OCR Interpretation


South Carolina leader. [volume] (Charleston, S.C.) 1865-18??, March 23, 1867, Image 6

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025783/1867-03-23/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

E CT il /..i.Y.f it r ire t: l-l : . ? witt ('toi
: lui nil Miuit. ?if
Pik: ?^-isv- iferm.ti CV. lt l.V.o:as.
hitit ?ill ili.irr.i.i t! '?I lt vSlWCIV. .? ?". ?*'h5.-iM it ?ll rv
lum iii.- imiiu .. 'li ' ... .1 I'..tu- r:.;.:.r.?t
J.y UKXIf V I?. "Kt? \V lil-:. :l l'?lt?i s ... V- ...?.ti.
i ^?li| .-v.-rv Mi IK i-- ?. Tti<iiiM?ln! ??( ?'<. ri i ll t-itt tx.nt
. oin....it tiltil i't ltli?? i'..ii::tr> >' :<. : M t tf: ito.-1'.v
I?li MM?. X? l';til?ir? (-4 ttl rii :* ill* Illili >' 1 I '' I'" 1" -I
j y. .U M i;< wiii>? ul ?tiiii.illi II:. I 'ye '-'.- i>. ri
. 100 ffe Mi Kllofii?'.
A itiilll lN.I. Ol' Wliliillil?' illioill -II lui' lin") vu
' '.nan tia ! ? ::iM ; v i i lu r. ?i|i.iw?lij.t'?.?i . .-tani|?
i'uv liii'ta'?'; ?iiiiiii'fi ?\ .'<>.':> .>u.'itir\ ry <.:.' ul
?:.'\\ ?iiiiilivatiuii!- lilt.I Miiiiinaiy ??f li?. t.us itt**-?I?
i?i'?l?'i\ ?t?'?i>i ?ii.'iil.'Ili'- lilil? lilli i'?lull V-i i-. 'lt ' M
yi-.'ir; s'in'i'iliifll ?,'u,iy li . ' >'
.in- |-,M.:;f. A. 1.1 iv.- ~ |\ I ).V .Si? .* i- . Pitf'li
l |5r?Miil?.'lil'-! ti- ci, l:->' !..?. " . '.
1 H?UT uistn'i'i
."ii.vi'i: IN
win:
!:.i.n.ii> ly?
s
\i.i:it.\TU.i
~ li l "i ? INT
m. \i i ir. i'.it?: w?.
t .-a*.
t.vi.t.i . ri- KI ...
\ i.KKA I I ,
l'.i. ul ?li.'ll nr.l'l.j . '.!< Hi'." .".>: : :.V
il.i'.l. 1.1.II.lu.; lui? r....nil...: . ?li; ? ...
ll. I . !l M ill
l.t. i '.. 11. i.;. >. .< '. ii.i : i. M
.S H
1! O.W TP Vv'IN A'l' CA l!i>S, ini3LJ,'?,(J.
H 1 . ?..M.. I.. \V I- i i: \ UT..III?. V.. r? N:i'<
m ''u.-. i. x.-? i..rl. i '.iv. ?iH i.. Min Im..tm \".i .
Kl M ti: H?'ilii?! ?..'it WIN':::-.; ?iii ?.,iii..ii
un.;, .'rti'. lu r.-ituu r.i.-iil. Ti'} ti.
\i\ ( > I< 1 i-'i 'iii'.' till
Xuii?.
21 O ?3 ?5
< )
i N'?Vv
i . frlnc ;:)"...'..,
i nuil llivu lrf
i'ii.iu tin lr hi.liu
. ;id Mir? i. H..
In ???ti..' 1.1 i >t .
(jilli) :,! lili,
' :>. :-.' . r t ,1.11 !.. .1 lil >:.V
-i .1. ii f ?iltilii' I. II .. ll. - 1
.'.l r." fi. - l'.'li"..??..*
.'.Sut ii.-iii/i Inti', !.> ll - IO:
111.
'.""!o.-l :ir':- 1 - I v ri fiit'll, t\T <
1 - M II.IHH
l'.l.in. ..m
!.-. . I:
. A i\
iI ; i i .*.--' I V(M l-l lllir )''l<;r
r**Ji il.ir.Hl ?>i wji'M'jLl?.j .1 t.. ii'.ii.tiii> . nu I
: i?;i..'?
I ' '. I ? i 11 -
\. \ > wi : ' . v
\ i," Aililrrif?.
I ? ??ni1 %.
? iniit:.i
i s rli ?ti.xi I'
?< < ? I : : t .., '
.? -ri I ii'..:i. !\v:iy, X. Y.
. PIV" S-'.jji i'i I ?i:.lli ...li I., nil I':ii'.-| .i . ittiil l.i '.ill,!' j
lsd!)
* IX' ilVAS'i ()]' HA!"- - T) r l'it'i'iii C-.;.
. '.ti ( l'l:t.-Ii'i!.'i ?--.' r?- int-* pnivi ? (.y !i.;tiri M llint
.in- j-i : of U.VI':i w}\] lill ? 71.? ..i v iitol
'. . i..i ?.!.;-. n'i ll'Srl tiru: li ? I .11. ii i iii .,- y.-il ?.
..'?.'.-, ur.l-.ss l'u- i ni nu-ti si iiiioly ,;:in !". I.. ?.:
J'iwit. (ii.y wi I lil ? l'iinsuiiK- f..nc lu.ul lllltli
v.oilil MMtiiin ?i'i. IHM; liniimn !.. ttl .-.
.".>.< " l.riT.'.ll'.i ' lltlvrrti; full ?it n!iuVi'.'j
. . 1801)
'. HATA" ii. rt IM l?UJl'S.-- Wliiifvor itij;.iiirri in
? lifiiitir.n Mimd loifl- i" rv mm ittiiii: u-liiirvrr
r.iilfi in r.v t'-iioiii.-iriii^ oit: is 11 linw!'<ti r \Vi
j ll (ti lill lilli M ; .1' LUI |. i.V.. il:'? til! '. iwttii ?I
ilii'tf ci* jji'i-ii'tiv:. in il?iviit? tm) ili...|i.- Wi
..rt i1 Killin illili;; I:.' iii|i'-? il.'i i' 1! s fi uti Ou.M (,,f
\Ui< liu?ittiw?.- >iitii?r .hu I'I'I a 1. S. V?
? t t"*-''?r ' .1-1 a.Jviri..-. lin . i i:liuvr.
? Billi
. r/i-rs- ii.M' I:N UKI:MI </?...>:; \*
.u?|?.V, Mtff, mol M: i ?? - .1 r /!.ii-; |.. 11 i i ! ' \ ! -
iir.a>.;-it t. -.i'm' \:< li nv?, r?. r HI t<-io o-il. Krrrj
lilt t'/iit. pur; r,tt'il. jM/?|)i-rly j.-, ??.II . il. Mill u-i!
::, mol uvriy .it" ;! ti <..?.-., ,i \. ?i ,li,-. i;i<:i?-riii|y
.1 Mlll'.f ? 1 ni' f.-. l! i Ht? Ht -A? - 1?.1-- finit) ivllrie
il wiis tnk.'ii.-, /.( s.'-tirf. Mi,:K. Mur?r,
['fi'' Set; "{.tu i .1 " a Ivt-I t'.viiicnt iili iiv,
Hi-.-Willful lr .t;'..-; '.r)w.|in; In P.11I lr ..iii) ? .
..iii.I n.w.|i:>ll. I l.i i 11-itttV'', V., ?. |,.f v, , . , ,1 ii ,
II.'ill Uli*!', ni Imf.*..tn : n-rl.'lur'. >.>:.. \0 . rr*ia** j .'.int .:
io I.Ttl.-.', ..-Im I. ,r i..; t li ,. .,. 1 ,. ..nilli.. ?.' | 1 Ji. r?
.".\: ???hi-; ii jlir;: i*. 1 . [. .* i-'j.. 1.1 t;- rrj On'i-l rit.l
. ...II ?.ni ii-.- r.n .ali.... ?.ri.ii. i ii;.i-.,ti ,-. i,, ,i,,,, ..
H||||.||.1|.| 1u.llli-|'lii, |,(s t'l .'Mil lil, . ? I.Ii-, i I \ \l , ,v
* "..vi i:....'i.-,\.i.' .0..:. i.. ..",.. '"".. ,",
i
& * i i E ft B a a ! x s
lMI'KOVJ?lJ
? ..? A
fi i
?vt, .,_-.../.?.- JA
fe ^||||
?..ii . . -
. ?*' - i' . *..". .. * . . / ?< '.?V ?
/ ///.; JJ]l:nj >?\n;\ r ur J>?:ACTIVA/,
i iii.H Y AM> NXT??MH
.../..//'/./czrv.
ni i- |r?;i!!i ji iim:ii .1 Mm u. I'...' ; iiiiiWV' mont jitilViil
? t JU.. . .?. I .... 'I IM IV ' i?t.?j
K-'ttxstiir .??.ii- Nrniii- "tlticlilm',
Wl'lil lillllittlV HT", !-tl|v?lt, .' ll".-I ??llt?t?'ll.ll ..??I >''.
...?lill? I'..'l-l I ll.-ti l| Mit. Itt, ll. li..!-. I. Ill ..|? l liti.MI.
? . ill? I. ?l.-lil ?.t..:tlfl M..1U1 Ii-ir1??.lil ?I. M ?>?
M:I, ?i..?lill ..1 ?.Inrli- il......I ?.| :.1l 1.1...'?. Mitiii-s il.?
i n-.iiiti.v Hu (1 im.! i-|ii-ii? ?-I .111.1 i-.-i.-ul.il iliiui tit .1|?li'li
:i?H ' -1 * ..:? H.ntiu 11 ? i.il?i?iit\i In.i'.lii'; "'.i \l? . 11 -Ul . .
i . il .11 '. i Un nti.-i I, >\ .'I .-..:!.. i.. I.nii.
11.1 i l.iri-i tiii-K. i mi i.|i IT.-.?.ll I. . A .-. W :tl I iiliUM il'?t
.. .. i ....i .1 ..i.|: t in M.v. .. li luit. I ?ki II ll?- rr>
? ul 1 i.- ?t -t ttl- l:ili -. Hli.l I. < l-l?. >1 lin- .-ti>|.i..\:il ?-I .ill Iii?
fi H.. l;ol J..l.|t.;il . ..i?.| III- .- ??In. II?I\- IIM-.I ll.
I... ?l|>< .1:. .-ll, I ll ll |ll\ il>l?li'... MI.!, til? I...UM
ll?i|.| ll -oi|l|.l,. . ? \ ni-.ilil pl-..'.-." i; I. :/'? /.-l./ii ?" .'.i--!.
"W-iti ? ii.-i.- ..t ii..?ii.i.- itn.-r?l. H ?ll.'ntlj : t i \i-r?
i,?lilli, "--ii .1 i-, uiin ji.ii m ..li. . niiiki 1 tl?- 1 nun.i.,
il'?.;H .?.!!> Uti J?....-1- ?..'. I".. ' ?Vil ?'.?.?..-.
sim-l. -i. i.-Lu.. t> rin i.iiit ..! ti.?- .-?>i??i?t-y \<f
?1 i. . ii..?- .. -t m Mi?, .??tr: ?..ii.i.-'t I-I tm.-ti-.:.-, ..i.
-.- .,-t ?ii iii- ?.i...*:.. Sii?i-?tili?? ?' '<iiri-?tiii>.it;
i :. I A . i . 111 t.. . iii ?.Mi. ?ililli i - t..
/ Hi iii j v.
y-J.. .\:,:nt /. i .<...!//. r,".;;.Hi,
..lili '.. if i * <'ll M.I II?T?ON .
I?K.\VI I I' .sr.WlSt; MAl'IIIN h i:i)MI'.\MY
. > 5 ?. V > i .1 . J ? 1J
Wi ULA RD ?V. B WI A L L t Y.
<,l.iiti< of ll. H. Navy.)
.V?.MV A>il> ?VA.V?
I
j > "'-'i i ?'>;-'(., N't'w VoHc.
11. ?-. r.li?itl.-ti in Uiitiiutf fbi? l'rli>?^ior.?i ?>!
Wilt . tin.) I..i .-Lil. i - ..11 |.|i|..i, .li.
Pi; - Mii>t..y, ll. nj.i!i ??ul I ,, ^ l.. ?. _ c.vniv.l ?ul
|.?ii?l. f .*v,. '\.-i ...un .. ni i All..1 m.-ul ? i-u-lii'.t. Nu
lui. I'iit.li?? nu.I ? i.tiiiiii?v|i>iii>r ni |..-,-.u.
I .itu . -:..M,.| r?..., In.t. M. .Iiii-H 1 i r...-nr. ?I.
; .;. (niv.-i IKI.I iii 1 I lim? i?it?m;iily r .1.1'i? I-.1
|f'?iii mil iii .ti MI' l?y m.ill vtiil i..-ivr i.ti- .(uni.1.1- I
?H.'&t?Ti ; BOSTON
I
j .7. j.i ! ? s s 2 y. ?J I? ? i-L t ti ? vs c ' 'j,
! r*il*? ? lil i t?t*"*.S ? ?<>ss<-lilli ?*S
I
IV mirto* Hu ?r -.. iii i.f Hutu itt Unir.
f-l'Al.iUN'i'S Ul ?SK MA lt V
i.i.fti'itH Uti; Unir .. lirn li.irnli mu? .?ry,
UPAI !?!N'(i-S RDSMMAUV
s . o,.--i ;hi. ii-rttiiii'ii sri\l|..
y- \ ' A i ?i > i N ( y t? UH :? K ?Vi A ?i Y
I'.-? voiitH lin' i I ?lr fi mu jiitlliii,' nit.
SI'A?.?'!Nl:-S Ht).S].MA?Y
I'roVi-nlK tin- Unir trtrm tiirnlnc i;ray.
?M'AI.DIN?-S UnSKMAlLY
? l i th?, lu nt nr..I i-lii^ijii-vl 11:ilr l?rr??-iti!,' In lin- ?n LV
I lt 1 n-uitifi - th? ?.'i..u tli nf Iii?, huir, rmi I- i-lltll*!)'
I fi??, froi-.i ?il IrrUiintilT I?I?I?IT. Sjiixlilliit:'.' Kr n-i??rt
I i? i'r.-j-^r. .1 ny 1. i ''.\ .'. i: I ? M. r- i\i *\ .M'.lt, n 1 '.. .-.MI
l'r.?'lirii-lor. iii ?l.\ M-iln-il W.-iri-lionn-, a? Tr.ir-..ti!
?Stl.it. ?>ji|>.??ltn MllM'lllh, lltliitOTI. M:i-.>. Si.i.l LT
it?nloir KOiifrniljr. ? nw ly lK-v?l-ia
Ot 111 LlCiiltTl.
It cnn? ? t'ilo??, lli'A.tnrli?, I'i j rino??, ?>pi!rr?.?!ori i>!
I-... I. S..IU Mll.lllirll, I'.lljlllHtil.IIK. rir.?!,,-. of till
i I':. .', I'siii in iii; Il irt. Iir.il l.i.l'i?, .tnnii.liri-, V.-llnW
? iii'?* uf tlji. Itj-o>i mu? Skin. ?'n-iii I 'i"'.in;:ni' f.li.i
i < Tt? in |>i :? I tl I. !...? - ?if A|l|i?llli', I ly t|M'ji?i:i. I lnll"r>l irili
j i'tr. A ti;. . li In..- liV-!> in i'r.'i.- k ri-liil'1' i. milly nf
? linl.iiu.i ?11 nt ix ?'iii-?? lui? ?.run-.i l.'ii|it..-.?ililli ur>l ll wi
? lii'?r ?.i .w.i J.
DH. HAHUIS?>;*8
11'er i ??l .\ \ Mc i? o zr; TI s o fi.
' Tili y nr.- i,vrooaiili< tn I lu- | 1 it t .., rnn?i' in. |min, fiji
j .-rilli'i.ii.iuully. i..-i. i ?ir.il.i-ii tin- iim.'S likO ?ll
. i'iil-.. In i'v? ry . ? 1.1 4 '*>.-* I I-\"?.11?'?-?M nnii
; i * 111 * v i v i't i?.ii.? in . ' \;? ? ri-1 iff, i ni . . . .-r i ?.
i i 'ii tm i'.-.'iSi-?. ' .|i.*?-lo rlli-i't :i ."tu ?-. i lui.lu n mu?
I li'in.iK ? m?? ii??> ili?-ni m.iii'.- ?iiiy ? ir.-i,nici .n.-?-?-.
ii'tiri t-'i-tilH, . i.ml! !.ii?r.s :M .-.-lil-i l..i -:i!.- iii
l.i* -. ii.iri I-...-I (.,.. |'r..|. n.t.. r-, I!,, .Inn. M;i-?v,l?
j will Iii' lil.'?ii-il ?-li rt-imUiti?! i n ri-. {iL. Z I,!,) I.
I
IC' silt ?1. A s hi ll s KVniAin' incur
t ur. . KMil.-y llUoiit?fj
?i?iui. tv? i i. -' i: . ; 1: i l:l i'm'
r 'ir. . li li.mi'. 11 .ut.
i- M ? > i t N ni r - 1 II M r m eui;
. fi'.tiiitj ninifiiioii. t:?
..MU? \?VIII:I:'S i:N i KAI T r.r?viii.1
n'i i - iii -,i i ?
KMiU.A .V i'l l; - i:.\i'l? M I i'.i rin;
I min . irli?iiii-i<i
riii'-i'Vkt riiiiii i . >iiii 1 t.i.v.- t.'iiMi t!i jiniiiir i
j Jiiml:turi??r'?-t. i r iln'.ll-i ,-. n-.i .'-m .
i n?>l;?i>r \t o-il.n.----. ? :ii"! !'..u.- il. I ll.-1! II I.. 1'. liiiili
I mj.Uttifi, itnil |???ori??rr,iii?-lin' 1 .'tn .\r..i-.'-. .-i
III;.- 1? i I n!. --.i"l i i .?. i- li . 1 . I I .1 . I 11 \ lilli
il?l?--. f-'rilil li\ nil A|...i lu -n i. I'rlii i<:i? .iiili.i.
/../ tt. I'. II i rm-? K 1,.. Nu-. > m h, nit'. Ilirii.-f.
il* iiril.fi i'i.., Ni .? nil.-m- Ai 1.1? r?i Un' Sum ii .nui
.V.,I. Ill Kl.I llili S rt>i.! i:< lin-ti n, Alun ,(ii n
.1 .Vi??mi, 1 II ...l;,.?
1MIK WflKl.D Kl'.NirANi.l) M A 5 > A M !.
i V ii i N t U.t A ( NHIIIIHI I'l.nrt >.\ ni.t just ii u:ii I'm i
.V'lni I.'il IliTr-.'ll tii'v'lin l.-Miili i.iril ?-littt t till!?' It'll'
orTuii .1 ml .. .. .ll > ) I'.III lut m i-;J i n.'.-i li, i In I'tniii
r.ijiiiy. Si'ii.l ?i .-),. i iu.i'ti nf ymir lu.mlw rl>tii?, willi
?iiij ? .uti' ? II m-. .. t..
.Mmii.iiu' MA I! IR /.IliNOI.I,
1 u: t * 'UTI'.
??ill <.flon. S, C,
rill: (:()1T???!K l'KINTINl? Nt I'M* ihf?
* l> -I < Ni ?i 111 H nit mg' pi IHM? VIT I II ti iMiio (O p?lilic
?li ?'? >Siiil|?io, ?lill ?litio lili'l ? Miel, lil, in ri} hit; Mil
il.t.li -pan . it I- al.ipp il in in? ? I ihr wailful bu?)
.. ?.s tn? ii ?uni mhwi i-'u Ii?), lor lin- Miki? oli-niiviuy,
li? ui-Miy, m mm rim in .., ivihh til tint lli'li in J, r tnt
in?.', mu?. ?in lin ir ?tun pu tin lt flim-f thrill,
win,mit .1? l.i v, ami nt a MIHI 11 v.Xpt'iiM', tn |nl Ininti
bills, i ii. ulm h f:ii?if , Ititi l:< ii.|-, .?.f., n, m at) Iv
???j it:?l l-l tit..I ??! lin' I.* ryun! I v print t?? lit Vf. Al
tining'll llt-alviivil Hl|i| ?ill lu- loil'ml UM'llll I- all ltu?l
li? .mil i ii-li i.-t.iii;:l linn, yt! tn in nt ii i ry?fl fliant?
nilli ttl ?) ?J i??l h lt il Ult ill V.I I ll.I l-l i' IUt.lltliill.il "il'ill U?
li.it nilly lilt' l?vt, 'nil lld' vlivnpi ?t llirtllnaf Hil KT
11 - inti mu? mri i a s I III; i?if*h Ini-iiir-n \\ lt ly ?li pr I'M ?
wi lui ililli, I?' i'vMI vii, lltv UvH'kiMry li |I.I;IIIL, fkc
lui'tl??'I'M'I'tilitiii oi "..> Kimi i > l i?r 11111 II .
Nt. taitiv mtrpinij?i' JUIMIII ran hr uin'jto youth
tl II li .lin '(ll !v M i H ! I it i ni; I Iii*rs. ll i niiitji'N I urra
tiir i iiiplnj IIIITII willi iiiiiiif.'ini'iii mu? bu iirlinti.
'I'llUlf i.1 lui In Kt r Hi'lmt.l fm Un- .nulli;; lilttIlilli Illy
in Ullin,' ullin--mii'll u Ililli?,; HF an illitvii' prim? r
In inf unk now n : n ii-l Int tin purport- nf Ifiniu; tho
ti'iittv, .ii nil f.i'i l'iyiiu'iil fur III?-, lim in*-.Mun tri
mn' ni our ?mull print i nt; ollie* ri'nil"nl rrj}**!".!'
it j '1 -i i nt li i'slil p uitiir.i UH.'ir j .
I 'i i II ti il nutt in'lioii* fyr futt Inj; I vj ir a no.-mt ni; Int;
tin (ili'H. ai-rtiUlpHliy titi h Ofl.t-V. \\ In-U tUMll. lill"
Ulli?.-, win ia- iiri'niix?'il tor |irliilttt|; i S|><* til ?I?,
l*init ti, t'-l ilian amt otlirr Inn ir n l-.i.-ec r?. t'tr
U ll hi rt. MIi?i riCfi Hpi'i'flui'li shri't?. ni tlptVUIH, Hr.
In vont-.
ADA.VK I'UH.SH OOM lp V.
J ('SK I'M H'.l'IM >.\\;*<nt
'.M Ann htui'l,(t".v ?o?k.
I'li'-wcKn ?hw ^ ifit ii1.-'jun lief
(.rout Watch Hilo!
nv TIIK l'-H'L I.Alt ll X K I'ltlCB l./X.**..
ff iv i 11,7 i-vii v I'.itfii ? linitikoiu ?uni Ko
li.'i?ilu Wiitt?h ?ir il..? low l'riou ol'JVii Hul
la., :
il ?TH?1T It ?'.4i * HP IO VII.??,
AlitJ liol U> bo Pu iel for unloMHporfoot
ly SiUiMlaelory !
1 f?..li?l ii"M M'util?ii? Wm -hr
i<?? .Min'ii-ir.W.i <:..|ii w.i|rh....uti t., f.i.i
I .. I nil .t' IV a. i li" i, Kimmi H.-i.|ft tn ? M
tl?) Onlil Untiling i'lui H...m t, r lV?l?t|n-,,.'.'i'i to a??.?
*.-?."?.' i llinipii- liuviiM'. ! Vi i J.-stn tn ?'.o
Nv?! l?ijii Hui,ll,..- |M||i|.'X Wiitrlir-t.i.VI to '.l'I
.V?n Ktilil 11 writing Am, 11,-.m Wiitiili?x..;;|i'j lo 'AM
M'tl Silver ll nul in/ I . \ rri ..Vi lo 160
."'.I Mlli'l llll'.ltlll..' |l||]l|..\|.H.Ti tl? ?lVo
.'"..??.i Lutiiiv' w st. h-i....-o to-r?)
l.i". ???lil Umolu;.- I.i.|.tnus..,.....m h? "5
l.i'ti M .H.-. Ilm.i Stlv. rWiiti'li..!.;-.N> Itt li?)
llllllllllj? -l!r, | Watch'--'._'.'i tn ir"!
...i... A -..ri..j u .n, i" . Kin.i.t._lo m :J
i1. ,'. l.'ii.'iy pallon ult.ain.-l tl WatrliPr th;* jir
littiu't'lili'lit, I'u-tiiin lint il", \?rhiltiil liny Li- worth
?? r.r.? ?. Nu j ?u rt i : i ? 11 \ ."linwii. ..?3
.\'JL? tn tri."
Mi
mi lil.I Ni) ,\ fi)., ltd ltrufi?lw?x,|
Vi ii, i ?ly, '.-."!i t?? liiiim-.I!::ti'|v ili.-iMiSt" ul1
., ... . ' '*Ml . n t . I
flniMlitivv H..I..-II?II.m MIK'?-. tyitillriti r, ; naiuli.-* 1
thc .tutit'lv!-.* JUV pim vii in stiU il t?ii*-|t>po*, mu? ?
wi'll tiltM-'l Hollier." lire ctititli'il Iii UK- firtio'.vH
ititti \i 1 ? m tlii'lr ?'?r;iii? :i:.?, upnii puyiiiTii of (Tra
hull.it-, win tlittr it l'm H Willett wPrii ?Jtr"?? ur nu?:
\v??ttli I? '?'Iii* ii'turn nt cuy ni ?mr i'i'ril?h'iit^?
i'tiiitli'? yiiii In tin? iirticltt ii.it mal ihcrtsni ti |x itt PAT
tiiniil. irrc!?|n:iiivt? of iu-i wor'.li, diiil u nu Mliclc
nihil l li.-?? thiiti ?iij I-? imiat'il ou ntry rt-nifloiti;, it
v.iil ill OtHX' lu* Mil .1 t!u?l th Irv is
Ho LUttcry, bnt a filrni^ht-forwarrl
lt-'jit'.TPn?o TraiiBnotloii, which may bo
participated In ovon by tho most Taa
tklions 1
A ."In?7In I.VrtihnilcATI?I learnt tit rnfch, \H"\.
pirJil, njnjti lix'vipl ?if y.'i.'tt-., liri? fur fl. flnrvii fur
J..', llilriy -thri-f iVn.Vv>'V:iut ptx'tuiniit lor tixiy
fix ii'iil rn?tm valrtriplo prviiiiuih fur gild, ono
li ti lot fi-' 1 iiinl tu? -. i MI perri vVim'^i tiir >Jlfc. 'lr?
?f?CTi?* t>r tiii.tit? winhliiK ?jinpl?riiif lil Ihl.a I? n mn?
iippnrliiTiiiy. Il ih II |i'i;iiiin.M''lT riititlnrU'il trmsl
III--*iluly iintl??rlMsl liv Hiv tivirt-riiiiti til, nJnl r?t,>cn
If? thc in??4! cnrclitl K'niltrij. Try un '.
..it/./i ? .> ''' ' ?'
J. KICKLING * CO..
Sm 110 Broadway, Now Yorli
KNOW THY DESTINY.
M AHA MK H F TiionXToK, lin' prent Kiigll?li Aa
irn?it?;lit, rhilrruy.itit, ll ll ?I JIM? rhoiiu-t rlr lan. who hm
iisliinii-lii-ii tin- -i-f iitifi.- rliuff? nf Hie HM Wori.1,
ha? im? i i it*i>j I ?Til hcrm-ir ni linilaun; New Vork. II?,
ilatm: Tliurnl"n \r?ntti**t'* aurli wontlvrfnl |i?>iv? r,< ?tl
Mil? Ht) ^ixtll ns lo I'linMi' livr m I m pit rt kno*?|rilj{r ol
tin' rrr.ttriit linp.-rtnn-v to tin? hltiKli- or ir??rriu?l ??!
I'll lier Pi x. IVPIIP fr.> ctnto of tfir.arc ?lie dr-Mm-nti .>
Hiv Tt'ry fi'Kturt'f of thf very jirrfon yon ?ri- lo mur
ry, nuil r-y trio .ilil cf nn lnMrnni<*tit ?-f Ihti'iiiif jiowr:
known tnt Un- 1 "rf ? hi itn i if rn jif. i: nu rant ? vs tn jir?Jn?-o
a lilt- tiki? I'lrtnn* of Hiv Itii-tliHlid or flrlfp of ihr Bf?
plir?tit; ii'^-eiin'r willi ila tv of m.xrriat'c, [toaitltin in
llfi?, Irtntiiit; ti ?Hi. ol ?-liuraftcr, ite. Tkln I? no hun
I'-.K, A* tb?rii'nrititi lil ir-timnnlal'. ?iii nsHirt. Fin- will
H int, wlii-ii lintirrti, n p?rililiil rrrilllcMr, UT wriiun
t-;i.ii nrttee. tltr.t Hit- pict liri' I- n lui il jitirporti? l<t h'-.
Hy rm'tutiiit* i. mutt 11 look of liiiir, ntltl '?liitlri'* plat?'
nf liirlfl, iiRi', il?pi?itii?li, *tn?1 romplvxlori. ?n.l rn
i l'oliiy filly cciil t ninl H?nipnl rio cit?!?' ?.lilrf.?wv?l lo
ynnrMlf; JMI'.will ri? ?ITC ilii? pVinrrinittl di'?lri'tl In
I'm Hutton ).y n'lnm turill. All rnituniiuUMltinit W?
ii??liv -iinlnli-nilnl. Ail tiri-??', hi rl?3ii?iei?l MAHAUB
r r i'liitiiST'o.', i* o Hot, .'/i, ii?d*?n Y.
J J (IKALi? WA TK J I':' ' '
Great Muical Estnblish
.nient. .
.lil tl eV? il tl W itv, jfrtf V?rL
Tt.:
IMmio-, Nii li?!' "
U.U.Kl .rn I nil Mihi? "! '
r ,| .\J. i. 'lii'i ll . ' t li
ll lall S.??> i i. e I Vi
hm rain-. Ci Irv. *<" ?n
i;t... '. ? "? I ..r in I- j
i t'I,.alli, Shirl lliiftix Mltuhr
.?I. ..I li.?linii,i ni- .U..I Mini?
"ii-l i ''i -. ?.Ii.il. .Mt .-Jut
?i- rn : I tsti"> ni ?n ?1
ri"", ?iv;.. H.'?.. n;i, fin, .inti
fm ?'.u" :tl-l H|lMAr?l*.
I'liV linrn?i V? .it?'*'?.'t'I.Si.n?-.-nut M*lo?l'"i<? .ir?' nu*
alni lint atilt li.'In.nu nt? ari muir. W ai i anti il fm
ti? ?. j ?!.irn. lui'?' vtr.ult 11 iliii-ul Inritutli.
1 I !--ri.Mi>M.\l>.
'I iv ! I .r'i ' IVisi' . * I'l-iin-arv kliio? n n?= Mnmitf iL?
wi? lu i.- N. . . I >*n : ? ti?'
\i'i rim - |??'ah ..I ll..- ii.- ill nf th? MorlVf Wan-rn
I'tailiu nulli |M*I l" ililli k Min? l.tll/r, .nf lu iDf- of tun It I J
i . t iiiiallty. (ItrlMlan lui? IliffiifiT.
I I.. Il...:??r \l uti 1 -' M ty." . air tn. Ill of Hr, ' i ~ t killi
, ,,, i th.nulilj 11 ?.?mit tl in.ttt rial.- Atlvfifat?' A Jnnr
?"'"\vhli V~" 1 l'iii"* a'"' MI'I?HIWIIIII rliiiljfiuri' omiparUnti
ti Ith ihr dr..-' in.titr any nhl li In IKI* cnililr).- I limn
.Ililli ital.
I i..i .?.-.' \V ititi -' I I a im I ..tir- uri nf full, rlrli tun I ?vin
I..i,, aint po??-rilli.- Sro I .o k ilielral la Uli >?.
iM . ii i, i..I? " lit ilnil ni Mi. VValvi .* ilnrv lin vi-rj luil
. v?? iinvni nf M'is-i' niiil nf l i iti"' io p.- A'liint tn inc
lilli il ssuli I.tai.Mn? M .-?-.t/Inn.
?i i . n..i."-r W.nlfi.i' ll?.?. ?? n * i of h?i|n-r1or Inno ninl
I I'nl-li. N? i 1 i'll . h: ' .'un ) ti'iulrt r.
fid,, i .. .! |itirt-> ul ln?iiulm nt-mu? i nlatiiKiit-n ol
k.|," t Mii'r a11 . I nu? mitote piihllihi ?I In Un? I nlt.-i
sta.-, l.iallvt ti"'
siii.i i Un-lr, II Util" ?(illi .1. al 1 l?)?vtit<? tmr ftifri-.
iTi Sci.I. .uni t.ihi r Munks, |iiil'lltl?ol I'l llornra
? Wat.??.
j ii A lilt*-*, i u-MU'ntl. xi i.?., ;}??, .
. A . . . :iuu:. Illili., Ml. ?,
f IIU? A!, li Alli'
Till. iu\HIM.
PUlfKS: . ? '.'
I'sipi rfovi't-i Ihrt't I 'Uni. |n'i-?!../! Honni. I hi??'l?ol
lu - iiinl -i?t\ ? ? ni? ? i t ali l.iiil"tiv?'?tl ?..:.. Ti.ni linll.tr?
an I I ? i it? i ? nts.. , , .
ilKI.I.S, N?>?. \ mid ?. in (?in- .ytihiin?, Six
I ti.ital? Illili S|\|l li ll? ?.rt tint. I Ililli I'llllwn.M l.lll
i-rvt II luillatu niiil I <?' nt) . nil' l" r.ilM.
1 (AY..St; I lt lilli lt H J. I, l??r I'ti bl it Krhonla
an.I '" Intltalll ~. I'.ipil I'to? r?. 'Ililli- linll,tl? pi r lint.
I lt nt I il. I litt i I ??ll.li - io.-I M \t? < i li' ? . I Inlli, I lilli liiti
Ult an I I l-l"? I ? ne.
I ul. til Ills I I AK MI'.I.OJil^T. ii mw ri
lli .1 lonni .-?iel 'lilli?' Itnok. I'rlfv 'flini? I'..liait, pri
.In/; IVnal.l. Hil?'?' l?olli?l.i H??l Aixlij ll lil.?.
MANUI ACTOUY AND WAKKilOOMs
?lil Iii t?a tl MI?.tr. V.
HORACE WATERS.
CTiol.'ra !* YMToW -Vu vcr
^lVichiiiii 1 >?.sc;i,8u I
AuV.Niij WAN'IUD.-Iivrrywliert in tho Soutli |
<. OOIIVIIMI Htjil(t/ik<i otilas fur '.Till. AMKUl- i
?AN UOi;sKl,lU,?J ?U.UK OF MlJU-i
JINK." or "KV KUY ( ) N li GCllil-j IN
?UCK NESS." Ivy I?)r. iulti) .l.tme.1. ii rv^iilm
iMiyniraii of t)v<>r 3U y cm M p ITU,-liv o ?ii hi* \tt?
V?MOII, Oui- Viii; OclilTU, ovi-r SOU phges,
icniitifiilly printed, mu? diiriilily bimini. 'J in*
? ii NKM -WHICK, written in plain faiiiiliiir lr.n
.3Hgi', |i ii 11 ii tn K out cl .-ni ly tin-Cann r, nyilip
aun?, ititi (Jtirf, of fill difci'ii.if<i of .Mi II, \Vo:hfii,
uni < 'liiltl ron. 'fill? ibo tu-j/y willi: ol lli? kimi
*lncli (nut* fully lilt mn? dutyyiu, " TricliitUll
i?," cn li ?r il liv cn ti II j; II?M*?IM-I1 no'.V.. . Tl?ii til?ii
Llii' only Knmily Miiliciil Hook, u liird li? priori*
lli-il willi n Ouide <<? I?Mi/iin*ii, by ibo niil ul"
windi arty un? rmi in ii moiui-iit ilbcriutiiiiiti.' in
to tin- natur.; nf lite liilU'ttse \i.lli \? ll it'll lt JKriull
tuny liv itlllirUil.
I.ibi'i'ul it-nun ititiilu wltli n^rliti. Kfhtl, fiii
(tiirl?iill.nr?l mid fuit lier infoiiiintioii to R. NV.'J
:;Aliiuii.', >. co.,
il7. Wost Uli, St Cim-ii.itali, j
\Xy 1)11. IIICKNKi.I.'fl SYKFF. - Tin
CREAT CHOLERA REMEDY,
Ainu, llTM-tiiiTv iiiiii ilm-n, i liol.-ia M-.I'-IH. iii III ;
mot- < '..'.||. I? uni. I Vin ur i tiunu tu ?!? J??IH?-II "I ll?,iw . ?
.M.?, Sil-I: ur si ni r rbhiiili I!. .l'iO'irrr ?'. 1.1 io. Ii'. ,v-.. (
IIIKI tr .? m r.mi, .1 tn . i it,. >.r i... i ?nj I - |?nlS"lji !
r. -.1.il.1.-. w llli..ut il |.:u tir.-l of ..?.iiu, . r li'ilV-Atir,
llirrltly ni.mir. V?TJ . ..mi i-, t in- i.t-t.-. iiiil.l i
but fiiir lit ?tr ?.itt?.-i?i, ujuuts Hii.l <ptirli?.M..i?'iii tl" 1
rirti'ltl, art? III. :l cllitnii; iillnl .liuV ll lill? r?t Itu*, j
un-lian- r?.|ii-i in.! .-i in.:.-1.: ti.? aiti.-li ?iii ??t-' J
fy tin liin-l i... i. .lui..II- ul tin-.-?- tn t- ^';l . !,r I
.-iii U< ;i> i - in II..-.|I.-II!.-. l'Ion-?' ? ii-l ?"I onriiI?' j
nii'l vii I'r. f .rn-I ..n ? i.% l.i ?W A UV? Si 1
I ON, i'iiivi.li II. .-, I.*. 1.. lll.M AS, r \\IS ! s 4 . " j
ni Now York, itn?l rs??iryi- ?'. t.-? vt i II. of licffii*- I
lieiierat A^oiitn. mr.'. '.:? '
FKK.MII Ml-.DK.'I.NKS.
I
KKKN't; ll M Kl ?I (J INKS
lu T..KH? ty CRIWAULT ?Sc CO., CWuiUt.
lu Uh 1IJI|?JIUI 11 i|;liiivil rill..'. SipOtfOn.
?iv mi ti uiciii?.Jii.uiri i'A it is.
XO-AitiKK UONS.I.'Ml'TluV
Syrup oT ll y p'o^li o s p :: fi:* of Limo.
Grimiiult's
Vor nil iil?J??e? nf tliu clirht, ll.I? lin-ll.tlt- I? I UV tin
a lr ; it !? lur;-. lt ino.I al Iii. ItrtitunloU ll..*
pim I in l.uiiJiiti, fur i iiii-iiii.t<t luii,
?nil f ?>rr*?kl'? H)i,iri?v?M iij lim
lotiiiI liK Ul? il Ira I luo?
In Kn^-l-n-l HU.I
Oralia*,
NO MOUV. CHI l.l V RR m.*..
Oriiiinnli'nt Byriiii nf Xotlixcil HorHii-KAillah.
TliUCyrn|i I? ?tnpliijr?i1 willi On-i;r?-*.ltit m-ioi, In
nitro nf (fl l.lt.r OH, tn nhlah ii lu luftnlt.'Ij . tl J ?
rl'-r- It ?-uro? illif ??cn ni lin- rbrii, irrofali, I/mu.
I(ililli*, <iii.>rlrr?, frr.ii airton*, liinirttUr Kl.mj
. li.I ni apputllr. lt ri'W^imriitri thi- r-lilltlu'.l.-u I.j
r j.nrll j In-r tin t>1?u-d. ?**S Si, ii. i n <?;?>'., ;?lf rn .'.it j-i.n
j r-rlnl r.-?B|..-r?llT? Inonc. lt I- tilmihlitorni with th?
I ^rt'itli-Kl ? frlincy m joiini riititirru. ?oMuii? Imiuan
tor iiliitrnLnlon ut Ulf glundf.
.NO MOHR i*0Ti?i:f i or rriK m.oon k*v
i .u.r. omn.Kiiii.i.
Dr Ijcra'i 1 ' 11< >? r. ?U- of Iron.
TM? inn t>rrnRtuf' . . mi-.1lr.ln?. ?v.-jlrilni ll.? ?lr
ir. rn iv ot l he I I.-..! ii. -l tiOn?, inj Illfl.N In ? ll.inill
intii, 11 U Jiff? rrnl frwro all IOlNrrt?> i.tTrr?*<t lil ll??
pr.l'?f, la llqnll], cnlorttitl ivml lailrl.tt. ll i[>r<illl;
' r;rr?.
?CHLOitoaifli
rAtssiN Tin: KTOMACII,
1 I I K FI < " l " I I lilli K.sflfi.N,
Ii Yd M I Ni) Rill l'HA. AN U MI A.
lin. Bia>?rll) of tlio ,..!,?,l???.l?-? nf In?-, nf r?.r|i
r.-r-.iliiniriiil thu i'l|iil|l|iall- nf Iron In Liwlt? - nf .!? ||ri,|.
O.H1?IItiiiii.ti. stitt, rlu? tu. mi?; an?l all nilu-r |n'r.?.
fnllitte?! frrin nvVr ?tiM.l?, n.rn.in r-iu..||..a.i, nnr
?nrl, i'?niral .1. |.illl> a mt t.rn.f *l--~l.
tl \y ihr ..nil |iri-|i?ratli.ti ??I |t*li i.rv?r TAU n-a >?.n?tj
;.?!.'..?.. Wi'l rm I* l-.rni t.r .ur iirt!ttlr it. itiarl.?
NERVOUS HEADACHE?. NEURALCIA
INSTANTANEOUSLY CUERO BY
_CRIMAULT'S CU AR AN A. _
j A yrpi<ili| i Itrii.tll.iD .ii!i-l.iiu- i uiln-W lnu..?tny!i
-
INTnil.KAl. OH I.OCAt.
j NEW CURATIVE AGENT,
Malicot
CKIMAI'l.r A CO . J*AMK.
TMi m? t.in.-l) I? (irrpariil Jfr..n. OK- !.?>>. . ..( F
riiiiilin r.,?-r Mir.li. rill-.l VI \1 IOU, run.
I>r?.ni|Kil, ?i,,: m villi-1,. Min.--ut MD |f?r nf liillaiiiiii
r> ii--iilli. Il,, yr. M mrJ.Tltr ..| I'll? ?IrlM,? lo Pari.
llhr.l.V firiBlAfl) ftll.l Sow Ti tl ,tiun ni?- Ulil.Ultl 1 ?
in? .ly.
?5KNP.I?A!. Hr.l'osnoHII'.-? .
In l'art? nt I i hl M AI 1.1 .?. i . i l.iiul.i*. ll lin?
l.'lrlif-rii ii.
ACCIDENTS I
Tlir Orlyiiiiil
Traveler's Insurance Coiiin'y
OF llAinTOHl), CONS'.
Ca*h;As8otfl, Deo. I, $r?85,S38.12.
. .. I '. .
I ti ?ii ro?* .\ i!ii inst
A11 iii? ni- fi..m I ! itmi u III I lomoii.
A oi I.nt- li ?.in Slipjiory S'u|f w?lk*,
A ?kult i? '.?> I lil i jt lui "? 'un! 1 ,'ulil ni ?.
.^pfit'?it il Aiikioi? i iiil ?tfokcn I,imbi,
1 Ivpbi-nuliK,' Cu)li.-inii.\ lhuiiilig i. I)ro? liing.
ACCU'KNTS OF Al.!, KINDS.
raf*I'iiiti'ioii of niiy Minotint frnnl ?i'iOn til 10.001
ti iii tr latnl Ai-iMtltiit, or $1 to$A0 t??*??kly .oni
ici?Miti?ii itt oiife of ili*hbliiif( liOdily iiijuryl mu
lum one muli tb lo liv?: ymra tinii', nt MI.U1 I |ini
..nun?.
(il.DMSTAND F.F.ST ACCIDF.NI' 1>' j.CO
KXTAN T.
. <?. FATTFl.S )N. Fus t U()l)XJ^' 1>FN
MS, Si Cy
?UPKIUOK OU)
CABINET BRANDY
t ?
FOI?.
?iarrlt'i:?,
(Junio1* ?'eins '.ii th? I?o\vvl*>?
l 1.uni"- nf W.mr.
UIK i Kn? MiiiliUf.
Cu 11 uk*, io.
. ' . . .
TUK ijAlUNlit* IlKA.MiY
I Itu been im?! -Ai?i ti lin ott UUOBIHIIKJ ?u'cf-i'htj |
for lin- j.usi twt'itt)- year*, ir IMM'K nf
in \ Kum\\ ciioi.fr? ? i noKui;s?v< .
I'Kir.iJIk (? IM Milli KC.ti., l'rviaUior?,
i ?iilml I?, j,.1.1, -V Hu I?-.ii nt.,. X? w l"rl . i
THC U ti PRECEUEN *" ED iiUCCESa
UV
HUBBE L'S
GOLDEN BITTERS I
lk M tn ort iin|.'.Hit<- .u.L.f-. Ml? tl? t.l t.. Jr ll||r>W V?T?
?l?li/i I!...tu titi Iii?
'.i'O.X LO
IN THE WOULD I! !
I Td.- itr.-.it'.. !''-I r. .-..-.it B.I i'lwi ? -?-r rrn.lye fffiti ?ll
j i-?ttd ..f .i.t ": : ? ; . '!.' iii;J*? t. lu-t ?A.U-U? ?hm
j .??. rlAlin.
TIH-J ar. pnr.-l? *
j i'lirj ?lil Int i/?/?l'. t-iftl i 11 > ii), I V?. n.
Iflivi Ji'KIIM fl IK S V ST l-.M Ai ;.\ I NS.T TI I li
1. V 11, tl-IV TS OK IN V.'it Ul. Kn OMR ITA 1 KR
Tlirj ?tU eqrr ?...|?r?l?.|
T'.r_? will ?-ur.- H. ?rll.Mru.
*fh?* will ..ia 11 ???lar 11*.
Tli?*j "Ut ?ute Jinn.bro.
j Tti?. v? i*I .-nr. 1 n .< ,-kl|.'l?.
j Il,.-y ?,?1 mr. < ?aci-.il Irrf-fM).
j Tti'cj ?Ul rr.-?t?- a llc-nlttit A |.,-atlt?.
7*r?/?y C't?iMiri .N.< / *iti t*??tnu I'ru/.
TlifT? Will lui l~i?l?tr lh? t)r(.l?l i?l r!lfJ???UB . ti J
j lTii?Ural?l) I J rn:... i l.r lt m | gr ?I n..- i.f l hi l.?.lr . ?.?.!
. ii
I ?.rrt.!.?r?m of Ihr ?T?r*m.
j try BEAD THE XVTJDEKCES ? ! I JU
'. " nm ? ..rt. Af"l 1*. ,M<
' Hitit C. llitl 1 r". A. i 'i. . - H. -uttciHrii : IV?'111??-.???:
' ? IT ..'.I jrntr l.'l-tt u Hill? r?, ??il !". . llisllHr.mil?
, fn-iil pail.. .1. lt tl? ij lu lat- nuilee vf ? Up ;"?-l?ral ?ft?
j f..?i..it. *i?.. ..?.? aiiair??? *??.' a-kir ?a?il :i -i? ??r
{ l>r?fll??- willi ?WV ?.ti?Urti I) rr.?lt? ?Hi l>J il
(.?.ll r ni ir iv w iii vin...:.---.
j ! Ihr rtlgrittti ?.rjin., ?a. lt -vr hy api|>-i?, lt?iri..?
?Itt It-mlsrii?. rt.nr. .ir Ac. ?II-I ). ? mp. tm i??i?
' I f.u ilniiy ?.? III r?i?"l. r?l?* ?|iuntl?f*. f..r ??Cil i<i raoas
'I ?titi ?Inn tU?*? <.! rt.-lu.tl. r .,w*ttt Ollon?.
Toara, Ar-, Jiufwrn .-. r A i. r. *>rr.? - ? r.
.I .. |.V< Ult I:' ultu.
>i ? w 1 ..?V W.rth 1?, I?-??
M??*r*. Hr.. r. M-.!.??1.' i -. licdmii, ii. 1 . -
j I Jr ?tl? JJ y niioi' ? "..?! . I.' - I ? . rt-l I |?il Bl? .( 1?? Af?
j rnl K' ?r|, I in hi-?Hr) . .. lill u - .. u' J ?ll r I i?jill? B H't'ft*
. I Blt? iii'tui-iii iii .-iranr-n liligi- nir ?. mr *( ?-r?iu?l?.
tn titi? lr lt rr. I rmi .nit fui. n i-llj ?Mr ri liol ni'? vu?
I flr?l l.ullU til n.nl |.tlt< r? ritl.-rifl tr) Itull..-1 Un?
I liiWrt n?? .->...? |.l?.l nt- ? ?. ti? ?I?r|.?l?; ?I ? wt lr ha? ?-??a
trnnl.lrri Willi III?.vii fur )rkr?. Tin-?TIMi.tuUil %n4
! lin rn?.???- ).M. kotli I-ft, ?ni rhr- I? wrll. Uil??r?.?f
I nnr f.iuill? ?u.lrir?r mr Krtiitl r)tin4iii?i nf y nar ?rti?!?,
1 ?uti 1 r?u tn I? >?T lu mrirla.ii.il th^l I iht'ul.i li?
I hil) |.t tn <l??- ?. rlltl m\ I'lrurt 1 I Ul? ti'??ll.lih| ?. ??7
j tun? il.r j LT. i j i'B?I art mc. Tfltii k.urh rrcti'l 1 m.
i liar?, tr?ly, li. A. Ilialtnia,
ilW. r,.a?Ui>? itrri-t Mull/ml, July H. \>*A.
j ?BM.--II . 1 u ? 1?. .1 lt..11..i.-l;. nil. ??..li:-?.., |br 1?>I.
I i I. 11* rt r..ir.ll. - I L ?>. . Lr.-r. r..?.-rl..? .?liitutt il vi) fr? "I
\ .tn raj ?UarV? ?.I I >?filn: .<. n.u.L ... :Lnl I r..iil-l
I ?.lni HtUt till) r. tull? x in. ul lu lit) .L.t.. ,rI, ia?.r? il,vi?
I tn?|i(7 iiil,,Ht... Al ttl.-ul I , lli. rlrbrril ? .-nu l.i.ru
I inar lu w- ?i"-?ii ?. 'lou ..: iii.- [.nu i : ? ,-, Ui r.vi.i?|.(. ?
I .Inn ?#f ?l'lrll-. Min.tl..I w.-.j, fr?.,i.iut l.t .la
j mil ..i itiiun.-*? .-I -i?-: i. I ult.I ? tn. i., a.nlliartlra .-, tu.
I [-.m..I-, v.i.l .1..vrl. pf.-tn r.-?tli>u-, ?I Ui ? ii iu.l ", ?Btu.l
t.l?it) HT.rt.ir.1 i.H'i. III: lt. ..i r?...r:..ult..4llu..u.i
I iii.it.tn I.ill? r?. MU.^ ^h;.l. |.r(|Uil . i. .. r r,,u
llrnnMi-tl w it li r. -mt-li-?.in-n I lin ?du?.- ?*viiiir??i?ii?
I fr.n. I)..- Lan.tit I lin-? I.titnv haar H?..rJrd uti Y&fC
ll rwy aluij lo r?pi*.?n |.HI?.-I? my yrr.t.'ul ihw*??,f.
1 Iivo* A. Il.i.t-ion.j
> A?i?i?uBteat ?titi\ i llavrfyr,
TRY Tl ? l?M AND BK
(H).\VIN('KB; .
vnii p.w.K I:\-I:KYW?IKI!K!
j'p?i SALK KV KU vw ii KUI::
von SAI. i : KV KKVWIIKIIK::
I.Iu.. c. m MI:I;I.. .*. co.,
.Suie riup?irior,
k MH(,.SE.\ ?' AA ? U\S~ST OV ES.
1 HA ASH C(?KFKK Mill I.KJis, iU.V?. 1'UfS
<U1. t'A.S'i, Ai., Kv.
ty .Ml tin- ?V ?ik lu if lor A fruiiilr
taV-r limy l< ilmif With Ki-iiirrne Oil,
IW" fl ?..*. willi Iv.? H..itt.If, mitt ?I
C-j*" u-?> i xii lLM-, Iii..,!: di nm iiihtf
KJ- it.i-r. .
j F..idi A ri ir !o inmlufArtiir??H bj tlii*i
i Oninpanj in ^u.irutrteffl lu |nrrftiriM .t\lr ilutt
!? i hiiiH-il Cur -it.- .. ... i i.... ,; .
I i i.- 'Si-iitl r\ir vin ui.ar.
I.ilicr.tl I>]-io-?uni io lin- Tr,?ule.
Ivrrosnir IA,nip Hohler Co.
? . . ? i'm; IV?rl Si./N. V."
? lU'STl'KA^TS.
.j I-'oiillinm Hn?'? No". l.SS. Mrrtitif St, Nm
( '.??,! 11 ! i UTI St. Cliuit t.- Liquor?, .mil .Sarnia. Fire
,i Liiitrli F.iii.y ility nt 1'.' o'clock. Kit 12. ti ii-a (UT
' iii?lit-<i nt nil I lours.
'flu iiilnrc Kn^thn, I-.K-IIHIIJ*! Ilnti?r, Xo. lil?
Mnir.i t Sturt, l'!it>u-t- lti?|uuta illili Sfgfifi, Xi*.
NIE H'SATM?G COLUMN'
AMERICAN
-1 ?
LIFE DROPS
11.? ve HI?V?O moro iUan. fiOk?
riU? pi ISSWIIH iWVin t'toiitli, i?jr
( lie y ?ru ri . in :i rV?ML??ij day. *
CHOLERA,
Sainer Complaints
FEVER ANS AGUE
A vu
aNTj;uj(A;rx;u.
?
I
Also, n. Hur?? euro for
! ,: . ".I Y
AB Drtr?gitjttj galt therw.
?HuiK SKINNER & Co.,
ruorui Ok. P.*
Springfield, Mass.
poors
PESTACHINE
I'r.vtvrv.n Uta lit*? ot ill* IU'T ;' rbmjc? lt trr.ro
sr?.? u. tu original rrtlor ia ihr?? wki i prrvnou
ihr h Air I rom 'niling : i? tlx >>??! ?rn>ir for 4 ir*
'inj! tho li.tir t?riT frmnil in nt .tr kr I ; trill ?utvlr
rrmnte dautimir ivnil curr All ?ift'iMt'i nf tba
.rilli*i in .It'liglitfullr )>rrrutiii'd, ?orr? littldnt-fi,
.turi will not ?tA?n thr ?kin; i? rv \iertret l?V?t?rrr
an.I 1 >r?f-iii*i roto Ki I in I. No nt li ir iirrpAratioa
li? Iii? )mir routaiiia IVMnciiio Nut Ol). r*olrt by
! all lin.jft.-nu.
Orrin SkialW ?V Co.,
Siilr"! antiriitor?, S|.rineiicl.d,' .IA?*.
B-irin?. Wiinl A .".>, Sr?, llrloan?; l?rm??, llirfrn-a
..V (,?., \?--i Vt:rk, u lioK .'.ilv aCi'liM lol lin1 .iVote
m m .i s i ;... - .i i

xml | txt