OCR Interpretation


South Carolina leader. (Charleston, S.C.) 1865-18??, April 21, 1866, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025783/1866-04-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ALLEN COFFIN, Editor. "First t>h?.Uiac?o, thou the ear? utter tlij.it the trill edni in thu our."-Paul. FOUR DOLLARS PER ANNUM.
"Vol. I.
PUBLISHED ON SATURDAYS,
Al. 430 Kiug-sLrcot, Clmrloston, S.C.,
itv !
T. I l r ULM^' .v- < '< >.
Subscription I'rico :- I'htir 1M lu vs a > car, luvt?
ritlhii In iiilvniioe.
Ti!? ?iivi:itris?;jts. Tho I i vni r. hu- lin; lu\'-t
j;i rental iou ol' noy IMII.IV i U'i'i' in Hi?- S.null.in
.Stillos,-circulai iii,1; xton-lnn in South l.'urnllua,
Stnili Oiiroilnn. (IOOIKSI, uinl l'lorhlu; i hereby ron
il?-r?ii?; it ii valuable incthiiii lot- tlio.-ii having ^oml-.
tu ilispo.se nf.
Untos of Atlvorlisini;:
Kor oin' Square nf Ten Mutts, mu; insertion, S'.'.OOi
for o'neil ktihscipicnl insert lon. ? I .'m.
V lili -inl iltsco'uiil linnie to yearly, half yearly, um!
.iunrieriy iiilvorllsers. AilvCiiisenicnts cou.picnoii.sly
ilis|iia>i:il by S|ii rial ii^rionioiil.
ACTUOU?zr.ii Aia;ST.4 : William Put. I'.ml I'ulnsolt,
Hannie! t.. iti'iiiielt. iif ('hurli-stim ; Wm. li. NaSh;
Ctol IUD li ia; llev. A. Waihlle, ?itTamiuii ; A. it. llaxier,
Ueorfjotowii.
'in i. li. \ i o. a eau he ohlaiiml ut the rion* . 'I'. W.
(VnlnzO, corner ol' llemii it.) anti Klizaheth Streets :
anil ut Simons A penny, Market Slre.-I, i>] positc An
iou.
s \l IVtliiielil X f?. 3" Park Ito?, N. > . anil t, Slate M.
Keston: uii'l I'.MUi- ,M l.ilu'i.ln, Mt) Nassau St. Nev? x. 'Cl. :
U'a-lilufitoii St. lt..-?..ii. are our aulhiui/Vil ?.?...ul-.
Ililli.|.':.i.l.Heel Mlll-CliptlllllS "let Advert Lis-j
?ienlS lol" Ihi- jeijier.
Heilig ilrShiom Ol' e.Meiuilng the elicuiuti")) ol lix
l.i:.vl>|-.):, we hat e tuen hain.t t<. .. ri? i ilie follow im ?t.-i
<?? i II eu.i ii III--, x. lo- li ls lil i-vei} iva? ?MI th? l he alt int I-m
ol' I Iii wiiii infill ile.-jue to iii ?< .leihtii alii lill.ti IO
<':iiixa--lll|! Inf elal.l.
I. 'I., ?ia;, oiie -en-lie - a. the navies amt easii i.f lino
hiiiuln-i -Hill lwcul> M.WCIII IL-, ?<>. .-Ol | n 'i i'l iilii!
lim sea iii no.:-.'
Splendid Organ,
?. Illili! tn Ni ? YorK lori ?5i?,
.j. j o any m e .. lattin; ni.. hillel) eil nil.MM ll erwith
i In- culi, "i vi.ill i-i. .. -.i , i.i Horace ?Val-eri?'
Splendid Mclodcons,
I ft Hit}: ill N. ? 1 iirk I", ii' fl.-.
'I'u hilt .nihill! II -i-ii-iiH - fm' -.iil.'i liners, ?it'i
int dish, w.t will Jil eli ul wie "I l.e:iiil l's
Sewing Machines,
.. e'lllns In ?t.ist?ifii r t"; ilnle/iw
i, 'J'o any one i-ciulhii: o? lori j-five iuleoiilirrs, will;
ile Casi), ive wiji preiieiil a llolnii" k ? : -nl.tv
Complete set of Chamber Furniture,
..ell In? III Ve?' York al !'?'? dollar*.
.i. 'lo any une M-mlhii.-iir ihlriy-lhe Hillel Hie;"-, w itli
the rush, ?e w ill jireseii! one ol Ital lleli's
Sewing Machines,
se|||ii?;tii New- Y..)>. i'm--ri dollars.
?.. TO any one ??-inlhi? it- twenty mle-crllirt?, willi tho
i.i.-li, we w HI px i-iiil w il li a
Railway Time-keeper,
letthe.- In Ni?? York ii ir ?% dollars.
7. 'I i. lill)'nile M-!ii|j|ij; i,- lilli eu Silll.serilieis, with ni?
c:e h. we will pros? ni ii
Splendidly bound Dillie,
. et ll ur In Nen Ynrk for "J't dollars.
s. To any one sciidliii! ut. len -IIIIM-.I ll.ors, w I iii lhcca.?!i
v? wilt incoulil a alilelullil
Album,
"j l??u i.iillMlt-s ul
Greeley's American Conflict,
I- ri nil ?osl lu iloll?rs
:?. 'J'o utiy one .-vin! inj? its live kHli-ci'Hiers, with tin- .. .li
ivli will plen-nl II
Family Gem Sewing Machine,
II Mini.- in Sew \ .il. im .'. .Willuri-.
lo 'luau? one-eiiilhij; its oin: suli^erlberi ?? lill the tu->li
Ml- ?viii i o i ?eiil y lil. i--kirai iii likeness til
Abraham Lincoln,
i.V\'JU Inehi s. or lliili.-oaih'r /real |ile!uie .,| Ilia
Triumph of" Free do if?,
u-nilh 1 ?lol. uml .'.Oe.
DE. T. J. B?CK?tt,
(J oil s ul ting Physician,
I f 11 A St loeateii himself (vt k,,; :,, itoiniiie Suet
I 1 Where he w ill he hiip [. m attenil In call? Iii :
iiiniJ.iMl alteiiihini'i!. I'.ni|e<,iur ulteulioii pall iu?)ll
Chronic ill>eases.
tillice linars, from il a.m., hi J S m., ami froiv ?! iii 7
n m. .1.noi. tl'
SAWVEFfo , ' , '
il ry s tal Was Iii ^ Blue,
EDWIN W'miSTKK ,v .??'nj A?ents
for the ('ny nf > ^"Toih.
>?'.). iii. Pl,A l'/ ST., focar Wiiliam.)
The qiiallty ol' Un- Itl.ie is iniei'irlnleil Heina purely
Yeeelnhle, it will nut mjure the iimly f.ihricr. and ills
nilves so freely in ivalaras In eiilirely (ueveiil stabil;
Tliei]iianlily in each hov is much grenier than ninny
other Louis of hine pm up in ho.ye-. I lue KUial] box
is equal ?I IciiHl lo one ijuart of lii|iiii| hine.
There )K ut? iluuver hom freezing, us in lite ease ol
liipiid hine.
With tun liaient box there ls no waste.I no neel
?lent eau occur as Hie hine is iisi-il without re m o vi ll;,
t he corer.
I'or neatness ami coiiveuieiice it sin-passes all othei
ki III IH of llipiill ol' liOX hine.
.1 au l.t. I in lu I'or nale hy all (in.r.? ami Urutiftisls
^JIIAIM.KS MAL'i'.HTIl, Ju.,
.13 O 1ST ? STA Tl O NT, !
(Noiih-I'aslern liailioail,)
{S prepared to fin nish all kind? of dressed or
. ll Ilill i >'Cll
LUMBER, BRICK, LIME A. CEMENT,
Al the lowe it rates.
Order? leif with
IM(5(?S A (.'().,
Curlier Hast Hay ami Uinuil St.,
Or to ( haili ? iseuliiiu, IM uiuiiio si,, win ie orilei-s
Will he proinplly attenileilO |u iYt)..
lrv" DIL J{. LIIIIIV, Sen.. ??as icsiitnetl hu
praotirt'. Iti'sitleiiee,- lil Ifettnlwiii Bl rf et : Ollu:e, hil *
Meeiliifj .Sired, at l'hiu A Lmni'- ii.-ii;; blore. I
xi?ijERT STEVENS,
FAMILY GROCER^,
M ll K i hg Street
Wishes In rall ihr attcnliiiii of Iii?' puMitf io Iii ll??
-ti.i I ill .I-. Tin i ?III ?lill UV- ililli a lill};.' IIKMIII
iiirur nu liaiitl, willoh ?ill l>r sohl UK i-filsOi?il?l<' a.- .il
-III) Ol liri' lion-i- in lln< city, l?lvr ii. .i call, amt Mr ill?
ilucfc l'i'iiui|il attriilliiu pul.I lu nil.
J (M. ll. II.
li Ti7 I IAKNMV,
F?H ?or & Commissi?)])
MERCHANT
BOYCE'S SOUTH WHARK,
Miirrti ti tiiii < II .. i;i.t . r.i.v. sj.
9
W. ii. NASH 6c CO.,
Grocers k foimnission AutVuisi
COI .UM Ul A, S. C.
\\Tv. wi\.\. iti:v AMI sku? A?.?.
1 I I ?ail- "I l'omit I \ I'ri ul lier, nuil llttcuil Li nil
ni 'OVi'S I nun nur il ?rill I > in I Iii- rmi ntl y.
Itrl. I - In Wil-i.n I uni?, I ?in nv ill- ; lt. UllillC,
X.ui lui iv . I'.: ri I'ni ii-rt i and Juli ii I ti mn ni, l'Iu-.rl.i
I. an W. lt. .\ A.-ll. I'. I "I i l\ I-, V-. I.. WI.MI'.ISH
X MW
ESrstauraiif ?& Bioanling House*
C !O IJI ' M rn A, w. o.
\\' J. tl IO .Ni AS HAS iJl'KM.Ii ON
? * . (?er? his Street, ju-t 'm ?nw iii? S ta Iv
House, wileri" lc hopes !.. laithtiil attention tn
Intsinc-s lo meet a .-Laic iii' puMic ]iatiinlag?.
ii//;.?i> s .i /. M.i. nouns.
Ich.". lilli i"
II0J.?IES. GOULD & CO ,
:?2 PLATT sTitkKr. NKYV V?I?K. AND
Iks UANUVKK st., i:| istoS*,
I ?. :ix. i-.- i-i i xi yi i:o i. |> .a Wniiuii. Mnli..).";in>. Ur...-.
V?.1 :III<? I'uinfil
i..'Ei1n-ziz isii : vr&z
Al- ... all hi j lr-. ..t
I ?/>//{ )/. .? ? i '?:i 11 i ri:M / ! i:r.
Willoh ari inti iel ..i I!. . ecu I murki.l i.it-- .
.:.iiiii.n N r, il ]|
J; J hSIIKST i'KI?MlUM prtM nt' il hy M ?
I X_ '. a.II li ll i. Snell I ? , '.: '?.>?
A ?jreat cliance for Yoting Men oui of
employment.
.iO.OOO IJ?k?S SOU) IX 'i ll'/.'/.7\.'>.
IT'S r?o Huvr.BUG I WHAT; WHY1.
('ramo's Grouse Extr clor.
Tili? i'(iiii|i<iiiiiil thur?iighty' rx t rar i' < '.-.-.m-, i'in li.
Tue. ihl-. .".r.. trlilil . ..fim, \i enlim, an! -ill nllii-i" liiii.l
nf f..eil-, ??tinml Hi.- Irani Injin y lu I hi liiir-i luhrjc:
mr r. uni nu: ?u?-. IV, i m ci?nt-enlliirs mri other
rliitliiiip. cai|ii l>. i.e. 'J'wciiiy-Illmi-mrl luises sohl
in t In--i 11 . ! - ni Iti.-'oii m n.iir ? rrj... ; in .; m.'a ns.
:| hilu-ln il ?url lill? (li-. It-ainl. lin tl..!- r? 11| >11>'< I nil
r. nson-ilili? linn-' Agents witnt'.l. Miuiiilariurcil
illili: Mihi l.y A.n. i I:\M:.\?II. Viii Wai-lihiyttill St.
lin.toll. M,,,*. Iiifnrniutinn ?i>?|u lis value IO hr nh'.
I ?ii uni ul I iii.- i Rice. ?i-i - I. U
:-;.'. rivi: llt'NO?HL? ?OLL.VKS Uki.
WA lt li, I he i ma ni live liunt'i-.l ilollai - u 111 ie pa?il
l'or uni iiit?irituiihiii Illili will t?iel tn ihr :-pprrlu-i'tsuiii
?lllil rnnvirli.il? ul' tile | HTM ill m- piTSOIIs: wini tiru ?
. Irii.l Iti'iijiitiiiii Massey, mi ?-??ai?. Sin rt. i"lmrl?.-?i n,
mi itir iii-lit of Tel.. "isl I ' ??.\S\ t??'il/??N'.S.
ATTENTION !
Masons, Odd Follows* & SSom
bors of d'. lu \.
I WILL -i ?..I u S.lliil (?oiil MUM,nh- ur M.-J
? I oll.?iVs' l'?i ou tho ii eei|>i ni if.?. i w.'l s<Miil
a ('iiiii! I':.m I . I.. A. |'|? nu tia- roeeijit -' ??' 1 "V
I will sen.I :!:.. Moinorinl Medal nf |"iv-i'lent l.ln
ii-iihii "rivilla Hie iltih- ..I'lu- hilt.';, iiililiiural ?vi i
a-;i-.-?!?ii?..n. sii-i i iiilcl hy ?in A?" ra au Hat,', lor
..u ci nt-.
A.-i.M . WAMI u-Tu \vi-??? i-J-eeiiil iiiilitce
UlOllt.- air ol?'ciVil.
U. I . !l WW SIM).
M?niifactuniie ?-weller. '-'e*i I'.rojiiiiyay, N.V.
. I'.iitu-- ilosii'iie* -"o aimil' eau li ave I heir m-l.-i
al Hie I., a id ollec. .I.kil 1.1 .?iii 1 i
'Tili: IJNDHKSIONKII IIAYINO I.KA S Kl?
I a Int i ?lu il-il liusl cul ni Cilh.mn St I eel,'dip
lin- I ?II I |-i.-r nt hui inj; ami n Illili; Winni ..li I Shingles!
will ulii <iys kt-i p nu hu in I |iiiii*<" ijii'illt i nt 11A li II nil
1*1 N K WIMM?, ("V flt ICSS Sill Mi 1.1> iuiil (?lt AVKIi
u Iso; I lav anil < i lulu ni mai Ucl )>ri.'i".
\VH( litt.ml tn Un- |uirrh:isc or sale nf uni' (aim
iiioiliiy, iilnl i-i ii m i il I ni tor tm i on|.rr, Ardley iitnl
San I rc It'll ?TS mill piccinets. u-.l.t.- Imm ii i . i.. 1 - in
lin- coimtry lor Un purchase ni (,'oltOII Sol'il will luvt
tiiiiiiipl ?ilIciillmi iiiiil ilcsiiuti'li.
fhuilr.-inn I'.h'J.' STKI'IIJilS .1. MAXWKI.I..
EVERY MAN HIS OWN PRINTER.
Iowe's Improved Printing jirosso.s
J uro Hie I ir.? I nuil i:licfl|ic.?1 |inrtiihlc lard ami
Juli I'tr.-.-. -i ever linnie, nu.I have Imen aw ai ilcil silver
.Mi lal-. Y ?ll will Illili u press a siiuree nf pleu.-tlli'
unit jiro ll I hy pilli) h)i| for joiuvelveu or iiei^'lilmrs.
Many pi i-Min.i nie
HA VINO A X I > .MA KI.VU MONK Y
hv US In"; mic lil llirir lonni's or pitiers nf htlbiliexM
A coinhirtuhlc litiiif; may I.hliiiueil in uni ein ur
i ill.lim, willi ii small mit lay for press mill t\ pcs. The
pi ess I - -II ri III) iii- II hoy or nul m I Molle run ilu roiu?
.li .uni fancy pl ill!illy w illi i UM", ( ai.l-, lnlMir.nl-,
liiiiels, .i'ljits, circulars, dir., eui hr prinleil ?it u
llilllll!' OXpCIIHC.
l-l iee ol' I'resse*: SI" s-li? ?j'J I ami S?Wi. I'rlci' ul
I'rilitlny ( Mlici's, incl mliiiH |'i i.ss : .?i iii ? -.- ^ tu i ls a?n I
-.; i. s>ruil for u ( iii nliii' lu Hie
I.OWI-: I'ltMSS i o.M l'A Nil .
.J ? ?\ ?id . .Mroei, lto-li"ii.
All infill ni ?I i -i, ?o lo (lie ahovi.' lo hi." ohluinnl ul
titi- nlltcc. Ki r .'I,li I."
(.II ii any put tittil (if lite Am frican people, |
or tliiischui ii iii tlic United Sinti'?., bf prbp?r
ave, bc liulitfllllv denied lite elective liant lii>c? i
!
I answer cinpbalieally ho that whiitever obj ?- :
t: HIS llicic muy bc lo uni vet ..ul uincstiit lci! j
sulfrnge, generally speaking, lhere can of right
lie no limitation m lusirictioii of ibis right, ex
cept us a punishment lor crimes, io those of
propel age, who wctc boin in any junt of ibis'
country, wjiy i - because this is n il?iiiiieiitiie
lepresciilittive it-public, formed upon fixed pun- j
? ipb.-. expusscd tittil embodied tu wiitteii tb - ;
datation it? ttl laws laitl dnwu for the ?ioT?riiin?iil
aiol euidiincc iii tUe people to ?ii
" Alt men ari created*exilai ami endowed liv;I
their on alor Willi certain iniulii nable Hglus, lind
iiiiioiig these are lite liiioriv ami ibo pursuits ot
happiu ris, that to secure these rights gb vern imbi I ;
??rc instituti-d amongst iheiij ill riving their jtisi
|ioW( . . i'lolll tlc COII.-viil of lin- gOVel lli'il."
I lecl.iiu lion I lldepeiuia nee.
\..'|-|ie t .-e i il ll ill >: tauts- ol eaeh ot these
F?lti - -hall bi- entitled to ibu privilog? s ami iin
Itt ti lilt il-S nt lim 'lee elli/ Hs of tile Se Ve ral -tales ."
Al la lc ol' < nnletleration mlo'iici1. 177S.
Again-'. Wt: ila: people nf lin! Ulii'.o Stn!**, in
onlei to lorin a niue period union, t st./.li-h
judie promote thc ?.ciioritl welfare, s ..cu iv tin
lile?siiijis bf liberty to onrselvus ami postcrby.' i
dil ord.lin ami establish thi- e ui-! ii inion ie.
preamble to constitution 1". S. l7.->7
Agiiiii in lin- matter of representation.
" Tin House ul liepp'seutatives shall bo t MU.- :
jiiiscd nf members chosen every second vijar bj
lite penplii til the sex eral stale-."
Jud. Sec. Aitiel.- 1^:. ciiiistiiiiiiiiu I S.
\\ !.; :: tl,,- ( , :.;,;;.:,,,y, nndcl consider:!* j
lion in ile. contention, an t Tort at discrimination '
iviis m eic. io to in--, rt tin word aVi/fe, but it was .
voted down I.;, a large majority, , il, i i ol this ii j
successful ?..on!,I have been ibo di-iruiii hi.-ment '
lo tho supreme, law of tho hind, ot? portion bi '
tin- people. S, , .In,Ige Kel' .y 's sjieiWli, delivered
ni the (j. S li l?eps, iii .hm. m. tlic enfranchise
e. ; : oftle.' colored people ol' thu district ol' Co- !
luiiihiii. I
Agitin.- -Evory Sl it" iii Il e I nion, willi pt r
liiip.-oin; or i wo c\CL ptitiii, in their ni iginal eniir
slitittiou eiiihodics the iden ami atlopLs Mihstiititi- .
idly thi-principles and truth:; contained in the
. 1. . ?ai.iii, n ,.f iiidcpcuilitiiec, certainly each one |
nilbjtieil that willi tho constitution.
We IMI.I i!.-.- value ami inc.ming uf these ?leela- ,
tu io ii s a- hearing upon the light- ?? the people,
iiud lite subject limier tliseussittii froin thc opinion !
oftlnc-.- most comjii'ietid to judge,-i e thc."''-'-'" I
blent bf this ami an e;u lier periods fl our t-rtintrys : ^
liUtory.
President .Johnson says " thal lb' Ameiicaii !
st .-ti n: rests on tin- a--"! lion ni" tl-' 1 9.Hglti
eft v.. rx mm, to ?ile, liberty, ai- |"t-?>i- til'
happiness." Also-as siiowiio Inc binding force , '
of tilt? tibligatibiii herein c.lined.-Al the very. 1
commencement, whim we^bnu'd a place among i
ihe ?ow . i - of thc earth f"6 tlV^lttrsttititi ol iiidc
peiidi nee was a lop't" 1 >' states s?t also tv't rc thc !
liilicies ot'?:oiif'.- J?"',t'"!'' when, 'thc people
. .i il.,- I', nrtl-nn d and establish the con.- ti lu.
lion it was tlc ?iss?lli ol the -tale-, one hy ol. .
xxiii, h eave-' finiltty." I'rc.-idcnt .Johnson's
inUsago " <"t?grc.-s.
\V" -.ave hui, lia n, lio principles am! "self.
, v ,i ul ti nih- " w hieb lindel lilli's thi-- gil al l?
ij..c und sanctioned by every state ot this Union,
ami I. we pei th-- ??Icu of a republican li.rm '
of coven.ii.et,I, of whait cvciy -tate botts:- ol'
hiiviug. Mr. Sumner, in u speech delivered in.
the U. S. Se?al?, lib. Gt?l and 7th, I SOU. quotes
fi ami un address of I be (Jontincetnl (.ungi..-- to
ihe peuple : " l.ct it bc remembered that it has
h..cu thc pride und boast of Americii, that Hie I
rights fur which .-he hus con tended were the ?
neills of human nunn e. liv thc blessing ot. the
Authur of these rights tin y have picvuilcd over j
every opposition, and hom the bti.-ii of thirteen\
initc)ic,'uient Sin t?*, no instancy hua heretofore
iiceuried, nor can n ii y iiisi?iieu he expected
heieafter to ucour, iii which the iniudultoiutcd I
foi ci.s of i ( publican government can pretend to
.-o fair nu opportunity of jii?iify.tug themselves
by i licit fruits. In this view lit? Citizens ol thc
Vj i .s. arc lesponttiblo foi thc grcaUst truth evt't .
conlidi d to u political community." (Jouinul I
of t 'liiii mci,nil (Jon H ress, April, 17-s.J, vol. viii, !
(tilge '-Ol '- Agiiiii : " that they who have no
voi.c i,oi vole in thc electing td' i ep ri st u int i ves
do not enjoy btu i ly, bul nie ub-olutdy eiuluved
lo i hose who i.iivu votes and to their represen
tatives. ( 1'ianhlin'.- >voiks, vol. II, jiage ."7Jj,
Agiiiii : "That tile lex major is jtarti.x i> ihe fini
dliinental law ..! every society of individuals ol
equi! Indi!.-. (Jill, i .-.on'? works, vol. VI 1, p 7?i)
"and abbi tliut oiie-h'.dl of oui brelliieii who
tight und pay tuxes me exilii??d, like helots,
from thc ililli of rcpie'seniatioi,, ns il society
wire instiliiled lor thc soil mid *i?t lor thc men
ml.ubini.g il, or mic half of these coil id dispose
of Ihe ligiits und thc will of (lie other hull
ivitht.tit lheir consent.- Jclrcison's works, fiag,?
COT.
We hive teen what thnc th cl ai n: ?ons timi
t.'oiistilntiomtl provisions arc. We h.tt e hail a
glimpse o? M hat they iiieuu from brief ixtracts
bf thc hid,est uiithoiitics, und iiiiibligst them
..he iiutlioi of the 1 )i i larai ion of ludepciiiicuce'
?.?ii-. Now, cun il be senoiisly asserted that any
.Minion ol ilie free iiihabilaiita of this eoinitiy
white lin ooveintneiit dciive their just po Wet s
fi uni ihe coiniinl ?if thc governed, mid where
lit? system rests oil Ibu asscrlioii ot (lie iijual
lights of every man can bc dcnietl the i tybi ol
the eba!.ve liam hisc, or thc cXI'lcUo of ll, if
lilt' ridit io life, libel ty, und the pm suit of hap.
pillia* is imilieiinble, if the goveinmeiii, State
or I'cdcin], i- fot med io MIUIC the t'iij?yii'.?nt j
ofJidsu to tl)'.- people. Hy whnl Milo i?( equity j
cain pint of tl>? people bu denied the moms by
ivloli ?li'.*i?? hi eliefen 11 ed. und which th* blhci
pilions enjoy ? "Thu light of nuUriige i-> ccr
ir?ly one of tin' fundamental lirliidua of reptil)-;
tiih ijovertuneiii."- Hlliot'a L/ebatcs, yolumu
'{p. .?8?.
Now, ns tr> tlie vulue of this right everybody
:vtus to ugicr. 'I'hete ure, however, iliilertneea I
ii opinions itt. to whet bet it i*i a uriturnl ?r nr.
ru iii iud light, und noiiiu people even ussrtt !
mt it is not u right, hui. MU,ply H privilege, \
hieli may he given oi withheld. Hus I h.'.nll
?uve for others un i,: competent to decide. l'A- |
Invernar I'.outwell. of MUT., MI tin- House of
leprcsciitnt. ?es ol th" Inned ."statis, in ii
peech upon thi? fjucstion, says that- v it may
ot bu a natural 114ht ; still, I illili li I cnn oller
iiggcstions, deduced lrotn t'ie laws of tint ure,
rliicli will show that if. ?1 a mitiiiul, soci'il
jght. 1 nccopt ns a bu His of what I have lo *ny
he gnat law of online, supported hy revela
ior., ibu c.xisnnac of the family, bom which no
copie, savage wt civilized, hus '.vir escaped,
'he Iii rb. il y exista by divin? authority : it is the
.isl law of boviely, of the eouinxiuity ; it is thc
cement of nil statis, ni)d i; lia? . .?.luiully oh?;
tea, ono opinion, anil o.ie will iipiiii all qnes
l? il S hlfeelmg the loving.; i.f ti,.- fsinily or bf
av of it^ no H.hers. Thus tie. ?vculion of 111:111
?il Iiis doings after I :? creation, illustr?t!' most
eiiclusivciy two Ia els- the existence of the
lollly und the unity of i'm- will of t h ti tinnily.
Vlicii we uilinit lim! the fnmily is the element
0 the stute und the unit of society, thur it hus
?l'y ore will, what follows ? that whenever
note' liiiui one fain ii y ts in existence, nod ibu
(||UStioil urisea what shnll he ?lone with ref.i
cice to the community of futilities. Tl.cn the
IttiiilcH ure to t*s consulted. Ii< .teethe doctrine
fi t isis thin tl.iie can he no just government
witVmt thc consent of the governed. What I
iiu'jtuitl next is that you have ncr right to ex
:lur fi om this cdniultritionn tiny one of thc
iahilies, for the raniurnt you do RD you violate
;be llinciplcs of thc govt inuit nt ; consequently
int nc voice is need d for thc Expression of thc
m?vil! of the family, and thc question arises,
ivbc? ?voicii ni.alli, he : Propel ly the voue of
hutbiic who, if thc gnvcrrum nt, constituted bv
!:is uonetf and authority, bc assailed, is tc peril
ts le in its defense. Thus is demonstrated ibu
I'lfiiitv nf ri:-''u H. I \ 1, Ouch give-, tu ti.e
nan ;>^"" ^"lJ lAj) ^ thc family
Oilico, all o?1- u
ecu th,; - , ? true, ilia righi
ri vole exists independently of all lltiniiill
gency in the acuse of low. Wc have attempted
a sei ap und maintain a govesrimetii upon tl,.'
bel lille of equality of man. thc iuiivessal righi
f all nten to participate in thc govein:<*. nt. Iii
ccordnncc with thai tlieoiy, wc mu-t iiceept
lie ballot upc? llie priiieijile cif lin. rqtiulity
mn, il i s enjoyed hy thc l?iiriied und t: e nil
earned, lire wis*.' and the ivpioiunt, tl...- viciotj*
ml the vii tuc-.is."-liov. U.,'.: wi I'.'t. speech,
cliveicd in the House of He|?lUaei:t;UiveS| Jun.
Oth, ?Slit?.
I have quoted so mu. 1. of ppci-cll bc
.1:1-c it is thu rest cipdr<ition<af the righi to
ole thal I lin Vd .".ern, and 1.? peculiarly uduptt'd
j the people living under tliis government.
The e xercise of ibis tight hus baan, und Lu di;
iud iin.hr this ge.-feminent, notwithstanding
is' claim? to lie republican, notwithstanding its
eclaratioiis and eon Hi i (lilional guarantees, licit
I'ithstanding the opinions of the fathers of the
epuhlic und the he.-t interpreters of its mean
cg and int, nt. And why: lleeaiise of your
olor-us tl" the Declination of Iiidependenci
Bill that ni! white un n sinly wi te cleated rqur.l,
:c, ns if the Constitution said .. we, the wbite
icOple," Sic..; hut you lind no such word ns
1 white " before people in cither the lU-t-lnrn
ion or the Constitution, nor in any of the origi
n) constiluuons of thc States gav? one or two.
low ii it then (hut this portion of the people
.as und ute almost univeisally denied this
iglit ill (hu States1* J.et lilt? vi.-per in your
ars b because nf slavery." lt Riew with thc
rbivth and strengthened w'.th I lid 'tl length of
he Stales, or a poi lion of them, lt spread \i.->
iiilueuce and po wei, and caused ilic saciituv of
irinciple. lt dictated a polity opposed loeveiy
iriiicipit' of fiecdoiii. It caused Taney to de
hut that tiiu nugi blind na 1 itrjtts w hieb the
vintenian wu? bound Iii respect-.*' Tl i o' iighta
if the free colored man-nlthough included in
he words '. the people." or " free inhabitant^''
- was not maiiiiniiied l.ucausu it would lin vu
rcatid jealous les on thu pa ri of the slaves, and
hereby weakened slavery on the one hand and
iii unmUiiral menu prejudice on thc other, com.
tined to deprive him of thu: which the spit il
nd the letter of the organic law plainly .secured
o hun; mid now that this cause of ult our
voes is removed, Mid till ure ' free inhabitants,'
nay we not reasonably expect ibut justii'e may
ie ilone for which thc Constitutum wu.- ordain
tl, en the hards of thc tine M publie.m idea.
that llni tight of fciillingu H one of thc iunda
ueuliil nilielcs of republican govcinmei and
hat liberty or frccdoin consists in hm mg au
.cililli shaic in thc nppoiiitmeiit of ibose who
rame ibu laws.'-l'lnnklin's Winks, vol* 'Jud,
,uge L:7.
Ihslon, Apiil 12th, lStiO. A. j. )?.
1 nm indebted to thc speech of u distingu i.she.l
cnutor tor nuis.t of thc authorities cited.
If you would bc known und not know, vege
ute in II village ; if you w ould know und not
ic known, UTO in n city.
[ION. WM. D. KW Ll i KV ON TUM
GRADUAI, HE8?URCES OF
TUE JMATLOIY.
TI?1 goiilt'.oniin fi um Vi'imoti'l ( Mr. Minimi)
suv* tlic- quantity ni cuni cannot bu im n- IM ii.
AIIIIW na- tn hiiy thr.t 1 spi-iking foi lie 1 't im
nylvunni intcn -,1 todiiy. J .un f |n liking for
poul, Wit~I.nl. H ur-limn phd Vi I y in i ti, t..: Muy.
Im ?, Wtfiit Virginia, l.i M' i-ky, l i nu?-, . (, fi;tii
MitSuuri, foi (,'COiLji?, re ii < 1 nil lin- S uiiheiii
MUHL Tlicy ??I m i J luir lu-iteiuu! .:. mill
ii ll hu vi- inox h m ii iii li- I.-,u of (iii II ni i non - fun I
lilli t o?glit tb tn- |> II M lu, nv.- I il. .-:[.. 11 > iii ul
Inp i li fir milo i a I io siuirci.-i. l.o m ?ii" i ii jj : : n I i.-'..-,
lublUCM, Illili lin n nf CUU? prise. ti? ?ju ?iud -i ttl*'
Kiii?it^i t lulu, and bui'd nil i ti ii ti. 11 ?nus ?ml
peaceful ?iininonwenltli.cih tiii. htuits ni whose
people, lovntty tn (lie Uiiiuti ~l nil dwell, Lt i. m
i hese Itikri'si.i ilia'. I sfiwili.. 'l i t luttiuuniuis
Colli ?Ut vi .. .it of Ci;- tern I'cu II.-vi VI'll ll i - i itu jun '.
<i! i v. ly uiuinpbtiitit; hiii iv . ?lave the univ pav
ing hituiaihotis emil cboi|>:iy tag . list iii" the strji
mit (if tho Allegluiny iioniiii<uiis. Thiity-udd
inillioini of capital hnvu ii lien ly been nivested
outside ni my State in tl.;- Iirnncli of tiwi emil
tiailr. 'J dirty millions inure llave lu i ii invo.it
< (i iii iiiiltuliclr tu cunviy thu emil t i om the
mines to hiuiiket, mid tuoni>li i: is nil unpro
ductive, ut mat Ly M ., ii... o un? i - do ii it ii bain
don it. (live them h it un even chance, bur*
dened nt they lire hy mn war '.i\-~. md nil
llu- c deud initions will become, pioduetivo.
CJ.ive the protection etpial to the nv-, direct
ni id i ti ??f 1 t*i?. ? ? ! j winch you ...:.p.'s<. upon tin tn.
nod you will lind iUtit instoiid ol the produi t of
! bli "r lu .n;; hut i n u million lull-, ns il Was just
y?kr, we eau produce nitii!iy-live nidliuu ton:-,
hilii Kurland did iii ll.nt shine y v.r. Uiir Heids
are broHilei mid richer thuh held und thn-c of
No vu ,-k-ottn combined.
(live thuin hut that timi Mire of protec
tion which under the luuvy wught nt taxa
tion they ivi'l have lo h ?r, mid they will
?ive you nu ndeq?ato supply<if c?jil and ni two
or linee y vu rs d?tnistii competition, while it
w ill Ly putrouis/.ing yow riitlrOad- niel currying
eump'itnii - hnv< lilli .! j oiii Tri ?sury und emtbh d
yoii to reduce your scale of taxation, will bring
?down thc puce i i coa! m all um market-*.
I Voiinsy I vania, I repeal, hus no spoin! iii I crest
I iu thi? question. 1 (Or interest ii tum llie gene
j ml prosperity of thc country nindi bc promoted.
' Sir 1 turn tu the lorticdt. page of thc letter ol
li t Uy _ S est i ti uv of tho Tttu-.uiy, embodying thi
^report of the revenue ' Vrm-iiiissiotiers, and find
that in thc Ii-.?-.d year 1SV3 there were lui por ted,
: lin dei the reciprocity tiinty,. -Iii, 194 inns bf
bituu.irions coal, free of duty, from thu I'uiitish
I PIOV?TVJ?'S. Ti.i re weit' iinporti il in tim i-nine
[year, paying ii ilu'i bf .fl 25 a ton, G, 1<3?,<>(?S
bushels, being i?IS.liSfl tun-, fioiu Ktiglund.
?There were exported nf domestic piodiietion,
iv nick tis I luve snid.w u> n'l or iieniiy ul! mith
ra..tv neut ly were 1,006 tuns. S:r, iv il] it I?,
nilli) tUe vast cb?il b d* iii tin- country carino:
nupj/ly uar wants* mid thut ive eulin ?: incra.v
, our production? t >r will any ?cnticmuit sit y thal
la duty of fifty cent.* is iniiuglj iu protect th?ik
cm hurt linell but inipoilaut iji 11-1 <. - : - ; J us);
?.eiiilemin tn inc et the fact, (hut th 'iigit I ti ">. 1 '.) I
toitii ciuuc in under the tecipiocity ireaty, frei
of duty, i?oin ker 1'ioviuct I'luglnud was still
I able lo scud in anil pay ,*l ?b ?liiiy per toil, thc
Cnorinuiui uuioui ut' L'l?'.'<ij ion-. I- ii lint itp
parenl lunn ilie?e f.n is t'i.it we will l^uikrnpi
cvi-ry bituuiinou.s cotil rniiip.iny in ilic itoiiiitri
it' we piuis lhi< l-ill' I lo ^eiitleiiKoi .-jy our iU
iiands in thi- behalf ?ir: exorbitant, or ask ivhy
bur coal eiintioi bc > ?!<! c'icuply ?is that of I'.ug
lund mid the rruvenei--' 1 answer them i'i par
hy aiibili?r question, which ;>, ?lu they wi.sli ihi
.Vmeieun miner io t"ii !nr the w-iigo-s given to kb
bnrci? in Kn^lijh culliifriesi Slr, the heiirth'f-?
tua-i nt* ibu citpitalift.'i ot kn'..nu! wa? never limn
fully ex po.-ed than h;, tliu ivpon of I lie jUirlia
iiieiitary eotntiiissi(>n ?ijn/iintcil to itii|iiirc ?iib
the condition ol the mining population of tin
cullin ry. Knglahd'i siiiuin-is no? ki re writtei
ia broiulci or d.irkcr ? olur? til.tu ju li..it ti poll
and 1 will not permit linself Iii til ii >e that au;
I tiiember of ibis itoii-ie isubxiotis tli.it lyii t-hottb
i L-niilk'iti: ihat j ia Kc ol hil his'.oi v.
? 'ur hi tler ivaye? for l'ihor and uni heavy wa
I taxes answer tho siig^cstion tinow u v.::. Hin
j nu,fh I'.iiglaiiil luiti lier Aineiican I'loveiieef di<
i to pro* i act aifl iiyjravatelhc war i> known io al!
ind I uni not v. diing tiny should doti ve a Ivan
luge fruin th'ir treachery; On this subject
t^uiitc a tt'xv lilies tiiiiti ? letter fruin an iii:elli
?jeni ' eal bpi nitor:
' li is almost iittpoFsilli! tn cuniptite jirecisel;
the amount uf le venue (kat Uuveiiiiueiit reap
hom a ton bituminous cu.il, lint tin- lui res l w?c
to get IL will bi to nike th? cost ol putting Hi
ml.vlf on bumtl ves.?cl beb>r the wm, (ni n
ISivilj j?!) ?t' pi i ton, us com pined with ihe (?ns
nit co.-t, at edi dollars ncr ton, imikiug an m
erins in the actual COst ni $'J ??0 pei ton. j bi
inei^Msc i- in tho nunn wcu.iioned bj tl i; luxe
which have beeii levied in older io support th
tioveinun nt, (whieii tte pay chi'i nlnlly;) mn
ib?'j i.oii h i vi :> nrticU el piovj ion and repair
about Hf iiiines mid nul l innis its well tis til
two mid a halt per lent, npun the the i;loss >m
ol iiuiisportiill.nl mid live pel Com. upon th
url eutuiiigs ot the :.'iulying cuinpanies, wbiel:
I iv hon a.l ma.in. d t?get lier, amount ti von
rtcnriy if* noi unite timi' dull?rs pi t ion.
Sir, we are ni li tiaieiiun it?p ; ?nd here
iei>ly to the remark ol the guntleiuan fruin Vei
munt ( Mr. M one '. ci. ) ilia! coal ought not to li
I protected. \N e aro in ii irtundtion tige in nun
senses limn one. Wo pissing from war ti? perte
and ftuni iii.' ago ?f i tun to the age of Btee
? lu ii hw lim-., if we linter om industry, btei
ivill supplant non in almost nil the uses t
? which it ti now applied. Sir, eonl ?md iron at
thu IliUiC.v*. 'it modern civilizai.iou; nix! fire. ig
nited una! - ia 'he niriNiricul force iliut iii itnpcl
? ?". m un WUK! un-! up wau!. Jini the Sotiih
cin Slutcs hud it|uu! tnustery With' us of llicsb
ilenni.tr, I d.iubl whether we would yet hu ie
II.nile iiiiiiijiie.it tiver them. 1 '?ia ry whether
tia- ti ?ult might not hu ve heeii oilier* be tliiiu
il wa.-.
Au.i I tun. add tliat, Lad liiere beth u wei!
? locked rn ?I ri nul ti.un .M.j-.ija to lite Miine
Napoleon's retreat would have Liteii marked, bv
ii*wei horrors, an I the h i s tory ot the miieteeiult
vi ?Un? y would not lun e probably h?ve read us i'.
.I... ... Ami .1 ibo chairman ot lite Commit iee bS
Ways and Means desires to st/curc us ii respect
able position among the natii iW, llb vi ill liol .-ti ike
?i ..'. n, di-p.ii...j.-, m* neglect dui eua! and. tin.* iron
interests ol the >.iitrv, lu Kiibserye aiiy iiitercai
ol' Iiis owii, his State, 'ir Sectibjii They are' t'lliii
jirj-nordhil <. lemeiits of o li greatness, and .should
lie cherished above all others. boo!; at their
jiowcr. I'..-.:..1*1 a woman with an .ron machine
before her moving noiselessly ; i: is impelled by
dial and iron histiioucj into an engine, abd ii
doing more work in om* day than one hundred
snell women enid have done in . weeli;one cen
tury iigo. The power bf thoa .Uelil'ale people is
nut superhuman : it i.i coal ::n ^ iron that produce
' these lu ne than mugciul results. The geiitleiiuiu
I doubts Whether thu prod tie ii vn of coal eau or
. iioul.1 bc stimulated, und is willing w? should
depend on our most powerful uiui our nearest
'em nih- ti.r this <jli-ineniul substance Thu
country will not respond te snell purblind piitn
; oti.-tu. And the pas.-age ot this bill will reduce
ns :.> such abject dependence. In eleven uion'.'a-s
?bf iSft.V-1.1... imt g.. buck to Lt il, but take thc
: tir.-t eleven mouths 1363, of last year-sixty six
jnr cent. i if tin- l.u'itumiiious coal consuiii?/il in
? nu* States east of l'eun?ylv;ui,u mined by tlus la
borers ol llritahi or ol' the I ?rt tis lt L'roviuees.
? Let ute prove tin-. The auto int of bittliuiubu.ti
coal received ,*'.t JtoStoil ami Ni w York from the
I I'.riish Provinces, free of duty, IQ.thc 1st of Jjo
cetiiher, 1S65, was .TJ2.1">S toiis. The amount of
l?i g li sh coal rece vied at the s'um: points during;
I thc same period, wit ich pu?ij;h '.lix of, $1 2J per
j toil, wa- 11 >:l,7 ; total foreign coal *1!I5.8&L
. ions. The amount ot coal prod peed in; thc Uni
ied .Tinte-, tU 1.ven il during the same period itt,
tiic saine pvinU, was but 2S7E71 tuns; balance int
tu vor ot fu feign coal, litM,!-^* tomi-one coal
company the Uritiik k'rovinces declaring divi
dends ol one hundred anti seyeiity-flvc per cent,
! in a year, and hut one of ?.he hundreds of com-,
Ipitiu?s in our.country able lo declare a dividends
lof pile per cent., making a contrast so unfavor
able lo us that litany of inir enterprising people
a- waa s lib iv u yesterday hy the gentleman from
j Maryland, (Mr. F. THOMAS,) invested their
, api ta! in thc coal regions ot Nova Scotia. Can
tte .-uvngthen our country by exporting enter
pnse, Industry, and capital!
And ii it nut marvelous that such r.u exhibit.
ttguiuAt us can bc made, m view ot'the facts tiiat^
, otu- I.numinous co.tl-tichis arc so lunch broader
and richer than those nf England and. Nova
SeOliu combined, und ilia*; wc depend for the
supp?tt of our Uovcru incut and itu credit -upon,
taxe? derived in great part from the forge, tho
furnace, the foundeiy. lite railroad, thc machine
?tiopj thc coal-bed, and iron tunica* .Arc getitle
, men willing to petpetpate the malign intlueiice
ih.it hits produced u et ute ei tuet* so dispur-jin*?
io our hitch ?euee, patriotism, and interest* ?
No; 1 iielive they will u?n?? wah me that the
time has tiri i ved when We should develop our
i conrees, fosier American Iii bor, and guard, our
own mtci>Li. ? -ne ei'.tict ol' ihe reciprocity iretUy
10 .'. inl to Canada une million live hundred,
thousand iiiiuiigriint.s who but for lite ad van taget
11 pave thc l'rovenees over us, would Ituvu swell
ed our population. Let us now. hy taking cart.*
of our ow ii people, induce them lo come and.
share bur burden s ?nd blessings.
l.V" Texas is moving, and wu need not bo tis*,
loiiishol lo hear ai any lune dint thc Mute ol'
Texas luis given the colored man (lie fnuicliise.
?The following ?a from a letter in lim Kvi?liili|?.
1 '.i-1, dated Mareil 7. h says :
Mri Da vt--, nt ?eli!) cotiniy, ( lute a brigadier
gcttcrul ol United 'stacie volunteers,' Ima pre
.-viiud to the State coil volition:s petition ol ono
Hundred and eighty-tlve freed in eli of Austin,
tor ti...' right ut suiluige. lt iva? leeeivetl with
a good o.a! ot excitement, und leter ted lo one
ot the eon. mit tees, wlii-re some prophesy it will,
remain. Mi- I'egeiiei, ot Jlexar, baa mude ti
?uimbiiiv icjiort ironi the Commut?e on Legue
Ut to n, m faun ol' adopting mensure? lor gian
liiig the ballot to the freemen ut some luture
day. Ue uigue.i Hie question ut length, und
eilt? Jell'cisou, Nladiaoii and oihcrs of Hie t a tit -
'-.is in nippon ol his position. Iii? repot l usiis.
ibm cohn oe not millie a distinction in sutirage
tun il.ut, nt some I o', u re tla\ - tv heil thc liecd
II,eu shall, ii ti uti mude progress tu ttbicntion,
ami alto wu that they ure competent lo cverciau
The convention hus lieu led thal it ii unneces
sary to prohibit ihiirriag?s between the black
nilli ?hit? mues. Colonel Ireland haduitrobceu,
a resolution looking to ii prhibjlionof such mur
iiiige-j.
i lu- convention will ad upon this ripon.
A M.w I'AIUV SniKV. - Once ii phil a time
ila n lived t. or lanni, brcinhed, tor he could,
..cu icely he Miallo "live,") a man who- wu*
ullietet! with diM usc. Hi-*' stomach was tbsorder
eted. his upp.'-ite bad ; he was subject to head
aches ; bu liver wa? utici ly disorgani/v'd ;
hi? nervous system wits shattered* and Ins ex
isteueu was iniUed a limden, anil one night thu
a icu lad yoiVng mau walked to and. tro
through thc stii-eia ??I this ?nal oily, contemp
tilainix -iiinruii'. Hut suddenly u limy appeared
uni? hun-n blight, beautiful being-and sim
whispered m his curs tour words lour ?hort but
milgie Winds, Tty M?.?."?.?'.. "C-OI.M?S Hi I
iiiits." And bc tried I hem. And now tim
voting mun is lite very picture of health, and
daily and nightly blesses alike the fairy and also .
J iH'lUir.i. SUULDKN DllTRJtS.

xml | txt