OCR Interpretation


The Dallas daily herald. (Dallas, Tex.) 1873-1887, June 01, 1873, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025733/1873-06-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

rT-
nrMOROis.
A LmUvllle iimn allowed Mi wifo f6
l vreek J'in-niiinev, villi Ilia under.
himmIIhi 1,110 'huu'd forfeit ten cm lit
fur mil (tl'Hrul liiumi tnl ill mum
.mount for eaelt cup of poor entire. Mi
found lifiHflf I" lo liim livl'uid the
ruJ of ihe lii week.
, 1 il nikfi Iter ilooiur If he did not
iliink ilif " Hinnll bonnm the. Indie wore
liu.l ii undi'iuy lo )l uiJucp uuiiKinlluli of
the. brain. ' "h, "," replied ili 4eiir.
'Wr.nirn li" bftvu train ilmi'l Wear
lb t in. '
.An iituiiotieer, at lli Hulrt of intliiii
lion, pm P a helmet wiih the following
ol.M rviitienn ; "Tlila, Udiea mid
gentlemen, in a helmet of llomiilim, the
l(iiiuii li'iiii'l'T; biu'wholher In wuh
U, lion, or typo founder, I can uot
lell."
A Florid alderman hoU hi ' i"1
o'ri'iiln cimln and oircm liekei, Bnti
1 1 irndH rtt naturally ulitnifd "d
Jicnimi. They k"uw ll,il,t l"iV"
obiuiiud jmk knil'o in Addition by aiin
I y unking lor it.
At hiiiaU low d on llio l.oulnville A
Nnxhvllle railroad, I lie other ilny, lour itbla
boil if il while men wore mien in a fiuld play
lug fr.iiitt. U wh ilie ubliiiit'i't dpcniii
ulo Ibni it iuipoverihlieil country nver bo.
Iiclil , Louisville Courier Journal.
Working of the optional Kyi-tern at
lliirliuciilli : Culrnlim and limk me up.
tit mil dining R purl of llio rotuae. The
following c tract from a first ri'ciliiliou of
ii coi ini'i cIiikh in Calculus I iiiaiiiueed;
l'rolfhf or "II., what i the nl-jei't of mud
v inn I'bIcuIuh ? " I! "To" poL rid of
iiiit,k, ir." lirliHoulli Anvil.
A Western engineer ha invented n
lioi water pump with which lo .niuirt hut
wiiler mi 'leaf persons who walk on the
truck. Thus tiimtlier aoiiioo of Interoat
i ( i'ii- is mlMi-italy cut on" by the in
ventive nenins of llic country.
Tim Louiaville Coiii ier-J oiu nul, in
Hpu.ikiuf of Capi. .luck, sayn; "Ilia ideas
in iec,iinl to buck pay are uncertain, hut
bo lain way of KOiiig for nn adversary 'a
buck bail' wiiiob is iiupleifiiut, lo suy the
leu-t of it."
An nuialntir snnke-fiiurior, whoee
neighbor, complain of bim for keeping
l uii-coimiriciorii on (be roof of his bousu,
(li'lVinls liiinsalf by faying tltaUio mippo
m'9 lie enn put nny sort of lilei be plcunei
o'i 1 i h roof, and that bo prefer reptiles.
", Tmly recently upjiliei to the office
of n, life iummtice company fornsituaiion
us ngeut. When naked wbnt bur iiinlili
c.Ktioiis were, Rb answored (but ska bud
bad considerable experience in sulitiiinn,
coiiinbiiiions from .tradesmen for fancy
luirs. Slic wus cngngud.
In an English cburcli, recesily, afler
the publication of the bands of roiiniage
by the minister, a grave elder, in a men
tcritn foic. forbmle the band bet vecn
ccrtiiiu couple. On being oalled upjn for
tin explanation, had," be said, point
inp to t lie intended bride "I had intend
cil lliinniili for myself." His reason was
not considerid diffident.
DALLAS PEICES CUXKENT-
i;rocrri-H, I'rariioux, Klo .
l:-mrtiil fi.rthn Hi-riiH lij Illock, .lult Co
Apples, dried... ' j l'riine 70
Axl rrease,doz.-J 00 j tiolden syrup SO Hf
Almoi'ds, pr. lb. V!"i ' Mackerel
Moans, nvy.bbUO 50 j No. I.lif bbl.. 10 00
Bmter- 1 Xo 2 '.I 00
ClioioeWst'n.nO li'ij l'rebpcrdoi 'I Ml
Cvlien 4:'i ;Mineo mult do. " 50
liiit-on 'Mysters
Clenr si.l"9... 12.5; 1 lb, por dof. 1 I"
IJreiktl...... I'i 'Jibs I'M)
Hams, canv... liiToinloes per bu 1 nn
(jl-niy Torter per dex 2 10
Ptick 1" l'-Mtaisins per box-lOO
I'nney "O'Kiee per lb '
Hock,., 'JO Sardines prenn ''!
lln-ii drops.... -:i0 Soil, per sk "
ramllcH IV.'; Salmon perdi.r. 1 00
Cheese 1 S " Siitla per lb S
Cherries, brnntly -I 31) i Soup, olive S
Codec JOfJ iSiiulV per dot 4 1-'
Cnal oil.percns-) j 'J.'i Slaveh per lb... 0
Cranl(ors.ii)dii... Shoulders per lb 10
Floiir.TcxnsaC-O l nil ISiiear
Oriis.pfrbbl....l0 00; Kair bbl per lh 10
Hominy per bbl 10 00 Vi iine
Herrings pr box 75 Choice
Indigo per lb 1 75 j Ontrifufjul...
J,nr, Coffee A
'! icrec per lb 1-! l'owdered
Keps 1": I'rushed
l.etnon HUL-ar... 7. iTobaeco 4-ito...
11
Vi
II
15
15
fi."
Lemon syr. 4 .r0 5 Ou Tea 75 I '-'
(incenlratcdlje75;Vi)iegiii' pal bbl -10
I.etul per lb V-M lVbi-ky 1 HO to r.1 5H
Matches pr (M :iOO;Wheat I 00 to 1 5
Molatinen jt'orn 5il
I'nir per gul. 05
tiry tiooiin.
U'tiirlwlfurlli Ili-mlil hv W. (i. ltau.lill Hiu
I'lttxis, Mcrriuiac W.lUe; liloii-M-Mer
10o; Oruinte, li'o; 1'ocaiWel, ltk; -'dA, lite
Clititiin, 10r; r-i-ikshin'. 1-lc; Aiiruini, lUc
Sitiriiioii H M.iiliiiitif;, 10c; Cuyiiiltiiiii Sol
id., l'lc; Anioskcair. we; Merlinit. 108
Miintville, '.ic; Coliiiiibiinia.S.lc; Vt'atiiHiitiii
,S.c.
"lii.HAfit Cot ton. 10-4 I.imells, Si.jc ;
Nuiiiiiliiocli, 40c; l'i-iiiiii, 55o.
41 l!tiAciiKii I'orro.v. 1-4 i:ver.
1 S-J do. Masconoui-Ji, I7e; do. liooll S,14c;
do. lioott, K. ViXv, do. Mocciwt!. Il.'c; '
"-B l-'ruit of the "boom. 17.c; do. A nioslfeair,
l"',c di. Siitneineit, 12c: ,lo. lilica, 11 jn;
d'J lioott K, 111c: llainiony, 5o,
I -I Knows Coiton -Now .Mark!, l:l c;
Hoti'ion Oily Mills, 1-1; Agswam. II!: 11
lcrV liiver, 12.1; llnngor, 12j; Ahboti. 1U:
fiufftilk, 1H: Ccuirtil Mills, ill: ) rai;iiui,
.
'1-4S, 7-IS limiwx CoTroNi Umpire, 7.-;
Msiasuclniaeti V, '.lc; lb-dford 1!, H'c;
Cone-ttnjt'i, llAc: II.iihIhii City Mill'.li.Ui
ltKows Iikili. (iranitevillc, bemy,
Mlc: I'lymoth Hock, 15c.
i;?:.ivv Hn.iw.v I't i K Supei ior do,22i.-;
How nn il". O'Vlc; Clnremlon do, 2-"C.
llicKonv SinirKs Mechanics, 1 1.1c;
Sht-ridan, MJc; lioek Hirer, 15c Huston,
l'ij; Wliittcnden, 1 7c; Anionkcai;, extra
bertvy, L'Ue.
Hkaw CnrroMoi, from lljc-to 110c.
Ken lucky jeans, 12!o te-15c. Heavy brown
linen drill". 25c to Cotton plaids and
mripeH, 10, e to 22 l-5r. Ticking, I2Jo lo
80o. Ul p"tmin, Un to 21 Ut. I.awn.4
und pignndiea, 12Jc Ia22.ic.
- . . -
Ionia nittl Kliaen.
Women's k'tp p-preil shoe. .?: lo ?1:
miuHCH' do, Ijti lo irl.". l.i-dies' serge ahoes,
SI5 to $7 j mie' do, SI2 to MS. I.nilie
kitl sened, f W to $Jii ; mixei' do, 15 to
5?24. I.adiet' call fcinM. .Sl" lo ?:'H;
misses' do, 12 to 2 1. Mens h--vy kip
boom, S;17 to i'hi; do calf, ? to i-72.
Torinters For Sale.
A ttttcon I h n I jr. I f-y n.-ai tv in-iv. lftlt
n.,1'1 i y ,!hni liir i-ii-h, l-i ni.il,,- ri--it f 't' n' liff
pah(nr. A;nfly at rtuo'1'.
Rrnl KMnle IcmtH.
AND I LAN I) I LAND !
AULT, JENKINS k AULT,
G-ouoral
LAND Ml KMTS,
Uiillas, Ti'ihh,
Al'n Biiw uflnrlllC
FOR SALE
At lw fljf nrtt, a Im iff miMMirtr nr lml In N..r(h
iru TfiHR, lnrlii'liiiK ihiuiIht H vtilimhli 1'iinim
(n thU h'i Mi1jtHiiht( i.tnt'ti", mill Imimiih'm Mini
rrMrtirit l.itn nniI Moim.ti) In tl" city tif lnlttt,
Wtt lnvlt l.itinl Diivix r I'ull Hint fxntiiiiiii Mtir
rrkUh'r. LmiiiIh in win Im'i't ut Kur !ult.
n umn J'il Mh (iiuiiTiy in th lm'N t un uk"'I.
lllfrlllrt,'it-llltM,H,"ll'lil' ""t ltl MWt J ll'ltf"
on hinliiiiil t MiiiixHwity i-un lirtHt'i'.
IVmuiim having inml lur nk will ft ml It tn thrir
fntetrt tn rnll liii't tftituhti tin il lnnti ' otl''1. 'o
r'ltiiifu iiiiltniiit tir i -r ituri 1 1 ic ur Mi"ftlmtiir, ml
l.nl H IM (ill fltlllMH-Mi'll Wlli'll I I'llti'll"!,1
li yiiii wmit titt'll .vi'nr Uml in tlx ImntlidniM tr
tlili rtnintrv, ynt twM hm In tin- Imiult f
An-nUi on (Hv hut of IrwvH. Oui Dlllru Iting in llw
t'ITT OF IAI.LA?
which hun mow lncnnc th rntT nf immiiifrf tid
tmvhl fr tin North In Korthvt .wt Tmiw. Wo hovf
HiiHrinr fnrilltir fr wllnuf ItunN, whii'h w Ino"
UrCilllV IllCK'llMI'll I'V lilnTfl pllV.'llletllV, mill VI'
rmi Itiaiirit iniiwldrthni tn U wlit pUfe irirljr t n
our htn lt,
V buy mid oitll un cimiuioiiu
I.ANU OKKTIPIfATKB.
ThH hmnrh'df r-'ir buinNM t muhw ft rln1l
M' Ai e im n i lim it of
TEXAS LAND LO(JATJS(i
COMPANY,
kin) will lufiilf CerllAi-aitw) fur; !,', ;inl'ret Itm
Inn I
H.itnw prlrn a rtlal.liiit uf Hi" '""I" llul "
rti aow ulli-ritig
KOIt 8AI.K.
hai.las cnnsTr,
Mn urn, ft inll 3 F i.f lliiliilnn, Hie Ann Stiiken
mu vi'V. tmilrl.. unit iiinl'i-r. pil'V 6 iii-i' ni-m.
210 iii-rm, Hi milerS V. m lullus, I'trl "f tlmH. w .
,bitw nirry. tlml.tr. till ( mr iht.
lsft hitm, 4 ni'ti- N W nf Ii iIIhh, part of llie K.
IlHlitoH .rvfV. tilnl'i-r. iirlrii f l'l ilfi'l'.
'till arr..i, l.'i n-tlnrt S W nf llilllm. III" '. s. JmiOJ
Hiiri-v. pi-Mirln imI hiiiIiit, ii ti'i (iitsitiv
II40i'm III mill a N W "f Imllil". Illillei ,! mf
"" . ...
.SOm ri'ii, 10 liiil-.f oi.t of PhIIhi". 'rt ut Ihn lliiis.
(.MIn' nrv.iy, limine r-r itrri-.
t'llt aiTM U rtitw M'l of li.il'm, tlmWtn Hrjrn
miivtv. tlhiliir, $ p-r H'-li'.
I'Hl'uri.M 1 luil imrlli ..t lial'.n. fitrt ul tlio lllwl
huh Miirvcv. jnnlr if , Hi fM H"r r"- , ,
ans hitiw, 7 mil-' H.ii'li "I lll'i. t-url .if tin' lvl
Plx.,11 l-iiili.,titairli. nmltliilW, ' i7 Ml p.r hit. . .
IT.f hi'i-i.k S aill. n.'llll' 'if O'tllii". I's't "I lli I.'1"
Illit.in Ii'hb'iiii. nrariii. ill ST Mi (t m i.
,:i'.(i rn IV n'Mim't-ant nr lnll, the (,'oni.iliiH
Vi'l'iniV Kiirvi'V, t'l'itti ie. al ?ii ir S' l'i'.
M u'.ti. ;'. liiil.n ,.( ul llln,'rt.if llm P. A
1,1-iMinl'il mirvi-v. ut 'i ft" I'i'I" ,,,'.
l-il rrriw 4 ni'ti-H wi-hI ul Pulti-, iwrt of tlifl D. A.
I.e-ninr.1 mirvoy, at iIiit ai'r.
tMlarnn l mil. N.irth ..f l'lln. tli
K. Mrlitn Biir .'PV. timlii'i., at "i -".o l -irii' i'i.
17:1 turn 11 lii'l" 'iii-l IiH". 1'iifl "f Hi"".'
..ihii...in .in i'T. jn-triH, ;it 'in (.''r (e lf.
1S-I.; Itrirt- It llt'll'MfHll "r 1'illiiii, I'ti't of tlifi .
1 KTMIinia Hiir'.lv1 tt-iil.nr. ii (h'I hi'i ii.
till! .W, t ITlil.W H'ltll-rH "f l lll . J-Stl t
tin W. W Jlrrrpti -un-i. iM'ri-, tier aer.-.
ni'i-1 i''i nn l- Si,iiiIi..i.i. "I ImIIih. i'irt ul
Iha ltr.j ('lurk 'v,iinirl "U I imln'l . l M iio
iior arrn. . . ,
;I17' J it..b ""Jit in li'imuiilh i-f l'illla.nii t f 111"
A. a. Mimaril hinvi'Jf. lir.tli.wnuu i.i;i"-i .ii ,-.
"illiil 'atiri'i Sliiiilin nun li-v. i-t of P!l". I'.ii' "f th
I K.CirorkoH Miimy, priilrir unit tiliil-r, at l 5H(ii.r
I a:i
MUJ IN KAI.I.AS COUNTY.
I
100 si-fi. I', niiid "iil k! ni-Hcklnrnli!". K. l"P'ir
v.', ?! ai-li' in i-iiil. villi 'I.. Hi lii'i'tu ni
jmi iirriM 4 it, i urn :li nl 1'iilhiri. 1'ti iiiiriw in nntti-
Vllt'lII, in!'! 'UlIU 'l.'il
! '.'411 hi ii-ii I tui " nli-'i..i.l -if Pn'ila.. ""O arri-mn
! "lilt.vHtiiiil, ii: pH-tll"'-. k-.'.nl iii-; I H'I1-
iinl-lu-iw. l"i'i'. -Hil'li. ' lio'i ni'll ii.w an.l
I diit.tiiill,at ?,i"".
; l.i i.. t,. : null i. ii - l lli-ii ! of I'ii'Iih. ''I m r. in
"III t Y:ll i'l'l , '. ' Ktl TV lll'll-l'. Hi r".-"'".
I s M-m r- m Ii- tiorlhet I'ullu", 170 ii. n.s in .-ill-
j litnliun.nt .Vi iHTiii rn.
TARRANT COUNTY.
l.'-,n ;u n.it.-ntril tn t'l'itk A' I'vvnti. lit rA
lUft uiTi'b III lliP iihii-i-i'I' K. Il 'til"li, -It $'' J-nl'
ion iictim in inilrn i.inli.i-t i-t K "t VV irOi, iati
,.f tin- .1. tiilli'l.'ii n-f-i-i v.iirairit-, al ? I pel an .
LiOrn'M's 10 inili'i Jf K-ttl '-".'t ''''- i-'m.-'ii
viirvv, hi r.l I', i m i' ,, ,
4li,i wrt-n. 1. .tl. -tillt tif Val'ii., Il.t- Jle
Kinio A li!l.i,m- .i.lnj, 1 rnilii',.1' SI l'l inie
FAK MS.
I :!-.:u ;,i-rr.H. : mill- i.-ti-k "I K.-r' Vt'orlli. '-in r. in
, ul I ii. tl inn, l i-li Jul ami lii'M.' fiiiri', I'l"11" ff I. '0'.
IlKNTO.V i-iir.VTV.
licit' ai-ri-n iniiiili'9fi-tltliil"''i'i'"i. Il"' W.TIiorn
ton " urvi j, .r;iin- and uint-r, itl i t - - l i.i-tr.
Cm -roil a inline wmtli nf l.f iill.'. 'I" at"" i
I'tiliiwitinii lit fiv 'i'l' im '"
JACK 0tlNTV.
ll.r..'i ariim al ?l "i0 ii-i-HCrn.
rARLCR I'OI NTT.
l;i:;o hit.- at f- .'" r-"' m'i'-
JIONT CuI'NTT.
II in rn-f at ht ai r
Altt'llKIt fOl'STT.
"'JlOa-Titn at S'J 'nr arm,
fHATII 1-orNTT.
l'.iiio si-riM at -' im- '
I Kt.1.19 CofXTT.
lfc'ili nrrc". Jn-n A. liualio inrrfjr, on I. ham'-"'
,-ii-fk, in'ii'f f 1 jut 'it rf.
IKVDKatlS rOVXTT.
Mi am i mill- ni.rtli i'f r.-l.T.-Wlil!, W ai-.rt-a in
i-inuviitinn, at $n 7-r- utr -mi.
IIAHRIit I'OI 'STY,
:iin irtw un tiwn );.i).m, al . ".r oi'r-.
HAMILTON Itll'M'Y.
Rn m riii 0 mils tauilit'l tliftnwn nf ll.im:lliin,
-l .Vi I'.-r arjf .
DA 1. 1. A S Ct T 1' MOD KK T Y.
H'..r'l; Nn. I'-'-i. :'iiv-i-.i ..f k-.n Hint W" '..-l Sii i-t
ami liBiii.il. n llrin-l Slivi-t ninl Hi" li It tf'-mi el
111-1. k N-i. I! I. li-lll'fei Ail-lllt.-ll, CHI ti' VI mill
HI" I Itoivilr-I .tin--''-. ,
I IM.-Iiill ll!"i S An. '-; 'iiitii ' a.lililn.a, ilium
I Htt.-r, I'mx'JO- !"i I
Bti'.'k Ni. '-'! ii lur mi'l I. nr! 'ni-M.
Ill irk S-i.iM Vut-r inJ i'-it'l
i-i-k i-'iiiiIi ut Iti'-i k Nn 'iV'.j. i 1 niio.-rii 'tii-'.l,
vm k i.
In l'".k Sit. 7-t, M.'l .Jir-.t..VH .no f.-t-t,
I In III.- k Nn, i I'.ii ii,- -Avi nil" ni l "lite Nret!,
l.''i'."' l-.fl.
ttl..rk 2i.i aiel Jt;., lli-j;in ami tlnff.-ril :-liif u.
lanilt In MlfoiMrl nU Arkaniw to txihanse
for Ti Ian l and.
Al'LT, JEXKISS & AtT.T,
' Knith i-t -rs "" .
t
PaIIaa, T.t,
Mlnon niii) Mtjmtrn.
Wholesale Ci. Rctcil
llr AlKKH IX
Staple and Fane) (irorcilcs,
PROVISIONS TODACCO, CIOAHS,
Ami lur
WINES & LIQUORS
Of All K1SDS,
r.lm &, III a I a
Mrvct,
DALLAS, Tl'A'AS,
IMInlt't Cfttli ri-t (or iimutry prot)rtc,
Ttiiv Ui llm Atti'iillu'i uf llm imNlo in Iho (Mm
fllll CtHHIelr.t'111 HH -mllv llll -l1 lltll-n. Iiy HI "rill
)i'rctr. Ayiii-w A '. Tln-r tiUn untionnii then
itiC'in-y fur H"ii'iui ) Vli'liitiifl l'ilUyn Hit t cm,
MV AIMNHNTMKNT.
Tim tril'lf in lh I'ltiliil MHliKcf A'llnrl' will
pl)'Hsi HtiiTVr Ihrtl TVillt-ltliM ltliK.,ttl llliwt Tk-t
I Ciiiiotl Hint'"-), luivn lriiiiiki iitfi'iil fur Urn udi t
our Mm- W w-titt-1 t,,','''i,l ''H'f'iiiiiiMtil pniilfH lo
pttrt inm iUrtM-1 tr-mi ilium, thou'liy rvvani4 nnI.
IMonrr, Amiv('i,
vl-n.'i-tily Colonitil Hiuure, Iiotitlon
IUa iii full i'crinirtn hu
Dallas Brewery,
Ami lit ii-ii. Ij tn miiplT all ol'li'lH III Ilia i'ity.Ci-nn
Iry.nti-t fr-ini iilitivel wl'lt I'ltl'.'-ll I'.KKlt, t--iil in
Iniily ami Hiiviii I" !lin l..it lit. l.uiii nr IMin-lnnat
Hei r. Ur liam-M-iiiHl In I'liiuii. tioii llli Ilia llrery
A URAXD IMVILMON,
Where llii-M wliit an- wnarietl "illi tmrk can retire
dvury Sim.l.iy Dvi'liin!: niul reiiiln tlii-lli'tlvefllvitll
tlin lieveiiiKii il-.it rl wiiliunl lin-r-i iitti-iii, ami
l:ti-n to tta tint mimic 114 miui l-f ln-aiil in any
iiiartnr .if tint worl-l.
A.ttninHinil Krn-. 'Inlfi
i i t '
Dl'iiL'Kisls.
M. COCllltAN,
WIIOLKSALK AND UHTAtl,
Druggist,
A-U'Mttii'K itniliw lt"(vl, (Viiitiincp Iff till
riiYsu'iANSji'itwcitirniiNs
t'AltKnM-I.VCoMPorNDKl)
vl-iil-i! 'lino.
1 . A. M V Kll-i
h. W .HUNT
y A. SAYRH k CO.,
"VIiult'NiWe iHiiS Ilrlnll
Druggists
Oinnsiti-i the f.'i n'rhlliitil llniif-i'.
Texus.
vi4itS'i.i
texa-
. n. c.i u r, v,
Iuilier and Joiner,
SIIiM ON MAIN STIiKI'T,
lie will in tKc ri'iti;i',. fiir 1 HT kilnl of MiMin
Plain, fifiP.'ill'-trlM'H mi'l r.lutalt n lurrii-tln'tl In
mitir wishiii;; lo Imilil, n iiiitlofinl li''ttr'l
wlii-n ilcMrc'l. tUUf
. II. .lf;!HKlM.
w. ii Avi.r
ULT, JKXKIIsS & AU LT,
OKXERAL LAND AO I'.XTP, LOCATORS
AND Pl'll VEVORH,
U.illas, Texas.
Will Imr, Hl. l"i hiu! rn hiii'l i'i Palln" nil
;irl i:hiiit r"fiiirn"i ; nhriii I'.itfnH, l-uv mi'l m
iini Vi r lilli't'ti . niii! tfi"it r-Milirl.'.. oil tin- twtft
fii:int hi,.lih N"rtlifrn hii-I N.-rilivvn-t Twxan.
I (or fiilo . riji!Jf''i'tl lrci ut luti u.
tit OK.m ntijoiiM!!- llm iUUi- J.ilmiry rut.iti
N"fi!i -tile of thf .' i in.-.
,'iiN.I !!!. AVKM'F.
AtTI ,
IToo'is, SI:itJonrrj.
iiusl Varieties
iitit'riptin!ii re, -ItpiI t'.ir all ,nj-ora :u,.l M:t,;iiliiie
RECKIVI. 0 NI11V (10ilD. EVEKV HAY
fiintl Sm-ksl t-li.'nl lionk,!'
Hi.tnk IwU I lll iuk Iwnka I
(JoMlViiii! C'.l.l l'mn!
Vi II pidv I Wall panur
Hre Kto.
Blf
AT CmT AW1 BKSLO W
L0THS1G,
HATS. BOOTS
AT
From this day on, and for the next FCL'RTKEN DAYS ONLY, we ah,l Bcll our
exloimivu a lock of Lmliea' Diraa flooda, etc, at mtiolt lower llcnrra than heretofore, ua
we oonteuiplitle hniMing a larger fdilioe, onr f re He lit ttiariera liavinfi beonnio too
cramped for eitr riiiidly iticreahitij; biiainean. We will bo cotnptlled lo remove from
ottr prrtirul locality, and In order tn have emaller iiitantllitu of gooda lo temovo to onr
temporary quartern, wherever eitt'li may be, wo will mailt) n mcrifice on nil nnd every
artiole.
XJJSST ES03E3 3CVE!I3
A LAiKIH LLM) OF
Oni' janl w ido ICiaslifnh BVrcaloN, al - - 1.1c
ittw ynril wlilv B'lfiu-li rcrcalrm, a( - - 90 r
ruvc BiiiM ti Dvcnm ooils, at - SOc
Plain ami S(a iu ! .9aantO B"opliu - 9.Tc
(rcnadiiiH'M - - - - !Oc
Lawia '20 ami 9.1 r
JUST IUiCl'IVDD The largeet and in nut couiplrtc stoci of
ii,KSf mess mmm
Weft nf New York
Japanese and Dress Silks Reduced 25 per ceut
A Inrre stuck nf Linen Goodit, Towels, Napkins. Counterpane, aud oilier holme fin
nlhiii? ((ijo.le, In be mild ri g.irdlee of coat.
A largo lot ot Tiqni", Ilintn-p and Vir-k l.awn, Swips Mnlla, Jncnneta, Talis Muslins,
elo. M11M posiitvoly be closed out beforo reinovnl.
Eiubioideries, Laces, Silk Tissue. Ilnrenes, Ptamlftnl Trim rninjrv, I'lnltincs, Ruffling!)'
Hilk anil M.uiieillcs Kringrs, .Mamullcs Triinniiiiga, al great bargaitis.
JL'tfT BECE1VED All shades of Triiiiming Sating at extremely low figures.
'J'O OUlt GENrJ-EMJ'lN
We wiah lo sny I lint we havn received great qtm miiioa nf Clothing, winch we re
ducc from 5 to 10 per Cunt per anil.
JCST RLCEIVEIi A largo lot of new stylo lints, wltiolt wo are di'lei-mined lo l
reg iidli-aa tf Coal.
Special Inducements offered Country Merchants
SANGER mm.
DALLAS, 5JTERMAK, BKYAJT AND CALVERT, T1"U3. '
UD SHOES
FRIENDS:
A
Mlicftllnneonn
Attention Land Buyers
Henl Kmntfl And ion.
Kamtlii, lh. I !(,.., tl,rMniMl afUtntm
I Ili mlltilt, I , In ih, fi.il.iMt,.i,,,rhtl,.
"""" In 'It. I rraxi'naklii l.rl,.,
ami Ii-Hkiii ilini.tiy HmH,iiHhW ileilUln, .
rti tniiliLu.U litli.n ll.eir i,na l ,nl,lir ,mi ri,.
li itiiii-rniliii-il in Mialitiah a WraklvHMl Hu.
lulu Aiirili... 03r ai-lt .ola ieiUi
Satiuiliij, May tli ?fi.
At "lil.lt time l Mil m II,. ,l,lra ,,l,rr
IMon nira.if laml, ltiniiiHl In m km. ntitlmia of
Ilia iMiinif , Imlmlliii txiih
Timber and Prairie.
Al aiiml'M ul iilinl ln HeniiUammiil DiwIiims
I.iiU la ilia
ilTY OF DA IX AS,
aiel,iii t ,i , ..ni,,,,,,
'He luUrlhr lima md Mar.
w(( 4'llal.nariiilllMqHar.
. t, iiknsi.kt, iAvt iitmi.ir
Hknhv snohuka".
1 1 KSLKV, lilMiTJIKlt CO.,
COMMISSIOX JIEIU IIANTS
AND
V..i., . . Tuxas.
HASII.liin.llH, MI.IMiS, Uil'M)IN(IH ANn
Al l. llllll.DINtl JlAlKltlAIH Ki;n
NNIIKII ON 1,'"TANT NOTIf'K
AMI AT HIE VFHY
I.OWKST l'llli'KK.
Ynrd hi Central Freight Vpul. Ollieo
corner Lamar jit F.hn ytronla.
Au-ni l..r llm ei.i.iratii. millmtN vt'inioni, th
I Hil.ii liiri it. Kn-t f Haipiti Wiirranlnl,
IhIiu., April .1, in"ii..iliil'i:ti
ITKCSALL it CO.,
, I'UAiiitiia in
Books ami Stalionory,
CHOCK Mil' WaM!,
GLASS WASH, and
QDMiA'S WARE,
LAXDltF.TH GARPKK 8KEI).
I'urnltui-o ( nil (1ium,
PIANO 8,
Pictures anrl Ticturo Frames,
It AT HACKS,
v.'in:.ov suaurs
AND FIXTURES,
LOUKKNU 0LASSK3
Hftit nnd Piuidiiin, Stvp -Ladders
J.umhfr nnd siiingks, Ihors
and Winds,
iVill D'irr, ftA, JUiHittin, H'iit(ow
Curvhlun,
And aviirr'liinK iiaitiiniait la tliat'r Imalni-aa ar
Vt'ltl i-'iimliiMly tn liumt an-t tra lor naif at living
ral". Tl-nt-lty
A Cnd
7V tin1 Citizen of Dallas City, anil
Country at large :
TIio iindiM'Mntuj Im vo PutaliliKlied
llietnsL'lven it jrenonil Stuck Au
clionoci'ia ittitl Gciiural Connnigion
Mct't liiititH in your inidnt. Slock of
all kinds, IJctil J'jHiuU', (foodH, l''ur
nitui t) mid Iloitnoliold KHocIh ofer
cry fii'Hcriptiiin houtjiit nnd sold on
lilt! llllj l'CUHOIlilllltt tertiiH.
Jiiliciiil iidviuices mndo on con
Higfunvnls. Itesjit'ctCiillv,
M . A . IMliliLKU ACQ.
Ottii'f and iSnlfs room on, Main, 2
dnot a I'nut of JnfTet fion St root. ,
March (5, 1873 -dn21:tf
I USTOJf A WORK,
VI
Feed, Sale & llverj Stable,
,Co. CowKtaci k tlnniraf Bti
DA I IAS, . . TEXAS.
lions!:
II V I E 8
Anil Ctirriagn for llirt on Short Kttlict.
COXVEVA'CES
FtmiMia-l fur ana prilnt to tlialatarlor.
City Omnibus Line
and liny Scale
21 -law If.
t M aial.U.
Knit. . lJ:t.
j-jALLASCITV
Pleasure Garden,
Tin1 iiifli-rtlirhcj liw" h n"ir t' Hiimiiiun
to rti ciHiM f hulli fhut li- hiw vt
vil MilKS for llir ktimmfr mtnith. Lmli
iltd (t-ii'trniHr ri Inrftul lo mil. Tin Itrlclfit
fnir wttliif nil Imtrt I nft'irrtl, nj pfilii wit
vr kpt tu itriititiic. Th Otmlvri will b u(iq
TuosilayHX FrlJai from 3 to 12 P. 11.
9ml on Hundajfs at 3 M.
i 1
1
If
I-f
11
hi
5. .
1 " I 5' f t
Tvr5 AST. VTJZ?ttte?4lM

xml | txt