OCR Interpretation


The Dallas daily herald. (Dallas, Tex.) 1873-1887, December 17, 1873, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025733/1873-12-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

J u
TIIH I'AII.V JIKIUL1),
Olllcn iu i'lilnl Nl.t itl 4 lurk A Hrj
'' N, lU'lln., 'irii.iori.iiin.,,
ttilll Mulll Kll'l'l'l.,
J. W. Swl.idnll. & Co., Pul.likwZ
Till". KWI.V Hl ltAI.ll H . v. rv
Illinium, .;xi'f(t M. ii, !, nl ilu ,, ..; '
u I tuner i i Uiv.it, , ; , , ,,',.".
jelll '"'
Till! WKKiav'lIllHAIJ).
Till'. WKi.KI.Y IIKlt.U-li will l, ..
I i 'V"l' "i ll nr I..V Ml-iuilll,., h,,!,,,-,!,,.
i,m, J. i pi-;- .tiixtiitt : ....i ,,r imiii,i,m,.
I' !''!'" No ui..,'il,,iii ii,,
I'll' II II'". Hll' i III III h liiHiui.ii.
.V I I im'IiI"i( i iiM'iii'il ih ,.U,, n t()
I" 1 "i' """ "i hi- niii, i,, M.,.hl.
run ( HOM-j l'.,
i (in linn, i- nuii,'i , iimirhn ,. , ,,MP ,
in. tii iris em d-. hi I Iimiiki., ,ii,. n, . , ..
it I lull .i.lv..iU.ii. in lairs, 1 '
Tali'; cMiiiniiiiiiii uf i.,, 'r ii.i,r.
kim' of pi Iliiiiiiiiiuti.m i'.Hiivat lirii-
II ill is I '..lllillltOll Ul 1 i,ll.)ll,UHI ill .r
II 1 1 1 M 1 1 1 1 , Vlll('l III filljllilll.ll'lil, (,
till tillllllltl iroilietiui u-cultl III Kni;.
Illll'. U 11111,1111(1,111111 (illlK,
TniV uiiuui'llii il mi. ill,, i' Kili..m in
l'. u.i.'ii i.i di.:i ., i i, I,, in i i,iM
IniK of luH'k my li i lianl, tin. I,
I'r.ini llii! li'l li'.;i!ilo iii'irin in .
tillil'l Illl l lll'd.VCI'.', s .llj.1M,M Ills
nu hi. i v;h S'.i'-ll ili:ii'ni.r, r,u. la,, lily
Is not I'Miiict yit,
A v ii.m in. iii ro 'tiuily h a ii'.iiii-lu-l'iil'
(liMi'laiH Willi ii ii.ili'lil ((lease
t-xtriU'tlnii lliilli, mill lliey iuriieoi
lillil out of IiIm Imny, liui'ii lilin Id ii
IIiiiIi, mill nut down iiihI plnyeil iliuw
Dulii'l' lor IiIh ki'IhoiiiiI iniiei ly.
A l.HTTKU flolii 1'ort Kill, Imllim
Ti Ttitory, HjiyHlliat I hern In no pio
jurl Unit till) Cdliiilliolie Jiiillmis will
Hivo iiji tiio itiurilereis, um tit nmmliil
liy tin! treaty of lust (Holier, The
liiillinry tvl'l tit oneo endeavor to arrest
the niiininilerfl. The'lVxiet bonier set
tlrr.s iiml jjoveriinieiit curvoyoiM will
jpi'olmlily MiiMi-r heavily.
TIIK DAILY 11KHAI.1) :' W KDN KSDAY MOUNINii. DKOKMHKU 1, isjh
t-ivEny and sue titers.
A. WORK SONS,
uvory, Food and
MlCllil.fRY m
t1
.'I Hill
5a!o SUbl8:Ml, M., mM
' " Uli'l II..I..I..MM...
1AJ,LAH, T MX AH,
lll"M ' ""Ml." Mini ( orrlaa...
hln. u .,urt ,, r,mvt,vimil.,,m,
I'UMfuriii,,- iKiiiiiiii ili..1iu.iir,
' Dmnlbui Mho mul KriN
'I'l'!"' v,.v.r
"ItO i KKS'AMl !JI T( 111 US' "
PRKI STAB Mi
ori'OMlTK I'lTV MAKICKT.
I l'.IIMH-Sil, hnrsigi, ,..r ii-.i, U,. nr,
tzzrin"'"
I .! iiv.t ilium, ;,., . , ' '
H. ii,r,,(.tl miurihliwl.iiri,,,,.!,!,,..,,,,,,!
.I.,')""""" lv'" "'""iiiim.liiliiim
.i ul iiiiituiK i, r.-ii1l.,, r,,., i , ,
,',"fii",i,'""""i'?rl,''l'lw' '" l'l"' 'U
I, ' r"l""'"" KlV Mll,l..,v
Vf "I" I UMll. Illllv IV, vlvr..
" ' a"1' li.uin.su imiuiii i,ii i
J.i'.hniu,
W.NJTORE.JTC.
8TEGALL & Co.
ii:ai,i:kn is
FURNITURE,
Hooks ami Stationery
Cracksry, Glass and QueenswarB,
RT, LOUJ9 BELL THKHLK
s x a u o e ,
PICTUSKS and PICTl RE FRAMES
Hat IlnckS, Window Hliadei
ana B'lstim'N, Looking OlnNmcK,
lletU nnil IJcilrtliiff, Klrp I.tid
lcrs, L:iii)br and Milnglefl,
tioi K, E?IlndN, Sinli, !o(il(llii,
Window n Hires, Wall raju'r
mul everything pt-rtuliilng totlmlr bimlue
nro kept, conslimtly ou liuuil ami uiu
FOB HKf.t. AT MVIftH IIATKH.
l.llv
l!ISCELU;iEOUS.
i , ii m, "Hi d am) iTiT uT "
KiiuIIhIi Ki'iniilc llltii rn,
KiiuIIi.Ii Ki'iinik' lliii.T',
.',...llul. L' I....
"w.i-i. r. llHIH' llllll'IH
Kliillnli tVimili- llulcm,
Tun W.mmI, rnf II,,. m;,
Tin' WimiiIit ul tin,
Til" W I. -rul I Iii' iiv,.,
,, ll.o W under uf ilu- uv,
t'nri all l-nuiilt.
Caii'iiiiil Ki i.uiiis
I'iiivk nil Kwiuilin
Clin nil I'liiiiuli H
llf t'lli.lilcViiii,l,. A ft..,. I lum.
ul I'lM'llllll' I'VlllllIll Ait t'llonx,
ii
lawBUBTiflnnrari
(lllH'!inil'l!l)ILDiiiiDWl)LllirUM;ilH
AMI
Toii(juin(f run Oroovliij Machiuw.
Al l. UIMk! i.f
W00.V0lthh(J MICHINKUV
Locomotlvo, Upright & Tubular
It O XXjU I I M ,
SUtUoiuiiyuiul Purmlilo
STEAM ENGINES,
rM lllKVhviiliirSiiw .MIUh,
Miluli,', Uuiirl, ami
I'.ill Uu. IiIm r,
miioic MACHINING
LathaJ, LuibfH, lw Tow
Si.rftinij, m mi Uliiul Ma.
cairn. HiiRr, 8omH Uvit, ; ,
Wuiililmc JtUohiimi.
Etc, Etc., Eto,
In f.i.'t, thiT" Is in. 1 1. 1 ii In tin. Mui.,lu..ry
Hill' W ilt. II I I'.ll, It.U ItllilUli ill, hi, ,,,V
.HI. I Hi iWl-ia lll.llllllil,'! iIIi Ir' iMl.ri,,
1 um tin' hiii Inn iti 'l uj.i.iii li. i ui I v.ll.ilii.l
ll.l.l.'lllil III li.Nlsl ll" l,,.n.'i li. lllii. -
iil'I'lMiia Ilu' wiuitsiit it,,. .u'.h...
i.iUi.'i inil ul in) ..ili. a ,,r i,.i.l i, si, mi,, t.y
llialt. iiiliiMiiutliill III li'k.llJ I.i A'tu'lilliciy
lllinly Hlvi.ii.
J. W. SC.icNCK,
Kim K I reel. Il i lav Tev;i.
(jjarluitou,
Murs:iIis&Ca
VVIIi'l.MAI.K
C3r o o o m
And
Ccnsiissioa Merchant
. IA,I..M, JKNiK, ,; ,
, , ; t ' i i . 'i ' .'i
Mr Hki IbU irnUM in lliV
Irlt HiU tur imI lHur, mul rrrrl
I'ullr Mill ll,t HMfBllau iir III
iiii'iis). lu,b, whirl, Mflirn Just reeil,
lilK llllert Irum lli 'l lin'linl lilililli.
I lnrrr r ! kurihuml HHl, i
tiltHkliliiH tllrrft rin llnl liimil liir
I'Kkll on lb MI, mul ,lliu UHl
r I, fa i ,.,.r) HiltHiiluiiv )) ktiiitiun
lx oi unilrl1 kirrikl cumiiiIiI.
mid hy iiMfwUM Ixlinr Kloin.l lri'ln
niirki'lvn Irum luratpr,iMih V
ruiwl'linl iu r Hllll In vllirm ul
liilcniU mul lu I In- itnlilir ufiienilly m
hui,riiM kiui'h m bi'lH'r rl n
iiiuro MiiKiiruily l lliinri Ihiiu tin
vrt brim brill ci lie rul In Hi liilrl'lnr
if 'lr.
Ak n buU niiil riiiintiiiluH of uur
liiikliimk, l biiiirHini i' en i'V m ili'lr iii
br lit rr,ri'Ni'iilr4, ur iixiiicy relmiilisl
Hi oiirni'iie of lrmiiHirinlliin.
Our kiin'fka In liisliii. il.ir,,ili
Irvly Hion rlnlIUIiln N w liulrsulr
Irmlrlii .Niirllirni Tii. anil wnaiily
nb n In I r mul IiiiihiIihI Irlul.anO H
'I,ik iaiiiiirikiin l iiiiliiirni ilri'
Milh lllusr til Hlir'i'iiirl. .nlrsliiii.
IHISCELLAKCOUS.
AKentN lor M lln I'rliillint Iiikk.
QUINN & SHIELDS,
115 Main Street,'
Are proproparciUo eonlract lor nllklinln
of
U ll'iB. HIM AND DKCLBAIIVE i'AOri.Ml
I'AI'EK 1I.XI, ftl.AIB. ET'.
Ordors promptly utK'iidod l mul mlMn
lion mi.irume.sl. Mhm
COAL STOVES !
TVc have Jnul rcwlvoil n 1 r Coal
Moves, mul nlxo
n.....l r..- -,. i
n. r IM.i UIMI J iiiiiik,
(iiHsl fnrolil nnil yiiunit,
llmjd fur iilil mi l youiui, ,
llouil loruld anil younii, ' "
(ilvin rulnriniil tn imtli
(lli.n ruinr mul kiiviiuiIi
lllvi-s eolnr mul sliviulli
(IIVt'N tsilormut fctieiiglu
III) pail bcHiily, Ktri'iiulU aud vlvuelty.
Iiiimrl Ln'Hiit V, utri-HKt It Hint vlvui'tty,
luiixitH hrauty, Hn.nmli ami vivnellv,
liupartH beauty. utieiiHtii ami vlvuolty.
Any ntnii'ti'd femalK wlm ilmlrin relief
ulinulil ant fall toiriX'iiri. the Ktiitlls.li rVumli'
lllttMH un'l bo cured, Kumuloby ilrli,UU
mid mcrchiinls. Addrevi
DH. J. P.-DltiJMilOOl.i'', HikpV,
Louisville, Ky.
Woinn' Mmlloal Advlner, Ik miit I Ittlt
hnalc, contaliilnxi'aufH'H.'nyutptniitiatid treat
meiilofiillimlliiary uffietluim altllitliiK Um
female Hex. can bo hadby eueltailufi A iseuta.
A'tdreNHiiH aluive. '
Hold wholesale and ri'Uill at Dalian, Texiii,
by . H.CHOHKINB.
J. Q. OSBORN,
HOYAL REMBRANDT
-AXD-
PilOTOGUAI'HIO
PARLOR GALLERY
(0(p. City Mirkct btlwecn Main and Elm Stl.)
I tl.f.AH, TEX iS.
in ,itf,,i,s u-istilnir ftni ntetureH or 0"r-
traltH of I hi'iiwlv.n or h leu n, at reiiwuiMlile
iii leeH, will do well tnl'iiviir us Willi a will a
wnaiv pri'limvil to event" any style ol ph-tiirt-a
ttiut may ha oalleil mr tin Uiuslim lesl
notice, old pietuies t'lihiruisl In any m",
and colurwl lu "Hi Inilhi Ink, pnslile mid
wiiUiroolors. All worn limuo vo kiv,. s ui.
fai'tion or no clmme. samm
VICK'S
. f rr 1S7-I. . , ,
oca Tiinlrcl. im PWflTl VIN'iiS. nhl! Cft,-
Onill) l'l.A'i'K. I'ublWiieil Uiiiirlerly.nf.jS
entsayar. First No. for 1S7I Just Issued.
AUermau cuHion nv "'"" "
FOR SALE, i
A nice residence, bovcii roonu, c, t)f
mA,KK,I"JIiul& ivo mlU froiu Mc'
kliiuey. ' , i.i,.,i acre of
lau T Tlnilier, prHlrle.id water, on Muddy
Crck, l 'ny buows 4 HON.
irtiMAwUm
"I'm
ma
a
Si
urn
WAIDlI.LL, liK0.HHir.I.D8.
LateofOeornla. UtoorTennctwu.
B II. Wadokniih, lateof Vhulnl.
NcwAuctioiiFirni
HILL,SIliELI)S&CO
Auctioneers,
..... . .. .., H'l Flrn
w ue now open nd nnly to rerelvo and
AUCTION A0 COOISSlQiY
A (.'AIID,
We mv ilnlitu an iiiii'liuii mul emu.
iiiIsnIiiu htisliie.su, ut the emuer of Kim
Ullil Milt'Kcl streets ;n lil'ulllllieltl point), I mill r Oi lemia Hllli res'Uliik ml. led,
ami rlirrrliill) uiHde li) llie ilix l
lim of tlin kniiiK,
l.HI.I(;Tt, Mlltsll si A I II,
urn 1 1 1
willIams Bnoi.,
a. I. A l I Ma, I. I , l.l,...Srti,U
ADA.MS ii Li:i)A!tl),
M ti tii i t ittitu'M.tiy ltK"i... hi IUi iiiy,
UIHl tin H w'l'iliil b.tiiklllrf l"i.ln . V Lm)
m:u loitti,
MM 01(l.i:i.NS,
, . KI'.I.OI
. ,, ; uu. i:vio.. .
. ii;h:m'0..
A iid all thy pilii..i nl Inn pa iiml tilt k In lha
v.inhw.i. '
t um' illruiH mi Um l...i.liiiK I'ltlisi id
ll'is , llllll III si drill I.i ad., '.iiv . I anil mi
imaim ; and nitilio iwiileet. inn ul all imt,tihin
jllliH,. Illll, , llrs.'T.'ll
.l.ill N K Mill, IV. :. If. H li i' ii Ml, (' islit-r.
DU CO. Sll
idnioude re::::;!e .!!:;:!& ! 1,1 hu MM '' ",
wi Kolielt I'oiiHlminii'iitH iif Hour, khiIii
II vo Niiiclt mul every UUiir necileil l.y
this ruihlly itiereiisiiir; iiiiiihitioii,
W'v HIV lllso ilolllK (i leal ( Kltlte hll I
IU'hh Inlying, M'lliliK llllll loeiltlliR
liinils, exHiiiinlnu; titles, .i,vIiik tnxes,
CollocllliB retils, ete. We sell nt iitihlle
or prlvnte sale, nu lio-tnietril, mul iinilic
lllierul iiilviimx'soQ censliinitiiitM. Our
motto: "(jnlek ule mul iironi)it ro
tnriiH," Iteferonofs: fwlutlclU &
Mi'ileli, F.ilitors anil I'roprletoin uf
the Palliia Ileralil; Admin & Leonard,
Bun kern, Dullm; G:n,littk 1'lioiuu A
Hay lor, JliinkcrN mid IiiHuruncc Agcntu,
liiilltu); (.'apt, (1. M. Pwltik, Dallu;
Coin. Kncoil & Fliilvy, Attornoyti nt
Law, Dnlliis; MennrH. Hhryoek A Row
hind, fit. Louis; T. C. Jordan A Co.,
Ikinkcin, Dalian; llolit. Hi, ('aron.
ilolet Kt., New Orloaim.
. , lttMpeotftiHy, "
m. a. ninnriKn ro.
M, a. ntnni.icu. w. a "iritr.M
r. v. Toni'Kimi. J. n. MTTt.nrir.t.n.
Tompkins & Littlofleld, ;
Vf HO I. tn A A N It III TAI.I
I 11 '.....
UtAblHK IN niAI'l.a AM) rANI'K
O-l'OOOX'iOS
I'ltDVISIOM'i, TilUAlTt), (IliVU-i,
ri'RE WINES AND '(If, Ml tM
H.M AND MAIN HTHKfTa,
S ALIAS, TZAS. .'
i ''- - n
IllliHrnt Cmh frlr. rM fbr foil it Iff fmiut
Tliev l'g tlin llltelitlllll (ll Ihil pllllllrlolhr
fi 1 1 1 1 1 w 1 1 1 ir eoiiiinlssliin apei'laMy dlrei'tisl lo
llii'in bv ls. Mrieer. Aunew A l o. They
Commission Merchants ; Jtmi:rr'' ""' " Ml:
ami oi:am:u" in
Farm and Hill "achiaory,
101 m lnllnH, 'I'xiiki
CONSIQNMDNTa C0LICITD
KY Al'I'OIJITMKST,
,tnH fiw J. I. 'H A ( V
TorJuhlo IOhcIih'h. IIor l"ow
crsaii:l Tlin-xlK-rMv '
Kli'ltV JtloHtraml Koajn'i-n.
Hrlitlt'y'M l iilvl iw il I'lontt.
H liis,lii' Cotton .iiit.
Ilurclwi .Smut MilU au:l Itoll
ine ( lot Ik ,
( nlllTiiIorii. liublo MiovH,
i:i-.. v.w. iitMtf
.ruin oWKNt. f. ii. rcK i:ii.
OWENS & COKER . t,
Ri-cchlns, !tirr.Hns a Commlsnloii
lMKUOIIANTS,
IIAI.Ii VS . - - TIOXAf.
OITlii" and wandieuse liKiir t he cmhsIhh of Ula
Tex isaiul Paeltle and ('s'litnil rallromlH. .
Il..v -, u k itial.rlnsa llr-DMill ' IVllrehoiHW,
we uu i ny Ilbeml U rniK mt lil'ii'l "tlau-
" in tl luslnn,li tnerlt uml recnlv lHf -
., nntisinntfe
Thrlrailpln Ihu tllllted Mintea of America,
Will please nlmi'lve Hull WllOums Hum ol
jliilliiH, Teiiis il iilti'd Mtali's), Imvii li. eimie
(KeiitH for tlie mile of our ul . IVr iil.l
peolilllv reenllilllWnil p.UllrH V" piliellllHl'
dtieet frnui them, lliereliy pievntliiH fraud.
NKIU'IIK, AtlMlir A 0.,
IM.twlv ( olonlul Miiiunsi. Iuiilon,
I, K. HrllKKIUKK.
Al.rilKU IIAV1),
Capital $103,009 ,
Ocr. T.'iu a nnJ Lntmr ZU
lAf.lVH, TlXAM.
We ilniw HI. I.I t: . 1 1 n 1 1 1 on' nil i. aria of
i'tnopi, ami liiieiil ii ariHinl tiankhi lm
Mil".-. v i: ly
x. "v, JiiTinC ii. i'T.u iMu.iir"
nural"
tMhttf MOItL""
A XII
K iT V TT A t .A. IPsJ TP . 1
M.jioFF.vrAivr.rvoi
M tin (ilt tal, Callat, Tx. n.
Id, lets J.l.l I1II...I .i a li.iao iioiiiImmi
I. .il.ilil. mi l il, ,is,, , iilnl aplvll'
ill.ily itiriii.li. , .
ML'AU AT All. 110UE8. ,
.' T- . ' . . .1
I'urilmitiir nil, all.. li psld In Ihu ii,;ri..ii.i lu
ll.lll ol isimiiietei. il liHVnli'la, 1 "
ali'MililiMllm-a l lisllspl l.ll ( '4M
I'ip'lili. lluilrond. , '
i. .. a... t .1' -le ii'
Am Omiiibtia Rnua AH Tralaia. '
Atfi'lll I'll' I'lHI.I'a I'l'll I'lkletl ItllllillllllU
llia.ria Alisi, M.et.11,' Itis H lllalrraol New
eall In' iil lnlilv.1 Xliel.k.iU' allll IVlW
hie 1 1 , i . si.-ra, i ml trail n i. 'I n iiliutl' nle re
wis en il n 1 1 5 liy rliiirts.il)aliis liy lawnnMa,
4.liii.i.a ijaiia al.l
MM
it nv rie
i IA).
I'lrsl.l.Ult.
rmdilid'.
ML'
CM0HMUJ5
CAPUAIa $20,000.
T.C.JOKDAN, J.W.COltTS,
W.E.HUCHE3, CCSUVUGirrrH.
mn un huh ii A.m. u i o.iu, ihj.uw
JORDAN, OAY & CO.,
' OENCKAL
INSURANCE AGENTS
Ar plrpilKSI to HI lie lllllinUHHI III IVllloa
and ain inundliiH count lea In the InlioW lug
Aral (iliuw rouipniilca nl lair ratikii ''
IIAHTKUIIp KI II K INMI'H ANt'K (M Oh
ll.Vl.l
Aawila
I'tllil). ftlNN
,.av,nmr,nuii no
" COMMERCIAL HOTtTL,-
.' It . H l'-".'.. .:( . tf.,1 t. 'M la-,.1,'1
OUi.Si;:i( iJr, KI.M,ANI(,,H.'r;i;Ua
1(1 Sll li WVUSUAT- rriiWo1lillilHy
tiic central hoOse1;;;
On Main ntroeti, ncaV nVpi
latum wii w'liiiiliia.lHivr.'aliTkifria'ianK
UieUhUl will In Vipiill, ailUl ll'MrH,
Vkl lea id tilt' Hisiat'll,
tn I .1 lieiil !v .1 4' i
Tcrtnit, 02.90 per Dy Cumncy
i ,i . i,, i - i
f it) ram puss Hie Imiisn Meiy (en niiuutM.
N. II.-KIinI i Ium hui iitliii'lnil lu lha
In. nu.. . . U. i.. I'Oiil,,
.. tl!"
c ligVcTi F l LH.9M se.
J0IIK0!U MrllillXT, rpiprlclyri,
I . Hi ..'Illll
i- nini-nntiT t ho lst neviniiiiirlslloii1n
NoiHu'iii'iVAiit, i i,..,., , u;ii
; '-Vl)XttASH6TEUt,!,
u.: Tri H.ritttifi' -X. rtnl
,i'i',v,'-i.:,"'it,u.,i.i.,
IIIR.XrnUFJirKdMIXAb(aNltt'llliTlllKTa,
A. ' I , . '"'I s' lo"'
. , rai'inil tli Riiiluit-1 1 , ,,
. . ' ' ! Mii;li b 11.1
- UAI1I1AU1 U & Jk Ml.iln Mio!
m,w -fr"A--t-
O lO.M.'rjlt.A.ll.VlUf;
-.' isTi.uiiim,l.i;mii,ouM.''
t n 1ftTillrtw!,h''v,.ttllt',,,,
... n,imwvri,i.-,n,,
lK,U1in , . , t , JtrlxUM Xlj CIMi,j
I'll
' 11 ln.it
111,1
NATIONAL HKi: INHlMtA.M U Ul OK
IIAA.Mll.M., .till
A .'!...
; inuii.oiio
Sclineider & Davis
r.Wlh'll.l.'.riAI.B
MAMIAn'AN Kllili INH1 IIANCfl CO,,
AM'la,A.. HftAlt.OnO
VtWH JXKCHiNl'K IU, OV 11ANNI.
HA1 Mi'.
AMi'ta m.i afloo.mm no
Mi'.llrllANTN'jn'Tl'AI. INHI'IIANl KCO,
UK 4l.I.VlHlN, TKXAH.
AWkda. 1.. 1 tiWUMIu 00
I KXAH UANK1NU ANI INKI IIAKO 10.,
(IK IAI.Vi.KiuN, '1'KXAM.
Anwta ..oa.0O 00
I'l-AN i'liUIH' JNHl'IIANCIJ X), U' UDltN.
TON, TKXAM.
Afkcin..:......; asfto.mio o
OU) DOMINION flHi; INI.UltANVK i:0
UK HUIIMONO, VA.
AHkelH.,..!.1.;.
VIHU1NIA K1HK AM' MAIUM'.' IN.Sl lt-
AMK IU., OK .(it'll MONK. V A.
A Mart....'.,. .,. :t7.tni 9
I'HA.NKI.IN KIIIK INHl'llANOK KU UV
lilll.AI'll.l ni t.
Au4 i... :...n:i.s3.7t 10
.VKVIfli-llTy.llANK Ulill.DINO, :,
I'vriirrot 'iiiunirre nnil. .llnrln l at
II A.TL-A H. 'MX A hi,
lts.lt f
O-X O O O X J3
AMU DEALina IR
TCr: li'Pl-i
mil, Liq'cfOES m mm
(IRUS Of II UUAU SriiEtTS, "
II ALLAN. TKXAM.., IWilll
Vl-Allv
UHDERTftKlHG
A. W. MORTON,
full curly ami K-t "
W. A. JOXKS & CO.
CAINCIOKfei,
Dr. A. M. WILSON,
KHV4X, HAAS,
Hnvl lenrno.1 tholrfalm-nt p from two of
tlio most succeKdul t a n err I " , . . ov I i v I u K
United w.ii.(:mdtAo ''" on nSA-ic.
win. 1ms their tr.'i.liuenl),
lu tile treiituieiitof
CANCERS AND ULCEUS-
Onnra litres a cure or no W. "the f to be
mvured by d.-pt.sit or Wpuiut. '
Kofl'ICIICiS'
A Allen II. O. JH"l'i- t"oro. Mrt.
Chi mil I otton Ih,Ti'3om; Ji hn -K'"" , r "
:)
Oiistlo, A. M. I'.eknianand A.llla'i". ' J
'"oVkWai Mitchell and "doaru,
store, .M.iiuslioet. llryan, Texa-s.
HOWARTfl & COM,
MERCHANT TAILORS
On Lamnr ..reel one door (jnnth . or
lnrei.roflheBll'-oul,t" '
Have ..way, on hand a
of Imported, and Domasuo
Casslmeres, Broadcloths snd Coatings
Which they offer to the PjWI. t a lWt
prlci-. A H'xxl Bt iiarnteeii.
HAW :lm- ' - -
NOTICE.
On n,l after Mor-la.V. r 15;
will bo no more niirnlnj ef. M.nntlH
ketlione will be "I? 'ini Uie ln
o'clock F. M., every day durini
m0nlh,, xSx,
w ,,s'tlvelv refrr U) Tretevnni s ......
Moinu'i, Thoinix l" N"ti'""
Wholesuloand Rotftll DeuK'ra la
WESTERN AND DOMESTIC PRODUCE
-AND- j. ...
cislkal ciumssioi itiiciASts, ,:
. ., , - I . ( 1 I :
(Oppol the Pottotnee.)
. ptl.l.AK. TBXW-ff'
General Undertaker,
(oilirnn Street, I'allns, Texas,
Keep.' constantly on hnnd ready minle Cof.
(iiisof llklud and !. .. Aleoafull miji-
ply of . ' - - ii h . ;; ' . 1 -
HSU'S METALLIC HUEIAL CASES
AMD
IIOHEWOOD COFFINS AND CAHKETH
Also a full aupplyof Uiiderlnkcn,' Hard
ware and Inside Unions, at wholesale and
wiai. ordenifrom thoo.ljoinlnoOnnM.;ao.
Ilenl, - luiuiy
MlSCELLaNEOUS.
M8d3'"
COTTO! FACIORS AM C0MBISS1O?. ItSTJAW
lMH hm " Stra.i. Sal...-. Texas.
Ilni Agent. y e wl . ,n, a,)v
;"ncW..n all .u7i"roS I TlK'-MArt.
W. arc now prepared to fitrnW.
n.,heb'he,.ono, carload. Thhil.
a ailtwrlor article mr K fcesnp-
COAL AKUi
Ord.r, lM LtT".nfeI.D,
Bradford, Birge & Co
iHoimwANHmiiMUiitsn ?
FURXITUItE,
Matlrntotops I-ooitK Ie
Ulmow Kliaflcny viaii
' lapcr, CUildren'n
( urrlnicrs .
Vovn "XVIrg Mattrnnaieai
BUQ0IE3 AND HARNESS.
Ale AOENTfl FOR
The Jlilburn lVagon
iii il I'Otk fcT BslrmM'a Block
..rrrncnx TEXAS. . lSkllywdoi
.
" " WANTED.
By yoom man, a alluaUon M ,
tn a dry rio-Uor grocery yre. Tlif i auyer-
.TJ::.i.nnaaobtlimal refer-
SSi- tf Pltr and ca,se,..r Ad.
Dallam P. O.
CLOCK JTT & CO'.
WHO.E!sAt.K ' .
G- roo o r &
ani ni!Al.Kiw in
BAGGING AND TIES
(II UN Kit Kl.ll (Ml l.niAIt 8TS-,
1 A Ll.AH. TKX.VM. I'"'
R. 8. bAVKXPOKT. o. . iivr.
DAVENPORT St LOVE
Wholesale and Kotall Dealcri nt
Foreign and , Domestio Fruits
FANCY GROCERIES,
Tabaeea, ri(arw nm raofeetloaerlea
' Elm St, Dollaa, . Texas, ,
4tf.' ' ' -! 1 '". ' '
"ROBERT OCDEN,
i '' ' '
GROCER,
. And Healer la ,
Flno Winos ni Liquors,
ELM ST Opposite the College,
, .,...' - -I V ..:. !'
DALLA8tTKXAS.! ;
2.'.llra
mice"
Oress,
aai.nw
NOVi3LTV STORE.
Th largest and cheapest variety of
; TQI8 15B CI1BISTMA8 GOODS
t. iha alty esB ha tinnd at the noTeltr tj"S
l?J...nf Flmand Market Mreeta. This Is a
raw odttowia. tTOii'M1"
Wri08t.V0tla, va.w.iwtram.
iii -JG' S. GAY, Jr., v.i. f t it.
.iu.i:hal aoi:.t wniiiv i !
PIEMDir AaLKCHS'llll 'lSf l.AfK W
tir v anti.i-11.. . ,
. . I, i.f . . ;i I'.i.pi' 1 1
OFFIllU-A'ltv Hank of Dnlliis. (sinter ol
OoMinmroeniiil Market bIiwIb. ' slil
WILLIAM tf,fMrYI, . . W. Ij.TIIVMAil
a a nton Tiro Mas,"
AND DEALERS IN EXCHAN3B,
1SIR.IX( K ASU 10LI.EI TIMI A(.K.TS,
HWJNk'H SEW lUm.DI.NU, , !.
Nonh Kl'tiit the I'ulilic Hiiiiiir'.
DilllilS.' Tl'XIta.
Msreh 1. 1H7S.-IV ... ... i...i '
WARD. DEVEY "&"c'6
. ,: , . -.' I , i ., :
LK.VMXH tlCHIIAl,. , , ,,,
STATE PEIIITEKTIART
' ,,,, ;,. v .. I.. ' -. - o. 'iM i
IIIXTSVIMK, Ti:Ar. i
, : ,1 .-mi
OPKIOK nml.ttAl.KNtlOOM
Elm StHcl, cpposllt Baii Jul I ii Bro,,
' ' " DAtLAS,TEXAS.'"', ;"
lint lag ailded loonr various Factories anil
Hhoiis tin, luteal IliiliruViiinenU III lllliejlln-
ery, e ore note prru,,ns lo m iuuiiuiuim
ton l-Tt leave to offer lo the pilhlie,
wiiiTE a cotjOttED vyooi,i:N'Ki:aHEV,
OSNAIIIJKtW, . ,. .. ,
' HANl'ANTA BHF.ETINOs,
BIO TltfcE BHCRTiNOS,,,,',.,. ,
COTTON A tK3,
WOOLFf AND
i ii.. ;,i",'v":':; iv,',wi,ii,i"'Ti'iiiii id-ti
MILAM k'la)URUVRJNIMt,.I.JM "I 'I
u.:.- vvA i :.t,',,,j'Vlir !M su,tm(i
yioKgDi, puroej Araiis.i4 ar u.
. iioiq rns, na(if(nnu,-4-ioiiof (,.,,,
I lilVKVOVH MlilUdK TO iiivmci
IW.dlf .
'(.''. 'Jill I'ltllt.'
:.i. in,.
rn'.'
.-,., ..-i ; , .' r.. .Twm'aaf
GEORC&AVpnCE
8 h r o v i'p'o r t) L o u i i i n .
.1 ll.ll .. M k
lO.'-dlill,
- ... a.H s . ' l ' 1 1' ir .1 s .1 .'
IC. ,J). MoUeUnr
Mil f.lllll Jill -I at.ttAt tft !
I.,. ...! u lAtyi t m tii
lOHniNKIO MtMVSULXT
HlIHl.VKl'OHT, I-A.
, t, t , tMrH
r, vi . m. t asisn. a. a). aoaBaa
(utnmtnc alMorrlaiti.
iiliaM't,.t'iifM"fV IVlrtM
anil tin Huh l, a at.iel.artia and t aihiM'alkl
iislera. New Varelioaa,nallB(aa LaTa,
1 ravt. and Homisi Hirer la,
(Oppoalla Coaipeeaa),
,-Uii.iaL iraara maala .aAi Oaatla aaaaaai
ol l ul lull or olbar I'ratlutsi, r ralalii. aiouipl.
ly hiraarileU. "'"i i""" tm-4-
r. u.MH'aaU? r i ,'tt .i l.i a. m.aawg-lb,
1 1 it iililirk at 'llunrll.
tumv ruTci3 am naiiiitA lucKiifi
re, Tttat;, WrVniri( lilUlag,
WAggllul',,WitMr'lraAfaiaaa
Ailjulullig Uia t'oiupnaan,
Ll5L,UM,l" WimayitinM.T.tVa
,H'iino bluvill fskliaw VWt
General CotuBiiiVn Merekaiti
. 1a .' u,i - I. ii .- . llnl 'll ,V.y a.lj
'Dealer It
1 1 ' . nn w .' . .
, CROCE.RIEI,, WAfiON,Te. I.
Will' reeelTs' nn Vn'.ltflrrtrd,'"M''aVlai
Wtiientit'oiaiitk VImI awa-albar feaawaa,
Jion. 90, 1 S4 JUtM Miw i
,.t, i Ai.i:ii:i vij(Bn)aTi la,
(Ulwaftad rralfaH WarebeaM, attaflH.
Iisl-dl
g, . H CCTITtAIOITOW' ,
Ulirvr.port, ta- . aagaolla, Taa. .
Kl tlatf alitllMii AI WBJAtOttf
-rtliqO iq (JlfiO'il IftitTOJlAa
General CommlMJcrVg'J;,a
. AONTnm0wKai iirt)Mi(v
hil'iM '( r 'K.i Vttati a'liHiiiwirt Hilt
L rMtaarlaliina nIIMlV, WaW.II tlS,
il.l ill lk ill ul aaawil.iima
l-.llrnllH I
PLAlfTm'kl l.-rt ,.I
. .'l ii'll . liMikita Ulltl
COSV1FJ1ERCIAL HOTEL
i .! '.VliiViJ J.I-1'O Villi A
BllPak nirrri, t .,
. .,!',. i n imiII null il tilllH'
,l . ..,!. ' ',,,1 Ull'-lll iil'llH 1')
J. l'i:KSkS. l'r(jrleo--.i.
ii ri.,iM i.-.iiii'' . -I .lli i nil ii.sicn.nl m
l .lis.. -,.. i I'n. iii . uuiiii'iiii yelmitif
S'lik. Ir....at lu.hl'lkillkli'k.tJll'klAa UtllVlffrali
olawtivifi iii i,et4.. , ,,;; .up .,.iilHr.it
WAf.aii.'aWTOK 1 iioii;i.,r
-..iuv.i:..i.:"w;.-.aift-l'n '.'vf
s i V .'i i.ii. 1 eiii-.
JOHN "Wir MAt11H',,J
flst:UolHe,rillLHj',''1,,J,,
ifli.W' lU ",,i'"","H('1.ihitoW.11''
-"-.ii!.':i.,m-i.xii'i:.tJ."M''.?'l vnui
KANSAS CITY sOWRTISEMfNTS.
j lAivA-
K. II. DRENNON.i
wi.i:naii iiini (;:,
....,! ' s U'liilt'ifll. ' al'I'iJS'J f
:.: ..,-.'HTW.'M!,WrV (ll'l-alll-.
KANSAS CITtfw MISSOURI u j
IIMlHll at llllll
iiiiuJ"i)ll'i "aiimrjuJl ll" n't lu itO
! WEAtfl AT AIX UOURS..,,,,,,,
(orJier ,JI(irhe tlmktlt iMitttt
MHta.K ,!!.) JjT el'W Juil ,aiil 1 ,
TiTMhi'iiV'A. KotrabblyJiUriiitfk
bum J ml KnJiiuJ i 'tis iliwil'v llo J
root,gythtkaaiWAW!Jailiio
AUfVIMAl'ilVvbll OiEaalaH
ii, ..x.iiilliiil auiiaid m Miiilnlf
J. hUi. i.IiLaiuiiiL'k1' ijiiulvlTa,,
. .... .. j'.-.tL vi.'Ji'''ir'oi
Uiiit'MIiit', JkojjA.m a w..
Llv?...5toci;...Cvmwsio5,
!j 'i'l la.nr Alrtaeei akV a taitjibeihy1' ''J'
KjlNAiaHTlit K; YAftivM;'"" ""
OK A'3a ,ajVl'rH'5
VI if
t-si-r M'a'waial rrrT.-weK'
-i.i-lRWi Mlvt-ll Kalllsi'l
1ai4aMM.TaaV-Kaa '"
No. 1 Milam tt,,t
fawty((i "''':' iiatthiiinoirAUU't'
W. H. MORGAN fcCo.1 r ! u.w WiW'n'rft1
'.L I .!.., Ill j ml iMia- li JimU .fiUJil iV-iH! ,IP 'AI'-iMaevUm
u. C..OU.1.I ....1J.I.71 l'l' iweia l
; jo. ari Dr,i,Av Aiir. r i. ,
:!.! r.., n- "fttAi'('lTT.
'rMvaaaairlak..ii'.l ,1 i-l.ol )iml
s. v a'
1 II I I 'N
,,i .,1.,;. .5,!f .-Hill
-,.;) in I'nia
rWIIOIiEMtLUiiu"'! .NMli'
I il ..'J' t i.U lu-' .'A.-1 ' L Ji"l -l
118 Htlawnra "treat, Hlga, of the, Dig Ill.t ..I a
MOODY A JT.MI.SO.V,
Cotton ynotorai,
. . , '.and,. v .;,:;;
Genera. Commission Merchants
tTM, OajTaaion, Tax a.
,. Wri'ON KARNH, Kle.,
ISKADVa M AOU CtOTHtXG
I Of our own manufactured iiioluiluli
BEDTEAlM, I'HAIIW,
I RijCKINOC1IAIRH,TAI1LKj, ' '
BUBKAtJH, WAtsIINTANDH, "' '
' BAFEH, M.VTTRAHHE'4. . ; '.
PILUIWH, WAOONK,
CAKTrt, IHIAYM
, . ,,. , V'll!iEI.BkimWP,el
HAWD-MADE BOOTS AND SHOES
All made of the very he.t material tul war-
ranted to fcls-e snllsfiirtlon.
auvtir w.tRn, nirwr.T .
-i-,nr:'.-tr.-. v-n t-T mrlr1T
' ,Vr,ST. LOUIS. ADVERTISECMLS m ,
VIRGINIAjCPBACCOS
."in.. .o ,u--o. i i.iui. " .!
t, .ir. n " A j cr o o
. i.: in-.t--.iV i'i ell 'I
i :: .mEFAaE?.AUJlAW3;.,i1 .n
'T.-ili-nl i'Ort iAW tiifJ V sip
, n a K I yv .a la .rial a YMnlet' iiil'
t I'iwvaiui 9 hi- ii '.y ' w
Uenry Bull, Now Vj.rXl )lw(D-Vi fllj,l
lAnils! John llisitirierTeiiskl.
Bonghrr, H. Louis. 110
HENRY BELL & SON,,
Dry Goods ""and Notions.
hVH MX FaVaft aM A I W S I HlifiT.
itornor Main and WBckiiiflon av..m.
IRCE,INICHOtS & CO
So. II At ittfl, and 11 rolk Kts.,:
TEXAS.
v liolcsale DeAjpislu .
-i- i i
D R ' g OpDS,
. Booti, ih vPj' Is, Capi, Sotlonn, rte.
Mnincana) Ms Mta4 wi MotMlT'" li',a,aii'i w o'IVUm'" ,S
Wa pnrehsao O I'wwididlreet from man0
lanuirm (ii,Ma and therefore we nro sua-
iled to aril tha .! .Reaper man any nouas in
T f a I I I 1 H a
8t'nLonl,;.Moi.w
riml rlasa.noommiKlUo.la ea9m
anevt extunuiKi mi gucata.,,1... n ,i,. ,ir
leillie
iii wtAWoJiwi'rifi Wietf.rr""? I
uniara sonoiiva ou pniwaiij . aaip
iBlanl'oelnMo,.r.4rt'..: '. a)
horteatniiMfa. Attlbatier''a- ' ,
f.tr'AAa'iSuitllita f Mluaa. a. U -i.
t4rUxtiia.rtfIi ,vih'Iim tlto nmW
t ... .
JAME3 P. UTS,
jl'wpl i-.Lf -l il.l Li; (I (tail' a .)l'il:) A
,liil 'fi)aTMaaattala lull s' a X
j.moli til nwA.H.i t:l I .nno"l'l
,.ueid JS .r1,mH-H ,-i i.i; ijl JijJ
oti AOX3t5.ijririiw i.ifl -
ins, iirwiaa; , otion a .
Prfaa. .(-aalria4,ar kia4
S1IIK Victor (ne .Mills. , - g u
Ul lal'aaSliWRValKWaleM.' A - -
f I .ciKinjsJjj. tlX O i'"""."Jfc
uaoti aaaj naioa racaj.-.i, air- - ..'-
and Foiea rnn pa, Irr.n hioe a ( i s,
.JaV,rg.a-Mn'ti -lt ,
eideiMllteCahita4'..--..a. -.w
ry Oils, rle.. ale. Kn'--".! . - I.i
ery desrlrt'on. roeneie m, - ilr
flour mills will ha foruUhed arany .TIM
aorWtJlaalrt'r1aioJjgniwa.- t.v.tt ii
.llf!....',..,'! i..l,aViiii.rt i'.iui a'aul
BUY TOURCtpTHlNG
.. . .!.. I. OB i b '-n I- o
., ' .. I, ol iav...a,Bf .It
HoHonftlciyVc Oct
... R.s.rts.rotimmEiBT.aBtis,
.'lai-nnas,:,!! itM IU" "sjaH
m i jc il: i a. in
l-l ta ,a-ajl I'sslJ i--Hit
NV1
lit
jM.tt ta ,-! I'"" slli-1'
jA Ju Jiyoui'inik r.ui .
'''a iait'fl il TiV'sVt 1. 1 " '
j ! J-r'i.'l ft 5v
v4it--i
V
l , vi ,
ii
Yatrarfr1uiii, isuij lV"fl"i't'T'Y,,'r
4ts( IAll UIHI. WW

xml | txt