OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, June 26, 1873, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1873-06-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

fcmro
r
MANVIIKSTKU. VKUMONT, THURSDAY MQUNIXG, JUNK 2(5, 1S7II
VOLUMK XI II
NTMBKK :..
5
cpje
TIm .Maiuhf-Mcr Joiinul.
!, V J K sj M ! s ,
i M ji-u. k r... t I.' i r.:u
,.'..-.f. J . T ts-'tfU, ' ' "r"' K
KAV it4T7) E VLMioX?.
t we ,.. in'i
k..4l- at II I'" " ''
Jlt'MNl-SK Illtr.CTOl!Y
JIISKK 1' I, K I' K
AT LAW.
(,-f..' .t ''. f ijk Itl
J. , , li 1.3" iU i.M !..
Kii.M i i..;-:. n.'.An i
a .;. . -ii. vc
LAW. i
i.i i.5
Ml''.
-) 1.1 ..'!.
.... Mt . t.i
LaW
V t
( I!
Ml i. i ,
1 I !.!.'
i.M.'
t I I l
Is HoWAI.lv
AlTo'lM! ,tMMiirS.i.l.lih AT LAW,
!.
Vrlnii M i
i . l I'.'i'.l
II K. JO-vW,Kh.
A r I u ii X I' A T 1. A Vi .
I .!.;. Ki i Ji Mll.lJ Ayrbt,
i u.i 1jI lww. Ay. t.i. . i"' mmt
ti.!,.f .H Xn.ii I.' .l . Vrrta.,1.1
W is Mil!
l t T o li M- I
.I'tiN,
1. A W,
i JiV. ();(
,S..i iiii-.t
It-
1 Nti'-tii
l.t.k,
Vi mini.
..5. (.mlj
J, (. J .I'I'V,
AIK'IIV AN 1 1 ml NJ.I,Iii AT LAW,
t.l KilK-iti.f ir I r.iK'i l J
islli.i' tl.
l IlllUlil.
C, II J ) V l' I. .
AI-IOllSKV AT LAW,
littil.til. .... Vtim..itt.
7lj"'
Jul t. V. LAKKK,
All.iii' ml t'uiiK-llf t Lw, irt.l (Mii'itur In
i I imv-ry.
Hft,.. ill ftni.ll Mm, 'J!H..lU U.u lf.l,
liDlUlui, VlTtUtHll. t
illf. j
Ii A II U W V. I. I. II D li C I
li J. W. (.' t(U. j
ii.u.i,a, (nij-j v,.ui..in.
W AIT A 11 A II I , I
Vttiui.:t tu.t llrUil tlt'klt-y ill
IlilV'i.s, MKI'ICINKS, FANCY GOOI'H, Ac!
L'tiltx-r f Miu A t'niiiu Hlrtut.,
U. Iiclt-r, llfl Virrut.iit. j
L. II.
HLMLNWAV, M. 1)..
M.iitlif tii'-r,
I' II Y K I C I A N AND H C It O K O N,
Odl. e ui rB.i l'iito, Miii Kinit t.
K. S CM'.MOSS, M. D.,
I". K I XAMININil hl'lli.F-OS FOB INTALII'H
vi,i., (iJ ritviliiiiR I'liyuin.
a:. i, "iil t-tt W.Ut!' Improved Trutt.
,( m Hit- l' l (ilfr i f I'r. lm. L. Am.
i 'iy I'.'ii t, Vt.
II.
twin.
( r i x i .
Mif H.i:, llni.i'lif.i' r Vi. ,
I'M
1 . tut. (
!. an-: i.F.V.
r tl i ! i' i . x .
f It (
. i' ii i i.i.i rs, vi it.
!..!,, -ltl-lH.
I'lll.-lt'liN hlilnI'MN
.'it,, r 1 itt-.'.U In,
:.. n. col ,
lyMr axii ?i'i,
.,. Kiitjt.fi-rv (.! Jiit,
.ui:iiij A"., li.n.'!i.tt.
VI.
tJ. c
B Vtl lilLil M'.
A t'u.
itiii4l.c'iitit.
it H I K 1 li A X 1 11 K A K li if
F it.ty IXkiiI, Vntu.cL '
t, M 1
o. a :i.i:iNf.iN,
v n i t u ' u a i' ij t
Im j I'iiiH,
Wtrwt.1
1)
A ti I 1 X '. 1 U N H i r I
titan ui
Ai ...'.
li .
(m.xf:.ai.
'... I
ilJ-Tirtlft-iA,
i4;.l Ui Wf"
MAUI'.
,.vxt r, a h x .
.! A- , !'
t iU ' '
it: I'll if;.
I
.to. o. mi i ;i
Mi. te
BtlOitn, i
IU'il'1,
A St-
'.-,... 1 . .
V tt--..!.--.,
i t.Mt, if. .
. A
Si. I
iiii-..
K t II. i(4i,i,,i'lT.I,
w II . b. MILLEIi.
atot (J J. i. Ht-wy,!
I! A li -X L t MAKER -"
I'aatrt siii.'lHi V.rw..i.
tratxuM.. uar,
..CHIT t C 1 .
! V!"i b.' Is. -. r'";'
X. V.ts
1 til... X'
i-tit t
aud s;t-,!t,iii' t"t i '"5
.;.,:..... - A t'
atfi r..t.iii.r7 .
I I' J. I
S N AM
t If r"d ''
1 N
II 1 I ' ' 1" II " 1 1
r. lit I-'
ViJI.lt!
.,1 I,.
. Ifi-I
T HI II M H ( V i
i: u.i.i. I
V.M-. I'rt j.i
r I., .'. . IM
y.
i K I 1 W I
I X 'I
Mi. i.i.
li 1 1 1 si
!"'
1 1
I . I
I'
tt II .
if
,,,,-s II I
III!
Hit : , I I . u ( sil !.-r W it,
fi-iKij? pnuii l.--ru Willi
i Me.ilv Vir 1,'iii'l ifi'l' r: .
I tl (il1l! li. II
rlt ii Willi Uif ll.jiii.1
AMI I l,lii 7 II K l Mi- 411)
'i !, i .'l
M. I . Mllii li l ,
(':'Iii.-l It f Si I'll' '
(fl-.l ) Ml
Mil r. tvti li t
1 li I.
Km I' t I"'
ti i. i! r
. ..':m
i: n i! 'i r s r
1 1
Vi tuii.:il.
lii t h I -i 'I t i..i'-i:l ViKt.f . mi 'ill.PH- I.l'.lll- !
M '!i. 1.-72. 'I !' Ii'.n ii:il.rt-lv 1.1. !
i i! i ! Itirm.il tl tl.i'.titl 'iiii. h.'iii. !rtc i..l I
; int. iii.'.ii.ij ).iifnt. No iin will l! .i.ari'.l i
. I n,V.- tl tiii-cli- lui'i I m t vt rr ri ;ei i. i
I.rm. it ... navl-.
i: i. I'Milil.iii:
JollN M
7U .1. I U M 'I Ml. Il f't.
'AMLlil.IP, l r..; iifi.iv
A h II I S l 1 ii N U M i K I
ti;. . iukl-1: '.- i .n ! -t,
VlTllliilit.
.uiuuitr li-iardt-r.
li, ..i .).Hiii.lii.ti.
l It Mllillit. (I1V -Jtl'li
I. I.i IM I.I V ll'll'KK,
I'.y Ui it. K. Iii. Ivru, Vt riUiUil.
i i lit. .M.n!.. ilj.
Nii-i JiiH iii. hiimitii-r Liiiti.i i.
1:1.1 i nt m i:
V. II i it i. )'.'iui.ii lluii.t!, XUi.i li. .lei , Vi.
C ..1. 51. .s. ( .Ii iimi livt.Ji IViint, Vi.
jilM-
('. I.. WILLIAMS,
li ... r in
UkV IiuOIiS, i 11 i.) I' K li 1 F. S ,
liol mi'i Siliut-n, i'rK'tt'iy,
hii.l inattiifiti tuitr ui
P A I. M I. K A V II ATM,
HlyliiU liviiulville, Vtriuuiil.
K
:VKLon:.s ciieai'.
100,000 KNVKLOl'KS.
from f to M.Jii iht thuiwiiJ,
tt Hit
Jul' UN AI, (UTIf K.
Tiik Jut ittAi. tmit ypiir mttl .'hHI envliicH ith
cml (iriiiifl od fur 1:1. in.
W illi t.iti niiitlnjr i-iac-Ii-b 1:1.50 in I l.nn.
I), K. MMU.NHiH.
JJLltD .1 WALKER,
Mwmrcttir-rfl if
(iLOVKS AND MITITA'S
i Hiiup iNni.li Tin: coi'iti' iiorsK
j Slmi. "Iinairr, Viirmniil.
N. 11. A Urne ilm k uf liclit f-wU fur Hie
1 .niiinii.r lr.iB no Imi'L OrJco by uiuil prompt
ly iK'iiilnd to. wuiyj
JONU.MKNT.S,
IIEAIiSTOXtS,
TAl'.I.K TOl'S, MANTLI'.S,
tin. I til kiii'ln ur
M A 1. 11 L K W 0 II K
1 in l!i t'l.l iiianmr ami tt ronhonible
. ett-ciii.
j pru't . li
T. M. COLLIN'S.
4:ilvl
Wu.t II. Vt.
WHiHiI. i l.Al Hi l'.s.
".MKKITS'
iiih
Jill.
USA.. bHl
.1I0XAL r..V'KF..S CO Ml A NY
siiit iinli iiiU iii'- (lllii r. 1'mi', N. V.
.M'iClAL NiilU K
! NATIONAL KXl'KL.SS COMfANV
fii-lj- I : 1 Aj't
V-t
t.i 4.1 ,
.unit
.alt. -
.1 tl.. NX ..i I.I
I i.'Al.t.l.- Mulil KA'i l.
i n:i:
lf io lrii-tl.y.
1 I'.v litHK" l'ml'li' IT.
t . i iii r I r.iliiw A 1'iiMli M..
7 .v 'J l'l.ic tl A-mfi..
t-r, - - - !ii;n..il lit t.
.. II. Vil.t.lL.
-ii-1.. hiivfritit'-ti'l' i.i.
N. .'i
A:l i, ,
I:.
Vi.'ti'I'
Muni.'
I, If i
I).
S. V."ILS()N,
l..i.. I
V.ltu.
X u nit ' tit , i !i.l -I' .:. r Hi
I i' i; n i T I' it i: .
. t fcii k-Sii'S. a..'
, . - (,)) XOH'X.VNl, !''-.' 'K WAI.Xl I
. lil-l.hi. I III - I M i Vi Hi'! . Wm.i
i..i; awt ( akk i..
I k-; t ;:i I Hon -
iv.,.l.i'f i i f.iiii-,. i. fmiii t i I--. ,...; :.ti
r ,1 at II l(, 1 I i, tt ":i 'i - 1- .l'-'ll
I. tt ..-.i au'i i.a atfi li.'.C n i tJ i' a
. i i it ,.
Iifwif.it,lt,l iK !i 'ii.'ilin
w.
Y, TAVI.OU.
I'tllili
FlM lUl'
I iiiti.it Stituit.
li U' aII Slum., I it .,
Xi it 1 . if i.i ill (i.i I :.( ..(' if
WAIT A HAI;l, AKen.
Mali' hi-sti r.
Ail t.i '.. :t 1 .'l
al tt.,1'1 t.
at liitif -it.
Vftm.'iil.
.i; u-!. , i
ti t t- C
;ti VV, A Hi.
hu.; . oi (-...
2 Alt )l .V 7'tiie i'unr Xnlftit.
X., iaif in 'J
i iiirui ii. rnwv
I I I u i m M it
.' I!f i ii-mm I 1
u , n! : .ir
, M. .. U.AI-I'I II, AT
i I K II. U7'.;l IfUXT,
!-;:.
I ..' .!.. -i t i t. i;u.I
ttf JtHtk, tht l'ltl':i. fnwl A.oyk
11' t .'( ! S'H i lit iliy Itiml: w lti'A Iht
t lf,'l'h'l!t UMtiyiHtJ 1i 'In Vfft ihntfuril.
Ill i V, :".
Ii tin!, I )i--t,n er Uf mtitivtv w liitli
siltisU- tut u, w e mti-l, I ni.t.tM". minlv t
tli if (jfiit iii! riiniiit l. Tin? mtiip j rac
ii.c mti'l &!' htiKI iu 'fri! iii.laiiic.;
a iii l!ii- cfii-. I, .tain!) -i-i. tlio iiMltirc
.if i In; raur. WIiph t lnl.c ti a mtIo
uf Mnilar aclioti., L' ever, ami ciiitfavur
I.i ti'Si !i Iimi k lt ui-rt-i (sin tin- kiiiit tit lid1
it f.irfo iii in ii iuvjc, Iht- jri-f-i. I
m ill Imi a.i il, i uul iiimiloiiili'il u iih
tiilUi'tilfifi.. 'I'lic dvt lniiijjs I In; i-iiiiilnct i
ui I In.- I'. n pliitit. b Imic on i miiitl. Tlji-y i
v. t'rt-in liDiliif jiiit suit ui I-tat-l. ami mi
I In.- Vt'ljff tif u iiiiwliinai j ..ul. I,.t'k- !
ill; imi 'iu li ilt'tfi'iniiiiil ttmli'e KiiaV,!
e ! , nif!v l-i:l lini.t l.HM' Ik c n
i: ui fiy ui mine i-mn mil . - iii-.lii..'iivo- '
!y !i ;.i I' iliis i 'Hm lil-ioii, iur vv.' linvt' it 1
ill lilill.l thill ijllill'l'l'ik lillVl tllt'if llt'lllliit! .
t:.lii -. I lit Jv;titmil liitlri'il I. r;i-lly
In in- iffii. iiv tlic iKilimi n!" slit tilifiiU
itiii-l h vi liiii-iil it. Willi iit'!i iuiitfi..
.i mi our iitn-.lljiuiioii t.iily U ii'! lo 1m
n iiilt i iiii iil. H'c naicli tin- it !alitiii ol
l lie jirtrlii- sinri- 1 lit? pHliiiircli Htiil t !.
iiit'iliri'ii tviiiie lituii i lie tiiounttiiim of
Canaiiii, imi uiily Ui be .aveil Imi lt save ;
We M l! JtlM il, U ilillOt) in KjfJ pi, u ti 1
llu" kinxlie.l of all who litive ml wiiliiu
llie eiiiilof ui cut tlily ruyally, exalting bin
tiilolilt il cod nt ry l im't'iniiiciice tis be
Imil lieforo .av
ii liuni liiiiiiiie; we
; cvoc) liiia'ly IliC luuveiiicnt (if tbc jem s
! uiul at ( iliM-ovi i' llm! 1,-riK'l, by bio
iiuln. try in iieiiiij back tlie ilt'.eil with
1 hi. Irl lilc lic'ils, bail biutuil biiu.i'lf into
ioinllict Willi Unit terrible eleiuoiit of
otil., ji'ulyti.iy, ami into t-lavcry ninl yet,
j in niite of (lie buiileiiti, be loileil, uml in
.(lile of tin- tk'iilh otlii t,lie iitrreuM-il.
j Tlii i- till l lie occuiiin of bal red that
j we bud. It is mirort'fiil lo .ay it of bit- j
j inanity tliitl it in eiionli. Our ntialy.itf of i
: ln t ban br(iii;bt us lo the .erci t. nmlive. '
j There is un hut red engendered by the re.
j irii'tiibraiii t; of w ronys. It $wcq furlh
; in fury I'm-n time but tjuifkly exhan-ts
ilM-lf in revenue. There in another kind
! an hatred which rises from the fear ol
j rivalry. It Marts in the jeulont-ly of in
j dnlj-ed coiiiieiiiions, but it mounts wiih
the wind and feeds like the lire on the
victims of iie lapaeious force. Such was
the I'jfvi'tiaii as his siieur tlnobbed with
the fierce bent of the nouth to leap on the
defencelesii Uraclitc. He saw him shut
in by the sea, the deiiert, and the moun
tain while bin own chariot rolled down
lo the Anticipated denotation. The nation
of kheplmrds Mood the last Mep by the
Miore, but with face lifted toward the
heavens. And there the awful form of
justice eamo Ilia arms in tha winds, His
feet in the waves to wake, a pathway in
the tea which .hould bo to tho true iu
heart a deliverance, but to the false a
yiave ! This fact brings forth our lliome :
The justice of (Jod in the trials of men.
This touches one of (ho problems of
human life. Truly we are "hedged in by
inyttci ies," and some of the darkest hours
of our beinjj; have been those where we
have cowered under seme crushing ex
perience vainly endeavoring to reconcile
our situation w ith tlio fact of a loving
(iod. It came of a sudden when wc knew
not what we were or what we could
bear, and we were broken down from
one position to a lower one until there
wag no Mrength of heart left. I!ut where
such ha been the cac, it was from the
f.iel that we knew not the truth of (Jod
tti'tii that sj iiipaUielie relation which
I In inys a nobler sliength und makes the
i mv.toio ol human (ti-ciiiinie railienl
f with love.
! l'irt Il is a common error to believe
lb.it becau.L' we are broiighl lo the pas.es
; ui ui:il, it is an indication that I lie divine
I pi i-ciu'c ha. been withdraw n. In our
; moods, we .omelinic. aflliiu that sutler
! ini mean, the lo.s of divine sympathy,
j liul our w ords a.e wrong and our mood.
I inischicvoit.. The gravest iiiju.lii e i.
i thus done by way of inipiitalioii to the
. illimitable love. From the supreme te-
liuiony, the truth assert thai the wuys ol
j the liivine Fatherhood are mo.t surely
I indiraled in that ctnnliinatioii of events
i w liich is mifpie.lioiuibly above human
Interference. We may flatter ourselves
' w iih what may be an a-.tiniptioii that we
have caed to-day lo be didVient from
i ve.ierJav, since both ate filled w ith the
common things of life; but we do wol'
not to pre.umo lo hi- at all itistriiineiital
iu domiiiatiiig llie gtstitl events w hich
: like Ihe storm clouds sometime, sweep
, over head. I-tnel uiu.1 !tckiiowledgr an
' aim .tronger than hi ow n Ihat led him
, to I'm' tiial hour by the sea. A the uiul-
i Mtti.lcs wi ;e shut 111 aiipaieiitiy to a eer
,1 f..,,ful faie, the mi-lit have
"
till II .Ml
been lemp'etl to mi i 'poM! that Ihev were
,4.1 , . t '..
imi, .iTVi'i i ir.ihi' I ii til' itiii tt a.
theie another point of
lime in all their
;'j'nf v v hi 1 e ! li'- .ban
il lll'ile of il.'
tiiv ice ."Iii ilii-te. or
when Ihe Ulan, of
lite t li rna! w ill ere in more apparent
! )llil'i.'III''!.t ?
We insf iet there on llii fact that
.. i -.....,,), ,-,l.ii.iii. ,r,r.,i!. 1. .i
1-erplr ! ll.nl we rt.ir.ol perceive hit-
mm. li'Min- as a adennaie rai.-e,
. ,! ,..., our l.eart. and l'Sti.U are so in-
ttivitfh- Involved, that. i.i.tvd of an sb-
seme of the Overruling- Mind th-re 1 a
Mtong. -r asstusnre of His presence. He
has brotu-l.t usasil were lo Ihe pas.es of
Ui.!; stern obligation are imposed by
it:. I.aml 00 oar bend;.. forma: atrirtrr
csnt i ;n is demanded by Hi requirement
U ,m our a Ivanei. g feet ; w hoe. If faith-
re g".i.i" is rew aid bv his proi'i
art a;
--olid
;mji.lea.
Bat licn-f jrc,
si...
i t,.n! concerned iu ihe.e l uican com
piicauont? W tiy f a Le iciai i-urjiOf
i unfolding in the per u liar aituatiom of
.... ..
it.cti? The Fniliir of irfrtulu Hi iliatrj it above the m.4. that he ted and '
thiidrrn, lii.W.1. kinit kHuwWtfi! Of Ilia'ltt lrt Mwm4 for tlrt-ir want. They
d..iu?. IU ha. not .(fctld any fact fwlowfd (hrpathwar indicalrd from Oh
hi,h it is well f.r them to know. And Uiuil, a!llKnijfh li bxl apparfHlly aarny
ti.ua ll la tiin'v an.wered oor otiea-1 f.iu thfir destined counlrv. TlnT
l ion. Wp find It i i the U xt a io!J Uu-
bt.bifd in the r l. It i not holly but Ihc) would Uu free and would carry
tl.ete lor aj mpslliy. od dor Uit iiulrct : out that rand destiny which the AI
bi in hii-ii iulu t'Htilexitv ia order aim-; iniiihlv ai'iKUiils to soul.. Then at
piv L.r them to lot the skater tow of ,
II, hive: He not lead theehurch In- '
to tlie nii'l.l iii unlrr for her siintilv to
see the few stars. Nor d-e lie alio J
the arrogant the Hash of great expectancy j
tltat he may delude bltn.eif wjlii the
fancy that bis coure .hall not be cheer-
eil. 1 here Is a (lecher ami truer tiuriiose. i
; It is iu a certain sense au ftutk-inaJcd :
; form of the final judgment ; It is at uch j
f time that (jol appears as the Mighty One
: of Justice, and the erfecti.n of Hi ad-
iiiitiii.liaiivd work is to muU man judge
! bis oil n individual ex-v. !
Sonirthing like th.'.e chuiiiIIcmIioiis be
come iii'ce.Mirv fiotu tho nature of the ;
I mind ami the character of lis habits. We
' do lo day w Imi w e tlid yesterday, and
llnie Is mi Utile of our life involved that
we .iiou allow our energies wholly to
final iu the narrow chnnuel. We become
i Miipid, spiritually a. well as physically,
rw In n for a peiiod we allow our.elves
j thus simply lo drift. It is soon drift
I wood, however valuable the materia'.
w hen the descent begun. We need some
; thing lo make us struggle something to
bring out our capabilities. Il it is lo be
of real service lo us, it must call forth all
our reserve and slir up us yet unrealized
energies. And he who would perforin
what niu.t ever be esteemed the noblest
work duly to bis Creator will find
things lo bo done for which he bus no
adequate slrenglh. He has gone, how
ever, if h-j makes the attempt where there
is no relreul, God has led him. lie would
return if he could, but the Kternal know
ing his weakness has placed Iu the rear
I lie scythe chariots and tho leaping spears
of (lie world's Pharaohs.
Hut before limn is lilted to any degree
in the performance of diviuo work, he
must pass a corresponding trial. lie is
never raised without the application of
the severe tests; nor is he ever condemn
ed without patient reproof. He must be
tried or warned as the case may be trial
or warning goes with him through the
sea or beneath the waves. Thia U not
let me urge to satisfy the Eternal Mind.
He sees before trial, and His afllrmation
must precede the warning given. An ap
pearance and hearing are not cfscutlal to
the justice of the Courts Above. It is
altogether proceeding for the soul ilscll
and the entire world. It is, Indeed, a
striking ('eat era in God'a adminlstrAtive
work that the soul should feel tho justice
of the divine judgments in Ids special in
stance ami that the world may apprehend
something of the ways of Infinite Wis
dom. If (Jod should seem to be partial ;
If the passion of man could once get an
excuse from such source, would he not
he quick to plunge Into all excess?
There was such a judgment hour by
the Ited Sea banks. Tho parties were
brought into that unusual situation which
showed the ruling motive of their life.
The centuries hvo looked on the scene
and have not questioned the fact. The
clear discriminating light which shone
upon them there enabled not only the
parties to see themselves but the world
also has seen and rendered its estimates.
We can perceive the Kgyptians' hatred
thus sell-revealed. His hostile prepara
tions are complete! ho stands above fa
tigue in the full pride and lust of war.
His victims, a defenceless multitude, arc
held in llie clutches of the sea, I he desert
the mountains and bis own impatient
host. What is it that makes l.im desper
ate? Man cannot destroy another with
out some tearful motive. hat is it thai
makes him exanlt in Ihe prospect of a
speedy slaughter? He, indeed, reluins a
sense of right and wrong. I'y the con
ditions of his own being, he can fully
know the enormity of his ,',oiiti-mplalrd
deed. Hut he is driven by some deadly
purpose. We know that it cannot be re
venue for w rongs borne. He ha" never
snllered by tho Israelites' hand, but bus
been fed bv it. The real motive he can
not evade it is a mortal hatred from a
desperate fear of rivalry! We have
seen it in his history, and in his bearing;
this it is haired, violent, persistent, but
wholly without caue, without provoca
tion, without excuse! This was the
ptiaus' crime. And it was as crimi
nal a if his intended deed were perpe
tialed. Indulged hatred is not less than
! possible murder. Hut give them w ho
are posi-essr.! 01 11 an opportunity, auu
also courage ami iheir hands will bo im
brued iu their victims' blood.
(;,,(!
judges the heart, the source of wrong,
w hem e is.ue the evils of life. It wus not
necessary f .r them lo crih Israel in or -
il,, i I u ci.iltv-ll.e murder iu the heart
: was the supreme guilt. It was not es-
f . . ....
sentml lo !l.e tact ol dime mat mo men
, i iii... .i iiiuitit .u.l ii.
. - mi'i i. ; i.'vi" ...........
: women with their inlaid" trampled into
ll,., tan, -the will. ti.C (leti-rminalioli lo
accoiuiili.il il .wells the deed lo its lull
We cannot doubt Ihat il is
.
enormity
ItiK-l philosophy for God to judge the
heart. What jon would do but possibly
itioi not. what von tin, re liot tiossil.ly
d-rr i. the judgment ground of 5 our
s.M,t. nce. The Egyptian .land. Itetoie
the n itturie ronvicled. They were
brought 0111 of th.-m.eHc. a it were up
to the moment when Ihe horror of their
lives gloomed a -ua!ty which the M-a
qukklv an-wer.-d w ill. il wave..
j The Uial hour was alt,, upon I.raol.
-r, u ,..! no n,l..r !..,rv
'"I I a -
wjt, X in td rrsuli. Hut there were
tWment, of mu!HKI lo these aon. of toil.
Thev were of At.rahsm, their father
I li- UriP Ui rtl'lf"-'"! ..s It'lli-I .
. i.....i .,L,r. . ti.;,.
': the fields it ihelr hq.. There wa. ,m -
rity of purjxjse there funning the batis of
. .. .i t...!
j ihal grand opriniig 01 oui wmcii ini'i . 1--
i Abraham wa denomintd faith. Moaea ltic of Got caan him in tl death
dutjied no hatred toward th l-vptian ;
have the jjreat (lualHie of all noble n.iud.
.11 re liiious hearts, all men of the Abra-!
liainlc t !k' t'UI ll v of heart, devotion lo
duly, and reliance on (Jo.!! They (. j
, cured imlred
d in rough .tale there they j
bke Mar of the morning tl, j
were sinning
welcome the national day.
Never were!
a people o ituatcu 10 onng out urn ino-
live of life as weie they
i erieci.- inrr
could not be, Ihev m ed not be. The
many quailed under the lotn hoflhe
(rial. Its breath w as so like the tongue
f flume. It limy be that only the heart
of Moses was unmoved as thev avv them-
selves within the clnti ln-s of tho sea, the
desert, the mountain and the chariots of
l'liaraoh. We apeak no word of blame.
Man may be strong when ha sees himself
in danger; lie can be resolute when he
alone is eal.'ei! to sutler; and he can sink
in the trenches, a.k the hoy who fought 1
with s face like flint ; but w hen the
mothers, the wives and children, are in
volved, those whom to protect, Cod made
It his nature, it is then putting not the
body but Ihe soul on the rock of loiture!
is there one w ho has not yet learned
what will break the stoutest heart? Some
time perchance a heavy hand will be laid
on his own household then will he
know ! There the Israelites. What could
they do? The trial hour came upon
them with the crushing force of storms
and I ho serpent tongue of lire. What
could Ibey do? They lilted up their faces
white with the awful trial toward the
heavens; there they stood with pain
lighted eyes looking above humanity for
help! In the tearfulness of the moment,
we can clearly discern Ihe spirit of the
man. There, while the cloud which had
led I he in to the sea rises daz7.Iingly float
ing like an angel's form, and shut down
between the pursued fugitives, and their
pursuing foe iu the light of which both
are seen, tell me friends, if you will,
whether the trial hour has not indicated
Itself in the threatening ardor of the
Kgyptians and also iu (he upturned brow
ol the Israelites? It is, indeed, certain
that when God touches man ho must re
spond, not in jests, evasions or falsehoods
but ho will answer according to tho in
ner structure of his lile and show what is
the true basis to apprehend the dealings
of tho Infinite Judge 1
Fourth Our thought compels an ad
vnuce and an end. Our line of movement
has led us to contemplate the presence of
God in human complications to tlie point
that it signifies a trial-scene of souls. We
come to a still more emphatic manifes
tation of the Divine interference. Those
upturned faces were quickly bathed with
tlio Sight Ineffible, while tho intense
Egyptian found one stronger than his
wrath. We look closely to tbo portrayal.
The connection betwecu the soul of the
multitude and the Almighty was fastened
in tho link of faith. It is a grand sight to
turn even from the hushed multitude to
Moses as his mystic rod was lifted while
the winds came down aud the waves rol
led back. The surging of the masses
heaved also like the tremulous wave as
there through tlie depths rose a pathway
of deliverance. Was it not a strong,
proud slep that they, a rescued people,
planted on tho farther shore while tho sea
drank the life of their foes? Alas, I'lrn
raoh, ihe pathway of the just is not for
your feet, or vour chariot wheels, The
waves which were Israel's friends will be
mercile.s on you. All the creation of
God, even your own consciences, must
conspire to execute your icnlence ol gum.
There was something tragic, in that de
struction as well as mysterious Iu the de
liverance. Material objects became the
minister of justice. The wave rescued,
and the wave diowned. What shall we
say then? There was an intimacy in re
lationship which brought the hatred that
would destroy but Ihat drove lo Its own
ruin; there was also the same phase of
justice in the deli venture aud in the de
struction. How closely related and yet
how far apart! A word divides, a sen
tence separates, a cloud Intervenes, and
quickly Ihe one rejoices in an opening
liberty, while the other floats a corpse by
the shore! Nor is tho full weight of the
Avenging Hand fully realized at this
point of the scene. We must more than
look for it in externals. We perceive
Ihat Ihe Egyptian's sense of right and
wrong, the consciousness of the enormity
of his intended ai t against Israel, was
i deadened by the very passion that he in-
j bulged ; but tlie moment or reueclion
' ra' "'' l '" !t " "" 10 "
' We 1,0 Hil 'oinetiuies turn prayerful
! face toward the heavens; if not with the
j pure hearted Israelite, it must be with the
it i.... t..,l !.". it..,, il;. -,.fl,w.iii'o
j s; r -
, moment eui only as ihe wave swept
. i""' " o mi
mere is someiuing
' I'-srnuiy siig.-Mite in
the le.umony ..I
!". w ho have barely e.capetl iieiilli t,y
!- - X' . .. i . .... 1 . r I.i
, drow ning. I "ii lino iixr imi t.i iic
j t'"' im'ivnlusl who wa,(),.v (1(i(e tt r..u. (r lliffl
j ( ..Mie.l trout llie water at the tall ot the
ngr. it isr..- . .i......f!
j ! n" M,ul wilt, all;
; "-r ' P'-r '-.
ti"'" ' leme.ly or restrain. lie mini is
j "Uad with an Ulen-iiy of activity utterly
j unknown in the normal atate, so ll.ut ihe
) lif Wy c''' 'hought.
' Can any one doubt but that thl. i an an-
! ''d,,e;1 trnity not
; kul ,,"'n Ttnfb lh1 w,kkb,nK
!,....,,, !. m l.i ii ft. I'.l trnitl tin n.at'.rial
; in,i,''1',"? We lmw ""T 0Wa eu'
and how, even bow, we banish thing'.
; .1 . it ' . . t I
from memory that they he not too bard
, f f- .i5t
liatt; nit: t-i j . .' " s.i .i.u.v... .
f m r-rrr ml i r it na B iiiiiil if i i.t ne. t tiisi iu-
Mruujfle and as bin body flalrd lv tb 1
hore at th fret of l-iael, wr, ivmrnilT.
l"8 portion lor tl tuture i-omlni to
Utn in ta vi.ioiu of lb drowulrtf hour,'
" wliw ' rr-iiKiloua fai
lhal "Vrnycain. ia Mine," I will rrpay ;
aaitb tbc Iird
From l he aeene of death, our heart air
jtladty lifted by the oUj of rcacutul Is-
" ' poer in u.i.a.ic ru.-i .. .
,f ,,,e deliverance that was ever I
known can move tha scnsibilitie lo
ulttU i dcvotion.lt a felt in Ibc.ong
ll,u .'. "We will .iug unto the
L'"d, lor lie halb iriumphed glorioti.ly
'v'''''am l'd the daughter of l.rael
with liuil'ic!. in that marvellous dunce,
w here the song swept over the water
'Sing ye lo the IauiI, for He bath tri
umphed gloriously; llie horse and hi
rider bath He thrown into the sea." It
was something more than personal deliv
erance which inspired the song. The
hours bad been Jears iu their lives. They
had been lilted iu soul, for the ordeal had
been tearful. They had come nearer to
the IHvlne than any eoliscioua approach
could mark. And as they filled the sub
lime moment, how whs the sense of .lus
t'ce iuleusified iu their apprehension. It
was not delight in the disaster of a foe,
but it Was that stein rest in Ihe fact that
the divine Justice was not a fancy merely
since il stood forth iu such awful grand
eur before tho world.
Our lives, brethren, are moulded more
lliau we think by these significant hour.
Wo may deem that God bud sonic special
utcrposiiioua for Israel which have not
been shared by the ages since. Hut we
greatly err. We fully believe iu His Im
partiality Btid uuchangcableues. Ho has
proved Himself tho Elertnd God in every
circutn. lance and situation pertaining to
human a (fairs. There are Kcd sens all
along the lino of our movement. If wo
have the qualities of the Israelite purity
of purpose, devotion to duty, and re
liance on God we shall sometimes find
ourselves iu similar passe of trial and
shall see a like Just i Ileal ion of the Over
ruling Hand. It tnuy be, thai we shall
fail sternly to stand by the waves until
they divide; it is possible that instead of
the supplicating look heavenward, wc
may fly lo the coverts. Our lives must
then be iu confusion aud we shall not
bring ourselves to the nobler sacraflce of
God. We have then, it may be, purity ol
heart and devotion to duty, but wo luck
a firm reliance on God. Better it is true
to be thus than to share tlie malice
of those who persecute. Better bo the
smallest Isrulite than the prince of I'lia
raoh's host. Hut it is this assurance, this
faith iu the Justice of God which add
tha complement to character aud bids us
stand until the waves divide und the
pathway of the just appeal.
At the close of the discourse the follow,
ing resolutions were unanimously adopt,
ed:
Whereax: Our pastor, Itcv. Wm.S,
Blaisdell, has declined to further minister
to this church aud congregation iu spirit
ual things, therefore,
llesolved: That wo accept his dcclon
siou with sorrow aud regret, and hope
that our loss will be his gain
Jiesolved: That we hereby extend to
him our heartfelt sympathy and confi
deuce.
Jtctohed: That in whatever place the
providence of God shall call him to labor,
our prayers, our affection, our esteem
aud commendation, will go with him.'l
josh iiii.i.i;.
aiiiMtly ttlar.
Most people are like an egg, too phull
ov Iheinsclls to hold enny thing else
There iz this difference betwecu genius
and tat luii t , one lr. a nairal reservoir,
aud the other haz lew be konlirtually
puinpt up.
Misery luvs kompany, but kant bear
kompetishun, Ilia re aint no Iroddy bill
what thinks lhare bile it the sorest bile in
markil
A reputiishun for honor once lost, is losl
forever.
Muti who kno the least, always argy the
most
A crowing hen aud a kakling looster
are the poorest kind ov poultry.
To be a big man among big nu n, iz
what, proves a man's karakler to be
bull frog among tadpoles don't amonut to
mulch
What a blessed thing it iz that we kant
"see oursclfs az others eo ns," the sight
would take all the starch out or us
Tharo Iz lot uv pbolk in this world
who kan keep nine out ov ten ov the
commandment, without enny truble at
all, but Ihe one that iz left they kant keep
the small end ov.
I never question a auckcess, enny more
than I do the right ov a bull dog to lie in
biz own guleway
To wake up from a sweet sleep, iz tew
be born agin
Expectation iz the child ov Hope, and
like Its parent iz an arogant brat.
Mi friend, vu iiihv lie more cunning
,ia1 mil!lt ,,. ,JU, Te ,, mrB ,.!,,
; , , llU ,,.,
, Expend if it s aie mo.t aiwit arlifi-hull
! .......
, ,,, ,,t u )4, wv llttm U
; ut 0T vanity.
f want tew vet at llie Irew karakler
ov , mu X UiMy XAt vi,,, lm,r, ,,, 1
; K.'uh Wont make a man virlewoiia, but
j u lliafc,. w (at virtue ,r ha got red hot
, h1(,m.. who exet tew keep tbeuiaelf.
, pure j,, ,1,U lile, must keep their aoul
j kUK , ie ti,1(e( y)ke a and keep
; lX tiuM) ,klm,g lb. ,Urt.
I It don't do tw trust a man too mutch
w ho iz alwu iii a Lurry; lie ia like a
pi.ni.e.whoM. heart and bones lay in hi.
r) u ll(,Ul;,,g Uelial.na tew tb
-ut ov ma. a. an ockah;o,,.J moment or
r. . ....
1 iz makkg munny, weigh, lea. on the
-i i.. n.... .i,.u. 1,11 v i. til i-m in it, t litti
moral .I.e. tli.u an any low ,nni.
Vnssir Ii far M.i ttraclU lb.,
wnt-frr-monkry rr t hid h..rr
than raSlr aw.
Jelou. jwpli. a! u. luv thnulls ini t
than tlicy do tho.s of bom tbrv ai
Jcl.uu.
Cuiio.ily U llm (feiiu ov all nutrrprifr
men dljr lor wood, hin t, mmo (r rri-
.-.... ...... ,..rv in. lor wotaKutii a.
1 ho purest ..id tt M-''U ' h-
ex-iuiaii naliir that I be wotldbiU ever nru
or ever will see. liar bin the vi. tew ous
heathen,
Ml. (1
"II ' fail so ollt 11 III Ihia wm Id
from a want ov right motives, a they do
from lack ov grip.
Tli ate Iz only (wo men in this world
wlio never make enny bnlnders, and Ibey
are and me, ml friend.
Every man seem tew hav hi pi ice,
except the nt'Wmongttvi)My prefer to
woik tor liolhinir und board thrm.elf..
Yung luan, yu kant learu enny thing by
hearing J lu .elf talk, but ) n may xi.siby
by hearing others.
Thare U no one who kan disregard with
impunity the propriety or life, but thare
are menny people who, if they ain'l
proper, ain't nothing.
There iz tula or folk in Ibis world
whom yu kau bio up like a bladder, and
thru kik I lie 111 az high az yu pUze.
I hav always noticed one thing that
when a cunning man burns hi finger
every boddy hollar for Joy.
Great men should only allow their mo.t
trusty friends tew see tlictii in their hour
of relaxiishnli.
1 stimtimes distinguish between talent
and genius In this way; A man or (si
lent kan make a whistle out of a pigg'
tale, but it takes a man of genius lew
make the tale.
1 kuut tell bow whether a goose stands
on one leg so mulch to rv.t the leg az lo
ret the goose. 1 wish sum scientific 1111111
would lull mo all about this,
Thine Iz a initey sight ov ilift'crccm:
whether Mr. John Smith will appear iu
Booth's Theater as Othello, or whether
Oiliello will appear az Mr. John Smith.
I hud rather be a child again than to bo
the autokrat ov tbo world.
Thare iz new moron individuals In the
laud who look upon what they hain't gi t
az the only things worth having.
Tharo iz those who kant lull' with Im
punity; If they ui ut Miff and solemn they
aint nothing.
A fu brancs In a man's bed are 11 z 1 1 o I y
at shot in a blown tip-bladder.
O110 man ov genius to 07 thousand four
hundred and 42 men of talleut iz Just,
about the rite perporstmu for iiktual bl-
zncss.
1 bat grate talker; I had rather bur a
swarm ov bees lite onto me.
Adam and Eve were very good kind of
pholks until they were tempted, and then
they kcrflumixt immediately.
Vcnlilasliiiii iz a good thing, but when u
man kant lay down and sleep in a 10 nkrr
lot without taking down two length ot
fence to let the wind In ho iz altogether
too ttl isll.
I hav finally made up my mind tew do
ft good turn whenever 1 kan, even if i git
highest higher than a kite for it.
I think that a hen who undertakes tew
Icy 2 eggs a day must necessarily neglekt
sum other branch of bizzness.
He who really deserves friends alwu
finds them.
''Thare iz menny a slip between a cup
and lip," but not hull' az many nz thare
ought tew be.
The two most important words iu enny
lunguuge are the shortest "Yes" and
"No."
One ov Ihe most honest uml reliable
men i kno ov at (lie present time iz "Old
Frobabilitiz ;" he is an oriiaiiient and
honor lew biz sez.
Men have more van il y than wimmin,
and wimmin hav more jealousy than men.
Hal In r than not hav faith in enny thing,
i am willing 10 tie beat 9 lime out ov lo.
In whipping a ytiug one, yu don't nev
er want tew stop unlit yu git klean thru.
1 don't never hav enny liubble. iu reg
ulati.ig ini'own koudukt, but tew keep
other pholks strait iz what bother inc.
Looking at piklurcs I, a cheap way lew
think. New York Werkh.
I IIK AllftKltY Of 'I 11.11 I' IKMl'la
It I a little singular how well a pair of
boot can be made to fit at the store. You
may not bo able lo gel your foot only
part way down the leg at tlie first trial,
but that is because your storking is
sweaty, or you haven't started right, and
the shoemaker suggests that you start
again and bland up to it, and he throws
in a little powder from a pepper Ikix to
aid you. And " you stand up, und
pound down your feet, and partly trip
yourelf up, ami your eye tick out In an
unpleasant manner, and every vein in
your Uxly ap'iea to bu 011 the Point of
bursting, and all I he white that dealer
.(amis around ami eve llie operation as
intently a if llie whole alUir wa perfect
ly new and novel to him. When your
fool has finally struck bottom, there i a
faint Impression on your mind Uml you
have stepped inlo ail open stove, but he
removes il by solemnly observing ih'. he
never saw a Loot fit quite as good ns thai.
You may suggest Ihal vour loeprea.es
loo hard attains' llie fionf , or Ihat aome of
the bones iu tlie side ol the foot are loo
much ama.bed, but Le say that i alw ays
Use way wi' h a new boot, aud Ihal llie
trouble will entirely disappear In a few
day.. Then you lake tl old pair under
your arm and atari for home a. animated
a relic of 1412, all Ihe wI.Im (voting
thai the world will not !'.k bright and
happy to you aaiii until you have brain
ed Ihat .hot-maker. You limp down
town llie, nut day, and amilti all tli
while wish your month, while you eye
look a if you were walking over au oy
ter bed bmef.tot. When io one is look
ing. yU ktek against a po.l or aome oili
er ob.trueliou, ainl show a fundi! for
slopping and resting against aouiefhing
that wiil au.Laiu you weight. When yo.i
get home at night you g' for tho-w old
hoot with an eagertiesti Itial rautiol tf
(lt:erih-l, and the remarks you make up
on learning that your Wifu In. dioM-.
of them to a widow woman intbaaub-
urh, are calculaie.I to Immediately uv-
, ,,..,,,,... ...... . - .-
; maker, generally.
, ..... ..t.t. it.. . . 1., n i.i tvi.fiii-ii tti.ii .ti't,
!.! Hit
ia aar

xml | txt