OCR Interpretation


South Carolina leader. (Charleston, S.C.) 1865-18??, March 24, 1866, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025783/1866-03-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALLEN COFFIN, Editor. "First t>h?.Uiac?o, thou the ear? utter tlij.it the trill edni in thu our."-Paul. FOUR DOLLARS PER ANNUM.
"Vol. I.
PUBLISHED ON SATURDAYS.
At 400 King-stroot, Charl?stoi?, S.C.,
T. Jil; RXi.lo\' St. < '< >
. Subscription Price ?-I "ur Pullman year, ima
?inbly lu tu I i'll i I cir.
i'ii Ai'vi'it nsi its, -'flt.' la ,\i>r.n lia- UM largest
clrcillnlbin Ol' any uvcJilj pa|ni in tie- Siiiltiii'rn
Mali's,- circulai ?ne. c.vli'li.-iicry hi ?-.mili l'an-lina,
Nul lit enroll. iMsirjiiii will rioridu ; ihcicliy it;ti
jcrilig it ii viditahlc un Iii!,: fur Illus?' having ;;nu.l
ti? dispose iif.
Hates ol' Advoi tisiii? :
l'or oin- S.man'ni' 'I'.'ii Lines, oe.. insertion, S'.'.UU;
for" each siibse.piciil ?lisia linn. SI.Ou
A liberal discount made tu yearly' I f'fyciirlyi ami
"jttartcrly advertisers. Ailvert?itcii?etiH plein usly
tlisplayiiil liv special tigiveiiiciii.
W. B. NASH is CO.,
grocers & ^o.iiiuissfoii Agents,
'O'
COIJU M ULA, S. ?.
J.li WILL HIV AM) SKL?. ALL
kind* nf Country Pi-mllto . ami aili'ull lo nil
orders (rilli) mir friends in the evil, ai ry ?
Ucfer? lo U'HMIII i lil.'.mvill . ; I!. H.,in.'.
N.'ivlntrv ; I'au! I VU ii-i'll a (Ul .h.li li lt nm in. . ,'iai lou
li ititi iv. li.X ASH. I'. PICK fe; NM. I.. '. I M nt .-ll
X MW
KesUiiiraiii & E&Hitrdii^ SSO?SI-1
(. '< >J.,l ? Ml il A, fr>. < k
? Y . I ?ct vais Stivel. jti-i heloiv tile Slate j
Iiiiii.-ei where he hopes hy laitlilul iitieiitioii to
i.Usines- lo lin e! a share oj' pllhise p lt.-.in.ige.
M ll A I. S A V M.!. /.'"/ /.'.-..
Ich.-j .iii? is j
\??J?-.'. I
Kaiisier und Farrar.
-1-()U IC ?n?r Si. >.) 1 loons : ibo ve
.)i?ill I.
"I 1'AVi; tViiisiaully na Itnml ?. lin.. as-.ii| I melli ol
I I t?r.ries ali'l'Paney :.iL, lia.m ii- I lu |.iili
Ile eau h.' supplied w il li t hc chnuv -l leas, sunlit , eau
Traits, bulli r, bini ami lloiir?ri'i ve rv best i|tiali-j
ties, also meals ut nickle fruin the'N'.irl Iii in Markets !
lil weeli ly sleiiiuei-s. I iin-i-a ll ill.-u he tunili I lie eil.'
la ati il ii . ni.ni i,i:iel,..r., m i|iuutl Ira's til suit pur
elia-er-. All I bose ? h.. ;ite loii.l i'll .rel lin? np lilia
parties will .hi ?eli lo gsi-: us n rall ii. lore ?michas
lug elie? li. re.
N. ll. Oiir prie..'?, -are ii? lt. t-nn.ibl.- as ?ny lu tin
4 il v.
?pal
.kV, .Weihiv, ( \>.
< ; tc <.> i . x : i ; f-i ,
l l-iiisi . in! ul" I ail.II .-!.)
>,!."(! leave lu iiiforiii theii liii-ii.h lita! th.
ai hau l
11
lei) il i ri in-lit s nt th. i fe. nm! ry i listoluel - ami t :.. i ils
g. ii.'nilly, ami will I..- Ilil|'py tn n eel'..- tl., li jiiiifii
UH?:?'.
' < Jive ns a call ; an I ive w ill sell y..r articles in nii.
lilli' cheap ll.- eil ll '.I.lain. I a! tiny nth. i plat
I Charleston, S. i ., Nm. H. 1-.j. tl-- '.'.
I >HK.\D. PilSL'iTTS K- i'\.:i-:-. -Tlii
1 J lin.l. iM-_'l:. .t l..-.- I., ni'..ii,, bi- [' ir.i.!- nial Hie
publie lh.it he has eiitnim-uee.l ttl.' llakery .il lii't.d
Jilseults alni <'likes, al M a; Sin ei., belween M eel ill"
.'Hui Nm nm. He is prepare.! t.i serve |treinl Li ah)
p.irl lil'ilie i-iii ll.- i.- lae ait ..t i . .i i- - bret
luili-ilispe|iiie. Ki) that lit?se wlio ure e.ii liitl, shoii!;1
Vt il ?' Ililli tl i -ill.
leiiiu-.r A N ri i ON ? /.LS'I'ON
KNiOHT ?; H AN J) O lil? II,
i'liotoiicrapliists k \m\m?y \?s\*
Koonis, :i;JD Kins Street,
\\ rll,I, take ail kinds Ol' l'ieliites ut il.,
? ) eltcape.-t rale-, Ililli enlarge all Lin.I- ..I -nial!
liietc.re.s. 1'. e V t, lin li!
AWAY WITH SPECTACLES.
Dbl lives Minie New, williiiul p'l'Kt 1 V I.HS, 111 IC
lI'UH.Oi.' MLDIOINI-:. 1'auipld.i iiiailed li.II r.
eeipl nf ten emits. A li;.-- I* li. I'DOTK, M.H..
No. 11*10 llroadu'ayi New Viirk.
Nm-, ll, "111-ii
DR. T. J. BECKER.
C onsul ting iMiysiciaia,
"I ri! VS btciited liiliiself al No. Th l'otiiiiiu' Sireet,
.1 1. where he will be happy tu atUinl III calls for
medical ail.'iul ince. I'aiile.ular ittteulioii pulu Iii all
('ll ron ie iliseases.
lilli.-.- hours, from 'J a.m., iii I- m., JU.I iVmn > tn 7
p.m. Jan i:. ii
R?J3EUT STEVENS,
FAMILY GROCERY,
444 Kilts Street,
iVIslies to call tile alli nli ni nf the publie to lils Un?
Muck oi uiniil... I'liey nih alwavs li ml A lar-. a--uii
lilent on ?aiiil, w liicli-M ill be s..i.| a- rea>v>iiahle a. ..I
tiny uihei-liou-e ie il J? eily, (?ire il. ? cali, ulid see i he
st'/ek. Prtimpt :;f ii iiiiun paid tn all.
-. Ucl. li. tl.
" n. .i r" i IA ii.\ JOY, "
Factor & CumiuissuHi
BOYCE'S SOUTH WHARF,
Mureil'.'.Um CHAKI.I.SIHN, S. li.
iiifonnaliou Wanted
Of 0K0H0I? and THOMAS IlOOl'KH,
sons of Phiitlii! Smith, ivbo were carried away Iroin
< liarh stoii S C., to PclcmUurj.', Virginia, hy Mr.lohn
Smith. Any iufortualinn will be gliully reeelvial by
a.l.lre-sine l'lHKHK WILSON,
.Miii. h:i .'it Charleslon, S.e.
QI1AKLKS MAUJlliiH, Ju.,
13?NO STATTQN,
(Nur th-Lastern hail ina.I.)
IS prepared lo furnish ul! kinds of d:;esseii or
uinlr. ?Mal
LUMBER, BRICK, MME c% CEMENT,
Al the Inlicit rates.
Orders lett willi
nines St co.,
Cnrucr La-I Hay ami li rom I St.
',)r lo Charles lieut uni, IM Oomiiig SI., Where order
^/ill lie jiromptly attended lo, P.I'JW
EVERY MAN HIS OWN PRINTER.
Iov.'c's Improved Printing pressen
J rnv tin' I'l-M im??:'plM,?|ii?M pt?itaii/li' ?'?nil ami !
Juli I'II SHI'.- i nf anula/, 'iii'I liuvt* hacti nv? .mini Siller j
Mi liN Vuii AyiM'llii.l il i. a Mum - uf pJt'iiMirii
mu? i roll) liv ju intuit fur >(nir.-toli i'H cr iiiiljjb,'>i'i'!.i ?
.Many i.i i sii.". "aro
s.w INC ANi: M A ra.\u ..V.-/.M-:Y
li} ii.'-ln;; .im.- ul their li. nu s ur p.ltiet.'S ail* lui s i mist; ,
A ?*i?ii?(urlillili! liviutr limy hu olit.ilni-.l luau) elli ?ir '
vi lilil?-, willi ti small uni ?uv lint |ir.'.>H mi-I tynui-. "li
punis ls PU hhn|i!i! ii Inn ur itii't ul l ivelu'run Uo emil
Hum ami fitiil'y prlul in'i; xvii li elise, t'unis, Jiill-ln-iiilM, !
I.iliils, irri-i|?lh, ru till UK, iii.. rail In- ri'tlitetl ul ll .
tullun: i \ni-ii
I'rii'O ul I'II'SSI-K : Sin t?lit .?.'?'I alni SU?. I'lira- ul
Pi ?iiun:: ( lllli-i-h, ?url ml ni;; l'rt.-i>?> : -'s Ki ilMlii*!
.ST I. S. lui foi a I ll i ul.ir lu Hi"
l.oWI. ri:i UM i'.\N i .
.Si Water Mn i I. r.uSilui,
AU iiii'.Min.itiuii astu iii?; iiliiivi: ii> la- i ii? i .u i?.. t at
tin.? ullin-. I ii Ji.ly.U
BWjiiXajViiJ OF TUB Wl'NB-XM :
i.Hl'TICll rilo.M MU. MA H S? I'M.
Ni iv 1 ai iii;; .Inly H. iS't,*:
Aft'sira. Iiin imi ft i n.
ail-.> 11 I..Ml S,- liuiii^u til?! ?I. -t i mt i'll nf ?.lu! Aim-- j
i- lriiii ? ii-iiiiu luis i .i ?tv ft I a st-i iuu> his.? I > uti .-. If ami
lin- 1.1111.11-. I am liappy In M illy ll.lil irla'.-.-, (lint, !
.. IC- au ill ivin l (h.il hluws n.il.i.Uv :;? .ml, ' i.ll'l.euii.
M'i|ilt-iitly, a-nue.intu?ate you thal your iva-ll-luiiiivii ',
-.ul.-- Inii.r .i.-.na tit-moils!rali I lli.ii Ml|irrnir Um- ,
priU'f i|trilll h- in : li uni.-al nf lill ll S Ulli M lil Itv.
I Iii- i. il-- v. il minti, nu lin- Munt- linn a;-u lt ic ?ll III !
nf.i.il lin-Miii-ituii, tm i!,i h.-iuiul ll. I'fl. ililli
nf (li-- I.ii Ulm::, ami lu Hu' liOMt-Sl ul tl., .ii.-.
A li.-r I ti t au linn luau s n| 11 ?al u uI.uui'1 ailinn^
tin'ili l'l I-, nii.i t.ii u|n'iiin^ il I lu.-ila l I.a- \ i. !i|t .' tip
ii- i-uiiii-iit - ni t --i > "anni tirili-r-I.its. i .? ?"-i -. if li
tl"- ul ,: -1 a i.i iLani; lilli-, all ?li i nihill lull lair nu
lin-Inn , mill a iiuiilf t-iUilUti-'iiiiii y till t Ile il'iliit
witii.u;-... !fi il. ri.ni. - I "' l*i?i?? ..' in
v ' . Tiuly yuin:..
I'. Ti I'.AII.NI'M,
III.)."IM. .ANNI (NAMIMIIN > A I ? S.
77?! .?<?.tt i'liVtlW uMix'ti't; I- '-UI Hu lifir I .,..?'/?. j
lli'rriu'i .t i'n.'it'i.'iil .-t I misil?' ?.Fi", uah lier
I ?li;.' A- I lul'il'i I'nta'lij '. : l -l ili/.t I Illili, lill' t"'t bli !
.-ui ?ly against a ! in j ! .. - -li .'I > iei manilla. I .. il.
Il KI.'ltlNIi .'.in. ?
N >.iJ?J r.roiiilivay.r. .itiii'iiiy SI,-, Ne?? iink |
i Ai:i:i:iM 1I?'UI:IN<; ? vii. ri.ii . '<?:, ?na.
Hi:;;'" '>'. . tn., < lili-itgtii
luiitis Ni-v l--.'t '
AT TE HT i L-i I !
T2 usons, W'A'A rcTs<VY-,s, & Uvni
?M'3'S 0?* I. lu Ai
j; WI 1.1. sjj ii'al a Sett iel (lui I MIIMIII':' tr 0<U
i I'l-lluil s' 1'in nil lin' lifeipt i !:;..'. i ni ?-Hil
ii (ililli Plan- I'. L .\i i'in iiu li.i- : . ii, I i-: .
I wai) s.-u.l l!n- M. ni..i ;.l \l..l|! ..!" pr. .'.:-'. ! .
ruai; ?rii iil.y lin- itali- iii lu- I>i> iii. ii,..|-.-iirai .uni
t.. n---.>iaiiiiii. .?H.-j t ii.!t-tl lu au Atm l'a ali Ja;, lori
.'?(i a?rl?t.
A..l.t.-- WAN ii i - '1 .i wlmin . al ill lr..v
lilollt- lUlcJvil;
I--. I . Il WW M.I?,
.M III.'.''-'I 'ut'Mi_'.Irivi-lii-r. _u? i:i.. i 'ii n v. N'T ".
I'a i'la ? .Ir'nuij; ll?-uliovv i-nli a a.o i ii'i r 1 . ''*' ?
j|l?.ll!>l IMI^MIWM ptisiiitorl liyiMiisk.
A fjro.Tt chnnco fur Young Men out oy
employment.
iid.uoo HOXJ:S ><>.: h i.x ._? \VI';:K <.
IT'S NO ?Urv-BUC! WHAT! WHY!
('vane's Crease VMv dor.
Tili? i-miipiiiiii ! (ii 'I nii-^liiy t-.Mriii'ts (ir. a .-. 1'ln '.,
l ar. (Hi-. .'.. . li .iiu i-.ititui, i.!li-ii, an t all "H.. I l;iii|i
ul' ?oi-il?. tiillnn.l Mn- li-iasl injury lu lint lilli'?! fill rh1':
liir |. Iii.'i .M.' ^I'l-aSii Hum titi!-rt.. tin ? iili'1 ul Ina
.ha li in.-. rur|irl? v.-. Tw't'iil y -I lii-it ?iiii I lin.\t-,- --'!-l
ia tin-.-i i i'ii ? m I:.i-i..ii m Iiiiii m i-l, s ; ni .1 ia.MU?.-,
a h?liilit*.l ?ml ilfi j iliuii-ahil. I In 11 a.!- >ii|iplit .I . II
ri-a-aiiulih' li-liiif A . ul - \iaut..l. Maillila.-tui .1
ami ?ial hy Ali?. I'lt.X N K \ ' I'VV i?;.i!i;:'..ii .?I..
Itii-ttiUI. Mt--, lu!-.tim.lu.ii ina I" i(? lulu ? In ho "'i
I Ulli'.1 ut t!u? iitlil.' J .. i- ?I. ll
'rill-. V'NDKlifjlf.'NKli llAVINTi I.HASKii
i L a l-l lilli lt ?;',', i'.i-t ml ul l'.i?'.i i...I S-tJt'-ti.ii'r
i til.' ).iu|ni-r nt lilli ill ; : lui ti'llluj: Wi i J bini SSjlill'.'j -,
I will liliviiv? Wi rp : ii,-, I | linn- i ii.ititi ul' 11A I? un il
i . i M : w i uni. i ri'? i'>H -ui .M??!:.?a:i.n, i: AV 1.1.
?.I ? . li n titiil i i -.u at lil.' . '.' I pl l. t.-.
Will i'itt..;l iii Un- |.i i I.a-.- ur it'." if iiiiy ("um
iiini] ii y, ?nil ?ri C'lii'r il l-'iia-tiir Ittr I 'uUpi'i', A?lih'> ii ml
?ail.? t* lill i-r? .-inti Jil iv.'i I ir li-. Oiili ? I " i ; innis ?ll
lin- i. 'ant ry-1,-i lin: pilirhaSt- Ul Cut tull Si-il ii ill lill f
pi'iiiutjil util u, imi ai.-I ilt-sptiti h.
Charl..-(nu. I'll. 2. ST KIM 113N .1. M \"WI'.I.|.
I > liria \ in il. ir 11 KAU .. ia.wink.
tl u Itu il Inn.I ..f COTTON' from Si. Iii ?rna I*
iniiil. Al'.'J.fi n-aioiviil,'J(Mioi) Mil, Ni ; 1.K?
Hm 'j:?, ti,
sajino ^^,:,1^;:u,'^.;-^;.;?;..:t,S&
sari*; l in- l'i.-i li-iit -. Ca-hll is, ami I r.-n ur t ? t.| ;i
Uniil.- II..?ni-i- lin'i-ii ru lui*. Si nt lr.-.- nilli -till 11 iii-:
Aililn-ss th" .\iiii'."ii-*iii .?-tciiiill Tim, Wm..-, Spriu^i
iielil, Vi-riniiiii.
ins i t>^ iy :n *i ? EOS s ? >3i
L.MIMU3VKI)
[//: EM HO DIM EST or riiA K'TICAL
UTILITY AM) IIXTIU.MK
si M ru i.l TY.
liiitliitill;.* I'-it'iitrtl Mry lit. I RU; liii|iruvsiiu<iit iiutrut
t-il .linn- !., I' '-!. Tlii- i*i-h..!ii itli.it
ritlllil'* C a ni S.-vttinr .tl ili lli nc.
Wttli Crimptiij/ illtariitiii'nl. uipsl u..u.l. i inl nml i'-io.
lin nt I >l??"? l?l> 11*11*11 ml Sitvi'lly, 11' iii.i'i li-, |i, uurinunu.
UM- Ihr Slialiiht Ni'i'.lh . lui-: m.il,- hi.rUi.nlal, - ti
nilli il.nihil' ur sIliKli' I In.ail ni ali kimi*-. Makes I Itt*
i'iiiiiiini!-slllt:li inure pitriV.-l ?nal resultar limn tty hauil,
nli.l nilli r\tI'aiti'iliun* v fal.lilliV. inakli..- l-lvli-.-n -lllrh
i-S lu eiu-li fi ulm inn rn; lin- ti hurl. Mill liatlii'r, lu III,
rnillt', tlilri*. tliek, run up tu ina it h -, Ar. vVarrnnti'tl nut
(u url lilli il li j. 11 I' Ul linell jeni; . lt hu* (akin Hu- I'ltt
lUllllll ul ?lati- I air.-., ami rrielieil Un- annul al ul all lill'
pilli', ifni A ? ? i ? i.-1 it I - ?inti Illa isa- ti hu hnve u .1 ll.
" Kui-Ult- ili'i-h-iiutkii' ll ls liivtihinhte; lin-the luni?i"
Iii 'lt I 0 M.p|ili, . u i.'u-anl |.lire.'*-(,. I/.I/'I l.tutlf' tu?ii.
..Milli n ?In.-'le m- liuiihle Ihra-iail, li -Ihiillv y vi very
riapl'lly, ?Uli it fiUJiumti net.Ur m.-ika-s (hr I'lllllillIK
?(Hell rv.nrlly like liuntl-seii iiij^," .v.l. Trf?ntnti
Milite Illili'llllli'V snit In nu v purl ul'll.Hilt ri' li)'
i-MUri-S, patiketl ti; ImX, with' prtuteil lliMriii-lhiil.?', nil
Ifi'i'lnl nilli.! |iili-i', <?'., Sale iletli't-ri null anti il.
I all Ilinl examina.', ol' iutili i!?ti urih'ii lu
Jnn ? tf 1 I
T. Hf li [J'Y,
f>>ile '/1//a'M? i'm' Smith Car<4iiui
Uli.\!tl.r.6T0N'.
1. HA Y1 IT SK \V INO M Av J111N H Gl ).M 1*A N V
HAM'I.M -il III ii- ol lill'ltuviai
SI;Il;rL,r.I,rJE
SEWING MACHINES.
'.'?CM ?ll?1 BJ lt til.
?,? Stil, h tritt II.
'M'Uv C'est lu f ho ?.T??-?? fit.
t:.r
/..-//.
l?ati-t, uml i's
r1 ru.', nair Niatnt i. IViiitKisti V'trii?jit.1 T.
"l'hi.'Mf iii'j.1 .n.. - Mi- m un lili, t't ti i ?sal liy uiiilitiritv til
li.-i ii?..- n a, Iii How,-;. ?lr;.?(tiltil ultu t? tin
iiHiiiliul iii .M,I.ir ni ."?min,/ M i.-h.ii. -, liint tint.il ly
ali li.?' t .-..?..c. pi i u-l|tli-.s ut lu- ?Il Will It'll t I? v> li li-li
ali- ll'lii. ll i ai v tina! !-? hllprovi-lilliits, iln|...| t .ll!
Itt lint |..ii;lv.?ti?tl il Si w in? .Mat-tlin. s, "I'. tll.tl t.?.M?l?
i*l viii > in tili?- C.taiiaiiy li y tiiiijili- itali lits.
THE FAMILY MACH J NE
! ti t u perin i. in ul I! il.'.' I,ii.ttilh-1 ni a |.i a.-I k-?nly n-al II I
llilllll-'-tii- Ilia. ?lill.-, t., ;. . . nihill, y l-l |il .- - -nilli tu
tl..- |.al li.-, li U .-im,iii- tiltil iltii-.j.Ti- in I IU---III- linn.
Wini,lu. w lliu n! mu-.-. ..i !.?li??a?: tn th, llp-l;. ,
lisin-j, willi i . i nut' r.n-illlv, sill i-..Hui, r lim ii
tlut-.ui, ni tarin ?is ni immy M ?in/, .'min lin
iiu-iiti -i mnlin tn itu- u.-a-.i. -' -,?/iii.
ih, v.u.- m...1.- in t-vt-ry vmit'J'y nf linisij m Hurt
tilt? ?alli s illili I,l-l. - nt ail 'Viii III lt ll f*t I 111. ul .!
thu hal 'I-Wn|i.i-lu r-.'Illllrlli st . .in- fl.;;.i: ,, ll st-hi I
ni H.ii.-u i.t ut I!,, luilv'.s hui..?..tr. timi th. ...ir Illili.
pt nsiihlo tiling lu n w, ll l.ept liiiiit-i .
THE MANUFACTURING. 171 ACH INE,
l'itr .I'iiiliirH. i..aili au.I 11 n 111 . - -i st Maki rs, Item nit
Shin- .Maiiiif.ii : tiri I -, Itul.lni (inuils, ,\i. ., .'ir , j.tj Tonil.-'
illlirij ami Iti-tli r w. i li than II,y . ih- r.
I'?lit vi? I .iii.uti.ni i- i-,Uii tu ?...-. tit IM I-la .VI-.
MINI - ?ll lin- luai'liiuvSi pill I ?lal la liv i in pi-I Ililli lu I lit
inaiiutiii-tiiri-. til linois ililli Shot's : ad...nj ?hi.:h i- th
I l-l tl.a' il sin .il-r ti?' ih' ti..I iii- ti-. 1 lila! tn HU"
ut her. lt.- ititi!.- n!" w lih'li w ill it iitlt'e I . ip;u. ...,:it' .?
t 'ai i ic-illur intent lou lin? lu eu .let ole.j tn ti,iP hniluii
iii' iniii.it l.ii-t itt'.-, iii.il^ ?I is i HIHI-t.il, ttiih tim tull.,,
ni. i spi-iiitlly lui- .-hu.- lin,.lin;;, titul lim-iStilt Iii
.u;: i>li Ti.I. at I.? ..iii. ?.
rh" foinpaiit llalt.-r lin ins.-ive.- Iii?) Hu- result nf
I ? ulvi; j i airs'IX1-1-I u'ln a- In tin- uimiuliit-tmi' m .?-vt
lili: ?tia-liitii-S mi.il i. - lin ni t . i : .nut a mut-ililli- pot
---.tn-' -.?I i fi'.- i|itnliiii-s m" ? lir-tiiii-- Ultu liLi'.i, lu
:.l-ni' r t-'.I??II' linn any uiiit-r in tin- w.ui.l.
lili'-il niall,Ul-ii rr^ii't'i tull,.- ii.a- lilt..'.- lilli Ililli.!.)
!.;. npplyii.,; t.,
T. IH i'.l.VA .
HOLMES, GOULD & 00 .
? i is..u r si'i!i:i-:r, M:\V yoiik. ASH
ii.\\i,yir?n ST.. in?STON.
i'iitli-rii la e.r.".. Virilit ... V. ..'.nit. Malu./ant. Koa
IV.....I an , I i.ti.l.-il'
O.S 5 A31 ? 5 fi 0 ? !-;?.; vr**z
AI'??, all -I j lt ...;
/ 77/< ?/. V /7. /./ 7; / / WM n /,/..,
i "",?.'. ?I'J'/.V ai
SAWYER'S
O') S ( iL I Vi,, il S ?< i Hg HU {Jv1. :
lil.WIN WKUSTHU & CO.. Suit.? Agciilij
' (m il..- City :.f Ni:iv Yolk,
Nu. ::.>. 1'i.A'; 1' SI'., (neiif \V? i Um.j j
'I'lli-ijlillliil nf thi- Ititi-, 's Ulli .pia!. 'I . Hi?.Iii plir.lt,
i'l'iSt t i!- .-. ,t w il! I.- t 11 ? j 11 tr* ' J J ic tl li. - -1 lah: tr-. Illili il:,
-..lt ... >.ili.-I. in M a I ri-a- .amii rel} previuil slain...
i I..-.?na nul y nt ea.-li hu: ? iain li i;i? aler I lian 1111115
Othi-i I.lil l.- ?ii' l in. ?nil ll'l Ul h.i.M -. Itur t^lil . hoX
t- t-ijiiiil ai i.-ast tn un.- .-un rr ni' 111111 til 1.
i lu 1 r IH un daili!i r limn lu 1 nu :, us III t na-.- ul
l|i|iit<l ian..
IV it ll nal' ? ml i'll : lu>> t Inn- ls iii) WU tilt, I
ili-n: i-mi utrur as lin i.iirt.' is u?vl iv it Inn!
..I lu- arni
Vi in .t ?iii;
I ..: n .: i., . ? iiii.i ruin cu hi ?tell ii tin pu .??,,<. nil ut Inn |
ii ?tul? nf li.,ul.I II !>< s lillie,
.lau lil. lilli". I ur sail- hv all I irisier? mn I Hi le/mt-ls I
IMH:M;.II V.- ."-iejiiitor .Slit 1 niau of Ohio jiu 1
seiiUil tn iii.; I". S, Senate n jiL-iitimi ii,.tu H
eiti/.eil .1? i'.lit.n.b .a, >j, I-'., asking ?lliieinnit)' 1.11 .
lo.?n fsustnineil by tin- uti tr. i lit; nf Lis luiust?, nu
th.? in,,!.t nf ilu. 17th ?f.?l'\hrun?y, 1 s??. H.
rou cl a letti r I'roiit iiuii. Shennnn. alleuiiiit iltat
I * 'iiiii*. nia wa; t,,,-. :it(.,l |ty Foil er ni authority, 1
but hy ir. .lit ..I Gt-ii, Wad.! I lampton. Ci, m nil'
Stierinttn ?iutes 1 lutt tho oily iva? oh fut1 wjit'ii
Iii.- t'litrrrd it.
Ti e Ni w v 'Mi. I .'.i'.. liO|H-S C'luigt'Oiitj Mill
nun- t.-.it i,; stive snniu lunney hy iii - ili
?ontiuutiuc? r!' u.- '--s niis-imis it ml consulat os.
HspOt'ijJly, 1 -t 'Jr- stop payne; I?'7,?0^ an-l sinl
i'rii's iii fij?iii p:t a nilli: : ! .:' 1. 1 pilli; a IIMIllsKT
ut ilotiif, Uti :- ni im pti?ilile UM! i!un-, hiiti
ila- 1'.ip,.' (vi iy !)|tipl.-rly itViiils cone \.< t?-.
I i IM UTI li I. T i jl'i. 11 I . - \ IVfltfl, Who.!',' I.I" 1
hui passel) its im i lilian, thus ?liupieiitly il?-'
co?rktii lipon the i?i?;lit nf t:uie :
" l*'orly years O ll CC seeiuerl 11 Int,-, uni] v.'VJ?y '
pi)t*riitli|t'0 tn ilia'. !'. ll now s?a-tns lint 11 s'.i [1 ;
anil yet ii I n nj. v.-ny arr? broken ?lu ines.w b-.-n?1
11 tit on.?mid hopt's nry wustetl info flsln? ; foot. !
ptinls sn.-ii-il litnlcr th?ir ilriftin?; iltist, |;?ct'y
niiiuiiiJs ii'h i? rc lin' ^iu?s is fl l's li with tin- ii'ttter- I
uiu of ii.'ti r's ? ?-liailr. iv.? even w h i th ive sliiinlil iiyt
foigtit. We will ijn.rnt't the Miiishini nf ihnitt! '
yuirs, anil with eluisti'tii'il sti'ps nilli liop? push
un t..wail! iht' I wink lin", whf'i'? lit? Maters uri'
still am) stoiins Bevor lient."
J'uueli says ihai ti Yankee bilby will rriiwl
mil uf his eradlo, dike a survey of it, invent, un
impiOVflii'.-ni, ami apply for 11 pil|u:it buforo lu
is six niont^N old.
A piison nddictetl to IviugJ rrlulinu .1 i-tnry
to nnothrr, which innde lum stitre, .. Hid yon
ever hear that before ? "? fiiid the nairator. 'Xii,
says the other: " 1'ray. sir, did yntt '
Mr. Moore, wiio derived his pedigree frit iii
Noun, explained it in this ma ti uer: "Noah hud
thne sous, Slum, limn, mid one moir,
In female RO?.o >U thctlemand is for prineipnls
-not men.
I'OKTW Y.
,\A'i'lC ".IL TilANitS?IV'mC} HYMN
HY i.'iiivAiin i- NO A IT
j.'raisj .1." Loni, 11. iim-'iim- I nat inti !
i'titj .. Mim :t!!. flinn Uti I" Mi :
Hi- liiiiii I . * J ? : .i lilil? liiiiinliitiiiii,
( i. < li i Ju; riu'is vi i.il'cm !.
I-min: tu-nm liCjt i;n!i'iiii>l',
2*i|| ui- tinned I ri it'll \l liiii: tu liv lit :
l.'.iV.i,: lia.l .-iilulhi':.! f'"l?:Vi'?;;
''. ii lill I It'uvcu.'.s icdecuiiilg nullit !
jlilj'll ?Villi plCUllS sitie I il id "ti 1'iai.M .-.
Ao?? ullij thiougli a! I ? "in lijij I um" ;
l.\>) f' ?? llicll III.Ililli"! l'a -1. m.l?.?' [ 1.1.-ea
JVicriti gi?i??jtd^ sublime !
Hope .iud TriMI al Jr.). tli \ .. lui in<< ,
1.1? IT tlflllllllll-' I'nulli itiid leu?,
I 'IV!: .; laitli, illili njiictitht < '.?> lT.
Infinite .leliov?li ! nid |is, ?
Win.>i Vii; m I ii? ?jj?ur .-i.iud. I
''.'ii IVllu'llllllT I ?Mili ll.l-l lllililv '1^ I
A "in land ?and 1 I
Xii?! while 'mu-.-II?KI with lu lini?vi',
jjn? ?v;i love lip J II-i liiiiii,
Seeing I'ive. lian's itu tiling imuvr
??oinii'ig t-. i'terieil i??dli !
MWELLAN V.
A RE M N?SCI2?CB OF TUE ALA
BAMA AND X?jAK.SARGil'
A wi ?ter iii ilie 'Wv/i?/i .1/ .?yi ?inc, wini hus
lind opportun ti?s of Ciuivoisutioh ?villi ?oin of
Si limn >' .old ercwv'givcs t|u; fii) iii wing iiil?r?sd
ing re-mniin-etic,! of iii?1 tight hiilwueii the Alii?
liaaia and the Keaivige, fi??n ??hith it appears
I Inti the relieN were U-ft tn clroivit when t?. u
pi iva tier Mink :-'T thought you hud bom in
tin: Uoiifedi.T utenavy." "I wiis'.V said A leek j
.?.I wit? with Setnnies everywhere he ??dilti I
?vu.? III the naval hug ide and hlockudei untiing'
und on ilu Alabama ail the while he ennui.and -
ed her." *. Hut mil when sin; sank. 1 supp
\ rt'j'jitntl. "W.H. 1 ?va*j and wits pieki'il up .
with '.ui !./ the Deeihound. .. lt ??as u pretty
?.hiisji'ii;;hti wasn't iii-:' i sti??ge4liiigly ii-'.-, il.
..J- ?..,. t.h.u," re|>l\ixj .VUvk 5 loir I..- .nd-.'1
erne rjljout enlarging, "i -'?pp it iva? the
1 Iditeh gun * tim', dill lui h:;-irie.--? " "Oh. j
ne," entiling foti kind ni cm.!' s.-.otial," " ?'.'.
LIV.! hud aii'y .!.lin.-.?.-. liad ii' gUijiiiTii to 1
eo 111 poro wi'; li the Iv eu ri urge's. (>-?r guiltier* ,
tired a, ifl?duui, .u..l wie 11 tl.,.y hud the glib ;
load.,!, fired it i ?I blind*. '?"hey ni vcr changed ?
llie 11 yat iou of their n'-j.s all the tight, MI I the ,
l\enrsar(o' ??-.?* ?vitrliiug up ?,. us ail lae ivhile'; i
'..iking advan?iijj.i uf u- * vv t y l?r.o t? he ??a-- i..d
liv smoke io ?vor!, a hitit- ue.nn r, and theil luir
g ii miers took 10:11 e.ivr.j ...!...!." "Thru i; 1.. 1
no', t ? ti ? th?' th" Al iii H...a in.4 to hoard Lilli
KeCirijtr^v : ' " No, MI ; she dui lier best lo g :'.
ii way li?.::, her linn i?..? lime t?.-; light e?.:..
iii'i.vJ. Wc klli'VV Vi/elL that if we ('.lilli ? IV'.illili
inge "t her iJ.ihlgivil le?.? 1; t- Sjhc yvonld 1
sink ui in .?.II ultu ines." .. Hut don't you be
lieve iti.lt StTlliriilH ilttpposi.'il I..; WOll'.d whip ttic I
Iveuh uge M lien le' went on?, td light lier ;" - 1
..X i ii. ivas bullied into i', nilli '. suie good
ea rt to Icive all Mi vain -fitas on shore, e.nd I.ad I
a life preserver ni-, through the tVghi. I saw lum .
i ut ;i i e.. ::iii I thought if it was. iv ii* ti in hun. I
il would ii .: lie In '!i-li in m.'. e.nd 1 pin one .111
tm). When Si mm 1 s Mt iv ll.nt tin-ship ?va- GO- 1
ing ?I i ??Mi, he t'dil o- iii) t.; swi?n who could, '
and ?va?, on" ol' i he firs I to jtitnj? into tie ? wtiu-r,
iiml we ull made foi the Decrhtuiud, I ?? us ii
lung ??...?. al.-nd of Semines ni".' ?vlieii ! cathe
up to tue I lee; hound's limit '.!:< y a-!.' 1! nie .! 1
ira's Si'iiinic* bcfdre;tliey w liulil tnkii me in. 1
.-nd 1 ?iiiFn't. And th.it t!:? v a-k?.'il me win' 1
?va- on (.lie Alahaiii'i. Said 1. . \"o matti 1 ??hat
1 ??.:- un the Alnilam 1 ; I shall he a demi man
Mim if jun doil't take me in.' Tlicy tis kell me
ligaiii if 1 wa- an tiifieer ur ii s?iim.in, tuid wiitilil j
not lake nie in indi! I told tl., a. I w.t. au i.lii
t'ti. ' Hu'.," .-aid I.(Hd they aetiiaily refuse !
lb. pick ii[i ciiitiij?iii seamen; 'ajiil feiiv.? liteiii to '
I druw;ii " "Tl y did tli.it," replied lie wrath-- |
! fidiy; uiiil probably ii ot very curiect?v \ 'and
'us soo II a*, tiny liad S'li.uje- on biiuril they
made ti.e.k- a-. Iii?! il? lin y k....??? h nv, and h f:
I'Veryliiidy else tv din?? 11 or be puked up hy thy
Ive?isarg?.*'
SirOKT AMERICAN CATECHISM. ?
Wliul i-t tWe chief end of man f
To gc; mor:ey.
What is the design of urcathitig ?
To g.t a living.
What :.- the use of the conical ht ?tions r
'J'o -"tiiie away that teligion which Hockv
above eonim?n huiui'iiity.
Wli.t is the ben tilt ol" soft sest??
Suints and sinners can alike i-. el comforttiblc
linder the npjitication of truth.
Wi.y i-, bretni su dem ?
Rd many eat vylio don't sweat for it.
What would keep an audience awake ?
Di duct one dollar for each sleeper fioin the j
pf? heller's weekly salary.
Why do nun talk nliotit health, the wea I lier, 1
and business on the sabbath ?
To cover a dif.ctive character, and please the |
devil.
What ha- heco;no of the missionary spir it and
the " cutiso nf the oppressed African : "
fl one to ''ali I'm uia, and the h'oily regions."
What should philanthiopisH 'Jo w hom rebels
well know, mil) " um-lli^cm ?>?ti:hib?ti<?.4." beg?i
til MI-JH iii 1 j
"l in y ?)?o;tSi) v t dottie !.. u'LLu h who Iinji tl <. ;
??ooi? bf !!._ .. riv" nt tu shkLu sin) iiiist i
libbi li.'..- f?hoe.-, uni) iijiji'y l-l a (situ piusn^e .
in tliii lii-xt tJ " vi I n: i.i nt iniiuj .:t. ;
llnw cu:i y..(i Kl) t II.?ity c;.t- tn i-hiireli :
J'ut Jj.-ifeit-bti J).ivis ?1; ibb pulpit,
WI.li' is ti,-- ??ixtli <:< . ti i tn 11. ' 11] i . i, : f
Il y * ? t ? kiii iiiyuij'', don't buri y ??it>-iil*.
\\ l?-.?: ?? ..' hun ?mttyi" ?ceiitdiiijj to Cornhill
J.nuj-buy. :
Unit in! I? I;, ii Lil;* uhli?UC eonsunitu; it^
?'. . lvi.::-. lu.' I.uii- Jt II ihiyii to ii .' ^br-aptdti
ti- -- M itlunii ?i >( i ?jil.-;
WI.nt ui.j ^ ?I i vi ?..nt ti ml., mw }
"Timi all M.vii ar.- iii.at.il tijtilil',*" rXfiV?it
. ..II. Ives, vi lio ?i?jiiits ul! people, linc icu l lind
modi i ::.
1? it a <::? ii ?in t.i N.'ilit thia truth r
il -tliOli^ii IO', wi,.1.1,.'. y tl i.'I li.a) Mile ii
Iii i tl.
Wi... H ri tb?! ?.'.rt untiiUj;iitt:?icil iiu?ple in
ilie iv ut lil : . . ..
Tib? (hil.ese. .
Why;
ltt;i:iiii-i; tiny inti, guie fj'ltinii. inntciiil bf
.. tii...i-in ?Viiii-ii"i,t tu b* tl.L c.titic au il ..in;!; "
nt' ti.v Uliiv?'i'?t-.
TUE CIVIL l?tGiI'1'3 ?lLfj.
Tl.': l?ivii ii i.-lit.. IJi?Jj ivhtch ii'? s ri.'Crii?y
|i i>-, ,1 I.y t!i . IL'i'i-i' lix' a v bf fi -'$8, wi- j
r?-p:ir*ed liich to tl:i- Ju Iii i it y Connu ut' i?, iV?tii
an iin?ehdrii?h'ti ?? ii ki iii* trio first hi'cti iii ral ii?.
follow- : - ?. T!i it ni! jv r.-r.?:^ li..tn in the C. '
?iud nu! ' j ct :-i -?ny I ? rrtgti p iwi-r, i-xrhn'.iii^ '
lull..m. i,.,; tKXi tl. :,n lr!rt hy 'i. :..?!.<.! . , h. '
t-iti/.i'tii nf iiiii tr,,-,., i st.,:.-,. with.nit (!:--;:;( -
ti lill (if ttfiltil. ?tilt ti' 'j ilihal.it tl ll '? i.i ' vi I v i ir,
nnd r il ir iritbciit n any jr. vi jv t.? IMI.
ilitiiiii iif slayiry n'r idviduntary' ?.r\.'-. i . . >.-.
ilcpt a? li iniip-ii-n-.-it fur 'iii" u ' . t -iii la
party chal? luiye liAii duly i.'miv <w '., chilli
liive th.: siiti.i! r.itiit tu iilitki.* iiti'l I I .'HILL I? iti
ti iir*?, nue, liii part?t'* t" ?'uti. atv.- evidenii*
und. .!?! iiili'jriti pbri:h.v?e? i ti?-, s.ii, h ?i l. und
{iii?ypy nov't i-n.l jieHoual pr. pr II y, uni tit iiiiv?
tin- tull ur.il iipiii I h. tu ti' ot nil lu ii* s and ? io?
pi i'diiiu? i'm til" -icnify cf pi-i.-ou iind propel -
iy. uiid ?i all hu sulijiir't'.i lilia*].III???III i n*,
i i t. -. ililli p mihi"-, alni l-l lion? > Hu :.- - u.y
I ii iv, SI ii tu tr, it i rd .t ?r.'.'i'. or i-u'jt'uiii, tn ?ii? i
i ti!r ii v n-i: ivi' 1. .'. in :;n ..'" <
Marringb ot' Npfp-ob}-? -Ordors Trout,
the rac di ii pu's Bur.ca?;
Mi'tititi:! liii.s ipii.iii ??i.i..wi;i;. .i n?u <??:' ;?i iirdor i
ii! ti t,i!'.! 1J r.. .1. il -, ._. i .1 ijj id." S.i.i .ttl ititi ti'S . ! ? -
li Clijlis IcJiitivit tn li.i. Kiania^i- nuil ilivuii.r i)f j
lii'i'rJi,'?i Tlil- fiii?ii'iviii^ i.- tiiij ur.h-r in tiii? :
W.,?: i >!.!?. i . iii Wi: .:? Ki M -.: i .. l i:i i.n i i.s. , j
w:i Ai: A vt ?i'.Vi ii I.iMi-, [
Wadi!.-'..ti - M.iV^i i! I - i/t. \
Atti'iitiiiii is C.'illi'il in ?';u;a ri 'ii I'i j.'.i ol ( ',;..
( ular St.*., M'ik'.i l- ?-i. timi itUij- uili .iv ur.h u- .
pai d !" il!.ii i i i. ., - Tin' L;<iliplti?.ii"lii C di i In. .1
Ih.r-i- rvjtti:;iiiui;j ?'nt'ib-ii'itt td yiii?Mo thi' a--i-:-1
riiii 0?inmir>?'ni:ii,i> in drau lip ijniri1 spiv'ifii-j
ritlf'?J lilli' t .milli irimtiti" iliri'.itlj tti.u ?uiuli tu- i
ci.-!,'!!! i'i?ijillU.?.-'iilH'. r y-li||.?tlli ti '. -Un: liliVS Uitlli
i'<V.'irl tn if .j- i ii ut ri ii'ii1 lt ii < iiiiii.,' iii ii'hij
pi-r-oit*. niid i'lidiii'ly titi-tit (?>'?.' Mil* ln*iii-tii di'
11 vi'dtniii, .-o ti i a? tim- i't i ii iv dull? niacin u! it". :
lt i? diicii'iiblo tn I'rtiati! Mic;, u ?tem ul in.ir- -
riajtV ru!','i;i.?: u ni;! 1 lu- aj',;-'.id lu tb-?, .?tat-- !
!l?lti!lM*itii'?i lt .-' t'r !'- t'-.li- ll ? i-i-.th-li* t?; ?.fili tli-.' '
lin- tnriii.il .ipta-iiv.il c; lim I H. .'i ti.-i ti? y 11 II r ..!?
nil.ii.? ..ii lui-i ?iil>iv'i!t ?!''i 1 i??i.ijtu.?smiKT ivoitid ,
sini?'!y cu-^'M'-t ri v.: .., p. nu;-, .lii.i' ri'ipiifd i,iiun.
iliiit : i i ty il iii > : : I-: lv..r:'i .< i-''::'. .. . :. i ::. ..?'ri.r;. . '
Vii'!. W li'' ?Int I tjiiiiM .-i-i'l .fi '-t'i ? 61' lililf riitpd. I
ni'dj i'i.:-||i-1 ii'.lllnil i.'cd tn -mil iiiii-.;'..-. ni.i.'i iilt!i-. .
.hli, J.?.?. ni iii/ m.n t ..i.'i-.. .'.Ht. !..:.?'.:.) ot ii....
riii'A ?. ,f?tli, l?i;L;iiiiitniii.-: ivit? i -. t\ :.. <. t-i pi-r
- liit?'v.ll'? i!:>.v,. I,.,-.> ! Ui^oilii-r iiitlliitit til UT::i::". '
'I li? ?M ra t.-ct raro : iii-t Ur l:iki ti I.? iii.-tniri all i
tin' ?U i d pu ?.ir it? l-l iv 1?tlt tin' law iii Ul.tillie nt ,
tliytii ni i* ? un to a.art . i^i- : and ail rU-rjiyuji.-n
Kr...i tii:u:".-.'':i!. s" ivfi . arr ant.iori/.. ! tn '.:'t\v l'?rti- '
th ..tu? ut l-iiii iiiuizr iniirini?v,HIM?! bi- i-aria-stji-'
?. lii'iti! i in a. i ila- liitrriin i'ibi .:.? m r?rti?yluf;
l'a- i-viftin^ li'V^i*. on lliii ?uljcrt.
'rjr.i :i ? ?i-t Hit i ollillii.-MuUi'ii li'lll tdl'ii'iiril t->
til. bi'itdipiiirtf'ts 11 ropr'it! tlb-lr n ^ulatioii? 1
..s .th ri-tvi'i'ii?' ' to m irr?!i-_'i\ ?. tn? a? tl?-y ?l?ail?
hr iiniivii ap. tm filo m tin? tiilii t-i
y. * ?. Ilsiiw.ii'.u.
Miij i i, lit-'i it!, i'o:i!!!ii.i?ii.mcr. .
?? l-.U'.-l-l I-1, lt 1 Ml l I M K. ,\ Ult! ti. CP<-ll d flit iii
tilt-ii ic rib ii u Uvitiiiui I M-.?,'!.,;; r inriition.s tin
luipi i >.-: .I ? pr/ultii'rd Upon ;. pavihr flint:
I'ouopi'i ii'ldli' in a \\ i -t. . ti i "y hy u itiii-s?in j
c. -i u.-i t t..-?? ni Ami'!.< ni-i fur in ii ?p iprrs. ll
ii ii J** t " H*' hn-'ilv iippitiiti'hrd un- ivan i-irs
^icuir.itiL; ililli iiduuiatiun and ih itP;hi 'Wlmt
M ? on.i.-i ful tin-.' tin- Ami limn pi oj ?iii '. ' wa?
h.- niriiest iMitbu/st. * e very :;:?ti iv i;'a lus nou s- ;
piipor I- sci'dbf dr&A'.mu tbci.r' sil t? ??? on bis'
driiy, i'iij*eily i.iv<ti:i{> lo? tu-u aji.ip-.-i, mid fbr
iber on ii iiuikillin iv?li ii jiujirr jtist ilickin;,'
mit nf Iiis Jioil.it. where lu' ll.l-S ju.-t |?\llG?'(?{ lt
fur flirt brr ri'iitlin^ ii? in- has h isurr. Sn ? li.uyc i
i i cr ?lin it in every tn?ii arid cit j*. Tlicrii is
notiiiiitj; like it in l?iiropr. No other peo jdr, ,
iblOU^ii till ;:> Hink?., ian lie sb thproii<(biy
in? d in ihr i.arri'ii? infuriinilioii ol th?cb?iilrjf
und thc iviirld. Woirb i ful people 1 ' iva - bi?
pointed Hu?uiiiini! uj>, as if to bint ut the juu
t Mind pbiUiAopby i-iuliiiilied inf this popul-ir j
pbiise nnil t'ni:t. 'l im exprussion liiiny? ?I?) tu
m u tin- vast i dui-atiotuil viilnii mid ( IFeet ol ihr
noivspajHT, si-miar r r reli.!>toii?. bi Anieiiciiti .
Hoeieiy, tiiuchinft our yocinl, civil, ?nd indivt? .
d II ni intereM*-niouldiiiii mid ln>?.toning natu- .
ral, Ktieiiii, tu piditieul cdiaiArter.
There is said to he an old lady Aii?'n on Iiong '
1-land ? very lat that the niM?hhors usu her
shmloiv fur griddle ?ri n.dn^. T 1 keep brr from ?
?lijijiiii',' out, of bed, her busband roll? her in thc
nebr*. hon?? hlaml is u gr?orplttee.
One ol' the best illustrations of a vii! icc wei
ever beard nf is' that eontnincil in uh ?dd roi lea
lure, which ii'pre?enta oi l Nick enirvinj; a
Dtitchtr.nn doun to bis reaions and ?bile on
his way, the Hollander i? making propositions
lo bis inaj 'rfiy to supply Ith? \viib i'onl !
M '.inj; ; M I?*j:Tli.iditliZNAItV; - Mis.? l'a ul ino
i'. ?Jf.it iiiiiii, ji.?n-?i.'?,t liipighter of ?'iiiiH us ttiy
"i Hut h ti iii, c,:' lt?tithtii? memory, wii* I ?, tot*?
.?..tu..I ut I'll.! i-jr, Coiin.ito Nathan Hcely.
. ? (hu litui -.i .-'). ely c . .St?-vcit?j^ Yi-, u mlll-ou
lin , m* c??ii\-c. l' .v j hundred pursoutij fi io IL U?
Al p w;!ni- of the imposing cereiuotiyi
Of titi; nt tu y in whicli t'.i.- bridal party ?i#>
i'.iiiod ? lady present bummed tip iii th .tcripr
.'. f??lh??vit?|* iiiuoni'-jtiitl jieuHibiei tcrtii.?t;
.'Iii'-' i le! . Mili .!:. ??.-' tl i-.i wi.?ie satin, u:.d tilt?
?rid.->m i..U .:. laiictun; They wei o.iill fliiwittilj
i:.'I tlit??e 1 n. c-..i':.j.t ftbtv, uni lui-kcd love-;
". li? lier. :a mr v.r.- oiiyiatii, uti?! WM a dt-ilU'
il in.?in.vi M, nt t.-..m thu formt, u-uaily a tl one
il "u - eh .. . J;:-.: ad of pronouncing
i' btiitit! pair 1 in iu i.r.d wife," Dr. J.ont ti iii;
l?uiiceil tl ui; '.l:u-t;iiuel a.uJ wit*," which, ??
. iu:.-c, ..- r:.;?it. l'hure ..fore othtr feat ur es
?binti ri;.- i .tmojiy which wot. .hr goodopinion
.f the v.ts,: ? f.nt;i . ; i'ti?tf, ?nd nV?de many a Indy
ot ". ? ; ? 'i ...ttiei! ...-li fur um.:'..cr wcdditin.rbo.
i- t-j i. .vc lir.ii'.;.- ?til..'. in. coin.in' to ;:.i. it .rt*..
V.lic'i iiio i|'.'.-.i.n wuk asked, "Who giveth
l.i- non.an. v.-.. Mr. il.lrnum stopped to rv? a rv?
nul pu'. '.!.. i ..;..'. h i l l bf Paulino iittO that o?
'. :.. . iit?r v. itlii ::t the ilij'ht'iil hesitation, nr.
i- a l:;iiy n ar the imtiiediutu ?cinc bb?v?'V'.d^.
. Ile iL,tiit;t -'..i d e. tiiiir, did hit f "
l'i.' -. . . ? -Xi.; ?dti-?i.-'.! v. Lin conceit aine
upi ta. ; .: -.ty nh tl plttj'bliusc' aha'd/ihci, lhere
'i -t.: : disposition ':> pti-lt th? di-'Htonti fois
i? I' ,.:..:. I.'. Up. ?lito lili! '/,_:.il O? ff.",io'.t.j
tiiiiilu^ tilth ; ' '.iv..-- .- u pnuphrufte ut<
I"itii< h itt" ! j : lr, a .?ipti.d io neVip-i? of litiiriirij
.-. !. ti tal.ri, lilli.vi titan <-:.ll.( -I, M.-T1.IUS il'.t
u ni i :' .:i ?j i tiliit them cs. ;. to make thc
..I. ::-h s- ? v' i'r h'^iuus etit -i t l?i'irrtt-it?. eoiu
;. .-..! <n .i-i. ti.u-.--.ii, itiv.J sens?*.i<iiuil preach
itidti Hun.Lied- of pf-iiplc pj.? f'r an aneodotu
' t * ii;i ai ;iiitii.ut. n ti:.!: voice VJ a line thought,
; :!-...: i-ii id .'. hui:.I :., iitiv ex tuc iii- of inia
??? : ' : : iit!i W thc pt"-'ael.erVpur!. Th?
.;.o'T p i. i 11 pr'.'iiL'le.'i .ii Atht'ricii ow?s tuon?
it l.i-. riiiiji . to til-! I it c t that, mi iii'ti-r by tis.
tiii'ti, liv ai-eidi ni el u.r'b iiiid liiiiiiirtg Vie wa.-,
itrupj ? -.:.rii the pulpit iiistciiil of betti?? put
iipoi*. '.. i .. ('.-; " tiiiti lie l'.ii?: trurisform?d
i'.4 :-ul;ii! t. t. it itiij-e, where bi; b-itdoci both
L' .nt.-'.. I. :..;b liv thc iaitiiitulilu ul.arm and
pi.iwvt ,.! ac. ?Lis prt. acllM ? Uiidiillht
n'.'y jlt'tai i i.-in p...'.; tatt iictiitii itt
.it.-.- -> t .t- \.-.?une uiitl iiitciintty ol' thc piipu
liiril tire!tor ei;tertttiiithi;tit, wlnuli ilirtiitcnii.to
?. tn ty 'hit'- ;.:C;JU; iUivl t*t:rt;d..->
' ?. I . iii Iii 'tt>.
Funny lind i'ut'.ny.
"? I ..lit tn il iii hitftf: iiiiss I.. ? over tt.-inir
-...;>;. :.? ?t.t:)i;>. i-l.^'-ii uirciiitiii'uivei arv Hie
.i.4.... ..... nt Li!|.i:i's, Till- pl iel. iii ;: pitt
itty.it th? pi'nvi:rb, i- t-u-'i :;/t t i ii;:il.f an'e't.ipirt
ut-i;?! I. Ti:.- ti ntlei'?r ihi le??:\<y.r< thi? muri'
jiiiiiiliii tm- v i I::K! t A c..j,], unkiinl word clivtik'tt
.:..i t.,;liC..-. I i.; b;ti??oi|t,oi, tilt1 d.'.'.rjrl lOW, ?1?)
li ::. . .: li .1 iiio Kp "ii ill tile vine ?tr? trou'ib-L
liy.il?ii !aintc-i ' A'C.-. . Th'}' iiiik-fv of :i lite t<
linn? ol a ellan . olheiriitidii; lt titi! truc iii.-itoi*y
"f ?ii:;:ft -i-, pilbil. .'ind private, were honestly
.yritti II, w ?i. i i..- siiyiu't?il with an ?prour ct
icri.-iiou.
Ai?iorictaii allHira iii llitropo.
Tjit- tlilbiiiin^ extraet in?io a privrte noli fi.?ir.
Iii- . l>r. -bu.;: LVontltit, Ni.-?', l.-'ehriiitry'Itli,
ii >w? h.? v itiitcii intiirest \* how IV!', l y .\I1 cia-?
?i i i ''T..ip.- in A.Vi-riii'ii alhiir- timi ei'i-e.t-. :
" The <..'._..!... ::..:? ivit!! w'liiHk the Air? rit-.m
iviir, ' thc irr. pii--i' !..'. ?iiilii ?,* tl.cjd.ick rai-' uti !
in- : i u iii. ?:!-'. iu fact, ' tito iuijversiil V.-mkei*
?ui.il-. ?.it it- t h'ltti lit* atfl iii?i.'t'f*ts itieliitUti;
ir-.: now regarded liv hiirojK'iiu.s, yavt- me tine
ir.dildiy. ;-.tttl the tfOiitl toi!.-- ?Uni: bo tillich- ituvr
ti in uki looaii lecollectiou-j an I ihouiihts, tluit
it every ilnut.-r nnd. t'VOiiiti^ ??.tjry wheeo ?tve
.live i.". n -i:i.-f. I have liven cilic i upai'. ?(i?
Hint o.' I tiuv.it ?i ii ior ci'.v. r t. uc-ii'>nt.-i ? und
sic .. i - ihv pr.nc i- ?Uni Iinld?;-i ? : lb? l.tnl Wurhl.
ll i- unp'/fid i..- ?mt in -i i- titat t.ur ctiutrv I. i?
i .iiiii.' t. :.n nitiii; t inspictimio uifjitjet anti, pot.ii
.', , .. iiiL'itt .u ia .? li.i ?i > of lin.' ti wi 1.1 in cuu-u
i- ..i .ir ti-' Ciit ?iiriye.rstrtij??4li>.
" iinn^iiilii eii! br<f>yr)' vt th? .Vinortoait
i'ojde tluriii't? tile unpti rei!. !itt;d .Ctiul'iicl ; tly.
iiilulicriti^ uintfityo ami tuianiiiiity willi, .whick
lie'i lotl'iilit ;'J;'i sulle;ed tiil cnaiph-te. .fUcct^ss
v..j? a.-sured ; t!:?..r 'iitibli'' luiiuauiiy to thy .".uuih
ii M.a.ll lia il bowe l tu t'a.' IK?'.ii'iiill UlltbiuiLy ,
lu ir ttl 'ji.rt.-ity iii proviiliiij; i rr tb'.* reli?f; thc.
listrui tioii, tin.- elevation ot ihc bliiijk.H since war,
.itlifor th.'i bc: ivsirii: plu.tdiii lioai liuiiiy imex- -
.etil il i[iiartii .-.
'I-he visit tif ma' licet t ? tac-.- wiitir-j han
oath- ?i ui??t happy impression. The spleudtd.
.oiuijttoii ol'thc .-!ii?'--, tiie etuirU'iiii.'i aiiij po!i->bcil
itainii'r nf tin- oiltcors; timi still iitore t.uir mt -
.! iiiijhed .iinl exi'inphiry dcportiiK'ttt while on
hore aiiii.1st tin- temptations bt viei., arc spoken
>i'with ?ciU'fal lulu.?ration 'A nuue niki vated
nifllijiciit. Chri.-ti.i:i sd nt' -.n'l.tij, nu n 1 iiciii
nul ?lie pleasure of falliiiy in with,' .-?.?.I a noble
Oli'UiliiT ?nit' "
Win n Dr. .lobiikon c?iirtoil Mis. I'ottor, ivlioiii
te ntii'fwiiiils r.iiiilied,be toil) lier lie wat nt iiietiu
'Xtriii'i??p ? tliii.i lu- b ul nu m.nicy ; ?uni Unit lie
m'iiicic biiiii'.e.l ! t uc lady, by way ..f red u in0
I, : ,eli tu au etpuilit v with ihc nnetor, replied,
hat .sb.- i.J.i ti" liiiii'! iiiuiicy ihtin hiiiiscll . .'itt.',
bat. liiouj^ii she had nut hud a reltiliuil li;in?,'c?l,
hu h.'.? lilly wlu? discn'tJ Lin?j?H?i
lu (lOtidoii, n cool whipper icstiti'd that lie,
md hi? wLt'c had i|Viarrclcd nnd purled f?ri'r
iieic than tweiity tim s !
A vi->itOt nt < 'Inn .litowu.N'or'.h M-oN, thotight
n'?pie must like tn buried in the churchyard
I., n-, breatise it wa* BO healthy.
No mun vt iv <li'l n:; injury lleoigneiily tr?
itiolher, ul..) did no', uduie himself tba
nosi.
The mntl who t.tkes lbtn?js easy -th-- city pick
nicket .

xml | txt