfu»?k iu t-isiiT aMiri(. t,*u4- *Tk..» nil In.vc amfvU w w v
wi i -II jn- 111: «.-!»{t..|. i.n i-jfj-nt ft. *.y i-tj..
i =*V— U Hot Icivh. AT. Jin# 1 ^rr,i 1 ,''.
t-: 2 fr :ot
hii fl fr*,-r
H,'nrv 1 »jMi
il
I
tfoU UIl
t\i .). I-
J1 i- ii 111.' i:i
1 n „i
1
i •M V ff4 at.
MI Or,
0
1 n.J un
1
0 w O -t i«.i
i-12 ft
f!
1
ii vr
i
.1
ii' ft W .it
•rji Tur uml 1
S -Irntl i«n( »»l! 1
i •i
V. :t 11.
1 )-'n I ou 4i
I 41 'i'i
:m tm
•k ll^bt
W i.l-
It* ,'-! J'0 I n«i
i .lirrii& *.» ft ('.'•'i
Wi ZTImi y
Vi'yin.n: if
TTarl. y 11111.11
2i 111
•i
i !l 1 1 i 1 Ml) P«t
1 1. 1 i.S i 1*
1 jix'll *0 fit
Wrtrl. v a. tY
ft Wi'Si
0 7
.'
i. 1 t-ii .1"
1 4.
u L' 'Ml i A,.
r" ir
-ui
y. Iii4™. tl'"l
I I it
:t.i o.-i
in.
n i it
-i.i -f
Wr,' 1 ,- V"
i
-t
.'• i -M i 0 a
J:
.ttt
s
{w
t|r
12 ft f-
I- id
'j
If
il-.
., H'l
i. il
If l-'i
l:: 111
mi
JOIO
1^ mi
a.
.. ..»i
4 I HI

-Mt
a
2 .1
i ic.i
1
r4
,.
Ml
.1.!
1
Jll.i .j./H it a.j
•i t.S 4 a.) •i „tl a-.
WO ii.t U li. 1 it •i
2*0 2 /i) 2 •.'
a 1 i .,i» -i
1- :.i .1 iu
.3 -^1.1 2 ..A
tX JW 2..«' 2 -0 4J1
IVi 22. 2 tki
4 1
-4«4*- mMM r»»iT vnrt «f
.4 co 4k. £".%. *Y
itji.fi «|«.
*tw
if
:nw
i«r- s ».»» .• i'
Ui«.
•tki }%yt r*»r I
101 ,1^.4
W It .'(Ml fr 1
1/.
.1 Cluilflii': i(
m-.wk .1 -hi 1
nr.
!J0
1 PV"'
i »uAr
i :.ni| *_• 1 i I
Mnttin 1' 8
Main ,(..!,!,«« 'ft
N*. liji/.Mjln
I.in rmio.
.1 I en*! A 11
i r'.ct Vt! frtttt* r.ii*
_'»«!/ MO: cl" i
i'f tw'
•il
1:
IUl-fei li
d.r J'f n»nt «'nd of 45 mul
,j,, 5 fnirrnd of 4 l«rnl
H'd
li fill
mv.
3tCT¥i I mi
ff.mS
tVo#
2'. a
-.i-..
1. ii.
it... »,
hi i*l a
1 14 Ml
12
-I i j.r.
*7, 22 2 2S d«i
•S 1*: 1 WHI 14. VH ti.|
1S2 ::i i u
14i 1^1, .j?. 1
U lit 1 't'
1.
7. ii
n IM
II
j. 1 ,,-.i
'I 1 a-i
11 l: I2«t L' I '1
1 It 7P4MI it **it
•j 11 IM! till
a.
1 IS
a
a..
6
rt
r. 1
a
s a-
Wi'-ki'T h.irnJc-s
7. vi I 1.
i .,.
4
,!
ti.
1
a..
a..
11
a..
a.
a..
a..
1
1 2.
a..
.1"
i',„ n •». a
1 in 1 un
a.
T7 •.'

ti
I Ki
I...*)
4
1
1
1 '«i
1 .1
i
1,
ii,.
wrl J.
a.,
11
-I..
a.
4lr.
Zvviu-f Jnhn
iv.
i
•j
7...
u
4
a.
1 li'.li i--H
.J, ti 0
a.,
a. l'l a-
HI 'II S i«, I'I
t' i t! •, a.
12
2.1
it «-«lti'
a.,
(i :i
4,
jtji-l 12 iti
!v in 11 fri.rt i ii'i
fi (r.'iil 1.11.!
1,(ut-,.fi
0"
1 ,) 1 •. .. a..
i:. 12 J-
1 a. :J ..I a.
s a 1 a a.. .1
•.i Us. 2-.H ir
.. a
1 in .... ti­
2i.. 2 it'. ll.
.-» iti id A .... a.
tl .in ,1,
s 21 1«0 1 (.(. «i.
1 .2 7*' i I*1 ti..
-•i a.. a.
ft' a-. ti .1.1
t- 2- 2'. a 1
11 uj 4
S a 1 \r, a.
•, ..j« »u
tv&.
1
^1* |\rdki ctikj nt.
l'J ntwt-A
4 mi
•a«
«f '5
'*Wt 4 "f
1 u
ltiMU IK! '•'.
nJ-
l!U
-u.'
11 I'll
,f
-.
*. 1
4- O
2 7 •.'*
s 4f*
$!
'f"
IM VP
Cif. llraft*
I a- I'M* t' i
.1 t! iL*»
t\ a-
7 th* fi(*4 ,t-1
ft i-» .?

At i«»
1 i 4» .1.
It- lo
t'S rr V.
._J-. ~4^
.-1-. ?. 0
I V
TT i. W 1. Jj
n
V
23 1 w»#
•2** ?5.m
4 .f./.
ond nl 4&. 27-.
11 »o •/sT^
it 0 .:. 4*v
!l
1.,
*)V*
1
7 ---flit
tr i
^.i •V
Ui i •:•.
1
1
i u
it,.
V
it)
t...
4
1 if,
i ...
t...
I" u
i
'7 't-t
'I 1
IP A a-
... n
2
i
1 l-.r.
1
1
oil- Mil"
7
i 1 I.-.
J"
.1 il i I.
All ,..X Arch Stuart-
v i-« ir Mf'1 ..
fr
i f:
/,
r.
1 it*} 1 I
*2 "t"
.1
•T*
4o
i«ttt i' ?»T ii.
4Tf
-I 1..2
1
1 s-
-i» ,t
#r 1
.1
vl
1
4 ...»
.,1
r.. 4ll 2..
1
0
1!
a.» :i ,t
tf a. .I.
4- d-.
1,
ii'. .1.,
H-. i
'l in 1^..
0 d. tr.
•it, 12'.
fl .In
11 a- a.
12 4" 1.-1
-b ill 2
I !?.»
JS ij 1,KI
1 --W
7 11«. !-»i
7
•1 »l-i Hi.
4 12a
15 .J tl# a
1". ii 1
i»i
'2
.ill
-,,TvW
Xi.v u»-t
ll' .,
S V W
i .J i'r'i"' U'lZT f^i) 5, »l(
-2*1 &****¥
*ii'l
3»i 1 V»- K- IS »o
i unJ A uf^'-t l^M
itur-i
„4,
.V
tin
4^1
i '*iit
fl.w.
rtft (K
1 Iff U1.V--
Jn
3W)
U |JU.
1 .ila
300
i 1 1-J2
oi
•2 SH
j.-f i U i wllUl U
U.iU
S 4*2 ar,u
I!
St
!(U V
hi
-in,....*. ,!* il l24:-SkH)if -.aSuHi
*hi
c, i
rV»
ft
I o t:x.r 721:^1--j-rt
7
li iWr
I
i/-.
1
Hmv-i
.1..
'"U
•I
1
'J ",*4
i ''.it
1 $:,{"
2 GH* !.
1 Tifr
,!.
i .. :v»
z-2",
i i .•
I 'th 1 i
i LI'.H
l! •.!•»
:m 2'4t:'
i. 0 W-
\s*
:i'v
Mfi..* ra«kL
w|« 1-
isr, :i(Ht
lo j-
i 7.
in:v s
•Si!
7 •1....1
A* ,-tJl
3 OH S
r.
4ii
v» »j ,*A'U
i(.i
i:57
'J .Mi (ill
-s -1 2.#I
3 7 3 W
tif «T
4 t.',!-!, 4 vD
rVhfo-jwkfa niii# 4 1^
.d 1 1
t'» I Uljk'
.i 111*
:',i 1, i'
i«i 2
7 142,
in 14-1
m.
1-2 |45j
1AO
:VI43
75'
trl 14-
HKUrt *Ui- rt'.
'f'KlfiV i-.p'' fitr ti
14^t' VI* «Hij 1
4^
2 IM
31
10
*T 5fc :#»nj 'A I
-X.
.^fiwcstMdof. 10
it
in
1. •«.
1: i
i
r...
1
i.-'
i
do
i
1 :•»•.»
dii
I :.:t
2'H 1
2
1}5
2'i
II oft
do
11 I-f
222-V
,2 Zj
do
4'-lii0—
l'» 170
4 74
do
-_.-a.Jjii
4*
141 fM»
12 JLilxu.
.:.iiSAL.
'J. liLL.
WirfK lr.7
-titt
ft ltd
(to
rf
2' 1 ft mf*t aide of 7 lvJ
K 00
1
1 o0
1 .*
2 f»
.i .i-j
da
»Ki
.2H
W 4 of 11 do
dO
1 H)
1172
17
0
d'^
(lij.
i 2
und J. 4."i ft w urdrt 4
1 ,Vi 4..
1 1 -1 K
Ji «H» »do!
iHh $
i
il
2 .tu-i
a. a..
1 il .1.1
.1. i i
a., a..
H.
I 2-V
a d.»
do
1
"1 1
2iM
ao»
ii
2 oO
1 ",K 'V. iV'
,00 £, "AC'i
(I i
.4^
&
i .!V
,1 k
11 142
MS
rifl 1 4a
I —I li!* till
i
10U 1 do
1' 14")
n 14 rl-s I. (®. .m'- 1 rrtv 4u
1
'7
i
V. ^0*V -." *}u. '&>'
ii .|1.'U#IH ,/j .. tti ltd
7?if,
•i'i'J 17 ..It'y Ilu,„ Uu
4 1
4,*! WV Lkiii'4^11 1
14Miji
•M4»()
I'tM'
•dui
!4M
t?1
V2i
If?..'
7j
75
1
l-lh..
1
1 on
do
14s
7
ili,
!4'.»
7
do
7)
do
i i:»
TOO
(X)'
l)
Hi
XDO.
OQ
do
i'l
-74-
d«*
I
7.)
d..
!'i!
k 1
*2 ft)
r.i
I
i" 1
1
if.u
1 .H»
il-.
K'i
4 it'1 (|.
•fU* v *&>*
AO
.: :., 0 1 ^(t.r
^*l i ,.
'i »|M 1«*I IHsihi i\n
£..8aoo) viSitf#
'flq I Ijjs! 4'-" il 1 tW? TrfrHtW I'itrfrA? ft.tW IV. '.(VrHi*'W.
1 Jl/W i'
1 i«y^
2 tl*)
7t iV»
4.J
,i ,' 1
i*' -'h
fl.
il.
to-
ilvU -u
i 4 u
if
ri't
tv in-
«"?{.•
ll" 1 IU't
1 i
!ii ,-«.i
VI'U
::&** 11
«V/.
I *1
dt ti-i
V
a-
•Ur Ui.
•i Ij
u* 1
iUi tA.
i 4
llo il.
ft (In
1
.'i 5 -1
S*
u:ii
5 :".•»» I
Ni
4(^'
2 u
2 Vi
4 S s S O
I.,. .i w
'.I do 4tH
|l» 1
2
'2i»»r*. dv
ii" Uo
17
4
7
.|.o
d.»
tl«-
d'»
do
4- rfi.
1
i-t ti
•-,-i jo
••$6
1 '2
V
4 t!«»
4u
unti 7 -1
dt
ifif. i
bX
1 iirJ .. JtlO
\'b\
!4:i
4 'JV (iit
4«i
ii 9 4
4*1
i.
|o
1 'dk I 3lt» i
•y«
a.»
1. aI*I
.« -4t'
KM.
Ttf"
tl\ r.-/
!l" A
«!h
i'i. 7t 7*
1: -1"
i
V. i'
2
do
Allfun
1 I
lio
1 77
2
'do
'1
\1"
lio
I! .1
do
(1M
2 HI
2 nit
do
1 '-j
d5
1-2 d»
do
.'do
und 7-8 of
do
". .i
do
d:1
(i ti.i
i.
do
i ii.)
do
do
.in
1 »,i
1 t'O
do
do
iio
2 17 1
0,1
4 l.»|
il
5u
300
i 1
dvi
t» ili.
,27o.
2 7"».
do
2
giW).
.do
dy
m,
1 -.o
w
do
d)
old
/lo
in

do
.di,
1!
.t
v
do
12
7' 1 .)
700-
i
3.» »i
30 00
do
J7»
ft iNiat gido of 4,
d.
unil k Pf
il-.
170
tlo (J
2\K1-
t\Q
(Vhl
a
ii Mi
ft
do
l:
do
do
ilri
It
do
do
do
12
do
Sw
V -rut I Kli '.VII t- i t.v.- ttf (lift
fT «»»l JW'*te»'»U* 4i.wif Me I tr»ir •.
'i J-"*.'!-:.
I nniitrili
d"
40,
k
el.,
i"i
lit" Mill
I .lV tl
tlo'
i
ft d..
.,75'
Mi
do
7 4x
iii/
s d.
40
'd"
-ili'
l" 1 *0 s %|vf!
do
\m
d»»
do
•a#.
dri
ft*'
n
i
d.?
vi
tlti
i.H
u
do
lt
d'»
4 tt»v J.i
*to
«v
u.
llrvJ H. 1 ,. 1 1
du
«JU*
tiuv «i.i'
4*i

It i. V.
Mm. i: x. i
do
do
lj.itrt, ill,'.
d«J(
'•On
•i!l.
Wul
41-A'
do
1-1 till i"
I .*-.
I.. 1. i..
do.
p*i i
li1.1
2'V
':4c
f"
1U
do
A
p.
tlft
•U».
-Htil 1
do,
li
lit.
I .Vf»
I
d« It) lie-'.
d'»
ti.. 1^''
d".
,U
'.I., n k
4 J.H1W
Ak o H.
tfo Tl fit »hn k
IV.
16U
f*
di­
,d«r
,K. j. 4
,•«•.»!# i' k u,
«v
'9'
do
tl I
fit
10
do
.f i*%w t
'do j, -r .• i... 1
U.I
11
12
flu
do
4v
11.1
»i
X-5
do
i^.*
tV. do no
1 do "ii
11 1 do
1
.1. do ihi •a
1 s d" do d".
lOu.)
•f 7, 8 &
imif
(lunn, Klihit r«ir A,
iipu
do
of 1. 2 I
IUnd, Ihf ir* of and
310
t' M'
»1 ,».bM M't
do
•".
4^
ti"
7 4'
ti.
di
.Vv k
I
2 "n I
r, vi
It I id l-0jf 7 :'l
do 1
IV »0
.|.'!C-u^,H.U. 1 ,-„i di
4, A
front I
«4»«n»=
2.1 A'i
iV
2 "'I
d.
d,i
I-''i
tit
do
Cr^'i'l, KoluTt P. 1 11,1
do
,w
d-i
lk»
1.
15 OU
,tlo
till
ttwvyt, »de-of —S6t#0--^WW- jta-*-— --2
141
H.t
»:.-V
1 W
4'"H)
iW
lo
d*
.1.
do
.»o
1
10
G0U
rno.
do K do
do n
do In do
i-
Mil
]4M
do I I
i 1 2
jI
2".
do
1 i2
•».'
do
2 .!•-
2 4 ili
do
d.t!
2'H
*2 on
do
1 "1
r»o
do
23
'j".
do
173
•do
K0
und H'-X of 1
l-ir fit't-tiig u|. -i».
175
da hi
nn4"&-8 »f 7 48'.
•d
1 2
,1,,
12
1 50
o
140
150
1 50
tio
140
V25
1 25
do I
1W
125
1
25
o
1-JH).
W
1 2"
.lit:
140
123
1
2
lr
14'
1*»0-
1
fo
14
loo-
1
1 "a I I 4 1 infhriouml ntwve an.l all ..ilior# intfVtsf 4
-I'lO uo thft? j»aiU Int." t^avc u ^oK^riitul a J. %i 1
100' db th i.t.ti, 1\ th Cifv 4't ttncil •('saH fity fi It v,tur
1 00 doi^".*' un!.-^ |.-i*iti-11! ii tntM «'f thfytrixf? fcA
2 UU (|q w *l"'.4il't «i» i- tin' ..Mi)t Oay tf t» V
-t^ 1 4» f. A* i
1. il
•»00 do *i„^|
lt E K»||| 0'4i «.r,
"f to
2#!
d^ *»H fc« wiM oii th* tifj ju if'.Hjua. b! tlit' Mav.ir"* if-
do dri I 01 stitl rii^i h^tweiti Ort hour
do
14t
ins
1 25
i's
1 23
12 140
125
1
li3
do. •Jfatic'4-}i r. ty j. itott to )h! cmiiVr« th* hit.
tin 4wurilt In tit. .ft'j4..Jnji ff't t-ttnoft.«l jii t'he -iif
mm
The,Uai,yexBity &Taiiuly Il€ xneiies.
i I fr T- I w -t. i" ... T.f'! V, ,-ty
u»wUi.-, tHuntHj
i-J
't'» ija .?!*«•«""'I '/in| "iM ~ii ui i-T :i v
wh!i*h hf&HVi- »}t|riric.i-' *w
If. '!i_i «it-L Mr- 1 ii \,•)• -:jy*,- I*, in .!v f..j J' tiililnyiU
lYr-Snmr- i'r^rh'H\ Vl?
1
f' t..r
1»V
i»*- i 1 15-." I nn 1
U
v Wv« K V |1fl ?.*K KH. K .it
1-- '-i ,! .,*.
itifimAlT
ill
\VT.R\S MIJS.
v. I "tT'/U'rliT "-p-i- t'ft
£trt,44»#4 u aattu i^uImww.- *w* li
r7^
!l( .. i| It* 1' I .1 l.'H
.AiM.-. hn*a... abviji ^n» t~ (I •'.Ub'w:ldt
llf' lut,. I, mi-'ht I. 1! -t U- rti I I til i.
III 1 H*|J' fTVll-
dW 1
"y ih nt- »lt-.i'V»rt.
2o 1
id«»U
do
l!o jf^ill t- ui«*T lltft
•Mi»
1 f.i».
y
t-
uhit r-!rr»r 2i
tK"
h*.
5
i i i n i i bhx
'afciw-a.-ii.
77 .i.ii "M". i s 1 n:^ w. ..ii'l 1.1 ii' ii-a. t. 1
I.t -. 1 y uJJ W'^hmW 1 I .i I i
r- wlii -4"H-i
1 1 1
jl'i'y i- t* 'T ^1» -1
,,d» jtut'l tlii» !il Iia-
a T«»tl«iMif i 11..
uiri* I ti
v.
I. An
f. jvi.tu J«liy». 1
V S.i, .,»f, (•, fU.t M1
jt» 4 tfif I
1 r. i.r
Oh* tl,
I i UV lt»«ifl'-llt'
!«1 |, Wi'0- 11. V
II I
I.
aferpttt'C!!* i
I 1 iort.nl th
1 Ii li !,
'.I»* %lll
A. A Ari.iivu Ui .1i Uli-t K-t
.Hill 1 fc.ifu'-r. i» "tui/ r.-ul fcy 1 li
14.«Jo I'- i 'h
d-.
K !. i\A Wfui!. v t' 1 n
IMl'
AMTH li**.ti
.'•
1.
j) u -i »•.
i
"l""
IK', tin I
to l» th
IU i
31.:
do
•2w*
7i»
tiu
A, n'.l
#1-
ii'ii. «u*M
v'
nl-t
'i'i
]2 A 70
i5-
1 0, to i 5 ii-
H,t
I |r
ri
t- fccli
if
'.• »»4ii
w .«
i (j i- 1.
Uftn-cf
•'. 1'ii.i-i
nr..
I y »uy '.f i-y
'vv liiii l,j
H'-f
A'-'itf"**
it
i4. A
lifi
'v dt
it •, fClt 5/ l-!|
If its- I. 4:7. 4
ir. »i.i»li»
i*
•v Lfc^.r tf
..-1 ...
4i'»
H.,
d-f
-»'j| JAi" V "V ^|tt t£. itiTT
M.ii 4,.i i*.i fuuy i.! .ytna -u4i niKijrt '#ir
ii ai.wv .wAf,4i. Tji-»i«,j,vt .ili- /Jf ituviliif.,. rf:§
a—1 \'.v !,-•» U v,t. 4«w.l "iiii 1 fzv\ i i i ti),
,. i
1 0
14
i.-'i. J\r i.-s f/
JI,"U ii (kt y It,- uHt ..
a
•*.. t. L4'.,*#, Vdki* .'' *v .#« t. 1
if?2P? 1'tlf'Wji- f"T iff: •,. •'••..nl*
i:
bs il H. Ayii "•rtf 1
fc'Ct -.M i'fi
t'». 1 rid.-i-hc 4(1! 4-u-"f til
»w ry
)«..
r—:
Ut.iu« ia
i i a i i i i i i W i k u n A i a a u i
01 r. ly u]HMi,liij,H.irk jiiitm- L/
'^.ti'.: -t si«« »-.ry m^uriui. ....
Ar ii ivil) U' 1.41 u rhri. unit Wf.jt i tit'' will
in.trinlit'-j.jjl, m« M'.uiil. r^HitmiKiHl.iu Oum*
do'' w O'S of it" »ui|4«tifiti vf
«li» a V »fcj*UbfJ." gii-*- *muityl:»« itAl'.-r»,lur
L: ftxn.i •--. ao., otlifrwisi.', tnii 11 v n«.iifil »..• ilolM.rit !.«
dOi VoHii! :. !ilU£,-»aMt %ouli| rt.
do *U nj't'lidi'iwtis tipim *iit'i*i m.0«.
00
e
n
W0
l&ofr-
1WM)
6
4 r*far«nd^ A v
lxtw
23
i« u)|-.ly
0 Jtiiy (t, U.V. RRItM -It to.
dOi 6a* t'liiurm.
^l^flB nfl^ TS'gn :tr. lr-|. uiil tii
t'ii
rt'U ijti'l fiv'if,
do
1!:»
11
tio
Io0
150
\ii j. t-
1 25
do
•••n I'.'.tl. 1
1 2
d.»
124
125
do
.i
125
125
do
,4wi
r. ce'.vc onl. sj
au.'l Iw. Liii^' l,iittvif,
i
a '»n irun'- in.
-|»I v v i utiu^
ii ft: :r v-irk "in U:- git*
...a nf tt-if!^ jr» w, t|i»f liftvejp"!
I '.1 ]i.m v j(iti'ir isil-
r..~: tVffic".
i i 1 o n i n w i i y i i y
'.rn:i,i a liiuvrflFTi."
4 Timiirrnuu'ti Mu 1 y S u e
rpjU,"^.', .«itu»t,-.i TJtir.l iVrwti 4» tw*»n
Maiuittt. I Iti'.'i.i nti !*»ti«'.m-, i l:u r.n i 1 tu-
a-.- 111 ir i .l ita1 »«'nt»:tUv,
U-irtl f- ldrli' H' I hi /!nf, 041.1' f'tlVl llt tt jf|.
.oii-dii. 1
at 'I'll in-" k -1. ,11 ii--, hy tu iifr,
W-Ot.^m.ttiiji. .«AMM4 Mi'KKK."
do
J"» 14»
ti..
10 14.1
lit
Ui
do
150
K)"»
1 50
Fnkiiowtr, ii l.i
d.t
25
1 Kt .»ltfk, t.f.' ari'l 4 fai of Iowa,' whi'sll
*R!r.0^r
W.'Tf MJ5KK.V1 A?f.
K .tkirk. Oet 17. 1^54. tr 5
do
11 14o
:.i wanwiknl |fjt tp
July 17. lHij.
U"-
i t.
J."H. %.!.ivax, it'rk .:,
111'Ainu S'r"*'. Ki-'-.ltuk.
|'V!^1k 2. IKl.t.
umull tfci reef
?.'ri tax- nti'l c.-f.
..Vlwk A.
tlo 5 oV'l'R-k, w»4 artli 4Mtti*ro4».fWat4
flft t»ay ttt day. until »h.-sak aba.l 1. iuj.!'•*- I.
Sf'i»t. 11 tii, A. 1. 1SJ5. Till':-. MAKrfV.
«1« p(V.51. r.f,. I.-
'^bfarfd ft,:n.-ii 1 i?un-i«, IJT
M'HUt!' I IlO^ll'tlb 1
& y M» iAlN 111*0 F"»r iiit*rn*i• \\-.i by
'i»J,iiU^jr,^nrviiu It
AinuiucjfciliiWPia. ,j
IWow t'wii nali. -'.-i-M
%WtK» HA.V«!j« *iiiU'e thwul f! t«1{'^ .,d.'
M. tiril iuf.Mtte'idW by .-H
-"d •, ..... .-.w, t.i^k-iiw8i:rf
I'.- I Flour,
100
RAo'S i,f its 11.-. :i.!i K\jra Family Flour
J-.|" ait,' ii i' i -*ii ly rt 'liioid |rio(,'fi l»v
v 1 1 1 n i. 11 1 i

xml | txt