OCR Interpretation


South Carolina leader. (Charleston, S.C.) 1865-18??, November 25, 1865, Image 2

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025783/1865-11-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

rl?*j JL Iii Jr:. 1} ?"J .i. i.
CHARLESTON, S. C..
^ntui'cl.iv, JNov. 25, 1S65.
ArtHoni/.l'.D Act NTS : \Ullllllll l'?a ri, l'itlll l'oliisclt,
finn m-' I.. Iliiiiiclt, ni Chin lesion ; \Yin. li. Na-li,
O'tiiuitiia i Demi l'iell. y, Imsum, Mass.; ?tiiv. A.
Wild.ile. Savannah.
I u i i .JJ AIM R ci ii ?'C nhtiiliicti ?it ilic s to ron nf T. W.
Cm tinco, cul HIT nf Ut tu letta ilinl I lix: in 111 SUctls;
r.nil ?t Simon? & l'ciuit, 31 ni kc t Mn ct, opposite
Ausbin
Tho Stute Convention.
Thc cul ic i people ol' tlic Sute have be?ii
hohlilti: a Convention in il.:- cry. i ' i lej> n t.t?
Jl.iVc illi.il III (.>?.?! t linn, lill JH.lt.-. ill' lilt- Stilt?'.
K"?i>l<itittiis til' uiipoi Ntl.ci- I .-. vc IHIII ju, - ? ut
mi. mu? tli-eii-.-i tl \v ii ti cu liiitit-.-K timi ciinilnr.
lt is lite liist (.'uti wu i mu nt int* kimi ever n-.
win li I'd hire, atitl it would not bu true loony
lhitt tl? business lins been transuded with that
parliamentary precision which characterizes
deliberative assemblies ; but ihc -peeehes wi.nb
have bi tm mail', by thu nit ililli i - n? iii; Hit' tlit'
fe lent ii'.-t-lti'iuti.-, hu vi.1 ali linn tliseicci, pr'?e
tica!, (ind it tn p?.-t i-tl \t itli iiiuiUtiiiiiiii, lt- j ? i ?j -
KCiitativu nu n have hetti hele, ami -cut meuts j
hil ye been untied lur iii miuniec ol' uiiytbint: J
ci.uihituiig ti (int u Sit ii I h C util ititi Convention
bi l'or... Ami the world ?till i i cognize i lit* iirO- '
cecdiiigs a- tho gtumh-st i .xliinttiou ul' progress* j
?ve ui as tv ireh the Stine lia- i i-i i killin ii.
Tit? evening -cs-i"ii- I ave bet ii cm wiled n ?tit J
spectators, mu? ??ri. tii tin I. tit im ni (iievuiiid Ziuu>
Church stein? I.kt li lo Inti mic us th milted M nb ;
thu liistiin ni' thc ti io-;nii,:i il Glitte bi' Suiitli
Cm mina, tis 1-iiiieiiil Hail is ?.VItli Mic histihy ul ]
Massachusetts. I'lhqiici t nial j an lotie spciches
Intvc almumle.l. Wi.-iUitii ami statc-ihaii-liiji pre
vailed. Til? prospcr'ty un,! ttttitrc perpetuity oi'
tin; nation ba? lui ti considered a- blent ?tied with
tlio interest ol'lin- people. 'Ibo ''iicgtu code " iii'
the Legislature lins lieeii repudiated, uiitl equali
ty before tm' iuw iKm.unir.I.
di meium ?ul io Congress bas been prepared,
which a-ks thai lull justice may la- dunc iln-ni j
A I'etir.mt io m. Sinti.? lA-gial?tiiiv, an Aili!litis
tn ttii' I*, ow li? ol tlic State, und ti 1>> elm ininti
ol li ghts. These ilucninetiis aie worthy tile
Cniisidciiilitiu nt" every lover ot' Iii.- cnn il try.
They will coimmiml thc respect ot' ci'vilizitl
people everyvt here, and wm ibo iiiluiir.itiru ul
liberty hiving Atm t temi-. Tiny Meit; pu ti .-cd
by thc Convention tiiii la o l'or insertion, b?t
Will appear next Week.
?lonry Wavci Eoochor.
The man ivhose n.mic heud? this litttcle tr1*
uttered many noble words l'or I iced oin, nt u j
time winn it reijiiiretl a bi II vc tuan sn tn tin
We have alway- iiiltnued hi? independence u
wt? hiiw rogrci hi- cirmioii. Ile pleached a dis
course Hillie tvieli.-. Mince ul I'lytiioU'h Ubtiicb.
llrnoklyii, N. Y , not exact h ni hurmnny with
rumie ul I.:- pri'Vious iiit-htiuiioiis. Tin- C?i|i{ier
he.nl j) ipt t.- of lb- Nor lt ?.i'ti-.tl lum for II ami
thc secession jm.-'f-l- ..i tt is.i. .--i..
th'it be btitl seen iT.c . inn - ul bi- nay and wr.- ? ?
(teustble ul just. Mr. li i cie r ?aw uti Int: ni in :
bciiiL? cnmpliinenteil by rebels ia ii . I Illinois, tm
his friends iltil uiiil waif grieved at ii.
ile ri'i-ciily linnie another speech at the fjini- i
per Insum?'-, X. tv Y.uk. in which be saul thai j
" the Southern SHI'- - ure Btmtist as really in :
? support ihe Feil 'Hil (?iiVerillhellt a- the N'tnth- ,
rr:; StaUi.." lt rei ?ii.- iliipnssible fm Mr. j
IJ?echef mi! 111 lui v?* k ii ? vt it better. In Charles- .'
on lu-iiny Un- proportion ol' Sec ssiiiiiist- i
gi tiu-.r i han xviii ii ihe Scco-suui inilii.e ?ii
lir.-i pt-- tl. Ae. l th" proportion will continue j
to lliere-t-.! sii Ililli? ?is nie? "I" Mr. Met ebel's |
Stamp cmitinuc in make overtures tu relu i-.
Awaiti, he -av- : ?? We nni-t nut n-k the
Soiitherrie'rs to civ.- np their c.mvieM.ms sinipli
hecius- the fortunes ?if iv ur hiivo jiiine ??*tn?i
th.-tn." Their convictions ure thut they bini u
right tn secede, bu' wu must mn a.-lt them tn
jiivi' up '.bi ir conviction*. We it k that Mr.
Beecher un i the Si ees-i.mi-t- nive np their
rai it y ic ti? i ti s upan this subj et, because thu
jildiiiivmt of ii.ul bas {?ot??' ll^iliii-t tlu-m.
A rhissioniiry, lulim iou minni'' tin- ebbir?-?! \
peuple hi re, upon n ailin- tin- rei'cnt speech ve. |
have Hlltiiletl tn, gu vc? us-bis iipiliiiiu ililli it wits |
tune fur Mr. lJ'-e?l'.er io 1*111111' lOrwurd fur jiruy
crai um! lhere ure ilmtisiuids nf bi- colin eil
fr'n-nds here "hu would piny In milly for bim.
"While the lu nip nf life buhls on'. *o Inn ti, eft."
Or.ni) News.- The Cittisiniti chinches r-.f tie
North have iieeii tin- be-- idlii-- ul' 'lu- CJ?iyOtii
mi nt dbi iii? rh- late ?hivcholder.-' r.-ln?limn, mui
they an- now lei list nllt. > Ui n nahliiiiis re
cnrtstrnetiiui. We seo by I i-t ? eek'.* N'. w
York '. Chri-ti'iii Ailviieiite" tba' tie Mis-iOii
arv Society of the Mi thndis: K. Churi'h, m
tirolr iiiiniiiil -. --inn tm the li l. tn- tint, lullt
uli ve io the rel'tiiiiiis it nut? nf this section iii
ibo eulin ty. l ave ?eni inti-ly nppriiprinict!
three binidreil ihoiis.'iml (lulbir- to be expended
in tilt? Southern Sniff- the ensiling )1i-nr.
T-vimty tlmii-iu I iliillurs i- tn be jtsetl io 1 (In
cite prmnisiii? colorerl yoting tuen in tin- South
for 'bc ministry. This is ii liiilile exnmpie ul
generous nhl, which wc believe nil.er Christian
den omi uni iii rn nt the Ninth will follow, thereby
gi. ttii'the best kimi of evidence tn thc wm lil
that they hhve b"cn sinccic in their devotion in
the entibe nf the oppressed.
THU Cn I I. n II KN*. - Hy request nf ?Gericrnl
Saxioti, lin; pureiiis mid chil'liiMl nf the fu id
ffi n of this city iisseinhleil nt Zuni Church mi
Ttuir-'liiy ufii riioiit:. The Church was well
tilled. O.'iicrul Sn x inn addressed the irieetiiiii
lipon lite iiiipoitniiei! of 1 diictlion, nm) urjtifl
the parents io stud their children tu thc public
B'jh nols.
Mr. Ferait?toji, from Emilatul, mad" n slnuf
address, followed hv Mr. Tomlin-nti. Th
**>,?,*
childten enlivened the nccii-inn by sin|?iut. ?ev
eriil jmpubir hoiigr. Ueiiedictioii by Huben
Puneun,
Dil. H. A- Bo-r.MAt*., .<- "di be seen hy nd
vertjfieme.n, Ins cmiiiii'-uced the practice of iiietli
Ointi lo this city, lt is uniieberMiiiy tu suv more
.hun in Addition 10 th? fact, that be has served
na ?urgent, io the army, he is also it regular
JJ ra'.In,.; 13 0f thc Munie Medical Cullegv.
STATE COM KVIIOX.
Colored Tcuple in Council.
ZION CHURCH ROCKED1' AS THE
CRADLE OF THE FREE.
Reconstruction Begun.
LIBERTY ARD UNION*, NOW D
FOREVER?
[RcroUTEII F R TH it Lu.xnnit ]
MONI? A V .
A Sure Coi vcuti-.n ,,f iii,? inilercd pennie
i. l South ''ni..lint u-?ein!ilcit it Znin Church.
1 iii tiii's eily, NJ len o'eUiek mi Mnmliiv, the 'JOili
in.Vuiit. The nt'cmltinc c of tlch-iintps ivnii
fuir, n Imec mimbi r nt tim district-* tn in? Fully
ii jiri hertiii. Tito ohject of thu Oonv? titian in
tr? bike in tin consideration the various questions
looking ruthe elevation mir) Imjuovemtiit ol'
h.- eiititlittou ot the fmtlimII, ni a civil .uni
ettiie.iiiomil point ?if view.
The Xiiiki vi ll' ion wii> i. ti pm 'ai i' y blgiiliized
hy ea I lint: Mr. Timm is M. I lulim s io the chair,
mid appointing Mt. John L". l).>v.iin v Secie
?ury.
On motion nf Mr? K 0.1) L-irgo. ii committee
un et eili ntii'L iv'i>? iipjio nteil, coii-Ut?in; iii
M--r-. ii. C 1) Lune. W. ll. Nii-h, P. ur L.
Miller. A '?'. IbijftiT. sud l'm I l'un-, M. Tili'
coiniiii'tee minn tltaN li uic.-?i nti-d their reptil t.
wi ?eli ?a. adopted.
Ir iv.i- moved hy Mr. A. . H. m-i'i uml c.ir
ii. J, ilt ii a euiiiniittee ol' Hie iii) appointed lo
an.-.114e ti p. timmi ot ot'jHuir.ntion. Hie foi
Inn Iii"; ll. 1< gute.? litte appointed lo lUtl.pO?C
ihai c.um.ut. t : M I SM ?. Hausier, Wime, Hiit
ney, Wright moi Kim.
Ii U I- moved hi \ii 1) Lnigeth.it the froh:
Seilt? un lill liglil ?lid I. ft ot the Pu Mildil lie
H Pp 1 'i pi tit teil to the visiting cd iu} lin ti--C?i
rieil. O i m orion ot th, mme, (.'api. t_' S H.
'.Villi, i f lite I". S. Anni, vin- invited toa sent |
ujiiiit i he Hour.
The report of tin* committee on the penna- i
tient orgmiix ition wai? rect-iveil mu? ?tlopt d.
1'. ivas 1 liri, tnovetl that ? cotuniitti.'v of rive ?
he appointed to cotttluet the diction of [urina- |
neut oliieers for ti t- Couvi i.tion.
The folio wing gt iii temen ?cn- appointed to I
tromp?se thai cotuini; tee, vir.. M. >?r> Dclarg.-, j
DiSviliuV, l'liiliM'tl. Milli r ami KM? etti, 'lin
l'im?Ut illee pioeet tieil to the iti.-ehnre.i' ot thru
doty. ttitU thc ?lection resulttil p- lollow- : Fot ,
Pi. ?i l. nt, Tl.os M H..I.ne?: Vu e Prc??d. hi. i
j?ic.ih Mill?, J J Wiight W M Simons ; lot j
-eeleinlies, J (J De? v. 1 my. A J Kun>iei HU I !
15 1} U iiiii y.
A ('..mn im e "f Finalice wart appointed, con
.|.?!?iiy ot (Messrs* l'oin.-elt. Hoi.un: ni.il Hart.
Ii un- univ, o' anti eau ii tl. lfca\M-j. M K De
li tl ey iii* iiii' U S A I.'.'iv, be lu'W'il io ti ?-. at tm
.lie tl. tu. vi hit I. e. nit. sj 1 t M ki-.-w h i g. il m a
cw, piont, o, Miali i ppi o| i tate I tt). ai i kri.
O. i.>.w..jtii? tua; ti t tutu r? vire ??
... int. tl a ft ti.ti.it e On i ?.i. -, ?iv: kl. ..t- S a ?h,
Jnumphu. ?lt..iii". 15 I H at ri-and J j Wrijrht.
Oil motton :-. eumniittee m. \i ?11 Tail bii?iinei.
it Mn Conj.tri.m w*? .jtpiiitiied. i'oii-ioitug ni
M..--r-. li I II<?, Wit^hi, Oiiienut, Ns.-h, Hu? til j
Mi Pl <?i *..n and Davie.
J. I'i iic-s and J . F rei litan wiri- eleen ii deni j
k< > pi r - ; ? t.tl Jul o li: on it, ?1 1 ai an I-nt- a ru ?.
On uniiioti. the Convention adjourned, to meet
IO o'clock to iuuiiw.v ( I* .1 sdtiyj morning.
T I* K S I ? A V .
Thc fur.vrntion nut. aceimling to adj.H rn
nu nt coil d 10 uni r he the 1're-ident. : 1. I
iip.ut.il with jtsier hy ilia HIT. E. .1. Adams,
The minute- ot ycsteic?ay wire 11 a,I uni! n 1.
lirnutl.
On motion of.Mr. Ib T.flrjrp. .Indee Cliailt
t.'uitii y . f l.t will. altos., ?es imiitd tot* ?int
npo H r e floor, illili li i HUI it >\ he ni-koti? 1? dg>d
11 a ie?' brill", lui ?fIl-tirhtd. n mai ks. Ile
-pol e of tlc Convention h Id in M. Luke's
( 'Irnich on the Tilt ol' .1 tine last, ami ol' th ri so
lutions thin passed, ami thc firovioional State
Committee then uppninttd. Ile also gave un iie-i
count ot l i? inti rv ie?' with President Johnson,
on his return to the North, last June. The Pre
sident ns-urcd him that neill.1 r < louerai C.?more,
(o in nil Hatch, liur (iclierai Gurney had any
authority to lotmin ilie people fritni holding po
lil?01 il eon veniions. yu ovidi tl 1I1.11 they were the
cause ol'no distill bailee nnmng the pitipi?, mid
that all re.-irie.ii.i s rm political meetings should
he at once removed.
Ile was gimil'i tl lo meet this Cnn vent inn of
ike colored people ol Simili Caroliiift, and hoped
that sitniltir Cuni entions would he held from
lime to time (iii tl.e colon il men hail ?cctircd a!!
i ! cir i i.- lu.-, civil mid political, which were en
joyed hy while men lie hoped that ihc proceed
ings would he 1 hm nett-iizcd hy such sobriety,
uoml sense, and moderation na would secure fdr
lin- colored nu ti lin- n ?p< el HI.tl admiration ol' the
ni ile pt opie ol' the South, as ?ell :i? of the
Vorth. Ile urged the importance ol coiie?i.liing
thc giuut will ot' the di m i ant race, and nf
a \ nilling ci ci y tl. i ug cali ulah d to nit up un., i m I
feelings li?livi-eh ti e two races.
; Mr. J. J. Wright of Hi'Miifnrl n ported the fol
lowing rules fer the goveriim?nt of the Conven
tion.
There shall he 'wo regular sessions <lnilThe
morning session will comnieiicc at 'jj o'e ot.-k.
mid iidjiiui tl al .'5 o'clock, p. ii Onc-thiid ol tl 0
enrolled nuinhers present shall roust it ute a liiis|.
ness (Himun}- Nu llieiiiher sliall leave the Con
vention during lin- sittings without pi rtnissioi;
limn the President ; and no member .?hall he re
cognized, or motion received before the Cdiiyoii?
lion, unless the speaker or mover is. al lite lime,
I wi.bin the har I lin-Coiiveillion. No nii-inl.t r
I ?halt he allowed tosjienk minc than twice upi MI
thc -time ijuestion, linlc.-S by special cmi.-eiit ttl
I the Conveniitin. ami not longer than len ininute
I Mu- first, and live minutes lin- second lime. Ma
!ihia-' Manual or MeElegiii's Huies shall govt ru
! tl.e prut ceilings ol' the < 'onvetitioti in all cases
for which p- tivisions are not herein stilted.
On uml ion ol Mr. l?nus?er, ilie reporters of thc
pros were ullowed seats on thc floor ol' the
liouie. '
On motion of Mr. J. J. Wright, it was ordertd
(hut all hu-incss ot' the Convention intended lo
leonie I e ure thc "flusiness Committee -?I nil bo
1 ti. .1 read bc.oro lUaVbouee.
Tl ic lol low inp i cpi ul ol'iho I \ ?sJ?HK*?^S^
: injin-c wa- ic.nl In- t..c n:.n; m.m.
Whori'US I.Howled m is power. iu?^Br,%*ftS:'
caled ?uni hlteliicclil pinpin i ill lldlllJtjBlOWjl
in. nor it ilmc I rn, limul cm. thcivliiiv, n?^
tdsi'lrril: Ti ni wc will insist nptii^H^e&^'i
i lithtishuicht of eoinl %ti.nuls Tor llnj TWffSjBn
[education ol our cl.?lilli n throughout tfW0.??
! ami timi io iliis ciul wc w'll tom ri I ni I :-'
tit mir nu un-, mil w ill un nt sib ai il l\^-8?i
i forward I'vnn lili ans rnlcitlntcd' Ut ?li-viiHBs|i|
I tl c ililli" "'ul poeiiiotl ot an cnli^ntctBpScS
Christian i icol ile. Jfim/Xk
lit sain J i That wo stilcuiuh* urge iliHaBef ?
j uiul gnniiliiuis ul ile Minni; 'mu? ri-imlMLyB
linn, liv Hu- sail iccolli'taioli ul mir lorri T ICJM
inner ami digi lila I ion in il,o past, mal liv "fj
luigi.t ami ilifcpj ?jin hopes ill ll e tilt tl 11', lil )?F
! iliai schools ure at univ v-iu i'.islu il in et>t
.neisililroilooil; mui. ?lieu so established, in pi
lo ii thai every chilli ul pro|K'r ngv in kept a
, regular attendance at t .e ililli'.
li .di' ./ : I' at wc appreciate with lu-u?
nvcitlnwit i; with e.mtinuk? ||U. nobie niel ?.*.
j ijiiiTiUeiiiir apiri*, manilc-U'd hy the viirmu* pH'
anthropic alni Christian;i?<oi I'liion*bf tliu San
lin providing teaelinrs ntirl establishing selim*
j ittnniVg us. ami I lint we ran only host testifv sui
graii mle hi I.?utiilj'couperait'lg with ihciii i
I heir gi eli I w ork ol' lou-?uni lutiuaniiy.
Mr. De I .ai go hloVi'il thin thu con-idcralimpt
j lliese resoltitioiis ho pu-ipoimd until l2o'cfrk
tommi row, wi.ich wa? m ni il. ii il.
Mr. Maxi ci nuivcil licit all ivsolniioii - broijht
I liijiore ilic house shoulil l.e m.l twice hi'l'moiie
I Huai vole on tiuir pas.-s.?? wt* uki n. I pon.! e
I atlopiion. qu'ie a spiriieil ile'.an- ipriinL' iip,?ji'h
I wits p.trticip ited in by Mes.rt. It*. C. \)tt*-m ,
jot' Olia I-simi. .J. .J VTriglii, ul' ll. aiifon? ./. A
j Che-nut, ot' Cain len. ami Mr. Hausier, ut'.fl.arles
nm
j Slr. DcTatrgo Again, un ihe fm' ol'il llu-i
I ne-s (anntuiitee. pri'setilcil a sceouil -ci .' rost?
huit?n-- nu ciliication, winch roeeivetl tm ret'l
?ups. anil, aller sonic ilcha tc mi inntun ?iey
were adopted,
j Major Ih'huiey. of tho l\ S. Anni, ?ts in
vile.I to ?iililress i lio Cniivcntio?, wiieretjiui.
after simie coil vt r-at ililli I explanation I tween
thc dist inguished visitor ami Mr. Del.ii?c; nu
ihe part of the Ciiarjc.iti II delegation. -- i pm
e.e'lcil to deliver an i'liiijlteiii aili) lillie; H'1
dress, which wa? lisle uti) to with wrapt ail ny
ilil il ?it tent ina. H.- enforced ihe subject if ?'du
eatio willi gr??t force ami power : am) dviscil
lim col.n- .1 p-opie io bs arti vu, bm H lin an? ciiii
ci?'tatorv. an t ia in ilea! ihstiny would ?..?.. tile
problem. Ile was freijiieiilly ami louill* alpUtiil
e.l, ami dosed aim.I a tiona .! cheer- which
brought iloivn the house. He is iii?* P.a.mk
Henry of bis race in thia, ibu ?ucouil nroliitiou
fm- ihe rights of the co lin ed mm
Capt. Wall, C. S Ara,, wis .ital cajeil mit.
ami rt'.p m Ie l ia ? liva'./,..?ii rile I, ami tr iebe 1
s peed 11 He ijoiiiiiielcil cilum.---', li.-n .-s. ait-l
in..deration. 1>>? limning ra- t. Tr.u k t e hue of
iluty. Work lin- tim elevation ut' ?..ur |?iee, but
iln it within legitimate Inmiuls. AcnTi your
s-.ives, like men whu iles nc tu bc frei* D >y ?u*
.1 ny I" niur-elve.-. jbin' (?mi. ami y . i .. : r country
aral all will be right in the i ntl.
On motion. Major Delaney ami Ciip'a?h Wai
were ejected ..honorary mi in hers nf tin) Conven
Mr. lh-I,:tr,'i', limn thc Cnininiltec on (.'re.b u
liiiUi reported lae arrival ul' deli ga.ies from Ivb
-to ?li.(i June- l-l not. I'., it il. lieut ml- Wi I
ev s min- I. ?u l f.mini Corn et, an I ilj?ti naine
. nu u i i "ti tin- nil-. v *
lite Convention, on m-ition, itv ll ?dj mrii-'
to meei ugnttt nu Wi! Juistlitr inOt'ti;iig n I'
...dock .
T11E KV KS ! NT, KN IKK l'A I N M KN i
''Vite IP^'I lar -e??ion nf tin- V. m T.mtimi. ? hie)
a e..flinn 'o 'hr ml-? ?.Inptfut, slionill h-n
. .ouyen il at 5 o'elocli ll.i? e?imin-.% kin-lli ?/ i i
p! iee ta a vrry pl ra ?a it tu 1 ai ? . . *"''t
. ml tittcll ctn d ettt-f? II.unta1. Ttie ilT.ii ai
nit'-n up tn i.-is' tn il If tuw 'he i-Xji ic- .
th - C.uiTi-n'ioti ami ticket o' . 1-ui. ?ci
-nil? 2 > u -11 * -. I'tt . -nii-i'Ol- h ill. tuebi.llii
th g.? Herb's, w r.- rt.. .1 m uv t? .? in s! ?.! *
enif hour, ?tut " sli . ' tr im rrt .- ? mair . _.<
bli." fti- di ir.n- nf .-note vt i fe nm t..
.oft? n.-ninl a -ktltul t mui iit-; ..'it-i il thc liiii
mi: m lo-1 j ..I - A cet -..n n.I-, tn w Im 1. all heir
awiirdeil the ttiliute nf a m! ititi r -pnu?. ,
The eXi-rei-e- of the erriiitiu un' beg un I
call liji nil thc pllttnrill, .bide. Co ti ley, nt I.-ui
pl, Ms-'. Ile t- ? li' 'Tel ni i 11 ti -1.1 iarde I
pilli-, mid w ?- Juil^e Aitr.l.;-aie on C. m.tie ,! .
D.thtureii'r. r-tiiiT. H.- tntile . pb a-ii?ti, pin
.ml pinetieal -pc eli, ?hieb was fully upprei
id d and beatttl v rtulnr-iil by ' be .111(1 n nee.
aa- pistil ni pciri.'ive llitt io In.- il' rotloli to I
.sn , In- bud mn in gie? tul thc p.i-.-iii^ i'Vi tit.
he pulttteal atirld for tia bt-t deciiilfi
Aft.-T a -.inin?; iiiti-ilmle Ironi tin- baiul, M
?or 1) -'iiiti y wt- ?II trm| her. 1 io 'be aiidiemre.
H.- iiiade one nf his hip|in*-t i rTiir's, rind tl
i- -aline, a -jjuod d. -tl, ?v?lrli they ne ?ll luipi
He eon.pict, iy chiiriiieii ?iul caiticd ?wiij i
crowded and eager iiitiliioiy III une ni
p nt il till ?lld pa--lnti.'te ?pp-Ills. We util I
11 untre even ntl atti mpt at ti -ketch ul tuc .V
jm'- speech. Wi- ?util.I nut du bim justice
.lulv they vvhu beard ami fill it cnn pinpi
ippreeinie it. lie dw. it nu discipline und o
(henel' In the btw.*, lilli) slliiV/eil w hut lau) Iii
uccotiiplishi'd by n b?t h ii: the Ciiineaii V
and in the late remlu:.,m.
Uer. Ri J, A'buii- wis then niinoiiiit'ed, t
made nil admirable speech in Us way. ||c ;
pleasant sp. akn. anil nins upon thc nt:t tit
..f bi- nuilb-tire a - be jiniiti c----.s. fits ierisi
tug i- sound nml logical, iUid l.e is mu di-po
n utidei ruine th'- lighter tirares of pupi
ortitory. ll- lut--u culnviieil ni lint, M hie li
hus improved bj ira v. 1 H r ? ? 1 ob?? rvittioii.
tri- o.ingle.I vvttb the nt'ivc Afrit'iiti upon
native Soil 'ind dunks lu- ia not (il nil i'i
ile- untutored suviiu'e ihm some p.'iiple luke
I'm. II ii--vi i ii-es to.spi'iili illili) he hu- mn
il.1114 to suv, and tb.- uinir.eut h?? i- done
'uk' s bis si al. Titi- ts II -.rrcl ut uf ltiiiy Wi
shuilld 'ie better tiiider-tnod and iipprerll
illifiilg 'bc unit' Icily nf m|i fllildlC speiiki'l
jil, L'C Moule wu- 'h' n Ititi inliiei ti, in,il -|
ol' th? di lit'ii'e pfisirioii in which lie ant pb
a-n Somb C iioluniiii, n- a spi'/iker In Tn
i-onveiilioit ol' t'oliir-tl i tu?'n-. He bud
Ililli cl in freeing the shiv- -, lilt I .-iiit-i n em:'
'inn nf his ii.iii fellow-citizen- hud pns-sei
orduiiiiice of cmiirifipii^iiiw* and rb,land
dttvi'ft fut1, he suw no uuoiii-i-ii lier in his
Ires-ing I helli ns freeiiuil. Sbivery, accon
to thc cbnatituttd law el (be bute, i?< uow <
I^-?^"y' s? ?--. . -'. 1
,.r rj^.n. \'Ui? iuilp.i.?t.s lia vi
lli^^Bl 1,10 e,'u,K'' "'"?Itt im ?veil ?iv
$&'$0WjL. *'..*?*** villi In- no ii.iii.il.- gummi l>. .
Vl ' ' y ?*? ?....!? krin. I'll.-fi iio po lil.
|Jp;R?Hfe(|S'l,,'iy. lin ll ilf \VII\ III.II.I-, M in to lt-** ti I
^'?Bi1 ,? tu ??Iniiniriii H il. Tin- titi III
fSn^BMf i VI-WI.M iiili-l In- i. i oyi.ty., il tn.il II j ii il . -
'ui^Bk'' u Kr<?"' Iwtili? I.a? lui H fought iiii.i
$Bfi^ l" "ititliiiss no? to mo inp) in
IWdkc tin- rtr-pim-ihility. Tin- Suit Mi Iniight
^BUlil'il IV, ulu.i i oll?t fclitit il (lu ililli nilto n i\iii
?HUI tin iiiilw Ililli III I III- ? III ill. Full- ?ll lilli il
HpTim-l li?. ?Sin Vt i l um Mu ?"uki, m.il m- m.-!;
pnnl H i? nun du j.?itt nf puii im.-, m.ii el i i-.
tino? lo l.i y timi n mit Hi til-; mill llccejit, u?
.iiuii t. pro-, ailie mu? lint-ntii. lin j? iii i/. n?; n.
i iiotl ii ino nf thing.* ni. Mn-y tiri', lt :- mo uni
liiul-, hui oui m l-l.t i nun-. |t,i i hut tun.- lim
lt. -t In- tin uiii-tiinci - uni ittliiin; if ?-i - u.Ji,
iii;'? uni?.} j Hti??i I- CHU du no nu ttl*. L< t ti
voli! liki- titi-ii, and wnw tho lutter t-uih, i-v. ti
in vi-..ttl-. VViMi-ttl nm tit Utile otii-t Ivi ?. it i !i
tin- lil.-. Mint lilt- uni t- tu lr loli?lii tiver
again. Sivi..?-iiiii !- id iM|. lt iii ,1 nit h slav
i'i) . mid ? ill m v. t tn- n viii tl. Ih. , vp, i lt,u nt
Ot Mic; last Ililli Vi ill- nltg hi III Mit l-l'v i.V. ll ll.
iiiii-t -luhlmiti ntnl ..lulu.?n-. Tin l?i,v linn io
i? -'intitf.T ui-tlij Hun ti , v, r ni-. Ii itu.
pihvi ?I il? ihiliiy lo lli't til . M1 ?I. inonu, il- inti-g.
l ily ?ll Mle Ut e of elle ol th,- tmt-t -i- mt ii m il
uh-liimtr ti Volution- tin- m.rill t-Vi I .-mi. 'fin
Uepuhlir i- now n t? xi i! tile? ; i, pi t mm.roi in.
? ?il? Inn. ? hiiu-e kunji ti j i* . o a tink, iigiiiii-i
?lui it i In- -lunn - nf lui., .im| -rei inniil i-tl
mn h. .. to i .in. ll ? i- ..i th, Simiii ?.Jt
li-o n iv i -i 11 - ut limn ihr pn?i. iiml uti- tim- 1
nit . -.-I T. a. ? I-it fri nt lin J pilli ? al ll pru.? jli ill
i.- hifurr II-, ul ?hi. ti hint m lin lim nt
uar ulm.tn amt i1i--potit|i>iii'v, nun little ilirntn
\V. M .s,-,o?, {.] it ,.r imI pr..pre mr ..t ti.
?t'oretl '/".-/in iifr.iiit, re-p m t" 1 n u i-iil fm ..
?pr tl, lu I - rn- hi- il Hill. Uer s nun h ..I N... . I
Ca n d. n M lintot) u-.ih ? Tcime.?.?i e em-, ll
?a- nu m iltur, " ?*> lli'.ilo- i?," anti ?huiild I.nt
attt-iTij't an s thing mi Mic -ky roi-ket ur -pu ul
i <n'e orilrr. Mu' in a s'tain ul ?..ml, .mimi
.?-ii-i-hr UNVe h'- audi net s i !:t:ii. ?i/i.;.. .1
talk ..ti Mle rise, ptu^r.--. mu? prr-nit -tim nt
.he eau?i- ?lt I pt o-p-iM? ni th. li nil un-n nt 1 i,
ii. iv t. li - eaprr--.il hon-, il luipi lui ..I tin
future, and ill iii ai- thai in i" tel.? ntl I li I li 4- |iet
laming lu the ;nn I nf ?lie e tl .re I r iee ne <<? 1 . _?
pr?--?' il fori? nr.I tn il *IMc i! Hilt I -peet ly ncc. mi.
jtll-him Ul. il.- -poke ill 'h" higfe.i ti rm- o'
hr i-rf .rt? ol i'mvi-iou il l?ov nt.ir Hi nw iii ii
url tl,.- Kuli, ll lill S. K.u .-, lir nt Mle I . !..
(I .11411---, fm lint -4' tl.li.ll- alni pirti?, ?ni ll
ellnri-iiili.-h.ilfnl the lt. ed in ti. lt -puk
lil" a?-l-'iiuc 'hevl.td r. it l< t ?! m nts? nii/.lii.
ml su?t uiiiig Mt- f./o../ ''.,1111011
l1"." '. _
\\ Kl ? NHS I? A V.
Th. Cul.V. I.ti.ll. I ill -I l.d' t itv i
Cl mi. mu? ? <- <?p. n. d ?it h pi ny ir I?' ""? ll. i
W-ii. Lyall. '!*> e rilli xi.t? . .l:i-I. ?ti.1 tl,.- -..m
iii,'..'V.'f1 i'li'i pt Timi- du !? ul m.'I i . i C ti.
*. ..il Iff. ?Iii l.'n lientl"!- lepnrTill th n
nv il ..t il? Seaiiti--'Muni t-Vi ... .. il ".rn ?ii. Ni
I) l.ai'g. ri i ?III tit.. 111.11. nioi J.d i - i-iiit
Th ir el i th t. . i i !? 111 r. i .titni?11 d amt I...imt e..1
r . ;.
i i'.- -pi-a? melt i? d rh n n -i i nf; rt;?iv uti .
ottiii'.?'it t-.t I Y th Itu ii in L'i ttiltiiti .. i tt }<
.. 1 I 11, ii i- . i>. n e 111 I t - o. Ami i ie 11 s? 1 ? 1
Mi ll -'i ti. C ll li; ri.. mil' . ut it in
' , i,.!,, iii! ii.e -aim . l-l ?ti ik tit ti niii il-- ? i ti
" h- n .il e.io-e lt- tn it n?. . il - ii i ':. i
li util', . I nut -i iv. - M I H m-; I ' !.. li ilmV
... n nil nil Mi.' ntln ?1 Ut i ti', hi -ti!1- i _ . 'il . i'I
f-rt the . n1.1- .. ll I' ll -"Iv. ii;" .iii.l O I
.1 o ?i . i. f. t tn-.- t u .. In- ut oin 1 ?i.t 1 11 I
i.tn u Itu- tr. a- -t mut le I. ?vu. li :i ,i 1 m
, ittted ; - l.t. li '.- a l?iiliin - !
llr-n'riil -Thal. ?- til" 'dd ilis'iin 1 ill
- .. ? e i \ l'?- |IH-.?ei1 n ii a 1 . ne t 1 . i .
iii mn heall? nu mal lee "T Ila 'li il ?li n li rd-'hil
? In. I ?vr li. lit "Ot liredtr- li n - -lave- ; tm' t'
ive i A * i ml die llgllt I anil ul ?, ll... -lip in
,n..1 in n k< t.r -I?' ' tn >-tt l-l* u? i*
|ie.i< r. n.t 1 Iule tlil 'l . rill lll-ui.
ft is,,',; rf - Thill ? . l-l.t-iiillini' Ililli.Ol' I
tiet linn ti nulli-' ly. i:e??ii?ni>. itn?l i I lie?'inn,
ML I), lili??', un iii.' pari "I '." Itu-iiu
C .nunI - "i e. - ulm. ti il n i. -ido'ino ? un p n.
i irv tu tl it. Ki.tu- S iv m. fin r.- ulti.i ?i? i
e tv. il it- ?Pi "lui U'llililitf. ntnl. i ii m> tu u. u
?.?--eil. I'la full.MI III?: i-Mu le.-idii MU n-pi -
nn it.r .?et: u.il le lilliiii !
'Ilesitlvnl- I tif Mn deli gilt. ?, m Uiinyi
(?m. ml.I' H. '. p ? -i H II'? M?e I.I. >'. pi "1
. I Sim t li Un ul in*. ri;tnit mil itiii'i'iiil' '?
-un - ti thunk- tu Hit vt t M juli tn ml R.l
Sii.Voli l-l he llliptirtlnl mai.in i m ii hielt
hu- yu.ml' il .rut (?.<.>i eli tl Mle lill'tlllu ?i td t'
di pm 'ment ; uiniiil'.-lim! in nit li- iti'eti-oii
nilli ii- Me -pint ul the ?liltl? r, the putt I
uiul tin Chrii-iiiili.
.Mi. I1 ml 1'.nu-i ti n uil it n .aulniioh pinvtd
a S-nti 'J nti.il ('uiinniilee, iv hielt na? iefeii
ni Mn- l'usin?.?* (?oiiiuiiti?i'.
Mt.l) Liiiiji linn i epo i n il le-olutions. w li
?1 et .' re-i-Ollilliittell il- Htlieml. tl, Illili, upon u
? inti, (hey Hell' 1111 tl I i 111 .> 11 -1 > udoptid.
Mr. Myer-, flu hi Itu 1.html, m M iii'rodii
.uni lead a ri'.-iililtiiiii M'tliiig fni'h lilli ile.?iit
jive p. m i utily u uh nil mi II.
(Jujil. O. S. lt. ?Vuli. hy invii.tion, millie*
iii" fjoiiVi-ltti'lil nt -utile lengths ii hielt u il-,
coiirsi*, M fll iee? iv. tl.
I "he Coininittee rc jun ted rtso?utiou? rel?
til nh-i ot llieinhers.
Tin- hour nf liiljourumen! haviiig uriiTt-il,
('nil vi n l ui. "li iiml um. tonk a reei ss uni
!... k, r. n.
Til? ('un ven' imi m'rl ul I? ii'itlnek,' TiteThr
nf (lint- ivie: aildr'--t-d liv .fa-. T L'un ?il I.
!;-.i ; . . a *
mil iv II s (nil d. iiiid tit" ininti'. - nf Hie uluru
-i --ion n t ie n nd and I'nutii inc il.
The l?lil?'ii-lli'd husim as nu- lu xt cull, tl
i 'i-mu ll re-olol inn ri hitiVe lo Mir itnpo-i'iol
Ililli - lipon iiiis"li' on nih't?. ii Idell nils tirtu
{hy Ml. lim.-ni. Di i .a I ge, Nli-1'. K I? ni''-.
1 Cln-nut, Aliei tee. iving H.- sect ntl tend
I Mr. lti'ii-iei m'ovrtl nd utiu ndliu ni, w hh h
' pul ami ln,t.
I The pieV'tilis ipie-tion heing Cl I ?ed ujt,
! vn'i ?i t- tli'-n'iiikeii ujinn the lesoliiti oi. ii*
ported hy the Cuiiitnitti i, nhich nu- nl-n 1
M1, ll ili-i? r nmv. il Mint any dehjpite n]
-eat lllnV he foll ll tl VIII lilli til" minuti - ititi I
roll ru : I, u I ?ill hi? mr.v.il in Mu- hull III HM*
J pmt tn the iVe-i lem ;. timi, np..n I i- Inilni
givi- a iiii.-oiiiilde t MUM-, he shu ll be rt
i mnuileil by tim Cl,KIT.
wa
M . k <III. y m. vi.l linn (inn- iiilil 11 ullin I
. VI \i- nul . II i-II I m- lie npptnint tl, ?Iiiiii ?ii" Mi
ul- icu il.
M--M-, Sunni. | It?Ms!, Al?, ll 11 ?lill WilHllIlif.
mu? M i-A Ipili i\i ii- M \-?. i ully ii|.|iii\tit< il ulttli r
tl?iit ifMilutinn;
Mi. DII.HIL'I. Iii in yhf liu-iti?.?* INiiniiiiitN'.
li pinn il II ri.-nllit Ititi hit i tullin il dj Mr l'.'llt
Mil. nuil, nu ll . i .! 11 >i i of Ml. liiU-iil, lt un
I ri II il i . lill'rpi f?ll cl ihr lor I (-ht i'.'i luck tlii*
i Vi lillie.
Til1 Villi lill- -?l tlM (lill III Iv 11 . inti-iili 11 il.
I.ti ii i vi t. II ).? II II o'uni il Mi l*i. ii M li, nt ll't;
?.Ii?..?.?! -I mn ??! -i Vi Hil ({. lilli un II.
Ii ?M- linn tum!' lin- -|n ciiil mili i lin 'i
nun i i.ti mm inuit) 1 tl H "? 11 H k .
Tin- t'll'i 11. i I I IT (IN I'll iii Illili]- li|i-!'ill 'lu
Iii ll VU I ill' iii 1'lill lt - limn ."-'int i; il/.. Sl?ti
Mimik-, l??uiit Sm.-}?-i h. ii?iil M.in ti- S mil
?li tn. T??''' ?ri'ili n"..il- wi't? luliiiti coin tri ni,ri
tili it lill ll.I H I'illtlllt'll.
Upon n.ntiiiii. lin- Cmi vi minti timk II 11(0?-.
nltlti lu ?ivi" | > Itt ct- ru tin- i MI VIM.-i ul iii
i'ii lili.}? i litt I timm ii i.
KV I-..V I M ; KN 111: IA l N M l?NTi
lin nc''Im iiii-iin :?.-. ul -li. ult. i.i .. M .H
mt- -ti j i lilli .I. ?uni lin I! ni - uti .ii i. -. Iv. it H.
- ll iiitii . i r-iit: .?I, t'iiiivivi tl . i.:. - in- ? un? 'i. li. m
? I . s j .< II k ii . ?iluil. illili In in ii j juill ti tl In mil 1.1 1
ni i r-i- ri i- in m-i H a- ut it t lim ii< ii. iiitii
'li. ?ll iii. -( tu il i-1 II i M itt I lulim |.ii -nilli.
Tl.. li--' -i-i k i ? l.i! I.(iii ,| i| , ^iiiuii
? li' lt. v .1. I illili-. II. it.n.l, " i, (j|,?._., '
?p tit.-Ut j inii -j" * i li. .I wu- i:iiitiituti-h ,,'j,.
l-l "ul <l Iii ItMik H liliiilt ni'. . i Iii) !i,,,i, .
T ? li j i" ll t ll (ll* - i III - ' 'I ' I "I ll? l'liilill I ?. II .
il. lilli ?ll pul. '1,1- (ll ll-11. I- lt ll.I ll,'. I, - - ut I),, j
II i I lilli, ll. ii" lilli , ll I (ililli I ll il t.tlul.1. tin!
i lin? j. tlui i- I Li in ? ? i i 'li l ii.? mi ?. I |i< 'il.
.1 ?' ii Lin -lill' ul (. . in . !. ll ? il- : I . 11? \ t
ji. "k. i. Il il?, li un lin- -nl.j i . ul I'.'iui. ii
niui' ul III"-' I : lil lt.". ii -. ju-' ni tl i- uni ll- '
iitnil.il .!-'.!.lj .i v. II. omi Hui.- lin' iii :
... .1,i .i, ui|; yi..iki .tul ?.ni, .?i ii uni MI!lilia !
i il .In ?it.ipi I iijij.ili ililli i ? ill,- ?. t Tr ? I ? i it
.' I'll-. ll - -|l . . ll ll I'l'lU'l I ll' "I' ill - ll-l' -.lui j
- Ul.ll I'.-.I'. j"
it ?. lt ll t'. ii ?.!- i i l- -I .-ut. m..! . .j 1
I. .1 Ul il ?ji. i I ?, nt il I. i I (lull . I Ililli l'util), il
Ililli ll .).. hil I ll. I ll- il lll'.t'HM lill' lil ?ill--'.!
inj I.I- !Uililli '. -, IM,-I I '.i.ms 'l u. Ilk' m
lVll.lli.il' tl i? ?. ? ti -1 ll.I' iii uki I jiiiiiiiiii ul th ,
lu . - ut l,i- ' j.i . li'. Il lu. ,i li, . ii.num.I ?
. ?I In lu: ii mi-| .it.il !.. i Iii? iii lu iii Iii ti. 'li. !
I I? I t I ll' lilli Iii 1(1 j i \ Illili l-l li M vi ) . Il' li - i j
?...Ml- iii I .lpn ?- Ii- nt.ti?, ni.;l nul tu mimi j
? li, m. illili l.i l,t - ir ( I ?ii . - . i i - tn -'mi il. 1 1.? j
ii I.' li pl? iii lil i Illili,.- I'* I I 'li ll' ll*. I I -, alni 11.
ii !... lu iii Inn m i ? >? ill ti' .1 t.- il -If. H.' !. H-i ii j
u I. I .T.I. .. I ll . ....! " , . t. Il,- .|,l.|. ,' . j
... i Fi, i > i rt i ..i 1.1 ii 11 ? 1. .lui i lj H -M.n
t ii ti ii i*i v y . I !> in .. ' r?l iii ??ii ti (?li "Ii'i tiiii-V i
j i ii.'.i.i.. i .
A. lt I -!? I. I I . ii 'in ?V I il itu il -.Vt*- i'll'
! m ? ' - j . M k i H. i.i iiiii ! :i.-> i' ti.. - ii I?
, in, - iui . . \\ i ni li i. Iii m H. Iii', mu? v. lui!
I 1
i. t. .-ill iii.; ' ll- Uti?'. -. -i,.. illn-Mimi
\ .II ju.,? : n . ) . ? ? I ir A ii i. m.- I .ni ili.li? ; nn'I
(lin-, ii iii.it, i li?' I ii i ii Inii 'li i 1.1'|.l il" m
ii. i. . in in...i. ..... LU ?-iii.d* jjiiiti-.
"lui WI- tl lj>. ll ?Vj . |> J III .!. " (I. (.'.H., in il.j.
I i ,'. ii y I I :i ? i ?> . lilu! 'I .V tl; jr.lt '?' i i ni
ii-.i - ni lin..
Iii i.|.|,|.ti> iii ?i1 ri ll lititii u'.. ? I. i ii H."ii. K
<" 1? I.ii--. ? 'In Cl. .li. -.lt tl. I.-nu li, i?|i
..!. il nj.un i ric -:nu I. .n. I ? li i i ??-.i" ?J M.i
I r'ji 'iii? I Iii"' I HI:? m '.H!: m- Iii lilt, i ti II i .
.1 . - iii ii . I I . I 1 } \ iiil ll ll -ll lill., will. II
,1 ..t. .1 ?i 1} - cfc |i il 11 .i -i. .li I 'Hu nt .Irin
I J .1. Ill-? \?>|ll lilli ll ?i- ttl Si Ill I lill. I Ul I I. ?ll
lu ill ll ??lin li. Itu.I li. . lui. Mi Uni fi mili I
j viii il itu ni lin i.I il ?. l...i..-t-.linn.u lu iillilii --
l| .I...-i tm lu- -i." j ii. . Ki j ilii li. tm.
ll. 1 i.V." u I 1,1, In- il -I II-., ll w Ul n !. nu
j A ?liii ?? ti ii1 liii? nut: i.f- ? ii il i.iiii.. I liv t li'i-i wi,
: li . v. uiii HUIi|. (nilli ir -[i uk tnt; I lie ?ii iii - : ' ?
j ci. ul i i I * i i 11 V i -, Ut' IV I- t 111- i-i inuiit. ll. Mllil
, -I I 111 J ?I t III ll-I Vf. Mini Ililli'' (I it kiln'? lt lj Ul' ii
li. li! .M"(|. ul liliMllc.il i (('I I't V I ii' nfl. Il ji...
| y ... ,l nu -nil- nf lin- l.'? 'l j.i..ti--Inn. II. in..
il., .-'i'j ?' ) '-'lr* ?II.a ',?11 -i ll li.' t li .li ill li
i ti ti i ii ii ir ty tili? ? lilli ' li Iii <li, ii jip li* ii .-i i 1
li. i i. ..il il muli (iii
?I .1 Wi ii;lii) . iii? ; ?I i.'i<\ 'uni it ililli: ti
li. in lt. ?mill ..I.,! ... il !>J. Inl . > ni i .- , !
li ? vi i il.i;. ti: ii -p. 'il \> ! -.. !i . i ri t,ii tl II iv .:.
.i ii .. II pi. I.I - v. nu ?. .,: ii.iiiiji.t. II
mill..! wi I. i. ii??lii un.I ul" Inl I mut nv,.
II. y ul '??pl?.-. ..ml. I.I.. itu I I'I um --lint.
. \ . i i ? . .1 ii? r r.. 11 H .?,.'- ?I ?.iii i *..fi tu ii'tiiii.
ililli (T. Ur (?a.-i'?l w.iii airy -np .url rlt'ugtui
tu-i- ? Iii lin ??i "Vi III yuy, t'mii Inri, io ?ever?.'.'
nu l v. i never nut nit" -wini liiiiji ??1er, nor l?c
i .lilli' ll I-1 III I III' " Ul UL! i. il ll ?I'll' m -> i .1 ? vi nt-.,'
iiiriitiiili iyliielt lu- ? ?i.- I.-.I In lin-linc nf lining t
His au iii-i- i-l' iii?! ?.'ii - .|ii'-"1 llii* n.-uji'o anil
hi.? jtliiii'uilu^iciil plin-no'ii-ii-il. mri cvirpori' il
|i, rtili.uiii. - ?.i- lilil? pli- MU.- .tu.I iii-liuiriivi'
ii ? .i- i r iii- iii.il iii l.i ? ?"1 ? .n i milli nm (linnhe
Iiis -kin.- thc viliJii rtiiin, in-i.mc in.-tanrt'.-. I.ail
i-1.a ii;.'i il il lui' I'i II . au il . .-ul -nih MU M a il.-l ir,11,
t.nui. m lin- lijiliifi ami -I (liles tn.ii it is I anl m
til! tv I ?i* ii? A li'urn tu.il- ami <'MI?'H--?H ii.iuturiir
T1H KM)A\ -M.-iiMNO.
Tin C'? I? v i 1.1 ion wa- upi lu (I u ill. pt .? y'f (-J
Iti ViJ. U t?i1.1)-. Vinni!..- ul ld.- i v, n u; ,,!
Wi lim Min y u. ir ii ml, i "in ni il mu? ll|i|?.lll til
Tilt- lil.-I l.ll-llir--, III il--1^ ll III? ll I, Uli- (lui
iv.-itliiiiiiii ti pi in u S'li'it' ( '? iii i u I C. un III II liv. !t
It'll- ll IM ti-Clli ll) Mr--I- D - \ . I lu J . W I 1 lilli ul
Mumtmt. I'utu-t H. (J..-.-. I), lui-, nml ml.M..
ll iv ii? liii'illy t.-i milln 111. .1 wi'li i II-i I ll.-tutu-..
Wini.- tl.is ii-iilitiii'ii iv :i- In im; ( nit.uti t. ii.
Miijitt-(?riu lill Sli.Nliiil, nml O'? | >l li 111 Krtrlllllli,
nf iii? -tiill", ciiilH' m. On 111.?Iii.li, tin y ivt ri
ll) Vi I ri I lu Hike ,.| ii ' ? >> . i. I lu- ('. .I.? i M mil. I ' 11
nil II. i . |?l llli< II.C ill v Un I inn, (frill'I il I Sax lull ?'r
mink, il timi In- (.ml uni runic m uni k c ii -p> i tl,.
Imt tu I ni y lit- rr - p- .- ? tut1 r (J* iii Ven i loni 11 ?.
Hil- lill J ll Mil-lilli' nf ill. ll. pul t lilli' nf I Ile
(?.tiv. ii?inti, utiil -ympiitlii/.'il willi it- ni j i .,
u Im li un- tl c i u u -1* ul' uiitiin nml liliir \ fm
nil. The [uincipli'.s ii indi tun ure ndvm-aini
llir ( tu Iii 1(1 ?cd III tlc 1 >. rim nunn ul' llul, ]u lui
rjiicc, timi lill iinii .riiili il . (jual." Ky ii
fret nm ii is inutlnl tn (ar I Ut li r,;;!,(-. uliicli lill
iiuti -liiuilil i.i-u-nizc. Iltiuiily i.tiiipiiilii7.ini?
with KUI in yum in,ldc wiiilt; 1 I np, ?Ito tum
mil ttniiii coiiiu wh?n jun van ii^oy tlio rigid*
o? fr?.ciTitn,
LT 11 > ' J i ? 11 Itiftcliuiii -.ml tlial i lu- tent i ? u ?,.,,.
ton nt? -ii often expic.-scil l.y llii* tjcticii in
il. I. .>(? . iii" liuiiiiin ii^liN, -i. m io Int v.- liU||
adopted liv Hu' cnniiiry '.( larrie. Thc lu,.
I I ll IHIH III lill' Xiii I ll UH VI! pldof ttl illili. '
uni I.tippy in L'Ufi vim in Cnn vi iniiin. mid I??
Iii Vi- 'Inn lill' timi- ?ill ruiur ?Inn nil your
Halli- will In- i >lil )li-l:iil li i ni II- II lu. I;.
Tlii' (''nu 'tit i i vb ti pnitt'd si-vet ul niln i temi,
l.l-mus. S vi i ii ?mu? upeerln--. ?ne ins'l?,
. ?Ul mi in. juli I.ni: htl-int'-.- linn-IIf t?-il.
V. V j-JN IXCJ K.\ Tl. I, d'AIN M KNl'r
Afiii l lie, re j; ii lui' linnie ut the i I ny, t li? even
ing .-kitini-li liv lin- sharpshooters i- Initked tor
iv..ni tu ?I Un in i-111 i.i? nill i. -I. Tills pyrotechni
cal di.?pl iii nf"; the l..ipoi|<io? ol' poetry niel sky
rockets <?f oratory sped aid 1-4 il/eir fiery truck,
.mil du iv Iii/./, ami lui/./, iitiil Ireq-.ii'iii e.Njilo-ioii
ttl ide tin? "{.rand. ;.'|odtiiv? am! [ii uu?iiii" Int |;i ly
pi > dominant The speakers were greeted by thc
usu tl um it itt il alni i tiyer iitiditort. Tlio Illili mid
naileries ?iii ei?*\nh il lo .-uf'oi minn, iv|,ieli IM il
Sir it fullv ttvo (lioii-aii l |i r.-d iii.
The hull tut- ifpont'! lit .Mr I".??in Coonihs,
nf .M.is-ai-. iiiidi-. Mi read ami r ? ii ici-i il a lend*
il". ...liimi.il in no - nt lin- i-jii ja;, rs un lin;
-o' ji-.-t ol'the liont'.-'tyi iutlit'-ltv, .ind s-encral C.
pahilitn s .i. J. ll -uv.rum.- it a- eSljiliiie I hy iii?*
llei di.icu under tin- ile tv r. .- m ? Nif Conni! ?
I ou-jlti ihc article in tpie-rioi! rn! er ' iu^-v."
t|l;ii|llldiii? n u - ut I ; p i^itlj.ll'i; ii ami 1 ililli* toil
Inilllili r ''i ut in -iniiel - -ii-, an I o.;ii al ? uni lu
sinus The speaker liiiml'.ed t e ariiclc ?uliout
it oves, lind proved lin- iitiii iaihiei nf lite |tu 11
lar iden tint K l.i.us eil'i r titi, r doit/il kiuitV
Seiveaiii T i?-, r.iiiir.'. of the fi *< s C rotund
1.P" a >- ..ex? e.di. 1 o. iii., -tami, mid in i l,, a
'''V ? ki-'i it./ ..i tfhtttirin speech ll.nl had
. mi-id.-iali'e jiiiuu ito.I p:,iv..| He pt o* M ."ri I to
i .k. th' '.. :i uT M i -..- ,.i., t., ami (nil it upon
Smith C.tr.iiihtl. H.' na- pi"i.?ed ii i .1. 1 linn,
i '.c u lin- t un :- tilt .1 -, < tr'- . li'id ?un;.I
"..! pim: ; il' ? ill J .if -? rr i 1? r .1 ii tVotll ihr winnot!*
.'.Iii. M..--ai'liti-i-ii- I!, ti i.ct.i Kui lin- HIM
Still t." ... n t i ti .ii rd ll. ;;iuil'iit h.t.I prece. I
m i- in jiiiini ul" iii..tiii / .'inn Silie na- 1 Ih-t at
1, 1 . 10-, m l la-: ai lin urnve " . and tvli'?ti tiic
ut . :l- H. th - ? a - ali lu- tv ri non up, it it di lie
lound thal she lui?' h l'ail? h. r muk liol univ up- 11
lin I.I.lt livid ol iiuttii . l ui it] un the illumined
ii i'd i if tie 'i liuii:
H.t. C. V i:.itid"l..l. ri -pnod. .1 tua.all fun)
li e I'iestileiit m a r-pccli ah'iiiinlini: tn t nu?.'l.l,
tn I rill"! n il Li a -i i iuii- elli ii. -liie... : t< i li rill
pi'rs-ed ?tit* iniuils anil 1 mniuuttdcd the iitientioti
? il' th. holme. Hr i- -i plcu-ion. -p al . ?. , eidiii and
.li-lilti ?lie. ni ll I i. Vi t > j i iii it i. I ll thal I hutt nhl.
!...lu - , w? i n uiiad i'iti il;is iiiltirii.'.l.ilie
nt i-i " We leuret . tr on'..lin lt???v? ?He I'??
ui ii i * i-M-i neut :n!nr.--, '
Mr. Al.eu l .thu. die e.linn ol'the / murr; was
lin it intfiiilln t il anil. il. -IJ^ h Itd iiriiej llltili t the
llee'rl "' a severe hi:.- itidi-p ?itlb'.i; tit lie ?ai
. nullit tj iii .t I I '- - (lil' ho'tat' m :i pleii-in^ mid
n -t ?1 il?- ''aili lor -..tin- fifteen tn mit? s. He
. -ottMlli'll. '.rd U it!? a :r;. > t. s.-t-, a it I. .'I;;. w...?
. i l i i: j ic . u.'tmittet Al KU tclii:-m divid?'
iii-- '.inf.I tv ult S'iiit'i ?'?.lol.na Mi Collin
tljotijlii - ..- ita- iihle tu du titi; a- ?lu ha- ..? m. 1
-.. ;jiiiie ! tr punid -nt :.. lilt -i- .-r. lt .?.?- not
thai . p Im. .I Soil h t amuri.1 li ." Inti diiil he
I . . . Mn--rn hu 'ti- mun'. t
1!.- ,-i. !.. ..f -nif:.i'j: . ann' li.ivociijt .1 the li^ht
... -.h. m.n i d nt tn tn lin- elective li mci i r. Ile
I i-'ii 1. ii I itt " all loen i'ir ia', e. ?? I ' j 1 ll Ile
ti-'a-eipisl! nt.i in ihi; iitiil pf siitlr;i|?e willi
1 the ? .i iii'! il ur 01, ; e' .iu-e he h.t ? iie'v|;i . xeij isi il
? llijti '"j I, illtooltjh nut .ifni..I h.r.i l? ll ie lil tv,
I util h. i o-e !(?? . .-ti-i !. rt .1 the CiHisliilitliill,
j .1 to. h ?nu', i r- I slnvjny. .. a i-me.iaiu tt ?iii dc.nh
i .?I nit .itntci mcitl ?i'll I.. ?I. ' null lu- jlecliircil
il- i milli n ni n i ei I.? Vote ii ii til ii 1.1 i s torco ' iy'it
ii a tin m.ni ? a- aiike ara?il ?! tu ..i1
Ci Si ti.fuiiipiui. ol lui-Charil>tii? ihd?na.
ii.titi. ti*.I.? ?.e <l -pakcl. II?' ?I. I. ind il the
I 1 Ito- n n.- i ? ?I th" ( lune?' 1,1 ?,|'., iiess and nil
li ..t ..h m e. :t ni itiyi^lt d flint lin _t ?i le iluillfj lill
.nita'.li t>.r th.- i h.tm 1- they had Tt e privileges
ml a ?van I?C'S liilliiltu aceoiileil lull- lad
li'.-ti. l.ke ililli i- ti.-iis, h ? atti tar liettvieti
I Itiij ""?' i'd tllise nu'.-ldr picSSIil'l-. >ollle ut"
I .10 I., d iiiiiiitmi'.l tu j. ik up a en M taps of
? iiotij ieii:'? ?iii.I a Illili' tioney. and w ith H at
llllltt ll -tn I, hi' iiU| . I they tVolllll lin? lililki* il
n? -ian under ni io I'avortllili' au-pin-. He
. mi.hi til* f'utirre tv 1-" iiiine hri?hi iuid ptniiii
i -? iliii.1 -.une .'ililieipateil, ami 1 .11 alici .1 while,
.t i 11 lim ? .a I e.?'n i d ..lillie ol' die h Her un lit
..li' -i I I li?.- lale eonllii I lin ?lille tn ut illili ill?.'
lil ir . ul tu iv litld eu.t-eti: In he 1 i?ii I? ami liri)
fi- ml lit.- nj. lin r in i" .. . ami liaiilliiny
Mi. lt C.I) Lu-." , "I :.. Cn tl -t. 1. 1) le
ja! . ?t- 11?i- : i-' -p .Hit i, ii - 1! t l.-, ii 1 h.- . \ -
i.i-..-. ii' In- i v ni Iii i tniu nu e..ui mi ii rin V
>|. -..in- !!u-'.'- . I ii elli i intiiil ut il. el nlac
1 1 .114,'* }.. -' I 'I" nt 'li' I'', i' * 1 ? -i ti. J lo l.d H.
na.!.- .un [il- i'll-.* ?ill, ni il -I...? . 1!' dint .* tank"
, .1- '.III ').*. .oui. 1 -t ulip ; 'In- m.ut'- 'h. 111.11
.. nil ll.iii.V I'l.. i 'i * 11 ll i ' "I ann- I- p.o. - .1]
.hal tintt inn ?in tm lt.- :- i. 111 .till ?mi lint
I > 1. t- .1 i| ie-'inn in h sui veil -a tuiirti! turtle
'.. ti loilytit T'lt! -imple net nf : rtintu ij 11 inf. .
il 1* -inp- *i.. rc i- nut iviirili nilli h. We nr.*
? mt ti* . ni- u *ill ne tl nu in n M.the. n^'u- au 1
||iiiytl.ji.I Int .nut. NVititoni th?-c, ive ?il!
-Mil I. .1.- tu I. ? v lie I 'il l uv- tl, ,( hiive
lin viii te In um kui u, ml Mitiu.it lolilXii'tmi tviih ?
teil r pi' -. 11 * .1 " t.. : 1. '? Iiis I? the vei y leuden
(hat lin h. nu - ul 'V(V I'liiii'lit llirmiiih II seven
y lilli s ? m tu i ni I In in-. Iv- i of, a 1.11 ilu- 1? 11 I it
ne ar. ti '? i-onteiidiiit; ftir; nuil if ui.' lire 'tur
>.ir-eh4es lind ?mr countr*. *.; ? .11 h iitr.ttiled
V
[ Wi? ii ve 'l e pi n ci ?I n^- ..f the Conta t.lion
?i.i t.. 1-" eli. ni:: h t. lt" ?hu uni. nt.?, nit ie 1
1 nt I-, .S.e., ? ill np pt ur in xt ?ilk \
We tvoiihl till ilu- intention of thc
pil'ltlC tn till' Hot! Im k of Olin eries Ililli Clin k -
iv nt 1". NV Cnfdn/.o's s'tiu*? nm t r IliniicttM
and I'd /. ilui h SI i eels. t\'. sit.cen ly hopi'thnC
tit i* ii-!.I portion ol' ilu- couiiiiulitty mil pa
i|..ni-e tltii.e ut" llteir ii tv 11 el mu iii pit fenner ip
( ..Un 1?.
V??" In tlie 'I'i nil?'. S, nuil a ST 1. Tiiiniile
ol?", i .-il ll ti-oluiioil iiutiinsl the h,nhl-, nt th* %
X li- Ihnli. l-lo-ill*4 ? '.'li ; h.-e .-?ntl tin ititi tttjlil-;
.. I luit Inr ilu ir in. 11.'nee me. KI. nt i* ri tn eil
a-;.i-,,-' th. u illili? ?ut? mid ilu Until il Sillies, ' 1
JKI i'l'll-os Htvi- nd lu- nceutiij.li?is h?f? a T
j fitly iiirlt ni d tlu ir lives, und (h'?i-ivc oitd outfit
to mifinr th? '!vrfiri?r p-mdiv tKo lu*'."
4

xml | txt