OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, May 01, 1873, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1873-05-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

1 It l t
. .-t , .-'':- t .. v ' :-. .
1 I,'' i. - i. ! "
...i. a j.', mn 1
V. ! n lUf "
( () r V V. I X T I X O T (;n!.'
1 .,..
Jn:r: VD MT.TOX sTAUXAKY, ()U X I'.W s r.U'i i:
M tu-nr.. Vitv- T,
VAx),K l. ..'J'lU; I-! 1! I; .i N
AiUiii
. K.l i l'n 1'', I .
'V h ' -' '
-:. i ; ,..i:t!i ... I '. '
;!.?, .,;. i. i. '. ".i'
I t itt.--. T- tfn"t taf-iTt f ... r
. i It. I ..I i. v:!-M!i. It Si 1 . .If
-t Iii I.'' l! -i t.'....i! I. I. . . ft I.
... i i it ii '.l.r " C.. !-t I... '- .-. ...
! 1 ' ! ' i i . fi . ii. ii.i ii. ' n. i
it i'i.. i.. . ji, It. i I i..f.. t m ' ... 1 1 i l.
' l i . ( . &. t ;.. '. .
. i i . . f T . ( . i t l ' . , ' T . v :
a., t t;. Ut t- I.;-'!. ;. .11 It t.i i . ; .i
si i.l Ii..(n i .!..: f I . Iii!;. . I t.
' ' . !'!!. t....h-. i. . t iii.m tl.l: I.
t i. - t'l't riirK nr i it; fclUi' l- 1 . .
i.;, . ... I .i.. . i m , , i. i j.. I,,,- ', t
..... in . Hi., i.i .1 A l l. I.i I .:.. M.l 1 11.- I
I t I It! I I.. I -.' .1 Ki. f i . j .' . .fti.. '. ! it i
I. l'i i Hi' I I .Hi . '. t h . !-.! in I, 1
idi us! . . . r 1 1 1 .1 . I. fit i I .. r tr .i w i.i I.
. At i i i l I .. ' ,. ! .
I t.ai.kii.g Hi. jiitiii.- i i tjfi in. j.fin (.-,.
1 i.tf.ff ! M i ri -1 I. .1. I i ; i i .... i i . n i I .
t ti I .... . I I t.i !! h. i . i - (.:..!..
ti-..i: j. t.fci 41.'. 1
ii. II I.1V--ON
) . :..it l'. I, t . i vi :, j itt
...-, t . I.
M i I Mi l',
INi.l I I.K! I.i .1 ! l'i IC M M
i i.'AlIN. . !.. n : .i.-iu: I-
. . , . I .1 I. !
. .... r. i ;- '
M 1 A ii it 1
oA.
l'i A S us
takj: a i:i;in ic vii.
'It
it.
j ; t , m . . , ' ' t - ' ; ' ' - - 1 '
' f. ITt
A u . .-. . . : . i- i ' i
ii.. i.i m ..i r( I'r'V. ; " ' 1
. f t..,.,:, u. . . :..' ,T i , .:.
'
... Wt.t it- .1 ' : - ' '
,..! it .4un i :.:..! ? i- --
( .; !,', !!, -IV f I v' '
A ; ! ! .1 ' - 1 '""' :" ' !
;. . I al P - ;..i I. ! t! I I '
. .it h; a ; ' " 'f '"-' r '' !
. sif.f r
-Ai"l i a j m,-u i !'')
; i it i.t t! lUiT .'- "f l'i !;!
. t..i It jfit.a! "I ;:l J., k'-rji o J. M I i.t
!, a f t llic fj-itij li.sl ).. -'..;. i.v
ui I fii ;! Iin M .
- A vi.ii. I' 'I a i.i;.i'i
i i.-itt- .1 I 1 i l n:.- i-..' ! in
th Hi- ta d l,c i .i ! l.-itf-l lMU-t l.-a-in
, , ' i . . i IK ;:H NiKIM I.vui;n -uiiai, i.i t r
" OK., V A"M Ml I I' )N ,
t-v )! It
A i .. i i i .it -i ! ' V I'lMi. I.
.! .-:.,i i,
i I . i . '.
'M 1 I.I.I M- A
i..t
i . . . i, i
! i. -
i l. .; I. I.- 11,
I I. M . ! ,
i . U !.
V"" ! i: ut itt vtir i: i . m i i.
It, !v,.;.... ., It mi I t!,;i ! t!..- I .!
. r . i. , i ' I Mi. tl'illl t ,'!:. .
i i-, i-i. s i
1 ,-r i . ! t i.t . 1 : . - ''. " vi.vi .. ' .
. : ; ill .. t.J .i.i..llil lii i i
! 1 . .. ,.' uti. I'" "! l'l.Ml" '. .'-.
;.m?ii'S i.
, T
I
I'liUT. I.NI' 1-T'
I
1, :: :.
In.
.' ..-
W'lM'M'i; n! via
t i i.. it'
Vi fljtilr.J 1 !- i' u
- A i.x ' ) '' ui' : '' :l
m ilm , Jii.il .f ii !( if. j'l.i I if In' in'
.' .t... ll.r ln'iil,' : :.il ,i!;. i r i 1
i.'.,:, ("... ... I !?." i'; 'i : if 7 tv ,r ! .
-.1 .if. 7 lllil-l ' ' i- i-. I.I i.iltl t
Ail "J l-l'i I'll IlilVlll;' l'i i II il
In' itJrrtliH !h;i! if I In- tl.'n'l t-l ! -!
il Iii' w il! fji '"i'i ' ' 'tt tiN ".'i l in'
ijiiolion Vi'iJ.
A yoiinje in mi with vnin' Jilo a
l tutu liiw v.x Mm;; at a l'liu' k
v ii irrinx tuliibilimi, il.c other ni'hl, ;
Ami Vt tti i'.nj( Id niii' iitiiiShir, hut'
i'l.iigfil hi mini! when lie mw coiik: (kU i Iiuhud'Km CurilH,
Uis 'k.hi tijj In i. kliitii rii(iii!,, liti' I'i'iiii
in li'it.ki.
A cijIhiO'I ;;iTiliiiii.in went In i-.iii-tii
ii ic! n( tin' inuft cmcU'iit'ioti !;in.
a ltd ullir ctnin (he ''e, niihl, X-iW, Mr.
, I hlliiW ) Ull'l a l.l J IT, hill 1 i-ll
!! WUtll. 1 JileaM', "it , !i-t tell 111'' ! tnil
'Unit maltci .
I.vllllitl I'.l'Ci hi.!', ill I'tU' i'l hi !t.le!.
hi If kuUlcil in ( iitiiimti'i, iii,: I. .; 1 .
t.ffji ii fi'inil ih'-pi-iii;; inii' i tili't , iiii'l
kieji Ihrlii Ir.iltl !.'!ii;; w lli.il We c.ii'l
I,' )i it.
A l.ii?l.l liitle huy heaiiit;; hi l.alu i
thiit a man miht tn Hieh In hi lui-i-
lien, uiiiiLiv l huUlMif liniei!:i;.:n in lite
oh! Ki-iuli-mair fffl.-e fhiiir. The uhl i
iiMit v:iv hp ha mil hceii i-tnek mi li.ul.y
niiiri1 I.i.p nti'l H'Wiinli-iI hi- (ill jn'tiiST hy
taking him mi n t haling (rip tu Iho l..n k
I'liar.
Ai'livj" aii.1 la.;v I. 'Vi art. (iitti ii'-
iiihi j: When a man lay. Mil late :il
llt'ht, tl 'i!l eaiclin.-!y home, j;iic- hi-t-
lin' iti klati s, hikI it met at the t"i' hy
hi Ci ciia, who I'limln hi hetul ami
hi anilUhf" i hioumi-lii'U anil ll-e h'T
rnleu neiivi'ly, (hat is love, in tin,' aeliv e j
viiii-f, When a 1'ivlly irl take a hi- ;
ilh perfci-t i'iiii!i(".iiri', nil'! l'luk tf il
hi' M uuhlnT earn il h tfink t wn in' Ihrec i
muti1, that i naiivo hive.
A I'hiean 7iihman, v.1i i n.i- i.
..rnlly lini'il tin. I .nl iitiih r limn! I..,"- '" IVnl,,,.. t t,y l.ln.l .
ke,.. II,,' j.eai e lm' sha.lin- ll.e -, ,,,,,, ,... j
il an I'Meemeil iieie!,!)' . , I eniiu ,i (, a- , j
In' iefl the i-nltl ! : Av i'iiii e 7'i keep (he ' Oitr wiirhaiMi in UHb ileinrlnt(iit cannol l,i-ex-I
niee, hut 'II have I he m'iil wmiiiin ha!
thf Itfftil rill nv' him.
- Aap uilh a i lluw lm-lle i nni
iiiif!iiilieaiit nent in ilii-persine a i tmvi!, ,
loll a nervous woman making llnoneh n
i low j for (hf eiti, witli a viilii) in nite j
hatnl ami mi iiinhrella in (lie . I ! i . r , i
nliotit an ni pal.'iii an ohj.-et a tin hn-(
man iniml rati eoiiieive anil maintaiii in
hil i ico.
A ltilehmnn va ,iine lime ,ime
iiulieleil Inl' hiamv. (Itiheitii hrotll.t
i.;. on il.e ihu.-e, 1. ailmi,,,-,! u,e ;.; sl' M'ftON' J FA 1JA NTF.F.I).
hilt (.Vail in i t, i.tt i'i. .it, ll,-,! t'f .jll'ie :
h i nun i ieit lion t" lii lie' v. i: . lie !,.n -i
-.1 Itii.i I.i I;.. . ',:.-en iii . U !-,
w i. .1-, t ll lt, ,1, .' :,.i i 1 ! i i- ,ttl,!,-,-
U ,:. ...( II ,,,.. I ,- ,i.,M it.,, !.., ,,
Ii , I li.tlf H ' 1 1 i'l', I Mil' I .'r-e. .i,ii I it. i .
I, ill! in Mil I I . Hi i ill I i i e . 1 1 -1 ' I , t i -1
'I im luiil ai.i I , r 1,. -.i.i, . t. ' ,i.l
- A ti'ilii li- Ml tljii.e I'lii.-i, .iti-i ,i
nil. ti, Iii i- In a i li.v '.. i .. i I I. ii ?,,-i I, ft- i'.." ....I ! t..i.f i. "
M ,,i,l:.i' I'V'-.,;',;, t. , i.t. et. ur-ii 4
) I.I li! -l I ."I . i. ... I 1 I i, ;.- ( ,
n.i.! ae I.t i ! . a i-i, , A v t tt i,. ii i. T,
1 l.e vi.iii.- I .",i.u'.. . I. iii,, ,;
tn. iHiln't tv Bel In mal rv emu. ..ii.,:n,
I'ei: tie,;; ll.-' i" . iii i'.-ii i. k ! !,: , n' -
e.'.i I -it t .ii,i , ii v ,iitii All,,-, ,, i 1 ;,-,! , i .
l.ii,',i ia- .i ul hi- )... i.i -: o ui: , ti ji : :.,t
I- n.t-.i l;,e . tint i-i i;u- :::.; -it ;,,,;i.
I !,! ii t !l li I,: C
ll'-. I ll' It -
I - i nie i ii.; i;.- i.i.jt.vi in., ii-.., I ),-.
, in ,i ii.i ,i ii : : i. ,i V ..-I ,-,
i in' ( iitl -pt ,'. " ..,'..' I . . , .j I-,'. - ;,. .. . .
-it put . ,
-ili.eii.it :it.li.!.- J'.: w a- -.'-
v i'i it" i . i on ; ii .. . t i
.1, ,.: e . a i t l,r . ii, n , it , I ,i t; J t . :.', . ,
i'.i, 1. I-,- t ain,- iij-'-li ti I.e.; Init. it,
klteik i , :,.t l : ' i I .( ..$ -VI. ! : e 1 ,.
! ij i-e,l tn , ,..,! It,;;;., In I ! t , l
p .t i-l i t i.f I!,,- , A p -i.r l,;,.i ' -,i , .
e.i f, .iivtt , it!, I,!, ttin i ;, ., .j u.
liavti t-t-aftl. l! tn.! In I,,'.;, ! t in , :
n.jiimr l.u: ml. Mi H'lte I ! r j. viimj-nv,
ttitk. I .v Jml ,'t-, i flint i ,i.r . '.,,!
ii.t'.k 1 I,-, f.-r I ,1.,,,'t ...: I),,. i,i
-lien i u line il.iji '.,.( : , Pi':,,:, '
l,n town l.avitit; a !;( -.-ue in r,r ,;i
ll,r t-i.Ui ! t tic h iUe p.T.ii ':! ;i!!.e u
pipei 1m I. ,ii, I gixc it iT!',t,l i.;, .
Oil t'f !). l'o'.i!"t itiil . tll.i. ttiii'.-rl I!..
t!.-J tr'.i,t i.i - t.. U... !,"U-0,., ..I umv ii.
I;f.-ti tint it t1tt ,r . an.! ceir- Il.e j ,. r
in thf i'Mtc, tlrhlwt ilf!; wali.S ti, '
i( an t la: ! t'lnttn ! ! -t.- il, e"tif 1 p: .'
li..' hrtl a; t.i tet-c;i- if,., n, .n't ' :.,-.:
k it ,' -tine f i Jin ll.elTr. He rt i,, .;,-!
in ilim.i.-i-. (.if a !t w iitii.tilo ; f. 4,M. I,,,
iiti.'.!i l.e itt,.-.-.! !.,. I.e-, ! at... I t.,,.,i,e,l
ofi l.i tboaeh r a! tin- gn;r ; ti',;', l-T
Uig it) l.f-at tf alpTel IT i,n t t;
gnrt in auid-'.t i f it. It vis at -'. I
With a 'L t-! timet ,..'.;, i,,,
hi'ut, Li u.i ciuT-j t!.iei M-rti hit
! Vry II I ob I i U-Jy aav.i.- ' 'in
JiJ." Ih !'-y tro'.! ! ,iit of Ihe r.e.m
. I- II. .!.!-.
i:.';! lit .. I.
Muiilliiy Sui.-iiii'iitK.
l.il..iiifr litiis.
Way Hiil..,
F.llV c. ,.
Sim,. Bilk
Allt'linll
Hut 1 Bills,
I'r.iiiiiiiiiii's,
llmlirt,
W'.!.!iii l'an!ti.
,hrfH Cariln
CilTMllutH,
Visit irijj Cauls,
Ball Titkels,
Show ('arils,
l'ampltk'ts,
By-Laws,
Constitution Blanks, ,
' e!l....
I'l. tnpt ami ( an fill Atli'titie
I). K S ! I t) X I) rs.
.N..n.Mk J'..ii i i.:s oi net
lktLrUI, lnIBivtl, Jtxi. Ut, ItCS
i, ' ' 1 I'll.' I ,
M.i i.i-t.i i.
M'ilKW .1 MASuN,
I i.-i ;. i.i.M'.M',
I. i . i
lAKl.lAi.K AM' WA'.OS MAKKI.'.
Ni'H' Willi iii.nli' l'i ..ill.'!'.
M. i . 1 ".' -! IT M' i I . !! t-l Kl :..
i: i- -.t t .'.v.:j. it.;, i
r.n.. ..! i- o'. 'i. ni-i I-.
, i- u::i ...
i 1. Um!.S H UiUASi i
I .,-! 1' i. t . ' . ... I T
I) 1 1 ilx
)I.I.AiF BOOK S.'J'O!:!-:.
i-l.MINAI:V A l.N L'I ., M VN' IIESXLU.'lia
I'.Hi.UittU i.t, !.... ! a i;. in cu. nmlim lit nf
MlM'l.I.I.VK'iTS A SiHiiul. H'.iiiKs.
ITiUi'Xil.i.S.-i "F IIIK laiii.K AND
"'"
Tl'.A' T .-.m il l ! .
lil.A.NK liiidKS.
SIA1 I'lNAI:-,
.' I.N INK.
I i :.. !!.,
t;.s r.i.i.ti'iis,
Mi ', all nit .. ill I'l..!.,1!. e'.'iil.i,!. Aln,
AN A-.-n!il MINT UK .M II. ItY.
'-If
, ,
- f
i
r - '
... '.i
r
"
"
7. i r?
B - t
C i 'Z
" " i
5 1 i 1
s. C ''
t -
C
" -r
lj .1 - M
"T. '. r:
- c x
' iJ ' r1
r 5 x ''"
. H
S:
K -l I
. 'I-
! V.
TI1K WKKI SKWINti .M ACHINl'S '
! 1 me til iiiN.le l.f MA1 illMillV, npmi the Mine
! 1.1 ll-l.!e Ma- Am- Ilet.ll Wi. li, i a-'It purl hi--
! li,- ;,-i e .In;-In , ( j ,",r. , i. jiiiii.n, ,s put ill
i i .1 1 m to r M : e 1 1 - i ! t l.-et 'e"
I ' "
: Ai'iiliU', AMI I'l.l.lT.'. llo.N
i IN Mo V I. M F, X i"
( ()N KMIiNl I. Ol Ii'I.FI.AI Im;
)N i l-K t I' A ' il I.N 1 .
; A l'i ' I I.I Hi Wl i,ni " vr " I' I't'A 1 1 '''
! IN 1 HI I' ' i!!'.V I "1 1 i. I I I 1 "V
h I I.I i ! i, :. V, I I n si i li AN
.ii.il 1 H I N I .1 !; 1 1.
A M'l.s I 11 1
Ml'. .'lit
A N 1
i 1 1 -;.i i-
1:1 ii'i'n .o i t '
I. ITT 1 i i iN 1 A .N i'i.Y
Mill i'tn AM' ll I I !l I I'i I .'.
('i l l i-'N (.1 I ill VM-I.T .1 'IM. Nil
; 1 1 1 iii i.i l'ii i.n nf ) Mi: i t m r- ui: .t im I.i s
I.-, kiii.'i. iiirii tix. i-i i:ii: it.
i.l.M'.l.'Al, I JiAll IM-;
It II..4..-. t..e l.(CK-S I't'l I'll a. .!.'.'.. liolli
-i !ii.,r ni i.
mi l i.i;
, I '. ,..,, -i II,
in I , .'.'; I "I . in 1 .-, I.
1A i iA !
.. .Ii i i et V,u':i.
ii !!- .
' -l, i 1 1 ,.
II I M t ! .' I
i i Mi s i bi:i.i i-it in am i;i:ai i v.
-; t . 1 1 - i .1
! i'A. af; K ' '. I.1.NJA ! i. Mi
W 1 i h il l .U, i CI L1J V.
ti t '!
,'. i I' If, i il".
, 1 i , ry ,
,. ,2 r . ;i-i;i:.jj
Mi.iAi. at T hi; I'ai:i i.x.
ron itiNovii: ai.i.
OiTil.I:fiN K-
mrnioN
l t : ..- v .;. ; ., i m , t . . i :.. ..
NI lTON J!( u:. , , ,
'1 ti . i i,l a i
i t-i -t i'-.itt , i
1 4-
j r i i .....it. Vinii, 1 1' ut. ...'. i'..
A, . .' I tw. !
1. v i .! i.i i. s . ik' w. i . r ? i i1'
1 r ... t, .. .(i. N'll'.' . r T .i.i l'..
Ai-;. ! H ).. I mi.i-k. ! .M."i" '! r. i"l i t
An. i, t H. ll.u..
I.i . i'.' . t ill.' '! litil kt: Hi' ."''I I .'T ''i.t
.uili-i3 l.l liitl.ii m.iictif ill n I'l'svn
li.fii.v - i. .in . t i i ii mi i .i '..t i in t.i i-i- I
!
j-.i.tt: . i...i... t.. m.iv .'Mi. l-;.'. i..ii"!
' 1 1 1 IM Kl iN 1 1 1 ANMAl. UF.I'OIU
'
r u r i t ii i. i:
it-. AsMiraiuv Sot let V nl the Fl.iti'il
.1 .MM.Y !. i-M
!.. iii.i v 1. 1-: j
iii 1. 1 11 I S.
i' I'lT. '.'.' ,
1 .1-1.1.. I. .
I,.:. I, ' ...I l;.
..1-;
M.'ii.ull -.;'
TT"' I'1
ii' iii it.i;mi:M',
I i.ii:i t.v it 1 1 1 Htel
i ail.i.li.mn tliiTelii l,e.-..!.'i'"i IT
Vi.eitr iiriHl"ttii.i-'itn
I III.. I rl.MltWtin tie re-
i t,, J 1,1.-2 '"
; ('i.-l, itm.lMnU mi.l
Silt i -ti.li i V.iaieu.. l.tH'.'J Cm1 Ji
i ' '"' t.l'lti ll
I',-til ini. I i
I ,,,1,-v l.-M.'M. Mil't '
' I l ; 1 1 1 inl ell I H)ltl
T.Vi ll l
:i.') l:l
iii itiHiit aiire
t',-tiilllllti', enltillll,-
i f .iniiiiif-n.ii
1 vl'l .Vil .
il.'.iiiS 1",
;,i i.Ti'i; hi
: I'lili'nu'. Stiill.ilitii.v
K'.-i A::i-:.i'i I HI i it-
n...
- A ii t (,,-itirr. s.iUiii
mil i)U''I-:ihiim'
'In i. ii a n tl J.i'f.;iil
t. liin i
. Me-llr ii ITitl.iilii li.'
' I 'e, - .....
' S tl tl il I V J',' 1 r llHI
: i:.T:iti..,.. r.,..t-
i .tee, J!.reii.-ii.:'',
l -'i.u: I',.-.
::-..",,ni,:i :.
'.' !.-.:! ,,;
.:.; i-t
i,;:i.: :
:,:;; 71 ,',,ii.ii,sn7 :i3
; I'll.f.l iill.i I.. 11-11
Ji, ; Net .
i eilinv 1. Ill" I'll-
V I lllli'lTel'tiittiti
IHTll.Tir,,! Iii
I 1SVKSiT.II AS roLi.ows
Ui.ti.l tiiel Jl'.irlKftxi'ti'J,2afi,riV2 .'.il
Ileal l.-iiiti- iniiii. ntii
J ' liereil, iiii'lti.lttir
1 litll rlillft'd lllliil-r
turn, limilli- 2,,i;ll,,'.','.l u",
Sou k eii-:iti il liv Hie
; !,!tUt (if till' t'llitli l
stnti-H ?ii:i,:::t(i ;t7
- St.H-Us et eati'.l Ij.v Nni
I.vwm of tlie .Stilllt
i nf Now York I,n;il,r.7ii .'.
j SI, h oi'olli.-r Mliites ' i;j,'Jli.l 1,1
I Cult mi lmtiil, in
I Itiiitt. atnl ntlier )i!
j j .'Mtitrii-ii t,n ititt i'-
I ent l.itli'lllllilll,' cte.li
. i li ir'itiitii.Mi'it!.
' line ptiiil' tu ,J;ltt. 1.
j is;:l, tiii.l iiiici. re
t ei-tvc l Ht New Y"i I;
j ' Oliii e Hint inventi..! l,:'i.',l,!vi l
i Tl Ilipulllt'V l-'lilllM H'1-
i I'uic.l i vl iH:i :i uIh i',7.i;il ('
; A' llllil Cilsll ItlVetlmellln 1 1 M,-l(l ...).",.', ll',
inii ti'Ml iiii.j It, i.lHiltm atnl ntu-Hii.il l j.S.tii 7'i
, I't i iitiitntp tn li.itnl i.f Aki iuh initl
111 i'.,!lli ol' fiiilei'tillll, hllPI'lleH,
i mill nllii-r )irmrt :mi,9il ll.
J-, fi i rt .1 Sriiu-Aiiiiiitii null ltiilarlel'-
)v l'r. mnuim tnr ttn; yeiir TilTllli tut
' S;.feii. l-'ivtiuei., l'lirnihii,', eie . . III7.5.IH 20
i - - - - -
T.ilnl A.-e!", Jhii. 1. l -Y-i l!l,fl'l5,(i.l: L'ti
; Tlir. ASSKT.S AKi: TIU'S AI'l'Idtl'lllATIiH:
' 'I'utiil l.ialiiltl ie., ii.elu.lin;: reiiti've
f.'f r. in -liva iief oITxwtini! I'lilu-ies 17,ii"l.tii,.! li:l
Cii!l S,,el( 11111,111111 III!
: 'I'tiiii! SiirpltiM (inohiilniK .Sui'iiJuw mi
i To!, line I'.-lii'iim .",211,(1(1(1 17
j l'.l,(i'.ir,,().";i lit)
j I r.nii ll,e aluiv.i Miri'iitH of 2, i T,i(l 0U0 17 tlie
1 Sneti ly Ii:ih ilerlarei! a reveritiiiiiary iliviileml
j avail.ihle on nellii iiiciit of next hiiiiiihI i.remiiiiu
; tn I'iirii.'ijialititi poli. 'tea iirojioruimeil totlieir
: uol.tl tl, uti, in to the pitrpllls. l lie rall Ynltl nf
mieli r.-ti-ivinii in it y i,e li-i.i eii Heltjt-inent of
pl l ii.innt, tvle ti the hHIlie iieeolneit ilile.
! TIi- n.-w lim-iia i.f Him Sue:, ly ilininu the
' I'"' 1 '":"' )l "ei ( .U I li ii I -t .in v o'.I.e: 111., 11,-
1 omt-nfr ' lunv in I tie ri..
1 l..!i:'n mitti-ii in 1 '' i.u-ni mi; r'.l.tTl.l 1 1
'I" I-.M i'.' !;). il.e Hi 2:i",."'i.t
III"': ,1, lil. -I . . it In.T
12 I''! il.-. 1-72. .i . .".I '.it I H7'i
OFFK'I, Ol THF. SOI'IKTV, ;
1 Bi.iil'.l'.lay. Neil' i'mk,
Ami in I'..,' 'i int ip.'il ( itie- ol Ihe I nili il ;
Miiie ami ( 'aiiiiihi. I.'-.'ll :
Ji. i. MASON, (.cn'l A k if nt,
fop Bulliue! ami Betiliiutmi I'ouiities '
lit il.l.M', Vt.
yiNliOAK BIITKKS.
i'l Hi ! V l.i.l. 1 Ai.i. I '
1 I. I I. I i.e-M U.. i'II'.I.
i .AJ htK'S CABIKoliM
INKi.Ai: bittki;-.
N , 1 i i; ' t I I '!'.! It ,1 I -J 3 i . I'l
a, ''-'I'li!.
... in,-.:'. , ! i
i i i n. in, i..: - mm,
tin
t ,: i !,- i ., : ! ,.' i-, p:.,r-
i'. , ..,..,( - -II... -.1 iii .,', In . I. mi 111
. t .. ....-! ' ...i.l.n.,. , f li-- I
!.-,,, . - - , i - . :- .i- i' .1 tin -n. ,, '.. ln. l
i i - i 'n i ii'ti. ,': '. ,' i I'm I,.. I-. 'ti.'.ii .0 ...
.111.,- it I'.S'tt ,t'j ui of 111.- I. ll!.-, I-....I Ml
1 ;' r , , ,.,"! ' ., i. 1 ', i - , a nt 11 '., .1!. ! I 'i i ' lit f
1 t,.'.: t ill.,: ....j ., .-.ii' 1.,l . i-i l.e;. i.f i'ti! I i-
-it. I.T (!: t ;jy.i i.- .( ,'i8- t: u-jii-i (-.!.; "(-
ii- ii' tt .Fi f ;..,- ; !. lit r U " U i ! i !-. lie mif
J i . ,! t i i :i!'i'lv ;'n 'M. i l ,' 1 .. ,t
f-i oi i : ; !t' at i 'i r f Mt.-ni.wjii-.-.'I. tj U
i ;; iih, ,ii'i i -!!!- J 1 U: -j 'i '1 1 .-!
) '.;i-..'ii (!,,..; a Fi'.; , iiij i ovi ;: (
i I ; t. v . a.. i 1. 1 (Im t -1 :
S...-1 t. J.,. 4 I !-:.l'f I ft!.l I '!. ::. I !
i . ',"., It ..it.,, . - ) ti " .i i, J.. - i, K.'ltj
. ; -t :.' li ; ' .!.'.4 .j lis-1'.. Hit- U 1- ;"!-
i-i 3 ..' ; i ' .---.-!", ' b: ' ' t ii,'' '. t i- "i
.. "ti; -
ilk ..! A. . I X ; M. I'l t. . - M - il 4 -. MM!.- A
T .-.. J- -ntt kj.. . 1 .';-' H fl.:.9i ISiU-t f '.-
k !! ., it -L-' I - , ''!-r,'''-rJ'' 1.
l,s'i,f;-'f! (if Uj :.,: so'l 'i'-iiiiii (;'; 3H
(ji . ; "Sr ' : ,
rhf.lt. . ..-., 1'. J'ltM-A , !;TI:.i. , l..lt.
'-&f t-iitif It I : : t -ft :fjj. h'ts!, w-t-" ,
i. ' A-!f. tli v , '. ;': !'i ! '. i.i
I. j . -. . ; ':, n,,. .j.. it,fc.;-
tf M:ii(",f Ik'.U-' fe-'l' 'ij. -kfi'-l
(.': r-'i! '.f a,f t'-t iU ft rt; j, -ti tii.f
the i ; u.i-"
:m . t. S u t - s( n r-- .a.in Vrsr-t.-e. i n
r. l:.t i . Mtx ': : ? .. If .j; U.i,: t t
fs-'-'fi' J . : r i. -t? cf-ei:;
J V. Al.ki Ji, 1". t. r. it U I' t$Al.V A l O.,
Itm-' hj.j f A;'f J.t, ban k jhuciw'-'j,
tn . .r'i e. rrzrt of V h;tiun ftfJ ( t.-UiVa
iri-vU S9 lurk
il.J t Alt hKVi'lrT AM I'TALU:-.
,
I W
AM. MM'- or IIAl.'M.--.
i i t 1 t .i i .
ml,, t
'I ' 1 ' 1 'I '."''..'
i I'' '.' '
'!.'. ' ' t . v y
u f .i ' 'M. ...rw
'... . ..
; It. i -i i ,i. a' m, l
: I'. Il. t o . .-. ;.-:
t.. I
. . I Oil. :
H. '.l .'It 1 .l'i1'.
..-'.. .:,...- i-i if I-..T-.
!t' :".- M.i--nj
1' t- t, l , b. i !:.:.
J. vimvoir,
iiv.'inx
....
Biilli-r TiiFm a. :.l l'..fiit I'tillii' I'aih-
; ' !I"'.H I. ' I,!.'! I
Ill I'm 'I 1.1 11 leli. i. else. . I
! 'i I ' Kni-ei t---'ll ' Hi ut li.tie I I'il tl e tl t j
I 1. 1 M tliliii; I t tin- ,;it i ill !!!.! ! , I, ,; !ri liutUii' :
i L'll i. ' l'-ilee;!y . i t.
I'VI.i. AM' 1 X AMINI.
11. 1' it. tie. i til fliliH ui
r.ti... m.. 1 1
I iiiH.l. ut ii, in i i!',T,!iiTi).,-iit.
I.tt-t liujii it. I ttu, .TIi, J-i','i.
ilU'Htx
. ..
y U Ili J. I! T (I X ' S
.. .
' ,:"
Ami (iraiiiti! Works,
V,.,.t.
I Fuct'.iy I'oitit,
I
Tin j!osl Ktt'li: il f in New Ftl.'.lainl,
! M'l.'.l 'All Nl.i, TAItl.l'.Ts,
! A M i i I'VI I I ;Y V.nl. It
of nil l,,..'I lj,tl,,li-:, Iii. Ill
'.!Aiii:i,i: ami ;i:a:;iti,
r.'M'ti'.iiily on In, nil.
Tlii" pstilll. illlll. lit li.m ll . ' . ! 1 1 ! ml the li plita
tion tin' pi o.lni ini; ln,i.-l - i'i .-,),. fi.-rinnl tn unlie.
1'lieew lowtr t hail lit liny olhet' V.'in l.ri.
(J llt.i .nit' l ii i an i. prii, tip., n ri ,', iviiif; pi rf'eet
HaiiHtiii tt'itt itt all tlieli H uilh
W. II. I'l.'l.l.iilli'tiN.
lltlnC U.'nl lnlk- lit M.llli'h, '.t. f lli pl.t.
l'neti,l'.V Point, Vl , 1', h. ys. - ;i Mil 12'.l.l.
F. R, R.
iiu:m the i(i!i'r i'ains
In from Ono to Vvieiity foiimt, .
MOT OKE HOUH
''' Vi'-I I li V I I'll V.U "' ' " "
i: iii'AA v.i liK.iiiy to. I. u t' i a ! i:i:
t o): i.vKtti l Afi.
ll uti., 1!," li ,1 r,,.. I
Tin Only I'niii Iti-mi'ily
t f,t,t ili-1 t.raiy stcj,,, liti- l),.,l .t. itt.-.tii 1,,, l.ti'i,,. till:,. .
I, II ttniimti,-,!,., itl.t ,-:,n i I ,',--1 1 ,ih. MloltuT i f
tin- l,.i.,i;s!-:"iii:,.!i, li'iw, " i il.n I ....miigt orf i; ,
I) . .,;,., l!,-ill"M,
IN 1 lioil o.NR TO T'.VESI V VINTTE't.
. ti'.,lt,'i' hv v i -, I i I i.r , -,, ' , . '.e.'i' II,, I ii, in llin
iiitr.rii.n .'. n.-i o, ;,., m..i, ci'W,ii.i, n,,.
RADWAY'S ready relief'
Mil.?, Al l Ol'.J) IN. I A XT r li li.
IM'l.AUM VIIOV l)i' Tilt: I.II.XI.V'-.
im '.AMMAi'tox op 'int. i;i..ii)u:i:.
IMLAMilAlloS ol' 'IIIK linlM'l.s.
eiiNi.i -Tiox et-' 'nit: T.rsi;..
rolti: TilliOA'r. nit i n i i.t mo a i hi tn.
l'At.i'i iai ion or 'i hi: iii..u;t.
u V-ri:i;I .-. cuoir. jni'in tiKhi.t.
i i'Mu;it, i.Mi.fi;:.7..i.
HKAIlAtHiT, TOflTll.V'l'. ii.
NreilAI.'.IA. rmXMATI'.M.
tol.T) cnri.i.s. Am i: etiii.t '-
'li.i' ni'i'iicn,,!, i,f ll... Itemlv It ellef 1 . 1 l et
r,r ), ntt w inl,' tit,j J,.,li, i,, .,,iii,.t.ili I ... .ii; ,'lti ul! 1
.-.,',. iiii.1 ci'tiitiirl.
'I v ,-i,i v it, ,,;,. In l.i'fn e,,,,' ;,.r if v",.v v. .i: i- i
t-I'lM.M'll. IlK Sin iil l:v. h!i K III. tii leill , l
in Until K.l. til 1:n 1 1 i:v, inii', iiiM) i:,
'l II H. It. ill U.S. .,,! i,!l IM llt.Vll. I'.ll.t-. i
'li.-,-,,.l, ,l,,,',t nil, tv. it.nv n l,.,.M,t i,l (n I. j
mi)' Iti'n.ly Iti'lief v.-iili t: , ... I r a ,
v.'il-i .i.i ,,t .:, ..it.' - r ,-..;. f - -n . n..p-f- - I j
I, ... ,. It 1, 1,, t-l lit ,.l i l.-t.li. I.','.,, Ij ,', I .'. . ,, t
:i t. .
l i. VI It A Mill Ad; I 1'. i
1 i.vi.t; a . a i . i I : . in ; f..i hi. , T.
t- , .i ti i ... ;. ;i i, , .t tu t,, - v. , i: t e, ,t v :" , : -
i i . r ir-t ,,,!', t 'I tti, Hi .1- M I ... -
' 1, T- ; "!, V, , .,' ' I . .. i j'..,. , , -
i: Une A V- I'lixs, ... ,. . m I. Hi iv Ti
l . ' . ... ! i ill. 1. ll.r. 1- '.', ... t. ; .
HEALTH ! BEAUTY!!
! i'luiii mi rein: i.: ,t M.-mn -t .
i i:K r i .1 t- t.i:- it " , i . . i t . 1 1 1 ... i i. i.
iKO: 'Mi - ll'lll', I. i ...'tl ,.l i'.IO.'t
SARSAPAR1LLIAN RESOLVENT
11 A it mi; 1 nt-. '.fi-1 t ! . , I it !'-1, i i I : i : -1
I !' li t,. '"( Il tl'ii. tlii. i III, I I! '. ;.). i
i in i ii,y i ", oi ,:., i ri.i' li 1 et i',.
I I.I I '' ll 'i I'l'. I i.t IT ll". ! '!.):. t I,
M 1.1 'i' I N I-:. I HA ,'
Evory Dny an Inrroaoo In Flo-ili
oncl Wotcjht Is Soon nnd Felt.
THH GlttiAT IlI.OOl) I'ihII.') T. I!.
i . ... .i ii. t-..l; -..I'.tliil.t.t.t'. i:i..
f 1 1 ,v i. ; r i ., ,, . -..!,. e,,, ..!, it,, r;-. -i. :-
t ,, - . ! ...;,.-i i'-, ', i i. .-i-i'.
" ti,- vtt - I f I li -
.,!. '.: I ' , ' ! .
i'-. I I.e.-
.- If , i . -I'. 1 I- ..'.
Vli, 'i i 'l': '-IV V-l
I. J."-' -
!,., I ;.-',. i . .,.
t .1 I! ': !. II ' l"
..... i '. .. v.
"..'. 1'. I- " ..' ..
-I! - I . f i " . I
f It ' H- ,':
It tI ri v V Itliul'-'cr iitjtiult.i'.
'. : , -i t . . .
'I inn"." ol l Irrtrta"' (.inulli
iir d I. ) liatluaj'H It i oU cti ( .
DR. RAD WAY'S
PERFECT PURGATIVE PUIS,
... l. - !. - ., I
. ., 11 . .. : . I
..'..- -.. I-- - . ., I-
. . "' I l. " - .
1 ... I,.-....! I .... .
... 'n. . I',-'
.,- i, r. ,-.-
tt, --,. .... .-. -I t
- -e.....i r, - . n
j- I,...,-, et- i ..,., -j
! ,. , I ,.- -. o .
, .... ! 1 I- ... I .;
, II.- I ... .
... - .. . - 1 . ' !'. ... I,--' . -e - - ,
-'1 ',..,-,., I . I"-, .
t. . n. I..,, n.. .... t , I fc-j.-tg
tt f. ( -nt ltl.VHI I-'l !.., f- l; -
f, - V ..
.. I ii. I i Ii' ',',- In
j iiiil ' In. : ' A ;, liti I b- n"'-
w t,, 1'., no ft i -. : - i- u i u
) J-t, ifci.;l..i.41 ftnl-i. t. . n.
)'-'.
i.i .!-1 ?'!.!. . i Si ins.. t'l.iiHiv. : ' :
C i) K N 1. i; S T il H K ! ! '
HI ' I I t i I I' . i . ij . ).. If i 1 . Ii i it) . I I. t1 I
M.vsux ,ii:i;koski.
i M'lil N.i M I i N.
j A tin' n i'. u t Sr. i tcli . , . . ?-7 .' i M.t i i ii .'in
"-t'Ki.si. ?nr
I
Jintllll'' tlli'l Twiflt - ;!) l, jl' IM
M'l.lNi. .-ili-..
New p.it I I'.iss. all wn,,! '.i mi .i .', mi
IT!.. t 1 1
( ieiitiiti,' 1 i.tjii.i le i
v.. .,..). i I , , . Iv ..I
-l'i:lNi. MTT-
! i i en ni in- Iliti riH t'as- I nd In J;i ,r,n
SI'lllNii SITI-
. 1,1,, pt.. .1- , 1
i, lie , i iiiii it il 1 1 1 1
Blown Tricots . s It! no in ,t'.',"i nil
I M'ltlM, t ll.-..
j I'liii'k I'.i'uuili'lulhi'K. . .$13 ;'ii in ml
i TImXow ami Fanliionalile Mvl-, llie
Cutaway I'oaU an I Vents in
iBlne, l.lai-k an. I Blown Diagonals
iVoin jl;) ,'m t,, :;n on
Fle-ant, liH'SS OoatH a.el eMs in
f
BtMki'ii ('assimeres . . f'.'l oil tn $:. (id
! Fam'yt.'ai-s.ranlsol all kimlsaml piirmti
i iSpriny Oyc remits ;) fill to r0 :
li'T'S ', til i till,l't:I.N s si 11- iv i.l:i:u I A
nit iv, ai.i.m.i: i pi i ii :t ii'itt i i'.
- I' l: l N li t-'i Vl. I sn.K li t i.
MAI'S. CAP-,. AMI i.i'.NT-'
1 L'I.'MmIIIM) Otioll.
op ai.i. i I : -
( KIP.
TioN
lli'iiii'iiiln'i' the place "('oilier Sl'U'c.' ;
I t. Met 1 litmt'H linn lUleit Il.1tl1.11 I'.i.'.T j
llpjinnle till" llepnl.
Btitlaml, Vl.
M AMI IN .V .IlillKiiiVMil
r I S T A It S ' F. A L S A M
WIN) t IIKKIiY.
'I Hi: 1,111 at 1:1 Mill, I oi:
C () X S F .M I' T I O X
ami w'kniiMli ili il l.v niioiv ,r.iiiiiii. iii phi .-!,'
ialiH to Ini Hie limit li'liiilil' I'u p.iiKti,,ii iv, r in
1in liif. il f,ir tin- l;l' l.ll'.I'' ii,l criili of i.ll
I.FNfi CO.MI'LAIN'i'S.
'I'll IM Hfll iillntlll lil, li 'it' IK lilt, rt ! tn Il.e Mill
lie muietiniit'il l,y lin n imi'ieni'i, of ov, r Jolly
vear ami lii,-u ieor!e,t tn m nrahon -,, I, I ,m
liiitu in eiie.'t a "ppnty eiir,, i
,, ,
l.oitoli', (.old (roup, Briinchilk Inlhi-
elia, Wlinopitio; Cntinli, llnatvf.
lie-, J'ain or Snreiii- in ihe .
lii--I or Mil.-, Bit eilinn nt
FtlllL". I.ivi ('nlli;
I'llNM'.'l I'llu.N
r .1 .V ; ' i l l; h
it'ij
Id-. ViT,r I;
a'- :oo i
I ,M ( hell V
,, n .... , . , , ii - I ,-
til II. i-t .. ,ilK'i ,. 1,111
1". , ,!:,:'- ,.!,-! t.i., 11-
:;.' tt f .,1 ' , , '.,-
I " !n ! "It t iij. ., I
li.inl i. 1 - '.In i
ll I' I- .. . -nni i',.t..n
liii.i, ,11, 1:,,,, ), a,..
I'-'"'"'
' lei 1 in. ti, I , , e, let-, vi inn i -.
!.!:: I. .'.I- ,
'In 111. i'. i
t , .i tin
.-j a.i
, I.t i li
I:. ii. w u i " i . : tl -
t. , tint ! .,...' i-- li'j . t i;.. ...
; i ' t. ' i ; lint' ' I -! n- "f
... . ; i. I ii .. 1 1 i- I.I a '-' I.-
.1-, , . f i
t -
p, it I" i.i
P. .' , 1 1 - i
I-i. I I' -.111 I, lil
' sFTH W. FoV.T.F a SONS,
Ni. 1. Miiioii 1'iai-, B'l.dm, Mi...
Ar. J :--.M ly J i u; ir'.iif at, I iji ,-i c.eri.'iy
Ml i I I, 1 IKI. IN -l K ANi I I it
. ... f.,i. ; .
i i i;r.i 1 1 i:
I iinili'V I' I 'tii.-r.ii. ,(!t .1.
.l.itm-H ', ,lmn-.j, Y, .,,,!...(,,( ,
U ilit.nr, M I'in.rrv. I'eikii.- ill.,
l'ht!.. i i n. !., i, :,! t.., k.
1 ii nh's S. 1 it;, enl , I in, I .il, i ,
I His Chi.ltil elltll. lTilillel,
t'liatles A 1i-i luith, S.t in..' li, .,
lienr-e I,' ( 'it 1 1 I n 1 1 1 , V . .. -.!tl, ., I,
William li, ..ll.rr. l.,t,,w
1 iiil.t Mate!.. ',..
II S. ,'ii!li.il,', Si .
' u" llv" "iui. in,- i.,i..i..i i in,n, ji,, u , t
l ,i, i
it,
l-i, .,. . i n il I , I
: .. .,,.. ,l,t ,,. i,
. i li li 1 It I .
"'"'
' ' uu:"--'-
: l;' s H"l.
'
r, t, v i.i --,'i, -,,! In-l-.ii
I.--,, l ,i,,,t!.;i.,.i,,!,i I
l-l i I,
1 '!, , 'i'.1!.!".';1; '"'.'.,,V,,!' ."" ' "u
II I II S i ii'A j t.i i ,.. I ,
I i ui l'l'lil' k I'll I.i '.s. r,. u ,'' e ,m , ...
, UAKIll ,h,liN,y , S'.AhT'!.ttL
Ni.'.eii .1 Hum.
-'.. ):. Mry.i.1 n, t. .,.t, i .1 it-.- 1 .iih.,i, . i,, e
I- ,,. 1,; I, it,'.
i III KA M HAIil.uV. , l'i, .-, 1, 1,1 ,,t tl, A,
i .11 .,,!., i i : nii. .
i lll'NHV U'lHIiM'U. ( ti-l.i, t i f I! ,. V. i'i.i
j .iiniitiii It ,ii.
1 I. T I l!l'I..V.N. 'I 1 ...ii,, r , I 1 1... v,
,- ,.,,- ,, I.,. -I.
j III Mil l:HAl.l'. 1 . .' I, ;, I 0! I ,1 t ,li I
! I.. i.k ' f spur, tl. Ti.
AI.I, PUT :i;iiV,N, im1,i,i ol lust S,,ti.ii,,l
li nil. ul i j'l ili"h.-!.
! '.IMIiiil', 'V. l'i iii 1 11;. 'i 1, a-'iniit r.i i.,,iii(.
I In :i ,b t in 1; l!,.nl. ,
WIMiMii; nii NTi
Ml ll ll,
1 li;F. INsFKAXt'l'; COMI'ANV,
W'ooilhlocl., 11 muni .
ivoi.rnitA'i 1. n 01 nun 1: ...I, 1
t lus'l 1.! ti t e.M I 11 Al l, 11 I, p in
I i, e i .."ini nt f..r Il.e 1 ".. i' i . 1 . , i , iu ,1, :i,
1 IT t. irt 'Itt 1 1 i r (Tilt , tit,, I tin' I'ti rt.t.'i, I , t ' I ' !'
. tie, pi,i-t. liinti tlii,-,. ti.-.i.i, i ,,i,;, iii-itti.
; I II ti I I. I ,.1'ti I It p. T I . hi ,
I
, II. links your pallo)ia;;i: hecaii. c,
! 1. It oi im c.ipi'i lie nl, I. nt Inis I, i-i n tni ti.'
"''--"I ' riiii'.n timr. il.nu tlinly teal.:
. j It ii a 1 1 ..it p. I 'mi mm ; tmiinii-i ,1 In, V.-i i,,.n,
I me", ami liwili'i: iiv Hi lln Hlalu:
liny Hit, el. i '.i , Iti-r .iiiHii ii j h iiintiit! Hiiifltniii
toe in illviltt'llil t', t,l) puol to to Tlli-lih-l.
!. 1: I;. iii' I, it tlnei- pi r eeiit .i.i n . .- pi,, innn,i
note tn R lltiiii-c, met me,.-!.!', a' II, e i.n.l ul i n n
y, ur ithnt n iiieii'Miry .. iiieel I In ie.'--i b itln inly
iiiaih". tt.ili. Iinvine yonr inotii v, mi f,ir dm iiw
mt.le, in year own ),;,ii,, In i, it , mu,i,i l,, J.,.
; t i i r 1 1 It mn inwiiikei. oi i);l,,.i., it ,,i lim . im
j Tin- .'tiipnny i. a . ! ;o i-irpin r mi
t liHlitlllti-a, mi, I Iii'. ti-iy low ati-tri'!' nf r,., .,
; theliU pl'nv, tlnit It Int. li mi li.-tn ...iv in i, i.i. ; , , ! .
April, l7:.
Pllll.'l JIAli il, I'M- t.
u. ,,:.)! I Hi.'.i j. i,:,,, ,,
' F. i MAX, Ajoiil,
IT Jf.'lliiMi J'ae,.',' I'.oiil, Vt.
VFB.'S sI;sai'.;ii,I,,
l oi; li t:i i- v l no T ili.l.i.ooli
A I-,.. I. .... ii...: ..e p ,i,; !.', , .
, t. i.f .'tnitn!
.11-1 l-'.l I.' '
,, ! l'i" In!. ,
. I It .
,t,i
ll,
. I , l V
U'i'i i
i '.- t',.1
I n.i,. ,,U-"t II
l "i ,
-.
'Ti
Cii. .,,.,,,...''. '.,.. '.,
in ,,,, ,t, j. r ..,, .iit.j. , ir,r-l I
'."'. .....V I i, -.,,' ,," ',-,-, ,,, ....
' ;,-.,,'.,, I.. i ., ?, ,",. .'.-1
.ill -. , ,'.,'- ,,..(. ,,,..,,.,,. I ,,.. .... i
. -, ,' .- ... A- - ; ' ',' :.,
',".. ..,,. . i, !,., ; . It..,' I-. ,...
,,,,,,, ,,,,....' . ,,,, l, in, i ,, n .,, . f.
." ' "' ' .' .'., ', -. i, ., " ' ... ni..
'' ''' '-'li '. Ul'li ti ,1 .'.' j Hit!,!,' in ...ll.
' ' i 1 i I','
IT.! I'M I I V
i'u ) i , .', ; : l: ; ( " l . . i , '., i -t- .
;-,"'" .... ; '-:'-, ," t ".
;! I!;.' All i 0 it!', '' " lietiiMiiii.
'. ', : ft i t
..AFI.'i
t.'ii i Ai.i.f. i n,i .
!l a l i: i; i. s, i: w I. i: .
1. . i
"1 ,
.:.lr.(! !l ('. i'l.
I , "' i, 1. .-...
, .. i i .", i i , , , '
11" ,'. I -, - A .- : in I- .1 I - , n i - I
. t - - i . . . !.,-
.', A lf..-. ,-!
!.,. ' ....
'.. ,V , - -...I !
i a ii,.- i:, . i
mi, - t .
!',. ' l'.-'t
-' ' ... r,
1. i-ii l-Al
j it
B F C K I X li H A .'! ' :- , ) i .
i i; J v ;i . - j , -
A (Km- ...a - 4.-1 i .! -.1
!-.-E1p' t !;j 5 I j f:. i. ' fT, I -' in'.nr':. c-Cai
I 'Ik.? ' ;-.--'i ! -3 f i - . t. ; ,4 mj.., s.
(,.lf -l, ti.-i j.. -i-i. a. a ,. t ....j h-

xml | txt