OCR Interpretation


Missionary record. (Charleston, S.C.) 1868-1879, July 05, 1873, Image 2

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025781/1873-07-05/ed-2/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

: I V ??VtU)? li U.'.liM] ;li .!, maj ?I .. Kr.If j I
ii- i - . t}i:ij i; a i! !.. I if-: i.. thc
lilli lil II . i : Kr ! ; ? i ? ? i? i'llitlil * :1 ;.:?>>. j .
i (iflil ii '.. 'li OMS! H h\ \i lu- ol' tl .. I "n j I
!? A luemhiii ni .ni,. I : i.. j.'ij'M, ' I
hdniotil had i i'!iiai;i.,}j tin- word . ?. \ , s
iv nu i|l gftl'o dnloiioe wouid li ivohuii v
. m Su.- wioild liiivo ?.(i.l .m iitti'iiipi hv '
, Siiilul ili'iiv ila-iii'; if vulf h.s-au'i' 1 ^
i I'll : :u i volar M\\ i? \;.r.?>l\ miihjjli ,\
il hy thataii.i.iiiiliietit Tl.' mt .titlli ?' i ile ;
li? .un illili Word, lt is liini(fi| to i.H i* j j
. > oij I I' V ioUjj enll.lit'o I ul ?, j ?. i liiii!
ii'. N V. iiO'.'.islatttrO lia ....v.: I.i !.-a\ 1
. th., lian. Iii? . I,!' viiiiiijr ?hall h . ??liit. il | I
Jv Ilia!,. ?. \ \nl uiili ilui'S ?Iii. sVa'tiiiiiij
in lliv i!in ri Ju ?: nial.- inliiiiiitiiiits in !?,
H.w.,s th- ?-i "vial ohj.vt of ii? i.ioiot'tiiiii,
i ;l U a. ? m i .'l'inni? ; I;, - i.Jii ut'a Mal. ,
wi i -i iidiii? li. ? ?J?:, n i oj' that thu-.- ?
iv I tell . nt ' lidaiil claim- tu lin . ?.!. (
.1.1 i,: io |iii\ (.(' tho lii.iii' inliahii.iiiK?{ ^
ij;i iii j, io. yj.iio 'M h'ioli :is aliiiivV'd I; finer;
ioli ii it ini-J lue r-ulalifii .-I' ;lie ?nil . K
; i? ? i eili.I t.. t lu- Slates a? a StVtic's: ? ^
I
I 1 li \ .inlifuii Ut '..,\e.? lin riuhl tn a i
lean tu \..ii ale! tile Vn|imj If Mi?? An
u\ ails in violation ol law, ll'slio holiov?d
ililli a fi] il I t" Vot? 'i"f? Illili I'l'h'iisi hi I
.. vi . ['i'i aitk lt i- iii'fiti il linn tin '
?.'!..!-!. i. lia,-..I i in lliV-ai;! iv iel ;vd t<>
al. stn her Uii.iWh'it'jv ni tin- t M.-.vtiit \ ni j
ii..-;ii;t illili iiijii in'iho |oi ui'voiiinii I'm it i? j
. i ihiii ?in-i,.n-i kuo\\ til..1 ?ho ioli'd. 'I.ivn
... ij.'.o aol ! s ken ll rsl i;.'iii'i'a;u'i' oj; i Iii1
A e\c'|? ? Iii, : U.- >eei.|l'l, fVel V j-, I? 'll ?? .
, ni...;,! i i iiiiii' i?tau?i nii'l I" intoiiil iho
-?.ll\ ? ll , i (.j i.i? ..UH lie!? ,\|i?? Anilin
?. e \. lint .hi' >\.'?a W'.luai'. alni (ilill lile
:i;?i illitiulj j) ! 11, i - M e. lilitliiliils hil li-- 'III
. ii; Slv il,(eil.I .! M : iolliio th".! l-lii\ i
. n!, juli i tu :.i i< jil I lia)"., liiji e.'l'taiu
' : inlet! !.. viniaio it 'I In- m.-sin elli-il
Iff a. t Mil.? If \ Intal?, it. Tili' I,. 'oiS-il?!
..; I,er ?iel wa - In \ kilato it. ami th. n !
:. prent ii ie? I!l'n hji\c iiili'iiii. tl i>. Tl.i !..
iv i ':.. ? 'i'll Iii ft ut'?i ii;, lin t. I'M" ali iii, |'a. - '
., :' kl: 'WU. ?lit lOlill'liOuk In ?e!tl, a ? lill' j
. ? iii h.-r. ?'...< j ..!>..ii. Min ..ak' . tin ri?!,?, i
1 slvv ,.i_kl ?mt 1' jit'ilik t'l"!|! tim e..m,c . '.
. ll \ Kl.lv- T ; ?N K. I . .li Ki ... i-..:
(J wi on,
T'n' "hi tl xii tm lliiit " in union
. i.i ii is s i ivnjitii. is inn' uk llu'
fis! trill likul iiinl mn rri ii;.! ii*,' mi i
s iinji Int 11i*ow iiivr i In- iii?ii*41H
' .' ;l;!il|,n I Kr ?Hill l i.,f lilli' Ul till'
-iniir ?ultri', wi- lind imlnhitahlc
. itli'iu'o m siistiiin il. W'it'u i./i'
..'"iij I roo -jiiri! tu kimllc lin' lins
, : iMil'iU'H'i?ii i.i?ii lit ?III \lt(' tv rannv
., C?Ollys, llic 1\VUM\! nui'i' ol'
, \ i Iz<>rl.iud. ?iwilririffliSft nipuili v ?d'
i', o (lilli'l'Si \villl j lilli loyC lol'
i . 11 v, in i'i 'Mini!I, tin' ii mm Ki t i< ni
i-r ihr I j I to \'?i timi \\;i- -nr.vssl'ully
;.'ii| nm! IiiiHl lip?n, nut il a
i . lii'.s llu'OO?tlUii* lOiiOil lim! liuhlr
ni |i;ii rini !<. iKHMilo 'Ju' fnv-.l on
. r UIOIK'. 'riic iinion iil'thr .\nti'fi
, .II ruiiuiir.j k??r ill?' pi\l'lil\Sl) ul
.,'. i\\ iw s i?il tho yuki'vd' British ;
ipi'CssiDU, ;;n 1 wilie!), liv a luilli
ni ii i>t? !\ i ur" i M i lo? i'oliipairl
"'"'I ill!", i'ullililli iliil in tin
, I ii Ml 'it ! 'j h il'il ?li-? l':i 1 M'itl lix
i i.tiii; r.? iiinl. ni:n!i? il iii"
.A 111!'.: "i" ill" iijipi'l'ssl'll ol' :ill ?
i .ions .'?il ..lim -? illili '.'tiii.?ivvalrtl j
; in lilli ri \;. ! i\ ?ni ni i o u i i ii' jilt.'
. ii in is h mit Sino iii" lim- vi \ i 1 ?
.. ir, Svlijidi illivati'iii'il ill's! rur? j
; '1 i Kilt iilUi'l.', ri ii il 11 llY
l' ml liol" Mill'; W . ?r (ilY ry\ i'll, j
iiiso ure muiM'j liic ii'i?s.l iii'oilii
' . I I lili illili illili' 1 ilfidflli - ni lli?:
. nilli whielt i ,i11 '. ' i iii?' siliilciil
. !i" i ;i-? w ii lt y\ lilil? ihi1 -.inn
nu ![-!? w nli lil," H'-nlt s itili\ Kr ;
,.1 "?l I ? ? t? iinnmiii^li's. ri lissi's. ?
,\ "\ < M lantilit'js^ \\ I'i I ! \\ .i
" i v? h'ij I? i' \i\t\v I1.!''.!' \\ I.i. ;
i- . 'i ,,..'11 . i il ;|.?. ij?ti?t lin ll \*\
. -t .. ,,'L .ti .pl\ in n:i I ii ?ii-- I? i i lu \
Kl' UP a I tin ('l)llllilOli jilli \ ?1) .
. it mankind it\yl likv I ii?' (tir:
I -tiiih.: lil. VAT ii\;V\ ;i p'iipfiali' j
lill' iii!"Hi'. , iii',- WyW si\,L'.:a'sl f
I Hill \\ Jills .ill'l L? H \ UHl't - I
hand. Ad\ if"- ruin" I?. \is
.. 1 \. thai ?ill itvifr iii" * ?nu.?.v\ j
ni'.- -u'i' 1'i'iiii! Inrinci I and,
i?Y|M . ooii'. i'is .titli' pni pii.-?".
.'? .Ii ii I m ?i. ' " .'-?? ii,?.i'llI I nil ni <
i . INiii(?rid i'liinnsi A nd ri.:Iii
. '. ia . ..t,i Kva .ni-.? ?. \\f Iiinl ,
I ii ! iori'.y^ i.i.- iir'.in'i/.'.n*. ai it I
.i i ll .: I'm' . iva I i.'i' I'IWli'l'llpjl j
lilis' Wi.io va i ..".li'\'iilliV, "-.V?
. ii pi Tali nul niantiia^l nil's i
! a innii' v. ?:.'.'>..'. and i)??'.In-i.'.'.'.?'!
i * * ? ? * ol' opcral i< a). Now \\r!
Wii 1 Vii k ? ut y ? . ?. i ,K -1 lu- i'phift ii j
!/.' 'iii-' ol Sa : . V rai r,'i ?<?< ?and I (jo !
iii' at ! n- :. 1 '.' iii \ lia I un i. ?'Hin
ill 11 \ . if . I i: .- i'll ? iud 111? Ml'
j ni't'ii ci i. t : a ?n.'.' ; ri'I j iii? ?i ?'.?i !
1.1.1(1 politi, ,(! 'Kan ur- .a." \\\
lav? Sj.?f?U? /rave jjl'le\ aill'i'S ID
n-o'", ! pln>('lv( - au'iiiiisi ami. il
:.: )ssi I ?lc lia yo rhdivssoil. Voy?)
m s union 12 t hitit, ii nd ojio which
liouhl 11 k il l i til.' ihi- eliccks ol' (?iii*
Hair : i tul loe?il si'Jjii?l hoards
villi a levi Iii))?)?' r\i'<'??!jons
villi ihr I . 1 ; j _ I, .,| Cain. h is
ilxail Iinji' wc 11 a? I a\va kriti'il to
hal souse ol' ninniv juhle, \v)J?(*}I
Icntntals thai I Iii' wi il jo jijai ico,
? r sailli1 pi i\ iji'v'i'r ;,n'l illinium
ios NV I? ici I at'?1 ? | i jo veil by i lillias
|}?ll he lllfl.al nu! ! i I ?? Ililli (III I'S
II riauiiaai. ! li MS tMii (Iiis nVsir
?<l mu? hr I. jos j ('t)iisiiininaiuil V
an i| hi' ijunu l?\ ili\ ?sion ami
?tril'e" wu lliiilk nut. lt ran
?lil N lil1 I li ?I ii.1 liV a lin i ri at'.- h i'i i|l
pliilatlpii nluiii- ?in! i tiru! -if' n;j i Iii
inniiinl?ul i?f ait\ |icr-aniiii ?irelhi'!
ili'lit ar s a l i lieu, ili lli ij>t I-f fl'*'*?
viii) If<- J-ir r'.S'i /../( r i 'at\
Gi| lilli ipi?.
?'?y. * \\'i: ljl v *' i .) ' ; . u. .1 . i i ni
nnil.l rail 'I! am. I'.sili. a \ < ; \ . ii
I I'I' \ < . i I U'_ S i 1111 i i J ; 11 ..1 '.. i 'V . : V I ls
V 1*0'j ii i IM ii j', tn I'", il lia I In. lil ii . 'I'S
iii' t li-' Ula ill,'11,
i;L.??.. " I hr Kr- i am w ill hr liana
iii ihr i au.?ilia ul' iii. liter's New .
I i il/li I I la ri -tr. ? I: 1 ). -..h-a *.
L\' 1,? \> -. ! \\:. an-, ?. a ; ?i a- 11?' li a -: I ala
Mu, i i..1 -! i ri i>: I latin I li ?IV? I S li a il
. I' lim;!'! M'-ul: al thu I 'p-Tow. i
SCSys lin..m-, and all llie New
Uni'I ns 111 thu i ll \ .
ll will hr ileli \ ei'l'il In -u'l.-a'ri
IKM'S ni live (nj ('Outs a vyeoU
l 'ill liri'- W ?III (i'll In'; I',!1. Uh V\ l|l?l
in thu I'il.s .
/'os j,i /. >'..'.'./ 1/7.' !'
t'lii- i.. a i.,-ia! ?1- livery r.iat'iliit iiill Win
int.- i ii'. ,-t. ia, th. i-i Ana .! iiill ? . i
Ili'iiVO il.-i'la >l|i'. r-.-, i\ lt -vil S IV?! lin,. \ i
t llr I'i)-: '.ii'-.- nu ll nt i liv , ,t S . I ii,- U ltU
ale il? hil'nws.
hi,uti Ni, t.- Ml tint i?nrtinn iii' tin
rilv |\inj -,.aili ..t lii.ni'l -tl'i'i'l iai-'n,',
111 LT (llii siiiiill shit'ol' th.', -i r > I In,n
I 'onliir tu A-hit \ liiVa'i l 'a i'i ?, r. s. M
I li'llil'llt
I|",U'. N*. - \i{ i'aal i'i'it',"n "i lin
itv I?.i.,P'lc,I i'll \\<v -..lilli liv tin ii.nil
?i.l. ..t' lit? ul *l n i I. ru i In- ii..,[li hy tin
. .'Uh -i-I. iii' Ihisel -ii- . t. ?ni tin- Wirst hy
lu ?a.-! stile lil' K'l'iiji -tfii '. a:ni ,...> iliVj
?i-i liy l'imper Uiver. I'arrivr, SN', t,.
. .a M thu,
?nuil' N". AH th.it |i 'Hi"i, ,-i th? I'llV
'.liljiilOi I nil lin- alli iii -nt, hy I \\\ Hutt ii
i'i'- iii'?ii'aa'l am t, lill tin- nni'lu hy (lie
"alli ,,t' I\ malaya ^.VOi'i, "a I lu ,;ut hy
In-'..a -! ,,| Kc ./ -tu 'I, ;i|,,I ..ii iii',
?i-I h\ \ Ville i Uh't (Mu'Viiii, W iii'.
...lt.. '
h.at',, N.. 1. Al! tine, (j.irtihai ni' the
it v iii.i.unl. .1 ..a tl..' -,an!'. hv thc tiiaah
M. -a' I lil/Ol -tr, rt, .ai lin nm ah hv th,
ililli -hi.' iii (alii..an -if. vt. -ai ila Wi's't
\ ilia ,.:,-! -i,|.' ,,f K'n.u a;u I, ami .-li
|V' uni hv ( '- . iii v l?iv.a-. (.'artier. I .
v Kehn. "
ll.aile. Nu i All i ititi j ii iii ha? ,'i th.
itv hinttnlt-il nu tim samt li nv th. math
iii "i l!r:?"i',h'i -tii' t. "ii th,- maali hv
iii shill li : stile hi CuUh'Uii -tv-'t. ali the
ul hy lin- \U'-| -iii.- ,'i Kite/ stl'O?li ami
nth. u.-i lu A.-'ili-i l?iv.a. l'aniar.
iisepil h. Il. ivi I,
Ih '.l'' Ni? ?. \N ;;>.;. ?h'.ll I 1'?l?
er. I'i t, r h Mwrji.ii
lh.ii!. N.. ; SViiial-. '? uto I s. Car
. r. h'ii'jilii'ii Mah.in \
lin lull 'vin.' >li?nihl h. I---. in mimi:
I In i n ia?i .? i ii* litivoly ("tliiihli'ii a.
livi'i- lii:ittil' In aili . .'. h'-r [ han. t lu ula.a
i Mian .1 --n il e li'livr, ii. 1 muli r ii"
i' iiiiishilM . . I" il'-liver inatl inall- , lu
iv I? i-s? li "" iii. I rent ih"ii:rli he mr.
? u |\i i xi i\ tu rlieiii lu he th" pilli v Iii
lear, i |y I; r i- iiina-li'il I a u -.-anl I"
i- liiniu-i u? .h-.tiiiuti i- lit Veli I" 'lu
i 'ier I |" \* ar- ah., Iuvivii.lih.il |n .iM"W
iv |" i si iii lo .. \',vu,\ae lin- e-.iil.'iil- ,,l
? I- I n i [ "in h hv ;\. \ . \\\ ',\ h.- ham!, ,I
tln in mi lin -n?, i-. ?,,n \\:> \ v.uai"!
'iv ei ..n y. In m. i liso will , . 11 ',..- I"
I'lllUii'il lu ileli ver "i rei'i'ive ii, iii mal
iih?siilo :V il.e.. |i alii ,ih.r '..h-lri't
iiN \\\\\ lilli ki li\" tii|i- i au h il?i'y t..
Ul, -- !i"l|..- ll J ll >|| the ji fri yii I nf lin
a nih., ami iil'leriiiMiil niai'- I Im post
i - . i (h- r a > a I niall;, t" impr -. upon
. lnilnl ? , I th? I ililli lr i'm i|||| ul'liinee
'nea tu? : in-.: i ti? - i r < >.?,.- |KIIU|. nts n,
iltis? ti..- i. til 'i's Iii tim hil UiiVis i.J i liiii r
-'nh in-, - ami i in -t i v, i upon win.h th? v
ty IK '? nra i i'i I.
Otiptaiu I'' I.. Mil.I.I.K, ul' ihr
>.lliel I ly h i In hbilU-'v . o a.- l.lill'K'i I
Vi l-l ?(Vi lav ?ilteiilitoi?. Iii-- re
; i i 11 - wive "? I'n oed la I he I'TM,
.;.' iliieui \ C?. ^ nniel I'il'e
?I I il al I i V, 1 hr I 11 i> ni 1 aa" nu. am I,
niuii I,m h u. Ni i I \ . \ . S). In
ibo Mission I'JVS?IN U'iian Oin nib.]
vvoro thi1 o?roinnhios uns |KTIOIMII I
.<|. by l(o\ . K. .1 A.l.niH. and i
(Voiil (llOlU.'O In i|s |nS| h'stitl'J
|?)iliv
Al iii?! (intii VIM - a i y nu ct inti of
!ho l>iMulois Union At? 2. A M. ,
!.'. Cbtiroh, hohl .m ibo "JOIII
Juno, ll.?' lol lowing ollio?is w? IT 1
I'K'ctnl to servo ibo Oitaiiiiig your;
.lamos S. Morrison, l>rvsidont.
Sainui-l J or voy, Vu'iMiroH lon* :
Isaac U. Morgan, So ero i a ry.
Uaoy.ir (iari'oiij Troufcuror.
,Sfn mi i fi;/ ?nnviiiu U'S-?lohn small
cliaiimau, William il Jenkin*',
J ob ii I JCIICII, CI our go l>. Taylor,
JainOrl llotiin r.
,SV< wit/du-Anthony \Vas'iiuglon, j
A nu's liol).
I
- - ?.j. -? : ?
8s?v io i t il.oi: Kl) st > 1 > l > i KI'S.
i'll Mii.Ksn >N s t; , Jill, i ST:? 1
Tin I'-iu'W in.; inr?>iiu:ition, in :ms\Vtii' ^|i? j
..i mi tint ii it-ii t inns in i tin- -ul j.i- |iillnlslii'i.l j
j'tll th,- I i ll? tl! nl'tlinso JMMSUIIS illl'. li Si. ll : j
I'll lol' '.lu Arl nfl'..nm.-> |>:is.s?:?i Mai'oh I
... i>n!l. ''.>l"i. .1 s.iiiii,T> wlu> s.TM- in iiw '
l uit. 1 St it. - Arm, iliuim: lin- hilt! war.
rn! wini Wrt'O 'i'll in 1 I li.un ty >'i mu y un I lie .
jn-uml .haltliry wotc Slav.-, ave imw
ont ill .! !.' I. nilli'-) Si mi-y l;??m lim lltiyi in
unlit, timi ma\ iihiahi ll'.* -ann- hy i \>.n!
..I : ju ..< .i jiajii i - ami rn I rn-', im.: I li. ni iiili? :
lU..|im l.an.l-.
I'lioso rliii liavo lillulo .'ilipliuaiinil lulim
' i ii-\i i min nt I'm' Ihijiiit.i v iiiiov, or any
. j. I,i ni ul it:l; .i njfiv liv cliitiiioil l-'lirilui''
tl, : . i. 111 ? \ < i i . i . i 11 in!..: ma! ?ni Its? io tlnir
I r;-. t.\ wi Mi..: ni K ll. I'li'Mi-ll, Ksij .
S.-.-..inl An.iin.'i i'ronsiuV I Youri mehi,
' \V - .Ul nj' i'll I >i-t ! nt i*i" t ' ?. 111111 i i i l,
1 V, n i Sannn ! I 'I' uer-oi. ni' lili - l ily,
ii |.n-. ut m.: a law linn ul Washington.
.', . lin .1 r.'i;,!.!.-, will '..IV., all no. e<sal y
'lli'ili ..i ito.II ..mi ai.! llm.-r ri liiiiin" lioilrij.V
M., un.!, i 11.. A. t ul ^T-?.
ll is m. er-s ,r y t.!,:.I paj..-!-. ?.e.<i|n'i l\
iliawn U|', : . l i iiji ni ?' -, \r.. A. c . sj)lilli'.I lu'
I s - i ul . O, ?lilli sont lr, l?S|i'l|ISlll|?i lill'li''.
|n W ?(.shinoluii, ' A .1. ltiS NM Kl!.
.M t r Sooniiil ri. I". Ilis-.ii-.i
i'aj.O j* li'iomli\ t.. thc-c claimant- jlloliso
Hi v. i il no L'S
' NoTlt'K -Tho (!nii,ioor?iiiuii ul
? tin- A M. K. Church; m Asl.c|..... wtl|
mk. j.1.1, c. tin- soCuml Siihhiith tn .luK
IST'h-- \ll [i. i-mi.-'lo-.ii in j 111 '.;i i will lilli)
A rei ilium i lal ii.o hy i Ito S ivanmili ami
('h u I. .inn |','ii\i'i):iil Tlir traill will leave
al 7 A M , ami Ki .urn al I I'. .\|
1 K.il'o enc .1..il.a ? inn , Ali r..un.l. b
H.', l'. SMALL. histor, 1
K's. A N-niiKW KiisniN. K K l>i-inYi.
Tb?' lol lo w i iii* Nli||istors WUJL'bo
[iifKonl -Wy . . K. ll. ('mn. [?cv.
Wm. M. d'lu.ma-. Ko v. li. ll.
Williams. Nov K. M (iilison, lo y.
Wm. T. Snlol?V.
vv
??;./ -"v! : ' ' -V'" v'Y
fwa&t?hX-* svV'N.t
L? TERAHY
LITKR A RY coX'Kkii?i'Cui;
TO THK RKCOF^U,
l'i .i tic.?..,- li Vaslnlii, \ \|
lina: .1. .1 \Viij.|,i, 1.1., lt,
I' I. I'u.l.u.-,
Il M l'..iic,'.. U. I'
l'i 'l 1 ll .iju-i. Iv I'
llyv. ll. I' M.irin.i.i.
w . \\ iu|.|.. r r..., .
i'..I. i;. w . \i .M-.,,'ki v
P. II. ? lail;. i'
ll ii. i:..ian-, ..
? ' I T. .1. Mini.m.
it i in. i m i. c- ,
fl?..?;. S .1 Vail.
ll.ni. l? r.. I ..m.
ld .1. . yc.ll IV??MIII,
Kev ' I.'. Vi
Ill' li H. Ill-Mill
Ui - s i: il.. ..I-..I. i:nix
.. S. Siaiiii v \\.lu .n.t.
" I', i; vVaikiiH n .i|..i
.. S. I'aiil V c.l.i.ii.
Mi-- l am.;. .1 r'-.-'ii.
Mrs. Sarai, Iv. 11. u:.;la--.
Miss A.la Ililli..ll,
.1 i nnir iVi .Inn,
li. Kiii|.)(-I Ilium i .
.1,111111 l.v ii. li.
A ll ll ? I ' .-illI i I ?I
Mi- I. il NViUitinis;,
.. M A SI. ,.[.I C,l|f)\.
1. Stunt,.II
IU?v l-.mii'N .i. .vinni*.
?. lt I. I!.,l...itv.
Sfincni ISulhl,
'. W A. I'iii,,II
l'i'iil .1 M.i,,a I.,,,,.. i."i( M. \
A. T \.i;:iu|.i M I?.
li. i. T ?i. Si?.? ...I.
W .1. VViWili. ii-,,.
W. A. Wmioii. I'.si{.
r.. u. Si'?tiis.HiUi ?.
ll..u M .,..u h Vik'ii.
\\ II n.v. A Si.
.A Sumner. M. A.
W. (\ N.M. IN.,.
I* 1,11', u . II i't'.ijM.liiii.
J. lt. I!ee?e. A. M. I>. I?.
c. il. Tli..ti.|.-.,ii. \ M (i n.
Ihm. I. f. iii'.I.-. A. \|.
Ml-. Mal.? r. SVosl.Mi ? .t . 11 >
IWvi A. N. |'r?-?M.<iit|,
ii.-v. i.. r. ivvi-v.
Mlllluti'll Mn li-,,,, , lui I;, \ \| |l |t.
POIITUY.
\- M \ <; \ M? lil VI Sti
.. Ti l i*t: ?It'av |. ip i. ' h lu.) . ? ?.t 11 .liv.
?? (i.-t .. ,.?'Ui.|...-l,..iM- I'..i in.. :
I III,- lu', :l- . lt.i.- |'...,.i.'
Tjtiil IM i-- Kt itijl.. v;a\e t.. I.,-,. :
\ n-1 t In- tMili.T. I....Mn- .ti. W .,??ar-l
? ii. iii.- ?. iiiil.ih ... I r.,, ...
I iue!,- f.,-.-Un-I..-.|. ,,,-| l.t.i .!. I,.- .,..
I il>.||jl|l lill' |l|, M.I, f fi'il ..| ;-. -I, -
v, .-I lil. ._...? . n.i ,yiir.| i.i .-,!,?-,,-i
Sill.I Ililli il.'illi.'l ? ,- I lilli' lill ;
\ lt . 1 ill?' I ?i ? V, v?il!l <lr-...|.iii_' ii.-tue.
l'i-.i|.?- .int,. I, , :. ? t iv. i v .
|i .;. - . !:.,.-<-.|. m I ?l il. |in :i.|iii,_.
titi.-I in iiilillv .-, incrla
ll-- ii -. .-n.- iiiiii'iiiiiii. p ip i i rilli ii ; :
? ? 11 an \ , I,..? ; ,.-t <?.'ii t Iii- ,i .1 \ ?
il n ri i'*. - >< al. iii in-_' (ii ,t ii-jj-i
Siuji-f ia w . ?n, I i'i- in,I sl(i'|.iis.
S,.;.l||ir I,,,,." ,-.".',,.,?
tiling '-I ?I willi -i.'lltil'- ,? e.
'"?ni i . ?'al, liv?? Siii-il m l |. .II? .
I'.i nile. ?? Iii,., un i -:..| I!,- i,.,, ;
\\ .MI.Iiiin-1\. lu 11. ji.-i|i:i I-a vi ii ir j
.'l*?ii-. m.? -I.illina, i- jim- v..u. "
'I'ii. ., .. -I...m. ?i..tl, |,u, I ?in,j .j],.,-t"i,
lilli -1 - Il ..til 11.11 I ? - !-..-? |||.- ;
' I > (?ilIii| ! II-.'? . au I ?ii u,:. \.,,i .
Ma? I I, i\?- |,i- I, ,I,"- i:, li|..,. ;
W'llV '. I ll???Illili! ?.,11 -Ul H..I I'.-M
Wlivii J .-II .li.I n.a .?I?. I ?? ?li.
\nl Mm ? ?. L'i?.-li t,,,t lilla I l a-\?-,| ('iii
lllil a illili;/ tll.li - livjioi -lill.
'II.II-. I (liiiiii, ..a. M.-1?.-at? I'.,f,....
Sellin;.;, wliiii. uni failli i?- l.lin-l.
\\ I,i'll .?.Ill?* 1?..11 I ..ll? lie u t au- ri.
'killi; li'ui^ wi' t'iiiiinii lin,I.
lint ?? illili..M- Hu- 1 ,1.;.'... l-l-.f l.|e--it,_-.
Lea?.ur ?? nil ut,-ali-ti.-.I.
'I li,i ll,1 ina ? liest?.?? Iii.uti li
lli mr ?ifls I lian tl.,,-i- ileiiicii.
' 1 * I u ? ii 1 ni 11 u 1 n i ra ? i 1 >i 1 IViini i n ir
i-i ) ni's f u . I it li * 111 (lie ?lui Uni reach
us in time I'ur iliis week i ssl io Inn
will appear in (ihr next.
i 1*1-4.1.. iiiii \ ,.i ,..,1! I*....M...-,, ,
/ /, /. Ht li ///.'/.', 117.ST.
fl' I )i>vcr. 1 io if vate, I Vi i ? li Lt li ar
i|ilit tt'tl by lim Ki-nt ('minis' jury
ol' his ..poors: ' (Vj has hoon coin
ilrinm .1 by tl 0 Verd iel of the
universal world, always 0.'{ijej/
ling kent ?iotlllt V, Delilwitre.
That .J 111 y ami t ha* ( minty in
lim sympathies ol' tito poop e two 1
is much alh'iiahal fruin th ; rest !
af the Nal ion as if they Were li
a..rt ol amil hui l in vc rn mc u I 01
k ingdmn.
In fact, tu speak tan reel ly,
Kent UiiitintV; in ?viii h is the1
Jd phill ol the State, has alvva\s.
ar,?ct?cally boloiijiod to a loreign
in i si lie, i ion. iii its rules, conduct,
uni enact mellis
Winni tho enactments ol' D?la
is are, enlighten (1 and Chyvu\uhj
Delaware, arrested a colored man
... i
I he went heal' a politic tl Ineot
tig. eveii il ii wa re iiecessaiy lo
^o tlii"Ugh lim out ul .louis moid -;
ng to buy a loaf ol bi li ild lor.
lis MI Ile ring family, the enacl
iioil ts were eidmcod only in
(iiiii Collu 1.y < Mr Na'hamel
Jrinkloy, ono ?>t mu i;ub.soi\bors
nu) mir of t he IM? s I Uni deeply ,
i'roiigcil ?'i'1/.eus ol' D, law arr.
vuis aluosled a' ('anu)en, iu Kent
!>., because b*' weat io tin' ?tolv?
n purchase ucees-ari es t'ov bis
Iinjiy, \vll\ e vin oul-ol-iioor.i po-1
iticiil ?iceling was bc\ng Imhl,
iud Law\ur Kislior (now Jmigo
.'ISIHT ol Washington,) bo'.nli
Hstrici AttoiiH'y, was ooliuod by
iola wino cinotinent, t,> pfoKo^iiti'
I jrink loy, although Irisher wita
ni? i'i' tile speakers nu j be tilica
?i?h Li ink li'y esoApod iinpris
nr.iunit, only liv s ol nu fVii>||?11 y
ni?j^b', br agi eeiien ' bol wo? n iii'.'
Ihoseoiiliii AlUnlioy ami tin1
! lld gt),
Siioii :? Conn ly, win re i n el
li ult ls (mit law) .-noli a- tins,
.vero enloroed, nullit vorv plop
.rly decid . llitit tn i i vito a color
.il man tn a private placo ?mil
?noel; ilia! i* lorod man mi the
: I Oa.il heh I nd his ia:s. was ,*W/
(tjhhsi -thal I ii" a while libi?i lo
.i?t iii) u co oreti man's Itai'iL ?iud
ns lioso, was ll'- h-TeiiM -
.bat li')" a white man r> ij irul'tilly
ind i|o?ib?l atol v .?kin a o ?I red
nah, ami lin n Cari \ lin- skin
nul Ol Inn cul lil) hurlioii.s ainu , tl
lu lint! a plaoc lo I .hi ry Munn I Kim
ibo si-jut ul uni:', was ' soil' tl ci
loiii^b'* -That the wboic devilish
iiio-urninjieuicni li) do this vofy
loud, ami lu ubi,lin S'J? nun Misti
raneen? In.- ow li worthless lile -
winn il would ?JO supposed (hiv!
Wost wm i lu- mu? i al? il iii 'KI
was .. >, ll-d?leiisc/!
ll is u ht w ul (inl ami Ci
Nat iiiu, i lint un es;s inuit uni
rniutll tl ll 11 !".s I't' I , . u , ul lint
fl ames. I ll- ir in j ;ii pol COpl ?"i!
beti' tm' ! I liiilotl. a ml I nu4) ??j ? (lull
bibi to woi'stj. .1 ij.si s-, K .ii
Cnn ii ly Dolli wai 0.
Fur tiliO !. u ;. il i ni ) c..I'S, I li
Keligiun i it 11 ii I ii has boc li Olio i
Int ; i ? ?1 ' u lin.' ebb ired ininti Iii
lau adbiiiilntoiotl, lias buen I
t.uta itli.' i lu; i bUifod man. J ii
Moody mobs ai Cuindch an
1) ?vi'i', I loI . ai Ibu h liinniin.i t
lilt' l.b'b'! ll lOli wet e til I IN I lie ft .
Still i't l? ? eiUoities nt Uriij.'iui
li i W ami uri I) tl tl ri'il '? I li
.i-vi II , \ e , i - pfeui'diUj/, Ti:
cii'ortiii n.eu ufi'L' driVoii tri)i
illi.ii luiiiiu.ii ? .tl boin os; wu i
all Uki 'i at as tho victim
iii) (juicily sn i pin?i; were lUtae!
' 'I \\ i v 11 li. t innis, ami 11 it ir liait
less n vi's |iii in jcopi?) dy.
Tho N.iiiona. LilW amt thu ,\
?tunal So Uh i'rs caine tn lu ni
Se! ve lin- ?n ai l.', ami l)ch?\\ a:
ever s neu, has hoch only lu I
i/oil'//, it. tu. iii'UI'USl i I' Law an
I iitlof, W i a Lu au .i ie ill?r < m
do a .-ainsi t hu N a? I? mil lui Ci'!
.-MU ii?ios tiy iu du i ii run jj li lu
in an and dasi ifd \ .'Mine 1 iu
in ai i.'n :. FD du.\ , I i iii ' * i >,. i ? ?
i iii V. .i i.f Illa \\ a fC Ufo m. I 11
puajt d. Th \ (/- un lin1 . lu. ni
I) U K ul i m- Slate u - lay, titi a I?,
m huir Cf holly and ouse ne.**:
I) daw?re h a s mit even I Opt st U
l lu MI in I'M ni. And Kelli ( i
Willi i s Iv a ?i o bil nun h.uk.n
io wa rt ls I In- sun.) ts looking bijiol
u sue I h a I I'il'U a jam full ?ti il t? i ul
.v i.un "l bo u t 11 ii u as wit lit)ti
(ifni ?ilid vu.d. am! darkness wa
tjiou thu laue ot i ne deep,
lol)CU, lm I'OpOul ol lite " lilaCl
ill W'S lien cu nu school law
md no school.-I loi' tailored cb il
liam, and very little fur wi; i li
mos; heneo, tim murders pt ??jr ti
Tumor's by West, where Un
intiderers went lill wliipl ni j ll s
ice lb I'Oligll :t "West" j hf)-m
l'?re pardoned and I ho pun isl
lent ru I ll it Iud hy ihe tnlcrposi
mn ul a gentlemanly (lo iv li itt
n'ujile) ami tende? ht ai led Ubv
mor.
This Wost onlrage in all it:
hasus- atlitcU. murder, mulila
?un, sk i o ililli, ur ri ?st feigned in
tully, soll-debmse plea. jurs
erdict, ami all, is lliorol'oro onl\
lie uu lg rota iii nf (hat dc y ?list]
atc anti satttuic spirit -Vilich Inn
eon noised by the ? minty, and
i sonic sense, hy the State, in
ie vears jiblie by They sowed
ie wind -ihey are now rea pill
ie whirlwind. 15til it will not
op (lioro. This 'West' iicq tire
il, other . Wcsls' will rise lip te
ok other ?ind las the world
itiinate.K,) ibiiVo valuilbl'i lives,
lt ?I each man shall ?hecome his
vu lau and. lt.? administrator,
id blond which wiil he denian
K I sv ?ll he ?yi von, ju 0V no
17.
Thc decisions ol' the Cum ts t I'
Delaware :ii'u ii I read y ln\ui?hi
into ridicule; colored men ami
white men, loo, icol th? t justin?
cannot he had-and while wc uro
no alu cm ist, wu shudder to think
ol the results likely ld a?'i sc IVoiii
this ooueatmiulhn 'ol' Cf ?nie.
vdiicll has auai :i hm nd prolce'iotl
ami justi <uitinti in the thrice
infamous decision ol ihe West
jill V. ,f>*
Wvst ..md ()U\vs\ Pam*!) Mcili
Vhn1. .< r"i .,.! .. I.. li,riu..,.'(,,,? ii |i?|ii'iy \>K*
i , . ' .. I '/'?.'?/.. lol l'\-|n-|vi.i. CHI -'
.|i|i:lli.>ll, |l|'?>?!?IV Sit"!? I I lie. lilli. Ul--, ..Al
i ii I ill .!- i m.'. 'lui I. ls .1 Lio-i;, .Sion.i.iii
,ni lt..wy!-; \-?. y.'iiu iii.i.i.^io lui; it rf /;-'.'/..
i?. ..-*" . >'?'
&7J.0O hiacU Week
\ ._...> 11 uil.-.l i-,i'i \ ?lieh'. Ilii-ilii'-- -tri.liv
I.-:il iii'.1.'. I' ll li.'iil:?i - In-.-. A-lln-.- .1.
VVOK'i'll \ I II Si I., ni'-. SI..;
The Republic Of Liberia.
ria pt a i II ll. W. Seliufeidl
rcunnai iliiiL,' I ni' oil finies
steamship ii- yn\oth, reports to
ihr Navy Pepar Imunt his visit
I {i tin' i d' en i ?I ic ul' Li he | ia, in
which he sa \ s :
'I !.'.:?. |itis peni ii" A nii'i'ii'ilii III:I|I ol' Wai'
lu....' ii I Si.S . Mur a I I I val (li? r> I'.ii-, wa-;
jUitlt uii' N ji-rt. 'l ;<iiil .. niiilyiii;.: Tili' hil..' ?
lilias ?iv.rmi.ah Alurrican in l'.-. ?irj,
yet illili liiii'l timm-1 v- .it j.UM ul hriir.i
, ..'lu.iln -Ina in mu? i in uui-i .ili. il hy
ihr i'Vi'f i'iiMe:islii!_' i'Xlensiini ol' Ihilisii
1 jjnwei '??i". ilii.?:i'ii:isl, I'iiil lln'v l.rl (linn
si'U l'? -M?.MM.a V> ill - ll\ Vl'ilK III. ?l r III I Jill-.
i Iv tu Kin ihr ii.un-.1 at' Hrin.-li (?II ti i ;i I,
? Itt it 11 11^ LT ,1(1*1 in. >r. ? In ill.' -H'rl'ulli ililli
wrl: l.-i'i/ iii" tili- AiMi't'it'iill'AiVii'ill)
I{. (milli.- titan lill! iSlahlishiiiciil nj' -tram
I . ..itt minali.ai Iielwveil it ami tho litiitlli'i
, (..mil i v : a ri.iiiK'i'tlilli thu- -n-tahu'l
ttl lilli IliiVC '.'.ll illllUU Ililli |l( III ill" ll) Hil lilli'
|iiilitiViil aii'l iNiiiiitii'ivial iit'tvssi i - lia i
1 nvalr ?li .r illili'.: iil'i'ilinl I" I!, j ? i'i i'J :.
' ..f tiii-. ..unin ; i<>r i am hilly ruiiviii.I
i ilia. ?intuirla1 hu, with a lu- . lat.' in ti :
, iif c. [.ii..I. i- all illili i- !.? i\ ii .?'ii:i-.| (ii
|,!a. " hil..-l ia itp.ni a lu i luain iit IhUliii*? ,,i .1
ti. iusiliv an in r.-as ii? pr., j , iil\
Tlii- \"ini-j nat ii.n, u-ak lr. \iitn .- I'hs
i Lilil? ,iiil| min ritalin-, i.- i - ? litijiih ?ll
A lia I ir ii: ulllpnst np. ll ? liv ti. i l , l- i t"
I iii lal i.-ll). lani il iii Se I N ijj?' Un ilii- M.'-aiut
i III.- I' -l'iiir.' i ar- ni tlir ^Inii'lii'Uli pruplc.
; lt i> .sit liti'v'lliij? ilutiilisl a tli.'U-ainl liilvci'f-i!
i ir-ian-! un-- i-.nii.rain ?. ami |."\ri'lv willi
' in. I,.- tin niau truth wi|hum ami yV? it
ii pl ?il?i*s Inaei'i'lv' IV? Mi i H- hm littlr priviito
>\ llij'ii! li y ; ..ml n>> ?j lill ?j je ii ii I
l? I M 'I iii -i *. -1 n - ai pr. sn 11 |ii.litua|l\ ljuii'i.
, P: i-M.-n! Unhrl't.s, \\ ?ilise li-I'lh iii' iilTn'O trill
? . i I . i ? - in Mas n.M. li.i- liccu minimini,
.il. i Will pl'iiliahly hr IV-rk'rlr.l I alli in
ti i n, .! t! .a ll,.- i . ..plr iif hil,, i ia ; rr IVlill n
inti their atti'ii!iiiii iii iij/liriiltiirr. willi
' '.. . ?! n.'iiiits 'Th It i'tilta \.f ihe .--il ix
i \ ml .ju.-- i ? 111 \u i>.\| li.iiii.' ? ari v,
. ...'.. .lii'U-.l !.;. ?1,.- Vi,-iili.|il iitiii -iili' ! tin .-.'li
IhiSSii iiiiilUlA la- |'.i-| |i-Ililli.,I I.. Mun.
..livia, :ii|i| i. ju.ri- th\iii'.-il'k|\ iif tili' lar;.'
liii?l l'ai n -"Un'-s ul'tli it di-lrivi.
h-In.-.ii i. n i- in ra : hr ;i liiuni-liiiu
c..mUti ill I]ii" lli(> want >>t? in. an-, hill lli. ir
i :.? ...I ii li li I .-iii \r th- I I liri r ;- ;.iv
ill li'? O?.lt! >1.'-ir,' ...II th" j>ait> iii' lin
I.ah.ni inv- e. ar.nut.' louiwli'ilijc ;.!ii |.>
ii. I va arr i>. yiiiiils rivill^Uiaii.
Ail, r.in inti'i'val ul"IWi'iili -is v ar- -im ..
I I lu .?I \ is t. (I '' I.I??O* Vii. I .1.. H..) timi iis
llUii'll jtrnjrivSS ils I lllipi'.l I'"!!', Lilt lliriv
uri.! nii I'viiU'iii-is iii' e. :iur.'.--i"ii
l';v-i'l-ni I, ih.-rt- rnl.-riaia-' I lin- iilliivrs
.-I ihr l;'l\liiiailll alni )ii\-,h Twii ,,| ihr
rx rrsii|riit.s ami ||l>' liii'llihrrs ul' ihr
i'ahiii.-i vvi'i'i'pt\\st>nt at ihr iliiiiirr 'jivni
tu ti- iij .Vu . ami l i - P.uhrr^. ??.?J.
l'r..in iii.' \. ? Vori; Uli il j lim.--.
An advancing Dmgt?i\
lt nins! now he adinjMod thain
tliseasc resuiuhlin^ malirminl clio
lera has heen l'or somtt linn slcatl
ilVs j die iii i ii. jj iuir thVvai I] and east-,
ward fro'll New Orleans. Its raya
pus in that city were serious.bo'th
Nash villeand Memphis have heen
ala) nuil./, the disease showing the
fatalily il' not all tlc symptoms ot'
the dreaded Asiatic tyji) . The
malady- I'nr it cannot yet wit lt
trill li he cal hal an epidemic-has
imit.f yeceuUy reached Oiitchir.ati
an! \Vasli\iigtt \\, anti il is rescan
hie to ?viler th.ti ii will apjiear in
tulles still /'nrlhvi ?aat which pre
sent l'a V ora hie en nJ it lo us lui its
prop; gatmh i!\is<en :e ol'tlns
tlisetise, and the sioiiL-i-v that it
may hecniue a lld epidemic are liol
ilonied hy the hvst-iulointcti phy
iieia Sj nor hy the health author
ities L'cherally in some ol' i ! io
[laces wiiCTti it hil? appeared, hut

xml | txt