OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, February 01, 1872, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1872-02-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Tlt!Tt l . ; J.'II'.
j , ... l.... .... .-. i!.'.
7' n il. t -i ,
'! i- - i ' ! ' '' r' ' ;
1 1- ' t'. ti-.
i ., ! ); V t
4,1 ..,, - !', ':'-' ,
H !. K.-n , unao' c :.f r:
.1U !..; Inf l.'i'l (-
J t ,,t lie tVro to 1
I. ' t- i
-1 i ; r-i Lift lM J .'! i ' .- .
v.U-t ll I M 1, ,SI.W I iM. !' j ,
t,, ;, ( fa lijl K UK .
(JO l-PE E. T I X. pIC NEW bTlLX
tiKi !r ,tW Finn, c WHEELER t WILSON"
(j LOT11IXO, J O 11 P R I X T I S U ! CNF- 1 BlRrov
i t :
I
life ? i
ACIIM.N'T ! : :
I N S I ft A N C L
.? ul 'u-U i V ''J II
lV.t Imtio.j SemU( M-l.ii. 1 M;.v.i'.n...a.i. n,is.!toi.i:i' " "' " ;? ' ' , it'sr tj J. w .1... .t. .., .h.. k
4J 4il m
j i , , i, ,r : r 4 i a a.
s r t I'viiii, Vvrit.jr.t
!
n TP .; u
j N ull , tr fc-t.
1
I
!. the o-.U-r iif-fiiti-jf,
fc.1l. I-oli" I ll-filil ir--,' fi.'H (!.
Fart,. .- U (!' I !.
Aftli, n-.w. Ji tt !. hi
l,..i If n!'i !'. h, Ahi.hi.in, It
-. ii lk-n'iw I, I -!; in h.tt
: !) . A i '.
.i.'r. ill Iti'itf ti fX.ii.it'l
I i,, , . '( !,.- i't ii ir iB o-
f !".; . . ltd Lr 'U'J li-? drSt
oil-. a.
A i I ' ili iiU! I hi.li ilti'lfW t
J.i, (', i ji. h .. jut,! t- Imj rt.te th.
.1 ' . i ..ii. . . r.,.i i...,.,. ini
!;. f . u.ki ) Ii,t mil mi'!li
li !i waul I ..i fin. I ( ill limn' IV I
,;i ,. i' .-... ul- l.iiu li'U l.i" ! S hiiiI
Mii.i-, . Il U i. fiiULIr Uwn. t!rv him
. ,1 . L.m t.'i I i ...n l.utf L .it ftu in
... K.iii ; iriHii ltt.iu)r rnilt'Mtil
. (.! .: !i ) I'twjf linJ , In rnc t.i' ;
null ; iif)fiiw iii i.iciii i.i i ;
),'-; n i i. i.i h if ten nl (.if I it-g . j
ll.f.l ... in.,..,.! rVu...l -in liiv Umim-j
dnin.i, !mi i II r-iil ii crrliiin! Im hiii-hi- !
Ti. i.msii ;iil llif )a'.(H ihiiiK j
fmi '..n . I !iii-.l'!iil, r,4 nm t tfil In j
,.riu wU ii-fif.l llml .', i
,:l.l.:i,.a l m . erne lioir.' i ki!) -h. fun j
"n I
in n in )ii-ni.!oi) i-f the inn!l-fi'j;
',i i ii j.in r mi : Vrti.-ciiiHti-! fnliic
M ii i.i vi r linn mi lioil y, . tn h !!-; x
I. il n't ' U if Juil sI'miW ji i iii:r
liuti I i I II i ft li r iirm.
A i. Iii-i.iumi l .nin iitii4-l into fix
' " " ", H"" "I"
(.hi . u (t iiii Icr Ii um ll.i- -r ki fii a-
n ri in I t it ti.fft u ntt t-, cil tirl m
thft ii. .u.i i ii.itllnti t liiin, Mini al liii
r,.i;i!t tl, I'm i.vnj';iii lur l!n-julj.
-- A s .mi l.nlj nliliiiiijf lVniii -tiiL'i-
f -.ii :i i;i.ib..i li II (ruin lu r Immiih i ii.la ;
I1 1 b. iii um n dii' i 'iMi.ii. Von luivi; Icli J
jinn lif Itiliiml, ii umtki'il n linly ia- '
rt i i. Nn 1 1 ' i-n'l ; he ' j,'iin a llliiiiK !
('il. Mli.riiimii, iu itftxi-di iy Tt 'ii'i (In
'(llllil. !,
Vmi r-iii'l k i"l ll (Ual li-Xi'l Iftin, il
jou tiinii ivcr) iliiiij,' ilnttii fj.it io in.ike j
II. U In , tin )..nr mill, If a!l tin; iliii !
nf i hit ivutlit Hen- ii iiiii'i-il (omhi'ii, jini'il
luve h in w M'l f inilliiiimlrci in rniile
l( l -HI. m ' (, Ollt tiftlll? tlHilft; ill ilitH"ll. i
II D t,
- lini i-ri'iiiii In cntiif.Miy, riming ron-1
n-fiiUm, h ni'iuH iiihii fjiiiiiiil (he ex i
J'H"-,..l1, (liil Mm II l tiiwMrii, ftinl (lini ,
i! -.,, i -. Vi , iihl iiih!iIi ii prrMil, h j
i.'.hi ; 1 1 iifiki i in me oii.-c ; I nM mi, mui
Ijhv. i.i v. r ' ii him .info, fo I thonolii
,., l,,l,t i.: 1 tlj.t,ti(., n diin. j
A lllii'ili- I.Ikh.1 nitt'i ha" hrm we-'
till,, ui.i rnilriMiU fur !Ifiiiii in nli-1
lh.ii-irn.-k.. pxch.0 ih tl ,
.. h- (.. LiiM- h ..K of homr, i.. I
!f ll;" -'.i'i' . lull ()o .i,Mg(( f.ir llilll tn j
In) ) l II ti .'4iJ in il ivitliinK hluci III) nil '
!!.,. . , it... l-ui'i IV. tvl.l. ..o.,.l....l. I
ln'.t.tt hill..
t n-liii f-l'.n Irving tt-lHifil lliiil hi
t h i iit;i ihln, whli Tom Mmiri! Iii (hi
irn ii i-l I'm!-, whi n tii ha. kn'--i.iiMrli
t iily into a Vri l lit, out ol .
Vi iitt.ii ii i nun- it it pin n lilt t iicimi
tln-ii I aii t Liim-t miuliitt lho rmil. H
.Lin-, Vtfui tl! i ilril MiHue, i l,iiiiio
hiiiiiU in gic:ii !.(. tint Hluii? uhl '
Ir.- .- Vin , ftiu.l the !.. (, ihitl word j
I it- I., i ii I i; -.liil, y.,r t,r f,i, ,!
i nil,- '. I.' IM l;t-t HII1L'. '1'1' lt :c-!ilh '
: :
(h 1 1 oi. !'!-. I it fill t.f me. I
j ,,(' v.a ii... " M..i.-, nt ;'
, , Y; . ti H f, ,lM w,ri ,.l
..I fa .-..m'.r, .,!!..! in !,,..;
An;i ' ')i.r-, Ift.at.i, sin jMM.ii li.oiic!
I, -I fft I'. ."11 ill (. -! I t.HOItift 1 1 ,i i1.. i I i
, , , , . . ' ' ,
'! l'-.i-I H lho sfit-m Iil..ii: 1 1 ui .
V. In ii i i it ii.iiv mil. li lui u to ils lin in- I
, .
ir t-..ioi, :.-. ' nimu , ii i ii, ti.'.i 'ti .is.! .
t-n i. -iMinl y .i.. .1 -t:t bo wwQUl NKUSI'AI'KKS,
'V'l ", - - '.' ,i in ii i .in i iu in ;i!i,ft' ,
, . i . . . (
f "'. H., i j i.a j( i- I' iioii t li
(i.ftli I!:. t. tr, i'l.ll,r il.'lli i
t,;... .:, !v nitii,.,:
."' i'.-t. (. i i ( MMfl'il (lion.. ;
, ii- !:i':c Ix li'ii tiul '
) on :' .' -.
! i.i.-; tiV tt,f ..Id
1
c n . 1 I i'i 'Mi't i nil on ;p in iv
j
An t deily i'. iit'rtmiii w.m rrouttlt j
C .fiiSKIi if-, d nit a Irniit ramdiiir into Ki-:
r.kn!., t.i .ii.,, ,r., l.o in .luivil him li' -
Imv . 'rtf! in tdhk-ft,. t,ii !iifi,,!o f,.r'
f !.'?. In- I n '! t'.rin two ;i')hi;l, nii.l .'
!h -!-,f h'lii Pi.' ' it a f-h-.l:.". Tin'
fm.d.nur. n ll.,-ir,; fn-k ih.'l'ntoi;
.1t!iiilV t-i .-.iii.-if;, mik-wi t lit HciniHt-'
i,, h! ' !.! Lt lit It ft. ;,ii (I, a !,(- n :, ,-tf, I il,,.
i. , 1 ti- . .. ,,i ,
(('.;. tt -i .,f U,r l.p.i(.iri!i' itfi , il'
!l i. t. ).!. f rt.n.1 than ny Ittn.mr
.!. -1 J.,'.ir ii'itr !?. thtt I .in n,t
f.nt;. .!-. .1 .!!..-. .,....-t!,i. . ! ,tuk
I i'i .ii.t in (ho hiihU of th i'iti i,
in Hi' u - 1. 1 i.i,. ft , inu i en vm a fcff p a
tt-.t nt t f iftitif! U.-tt nt f..f tin-
!- ;;t fi ..!' Ih.t Kilt t'f tu-t'orst r.
n-y c.i;;. in a-anl. cf t.r,-, k.m- oi.
i .i ,-. n!.if iwjmi, int. ttrrti i!'ii i!t
i i.'i . i ,1, J uu:i,,j( i hut p. f ti n r. h-.m
.l. i.'m rn-fi t-m tit irt-fltlnran m I,j o ii-
'Illi'-nUX l"a.id, Ml'lJ l!. ;,i.ii'
.. ,.,,, ';, !.Fi,r.-d t..i,.f, iher,,-
lh -tii,!! .! ,ssd: Xh U'p of (Ssr iinnti-
!. .;s t .K,r 1 .-,..r, tri.l hat !.ritnt-ht ti.-nr
ll.o.n .i.i i tally thia li.tn liiog ? "r
rrt.ti, 'ti ,!t r-j ru -I hy Mjlt-j;: l.nhfd,
!'. t i , I I ft .1' d r.! nt tj , if 1 3;j
t - I m. . , , :. f f toy I it A u-i ; I
1 ... n t-y I i . i'j !h. Hi--nr;,.u'v t .;,!;
v i '. - - , la !-' - . Ft ;. il l"'.U; i.i y i 'X ft III
fif.,,. j t. a ,.. t, i ii f r,!t! t'rjiit-.I:
' i '. lour it i.fii , i;t (.. .. d . (it ,.
tt I ' I 6 . 1 . br- akfaft fur U.v t't- '
HUiNII AM A TEMiT.F,
r Hucm, . HutliKi-!, t
ft rao,-. i. t M feit .:',""; '
ft r rrur e tt fulk. ir.(.i'i'i W
Aa ?! .! I i" "
'iM" i.
4.1..-
I . V.
"..
. .ii . f iuv" r I
l"n':f N' 1
il.. t.... . lTi.tv.t.
I V..UM if .
U m ' lai I J
I . Il 1 (
; 'iii ii i f; ;
I vl ' lJ 1
r. i mi .
Vi,il
4 ' ndw-in -iaii.T ft-uii-S imI r- :il.U". j
j
;
Tl l'u!..f hUi- , ftiut r !.Vf 1. j ( -I Ml J
jwo li,,,,,,,.,! Tluim.fia I).l.ri
!
td U t..4 KMr.UA ..i.Kk ..... TUy r j
,h.r..fure to lb l-.iron.ge c- iifiJ.-i,.-. !
i.,f!hHl.lC
Wo liiM.n? Inri-iiliiuft M.d Fm in rr"t,rt?
(rin fqiftllv fftii'l i iih thf Mulnkt Cmt-
liftllUr. .till l fllirO H'i $ T fllftll',. '.-n. Ot -
I.,,,..., ...ftlim r.i-.!r.a.l.,.t...!i Mioi,
i
I ifv .n.l A.-olih.nt tmo'-iiri 'i r-Kftt-l In tlm
TRAVKI.HW INM IU.M f. ((,,
ii r
Jf.irtfor-1, (Vim.
li I -nit. I !n tb ' )'("( anil il..1 'nf-it.
MTiSIIAM k lESIlLK,
Gftwr.il Iiiiir,iicd Agenln,
) 3 ill'u Builsn V V. rm(iEt.
i vm.l'S P, OHVlM
Minnfui'turrr of ll lir. lt of
r i s n i n u n o i s .
j, ,.t,ioit Joiw la tu U. i..im-r t nl.oit
B .
il.-.u..-L.rt. r, Vt.. J.ti. -45. l"7t.
iiT lftilHj
JOOK UINIUNO.
t . A IlFf'CLA CO.
d prucan-d Sr.! l . ..iu.i, ai.d
r" i"" ' ..... .
HOOK flISM.W,
t-r the msmifuctor tf
llitnk "'k"
. , ,
f 'iy ftylft-iu Kit. Bvwt rpr v.'.l
'i.,'.niii. MonF. file, bound on r m.Ur
- rn.. ni to..kt r-lxmud.
,,-- f-t.tHli. ..r..rl.; fr U.nti Ix-k.
5
J'.'l'liNAI. dFi I. i. MANC1I HH-.R,
ii. n tJ.T !ll ( fi t 5".l tt Ht nninitton frtt
t i h:.'.
. , ,. ... .. f I'lf.r.fK A f-i.
Di.ii.ntori. i.. Ocl ill. i, I Zi:itn
.MtJ
Si.ii-.I i? lor Vnii.pii,g Fafcr
. . ...
F..r alt ihrj us (!,
I11!ft
Jul RSAL OFF It k.
,f . .. . ,
II. A ' l'
.Hi -. r !n 'h. Hiti- n-i'i.k tj
h,:a 1
n .uvatt MiirB r
. ,. f t f t ' r n ,
i i i ft'... I,
f Ii"l AM' I.LASR H'lnKH, r lAltilW,
flH,r(,,N, urm. i.nM ninth t,m..
."'"'"'. F.m." X 4,-.
Xo 1 1 M ft-hatt' I"W,
LH. if.
jir ii.am i r.vo.vr.
' "
Puj-rintAodrnt'. OfSiv, Tmy, V. V.
SPECIAL XOTICE.
'
XATIOXAL F.XPKFH COMPANY
'.
ij- ; FtpFroa F -rkrd-
Ui tali'.Fta .at ii. ' t. i.
iiuir.tt v -..! k art
'. rrt r
i.tl rt
a
j Rrr.'tit.
I. WH),.
C -lit T t i. f. A I i n.
7fi.-F .m...
li..!f j l.i-i-,1.
7
V r.t.
r n tn..it
Orw-lai r.;!is,t. h.k'-kt.
Tlyi'Uk
J ij -afiM-il i'Uia lid Vre,
r-es",l l Krtiiib Ware,
iu w I ij,
rnii.j a hi, I I.-aI I
tn f'-t. ui. V : i i ..!! u-u'.i f"UinI Ii
lllirli 'Ulu t-ii"!'. III' X III I t'ntili lllt (lift1
h it ftlm )' lr.il ti: tn ill. iu to .l0
Wul.KM IViitr,
SIATI.til.VL.
ri.r) .U :.b n tuil tt mufti h'HU
t m,iii(,', I ar lor ami Los siuvt-
; lull li.U. dli WihiD.
,S" f..rl;..lli'U l (i.ii tliftl il ftp" rt gxi
hi U.i ir iliY, I'Ul iLo il.ftt kn p op with lln
i
J IIIIH.
i 1HK LATEST-THE I'-FMT.
A . f Mr g)K,4 ,(i1 it lho lt(Wfst p0f
iLl .Jiiiiiv'ii fruin cmL TIioiih in ul "t
sav reus, iieatfws on rANi
Will t -Ll '.IllK
tps. I'I.acf, to rnu H.visn.
iVi l ur. tin
IRON CLAD MILK CAN
'l.-nl isiiiiol ti t.tat f'.r iliir.l.lllty
n JOB VOItK .((imli-il to promptly.
Cenli ro f' r kioila of 1 J lli r'ft h.rler.
We uliftll lif t only try to ilo onr work wi'll. hui
lidll 'In ii to til'; ft-K ti -f ftt-tlt-u of all.
vc't No, r.n.U'Tont, akyre-j.
Fsrinrv r... t. Ph 7 1WI -41 12lx
NDKKiV ,1. JIA-iON,
i:HT POIET, VERMONT,
. ft w ruils .ot of (Le Hnilrom! dipot,
! CAIi'KIAOF, AM) YVAOOX MAKl-;,
' Xrw Work wade to onli-r,
! . , ,
rrUl.rttrm.i.nPa.ato
m;v.imsa.
,Vl.I. Vr.K ft'AHKAXTKI'.
Afh. Ohk .ml tiftiftHvt.xiil t.nnihor Ulna It.
I o li h ii x h lot no!., i I bi.uglit tor ia.li.
Uvl I) .ri.i t Fi ll l71
W1 Jill.
jUUA. ii LA . U.il.i,,
Sandgato, Vl-riliorit,
Im.e Jtti t rni'tiivitri . or
.NEW (iOnl)rt
P( tilHtiinr of . lru; i-ftorlni'nt of
DUY GOODS AM) GllOCElilF.S,
fttid nil Kr ioldift iifiihI y In ot in . ii"Bitry 'lur. .
I Wll'l:! .ill bf Huh! nn eh. nl . k'l .till of ttiv
I ftuniti )iilnj ftiti olil .hi w hero.
I Lnuihir, Ktiinicliff.nd .1) kitu'. f I'rwlufotskFU
I m . r anil K
I.timk-r ii f-liitlglfd
,,., on ,.,, .,,.,, wiU ,.K rf.verej Ai
V'l'l ""2t"'
j )UliK A FU1.TUN SEMINARY,
MAM HrNTFK FP.MuNT.
i A Boanliii). and P.ty Si-lmnl fur Young
j 1.,'ldit add (rl'lllll'im-ll.
i
:
A Iwihi n hf iihlii', hirw.t fiu r.d f.voi.ld! to
- .. ,j . r;J
! . , ,
Ihorcuph Jntniclion,
f , ,. .
riLii1 t-oi. ,oii. i.'ij'i ..uiiin, itii' u ui'iit't, r K
; pi i-f nit-ii.-ri.'.
, 1 iii- to it i- rm Itrbi'i Wcdii.:d.y, Mr -h 2?;l
nl coriinii.p H .. iilF
f for i-irroimti ftinilt to
; Sli.tilO. I.. A AUSrtV, I'rinrlp.l
W'H.LIVM Cr.OWNSOX.
('n.vc.aor ti F. W. Bry(,J
t -t r .. : nil, ft r
0 I. 0 V 1, S ASP MITTENS,
MiUftBrurn, ... . Vri:'r.
IIi.nr.sr i!i iii 1 1 at rfilit'i f.,r th pr.f. h
IHvii.b tt i ffH!' f..r tti r
.. .( ,1.. . ,i . n; iru.,1! i, I lli"ilit-( Fkiii- !
-nh j
F r .y ci. a t i ootis !
f.t tin- ! "nt BikriF-t prii, I
Oi J. t, 1 j o,i! fti it .t) ttlud"d tn.
Mftlt.-i.trft-r.M-t Utl ? 2ltt ;
kill: t ilAM.K. i
A V t
tiii: ( .ij if half. norsK,
I VI r.. iV fi. , i.r.-t. ... r p, -hi. nB.
tiiii.ti.fi -f r it k" 'I lr.i. i;tl .n,. If oi
.v. I t- ;l rtl. ;, t,. .-fti: t .F pift
1 1 k . I no. .j r - l.at-t. i .! M fair o
.ftF t. r a I.-.-... - f tn.lF I I'If i- ft li 1 , l
ll 0-r f ri m r t .- k'o f ir a.oirr tiiri.
ft Co. - i.... I a i ' r r: tt Flint
i: 1 1 ti ii. in ' IV ll l.r r ii, lli .vr t...on
tha fr-j, i ( ! lr. .f 1.f.j.i. t r pun. a
ki. ii. r.
or. w. rnrr,
("LrJ f li .r.F, I. t H.fCftr.i r. V.
I't V.ir l.t ft .t, li rt. )J7L aFSi
I c iai ii:r
ll.ill
ttws.t.a. e i.a-. aa r-M .rrtja rt-x. B&4 rt,b
...U.l.laio.;. ' .. totr tlr. pBlFii, kO ..f
I ,t J. . ir ., ' i I -.t . I at.t tj al rrrkrl tt4 Ulf UiraK kn 1 tklilf tKtiijtuHt
I t.l., J-l m ,; Ik.,,.1.1.1 6n'.hUfvlwl,,,,(nJl,',
ft . .-4 t .jp. I-iwost., AAtttj-li tuil
" i ....-ww-F ..... r
I iaiit-w f..r ISTi
i ..... 4 .n ti. a, Vt
JatBH-. 1 1. ."". til,, a'7t. Jrtaf.
II !. U ot pn (( 4 lt murt Mwllj
li lift !),( ft ! Oftt'd in tl mtxtrsrltn. i
w m, .ta,u, f lKk nuiri, .
liift-uiur Mi Tkr.
!
)
11 NURLT .1ollKLI.H. i
:
i
c. h. noMtr,
(lauvifti A'iil fur Huuttirra Veiu.out
'o-SIrc.nifii Kt-w niU'.id. VL V-lft
p I K t) K 1 K K I
N'orih lJiiiii.li, ciltl, II6.ikmii
l.,n?oii1.ne, l',, 6 1131'i-
ilmili.tuii, Ni-w VnV, l.iVO.iki
Sorh Amt-nciiu " 'XiO oji
iloiitiurtiial " SOuO.WHi
fi!in. lUiOOlii
Umaon, I.it.rxol A Olobf , It OOO.OW
fit imm. N." V"fk, 1 Wi.('
Juno. LWi-riHiol A New VurK, 1(I.ijO.()h
itUnlic, New York, 775
r'rmfr' Mulii.l, Motilpi-H. r, VL, 1,KH.0 0
ii .iui of Out", M),W
r'irt Niilioinl, Now York, 1"S
nil .1 ndnTH.
51. 3 FK VNCISOO, Oi n'l A Rv,nt,
rmlnr.il, Vt.
aBonoE ii, CAiiTr.fi,
rli UI TmTfllut! Agr-at.
r?try f..lit,Vt.
LIFE INSL'KANCE.
r.ilrctic Lift', New T'-rk.
:. J. FHANCIHCO, MuDHRor,
Ro(ln!l, Vt.
OEO. H. CAllTF.Il, Oi-nl ARJ-nt,
:U'o.K)t Fmiiorv l'"lnt, Vt.
Ai
ILL I'll' Tl.lU Y,
f .r Hrlt- il
CRkAT BAB0A1M
The rri'U kiiowo
Mill Pn-jiorty
l'oruirl) oned by Wuy A FifiiU'iitni),
tl.lf . )Iil Xorth of
MAVCIIK-TFR OortiT HOlE,
Will fcs tild .1 a ft-ry 1" tr prico and ob
Ijng Credit if Desired.
I'lit ro la n bfttor I'K.llon f..r Woodt ii W.i.
lUiinf.rlort or M.clilun Rliop.
A. J. OPAY.
Mn,litfr Jitnf JSih. 1-7L C3m27jxr.
(J. CLAliK A. CO.,
.ii
Miiinftotnrorii of
Itinigli and Finished Latln r,
Altwi, dijiti'-rft n
Cnin, Ftitd .rid Meal,
Iliihft. Hkli.it,
and all kii'.ilt ot Grain tt.iit. ,1
1.1 .11 tliriCf,
f..r which (iOOD ! HI'TN i!l I paid.
Fftt-birv Point. Vli. 10 171,
Vj HrilUdh TKACH KKH.
"MEI'.ITS''
S;li 2in
Uaiir Br !a st hoola.
F-r p.la at
T11K i TI'A a. OFV K t,
1'rW i'i o(. pr r h'jrjdrr
r n.'O pr thoaaaa 1.
- Hi al p-.rt psllto.oy i IJro or on rtc.ljit if
i iiFt-. nitf
'
i (EACH A 1.1 :k,
i
V AHKIAtiR A.Mi
Watfi Mnnufai-turi-ra,
F-lof J Toiiit, tr-raiunt,
-r, f.-Inij f r 4 no, f m 1 w-rk.
,
rutl-'i ftit.-uU-o tjivio tn
;
(
1
j
Pttintintf, TrtmiutiiiT aud K-firliig
"
.1 titi'lt fi'tlC.
aivi t r- wtiiiF rt .
. - .. .
.
; . t. .-. " ut-
i
' fMkwry f-Aifi, Afrli T, VTl, tV-ljl'l
1t. Kit I v' l 1 .
'ill I Ci A . ft ... il . l. ('. t - 1J 'f
llm l II f-.
UkMplitrt Vl Jit' IJ, w.ii 3it
,
VILl.AOK IUi)K sror.E.
rHE.MINiril' AVfcMK, Si4.CtlLrLIU-
0'Dlmil!v (n Iftii'l ft yiTK-rs) ftf.-r'n Mil of
kim I.I.I m i-m a h( mt. k-xkm.
IT1U.K ll.lrt IHt MULE AND'
l'BA T M II 1 II s i
LLANh liiinKH,
lruiiiAI.V
1-LN.i 1K. i
I KNi 'l " '
l.NU.l.OI'lX. i
4llJ ft;l k ft In I' l l.ii...' .ii t-. Aiw,
Af Af-OI.-TMl VT III .11 I 1.KT
3S-if
DOTS A X D SHOES
A lurRi! ftinil nfK-iiot' uliK'k of Iti.nl BtiO hliur ,
l;Uftlftllll Oil liftUtt, CnU.llniU j
U1i' Mm- .n-1 OliiUli-nft' fit io, !. 1'. I. !
I d , ( ail (ti.vi til'l. I' iti .11 mill I' ll nil !
rioi,l ftiiii H.h -ti r. M.-uV, IS-.lit' ..'! Voutlift'
IKKITS. MKiKM AM) i.Hi:ril .oois, I
.11 of .I.K'li 1 II IU fti lhi.g
AT KEDrt'F.I) PKICK.
.1 my tnro oo H iniiir Ayibuii, h rft- I ru .1
..ii hppy i- ar-o pfti-'pit.
ti irfir i. i'. mi
I! L 1, K li T U N ' fS
Ami Crmiito W'dfk.
Kuctorj Foiut, ' V.-rniunt
Tlio S.,ot KitftMiKive in Now Englini'I,
MOSVMFSTS, T.Mil.ltTH,
ANim.MlTI;kY VU!;K
of .11 rtcorli tloim, fift.m
ilAIIHLB AM) IIEAMTL
cnuHt.nlly on hmul.
Thin fsii.lililmu nt lia i-(iniii"l lho iipnt
ili.n f ir prntliii'iuK Aon-' H'm I, i-i-oiul to limit'.
f ii-Hi. Iiir ilii.li si ' iitu.T Wnr..
CiiniiHiH r cmi ilt n inl upon ruufivimr pi rfft-ol
ftHti.fi.Citou in all tiniii.H uli
W. H. n i.TFIlTOV.
1 1 c .ml nurkt l M. nnlKnitfr Pipot.
I fti'tor r..in. Vt.. Feh. i. 1171 3ll4an
SSIUM.fc'S tiALK.
011KAT bLACOIITEK OF
Dry Goodn,Gro('t-ric, UootN, hlior-a.&c. j
R. T. HERD,
Wont ArUiigton, Yi iiniol,
llft.tppfilfullf callit ktlontlon lo
i
Large Stock of Coodit
l.tfly bought of lh' j
Atilt;r,o of Bi'ibe A Mniu '
of Eut (IrtiMiwiob, N. Y j
Ihia .lock ooiiaiata of
i
Ertry yarirly I'mally I f hi a I'mmh y SUtrt, .
.Ud "lh tilt Roll) flOUl
25 to 40 For Ceiit I. can
tlmB tinn.1 price a.
NO HCMBUfl
.limn thin ii nil on iict-Rif i.t,
riK.ei who wi!t
C IIKM' rid TF.IITY
will Uk kilr.ntiip of tltiaft oppurtiiiiity.
SOft.OOO cirui'f Sliinglf
fir h;i!p.
TiDiOthj nnd Clnvt-r f-i il M Troy prli
n. t. iinii)
l A'llinrtm. Apr.' ll. 171. lr'l C
I J. wiuTamn,
Lm' loio rt, Ytfimont,
f"lt am Mminfar. nrnr of
P
IJnttt-r Till a and l'atcr.t I'ullor Paila, 1
!
j f'lillli'ry Mttii'h.nU t,d 1 .nil' ra
I ant plii d al tti.iitn.lt. puc.-.
I Tbr Ii.iih tl. n pt. i.i IIuik r Pil i, do, ti-ri
lir.t l(ni'i t.f th. lin I io ii... f,,r act-toliK IL.ttrl.
, I -.r J, At-, pttiicijilj niit
rI,(. AMt UAMIT.
tin' d ttVr'-ut tj li t i,
Tn'. tn I C.iia
otd at Ii i F':il.!ip,n m,
t.t-i 11 --rt Jn.i. S I, i-.l. 3i'2Kr
(VIA LI t'tlAI..'
r .rm;i.,.'j' oa h.cd
i
ITUKtlT'ia -rttt Wt.l-KI,
' M I'l'.t M.t..i-tF-f- fi.f-.
i J p:Ki i .V CO.,
Icjjf 10 fa .nd d-!' ra In
j jj A R J( w A y
I. i, ? . 1: . 1 a f r -i ;.. ra. .
Aim, Tn. I"'s'.-, lit , ,
N.,f. ltj 1 I'l K T.r Kltn-l,
' F--H- i - 1
IF ' l,V
-i.l.i lli'i
TH it, K V
( 21i i :
.'NVl.LoPES CHEAP.
; I 00 Oi il) I A'VIf O !'f H.
, Ja. .,,.,, 0 tl.O-..., '
lik '
J..n:At. (-I'lVt
, Tat J..-tiattf- wt .o, pr W'.th
Fft! 1 lt,.t 1MI4
wm, .-!. t n.t. rt s m
I K itiUfSW. ;
,- liUn-brat. r. F.h. . 11
A U 1. s wb
I u r Hia.K
lO llo.Jlft)
Hill IlcftJ-..
i'olllllly SlHltTlU'lltH,
i Iiijipinr It il 1 m.
Way I'ilU,
EuveliijKHi,
Ituninnrnt Cuidti,
rtire Hilln,
Ativliun 'ill.:,
lUti.i iiiit-,
rrofji-ammfn,
DoftlglTS,
('irctilam,
Wulliiia; Cat ' ,
f
AdilrcfH Curiin,
Vinitiiipj Card)),
Tall Tit-kcw,
Miow t'ar'li,
I'ampIilptH,
Vj Lawn,
Conn itutioo I'lanka,
i
or I'lain or f)rtiini nt.l I'rliiLng of any kitiil
lionlil kIvo hi t call.
Our workmnn in tlila drp.rtm.-ot cannot b rx-
SATISFACTION OUARANTF.F.D
ft Call ai;.) Kt.iulne Hptn.ii...
I
! Ordi-r by Mail will rt'- ia
j
;
!
IV-miit and Careful Att'-iillori.
D . K . 8 I M 0 X V H ,
ort" At tou ItiKTIS ; Off XI,
M ttr, V.. tvoat, Ovt. kai, 1971,
Pi I ft , r fh'ftl'.
I ft.m to l. Hit lft tl'H.ft M,
III ! , l I. t.U ,
H.wl Hftul, ).l WIH,
HaMwr I K.lh.
, t.i .-or riuniit rtTAhrxuNr t
.J,t. A
N C. ift,
lu!ini;,
N $ i.,
K m IftBit-rU-ftt,
-Sftrftl lirft F ll'-rl, (,t u .
.N. tirnctl lulu,
Vi tni'ol tt-.'. urd . hiitifl (u of
ZKrilVK WOUsTEDi
h i out Fft'l rij Wii lor Unlit.
W win. 1 rll (li .(U'u'ton of oir funivii.rri
Mirr Dior., to iitir Uryv fttu. of
T'ttn tin Mif
I rHttr,
ll.onu l villi. ,
'll. k- Krol f ottotm,
it iitfhmua,
touaua,
1 '.a it. If,
mi' tuit rm,
. Kioailcloilia,
Id atfia,
lKia.,iutft,
Uoftilnry .ud Oloxi a,
nii'WiF
t'lnl rf ,llili.j, f .r itM.lt, lail .-t aii.l I-K,
JftOMltti rtotl in..
Faui-v t ii i m I a.
Lata ami CapF,
ll .iaft' Il'unktlt.
CIKH'KKUY.
ynikiw rtd ltnokini(hm ft'are t apF la'.Hy.
UW, LlMI-H, I.lftllH,
llitrdusirr,
If yon w.nt . Rood ud of I'lniica eft m l at tin.
Oroocrion, (irnoorii'n,
llimr, I kmr.
Our motto ia
"f.VHKt" GihhIh ut Low "ri,-t."
ManrhnFtar. Nov. 29. l7t 4 ll2i'l
M. bYKlIS,
Dornct,
Vcrinoiif a
IUa riclvrd thin prtMtjiit wank a l,r.: a-ort j
luioit or
X E W GOODS,
iSotliiLt .t low pritxra, whtrli ha w.ll aoli for C.taiil
.-1 ViVff thai ean't If, Unit.
Call .nd rtamiiifl th Km. I" and ara If it la In I
9. Yoa will ftutl au anoriintiit of
firy t.otttln. fltftFfrva,
Crot-ktir), (Laa-wrt., MriIRia,
I'. UKa an t M it riri' ,
i'niiiia won IiIf,
I'ip-r an i Lni oi-fF,
Hair, Capa, IIhoIfA Miiot a
A Larga Aanortint'iit of IM-irii-a for l?.'!
rWip of .11 Wiuda H'-rpt 'Wt ftoaii."
Tuijt fur th. IhiHihiyt.
In tai't )"n "111 flmt .Inv.rl ct rrtlhlnit ton woul
too. In Iu . Country ato. , ami al
Vl I-KM .n
.a toy plitiii in Vftiiiiion!,
IfiiW, VI.. N-. lf, 1H7I. HI t'
!f FiiUND HIE J l.lOOliT
L I.kI ft l--. l i.n Iu anikil tl.l is : "id m,
j tb uo.ic win ti rn ib, 1 i t.u m m-nft
i luip' rtaut u.il-1:
i
! FAI'.MKFS MIST X01 lOI'.GLi
tl.nl 1.F H'iK' BiftooG la bmr .( hftlid n.il loftl
tl, ft ft ft Ida brk
HKA7LIt, PAXS AND PI CKETS,
I
iri ftid rt-ih 1 t rry f,inhMbt t tf 'is-fij
-1IF f ftrw'ta ftlttl ktfttftF..a. ft-F-W- a I l.at ittFl kwa I
01fh1 ItUftFiuft iu.'r nry ,taf in al
ap a, eowift imt bj noftFil bftiit.
f ta w .Lli
THE CAUPIX010N i.'II K CAN
cats t tp Ird fc) W.aiaa.!) a fjj dr .i'l
aa l ffv n .
c, r, i ft r.
Kr&ik.r.Ur Vt , Ja. v , I 71 ti)W I

xml | txt