OCR Interpretation


The Nashville daily union. (Nashville, Tenn.) 1862-1866, March 27, 1863, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025718/1863-03-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

;. .. ..... . . " MUSI . ,
- . y k. - ' ". t "" i - " f ' ' . r - A T rTi W " - MP,.-.- - T- " Vk ir - . JW
SSSWrtl ' - "irv-. .. !. -.-... ':,-fl. a. , .: i ,-- -V '.- I .s. -"-a I. .-V. H i-.-:.-!.
M Y."t V
- ,,,, . . . to' . "i . i j i . . . . i .... a. . - " " " ' 1 r
r , ". .' -- , .r in ii ..i ni-fci , Ti ," rT, i" , - ""
.1.1 2 i tr"v"T rr m . . i . i 1
FUCLISEED BY AN ASSOCIATION OP PMNTERS.OFITICB ON riUNTKHS' ALLY, 'BETWEEN' UNION AND DEADSUICK STEEET8. , "
1
VOL,.
i
... PRQ.5 PECTUS,
ILLE-0NI0N;
- ' ' 1 i
- ,Tll,JAIIVIU.L U KM """'" 1 lftVlllim,
fir Hie inrw of iihuIii l! bel Suiulmrn ton
f.lrry, ainl of ndvot illnij tlio rnaurnth'n of fVtrral
mthriiy w(Hiutiiiiy alUtnl, o 1 tf ftl.
'"ililcii'iiavo tRiiii I 1 to !. I m ol.Jt- t iJ to
' w.roiinxiAuiUl If llio taHi.rof lln IiVlll',
tint wbl' li fur uioro,tii ono yr tin Inn; hri.l
'"Arentj chrv(onrcih-li'i.I WS V'"I"1"'n
uui;!lti n lu tlio ' Cnpltal of Sl.ilo.i.f Anhiiw
Jiviioi'iiiid or'tnuiil up only la lli.l.onrl of
th faithful, We lfllv.l tliut Did iU"t wr to (ton
dootii l..jljuriil, ln iiy Ik Knalirllln, al micli
. twnM.tHH.''" ilwK?1"! d M
up tu tlin true 1U11 Ur.l of imtrlnllaiit, n l tt"t to
' lower tlte elaiiilur.l (rf puliiotluj,fUT Ihu jimwi't of
Kuiaulltur JouiduIi, touit Hie ili'orvJ tx'ufi of tlio
touil loy.d uu 1 sj ui4)tUlJ;ur.UUjUuj iUiiuuju'l ly
' ft f ' t i '. f f f.t ' I .
j a TImi'Um, t. rrr, ha l).l m frin l'ajl l'o
r.iilii'irl, iiil arfo n all ho rp;K., tlio Union tf flw
Slttten. Iialuliiril l Yidaa NnoxifiT.
Willi n-lwleand tr ill-.m It Ji m no 0"!iironilJ tii
j faVOM t,,' R'r U.r,.Mlji:..4:l.a..o fid
UK- fkvm niul.' hi p'iri iaii ffnrt. if l
tikjlJii, n: ''' fVi4ii).t"n
law) of any of Ilia SUImi tu the roiitrary nollli
lanaii'g. . '
It coiitoii'le fr the t'nlon of tlia Koili., bnnuii
wllhvnt It tJie'prereatU.v f J.ur,Hl..f UafiJ ntl
' tutlona' and llio otitnlniti"U of .:li.y llnclf r
wholly loiKlbl.v ll.er. foro, whatever Han i In
IL. w.iy of cruxhlim out the rvlwlllou and renl..in
tfa Unlou miwl xi et, mt malK r by what namj It
heralh-d. '
" :t'li. fli .loiant .ifii. rlllwj auHleraUji 'l"n
g.elr l(e.iK ifc- un.f lH, hM-..unlr,a :.ijrl
Li ahova all e tf.ly pruw, and prociom in Ih iiiht
of MHcnt l.'W fti'l'I'V I"" 'F'f'jT "",,iVB!"r
t lf iulri.1"VlHii!l-l niuLr iuiyinau wm.-r In Id My
lty.( If. iMt bu any am U, I y Utt uh l..ok at h
blood of Khiloli, Kort l).'iiuloie, llurlic. l.ro ah 1
rii.di rii k.bur, aTliTlrtimli at their yil. ke.lm n aiid
lolly. I,uve foruur o .uiitry alitmld liow ovwilid.w
vi j other fiH.lli g ; n. ia l no vaUlotsv.tio'UWcs
Ida li.miMia, laudi, or m xroM with a tithe of ihe deta
tio walcli be y-eki orvhl (amntrj; En r'1''"1
' nlfliin bIio.iW o)'ni4 mv H b. patriot -, tor who
inn hope to eivu lil own treaeur.f from Ihe twk .f
a ruined und dlMneu.hored Union? I
We W4ut to aeo.tJiC l "U?0 lnovoM"ncd wltb tn
riKliirliii trniii.Mii t A WnOrltbti-lifra, 1ad,li.
tho ooti!ph)tu aijd untjoudlUorial, nlnnilon of t.J
ri heln low in ujiu, anu not ut ". wuii i..a unrmra
. '1'e !' nui.-iihi toyjiy, lllld
; i.t. Joi t tiltrai-lt oa fnfftanr wldrli
';'' ll'tlli?11!"1 ipft&iU'i S'.ll.l
lenva at In a dm kn.w t...l..ld more nliK.u.y than tlal
wlilcliirAulRa'r;e',tre." ' )
Then are the nnillnuinla aud h'e MiU. tjie
Uaioa will conlinoa to advocato tliroiili' wl.atl-w.-r
of at-in pr tnhito niay await (t lu lb ftituru, and
we art tho tuppoil'ofall who b.jlij've It to be liuK.ft
unt th.it flMraftlf'J1 tltS"""1? l"Jl nepui-r
rhonld be pul.llnli.d In Naalivlllo, t
TLR3IS OF SUBSCRIPTION,
i raa rfKltw;)
Imlly I'nlon, (-.Initio copy per annum.
" i" . ' 1 per Treek....
110
fAU eoiutnunii-atloDS on tinalnen with ll.e Odlde,
will,Uaddredt. tliJPD4tfKfEll WlOHj
Mml m I ron.ntuiin-ttLi.ini lo tne c,.llior w ill oe a.iir.-fn
d U fL t HUUVKIt..-., . - .... t .r. I
'f A.M10M Mlai (ipi.Tfr. w W l' -inl hrl
Bcael. fe'iilrtiniiig Mld'ti.ivkoruti, ofltS iul..-UII0ii
Tlio rnrre nt tniiiHiirtl.H.e luTennoe.-ieo for ih"I.1Ui.I'
toifi i'lll be liMy tnt.-rofling to all loreis oT tlirtlr
country and h'"-r tr Instltutl.-i., ftu I U'. oluinus f
tlieVsti.it w ill fiirtilsh Hit-earlli st und mo.-l re'.lalpo
l.lorjf y( thw eyenla. ,
i ..'. '.ill ii m i
. ,,,,r,.
KATES 01 'ADTEUTISIXU.
I ii.nie, I .lay. . Jl tW'.l'ddit imi lia.-rl'ii,o f.O
" I uiu.k. 3 Oil I'uch a.l.lll.oiial aiin..v. 1 I'd
i ii 4 r.i) 2 Ik)
' 1 month. A i") " " " Ht'
., -".i .-tiDnt v'i a :n ft H
II 'I O 1-llKI '. -I'M -r- 1 !'. H
I 1 1 1K.NI ' " " KH
T6 ADVERTISkRS IN DETAIL
TiiatMiSa an la ai V Vi.i.i.. :
tJ.mrtiT ('.il.iuiii, I no oaii v ,.t's "
. I I " . i f I "1 I A J. ....... u...
cm i n-'.ii t' v7::......i.i...a.l
" D ,
i e-' 'ju ' ' .....i
Half Coluuin 1 " -
t .. v.-M'.rt..4.;U...'...?..
' " 3 ...
',' )' . ...
t '.i J-J
!:bfr
411 t
60 OO
Al .
.Hl D.I
On tolilrni)w...X)
I.
4n On
4
a
"U (l
I i i ,H1 . A... i....t.i..ll i:
til f.
A.liortlaeinenU ai-mitivtoB; any eieiriiU nintiea .a
Ida, ill! p-r.ciil,a4vtilJsJ-i ,lwla.l l''lf -HK:d,
' ' in r. i.l . .
A.l iVIIMnentl 1li..rlrt 1 tli T.d. l Coluuin
i cl.a.Kd at tin ratu ot iwunt) ranta por lliirf.-
. t'bH.ue uuiy b....loade fte-4i.liuali ma aHejinl
.'H'n ; but every hi.-Ii il:iu.)iu will tnvolvr iia t't
H'ne, to ) pu'l f"r hy tliaadvi'itl-.'r. -
aVaT" JiiMli n .a uW ijaue .aa.h.-I.A fur will
fcaa' jrd W li rt rM, .
. ta ... i i...i
Klnrrlncc ami I'uiicrul Nallceas '
When eii''illiof live Mhi-, wMll be ciuiri;i-d at tlie
anal advrrti.lliK rate.l.
Auoiti.''ri.'ita pi Canilidutewa :
!V- -Lle t'ill-elfa .V'i .....- "0
. k. -( ountyt.". l....l..l.L......J....-r. ft '
t ill- " S W)
. - f -1 . J I
f'M rrfV,er, In' a'tdiHi M.r HT1 tidwrllne
uol.lM, tiiilt'eM b) i- il iifrriM-uieut.
, "IT
Wa, tli iiti-li.i 'l.i. I, 1. .. e tl.l. Uy a-uipli-d a'.
al.ovv riitre, to wlitvll we bind oulnulwa luitly 1
adheiv,
' , i i j J ' WMaWV.ilOS, for I , a. ,
a'- ' ' 1 ' ' 'jolK V.UT t K.'for Hi.' I.-j ua.
Nahuvii i a, Ta.. n. )
siiewmakeu & juma.
v a a y a.'aaf
Ko. ll, tCill'TH riU'UTH Sl'lUKi
(tin . i wAi.ai.1,).,
KstutiiishrJ for Ihr Krnr.it -f Xlruiittr
tawiaa to fi.-a"a . Ji A
ick,' S'oumli, or BoUlion tb.tl hava
Died frnn Watiuda or fu.i.i.ia.
(tOKRItir' IMII tl- )': 1 WIlJ. Jte' A'lVi at fr
the cud'ti or ai.) - k ..r w .. .i i-1 e -t ..-r In
HT. UU'IM. lH l.sMl.l.r , t'l SI 1 N a l l . N H VII I ,
Hd Mi (ITV , or any u l.i-i 11" .HV a l- t...n.
I'.iumiil. Ti n. h 'tl- 'nl IMiff '
titti. e 11. III.' t ruf I 'u:.'. '..! li.r.n .mi. - ..!
I14 A1UI1 r r.." ai-V i t of tte KM i4.ileu
i ai-iujuiui t ... allium -. t'te'wi
Ikiiiu k (if, 11 , I 'oat .ot.ia H .1 1.4
N. II - l i.aa..M ivmni 1M Cr. tll 1. -11.1. .w
iHi-a -iuiiw will 01. 1. In all i.e..-. .. v ii.'. 'i 1 .lion
L ralllim al our UT.lsu, J0. II, K itb ai"..' M at
Hay la, lan-4 I . - lv
ELACKJNG.
Jt BKCnvkir ash rwmtif. r
nv H-fitH T.ru'iitt fiiiv.'.t.
(IWlwn t'linri h and Pcmm! Mlt., Kll t.f S lttli'
J if;
. t.'UI. lyl )
M 1 I.
t :
i
1 t
DIRECTORY.1
Mi
rr
CITY OOVSfeNMSMT.
. ..... . .. , -V, . mmm ' ' .
JDIIN HUdfl CMITI1, Jfnjree
'WIIJJASI frltMC, Beota-dar
iOll!J CHUJIllUV, ilanhaL
I., ..?, WioiioV-V. ft. ttK.lutuu, A C ..0.
41. 1 Jalul-a A. f Loi'lO. J
o' y.u ' lohn ClJipi.liJ,fWe,flr';'
Ja. uh r. in li,-ioi..l ; and Tin. a BILarty, mini
I.. i. mm ' '.. (!(.. A. ,U tthankland
.V.iwr T.i,ti(.rr K. B. tarrlt
"7i.Kii'"'.J','", .' ' T"
1 i
H.(rA J(i.r TIi.jbi.u. Iii.'
" ,iM,i.'lNll . I HirVw--J ( .eU
Mi,-rtfr.i .. 1 Wnur Wxrkt 'm. tewait.
ni-f ul C Ta-e eiarlnwnl .luliu M. Amliury
of- lee .Inaeferf ,T.. Q, M":H'ld. r !
Myr iSii J. Tj VtcwarV, ' '
, CITY COUNCIL.
a ..ira of Hwmel-.l.,l.'nTUi l-TTawirtm s
! OWrimfL Jo. J..Mobl4J-.d ILy it. A Wj
I.Oi..ll int. 1.4 44 UitMti-nn. atui .1... etiultb.
.. (Hira WJU Jf. AI.Kr'.l:rri'llt ;li 4.
t riK-r, w illwui iw. iii.ii. M. so.iil. al' , tiretia.n
Vjtrs.Al.l. M'.lan.cl, I..U, llougli.LLafl. a) are
J. 11. - n ili. w A. !;. ii-uan:l, l. .l,r iri"p",
Wm. I.rirer, Win. Siewari, TLoa Crcady, . Hajily
Td l-m. r..laru. . -- VfiJ
Tl.l.0 IV'Wfmi f . t'l ITY,ftr.ill4
. 'iae-Kaaiwl, Kooeiud Wicnlf
rl,u. IKr A-iili-reon, Smith and Claltmruo
-rrfi - Huff, Turner, ' My era, M.UoT, Ihralbiam,
y hmurh, rrad and llaly.' ' i . O
rHV-r-Tirniwi Oarper aim kit (V(l4l-,
M.HiMtlt Hicatliaui ilulloy anu Kiiowhmi
.. Lpirtmiii-'JIyera, Si.'wart ,ud ilcJJIellaofl
(Jut lirivcr, tr.a-iy ana uyctB. . t .
.iirry julth , Suborn .ana titawart
W irl.-f f,..V..rUic.i!!('rtlrtt and Carper.
'..f' Atu.loy, Mi-Inrel and Hteiwart.
I olUt hi-athaiTl, MrM u and Buyera.
(o7 (Vt-ody, UaihornB Ml Myi- 1 1
il.rftoe-i-.Si.'r, Kobb and llnllaiflel.
f mi-ot'pn.raui
n-emrala and RnHfi.lifaree Hi'.el and, Brfcll
ii.i.. w .- V.f, '.? fV, , '
c rN..rr--Ri.bbSlaahrt'aia!iidv 1
'J l.lll
i-kUic
I'.ni risT-ttrn r. 8outlii'!it au I llaile'
aW' Vi.e Jkaird.' A det4 n -HiaM e Tueedit.'!.
not pri'ri'illnie llo- e.-jn.l and l.Mirih T!'..rrf.lry'tn
0.O1I. Di:.'-ll,,'l" I. II.C t'vunuH J-bHIvla
H fl,',' .V,,"p"l''..,I'l'6''h OOM'I ii.-.ui,
NIGHT POLlf t 3
CafjUtin-wSohil ilaiujli. ..... . -(
6,14 l.iMlmmnt Mi.leaw tUo: ' -
' -?.VviirM Wlli. .fii-K'l I, Tidin rivetl'tlT, Nl.-h lw-
flv-h.i'1 I'lill'lps, Win, rtik-r, Jidin 0tle..l. William
S,hv... J-lin, KllK'et', J. W VViirl.t, J.dl't Pltlk tt.
tob.'rt wt, W V. fr.mclH, )iiil Vata. baa Flu.
hit and W Pui.h y I '
a- The Pollru. Oi'Ul le .tff'la-l WW JV'fi'lP l
i.r1rf.J..-, IfJJ
C(ll.TV
OKTICKUS
(jrof .lamn 5TTi:it."n "" fWno Tlo.ii.ta Hnjh
m u uud .1. K. U111.lwn.n1 . , , i-i-'t t I
'ftil W Jaep. Ta)
fViniaer N 11 HrJ.t.t.
,mlri.hniiil,tt
rf-fiai
HaihvM4 f.'I All
(tm.r.m or V Ni'l'tf Vi.ariri John D. (Jo-Aie:
i'r'r i i. unify
and .1 a Noviiiin
cciuNTY cfcJnrr
n lve H'.n. .Iame.1 Wltworth
r?lwt P. I judalay V.r'.r,l
aTI-,a Jd. .'':i Toiun iri.-ea tint ".' aWRitat In
,nrh mo..tf..V d ilia IWa- tf rJdrt An.ejfia it b(
ho M utetr.ii.ti of tt.i' t.'iin.v. 1a hnirt ihr nrl IHiai
!fi
J.AOii J .t.ii.ly. Afa.ll. .lal-(.ViW
CIRCUIT COURT.
lO-l 1IVIU V. LUTD. .. . w . - f
i.Thr I'lir. iiuiVf ilr f 4i' rVrl'
.iil -,. IMtw. 7 l I ' j '
Uelt UlVld V. LOT0
. tV .T;C.Ujl1NA,L1 OOURTN !;;;.
7nj-rllon M M. l)i It-ii. , ,r
tJ-t-hnr1iift (ilcnoni, J.." ..' 'U
-Tlio C.'iirt,ii ei tt tlie Ip-V jv''"i ! ii Jn AurJ Ai
ifWWln.trV.cci.fi"' " i1"'
CHANCERY COUR''. '
f 1..il((r ll- ti Biimnel fl. Frleecnw ' I
(Wl und HiUUcr l. ... 0le. ! '" -' 1
af The t a mui'ta U. aiat Vban.y hi Mat aad
Soii-inhwr. . 1 ' t ' '
, I .; :. I T-W---a
M 1 1. IT A H Y. ..
" DEPARTMENT .HEADQUARTtRS
- )rhnHi-Headiitarter m Hlslr' irvct.v 'Sljil
Cfiiltowiwrftna, cosi.e-iaudiaR. 1
Chi' Wnarpsrmai-aihrAiarter on High Htroot
near .'.'Uar.,. l.ioii. i..ii.jiiv. vi , yir. ( . . i
tlll'CVoimt'M-'K--llt-aM'in:irti-pi on uiuum atn-al,
n.. ll.ft...! 1 l....t ' l..l A' Nlih.min.it . I
1 IVaroat ittr'hal tinttrl-r- (l.'uIl'il!nUi 'ouUldl
i'ruif iliul I'lrntor uY(rinn A. llanry TUnjr.
atou, L.B Toi.Im vnerryatiaei. . . j
' "08t HEADQUARTERS. - '
W- Headertara oa (VHre etrert, between l'
Ion and Cl.urrli r.-trf, (Tr. V.i(er' reaideuoa.) Ut
II. II. Mitch. lt, Coiuiii.li.iif if.' T
d.l,nil VMrWrnxw'rr-'idaltarrinf and !iup eTtiuc
Olliovr. vn t horiy .n irlnTi Umrt-b aad UkwiT
Cpt J. G.l :i.,J i, .- , i ' m J
Juiiuiuf (,-iiar'n wiri Cliarcn f rrnnaivrti.
tioiifOtt n'lierry atrvat, U'tw'.K'u luiou and Ohun H.
CYpl. i. U. Ilnjahaui, ,; x : r .... 1
Aimntani tVnfiilTaiiifr lu rliarifi'i.friothl'lg, t'anai
m uitrriaon Kiuipaje, Ii siarkot airv.-t. Un
rin.. t!..x. ; "y
fAi&itU (urttovwuiAflr lu cl.Mi'ifa enT-lfeajna of
Tr.uiii'.'i-u.l inn Mini tuurU'r niti tb' r'toi rt, au Lltur
tr.M. lirar fliutiu. Id. lit i haa JL.ii.u.
7
.iiiU...4 (.ia.vUwwi.i tu m ii .o al.unaj at Vind, rorail
and htulloiory, No. 37 Mjirwt't atroot. Cipt. W ia.
Mills. ( ' i
rfti.tl'iiiHl (jvarlermtuttir For the AKMlgnmeut at
(Juarieii una Hncretinrwnd liaulcg Woaptui Store,
lapt. 0. llfKl1allrt-i-, i'1" T
: : r : .- - 0.0,
: ) P -
L.tu K.Wa.Oraifa u,i.v
si niujir.ii,, jhmi.
Taaarar f.Veie4Vrtt Jaaajt'v.ir, Tuca a Rfeo
lu.,at tl.rlr tn.t,ui tne ."riii.r ot Ualoa aa.l hum.
air atri eia. TTie oiti.-eia tor the p'ccenl term, arei
t. . I. -minii J ; .l.".. Mih.:V aK i, U akl.yL
Ha. rolaif: I, K.t'i.eai Tr.wauaer. J '.
lrutiat I'lde, Au lu M.-eta at ilia aam. p:ao.
etory Monday iiv.'iii.g. To" of11c..ra ar : It At
Cauiihelt, N.O.; He. if Xp.-l. V.U.;J. U IV k,
i.. r.-laiv ; H F. ll."Wll. rr'-nturor. i
('nhI - ! ; ft". W"-l--l at lh"lr Hall, wa Mowlli
Clicrry (iievi, .tv..y F.I ay i.o.n. Hie a'ltKn r.
aru : l. C 0 i t-u.Ni 0 , kiaiikiuwuian, V a j Jmm4
k Wyatt, rt..-.i-o'4i ; W . M. fcUitory , Tn aaurar I
4r..rn f.'o. 1Y. 1" . . i'- f " i") weeJ? at tna
Hil,'V"f.ef i Tlfe-'-'t CI SllaeUitreoU, wry
fliu'e l'iy hf. ult.g. T1.ii ,,Ui. .aa are : l't. .!. Kk b,
N !.; P Fr-.. dma,, V V -t Blttt-ftiuh, rlcoreiaryi
tlr- Hatfrt,Ti.aiauri!r.' ' r
K. A'wutnptawl, .Yo I Meia at the ahor. Hal
-.11 the Ural a.l lliird V4 e.l1.14n t) , of eai'll auUhj
l iW niheara are: J I Mil.., .'.P. jT II t'eltrid., U I' 1
H. F. Fuller, n.W ; Pclvr ItirU, Jr., J.W.; John T
Hliti',lc'lbe ; )l. H Cutler, Truat.urqr
iHif flwa. a wsiaia au A'o. -' el at Ilia
tbove Hull ou the tcn'oa aud lourtn te.lnadMy
ulvhta oi iv-u h uioutu.. o.ii.m re anr Jaa T ra-li,
11'.; Il. l.ry Avi'le. II P I,, ki.'ker, H.W.; H. Frie.1
'". ,- 'Jarla U r.!i.w, "v-tiua; A. N. Hard.
I ""1 I I I I
Ike IV-"- Huau'l- ia StUkak MeaU lb lira
Fti.li.) anei uiaiu ol ( ( f av'h, al I o'clock.
- names' d 1 cit ArUAiNs u
IhhmxJ r 1Wf!ur1 bitty in tins city.
i! R-u.'rV .latiUUoiri,'. nJj.itai
No.. 1 and 10..
J. Sunn, 19th dliii., Ho-pi(U Nos. 2
H'l .KI A I J i,) w i v 1 .
.1. i'lii t iiiiU, JWlliOlilo, Uofral N. 4.
" li. Kj -i'1-r.n,; raw. IiuLVua; llonpitals
No. U2 au4 X i .r u t 1 1 1 1
' J. ftl.t.o v, 'lMih' W1Ji.,1 hoitp'ltsls Noa V
audKi..;.. .'i.. ': . . " ..';.( .
O. UkSNH',, f(iJ.l,,(r;Ui.f,Ilj.t)iv,s Nos.
8 and 13. ' -
J r M.tti'wV IVt' K'ittnliy,:llv
VUaJ JC U ui (JiLc-ia . . -
J. ryiorvit, Si iui.UuVy, LTipitaJ's
Nu, It Slid Ij. .
- NASHVILLE, i TENNESSEE," FRIDAY;
. js :pV and location . '
0 r
HOSPITALS IN NASHYILLK,
N.. 1 Quo Faotary, Clleta atre. C, -n- Ike flill.
Siirgi'on, J. t. War.aa. . .
airi)lverHlty Jlulldlng, Market 'itreot; on the
, i, . bill. Burgeon, A. W. Kawr, ... . ( ! i.
' 3 Encley'a Bnildliig, H B aoraer Tubllo Stqiuire.
Ulirif-nn. AtJir. EwlA". 1 ' " I '
4 Ouvanl Ill,h School, Oollea treat, oa lh
Hill. Atfl Burg.Hin, '. fl. T.
I Gun Factory, upper end Front abruat.'.-Aat.
. i. . , BuruMiti, If It, nufitti ; .-jL it
'. ft Coll-ge atreat, aar Broad, -flurg-on, Cu ta.
i'-' ' rcr.rae. - ' j
iIiCaibva.atroet, betwfl 'Chtirnh and Broad.
Act. AMU. fureou, O W. I'kaxv. ' !
ti ' iljf awdilo flail, ffcurch atret, ii6nr Snnimer.
Awl. burgoop, li. ii.ii.hb. ,, i
Currlag IWory, M;uk,.t atPM't, below Iha'
- hqnafa. Act. Aa- Hin-gitra, J. D. Bti.
." It Medio I Collets, CoP.eca airret, on ,U. iHdl.
, Aid. Aral, rinrgiion, . K. Bowi.tun, fj
vtlPrsT tlorrt" Oh tho I'nWeNlty Flka.
i; , j Act. AatiU Surgeon, L.-I. Uwi a. , ,
" li Broadway Ilotnl, Broad ilnet, corner Oiortr.'
1 rgaon, IwatK Airinirie. " J
" li Hume High Soliool. Sprueo tt..at,cor. Broad.
Surgeon, t-. IIkkiuc;. , I ,
M--Kemats Hehool, tlitirch -atnwt. tear Chiitla
j nooga D.-pot. Surgeou, laaii. Setho(
" 15 Hynea' High School, I.lne aire it corner Sum
mer. Hurgvoo, W. H. t lliunnw. ,
" 19 Gordon Block, comer Broad it-"t aud Kite
t. .. Landing, -tiiugooa, Diliu Wluil. j ,
17 4irri(naa' lliwriTiu I'lantera Hotel, ."nin
i.i . . net .alreat. oorue". Doad'.rick. HurgeOn,
: H. II. WiTIEMlN.
" 18 Corner Chur:h and Collon iIinU. Surgetu,
i T. liUKITHAL. i
' 19 Miurrla A Htratlon Bnildlng,' N. 14 JHarli t
treot Sn'senn, L. H. Anna. i
''tW-Bapthill'liiii'rli, Huninr itreet -oroon, f-:
taOODW !. ' . . ' .' . .
a-lialho.lll riiiirt'h, CUurcli alr.'t' Siirgoi.n,
- i . . is. MNairrT i. . ' - - i ,
p Uardiitl.), F-.hi.Ii a.'rkt atret.,f .ir-oo,
" tlr.. aWiTH.
-).P(nirer Vler,nd Br.-ir atrdctf. ?nrgetm,-.
. - Catalans. . .. .: , , . .,, ,
" 26 Corner' Mt kel 'and ciark ttrvt Forceon,
UC. ltwa. ...'. -i ,
' 1 .- Ta our SabBCrlbartii -0
lu oou'aqai noo of the Intreaf In tb prk of I""
i .
ind every other materiiU uaed In a rrlnting-OOica,
wo htrvo been cuibkiI1imI tn raletli jtrii'e: oiaif p!.p'f
to. 84 cla. per wa k, r .(H pr moulh to waokly rf
monthly aulwrrllwra, and till a year,, ta yearly iirt
crlb.'t", which inuKt In all cua a he pal l In advne.
. , , , Plollce to Kwi.pleri, j -Nnwa
lVolera wanting maro than trua huoitrad
copied, muat aeud in their urdrn by o'olocn, tna
evMill g iTettoim, to hare them flllwl prompt.'
" ' Military Illanfca, ' "
rFot'tnla tt ttila tli.co,'il. li aa MmiDitg Qmjxny
RMturu, CTo)rf JMwrtMOrilexMteie fieweat) JVoWlitia
ICelUjluut. Karvtcaa. 'u .l
Por CitaMii, (Second I'realiyterlJia Chureli,rtd,UFa
treel, ln.tweon the -1u,r and the lulfivHle l.)
falibath Miootand 9uldicrt' Blhld at t H'c14k
evarj Sabbath moralnav rcUliig at 10!a oVtork,
A.M., and at 7 P.M. "Prayer Mauling t.y Weilr
neaday night ut 7 oTUx-. ,
'lko 30 a'IO STUDET,
TA Jl'ST OPKNKD A.-J IXTF-N.-ilVr. '
Faucy . and Family: Grocery
WllfcRK WJLL Blf. TaUKD OIN3TANT1.T UN
baud the beet of every article Ui that line. Tka
Lattautioa af ilia pnlille la aullaita-wtn Hie itiH-k-. kiuh
cannot bo Rurpastitid In tua.city. t r ' i '
fieh anppliea received weakly.'- ' '
Hcturttilxr 10 cull at i I ' 1 , 4
No, 30 I'lilon dr:t.
Vti: t-4f. 1
" vmio it olaek,'; ' !
' 1 ' '' 'A01.-NT 1ft R ' ' " "J j
aind - Chicago :Cieran; Ale,
. - ,. 'iMllUti. ANP IKr?I.K.d. I id.. ;-
lFourtUari.d, T4i.iWvlllejRi.. ywd p your oa
J); raKU-Int ...U li i I' li M. CLAHK.
, . . T--r ... , . - f . r -r
' lJ' tt. i. Cmiil niw'.i.i, !To. 12an3Tl.
.. ;.' t -i - ' " ' , ':.'' J. 1 J
:0Houra of Admlssion'to' Visitors
From to' 5 rM.'i txtq on 'Sunftuy, vM
:j hj . 1 . n admitiHion ffrmttm, .
ii W irKsl w-hikh' of it wTkHIn A tii k
tlu.sp.tal wdl anquir.1 ill the -t.flice. In Itruidwat
llntft.'tur tlosji lal N..' 12r "d In Oflica t r Ilonpllal
H, af the (.attier of Ilia ly,' who will tfv r1v
o entranoe, and ar.y Inroruiatton n i'n:..irt.( No
yrovmwm or adib ta will b allowed to ba aai rled tula
the n.iott-'tl without p rniixnio'i ruin tha tjliv-i.-r of
tlja lay of tin furgean la rtiars - - i. I
... t K'.iri 1 nt'.i k ;
SwrpaAa V H. T., In charge. Oi-iu.taI Ilo.pflnf kd.' 1
aa-t la. ... ,. . . ; 7 na...-'Wt. !
. a.. at antrtl' .'-'-! 1 raiak aaatfiAHn,
1 uTjinrEl' & reicitAud; 1
iVliOLKSAIili GROCERS,
. ; S-llOILOia AIM It ttin.HnkMO-4 j
m tin c t s;;
(' ( ( i)rtAl.K.S IN.' f ,.t; j
NallO,UTILl MARKET ST.
v-!t,i riNAkliVILXt ri.
F. 1.27-1 ui
ciVdTii'VriotJSE.
JIETkY;:MA!lKS;l;Car.
. ! IS trl g Hnclntl,.
! lUrXNlVKI S' AMR WlSitlS AtK . OtAl.J BS '
".. i '',-. i !! . ' armtWrt f i t '-' 'v -.tt
G OOPS FOR KipN'S ;WI
ht, TioeeU, Jtiwt, CtfUii'iijAiWig,
i i &AMit Cwan ir'y,(iiiy.i ,,
TAiioita -rjUMAnisoH," ,
Geutlemcu's Fxirnlsliing Goods
f7i'ifA, UrtJtTiljrts, DiiuvS) Cullars, JJaiid-
a kerchiefs, Qlwi4 Pli, sc
riuoiirlalu t veihr a touti-leta .vaikty of Qmm1,
". , aJapUHl to Itu wai.U ot 1
Mercliaut, Tailora jui.4 CJotiierav
-.....i A., a
Maicbl tu.'
1
I
..1
I
PLASTIES' .-HOTEL,.
ACTON YDUC'Twi'iuW. '
, HIIMI o illl.. fWN ' ' ''-
wiltU, aul. fflMln anal ttarhat
IA)Utr,VU.Lfc', 11 V.
W.r.Lli ae .1 .,
Pullidtfi by an Association 9 Printers.
. , -.1 . ; 5 Li
Ulrica an I'rlntera Alley, lirltt rrn
.linlanand ".tea-Jcrlck street.
,"lfti'.!"fi 1 t
FRIDAy MOKNINa," jrAHClT 27, IS J3..
Tlie Balti-ut.ro- American,' of Hi 23t
ityii V '
. Th meeting at the Mary bncl InslIlUte
last night, to receiver Governor AntJrrw
Johnson, of Tennessee, and tho emintnl
friend of the Union wbo rcotupanled
Lint from WagLingion waa largel.-f kU
tended and marked by ieviUcncc.8 of ilie
strongest entliutiaera and devotion to the
cause of the country 1 .JTLe, addie-wjuf
Governor oJubunoir- was an earnest, rlo
qucnt Ai)d practical otteraate f rctoliid
loyally. lion. Horsed May nard, anal licr?
noble son of .TennegRiiP, -alao poite ab!o
and eloquent! v., The presence of Secio-"
iry,Chanp,.f Eostmaster Gen Blair. akid
General. Bumside, . and (heir briirfl-rd-dressts,
also, give treat uleaaure tlx dur
citizeus' and adUcl to the nthiuiasm of
ttae occasion,.; 1 . . , , , .
' U''f4,t!,'rP0rirti 'iiiiif Mobile B'-aMter
.! Coining- MlraKglo m CbarleiitonJ
.Tho struggle, when it comes, will.cer
tainly be of a fearful character! , H will
be tho sluuyk; of. tremendous force, t:e
roiauve porers.or which are yet untried.
The long-mooted question of the ftg 1, ti re
value, of chips- against AaUATin-a. ,r
brought to a test moro conclntiive- thSri
any to which human warfare Las vjpl
subjected It. Tn other wards, the lloii '
tor iron-eUfla, which the- Yankees 1 a in
to be tli iot inipenetrable vessels, evi r
constructed will nccesf arily come within
point blank range of the nnl "niiincro4i
and pbwcrfnP baltortos' that have "trvtf
ynt been nsed -in a eidiglfv etigsgenteqt,,'
S hste goodLreason, too, to lelievs that
ourguns uill be nonaged with adu.irable
tact and precision. The most iniporlast
batteries aro;manBr;d by the South Car
UtiH regulars,.. for whom' the1 credit i
flaiiticoVfeud tkioic justly, of beiiia; the
most expert and practical heavy artulet
isfs in the Con fodvrate army. Tho forts
sre well otTIcered, "and "Gen. Itipley, wb,.i
hss maJ the study f heavy ordnance a
specialty, for 'years,, aud - vrbose excel
lence in thai-particular branch ot mill
tarp knoweledgo is an admitted fai l, wil
biracelf take command of Fort iSumiridr
as soon as the enemy makes bis appi sij-
.anen, ,. . ;t-. . ;
( Il is scfrcely possible, that any (Justing
thing tan breast unbaiuied the concen
trated slot m of heavy1 metal from tint'
guns- of Sumter, uMotiltrie and Batterer
pee, hs three principal works oomtnami
ing the throat of the Laibor. , Js'oc caji
the peril of running' die ten ible gaunlJ.U
be diminished by an attempt to pass u'tti
der eover- of the 'darkness, as hhs-beep
thecAseat Vltkborg and New Orl.-aiii.
S tortuous and intricate is tha clianpijl
leading to the fort that the most experi
eni-t-d pilots of tliehailior would not vvnr
true to bring in a vcsbcI by bight, tilid.
the conditin. which the enemy cannot
iscapcj vis; wilhutit light or Und mail
to guide the way. Even when the blockj
sding running vi-hm-Is leave tlio harbnf
it is always necessary -to aid ill. ir exU
by previously arranged lights (shaded)
SC signals, so that it is reas6nsbly crv
'tain that the attacking iron-clad my si
'either enter in open day or incur tho imj'
ininent 'hazard of gclliDg aground ujmib
n.of tire most treaoherons burs on tlit
Southern coast, which si'ldoid yk.lds i
vessel when oiic it has&i'apd the k'er
But if,' perchance, despite of mazy chanr
nel, multiplied torpedoes, and, the comf
bined batteries of tha forts, some of the
tdioa' Wouitors should rbance to get into
port, they ; would at ill. have to rucoQuter
a concentrated Uro ot other lialltnes,
wtich, as the Yankee papers have learned
from eobtrabsnds, "line tho shore of tii d
iterior of tho harbor." And then will
come "Ihe tu trof war", which will detorf
miao tlie tossesBiou of, the hunrcl old
'' (.
,:i t.
.. A GqOD UiriKlTlOS 'OF A ToHlf. Jit i
dinner fiverfin this oily iu Ihe year 177.r,
a' gentleman Of considerable, notoriety
as ' a wit was asked, " Tray, what is )
Tory 1" i.llo replied, 'A tory is a crsaturd
whose head is in Kngjand, wbJU Lis bo4
dyis.in America, and I tbiok the iatoi
parts ongbt to bq joined by slretchiu
the neck."' " Webave slill peraons among
us boi unlika this description of tbs Te
rr, whose beads are in rtichmond, whil
thvir bodies ro, ia 'ew . l'ork r and
though we might not recommend the old
revolutionkrv wR's plan of brintlnir tho
two psrls together .by stratcViirig the In-;
tctreninj mnilrsnrs we suoujti ,-oes-tainly
not object to seeing the body sent
where the head is. Xeio Yurie iW. '
""' ' "' 1 1 Ja'P---' ' '
' I.tMJit noV-s';' I'of.itir HKss. Sir Hubert
Graham, being apprised that be had by
mistake pronoutioed srnUDce '.of trans
p.irUiiun u a crimiosl who'liad been
f lUiidguiity of a eaiiitai oilence, duairesl
the nia to bp placed up.ui the dot k, and
ha-ttiiy putting ou the black cap, be said
('.Pristmer at tha bar,' J bfy jvir. fxtrttm t"
and than' passed P biUJ tha aisl sen.
tepee of death. . . 1 .u
... ., . ruB...c-No. m h
As Act to rreventaud puuiuli frauds pp
on the revenue, to piovidn for Ihr more
certain and Speedy collection 'of claims
in favor of th t'nited States, and fcr
ether purposes. , . t tt- ., . :.- ' i
. Bt it enw.1cd ly tlti Hrr.-s nii I.'.hih of
Rtarttfiitufi vet oft' liT''t HaUt vf Avim
toa t'k l ("lyftiJ aisemiai, ana. iiuiu and
after the first day of 4 uly, eighttmi bun.
dred and .sixty-three, all invoke of
U.IK-J, wares, atiJ morrhamlisQ imported
hum any foreigu oUiitry into I hi Unltea
Slam alia'l be madu iu tiiplicato, and
aigntd by the pertou or pvtaons owuin.
or ahipping said goods, warea, or inir
cbsndise, If tha sains have actually been
purcha'rd, or by I Lit manufacturer or
MARCH 27,1803.
bwner thereof, if the same have been pro
c.urel otherwise than by purchase, Qr by
the duly suthorixed agent of such pur
chaser, manufacturer, or owner; aud
said invoices shall, at or before the ship
ment thereof, be produced to the "consul,
vice consul, or commercial sgetit ot tho
United States nearest Ihe plno of ship
ment for tlie use of the United states, and
shall have indorsed thereon, when so pro
duced, a declaration signed by said pur
chaser, manufacturer; owner, or agent,
selling forth that said invoice ia in all
respects true; tbs il contains (if the
goads; wares, and merchandise mention
ed Iherciu arc tubject to ad valorem duty,
and were obtained by purchase) a (rue
and full statement of lbs time when aud
tho place where the sama were purchas-.
d, and the sctualcost thereof, and of all
charges thoieon ; and that no diHcdants;
.bounties, or drawbacks are contained in
said invoice but Such as have actually
been allowed thereon ; and when obtain-,
ed in (any other manner than by pur
cliase, tlit- del nal market Value thereof at
the time and. place When and' whehrf the
ssuie were procured or manufactured ;
and if subject to specific duty, the actual
quantity thereof ; and that no different
invoice of the goods, wares, and merchan- '
disc mcn,tigued in the invoice so produc-.
ed has been or. will be furnished t.o an;
one. If said goods, wares, or merchan
dise hat-e been actually purchased,' said
declaration shall also contain a s'sto
xneut that tho curreucy in which laid in
voice is made out is tha currency which,
was actually paid fur said goods, warts,
or merchandise by the purchaser. , And
the. person so producing said .invoice
shall at the samo time declare, to said
Consul vice-consul, or commercial agent
the port in the United Stales at which it
Is intended to make entry of said goods,
.ware., r merchandise; whereupon tie
said cousiJ, tries-consul, or toaimereial 1
agent sh JL indorse upou each of said
triplicates a certificate, undtr bis band
and ofllcialseal, staling that said inv.iico
iiS been 'produced lo liiin, wllk the dale
of uch production, and tlie uaino of the
person by whom the same was produoed,'
and.lbo port ia tLe United tilatis at
which it shall bo the declared intention
lonuke- entry of . the goods waies, or
merchandise, therein mentibuod. . 'And
thereupon, the said consul, vice-tOnsul, or
commercial agent shall deliver U the per
son producing the ssme one of said trip
licates, to bo used in making cutry of
said goods, wares, or merchandise. ; ghall
file another in his ollice, to be there care
fully preserved; and .shall, as -soon, as
practicable, transmit tha. remaining ono
to tho oullectorof the port of the United'
States at which il shall bo declared to be
the intention to make entry of said goods,
wares, or merchandise And no good 4,
.wares, of mercliuudiss imported into the
United Males Horn any foreign place- ot
couutry , afar said , first dsy of July,
eighte. n hundred aud sixty throe, shall
be admitted to au entry unless . the int ,
voice pre sen lid shall in all respects con
form . to the requirements hereinbefore
mentioned, and shall have thereon lbs
C'orliOcalo pf the consul, vice-consul, -or
commercial sgeul heroin btfro speciiiod,
nor unless said invoice be vcritled st the
time of making such entiy by the oath
or alllrmation of tho owner or consignee,
pr the authorized agent of ihe owner or
oons'gure thereof, certifying that Ihe.
said invoice and the declaration theie.in
are in all respects true, and were madd
by the person by whom -the same ipur4
ports to have been made, nor, except as
hereinafter provided, unless the triplicate
transmitted by said consul, vice consul,
or commercial agent to'llie collector shall
bave'been received by him. And if such
owner, consignee, or agent, f any goodn,
wares, or merchandise, shall knowingly
make, or attempt to make, an entry there
of by means of any falso invoice, or
false ccrtUicMs of' a consul, vice-'
consul, or commercial agent, or
of any invoice which shall not contain a
true statement of all tho particulars
hereinbefore required, or by meaus of
any other false or fraudulent document
or paper, or of rjy other false or fraud
cnt practice or appliance whatsoever,
said goods, wsres, and merchandise, or
their value, shall be (forfeited and dis
posed of as other forfeitures for violation
of the revenue laws : Provided, That
where, from change of the destination
of any such goods, wares, or merchan
dise, after the production of the invoice
thereof - to tha consul, vice-consul, or
commercial sgent,' as hereinbefore- pro
vided, or from other cause, the tripli
cate transmitted to the collector of tne
port to which 'such goods, wares, or mer
chandise were originally destined, shall
not have been received at the port where
the lathe actually arrive, and where it is
desired tomakentry thereof, said good,
- wares, andiaiarohaudisa may b admit
ted to an entry ou tha execution by the
owner, consignve, or sgent of a boad,
with snl'lilenl security, in duuM the
amount of duly apparently due, condi
tioned for the payment of the duty which
hall be found to be actually due tlu'raon.
And it shall bo tlio duly of the oolWctor
of the port where such culry shall be
made Immediately to notify the consul,
ice-oonlul, or ' commercial agent, ' to
whom such invoice shall have been pru
doced, lo transmit W such collector
certified copy thereof; aud it shall be the
duty of such consul, vice-consul, pr com
mercial agent to transmit tho same ac
cordingly withoutdulay ; aud iaid doty
shall not ba liually liquidated until such
triplicate, or ccrlitkd copy thereof, shall
have been received : Provide I, That such
liquidation ehall but be delayed longer
than eighteen months fmui the tima of
tusking such entry ; A ndprtn i ted, furtlitr,
That when, from acciih ul or other vaunc,
it shall be impracticable for the person
desiring to make entry of any gnod,
war, tr niercliauduie, to produce, al tha
time of waking. sui h entry, any iu
Voie thereof, as berriubel..r r. par
ed, ; U shall be lawful for the Secretary-
of tho Treasury to author
ie t;. en'iy of s'ioh gutids, . war, or
mm l.anilief, upou such terms snd iu ac
coul jin-tu. vi iili su..h general or spfcul
rrgu!aiiitu as h way pieacnhe. And
the .Hocnlary of the Treasury is hereby
iuvtisUd with the like power of rrmia
kiun in cases of forfeiture arising under
this act as in other cases of forfeiture nu
dor the revenue laws : Arui provided, fur
ther, That tho provisions of this set shall
not apply to countries where thcro is no
consul, vicaeoTmil, ar commercial agent
of the United States ; nor shsll any thing
herein contained bccbnslrued t6 require
for goods Imported under the reciprocity
trraiy wilh Urest ,Dritio, signed Jon'c
fifth, eighteen huudred and fifty-fniir,
any other consular certificate than id
b(.w Tequircd by law. And this set
shall be construed only to modify and
not repeal lh act of March first, eighteen
hundred snd tw-enly -three, entitled "An
set supplementary to snd to ameud an act
entitled 1 Au act ki regulate tho col'c'ctj.'n
of duties en imports and totinagr,' payijed
JIai ch seedad, one thousand seven hun
dred and ninety. nine, and for other pur
poses;" and the form of oalhs therein Set
forth shall bo modified aceordinzly :'And
provule HUfier,- Thai the provisions of
tms set sliajl notnpply to invoices of
goods, waren i r iucrchandi8i'tiu) ported in
to any port ui (he United States from any
place beyond Cape Horn or the Capeiof
Good Hope Until Ihe first day of Janu-
rJ. cigutruit hundred and sixly-four. j ,
,..,Sec. 2. .Anl btMMtttr enacted. That
the Solicitor of the .Treasury, nnder di
rection of thu Htriftry af tlie Treasury,'
shall daka coguisant-o of all frauds or at
tempted frauds upon Ihe revenue, Bud
shall exercise a general supervision oer
the nnia-iirfid for their prevention and th
toclioii, and' for the ptosecution of per
sons charged with the commission there
of; and it shall be the duty of the col
lectors of tho several collection districts
of the United States' to report to him all
si i sum of goods, wares, or merchandise
madu by them, as soon as practicable af-
tcr - tne. same .are made, with written
statements of the facts upon which such
Seizures are based. And for the ptirnosd
of enabling the Solicitor of tho Treamiry
tu perform tho duties hereby enjoined
upon him, the Ssctelarj of the JTraury
is bcreby authorised to euiiloy nyt more
than three aleiks, iu addition lo those
now assigned to tho oP.loa.of lUe Holioitsr
by law, for .such time and a4 such rates
of aompensatiun as ho may deom for the
public interest, and prescribe the com
pensation ta b allowed to such cleikp,
uot exceeding tlie amount vow allowed
to clerks of like class; said compensation
shsll be paid in tha same manner as other
expenses of collecting the revenue,
. Sec. 3.' And It ii further enacted, That
if any parson shall, by Ihe exhibition of
any false sample, or by means of any
false representation or device, or by col
lusion with any olllcer of tho revenue, or
otherwise,, knowingly effect, or aid in ef
fecting, an enfry of any goods, wares, or
merchandise at less than tho true weight
or measure . thereof, or upon a false clas
lificatiou thereof aa to quality or valuer,
or by the payment of less than the amount
of duly legally due thereon, such person
shall, upon Conviction thereof, be fined
in any sum not "exceeding five thousand
dollars, or be imprisoned not exct tiding
two years, or both, at the discretion of
Ihe court. , ,
Kec4. Aiul le 'il furOter oi'd'Thal
if any ofllcer of the revenue. shaJi, by
collusion with any importer or other per
son, ot by means of any false woight or
measure, or of any fiiLe, classification ui
lo quality or value of any goods, wnie-,
or merchandise,' or liy any other means
whatever, luiowingladrait, or aitl in ad
mitring, to rntry,' any such goods, wari,
or merchandise, upon the payment of IeS9
than the amount of duly legally duo
thereon, bt shall knowingly accept, from)
any por-en engsged In tbo importation
of goods wares, or.merchandita into tho
United Stats, or iuterestgd, as prinoipal,
clf'tk,. 0r agent in any such iuiortationj
or 'In' (ho Vnlry of any goods, wares, or.
mwclisudi., any'fee, gratnity.vr emolu-j
ment whatsoever, such ofllcer shall, ou
conviction thereof, ba removed from ollice,
and shall be fined in soy sum not ex
ceeding five thousand dollars, or b im
prisoned not exceeding two joars, at tlio
discretion of the rotnt. ' -,.
Sio. 6. -rLsU il ftuilier uuuie-l, That'
the collectors of tha several , diblricls of
Ihe United States, in sll oanes of svuure
of any gootls, ware, or merchandise for
Violation of the revenue, laws,, the ap
praiHed value of which, in l.Uu. djatrict
wherein such lolnre shall bo mdt', shall
not exceod one, themsand dollars, lie and
they are hereby a.uthorUrd, subject to
fho 'approval of thy Secretary of the
Tjcaiury, to releaHe such '.goods. ou ;sy
ment of tlie apjiraiHt'd Vulue thereof. ,
1 "Kec. fl. , And l, it urtW 'en(lll. Tha.t
iT an person who shall bo pegsged io
the linportatlon of g'lotbf.'warp, r mit -chs'ndlNe
into tho United. Stylos, or who
shsll be interested, as principal, t leik, or
agent, in tbs entry of any good, wun s,
Pt un tchtuili.'-o, niiali sf any tame make,
or oiler to make, to auy otll. tr of the rev
enue, any gratuity, or present, of any
money or other thing of value, such per
son shall, ou conviction thereof, be fined
in any sum not exceeding five thousand
dollars, or be impusoned not exceeding
two Tears, at the discrnliua of tho court.
8eo 7. And be U uTVW f-iuv., That
whenever it shall be made, to appear, by
aflldavit, to the satisfaction of tiiu dis
trict judge of any district within the
United Stales, that any fraud ou tha rev
enue has bed at any lime solually cou
milled, or attempted, by any peia.ni or
persons interested or in any way engaged
in tha importation or entry of men ban
disa at any port Within the United S'a'e,
said judge shall forthwith iasae his war
rant, directed to tho collector of llio pui t
at which the merchandise in r'ji I to
which said allegsd frau a have been
committed or attempted ha been un
polled or eutered, directing said officer,
or his duly authorised stents or assiit
ant, to euu-r any place or xi miHcs wh.-re
any invoices, books, or papers rt-lating In
sucli nirreliamliHe or Iramt ara depoaiird,
aud Ki i and carry tha same away to
be iii'i eti d ; and any invoict , bookn, or
paer ao received or tak. li Sukll lie 14
lama 1 ty the ofo.vr rceriiiH- tlie sauie,
f..r tl.a uwa of the United Stairs, so Inns
a 'I rvUiUlioa thereof may lea ne.ia
Strt, anliject lo lh contrul aud uVtilioii
ul the Solicitor of the 'i'lrasury.
Sec. H. A'td U tt furtW en Ud, That
if any person shsll wilfully conceal
destroy ,y nV()ic( brtlk or
la ingto any merchandise liable to dutr
which has been r shall hereafter be lm
potted Into the Uq led Slates Trom .nv
foreign port or country, after an InSpec-
ion Ihrraof tthall bsve been demaadod
by the collector 0r any Collection di.trict
within the United States, or shsll at any
in- conceal or destroy any such invoice,
huok. or pp,.r,f.,r the parpo.e of ,.
Prc-tninir auy ..vijenca of fraud therein
contanied. snci, p(.rlon- ,,lmll Lp
8'iilty of a misdemeanor, and aha!, upon
conviction ibereof, be punishad by fine
not exceeding five thousand dollars, or by
ImpriHonment not exoeoding two yesr
or huh, at tho discretion of tho court. '
Sic. IT. And U it furtl tmeteX, That,
Tor the purpose of realising al much as
may proporly be dona from unproductive
lands, and other' property of the United
Slates acquired under judicial proceed
ings Or olherwiao' in the colleclioa of
debts, the Solicitor of the -Treasury bo
and bo is hereby autliorieed, with the
.approval (.r ihe Secretary of the Treas
ury, lo iv.ii, ror a Vrrlii4 net exceeding
three year, or sell any such lands or
other properly at public Sale, after ad
vertising (he timet, plane Snd conditions
of such sale, for three moalUa preceding
tho same, iu some newspaper published
in' the vicinity thereof, in such manner
and upon such terms as may, in his judg-m-nt,
bo most advsntsgeons ta tho public
interests. . , ,
'' Sec- -- 41 it further ntrtctexl, That
upon a report by a district attorney, or
any special attorney or agent having
charge of any claim in favor oLthe, Uni
ted rjlales, allowing, in detail the condi
tion oX such claim, aud the terms upon
which tho samo msy be compromised,
and recommending that (he same be com
promised upon Ihe forms so oll'ered, and
upon the recommqndalion of the Solicitor
of tho Treasury, the Secretary of Ihe
Treasury bo and da is hereby aulkori-ed
to cotiipnimlNo such claim accordingly.
Sec. 11. And le. it further eWf.i, That
tnere pbalNio tsxexl arid paid U'district
attorneys two per centum upon all mon
ey a collected' or realizod in any suit or
proceeding arining under the revenue
lans 'conducted by "them in' which tho
United Slates is a party. The Sot in're
lation to costs, approved February twenty-sixth,
oso i thousand eight hundred
snd fifty-three, shsll not spply to such
allowances, and the same Shall be in lieu
of aH'oo-i; r.d fjes in such suit or pro
ceedings. i
.... ... -
' See. J2. Aiid U it farmer enacted. That
In sll suits V pmorediuci against cul-
lectors or other officers of I've rovenu for
my act (jone Ijy ihem. or, Jor (ha recov
ery of any money exacted hy or paid to
such olllcer and by him paid iulo tha
Treasury of the United States, iu Ihe
performarico of his olllcial duty, in which
any district or other; attorney, shall be
directed to appear on behalf of such olll
eer by the f? eretary or Sulicitor of the
Treasury, or by sny oljirr pt.per oUWer
of tno Government, such attorney shall
be allowed such compensation fur his
services therein art shall, be cettlfJed by
(ho court io which such suit or proceed
5ii(j4 shall be bnd, lo bo rcaiunable - snd
proper, and approved by tho Secretary of
the Treasury; aud v. hero ; recovery
thitll be had in sny such suitor piucced
inga, and the court pha cmtily lliat
there was probable, cause : for ihe. act
done by Ihe collector or other ofllcer,. or
that he acted under the direcliou af .lie
Secretary of the Treasury or alher pro
per olllcer of the Government, no execu
tion shall issue against such vellector or
other olllcer, but tho amount o recover
ed shall, upoii final judgment,, be pro
vided for and paid otit'of Ihe proper ap
propriation from tho Treasury; '
Sec. 13. And U it further en'a ted, That
in all Suits or proceeding against collec
tors, or other ofliccrs pf.the revsnue, for
a y a.it dope by them, or tor tha recovery
pf any money exaulcd by or paid tu suoU
ollleers, which shall bsve been paiJ, Inlo
the Treasury of the United Slates, fl
shall bf- t be duty of tlio rseolive dis
trict allot ue-s within the dial tic t where
such suit or proceedings shall bo bad, un
less Othcrwiso instructed by tha Seers
tar of tha Treasury, to appear on lie?
half of such otllcrrs. And il shall 1:0
the duty of th seversl district attorneys,
outhe lixat of October of esth J ear, In
mike returns to the Solicitor of the
TrcaMiry of the number of proceeding
and sails conum-nct d, pending, snd tio'
terniiucj within his. district during tha
ljacal yesr tuxt precediog lbs data of
Siii h n-l'ifim J which returns shall show
tlie dalu when such proceedings or suits,
iu each caie commenced ; and if for any
rcaeuu the determination of sueli pro-
reeding, or suit j shall have been delayed
or continued bey ond Ihe usual or rear mi '
aljl period, such reasons shall be act
fui th, together with a statement of If
mtasurra taken by the diatriet aliotnry
to proas such proeeeiiins or mils tria
elise.. And the returns hereby dii'tifl
shall be embraced iu a report by the So
liiiito lo tha Secretary of Ihe Tressnry,'
to bo by him annually transmitted tu'
Congress, with a si.lem. ntof ill nn.ii.-yn"
received by the Soil, i tor, and by each',
district attorney under Ihs' provision, of,
this ai-L - '
. . . . ' I ' i '. - a-
See. II. Ad he t( . (ui Oier enmUi, That
the seventeenth section of the asUulill.
"An act iu. resting temporal Uy th Us
tieion imports, and foruih.r purposes," -apjiroved
July f.uricvn, sighieea Iihii
ilred tid sixty-tso, and au tuuoh til (ba
i ilitr-niiith sri ton v,f aUu act apuilod
"An set lo rrgulal tha cilUclion of tlu- 1
firs on imports snd tonus,,",. sj.av.i
Mii( li second, seveiiUuii bii'.ilrtd and
li ti' ty-nine, snd fcu iuiicIi of th third ,
Section of II. u set eulilUU "An act in ad
dition to thv sot for tho iiui.i.liiuiiil ul
certain t riints against the l'iudS(alt,"i
aiqiroved Maich I w coly -ai A III, alsLkM-o 'i
huiiilrt'i) an -1 lour, ai nupusasuy IimiI- ,
tiou up n the ciiiiiiiit uiitiutul of any si- .'
tioo or pro. i i diii for iii r.-covai f ot sy -flue,
pi nalty, or l. iftilu's incunrd by
r.-ai. n i-l II. violatiuu of auy law of tii -L
nit.- I Slates i.-ting lo tha importation
oreiiti r ofg'K.df, w.uca,or merehsudissi .
are hereby rei aled. - i
Approved, AJariti 3,

xml | txt