OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, April 09, 1867, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1867-04-09/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

m.isii.dt.;k journal
-t1 Vl-Uk 4 IhA 11
L-;dH; - BOOK L PAMPHLETS
I. r;. kixgsu-sv,
l!Pt IT" X I LSI t ti t t.
i:. a. m mums box;
St;.! tin', .. r; . i.rt. .1 ,:. t : .'' i t :
!
fi.tui U. U( ..;. ti ' i1.t"l m. al
ju i;su, n icr.
.No. H'Jttud !4 tlliSt., Tror.
.V'4 .ft?
1.-. - ...I .-' V:, .
In a it i w it i: ,
Kellliiffrrs Liniment. !
. . B;icm HisDw.r.
CATALOGUES & SERMONS carpenters tools.
k't r ' '
T r
t. H
lurvdjt Motttinr. ft If '' I "
Local ! 3-At3 Milter :.
Hrw C .- 4 .. ? I",.. ; '.
(r '. "
l.-.J . ;
li f , fc.: f !'..' " " -I
(jyi.. V'" "'' V ''' .
.--I, -n-.lsfr ii . a.,,.- , is
"iiU r,, ,.-,., v.: -i.-. "wm.: :, ,
Ii'", tff ?' t a- . ; .1 1 (.,;. if
r ijii t at If " 1
.,m -. j-1 nf liritA. f r -ims ry
f. ijjj;- jiuar, Mr 1. uit U-1 at
in ti.o ffianuf.irt ir f :.r. Tl.at
l,ifl . r.t ii ii lli,! Lirtft c L.-4-.
,H-i.ti" i -'l to 1.- a ll.-! I.-. -, (..,, t ( i. r,H ,vc. --k Uic
tnt i.1, f 1 Jr. h'.'.i.t , ( f Tacf.-rv lN-,1.1. ! if..'r -ir-i.. i UA i i-..!,v..i'i;t (!.
iu n iu.ti..u .n liijM-av.f r..ad.-. na. n;
., tii - . lti- 1 iiiC l-lihM'i!i-rlit iv.
tho i i i.t . !; h'!iM jiirui-i.iii ; , . . ,, . , , , , ,
i.U, Aa, U hi ina..A , M ,j. ,:llw,f il.'o i; i.K- mfV i,
Ij li t. l'tl -..Ji ;) It Id. . 1 t tli.'Jac ii.iw.tn l V the N iali-
Dr. f.r profi"ti:! (urvi-n will tiid ,'il"l.v H.uulor;a, th? AUk-iin and wt.
vur.lmtb.. fclv.TSjM.rn.ii! f..r H.- r ''"' 1 k"" '"0 "'' "'
, . iilllll.t. 1 ii!H lii!. J Jli t Oi J Oi.Ul'ji)
j arts.u.ar 'i.., 4 , tuhim .ai..ii.lnM un tin;
I..viTr.--Mr. Sat ali Sii'. H ,i.f ii,,v A l..tu It. it., uii.l i.h Lame
r.ru, v. U4 :i !i in lr, 1 (in 1 y: ir a.ii t!,ju j I . ;ik isiuiij.tl loviiiy io
AirJ lt. , Oii L Hi iri ih hjuu-;" ' '' '' '-
tsi i. . I .. 'U Wti-t h.ii.'.f i...L( (,'li.ilii I'.iUl.
iHivv.'.li it,,t iiiili lilfl Uli.i 1 lalUU.llg.
tha diurtli.f ! i-i-iiil-r; K A N K K tiiiuu-h a hi,
w rt t' In T li us.', an ! lu- l'.i!.r ti l- ; m.o l h..;ua. , c.iinivN tia; tiau l in,
tninmt'Tt 'l t!i ,vr inn-tit. S!h t in j h iln-t Ittu.ij'in.ii. o niiuiiiin't wiu-
it'i liar M-It aa.1 hi-nr.Utf j''''1' if ,l M"'"'"l A.iiroudu-k
. ,, i i ruiilu.u! lii.Nt lm Mtiili it - Wait l oad is liiu
' h j t li.'tlt;ti lor !i Ji.i.iU.ibli' Jia'U.i.fai. Hat.
Ut ti.b t. I)f.iii.--.MisH M.n it ttt.' j u.i t ). K. lor en. iv y u:d cu.ci -ju-w
iiillaii. .l.nil.t. r d Mr. L A. H.l.l.dis juula to v.ai a it ii.wuys iiut-n ua.
f Went HniH-ri, w.ih l.arind h" '" '' l.ve vint n
'. . . . ... . . i i t'laii.aili. 15a; hiH- -wo ilaU t tiillik
" :tlnl lint Atla iiM lilt Oil ill T;Ui;,' .'liu I t U
died in about hii h-nus itt.vt tlia w. ur-1 ai( tll(,,. Xiajmi iiiid we Mioiiid lt-ri-ni'
of t!a' a-fi-l at. Sha ai in- U;!, i to M-n tin- lU'i.s. V Sur. nulioad
'gajyed in ti-udin a k- lii-," a'U la r
rloiht-it ta.il; lii.! Lain a hj.ui uiih li
tli! lioai lii.' nnh, Mial In fan- lla
fljinn C'mld l' xtaiiii la-d hl.v ii
buruud a ul. at'.
At a ri'ul.ii' iii. i l:i)j id 'I'Lii'.iiV
Ioli;', No. 2. 1 O. d O. V., Ih -Id a
Ihfir hall nl liiftiiry I'a Hit, Ajn.l Is.,
t!i;lalliii.i. .'.'i i i. -un I'Htiiriu
by tli S iii-t:irv i.rd iu.u!iaai.' Jy a
I'fpUfd:
t a vhi ! i.i ! I.
llWll 0 m ll' -I'M. "I H.I
I !. V.-4 l"i
III.. .1 ".I ' 'i.r i fl ul
I li. W . it I A 'I .1.
Miolr l i.r ' 1) III
: t. ii .
.,..1 i .i ... ,1.. .1 . i i l-
tiur b..trl I lifij.lrt I., .l.
I.tt OI t . I i.a' l...r t
!. . if Ji ...ill ill
!. I'llf. slUl. !,. Jtl.rf'I.J
llrtli,r: i -J -i .-' ..a .( ia t a fj,.n.,;
U' lit b.!-!t. ( ( '...a i ,.i ;
lib.lt ..... ... tin" .i It. til u .... l-i..i 0 ;,,
Itlnil.U... Ti; l..-t.!-. . ! 'It. I... ir fl.
it ui.r ,.i."...e i..,n r. t in ufc il it'. i .in.
t l.iir lr.r r- hi.iuw, Hti. I.-'- HI il' I' l !
bri . I " !" ' en ."t ni l ui"i; i i...i
on r i. r i. j. I inn i .!.,..
!r.ti vi .. i '.ii t ie in m w ol Id l..ls!, '
!.( . li ' i...'i.'ir'l in list' mm li.itvi, i.iiiiji iu
itvttir . i i .. 1 in ii'i. i'ii" ii--. i-.i. f ill. .it .an ii".
il.-i' l' iiii.:K " ii' ?r t w n ii ili .. il li." ni
tl riff I I itm l , ali i U'...l li. ill. Ill Hit- in- i t .M0-
j.li,t t .ilKifut'l. I.r .IH , '.'! till' C Ml-".. . 1. 1' H. l'l
to - iij It.' 'I i f .. "I.
. I. k..ivi i i j ii n iii,v,i if--, li i'i!.i La .iil I .
Ill iH III..I I K I t IMl. I i j ll .... .1 . .ll.
,1 I. at X ii tain... M'v. .r . 1. in.
(iill, (i.i. 1 1 . th. ui ii-V t'i tlri .1
Li Lan WtU ft J J.'Jatid l". .S. C'oliMli ll
Una Jn-l dal S ir, .i. al;i;:ii:l.
Tiicit.' arn about liv. hundred jwr-
H)ll who ut: li.Ia.Ut S td la.' Am luiii Itu
till! IliSala' 111 Jilillih lull., al J-n a-ltl.
Tho iiuuiU r of laua t. and fiia.iii H an
in'.irlv I'tjuul, r.nd tla Hf ii.ui i nhmu
full '
J Villi.- li -a j ui C.ilvii., wliilv Ll mt,
' trw, oil S u a.' 1 1..' i i . ui.t.r i-i-t ii'tvi.
Yd h.'vt it.! liijucu ii ii iiiii a la.l. nr l.iu.
that l.u.l.i d in a iui.i l' 11.
'tin'u Win 77 v al'-i.
t?Ataur. A , Mr. Jaha M. Wilson, un
i;Xr-s i-at, .a it'vii'iii Jar tut.
riih'w at I in lloivurd lloui-, liarhitr'
ton, he l.itjkid UirKr the lad aid fuaim
i yuitii iu : iiiiiiiail law 1. ll.ii'i, tu
H.iifuburjjf, oa.ir;'y Moa.-I u.viiy i.o.
the aii. lb; t" and ivu ii'i N.iimliii'l
ry tuviititit fl Wini .1", iiiid w.i.i iii.in.'ii
in jHil. A- Mr. WiiMou iiii't iu hi j.ii-.-M-Mll.i
ui lla- t, !:)., Ja.tJil.l in l,uU,
tin-re h au i"jii i:a.'il ia .in. ui to wai
yo.ia, Hut w.n iud .ui. h-r I a hid.
Ti.ua! u.i.k Af. u.iAr. la iirui a wil
Ut oil Wi'dni. I iv altaoali i'ii taf ("',iu
lift'Ucat I'li'i'lHit, l.i a y., ma-) iii.-ii t.i tiiis
lliat! t It' I .;. ;.' Ul.lait'd, by .
J)l'illl.l.H 0 d;. ..41rt ol Ui.' (Vull l'liici
Lt-Uioiuc lost Ih,! iiiU, one h-. aiid un
CVi (Hid da d la tin- l.i'iiH! 11 .
but li;-t lilh il 41 r.f i. AU-Va'alri tiui-
lrtii h't an .na, and is b.i i y imnUni
cdluUril iliy. i -ia Jm i!i,4 lai ll lUH
t'l.i-!l.-ita' I att.ht'li, ll.it tli ht-rvmi
iu ui.il eaj. ii'.iy UI Ha' .olay. li li laaM
lueiatili.' iii.it ii a. i iiii a in ibii? to ua
wahI f ('no ov. r tin b u: j i in ;.;n.i.
Tbi Ml ll.! '! A. va.h at ui liju ,iU .
Ill At b iitviinr I iii ai in'.jHiii'f lUia.a
few Veal'.-. Ji'ni',
Tilt llliX' !Tiiv.--1 ill! (iri, .1
.
1 aria l.s.nii.i .i! ...uia.i .j ai-i.
i..r-,l It. , ! , u , . , t ... i .. .
b-.4id.iV I tiii- -i Hi!..- Jnjuia:
1 i).
fl I "T. Al ll o.i.n . a 1,1., .1..- ti ' j
Uftc i.'j.. i "1 it . i I ji .i.' ;.l ii
ll.Tuf (iilil.4 ii',itl '' i:Kf
i"
itiM.lt': s .".
Jy, in? aii.i -'
tUli . 1 I : - - !
jii a , i.a".-. i i !"
laeii uu ii.. hi. u '..
lent. i 1 . ''''
1 1 l..' . v ,
Ihi I. . 1
1 ;-. - a
a;'tj 1 1 . i . - '-
ti.v '-' ''i '-
I'. a... iht.:.
Uri.1 o-b r, at .
i .'
.a li..- ;
j a;. a t '..ad '
1 ; : I- 'f
t !l I'-iH
Int.- A
a
li
t.i" a i ac
(ti! srvMi-i Sb it L tw i a.i"a -1 M
, t
til iv-i. no A !:?.
i.l . .' . .. 1 ' t
t.a ii
I . .
uai it Xi-rt oe of rauca one w .;t
. i r- ..
' : ,r Ik'.
t..r; I.-..
4 C -1
i.a i u-
t i4- i , i: , ,lt . 1,1 i ! , 'i
Tilt lIN-lt' A." S.. 4 -!.. 11 ..
a.n uuu'm t -j.,;il t'. vu.it ! Jtiiiii's
v.ija,'. It i'.n,nu. !. .) I v ;:,!.! ....
UJ; Aiii.y N.I.. i t i;, J! ti!.,.
i , J.,v .ill, !!.? Jii.i. iii.l t;.l W'jiMiil-
jvi.ij.a' lujUiftM. tiit ii' uiivicui iait ics; n,
Hiij ll iHd ilia' d hli i'.lalxi.iiri lie
t.it.'ii 'lroy mid New lurk. 'ay
Ma;,-.
A tT lcci'ivid at Vat.l.iiit:kiu
liiiiii C'asnit-inovi li, South (..'iirt.liim, froia
a ivoiiMi.i- n..i.i'1'o, r-u s that ilio jiw.
a. i' n.'. a.iiiy (iviii id' hi ur Villain :ii
ii.'Hi i ii.a i'l tiai! Sia'.c. In Siai.u
..o il' , ii 1. l;:viii.iii tl. flairs tiiui t.n. i
.at. ni. t it iHToiii.S iue J.ii.'r "li fin ;
in ia 1 i
il i-.
a: mis, Kl,.iu!d I
r. ii" 1 1 1, ,v
Jt ia u
i a
1 1.
i. !';;. .I. .
. ' i ! in t, i.; 'i. 'i .! i. i a ha:-i(a . f -
i.-t'' tn.it ti!!n'ia'.t''iil tt.i li.ti.l'H li..r-
,! ..wll t. la-.
Th. ir ii... i ii'y has hi'tniii )" r;;t ioi
ifi-nit to ycar, a d wo l.l i v.i il.cj
art now nt the licml f tin' iist of lulvt -
isiii(j .ii'.' .j.i, in.- mum tuii of tin .1
it. I lla -f t. In i;';; i a. villi d In in" oViit-r ;
t I;,si,i;i,-ii. Tin' i :T.o. nt. luiiran r ii
ivi.ii ii tl.cy lla v enil lil. t t'l C h.l i '68
uf la ii" iti iii y, laiiiio: lit 1 ol la.:' t.l
Willi Mlt.'l l i-,S.
nrriod.
In Tr.., N. V.. on !'. 4i!t iti-t , in 5;!i Stri'v'
l'i p I.i i run 11 ii'v'i, iii liev. Mr. liii-i.'"rv, lutim i
j..l'.r, I u; llimt IT..-i U !il ji;l,rIT III l-iv li;ii'tl, C
v . .1. Ci. k riii. 1. 1 u . i l-i Vt fitViiliy, -ii
Maty I . (il i ii- i.lU.n.i i J tti 1 in ilio baM
"I :,.- tt '1 ,. r. f .
In Mi-"r..ti. N. VMoai ina.J.i I.'. v. I. li.C'mk
limn I iii.i h' X. nl Auburn, .S V., m.lJl.NMi
. tt If..'., .if li'''!"'.
I . I.ii, , ;'. h i 'h-. '1 i il "t., bv l.'-'V I. B ("lii.
I HAM I M..;l.l T...I lrlil' O.-i.Tv, .N. V.. Uliii I.M
Ml (if. A tf.t. i.l U.I..T'.
Al'C'iTOX SALK i)V
Household Furniture,
A liK't vy Itint, n
Thurt-diy, Apil lith,
A I ill ! I..t'i A. M.,
be Mil J. b 51. . C'llnri.. An lnun'cr, a I !!,.
a iii-i' K.r.-.'tj"? K ii i ii.iii-ii.'ii i...i.i b.-iiii.ii,.
w llr, '.Uii.w. I mi i-.t c . i i bin ..it i un tin .r.'iii
i.'. I iii.,'! v '.i iij'.'..! b i . .Am.',
At III' null, l.l.it e l.llll.' ..I lC Hl'.i lla
' iti.iiiur ..I i.r. iiimj:'.. ii.tuii.
cn:i u .n Mi (..i-.i-i ,nu: 1 ..-i;b..
r.i.i.v i:ic -a p il. tikf l,.ie Uiv fiml Uu oai
I.l l- Tl !i.t', is! il ".itllC bi'lil.
itfim. twijsa.
X. i i'lu -il" iSi. '-ti ! r. 'C fii Ii bir i ic
M.i-ri.i tn,u,'-i ..li ji.-r-.i... i.. mi.r l ... n in lm .i
i aiv.r w...n,.i.. lit! mil be l.,u ,i . in., itii.t! uu:
iify lllir titlt vt l.tt' .4 tr.
.1. 1 , I O. t, JI. I
IVl.iry l'ii!i!, A'r.i ii, U;
AT -T f .WII'is i r onii
J. W. br.Jll vs Oei Lrat d Tate..
lllrl'M:X KLUPriC
("K I 'll 1.1.1. l-l l IM'I
SKIRT.
Tut M i Jr'tl' limitii xiid . ii'Vioi'i
fi v. mi 'i. i
L.l. B.ii:
1.1 l If
!"' "i" n- "M m.. ..I ni -li -
(-1. "'. 0:-tf, .ni It ii...,..i t' .r. I, ,i ;
' r. . m l a i I r ;. -in
! ' I" i-'i-'-'-s t'
.a.-i li
..., i.-i.
ij,,.,
i t
.... 4 Vt . ,.
M, -t, .-vi
n ,.i.
I 4. l-
t ' !
T f !- '
lf!".l!! w t.;,!
. M -I-
-.I W .l-t l-i;.i-5 ti: tr
in t ... - '.- t..- i'l try. , -t
: ..""" 11 -p " . 1 !
t t .j.,t. , ; rv,,..,
...... ... ; ',..-. !, ;-.'..'. il,' to. t.",!i S
'.- tt - ? .' ' I KW. f "i.."!". i..l4
' (- f'. it. - ill ' ft, !. ,' t.
"-
T" -
, .-!'.
I .I,'.!.. ' .. . . 1 ... t I ... K. . -.
. I' ' . . " . ( ..I .. . I. 4 , , Km II , l-f .
muukoih b n,-k. ; . t iv
.'I
I . l.
n A
A MAN OF A THOUSAND.
A CONSUMPTIVE C U 'i - U
il. II, 4MKi. t l- ! !.! "f t.: r-r,:.
ft r-
i. m-pt tt. . I. J ii
t '! f. lit I i.
Hh I ..
"i !",t l
i,i. i, a .,i
I , l.f IT , . I ,0-
. I.. i.l '
tl.,' a l --;)
l. ,. t,. . :ii .
-I ..i . I
ll. -i...
i ! i r ft
A.;.1'.
i I i
I L t ...
r. l.,k
b II
... i.;l
i.i :,. .1,
iU I jl, .1. j
I i. ..I i -I I
t f -n t..1 l if u. , f .L.i:-. ,. in it.
i-.i.i :i'i. ii .ii. i . i:k
i-M i,. tj , .! s l !i - i u t
l li
i IT
1 I! WH klf'l, ;r.i K.i
. r. ..! . 1'.-
JiiUr I'liia.S,"
lili.i.lJii,MM L, .f.
W p hiv lillj. irtr:! fn.Mi f .f.-i-l, ,-... ..i.il .rili-
..!!.. .-.I ... Hi- I r,-, N. .. N N.'f'0 -'
l,...ii.......... Iim-ui.,., -I k W.I. we t..ul.l mil ;
,l.u .. ,... !;'""' r-. !"'-' -r
..niu.'! ( t HI.H1 I H K, nr-i 1 1 1- in .(.i ..I
It, ,.,,,,,,1. ! it ii....--..i. ..! .n.i.J.i. i.i , ,m ....!
n" frt. . A ii :, t III- . .1 .li .-' .-I i!l 1 ..' !
ill lii' -i III i'i.llt HI l. "".ll., il - ui ill-' 'mi' ' i'l'l lull'
lM .'.li III l.'ll fr.tl..f.i'l IIR I.J.- .tti 'lll 1'f -N.l Vl I' I ,
l'i I . It. -1 Hi. tlril. r I .1,1,1 ill i vi !l . i. !.!.'-!
T l hi.Lh A to.. I.i .i,it,. A naji . .ii,'!. Oiinr
T, W .iu r i:e -i, li i un.
:.s York.
4 l
V'rtvt."' CinlOO Ct)!t$ T.'lrt 5.:,$.
Jos. Giilott's Steel Pons,
Vt TKK Vl'J HMMJAU!) t'fAI.ITY.
.!or.rii
fj'l.i.o ri ,
lUim itti'tl.
Or ll if i-riflr ii'
'"ili'. '.It I ll -1 -njlili.'
N .hi k r.
Inm Mrk t
Tho irrll kiH.'.tn Bi'.ini ii: 1 p iti ah N.iin!'r,
31- 101-170 -,351,
li tvit s lifi-ll rtf ;,nt' ,1 by itlii-T M.li. ft, it d' !'l' tu
Ciiit jity lilt- p litilf 111 ' - , t l'i ii i ii iiiii itiii.i,...
A'li I 'll! ili.l.n".i.
P h TTTrflM I Aiillij'ilibill wim iri' tllf'-'l bv 111
WiU ilUll I 'M .,,.,. r.,n iN'.'.t a:
I.. -it- r.,1 ''i-nii, J.ui i .n , laiiT. ii-':illil liic u.f bv u.iie.t
l me .Nl .Vl.bii 3il.
J0. (.11.1.(1-1 I A U,
.S.i, HI d I'll S .. V . ,, 1 k.
ilb.Mii OW ft i.e AtiK.it.
A : Household necessity I
J
iiu S. ,r r1.. .-r, IS---,. iii ,M h.'i,''.--- -1 1 vAv tif'.v
k-. . tiitii I.III..-..H boil, .hit--, a .... :
) ' .".ii '.ii .-.iiijiiu i , '! .r;i!-ii.i . tn.l i
i i- ii. i .1-. ..in.-, tu I-..,.,, in
A -li i!r ti 1,1 r.l ;i. u.,rC I. 1 "lii .1. (... v fi- y
i 1 1., -i-it ii, . iii.i I ,ii 'i'.ii!r I iv.ii fl.Utl il.!
t f , ii J..-11 i.,i !.-.. Iu i . l i ii, ,i i' i . i ii , r i i ,1 l.r I ?
; ti ."1 -. f. in .. ri i ; i ii , i., ii .iu ii, , ;(..
i.,1, in- jMi'j "f iu l.-iiii-b lb. -i'i C"ln;.!r t', wiib o.K-
a ii. , 'in iuiilii. , I' ni e ' f in. .,l-., . il v ,ii r i- i
us r'.. , ilt' "i- i ........ r.i , a i.t, iiiiitrrrt-tlrtttt'tl ur.i e
..1 t.t.ly I 144-ni y lii.ili.rt, ,n tii'- i.,., ij.i wi,n,i,.
i il I. ix (iiei- "I e .)" i.i". ), iiu, I Mi. ji u .my .tl iii-h.,
ll. b, il!,-'i i (ll., r.iiiii.l.i-lli .rs,
OfZif A" "t(,l.iri.t.t, 'iiM r hqinrt
I 1. 1- KI. AM), (.
X. IV -F. u li J! .laiuj .,.; iihiuJ f .r il ..; v. iri. r.'i-
. in. Mhu !.i'!'l III iUl liil I il.i tf'v un-ii'll."-
,im' th ,h n'Vr-u-l ,., ,t,.i,i :,ii , 'b.iii
ll li-jbuS. t si-lil I u.i,.,!, ..il
kC,.a f?'ri!'" ? e
rs M&i! i t i 'iit 1 1 iii-i;!'.
Til i: A ui i iC i 'tiY.MY.K.
New Improt-em'onts for 1807.
sizi l to a.i QUAlf-iv.
8"inl f ir Iliu r itnl ( in u'ur.
i:. v .v- J. Torrey.
72 Mall -ti Mr .Xen Vnrk.
KH1W
vr
hojik yi.un: n::u.
DJ 1CI05J8.
miKWEl; KXTHACI i'l' liAM'l l.I'iN" m l; a
i -iii ...ii., iii'.ibiii'.i. i i i i u. .usiiiii ho. ri iiiaai tin
ii.. li" I- ,ii... tn f.ir '! O.uir.a I. i j. .ri- l iii 11.
v J. IIKEAE.; Spriiu-Il-I I, w..-. .! I III I'.i-'ll !..
ii.ilwl.i .V fu , B .rr .t ('..., iil-0 by nil li.u, fir m.tl
Or.'., ra Ihm iii .jit t.i,..ii.ry. ,
ARTIFICIAL LEGS & AaI.13
.ELPHO'3 i Al Lii T.
Win. SELP i & SUN,
No. r.lH lli'i.itilw.i), .Nfw Vnili.
0.".;ts .. X.'.i. .1 . H i tl.
iV :u. s 1A1 i NT ..-.il? ? -'-iii .
iVi!i -ip r ;t,iit) l;.iKJr XS'i ii
I . f itiit-
;n j: t.;li i'..' i.l .ei :i ' ! rt ! v.1- h ) n r i , i'V
irnr.ri('in.j in i H ! rt.fv. K ,r ' Jar !t.i-
Tho Ul : f rr. r rJifa n fr-Hcr
IliU ITilUULUiilUi lU.illl
I
M ...T) J Y
. T. ST WW i it ; ( ( .
iir..u..y, i ;,.!!.:.: .. -i :.. i : v.. -, n. t. j
:-?OYAI H -V NA LOT TER V
(H'-Cl'HA.
ll air . ,,n . in ..... u i.j... I" ir.i C lll lu!
in ..Bi.i-.ii ki in l.ivl. iii i p i'l f r lit...!'! ij . j
. ,-. i...... '- i.. . ,..A ,-r i.. I iu... 6., X.I
M ,. , I'r-m i:'-, K. I.
MV ( Oitl lf" I ilM. Kill fll.K
I ! .. r :: I, r ii .- t .-a.-, H f "t y.in
t-, II ' . ; li .
!-, ,-r , :s
i, -, e ( ...i fi lb-.
.1 .- I
vi m a ii .nbs.-.
. 1- liil, . I'
1
i... I
. .1., ' I ill ( !i
N . K i .!,.! A .-.
f . f.. ! ti..
NONPAREIL F.iENCa GUANO.
i ii.r-
fr-'t -.I' i-s ;t
I.- - n. :
i";.i,iiw -
:i ft ih.ii- v; ....
- I f . .. r
ONE DOLLAR. ZLr 't
t.. t ('' ' :l , iif .-. .. I I '" '.
t.., i . !i T. "stuwti fc A it", it'.i, in. a
ll raViTsal Xeu ralLi
9
-w..;LC!A
, j s;mi. !l " ii
f'.H U 1 l'l !.! K. A f . it.
I0 rriaml l.wt. kwr
Diii.icioi s.
hit. . JOIIMl-. MIU(4 TOOTH.
IMIM ltf.ll ! l! . ,'HKAM .. ,,. rt!wni j
i-miininu, l-'ir f i. ' in -..li, -irr.-.t;..,; i
-: , m Usaj'iti.i,J -i"i:,!(.f .1 fi ir uc it I. n u
i; .1. 1 i::.. "' I'-i.. li m .;. u i . V. .1 1
I r . i.:' f-r-.r. v.- I i i I r"f. .. ..f
l.f..i:. ni ... l:i.l i '.i ,, r. . ,-.(.-. ;
. .. ' : t I " il 1 t i . , r. -- .? .hi- j. . .U.t
I I. rlf.W IN , Kl.h V l-o'l'l t I!, ,.( M S.
I I I'.li A 10., Vi ; .'r V .f-.f-n.
.- ? MBTH tfERiOSS STEiKSHSP CO.
' OPPOSITION LINE TO
California via Nicaragua,
KV l-.If V 1IAYH,
WITH PASSENGERS, FREIGHT, D U. S. KAILS.
a a j. f, il i( irt i I . i' jilst -t'lass SI. i.lil.sll il .H :
0 A, I ,;i, , ,., , ,.,.., ,,.,, ra0t o'.-ilU
SAS( , i)t ((, , , v AM I. Kit ,
PAN HUM IX-u, I KwMTU I.CH,
Mi tu U 1 K LI V M
' iJAlv,' lA,' ' Ma'ai'i.V
I'm,!' ii4 1 r.l.ln II r iling ft Ira.
AU.I?a. Ill li'.M M ( lul.'K.
I l.'i.ill l 'iii.il-i.i"iu, I'.iir , A;.iU ...ill I'i'T.
I f in i', :n ii ....... " ,.M.) ii nud S"ih "
.ll.aa linn urui it'1 ii ' , .lulu' -.in!i....
All.i t'tITt iW' ll l li III- ill' tl-.lli. r, ll ,'ilil:'; I'll lii K.i!-
llf'l I I
Sun i
ii . i i. i ii in ii it li -ir.il .r b.iiliii ii .i Ci'iiii f i n
r 'I I I I Hi t U.l.,1 Ilia: lull tl'lll. Ui III A W. ll
AMi.UUAS l I.AM.-UII- (U.
Villi 11 btir, III" .(I U,
'A i;.c Siii' i,a.T, V I.
v. . t tlMiitA, Uvi.l,
hi l'il .w. ViJiii'U, S.I.
l.Ait lilib' ii -t KV AN, so. Ill Itrui.d Hi, HibUiu,
Atiii!. mi .Ni l K.l i'"i N.-ili".
:t-A. I'UYSloL'KiilAL VIKW t'l' V Alili! ;K,
. illliiui. ii..'ii TU"'.' II .ii-ll .' I .''ii'i. illlil 11. i.
ll .ii.liv.l .i.i I i ,i' .. .li.. I'l.A i . 1'i.st.K.i VIMi" t.l ill.'
A i.i'.imiv uf tlif il .in ni ()i- .ii:- in jii,i... ..I Ib'ilili mill
U.-i a-i' u iill it ll" . i.-i' . li i. nit i'i nil", tin (b , liir.il.ii!
V ,niQ it'invi. f...ii lii' .M.iii.ii.il liniji, will itic Au
iii.irV 1'i.iii uf 'i . ' .iiiiii.i.--ilH' i.i.bi iiitiiiiii.,1 ftiiil f-tio-c
--f. I iii'H.t' 'j. in1, annul bt tiii' n jimt uf imm-!-I'l'.iii-il.
A iiu lii t .iii i-uiM-r li. ilii! m ill ii-il iiinl
ili'ii-t i i.'iu;u iii,.' tiii.u.Lj: , niui t ii't, i L.iia cl . i . I . .
.il fcli-lr lib. wiij .1 i.. iiii.i. I., s.i.. fii't- ui li ici'itru m
uilif ii!iili in;i un i .f ij.l ... : .'i . ., - iii M.iiu;,. ur ij-,i.
t .1 L' 1 1 1 ''II'' , hi' ...t l.rt.-:l. If. lAbi.t'lX, S tl
M tiiii'il b.ilii, Ail. i.c , , i 'I'., a ail. il' m. iv bit cull
H.iiti il iiji iii ..iiy i.i ,in-ni c -. tuiiili il.o buuk
ll'i al t i.iiiT Ji -t in i'i . r ij) ii,.ii. .Nu-iiii ilii-s Ht ii.
iu any luri ui tin' ii liil,
" A.Pri'Vrntlilvf lb -n. r ilmn a rnrei' Mb.
I I. '. , ll , t,' i In' ." I I'' i.l li. ..ii'l I'liVi. i.-t!!,
ll l junt I'l'ill.lH'il 'liMIl i'.li-, il'.ui..., V. I. ll a 111 .V i 11
vi !:!i,,ll lll.l- itiil ill i- r. I' I...I, ill vneiit'i. I-'ur
itill p if.i'.il .ru i i il-. i-,ii ,,i li .., ui ii ...ni;is .'ur ;t'.
I in p.,i .g.', .Vhi. M. A lii, i.ii.t A Cu., I'. O. liux 471.T
llA X
! in (i .i, I or :l I i. il r ,:..i": . It. , , . i .." . . i , 1 M'll.l in:
( in n! ,r
il U .. .il.i.' . li Si.e.-t,
ll.iSil.il,
NO. i PERUVIAN GUANO.
'"-o ""IIU"!. ' - -Vj .in.
" ' "" ' ' " "
V.linl rlil il il.i 1 i.iii 2 . , ; '!. .1 kn.iU
Iiu !l . 1 1 13 J il in i, li 1 l'l'. i ,, i ' tt ' .m'ii htl.lK
A I'F t X 1 If i ll I
l... ii J Si, u.. 1 iiu t
. ..ry, w hit
.1 i ..iv he it-
lifllvS., tU -
I .in-
b 111', li r li-i' , tltt; ih-ni. . He
sold UY uiii'(h;;st"5 i.vuitv wiiuin:,
GilO. P. KuV, Jl.J. k CO.
GEO. P. iiOWi.LL k CO.
.Al'"il iHiu- A;4'"Sils,
Advi'l'lisin Aan( is.
No. K) Park U,v,
.No. -JO I'.nk li. tv,
A:; IV V i.ilv.
:v v tk.
Fuimi ily at C'.ii .- S rct, Ii.iM.iu.
A t; tii'iii,ii,i ipri i.'i .l un ll n "i p-nt lliruii-jh'
.ui i.ii-..'.:ii.r, m jit. li,.ii i .' p. i ....
Wholes;!! titid i J v, tier Iu
... UPiOL5r2EY G00D3,
WINDOW S iAlKS. CI'llI -AINS,
Xi 1 1 IN'. 'AM i.aci; ci:i;r.vixs.
Vi--, p.J i ll v.i, U y.i,ia ?,!.-.,
lilll.J fi'. ..t.'l. ':'! , ir, iC.
AN-, Vi! . .in .It A.'rn.( fur
Willmot P: tent Elastic
EO0R1FU NiTUR-FINDER3
SI
I riii il, ) flS 1 1 $ fifr d iv,
c.ll hi-:! v bt mi'lir lh T"lr r. n.nl vit'.t.t
i.l, in J li '.v .... li.'il', p- ,-itii ;in l h .Ji'.r.ib1",
a ..1 i'i i-'iv n ii'ii'ii. tiuu.i u-rifi.-ii. vt'iit (1. iiiii- .M
(-- .I 1' n lit if wilt ".i t i n-pfit-.n tiiftt-irv ( ily
u.i i (i-Si-tv. r-trr 'i n. Iu iii 'ki' R,nnv, ..n 1 ii .
--.' - '. yjV .' i, ,. IT":
' l-
un li:it in a fi'n
il l!'- it .;i '.ru. Fur f.iriii'r li irij. u; ir tib'n.;
r i un ..r -i ui i -i.
0 W. .1 ( KS ( ()., 11 6..ih S ., ISililm-iri", M !.
i f l3!l!(, iii".
i Jtiai,l,il y l? coi't
Or-ki-Mii'li-l n uf Tti" r...t:iiikniX.riui,.il lln.k "t
M I.l ii' I'T, ill M ill I.i-. 'i-r. in ' ui: M-H r u! V '" 111 ml,
o i u,!t iii'iriiii
i- I ir,i M ui'biy if A, ml, J-
Kr..'i B' kS .
mid W1I fli.'.i.i.'nifij, ffil.raC M
".!. -ii'V'l f'..;i',
'i 'iikb'j: 11 iu",
Ii i- f.-i in '.Iu f..l...i!i)7 Nn'i 'n',1 l.;k:
Niiilii Ni'i.Hi .i It. i,k. N.-tt Vmli,
l". S. H"i.d 'b p .-I " i ( b I'.?. Tr-Hiaer
it M-nr mI' iil.-i'ii'i' .i"!i,
C .i ni' ii .ru! i .'iri". I iio uule uf.tib. r
N al. ut" i U 'itil( ,
I.t..' I VI
H,Ki uti
Mi 61 !
-I-
I,.. 1 1, !,,(... N. ......
i i mji i. i. 1 li li .'ni Xn'. .,
I .."!- fi
1..VH
7 i'ii if't
fiTT.-a ni
l.uiiii.i ; if :
f. '!''sl "''
j 7f,(i.iii m
l..,it.M Si
!. V , u. , '
- '"' 1 " ' .
.'ii. n il K-'i-ivi-d frura
!,r"iJ rnib-r.
'ii-.eiit.i'i'''i-'!i'ir.
tCT.iOM
In ti i i ;,.i 'I'-.,u.l'..,
l.l.'.",
?.'3 75
i i'i "5t :u. ; !..,
;; i,t fi.'
W. r. I LK K, a-ti: -r.
XI.ATI.V EXLCrTKIi AT Iiiii Mop of
A!.l.Elxrf OK J'LAl Jv-fJ ! .Ni; AT 'll T:T
r;i: my
ni' c f ,v r.rr,.
Pt K lii-,';- ii i' O JO-'iClM OK lirtVT
iTl'i-a A l K I 1 ( I -H It :m AIL AM
f.vji'-ii 'iii' t' r i i-.ri'.T p.r
I ' ' A' II IJ1K.
f - ;: V 7 . !-:., "".
r : , v i" I; r.
-
J "f Hi S MJ
'if' r "tM , I-;
.1 1,., f
t-,i r t - ... - v. :.. t;.- ;
n-to: ri.l tfi ' ! . , I !''- '- .-! -" i.f '
1 4 m W . t.f ,-.. a ,
if !.
' " "- i
FO
ii.-r; i. in f
M- 'j-. ' r A:
v &, irary.
jui u.vAi. m i u r.
P0Mi;ilS k HAXniHLLS
la :!. K. s .rr.e iri : t th
Jol llNAL Ol'lTCll
CIKCUL'ARS
0! nil ili-K:il.ut. f."ij,.-tl iu ibe btl Oi.ii.er, tin-
JOl'KNAL oiTia:.
BILL-HEADS
rriutfJ IlJ manner lo jilt-- all, m ih
JOlTiXAL OlTTC'K.
r.-iiiii-'l iu .be Uvulul iii..iii ii ii.c
JOURNAL 01T1CE.
l'll'Cltl,H
I'Vr ;ile cbc.p by Hip tli.niK mil, t Hie
JOCltXAL OiTTCE.
llKMN'iSDI.IIXl'lONLABKLS
CAiiDS, Of uli Cub l l Rli l 1 an t f",
CIIKCKS ftiul NO I IJS,
lllil (JUIS is' LAKKI.S,
LAW I'.I.ANKS, ,,;., A:., S.c,
I'liuti'il in tlic bi-ft li.i, ut ilie
Journal GiTice, Manchester.
i
tJTA
i5 .w.
i. Lki.iuy.ru Ji.iui .tji..VM i:.ian.
1'1'A I K OK Vl.liMO.N T.l Al. it 'ra!ii C..nri liubl
nuiimur Lidtiul, .( i'ii in . lit! I'ruii.tle Oiuie In
Al iitui u.i, in .ma Iiu e.uii Ui-uici, nil ii.f lb. u.'i u
.tur.l, l".'ii, '
r,'... iii, Hun. K. R IlI KToN. JiuU;.'.
An ins nun. iu in ml in.: p.u nunnii; In be ilii' lut
ill .ilHi H-M..UII IH ul I'.li.-. lU.'tl ij lb JI K 11, 1.'IK ul Mil u-
liu.ii'i, m ...U I'liiiT.',, i-iTi'u!'."l, mil- puii.ii:i.a lur
piuu.uu.
VMl,-liMilull It Hill! Illi."li.lt (Il.tl f'liil illillllli'lll III'
pluli'll :u ,1 IYi.il. Ill' ('null lu b.' ll'iliii'll HI ilili 1'iull.lif
..::ri' in il iir: In-1( 'ir, i,i ' nil lur .-.ilii uim i i' I, mi ibf bmi
11 tiitii'" J..y ui April IM.7, iui.i ni.it iiuiu.u tit. ,.in. bf
iti-n i v p.uili.-liiiii: mil ur.l'.r I It ft! wi'i-li- mcti-vMii
i.i in ii. MainluMcr joit'iuil, .ii.r pruned ill Mult-vii'.'-U'f,
pt.t lulls in b.t ut tiiiit! til lintriiii;.
A ii u,' in'uiti.
An. !. L()VKI.ANI).MVNON, Kt-Uar.
A IruiiCupy i.t ri i."i o. Aiu-i-i
M LoVKLAMl JliCSSoN, i:.'i;ili'r.
'!! S. Ht'riii A" .fmi M'.'.ii .H nnri.
STATU OF Kit MOST, At. n 1'rub.Ue fmirt ImMcu
.M..iKii' (it'r lb -.in ,0-. ) ui Hit' l'ruli.nt Oiiin.' in M ui-
i:n,'.i. ma fur find l'l irk", mi tne i'liid.iy vl Apol,
A. lb 1-lirV
I'lfM-ui, ll'.u. E. iS. IlfUTOX, Jt''- , , ,.
1 in. liiiHrtliiui ul liuyl S. A i.euiMu HiuI Aim r..
Vi iw;iiiuii,iii.i,.ir cliil'iieii ul' .iubii Wiriiiiin, lute ul
lilljifl-l. 111 -Iiiii lll,il li t, 'l'.'-'l.'.C 1, lll.t i lljill!C'lll'lll
in writing I'i iit-tiiiMt lu -uli Hi if 'i i-mt "I I'i"
I- llil HHI'll., Wltilli: I'll Ul lllilt III" Ol''! lil'l lll "I'
It-ivat'tl iii t lie invent; in uf liiu ib'iier ol' ilia uluiv
til till' mi'l ilfi-i-rt-cil, hi lit'il"-H!-inw of the Kiitl tin
t en".-1, mi I rt'iri'eutiii! lo miiI Cuuit tlmi ii wuinil
b uiiiilUL'ive tu Hie iiilt!ip-t ul Iiiii Hiii'l Wiirim lo au.l
Ibt'ir .Hid iiiit:i',t ui tilts it'Vt'i.iuii ol t itj widow'
iluwir ii e.irl ei-tub', for ill" iiiiium; of ni!tn.; liiu
iiv.ni, tbi'i-.'i.l nt iiiic'Ri.;, or . i. vtaii'i; tiifin unlock!,
in' in rit'ii i!n!i'.
Wlieit.-jpi.il ii w tiril'-nii Ilinl lii'.uiii!' n.nn n.ld
. ppiii jiinii in-b.iil in a l'!.iu..u! i. uuu io ..i' it.iiiii'ii .a
ii un il"M 'r, ill Kibl lllnirii'i, ull Die Villi liny til Aplll,
A. 1). liiT, anil Ilia iniil'-o ul Mini uj.j.lU;. i I.i' 11!.
iiiii! i.ii I i-f.iM.ii .bi'i iiuf, iii.il i tie mil'' mill pi u p ni In'ji
in.' ibi'ii'tii, hi' i-iifii in nil pi!r.niii. inii-iii.-ud by 1-. n 1 1-
II- iii.'u; :l f upi nl i hi ur.b r Inrt i- Hn-tt i"i'.l'''iii!i) ill
Hit' .W in t.,!cT ...ii'-iitii, ii ii".v,p ipi-r piinifil at Mln
M uli tl -.li-r, pri i,r..i, in h.ti.l iiiitt; il bf..l.i-
A triii; ri'iiui J. An.'!.',
U. ia-ANli Ml'NMI.v ll.vli'a-r.
A in.e tuiiv ol ric ir.t. A i",',
Hi " UiVU.AMl .MCNMlN, lb i.-iMi r.
(ibii.i.v un.t i" tvi.
STATE OF VKUMOST, I At i I'tobat Carl bol
M tni'lii-i-ti r I tisti f'-l . a. (rb'int Vbiu'Iii ar. m d4
for .itnl lli.irb-l tin tin' isl'lii tH- nl Mircli, l61
I'r.. ut. lb m. 1.. II I'.ri'.l tiN. .1 tj.U'.-.
Tin" mliiilliiMrntor nil ibe i .uiip uf JIiMtrin (Irnv,
lati'nf Arlin,'tuii in kiI.I liisirb t.t!..'C.iii''l, tuadr ai.!ii-
liiin In l-' luii f l:ilt Hull Ili-rnulit
Wln r. npini ii trn npl i-illiial jnbl up l i'iilinn b
hi' ml ul a I'lnbalf Cmtrt In b- li.'i'lt-n ut tin- I'l.'i n fl
tine in M.iiirhi-.u-r. In mill fur niiil Iiin'ri.l. uu
Hi" ill b rt i (t.rll. 1-tiV. nnil tliiit lint b e tlirr..f I'' tiv.
m w publi.bbi tlii (.r'b-r tiine wi i i. ftiirr, .ivpiv !
tin. Mini lira, r .'inriKil n pspT prhit. al t!ain.brilr,
pi n. t.mi. tn .a .I tbnit i.'f bt-Miiiiir.
A tri.v rn-ir.l
A t.tt I.OVn.AXIl Mr.V-OX, I r
A true C"-. i.i rm-il
V, Atmi Lav I'l.ANU MfSOS. Kit Mr.
n f 'Tfc r i icr"t" r.tni,.
jTM'i: OK Kt.MONT j At a IVi.hvn fnii't
w Miii,-ii'i.r l'i r t-t. t h I'i. n at M.m. hct.-r
in null fur .i.i'l IliMrii-', mi t!if 3')'h day uf Mari'ii,
.l).1"17.
l-rt-vti', llo't. V.. W. BfHTorC. .Tn.ic!i.
An. iii.'i nnii"it i'l wrtiiii' nrj,, r! i t e tu ! (lie )l
wi'i im.r tft;imi'tit uf tc'.. (jir.i. li of R'.r.ct,
'ii 'ni l I)i-'r:.-t. (ii'ff'icil. ';i prfH'uif'i fur prulmtt
Wln-iiiipun it u ti'ilr'o.l tli.it 'liil iii'trumatit
b uriivfii nt a I'mbii! Curt !u !.' bul irn at Hi
S') lux. Hi j I'lub-i'i. i.ffi- n i.t Mil'lfi!".-'..!'. ill itli'l f ir ":l'i'l f'i -I
t-ii-t. hi t'i ii." We ti f. !'.y rf Apr1!. 107 "ii'i thnf
1, ."- tifi ,.,iir .h'-n.f bf p;-lt ttr i-lilii'.iiiui? tlti ur-lf
IM. ,r, (,,.(., nii ,'...ivi Iv in tin. Min i b".t'r .Iniirn il,
! n t.;a"r printt'il T Vbii. t.!i.-'er, pit-vii u. to .iiiii time.
1 t tu ar tut
Art-".. l.oVr I.ANIi MI N'miX, K?i'!er.
, fru ruiiv uf r.'f n. i.
W At't-t. LoVI LAND MCNSON. P.i,',r.
PAVS FOI: .
1009 eWKLOPLS
Wini I'.irlXKSt (Abii i'iliXTlli OX J li F M.
At.IOI.'HN VI. OI'I' ICIi.
M. COLLINS,
I t t
M Li t.. ..;:r;.!i.' M-t' miu 11- A t j
Ti r, t . i !!- 4 "J'S. I' 'l fl'j . I -lijr-t f t (''uti,
A . it -i'i g ' r - '! a v !. ici- -15 ."f u: t-.-n s
r I j-. . 1 'in : Unt 'f. 1 s 1v fa- 'r r i cirj-! u.o i
Hi v !,tt . 1 . idt-.f tn v ilL. IJ.'i-iJ .! ,'!ia". i Iit.-
j i ! r A:' V1: ir f wf i. t;ii c! tloitfr f
West Dor i t Vt. 1
l'oi- Siilc. i
L'orU M NO 1.11 i
t , j j, ,r"., ,( i i;
,'orU MNlil.ll SLI.'OlfH -1 ful i
i l :;-r, 1 .io Ji I . ar '
1 i i . -h,' ,' lb rr. ,
A,,,'iVtKixs & i'ilit. !
irifr-MTi fh, PF
ii J".. A i.. i", ! !', . .
hi kmilhO Tonlv,
! W ,-.-." A'i. v.. 1 H. ...... N.t-v.
ll - J Until!'..... ' fr.( i.;.,j , ."...Hkl l
ii , lint-1 I'r i, v.
MACHINISTS' TOOLS,
lUafkvnihlis, Slork,
n-.f!i. Iron, (.11 :l", A'". Nja-i'ir. Mi:'M
I'.il.. (.."Tt. H ? (' ; !l;.f iill;t'., Nti.l li 'i!.
Ilul N ii, litifHl .
CUMBERLAND COAL,
n a ni mi iii M -T
Quarry Mali rials,
Ci S'wl, Ntiatr. I!i.nt.. mi l II iif R.-unt
I'll k. Ami' if llill 111 Ml l , Ii itMiuil i'utlvlr.
i...'ti-ri.;ii.'iii I r-'ul.) 1 u-f, I,uiyt ln',i l i tr. ."!,
Mnki'.i! ll.i!iuiir , 4
M.mih Rope and CorJagt,
SAW II ILL,
Cli'.CLLAK ni
( ItOS.A-CI. r RA s
Ih v and 'n (111, Minrml fulu'i, Leu 1, Z.iic, (l.!
hiuI Viaiii.lir.
WINDOW i..
fieri r.i: cm.
ium iii.Ai)Di:n ir r iv,
A fcplatttliil linf of Tabl niij i'uekit Cbllnrv,
liters tint frbmom.
STANDARD SCALES,
I'liitfunii, f!iiiiutr uii.l Tc Scilft, l! :ti-i t iniiii
ii luiiiiiei.' tiiiiii".
FURNITURE,
Ilii li mi l KMii.tii;iblu I'nrlor Furniture,
CI.'N 1 1 R TAHI.KS,
MlllliOliS,
i:.l I'.N'.ION' T!!l.i:S,
HLUM I: A!: .
IA"IKAS.i;s,
M'KI.Nd PKDS.
UIHI-M.'!
tllAli:.'"
MHimrrti'liiier tiT
I'.LACK WAI.NL'T, t HIM M f AMD FAISITI
CllAMIU.lt M1TS.
CARPETS,
Vt'Ivot,
Jlrussflla,
i iipfntrv,
llir-a I'lT
and Ingrain Cnrpftn,
Oil C'lolha, .'
COFFIfIS UNO USXETS,
ninl
3Ict;ilic Huriiil ( nscN.
h o xi.Nobii.ir
lliitliind, Hnrrh 12 117
Tbr kbuvc :,muuiit mny be nrH vrl Urnry tlx momha
BTiX' iu any Ino-Un' y
A YOUNG MAN
who will All, ml frmri ihrcr. In twi'lii- tnuntb, l,miiy'i
('uiiiiu,rciil t'.jlli'K'e mi'l X'.n in il AcuiJi my n! i ',.. 1 1 u. r
Vi
Thin ln'titti'bni it nun In a very prt.'lieiiin; cuuili.
lion anil in.ty by
tiiiinb tl fi; mil,., inirih ul Truf, X. Y, itid 11 wlln
H'.iiiIi nl Ii Ml. itnl, Vi., uu tin. Tr..y A 1( iibtinl It I!.
'i'lif li'ilidiim in "niin'rlur Iii it. k t iiiili,, nel fun. I.ii
ed lbioi:u,huiit. The
DEAD
In'u.itr,r'( M ilhei.mil' n, 0"itumri-m iiinf rncti'tn,
rtiofn j'r.ijh v, T'!',tHlinit.', Mil Kiiiuiiuf. A1., Ac ,
ull liiiu'lir in tii' li'M ftiI 'i tin- mi. Jtrilit;ittm nr
in-idft t icturuiM, ami diuMio, nxliHiT, hkiip .( i'lrj
nit'U and no me otliTt, Fur th" liciitP jftj tu ti
IN POULTNCY,
whirh, lih lai ntln r inK'iiii!i- , 1 one of tin moil
k iiliii'.i! .pule In X''vt r.iii'l.nid.
HE
niprh;iiit!ofi (iJTit-1 to Iiu r.n,(M t to hr mi
ri r iVjiniaii in thi liuiit-iii-Ht wif iifcr iffur.
n.liriU Wc pn, l'h ;ilt'ii i-n fi It -ulin, H; 1 H it-.
(;.iiHHwhimiP, Orat'-rj mj Urmtmur that i mie in".,
lung l a
. f-IUFtDEfiER
of tin" "Kiia'' l.iii'liiib." t (ni it fur lb f ill C'urn
tiH'iri'ii lini.i'M' liii iTiiiiii-iiiun, iiiii" unliini i'ii. fri
p.iv fur Ho, ilii, W.i.lillii.', 1 ti,l, Lii;b ii inlli. nit
i irlii-lii'.i .ml I- ir'ut fur l.y n. ri iiii, unit fnili..ii 1
(.' iiniii'.ii KiigliKil "-r i. an i.f li v.rek. TUe cnuinii
uit
AT LARGE
ur' Invltrd n liiiirt mir f iriliib t. W rr,',r hr pi
'ni.: -ti t.i II hi. lifiiry ItiU, witn bnlil. t ii i.ibi'--, .-'
S"f. Vi. H' lin i., P !. iif p.mltui'V, V,., ami K liinr i ;
In- It'll! inii(Vt ) II iii.i II 'inl'l. Ainu u.Mr.R P. Il.uk.
i-r, Pri'.l, Sill, lltlikuf Pniiltln'V, win. Imi. Iwn .mi
imti' jtt utifiiibiii'-i. Wi' tviiiiiil iti.ii n ft-r to J. M 1't.ii.
i if. Mi'ur "I rnv (N Yt Ibiilt- '1 iiui,, nini to lin; i.lll,.eiii
ul H nl, mil 'aid Pntil nty, Vt.
'I' i (icr.niH tin Iri ml' nun 1. nd nnr (' illi-iri', npi-rlim n
uf P ni.i'iii'.hip mil lit' fill mr '1 iii Ci'tut Mini .1 -i in p.
riic ii tr M'ii. p. ttiivbuiiy irrr. Ail-l'i-mi il. II. LAX.v
I.KY, I'liiiltiifv, VI.-4U
LARGE STOCK
OF
BOOTS, SHOES
yjNrr) rubbers,
COY & SWIFT'S.
Mjr.ch,.;rr. D'c. i. itit.
? M r ? ?
ISTOTIC.T3 1
I would sty to my Customers
..v ti: ri 0Aic .r..f:JLL',
Tr.tt I but '-a t .r.rl a
SrrcCIC OI" O'OODH
l-ith ar art 1 J l Id a Cst-bUf ?iat ' k
I WILL SELL IT COST
For C a s li ,
ItKI'OKi: Al'Iilf, lt,
ALL Wlt'l WIII TO pfl.cilAfr. .0l'8 CAS
IO WLI.L IO jI t KE A CALL
N. P,. All a : l bt b.f Cash.
Yuan vru'y,
A. L. EOWEN,
Gigs, Perambulators,
vt I. II, J ; f 4)i'Ai:t;i t, I S, ttxrr? . -'r.
Ik ; U4 D.iH h l.vt i.r W
RefrigcMtors.
Uur (:!.lnir,-il i il! t! yl ART! Ei f !tii
W'ii h ..'!' ; It l.i fMa part of b ft'unliy
..i il a-nn'mai. tti It a larl fiat
ft ,' T !.( ,tfiiit mi ti a I n '. I Sta'.a.an4
cfi-r ii;-'ii!.r n I'li-.-onituWi In llioaA tiaa.rli'g W
urc.i.,
fur t-iral tbali cf
n inure c-.nip'icta ami atoartitt titan lrrVfVir.
Wthf r!ii,..!i-. 1 . uf t.iri, a.1 ia I ia.rfai' lot.uf
t i k. an I I i. lb' hit no on, ul ll. m.il
i-i. ii, p . l ll.u .a I'liriiiabii'it (..labiabiDanU In Iba
tuui.tri. Mat unit a cll ft un rraulauU f tkia
pUt aiitt aiciu ly, akailid datiriu la liUiaUata trt
lint.
11 A. UUUUOWS A SOS,
170 A !"! liiv.r St., Troy, N. 1.
lliljlAlLT 1 VI.MNU TKAVi LI.LH
i'
lSSl Ik HVE IMTIOXS ItAlLT,
.'tt',iilB Ida
Ltitcft X un b j Hid and Ttligrtih.
11 lit ml: tut 1 art titrletittl If lit
roataiaiiiaai o tti ttiiu it atturoacaaTt ia a
atait or Tat uai..
In t'bllttan I" lit 1,1 .h ia.rr un l wpHirll bll
ill. ttir Itii.tlli.i 11 .nt uniy tlttiv itpttr pubiiibad la
ti.itlua Wtilrti ilpHttll tl't pltifittl
I'Ui'liltUulJT I.ISI'.'OH LAW.
it nut uf tli itt.iif.li tipli' l it't nl itm riiit, af !''
liaiiituw Intlit ""iia. ai-ti iitiiiiiiifijr rci.mttta'btl la
pnblit- pitriii..,.' l.. ibf Mfi'tiilva Cfutiiiiiii't v! (lit
OUlt Irmpiiitlii-t Ailiitt't'.
Irruil til W.irO fi't law la Aliaaw.
Till: BOSTON TUAYCLLEll.
(Itiai-Htvlli.) .. . ,
PL'llLllil! Kl 11 I r I ' A VAKli 1 1. ill A T aiOIIK INKS
irrral- (IOU fi ii la Aa.aaot. , ;
THK AMLIUCAN TlLiELLKIL
(Wntikly)
ri'IlLlHllHI 1 UCLHIIAY MOUSI.VOb.
I ciiii 1 IMl at. I tar la Alraara.
Klv ( i.pi. t TM
Lit l n I upb 1 , IS 118
1 wtniit ui.ti ( ni Ii .. 5 HO ,
i'na Kntii i !! tim.r 1 1 ii.it (oattiaa
A (iiriiniii by lltiirjr l r! l!ti,litr; A Nt Ltftrw uf
ihtiMi't-l: Ail lint m at I'y Atlantic CaLla ; in aa it
e. Ut illiy .Mll; l.auat Ni i by l ultartpb j Itili n tl
iu. I.iiii"rini Ariit-it-tt.
A iitui! .tiiit-y ; ( bnii'i' Pitftry ; Ut Ilub.ut ; Flnt Arli;
Mii iiiitii l lmar) I'l'i i, .1,1.1 i I'liiilliiil ; a ('uluiiiu lur
ritrnii'lk; ' tif liut,t. k. t-ptr ; Vntlunt llmiil.
A lull irp.trl in tlit- li"in Mikn; In itliitw ( tl
tlr M ir... i, t ,,nil.riiltr (unit Multl ; 1 tit IjunM.lp
Ai'Wl. '
1 btitii piipristrti mailt, up in ituntpitt tiitif, nt. pit"t
it ;i. , 1 ., ri.t.un of liu'li Hit rrnlrr In nrli ltut
int. a 'inn p. u. Iiu in ..I ni) I I.t I'tirri nltilritlt. btnliir liit
i iiii.ii, Mm), mnl Itriiitrr I cvluinn, (bt llouwkntp.i
a i'
I OSi nil fur a tpaclim a cuby.
WolITU 1 NUTON, FLANIiKLS 4 .)., Pul.lltbtrt,
ll i-liitt bin el, '1 miflli'r iliill.lt n ( , l. tmn.
44.'i
L. C. ORVIS
Offeri fur ! at tha
Equinox Drug Store
incrtuii to ai-(itloM, vii;
Drugs, Medicines, Dye-
n ti, oilh. txriut ta, ptmitirs, ioiit
riJOY OOOliM, T IB. HIATIoMiRV, tI,
papkk, pk.nh, iii.otti'i:h, ( i.i , rr.Ainn,
PKN( I'.H, I'KX'TL I'llAIil'l.I.n S, IBOTC
(iltAI'illi; ALU! Mi, POUT foI.HH, Wl.Iit
till X V.S, HIIVA VAiVK, MITCH IIOXM, TOW
l.liT !"Km, ( OLtHiNai HiITLli, C1IINA OaV
N A Mb VIS, Ac, Ac.
Sporting Goods, Kendall'i
I 11 HI: V'lM Kl ril.'H, Ni.'T PI.I.'M."!, AI1I
rii. ASMM. hMoKIMI A CllkWINU TO
PAllO, i-ll'kll A'lOilA'.lO liOiet, iUOlM
ETC.
Jul net! ml..
Inra' hlnf ti'w, nil), a tud rtrtaiaittA
lilt. H I.IH ) It 11 lA'm
DANDELION TILLS,
aid
VEGETABLE COIPDUND FOR SCI-OfOLI.'
If wht ymx wunt It not la bU fc, will or4r li wUfc
SPECIAL NOTICE.'
The tt;brr!l .r wooitl rmpwftlly tif t tlie psl.lli
iliat b b'i pn-i,l i he limit a.'.'l h kit bbup, un,J and
.ifi-i.pird by O V. t'.ry, al Ar!!n(fn, fur rl J'trt
pt, n iih (hit liitoa ina nl m.iif.-.turia(! Ii-K.it tnd
hbort tu walT. I mitiil'l ftptlfily jr,tt tt.t irrn-liian-d
putiniiiH'' bf Mr. '" ruaitrtfirra. !b m ttittif '
ii.-w tri" a. 'ilti -t 'b'4 W tail, )ilJlii myati
(udu ali la idy pnarr lo (tit aaa.
CLLMii.NrT 11. .VIAULT.
Il .illi" I't.fil ih td.irifn if wiara.'tMiiifr . pari af
my builM t ( . h. vSfc'jit, ), h, iit w m am.
I !7 fur tii, i.,t ttt cit, jar, I r-n tbrf .ily ft..
Ui-i. i b.tfi In iiii bu i-b bin uriidti. P-r tfiU af
r ji'.iniit I mn ri,t.itb.d biii. in., itti-'i'- at. traiua In
lb- lir&'Jy M id., ia p'lr'.tiit'it, tuil 1 lii'tid It, k.p al
til lifl.rl fnll ttiM.r tiilritt uf llo.'rt aad fliUi-t Hid g'jS.t
u tttia lioa, tn .klcirlt f..f tin !,. s !",: uj my nuitwriu
riil.iiirt to Ciiliiiuf tb ir patron ia. My l-rlr-f ,
fink will bt itiii la '!, jrkat aia-li Jourf ibaj
ii'l.'a.
i ti.'u A-i-t f .r :.-
Singer Sewing Machine.
ll.-iTii.-i; bit) ati-J 'i"J K'.ny ts.'itrr-i: i:-, U; a. I ffi.il
ii..t tJ t tii, in aar apcl. ( ..i a4 tbra
l!.r tr. fcai..f si 1 nlSi.-r. Tray li a4raal(a
thtl ii'j ickir.'.i.i:i p'j.
o. r. coy.
Ai-raf., M"'tk I, IW,
io m;v ji ajlnksmks !
Sin;,!' arid DouLIfy,'
Hit t"t rt. ' j. f r ib. '
f., I . t bt..
1-f.lu.i.. y. . I l, IHT -4!
K to-iLKJI
House Furnishing Goods
to W,.rU it t.:3 ' r?,:
tt Ij-T hi aM-I.Y A (AkY.
' rtr-rn.-. i. : l.'' . Y
:t

xml | txt