OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, August 28, 1866, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1866-08-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

TITTLE
Sliil before Iho Public 1
$1,500 r
lit JIMM I l.tkk
ifll IRATKP U '.-V.SU:
I A H ! N
i:s.
Hotter.
. tK- i nit- 'f
11 1 1;
.lit
M'.W MVi i.ibi MINIS.
,M;v; AlnXl.TlMlMI.NTS.
i in (HAtir.ns
i: 1! i' R E s s !
a i i;i N( h lr.rrAi.vnox
ron Tin; haiu.
5 :
t !'
2 '!.
It.
.ail.I Meant
,t '.
'-:l.:aT.
tu
1 ...-I:. ,
U,
rv7 v.v TJ?i:xm:i:a
a . At
-a
V it
1 i
tow " E '
. ),. f ft I ,t -:-!
I i t I " '.!.
V ! r " I-' "
flu! "fl '' ;
1. : f :-f r-. i
't'-l i- l'tl t-
4 - . A V
I
?m I ! '' .-! '- !
j-rr lww"i 'S's .
11 A- '---- I.
f ; ft : ? ' -t f
ii. tr ' '! n-it I--'
'1,-'I I", . !!. 1 !'
li -;"'; f i ! HJ.'" l'l'
la (-!, tbii.k it'--!.' IS'.U i4
Kit ' n. ,li-r '"-r: if fit I'fKl
',i. -1 r- t ' . v j.in',-I
ti.vl
I
t ..: !'!. 1 ! f'-)i I.' ' i.l'tl kt
,: fl l- it; i-'il" ' tii-ii.
i - l I 1 t i iM I. I ) ,
C7 A r!
.! t' p (i- t',fV
f irvriit i'l fi
t ! !! hT.v ''T i'l
. i, I'"-"! I'l
k ..(i'si. villi !.!
!w I..
i: "..
if nlnT. A!' d-'
xf'.rt, t.iil - t '''
f itn ' 5 '
rA. 1 1. 6- ,
ll l!-I !! TlfH
n t !rt l i.-mi ti,llrm".
si I. m ..vit !' .'ka'"
IT. IM'."-
, Hll-i notUifi;
I. ! r.-ll. r n.Ui'li".! ftr
il'f'lM t'ii.r r.'Ii !l"",V.
SPECIAL NOTICES.
A I ' X 1 : M I.'
V. 11 I- . .!! . '
A !.!.' 'iJ, I -('I.
A A
i-rtt J
M i.ri
"iimij ..-i'ii a
s. .r.-iaiv.
f ifsal , i iii iiy. ,!' i i. 1 I-' Ihji i
i. .I.irr Li lic i;
n-.i' t 1 1.' isiiuii:1 t f
III. l; -tie llinu r;1
rlnfc.l' 1 l. l; t n
IH : ii.i lr.-ii-.''..:ii
U.w Mm." lii' ii ! h .l uiv 1 m.'l' iHk'-t Hi.iii
IIAVKN'S WINfi,
S '! i.l ii it ;.!'. -if i'.!'- I - ii! I!ii' hiir or Hk
tt U '1 mit tw, h. . h ia-i- In mi-rh mul jK-rd'Ct-j
nal -rji; W k i-r .w n U r'-'itii!Hi'-ti tn i
j.!l. !) f
CHISTAOORO'S HAIR OYE,
wlih.iil ! 1 ni'11 Ihf.kin t In'iiiii; lii" fii.imniili. ...
Mui-.f .i-' iinl In J.t lllil-l AlH'ini. A i-tur ll.ni-0
S vik. .s 4.1 l.i a U,,-.-'. A;').'.!. I It?' i ll
J, .it 1.1 in fonoi h i't. ir;.
W i:.iul'. i'l 11! 1 I.I 1'.
I .ii ii-i, l!i i.! 1 1.1. lily m;-.
T. An
..tli-r ;i
ti-.'Al it
. t A .' -i"....t. lit. fz ' r"- . iw'li.l tuo
4,.-f j ! I'.'t-'i I'li.t.n. Ili.y arv la
... !vl I-r Wl..'(.t.-I',.i.ir.. 'll.J-ail
B.. ..im. I ...t '3 I.111 I l n 1 "M t i
I ill ud M. 1 " .1. ... "'H ji .)! I.-, ami i'l-li...
Vi,.., il. .'I'ilV I ll.M Ml M.
- ni j v . i 11 i i'.
Mr. Win M .v, .i .'I.'. -.n''tf Mr. i, N'-w V, u ri'f
Jn. t, l-ii'. I I-."- In" l-J "I'll . tl.n. f'
H'i.n.f Ii a J . !. r. 1 1 'us lt IK fniirt lm ill nl
Uifl. I lii.-t ! fll. ! t trjf ' '.f A!', m k'
l',.r.tn ri..i.T. I 1 .l 1 "1 trl.4. i.m! liii.l-.it .U-
Wri iiK..t y li. i-H.nl luiy
ail 1
1 !
' j
Ki.r. M.' ti ! Ml i'
tttr lw ii- II. I ,"!
..(,. if Ai!.-k'i-. al-'" '
Ii... n. hi 11 t'-i in
..I mi t. I l-att, t I In-11 I
i. f.if nli p iiii.n
Iwm-m f..r ni .ut- r
.YafV. fi.'.ilj
r . 1 .1 1.1 . ( '. ;t. 1 1 ''
nrf A ;,' y.
.' lis. 1...1 b :.
1,1 llll
luiii ll'iii..', St
mi. TOIilAfV
r..M.TIA.N IJ.M 'n'AT.
lvrM .-.iv i;i.mi.i. v ii'Ui iitii'M'' i:iir-
At
t..m1it a. , it.-, .-"-ii,!. nil.' . .uni-,
MM ti.r... .4 In ") l'l'i'ii- My. I't.''
Vt. ' rti l- - an -lint.' ut. f-r !
'rr. ll 1... a l"'--t, Ni ' !' "
.IMUMtf t.t : ! "ik.4 l( - W'
n t! ..il.!M-. t I 1! t. l"-iil In i! -r.ii-e. -t'i.rviilr
rbMtM.aut." 1 i-'iii-i.'. ! it li.l for mnlt " l4
ml ai-aav. ami . ..r 'U4 .'.'i-:H ti.. M af.-rul. In .,
villi ll.if c.i.-ij.'...i"
tif It, lil.lin, I'l, 'I
f. t. tii'y t tin- iniii-nal fin -ta
art ri.ii.iri'1 .r,-!a in it 'tr
im a il.r,.i.U..i.i i 't
an4 a M.iii..' -ti -ain't.
AH I
aa.l Ji.lt.n at. !
.lit.
H.ii!,
i. ,it'
1 ,v.rt.
,. fi.ii. It. ', ! of all
rittii-t fi'i- tl'St, 411111.-.
io if lii. if l.-iT"ii ly a liui.--.
ii, i.( ll ka M...I luiiiit-
y tir f4 tii- V.ntli 11 l.li.
r.-Ja U, .t ibr.f tuamka.
1'itr.. i aa4 Mt r. nia
l(Ua. lilffw.M r..,r!lili.tt .Ir,
1 N. v V k. tM.1 lr
i lwi.!a.
1 V.i-nira .,1' V.illlh.- A bilisrl .S.-ti-ll. 4
M a ru,j an-t rail... n; ti,. f -ii. .4 miliilul in- .
rfiar,. Una t.l. h f.auiu In a-, nil . IrtHty. litl-an-fis i
Imt.iuri. , f ... .''. - mm Ho 1 i-.i-i-" n I t i- j
ftta.aa lit .. tl. U yni.tM'fllMf. 1
filtautma b la'-ri:. tii-a i-l iw tn- a.. ..( 1 Hrr j
fM Ik-aNI M affh I. .!. ili ill lit. i' nf nrrt ,r. .
M.MI .ii a,!.!.'. i--. 1 m. )!- ji.'I a ...-!. I''" "! I
! h4 .It a-l.tr. a.'.
fan a.It.. . A . .
.11 I'll! UtUI i '
M.l
ll. I.i!.(. II !.. , N
l.rl) t.iil. tt.4 IV.it. r ll.t.
, o4 an a.'"!r, 4
l ...1 a i.
. -t M .a. M.M.ar,
lafftfttntt-.i, 1 1. .1 i
t; Ima-l.i;, "
M il M.t: HI T TIH I'.
I'vm-t y.tis " ! jitirma in 'if I ii'te-l
fStatra rats l.i ,-nr ,it -tii.iiK n ltuj. tl I" tin ir a.l
titaj t-JT rr'.iii. 'ii .-i jirw. 4 cirf.) i-y a.s.srf a
inf lb ttti.lr:r I. 'Illtj-a I.K ft lrr J l.f. t
liil-tjs;'f"l ii! it-iifr by ! .;,.i. i; tltia .'ni.
All tultrrt it' tviefM" n.!.in tit it .!- ilt'tit MT.a;it
lliti. I . t'HAI'M A N,
..$; MJ li--..a iay, J. Votk.
.II nana Xlarr Haf.(.tH.
.n- tV-ai. : af i-ir t.,.. 4
t- . nv "i- '
im lla.uw Vl.nil't.a. I
i..f ra!tk.
h a 1.3 i i-i
i'.l,'i-..'.i.
b.--s lb'a.
,NY
(ITCH t ITCH I ITCH 1
frr ll t rule lit frairl!
W H K A H J N'S OI.VTMK.VT
wit ci:r l
IT
Abw SALT Uiifi!
v. ntT!;, rim..
.1.A1, aa.4
I'nt t ft 'a.
I ti f UnS..i'l IKS. .Ma.l.V
Itt w:..1.t :
tri:' U nt I I h I'iM II
AcMa, i; -.t..i jrt-.i
bat at or 4 1 .' t a., J:tr. ti
a.rf tat I M!4 .,',.-.
a'atrel. tf.tU.tn, it will i
i .- , ' ni.v jwirt 1
llr .lufv tl m t. (atran.-ata
fttf i ..' b.-a . ':-..,. - ! .
Pot. ! aet'..ia . ai,n... ,:.. In
II miA.4. a3 -.'- "- b r.
- naf-
1 i.,.N.
: .-..!
. 1 .
fnl annvl -. , !"-' '
Mwaniaera M im of ' - t
air nn. ..ti . t. ! i l '
9 0, .a.a a . a, i. , ! .' i,' s
.u tt.... a., a .'f.i..l IM.:-,. , a
a. ... w.t- .- j. -
Ma.'n "HS IS .'.I'l ', Vi
ai 1 a:. .V Y
EKKOi.-S
ti ('.i,Bi. a b. 1
Wll-1 . li-i I..-. - 1 - i "
, hrf. r. , 1, -H. i.t'!t. "
t- ... t.- i1
aa it.. a,i ... v. t
i.u i; .' ' 1
f)t. a.. I-f fr. 4.'ifc. -aiA
S ",
OK YOt:
It 1. ,,-a
TH.
-f Un
4 t:a:
I". SN-i' r'. I,fwt , ii Is , i. .I: I ,. a I ii l.-.i-f l- f.".
t:
Hord! Folk
1 t'' t ' '
- . :- '
t t llir.
( '-vm!i-s f '
.Vrri7iHt xst.
Hostctter's Celebrated Stomach Eit-
trrs-
sin iiuuin u s i.m i u.
vf ( if.. . ( I-.-... . C I
.l'"i!,li'-
K. N,
ll.KII.lt.lt llllll,
1 h j-li. mr 'ii ".I'T.' trt irv 1. 11
-iKi f -it Ii. 1.1 in u. "i i-f y nui i-i-i 1-' 1 1 i'
S-xl.tl nil i'l i"1i.'ii. mi ii'i- I'l'-I.'.
-1 m ..r. :! i" 1 1 ei'i.ii. iu.iu nf l:i'-in
U:l I'l III
.sf al' mi.
I. 1
li.it lli.ii.m.'hit .-.hi.! I i.r 11-K'i.if
l- m ami .iiiiii-niiii.ii u In .1M1, Hi it 1 I... 4 Ik'-'HW
mmir In 1I1 11-1 mis ft u i; i-r nil" Ii ml.n In-, r--1 'ill
I l..irt lntrr.nl, mill ii' f' all klun-n n Hi"!
I:
I!. MMrtit M-.1.1. I N'.t .-..lll. Hit '' ' I"."!!
llml iiiMliiM.' I.11I a I111 ni rh ..! "f rwlilriKf mul i'ir-
unit winilil n iir- ti Ii. iiiui aIi a a fiu-inl fi i-
mriiilr.l I1..I.I..II. t't li: t. -in. I i'nn .:r.-4 a l.til.- a n
rsiw'rliH-.it: II rvij'itmHmt ilii tnlii' l'i i'-iumim nn
Ih.l I hail fini4 .11 liwl lli r(,;ht r..-ml.iiiili.. til n m
tl,.a, Tlir riii It atunti-il fa- b t i"iu'l--n-ll
I. turn a mi. v.nr t" I r-1 Itlnl II.it lt' i -V
llltt.'r., 1 II i tml :l-t-'" " '''-'t I l-",!
.... . ,,..l,.., ll II..I ll rlaimn I" ll". I' I" Miilsll-ll.i
Vt.u'li f.ir'liiil Uh "mi '
ilk ll Itfttrr Hi in aiiviimiu. . i
tiPtti.Hii, h(!i.ni'-iiiii ill ' lii
I'll a- a Miiiii-.i.tm v .'
; lint urn ni-'' It tii H
rmn, fnim li'M-r il-'W 11
I. iii.iiii 11 In'. II mm 1 tnii'
i, Mill I-I..I
.1 -)
1 ti
iliil l.i a aiirv fi iiii iK, I
iiir .r fi'"r'
'!! SltV
riai
.Hi.' '.llll'
I..1.
j:
:. it. K. :
Y. M l TllWnin !I.
K rw )ij liran l nK-h Iti MrJIrlnrt
! l ll, I..1H1.! r .if a ti'-M .M'-'t.i-nl 's '
I'tr Mi:
11 ! 1 1
i i.ii-liinil mi. wlni ..t-t Siili riul iln
.... ,.,,
-ii).-ll
I;
i".iit. Ii unit ii irj'i f Ilii. Iv-iiii-if, inn. I 1 1 i'l"
In Hi.- in 111 i.ti.1 r,-:.i!. In il.h iiii'l np
'il.rl'lluil I.I III" f Xtr.l'ir'lMril? I'm!..
1 1111
riii'l i-ui-i- t!i
111. l-l vir il.-nl .'irr null n l"'X HI
ami nil li",.lin .lf. Til. t'
uf I;: v. 'iini'-rl
ll J' tli' Hi 111
I t.i. i'ir an I...1 hi p'-n fill in r ail Ilii' .i-!'"ir' j-'n 11 '"r ..m
of Ilii- i!-iv. l.K,i.i.iliii.irv runt ttv Mi-, ii. IV I'M!" mnl
.,lir haip n..-li'. lhi i-v. ni Hie ir.i.in. til tin' tin III-
ji-iif v of Ui.' i-'l mil, .ti t. iii-i'h. il ulii r?, unit ti-iii
wtii-h .n..i' h mi mi I.hi.' lilii-iilv ii i-ii'ii 't. M 1 ' i
I'lll. an-li'il of I In- rl.li" Hint " i-m ,illii fit liv lin- il 1-.-11,
ami of ulii. Ii urn tun full t ik.-n fr.-al.- mi ''"'-l-u,.
i,.....-iiv f.ir ani.iln r. uf I"" .l M i-.-:'i' l
I'lil" .iillii-.-i. In I'i.ii i' ilf l'' I' I" P' rf' i l 'inii-i',
Ilii- f t llll..i ll, rlvaL- Jll n.'H..i!..:, ilinl II llliiT ill- :-' Tl
li;h ami bum-Mi! ! 'I'll. I- " ir'ii'lii-.'. " "
ii-.ii In Hi-form uf iiiiinlitii -11. If Hi' l-u'rii in - L
ha fun. il-irif an- r.'t'in-il : ami if ' i'T"iu -!. hi i
f.....'.. ll I. Iilll'iral..'!. Till" l.i-t t!iuiil.v niak-a H i
111, ill. ili' Vr'V ili-nirnilll- f.'r I'll- w.-lll(.-ill' it' Si' Mill lr-
i in.ti t Itwira. ami i-riii!ii. iIi- i'iima nr.- liii i -i'ly
j iin,.-i.!i.il In llii-iii-ind-i lull' "i ' "I M -i !' " ii'.i'-
1.1 1 1' I. il l h'-fl- llll I'llill.-i' I I ll.ll .V'tffHi '' .ii'i. I'". !:'
I ,M1.I"- it..'! I Hurt hint I HI' I'ilV W ll'li' I'! I'tl'-I" f.nl. "
tt'll.l.. I if ll'lllia, -I fit I "1 : I -, I 11!" nml -'il .'. 1.1
I ,., f tin- at.in vi i.i,i;.;.v ai. k i. 1111 iiiiiii-. ii'i
I l,v .). l i.in. 4 ir .:l'"U 1:1 .Si-w Vwrk, am nil
, linil'K, al ;'5 I..-HI;'-1- tins.
IMPORTANT 1) I S CO V E R Y.
Illl.lll' 1 ! MM 1 1.
nnv.i..s i'L'i.mo.vic iy.iri-:ns,'
! ir.- linl.iiill'.- Ill Itir nir.-.f fill' !i. t il PH. .WliM.t.
j II.-H. lllfK. l'HiB TlllU'.r. lolllli.t.t4. l)IVllll I
Itrf.vTiniii, ! ii'ii M 1 si art ut. a Mi !-. i '
I rnr l.i .. 'I in. Iisvi-1111 1 1'li'iil .-.! ..--. ait-l aii.v
. lili'l m Mil .li,' 111. 111. 'I i.niiiiui linvi- hi ' 11 11 M..n-'l I..
' In ailh. Iinl Ii ni li t-Ti- il. fi'i'iri 'I. 'I. liui'iiiy uiv, 11 In
j liiinr. I-"! ,. A iii-'I il'.-r I-. li. v., in tin him na.
I .k f.ir lir. an' I'lilnioi,!.- S .if. r II... m i.-hml ulnl mi
! It- u. riuiiii. I l.liii.nl '1.1 1 an." l'ill ii'iii kni'la an-
'ilii-ri-il In. a-ilr, I
. ill v. l'i, . . lit:-I t'.iv. !M lV ui
lltiL'i,'i-L.
llll
.lull ln-l -. i.l.- I'r, 'ti. l..r.
'Ji i 111 liinntt ,lrn I, N.-w Vol k.
TO ( t).NMMI'TiVr.S.
Tin. a.!i.-rtii.T. In. ins t" i 11 n -t..i .-.) I., h.-nllli Inn f. w
by alitii.l.. r iin-ily. n ti r li.i. i-.)! mil'i rnl
f.r a. .. rnl y.-.u. a uli a w-t.-r.-Iiiiil' nil. 1 tiili. Hint tlint
.if - H'l iIlM A.. I "I'MIU'liI inn- Imiii!"ii In lii.iko klinw n
ID In, fi ll" 'ill. r.-r, Ilii- 111. -.hi, of 1 uri-.
T" all li" 'I. ir' II, lir-mil m -ml 0 ri'ty hi IM11
wtmilon 4 (Inr of inili." ), lili tin- .tir.-ni.iii.
f..r
i.r. inriiiK ali-1 ii,,r.s til
..nil-, .vhtrh liny mil 1111,1 a
mibk 1 i nr. f"r i ui vr-i in. A-., liiiii.i 1111m.
I'.ti 11 . t "l.tia. an 1 ail '1 iir-ml an. I l.nn-- A Il.-i-li.ili,
TllO only iitj'-'t of Do- a.lvrrtla. 1 I'l ,.-lii'iii' III. I'l. -1 II
l..n ia 1. 1 b, in 'il tii.' altll'-l. 'I. Uli'l i'rr.i'l intnrliiiilii ll
M. h In. ri.tnvlw lo l'i- iii..ii: i'ii'. nml In- li.'".n mi y
p-l l!l Ir. I" r.-iimly, at It mili-ii-l ll.t-nt imlliiiv.
an.! limy I'tii.i' a tt . .ii.i.
I'-ii-ni i-iilii tn t. -i-''itt'i.. run:. In i-i inrn mail,
mil a i'livia lit.. MlVV.VCII A. II.-HN.
; WIIniiiiivlMir.-ii, h iiiw t ii., N. V"ik.
i ovt 1 ' run. .
T!ta ! a tul tin- In-ai : Ho- relit arin-i.- tin ,l ; i-. 1 1 y
boilr Itk- It; I. nir. ly ..-i-, iiu.i.-, r.-nnr.-. .-n v 'i.iilii
,.ut r. k. or in. .11. y n-liiti.l. il. ll mil ,1.1 it . .. iy
little Tliri-r rtt-.l i'-il t'.n mil .-iir- all hiiin-.r, i.f I'u
aral.. Ack f..r l.ttHlli'ii Ki.K I A HI.K II Ml: IN-
ut: mnl 4, .it I liiki- any til Inc. tin :
rnl: ai.k. 11 v a i.i- iita iii.i-is
frillS in to fd tifv flint 1 have tins 1av
A tl.rn ' '.AltK A., tii tintr ii'i
liorili, ali-l fhall tl.iiin tunii' of lii-.-.il lilli
hia im-
nur i'..y
l. b-a of bluf-oiitrsriiii'. an. r!tii H iir.
. liltMIM) UA H HKl.Dlii:,
IVrti, AnjroM tS H
..I iitr-sH r.rrn-u. .;. s, cnicK-
lL i:ai,.i viiitiiTl.Ki;r,i;t:n:-.
i:quinox hoitsk.
i,.i,i: vu An-.-, vi.
I)
A. U r.OWEN .Si CO. l.clii'i Mtiiiitfl
tlt)i tin' U;i:!ronl, liiiviit' to uy no
i t lit, or tli any carting, liavp laa-lu up
tin ir minil tlint tlit-v f:m atitl will m II
1 ... . 1 . .1 " 1 .1 ... it
. ,1. !.. IL .l. t f..-,..- .......
r 1111 rcintiita. m Ki-unni'ton I dint v.
()
I. ml, nt tmiii.' ttf tmr lii'tfi'S unl on:
jnH't' with t'lht 1 '
Pn bt llnir,
N. I Nt'W Oil. ivjia, M-i'iU-s. :
.l:$.it)f
.so t-t-s. i
,
vt KlT.'lal IK'
.70
K
Di.tn n
I'm As
C..H.'!!.
1 -a f( lit a
lti-1
lili'Ai.l'.ia
, P. . 'fa
nn.I '.la. .
SL". 1? ::i J
S'-t' lia-t W'fV
vaninlfl jn
!f,,.-t.
rti.tii.
S
! All
. r. W.a
M m ri.ht rtita. .1 rt'
LiiKW vli.-.t .,r .l.iu.i.'
'lH l t!,- It.t J-it-tJ-J.
" ;iI
:unl T.i 111.
. .t-
l- - ;- . '; ' " ..
H i.u b .i-.ki.'.'-. -..! " ' ' r-i,-.i .4 mil
!... I ..-.. l "''(.-i ' f ';': n ; ..,. ,!.' e
! 1 1 I ' ' ' -. ii , '"5 i '-'i., 5i.i!-j- ; lv I , .
. ,..-.!- .. I!.- ... ...l.'.-.f .':" t k - :! !.' ? J ,
l' S.-w.n ll ....... I .-. -'" t ' i V , (!
r,. ' wi '. :(.- M .;. i I t n- I 1,u.
i nrM. I 1 I i.-r.l.-..'--.. 1. -I r... ';. I ' r ; II ll'PK
, , j,. ,;,...,,,0 j , iJI!.ii.-i.-.0'" I""' I
FOR INVESTMENT I
i, -.''' " ' ' i" " i ' . ' P
I..4J.
cuecojad p:" ru f-cd e:i:s.
VY, AMI r.vn
iMX
. I. If
J ,
!'
... i
, I. ii
W. HOPKINS & CO.
PAPER WAREHOUSE.
ME HARDWARE "PAPER.
fil H t U I" i
l;!.ol A id,
Prpi r ,tantta ltt -ra.
4.1 J . ut -.
V..a.
I VS!IIOS I'OIt IhUU
EnAWrEY'S DUPLEX ELLIPTIC.
Of ituullc Kisriiiz
VVi.l S.A 1
i.f n
tl.llll -x.
t.. I..,lli J-.-"at.: I.
l-l ! n ;:. I Ui- '.r ri ur t.
.H i-c r .n.rl " f'.ii.'-i
11,
ai-il M iiih, ftliil . ill
I 1.1 ii nii i. Mitra win-fa
i'-i. .V a ..
V irr), Hi . Iiiiilji-rt h!., N. Y.
rala, ltrniJt4-
THE METROPOLITAN
X. Y.
17
:i:;;r,'-tnr.
vniii-Ui-K nf
Al
l :u coi.iiAi.s.
.i'. r tlirniiuiiiiut tin' mini!
I.im il
(I.O'S.S MAN'S
PATKNT SALT CllUKT.
!.-.,r i-nnoniv fii,,l li,.itin I" Ii'it to b' cs .vil
li, ii.iiii.lin:: liii- I'.ll'iv I1HMI1 l now In llw,
r l.ii Ii "ii! n i'"" ni i-.-jir-.-f hiv ri riu I ;tt ni.
li. Mia i-i ttt , it- anti-li. II.- mill i" k"it rlt-nii
iiihIiIii, ini'li in !" fiiriiikli-d an i.;..-ilv an
ii,--.i.t. A-k fur il uf j our tirociT. K.tr
!-'.)t t.-iU' t.i-rv-v Ii ti-.
NATURE'S REMEDIES.
TiiEvaii-iits of Tin:
l'(W(SKKSS, EMPIHK, AND
('(UADIHIAN SFIMNXJS
Ar.- l...ltl-il fi-.-li i-ii'l itiim "I tin- Spi-im: without .f.:f
l,.u, 1 r ii.iiii-ii "f uuv kiml, ami 111 " i-.-ir. liil a nutu-i,.-i
ilmt -.In v r .iniii tit-' ir ' u 'i' i''' '"r "
Congress tun! Umpire IVatrr
ii,-.. .-,. .! ..ii). ihi' i-n iiti.t i.m-1-t'si. in tin' livntmi-nt. nf
It. .t i.t,l. . I''iiil. I niml -i('i"H,
Jtllll 1 Mttttl't'ltM IHK
nf.', it tut Willi (li-ud'.-u
i;i!v:III.i-.,i. Ill 1 liliiiil'il 1 "i-
COIAVUIIM.I.V
. au ff-rthf ll-m- .ly fur hhUtr
.. . . r ti... ,'', .- tiihI ,''ii(,''-r.
(IrtVi (", ami
;hm vfitrt tali exo-l-
t-1.1 In m-i'ii-i-a i- i iilmr to M'liii' ii. tin' iiini-r" '"'"'
PURE, NATURAL. tD US1DUITERATC0
M.iy In- t.il.ui v iih n aaf-iv wl.i'li n.iiii(i.'iy"''7''
... .. . ,.. ii 'I , ir 1 H, i i, nil' iilikf iii'-iiniit. 1 li'-ii
....... r. in.. 11J.. ..ill -.li 1 in. .1 ' iit.lv r.-tii'ri' In-all ll nml
v,..,-.- s"l. liv .-ill Vniu-hU, II.H.-5-, Willi- Mi'i-i-lianti.
Ki.'ii siiai-. a, iii.'ii'i". Al Wlutlf-aK- mil) )
HOTCHKISS SONS, Proprietors,
K-r.tr, H.tiit.-, Hint if.' li. i-iiiiiuii Si, ' V
Ol-.1i-
i In mult ri'i.t lie I'lumi'i
! i.tl. mi, ,11.
CHEVULIER'S LIFE FOR THE HAIR.
Nt'VI-'K Yl S t.i r.iltif :-t-iv li-tlr to it" oili'iiml colnr.
1,..'.... ',l I,, . ii, 1,. v. Hi 1'liM 11 Kl A Hull ill- t.ililll"
,.,,1 mil l:l-.IA'tiiiii.iic it" i'1-.iwlli! iafl-.KTAI.N
K, iinj-.irl li .- a:nl vi :'in I.N VAOlAiil.Y k.-. . thf
li- ii'ti-i, 1111, ron! "ti'l lii-nltliv i.-i'ii'iiii'iii ; i-'iiitaiii" mil till,-
liij-.m-iii-: !. M Kgl -M. f " 11 A I i i-1 li Kr-S
lil ,,,,,11- .-ml.tmrtl liv .tii- Imrt riiy-ii-i.niK. 1
avr,. vim, Li.ii.-a nnil ii' r.ili iii.'ii. it is uiiynn rt'i)itirt.. fur
..... li K..I.I l.i. nil 111 ll.--'l-l,. mill 111 IIIV Iillll'i'. Nu
., ... l:,:..'n. ,v 'Y Ali.UI A. til KV A 1.1 lilt, Al. I).
Al" iu.li-f.ili' 111 lloalttii l.v i..i-iii..i-C. Uuoil-.iii .V Co.,
Ww-ka .v l'oii. r, M. S. li.it r J. C " , urn-i- i N In y.
" ),..i. Al. t'onili of TAliHA.ST'H KFKKHVKS.
Ch.N'l riil-'l .l-ili i ri.l: SKNT "ll in. my I'lillt-sl uii
i.r'iiiliii-in, h.ivlnu' lifti ti 11 in iiitiiirri.ua iiiaiiiw-.c'i.
in . ..... ,.f I- lin.ii.'ii or Ai iiliiv- ..I Urn Stiiiniti-li, Ht'ttrl
i,',,.... .0,1 i-osit. i-iii -.. il h-ia i 11 vu riiililv iirnvi'il h iiirill-
.- ,i.,r niliiv. Nit 1'n-iMritli'in lioaa.'.-ili-' aillli
1,. . , nl... ,. .0' in niv Iliinatinll tointii'tt' wltll it.
,',,,1 .!. I - in.il v M,-.!ii -iii'f il at.llilla tl ut-tiu:. 1 loll. Mill
tin. w.trlil im-t'lty I)iir.-,'i-ia.
THE STAR MEDICINAL CO.
aI A N L" i 'ACITTU )&. SI XL
Th- M. KINI.KV 1'tAVIlKlt for III
ata ill- anil i-.TIaill Clin- ol l lrrr" uf
1 1,,- 'l'h i .i-it inn Now. KliPlu-iil.-ii l .il
llti", S-.. iiu.ii of lilt: TniHila, ('olit'h"
l (tniiir.'V. Iloat- ni-aa. Dilitln
ri i, Vh iiu ii'-S..r' Tit n ml, ('ill an h
of tin' .Sun-, nml llroii lima. N-t-1
nl ,r t oni ni i.iii:- ( iTliii'-nt'-a fnini l)r'riiuiiiH K Wii-un
ill V ii-.ll. I'.-t.-r A t .1, . hoi. -::'.. 1 H -H:.'L'i-t -, l.itnia. llll
l.-v. 1, l ll-.J..-li inn. of lin- l.l-i'litiruila uf th.' Nr
Vo.'k ll"i'i- Mr. Kliabrlh I riiti'inli'ii. bbnv .f I he
ii,,., .i,.i,n .1 t riii,.i-.ili ii. nml other. IMllu" Nil. !''
iiru ii'.vit'-, New York.
DEMULCENT,
ITONKY, CLYCT.KINK, AND V
ALM
SOAPG.
J. Ill LIS SON,
:t'-j i
ji i
l'.-r a:,
AUIC KOW. MOW VOHlv,
uf.K tiiriT uf 1'ai di:l'-l- l.t etylea uf Sutijia.
l:y alt Orue.ira aii.l Jinu': i-ta In tl.ia lilac
m
ILL'rf HAIR DYE, "I'L' tai l' i.!-.
l'llH ii It
i, l:i,.l:t:i..i:iriii;-, li.llill.it, iimi.i n.
, bt-t mnl
. Ii i;.,-t. fiilllMiiia fi, lltiu It tia iliiilir al-
4i.lin Knifl, New York. iiy ni! Urn
.. i.i;iot,
."t'iala.
Curls.
SAMPLES
Vi:nt
fi:ei'
A aamj'!
I.f I'l
f, li nn,'. I 1 m r.j r a will 1h- ... til five
lie 1 ii.i'.i'i will carl Iheair-ii-liti-at
In.r nt iho tir-t r. ; , in an, ni ;wiiii,,til injur.) u auit,
in'iii ml, I.- ai,i-!.ii li'.w w; i.-i'l-.
A'iilr.-a, ;:U h m,;., i'ruf it. 11 li.wit, r.triiiti.'.ii,OIii.i.
' A f Alii.lAt-i: AM) lil.li! Y, n K.-aivuf war
in.:
,11
1 ii 1 ni
,-n ; al.11, il- aai a
all ..!.' 1 . ittl (,uw
I 1 - ol t !:!:.-, In
a lr. .1. JaKii.i.l.N
, l'la.irlpltin, I'a.J
. ..ii
'i V
t ni ti -
of r
!.-,!
'ttt. 11 1 4
A'.
S. ll-.
A
l !...!;
til I if t
tr tt A'lvt rtisf in any
1 ii
;e cmutry
au ki ha tiit ir or-
!.) Mi
(;i;o. r. i:oyki.l .t
CO., Ai.-.t itisiii
A"t.!its, Coiisn-fas
I
! Sin 1. 1, lJ...st...:i, r.r oH (Vl.ir Strt-i t, Now
i
jYt.ik, v.h.t arc :uitL.'ri.. I to c 'Jitnn t
jft'i' all N w sj.t.jH-r.s iu th
i : iu:-l I-iili-Si l'ltiil;t t s.
fnit.'tl St.it. h
t ruMiai.tis
l;'2
i DH, EICKNELL'S SYRUP !
i ii)Ij:i:a im:mj:iy.
Ai. .. I'.-, : .-ri, 1. .hi"...!-., t rv i- -3 H...'-.. .,..tl
I-..
- k, !'
Curls,
V. J
' I t'-d It If
tlVft at fi a ij ..
II ' a t-a;-- " " a
r-. '! '-' -h- i; .
; il.- ,.! SW-I. . aaa-f .-
i,-.o 1 I.Ufmll frrf aaara , na.4 I
l'i-., -... it'1 .-, ty "f Wawwa, -fM.ar. -
I.,,,,-",... --!.. f:!T V. .t K- 1U 1 ( k.
, I1 " II'" I t -r !'(
i I. t f ij f1 ti' Alfa. :ri il vitt
.;. te-l a.
l !. ..-r
: , .!'
I .. avr !,.
a t - , ri t -
r !, !
t lit-
uuv
U TI" A 15S.
y r--u -a- l-MTtJ'
i'iM. i-1' 'fcii"t'"'" 'wmmi ' Army
;oii-t I'rcm.'itiirrlv i"y
t' .n tLi.t- th- ir b ilr rr.t..r. 4 to it.
natural c4tr
by ualiii:
lfir. Msrlabtr MctUan
ilulr Ilcuatrr.
l! 1. til,
1..-I ariirlr ktinMQ t.t prt-w. rvt tlir hi4r pr-
falling out. nml mnkatf liHea, alill.braalty
..lllltli.' I
l,r.:r
Ili:.M.Tl!V, fil'T, AM) .t.ltssY.
All "ti" i,r ll an- ntianlmoiia 1" nnrilln( It thr prala
f ir;i,; Uir l t Hair lireanii ratiitit, and lib. ml a
nml in rvatoiine far ""ir I" IK namrai r.u.tr. if
:,tv of t-oinil. rf. iiaanil iiiiilaliuit,: a-k for llnH'a.aurl
and lakr lo'iiruilnr. rrt.-rfl. rtiJ oy an tintc-iaia.
li. 1'. HALL ( t aitiun, n. ll., rr..pn.ur..
A. IJUHHOWS & SON.
Fumtshins: Establishment
..I
170 nml 17 JUktSI., Troy.
.No.
SILVER PLATED WARE,
Iliil I' WM A WAIlK,
IIHIVI Kl tl'IMI II MiHWAKi:,
A 4 M'ASM tl WAliK,
VMMilt ASM WII.I.UW WAI.T.,
Hl:llll ' Itl.'tMtMfnnil MAI,
H A I HKi: AM' 11 AIH I'l mki:.
Full aaaollluelil nf the ttbuvd (mnla, Alan,
fhildrcifs
Ml
It
Perambulators and Wagons.
.Moat roinpK-t e UMtnrtllu-lil llol lli ofA. W 1 rk.
The Kero Fruit Jar,
Ami all litiial li'iro. etl killila.
niKSER VINT 1 KKTTLlnS,
nf Kiiiuii. l. il W.tre, lira., Tin, Kri-tich Tin nml Tlnnt il
Irni.
liri'i'i,fii'!-n
If K CliliAM Kl.lil'Zl-iliS,
lilt, MKAT .,.
wii.i; iuii ctvKi;ri.
Batliing Apparatus.
1 1. XtlK, llll , IMA,, t nml nun 1 iia.
Piazza and Harden Chairs.
A emiipletii naa.iitment of Hlll'i: Kt'IlN" Ir-IU NO
tii il.' I IS nt In., prlt'ea.
An. ntl'.n nf lil-i.M.l-iliS la r:i1li Itimir atm-k of Vo4
nml llluw W nrf . Alan many arlh lea fnnn our k'. n-t-ral
liaaol llmlll flll liUltnl TUB TCAHE at lot. oat Jol.lilllli
1,1 A. BUIUiOYS k SOX,
176 A!tO 173 RIVER ST . BELOW STATE, .TROY.
Li:(jAi7N()'ri (Jics.
IS'ol ic
IS lifi'tby given Hint nn nt)lication
will lie mailt' In the next iaiiin i" lln- (ienrrnl Aa
at'iulilv of tlir Siale of Vermont to lie liolilett lit Mollt-pelli-r'nii
Hie aeciiinl Tluirailnv nf I ii-lntti-r, 18'i, tor the
1 Imrler of n lb-til Kuittl t'oitimiiy, oiiiiimeiieiiit' nt ttr
m ar the teiniiniia of the Troy anil llenriiiistuti Kail
Idnul on the m at line of tlm Nate nf Vermont, paaalmi
tliiotii'ti the viltittrf tf llt'iniiiik'tiiii, and rtniiitfiiiiir with
uuv Ibi.nl or liniiila ill llie t.mii of I', a. mil ttr at the
mirth line of lln- NUte nt Miiaani-lillaetH.
lli-iiniiiL'liin. Vt., Air-'iiat IsiM.
iaVot Iff
licrcliy rnven Hint nil npiilioatinn
wilflte iimtlc tn the nest aeai-l if llie leiier.il Aa-
Heinlily of the State ut Vei tmnit, to In Imlilrii at Mont-IH-lier,'
on lln- aei-itfid Thnraday uf (It-inlier, aiit'.. furlhf
reii 'ival of llie ( harler nl the fleiiniiiLtiiu unci llnilth
lioni li lill-'llid t'ollipanv, paaat-il .Ml lie trlilll tiny of
Nint-mlii-r, l-.A willi atnlalilt! tiiiHutlnieiita lo aaid
Ait.
lli-iniilituii, VI., Annual S, liutl. wli
U'll.i I l.n IIKYEIHI TN r.'.Mfr.
STATK "K VKHMiXT. At .1 I'tohat,. Coitrt hiiltV-.M-iit.7i
an r lift 1 i,-t, a. en ut Hie I'mbalf (llltie in
Main lit-aii r, In nml fur raiil lM.-triit, 1111 tin.- Ulli day of
Ae-Nlal,
l'le.-rnl, lion. K. I!. H1KT0N, .Iinl-e.
An in-lniiii'.nt in .vrilin-', puriiorfni: lo be Hie l.-iat
will ami le-laini in of W illiam ll'-iii-ili-l, Intf of Muti
chealer, iu naitl tlialrii t, di-renai-d, waa prtwiilrd f tr
pr.tli.ate.
Wliet-eiipiin it ..-aa ordered tlnil mill liiatrmtient he
proven at h I'mbile tjuiirl to Ir' hulil-ii nt the I'robale
otlii-e in Maui In-ater. In and for aaiil tlairiet, on the hint
V Yilm-ailay of Aii.;iiai, l-sal, mid that notirp tlterfof !
L'iven bv iiiililialiiii-. ihi, urtlrr tlirw.'kn suaaaivt-
ly in Ihi- .WniKicaf r Juitnuil, n paper n uiled nt Wan-
rlie-ter. nrevlmia In aanl lime ,11 ni-ariitr.
IS IIAKItlSitlN l'ltl.N.lLE, Kivdaler.
Till. IIS ROHKHTH-
an nun Jrrwm.
At a l'r.liate t'oiirl ltolil-
. ' 1 1; tK lillVKiN'T. 1
iii.iii.tun t'ntinlv, aa. I en at Mitieli.-st. r. Ii) and
fi.r aaiil Ii. iiiit. on 'In- Ititii.tav of Aiirual, latC.
I'r.-. nt. Il'.n. K. It. lit'tnt'!.. Jit-H-.
T tie in n-ili.iii of Mil.-a Koli.-i-ia.au Ittanno ner.on.rep-
ri -i nta In the aai.l rrubntt- Court th Ma aulil ward la
Hi ow net- i.f ti riuin rval l abile lylnsf b liitprrt. In anbl
liiaill- t inn! Inrtlli-r r.-.r.-arlila lluil Itwo.ll.l bacan.ltl-
alvi- to tin- Infer, at ofhia aril, I want tint the Internal of
aoiilwatd In Mibt real .slate be aolil. and tlir itrurwiln
Hi. n uf In- put nl Inter, at, and lb. 'refer, pta. a tlief'ourt
tu trrn-t him a lb .-I'lim b at 11 the int. h at uf aald ward
111 real .-Mate.
Wli. r..ii.on it waa nrd.-rt-il that aall appllratlon tie
h. ai-4 al a I'h.loli-1 onrt loin- hold, ual he I'rolail.. I tffli-r
in M iiirhiat. t. in and fur aabl Iilalrli t .hi the laat Wrd
ui ..lay 01 a. jn'r, l.titi. and that nntl. ilvn-.la. t'tv.-r. by
nublialiiiu Una onh r ihr.-i- -.-eka au.-...alvely In th
Klan. ti.ai. r Journal, n .aaer prinb d at atid Maitrliei.b r,
i.r.-violla to ftul'l tint'- of tn-arihif.
:1 il .VUtUStlN I'lilXW.r., I'.,if!ater.
J.1.HI.S T. U'll.Mt.Y'H I.lmlr.
CTATE UF VF.UMO.NT. ) At a trolint Court
k5 Mam lie-t.-r Iitrict,a. j lioldcn it Manclitaatcr
in mid for ani.J Ij jut rit t, mi llie J-l day if Aug., H09
l're,iit. Hull. K. U. Ul HlON, JiiIrc.
I lie Ailniintatrat.-r on tlie eatnle oflninea T. Wil
aon, hit a of Main heaSftr, in aaid diatrot, docea.aeJ,
ma-lf appUrntbifi I" r ink-r bit tinnl a-onnnt.
W iier. iijion it waa ordered that n,l nccontit I
au iilel nt n l'rotmte Court to be fcoldrn nt tlir
I'l-o'iate 'iliil in Maneliiatr:r, in mil for anid Di
trii I. on tht 2'.'th dnv f Aiifia.t, ll, nnd thnt no
tir tiiertof be piven by tniltiialiit.g tlia or.r llirr
wetka aiiere. ivf ly -i" tla Mitm limfr Julirnftl
r ritttc.1 at ani l Mam be ter, jiierioun o tnid time of
in-itni;g.
II H rErytHK,Etttrr.
o
nM
m;v ,un tvpb
t
. Journal Printing Oilier.
S '
J a
.V in v eil ...,i". fur f a-da r.ili.lleoa; I irfulara
,.l aii i-aa. i.t.'-n. of Job i'fltiiliv.
T P 11
i .n:sT in-:ciiivi-:i)
Estray.
C'AaIE i;ito tlif ) -Itwtirc f !ii wil
I ,il.r. the 1-:h (a-.aM. 1 aVraw NwlmU.-
'! . '.' r ! r- ' :! 4 I'lJ-l.l, .i.!!?.j'. t .-laf: '
iaM al i 4 t
EAST DORSET.
J ..
I Ja rriartJ frtnm nwuk.A 1ik t T. ry lar-rr
k of
1)Y (iOODS,
(ilUK'KHIKS,
I'KOVISIOXS,
T.00TS at S1I0F.S,
CUCX'KKKY and
CLOTHIXO,
Whleh I nlll aril nt rrry low prlrra, Wllf.ing
Quick Sales and Small Profits
to b th bent mutUb
1
I hnvc the
IjUVfJOHt Stool.
Dry Goods
I have ever brought to IWnel. nnd at low price
LOOK AM) SHU !
? 5 S
Prints, C(,l'tN ftIul "invftra'
Cottons (Crown nntl IUeachoil), 11c
nnd upwnrtls.
Sugars, 12 ct ntn nntl ujiwiknlH.
Pork, 'WHt 20 cenU per ponml.
Cloth Gaiters, i.73-
And lliti f.illimliik' j-otnla 111 the propnrllon :
DeLAIXS,
CASSDIEHES,
DENIMS,
SHIKTIXa STltll'ES,
TICKIXd,
FLANNELS,
DRILLS,
MCSLINS,
CAMBRIC,
NOTION'S of nil kiwi
HOOTS AND SHOES !
Will clone out my Summer ntock of
LADIES',
MISSES' an.l
CUU.DUEN H SUOKS,
LiwlicK OtiikTH Cloth, $1.75 and tipw's,
4 lolliinir ! lol hiiiii !
A tariff! Stork.
hats itni e.vi's.
A larre htw k.
CltOCKEHY!
A Urp. Work.
FLOUR,
wio visions,
PAIXTS,
DRl'dS,
CliCERIUS, kc, ic.
Call and w-e the Ix-nt iMatiortiufnt of
Domestic and Staple Goods
tilli-ml for Hul- hi the Conutv, and yi..o
w ill liv of
Wci'tf-rn Vf nr.et,t Tx. Kcai
i -
I, U-' 11
? V . C
i . 't ; U
N l '. A V!
. t r -(- iiw f i
w a ,
I-a 10 I..-I I
. 1 I
tt ll
,,.A I .
. . I. It"
, ,t I. : r.. .i.- -I
.i . ll, I ,-;i
Wit
.- I .! 1 rt t -
- t. Ji ,o, . ...n
f. r vt ,
- I
i. i.. , .1 I
".' -I W t-i! .
I v r, t..
,K. ,.- I 'a
-.1 II"
. a1 N-raa ! j
i ,K I' ".-.' .In,.;
a, I. r Si;ft,.i.. 1.10!
I il-,'i. lo
I 111. W . ab
A
li-..
.iINt. Not
Tr ,i .1 I V I
.. 11., U 1- '- "I,.
,, ,. II f.. --.
.,,, -!l.i,'.l.
M i: .r. a 1. ,
a: It.
. ,s:
t. It.,
..I M
, i ii h n ,111 t.
li. ;:..
trai.ifc
,.i.- n
.., I II
.1 a. M
I"
1,1 -.n t
a in A
. ai.l.iii
',. i- atnl
1, ,,, . tar
:if, ,!..,. -.'. VI
In but viol al '
I,.... ,al In!'
1 f P VI N
A..t
lb 11111.. .
k.r, t I
I . f
r, i". v, in 11., f.t t.
l-.-fi.
lermont
Poullney, Vmuonl.
. . , .. . . ... t, 1
ft pava lor lluiliil, . a. nut-.', r iirni-iti i i.,iui-,
Mlita, fuel nnd Tail Ml In l .itiiiii.iM Knvilbh Is mi k-.
Hil H t nl li-1 HI' M'l l'V.
Itiionia cured fur by Sorvant.
Commercial College.
Yiranj; nu n pr. un d fur U.iaiiitaa, Tv;tt,UiiiiirtV.li'i,'''-
I'lill Tt'liii opt-n Auk. !10, 1SIU.
Hmdeiita recelvtilat an. lime In n nrc vneaiirlea and
ektired only lor I lit- Iml.iliee nf Itriu protiu llulial. 1. .
W ba. .. a full b.iiinlof . .nil f t. iil liialruel.il a, hit ate
expert. In th.-lr rfapi-eiivf tl..inrinii iil.
Mlnli-lila may r.-innlli a y.-ara ami eraniinie in nnr
Ny inal finir-e," nr ri-nifiin il nmniha and graduate In
tin. "Iliiaineaa t.l nira.','" or prepare lor t olh-a, or pnr
ane any tiptiulni! Iiram b. a llii-y pleiiM.
Iti'v. (Irore . Mil n, .A. M., 1 niieaaor in v iiinan-.it
Ib'lin I'll,,, '111.
J. Ki liniii l'liillipa, thf iKittd rruntait, bat thari,'e ol
llie Iliiaineaa 1 -purine nl.
Addrean
J. II. LAXSItEY,
f-.nlitry, I'l
Bounties Equalized.
SOLDI 13 ll S
r110 fiillatetl lneitoiia tn June, l-n:, fur B yeiira.
mi,! were b iliOI't. 1. 1 V lliai'll.'l I'L'ell . oil necnillt nt
iilrallull of b int nf aei vlee or fur ... .inula l.-i-i-lveil,
nr entlil. il tn IfflUU aaauionai isnumy.
If the enlistment a l.n 1 " J.-m a ijU liOimty
II VHulf mH OryltnH 1'Mlirm or 'u mI. nl am I
Si, l,lli-i-i. .lee, aa. il are eiiiiili-d to the aiiine l ii i.t y . nn
medial.! lliilieiillnll allollld be lliaile. llrlllK .lla. lnll VI'
puliera Applleiintt nl a tllalaln-e fan luivc 1 1. If eiiaei
alli'liilnl tn by mall ', blnlika ai-nt with itlalrin'llolia I' l
eaeenlloii.
Kniiilov lioine ai nla, w In, have fl reputation tn ana
tain, l-allu r tlifiii ta nd oiii- itiilieationa In atiati'i ra
who may nr may Hat lie It-aliuli-ilile.
II. K. Ft I W K lilt,
l.ti-i-IlM d i'iitllll A'ell!.
Mam-lieater, VI., Auc. 14, luiii. I.'lf
J5KRK1XS kV UTLEV,
One Door Hani of llie foiitt Itounr,
Aro now receiving nn nrnrlm:nt of
FURNITURE,
I'uliaiatiiijT of
l.nnnrea. f liiiirs. 1". itrt'iitu . Tnli't'n, r.etlateiiiK
W italialHiida, .MiittrijaaM (llnir nml Kkcel
nior), lliiir nml Kenlher I'illowa,
liol-ttira, till! mi l lloaewood
Mirniia, Kxteiiaion
I nblft
Spring llfl',
Cnrpt ta, pliiiu nml
cheeked, Mnttin?, 'ic-ttiro
l-'minc (tiilt Koaeanoil ami lilin k
Wi.lnutl. I'liner llniiL'iiita.iill kind, id linl.l-
crs' Ilardwnre, Miorcla, lloea, fapiult-a, Hnkea, Auc.'il-
cd Hill', feaali Cord, IliiKiina, ic.
PAINTS and OILS,
Tti'poriltni!, l.ni'1 Oil, f'oneli l'nrnilu'e, ,1npnn anil
llrrnn. V Hrniali, ruli v, iiiiiiiib, . nnin, .nn-a
nll aizf nnd cut to order, Nitila, I nir Ha
ven nml tlltl Colony lbiors, ha-li nml
!lini!, I.nlli, Mncliiiif t'liipbitiirda,
Miinle", I .intra, lln r liinnent,
Cnlfiiifil I'ln-ter, 1'itteiit
National Axel (irciiat.',
PORK, FLOUR, FEED,
AMI
Corn Meal.
All of which tlicy otlcr nt low price.
Mnncheatcr, June li. I'tiO.
lIKASit.Nat WHY TUB
AMERICAN WATCHE7,
Ntde at W A I. T II A M , .MASS.
If THE UliST.
It la mad., nn l!. b. at (irliiclple. H frame 1, eoinpna
cd of fOMD I'f.Al'lir1. No jar ran Infi rf.-re .1ih llu
liartii'iny of lt worklnj and nu niilili li .inwk can .Iniiiiivi
Ita maehlDt-ry. Kv.-ry pit- ' la made and.- and flnl.li. il
by mat lilnery (lt. If fniuoua fur 11, novelty, t well aafor
ia i fl'illvni.-.") and la ther. fute properly made. Thr
wat. b la what H me clniiilain ahuuld I..- Al t t liATK
a M Pl.t:, Ti:0 Nfi A N it Y.i 1 1 N! 'VI It A f,. li-f.-pt ..
blh Kra.tr., liMro-lly for i'fiii-ril lia.-. firiten nut. lie,
ar rbblly mailr by wonn-n nii'I le.) a. n.-l, wnti-h. a ara
r.,tiiam-d uf at v. -ml lnin.in-. 4 . r, acre w.-d and rivet. .1
t.tr-tb r. and r -.jiiire t on. rant r-pair. Iu k.-. . tln-m In
any kind of nnhr All ..o e..tta a l.havn.rrl.l -n.-r.V
ifj.toea and "Krlt! lat. in U -vera," an- af ily well
anar of tin-truth of thla niat.-mi nl.
At tlie I u"ttinlii2 'f nr nib-rpi ite. inurr than t' year,
ngn, It a nnr Aral object ti, inaae a ll...r.ii.'i.ly r'eal
low priri d wall h f"f the mi tlu'i, to tat the piar. of tl. a.
Um Iich ltiiii,llti.na t-'ia r f ia- of for. in n f u tui t. a
n lib h were vntlr. ly ni.nii. al,l at lion. nnd p.rflly
w.M-tlileaa t-v. t) w li. re,
IImw Well e ba. e iii-ul:i,ii(hc4 tl.ia In-iJ I !.! r
ato.1 from Hi f.rt, that ofi. r m many year, id" put -ikr
trial. now make ,t it: li'Ml A N UN li II VI.KMK Al.l.
THE W ATI Hl Mil.lt 1 TIIK I'M l'KliaTi 1 l,aiid
that no nth. r liav -r (tli-.-n mo It tiiii.nil tottafar
Uua. While U,l d.-puriini tit of our bnaju.-a la ciitlsti
d with lnrr, ad fa. iiiil. a-rfit tul, w al
pr.ia.-nt ruw 'l In the itiatiiff.-'ure of wat le-a of tin
very IMOltKST f.KAt'K K NO W.N TO II lit 'N' 'VI I"
THV,tinriiiaIi ,1 by anything kith. rtun,d.- t-y ouin H.a
utl iitiurji)i. hy an. tl.iuj in the wut 'd. F-ir lhl" pur
pone t Inn-" lb nnipb al facliltb-a. W.- La.v r t, d in
a.blltt'4, Ii. nur tux IB btllbll-ii'a pr. aaiy f.r ll.lt brali'h
nfoar bmiti. a, and baseflii, d II with lit. kat wot km. n
la our ..ri l.-e. New ma hi-;. and s;,,iljtui . have b.-B
tA t. 1.1, I. ,-r rf-lr. l',.. , k k it ii rufi ,U til ..(.-
id, ;irr t-a. t .-. ti, .-i,..;a.-.t -t m-.f appmr-:
j rd msterbcit i.i.ly are uae.l and We ha ,. t-..- .-.llpfia"l
I brtan n ihi, sia-l.. .f our work and br liu.-al ltut d
rbrutnaMU bl. V .)., ii. I j t , (. ,4 Ut a. li atrbi.
If.b-a.awwj ti.ott f.,t;'n w.bb. .. but '! t. rt
j Hiatal l.r "f r..:atr4lrtb.a that for ti.. nw .Mtuy
i-1"" u ')""? "i-''i'- m"-t,u-
Of m miU-Tt-f gfUl , f K lUi t Wf J;il. a.' 4, aiM nia, w f i ! ji- j
waraat. I
tr ia jfa-ai at all tio.
a ,:.: !..t t or f ir s,-. t'a
.arta ' t'i. wurbl.
t AI'TluN -Th.- j.bl' ar rai.ttoi
r tjrtat-ir deal. ra. ,,!t i fa,!., ph.
.1 !-. t.t,
!. rb .1,1
ii:. m Vi.c.iri.'s
'PELS AND SALVE.
r- -i. an t -' lt
, f a i r I f j .4 pt..a,
- r a a - 4,.
. I.
I"
1.
I...
in.-dl VIMS PIl. LSI
ft , . : j,. jhMi! f! . ( tt'lP' Thf
. i T '"fi- M'.U,Vn . hi, h tM N.ti-tt
.U
HaNTAlX
OV YOUTH,
... ll,. r j.b!
! ir,r ...
i ii.l,,...
IU- i."VV th. 1 ft v-l (fl''
ihiil'-ma.- h i ., it4 hi ! ih
H. .1 u, ., . am,, i H" Uk4 fc'f I
i. a.
.1
AX 1. T 1'. ll X A L Sl'KINO!
ti
. I, fl f a It.
iiW lit :'
b ml lo r..-,t!
a. i, lh nuirt
a ). ilraam,
I hat B...I. It
an I ,
iloii.'
llU.Si; FAMOUS H KM EDI Y.h
,t i. !, i ha fi i, hi f .. at., bni tt.ev f an ft ire bark,
I : i.,,i. ,1,.,,., ll.at tt,it bl rt:n,.k o.-r ll.
I nml the .1,111112 l-.Jt none b..!!ala lh,!, bat tar m
the l,f. a ; . ; p. tl.ti.tly ih.l I'fi.i, l.eu taken aa
a. tiiH-,1
l'OR llll.I.lOl S DIS0UDKUS
nfiii-,; c,-.A Ik- m1 tn!-.? I!v o f r nr llii.tt'tnr n"
it-imt i .it-,' - '.it :, jii, l" l ihi tn..-, f.ltr nr
ri in tvi 1 '1 in ' r on -i)u arr mitt ftm Hi lutnrHl
YI.til.TAIU.F. COMPOUNDS.
The. wilt nut haim tee no.a rti-lti ale frrnala, and tat
le civ, i, milt k-ood. t lb 1 1 in pr.-a. rtt rt t,4. to taa
III,,.-.-! I-..IH-.
POU tUTAXEOUS DISORDERS
A ...I ail riuiiilina of lh akin, the AI.V 1. 1 m.t Ita
ii'..il'1'i. Ii i I-M ttul heal ealerttallr aloof, nnl ana.
nan wpli the inual K-atrbliig enutavolu .rj rovt
f lh.- r.ii !
on. mm puis:
IllV.ll I.ib. tlilP lilt' follow In;! ltla.-:lft I
llillil,
lhl,. el Cnmplalllla, 1
l'.,n;l.,
I ni.!-,
he, lw,
t'oali.Ptl'ia.,
l , ,IH pi,1,
I'lnrtaaira,
liaol.ar,
lirhillty,
l'i in le '..uiphiitila, I'rvef and Igaa.
lletutai lu ,
lllllll..eallol,
llllllieiDa,
Inllintrn-itdm,
Inward wenkncafl,
l.iv.-r ( oiiiplniiil,
I.w ii.u.. of ihrpirlla,
lilliewortll,
bhenmiillam.
hail litletltn,
henl.ta.
bklti IMaraaaaw
Villcr... None ifeiiuine w 1 1 In nil llie i-uki a veil It a.l.
tnaik aioiii.d i- it h iinl or boa, aluned lilt J. lAttll-U
i:i I- nlt.'ii -I., New ink, to eoiinli ffelt whirh lafeloii?
f" fui'l by llll reapei lable Ib'ttlrra III M.-illi III.
iliioiiL-liiiiii the I iiltt d Mnlt-a and Cmiadna lit ii&rruta
jn-i tiux or ml. - 4U
i:of,
OiaHM Ar. :A(iKAVT!K, on
m in in of Lo vf .
V
Thii" cfli ItfJitM. iVrfumt. whli h litw of Intr Mtumartf
(lit f.lFlliiilHlllU- til 111 RinH(1, Jtl-rM'tfJtW HfHi!
rtilnt'nat. It i (iiiltitnt Hip Hilnlllf rwncr if Turk Ifch
jilujilt kic wii tn llit nfTiiu'Itim mid liitrt'Hi nf the I AM
,t jMtf fi- iii( (he pwiT li crcHtp ltvr, unit rrcfttly in
diit'iicf tin t iTt'Hlttiii", priln. ln(f it uniliHiriit of fnii-nrt
nr nutty in i.4ivi, 'V-ti lii Hi timM roviiifi f mliMlf.
'I hi- irtiif rt'ii(lTt the Krm'f untie u almit'lf l (r-
"im v tut feel Hut nlwi'iin ir iofi nf the ntTi'dlmm nf
th'-c n- love thv prii. 1 hm if print itrrrin Hitiniih
nf It '"Hilt.' in the hem ti f tlidrU- w limn ll In tiitt-iiili s i
iirti'i'i, tu ii- iiiiittn)tliiMMurh:iv;(-iiihI rrmli ring rnnju
v'iitii a riintiniH'd tiy.
It fp.H'il tv tli-pflln tt 11 iicrvimii fmr, n nkfrii" Dip !'.:-L'i-li
t (iil.ittiry (ivT, iiilkfiiK lh nnfiirfrtHlMn,
fi icuii, rt'i'ii.vcf Hif hitltlutiii'Mn (tf (he ut unit n, irw
tipi-M thf tij')irt-f'tti.'ii, cqiiriilfrt liivi', run k rn tlit rontt
pn;li ni p' tM t h h nrtlnri' I'vrn, nul oh i In rm h Iti' a-t
It t (If In-1 vrti. To vvn wim finr or ft't l tln tr hn-
b;llli-' tt t' lli'friy. tt f'-nitllH'llllrt ItlO'lf lH'Vt(Hl oil tnl
'I'u ItJVi'l'M, Ol tltOPt1 HllO Au!,ltl Im? lilM'lf, flli'llt tn-
iltiftii i- i- tiutirlv cxiTltM. ith tht lmjipt"rt milt.. lit
t'Cli-f in it ic trri'nlrilhlc. Tit ItMiMff wlm Mnmni hm tUrr-tft
(t'-Mr mil', lln urunifi ton it llk- t4M)Hiilk,' tmlm. -'
milk in V.i w cI'Mirny, uo lint nr po iido-mIi, imi hnri!
o pttl.-f-li-au, bh not to a kuowlt-dn Itw amirliin nf tti
plt'-i'tHf.
A- n pfi fiHitc tint FHA-HANTIR not onfy c.urpnip
ill otlu r prnpiirMlinnM tn luxurloui rirliutr.nr tml will.
-tiiiM!. tlh- ;ir hull of tht' BtttioHplifrt', Thr niottin I tlrt -it
n f, mn1 'ipltvHtfio thf nniHCra, roiiP4.tula.y (wmIoh ,H(f
ita, fi tuff-'. It If Incxtifitiftililf, and p-iw 'fnu!y Jn-
pnrtt Iti- i..'rrtiint' fur yt-nri".
W ith ihi n lrlniiU d nriirl hk t ht'l.iTr nn ymnt It '
dy or ifrntlfiiifiii in'fil 'ln in Miij'lc hlf(ahftliM'K, . J- nf
iimt enli it (iirHCttnim for mm w tll utromprnv rm li hoi
lie 'J liif isilirlt in well worth thf prim aw jf rlunt
iitfinp Pi iff prr hottlr, Korir Hottlrft rt iit by niml
nr i prt r prcpuld on rr'pt of f;t,
Tlif l'i;i; iyMtiii' i nn he u hl prrffi'llv (tr' fr'TTt Mt
iM'fVrtlitUJ, nnd fltl torrt'iMiiHlfiir wlil' h fuithtmt
-t rtf ! Iv C'liitWIriittHl. All otttfrf nhuttld h" ud'lrtifefit to
IU.UUI K, Mil TTH A t il, i h'-mi-K Itlrpr mnrt. '
Troy, N V, the ouly A'i nl fjr tk rauw; In AnifHa.
I A DI I IS, Al l KN I K ) V.' '
Ij mt uv.xy.v.trnvwK '
Ainplifn'miMir Fronlrnit f
Kir (-nl ir: !!,'?. iH'tiiiiifvIii' Dfl (V'Vt fofiihff tlm hrc? -Tht
pnii.if'iiit'in wan otl-jlnally iritnn6 Uf )r J't
Vcrh our, id I'niii", nnd h;n bt'ii ttw-tf tlm )nt lh ht
fi'i yt'iirH hy thun.tn. tif Kif farhLobAUt o( Iri aim!
,uiMiun, wtili lln' inni-t i'f"-"i rt-filtK.
It In hum (or the llrt linn' prfwtitwl In th Hnntry f
ll Witl ill Jill I'M -( r"lliOVf H1IV fii'feel tf fui m (If t.'ifi- '
ditiyu nf lh Keiiinlr ItrMOHi, nn ll nftVa( wiirM
and ) . rf h It tu IIm pf.Hlin' M'Biity.
l.m)( ' ho from hi t mii' hiivtt itot 5 -ph fu'M flvI -
ftpfd, vt il ! Itini tt tiiMthmliit fur pro.ll.t4ti? a fulliw m 't,f
form, rend 'tiii'; llie hreantn lait nnd ttrru, rftiiuTipf
ffiitierrii'"- itiifl pitin, and fe'lvtny iUi ;itl(l tHioji 1o Oi
linimni.ir P-'t:rHoiip,
Kiil rlv' I uliei' Iiy it liw rn r'n w tivr ir h'miP to '
tin t nijflithiu of tht-tr youth, wtitl rff ynutt liittlp
w lio dt'iupmenl tiAr itui l"'H Ihortt.ry'fi, fan Im '
provf tiieir futtn-, hv4 rodm In n f.iflut iot nnd int '
Pitifi'liie-". fit typirdl o( nil iiutiuot linljr - '
U cinnllti itt (iinilttr a.'lvfWfiu f tqf4ltt' nf rip lo
thf fki, wiiilcli vtt;ilii'd nnd i ittinfif-- thp w iu.lt
nn iiifir n 1 tun, tii' rMnlHS" ttip devt lfipiai' M titrviti- '
tif ihif the f.irni. i lvi to thi! loi fi-lit Utitt ntpet
deVeltipmi-iit v hh h 'trlta'n thf timt iltlotr Af th rnont
initiOeit nl, and nld' h tetlf! pil-ir of r t'-rv Udy
fliM-rneiit i.mi ediii'ritf-d !(', nn4 -ioiij. Jh- pl;i'-t
ainoii'.' thf tp-.iiin w of a p.-H'eH toih't - No fnp,fiPi!- "
ieiire in if tipplktitlou. J'' t l" h f"H
dlr't tinn f r , nt ch'-ely n-!'V, ui.d f"? pul hv
ni'HI Mr ft yr-t on rwidpt of nit ofd.-f, tr'riLl.,
MU'TT i. iH-it.ii-t -f liivc-r M, 'i iuy, ) ,
N ll -AH (orrefM,hdi'i!t' .i' r-d!r n-rm-ntlut '
LIFE-RMEIMOiL
STl:i:UI1 1 lll UW. W.WWW. I'Dt ! '
J hi- pri j. -rHitoii I 11 it ( uHd M &-Ufa V.vf 'm
fffrt r uf v ioia-d In. r t tuiM t ft, .
'I hv Hi- A -li.(lid "- fi Mi.M t'l Risk,' ft Hi'.J rft H
ll.'lto- .!l, -nl, f!-a ri. -J li If Hi!, TMtlim U$tft4u
Ut h t l.t. ir if iu in ui-Oi, faitd ' tt. 111 Im litr of
.la iin the a uf Uj. ir prist i tu- J.y . I hI f-nlr
r,-9 1 -ut r -1 v' 'Old ) ri lfv mi tn ii.i
Iny. 'fp '-l-ii'v 1" lb'' J.u ht i- ' ii f r.h r. i h n
till lui. i't w t. tJ'it v , if u mif il , ttf '.rht.f t
ih iliort. Nu Ui.it I. r I!. -8Mf"t tli'j.' 4 f
any htiif.iii .fa-Hii, lui iperfi pr.jnr rti rf,it ir.Mtm
ti- t-rls! Ml triji-t ai.i f-rft ttr
j.i;.ni;: f
Vr-r liitp'.?. rii-y. - w.-r! lwUty, Sm f nrf fit , '
( S tir. ivpf ! ui. Ia tf A pff -., ., fj. iiia,
.Vw ff It.rOffc'alla Uf i;fi,rt.ll.!( ffiU filly, '
1 .1 1 f.fi'-tu f..c, fi.di-is-a'lun. Knuol. It i. iki i-
tul, th 'i iv. i ahd NirfrS IJ. 1 tifb tht Wrti t r Pfi ;
?ii utl ;.i v iti (.! tv pruitir tit d hy iwtt tf.
Mm! ar' rrKi.ij tUix ti i' s. k Mi lif. fc.jt
en 4 iU f.t t.'i iit.-( .ti.tti j. r2ir-4ii(ti
f ritti Hi. m, ,y itl.pt but I -it - knt 'f ,f.''t- VsIrtiTi 4
iaf'l, Ll t'.Ut'i ft tpt tS) !;.! (.rf.h. tt fTM ( i
HIOUKKMu
Thf rV-U tf I .r-v'd. tr. pai "V lU t' '4
fl.'rtild jf't ((, i,Ji.u(44 ii-'t.ri k if '- t ft "
t'.innl l.ltjiy .j.i. ; fat Ii-.tii a '. iu T -t.t t tf ti Mf i
ptI-faif-
'J' rKHUty.-ttTM pr'itftMoti U ff.
!,... , 1 -an, .,,!, ill. !. U iSi tU.ftf L
-i ' atr( f jr(, nf i.-iut fit ; I 1 1 '. I,. U
Ji ti a!-.,.) n i,-im1 im ,t, ii i : w r: ir t r uI !n I - ,
Ht( 0' I.t't di-.-. i.f!-f pvf-f'tfu if) i;
aViJJ t tiVil, ?J,t a-f j fat it . r. tf !'!", , I (, '
ttO'l h).Ui J 1 af;.-U. f ly r,
it. ft !'.!.ir ;. Vf f :! r 't I'- fl. f at I". d
Illll'i'lM, t i'- r.':t tljUtafU'aij.. ,y t4.
ftr-awD IK ii;n - mii.ii i: l'i-; n. uM,
i i. ' v i ' ft. '.
BLACKQMITH, '
1! ritii . i ' I .1 tif U i.-'i ki:.
T'l 1:1 .sr.--
U.t t M.-t t
.,' i" i . -
A j;..i II a.
.tf,
Jtl o,-te !r, '
ir"!'
I',,..
.'! t.t
a. I. uv r.x a ( . s
Jit.,: Ik.--
t jfriaw .-a t. 'I.
ROBBiUS, APPLf TOU I CO ,
i A'll N'l l'tt 1 Hi. A M 1.1 I' N V, 1 ! II i ''! i'AN V i
;:,a S. i,-'.-!.'.i',u a.., et, l...,.'".
IV
i.i-
E. Cr
TTJTTLE, Agent.
'., I'rui.j. !
t I i
iT a y t .-i t, i
YL
a. t.i , L : , I.-.U.': .l,,i.j.
il- rt l
-. A .'"! te, 1 .

xml | txt