OCR Interpretation


The Middlebury register. [volume] (Middlebury, Vt.) 1850-1882, July 30, 1850, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025667/1850-07-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

mm spiukhs.
Tho r.'tfln Eprlnjj IIouso is now optii
fnr ' r, ,'epiion ol il-itnrs. Tlie Vinpnetoi
having innitc impruvcmcnts in his liousc unit
Kround. Tccls rutilidcnt orirlimgs.nisrtirtlori Ut
nll. Thnse who wlh for informiition ns tn ttic
Mcdh Innl qttnlllics of tlio Sprincs, 1 nni tillon
cd torcfcr lo D.ntors C. 1. Allcii, Wni. 1'.
lliisscl, Middlebury ; A, llrmir.ird niul 1'. Mnx
ficld, Vcigcnncs j nnd Jomithnu Crani, lYrris
bttrati. Tlicsc Sprliv:, nrc tliuntcd nliont thrco mllcs
fr m ttio Cilv-of Vergennes. Yctmout, inllc
m ' rtcll ti'nl p irl nf Iiku Champlain Vnb
lr ml.lwny 1' iwiimi tlic Green Momituins
nml t'10 T.nkf, n nVrJ tn jf lu liillors df ploimuc
n '0u I ihiinre for rnio spoits " by Ileld or
llomh' Anil t the imnlid iluit rcilrncy ,mul
Ijll i't srt rtilli lldi-irril.
Ilo h.is also ji evrrv nn'ommodntion fot
l'ln.i Mnimr t Wum 1IATIH, ntnl
J pc. t v , ntlnu ', ntti iriui. tosirure proj"
c pm i of p i' mu, i
MiL.l'.'OV AI I F.X
n. .
i. ft.il
0 1 k ii .'0 tl ! i i
''f,.
k Mitii'-i n l'w i
i tMuV. in 'lic V ! .t. i
1 GnidiU t jMt ,hh!
, ii it. it -
'hin White Miti-it)ii
II,,
, ,11 . .
. .
' 10 bil.
. , Wi
1 1 , ,ji n, r. w i
liutti. .u: ul.i I .
Mni )ki nurtli of
u m1 ut'W ll.un nnl WoirI
AIpo
1
Ull 1 111
'1 In I
f il'i ' i
fi ".()( arti - f WiM I.mihN ljinp pri
it !; imi'i.', AiliiN 11 C'umiiv, a Ijirirc
ol t'ic ith w wtll coi;rcit wiih litol'cr,
i i;utnl lut1 fui -c!t in,
t!ovo pi''' n Itrlnnj:-10 a pcisrmie
.nul 011 cii'V ttitiiit- of j iiytiiLiit.
1 tin Ol llll! .it'.itiilnr8.
DAitnuu & iiumini:ll.
JIt.1illc1.tiry, Mnv 28. lf.)0. C
To Pedlers.
T'-o t(ilt- nScr Iim con-tartl un lirttul it
lnr Stoikr.f
Tin Ware, Dry Goods,
AU YANKKK NOTIOX?,
t complot,! nnorrmjiit fnr ilu pcii,llin Ir.flc
whit.ii will tc -olil nt tlic lui't wlinlt'nlc pri'
i- s in,l rcci'ivo in cx( luiuce mot KitnU t,f li.u
tir nl-o vill fuinUli Uoii'K Wnrn. &(.. on
tni, lo -cll or utiirii. K. '. l'AIiKI'.I!.
l'loclontillc, V( , .Iimo I.IWO. 0 3m
PliOPLE'S-"
8 ,1, I
Tiir
hitvc PiMuii n pnrtnciship
in I 'i--. n- mi ler tlic firm nf
JOHNSON Sr, WOOD,
n . 1 1. ii iillcil tlie wcll Knonn
People's Store,
nurmcily occtiiuil y V'. S. Julinoti,
ilh a wcll -clcclnl .iswrtmcnl of
FiEADHIjIDIs CLOTiiii(i
Cloths, Cassimeres, &c.
wlitrli arc olK'icJ t iiiends and fucs at vcry
Ijw priccs lor
ItKADY-rAY OMLY.
AUSTIN JOHNSON,
NATIIAN WOOD.
Mi.idM uiy, May 27, 10. 5.if
HARMONl. SHELDON
rs Nov unrr.iviNG a lakgi: va.
1 nity of Goo'', mliiptcil lo tlio naiils of
tiu- v,r .it rominiiuitVjttliuuwm lic soW m Iow
pt sfor I'AY.
in .' e uual vmitiin, ton-.Ktmg of
MI SUNS, GINU1IAMS, Sc 500 ic.s.
Drug3 & Medicino i
nf c ery ilcsiription. of tlic purcst (ptnlity, ho't
ith c-pcmUarc (or liispcnstiii; prcsLfipti n,SLe.
COD LIYEIt OIL.
Ilron'n'i Ctm tlicrtdinc ItlUtcrin' Tisitc,
un c1 aaut "ulititutc fnr tlic nsuul I!lis,tc'iin
l'h.t, t,, ullicr wtth I'.ilnt, V.irnUli. &e.
RBAUY MADU CL0TII1NG
In lar-o ,tijutitir coiit.it,lIy on hanJ.
aiiJdldmry, M.iy 2S, IfrSu.
CHEAPER THAN EVER!!
p M 1, T Tlli: OUl 1100K STOflK or
' J HAGAH, wlm ba jnst returncd froin
M h i t witli a jronrr.il as'ortmcnt.
Ttic 1 -'t fvidcni'C i tlio fullouinir ),ricrs
Ui .im lul Moiocio Gilt l'oi kct liiblcs 3Tr.
" " titli Clispi 50
Gnlill'iii- witli 'ilicr cnsennd I'cneil 50
I I, "inir (Jinil,i llililcj from Sl,23 to Sfi.00
ruii rlini' I'uolVCiip and Gilt cdgo I.cltc
1 nc-r
1 or rc uiy pay only. 5
r..
C'ASII STORE
JSriyiiin nplcnibcd wiih GOODS mbipti'd
to tuc ' a,-uii, whii'h nm all'orik'd fur tnt.h ur
i 1 p , Imv as ran be nilorutd. 'J heprn
iD i-1 r ii iU himclf of tbii occa'ion criitiful-
lv Mf 1 aiwkile tho libi'iul pationno borclo
f r re iu d, nnd to nf nre thoo who tnn
u-iplv i j. ir wnr.u in parl fioin h's ctabliil
it ut tui his lPnt excrtioim uill lcgicuto
j udcr thu trrttjdattioiii satikfaitorv
11. L rULLKIL
lUy 0, 1800.
B. TALIiBTTB,
DCAI.UIl IN
Fancy &Staple Dry Goods,&c ,
H2CH GOODS,
cojirniiitto ax n 1 o ast as'ihit.mint or
LADIES1 DBESS GOODS,
8nus und C'ainbric llmbroidc'ricH CinniiettcB,
I nct C npc Uru'ii'i.'IU &tri.Si!k Triin' I.ncui,
J8 to 3G Inrh lh.'ii (ino 1k liiiiK rin.m.
Drcm aml Vi.ita Triiiiuiliigi, Hibbous, Itontict
hiii.4ud Liupci,
ind a full snpply ol
Fashionable Willinery Goods,
Lndici & Gcnti' Illk, White, & Uol.l lil.l
(jlovti -U-.t tnnko ; IMnin und IvinU'd lllk
liitn A1 I'ol'd bilk & Uslo '1 bread Glorci ;
JH k hilk Mittn, l'i' aml sliort ; ticlnny.,
1'luin and Drci l'iui.
R'J.H CANTUH CklfE SHnWL3,
Tnre Sntln I'ara-oli, Diifl'nlo lluin Combr,
bieel llendi, f-c Also a lull tupply ol
Oloths, Docskins,
VESJINGS ANDTR1MMINGS,
Gcnti' 1'urniililng Goods.
Domeille) (n grcat raricty l'illow Ca and
Khcctin; I.ineni, l),unnk I.incni, Itirdi Kye
nnd Siotcb Diiper, Iiish Lincni, Sutnmcr
rituiri, &c., &c.,
A)l of wblcb, Tilth many otbcri, comprliing
tvlargennit Jtitii niockot aeatonauio uock1i;
wlll bo lold at vu) low ptlcet.
Miy r5U 1
CITY HOTEL,
Vergennes, Vfc,
CoftlucLd cs Etiictly Tempcnjuce Frinciples,
lMlOI'lllKTOIl. ?tf.
To Jewellers l
IjHlll SAt.l:, t'io ciulrc Moik r .Tcwtlry.
L MiiMcid Iustiuniem, TogIs of Trmlc, nml
Htio I uill (,f thc ctl.il.liiiiiiicu t lttcly cnrricd
oii Ipv ,
M..TOSEIMIDYAB.
Tlio Shop I? nnc of tlio lst lmlfie tnnd
in the ill.iue, with rcasytinMy tcnt ; iKtiiri
nre In dolnHo nider, ni1 tlic tonl im mi I
uxe ortm.nly ticrdrtl in .Icwclry S'io ('
11 I-i li v. il, t!'i n fV ' rntc niijiorttiiu U
.ivwtWvt. 0' n fon'i iiu'iiii'j im r u i
lii- iHfip Ut inauv wnr
I h vi! 1 1- t til 1'1'U. Im tUll-i UlH'l l I
1 'Uir!.'- Illlti i Mi I 'u ra.
ti M iulil Sl i r .ii ii
Mi li ntilltlll'llt ol'tiull (.''iltill, liin',
( irnmn'"it,
'M nni) Hlwr iSpcrin(k'.
nliii-, Cl.ii'iimcttM, l'lntca, lloniMirnl Ilu-
i;,
V,
1
ikin Gl.wies, Silicr Spooi nml oilii'r
JillltU
'riicnc Gnoili tll bc at'M nt n crcat disroinit
frunt iinn) liricr,
iiimrii'i'rtl !.........
i)iti it 1 I ii jifi'iiiiatf if"
Middli tiury, Jnnc J, 1850.
littf
Just Slcceived,
A Mcmoii nf Tliotnas Cliittcnilin, tlio fii'l
Oovcrnur nf Vermont, itli ii Jliilnty of tlic
Ct'ii'titntimi ilorin lii Ailministralioil i tl)t
kiti' Diinit'l (-"liiimi.in, I,L. 1).
5 J. IIAGAlt.
D3-A CllOlCi: ASSOKTJinNT 01' S$
NEW GOO.DS
nrc tiou in icuitincss nt tlie
Gash and Ready Pay Store
J. M. GOHDOH,
wlm h.n lcrtcl thc Storo ri'cctith occuplcl y
C. 1). Nsti,wliPtc ho U iiow propnrcil tn crvc
U fiiomis nml thc puMir, who mny rely tipon
liis liott ctiilL'.iVors to furnih thcm wiih
AT LOW PIUCES.
Ilf li.n aUo on liand .1 clioitc asiortincnt of
LfQUORS,
wliich lic U liccnscj to scll for " Mtd'icoinl. Mt-
cfianiutl atnl Chnnicul jiurjtoscs'1 JIU f.K'ililicf
ior Ktcpmg tin exti'tisivg nml cotupicia assori-
inciit ol Uoous
AHE NOT SUHPASSKD,
As Etorc liavitig bccti rtccnlly miifli cnlniprd.
A sh.iro uf ptiMic nritronnse is rcspectfullv
olicitt'il. 3
M.iy 13, IS50.
Z. JiKCKWiTll'
f TAS now fullv leplcnKlicd thc Old Storc oe.
11. cnpled !y him for so nuiny ycars, witli a
LA11GI-: I.OT OF
SPMXG k SUA1MER GOOUS,
and lili nortmcnt U ns full ns nny tnan can
cxjiect, W'ith repnrd to prices, it mny be snU
thnt niany Klnds of poodi havc lccn fiouijlit at
suth tatcs, and uill bc sM at fciu'li priixi tliut
nobody wouM reasouauiy lic snrjirijcu to lcarn
tliat liiilf tlio woolen nU and cotton facloiici
in llic country liad closcd uji lmsincss.
Ladici In qucst of l)ica Goods niut raH
carly or tlio nplcndid assoitmcnt ill bo brokcn.
Jliddlcburv, Mny 13t!i, 1630,
riorcncc,
4 BOKHETS.
China l'carl J
AUo Artificials and i:icj;ant I'.onnet Hib
bons rcccivcd nnd for sulo nt tlie Old Stand,
by .. m:ci;wrni.
May II, 1S50.
UNIOiY iMUTUAl- Ml'E
INSURANOE COMPANY.
i)ini:(, roits i
Abdqtt I.AwnrxcK.lturtiin Joiis I). l.n, Mulnc,
I'.zttX Wimte. NVw Yoik,
CiiAiiLn Jnr, Jlainr,
.loSFPH 11. W'lLLlA-'H, Mt
(iFOnnK IlrnLrv, (tinii.,
llonATm IUrkm, l'.nKtnn,
U'aitfh llASTtns Motio.i.
i. l'uvrr, riinntcni,
, Vicc I'lcsiJtnt.
DtMiti. rtiunr, Jr . llctton,
llENkV CniCHm, Uoel'Ul,
(ino. C. CiiIlins, N Virb,
LLISIM II, 1'jtATT. Hiitdtl,
Danif.l Siiur, Jr,
THIS COMPANY
Cuiillntics to Insnro I.itts on tlic most
rnvornlilu Tt'rnib.
DIVIDEND OF PROFITS
MuiU Im vciy 1 irj.e, owthg tn tlio pornli.ir iitUnn-
l.iyc u u ui niti iiieiuiH'i 4 iiono ni ui lomti.Miv,
innl llie gir.it cuie aml g04n jiiilginiil of i( tii.ni-
a"ern.
1 h ri.i ixg nml ips'dcnce I'nivtt.tnKS un.
imwlly i.iiu'.r.u.. Hff.cial rt umitj fi.r i:a
ovao ks unit fn fuicin hi.sihkm'E ulwnjf
jjinnicd ut lciluocd rutes.
a i.iur.itAi, L.KFHiTgue,it iim-rol, on prc
nnuDtt for latKK 1'uLtciEtij llic nnioiint bcin -10
ixii.l.ij. ou moiu:.
H. IVrson insured tlurinz thc rur-
ictit M'nr Klinrc in thu 1'rofits. '1 lic rnr
closes July lt.
Wm M HASS, Meitiral nxaininpr
Tlio lt ninmlilft out on IJfu lnnur.iiiCo. nnd
alldeiiirrd infonnntion npun thc fnhjeit, nuy be
ihtainoil by innil if writttrii fur, roT paii. or ut
inu .i'enrn,
3tf V. S. JOHNSON, Agcnt.
A LARCrU STOCK OF
G-OODS
HK1.I.IM1 UI T IOIl CABII O.M.V.
J E mW'M Y E Er.KSianiC ffllDKEIH.
Prrptratory to rifculldin" our itorc. nnd in-
trtidinji to dtioic oitr nliolo attentlon to tin-
AHJU &.H.W1.I..K1 uuslneM, colleroni
lnro and bcuutiful usnrtnit'tit of
Vommunian ll'ure, Clocks, llull aml Store
JMikfit, 1'laiUil aml Jlrilannui CouiU,
tsilL I'mlixlUis.C'antaM'tUowU'art,
DAGUERREOTYPE GOODS
IKifumtni.fiuc Culkri.iluswal !itstrumcnl.i,
llJh,iuns, l'isloU, I'inhinj Tuelle,amt
tiKirtunj O'oixJi Ueacmlhj.
Toselher witli our cxtcniive nsfcortmtnt of
r.AUx iiUtJIi5, ut vcry low jiricci, many
"nods at and ln.lowiost,lnU'ndtnirtotlenriliciii
ont so ai not to baro to remave tbeiii. In ili..
Imo nt kiioui, ftich nswc inlcnd to conlinne the
.ulo of, wo Imvo 'nid in a lluo Motk, wbicli ni
will ull nt ridiiccd prkei on tlo " niujblo ilx
iicnro " priniinlL'.
Wc liavo now and holl kcep a gooj itoek of
CitKAr biLvr.it anu Got.ii Watciies, ns low,
to .iy tbo lcnit, ni ran bc ba'd unyulirre, ni ncll
int iiincr priren one. inir itoek or Ji;wl.l.
II V & SSIl.VliU WAIli: U ury full und eom
picto, nnd ijulto low.
100 ijtos Daruerreolipe 1'lnlu and Cuset
til low pncet.
Ilest Stnr40 ri.itci$20 Gron i.Hnr.iWn
WnUllcs for 3. S5 und STI : I.rn!nri nml
r.cri;M for SIU and SI2 ; Gold Wnlrbei for S20
nml S25. nnd npwariU. 1'urticiil.ir altcntlon
gircnto iMitcli ri'inili inj;
HltlNSMAlI), IIJtOTHKU i. CO,
Ilurlington, Vt. 5
Paper Hangintrs.
A vcry Urge atiortment of l'apcr llanglngi
lurajieioww JU11.U.N s WUOU
Jsr.o , 1850. c
Fapcr Haneintrs.
A large and well iclccled tlock nuiv on baud
hIU be fcold loiv to ilose out thc lot
J. M GOliUON
1 8 5
Slovcngc & .fovwnvMug.
'riu-sitlwiilii'iswoiilil liifiiiiii tlic piililir
iiKPnur.ii liat tlioy linvo sMi'crnlcil in pro-
.M.rMMn&to.eJ o.isLMim lia. .u:nr n. .t
ciitlti'iiiuiu lo Ilii! iiiui iionn, ni un- t- iiy
ol- Vriunnei, (tlieiiiiliiiliKcllorl.rcet-
t.iin ilHliviilttalJto tlio coiitrnry nottvilli-
-tttiiilhij) ulici-r ilir.vnro icmiy loiitteinlto
ilu- lnti'liii'i of Stnrene nml rorwn nliiifr
oli tlin niot rr.niinnlilc lonn. A liiimnf
;iiiiil .oilit.'iininl Cnnnl Iitato uill I'lin
IVoiii llil lia'rl" ilu1 fiiriiinpi i'iiiiu liicli
...tn i.t ir.... .......ni.it- i ..,
tt n i I'niiiiif ii ii un t " i'i "i" t
,, ., -.. :,i, .tt....:,.i. a Ii
Ii .jniai cniitlli'ii l" I'Hr 'nto uill In)
1171 I I 111 . I II'- 1 llll III I V , It II "1" "Itlli I i I
A imrp ni' titlilir
nirtiiinjrc i po
irili'd.
I!. C'l
II (' ( I1AT N
cl jrlll'i i ll 3J Ib.O ."iPO'i
1NSUUAXCE lO.Ml'ANY.
Offica opposito tho Capitol, I7outpelicr.
rini:cTons,
Wm. C. Kittiieihii:, l.iirlmven,
KiiMt'NH Vr.Tov, Vt",t Iliinilolplj,
tlLi.lts V. l)i:i:i, Mnnipili?r,
TiMn 1' lU.tii il.t.li, Mniitin'licr,
1'ai c. Dilmmiiiam, U'ntciliiiry,
Danim. lltt.iiiv. Montpidler,
ltoMi.it V. lliuinv. Mnn!i(liir,
J. II. DixroitTit. Jr., Mnnipeller,
W.M. V. KITn'.IlDliE. rrl'ililcnt.
ltoncn S. IloAVAr.ti, Si'iHtnit.
.1. V. iKui'v. M !) , M, ilii'iil i:.ainiiur, in
ItU'lldflntt! il.uly, ut tlic cllii o.
1". W. A.liiiii. M. I).,'iurenli!nir riflHii.
THIS COHPANY
'ni coiniiicn'Cil tinini-'ti. nitil linw itiMtrcrt
,n-i itjioti llie uio-'t hnor.iblo tt-rnio oii thc
MUTUAL riUNCIPLK.
The Comniinv will he XATIONAh iu it-
clnrnpiii', Intt Vinuont in its M ANAttK-
M F.XT.
ThcfmnN nafuly nml mlv.nUnpoU inctcl
Thc lminct'i ronthicttl t.Niiiiii-ly for the
hcncfit ol llie jicrsons insurcd.
j hc reati't nsks takcn on n iiii! j.uuu.
I'rrniiums may lc nnhl nmutnly or femc
nnmnlly, uhen ik'tircil, aml nmounts not too
1'oinis of applicntion nnl pamphlcts of tlic
Coniptnv tnay hc h:ul of its nfjnit", or nt thc
Oflice of thc Coninanv. or forwank'il by mail,
if writtcn fir( post paul.
DIVIDEXI) ov ruoriTs
muit lc vrrv Inrirc, owin to thc nccnliar ml
Vrtiitnsrex wliUU Uf mcmbcrs b.ivc in tliii Com
pany.
Travcllin atMlre-iilcnpo prii!cscs unnsnaly
libcral. Srr.ci h I'imimits fur sca Aoynt;ei
nnil for forrifin resiiknccs nlwnvs "runtcil nt
ItKDUCKD liATK-S.
Cnlifornia 1tiks takcn on f.ivora1 lc tcrni".
A I.n.Kt: it. t'i:t:niT K'vcn ifdeiinnl on pic
mium for Ltrt: ruucn.s, the ntnount bcing
10 il'lls. ott Monn.
J. S. 11LtSII:HLU
ccitt for AblI'on Co
C C. T. CI.UtK, M,
1) . Mctlintl l.Miinincr
EDWAUD WAINWRI0I1T
Vi'oi i.n infiirin
tho pnblic thnt
lio lius icstitncd
tbo businc53 o
d c a 1 1 n c 1 n
S'l'OVr.S, in
iliidiii all pat
tcrns I n rom
inon MiC nt tlm
ilntu. Amoti;
!in stoves mn
bo fottnd
TJIATflir.US
Hot Blast Gooking Stove,
Tbts Stoo look tbt fiist IVomiiimnt thc A
niuicnn lii'tilutL. iu itm C'itv of Ncu Vork
ind ut thc Worcester Co fair in Ma'.sat bnsctt
Oue of thc pi cnliarpropcitiM of thi fc'tovc i
Ihfttftntmk tnn bc broilcil iu tbrcc minntc1
uiihout nny sniokc or odor escaplns Into tho
room. Tlic abovo cut sbowi tlic i'oim of tlir
Stove.
Thr a hhratttl S'jttare Ocen Ytinlcc Xvtion
Tlie Cdrmdtt Sfove. 2 izr.
Also the bost nnd mo't niprovcd p.ntoni? o(
Ofnmm ntttl Pttrtor ond Jioe Slarcn to b: iuutid
iu 1'rov nml Albany.
Toethcr with n pencr.il nsorinKtit of Ilar,
Uouud nml lloon Irou. Aitii-runn niul 1 .iirl isl.
Stccl, Itollou' nnd Tin W.ire, llrass Kcttltt
Coppcrnnd IrouruniiH, I-cad l'ipcShttt lnd
iiie, Cut and Wiouht NaiN nil ies. Hoim-
Xails and riboes.Nail Hod,tfiul Iroii, j.o
of the 1 itcst and ni'M npimed pattcrti, Etccl
I'late.i Mt-i"ii, 1 ravcrsc nml LutUT fcliocf. o
N. 11 The suhscriber ivcmld nav to thc taib
lic thnt bc i- dctcnninrd nct to hc unih ksold
by nnv uenkr in tlus fcction of country. An
exnmiuallon of the nlovc stock oiul pficcs U
iChiml.
nyJOll WOUK dono in a worktnanlikc
manncr, and on short noticc.
Midillcbury, Oit 2" 181'J. 27'lf
To Rent.
TIIH subsi'iilnr oll'i'r tu rent
Im lavcrn St.ind In l.ut Muldlc
bury, for a tcrin of eam, to lomc
iml'R .-.i.'.'..r ,w,..t.,.
fsOoji ti'rnn. inu ftaml ii nlcntnntlr
iluatc,!, cut of ai-ccii, buil liui. &.c. in truod
rcpnir. nnd if jiroperly enndueted ii 11 driiinble
itantl to rent
Altai liedto tbo biiiMni'- Ii ncnod llull. nnd
ttvo Jionlin Alleyi tn gnoit rrpair.
WA.MI.l, inuvi-,i,u.
Middlcbury.Jnn. I, I850, 3C:tf
r1Iir. fiub.eiibtr olTer. for nalc nt Wliolesale
1, aml Itetail, nt thc .MIUDI.KLIUK V 1-Ull
SAt'li, X01 3 und 4
FORESTDALE TGKEN,
a new l'attcrn of Cook Hioc-. reremlr Intio
dured nnd mmcrsally likcd. AHo, tho Lart
ana riman i an ut.i, Mount c nti't 8in;le, nnc otli'
er Stocs. Oven nnd Arch Moulhc nnd Tla
ie, Thc suhscriber i al-n pripnrcd to build
10 uiuer, 'i
LOOMS. CMWLXG MACIUNKS,
PJCKKUS, CJSt FuitCK PUMi'S
.md alinost atl UtnU of workdono fn Afa
t'bino bhop, on bhort notu-e ftnd ' rciisonabli
tcrtns. I hoso wiilnnjf to purchnso will do wcll to
rnll on L. W AMvhlt, on tlic premUe, or on
ttie uiecr.ncr ut tnc wootcn l actoryof Unv
( V .. I. -
nunuri, ix. aAuu.
JASON' DAVBNI'OltT
Xllddleburv. Iiwcr I'alli,
OrtSt'1,1819. SCtr
TO THE PUBLIC.
The xbimbcr, liaing Icased tho Uotcl for
nierly kept by 11. II. llan.duii, in lho village
of bhorehtm, aiid baWug put lueianio in rom
tilcte rcpnir, reipeelfully uiinounrcito thc puli
lie thnt th'u lloiuo ii nuw oncn, nndho will 1,
hnppy to wait iipiin all uUo may fiuor blm
witli llieir patroon. 'J'rsvcllera may rely u
lilitt utiviititiii n1111.11 ttiii itimi;, mkh ua;
grecable. 1). W. C. 1)0 AN.
Shoreham, bcpt. 17, 1849. 21:tf
SALT FISH !
Codfiib. Mackerel. No. 1 nnd 2. and Sal
inon, of upctiorKalily. for sale at llie Casli
storc. tt- l' i' u i4ir.1t
Good Oidcr Vinegar.
Aprll 8, 1650.
1X.SUKK1). 31850.
dt Merchant's s
Lake Boat Liinc,
ritoriai.rons,
URADliEY & CANni:i-l),
p , Tranmortation of l'roncrtil,
- -
1M;TVKi:K HosroM.nw dr.it, Al.i.-,
- Tiov, all noru on Lnko Ghainpluln, Mon-
irtal and (Jiubcc.
Comiccting at Bui'lington
w!ll ,m),fr n, Holt.,n' I.inp of Htcnmrrii nnd
lnc- ii, tlie ClmmMy c.innl fur MnnirMl, (lnc
Ui iorta on thc ."l.l.invrcnrc, Kinjtton, 0. W.
i.it.lt.tl Mio tiniiii nit tlio linoer liiikei.
- - , . .
Tin- I'loniKtnriuf lnl I.Ir, li.tt ing in.ulonni
tle urriinjieincntl, nic picpaltd uilll
' I .. ,1.
A"' w antl Snbitnntidl IaiUc Hnals,
in. !!;( ilin-i i't ln'lttren TsVw V rk nml I'nita on
lni' fli.iniil im lopte iriniiil ilpitpnttli lo n
piipeiit n.cii.lril tn piifn btivtpri' llie lar n
Ihitc n.iinvl uitli wlitrli tbty miiv lif piitrneied.
i'ln i tn i f tlnn I.ln ni tiiri-ib'' l"cil
i,: Sl
I 1 1 ill '
I '1 .11.
I, ll.
I.. Ill
I I .'
i Tlii.Uiiii ttitpr tmil linki IN) mi'
i ii in illt tt i iulii"! t i ii"l itiilii n
l-l IJ .111 . Ill'.l Ull lllflll III tll'tpil III
1 ' t 4. I t llll I 1 '"It,
11, ',. ,.'
I I .4)1 I lt.il -f ,U4 lllll-
t ! t ' 1 ,,,,"'"!H Him i( '.iii
Iiii'tnn Iri
ui,! Now Yoik.M ill lif liit hhi Jeil ihitct uitli
rtiittpn rnt l nuilington inlj.
ift'lipninrc nml Yich(ne l ujincM uill mcct
Miih pfiniipi nticnlioii.
Pi'Mprft iThSl (roni IljMon forniriIcJ tyc-
pcl Wltf'l tV"NP'l. -
lVjrii to 1w f'irwnnlnt bj citlicr nf llie llail
ronil tmcp fntm Itarlinijton u itl 1 ccelie p.n t cnhtr
nirr.
Tlie Vroprirtotdbrliininj thclr fnciliitc foi the
r.ip 1 tniiiniHio'i (f pinjrrtty tf lir tinxui p.iMfit,
ipfppriftill) nk fc.i p-niitin.tnf n of patr ni.ige.
A C IC N T S , .
I.. t. Ji.liiinj, !) (7t'nt!oV yijp; Nru' VorU.
. I.'rll, X Y, nml lliifhin ltikrt Ollicr,
l.on? Wh.tif, Ihiriun.
l!r.f'kcr nml Ilnitoll, .Vuntli-nl.
Anril 1, I6:0. . no.Gm
Attornoy & Counsollor at Lnw,
(In nll t'if Cnitlr. r itif ftile uf .New luik.)
Vermont.
WaLnAlISBUHGH, Kings Co., N. Y.
Will tiMt'int ti niiy cimmli'iinn f.ir laUiiii nf trHimn.
or olllT iir4ii nlhif, to lic llP4l in llinuoiirH nl rr
iliont tlic iMnmiintioii cirtitlB iirrPiil ir(iTPrlv,nniI cnn
tHtLinir hi ttir tiiy mi4L4iiiiy ur lorl(,iHiil liif
nitntv (' Klir.'t tin' inirLli trr, tule, nr Iriinnu nrixicli
intnrlj , or nnj 1miiip rniiHicil to lio ilnnt in nny ol
tV rn'irti if Ilu tilMHiToiiiilii'.
I"" Trins cnli.fnr rrthilnir rrn nnl ililitirPinrin
in niMniK'R.of Mlilcli ittUruiM la nlilTilhv ln.nl.
ItEFl-litNcES. JiiiulliJii llasur, aiil llirrru .V
ul.fi, Mi.M1l1.ui-j, Vu 3Cm.
TIip iihnprilntp h.ivln? I ccn anpoinlcd llon
orary fc'ccrrlaryof the I'hiln Art-Uniiii, will
rcccivc uhicilplionb anu lorwnru iiiunt uu-
llic picicnt ycai. Iliu Uiawing 1.1M",
lpp in Drcrmher ncxt. Thcenirnvins for
ibcycar 1810-50, 1s "Mcrcy's l)rcnin"by Hun
tington, aml is loiic cxccuti'U 111 1110 uci pus-
jule tyieot inixcu nnc, mppicaiu int.-fc.t-
tintn. A crpy of llns insraviiig n s.cnt. ircc
il cxpcnsc, 10 cvciy Mili-ciii cr; w no 11111, tc-
liies, navc a cnancc iniiio iiiMiiummnvi i-n-
ze.
Lovcr.sof AttlnthH villiee arc rcnnesiei:
to rallon thc Mibscrtbcr aml cxamine pci-i-inensof
llic cngiavings lssucd by llie Att-Uii-inn,
I.. U TILDEN,
lO.tf Ilon.b'cc. Plilla. Art-Union.
Hartford Life and Health In-
surance Company.
ganied at Hartfoid, Conncclicul, Sep
Ifinbcr, Itl'J.
IKSURED CAPITAL $100,000.
Oencrul Jycttt for Vermont.
I, . G . II I X G II 'a M . Williston,
l'o Mlioin ipplic.ulons may lc scnt fiom nny
part ol'the 'Sulc.
Ci:NTnir. Orncn nr Tnis AnKMiV, East Side
ot the Cuiul IJuusL' tiijuair, llurluiglou, t.
N. WAUU. M. V., Mtdical JSiaminer.
Applicalions may le made at nny timc at
ibe uliicc.
lnlurin.uioii, irdcslred, furubcd, at llui ol
fiue, ur by citlicr ol tbc lullowiiig gewleincn,
Agi'ut- ana Jlcdiult.xauiiLcra to lnc Uur.i
pnuy.
nUUISU.N l.UUtM 1 .
xoi:nts. Crins Dirgc, County Agcnl, MUl-
fllib,iii; Iia llingliau), 1 ngciinu; iaivin 1.
Jlingntim, iew itamt ; u.uvin u. a iiumi, .oiw
ntUi; Wm. II. JIjiiIii, Oiirilt.
Mkijii n. i;.Mi.NKns. 'ach. llass. Jiuifc
nxji Jucl liice, llniiicrt; Daviil li. ivgc,
hdnhnm 1 rjthaD Unle. thmil: C. W. Ilor-
'dn. utllMtH 1 U. IC. Stnne, MmUou : Clins.D
Slonc, I irtt nmM; t). t. i-.CIU, LonnraU; 1.
P. Wbceler, IliiM.
KUTLAIS'D COUNTY.
Ai.knts. II. II. Thrall. C nintv Accnt. .'
ttiutl: IC.ra June, llrunJon; llcnr. bimonds
I'iUtfvid; Chcsler Spencer, Castleton; Capcn
L.coiiaru, Ltutiaiarti ; Mias w. llojpc. cior-
endoii ; A. llli-'', Poultnfin U. V.. Nicholson
W'utlwnfited ; ravcllc Potler. J'atrttt.
aii:iiicai. lixiMiNnii. Uvius I'ottcr,
tmtd ; II. Uruty, I'tll-rmd; A. Kcmlrlck,
Wliipi'r A. S. Houuhton. rtiflit; S. II. llow,
Cil, Clarendon : J. D. Woudw ard, Cast'tton : Jo-
tiuli W. 111.1c. Uiamlon : Jolin 1 ox. Ilumw-
ora.
0. TIIi: MUTUAL l'LAN,
Tlili conipanv will InMirc at thc usiial rales
nnd in threc ,.iiiiciil,u clalm the siipciiorlly
m'er.'ill mula.d Comp.niics.
lt. Dtiducuns oulv tcn nei'centcoinmission
froinihe .Vutiul lniiraiicel'uml,inteadol tbc
rn'irp erpcnsts ol'lbe Cuinpany, autaially'
..iu. oivin? ,crip cenineaie.t 01 pionicacn
year, payauic in cam wiicn iwo tiuiiuicuinous.
andilollarshasaaciimulaiedas .1 rescivcd inu
tual fuml, nci cr;i Uariiirj uit uut fiomdateand
trunsftruUe.
Jtd. In nilililum to tho usiial Jlutual l'unil
nnd rcrt ed Puiid, rectived Iroin liiulual in
urers, tbc capitalstock, oue liiimlrt-dthousaiid
lollart, nndnll tlic reservcd lund il thc Jolnt
Htock inMirance Is pledged lor thc paymcnt of
losse-.
ON THK J01XT STOCIv l'l.AX,
Thc ratcare reduced onc Jliird ibe ainuunt
hargcu ou thc inutual plan, the Company ta-
king onlr vtat il is uwth, to Inure a lifc .1 sv
en uiiiouiit, rura given tlrae, inslind cf taking
tuorc tnan nn emiimoie sum nna atierwnrils
payfng back n partol onemcn tnonfyandcalliwj
u m mici proja. inu great auvaningc 01 ttns
moiic ol inauraace ovcr thc inutual ipian may
be ibm llluMrated. 8uppo.se a father, at the
e ol thirlV'two ycars. roo'vej to exnend
twentV'fivedollars ncrannmn for Insttranccon
his lilc. On tlie Mutiud plan It uill hccurc him
nnlicr of onc tbouiand dollan. On thc Joint
'tock plan, tlie same twenty-nvc dollars will se
urimn a policyoioneiiinukanaanuiivciiun
ivd dollars.
I.I1T. AND IIlIAIni COMIUNKII
The rales nrc lavorablc to the nsMiicd ns
sal'cty 10 the company will permii. Insurance
in tlns form iaof grcat Importnnca loall ubo
nave ouiersiicpenuinguii inctu lorsupport,
CAI.IFOUNIA I.ll'K 1USKS,
tnken at loweii uatei Uian by any olbcr Com
nanv.
Tin. N owinsr totbe fjctlhalthe rales 011 tbc
Jolnt Stock plan of tbii Coinpanvareona tkird
leu tnan 111 aiuluiti uompaiiles ccncraliy
Many ynunx ineii aiti nuw geltinx an iimir-
auceon their livcs, nnd raiiing Iheir fund lo
golo California wllh, ly boirowing, against
tlielr policics ai sccunty.lrom llieir Irler.tls.
Tiik HiniroKo Lrre inu IIimi.tu Inmii
iviik Ciiupany l' hxkiMulIu urosiurout.
"lis rucceis in uniueccdtntrdliv tbal ol'anv
I-lfe Insurance Company tbat ever existed in
thlicounlry. Mts Mauagera arc among our
inost reapecled und resioiisljla cilizens. -Tkevare.ineuwhueiercietbo
tilmosicare in
Ibeitisebargc of llieir dutic, and nro delermlu
ed tn doa aafoand sUQCe.iful builnets. Hart
ford Any 7Vin.
All headiof famllles ibould conilderlhe Im
portanee ofLile Insurance. All men llviDg
upontaUrieiiiliouldJulbis war providofor llie
fuliitc. All who wivli lumakcfnvcsimcnis uill
find on examinatlon that it can lc In 110 bclter
way than ic tliis. 13,if.
IIAM5 AND 6H0ULDERS.
A prime lolofllains aml Shouldcrs, jmt re.
civeditnd for sale ly B VAULKTTH.
Uatch2i.
BROOKS & BROTIIERS,
or l:v RV lirsruii'Tio v
Nnw II wi.s, (:) tnilss nortlt of Miilillcbnry.)
l'ot OHiei: A.lilre, Mlnnl.i liunv, Vi.
T.M.HUOOKS, . 1 i: IHtlHlK!", ..MILTON nllOOKS
Dcccmtiir ll. 18411. nn Ijr.
THIi sulsctil)rr Iins bccti nppointcil Apcnt
or tlio H.VRTFoti Ktmi Ixbuuinci: UotrANrt
for Mhlilleliury ninH irinity, nml uill rcccird
jtroposal for itiuriiiK prnpcrty ntjniti't lo" or
(Inniitu 1 v I'irc. Thc lotH'CStaljli5licil rcpnta
lioit if ihl fompany, nml tlio proinplncss witli
wlikli all tlicir tf.itiactioii3 litno hccn clinrac
tcricd rernlcr it itnnccefnnry to nny nny thittj:
in iti favor. All 1ni9itioaVonottcl Ith tlic
offlcc IntruntPtl to liim will I'C fnitliftilly niul
punrtually trnnnrtcd.
JOXATIIANMtAOAli.-t?'-"'.
Middlebury. Vcb. 23, t8'J. 4,3:j'.
TF.Ar-111 r ,!
y, 1 im,i ni 1.1 1 . ' 1 1 w 1 t
tt7-Mi,tir' furnisbod for llAM.f. i ai.tii.s,
II. MOOHE
Willrun nn Ommtnnfrom lho Dcpot Ground't
in Middlebury, tonnv part of thc illao, for
12 l-2ront" nml to NUkh'kV lIorLt,, on Jnil
Strcct. n fuw door soutU of the Court llousc,
f re of rJiorijr.
Ilowouhlnlso respcctfully nnnunnce to Trav
cllcrs, and tho pnblic ccncraliy, thnt hU Housc
is opcn fr their lcccption ns bcrctoforo; and
thathc will spnrc no pnins to rondcr their stay
wvtb him aprecablc nnd patifa torv.
JUddlcbury, Oct. 1, 1849. 23 tf
BOSTON AND BURLINGTON
2SXPRSSS.
Messcni'r le.ives llurlingtnn cvcry Tuedny
TliurMl.iy nnd Hattinlny morning., i.i. Vcr
i;ciinci. Middlebury, llrandon, llliillnml, Lud
low nnd liellows l'ulls, nrriving iu lloston nnie
cvciiing.
I.c.ivc lloston Mond.iv, AVcdnefdny nnd
I'ridny moinings, nnd nrrirca in Uiirlington
samo'KvcniuKi. 1'ISKi; & HIC1I.
Xlr Oniee, llnil road I'.xbnigc, lloston.
W. S. .luhnsnn, Ayent. Middlchurv. 2C
Oit. 15, 1S49
wwnm k mmmw
DRUGGIST,
MIDDLEBURY, . . . .VERMONT,
OlT'r.lIS for snlc n gencrnl nsortment of
DriiL's nnd Jlcdiriiies of purcst qunlitv.
Pbvsiei.in'aiiresrriiitions will bcdispcnscd by
mvscll, nim not cntiiiitcil toi,os
lliitiuir a cuiiitiU'tc nssoriment of I)iii2s,
Mcdii'ul l'renriratiiins. Mixtuie. Tincturc. .c.
hc intitcs tho pnblic, nnd l'hyMi Inns especially,
to an ONrtiuiiuition of his 5tiuk nml priccs.
Middlebury, -ov. 20, 1S49. ai
Crarden & Flower
Seeds.
A lnrc stipnlv of cboirc (luuhn Iloicfr
Sccti uartanti'd fivh from Ki.-loi's.r.ukcr's
and HiceN cclobratcd hecd jrnulon,
for saic bv j:. vat.li;ttk.
April S. 1850.
Dried Plurog and Peaches
HAISIXS, CITHON sl, KXGI.lSIl CUPf
UAXTtS, ut Ihc DrtigStcrc nf
W. r. UUSSKIi.
July IC, 1849.
Parm for Sale.
Thc Sulisrrilicrwi-hes to tell tbc fnrm on
whieli Kclsnn Ncwcll now Iies. tituated in tbc
enst nnrt of Sborebnm. tonsistint! of nbout
2nu ucrcs ol ciioiic lar.a, iu n soou sutc 01
tulllv.itinn. Kaid f.irm is wcll wntcrcd nnd
wcll fenccd, nnd tlie bulldinu's in ood rcpnir
rosscssion will lic gircn tlm spilnp.
DAVIS lllCll.
Slirrcbam, Merth 9, 1849. 4C,tf.
TjnO.'lUS cVHHOTIir.ll'S Acs nml JOl.N
U JJHH' xOOI.S, Jur snlc ny
Oct. 30. ' ' iJttt."
Cologne.
A Sfl'nnionnniclc, nt only 37Jcent npint
Mj l''arimi'a Colomie, for salo nt llic i ''ug
Siorc of 11. A. SIlULliON.
Xov. 15.
Groccries.
A completc nssoilinent of rmnily nroceries
uit reeciu'd bv llnllroad, whieli will bo sold
as t-hcnp ui can bc boupht in tuwn, bv
w. v. i:ussi:i
Jliddlcbury, Xov. 23, 1849. Xo.S.Maln-t
Fapcr Hangings,
A largc lot JuitTrcccied, viru cltraii, bv
Xov. 10. " II. A. SIIULliOX.
T015ACC0 AND SNUFF!
Sprngue's, Gotts' nnd Grecr'a rbcwingnml
smoking Tobacco. llinsell's it !ol,inoii's
Cavcndisli Tobnrco. I.orillard's celeimitcd
Miictoboy nnd Ycllow SnufT, for snlc nt thc
CasliKtoro II. L. I'UI.l.KH.
Oct. 30.
3000 Iiights Sash
llcccivcd and lor ialc at Vnclory priccs
bv Z. IllXKWlTH.
Middlebury, jlarch lft, 1830.
NAILS! NAILS!!
The subs'cribcr Is tcceivln; n large ijnanlity
ol Nails, which he will teU'luwcr ihan have
bccn soldclsewhcre in Ihisplace.
llIUVAltl) WAINWniGHT.
MarcIUU, IfijO. '18;lf,
A. B. TAYLOR Sl Co.'s
PllINTEltS & llfNDEUS'
DBPOT,
309 Vearl, (C'urner lhgue Sl.) A'. Y.
Tlli; Subjeribcn conllnuo b nianufacturo
tbclr DOUIIU: nnd SIXGLirCAt.Ef,DAit
1'owEii 1 uessks, witli tbcirPatcnt Atmosj,hcr
ie Springi.
. ALSO
IMPROVED I1AND TltESSES,
i:.MI! 0SS1XG I'UESSES,
haxi) axi) sti:am itor.Li-.u novs
htksm i:m;i.m:m and iioilluh.
and Machlncry of cvcry dcscription, made to
onler,iinii cvciy nrucielurnuiiol nt iliort no
tiec fur tt romplcte
PJUNTING 0EF1CE &, LINDEUY.
Tbo follonlng ircond band ortielci, chcnp, vlz:
1 20-horse Steaiu Engin,
ONK UOUIILi; AND TWU SIXGI.K
CYUNiw.n rnnssKsrwo ad-
AMST I'llliSSKS -Ont Toft PllV.SS.
and one Medium ii M I TU 11 A A' 1)
I'tlHSSund Self Ming Machtue, all in
gootl aracr.
A. 11. TAYLOll 1 CO.
N. 11. Pnpcra inicrtlng tbo aboro thrco
timei, and sendlng ui a eopy contalnlng it, cn
closed to " Ilorn's V. S. ltiifroad Giucttc." and
denling ullh iu to lix timei the amount, will
liove their billi nllowcd In paytueiit. 35.lt.
VonA Dtt Tiftc. Yn
Ilt'ttY riJNT AtTuR'tV'i ah CntiNpi,r.otiS
,aW And 5"i.triTonr it ;iJa,1(K'v
Htlw Hi I Ihit.
Mi'iwf I). k I a ili prnrhri in nll ttir- fnirm In tlic
Stjii. fitnl ghi -(trtltt ntruiilon tn rnit'-rtitiir nml w
rn h.u ildiK '1 tit im tnu(n'(" cnnnrf itrm lnrmMl
llinititflnnii tlic finic fiMVfMtiMit, h'oftliffn lilinnin,
iilnl i;jiurn Itmn Tlify will 'ili nttrml In 1ln inr
rlinso nn.l flilonf IncN, thr (iJtnMituf I'rt xi lro
li'iii of ijinj Wnrrnnift, ilii utflmmtul'jti ol Lutul Ti-
i lio nio't atiMfi.ctrv rcfrirneri wlll Iip clirn tn n
rorrWponitriiN In Atw Yntk MoMnn, Hnhlinni'P, I'Jilln
n.iiiiii, vnjji'ngKin i n Vi nim niof:i ni im)rnicii ci irn
lU lrr to llon. Mll.i j, Iluiii-H. Asaln I l crk, 1(., II.
I. t'nnjltnrii. Hmallrv 4. iml ('. I'. Inf"n,
V.m llnrlinEloij ; J, Vnrtnr, Ja. tton. Wm.Nnli,
Mithlktiiiry lec. IHiJirt4-l.
A Positivo Gain of Nearly 50 fPcr Cent-
IIAI.I.I.Y III;.U1M; IMUAumn:
In n iYfit? Unvtlopc nnd Jhrcv of Mttch
Jjftrfer iizc ;
TU V T InPMninitalilf'rt'd tntly lnliff fn'nlit1 tmnHy
i-ntvi, lnllfyn I .MrnU. brlng i-in-niaHi ly uuti rififi
in Hifotil Uiuplri-r, I cnuUoti tlH' )iililli' nirmti'-t lnl nin
(rrrnii ttnlil Av'M thr i nf-oiiiitii- rnimti rfi li. nnd litiy
ilnlM'V l.to nri oii'y, in iiip rti tO(-'rr nnu 'hki'
ou Mit-ti h nM uif iruti(tT .ineiniitiB ur- iim
tt rtinn'rHi i im irtr tinr"l'li nrc rrrtniii ol
i i"iiiilni iirili I' niitl ff'-'n I'ftiily Wi t1 ctitt'
t ( IIMIll'llt 1 lnik(lllnilolll Ofl llrlt'
i i miiiiuIi Sir(t'iii f"iiii llnvi'. Iilmi
,t , :m-.KHiVirWTtr. iUin torlr.V),
OAIJVKY'S
-n n n ml pr Nin - ir r rarui'ly tiiul ci'inplftc
n i knnwii ticttirf. Vtran tvumoriKrrfi?f.w(ii-,
it un.''. ;iol-m, , i-ll'rniii V . nrnii tnninnrniioTi nt-
..iniill) , lntiio lli, t-oll cvtt qiiltliT ip' iln. rlii t-oin',
r hri" renmiy rinru nr inir inu qnni't u i nir
-iniOH, Uiiy n-ity ni rnv lllnr-nl Afi.-tiM,
ii hi.i,nv,-irnrMndi.iv. s. y.
t t'. Tni'fr M llt-nn, oti") itavr.tinE nni-nt
fnfin rnnttinHtiitii, a.tm
Ao vis- Sli.l.llf titirv, V.r. nii-'l nnd Snlncv .Uio-tv-ft'cw
UkTtiw A. V ,U(.c-IItUti,lt J. U.Nrml-
him Ycrgrfniicj.r. niinilnjrton, itrtil U"0 Hpfftffrti'
Sn Quart Bottles.
nn iim; nt;itjvi. anu iTiiMM:Ni ( i tii:
til ItlSi; r AUIS1M1 rtt"M Aa IMI'I ut.
m w l; iii- 'nn. nuMiit, nn ii.utr
ur iiii: &iii:m.
i ... ii.A niii.it nnJ iniitrilan! Ulcot iu ol iiii"
. M..r,.tm,l. U I.1H' ttllO-l' fnlllC Wlll U' WHthtl, 111 WltU
i .U..I.H1I1I, In Uio Mnory nt U' pnri. M)
jn.ii!ii.i,s nnn.N t nh nloni-. aiiJ ItV itOHll ork-
tirorl.ilm tt I"" it tli il irnti" tlonucn-' lrrt'UlilJiy
iiil(tilu in ll"' nmntiU t'1L' rllli '"r rL''"
i.,... n,rkivi.rr.l ThniiniiU of ra-i- ol tlicuiM- li.ui
1 run il t,l llllrl Jllll.llll'' III lllCl'l1, Fltfll t H'f linl
i, iiiu In tii cri't pluciv, lii eoiuo tinkiiOMM ttiun, but
1 . . i.i i.. i..ii. i ln ur.rli tn uhetniilintr l,f
I III V ttrC unvipiii ' ' "
i .1. .,,1,1 ihi iiKAl rii vimi'Rn of tliln.iviiiraiioii :
iml tlic f irts uulolJ' il, .U(li"Ugli ula'mc, art a iliin. n-
Ili.l.l ., ilnv
T ik :irBainr 1,1 1 cnnini'itii un m- i-hti . .
aiil tlu' iHtKaliitJ,'y nMlnciioiw,ti' inoit iunl un
til.n'i.l tlid tsctalta kuitd'nn; nml lu uti) nfeitctiu .1
lucct-tit iii III' rifciuiai'"" t" IwnUli ' 'I"'" "ho lniil
Jini" nimil itfidt-r the ntmt diMrfi'-irc rlin.nlr in.i1ndieK,
hM4!rii It an tnlH'-l rliar.it.tcr liiniiluns, fi ii ilitw
ftnfl-t.ciM't ilnn lniilii-ic taliiv, niul rrtoiiiintinJii.j
il t-Ulic nLHcttU iiuiuiniu iiii..ti'ii "i)
i. i... i t.i.tti n iinnilinf-orinnl ii'iti-uiiom tn tlh
iii!iL.icf ol'und-' In', tOMtii.iin ii iiiiinlv nimiljr trtllji
IHH- llcit WO'lUl UCt oli lllL 1 1 KU, TiiMACII, unu DOW
..I ll..- nr, i Wiili aihl iHiM'lirv tt li.MH'rnl I'll li
i,,,..!,,,. .-..I m iiIiimii niiv (il tln-lr dcl l riotis hTiH iin
mitlic ltal Miitt ih" ! in. AlilnfU Ik"mwiI
M'(tllll HIHMIia l"(n I.M.. II j ......... .
iU ii t Itijnn'Io" ni'H'l iltlic.ile riiim-iliiliori In n
in tii'tlici hei.Uli, tio (trct t iioiiir-t iv tMi, ( xei i
an iitcrciimol nii'Ctilc; t.ui u Ii uiiUas '"''""1"
li.inn , itmi i.ur. ins iiiM o" """V"1" i "
iii-ri iu w tik- ni.d v 2nr, nnd lirin2 'i" .ilili nnd Mriiih o
llii .tiil'.-riiifrotiddfawil.
i;yi:s.
Yimli-tcr. k.,Ocl 29, Ifsi'J.
. 11. 11. hA.MiS tientVinfn: 1 wonbl n.U
Ium uii nuied 10 writu l jmi, if u nul iiij
.t..iu t.. 1. 1 ilu- niib iu kuuw lliu aliiMiri unintnluiiK
..n'...-f imir Sjriiauilla lia h.ul unoii tne. M
lindid tii-in cotrictl with nlctitm nrrt, so tlut
i n..t tt.ilk Itii itiz tlic mIiuiV Sprin-r un
w ciiiiiiiion 1 roiniiifticcd lho Itt
of tnr nrfapntilli, and nftcr taking to ttotllcn
w.ii rutiiclv iurrd. I mustalAn icll jnil ofunoth-..i.Mili-ihil
riitp. y hroibor waa nlilictod witli
.1.1. ....r.d.i in li'm he.'nl. imlKid lii ithvMCinu tol
him fhe tus ol i3.1t . int'vit.ililt. uiid ptrnn
I.O...I..eka .cmcil to he lu fltP. I tiH-e lidt'
lic fiitirily n'loieil bid iiilu, nnd wec.iiiuoi tut
iiTiiininrnd nll imiUrly ullliilcU tn uru aamih
rf.llri.lpalill.lt
Vo'""m:.NJAMixr.nucKxnn.
iT.v i-oi'Ui.Aitrry aui'.waii.
rnoii south amf.iiic .
M11r.1p.11bn, Vininii l.i. Apr. 12, 49..
Jlcisra S.iniU (ii'iillcinpn : 1 c.innuler it n
iluly duo llic publie lo in.iko known thc snnt bcll
clit 1 h,e riteiicd from miiig )our vjlu.ible Nn
i.ilini ill.u Almiit llncc jrai. nnco I iins all.uk.
cd willi Hlicinii.ilnlil in m Imultlcl , nnd nl.o in
in" IrS't und .0 trlen' uaa ilu' palHt lli.lt l J.
',,': tu sleep. 1 uicil all uftno urn ibcureinca
I rnul.. " 01 wiuiuui it--t.witt.ij '"v :
ira";,.,,. ' m . ."silrr
-f ).u"rS-,r",l"; -Oppn I , , I f.nnn rayaclf e...
iniuoroiu.il ni u. .,-,, ,; :,.,,, ,i,r
lircU wcll. 1 Iijio it ,. . i .,;r,,.I ,..l
ri.iiinipirill., ii lho Ik'.j in- r.icnda nnil lho
cniifidtnlly rccoiiuiieiiil il tu 1
puUii't
llcie is anulhcr. nenrer lionic:
New Yuik.J'in.fi, 18j0.
Menra. Snndi. lipnlliiuen, 1 baie grenl
pli'J.uic in aikuonlcJging lo t'10 Breal IIC"
til 1 luiu leceiied fiom thc uc of joiir Saraaiu-
11.1. A (Ulijcct ol pulinonnry Ul.oae, l luauc a
ioy:ize tu Kuropc, bnt whllu llielo continiicil to
l ullliclid. A few wecki aflcriny ri'lurn, 1 wni
.iezedwilb nsiulrnt licmorihage ot tlio luoga.
uml fiom tbo di bilily nn.l grc.it pro.inilion i ol
.tringlh llut followril, uill, llic prolmciru uu..
culty of rcip'nation, 1 nin pnliirly rchcied liy llic
n.e of your Karanparill.i, whieli I conuder n moil
iinpnrtanlniid nny Mihi.ibldiro,ory i,i llie lieal
In uit. 1 fecl th.it l li.no iim fur fuunecu jeaia
riitieii .u gtiud hejlih bi nt pipicii'. .m.,..
cry Bniieiuiiy)oiir.t a.
l'rrpaml nn.l .old whtile.alo and retnil, by A
II. & I). .SANDS, Drumi.t antl Uicinisi, ivu
!..). fnrii.r nf Willilim. A1V York. Suld
alo by Kruggi.t generally llirouliuut lho Uuiled
Stalei and Oauadai. 1'rico 51 )cr bolliei lix
bolllel fur ?5,
luriuloliv W. V. IIUSM.Ij, aiiuuicnury,
yim 4:tlu,
OVEHWI1ELMIXG TESTI M OXIUS.
OVi:it lialf a iiilllitmcr
litliiiniile. Iiaie tivtiuu.
r4 cnivwl by lliv I'lnpni'iiiri
ts, ot M'AI.ISIKU S A I.I.
iiKAi.iNiioivm i:.r
Utl.H I ,,7Ptl.l.i. t. ttt'Wt
iulil C.tunrtlltir Itarnt'ii
Win tlic l.av, lium Juiltn
i brlty on tli tiiicb,
troui MlnitlMet'ltltetiua.
' ieiMhoxiUHdfiiailnstn i
'afjili l t-'l'y ,vo i'1!1'
v&fP alitiilnf lljhu tn ihe i-atli 1
ol Trutl), Innii enliliu U' t
rd I'rolcMora, Irom axuio ,
ien hanl uml iroin l!ue of "cty alatiuti, t.auic and
tlacree auioitg maiikliid all or n lilrh, ilhout one dl-at-inlnKiibjoctioii,
pruuuuuro hU Uiiitment lolnj (iDOII!
Aatlay bytlay iiunobtnialrily ctfiid Ua uJitro ot
ariluu abmg tlie borCruof our il country, and Ucl
cutaUdthrouij.VHJt tiaxitnt, new t Idi ntr of lu mw
it, aikl im-mt pnxita of iu tthcacy are conUuuall devU
opid TTiri'eiiillllnnaor boita, nre app'iM to (I
wlllituthe lat lour jrata liaMablllied tht aaioumlni;
inci, bi'yuna ine inmrroi rau, or c"uujiwu. i
lttI.M,AI.l.Htl.i: In tlic cure uf all Tumnra, Vk-fmi
horca.lluni':, J'cilcf. PHf, Hnotula, :i i U, CMI
btuiua, tifaia iicftii, onre i,j ta. ijuintv, crouis uurti
nmliMii. Itrnktii Urrnrt, 4rtietnttn Uiv, Coiiti, c.
ItcompWnly nvturca the I aai isiible i'Baeria4TnW(
nud by Ihtti iiicaniut-uatlitfaiviMia bv ivlilch iiaiyru
tii'endttl tnripJthe piorblq inattrr ut' l'ie boay-lla
Ia tlie eyalcui ckartMd, ilu blood imrlfjcd, and thu hettlU.
rciorvu,
WlmWalcxnJ KitaWatUietlraiulUtnot, HI rUL
OX tftrept, eu-Ytrk, ahd Uy all Diua;iie llirotigh.
out tlie UnlinJ Hlalt'. J. M'Al.ltU KH, rlolr I'ropikior,
1 (ini l Fuliou al , X. V.
AoaaTa . Uddlthury, Wm t'.KulandH lloudyi
MiMol, J. n. NMiiiiaui.Vrwril, tVUm A Wiieht , Yer
Ceiine, i Uuuilitgtuu, and W G.tfprnjue.
Rcccivcd.
A large fot Town'd Sboo r.asts, latest fash
on.fora1oby Z BliCKAVTIL
Pcc,3. Z
'-'rf J riTiiTI 1
For llic lliiiiuiii nml I'criir.r.iciit I'urc
or iiii
NBnVOUS DISBASHS,
lnl nf lliu-. rompllnnl, mIiipIi aro Clllf.d by nn Im.
j.niit'.i, ttfaheuci or iiniicHiin citmiiuon ui ine
M01lIUM SVSTK3I.
Tlii. Irnnlifitl lnl contcnipnt H,i,IiCLliim Af tlic myi-
teili.ii) ...ttiM ot li 4LVANISM an I M VONK'l ISM, I...
bt'Mi iiii-a,1 t,y di.ln,i;iiislicd tlii.lcian., tiotli in
Kiiiii,c an 1 lh. Iliiftpxl Btflten, to Le tlie Moil i.fti.M.
Itfriirniiil ifitnfluriy nf thr .ll'-
Dr. CHRISTIE'S GALVANIO BELT
nnd
iMAONKTIC Fr.UlO,
imc I willi the mmt petfert nnd ccrUIu iucte in all
cuset Ol
(1 K N IC It A li I) KIIIMTY,
tr(ni;ltieninfr the wcjkpne.1 loJ, slvJnff tono tn thc
rriom ornnns, Rnil irnigoratirfC the enlite jitom Aho
iu i ii-. t tt wir, riiLH bim rw.sr. upKr.
SIV m INUHIKSTJOX. IIIIM MATISM. A' CTK iml
( HttONK , finiJT, KPII.r.rs, IAJMBVtiCI, U K A r
NKS-t. NK11VOU9 TRKMUIIS. rVt.nrAHON OF
THK II V UT, ArorLKW, Nf- t'KALtil , PtlVS in
the MIOK nnJ IIIKT. MVMt t OMTL 1.NT, KI'INAt.
( OMl'I.AIN'T. nnd 1 I HVATI HK of tlit SflNF., IIII'
COMI1. 1VT. HlSltXI-S of the KIUNU3, L)KH
CH-Nt UK Nf IIVUI H ind ritMlAL KNKIlfJY
anl oll NKHVot.3 UtPI-; SK.S, wl.Uicomrli.inU arlie
Irom onc mnioie cant nn-,iy(
A Darangomout cf tho Nervous System.
0(7-In NKUVOfS COMri.AlNTS Dnips nn.l MedL
citiea nici ffii' tht ifofitic, lor taey n eauen tne ritni enr.
tie ol (he RlieaJl rtoitratea sratem : wlnle ntnler tlie
tipngllifninff. hfc gnin;, viUlirine innuenre of lran.
im h f4; licj tiy Ilu lyeautifiil and wnnderrtil dii
eovpry the ehiitel pati,nt and weiltened mflercr ii
renr"i i" I'trnicr neaiin, mrengin. eiamciiy oq vigor.
I Iip cioat ff cnliarjty nrl excellcnce of
Dr. Chrlitio'ft Qalvantc CuraUves,
coiminU in the fict thnt they arrest and ctire rljiteaiie by
on'trntrf (Tinnriirion, in f-inre oi ii.e nnuai moae 01 ornjr;
jinit an.l thy iirklrt(t tlie putient, till exhauited Nature
nnk liopeleuly urnler the mfliclinn
Ttiff ifimtMr-M tht cHalt tyittm, ttjualixt tfit eifrntu
tt.tn "J f" frnmnf the t'ctrliont, an4 rttrtr ttn ih
itiet,frl injmy utultr any titeumttttnetn Since their
introtnctioii in the UniteJ statei, only three jeir iince,
ninre tliin
oo.ono I'crsons
incltiitirtt all a;es, clstes and condition, amrtnfT which
wcrea i-rRe nnmher of lailie, who are pecuharly ml
ject tn Mrrnu( i ompiAinm, nave ucen
ENT1RELT AND FERMANENTLY OUnEU,
vlien all liope nf rehef ha-1 been nren un. and eterr
(lutis eUe tjen tncj m tain '
illu.liat,- the use of the OAU'AMC 11KI.T,
ltii f the ( ae of a -erfon afiiictcd wtth that hatie of
cn ili' dion, t) M'KI MA. or any other Lhrotuc or Ner
(tn tijjonter In ordmnry cnfti, timiiUntii are taken,
W(iili, by their action on tlie nenei and muicle of
t'lp timinrh. arTmd Irmpuimy relicf tmt which leate
tne jatnnt in a hmer stte and with injured facultici,
atU't Uie tirtion thnt cxnted lias cemeJ INow comfare
thi Hith the ellect teiulting rioni the apjlication ol the
illliVVMr, BKI.T. Take a I) ipeptic autlerer, eren in
the im ) mtitomi of an atUck, and nmrh tie the Uelt
ro'iiM iiie Dony unng ino Mgnuc r .111,1 u uirecieu
In a ihort pcrml the iiucmi4e j ers nutinn will act nn
tlte (xitno elenient of the Uelt, thciehi catuinfr; a (lal
taitic cironlttion which will pa nn to the negnne, and
tlnMiee lnrk ajam to the poiUie, thui Lt'eping np a con.
titiuou (ialvanic cireujation tbrmigliotit the itcm 1 Uui
the tnoft so.eie t'ati of UblM'slA are I'KKMA
NKS'tl.Y L'llKD. A FKW 1)A8 iSOh'lKN AMPI.Y
t-ri- V H IKN'T 10 LHAUIC ATK TIIK UISK.ASK OF
KAHS.
n:miru'THs axd tkstimoni.us
Of the inot L'inlnii1teil Cliurnx t?r.
From all paiti of the fountry conld te gifen, uaicient
bi nn u 1 tti ) coniuin 111 inu i'j"f r ;
AN EXTRAORDIWARY CASE,"
nliicli c. ncltithcly proie. tliat
"Truth is strangcr than Fictlon."
c u it 1: o v
Illieumatism, Eronchitis anil Dyspopsla.
llllV. Dlt. LAXIJIS, A CLimCiUlAX
nf N.tv Jercj,i.f tlittii.gui.tiej &ttitimenU BnJ exaltf.1
If tiiiutinii .
Smsrr. Netv J.rtev. Jiil. I i, SH
Ilu II I H.itio- Ut-ar Siri ln,l tti.li t,t klinw nf
mu tt Iml Iia li.rn lh rti.ull lu int iitvn ra.p, nl tliff u,li
i-.,ri.i .1 flll (IXI.VVNIC II' LT ANU NKI K L M L
ll lt' l i a, f-stlotis:
1 m iihnut lu nity tatt I lia.l tcen .ult.nnfr fnm 11.
It'ii.ia ..vl ur luo in!iiuiiii i,t.t.itnie tttirstj,
t tdin .rmanent refict fiom au coijiic ol tne lical
tteitment w tutever Akout fnurttm )ear aince. in con
n'iusnce (i ficqnent CKpotuie to the wethur, m H ilia
cli.iro of m) p.iti.ial dutiei, ) hecame iuhjfLt to a teveie
t hmpfi ttheitmatum, which for jear after j ear, caued
n.n indi.-tcr.hal.le aoguisli. 1-arther i in Uie iuler cf '4i
aod 4,i iu cotikeiiuence of preachmg grcutdeal in my
nwu aul torimii other clmrche In thii region, I n
ittackcl li the Bronchiti. w hicli too i booamo so tevere
at to iriiuiie un immediJto sus)cniou of my paidural
Uhnri Ntii'iiif fp"nt irnt now ihm outhlu t.utmtt,1,
anl m) Bnmclutn lieoame w one, n aUo ui-I my Dj
epiu and Ithenmatic aBecUou tlnn etinriutlut thete
dinor Ifia wre connected with each f4her liirongh the
iiiediiim of the Nenom Syitem In tlie hole pharma.
rnpu thcre frenied to be no rerredial ageiit a hich ruuld
re.uh and recuierate my Nervous fcitem : oier)thing
thrft I hd tric.l for thu Purose liad complctcly failed
At Ittt I wat U hy my friendi tn examino your iinen
tiont, and (thnugh with no tery iain;iiine liopca of their
ellicivnci,) I iletcimined totn the etltn t of the applicalion
oftha li W.V Nir BKI.T AND NK.t KLAt'K, wMh the
MVUNKIIt H.l'Jl). ililt wai in June, isle. io nr
tiatttT iitomiMtiT, it two oiva hv Dnrrm HD
noM' , ! rionT oti I rnm tn to aituMK nr m-
IM1 lAHORai; KOH MUl I II1CK OllltTH) 1 aitOLK
rrmrr ot titoi'tT or THt- Baom.kitii , tin Ml Jtiirr
IUTII tr(,TtOt 1119 ISTIBrLT tF4D TO TRtH'XLI
nr "nch U tha wonderful and happy rciulu of th
eperimcnt
I hate reeommcnJeJ tlic BKI.T anJ FI.UID to many
nliohate t ecn liketie uflenri? from Neuralgic alec
tioiu They Late titcd theai. hiiii lurrr I
arLii.ir, i" rtav t'tir,
I nm. dear air, vcry respaclfully youri,
DR. CHrTsTIE'S
GAL.VANIC NECULACE
Ii ncd for all compladnts anectiii the Thro.it or ItcaJ,
urli aa Uronrlntit, nniiimatiun ot the Throat, Nerroui
anl Sirk Ileadache, Dutinen of tha IleaJ, Ncuial.rU in
tho l-ace, l)uiiiig or lloann tu the Mra, Dafneu.
uhich 14 gcncully Nenoui, and tliat diiticisid com
jUint, called Tie Doloreux
Palsy and Paralysis.
All j li) nciaiis acknow ledge that thct c teri itle Jiicaiei
are totifd hy a djiruHy vf Xtrtout i.'iirrjcv in the
ttfctcj limhi. Va. CnaiaTia'a CaUaniO Aiticlea will
k-tri thu difu'ieiit jHJucr, and a complcta duA c&Uro
Cuiu thu cllt-cted
lirv?P ilases of Palsy and Paralysis
i l r po"lcJ tn Ia t imittir. and lua Agenta
Mithiii i the laii tw0 wUlcl1 ,iac tecn nurcy
""l""'1 . , v Tdliriof DrpoUn.N.Y., had
noi Ij-rr, i.Ue m ualk "V iha tn-t celebrated
M liflplfii thet he ha.1 tn t. u, d ,ftcr ho com.
I.linciuii nte htm up In n. Xtcatatc, mo
menced ueeimg the tiiru! Urt. in ihree weeki
Un , n a. he alked acro the room, an. 1 n Totm
ho .ad perftly iccoreied Uu baalth. C l0Bit
iiititeut) jeaiaol age
Sovero Deafness Gured,
The follomng 1. an eitract from a letter lattly
rened lioru a Uj.tinguithtM ihjncian iu tha blata of
VuKuiiA;. ... - - -
" A 11 CnauTir, M P Dtar Stir ; Oneof my patienti,
unknovtu to mc, ohtauuai tlmr f'fi4iiic JUlt and Xrck
latr, with the MagutUe imi.-fiir e, acuoui aftcctionof
Ueafueis T he ca) uaa that uf a lady uhoie Nenom
sjatem iui much diiordered.and her ceneral health poor.
MucU waadone preioutly to the appucation of thellelt.
but u ith y cry little luccess, and I fel it only right tn tell
jou, that ainca ate coinmepced wcarjug tha Uelt and
Utiuz the FluiJ, hut a fow ueeka ago, iha Lai K.
TIUf.LY HKIOVKHKD IIF.n. IIKAIIINO, and her
general health ia Lttler than kr aereial j ean "
fjQ F.trry ca.e ol teafjiei, if it be Nerroua. as it
gcneiidly i. cau be cuied b U.u uoudeiful rinJy.
DR. CHRISTIE'S
GALVANIC DltACELETS
Ara (ound nf taat nerwce iacuci of Louroliiona or Fili,
fepaimodlc t'oini'UinU and general Nenoua ARcctiona
nt Iha llead aiiil iippt-r tx'renutiei AJso in 1'alay and
raral)iift aad all dnea.aa cauted by a dfficicncy of
poer ur Nr.ou Kntiigy iu the lxnita or other oigani
uf the bojy
Tic Doloreux and Neuralgia,
TLeaa dreadful and ajt"iii7ing comoll
aU,)f xthtttd by the appjjcatiou of the
niun MKmo The Uelt diltuic
Theaa JreaJful and ajt"iii7ing complunta art .(
oi vne uiT.tic utiii
l.rtnaoai thft V tiIriCi t V
thnmffli the ljtlo ; (he Nerklace bat a local eSeet and
e r,Jiiivi acia airrcij) upop iu enec.eo f J
BO- Manj bunJred Ceruflcatea fio all rarli of tha
couLtry t.f tha niott eitraordinary cbaracter can La
gixen, if rfqvired.
017- No trouble or inconranjanf 9 atlenja tht ttfa o(
DR CtlRtS TtF.' S GiU1SlC iHTlClt:S, am thay
taay bt worn by tha moat feeble atjd dellcate, with per
frtt eata and aafely In many caaea the aentation at
tending tbelr uie ia Ai(Vy pUwnt ana iaifr. Thay
can be iat.t tn auy part of the country
Piicos
Tha CUWanlc Belt, Thr D oll ara j
Tha Galvanic Necldaco, Two DolUra.
The Qalvanlc Braceleta, Ono Dollar Eacb.
The Marnetlc Fluld.- Ona Dollar. '
CtCH The aiticlci ara arcomratlied br full and tilaln
vircciioni rampnieu nn,iau pauicuiara may tt uai
PARTICULAR CAUTION.
tr- Jttv.rt .fC.MnXtrf.iti .ni Hrlltf.(t mil.fi...
D. O. MORBHHAD, Mf D
UKNyjlAL AUKNT Kllt TIIK UNITI.D SI'ATIS,
n 134 Uruxliv.-, Ncir ork.
rjraalclnMIDnLKnUllY. VT., by lli
nuiHorlzed Agenl, Dr W. P, UVfgF-l-.cnd
vy authgriiwd AEenta inthepiinclrtllowns 13
llioStato 10 ly
STArrt'OH VEHMOrlT, 1-' ' "
Addiion County, si. ' f In- C'hahrerr
W licrca. I.afnycuo Harvcv, nf Middlebury,
lias tliii dny filcd in my ofliic his l,ill rl,.,f,
ccry ngalnst C. II. Vnn.llstlno, n lrnnu.til pcr.
on, nuw In Ihc Stnto of new1 Ydik aeftlf c
rorth thnt On tlio 7th d.iy of May, ISafyimli
Vnnnlftino bcing IndcbicJ to ono Jcrcmlah
llin-Iinni.iii tho nim of 210 ilullnr", ipccified
in four pfomlw) notcs, enrli for tbc sum of
fi2 dollnri nnd 5n ccnls, paynblc Ivltli nnnual
lnlcfesl to nid llingtiatn, tjf ordcr, ono on tlio
7th dny of Novpmbcr, 1839, ono on lho 7tii iloy
or Novcmbcr, 1840, ono on tho 7th day pf Xo
rrmbcr. 1811, and ono tin tho 7lh dny of Mnv,
1812, nll djted llie Tlh Mny, 1838. On tho nartie
7th ihy or Mny, I813, to locme aaid ndten cx
CPUted his mortgngo dced In fco of tcrtain
prcniics lyinc in tho villngc .f Mld,l, biirv
cl.inl,-d hs follAua, lo witt Ilpirinnin.' nrlfio
' North Kntcily torner of alinus- lot rold hv
' Klwin Wliitncy o Lmelino Tnj lorcin Ihc27lli
" Munli, IMi, Ijing on thc Xonheily ndciof
"Iht ro-i'l Icndinp-to CornWill ;ruunlii on thc
" liiic of jalil roid'fotl.l ca.twnnllv 77 fecl thcn
tiirtiinn at nglit nnglri nnd runninp norlhcrlv
parallcl witli .fnid Ta.ilor's cnt linc 82 1 2
lcctj ll.cnro lumlng we'lerly nnd mniiiiiH n
straight Ilne tu said T.iylor's noilli west cor
ncr: thcneoon idd onsterly linc lo hotind
bcgUll nt . und setlin" f.tri!, il,i .m.t Tliv,.
hittn. on tha 13th Oc'ohcr, A I). t849,i.iimici
nnd tratiffcircd to him, thc sald llnrtcy nfi Ms
nglit, title and intcrcst in aal.l. prcniljc. ti. .
stgnmtut (lccd or ihnt ilMc: nnd thAtinid riotc
havo not bccn pniJ, and VfiUing tlmt n dcrrco
ol forcclosurcjmight bcrnndcng.iinstsniil Van
atstinc nnd nll per'ons iLiiming tindrr him.
And ilnnpearlngthnt.ilil Vannlstincrcs!des
wKhont llils Stnte, so thu't Subpana cannot
bo rcrved upon him it is onlercd th.it laid Van
nlstino bo rrnnircd to anucnr befurc lho ro'nt
of chanccry on the fir-t day ol tlic ni xt (crm
tlicroof, to bc holdcn nt Middlcbiirv lvithin nnd
lor snul County or Addison, nn tho ictnnd
rncilay of Dcccmber, A I) 1S"0, nnd nn.wcr
: snul blll Of riimlil.lltlt.lillll thnt tha f.imt.lnin.
nul canso tliis nrdi r nnd tho suhit.inrc nf suht
lilll to tio puiilislici thrtcwceks nrppssh'cly
n tbo Middlebury licgistcr. n puhlb' ncWipn-
ltt ,iniit-ti ut .mu .tiiiiiiuiiury. ino inst ,il
which plibllcotions bli.ill be nt lcnl tucntv dnvs
prcvioiis to tho eommcnccment of s.dd tprm uf
tniid Court.
f.'urn oii) hnnd al rniid Muldlcumi. xlus
1 0i doy of Jtilt, A. J) l SnO.
Ul-.U. rs, .SlVil l' CVr,
I.inley & llcckwith, Solieitort 13
COMMISSIOXERS' NOTICC.
Wk, tbo Mibserilipr. bcin? nnLoiiiled bv lho
l'nili.ilo Cuurtfur lliuDi.tliclol.Ncv lla,pn,Coni-
tniMioiierii, to icctlie, ,'miuiiiic und udju.t nll
cliins nnd dcmand. of all pcrsoi, ngninit tlie
ramie Ol
JOS1AI1 11. STIFflM!
I.ilp or titiiik.lniruugli, in htitd Ili.lrict, dpccnitcd,
nnd nUo all claima uml ilcui.ind.cxliibilpd in otfitcr
thertto ; nnd rix umntlis from the Ut duy of
July, A. I). 1330, bi'in; nllnurd bj aaid lomt
l.ir lliat purpuFe, hc du Uiciclnro IipivIij gi,e uo-
lict' tll.lt WC Wlll .lllPlld tO tllC blMlnPBit nf nni
uiil uppointinpiit, nt thc ilnclling liniiso of Maiy
J. Strong, iuSlnikthuroush, .jn tlm 7tllil.iv i,"
Scpteniliir nnd Oitiil,ir,rrinii ninc u'clork, A" M.
11,1111 luur n'lliirK, I". M. ,,n p.irliof .linl il.nit.
A. M. IIAWKI.VS, J C.inml
1)AVII 1'llll.ll'S. ( nn,i..
Dateilnt Slarklboroujli, tin. 4lli d.iy nfjult.
A. II. 1830.
12 3
Jnst Heceived
11V EXNJ:s.S
T'KOM 110STOX, Mount or 01iv, . n mnt
J intcrcsting little work on l'r.ijir, l)i, un,
,MW rf lJeticvolcr.ee, Uiblcsof nU'de
riptiom
from ccnt to 8 doll.trs,
Oilt cd:;ed rotkct Bibles
do. do. with rl.up
do. io. illninin.it. d
37
Till
L. W. ( LAItK.
CONSUMPTIOXT CURED!
i,r A:
-fti
V
OANGHATiACl-UA;
ron Tlir r.tsipi tTf r llt' ,,f
CouBhs, Colds, IiiflurjiiKa,
Asthraa, Bronchitis, "pittinr; of
Blood, and all olhi.'i- xjiitig
Comylaintu tcmllnr to
CONSUMPTICN.
PllOOt' I'POX PUDOl- "
A Most Wonderfui Cure.
CUMIKMKH TL'nr.r.oui ovv
C 0 IST S U M V T I 0 X ,
Altcntletl trltlt Culd Xiyld Stcrat, 7A, ,tc J t
rii', L'lceratrd J.uiiit. Cotijh, , , ,
AKKKS'IT.U AXI) CI I1K1).
c.ist ur kins. LOGi:ur.
Wc rcrct that u b:nc not ioluiio publu-li n,
rull llip oiil iu huttrj of llic r.i.c rifMr.. Ugrrl,
n il .hows conclu.ilcly llio runlrulhu puwi-r.il
llii. Alcdicinc iu relitliug nnd riilins uppurriitl)
llie tnost liupclesi. ci.es. Wnnt of ( :icc oLlige.
tt. to.iliridcp her Flntenient..
KKAU, AXD IIK COXVIXC'KI).
Mr. K";erl itatr. thnt for llie l.ift nx jear.
1,0 i.i. iiccn con.itinpliie, but during the piifl
u'ar thc dif-case Iia. woiu her duwu ctreiutly
luw i ull rt'inctlie. Iiauug f.tited In lup ill pro
gieas. Tbe Coush ira. most ilisti,'..tiig, mtii a
ronlinual pnin 11, llie brcu.t, ( uld, rl.iinniy
NiailT SlVK.T.nnd lll'CTlc rKvril nltrin.i.
tclttilh Col.n Cllll.l.s eicry dny. Slie brrnoic
wcik nnd ilebllitntcd, nnd reducrd o low lliat
lie wcighetl only niiicly puuml.. Wi lur l'hi.i
ian li.id de.paiied uf'Lur iicuicr, at iheir nm
dif. liad failrd to d n,,y Fnud Ono c,r llicm
allcd ina (kilfiilron.ultingi'liyrri.'iii In cj.11111110
er l.unga.and be proiiounreil flliat onc of her
nng. waj enlirely Rone; llisl llieollierwa. wnl
ghHTiy, and tlieie wn. nn hopeor her rcpiirery.
bont ihc flr.t ol l.inAugul, lho Tuberclc. 111
t r 1-ung. iiki'ratcd bolli inu rnallaud i'xlvrnall, ,
Tho u,uant:lv o( uiallpr llirot, u up nhnu.t .uflti
rated her. 'riinbloiKl now .eliled under her nail.
so tlnt fcoine oflhi'in nficrwnrda fp.lerrd ainl
camcofT. Many of her fiicndi cuuc iu lo lake
ijicir L.ast I.ca,c.
At iliiamaia 20iliAng. .liocouiinenccd ,uin
o .rn' HYr.or uv Lu t RVioni, Tah,4'
I)r. llt. ,;i'A, witli only a faiut hope, aa licr
L'At.cll.,LA. , onUiaril novirlliea. Uutnlut
I'litlki.in lald 1. , topied lho dl.lre.ilng
a liinpy ih.ingc 1 1 brca.t; llie euhl Nijht
Coughjlbo Pain n the nd Culd Chilll, In a
Swcats; the llectic Ferer, . hcrtomite lho
tcry ihorlliuie. ll al.o ciablti. . u,icb p.
largoiujntiii of Maller ed I'ldcgu. l,e hae
preascd ber Lungr. From ih.t inoroent n,
conlinued lo?el lirtier; until, inrh i llic gtt
chjngc, eienlicrfiiend. and !'biti.in no pa.i
her in tlie itreet withoni recnanl.iuf ar- ?li
al.o.uj .ltul ilis baa oc,rr fth .0 uall aa .ho
niir doea.ainte alie wai fourtKn jeora f mf i
tliat Ihc Ulcera in her Luaga nrornlirely lieale.l,
nnd aro rc.toredapparentlya. well aaetcr. Slic
lias nl.o gained in ile.h fur the la.l tlirceminthi.
u that inatcad ot(n), alw weighl 140 lb..,
and invitea alllho.e hu duuU tho virluee of Dr
Koier.' Li,crort,Tr,and Cancbalaglia, tncnll
nnd.ee her, on i:iin,thrce doorl nboTC Cooper
,t Cinclnnati.Ohio.
We lh uiKlitr.ljn.il, .1.1. lli.t wptre acqu.lnlMl
wiih, .itj.in.tl,r Usgrl ilmlui; hnr .ick.c. apj
lti.tellie .to,,latrnieoll 10 Iru. I. e.ery p.rlicu
j'oilX Jlr.i.r.NIlY, JDeacon.nf rirrt CoiicrrccUonl
II. K I.K.VVITT. jchuicli.Clnclniiatl, Ohlo.
Sl". II K Til VTCIir.R.TecliciorMule,lx)Ptivotlk.
Clnctunall, ive 1, 1N7. (t dttor. wrtl f 11. re 1,
Ttiic whuwUlilootilalnflmher li.rurru.llou rc;irJ
insltie abo, ecaif, orwlin wntitd learn lliu cti.racler
and .tanilliifot thoe whn rourli for Ibe enrrcctni.i nf
ifti ali'ivc .tatenicnu, cando w, tiv aiilrcwlnc (pn.t
pald) lho Itev O W lloyniitn, Cintlnnatl, Oluo
Tnne ILlnE In Ihe vlclnltv ol I'llca.N Y.eanealtVP
nn nr uitdlrn (po pald,) Mf MlitMiL a DncsUl, s
llia-rlijr.tvli,, u well aetU.lntpd ltlliprlretfiii.taiirra
and wh'i wtll Ii. Iiattpv to tonfira, tti.almve Nlnnt nl.
tTVnee iiumcmui ptli.rcerlltical.. Irtnii I'Uy.k-l.n.,
ri",ft.wr nf Mfdltal Oollfti-.. JllnMer. n ll, Rtlwl,
Jildfr.. I.aw, pri, 4c In lli Piililet 10 oelitid rHll or
11,0 Aro.u ti.mfd Mow.
K It - UiliaipdKlneC.ll.lodaall na pfnnilMthe
utt.o'py nilVv ll'"l'"1' KT8e W M uf Jlia l'.i'
'"'lor Jf. wholesala and rctail.hy A.T,. SCO
VI 1,1. 4V CO'., l'roprietora, at thclr Friitcipai
Offirt.'So. S Warren il.Ntw Yntk, towhom
.11 orden for lW. Mfw . and ettera relailng
to Aircncie,ehonM he addrcsscl.wlfa'o;.
ny-He sure jou askfor. llo'jnt' Syrup
ofUvtnvottT, Tah, end Oamcti ilao t.'A, and
let no ollierliell'nf,off,urc-1 inu.
CVU T10X. y"'V",i unlcs tUcre Ia on
ibe bnffwrappeT, a tiUt of hand, tiened witli
" by A. I. SCOVIM, CO.-
Kor iala in MlddlebnT.v.by W, l 11USSEI.
rjUCE Jn largolottles, $1,00 1 or six bolllis
for $5.0".
Mardi 26, 1850. 0.3m.

xml | txt