OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, December 07, 1871, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1871-12-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4
1
MAM 111IT:K. VKliMONT. TIUIJSDAY .MOUNINC, niXK.MP.KK 7, I7I.
The 31 nr!iM;T l"'Uii:il.
-!' i i i ; i -, m 1 1 . i!
li V ! i. M'!oMi
i a : i;
van- jmi ? i '! .-. r.
.. ' l A . I I" '
ft i 1. K I, I f li 1 - -.1 .
lU'siM ss in;i J1.
a ; :m
ai r.:- vii ' '. -t :
V.f .
a i J am. ! '
t ill.
A T ! W
" f V !
A 1 ! i'
I
r,lt , .1 I. :. I ' ' I i -" '"
i I 1 . .
( ..... ,,, v.... '. V....... !
r. li u.i'.
AIT .Jil. V:h ; ; ,;; Af in,
-, ,1 l.- .M, .
,, I . . . V. n,,- 7.
J .. lult HI.!. I r.ii.
il'f.J!'.M,i Wld'-- .-."I I "I. AT I.A'.Y.
A
All A I.I I 11,
Al l'i:n I AN m "I .- I ! ;; A ! I AW.
-,4 t . ( ; i i i ry,
.Ml i,
I i , I i.,
I! It.'. V
SI '..". I. : '
VtTlJ.i :1,
I, II. Ili .l, N ' VI V. I'.,
VU:,. In ,! 1.
T II V I ' I V V A N I S Il li V. I) s.
ti ., I- . ..-i.i ., -, ; i '-t t.
'!.' II t- .V 1 1 I .
1' I. 1 I - I ,
.",." i,, . .,! i ".;..; M .i II .11, Mm I.i r Vt
T-'n," r.,.ti. 1 ",i
h. h t i.r.M'.s... m. ...
I". S, l.XA MIMNti M.'lir.t'." 1 nil INT.1.U'..
I'd,., ...!,, ii,l I'm. ti. tin. I'm!, Kit.
A'..t.-iii I .. v l -".ii -1 ii ......I Ir.i-i.
O,! T .1 lie
,-f In, lit-ii. 1.. tm,
IV- !.! I'.'i'U, Vt.
....
1- M lt..l.iiV. M. It.,
'
1' II V X I i" I A N" A n (' It (I K O N" ,
All'tiKt",. . lilt -Vra.il,c
V, ti . riilt.l.tr. M. It. ;
AiiT i.t. .ii, . nn.ii.t.
I'lliMYIV.; A'.'li M'i.tiLn.N.
ii.') , n H -Tift,-.-.
1 . t . ti I. Hi,
W if If-!,',.' ai.-l I; I. I . u I in
t . , ...
" tl.I'l iM-V l-VVV .n...'.H, At- ,
('.,.,,! ii,". A r ..mu, j
' 1
11 . f . li A t II ,
t.i'.Nicit a, i -i .. v n i. A'ti'.Nrv,
In.-. I .! ..! A.." I it .il.
AiIt..T"'i. - - Vt-iiiI. i
)! I -it V . f !, .ijt .! i : .1 In,' lii-ili tut'" t.l
4. Sr i
I . IL cut,
li.l .. AM. VlHi.
I "..),. ! - .a r, j.i !
ii.iij. t A . . .. ii .
-!:i. Vl.
ii. . t 1. 1 r,
J! ANITA' it (;; ,; ti. i mh AMI Sif
v , . ti i : i ti , i r.
' I.ii. ''. ... , ., i I i , 1; ) ,.. , ,.
... '. '' i n- titi' a t. i.,
-'..". '", .11 K f
txir Mii;:fi a n r. v sv r
I .. .. I "..". , :.. v.',
.'. A t ii.lslN vi;,
i- ii o i t ii ii v ii r. I. ,
lv t ,it r " i, v. i.i! j
i; , t! a- . i.t. it .Si.
I.. ,i. 1,'. iV l...
1. t C N I ii A i' 1 i ! ti N i. 1. i.
I t-l t. li'.lu', VI.
uu I
li . W . C A t I II Ii Ji,
M , ..' i ,, i . !
mi!'. ( ;!.. ) i;us i m. i vt,,tti,iK it y.r,
'.!. j. ...ii,!,;, -, , ! I,..-1 Ai.Trvlftt, Si
l.Ut 111 ft : Mll.l"..
It . ft j, i. aruus,
Vice f 1 t, - ... , trr . I
H -in ii4 iV . "" .' T : ' -, .,ll l!,,f . ..
ml i , i . s i i "ii.. t. : ,
o. r v, j, ; n,,
,i. C, I i
I- u i . i. ! -. '. i; tr . ;. itx,
I' - .1,
l .,S U It 'l", .1 s I
1' A !. 4 J. 1 '. i" HUH,
IDs : Ij .. ... i. ,. v-1 if - ,
I-;.Y ii-..'!
Il-.T Jl,-r I ' .... '. .....
I .1.1-, ','
I "itii v.,., ,
iCtl- I
..j. ! s, r ;..
Ill . r. ..!. A S-i;
-.f . I. -
t
4. t . U I I I ! i. .
:'.!, '.I,', i i !..,..
it i li i r f a ;. i i: ac
I.f . ..i.i",,' V, ,:...,
I" . li
I. f 11
l i.i . ia t.- i f.:i , i i.i
fit i V.
A f
i. i.i ; i .
Hi..' '.ii:-. .
el
V
il ":.t.v,t a i:i :. t
A Ii ", i! t , ! t T ,
'.-J ..Hi"-., It... S .,4
I u'-s. .S I f 'i t -.A s,,..
tit. i-.i ' t I.i. ,i
. t, :& t ..I
u.i, -1 '
! n i:t
I
. -i H i. Mt '
i i ;, i; 1 .i. i. I ,
K .. J,,
i l, : i - : i-- ' .- i:": ftcf - t
. . h . ' - " '.
1 - - ! M".
. . : ; ii t.'-W i I I.
t V. 1 I. I. A 1 ,
1 I M I i HO!' ME,
v.. -! 1'
! !. , 1' 11 " ' 1 s .. ,
is; ' '- J!""1.
H I . ;. i;r V, .r.i.
r i f i ..j.i.. t, i
mi, :
. i, VllEK-.M
)'. V. 5 It. if!.i--r.
. .. J;;- t-. O ' I
i . i- .. i. I. 1 ' ' IS ( i 1. i.,
. t, V tm .i.t.
V.. M r !!. 1 t'- ii' t .i.
1 II I. I. I M II i I M ,
l.i:.t.'-'., - - V.M-V.I,'.
IKS.I 1. i i". !.". i . i'i . ; .in . r.
"i , t l.y I i -.. lii' r. ; ;iy
r i! i: i. i n i i, i! r s i: ,
r-.- I ,. ..
It ii. ,i . - it .
I tt I, 'I M-'Uli T..il;,
. f il., M lii'l IH II "l.M".
.! 1. IH I I. I'f "lM r.
li A :, ii i'i I 1. I. i! ti I' ."i I.
I'.V j , V, . ( I, t ti I-.,',
fill,, 1 I"') V. o,,. ti-
tt i ,..ii i ' ..I i inH'.-i ,
, V, i i. .,'.
.". ! ,. ill'. I It .ul.!'
(.'. 1' y
i.
9t I ' :
'"1 .
a 1: i. i i. i u s ii i. r i: ,
A. i:. r..t .'iii r, l'. i.'ii' i ir.
A l : "I" li, V t I'" I :!
W t, ; 1 N U t 1' .N II 11 T I". 1 l ''I ..l"ill. Hi" llinillll. llll'll. l In Hi"-
I. I'd. IV. i',tKH; I',, pii-tfi, ' Huh. in. il lie I'i.tllil liiln.eil' Miillipin In-
, , ,. , I. eel nil llif tlf.k-.IU.il t illl Ulell IlifiT! ii
li l"i t. , l iiiui'.t.
, lid .t. ,. i..i',..d..i. I.-.- MiiniiKr IkhhI.i., 1'1'i'"-' I" li'T'l li 'i'llciii il.iiml li'iAiii' "p.
' r. a. ...I,- in .i " . -I. I. I it j .mt M . MllilllV .leilllv liilZ " llAcit till lli III
; i-K nu.r.i ii'il :.!';,
' J'y (., n. It. I mi-, I'm., Vtrui'iit.
I ( I, mi-ii ,,li is ,
i ,.,.... '
l; H "i'i- Iii'... mi '!."... Ii'-i r. Vt. -
t. t .'I 1.1 I "aJInl , l't.lut, V I. ,
I 4:i 1 1 I '
' .... ; " ; " '. :
II I. 11 tl tl ,1 1 V II 11 I H I . I
I'm l..:.iiil I
.sni'ttlV I-, i.thktMtm Iri'iiti. Iff ;
1 Hiii..,.,lnl 'A. ..,!!.'!! -Tic,.! y.-.r r..?ii ti ... r
I., ,, i,,; .s, Air ii ih.i:l..i.'. I ij.iilig, iMtu-
11, f.-. II m, I ,-:",. I 111 llll.h'. t-.e
i"l-.,..r 'I I ., J'ji v t,..m .Ne Vol l liy
I i'l1:J''"r''' ,1L
J . I. A N H (I N ,
eiuf, it
IIi'.nly-M.i'li! IVnt.s an,! ' linen,
" l.i I .-'.., ,,,.1 ., .1, til ,11, ,.,"., l B
"i" ''! 'I ' i'"" '. y.'l I 11 I'" ,' inn. Hi e U'l:.
M ..,,,..,., ... .f..l. At,,
Ui.bl'i'i- l'..,.lrt. tlvt-r I'tiul. Over lioes.
S. n' Im''.i.. rtl... I.'.tl Viilil'Vnrili-r.
t
1 I,' '.. ft.-,i...
1 7",li(H) i'uvt'lnpi'M,
t i!,(, J.ii us ti. ,,'ii ,,, I r ,., Kv.ry :
in. , ,.i ., ,,t. I i.,-. 5,
;
w 1 1. 1, i a ii 1- a t r u s ,
,. .(., I f, I l M.i S f . I,
' g .1, il.i-.i- If ii '
I.-., i'i' .1 .,".,':., r . f
Nt" ' I ' . -AM. I AM'V I, i I'-,
I v ', P. f -v. 1 t'l - i; I'
A.-, i - ii- ! ,i li.- v t . ; ii 1 'I
... i.i'i.,.,. f "
1 1 ,-ii t ., 1, , .
,,,,,, .
M -!'' '
'i LI.1A M VO.il.lS,
riSNii ', i.miM'.i; ami
I it ii e r 1 1 .1 11 1' e r '
i n p . t 1 1 .1 11 j, 1 1 . (
' ,1 M. it I k .hi -.. v, 1
" .. li.j.i .li, ,.!i ,1!.
i Mi .I..--..-. ,.'.. .4 is;i.
l-lt!- ,
; .1 A V O li N ,
i.. ..,.
li, Jl.i.Tit,
t",
: I
1" ...f! I.. II, . II in Ii,
- r
1 i I , ,', t ill., I,,- j" , , ' ' . , f ii.'- !,',. t tel.. t
: .i , I. . i . . .. j i , t ...
' A i "i ,! I - I' , I ," . i 1 I r. ; ,W !'.. i"il ,1 t t
1 li i .". v , V I . I - I '.''I I"
.l ti.l.h. ti Vi.l i.Nii
WVt. h X'ak. r ttii.l Jeweler,
,, i
U H.-.i i - ti.'.k, I,-. r-itf ,'... nt!,, f,;
:. -. .:, i I, ., ... . i ,-,-wim ii,- i
i - ., ... t ..,.:,!,. . j Im. i
I'., -ill Ij It 11 l.i- If. s
, t, t,tt it .,, a t 1
l,i. . : . . , , t i , , '. i is i,, . i,i ti, t a.
1 1 A . : . i.,. tt .1 -i.-j l t.. j
i:y,i"c;.t'i 1 . j.,!..' II. if Iwtue Mute ;
; :.',;, f -.i M -. ' H.ii ,
.V.t . ': I, r Van, .i.t.
t' Mi l"!, MM. .!:
v. I ! I. I A,
Fit t TV I . I
1,1 If '
- Y, i '." nt.
. i .i,
. rf 1,1
,-j i'. T", H'T,,',. ft. Hi, 1 I!:U !T"l l
I liliil.t-t
Il ! T - ' ' i s f . . . . , .- .J -.r. .) it-cx'l.
efT
1 li ... M ' . i . ,1. I 1'. s -A.
I",
V. Ii I LAN.
I . iti, V rn-. , t
i.
I ) !!) Ai.Ni.ii.:',
I", 1 , ia
I- .
i:
til . V- it
i". I'"'- ,
, 1. 1, 1 . ,.. . .
,, Iiufi,, Sii . J, ..i.e, A $.
i ; ir. vt .':.'. r
,1 . 1 .. . . i 1 .,. , 1. . 1 ,
i.f.i..;n J JmjU. 4. it..
'lumiiM. in uu t i.ihum .
v, V
a .11 t.jl! t A '!'.!.. in-
. i, i u i-uit t . I i n- .! k t - '
J. U ..'tl I- ,.iiil. .i.i . fj.-fl i,i M':
- . - ii , .! - . C.i- -ii U'-tli -Mi 1 1.
'. ... . I "it I Nt .1'.- . i.t t . in
; '' i ! J-: i i.i 1 1; , ! t -n-n-til i( h'mI ,
If i ' ! t . 1 -
.N" : I !, !. . Itnim.
U' I .l.t.ii'tl ii .-!; I. ('.'iiiii
j.:;. ii,. u.r I.i-. k. jsihI it- vr llji :
I ii I- 'I .'!!.
N.i: I . ....!. ' !,.$ )t !. I !.;' l
lii.i-I nit !.. ins. ,
I.T, .,i..l ! lit lU,t tt-l:f.IYlt I I'-
1 f I. :' '. :, k J Mlllllllt.'t Hll, tl ll.Ult
l. Ml J.l . I' !H tl Ml J.il , 11.11, 'ii it V
li.. Lu! I, , i . vt l.i i tl.ii k nil a ti li i
ii ..-it I' I ; it. vt i T I, ii i 1 1 lii'ii.i' iii-jt.cx lot
iiif hi. I 'fine ai'iiij,
v , j
u".'., i s, . u ."
I,,,,; i.'-.k. I .1 i'i,,!,' If ii In i", n.'iiiii' kiv ih,
... '
if. 1,11.1 lllf. if . 11111.121..
An imuimiMit .Suit ,...".,.,! N-.l, Htnl
. I . 1 .
I. Hill I lllil,., II 11 111:111 - 11, ht .
I ii'iii --in I" In 11 it.
N lit , w I1.1t'. yul in: . 1 mi, 1 "it iiium?
1 ,t 1 , 1 1 .... 1 1
""' ii.ittn ..'it 1, 1. ii"
icu'l !.. ,11 ii it'i 1 1 iiiiif
In ".'t ..1 11 c -u lliiii Ii in ii:nv 11 S . v . I
iiitv.it s i kt it ;!,! fii
, ., , . ,
fin 1 111 in.,
1 . . . , 1 . . 1 111!!, ."I US.i ".'tlU'liml'.' ICIIliIO ll.Til 1 ... .
-, i.t 1 . iii-if Ii I.. "1,11 1 y li.-i l,.i Itivr , , w.inl. ttiti i--.t.iti.l tit v ftiti. ili.tii. I t-iiuM
, . I , " : . . ,. ., lIl'Tl Tl 1 1 II I1 fll lilllll.mul lln lilt li-n ItT" I . , "
..I., i.e. .Mi ii. .nine 1.. ttlicti p.-Miiy. in,, inmv j.T'1 luilil il Hits fi'iii-lul iiumi)
; , ,, ., i ,i ... 1 , , . 1 bill il m 'i-ii I mil' itt'Uv litlic li ifinl. r . , 1 '
.,,.":l .! l..... lu ',., ml ill I ;un!i:ii, 4m w;,0 Vl. v .ilcn.vrJll,;U tvi.ri,VOI"Un U.i.tlll.l 111 l.lo, Until
! ', '""''. ... ., . '.mi',- r-niil i'i,;::: .r,l. ' ) I cuill.l ' i ' ti up a I'i.'X' ol' ft tnii H lieu
f.li ,1,1' -. mi! I HUM' ttiiK- lu ill. it-
. ... , . . .
" "'" '" ""'I". "' 'I'.' I1' ti
1:1 till tni.il! Mi
'..!tl l.f it liiillliif I, I" .Tin lu.tii, ititl .
IH! H... .. il tflit 111 tll'llll y
Ncl.ihif I i,'.,v. I...vp inl1"1 l"iit"n".vt. ,.i.rv..i.ii,i,.t,.. n.iUtrr
I,:.: U'i il I likcl ln-r pre it
- II b. ,.'.,, I,tl I . in'. I..-.,. HiinMn, ... ,
v.-ry i.'.".".'.!;.' cnl.,,,, ,1
. .... . .
mih'i' 1 l iii IImi nctv.. i er .limilit
liiiV.' III. li "tttl til' tin) I 'lit." Iitll .1 p!c:.,llil
: :n .jit !i !i , 1 ,. t ". t; tic- I'll en in lor ,ii
I in, -,t , I i.,ni!-l.n e, I'M I'l liovv, iiint ttnu't
. I. iitt yuni'fil met lli.i-c luilil,..
Neil Iiiii. ic tin li l), bill lie ii i! it' if lie
tt.'ti.il like In linil liiTienlli hi. In c inie
it li'i i nuiil ! ieiiii su ii it tetiiiil ly nl' l.tT".
. wt.ii, In l.i. iili .i, cetiiliiiii il i tei v j;r,iro nl
In ml tiiul liiinil, ittiil pel lei'limi nl" Itit in
ill.. I It ill tlil", l I i II .111 Mt ill llllll, I' up it pi I
i l! u ,s '" w"lk '" '"'").'
j lli'Mlxlit", bill I tie)' were lint .tibjeel It) l,i-
i will, iiiul be Imtiitl biiiiM It' in jiieal itiili-
' iiif nl w I itini! I lit' Hi. ills., hi. Hii.-iiM' llir.i-
u - i Sl i .t R. ,,,nv. Oil.
. ....
Ill l I. II llll'l Ill'VCI" lllipplTIL'll I III
.lull I lie bi.til,, ittl hvviu ii nipc., tnni
1 " 1 1 '
witit llnil me. try, In. I, bifimay kinil nl h
l""K, p.i.etl ui.lie. iliiifly tttiioii'i lb.
u.i ,,K ..... ,1... ttiiii.ttt t,i.,it i.i a. Htm
Wol I.I.
I, ' InHTey AMlloil ll H( Illilt 111 llllpfiiV"
I bi.fpp'illllni'ie., I'll" licit nibl lutinil
! llllll M-iilftl lele-n-tele uitli Mi. Teniiili
,
I'll a ctf) lltll" Itmlli 111 I M'lil-lll.l
Vitei t.
H ,1. ... ,.,,,., ,,, I,,, I
' 1 1
j lr te.tr.. live.l wiili an iii-lil-lier liilliel-.
J .j, An i i.e.. nut nl tmir litimlreil il.il
jl-'l a)ear but been Ii II tier, wliieli 1'
j l,,;'M 'U'l'lir't all iteee.-aiy wants. Sin
i wa. tint n.li.iiii, il In ii.-i'l. Iii raniil iiboii,
in,, nt II, inn-.nine tv,, nlil cull ineniii! ; ami
in . i in unit l-nl me, Inai I iilitl Mlili.l, III.
, ...
111 I" lif.pl.tllitilli'e. rillit, lull)' sit -I ill lie
i (he I, ili i.pinimi uetiHVeeecil N til I il'n-
,..m lit i I her.
. ., ....... , .,.... ,
,.,v ineitei.if; tm. etc,, , nn, ",
... . , I ,., i.
iii.vc, nun nm nnin; o.i) . p,.--t:'i eie in
l,..l piipmidnnil wi,.ii,",c,!.d. (If nli
li. l til. lie il, ll.iil!l.lli, c, Ml-, t'l IlljliC Iff I
, atttavi . Id ml t'-e lw inniiy tnei,
i m. nil nn , I. li w.n ifin .he li.nl 1.1: i,t
1 I, i-t.tii to ll.e ,iii:i 1 .1, :nh M i". I-'at n hum .
...... '. .
fi,i ,1 , 1 e lie 1 1,1 11 e, ;, - i 11 10 v iM Iiil ,
., ., ,, ,1
, : ,.' .11 1 . ,t - !,l"l. . pi I -f Hi I" into neell ill
l.i'..- Mi. A !.l"i. V pi 1 , ii, e had heeii a I
in. ..,' 1 : Ti -1 ;. ti ! . e '",' si e ill," I t 1 - lt:u i, 'it
m. i.t 1 fti-ii.tit. H'T ,",'.! e ieiii i.t 1 -tinil, it
If 1 lint -lie ! .t-d ai.,1 li.i l iicei-ptftl
In":.
1 . .1 .. .... ..1..
x . " 1 i 1 1 ,1 ' ' ' 1 , 111 11 1 , iji'-.
" '' " 1 "' ' ' ' " 1 ' "
., . '.: . ., "
r' ''I' ! l'" '1 ' "
Hu n hln.-k,
! iii.'I tutr hi. lid A.lttoii wiiiiti d soiiii' t.t;
i., e. .. , ... i. , ., i , ,
ni-' t,ti" i.uiitiii'i iiiif.i-iiini i'i on m i,
i . , i , i .i
, . -i , ,i i . , . ,
tnni- vvtni.il iii ike lheiii km, -, i inn nihil
t . , ..,,... , . ,.
Iv Hi i , i j ii tail) in tin- mniii.iti- I "l:,li ni
;.i .. -t. i.el. ( In,, !, v. .,.! Hi .1 l.i
i it i .i i l i.. -i . ,-t ... .... .. ii i. it i ii..,
i " ' ,( n ... v. i
-iiiiif i '..iii! I, ct f tit ii p nil) l.iiiits in
! ''' r.
I I . , 1 tl -e . . ,
I,-.it :.ni .in-. 1 1 in ..(-, in. ic i. iiimuiei
, l.i.i..' I
, ..
., ; i.n.. .peni :h ,,( ,,,y Intl.-
- i,i
'""'. "lei 't"l b... i.n .'n,v in-met
II. . . 1 . ' . .
.... - . .... ..
il,.-
il V . ViiiTI-
i "' )'"! lliiVell.l- li.l Illtil i ft Vilil lit
' )! Aii-iiiiiniii ni '." e, ft i i, I x i it if v.. it
ll .Vl" )l'i I
it id il. t i,;n ,.;i-i,ii t i.i i f i :
i., , i, i "." le..i.i' an i.. 1 1 ii
1 t, i t f 1,1 I , i n if, ti ":ir t "i," . if ,i .
it.'-fiii.t ii tAif luii.e, b.tl l.r I nllli
pi .. i,., i.i;. u lilde lt ti,t. I, it .. mi , ,
I nl u in- t..u
. mi , ,.'!-;, i,
Aunt 'll...i,t..t Tcli.pV, I.i wl...m I in- ' hi i iftv .' - t tl Tti thai Iciutm In ttie . 'c-
t!,.,!;i.,,l tmi v! i!e- I'i, if i ii i, iimi. . intii.u ol nitr lit-'.', at.l in tiii'Tibine it
Ah. it ... !: iimi: i-.i lv,lie,r.i,ii,.ibel.ikiei; al.iidi., p...ii.,m, .
).,l:i.- if!) ; I."" I".". 1, ,' , .,: If- i.) pe:'i. It" T.l III" I'i '.iti.. I'VUl'l "fall
: ' ' ;..,!.;:.'-. I y il."h..t..im .i.vot) s- N,-.
Il.'jmi. -.! f,".f !,!t,,i.".! Il, ,ti. ,i.,I . I..,..-. Vt :
.!,".;,,".. I, .if ,ti.",.t Nu, in. hfeii in ; "Vi i iiii nl i.,w lilt the ii red in t,,-ti.
I ji nn ii I t iii ti.'. n, i l..ii tbet j. l.i.i i.-u r-.iitiit.il j.iit!n-"!s. in liinr.y i,t t.'io tim-i
t. ,.i.., u.i in in n. ) I,," le-t tu I: .(if.
a..,' ..i ttt M.-t sitiii-, ttiiii-l at nine!)
, .
V ..tl .ami .Lii'l.."..
. . .. , , - ,
Ail' it. I. i.ii','. li,, Hi-"." tsiii;". ,l
. r. .,.1. 1: 1' t . if u in .:. , ; I (."o Mi-.
A 11 ,1 1 1 "ii ii tt if ', h it ,- .1. 1 tt m .
The 1 1 nr. .1 :!.! t . i.i dtn "M r c. nit M v.,S,... ol ih.-p...,! I . of the ,!:,!, v dl.elii, k.:. -,-! I a he diet linn r.-tu. u ! U.I.
..... ,11 , .'1, .. 1, i'i mi
in" , I. :,! .1 ,'. ii.v i. !.;;!:eti.-d .Air. a'l 1 f Ibi- ..!. 1.1. 1 n 1 ,1.0 -f p. pi, V- 1 1- a m imt :.:., to .i, n, k ail ll.e water
A- .'.-ii'. m.,.,..dl-, ..me m-.ic iii.,1 u.-.e ,;.,, V..,.t lea'. :i 1 r s'.-ter N, t. 4n!.-d. I.m kt i-nrv iln,,,,-!.! l.i,
!,:,:.'. tie i, ii, i., I Ai. . s". :i in ic art
vt,,. ...t r, .t.e ti-.-H.-T 1
n. ...ni t I ih r . ... r p it t
, --i,e la Let tl ,1 11, ,t i 4, I.I.
.r Iff iMi
it,-. Na M.",
, CVii il Uv i.l U t.'t.t.is l.,ttt-
,.,,,.( (;.,,,..; j,. ,,i -j t."t. f -r ! i. i!,.i!i-
1. 1 I f !.;,!. -'('.I !I1 1135 tl'Kil'jJ lull!
i.; v t-,,.1,11..-.
i l m t i an ! I i "' H"! i'i
!. uniat .'.i re, aiitl l!' l-t nt. mdI !. '
!!!. A''l a Mf.- !!, -ll'Hl
( ( i .fi.ni.oj M:- Itiitj ! tlml liatii-
l.'-!ll'l n III !':"! H'l Clli.-lli'lll.
Ix- i -m'il li. l Ihii.k nf !t'' In'!,' I" 1' til nit
,., ( wi,i,, In. i, hi nl"
1" vi t r l "ii - ii irui to in i n,
To ',u tl,: ilut nt i piiW hrr wiihM I .
I I .'-i', I'lit ii il.'l iit'l ntjuin? liuiiiv tl.it hi
! i !i ! I Hi tl lio l.ii'l li-' li'M'.l t'li:ii !i'
j -t l.'ii -he ii mi i iht'inni t-iif w.it lu
; in. ii r . :
A' iin inir Ivvn vi'iii't! I'ii-n met. Thi". ;
liti tm r.i"tw!tv. ( 'Ji! Ifv, i;:n U miiu-.
; 'i ff(l nh.l.tf, liaili-'l N..! li liii iU l.illiiiinr j
in:iv. !
Wf" ..'.I h ,v. ,.T. ,,H I,. ,lv '
I've ben M-O.H..I...I a'i.1 .tin nit ..l.lL-c.1
i l 1 1- ui l u ("I t'tui nt-u i hi it mi iiui I'uiic.i
I in ... I; m. la.o. li...!.-:!. ! .1-. olu-.. ; il'
j I I'l'i'lt 'f i.-tUiiijj a fi.l', lit il.,' tint.; my
.' lif'.il lf,tt Mfliifl inili-ll .if ln'if mill I nm
" '
I,,...,! I,... ,,,,, iimi li ...fln'i. iu.,1 ,.
I,(.....i...il.,l...... I 1 .!. .. I.
'
. "' "" ",':,",, ' '"'
1 .., i- 1. . . 1...
,11' 'l,il l itfii. 11 11 ,i . tfiii 1 I lint
t;,t 1 wi t'K n tfii.i; ti'in i s;
l!,:i I'm" il. t;t-l!if-li",. Ill it f'tin. r nl'
Mi-, TlT"i 'cV llll'll. A'tll I", lit" ill! j. IV
.ii",
1
, tl,, , tt li'l. . urn. tin- 11111 C"ir'i"f it-
it.'v.
....
'
1 hen tint I ir tliil It,'! iI Jin nncli' iiitiKinu
.... ., ...... ..... ,, .
I , I, l .1 ,, 1. ( 1 11 11 11 11,1. . I I ' 1 IV 1,11 11 1.1 1111 l,,l
Vint know lliti! I t.l leu. I can'l nl-,
,f .!, i, a IV, i. I knn-.v v..i ..ic rtiti.,
.... l! 1 . ; , .
- l I ii t i m t 1 1 Ii i ti (iv . tile 1 1 '(
i "IN ,ul'' 1 1,! "."
: i, in., tut line. I ,i n niii'-tv enllli,. ill
! 1
P j
i .nl l!ie wititl.iw, ele., i ml know,
ii.v nilt ire Hliil lll'ult till .Hell IntilUli iileiia. :
... . ,, . . - , ,., ilv iiiii I knew tutr peiuliiiriti,'.. Tlieft)
A.lilnii ini'lil nl well luce lulkeili '
., , ii ,i i . : w,i. mi linen. V smell iibinil till iilllei'. Il
I'I ' lie I'tlfl i post IH "nil llli" In illTim I urn-
... ,, . ,i i i- it. veiv Mt''i;i .!t t e nl limtlile, ami tin I
lititit ilnt. 1ml Ik n us llniikiiiy nl we; ,.,'., .
l . , ii.. , ., , !nille,ill III I It'll a M!IKIII! He il . 11 1 1' I II HI
.'.uini'l siiv, bill lie (li i tin! fjii In Ilut purl; I "
, , ' , , , i . ,. . I lie tnl nl my Mi.iiiiif i.
illilt iiltelTli'lllt, tllll till. ( VlTllll lillltlit ; 1 ' , . ,
e... . , .. i :ii i . tv i ' l.'.'kiTl at bun anil mi'K y Mnileil. 1 1 o
linn in it lilll.t parlor "lit' li bail M) ntten '
liecn ,, il Itv Cbnrlet V ptv.e.iee. Krc "wvt'r' cVo" " a ll"li'l',-v'
thr . veiiiti-was ov.,r'l,e Ittt.l explained j H"""M 1,1 "' ,ml "' bis nppeitr.i.ne
Hi. !.. tili.e...",- ...1,1 nl'lii. bellcr pro- " vtl'-v' v,,,-v ,,rl H l-"l"'.l
,. . ,. , . . , . like n cum.,, witb it lli; Iilcil ran, lie iii.iile
pe: anil ..lletni ta. nciiil ittiil li.iliit,
Mitt n.kttl tlnee wtit'lA In enil-iiier, III) to
eml I'l'tlnit lime be Will liecepli'il, ntlil
Ainiit letitTieil w hat a ue love w an.
Mere my lory in.ht entl, bill there is
H .' ijnel. S'lln Jjf tiller the f I ifi it rr;
nienl Mr. Mnilh liiini'l Neil On the, shotil-
Icr. titi.t mntintieil I.!,., to llif p. ivale of-
Ij ,(,
(b.in- to many mt niece? K.ti.l hcKcu-
I if, I! ill.
I ant ni;j.'t'il to Miss Anna Temple,
-if, Ht.il we c :tiet ! in a quiet way, In tie
hi in ii il out' in, mill front ln-il.iy. lint I
was not aware Ibal she was your niece?
Neither was 1 until a few tl iys since.
s In t ntir rpi'i l wav, iindcrsliind lite, Mr
the chilil of my only M.ler cun lie t:tr
ried iinwlnfi' t'j-e Iml in my Inutse.
I'litne noiv, no tl 1 1 1 . -1 1 1 1 1 1 . I'vij heard all
itlimtt it. I'mt siieV pnor poor as .InbV
turkey; and I've ton inniiy children t'
yivt' inore ill. ill It di-i. "flit Wed Iiiii.
Ned did not iiiider.iaiitl t lit- expression
mt Mr. Smith's I n e, but felt a little, an
ered, tnni replied :
I .li, nld never have .,iililtf..ed her, mid
I would relet.. her this iiimnent if l Tlie fintiial bun., is not seri.m.ly tilTec
..t,ew.l,ewereai, li.itc.s. '' The slnoxiil..ry f-laml is en,,,.;.
Nn nn ,!..,,- ; no von. d ni-l. I know I " lmt et.lart.'el ; bill ilneH not n.-. sui i ly
t,,,i- Ikn-.w the id, Mori". Von cm, ...,
. ; .
eilllVIT'.illimi, Iitll "nl li'l .:it.il,'Uoll Ifi.tll
-
oi, tl.-.n-tl,.-..r Anna. She rcpltcl
,,lf lit- Miiiie nn,! :i ki-s.
N'.'l tt 1 1 Mat, .1,1. nil lite nrinu t.f licr j
neiv fmiii d ttiiele. Aura tcfiiM-il In leave j
i 'icr all nl tt nl i! I he l i me f..r t he wedding.:
1 11 . 1 .1 '
1 nil itrin ' iiuir, :ni'i i,:r 1 1 niniiin tt iii
M w...t.t it...i .1... :
1 ' f . I I.I 11 'in, 1 ,, ,1 , 11,- , ,,11 11
.""'Tl'''" inl'1 liis Inn itv, in. d ilriiwiui frotii
I hi- ."ii!'." a sii-.tig it'itt box. ' lid:
"
I N'.-'tv t "lilt;! In '.il. " otl'te I i, d lend lilid
1 , . . ...... -. . ...
1 ii iiiiii 1 1 1 ici 1 t mi 1 111,1 t i-.i 1 e l. ni 1111
; . . , , , , 1
' nene-s tnni 11 1 1,11 one ion. . inoii-n
, , , , , . , ,, .
i ' " .
l"Ii' -iliee, I left Mich all !"!,(! lip
rtj: !,,,t (t mi t.ikcn over MX tnmith.
. .. ... .. .. ... . .
.'I, i, 'i'i the .j i ;i;f 1:1 ol tl, u e Mere In -
,, , ,
. . , , . ,
-.ii wa. ;i :ii'.i . ii iii. nm iniitht create
... ,. , , ,
, in.pii-tm s. M,mi ili.p.i.ed nt the one
: In,,,,!,,,! H.,,,,..,,,,! ,1!all.Mi. Anna
i-, '!.. i ... . i
- j I ;l HI i j i-f M ( I'Mliil, Illl Illl: I Mi 1 1 III N (l
' t!;. ,,.x, ore b'liiilied thou, in I pnitii,!.
i j,. e in--,!,. we u-fd more m-rtiiiiiv in a--
. . .
;.i..niii,' , inn iii tin- i.'-nr-e ol ,ctr nee..
I .,' .. , ........... ......
i w, i i ii-., tmi) i i ti.t i.enit.ii.
: ,,,, :l , ,,f u li.l, i.ul thi' child .1 ti.v '
'
, ,,;v Mr. ..tl t.l.' vvtuil.y i.f l.t-r. i
. . . . .
:i it ;,. t - ti) ;r - ,l nr., J II I I'M ! It iii ,
I I li..' I'f il l.ili"! pill .1 H iii iilTiOlluel! Mill
, ;i pn I i;e ill ol'l" If ",1-C.
;
A 1 1 .,i nt.
; Tic Mur-ly lil lie Mate V ni.iimainii ,s
j h'T I.i. b p i, i i.m Ktii'it.;! her sVi.-i" Mate.
,,,,,,,( i..(,.. ,, i'i,iimii,!;,!iii a,,
j l.ke int.i cn.i.!. latiou let"
- and p,.piii .ii.,e, M,e ciiiim. ,,: Ihe
m -t i,n,t l'i-i .I:-j'-pr.-dii, ei., 1!.,. in.,.!
f v. ,,.). ,,,i. ,. 1.,, -, , j. ,j
i,, lei-hiL i.f t-t:UH . ll.e
K - Vi! .H . i a . ti .- !,. M K. nl on' s
the ;ie,iict i.titi lit I li-.tM. 1.11,1 iMlte
M .id-, and i. mil ( t;' I,e.."l il. pin.
,!,.., ii, f.ii. r,e. b 1 kvtieji j,,,,! j,vi,t.
If v. ".,. 1 'jhitd'" I.
tiiHtff tilth ihr Tt thtti.
,! -; ' -
Wl.ri, w r t.l in
,.!.,,! -,i !,,...!.,.. A'....tf..- i.w. ii,.-
I. !1 ..M..a'h .,,.,. .1 V "'i..t,:..
MTtt.ll it'll. Il 1,1 'l III'' H ikl' itll If I.I
'
t'l ' li t l-'iC 'tl tl' lf I lull:!' ilnT!lt r II I It
4 H'lll! I ill Hi.' 1 I milt" ill! 11 . ll'ltl tl,, i.t
li, , ,1 mi vt.ikt lii! j,n t int' It) rt'tili !'(
)!lliill. Tli'lt "ll'l'-till-;. I ft'll a-lt l j'.' Mtnlul .!, i,i.
I'i'tf:i ;!"uij !f lioil'T'. I tluii'l kti"
li'itv l.'ii I itii. t'ti; t f. tl Iti tiii'sinim; : TiiP lit -ttin "I f -in . i :i .i' ,14 li. ii!.!,,l
I llll't lll.l.lo tlllldil I'lf l n' It M'li' It' ,U lilt' IlldUl I ill Iftl 'l. Id l!,f 1 , TI-; , ,1
lU'l! il IT'l'--tTll 111!' IT li t.'illll tllli!, HII I ,ll- U.itlf ., 1. ,, I' I I I If 1:1, -I ,! II .- '
HiHl'!ltl i'lktlll till' j .ill, t llflt III' ; .lllllliif j;il! Willi h til , '1 .,,!! !,(
UIV tul HIV lli'ti I lii'lvVi l'H It" ItT lll. I !cinlw t ii. To i HIiiii. hi c ill. : li(.. , . '.
liimiu .1 Hit. a l.ivnfiililc lime in up, ! iii i Link it ,.u' t,i ii, ir-iiiiifiT i, .t,;..., i,. j
niitl 1 tiki mi. Il iluliii i!,.iflv ItitU'J.iii il iclii. c sli.i-c i,'.ii; to it t ii,, i. tc I n m ,
itikt I infill l'fllit' li hi; i.im'iI lirii' I ; unit, it ii l,c in mnit i ici.,-.-, i.i .i,. !
'. :'l t.iUn tin- cliaiii'i-s fviili llic ' fi'i-,l In t v'iiiiifiit ti'mI ,i.i. si, , . t ;i!,.,;' .
"'a' i livt tfil'jr, i'i sue tl: It linn, limu !i,i i itr- ;
1 wwU Mui" t.'uii!l.t.ln,,.,, I" il.!.' t.. -...,(,. . A,l-"
!M'J w ,,h U'M N'"li--Hy
... .... ,,,,..,., ,. tut.
, uii.l Iii, I,' il', ..ill ,.
; " "i'i"" ""
I ........... I . t . I
I --
M-'i llitUiHl liroii ciHi'.iy titiii-
... ... .
1 11 11,'ifii iiht: Mmiiiii uiiMii-ii
1,1,, I,, , I I l.,l,. 1L1, 1 . .111 n r 1,1-.. 11,. ,
"'"""'"l 1111 J'"' '""''l
, lilt" l.lf'l ill 111 V III llltll, llllll lllt'll fit It ll'll" III-
. , '
, H I f III lilt lift, 1. II I'Vt'l'V l:ili ll.l1! Ili'lTl
...
' It lll'illlKt'll llltltV l'llil-l"il l,t" 11 lli'Mltit,
1 ' . . .
' 11, Tii. ii .1111111 .1 . I I link tin 11 lii'i'i'i'i
Ml. , .fti v t M-niO. . I tW'iil, iiitil.;.
-. ... "
i UK' It p. llllll . Kii"K Hint l.illTV ltiti.lt HtlMlli iikini. fiii-ii'tt- .ii,,1 iu-...'ii,... ll
- -
., ll.lt.T.
I tliDtitit I v it ritl of tin. Ii't'iliiiclie,
1 1"" aKnM..bli , t iu ll.e noxl m'.r..i.
il, ...... I,, . li, .1... t ...i". i . i
, I l. ,, . l'. illU lilt" t-tilll tl tilt! I11LMH
I '.--; H. t, Mill vuic, , ,.,
I ,k -ml, lV,ki,.
I ili't. I wt in ii lit ,1 tv it ) to Hit tlcn-
It.t wlt.i tm. pnlli tl 1 1 it leelli ol tun' l.ini-
' "
ol il.
1 lull) hilt) wlinl (lie tii.ttlcr ns Willi
ttte; lintv 1 1 in t 1 btnl been lip till iiilil
willi it Intir Moty pain: Initv my tvil'i; bail
been ibioiVTi out ol lied bv lite violence
'
ol tny uiiiii inf. ; law
M, . . c , , . ,
u it kt'd tin: if I woiildn t il down. I
" vv hat was once u bo.sl.eail, lint
j now nil (town anil newly carpeted. He
UM i),u k "l"''"'( '"X m'H".
itml went lo tishin with a iiiece of watch
spring. And vvliilo lie nulled bo ronvcrsed.
Siii.l lie:
Yon have caught n terrible hard cold.
I have.
II seems dm trouble, is with otto ol the
bicuspids.
Of course I ('idti'l know what a bictts
pitl was Iiiii I tlimiylit tt wouldn't do
well in the bead ol 1 1 it; family tiring stuck
with so short a word as, that; o I asked,
with some vijair,
Which one?
Tin; ininetous, said he.
I titn filad it ain't tiny worse, I replied,
lhroiviur tt sijjh of relief.
""ow l"ai lito.,s li, t'.istte.
, p, I lo benr liiat. said I, wliiel.
i ' '
I .1 ,,,, ,1 i , . i n lit ,,i,.
'
I . in ' . 1 1 1 1 ii.iiioi ti n niiicii, in,ie.siii
'. .
' tv:i. some line" I h:it wouli sin . anil II
(,.(..M., .,
,, ,..,(',,1, .'ikiii" niitl 'in 't
' . .' ,.,' , , ' " ,
1 lice.i'plinil. l-li t loo-e, he liexl re.
1 , ,
iiiatk-.i.
' . ' I I U ' ' ki 1" " ' I t Tit
y,, ... . ., , ,
. 111. 11. in, i ,y: 1 e .1. nil- one ruin I
. ,
tin -lu .at
, ' ,
1 I'm 11 tiiin )oi,.- ne a.heit.as com nmt
. .
( : 1 1 1 u lis nn- mi 01 nn :ee i.rcniii iiee.ei",
: , , , . . , , , ,. ,
! Hail tm'! (ite.it lb iivens, dn! von ex-
. Wt t.M.lit me .me,, wilt,,, waleh mh "i.w
, iiiiiI not kiive il htnl inc? What wa the,
mailer tli.l ) on slip? j
Cei tiiitil) iinl , he mid. I was fcimply
i '
! Mm'' bold nl the loolh. iln-l Ii .Id voni
i iiiiei i, in t, ii. i iii-i.tii', iimi i tt iii imt, it
i. ill nl nine. :
: i
i 1 '"' 1 " il '"!
.1 iivi-r. I lie t(Mi uu' it i IiiiiI 'ii(ti"h.
aft
I, til .1 s hcivcu nl'iii'' fie ol that watch
i l
i i'i, in.tt it, nu- 11 ft'in e l it-'
' .. .,
I,,. il I.,... I -. I ol I 1
""' I"" ' - " ' '
think I , "i,,.!,! c.!,e. he ,,,,,.,.;, 'I
.
,,fr J',m,i" ('1'. l'l'''l''- ( nine np
,. i , ,
l'''";'- '1'l.
..If II iiT.ii In.
A II 'fiuidiT iiTiii d St tt i, . its--s er, I.ilc-
!y liviiii' in I leiioit. f mt now probib'y:
il.-a'l lli.'lC, Wilt a!! !'"' ed I.T clii!i unit .
i... .... .... t .. i.i. I.:. .. "i..-.. .. t
I ... 1 ... If l . I ' II l, , . .,,,".- .1 - - 1 - 1 II ll I . .1",
' , ,, ,ii:e him-elt". A ncixlib n fatllujt
' M, ,,..4. f.Hi him ,.,i,liujf a liit ol
,,, a!tc- ill u i l,.n.. i,nd t ."lip of , .!!
' ,.i-r in the ntli-i , hi. thcry beie;; tli.it
j,;, (, , r tvoui-l ) i bed in tin- a"-be-
j,,,,) .).,, U the li-lil til. 'll.e lit , III- dm1,!
i);,, H,,. ,2 im,, ,,c . p and (,it, it, h the
hi nt, ll.tl. li: ictitl:: its ret,,,,, the
led). A d.iv or ttv-- .-ifiertVaid tl,f; l"!.',ll
i.tiuc on, and I i.i u the wile jml hot
I.ii.k" at hi. I..!, sell c'.,th t hi,
lead, and a p'li-ler on his Mmiit.li, l!,
oh;.-, t bi li"; loibive the chill int. the
livlt'l". A tint t,a I 1111 I -Ik pi ink" . fled
the tmiieiit iini.l" In ri-e linn bed,
1 !! bettAifn luii it.jiri. Imiff ar.iiiuil
H ; ( l-'k ll.t.f- b!,!.-. fn.m l.i .ur',
i(.-.l H.1-111 .'ry an, I itmpti"! liidil h.k'
a.'atT. I !- ate tmi 1 cable..' km) bii-nd
..fiukcd iii t'.i'l itTitcr. He m-iitdimt
; hear cf Ibc 1 ic nn -. eta pLj iKao, bui
n.' S.I u.' limit ,,. n t't . i i; ..
I i' sn-i ..!.,;i .1 (, n ihr t , ii
. !.,. .... ...
Ml( . k 1. .,,..,
)u., ,,t M , .:,.,
,. . ,, I , .
I l.i l.k III Tif tl :.',!'! t .t ,'1 -V , ,!
ii.iinf !n
i ' '
j .,i ,,ia c , ....... .1 i..,f 1!
I
: riiM' ncu c i"cit huh in in ,'if "1 1 tun :i, ,
i . ! .. I . .... .,- .
a uiiiii 1. yiiii'ti u 11 ii tin. la.-iiity, tic tt n
... . .
aifti.'in iiiti.iiiii'! til l..
, i,Iii.uiiiii.ii ,,f nm in,.. tVrtiiin it U. tl,-.i
'
1 iho lim-l I liiuiii.l In. u mil;.' if n! iii,
. I,..
". 1.1 l.V,' lM','1. Iflli'll!.:.!,:,' If, l,(.Sf.i.,...,;...H. A ,".
' l.i.H IT l.i .1 II. ,li,,,i II,, I ... i . i.,, II,
; ' '
.tmlt ill ti: itltii1 11 mi I..-.-I.IU. - ,, I.-. I
) ..... ...... ,
' I"...,.. ... ... .... 1 1. ... 1 . . .
.t. , ,,. ,. , ,
i",... 1 i... 1 1 1 ,.1 ii.il,,,-., 1 ., ;,i. . ...
1...,.,. r,... ..,,,.., ,1.1 in.
ablt. lo-.i, i, ih,. i.itf.iiii ,.'., ..ih. f, ti.i
,11111. 1111. I liii fill ! .Ill I'I, 111. I'll
i tin. (t.,,!,.Mi,c,,i i.itl.i. iiniih,,,!,!,. ii', ,.,
. "' ' '"I"".1 "u "i 1 "n l ' 1 1 ' ' ' '' i'1
I . .,'1 h !',., U,- h,vy,;X t.l' IN Ml. ..".'.It.
j n,,. Mmy ,. t,.,,,!!,', ill ..it., I" m ..f.N
,i,nl ii'il I'C ilr-itcil In m .Icinnlin
I "mn. 11 11 1 ' 1,1 n'H.i y n nniiii i .
r ...... . ,. , , ,
(.'It ill
e.t re. nil from Hie exertion of (lie inlel
leel. It is one ph i.iMil ti umie power,
ol" liieli I lim on fli m. of wot I, i. aii'il I. it ;
for, if ll.i' iibility of iiii'iiIhI cmici iit in! in",
can be ncijtiii !, il is by (loin;; ino.i
tliorottiibly nn. I (mneMly tliewoii, ii.
Intuit. So i he line worker or lliinkei
never wnMct. lime and Mtei'i;tli in t'oiev
buck lo wl til lie biis already iierotnpli. li
ed; but, having tlmii! il on, 'e, be is pre
paled I'm" llu; lit XI proeets, im l nn (.'of.
on wit II lilt) ItHM poM-ihle (li-piT".i'ji ol
his menial fotce.
'1 lu.iiini AT. ,1.
Tlioniii. Nasi, I lit trrcnt eat iinttn i-t, i.
lints de.t l ibed by hi. li ietnl Nit. lit" ; N isi
is a mint nil, mt ,'il liii. ol life, mid nbmil
11 tc feel ccvfli incliCS in bihl. II,; 1ms
it keen, t-liai p t' c, iind it jruml (ici tnnii
i ..... i,,.- i, I.,.. i. i. .1,. i j .1 i
. ., , ,. , , 11
neat in his per.uii. I lliink he was I om
I. ,
iiii i.f ri.tiij ',,.1 ,,,,, .ii,,, , nun inn 11,11
, ,
wiien tie was tinoiit itnt e j cm k hi ne.
His I'lilier wauled him In tie a jeweler,
but lie was ulieailv bclrotled to hit.
Frank I.e. lie, I think, brought him nut
tirst, at iho lime he .cut liiin in Ijilnud
to make 1 'ii t n ten ol ilie .reat llceiian nm!
rSityi'i'H pri.n lifjbt. And lin n wlieit ll.e
war l.toko jltutt Ihe llai' cm n'tit him
.Sniilli lo i-kelcli llio battles. It was in
Wd, jtt.l niter lint elei limi, when till ih.
t'nii ul ry was r Itiiimriii for pcane al tinv
price lliat he Mruek 'be p;inicitlar vein in
whicli he bits hince lieeonie fninmis. 'I'he
pi.il li re tire tv then, entitled Peace, was
liiitiid. It repi ceiiled it LTiion sohliet V
ttrat'e, over llie tiunlisloiie of which nits
weeping Coliiinblit. At. (lie foot stood a
companion I lit; dead lotttlisl, Mripped ol
his in ins iind shaking hands u nli a teliel
iiitiutI Id tin." teeth and with titio foot up.
on the grave l lial picture iiia.lt; bis re
putation. He wits as well known the
next day as be is now. It was circulated
by the million tis a futupain ilociiiiient.
He live-, I think, in lii itli St., New York
in a inoilct frame limi.e. His wile ami
his I ia t'C sons cmiMiinli.. his f.iinilv.
1 " '" ""'"' ''-"."" "' ...inui .
I They h.ivc no ,. ,vi,i,M. Al the end o,
the lot nil Iii. li Iii. Ii.'f.e Maniln n
. .
one-slot) kink I'liilihiiir. whine he il.c-
jhi-woik. lie bus Hun: the U:iiiit' .t
! eollc ti,,n of em iu-iiie., chhfl v of,n t, 1 hat
1 . . . . . ",
. , iiiu n-.- hii.iiii, ,1, 1 1 1 . ,t 1 if i- ;i 1.1, 1 1 1. 1
, i...,,
l"1"i" r, li" , i,i., .1 -f n linn jiii.ti.,
i in Ins kibnt. .hi 1. n reiitlivt; of .l.titn . ,
; Pill ion. Na. I I- a tmiii of iudumil utile I
j , , , i
j ."er,ir!e. nn. I tare 11.I1 !lif;euee, I'mn 1. :,!- j
; ,,. i,(1 ,, , ,, ,i;,.,.i
,
- - - - -
: '"' "
A oiiiitf ifii it (f mti.iTiiT it Vi
j votiii lady.titttl "i n.t-il l-i be wt li ib-i,.c.1.
... ... .
' One iilbt In; cnileil u!nu u wa- (iiil ic
- ni,'. ti I,,. ,i i. . i i.i i ,,. , i', in MH i , ,, ,,, ii
....
h" lnil l.een.
1 Ik"! "
( rt,.. .1.. i- .... fc i.:.. . . i,
i' nt, u I 'mi i -m n, i ii 1 1 i i 1 1 f; , 1 1
,,,,:. .1 i , i.hineiit.
. . , , i- i ,i
. t ,'it ; Ti I v. I'i t.lii'il the Vnllii m 'in. I .: in
. ' "
a me, leuiie
'"
' I ili-like the li.itne of tin ehai.ic. :,nd .-lie
, .
, turned tip her pletlv no.e,
t ., ' , '. ,
f I li11 W (lw Illl" I llMlf lll'tt I i lilll flliltl
ili.ilt',1 llnil yoti.. Iifly. He i now a
ui'.i'ib iiinii.iiiid Ins otic of l!n ni, c -t
i women ill tin; ctniirv in" his wit'".
Ti c 1-nH vt Im iii-'iked ll.e n.nne of me
eliai.ii: i- le.W 'be n ile of I tni-' rabb' iT..
i i ..i . i . ...t
II II lilll 11 til;;, llli l,lf,'. II ."''LI ".I',' , If!
the ."0. v. t.hi.i", ,-,i...r.ib a.) i- :,'-j.
tl In take in tv i-him' t . ipp i t i, i if
inid i hi Ml i II.
y i, i,--,,! f u ,., . . -,
' , !, ?-t on wt,... .,"ti,i"t .,t Im'-.'.li'
,..-,! ifii',;.. .. pj, ;,,y fir! v , i.
. Vei .!:. nt . so ' "ft , to' .1,: i' k V ' . "f a
' , ,,. -,VJ a , ,,,. (" ( ,,!",
: f).,l,i,.,. .,a in-.-l ilii'liili-l liii-l l,'-!i r- ,1
,-,,,,... ,f , ai't-uV ciet.tu-.-..
,,..,,, .,,., y-,,r ,1V ,,,
' ' '," , ' . ' , -'
I nill'il llll'll ..III W'lfl, I'i 't iiVtli'. I' if
' . . , ,,
mil ii.ai iiiii' ii'. l a ln,T.ii, in one ft
. ,
. ... ,
",ir IxTier In il;.. l,'"l :, e II,.- IV II f"l
1'"''' 'A '" '"'"'
hsici inn tiiil M.iit..ti t", timl tnle lu
- ... ; , . ,
':"r !t;''' ',;",;' ' """'-"'' !-
' " "''" ' '"' '
T liO.I ile!" h.ivc liTtetlv 1, pin'c I Id t
f..:iy ho hat e tt.i tic I 1 he r ei. i to b m -
(-My. A It )-an i.re t.ughi t'.via a
l HVtr. ;.., t ,
t'l...;- I
A 1
1 1 . ' i , I i i tt'lt r
t I ' .'"! i; , 1 .l t,.Ull-
I : . i ' , i it i ' , . ! , ti
, I,.,
U. .1 "! t,..,. ,! t;, . , i'
in il tt it -lil,.' ,,; ii, i. , ',, :i !,-,v i(.
,. ii',,, I, Ml i;...'.t t.i-,l.t ;i lu ii f 'in (il i."
, ;i,' ll.it it-t.i. it if, i.i,fi !' ,il l,a".'i,f.
'it'M K'. I'll! "ill '.,'!.(. S i !.,' ili'lll .1
ItClllltttll ,'ll. !,"( (I ., !t, I r ;!i , ill., in k.
ti-.-, w "lit it I.! i" t i I, li .' t i. I
Ii it.' I :ii r ii I .! , u .i - I, , i . ,' , ami I.t'
'"i'i (hi ."Wt, i! .! : i-i . !,. r l,ilh, n n , I
' lllil,!.' I , If . il,.,. ,' i, ;t itu.l
,"l:i ,T , ii, . I , i it , ' , ; ' . vt i : i i Hit ;, in. I
in ' ii " i - ' wi-it I,.- vt ,.nl l I 1 1 1
li, i i'.H'.TI mi ii.if i "-, :, ., ,ti , ',', . Iil
a I'Tii'.n'i :;. t; i t ii, i i ii ii I, i I n 'i r tuv ii-
I .i In-, tt, ., .
,t.i, pun.
tt t . ii it
I
., .
f itxi-iil .ijlf- I,. il"i'l ii',,,,n,:i
rex ,.1.11.. l-nv I. .-1 s .ii: !, tr.it :'... lii.-'i
i Tnv liriPt If 1
' i ti.f 'I';
ivi.-c, in- 'tit 1.1 il 1 ii- .1 1 f 'i . i
I. ..
tl, , jiitit, i.
.
nn t t 1 , if I. in: . tt hit li
;. I'ii.-'l li.'Ht II ol -
, u,(. . ,,. I
ii nl ic'.ipi. - . i-l 1 1 , .'t I iii. :
A s'ilil i il" i'i I I:;, n n, ii"l p. I'
ll i I. li ui't l i, in ." i '.i'i v. ! M.i V bill.
-S 'ii:. t 1 1"" f n ,if, I. :,i i" i mi.l rni it
I he -iiiii:' i i!, i.i .i'f -iiiii-, itini intttt
' ' ' '' ' 'i ' - r I '
j
t,'t "-.
('-'I I"" ! ,. '., - mi 'tit ,1 i nln "
i. tliil. In, , I - (;,,' in Tiil i, tin' kuniiv
-. i in to ti i ; ' t i i il .
I lllil' fll.T f :i w - i i ; iinii.l in putt ff
ihiiji iiiidp.'iil i. v tei t'.iiinci, inii-l pay
Hie itttly oi icl l! iiim !- a'.o.
I C A v I l ili.ifk.i (mil,.-, i!n iiKtimlitf
ini , f tl'.-l.i iuiiiiiiie tili.it !,". re-.v mi what
i. ...I.I chaw.) i, id. vail tl lilly p.T' eent.
I' Mini. let , tn tie" f'l.pil u ho dmi't
dew iniiii' I'niiii a f"l. " 'i a )c,t, at" rx
emplcd. (i A.-e.-uis me i ,!e I t H iplircd
lew sea thai ntt I men ot nin whealbar-
I ' I S lit" lll'tt I) lietTI "i t.
II - liuny toil", ti lii-iu lew mie ft w licul
liiirrer il In' lin.,1 -s.' i ,ii" the fnt ff-I'ein-c
an if ., ml for the -e, Limit.
I The dew, ly tm pi k ni.v, c iiiinieal
ins mid the Mi of ilnli.i h iv bin poll.
pound for tin.' pi'. -ent .
Att'lT.IV't AVHI10 ai:t.
I like nil. I a im, i,' dratnalieiirl, nl
Ihouli I failed a. an aetnr, Ii v. us in my
sehool boy days thai I failed as Illl nclor.
The play va Ihe liuin. of l'mnpcii. I
I, lined Ihe JIuins. It is imt a verv alio
cesslit' iet f.it tiiiiiiee ; lmt il vtas better
tlniiilhe 1 1 1 1 ri 1 1 n Muiinliiiii, lie whs not
yiMiil. He wit. a bad Yc.uviiiH. Tins
reiiicnibci anct) often lunki'S me ft.k,
Where an; I hit buys, ol my ymtth? I its
.iirevou, ihii is tt C'uiiiuili 'iiii. Sotnn
lie hiiiiiiik ) ml Iter.', sotnn in America,
unit! in jail. Hence niUes it tuo.t loiteh
njr riH'.liou. lien; are the (.'ii Is of tny
v. uilli? St, uie tut-inalT ied ; some would
liketnlie. O. my Mark-! Aliut nIiO
inirtied tinnlhcr; lin y frcjnenlly do. I
Itope slit! is liaipy ; beeilnse I nm. Sotun
peoplo utt) iml happy; I bilVO noticed
I I , it I .
My oirliclrit is 'iniill ; but I mil mho
il Is vet) food, so l ir its it fnies. I ivo
tny pianist, leu pounds a liilit and bin
washing.
1 like lini-ii'. I t :in't i-in-f . Asasin
i.t, I am iv, I a .-ti, I nut SitddcHl
i ivt,i'i I nu ' ; .'. iiieiii"-.. w
when I nn;-; so me II,,'. i. ti ho l.car Ine,
j u.v H1 , -v, ,!,-, I
. The
..tl ,,; .l.i ..,..,. ,i u .., .i I i(.nii,r
I ".
,,,,,11 came ninl, r my rt indovv, ami mui,
j ( -i,iue w l.,t e tn . v lim ibeamiii;;. I
1 ,lu'l 1:0 ; I didu't tiiink il w .in'nl be cU'-
j '
i f.,
1
, , -
.,M'. i" ; nn i ,":. .'id i ii it, it.
A iii nl 1-;. tif'.T was In New Ymkoiiait
e'it-l Sntiitiiv, and (("". l Ik'' Ibonk-
1 . . t ,, 1 , , 1 , 1 ,. 1.. ., 1.
, , .,
. It n li it y in i'i" i. i n iiin -, I r tlm piii p'.-n
, -r licrMiff li'vc'e-r. li.tt I", CHm-mili
Ifiilpit w!i .f.-nj.;-i by :i i tiiiii.TT", x ho
. ' il.'livcil'd II II lli III", I'i T I . I i I ' 'II J -1 'li'l: S.T.
i fn, m the l. ( : And be!, nld STn'mV
,, , , ,. , . r,
. "A lb" tnni m-i' in y net, ft a level.
, .- r. .....
., , ...
' inn.'-' n' 1 1" hi in" m. in sinii '
, . , ,, f . ; ,iiiV tli-an
...lis.,,.-i,, ,- , -. - .
i ' 1
lie whs -lei.vu to "I li', nt -'.!' I,) I be se.v-
(nil of K. II. iii tp'nV t 'Tiieii, and in tlui
i
. i
liii, ii I"i n e the initiiM-r of
,, ,iif ., ,,
, . .; ,. . . , -ci
the tli'irmn- 1,1 iai'ln I,." pnit. I l,i
. vir'im l, afl. 1 -r ll.e s,-, .,,,.1 lime,
j ' '. , ,, .
' ll.e x-llicill i.-tl. ll.e l t I Act In hold
' . ,. .. ,. . ,,,,,.
Illl 'II " '''I 1 ' ' J ' ... - .
j "id w ent on : 1 tl" .;,.tc! pl.n.etciy
j nm. h ili-i mil i.f e.t. Mr. 'kapin w tis nk-
I i"' I i sH'iM. ' :1 ,! '',!-
i
!u lb., t-ictiix ti. tii-m, l!..iih.ii! lo le
fin in a it.. : iii' '.!,. il. if a of , .lay.
i ('"'
I a i !i ,':! " .ill; .",! iii ti e lb-tm lfii"l
,)iuU ' ' ' ! t: " ' '' "l 1:'
; '''laI ''' "1 " "f ''" u"'"'-
li"! I,,- li.ilit I, 1-'
1 ,, e tt it 11 1 tit ii
I'i
,,! ;, , ! him ;.i .i.iy '.l
'Ij. il'ni ,; it. '',' ii i Hi":- .ill 1 1 il II I ii'!
. it w. - a' it. mt,' i. A n-l ! If .id ' iinmi
Wtl.-V 1,1'lli I ii) i' k "fa li-Vcl. tl. ('itr-
IV IV ho km"''. i..l a'..'l.J M.': Ml'.).-'"!, I ll-ii'"'l
Hil'llv IV', III I' '" . I I "-. i' T'i I.HI lo his
l,.,l,.. 11.. !;!!, sine .i. t , I., e,' his i-'tm-
i
: '''"' "- " "'"'! '"'"' !"" V"'
. ,- , i . , , ' , ' . , 1 1 .,
lu.l Irat.. brli'-H'. di t n-p.-;...; i.ll' t..
I . . ,, ,1,1,1,
.n, t:if v. ,.i. ,.,...,. ,, e . I, .fill I It,"
,''' b.-i-'f.- vm't I. "'" v-.-t I.t.
111 'i' t ;n .' ."tt.
Tti'.- N'.-iv V'fk wei rii,.i.j
-: hi. ami 1 ) II.-ft.ii.i' r ( hi
: i,,,,,i 1 , ; t ,! , 1 .( Li.,i ,v wi.it lice
''' "u" ' ' 1 "' ' .. ' k
V IN a, .- t-l,,,:- I n ? -) t i" -..,.!r, -
' man, l-'ikie ii ' is ...'.... I mm I
k.ii- l.tit " 1,11,1 ..... . ,1 . -m m
, iff', m .ib' r a. ibn.1, I l.t-.r-l tl.i-
; I'm d.:r Jay U.ai li.e .I-anu ni'li
' '

xml | txt