OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, May 28, 1874, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1874-05-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

m. ,-ljmgil i iy LiWn mi
D
!L S. W. SMITH,
Tha World's Orat Objoct Teacher's
CULMINATING TRIUMPH
Loral Intcll-crt-arts
i i. T. !-f; I t wtfui r- l
' '. t.i t i -J r;i!. f.f ir
It tiUK. Hi T .
WmI'I f-4 i" Li u r-.-...ler f ti T tt.,H
l"f. ml, fj 1it U'frltt0 of Hr-
3a
1
A f -WMjr ' cleb ' iv rffM ere
temt LF. or r ASH JON
rrii.4
BARWUH'S
frt !. tj Wf m -" tl.e f2ivi7 j T( fi ion t our frajr-.l .HRJ
m: M. ! . C- Nirn, Pie-iJ-ut ; rt i ,'i,t . i'n' M- !: 4 he Tew .
L-n iainl Mn'i'. ir Pi -itirM ; . t.r ti 1J.-1 at L;--.!. oar i vtoia t-
fimi 1'it- :!'
I. 4, ' M. W
trilM kvt ''
In K -
m
CiiFkrI2UJ loJucciacat til M&wa '
Ii it. .i -g. Set ; I;. Amet, Tin.
Tb-
i-i 4!.uvi (j.rvl.t:j) W it ;.k!r-
Cilitj L.I lrul J iJti, :i llv t'l Hnk ' r J
i tscti ;;j t i.n!y :!eJ Up ! lui ! f
i ,v , , s
- ..!. (',,!,orn, r.alf, Iar,i.. I'ittk ( ,,,. t
! ii- 14 UM Oil 1 ri;, U,
j i 'I : u ', '. i l e i sit ' - ( :
GREAT TRAVELING
MUSEUM, MENAGERIE,
and Worlds Fair!
MILLINTKY, FANCY.
s! I ; ml i, 'it
ft ,i- r i t i s i 4 4 r
liUTLAND, VF.KMOXT,
ti.i-t.
'4 Ti ft X' !.
tt i
iv 1
....
i D
4-4,li4 t 4
', ' i "i n
l ?S 4 ... l"r . M a lt"' i .
Is v 4 a -
I r I
K..4 Jlv I 4.-'.4.l.( ('
HISMSlIlNli J OOPS
1 1,1 k , j
! ft'. !n t !. Si.-... (
Jl 'I l-' . I "'," V '
;... rt.i i ' k ! l''
J K kHi .11, '-' '
Arr rf l Mi.r. ' I fv r I4-J-4S 1 Mi
linn ! t" ld'l ' n !
Tt'.; it i-i4. , -v, 4- i;
fl.l 4';.t4 : i ' f,, ,,;i. l " '
J,. ... .. .... ,, I
itr.o-4.41 Km. i 'i" ti..:i'J " r i
t..m- 14,
,1 I J-
lirr 4-1 i'i. i "-t
i M.
4 I
liwtii, 'It,.4.-l4 -4 "la!-l4t l 11 4
in,! f'r.M o In 4. U-r r" '
Jl I i 1 II". I'l- 1 '
Hi i ll !l II
I. .
, I, i ( I I
'.::..
"Kli.ril - ill C4 :. -4 5 I I.3V.4
t y, .1., 4...'. i i.-i 4-. '. :i I-
lltl..l 1 .,, 4 ',!.- ,. I
lVI . f. I i ' ! . . !U i, i V !
, K ... . .1 1
U JI.I.I. l.li ' ? 14 - '
ri-T j-ri . .s"'" !,"'n :
Mt: U.f tn t. 4i ll-
11 4. .
II 4. 4 ln. K l-i, ' '
4" r .
Ht-.'it i-t I .u, Ui4'" l- !
AC, I f IU', 14 4l i'4. '-!.
Si. At y & M ri"-..l '
... I,, i 4
I.I.4,.!.!. HUH
J, i..l... 4 4 J!. t"
, 41 1!
1 . I
. ,
:, r ,- 1 I
, I I I
M III.4TI K.
We nevfr lu!!y rfnli. il tin' "ioi r
if .n-4" uuiii -jd! unr ('miii'i
rnt:hl l u'i n'li'T ''nv. II vi
ilun't liilitie il 14 Iln' IrU'l that intiVi - I lit- j "i,, j, rlmn-,! ,uiu Iiii- lii-l Stilin
wuiiJ, Jut iry il onre. ll irniile llii'!,lU j )(. loiliitl.-i WcIiumLiv' ii
r-r' nl other ln"ivi-tiiy lin ci revulve J i y .
" -E.i j -.lii-jLiinuHii'lii,.-:!.-: .Uriiuiii
I be MM.n;c I.i iii l A.-o. in'i'm i-lmk-
en lui Week w orumiitoil willi lh fl
lowiiiiTcttol' o lo Ulcer: I're-iilenl , W.
II. l ulliiuiii; V,.i- riiMiirni, s. Uiin
ing, f-ei Uim y, li'iniii'V II. maul; Trri--urer,
A. .1. lirny ; Jiin-i iot", .1. I". H il
liHi r, I). K, iiniin'li, O. i'. WBierlmn-e
U.K. Kott-lcr, V. A. Trel. .1. .'. I'.'iii !,
iner, W. A. lilnrk. .1. It. Ilnln-u r, h. K.
riiinninl kinl II. K. Kinvlcr ('!'( cli'iii il
h iHiinuiitli-e l"t i!ift a cmli: nl liv-lmvn In
(o jirenyiteil Tliin 'l iy ' veiiinir, .lime 4.
The 4e nf Snluiium llin kley vk.
DavIJ llm kley t.ni- (n-t Ihi ii ninl lirfnie
Hun. Itarmuii Cuitfi Id, l!i feree. ll i
an ki'linu mi a nolo fr f W7, (li fi ii-e.
wrnit of ronnlileralion. Hiiitmiit Mini
m li'f 1'ifl' , Miner ,t Itet lie f.r I't-fi.
f lie referee liiuinl (but a poi lion nf tlie
inito wit duo.
Swell M'tlk llie A-ilie-il'i rodlinjj
wli'uli th Siiieiilifii; AiiH'ricmi 4avi ii (ill
iy eijtiiil to the. l'4t iw roof, iul i tm! h-rXH-imlve.,
SeterHl pailim in iliU vii ini
ty lime tried it IU grout i i-f;el ion .
1 1 mil be iiied i 4leeji or II it ro-nin.
Tim new gateway at llellwood Cem
etery hat been rittiileted anil i a jjretil
III, iiofetiieiit Ii) that already lieaiitiful
tJHit. Manchester U jutlly !ioinl ol
itt cemetery, w hii h it out of the fiuem
in ttio elate.
We give tip a -orlio:i of our 4pae to
tli (treat iliuw man lhi and nexl week
becauwt he tut the din-nlt to i iy tor il
and we need the money. Itanium learned
loiij( ai;i) that it uy to adveititD and p-i
litMTally fur it ton. W'o klmll nut trespass
so much on the patieiire of our' reader-,
lull k;he t lit-in inure ri'iidiiij; iniittcr in
'he fiilure.
Mr. anil Mi . Jsent) Hennett n i.li tn
i'liiv-k, throiigli Hie enluiiins of the j
.lot KVW., their giii'clu! thanks tn those j
kind Irien.ls wlm rendeicJ tliinn un li
'inielv Bi4tiin,-e iliirim; the sirkm-s- ami j r."i-h mi Sunday last ami administered
tlrr the death of t!i ir dmiiditer, and to ' '' nf imitii niatinn.
I'tul. II. II. Miawr ai d (be siuiiriil from The scivire in l'. l br-.l 1 t bnti b, Wen
tl Seiiiintn !,ii Itti'ii allciidiiin o ami ) Arlington, al V. 1 i. h Pii-hnp lli-srll va
el lim-ir on the ir. it-ioii . t. Inn. i-! . .ae ntli. iaO-.l mi Sum! ,v .t, ivi.- iti-
l i l.ncil In ii 111 ii.' piM!iiiioti limit. 011 at:
i
Ibc pr. I'fuiniiif tor I lecor at inn 1,. j cmnl ot the sloiine ttealln'i. 1 !,r p 1-1
atuiila) , will !r a lulim: '1 ,,. riiiml I I' ""'I,! ' ' r" ;' ' ":s " the -sirei
ctvlre at the eeloetery , Fm-lot) I'oiiil, at j ami d.-apnint im-nl ! in.nn . Theicfii m
'a.m. The proiensimi will llnu msnh j "'ivi' "" S'lmbiv mm ni.'l be a
to lelii.l Cemetiry, where the 1 iinul j :! lu-'eml ol five oVioik, as hiMi-iotuic :
-etvii-e will a'alll be perini in, d, tn tm j ," ''"'' " l '''""', Cliilirli helnji, m
Inilowed by an kddirst by 11.. 11. A. 1. -und.iys, it t 10 1-'.' a. IU. ami o p. u.
Miner mj Toeui by Ptot. II. II. Shaw.j
All :!. eit nii.J tiiiiMis are tin .led
to '.n lid aiel enii tin-1 riemiiiiti Men, -
!is ,.t the Pot are rr.iur.ted to m.-el at j
Aiw- nan runny eie.niijt. pi ompi !. i
t d !'' 'iV'isl, id I-:,i: dii v mm , , u- I
ISI-J o'cloek.
'" V!iim tn-t;"ii t" aliive in M-aivh
ul 11 -. ins at our hn!el fi r il.e smniuei.
lie ptt;-i-. t It '1 t r ; tunelui
H:'-e ll .
-Ni-M week i-roint week and e
'it to 41 e lark''' tiutldx i !! mir Ii iem!-.
uliKliU'll 111 ll,f Ji.l tstl , Mi.'l, i'l i,
the tuiaii kilinlllilt i!m.- 114 sn I cialr then
lesi4i. It (si,,. f(,.! et .. ru.i a i. e...
i r, and we iouM 40 t tip a U to i j j.t-t
f We loot limit of if. I, ive 114
tur due ami Me w iii in.,, nt. p .1 pip r !
(I bit ii mi 1, in oei.,i h. I
I Jl.li 4 W k 1411 Kill M li h..ii .1 . ;
t Ai.l!,llli 4 Tell fee I'i.i jolt, ; .
iliey 1' an find a :,-.: iai if, ,, ., .).
Hid the t- t i ! I,i; ia .
Ir. , II. tiift sin! w;:.- .ade
di( U IU IhfT iiii i.d- bt le ull Momlsy,
n fake up ibi ,r n- .JLsi.e iu I. ( reiw.
lm U H( bst i,-,t a k't-sl tiriitist and a
bl gmaj It Hon, a ti-i e ran biartily .
:xwtr4tbM.4 li'ui to tbe 1 tii. and
;i-iu!,inp of lie ol tliat riiy.
I Kluiit I-.11M.
it itOJ t i te,! l.at tbere !
i.-ai binj i;s tie lUpiv! t:i::,l, ml
1 1 . .
I.irI 'Ms..! j,; ,' ,t it.'.l.t-ii ji, mn-
,:! oltJ. t a:. I it 10 iv Kv'i t 1 n., j it
Ue toiia'tv Jiwpie lib tbe naff of life at '
lT.asub late. :
m Ii ! !.. i.i. M m.Uy. II! ;
Hi ie ct r fi..ij but II i b ' !' 1
(! I.p !'! ii r ,
1 t IMflHi l.il V Wi. J. .!!.! I y !! !
ii'tj. ii i. 'f Mi". Auir.'ii. If, '
U ii m rr.l mi M in.lji . Mr. if ,
111 taTII IfldPli! . Ktwt Ii. I' s "If
tun'' in)' ..A ifaSnol msii)' fii; !
I ' ' M ' i! I I
A i 2 Ij'.v iimiK .I I rw !!! I
l:ii. !tn' I, Mr I . I ill l!.!' t a I . I t li.i .
I II 11141 :,fl llllJlT "in' P 1 ' ll
IlliM!',. - I.. -,f : I.i' il II U I.I ,j. !!
! iiii li.ffl ii.iy H'4ii4-lt ,!,,(.
j i.4i 1..' ,i-B.r limn iiiiiwi.1!,-;
; An -; I wii j anpi r,
; Hill I.' , l I 'i oil I i :.! i .
I i.f i,r ii!in;r nil n
! I" I ll it, kllii nil l.il I i- lil :i
I'
.Minn,
ii
, 1 1 1 i . I 1 1 I f ' t ! . i t i i ' ' lli i ' l J i 1 1 ! :
iv.t..;," "i -h'i. in i" " l.ij.-' lull,-, I.i !
I (ill.. 1.1 it lill ll. Hi II' ,hM lin'ii, lU'-ll,,.! 'I
; I.. I. .. V. i.lil I 1. 1. '.hi. :.!'!- I.I..-I i.;. j '
!j..ii U-Li-'U. I I.i- fi I ,iliii.ii' ,.ii l v j
i jll'i I l-lil'il t.i 1 1 s 4 iiiill-ii nf (lie lili.lr',
j j'ull lil" lirli; it - HInlM', I liillljili
! ui'ii', iiiiil alirr iiiiiiuliii' nuiit' n j r u
I'l liillll Wl'llt liulllli ili'lll I Sntlrlii-ll
I In; j.iki' u I lie Ikliiji i- liii.l Hie liiiiji
!ii win; not tlicre lull Hnjcl iu ln
llln i' -.uimr liiili'it hwhv. (.)ih- el lli.
rl niuiilri 4 lout .'i line 4i-l el (if M lii-ki i
Ii i ll In- inll li.'iw- l)V lt'il iiii; u! Iln
lui Its 1. I. flii (i.
I I IU .
-- l"'.i' the lii'itrr -iciiiiinn)il:iiioii of iln
H-Illi,' , Uli" l.ll' 14 1 1 1 4111110 III Iiii: Ji-14
lull-, li.i' lime nl ImUliiiK Iln" xi'iiii-iiniiiiH
mi l ling nl Iln' . 'mini V !iiiil).illl ,"rlnni
r.,ii)i ,n -Aanl a, l,i-t a- iln; w, jllii-i
and I In' liiiiiicd 1111111111, t nt hi'lp V. ii
'i 1 mil .
Tin; fold, wet Weiiiher ban sroatly
iiiipidfij 4 pi 1 1 1 14 'm uink iii the 111. nun. hi
ion us tind Iii iii,i wi ie si -hIhiii i-.i I n
In bind as imtv , Uin jjrass U ionkin in il
ami tliil i- it 1 1 in main 1 1 tip l.ri...
-m in 1 DNiivMu.iatv.
Whitman & (ioild.nd is the name o
lbi new Iii 111 iu 1 he eurii.iye biisine-.
I lie) are iile inviike buMiit'sit men m.i
W ill (I.I ijili.d win k.
A. 1. Wliiliuati loin rented Iln) su-1
and blind lueiory of I'ieiee Ic l!l!fi '"'
the term of tinei; yeaia.
IMUN.
There in a icseivoir, invciin,' fifty
aerea, above Ibis village, whivtl rinimi
for notiic linn', his rcp4i-iril to hir uiimiI
Since 1 he Williamsburg ilisaater peoph
all down the liver have fell coiisidrrabi'
eXi ieisi'd over it, and il is 11 Mibji ct llm
ueeda look i 11 al'ier. The rervoir i
ow ned by a cninimny in Massni hti-etts.
MMlKllt.AM).
A Ii of , Salurdiiy morning, 21st, finil
ite as thick as common window glumi.
Our oldest people ay they ucvei
pliinted as late before, thoiili people nr.
mostly through now.
(. W. Uiailley i-i pulling a new m
mill into his strum mill w hirli w ill euab
him to make belter lumber and suppl.
the demands of his niimeioiis eiistoiiiei
witli despali'li.
Theie bus been eonsiderable di-phti
nf ti-hinj; I'uils ninl some niee trntil Inken
Our spi'i I -inen h i 111 In ibink it a Hi 1-.
u-e!i s-tn cnt the tlv without (.lie of !.'
I". b vi fl-liin;.' 1 oil-.
Alii IM. tllN,
lb-hup 1'ii-si li i-in ii St. .I.oiii
1 ,., ,,rn! ,.. I) lV, mhi.I v, Mav .Vti
j w iij )... ,,!,.,.,, .-.I w-.-.U pr .per evieiinmi
;;,, 4,1,,, ... ... ,.,1,1,,... .1 K
Ut, ll.b r. K'i . it the Town llaiT at P
', ,. 1 , . ,. The lull run il M- viee ol
, 1 : 1, ., ;,! 1... ,. ,, 1 .. 1 u, i . 1
iiar.l near ll.e l,..ise, and II.- oih.-r I ard
wii; be .-iti d md the soiiliei ' grave-
i, mei b il u.ii ttoiii Pt.-t Dudki .
i,,ir li.e ti . . .
t 4-t A t.i lt H'V .
lin-im -s i- le.t ipiile u- iiveiv ii- ii.iiit)
- t pi il at . 1 ti,i:li.''i Hi' i'bi-e I nl It s ntli
: tlie .iji.it klinns ail. e tiiittiiii.
-I'.'i.j 'e '.'. tti.ii t.i impmve lii.ii
i i, t.f i, .; si. i:i l!.l t'l lube t
i, i.I .,i,t I,..: of the Me-s. l.j, ,
..I, o lie.! I . P. -i'l I!e I- a
: i ' p,."me.
M t!Si.r..
Ih
-- ! ill ibtt I.i 'b' , t I.i-
Mr. li'it'if.' nt- In
sMi!; Biiejiint of p.iiiui. r
le,l.
jewelry- k'Ote lit
11 i;.' :i en.! 11 I
..- lire,!. Nu al- i
t,i ti e, une t,f the tut 4 i-i in;! f,,r the !
fnimrr t 1 ' 1 .1 r T came near breaking out
' ' '' nesiiv fever- ;
eI l ldi';ea 4,f the !... r to the j.il ti;h ;
c k'nf.- wben U it tlivoterert. '
Ihinl't Kiiii ti U-en 4..M f.ir If 1
st' ! f r'ie 4,.i 44 itt Oiamiiartute r. '
sii;;e.t..
1! -,t t.f ,'iiee 1. 1 -! iiton
e c-ii. ir 4: 1, e ( I lbi i.evt
f .r iM,.
,ra
1 4.. i fi.ij b.ii .iii ,;. t.iientive pre-
j aru..i,s fur tbe tt rttum.ic t ar iu f!i-
proirrt-tt.
rm I.
llN,' -
,i ii. r i
' F t 11, M7 I I
W I '
.I i i
I"
t , I. l.V..S. v' M
I Iii. i. I.i. I". II. V. M.
h. I'
A ;
; I.
I 1., .
. 1. It..
1. I 11 U-
- t i .
I
1 1 N J
Y
ui:
!.! r.irv M
I i f V
' 'll'. at
! II l.'.M.-T, kl
I'll III ill 1 H'I I X -I lull.
-,,i .1
1, 4
I'f, I'...-
Iiii l 1 1
', . ,i. '.. . ,1 u Ii. !, I,
1 ,1 . rt , f. I n I 1'-
11 4 . i - ..i-.i- 1, v., 11. -1
: 1, ii..-:. i' .-. y Bii
r. i- eiiti' ii,. n -.si- nt
i..
' .(!!
i . . 1,... 1 i".i'.. i. 1 I-'f I .... :i;.A' eai i.f in
i'. st , i' ! . ti -fi ,'i e, In'--, i ;i ni.'lli.tt I
l 1-4. .Ji 11" I lV..! ,.)..,, III '.' 41 1 lll-
..ti.j.tl.ti.i.'. i ii i. I; .1. .''.'- l.tre Ii ?x, fi s-.,
m..i.i 't fii- tur I Iii i--i el it
til! IIAIi'il.tuN it l ( , 1 I . N 1 1 ti.t4.U.
t spU tele 1 . 1 :! 1 .1 .,i's 11 m.-iM .,, tie! nil
I an , 41 tu.t i.i m. 1 ,ii,ii,.tii.,i.. i-.u 44U- I y K,
t II Uilil-'IN A I' 1., I'm !,. ..s. Nu. 1 in.
'li"i,l leiiii!.' Ii -, e t . .1 1 . liu-i I , till Jimiiiis.
i. 1
t t ill a tt , l.inl Iti, ti I .
'i ii I.- : 1. 1 i'liia w I a li llm ren
Ijii; I. in. 1.1, at t, 1 1 ai.t ri neve, no
uteiiiri' 11 t.,'I iv. t siii..!ti, .iiiel lei
l .lii' in ..- tti.i, it ;t ttii; ie,l t-ure.
'J M 11 -1 1 ' j i ; 1 : -1 i I h, , -, I. lit ic ir
M it . It 1. ,1 J.l-.'.ii, "t 1 01 .1 e I illl -1
hi-i.,;!'. i.".:l . 1 . 1 " 1 1 .. ! ! ... , i s ' 1.
. 1 1 . ,,t. ; , 1 '1 i.: -,'- k eit li.i-ii s.simIiIh.
I 'ii.i, I :i!--i A .'..'t!":i t!i,- h'.uuati
f-ti.-.iii-, ,;'..ti'i, ... i. .' ,u,..n niii-
.'-;'r I'.iiil ,'-.' ,iii -.I i , - 4- ji;-.-'. i
runl, kit til liL'..iii;.; t n it
Lr.-'.v hn.iy li t :r i: ;.t- in ti,-
f,t '. hil' l It' J-vii-IWi -I ).i
i J 1 ' " m hU'l tiM
!i-:"H r ,;f. Il l-'t
; i-i-.i-.-'l lu'cni'l t it--.
a- nit .a : '!', ever I for.'
J hv i..-;fi
ir r-'-Jiifl''
U.:l, ..((! I
'";- ( . a-
i-iJit-M. Ji:.
tf i'lr-.V-ilfr
,t ,i it 1 " - j'i-1 v.U- '1 yn--
: S :j ) !. ti V j '. Ui T ! I V. I ii( 11-
Ssin.s til h, r;-1 ihm Ii. i )t ;jif
r 1, t., !.!! limn )(; H
- t-t 1 in hie ui :i, ii.dcilui fn .f-o
OiH'-f Ik'ii1!! iLl.-rtil, f.;1JMk, J' llu HI lit,' tU-
li.i-. C
il m ti, . , h t ii- v u r c---. ".;!. Wt will utMif! a
iti.'iiur coi.t t ii; 1 nt; i-i i i;(it fi'f t !:" r. ci'r, Xi:..
;irttin, lomiv o'Pf 1 jil' -Uu: '.t. (J'lii bolUcoJ
lur yi !o.v Hrrtj.t.-'r 'ctiti.ur I-i'iinn'iit i worth
-lie ti u 11 1 it ,1 (ioiliirii i 1 r prathc or bwcoiik i)
oi'-rs ainl un.1'1 (;r i'r h. ccw-withi in tjlicep.
t 'tk"iiifrn - t hi m iiiiitiii tit in wtjrtli oiir iitlfii
ion. No fjitmly hljuiiid itli"iil Ctibtauf
.iiutrHfijl. 8 . M by all DruKiulu. U) ccrHa p r
olthi torko hotiho, ou. J. B. fl.ifif X Co.,
i Uriindwuv, N-"W oik.
L.AhtoiilA IM moil' Ihun H Mii'tn lLi.lt) lor (.'antol
It i tiu- on tu ticitt; iii ?tifi(ci,'i which
iCi-rtuiut ) fc'HifMii.t.: tit ftit.il. rcjiiisito tht
tiftfiu, c n win l colic ainl proihicrt iiatU'al
lecp. H cfiiniiiui 11 itiT miiiiralrt, morphinw
r ni-ohol, Hioi 1 pift-otiit to tlit;. L'hiiftri'ti
u-uil ui n cry a:i l luotiit-rd irny icejL, 2lttly
I'Nr IN nil 1 lti.ii KIIIHm lrtir HiJ!
H-lvc roil H:Iff h'. V
HiiVI- VMJ 'I'Mlltl t In ?
.Live ).! ,N 4-u ra 1 ' i -1 ?
tl.ivt vim K(.4-iiinit(if-m v
l.tV. V'-il -''l' I UT";i 1
d ot- mi l tti, h
il;ivr vi ! a Hruiti
ipni' ym i titpi ?
'Ittif tMI ( lltik-Iii M"ltlllH
ilnvt.- j u'J Lami'i.P-j' f
K'-iini' Ma-ic Oil
i: n ni 'B Mnjio ot)
I 'hi t; nnti'ti Vliu-ic utl
I'nt iii-nti' ' Miuir 'M
lf i t-iii.f'f Maie H
l"-f U titit-'ft Muifir 11
I .it' i;t tiut it Miit'ie l I
I'ki! t't'UlH Vtii;ir (hi
l Ki'Mlif't MitkftC (Ml
i'fii Ki'iinir c W;igie (Ml
I li ii ih Hi" V- i-t Faiiiily Mt l,ciiiu to curt) ml
In. t.i ot Tn-IIK "tl ViT tllt-tl
Jl irt ch-Ali. u.ii't' ami il'M.vMrH to iMt.,dll(l if you
ic U a 1 1 Ii f 11 il , ii ! ;! -,o..i.'
1 iicctiuiifi on 4 M'h liotlt.. 1 u itof tiie Jriitf
:ih; i-i ,h lchaui wh i "! tr:ni'. If tin y ha-c
ii ant 1: tii han't iin v will n i)il fur it, Ht yoni
i41ii--4(, an-t f.'.i y-.ii iii.oun' lit ttw K I'tftn-'hUt
nj M'l'jtr ),', ;t llib.iillH'JCiii'i 'n Joftcnt piti'i) Ul
J.
i-S..!.l bv irij-u;-t, M rr,ll;.,ni'-,tr',i.ol)r. i
I 1 In . i 1 t'; 111 1 ' 1 .-t- r 1 a 'it C rlit (1 " J f ,11
) '," ".'ii'.iii.i.i Ku il "i.-ij-t r.iiMiv hi.-' '
)
Nii- i ;! r.f.fi r.-;t M-.i.i.f-ti Uiifii.
i- .:,! i v V,',;t 4 H ,.1. y. 41, -t: 1, :,i,4, V'mccht
ir .mt. r.i.-ti.. v I ! it. ii- owl
aJuTHEKS Iiii x I THIS
K Ki.I' MIM.r.U'S r.AUV SYIU'P
M. l!- II I i v r l;' r'.i k. It
r'j'ir t-i'io.A-'ti, tivftf-dU'i'v
. v v li , . .'. ( ii t 3 If-:-'.'r
i'tl Ul t,; ' 1 1 1 ; ' 1 1 f j e HO
o v 1jt c ih l,v cui.
ff ii 'i '.I V i, l
;fii.i.. ii t.. li
Of ri t4-'. ii,' n:.'
opiiin i ' . 1, 5". j !.;
i -a .; c.-'iT-.
Hi H'bl thi.
' " i' Ti r. -t. t. (i
,.."'1,11 i. . i j i - hi I : iiem'.
A DAME I il liU-S '.'S
A
T H E o
.t,;i i . i l.e w v .) f,,i t.i iiiHi'y
1 1 i ..; i: 1 i-i.i hii... s
" :-. .-:,i.. s fi 1 1 ' -I.i'i.-
f t" t e -. 1- i i in.,ti-
V 11,1-. h'-si fji . f. '
,. li,.. e. in,,., a:..,
r.4'.').r. !..-, 4 -1 :
I 11 It 4-1 I I U j-l !-...
4 It I.. l:.i.:'.:-,
;.ir In A 1 .ii-
(
ii
Ml!.!.! K iilius ,
i. i A!i.'. n f.i.i ,-, N. V.
H'-Ti.M liOOl' A NO !lOl: SHOP,
r...
I;:- r lit- . j -il. i .1 eu-i'im l.'i-.l A
ii,.. in, K-,s;.i,V l.uiidin.
te .1,,
,ti, ier llm i .V VS ... i , i, tr !.e is j, i ,,4 re.l 1 .
alii i'lriilii ( 1 in .1 r ! I.'' t - 1 I' 1. ui 1 .Ittlii.i it ,11 i,
ti 1..- .Hie. 1.. j 4 i.-tiC ll I I nil. ilt-
ii. V. KlibT.
M!i.-in sf -r, 1. 1
jvcrvtbiiij.; Irotn u '1 liimbte In a burn l
if ll.lXa!!
1 :., v i -,
lil' ill
I)
SI a fU;;EJ.
v 1
, - 4. I.m r I
i I I . i '
-I i-.i - I. . !
er !c. mt: 1,. j
. i t t i
).. . j
i .;i .i
...
"i '
1 r j .
If. tl .IV f il 1
i f.-lli M 1 (' 1 i t;
t.f i. 4 t, i.lil,. . ... I
t.. ifit'i;.; j i ! . 1 . ; , '.
,ti e.ti it ' 1 4 1. li..
t, e 1. 1 , i f 4 . i; '.
Itf.t ': : 'iii" , tl.
.' . ' la. ,ff il.W. j
i' : sn !. a ;
fiilliii --t ; uj 1.44
i ,., (I.I- J
1 . ,'.-- '1 ti. t tl It ;
. 4 1.4. s -44" in j
r i-i- Ii-ii.i-l. i
. I . it .: ' Mt'.- ;
- 1.. .-f i..r, f. i
. . .A ;
I i.i i.V -". ;
1 ..... y. 4,1-. - Tt ;
4 ti.uT;jij4. 1
1
-1 i - - N
. 1 1 ... ,
li!T::.J t4i M.1 II'.
Ari,:' t m. V. ra. .(,t.
! A "' ii.'"''"iii.f i.i ui4lir ib it
si-MV, I'UMMi
I'.T
nf l.'i-iat r ff irl Hi lb il.ii j
...i. si, w ii t- ihgr!irl!
'. M M I h tic ,..(
.jr -(-i.
i 1-4... ! I i i ,.T IfclC.'
iii win lb i'i--i.
4tti lltlOH ff tl.t
tk;vv7 4 r .v ;',vf
.-ii I - t,n ji i.v . r l.'.ir hoi Jr. .1 -1.
i ;:'.M; Irt.m il ia.44f ifi I i
i MhiXVIUi 1!M.
ii tti.'i .is.mi .I I .M mi . It r !a'i;i
i. i m.i i ... r l i 4. - in I ' r - m
!..- -1 4..-I ,, -l. .
I ! li4r . I
4. l lil M
. ll I'll, .)!..
' f. '.
,.V.
i.i .' ... i,:
,i i , , .-, ill .-.I
I.i -rl I ..I'lf.'
. , 11 Rr..HlH
. ii i-1. .i.i
i-. .i i',.-;
I' 14 111 I
ii :r in
.- 4i II,
i S st-- li.t !;i ? ill
'., ..il" 4 -mil, h
i. n "I T i n jit
.Mi
- 'I 4-u .:). i n
!..', i ;.
, 1.4 I
It .1 -i:il 4, el i'tiu '1 i- ili.-.i
ii- n t.t 1 1., a.!-. :..,i,i i. 'ih
1
I'lilSI-t ,
', 41,. I
..! u,.- I
v-l s a . il 1 (, .it' in i'l' - .
r si. 1. ,i 14 v-1 i :u i '. I ,ti ''.'. i..fi
1 . - 1 1,- . Ii. tt 1 , i ii.- i t , r . al. 1
A i.i.'ivr.
A'l l j.'ft'. ,U 'f I H o i i : 1 1 1 V. Ill liHJt.l-uUlP
Hhatb y h 't siini-r Ki l- at il an. I i.ltA.
rAKAMtL! I'. HAx.'l.S'
Un)HtMimt- ttMiiiktit it lor rkildri'ii, iniRHe ni
In to, tru.u 4-ic upwRpii, with tbt iinwcnt itit-
zifUM OT lirtlitll
LA H IKS' '. Al Zi: VK'STS
1 or suni'u r near, nt fi.U-, tturih il.
ftttiSlri'S! i ttliSE'lS!
Ail wjlt'biiie co-i.i I, m b -x, at (iV; iuiporttiJ
AuM-ii, boin, mi 7 to .. .Mni. Koy' i HlBCl
Irl. I.', ftil fl7.-.
11. i mm: nus'
Piui.'i V a yr'!, upw,.r;Jw. The qiuuti ' k i c
!'!! of thfMty ottil-, arid tlw 01 (It r t wn i ccivt
I r lli. -rii, j-rokf iliKt c tf t !' . hi p st nu
illl'l' tl,' ItWajrc' J1KMOI t!H'U 'll th' t1l'.
UKAL II A lli.
v itOfit'i. .i- HiOhl- lohtf. itU" iK, VILj 1 Mlllfil
ii ''i-ii.tf' hii ir-1 7 ; Hi iin hf-1, i outn'Ki", ii,
i'4'nipti i on- lirni'i- tr.Mii ?1 t' fi. Cur.M, frit',
hnt n brai m, and a Pt;i min 4 onmrtK'til for tin'
lEWn.UY!
! .mil -oiii.. .I,' o! r.ci-.t-n! (i,.-U'tiN ui Jiubl i r
i, (iilti, Mivvr me t)xyiir.i-t nl bargain
HOhicry. Ti. HiiHfiinH, Infanta' Long
arui Miurt Iiol(s, Infanta IIooiIh,
Ca)t'H V Merino CIuakn, VciU
V Vi-ilin, Laco-. JL'oUctl
UniKScU ami Spotted
Nf.tM, anJ -i .-lure
full of
NKW, IirsiJtAl'.I.K AM. i iiKW HOODS,
;'oiiiiin; out ot tin bravo-nt iiuvt nt J,8iio-'
Fi.MtiHi.m j U'Mi.'H ttt'Mit liotit. All otiot- rc
tiiufci-it i i phtin liJiir.'". ('nt- ; riftt to ail. Oootia
i.'in nil ovi-r th" fimc (V O ii , with piivilogii it,
i:aiiuite. l.a i Hi.t ihiH i'Ui u ami sui i o inilltK-
ouuliy Mill ioi.:uli iluir inicrefti in bhviul; 5U
,. r cent by HtTnim t.t ir oiu r or call on
AslIMl'N'H TKMI'LK OF FASHION,
Nonpmul D.oc'U, y Cenlnr Btruot,
ltf Rutlanl, Vt.
QLD NEWS I'APERS,
Suitable for Wrapping Paper
For sale cheap nt the
.TOtTttX AT, OFFTf'K.
JX HCiiOOL TKACIJK1.H.
daily uh in Bchoolu
For talo at
THK -lOUIl.N OKKICE.
yiT & UAUD,
lb a'- r- io
PUKE DKUGS, PATKNT MKDICINKS
ainl Fancy Goods nf all kinds.
TAf.'KLK.
Superior Eniinli Trout I'licn, Prairicd
Oiled S;ilk iii.es. etc , etc.
It ASK KALES AND DATS.
A good aseoitiiR-iit. PriceK from 2b
cents to Jl nO f or Imse halh
C A X N E U I IM" I T .
CHOICE CK.AKS.
The Seventh Itegimeiit rtraud.
. J. VA1T.
:. n. n 4i-.ii.
Man-hftW. VI . May lH.
.MKK( .1 MASON,
tAST LOW.T, VJ liMuS i
a fBW Fixit irr.t of tbt Ii4.i.-n l (li e,i
CAEKIAOE ANI WAf.ON llAKKK.
Xpw Work made (o order.
Also ii.a:e:.'--in:i-i a:.-; , '.
a. B. TOWflXi'Ti I'ATK.ST I.U-II.' -'f:l .!
LI.U JCJlTi.'VI.
till! It fltii -lif-S t'ill"!
farucLiat tiutil-i'ii j,4i4 l-.i
XLL W.l, a 4VAl.!;A!4-ri
I.
I
"j la. fcia. liLc fcfj-tl 'fK: arv- if
CA- 1 I -.'.'.f 1-iJ ft;r
i M ti-ia c's:jiy etfi I '-4 t-s 14
In 4 N snUr rtJ:4tr (jfcttiruii. tat h4lnt bmi
mitt r .ijrliiri 10 tl.t lritBilil "1
CHWIVIC Mft."IJ C4B ! lU4lHi n -111114
ou.ior bit r-ir In' Urtimnil. ti7 hrDffl
eiwrtni. br fc!r.! E, niu. ud eiimirb'in
! tlpmpse. ... . ., .
CM.- -
iU. SMYTH
I hat tt the lie. 1 III ili-.!sli .11 i.f patruus tn
1 i't i, rile r .... ui,. 1 1. 1 visit
f AC TO It Y P01ST,
jiiufi iouali, UiDsntl'Ai, .Mi 2,lli am!
K V E li Y W K D N E SHAY,
Until further notice.
fir. H. Bill tak l.Kiiiit nt llm
t'OLBFHN HOUSE,
where im may tic coneulleil Jree of rhnnjr, 01
A LI. DISKA8KH OF THK
Eye and Ear, Catarrh, Deafness,
NoiseH in the Head, Throat
4
A flections, Consumption,
Aathma, Liver and
KidneyComplaiuts,
General and Ner
vous D e -bility,
And all Chronic, Obscure and Debili
tating Diaeam-B.
OlTICK Hot KH, FhOM 9 A. W. TO 8 I'.
A KAKD.
TJt.'" Vuhhv: .
J'"i miik litiK paat, 1 bivf tfi-n iu couiUu(
m - it of J.-tUii trutn pruiuiueiit partka in Man-
cii nu-t Htjti v.cirity, - wi ii a n.ao; airon and
i fiit-ii'ii ho mkw mt- p-frtoally, urging i)fon me
the io ct. nrity ot ruakuif; rK'ilar viit lt Mto
ehriir fur ir ".nlifctiou with tho who ar mi.
!,ii to vo.it rn-w at nit i M !..:- 'i iatnlmi . I h'.
tt itit tEi! i -J ( .bi .i, ftuj tru.it that
u vim! in; TaM -T v i'mr-.t ' arh Wt(iu.tUy, ait
i i.roi.5-: il; ('-. in) in- t'ie mt aci -! r i i-v-'
ui pAiiuy Ifivt .toTtf oi'l m.1 n-vf nnt!vljf.
Ji ?f ii" f.fc'iy live )r-.M t-;r,c.: J ;j F ru o i
r;f i!t, -i. -i-;;'- - .rt -a. !t -i ( i-riniu' -j j
, io t- a 1 1 4 ''. f r :o ; ,; ', , f ' -'i.tin.y.-
; I ','. ( ii t- t -Ai'-X' ' ism- , f !(( r- J ,
; ii-: t- f-'n-. if -i;w it -r' ;i m,'r '
' i'iv trf'. ric itt;;'-.--,- , ..,..(.- rti r.;;. '
i '.lit I- '..-.ift itb .M) r, 1' i- fi r'if,fjjf
i ail J 1.4 to tii',t up i t'i'.-r i.bjfjuiaofj b;
' '"f ; pivit.,; to . i : -f i' wr
; 1, t:: -f t" t-i:,;1 'in J S -t' it; ,'..
i li" ',! 'I- I' I t !' il i ttV-.fii .. v ' --
t hri rfj ff !:'(!' t " - i ,' , tiftj- f.i'i, , (!.
t :r t i;iOi:i he f trif.t.; ;.; . ,i
rftib'tji-i-'i-wiwi'V ?' -.fiib!;' m', .1,..,
,' !C l L" - i 0-it;ni r - f :-!.'...,
' f(l ll.t. ;f' ,..f tl. - ' -, Ik i'iii, kh''i iji'i jtc
! w iittl uf oul;u.('g ljaf ; lto-st 1:,
' a.cuf'lbcd by i!.f' I Irt-iittml inr.-
j With itittr thsLk f lt-f fr'.t-i(t (fiuf kft 1
l-!"r wrb 1 fcaf honr-4 by ;
I Kit diftii't hu4 pmVM. I aiitj ei.4' r ,r to!
j -.tr-m i. r iff.r- a r.,n ifm if tb-fr f uoi !
. W. f-MiTH, if. li
fct.tal, Vt,, Kaj trt, l7t
4 l " I',
'4 ,
' 14,
' 4 "
1 ... . - K
taa . iT?t
I-.- jesv-; - wtT 1 "
Ht .
.. ... .! I'l--.
.rT -
In Cauvab j Colleges, Canopying Acres.
Comprehending
20
GREAT SHOWS IN ONE!
AM)
1,000 IVLKlsr yVlNTD HORSES
Will Exhibit, in all iti Vut Etitiielv, at
FACTORY POINT,
Friday, June 5th, 1874.
..J ri
a11
, ' ' Vi, j- v,V
HFRIi I.H'I' Villi t .aU':V i i I'.inv Pi: in- iiiMi.ns,t'MME 1'ivi'isthiamb axk Am: Annus aaiimaa
y fm n ui il.'il I v Mr I! ,i ..uiu I mm Hi in Inn , Inr tins biihihiii'- Hem TravuluiK VVni nl 4 rail'.
Tn evert' Vf .ml i-'.Vin l 1 Ii, inrinii ir nf wliieli .4 Sinttft 5 I (ml Twkil- -elnlilieu uinli:r ll yuars
t linits; ttnli l'l;i i: Ailiiintfii.il cnur iiieeil t i n'l wtio liny the Life .if I". T. llariiuui, written t.jr
iiom-li; iii.i paifes. ihi-i iiii. ii - r ilm:il fio.u I.I.SH to l.50. "VVnrtli a (IdU Oinouliai k Ui a lie
.inuiil.'- Ilijian' Ui i', Vi.
I'ri'aeiiliiii: ami I an iiiimnuirabla iniiltitiiiUi of Mpeeial ami Mmiopuliaad J'eaturet, the
Marvelous Talking Machine
ft'hieh l.turhn, Hmfja, ami Talk invarinns laugua;, l!h perfect flmnioy, In exact liuilatimi
jf tho bnumu Vniee,
ADMIRAL DOT!
Tho Capnl of I) wii if i, ti u il pmMlest man that over liveil. hi .vuart obi, 2j in. IiIk'i, hi.!i 15 lli.
OIsTLT LIVINQ GIRAFFES
fn Amrieii,aeh on" "f lil"!i et nnri t li art
if sniiii 'Is c-iiiiilv .ri'4i.'i.ieil ai ,'fcatin-eh"iii
lli'liaKi'i'es. '1 l.e
Only f-'ehc
of Captive living Sea
Snrtli J'ic'1.' Tbilisi, i--. ui ii'liini: l.O'i'i .minils
no 1 tiaiisiiuit ,1 in liiii.'e t nikt i.f w.'iti r.
The Largest Rhinoceros
Kv-r kii'iv ii.
Kltj)hH?i, h :
Ai
i n'. i..'i
-(ic T .iijriio' h, a Inr;,''
i r S,0"O pfi- 'I 'J'l.f
T'l -mriiia n r-.1 T v(i'.iaim' T'l n H'i n ti 1
olo i:-t
h' 1- bi.i! tlc-Vib
I'Hctt iri (,hi ,,-t- l j -1
heir i-p.)!-jr b' i
I i i'l ' i l ttv Mr ii- r nom
' ' '. ! I' ' i! -li iillH '1 lo
The Won. ier. 'ul IbiiM' -
A VV 0 R L D OF AUTOMATIC TRIUMPHS!
THREE nONSTELLATlOKS
Wt,,, .ii., r'ii. -!:,!,,
. ;, .,,..,.
birui' i a ft (--vi v
'yiii'h'nffi a r
-I an. I lit
1 '
. u r torir
'JL - t
4.J!
Am.
if
IllV.,,tU,. ail 1! . J.'-!;,ii. ;
: ixifjjvli.-, ar. 1 li..
li l,, i.iil.t; at '.i ii i . .. . I., it,,
MIGHTIEST
Tin; i;iiif ni vom:k
iV T m; Will! I in
ol I II Ii , If W
T,e
ml f . '1
' '
''fi
, .'l!' .
iMSNlNuToN ., ,
i FACTORY POJNJ,.
f I'.UTLANI), . ....
-.4-
. I 4 ,
J 4 ,1
i . l
iR ta a- V
T a
- Ms. Mi
user ' ,-t " r if 'H "
1 i-5 V M i v . e
t.iMoj; Ciiilv Thicw Full, flrttitl aiol ('oiupH-ic ipoMinmm,
at lo a ti. moI ) anfl 7 r. v.
100,000 Canlinul CuiioMtirH !
o ."ili;tiii c in It' iuin. nliilni' AntninN. licaMc, liinlc,
to ( 1 1 1 . A'liphiU Mi' Hi.t vioriH'urh,
ST1CAM UNfilN'i: OPEKATED
Autoniii'io and Polytechnic Institute, ami
Stiipotnloua Inter Continental Ampbit heatia
U ,t'i Si au I ir 1 1. in ti .-,ni't'i)i4, an, I
TWO SEPARATE RIVAL RINGS
111 lmtli nf iii, n a;.irar, t nm tint t'.e name tune,
DAN CASTELLOS
IIITEEITATIC'JAL HirTOmOIIE,
laiut'ft iii Iville a (ire.it AiiHlr.ilinu Ciretia, Jatne
Cooke's Koyul Circua, and
l.'i i:n
travehtiK
Lions I
e Ii,
h a
1 lu I L,'--
Villi i
f ni
l i ft t'U,
IUdlnu' (Joal "AIcvK,'
.) bun.).,:, i.r:
i !,'.:.
li (.it e i mi nl,ibit tli.
Of CIRCUS CELEBRITIES f
naarable. Tlia frti at number i.f llm (Irmti .1
'...i.t..i!ai.;-t.. I'mitiiiuaiitu an I eriial pa.-.
igs?'
..ii.' 1:1411 eieiuli f'reeiaiueni Ati'tiie 'J ,l.-til to
The Best Educated Elephants,
Camels, Trick Horses,
(Ponies. Mules,
i.tio-r Tiitrii.1
c-'.rtf
ar.. fti'. n' t ) tt-iRii
i-A(.i.,t-(J fct f Jit t.-uir.
Tl.U Mai!t-bijii: A'nu .Mr.ci t l,f( t.-rri-? b -ifo
, 'The World's Show"
'. I l: .'. Mil I. Ki't (iK
'111 4. f'.PM 1,-1 I '., 4i;
PAGEANT
Wit se-,,. y , t..j.,f
- ' . - r, '
- - '
, TlniraiJajf, June 4iU.
. . .1 riday, Jut,e, oiU.
SatuiJaj', Jane th.
';:,''-cvfV'-''S
f vT
- ' - , l4......-..'il

xml | txt