OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, May 20, 1862, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1862-05-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

!. 1 JJ I
f e-v S J ! ( i . ' .
V' - !. if, ,.-:.;.f,, ,,", ,
i'-Jtl,:,!-.'iV.
I r4 J . jrr, -- . -
l 'If 1.1 i,- U- ' .
I -.-- J - . . . - I i
ti " I 1 f v
" ' .. ; ... '
., ,t , .
V .-,.: r ( L: ; - .
I I I,;.; t-' ; , i ? . itr,
ftilcii ii.., i. i;-,,- fc ... i . ;
C-'.. ! ! ' : ... .,.-. i .. t,
lit t.ifii'jl ... 4 f'.
Ik-ii-i ' r -c
!" i !s--J i .'- ,
." e;. il . J .&. !;, i.r
uw 111 fcUj 4 i '..,! ?
;..' ':y tftr vv. ol fir' ,',
I ,2, -...-i t a; .! e,-"r ( i . 1,
t-! Mrt.-i : ., ...
I'll liKT, l.. -; t . .
Tr V...J : : ! . ' . .'.;!(.
l - t I t.'j-Vf.i, V. . , : : I'
4 1 rto f , .f t ;
!.. is .. . fr t ;uv .
.':,' n;r !... i'.C ...,:. !, ,
I'i"'..! !' r rf'Hij c ;. ai.ui !-,
K';: fcftC, ";;" a;', m ,,. ."
"J i.; i i:tft,tt t . fjttstty fa
i. ' J-.' j. ,:!., i- 'J ...i.. I ;i4rt
it I ''eft 1 I t
1'. ' ' & ivvl . n J .
. 1 w ! t'4f J hi ',
il-ij t,i, I'.-'Z A MH I .
V Lit MO NT.
Wo i a lifti Minri.-cf', uliilc c.a:i)
. Ildlij Ilil', An' . .CI I'I nil! t i i v . 'IS
fijr wi-I.Wiu;; Mat ,f Virmo.u o
t ? .-,, ,,.( n l .... ,
futr ufa! t.m. -r.n i..f ,N:w Ym!. ; but
! ..'..!v 10 a hit ,!'
trvs'a fuirf-ilotliv M ii.d3-;ilr-.l Lv l.'if
ti.oiii 4'W,ini more h'iv. m iiiiiioviii
!a"4 ttiti'i any otla i- btate tt Xcw la.Im l.
,Ncv,ll;iriiji.-liire stiunK tx!. lat ih
give t!. liiirfS i liowii1 tin: nambcr of
I.oiks, ciia., &r , in I'yir rincijia!
M:v Kii;!un. S'aiCK. I !ivi' .Maine
, ....... . i
41,721, ,X. II. 31.2:;. Vt. 51.U.i7, Ma
It 01 ?f. Vi. lif! 1-N V,. .!! ()'I7. :
Wuikiii-' ox.'i- AI(-. tf J.ia, X. II. -XI,- i
027, Yt. 4,577, ,!a-. 4C.C1 1. ();lt;r
I.UUO ?.ftt. S.i-.!. Xf;l:, s
141,m77. X. U. S64.75C, Vt, 1,014,122,
3Ii.-U8,Wl. Vttl J !;.' MiH - k -
ffl2.CtJ,22,M.i .iCn. 710.
lV..ll..o--Juri.:'lieMa?' .:..:;..- June
1"i-iiIiu' curn.-g iiiC J tar ':....ix ..unit
1st,' 1 8')'): U'lio;'!, Lu-in Is Ml. 21!C,25'.t,
V II 1 t Vr i' ') i - l-i n 'W
21I. It v HI tit' ft :'!- 1 1 i:t t Y. rarnit vai-
iiuh- wln'iit lii.'in a'.l ti.u o:!,c-r IS' e w
r,,...! Sittci cumbim,!. Intern. j Ttl 't V '
i T i c n i ii (i-.i: X' If 1 ',7, I W it. rv. I i.iit i Lr l.un to Jet llaiii. aiiMii'
ItuMifL ol, Mc. I,io0,(h, .V II. '""j.i,,, ,,:..,. . ,;
70, Yt. 2,0?52,IU6, Mas,. 2,:5t j,4:H). ' 1,01 '"'''".l ' l.iai, i-i I iui,, Ue,
Oa'J, t.!.f!i !, M. 2,H1,7, X. II. to;,'!!':! '"Ali:i,m "!,a2 ? K'1'""-' j
'73 .11 Vt 2300 7-31 Mas--. I,l('i5.1-i0. ! a'' 1 w l':it:ni? ! I'1' narr.nv
''i .' J.',. Vi i 'i-i if? I V II .'S.-ai-u tViai tbf t-iu'A-U-s of lh coji t ia.tr-!
I,H.".376, Vl. 8.400.717, Mw. W.,120.
i t r.. .'t t-'fiou. . ii. s
n, vu,-... v..,
' I!u!er, 'umli' Jr;'M-.';ii lj.Sl 1,1 1: !'-t!iJ r.j!!f.i!t,-T s:ry j
XII U-ToJn Vt I-M37 M., !"' Jt:cc ll.vi.i.a-i, a wl of .. j
A. 11. .). I, n, I. I , l ' ...'o", .M.i.--. , ... . ... , . '
H.07I .'170. .C!..-e,f,puu:.afM.-.2, :!l,. xtli an! puliiina:,, win. n n! Pn;i : !
43 1, X. II. C.WG.-.Gii, Yi. 7.72.Mi;H, 0I"; Wlf',,w ,u:k Misti.-if.'s:
Mi-'7 0nSM2. Hay, tons oI',M.732.- " ), "" ila-i
iiO.X.II.W, Vl.bCo.lJ, J!as CJl, a pri'inT br...!it l.i f r.'!
fc7. Mp!r.gar.jwu:MU t., M. 03,342,
N. II. J.29I.H2, Vt. 0,301207, M..,,.
-,,-;.,-
,J,''',-- , .,
vsillbc .a tlat Vi rmunl nure live
u tl.au B..V ot'er Hate cou.-f.ar.-a with
it. It l.isuu.iv.l.erpa the three o:hr
cowbim-il. It uro lur.'S more wheat tt.aa
nilt!.ercti.ft!i X-w L.!.t,:d Siak-. j
I i.iXHli- if rot qtiita ih much, ;
veool , all the other N,-w Kf.uJ Stat.-s. j
It i.r!iiM.a mticli more butter im.l m to
. . , 1 .. .. j i..i..
thmt y.nliT tne. 11 produce lour 1 " ............ .1..
time w muHi maple ft.2ar a all the rc,t j )1-"t'1 I'"';'r-. " wf l' ' ''
ceJmt.i.ia,Bii.l more tbaiMtay other state )'' "" 1 ,,,c Ma-!,:.-.!". '-A.al i!,..
in the Uuwn except Xew Yo.k. I.nPe.I, I '- ' u.aipbiiie.r.iiy h. yo . r a-kei!
Ilir nr w.!v fu-ir state, in the Union that ! iie -r..i::or, yv.tt. a s:a. e. I hat was
, f nl mv kini . v z.i 1 0-i.n-i H..1.1 m;, ram i,,t; .-.luM-uau-. I
X w York, Alabama, Iui-aria, unJ Tcv.A!:w ,vl:,(lu:'! ,o:w!' f;1"' !,;,; I""1
. oiu-r. " 1 ou may go 3 o-j are hchar-j-
f. WJ.-u w take ir.M account the fact cd ! ' "5,1 Vp..
th.it Vtrtuont is ule-o a muiiufaerurin " "" '
t'tt to ft crtiisiJeri bb, t-xteiii, we i.rt at- I'.y req-u t, pulli.h ihe following
1-ficd from careful examiii.ilioii of the j card:
rcluri), that theie t no taJe hi li.e Uu- j A C.vnu. Wxllullmtn live mi ?.?
kiti, that pto'luec'S woi-e &iuiu;.i'.t than j It any c!crjj ma 1 ia ia-taia tl e
A'c-imotit, wht u we consah-r the extent 4 j affinitailve of tho (bic;;.,!;, rpn-'.,;oti ia
it forritort nd ptspa'a.iun. We wHL-idJ :
Hut lh moral piWurti jn ol v.-ra.ont atv
Air.uiH-riorlottiolua.le.pia! to unv
uiWUaL.-fre li7...'
"
JJj;fih op 1'UMiNti Lottk. acoiii-
ruurtit'jiSioii whirl, we liii l 111 tin: Uenti itt-
loan Tutjraph g'vei the I'olJowinj sng-
fe.:itoii ai.J re-ait the d. pih lor
.hinting corn J
fw corn car. luily, and nr )
r..:'rc man iro.u .i' ....... .. 1
iathti dup. II piao" J .eej-r Hum iui,
t will be Wogr ivnilng up, and afrcr it
tome ep it iH gro ery wed uiiiil it it
tfire or (our inche l.tl, when it will re
ini :at'onsry lor k-ndaytortwoweek.
liy txandoing we will Bui the first jjlnt
ia fcelow lha utf'ace of ibe. o;!, a!to that
the r4 is deeaying. wbila new one ar
hvt." thrown "cut from the joint 5 the ;
rr'rci' icpusfc tcare t'-n or fifteen Ja :
ff ihtir cwarple'. fnrra-'.'i.ii, tttid daring j
thu tiaif the plant remain i-tro..ary a j
t .r i Tiitti i tMiCi-riM . A Mo.t as i
the ti f r,U are fully funtse 1 the eUL
U.e t.e-T V "-"
re wul euiinly disappear, aad tU
grewth dlpwr trtaaL
., II,. ,;.,
i .; ! 1. .s
! j:. j ,'. U- i C
!'. i .. ' f .' ,i, 1 'i,
r ! t i i i.
,1,17'?U'!VV !j;i!;."v9 ana 10 Casnca Place, Troy,!
I!,, !( ..
t 1
: 1 .i'
lf-..v s -i t ; i-.iii-? i Pi ' !'.:i-s
i t ,(;) -. n. v ocr it l.i i ft (!:!( ii ?
' , , , , , ,
ci'ii', u.-.i ( ,. a .!i.l in .'.i.-t t f.n.!.
, tori'T, i :i,.tJ sua t .,i:i.JMt l i.t.y t
i ';! a -a nr. 3n:''i' i!. la en nil si t t!.ii.I
f .
! .H..I l!; X V.'i.J ' ' i C .V l) i iA i'i u
i , !,.. f - ,.
i !(..:! IVir Tl . "..".,..;,, ...1
ft i v-r
,t tj.l ,, 1 : .1 ,.
W.i I'i utv .;.. -., fi ... . ; . a ii.';::.'.'. : tl '
j i!. (.'. i.fvn :loi.t I'i.'iIi : i ' Yi'i ' ' ' J:.j.
I O,..- r.lfj- ii.-vVi.t 1 i;,-,t too;i.ht!S SU'UATil -(!:.!. 151 ! !..
i'J-h.,..Ki, ;:,;. I iJlnil,;: or j .vl.m-.k- I SMVUMiUS .SSU MC.-IC
! , , .,, t rj. U1.M s, "ill--lf.A, - ., -.
I O.. '!..y s.lW ,:.r ,..:. ,:,. M,,;' 1 ln r-3rU ':.A'.
i I'Uf. Cv'. lC'iijc, i! t!t.j -Uii-.i Vf.nu i I J h '; i ..' ' " '
! i,!''l o if of ll;i! . i. (.'ii')' vs i'i' i. s ii";!:i) visi. j J - : I i; K , " " "
't.f Ililen.i.-w, tii:i.ia..I X l.tni-.M-ar-i I-! " ;-S K ' ! ' ' A.VV.U:-', Dm.
, " , . . " , , ' '
! wi'4;-! ".v J',-,i" 'f'1
' JiS-'l Ui.cw i.: I .,;:c' ,i a'.v.ii i.' t.i.i'
"-!"'- H liU,l! ''"'V'
1K" li" '-;-l 1 f'
j vl' '.V",
.. I , I .... I . t . I ..."
j,,l n, . ;i;i.- i.ti:, ii,u,nr,t vi l l .
VI :it is join' t jaic, i,:i.t .r!iat csamtiv tfo
Al i a!. HO.V, Co!l!lc!, l.i! ui-y till 1 l-:i
Hit: In . Yi-r ce, C'oIoju-!, a so I
ihru (.'licil i:i tl.t; It.'.t :, isSIh r liv, t,:
',
our jjafiu-t ..: a .r.i'ai:.!, ..tit ct.ru.-i a!
.' ' fi " ' " ai tin !..ir, 3 i'i- H-mor.
11 :":i'K' 111,1 l'!"'-'J.4' Li- U s-vi- j
''e ,':,'-v o'ir.ii.c:- hf.--it.-r ut tl.c j
,o.i i.-t-i o:.f. s.i i iiKiita i.iin UU i i. :
I- W af onle ri t .
i''f '"'''' , !o-i.ay I wirm Lie.
j0P h.rtt, t..t- s.irr.c- I u-.,.,,.! any a.-,!.-
,n' '''-."u; In.. 4 ,.,.wn im: cmts.try s j
. , --f . i
H"."'' And 1 tuotil.t, ycr Uowr, it ;
...i it,. i .u t..;-i t.i ti , .i u ...j t a
kiiii-J, s-. I brought iiirn .-il 'iiq; ' !
Co!. Jviiiin' vjv.W i. ut icfiaiii fi,.ai in-!
( Il;r...
'" '"r " u-c .mir.i, .-. r n4.. m
";"i 'l-v. ", .' , E"'!'
urn I..r tlii.tr i'at I o I lie IsiatuI, f.u.i
ii,. v.,,,', !.(,., a.-.- c,, tt
l'"'- ." ' ; -l 2
1 lii ! Vm,wv eH I"''vo::cr. "Aa-.j.
iP"', wu! tl,c
l!,e I" i' rt iVil' si )W, J'O.i
f o. 1 -ur at.i.m-r-ary el.it..c-r. jctt
k,"J'v- . " So j-..;i 4..I, muI the i.Iai-j
"' ,w i..a y;i !,. t!,a haul f
"f-;" I''"-::111- 11 a tic' u'
oral t!ebaic, his i inv'.te'l 't ialorui Mi!
urai.t, ijo.ton, ta wi.j wm cmt-aT-ji
: .pp-..t the in-ative. Tha prelim:.!-!
.r'to be arrant 4 by the pank,.
1. S, If preiei n il, he Uiil nux t stay
cUiUlf(.j ,,umb,.rfg.-m!eii:ii, provi.ieJ
Jje is kUaws juSt'tht- lime o.
ror.TiCAI. (jt xrs. Tie! a i.hor t-f
lie folL-inj; liae i dthied to upv a
thioii amonj our Amerktm poits.
ll0 j4 lt.
0 Tenuit I love l araiurhcr grd
Her D .uu it i niurrier
Lot tett-y .ktr toy lay fir a
1 fu.ty l,cc u.ur h.cr.
A ri-lrel paper thi.k tho Fedetnl ijun-
XrfstiU will b d.'pp'')int"d ia g :ttii2 dofl
the ?!ist'ssppt to tLe julf. Xj d a.lt ihe
di - ap; oiruineut will he tueh that they will
be " U -jn in the nsourh."
, , . , '
n t.thar t.ii;v.d:o Iw.llU; and .
...het-ulyo. he I .l-Jj to fludj
A jr
m !
a-
7 v - f - -
,u t..e W-cra lvb.ex.era. y Here li-n j.,
incralnk - . '
pO')i: AM' i'Ali;U .ViUlU--.
j am jcvi.mli: i. Ki ATi )M :;v.
PAl'li!, KIWii H-.'UK, ..4;.
i,n it!i .i n. m ii' t n, nn i
i . . .... it i i.r 1
III C'tliO;lH WlllCtl C
:! r !o f-4! at Nt i! u.V .Nil v. !iui.ri.,u
. j., .. t (lrl,:,(;tf
Wiscellanecu3 Becks
'
'.
Vllt.OL'MlH'M. VOiKii
l iin u aikI A!,' i ir.Kl J--c u.v. I--
,i ", ..; ... ... r. ,. i i. i. i'i.,,. l. -,.: J
I HIM !!, ml hu: 1...1' i r rilBJ.ii a..uwi u- !
Mi'vr ! Urn IS. . : -. (,:,.'.-.. .i ll ikA.1.:', I M-
: l.s.s, r.s .
i I ..!.!,, 5! i.!i-i .v.in! v tut 1 ,vt W.ir. In.
: p., i., !:.-,- 1 ; ;.-.u-,. ' Pii,
ITNS, !:H.J Kf.S, l.i;fT.V..l., V;A',lXif.
t, i i'irt".'!., it, Ni.toi'inl
j !.:;. ins i. . I) ihii . iiiu U:-iiU'..,
! !' ...1. I li' l:. ' ' I . . ...Hill!)' ii,UM. l.ll.
V,', !,ti. r,,.v in s.l(.tv Ti.i tv TTT,ii,l
Q Uaas : N.
u. .- u5 ;;-r -c-is ."a na r3-
, . . ,,. ,
l ut'i,tv.r,.nr itul Lin. lla'tcare terv
j,.,;,. u.f ,v C r,,, I - :.M,xuAvk
ip ,.-ro,. ..,! to u-c.-ixc -M-lo.V'fi.r Stumj).
in'ti ,! m Ntic Ia;.f i-.iu..l laiwlnjip. Work
;. c.-n ...... t,v.v.!r!mf,.rWcl ,,.-,
- ' ' 1 .
Th;,v-,, flf ,,,,,..,, wc s.;,
-,i La- j-t-st i-itru!.i4;, w w.ti.i Svj.-j.t
.., C.,.:;;,. ,n t.f t!, -...n.e, m. imi. in-. it. all
w a i . '.' .t n. . , m; 'k
i ia i.'ir line to call lit
0 a. hI 10 .iiiii .n 11. tc.-.
1. ) M ) )Rn h M.MS.
COAL ! COAL ! COAL !
i, A i 1 in. U'r.-'i.c 1 in i3'.v prfji in'J to furnish
(W i ).r ,r '..a;i il,.!.i.ii'.s I.,w, if
... t !-,.... th,i,':..,y of!..',- i...:.H-i. Troy. J!cl.:w
rwist.-iiiily n h.u.tl l:iv;-!jti.-iiitittiof the unt
i;it",il vtius, su..li n '
Lch!;:!i. Lr.c!:-.'vana, Peach Or
chard, LLLcwisc DIossburgh,
Iii ..iii.?', M tiaii'iettirer utijl oihera wiU-
, pu.-i ..e vi'fi..rtcl to c.ll u..a cxaum,,
,,-ji- eciis ! -e.'.ic land, i.i.a e!:ehere.
) YUNOLI)
t'1 KIht St., ...cb!oc' itc.th tf the lJ.-i.lw,
T-f Try. New Vo.k.
k-TU;R !c WIIliliLER,
;
... . , ji
I.UiOI'SifVS u'S.i ( OliiiSI SiGl'S J
Jamaica, t.
1:. ta-Ti.r.n.
II. II. VItf.i;i.KR.
- - -
T ) Ii l 15 I N TING.
ji?
.
" 'ua! pV vTi,
I.lLL-liiiAD
l'AMl'itLLTS, Lc,
KEAltT rt'IM!! AT TUG
joi '-NAi. orr ici:.
) , ul. lie Vii-.li Jill kinds of li' V GOOI.S, OitfJCIi
"?j roUKNK.T" 3 t-Uek I!ml.a:...'8, j i'.IKd nnd UhAlA-MALL Chd'I KI.VO, ut low
.11 .S .tin .S:ri e ir.-i.:i..iz':iie.', n-ry ttuc prices. 0, W. SMITH.
M.di'iir Lurtre. Fiw:a M.-iiuo, Ih MriiiK, Factory I'vinf, Mr.y 20, 1CC0.
Ail Wool llebiiinow, p'aiu ..") figm'l Min'dt y.yrv'';?--yr'r"1 .'";
rr. )!!, pi 1111 .Hid ..i: tiniiie.I I..ieU l.'t l.iien-
tier l'iiuipc-1 I'l ail", V.::-i.ei Si.:i!, i.c
M.i!.c!.cs!r, Nut. :;), 1.-01. -f
L O T II I X G -STORK.
THE SCBSfT.ir.rn. kee: eewtatitly oehanJ
. l.ire aaj well nVrr.-tl assortn.ei.t tf
tji'inv Ti v 1 j itT;;in
UtjlU 1 " 1 1 ' li 1 lMl "U U '
SCOTS' lTSMSt;iMJ CCflliS. I! US, C.IP5,
ciid u'.i Liiuls of goues iu this line.
Arrangemcuts h.ive been caut by nhitL cus
tjtnerf can he snpphel nitli
tUIlH-aiDE 1HIBS 191TS, PAMS, WIIST
tfliTS, le.,
.it the tlor'.c't notice, and at low prk-t.
S. A. MILLETT.
Manchester, May 23.
Q B C R L I X G A M E ,
Manarittuttr tf and del r in
SADDLES, HARNESSES,
; 7-. I:, Hi::;.
SLTncrXGLE8.4t.,4-
itenairmj June ulik neatnci and diapatch
CAERUGB 1K..M l JUiLUl:
' 's.... . -u
iialstf Criia ukta in txckaofe for work.!
' "
tme-n. ox. J M. l
T.ifton Toint I'hcrtl'.f weal.
Eotanic Physician, j
T!ti( year iu j.mi'f ) I
J'rT;.? l',.OT, "T. 3 j
j. ;. nn r, j
Physician an l fcurcon, j
v. J- !. !t-
..... . . . '
6'. L. AiSKS, M. ,
!
nj-Ui:ui anil Swrseoii,
urn c S i"jor,9 r? r tun runur rrrtca.
F.iTviRt I'.-i.vt. y,ity 5H !.
AUornrv and ronttMlIor s( law,
, ornri: ni! h-t cr . '. thai kb iiotui..
J H'!ll l'.'INT
.7.7 liifiift irli ilt I In Kit rmt ii 1,7 if
A, iiit lr the l';imtr' .llu;u:. l ite
liiii iini' otitisttiy
S. HILL,
t Drill, r i t nfjk. f ...ilirfci. Till Iii.. Mam.
1 kU'I nil i.lluT Kll.l vt luHilltiie.
I r.- !i !' !, IVJf.ii, Hti.l.iHI, i , , n t
tl'.S'i'iM WlKlK. Ju l t:-t on s!aiil i.otiv f.
f;iur i m.Kj.n ,l irim k uu l.i n.
rcrui;Y I'oiVT, June 3, lid.
CLOCKS,
-.'.vifi;rn am. ,;i.,m i.nv, innAi-r
'.. h j : , : i ?,hn. i:. )..;,. I,- ef
ful-y 1 i.C iii ik.: I..,! 1. .ilUiA.'.l.i. y
W. A. A LA "is.
I ft . . .1 - . . .
t-vi ,ui.t ..ii t, .mi. a, i, . i.
S, B. YOUIil a sous
llcrp c(,us:aui!v ea l..u.,l n Jarjre ai,ir.'!i;n:t
Tin, cY::r,
Sheet Iron, Japanned
AND GLASS W ARES.
Stoves
ti f t !. b t s t a u il 1 t v t t y 1 c i .
I 2 I Y 11 u '. t .lea in cxrlrino.
JOBBING ':cmK'! lo .1-on.tly.
raclnry Tuiiit, Jure :", UCI,
a'KOBEHTS,"'""
Koc-.s n g,iA urtiiici.t f ll-.M'!y M i.le
Karai'ss: s, Ih !t':t', S;:!Ivry,
nnJ ut!.iT2.(,.I.i fcfthut l.ili(.l.
Harness Worl: dene to crJrr.
A ji-.i,l bcU'o: tf
Agricult u rci 1 I in pi c n: cut:.
S.iisi-, ':::.:-'-, .Tf.riiU lit:'!. ISj
!fu!'c Vrmsf, mid t iii.sS
!S:.:;r, cuLSt'inllj im J.r.i,,!.
nSLTE, IIKJibOCK nnJ i'l.VE mii',1.1!.
filiinrjlcr?, Fence I'ostr?, t';C,, C.c.
J'.iclia-y l'o'mt, Jui.e 1, 1 ': C I .
CABINET WilRiS.
THE SUn'(.T.in!'KS m prepare 1 t fnn..ib
i ortiU iillouiiTs f,.r
ciiaiks, :ji:isi r:D-i, ta km:?!,
WlilTLXG DLSKS,
aaJ other articUii of IIou-ehoM r.n uirir e, at ' w
I'l'io.S.
;;r,.y '.i.ti;E mm tmihui? m ii;:2(!.j
l'lni'lli"! i'.AMT.S of every dermij.t'.oi.. j
rUMXS, S.1V.IM5 mid TIJiMM:, t!;:f a
Kliorl i::!'.'p.
CAMTl.Mi k ( HAslBnU.IN'.
Tacfrry IVn!, May l ', 1 i, 1.
7lTzr GOODS,
GROCERIES,
Read - radc Cloth::,
1 NCi.n. !:(,'
Gents' Furnishing Gcoda,
Ktll tiyNtlA.'.TM OS IIASI1.
RAVING inuve-I ii.to the tilore fameriy occu
pii) l.y A. (. ('Ink, I'.m)., ami having
himuht the sii.ck of ;i t'i.i therein, to nhich Urge
j u'Mitioiis li.iMi leeciitiy let 11 n.aile for the 'prit'jr
j trade, the hi'.im i ,1 er is pre;, nod tu Im-iiisi. the
L
A D I i: S I
He use of
Armstrens's Washing Machine
Wii! m ike "waiins day" a day not so triueh o
he dreaded :t t'nJ h;H,iit wo. king day of the
Tk.ir week. Tho v. asl.in.r, ! y ti.e Use of Iks
M tihine, e-.n If d ...e in 01." half the time rfojiir
td I.y the Oh) piootv' f "1 aiJanjfatid pounding."
A child Imt-lie jean of ay can opeia'C Ihis M.t
chine with c.;mt, lii!o li.e saving in the wear of
cki'-en, in an ordinary f.tuily, will pay tut the
Uoichine in a 1'tar tin e.
1 This M.aiiii e is in ue in the families of the
f-HowiitS named periou to whom aearepcrait
ttd to reli r r
1). I'. WAtKin, Vn. 15rowsKO,
L. II. lieBio.x, A.J.Csat.
voa 8Ai.t: Bv
C. IL WALKER.
Manehwter, Oof. 2th, 1"C1.
J. I). BKOHX,
MAXUFACTLRER OP CIGARS,
And Dealer in Tctacco,
IIATPIELD. MASS.
Orders for any gra-le of Cij irn will its filled
short notice, and warranted x- gi aattufaetion.
For Sale, Very ( heap.
q DOUHLE CAP.MAGI S. 2 Top Ba;
VknWth. 1 1- Top Carrbge, for t
U ttf.Ttl r.,
DOUBLE CAP.MAGI S. , 2 Top Ba;ya
.I,.,,.. '
oneori
.
liMthli.
R. T. 1IURD L CO. I
I
KQUIXOX STORE."
K. T. lii;iii a. ro.
BIT COOI'S
lx( lc-u iu-v ron CAit.
;4 tai i-.4r(jj if
.UTTlo.V at: I nl.t r lOlUID f Ui,
TUrjr i.itc.iJ tj lef p tti trtt ,i(r4 itnii la
lriiuui;!ca CouUv. miJ ft'.J ftt t.f
j.i.ff iu i !,. iLn
tat iyAt?(,
Or, I'AY WIU N TllL'V ACUEE T().
n i In k:i.;!i ;'ltcei lr furutt,nicrt
!icii i!is ri j.
Call ai.J Hiiaiin ilie uc it',tt nJ
NO TIlOL'r.Li; TO SHOW GOOI'S.
Equinox Store Due-Bills,
CvOOD AH GOLD
To Lii.t i-. ! nith at lis IQL'INOX STOUK.
OVKKCOATIXG.
V.ivVtjr . f jityh. f; . i,i :! ct u:s to f .1,00 per yfinl.
Very f.(,r4iaiiiy C'j as perym J.tiuulile f. 1.1.
VK STIXCJS.
Very li-in.Is..it.e styli, a'.to the Hi;el filarl; g.itin
ever tliiiel heie.
Have vmi oi'ii ilii-e
i;ii()VX KKI'I) GOODS?
J.irf n hiil'i i.s to tl.o
WOS1 KI) n.i.l MII-TLAXI) WOOL
Stfck, coii.pt ihiny all cijIui.
Ti.o.o r.nociii: loxg shawls,
Ut !fi,00, ure '.y, vi.Ry clicnp.
IliiiiO-i.me new stylis fii.e nil wool
I'LAID LOXU SHAWLS.
iik.wy siii:f.tlgs, tickings,
Mntiii. .-In, )!rucliel Slifclii., ni,,l til.ercat
ti.n g. (.4.i ut le.'isotiutlc priois,
xi:w styli: HOOP SKIRTS.
MACCAIIOXI ami YLKMICILLI.
pox's faPiIxa cn.cici:i'iS
GRAHAM PL0LU.
PISH.
('..i.V!i, M.ii'lienl, '.Vlii: I ish, IMuefh, Sal
iia ii niul lloi ring, juM I I'd-iinl.
1HCII ALL WOOL PLAIDS.
Worth GOcm, st 37 1-2 per yar,l. Very chenp.
PPLXCII MP.IILXOS
All culois.
iry cheap
ALL WOOL DP. LAI XLS
Ail .o!u.N-ph,ii, n.al li-urH.l.imcli'kli. ihai.
,,,.,,,1 1 . . 1. t ,i ....
u u.ii. 1.00k at tia-iii.
sack plaxxlls,
fur sliialiei. a;-iety of Hyl.s at,J c!oi.
PRINTS! PUIXIS.'!
New ilyhti jix-at Viu iety of p,.t:e.- r.
IiALMOUA L .SKIRTS.
Ju&t received.
r.iionife i.oxo sha-wi.s,
fO per cent k-fs lliaa vtr lefoit o!Jin Mauchti
ti r.
HAXDSOML 1'LAII) SHAWLS,
Of titperior (iiiality. .
LAT IPS' WOOL GAUX'ILP.TS,
Just the thing fi r caM weather.
MO'JIIA AX1) JAVA CO PI- EE.
l'RPXLS, J 0 cts PER LB.
ft rceeiv. J.
GOLDLX SYRUP,
Por Rut k heat Cukes.
TEAS ! TEAS!
Very fine qualitie, just received.
ENGLISH CURRANTS
and Lnyer ItaUinx.
IIAXDKERCHIEPS,
81 00
75
C2
50
25
124
10
n
g'nen away.
HAXDKERCIIIEPS,
HANDKERCHIEFS,
HAXDKERCIIIEPS,
HANDKERCHIEFS,
HANDKERCHIEFS,
HAXDKEP.CHIEPS,
HANDKERCHIEFS,
IIANDKERCIIIEPS,
HANDKERCHIEFS,
HANDKERCHIEFS,
fur amall chiWieu,
Very 8ne, O'-ntlemnj'a
LINEN H A X D K ECU I E FS,
fmm 1 W t i ocr do.n, touijlit at Auc-
t'oti, worth 'I'j per et. o-ore lhao aeaed thr
.hew at in
EquiNUA. &iuut.
Mier , 0-i. 2.
AMKItll'AN IIUlSi:,
TKOY. .N.
CoRjtm tntpt Avn filing siirt.
i.i tir.-s wusuur. iv j.t
c r.M it . uui si:,
M. A It 1 1 1 1: KMtlioW) ITAr'OX,
IM i l ANI, YT,
W. ('. I.imhix, l'lDprltior.
I U AXKI.IN HOI I I.,
HI. Ml T1IK C'Ot'UT H"l ',
MAIN h! niCIIT, m i LAND, YT.
1 ii C Fou it. iV'tpiii'iiir.
ului t can si tit to uu 1 from l!m er.
iiuin i:i,i. not st;.
t t. rostru couki:,
' v.
MAR TIIH It A 1 L It (t A t STATION,
i:rii.AM, VT.
i. uu: At si in iioi si:,
WrIN, i iimint.
Ml.ltr.lfT LliWIS, rni.rio.'
J NPC
ciriiiin. 1 jii.iti i-f lli,o vinittn I.iikf Ant ii
or M cila 1'uiul. li.H.il HiiCiiuiiH. I ihi in I'o' lioi . .
A i.uu.Iirr vf f .il aii-l ruw.bustt a' JJ IwJi.
liimli i t!ic iihf i f giiful.
Till! A MT. Kit' AN IIOTI'I..
. Hi :;i !(iTiv, Yi.
! rrn
fIMUS Inn' Ktxl.li.l.r.1 mnl Bill Im-wn lfiu
t Ijitii m1y til Itul nit; llie l,it,.',l (until.
I, !i tsi hue M' l H I Iril. Hi.MNl I ,!ual.,
! in ll,e cn.ti -ft1.f l...ii.wi p..rt -f thli.w,.iia
e. iimi tiii il "'' pf.oipeet t l.e i luii.ipl.iiii.
I'm. ..I the Inn? exierii'iit-e in hotel keepiiifr, tin
pn.pi Utt.r is coiiti.Unt tlmt ln jjuct will mImiu
Let tin mst he ut lunar.
1.. S. IHtlAV, Pioinirlor.
I'AL'TonV POINT IIOTKI.,
FACTORY I'OINT, VT.
i:, t:i ui:it, i'i.pi
Trco I'ur.insc to nnJ ficin I lie Ih'pi I,
M.iy 1'8, 18C1.
Tin: i:qiiNo.v norsr,
Oi-r.a tia.M Ji-.vu t.i Ihciiihh!, ron Hnanut
Ul. I'll ANMfcAT Vl.tlTOR.
Tliii 'Ii.iihc, li.iiin,: I .een U'cn.lly vnlorKPtl, I
row ti.e ii.nt eoin-iit ilioiiii In tlie.Siutc, on,l ia l.ir-tith('-l
with the I vert eoiiifurti ami aoincuiilicv.
VANDICni-II'S' HOTlil..
rj1!.'!.'? long est.ihli-he.l hutol still coi.tinttri open
'nl' the il'Vt.iFil'Urihiliti if t!if 4ri vf!ilfl i.nli.
t..t.;.,.,i . (..,...! t(ii i.i Iw.mi m r.j.n
alir. iJ .Im-iiiBthe sumn.e.' pif.l!. Tlif p"!'!io
pitii h i ;t" liiifaaio l:bi'i!tilv eMi'iilfl I ri-fj.?':t-ialiy
:;.:iie.l. K. iii. VAMjI IsI II. .
rmpiietfi-.
Mam-uutcb, .M.iy 2H, f C 1 .
TIU: CAPITAL COLLLGK. .
IJ?-j-a:;l, S.'rally-n 'c Co'.
Albany Mercantile Cclkse,
S I it-i I i'i .Vutli l';ul Jsin t !,
ALDAN Y, ti. Y.
II. 15. l liTAM, .1. T. Caikins,
II. D. SlISAIT.I.V. W. II. Cl.AItK.
One of the mjoc'.ite.l CoHteii locate.) at Alt.aoj ,
l.Vw Voili, ri.i!a.)elpUi... r.uBalo,fk"el.i..l,lJe-
tioit, Ciiii' 13a rtii'l Sr. I.oui'i, Try iitnl I'rooUyit.
i..iii ,1,1 1 ..Li.... t.nt i'ii.tf.,1 ,it ..ai,,.i. !!iit. nr ,.,. 1
j flt a f(,r nnunliaiieil lime.
tii p, coi.Li;(iiArL couksk
! ,:"',,ra-' ". '.''n-l Sln-le ti.try Ihk-lireoiotj.
1 ( oiiiiiieical I "iiiiaitaiioim, 1 oiiiineieiiil I,u,
. , . 1 . . ., , ,, 1
I IVt.iiiiiih:p, ISiti-iiieii ( orri 'ptiiilincc, I'.iiti.ei.
j nliiii ,'-o!tiiiiifnti, etc., eU'..
1 Tl-.e I)i'parli!iei:t t f I'vok hec in;
and A.-.'Ou:.'!', in 01;; tniyd and coiidtieted 011 tha
t'iii.t'.t! Iha-.u SiiUiii the jlaii l.cii, tilted
u ; wi-.li h.;h 1 pri.ile di .-k, etv"., and (lie l udent
i; int ia, due" I ar on. to the practical runline of
Coin lii.; nn ii. tj.ei'!i!ly.
mi nni. ilxt m$.
Ali'io.igh the iimtrtti'iiftna in the ih'jiartrr.et.t of
of,pi,ik-!.'iiir.g must, from the nature of the mrtidy
he given fioai niiilen lii'iliineriit foim, nitir
elai orate oi.il end hlaeh-Uiai d elucida' iotm, and
ke'.un'i", jet "nut tenelit may liedriM-d fion. thn
u- e 1 f nil. .hie I of ri fet-vtiee, vhile in tha
ii.:,i : i:,'id ih p.-u tnimt of Ccnnnerehil Law th.y
aie 1 ii.l. j. iiis.ilih'. To meet thin ne;ei'y, the
f.lloaifg Test Hook" have been jnepared r
I'.KV ANT k STIUI TDN'.S COMMrillC IAL
I..'. W, fur Meieint.lc t'nlleyea iital Academies,
fii.hlue.i Mia. find the l'rofemioii, hy A M11.1 I)i:a,
Lb. I'l of of Law in the Cli'lMiaily of Alliany ;
imhlMied Ur l Aj.p'.etou & Co., 4-13 and 415
Ut't'.i'Iw:iy, New York.
BUY A NT k KTHATTOX'S (.'OMMEIU'IAL
t'AI 'L'I.A I lUNS.for Accou..taMs.IJukir.tM Men
and Ae ideini...
BUY A NT fc'TRATTON'S BOOK-K LLI'INO,
in three edition : lt, l'rinniiy ediiion, for I'oni
moil JkhiH.li. l'.lii pi;;..; 'Jil, High Fchool Fdition,
for Jlili Hrhoo! u,d Ac idemitii, 21)8 pn'; 2d,
tauiitinx !loue tditit li, f,,r Aeeountsiita and
Ujiims Men, 860 pijfe (iu press),
ei'Ii.Nf FIlIAN SYKI'LM OF I'KNM ANf-UIP,
in a neiim of nine h..(I.n, l,y 1'. It f rt.kcrai
n.l li.htd ly Ition, 1'al.inpy Si Co., 41 and 60
W alker Hue', New York.
For Catalogue ut. 1 Clreular. or Information of
any hind, call at the ('oil. , er Mddre.
BRYANT, fclliATTON & CO.,
17 AUiAsr, r.
CI II . WALKER,
lfeuler in
Tlit, Copper, Mum, Rrn and
Jnpaitiu-il M tiMi of till bindm.
Also Lerpa constautly on hand t good aMwrttneiit of
miM 4X3 (U(!K STOVtSi,
Hollow Ware and Sleigh Shoev.
IE litis ii E'Icr feha ia utbjp.
Job Work of oil fcinJs done wilh ncHlnru
onJ diipatfti.
Particular atrention Ln invited to tha
llotne ("ontfort Summer Ac Wittier
COOi'l.YU HTOVES,
And to th
Armstrong Washing Machine.
Maneheter. Dec. 10, IBM. ly
i;OR SALE AT THE r;RC0 FTOBE :
I- Dr. Ing .m' Nervine Fain L.traetor War
tni. Lteriue CuthoiHa-tt rtmj Watlilne Ul
Bay Water Cologne by the Quart.l'.ntor lit
tle jpgtnaa TheriuoBieu rf.

xml | txt