OCR Interpretation


The Charleston advocate. [volume] (Charleston, S.C.) 1867-1868, October 03, 1868, Image 4

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025784/1868-10-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

.V >\ .? ii'\\'\\s vis? n-?voir? lo Inivi* sonto booU? ii ! ooittil onlv ?ptti'?:
V ,,l ?iliiiu! I!, lilli? , ., '
i iii? iiH>iii!> l?> ito! tn* ti'.
s KISS.
!>?' von '?o t?> ? ?linell c r K?nihtv
--cu >m ? j :i
Ki bi ..in- ? ni) in-' (ijii'iijili lli<' m a ;'!<.?. IK- I ir lil iliiw I? iii v lu'Mil. j itvU'iniintr lo . t
T a-! . I i'o>> ?h.- i\ milow pilli'', (" ,.,1, ,|H. ,?u. ||0,". |;H,(| I
iil-hiii?:- n-. Ii.?- u iii?-,,-: [UM"? ,;nM t No sil._- I j
I ?'kif ?I >1|(IWIT ul 'JoUI'll fil 1*1. .... ... i .1 ,l !
?. V, hv in>'. :i Li il t lu* "-ont .?-Ulan. :i ?
P...b\ SI ;?y. lu" M.i'.r h.ill'l-i -"'.V Hit!?? s|?HVply. i
I i?U.? 'l M? ?tf'l i.tttU- surpri-o, ?. ) jmvon'i any ololhos lil li? \\v:ir." <
fiV "i* 1.'?'?' ' lu? loplioil. .. it I?U??? ?ii Ii?? n:m:i v I '
?'itriv <\utitli'i 'iii Ii?'ii' i'\V-?. ' .
i .m T.! Iii| tl?. ,o hvu ; ?Mil 1 Oill?l hayo j
Soon '.lio Iii ! lt* huur? < i.inc-.:i::. ? UV .?'"tin--." Vii; l??oUi-.i i.loyi tl ?t Iii- |
K; *b . -ii ? I i lu' lo; i--:.' c,..>'M> ..!!.,.1 wv! I vvoiii MU?!. '* li tlitllil -
Ititi lii valii. lb? .tiii?it? Mib.i.ut? <. ;i?:t? in luv so whi-n .?thor w;.s livim-. I <
l'ni?ii'i -ln.-?ii hf' iThn??''! <-?'M'- . i i. , , i i. '
wt - ti.ini'o'n? up li? fio lo f litlicli :ui?l li?
!>,.??>. >!>. \vOli| ? " 'lo* ? !.<... Su!!?:i\--e!,??'i. ll* I elli ...vi I o he env. ?-1 ,
<- 11?. I :. : . ' i . .um I. m i l. wv -hall '.;?> ?i'iiiil. I ??linn I Oil i i i
.M. ki?.fcvl. i? -I!- t??^' m.'i.j-. ?mi'?tn on?r?nu.' 1
'"' *' -v lVi?iii;| him t?> i'MI :\! :i om?aiii -jimio. 1
li'? :l' l.i'i:.' j?tiiiV. |'tt't?t !-, \\ ;,<!. n i! j wllt'li 111' u\;;".. ? nil (its UIIJ^ilH' WOtllil lit?
liv i.-. iiii.i-.:: IHM bunni ; ii.'-' | tioad?. I": u-o. ii nd li?- would hill? iu?tbor ; ?
\|1 lilt- whlh' l)i" b ilu win i ii lill lilli', hf dn-ium-vd Ililli. ", r.ul lil- I
|?rll:: ' , ' um-i lui vc th:.; rujia-." stilt I lin- mur- :
w , ;iv?i-i iv iib ti, \ i'ui . .i??i'?i\ii?-. i hi ul !?> ? IrU'ibl, to whom hu ivlatod Ibo 1
r???:ti th- ?:;m?.l. -1 h.. w ?i? ' t'hvtiiusliini.'?'. ' * Hu will tiuilo ? mun. . '
Hui il..- luljihi . y. -.w:,|. b. .1 lin? -??ni? - IIIK ? i",v vxJ]|f \ i,,,y who U ih'tt iimiiuil . *
'',',!"'", ''"'. 1 ' \'" ' tu lu- -lunulhi:.--. ; who ;;?ti-s his hibiiiur j
\\ -u- ?ii"l lin in -f. liti'i li?ib-i li .iluHtl h- r. '-?. hi? in?liuy lo li-.; html hm' hindou.-: 1
I '^li! .!. : -.:|> 'i '-' .II ? . bi :i.\ i Wim ihn'*, liol Usu ioh?U t'o. ?lol iloi'-.: hoi '
lb.!, lit' si?H?y<?i?i?'>vtl .ijiil '.i-..I iii-?:i. I?'O lo ! ! i v . i I iii iii i'?? s ? v. ho spuiiils hi ? i \ mi- ;
I ?;i"*??i;:i:|.i?! h-tii- l'.ilb? M:i.\. j,,,.., j., ^<U,IV .,).(,.,. wiuhir.,,- :i.l il ?iv. -ll.h \
i r. *-"\ iv HI intiut* ? nitt'.i. ?ii'! i'?( ^t-rvos lo
//'<ii* Vd /;/?; .i v.w. ?v ., ll?Ui ",,,, liiul ?
v-,.. .. ; u,.,. i,,,, -, .;. . -., \ , , ;, I Otiill ii?Ui''|iitil ??'i j ?it i.iin un i't ?>r.?
,... (,|- .. .,. ,.;,;?,. i ., U1,.., h?i, ?I ?ii-i ni I0> ? ? . MUT. .- ii ?il il li?- i-> Iii! ly rti* .?Ho
!'.|'..:i? ssl'jr N.?-v VorU. lb ii ? ''-.?-- i- '? '?'- ? ii?t't:u. iliu.i) lui him lu'iv?.* (hu
.,; ... tin,, iiliin i?,i 1,.? bi.' t,. iii':'ii'u. ?lu ?vill ?t'l I \Vt'ltt V il.i>l?.;ll;ii :.. I
.1
?!i\ t;
11 o? !i\ i-, :iiii|
?\\ i ?i-t ? h'.iM.lt'f .?i li.t.ttt ?' -S ?IM
?...-.il i i - flilUCii.
til?n n. 1 li' W'?iSi llitij ?ill li?>; olisjiii
IW i' I l \ illl'lt ' l-l'
',11 l y 1 '.
i. in.hin hov . iliOliiih hi.Li. il ti?ilii
. '?tio';-- :iiu? ?'liiIr'r -??lilui'iti't.iv<
.mi, iu?;"t-ii?- ?ii?iViliiii'^-f! hin lt'i' t?iirkiiiiiiS il' "<!>>' <?!f! "h)?y> I'll'- ?V.it-ml- lo :.;.',.. f. - ! .
vluii t ii(?ft:\tu.i;io". A |.i:;.-!i-u?l hii -iu?-- '-i:;;,-hin. : hut .?u!;t riij?iiuii. v?|-ti.u?u>i. ?h?? |
nun iv ?iii:?- hut hiH I' UNttmiimti?ii tW' ti "i'?i -r -y um?iiir'. hu will in dm' tim- -
.|.\ uiiU'uliiiv :i-- !.. |)is wi ?i "ht uml worth " i1'-''1- " ??.?/"'?'" .*"?..
'I I'h.-U:.'-', I'. j-j
" W!ii;-ii ?t;iVim-ty:. ihi- mvivliiuit st.iil : THE R E PU B LSC A i-i I
? Wi ... '.:,'> \>'\'.'..y. lyit'llil i jw 1 iii j i :I:I I .!,' . PLAYFORiVI. t
ot'- voil " 1 uti I It'ii. siv." hu ri jilit-il. i? . ,,... i:
* t.? :.-U lof :i >ilu;!'?on us ui'-'iin-u;-. j ( -, , , / >v ,.;.s. ,>>:!. ".?>'? >l .'...- .V. .../.?/.. .-' \
iiiuu. !'.! liku lo rmi i; loi- vtiii.''
.Viv voil :.a tii.'iliu. i
..-! i ii
I. Wo
'.M.i '.I
: timi poii' V ot' i'i ..:.'.'. ? . ilk Ovlll't i'll hy .
"No. -ir: hy I Iju.'lit by- hu ..'iiis?vm?sil. . t,,. .,, [^j,. ?,,u .; ;, ? ?,. ?,,:,j,,. ?ty , .;'ihu Stuti.-.
M'f.tr.-r hi" 'i; - iiiiii'y ii ?..:o!!..-i'. s* : ? i ; < ? t n . ' . hitnly in vul?.ilion, o?' t 'ot:-til nt ion -
-.mau !v l-.-f.'.v liV p'iit?u-nuti. ?U'? h?"'.- ".^ l'''|il:il (?vii iilbl I'.?'!t i-.-ril I ?ililli:- j
., ,.' .. i '...,..- .. '" -''i'- ?ih< i' i ?i." 'lui v ol' tho t ??ivurii' :
i"- lum mn in i'n- I turo. I t"ii , U.M?:- . . . . . ,
' , '?l i lili'lll to sustiiu; tin -n ins!:!'.lt'.oi; .. iC.i.l'.o
'?'.-|"'-" vu: I ??.?.ow -.'.ll''- i h,- j r,,j,h- , if suth S'IJUI- iVolti
Mi i ny: "i ii. Uioiio'li, i t.ii?i !'?. .'". ' . I ??.-.:....? r?-iui'.l?'<i 1,<> ti sl'ilto ?nurohy. .
iii'iii'-iliij I wi!!!''. .''?:. ? I .?'?:'.! yi'il't! ' I . i I'lj -: ll?i'?n) y i -y I *> .?.: ru--? ? Iv,:::: '.
, ii vi? tm? ?i t lllilli-i" .slliii:!MU lo .-Ml hjy.'il mull ?t tin- S,.iU.:
^ ... 1.1,, '...-, . .. u .'- 1 ii U.''?I h'. ! hV I Vl-'.-V v I li-iii. 1::'. i" ".1 ol'
1 !^ ' '"'?' ', '?' - '.n . .>..... jbjlil^. ^jiioty. ol'oTiiiitjiMt') : "..,! j:i?!iu>-.
;i;i'.:-i'l Ult?:tniU'i'hiUjU. O' W;is miMup :. :xn{\ u,u^t j|?? miiiiijiiinyM j \vlli!?'illiViiilt'S
liuw. i??iiillO liiujl :' >r :i f. Tl m.'! ?!i-j?:-.r! im-n. timi ol' SuUV ..',. ij; ?di lim liyttl >>l ?! t's
ol' hi- hu-ii f--. :*,?.: uiiiihi ot* o mi,'so litivi proj'or'ty i ..hiii-.ts to tito |i-'o> lo of i h.-s . j
i ..... i Sl?llO-.;
' .'' V y' ''i'^!' xv' jl'i'iijiiinijo -iii loi-.-.-i ..?' lii-p*.
"v""''' :|'s '" "' .'' ' ' "' 1,1 l{i ?? j, iti ti'.'?,-*. it1 ii i'm o'I'? ? i crim?-. ti ! tin- u:
?iloil au inusputifi'.fuii hoy :in?l itl'.i inn. \\ilU::\ \u>u,,r ,-,.,,-,,i,-,... ?';,.. ?.:iy-:?,.ut .il' ih:
to.it'raiii him ' tl'.' r?l'.iool u.s.-fpi !<. liulp , piihlio ii:.;???litt?,!i.t'>- i:i Hu litturiibii-ii
Min hov. Snt-li .lot'iis hf wi-.- n?.!."i l??r : :-.'"'? ?"aitli lo -.11 m. .;?!..;.> ?t iioiiii; illili
tl vii * ? ;|''1'''"'- no! only iiouoi'dinij; to tho lui j VT,
I stol ^
'i1' I'I iHod
?uuh
N\ hin ii.', \.?'t .?..ir.;.:- now . !?.?. iv. h .lu.- to thu ??hoi- oj- thu ?-:..!?.
j'l'i.i i. lion ti::,' l!..|duion Sholliti h: uiju?l!:/.-il.
-NV.i?.-;,'.?.,-/hi r m:-o!iin.--h??p in liv ?.?!-;- !" ,ini',Ml 'i'l'i-'l.V ?.> ?'-.*. ?nith?ii?l
i : , ti, ,, iii. I I i* s xvII pui'ntit.
. ".' \'. i'll-- Ni!?]?lli|j l lu: i?, f on'i;,, .(1. ; -,
^.?'?F'1 il !l.;i . ili'Ul'. lori??? pi. -i I Vl-lioli nfthr
?tl?tiri tho rilli' ol in?iii -1 Iii'
i'i* il Oil il 1 li.' hoU?s.1 i \' < i- lilli,
Vi. Timi lin- hi-.-i MoVu-\
D'Ooii o m m i- !.. -o nnpi-ovu our
" l?l\C it li.) l;',.\ lil 'llliT. :>ir." ff Ul Illili r.tpiluWill s,-i.j|\ tl? hilili
-, h..mp',,: iuoui-y ?t ion,-- i;,'., - ,.t'ii.-.ii?? ; tii? ii
i. :. :.- 'v'' t"'vi p:l\ . itloi Ul I I-i i i'ol.li'lUlU lo f ? ;-? S
I iivo ii n? vntir n..
il rh'ii . \ i 'iir nil il ?HT <h
jiu-; Hoi it . piujvy .Iiiii'tij you- \ ll. Thu t u?\ .-i .-.iii.-ii! ,.; th,- I :?;.,.,!
v. Tli'-v ihot't ui\u i jiu uh lor su'w- S)'ii?.s s!ioiil.| Iii- iiUniinis-toit'il w'hh iliij
.ii .' it'- mu'.l v hil-.', w m !, h I<I, \\\,\ 1 'i' uoonnmy ; iinil thu :ooi-|'upthiii-|
' ' . ... i. , ?'.'?'i'l.i utiyu I ii'on MI -ii:ini--i'u'iiy nui'.-t-il
l,;!' li'fi ; .'* >(>'u ."?j .liiti IlisriiToil hy Au iiuv. ilohiisiiii mill
\uul?:iuu slit? I'iliillot ;j.'l iii?.:;.:' vi-ry ??it|<j!\ ?<?? r?|.?:.t ;il l'i'lti.rii?.
?lt - illili lill.-. S,. I h,-??. ?Ul ! <-.::.. Villi \Vo plotoiiiiiHy ijuploiO tlio nil
I ij? .-n, , r,.-. ?; i, li's plavi | linioly iin-i i r.-ioic tluaih iii' Ahriibiiin |un
,1 ., .? . M.-,.,,, , ..,,.| j; v ouM ''''..'. ?'li i !i-;>if! thu ilOOfi-ishu'i t,. tin
I lO.-iiilonuy ol' Amli't'i'- .lohnsoii, w ho lui.:
" '' 1 :' ?'i' loi' 11 "., 111 r. nut oi I i ivan ii Tou-.'y i ? lim pi ,.?,1,- wi io
Iii"', 'io you .-.ju ?ul yoiii' f \. -iiiii.:: ? r"' ;ulOifioil lum iiivjj thu ,-?m-f in- wa-, ph-il"
'..1 t'iio ".i'ltlVoiiliiu. ,("' -'ippo'!: who h;-,s u-iii jifil hi-j.'i
I ? i?,.. V; .'..,'.,",!?,; :?,,. ( l''--:i-l.iM\u an I juo'iuiai liitiftiou-. ; v.h,,
. '. . j Jj'... y ! hjis ii i'ti-ioil lo fNOi'iitu tho hiwsi ; who
'''" ' .'' '.- '' " ' :? lilis; li-i il his hi'ih oilioi1 to iiuliioo iiij |ioi;
>."!. "I ?l",'i?'l till tho iii..? I i-.-in iHlii'm-.s ti, ignoro ?iul yidliiti' tho I nw.s ;
stilily?l)?i. I Know I cali l'io au m.i- w hu ha.- utupiuyu tl his UNI-I-IU i\n p,,Uf!:?
, ,. .. lo ruiiii.i in:-.'univ thu prop, i ;y. il;,, jii-m-o!
i, (. d?in! linio!'" lihorl \ an, ? lin-. Ol' I lit? oili/.oii : wlm has
' , , . . alni:-1 il lu.u par,!. ? 11:11 _i" li??w';oi': w!..'i-i;
'" !1 ?.,!, ?--I-''' "I .hutoun.-m! il,,. S'.-iti.ni?l I..-- i h, ?.
.iii ?i iii?i i on iiit-i ctiiiiilolliiiioo ililli iiiioonsl?tiitioiui? : vvjio h,-,- pii'sistohliv
i :. <|?i .. h'li -::? r'.ii ho ii-Uu.l. hill tilt- ali-l uui rupllv in-1-tu.I. hy i.ivi'l'v lildiiiis
.. .', r-.'i"..\. .? N-,-ir.*' in hi - pow,-r. i'lYorV projtor l?iU'mij'i'l ?i|
r,, vue ! ow m . mil! ,. or "i. iii o u .'"'".'''I'lb'lioit of lin- St ii les iiitotv in
'j; ? ' ' ?rui-?ion ; who ha- p.-i \ mi. . 1 | ? :, I ill ! ?! ti'
/''.' j ?ll I OIKU_'0 ililli ail I ii. inn of wliojosjili
N' v( ' - ,''ii''' 1? tol'tl i'. ?Mot I? i lo'--' foi'iupt ion : ?lud w h.i . !".,.), justly ?ni
il i >(' (?V'.'iiOni'Y, ami il -lu- lculu'l, I pi-ijt-lii ?I loh li?jjli V-ihi? ?<.siji<?. irin??i,'iiii,?ii'
i.? i,--, n -o ol ii! i'th?iko . ;'"'1 lo'p.i!', i o ??li. mut v. J rrijij?N
M ? K ? 1 t > \V V)
s M W LN G
M ?( TH S Ks.
09(5 B HO AD WAv:
\r.\\ ViMMi.
iioreol' l?v Un- Vide ci' i Iti Vt \ liv?' S'cn
! ? ?ix,
IX. Tac ?loe! i inc ?.'.' <?iv:it l'.ritain.
(iii ?>! lier lia-- 'i ICM 1111<>\\ ?-I 's t li?t. ocean.m I
i tuan ?s once :t Hui.j?ct In- malway-'-o.
tilts! lu- n-e-U'l ?tl ?'Vt'l'V i'.a;.: r?l l'V lim
'liiU'i? Siiiios a--a relie ???IV'tiv!:i|:irtt?C'S.
tot andina i.:c-i i>\ thc law- ol' mil ii>t';s.
nul ai ?viii; wit ii mu national I t-siiou tittil
ii'lep, mien. . . \ at i : ' :i 1 i /.?'? I i-'iiniis atc
Ultitlciu to |'i(-. r?i ion in all th? ir lit.hts
.t* eiiizetii-hip. :m l houv.lt 11 li*V wyrella
:\r ?H?:u: a:..I io? ?it i>.fii 't lill' 'I' it?lcil
?;!:it?'.. titi tl Vii "f lui' '.il ali'.ail. tam-! lie
itiljh? to.aiic-1 at: 1 in j'i i ?mtm ul hyjilliy
'??ici .n -">wri- l'or ?n i ; ?;<>:m or watitls
. t'OKi a itt ti.i- t 'Vttnin :and. il-a. at re-.;.
ul hti'.i inipri-i>n?-l. it is Ila ?liity ? ?I* I Ito
. <i\hi'hliienl lo itticfh'tt' iu ?i'm '-chair.
X. Of nil w!a> were tit i t li ii 11 in lin-tri
ll-, ?i" '. h" late 'w nr. 11 mu- wet. n.mc ?ai- i
?Iha] tomeo esp, rial honor than th;.'
?itive soldier- ar..I smnhuil who endured
he Imrd -hip- 61 0{itti|>|tii?|l niel einige.:
i iel iaipciahal I heir Itv. ?.- ill lilt' -ci v iee ol',
ac (-Olin! rv : '.Ii?1 l>.':tnth': : 11. . I pensions
? : a .\ i J. i i le. liie law- lor lilt's?.' li?'iivVi de
mihi-.. ,.f'fae imti m. are ?.hl?!?.".?l??ils I'OH 17? M ! LU 18 AND MAN I M'A'. ?TU l? DR
aver to he I ?;...;.>! I? II : the widows an.;
.rt'lmii- it ?ft Iii* taillai! iii'tiil arr titi,' war,!;.
.I'tl" I'.a.?dc -:t sacred lc.':m\ hi't jueiltli?
il t.? th-- ti.'.tioti'- |?r?ijt'iiiliio eare.
XI. I'Vjr ?a n i anni;' t ai e ti. w iiieh ia I la
.a--l h tis.ifn 1< ! 6 sui taiit'h to tim wealth
h'Vchlph' ?tl mel iv-mices and iiu-lea a
if j.oWrf ?.i I hl.-i tl plih'ile. lite a-' Ililli o
Im oppressed ni' all m-tl'toiis. nliVnili'l lie
o-ti-tt.'. and maaiu; :',.a 1 hy tl I'thi't nl iiiul
mt policy.
XII. Th':- ( Vhivf Uiiou ?leclnres-li soll
ii -\iii|ialh\ will: all ? ppr. .- . d |ih?ipie,s
" fijL'liii.; Itu their '' u.l.t--.
''.-,? i/Mi'/.i' . ,;/!..'.,/, o,/ 'nial'ton ?</' /.'.-? .
TW? HOWE LOCK SI'iyCR
/,'. .' ,'.. o'. '"!:;'. va- lih.'liiy i oiniti. in'
?'.?. -pit ii ol' uit u'aanitnity ami I'ot '.a-ar
tim?. w it h wandi met: w m > 1m \ o-m vc, 1 > t
ito h'. h.i'a .a. 'mt who now t'riihljiyjiitM
nea -?.ly ?-.?.?;?'?e at? with tts in n torin::
he po::, f i I ! ia' ci ?UT. try ti ll? I ' "con .'. ru ct .
na liic Soit;''.- n S'intn a<'\m-naa-nt-- up
m thr lisisis d': lin
ii|il:tl ..' ".lt
.oaa.i": '011
;>.\. a tie' rt* tl
'.mi .ut ;t? " titi,
Ivi'tl lee-! in!?? ' h.
1! ile. ni! : -uni w
h-oimufmatmm. hj
. ml ta ?-. riet i -a-, inijlo'ial it; <. m ; he lat , ?l
iel.mis i n t li? -.tai . tac:. .?? tr .-' - t lie: r spi rit
ii" |i?y:ilt\- w ',11 itii dt ti and a - "nay hm - m
.-;? ?il with tho mUcty ol the liiViii pei |d".
ir That wa :i .'.'^lii'e tli?".-i c.-i!
1 ! KSK \S ? 'I,11 i ' !.' I'.N< >'\\ N". A 1
S INC M Ai HI N ?-?S
ih ll .'Ar /././/o.s/y/V
oh" '.ii lioiiU. -
i ' Hr. .v. v. stat.
, . , . Al''' ' . ? '.I'::!' .I i'-'l' 'i'd: fur hr.! v ..li. ll
ii.m.p.. - lari MOW,- ," liv '.'^-"^''A;i,.1,.,,.llMli:iI;,1.n(,.u,,,,.rt-,,.:aai.-hrr-,.
-remraltoa pi I iilcjl' nucm c ?rn Hu tm, j,-^ ," ,. s ,".hi|;... "",', ,,, ",.. ......
?.,iiti(tattt?n ol itt mom tit nt (iovfi'ioiii'i'.l ? ... ...
j ..,.!..,?. ' . hell ?'t ,UU'iiiiiStitipploved ttltie i tieiA ; we ar
fui i'r lital nilli po:;, ni,-. - r'.ciy eihnt .
'ir, ,1.., ooo i.iailll> > . ct \ it',',; . , , , , , .
.? , .. . ., , . ,. . iitivi ilhle to slipplv the verv lil's! iii:mhhii
(iW'anliint -Kilili tia--,? prin?-;pics :t h\ite: . , ,.
. .,?;, ,.",...., i,' V I -, .? .:" ., ' lilith' world. I lice machines ?tr?, tl ?idea
ciil;t \ hit j?VtM'V tnt li <>| Ai.irru-an '-oil. . .
. 1.1.IA
. et un! ?I ?u tleliutillii1 i
iiVi'iiiie l eiiilt't's : dorn -.
ia.-, lt h. heyoinl ?-'i-nip
?'.yaiji; nt i'm i/ite- ? ver .pi
Ks.pre -
ivyei'.v lui; and aili ii All
:. ii mu- . Tw o dollar
.pe. 'alien N lllllhrf. i " , "ii
e . .\ .0. i -parions | ;.
1 "ar. liinh r du- iniluelti
:itr I iiv-iiiciii ,U Ihr i
!l"\? ii .li;., theorivimii ?iii iijoi'iil tliris, \>
in -.- >. a "ie. ar. Ile y are ?ul ipp .i !.? ah him I
"t liliiillv :-' '' ?11.:;. Aiiii.i < l??t|ihi .-aal :.> lit
:-'.?,' Srai11.tr. .-,.-. I ir." - Mai.a -, i'ailor
Mi.tVal'ie iiiri :.- ?.! -hirts, oll.-ti s. shirt
? i'.ak.. Mant?hi-. < jo; him:. I lal-. ap-. < m
lilt'>isi Sltlies j lames.. Sa.ii!"-. I,hu
? ml I 't.tvr li. ...!-. I ia'aa ila-. I 'ara - ..h. <.;.-. 'lie y v a
(r'hji?li' o: ii|ti't,?I\ Viill uppii dlU. Iliieli. woohai an
.?..;;,'ii ::.1- w i'ii .il'.v. rot;,?:! or linen 1 lit-. .,.
'!te\ will .ram. iji'llHj ;.;;ili. r. linn, p h
?id. lii'td e. : an!, and pi iiniiii' -vn \ s'peri?
I . .. 'v ' ; t ..:. middle: a h ;:utiii'tri ami perle?
I - .nih i li om (heijeh .ari wi,:- Helli "! na !)Uj." ,"",, >lV ,.,'11". :a tirh-v
.?itt t. 't .j - n lie-atare. ! rolii t In-imi.tni-,. j.a
?toieimii., ot' l'a. .?'.'a i.e.'1 riinihii'titiil iii;t:?;??
liff l:a\r h. e|, |ill>?'l| ll:
ri,( -. tili ?lil,.; adventure
e-.a". ia hi,e.'-:.ol. . -ii
li,
St indi iii\ ?
ii tlii- Mn,
,\ Slr. li? ?U li.
1. tin- m ?,; 11, i i >t
lr
ta ar
TICKNOR & riELDS. Publishers,
BOSTON.
0- APPLETON
: ,v- 1
. I ll'ilji? l\V l v
Veil?,
( laiivassihg Afc'ontfj
i'or^
sMl Til's I ?l( Iii i.X \'dV t)l-' lil
111 111 I'., limy p?'i'?.diii.;-; in nam!, .
liberal eouinii -.i> >n ali- w t i.
oa,- . !',ir s.uinpie htltnl)
Sil.N'!' I ? ii: 11:1 i I.AU.
AGENTS WANTED.
, // .aa M..;?!,,. , ?iuhni.
lill I' o \ : ?w \ i
?I 1:111 -I.. X. ^ .
*PP
.-iud leriiis
Ki.'.:.! ?la.sey & F.. S. ?'ia.-.iiy'.- Ni".v Vo
io.- lilil? Pii'ttio?ort'c.
M,I m idly
. f. I ?lltii'i
lili .; vela I-I i
X ?.T lox A li
A S !.
i1 ri i s--1 ( 'oin } )? 1 i i y<
i ?-.rt- /.' r y,/ -S/i?>i"/rh' .le/ o, < 'oiijjvi
Murr!,, is?;;..
A???K'?. ai ('l.?ri?'S?^a. 'S. (
v.?. vi iiiuiy i? sriMvil'r.
....!> ll.r 1>;> ...|-. i,t:' al-., liic liiin?h ia
? ?pei
ait - ii
1. "' |?iiiii"?'".!?- " :i''!i'iii-- ll 1- ?aui'liilly |it-,, 1
ai '. n i'.' < li ar ate1 |i, 1 ? ? .-a,a:- aii'il liitt iiiii
'\|il:iitutt.ir.;'tittil ilirt'rli.>.'.-, illltsll'iinal l,\ ( lil-??tl, . '1
. li... .-.it.i . ;ii|iI i a l;i|.l' ,| I" Iii,- ?or ,,1 -,-.1111.;.; 1.1 ?nu i ],,. vx
II, r-a u .it n Ilt.'-i ? win, hil vi' ina,lr |a-,.^r.
'.Vi', iii'?. I." -''' i'"- IV? ? . Twiii ? 'lili'.ti -i ?nu )i|iii
Ifs iii ii .?iii-willi \M i:i?l< VS'illili iii?' willi Pt ' it?i Mai-el
et: w ri\'.i tus., mi,.- -?",ui,: ?"? en.,.,, t,. ,|.
dv'iitiie wliieii r Wiiiiji'.l. l'uiai-ln l i>>
NI?S'iN jtUii'l III I,"-. ."..'. ??i-..ili?Wil,v. N. a y,u
:.|t>"\ ,\ llxMt.iN. 151 Ti-riii.ii?i M. lt...i.,".
S. WI. PZn il HQil.L&CO.,
.'.7 l'M-t. lt??yV: N !?Vs \ ola?. \ \ I? 1" :. I vii li..
i.s. M?. A ia lil 1 t'i.rilll iii.' S?\ 1 .H., i ? i? ihe in
with inti-!
\ ! / //.LY ?ti rr i: ii.
TO VU I NT K US !
ililli -1 ! i lil Jil 1: iiitiiiiiliohiii'-i Tvjw ii.-v.-Iv
J. In-j llniililc um! Mn;;li' I v ' ii i ? I c r rriillii.il ?VI il
?'Illili'.' iii'-1 ?in.I j'i.'iti'i'ti1'iivi.ii tv< I'm1 jo ?vi
i. ..?.i i'. ii.iivti, .m.! i iii'.i i'i'iitiiii. Til.'-.
ii. ...|.| ci! ntloiil?,i?i ol' I'liMi-li. i-. .-I Si " * ?.1?? ... '..
ii- II
Now Railway SowsiHipcv Pros?
\\ i.i 11 i i ! ?liv l|.'>I.i:ii. i| iii -up'.h N.-H . ji?ii?<?r.< !
. ! Iliuili t-?t ti- i ll (ulai ?oil vv ill. a jilalti Mil -orv i. > .?I ile 1
IMMNTIN'o M \i HIM .mu? .-nc i'aj.ui.li' i.| .loin,:
tiU.fi; .li ll; Wi ?li K iii cv. i' .'.--. i c.tioii ii rilli Lo
nil' i a il? liv ?iii.'' ni lli -.1 a - jil' .1 ol ; ? Itiipri - i. . t?
I ic i (min', iiiiil liv -leam v\ ill i'iv i - H ii-'oi ?J' " |nr Ijnnr.
vviti'.i iii ||ii|>|. .it1 jar. li lii'i'iijile.? |. r ? I 'i |\ in
I? 1 ll?l i :l' lil' Mnii.ul ill a liml'l -i '.i-il lc, ! lii. li
W .'.: ?it lin Vi!.j, ..',,.1 i omi,i .. 'I lc ar -mci,- t ai;-.
l i ifiiili-i
Hand Printing Machiuo,
lon,!,, Plo .j - :il .. a mini nt.a.l ?i;i.| .lu?alo'"
l'.u? iif ll.n l,?m-. c.ip.iltle nt "loin;: Hie i nliie
..voil , i . UM,uv n ,.||?. . Hi ill'-?.'.'H?MI |I> riiii ],\
iiajiij ?il a-1.I if sun per li.iiir. liacii luarhitio ii
v alli!.Li! alni ?lill nd I.iii !>> :i\o oiitll' sail?.
W c in. in I li >. nilli .-! evoir firlll'U' le'|ii:iei| lol'
I ''lli'i' lr.-- I.iilio.i . f.'.'PPVI' l'l"le
1*1 lill 111 IL . ?;il.ili lilli.lil;'. I-id rli'.iiv pijiii illcl Sit'
i -.tv pilli; j ?uni li oi,nit- complete tor piii'li.
v<-c lyjiuM cal all !:|i..ii tn mir Si'l'lj iii.'l -le
i'.niv poIliu'eU-. M. i'.i?.-al <i?t-iill?, l'ai -ni I .iliial
'. ' o i Ne? < -UKI o-.i.a- S?lm!-. . ?-?uii. I-.
I, ii! I'.., ! .-! I',,,.:?.III - l r up .' 1-?!' ?'-. ,\e.. I'l.in
, .-.'i -l;. !'..). nil! *- .-. -pi;., a ! < I ' il li lc r I . ri ll j il::
:l ill'Villllntli :i i- .fr' . oi,ipi,-1,, ;,, I . m ',.- I..-,.I
. jill -.'Von. fi, |t(-.| ,v i i.i
'.i vi Vml.. am', laufe Ma--.
I'iilili-lil'l i -'-I Vi ii-papel', ?ij'i :f| !|?.? ;| I?,
.j ?Iii? tl.lv pi-ii-t ill ili, ill- iil:jVoil . . ?i...e, , . t ; ??.','.
- iii lin ir U i oki; I': pei- vi in, i||. . i inn ,,. a
alli. :'iii_i '.nc pruvtl.ll> lo .lal i ..i-. I' i ni
. '. . . I" ..viili-.i-tlicv p??' Im-o Tv u.; .'r Man ii a I
J ii ii f 'it i /'i ? j ii ? I
ci ty T Y o u i; .I O Y> S ?) O ?, K
Vi nu:
-I A? >VOC?TF/*
\ M? W K V.Y i V,. sr \i r K'i.
'Il' ?'i !?>? - I IX s. i
V. ?ir.' mm i ii ii if, i rt i li i >.i ?'iii.' . lyi'.ii
ill'ril Iti'-fS iii |<) (?i'siiiiii'ii; ;ill 1 in.!.- i-?' .?..i
i'iiiS 'iv.. \ 1/ ?
i V'.- 1 < . i .
>; 5iji-h<i,'i,(is
i '?l'.'1'l.'ll'.-'.
I i." Iii l-l ;i li.-..
! * I'< ili'l'! 111. . :"i ? .-'.
I iii \ i t ;I'I ii )i i < ': ! i "i 1 -'.
\W.< .? liit'_- < ':? ).<!.
?\ . ... vV . ...
i, .;''. IJiilO'jl i'i'}i ?tillili liji iiiiil rt/itisiili'lilii'i
.:. Itll'ittllri'M. ?'i
RARE CHANCE
in i'i ?:< II ASK
<. \ i ex11 o?. i Ks?.
F, WEBM?NN,
Who ic sale aiid K:^tail
Grocer,
Nus. hu tx _><!i F.A.-r l\.\\. ( niiXi'.-,:-i?;'
I AI ! : i s .. Sti;ri:i.
I Vii'' 't'.'.'.n'- un liam! a iaiji'i1 -ii|i|it. <-t
li.AiOM.
si ?: Wi.
'. I.o! li;
i <H I- I:I:.
ii:.\
.A-'. \<".
\V?li?"il VV 111 ll'j' Ml.lill ill l?'\i.'-l illill'Ki.'t prim'
Iii)' i*::i -h . illy;
V .? " Mia! illtt'llllilll li'iS'i'il In ill .11111 IV
SJ SM
Purifi?s tho Blood.
l'or Sillo I>> Druj.??ilKl* I . vi-ry ti'licrr.
i ii i; I', K'ST r \ i' i: w
i i n; I ll I. I \ M ll.Y .
lern; Till; I U;M
t .'K i III: i.'.i.'i'iA
ntl: Tili: iiiiYS ?SI? iiillj
T ll r,
A M i .i; ft V N A(5 lilCn.'i ' ivMs'i
? . .s i \?s . o'.' Ii> H' I. \ I;I-I <,>i vi: io I'Ai. I
AI, 1 - I". -. i uti III . 1.1.1 -.ti: villi.
Ti 1'V - : I i*'* :i ymir : I j'opiiH'> ; l<> I'Opip
'..*|i prtjiiri. Of l??ii'?', :<\ I.'H'II.
T i i \ I T A Y K A !,' .
..I?: wi.i ujiio .'?fu
pu',li.In i .'i.'. r,Ki:i.li> av. N ew Ynil.
I II i:
X. V. 'Tri I>u , t o !
i" i m i I:II NI. . m
Grailt and Colfax !
t I 'Hi: <n,,,'>:,! . .;"-".. SV,. ?uv ?ll lilli
IliloU "I a .1. ,|.. i at,. -ini;:?l,.. I,m Ul.
au -i u I liri ii !.> li iniil I M'yin ul ii. A l>-w wi. !, -
i"."n? i.i HVMIIIIC i-il'nii will il-lifi in.-iitinu.
lii'lV h) S' ;|M)|| 1)1' j i a li. |i|il?: \ ililli salli vi,
\\ " !??t!t l-l?! ll,- Ili'iUI'll, '?'lil.' |l?ii lilli
)l|on<j pind i il nul |;|,0 wahr i ii a lniiul|.,|
'.!.., .il \ li? I,'-, i-rtivs al? ?ml I-' ii- lo |.i.--? milo
lin; . :1 * . 11 : > ti - - . >n - Mi?iual ion Itu- who ii mi
uni, li I,a Idvl'iilly Hi'i'li -:u lid-iii Tm
i 11 j i ni' 111: \ \ r illili < '. M I \ \ -i . ni e- I In
iisi'i'iiil.'iui'?, ni l il" iiV, ?.'ii-1in', tiiiiI l'i'ai'i?.
lt i (III? ?pjli'i?j?ilO,'' 'i'll t-?ill '"lilliii.
ll liiSiivvs lli'il ifiii'-l -lia'1 In ni'ii'iii iii lu- a
Iii Hi j i'i Kunai ?;*?_-**' " "H'? r.ijil.il I.aw-. ll
niakos mir I'ooi ni Iti-'tor)' ? nlim ?..ni ;i;iil In-Jo
a.l. ll ?Imiiiui-i ru ' - 11?!!! ilu- iii.,- unlit ti.i
?III- I ?ul a ?iii MI wm *u< I'liiin i-r ?ihii nu ai'ci
<ii 'il. lull llu- .rmint-l* i'1' l?i'iili'i|>i<? ami an
tliilll'li |il uni' Illili illili ta '?illsi
Wi- a: ,. IIM'IIU- w i-ll in 11*" ? :tn : a - .. 'nit u "
iiii'iiil !?. il ' lulim : du tl?<i' an- -lill I lu >u
-anil- \\iu> woiitil j-otill IN '.'..'..ail papm
wini ii!i\i'tltuiii ia,!, ami lii-iui rti*?i? ai??J itu
Inn il w ii li ai 'un a iii I mil I ttl ?in-li' 'i if Ihr -in
. i -- ul mir .-.uul'aLitr- ami oin . -.'!'-... Y ott
'.'ti:-! Iti'lp n- !" ii'tii'li -'inn- I III " ':'!'i!- ufnri
l?l ?111'-". Alltl, til ?Illili' V'?il (?? ti"' .?' VV.'
|.M.|Ml<,. tn . 1-11*1
nu: \\ ki-.Ui.y Tifiiii S^t!
!'. i i 11 i i -, li\ mail, t'nr iwi-'.N" ni-"!.-, i'iiiii
im iii-'ui'.: Ait'.'it-' "Jil. at Ut" tnllnwiii;;- rali-:
Ki vu i .ip'n-- it, um- ailih ul sn
Niii" topli;- in um- a lili i'--. :', tm
?fiVi'tiiy oi?p?ps tn mi" ti i li liv-?; ii II i
I'll;y onplo- lu mn' aiMii---. 1 I iii?
I im - 11, II i Mi tal ? - . ? i ? i . - - H. 1.1 ii- ;u I'i: i - -. '.;'> 11 i
lin' j ?ti j .?-i - in al! ".i-f - H. I." -mi tn i.ii.?
|.|i||.'r-. ll lilt' J II l nf - ala- tn lu> fM'tll tn
11 ; * 111 ? - ni' .-uti-m Pu r-. |i-n m-ni- nm- <"|.'. m
lllllliliun imt.-t li'?' -?lil. I'tiyilliii' alwa;.-. in
lil'Vaiil'i'. .Milnm Ipi inn - till' I'I -|i'.'i I tllilv -n
'i.-i.i'.l.
\.?.i? "-. t ili: TIMIU NI:. \. ... v. ii.ntv.
-!'|'l ll! If
\\)\l\&X\\}? t? o m pa nv.
MVA TIO N A 1
ri'>:i:i>MA ss /V.i I*/.Vi
AND
TIM St < i i il l'A Ni 1 .
, ?; ; i-no A f>. s TH/:/:/..
NH VNI '. ?i . >K n isl l"l il > < >N i< >l{! II I *. I"<>li I .
till-; ..?..ii HA1! i >i >| i ' KA will i." mnt:'."ii in
ii.;. :. -: ly nii.liiiy I. ill I-'IYK V\A\ < KM.
> ATMAN IMTIKI:.
.hi':. I. t'itsjiipl*.
ftjf?NTKM VMKA 'I'?- . --On !?.?'. limutii
iii" yi-ar itu*! >.. i I iiiltlinl.v iii'.sViil i"
$1.00(1 jii't' liliiliil" ii Iliiiriti ii'iviilji a lilli"
t'?i|??i;t?. VVi? u"!!ii.n'- Uni : 1?. i \ i- 'mi ?ul 11 i \
-..Irr; ',<? ^iiV'i? lu ?ihr i i:l r.l lin-lr own
In iil"-. I'.'.ir," iiyonl. ' ;. ru ? r. . .u iltu r, plan
tvr tun1 Il lili 'j 'nv i-r. N'nrjli aial Siiliili.
.s/ ">>U; .vi-,,.' /:' u, .a / ',... ,:t rf.'..,..",:?. IMptlM'
?' i:|| ni: or ?ullin - .1 . .* ll KA I.' X A fl?..
.ry S u. nul Si.. I'.aliiiiii i" . Mil.
G-ET THE BEST
IM.U.N?K & ro/s
rnTfuir MI?LOp?O?iS.
AUTOMATIC' O?W pRf
tutd filHOOtii ORliAX'.
I : - ?ic TY iMlOlSANI) Nivw il N I sK
I'.Y?J??V IN- : I;I M?.N ? \\'Xi:-i:i'sTiiiii
I 'D:: i'tv n ^' i.
VX:I.I.X:TK: MKOITAI. VC? t.I.tH?CK
I'EN'IV,^ l.VAftMA.
.fi, j i I niji'-ii'iliilils Hil'.'.- -'--?mi- i-;u ll ; I'ar. Tin-Ill
.,? -s'.-ii i-nulliu'iu-.'- ' '''I' ! ...i" Min alni mill illili-- Illili'
Hin ' Iii! "I iiaiuiurv t'lii* -i.ml -. --iuii I'litiitiiiMi.'i'
|.a-bi'i?i- ! .' :.' .! i'.oiitiinii'- iniiil Un' la ".Minn--' >?'
?,'.. i'll?, ;l v. > -.:..II <>? .Ilillitl?*> tiaiiii'.i.mil Un'
I' I'.a - 1; I a' V i - 11- ult w a-l V" I'lu tr "!'-. ami rv
.1? IM |ii> ii?, I i "i ul M.-iln-iui-ami-ar-.'i-r.i I ?< tin null ?li
I wii lai'iiltv i-i iii" vvav ?ii'iiln.-lr.'itiiiii-;. iiiuiliiil
? ... v.i'-. imi-iiii ililli, litii'iiiii'al ami pail >-..pli.'al
l!),|i!it ?HU-, inii'i'ii rupi . in -1 I-I 11 ii?* 111 ot' tin- lal, -I in
i ..!? I . II I'm- |,!i. - ?al uva lui n a I ?..ii ami ilia-.'i" i vi iP
'.'. pluvi-ll'il.
: pli'ii.ilil l|,.-i'i!.il ami I ''mn-al la-trm t?, II iii'.' "i
: iri'ij : I rm lii'Ui'i - lu all lilli' * itv I ln-pital . a ru prii
\!-!i il: l)i--i -lin-; "'liti-lial al.inul.ml ?il a nmiiuia'
l'i-i'pi'tii.'il -i'ii,i!a!'-!i!p- arv -n!il lui' -"tin.
Si'inl im- i'iri'.tilaij.
T ii o l? ii i it cl i i; M o ii i ? a 1 J o n r n ;t i ot
Penn Hy 1v a n i a.
I'liiili-ln-il hiiiiilliiy, l uniuili- I- pa :.-- ul' uii^iiiai
liliitti'!'. I'rloo fJ pur :i II tm lil. i'lu- lalvro-il. IliiO-l
?un? ui"-i pi-''.-r,-iv.- Mi'ilii'ul .Imn ii.il ?II tin- l'iiiii-.l
-la!.--. Spl.'lliliil lll'lttoi'lil.-?t . ti. lin- 1,'O???'f up ul
IViin' jt'iil pii-iaiiltn mu: i ii v in-: -. v a lim. I at av mi
lu rv ny Mil--m ;i,i-r.
<pi-.-ia'.. ll i,- - ?-.?I IV,a-, un app|i.-:it:..||.
Ail.in -- JolIX IU C'IIAXA Y.
??'ii Noli li Tivoltli s : r.-i'i. I'|illiHlol|ili??i. l'a.
hill y Iii I \i-ar.
Tl ii; : i : - -1 AIM: '?TIK tiii:.\i'r.sr.
i iii. M\-"\ A iiCAMi.lN (''A lil X KT iliiiiAXS
?i?ivo.lii-.| iiivii .Miiir.loilili riKST Vni'l&K MKliAi.
al tin- tiram! I'.Npiu itiiui in I'iiri-. In oiiiiijii-liiimi
willi in-I on ni, rn- lYutii iiio lu-t maki'i's nt' ?ill omni
fi. -. Tli-s m.- ..va r STA I'.Xi'Y liliilli'Si' y\tr:
Si j Li Ni SS aiwirlli'il llii'iii iv it til tl ii low yr.ir- To-li
muiiiu!- in.m ii.ma' ll'.an iiiiiv Inilnliv i v-J tl)', inn-V
prniiiiiu iil liiii-ic'uuii in tin- rniiOSrv llirso ia ,ti n
mi nt ? arv nan .nulli ,1 ai-.' mil.'i-l'.o.l m i,li" rii.sa!ar
?I M.i un I la:.lilli
t)l.-i'i\i- tittil tit'iiH'V-i m !i.-i-:i-a( in-u ;in;!..;, ? ,n ..
-ti nduly lii'i\.'.'.-I tu ryi'iaiiuiioii'! a-; ii,;a? tu tho lio.-l.
tl.i-" m-tr'.iMi-.-iii- -rn .vli'ioil jl'.:; ?'..a vniik . Hiv lit'vjj
i I pr. lit i'lu'p> a-. - .'*! \ ii arr il\0l| ai,il in
vaiitiiilo Ttii'V i'iijip ?' ttV.-i'vt ilu- Itii'-lv "?.-rmnit
?nat?o h.. iiia.iittaoi.ii'vi':; >,. t* iiii'oriiir vimk, inaiiy ??!
.-. liu :-. M i; a; V.i n.- .".a ?ii i- i'i-iii ttis'v.initjl.
-.1 .'.,. vi', . o. A !iu h .lu-, ar.--i lil. tin M,i-mi A
ilai.i'-'i v-.'.a...- ii",? ivvikvoii i.i li. o,.,; milv iiio liij.-t
!. :t th. rli. a p..-.-'. iii-triuui'lits yt' tin ir ria-- Sijiiii
lin-ii i-iroiiijir, >V ?tit pu-, HM.'.tv- \l \?-'.v\ %\ HAM
LIN'.
iV.iii liri ailwai . \. Y . uv \"i \ i'l'v'iiuiiil si , linitmi
jill l?> I nu..
" . - -. -. . t
lit! Ill '.'IT. '
A .'?? |i.: v o ilinuunil oi' i'nhl io Spit??^iitjt
?'ni'..- l.ilmalllli . iilill Ki;;! (ii ;',| I? i '! i i; i t ;n.
t 'o:i': 'iniu;: -o:: o ul' lim la .-.1 lliinifs -aid liv
int f .'? l-y. a io I pi dil i,- nutt i la- vynrlil nyi-i
SI'S I UM I \!t I i;l! sm MI Vt '
.--.n'1 lu . - n!. u ;i ii vom tu lilli - * tn
rill, ri I t'l l t m
i* Ka. I. I.'oii N'A' N n .

xml | txt