OCR Interpretation


The Charleston advocate. [volume] (Charleston, S.C.) 1867-1868, October 03, 1868, Official Supplement to the Charleston (S.C.) Advocate (No 6.), Image 6

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025784/1868-10-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

i i* t ei.io- >>>'. ? '. i
x s Air? itViiUvk ?M'P" i"V ' V
rlV defleioiiOvTil lue m'roVxMh'm t"t tlo>
voixi.-? ?.'" ?'ic c<-.',? v ' ?'-;...';. "
nnlin- .lill' . illili.' th. . '.,! '? " hutull .1 Ul I
<i\tv eight, and f.ihe>i ! '
H "i; ciiiAi tfd Uv th-' ?-. I ': M?^t "I
Ket?r??*>ttl Hi?es i?f"Ui?? 1 ??t?'.d .-'.?'.- ?!',*?..,!1
cu 'ii, IWiisi n-?-iik1>l ii, I inti I!"' MM'iiii,
i,,,,,*,,,! iii much UieW'xil ;? ?.'..> '"' ??'?v^at;?
l o, timi tit.- - un- .ii" lii-nliv. >',.."? :".>'..> ":
I liv* ol.jeit h?icinuf.?i . vi? .-?...ll'1 IV ?Ml
v, .II tfiilliij; .'timi Hiirtii iii, '; "'?' ???.< 1
null >ix; v-.. 11 lit. ? i- .
l.l-??l>l \ ? IV I
I ,,, MI-... II- iii.'it ' i H ?'.. "'. I'""1 ! .'
t tl"' .i min m il isiiS "Kl "'. ?I ??> 1 ' .
I,m.m (>i Ol" Hoitsi ?I ,: i ?: .-ii ?-i t > \. .. tu. il
(v |jt-,|, . i; h(eoti liii'"li"'l ut I sixty els lil;
Pi? th 'll-'lti l Hill ' (tlltl'il'cl ililli illili? !M
lioiliiifi
l',.r J .H ' t additional t.m---'ll.;ol.? Ot ill" S
i:.- i.n in- mimili ol .iii'i.. i ijlii""ii lum.lu .t
rived ?i ti 11 ?i\i y-tdght, !?<. thousand two liiin
?Ired timi foi ty-five dollin? mid lour cont.?.
Koi iii" vinuil additional o?wj'ensatloii :
tbe reporters ol Ibo Senate t"i th" c ?:i>r; .
. lonni I) Ioho j tor rtpofttb? iii" pi".'djiig? ol
die Senate foi the second session ol Hie t"i th Hi
t.Vngriyssi "?Lilt hundred lUdlitr-" euell, foin
Ihotisrund donuts.
Kur tlie iisuitl rUldliliihid coui|icttfat:ou lo il
i "I'ortei.? i-i tili' Mouse loi Hie r?n?ti"?dou.il
<;iiil>e, for retorting tl'" |?rocceding'< "t Hie
House for tie second session of Iii" loit.t.'?li
t'onj're,*!', idell I hundred dollin- o'urltj I'niii
thousand ci^lit hundied dollars.
A MijlK'.Viit'Siiin is hoivl.v iipp . i ' )?..>. Hi
ufH.'Inl r.j'.'it.?s il tin. i;>..i. . i I. Heii-i Hu
lilnoillit u lill h On- i\,i,,|,iinll-i- i.| Hie I'loiilnrx In ii
Oil?) ten'i.?ll\ ?lu? to Itielil I (| TI i t. illii lili lin
? .'sv|t.|i ul .'?^ ill.!', 1 .II liss, l||i,||i| Ih.
I eolith ?uv tte ll ol Ai .i. i i . li.i-ii. ,i| j-. ..|II intm,l i ?
. ilii.trV ?i\?I esi'i-i - - ? ' l! ;.I\I'| ii'nti ni I'"! :),. ? ... '
iti.tllii; .tillie llitite iii, !-i.v,u. I.|i?il ii,,t-t? ?
??.ven. i^iiii 1er eth?i pi ; . .' iiije ?. ' '
?. ni? i-i"liili, ?. ii|itei-ii hm.ihvl m.i -i\ ? - \
nor \ vir \ i i; A Ito I s,
To i "liipl.ite il,. I. liiaii .il . ?". ; , .. . . ii Vj
ii'i e vi, til lin i ..?.nit" el Ile irliiti. - .! i ,, i
lol < \ ll ll-1 "ll, |. ? I >. I ii,|, 1 I. ' .1, ? 'I. .
Hi., .I,..ni i ..mn,itt. , i.,i id.. I.li?ju i "t r-i. . --
.in ill. n-:ii,.I I?., linn-li.-.l illili iii?? I? .l?iilloi uni
. .ll ? . i nix.
rou in' m ri.AI M H.
(..il ?S.|n?.eHS..||l,Tl oj- ;,n,.|tie.?s !. III.V ll. , ,i ?
? Hit. lilteeh Ine. lie.l ?lei il
I Si Tl'jtlOU I ? ! l' A K l'M I N 'I'
rnS'stoSi iii ur vt.
Ker i, i.l et I iill.liiij; ir. ni N \. tnl . i i|. . .. .
lunnIr?>d .Ti.l <i\t> ... iv?, lu .lilli.' lliliti?|(li, ? .. ' .. .?
Iliilllirt'ii nilli sivtv-. i^llt fer lill' live ii| til. ' i. , in
lue tliei!? 111,1 ,' iliiK
fCV-Ts ??ITU r.
fer tin' (?Iii p. V >>f l>??lii< tin-un.en:., . ? ? * ' i
ililli A:i?x?it i<liii?- niiii?l"t.i|. ?.Iii tl,".i .i?.,.i ii,,?, i..i
?.ri (.."s I "lilli',,, I ir, I ililli:- tin Ol til til il ..li?; in III,
?...id ?ii I,loon lii|t|,tre| uni -IM?. ,,, On Stute nf
IVyit \ lV|.ihli<. lix?.. lliousiiji i tine, lum li-. .1 .ri
-i i-iit> -\ .1-,liitii. nn.l niiii- ..nts I'rei iii. il. 'l'lml
ile Ji.llt ef 111. lieiel.? il|i|i|d|irtlU?'ll .ll.lll I " )>?lil
le, ?>r ni' iryeinii ,1 M.? el.umunt ?? lie | ii; tl,-,|..iti-I
tn tlio I.,!.' i?'l I'llioii, et e.ive lt unj ?iii or ?'.?lhl ii t.
til'.S'KM vi. I ANO m riri:.
I . . I uym. n: ..f Hie l ;i|;i-i.. .!," 0,. \,.,,i,. .',i I
lten\V..il(> Oniisiiiy , t Ne?? Yolk, t " iVeVl* '<I?(IM
ul olllni ,;e,ni'lil el tl,,. Oe,ii;,.-.ie,ill (ililli, \ it, In
Hon t.. llivlr rcil ru, t : >n, !i n> HM,,,.,,,; tl,<> IOIIL'III
et tile liol ll,cl li Wlln; nt,,! I'm nyilil," loin- tili'li-il, ;
.j?i hu ml I oil .in I lil'iy.l'xin |.i".,| |..| ,i li,.;. .,,.!?
Iiu Hillie Mum rellim ni |.\ their . eiili.i, I, ti\. 11 m . . ? : ?
. mi,l m,,., liiirt.lreiluni iiiohli .tunilell.ii. I'?. \ ,loi(
I Inn tin--ni,I l ill? s?mil tn'-t I " i v.iiiiiiioil ntl I ,? .
, : "\.-.1 i \ td.' .leint I'oiiiii,itu,, oil tl,,. I il i'iirj
lei til"? t, I I,?,. llloit??l,l,| rii?lil lllll,..i e. |" l l .,
lilii)K (elHie I'iisi-nii'Hl tsi.itrs- .-I Hie I'l.t.-nt O'iji?i
?, Ul I. lilli;, le ? elllt'lole |l l\Olli. III Ol, Ol"' I. "V el |1.",| ,.|
in? ?ot'ltli willig, ut oui. i! .lim mill tvvi'inv-lixi ,- ..
|i|;r liviili S?vvli llii'U?nih) t? ? liii!..h,,,l ?i>,.i iltti .? ,|.
?III s.
I'.'r linI .iii I Itirlit? I.n il,,- I',,..,, .,. ,,,
Ill'i'lliitini* III?' ?ul.II i.? ot .lion,, i .,, ! ii-si.lull, iii,
inn.e, mill rop.nr ?l lloutllio iii.iii, ,i( ,|? .,?,-,| e..- ?
.tolliiis.
i'i-r ilisiiil iiiioii of o ...i,-,. : . u filias iti'.l
lUil'ltllil ti!? I '? 'i tie'ti- ,l l iliillii, .
i'i v ii li i ii im: i MMi.??r
.?.K-'I'.V. ? 1 >>? I "i I1.I luv lin: I .! l-l mUl
l,,."V;.<, lilli llllC. Sl.lllell,.l i. ,|l|,| Hil., ? ll.ll,. .>. ?1. III-.
m. ll,.lill,' Ul,, ,.| lin- tl'uili , t. (iou ?llilj e, ?, ' , -
I,"i|l|iil, liio.l uni l-l.?. I i : iin i,- ,:,..)
i?-, I li* .!! ?nuil ilelliii-.
O?I'?TOIJ IU1I.IUM..
lol lilli |l.t> mCllt el Olllstlillilllie I ll lille -
. uri t'.l lo tin.? Int?; i.'iiiliuiissloli.'i . : I'iil.li. I'.uilllini. .
l-i II?HIVI ills I'm iii s In-,I iiii.l I.ll-Ol ll. lie ll, I- |> I,
il..' I'M I- 1 ti ll ef tl,e Ciil.lt, I I.lill.I,no , . . : ,,.i
.iiirittg Hie Ii-i-iil >eat ?i Uni .liii't? ?? -. Itetij . e|,
ii-.-n tum,li oil niel sixlv-sovi'ii. tue il, i? i. i lum
I, ni eli.-. 1 uni (-itility-t'eiir ilill II- ml n. nu I.?
. . nt.? : I'i ?illi li, Miul ne pul ,-t ll.i -nu, I .-. ? , ,
i,|.>|i| iiUo I ..lull Pi pm i mini tlii ... l it. iinils ?;i'.i
111? i- lnoll lill ?j i'.XIllllllil'.l .Ul,I upi I ? ? , I I ? I li- !.: I . ,
.l.-.-elllllit l?lfl-?r.s t 111" lieus l?. '
l or Hi. piiViiloilt ?il th,' ?ilpi'i in).-ri ll lil uni :
.muli ol til ?oil,ll, y i ' ?i. t. I i.Ou'ii? . ,l| I .%, ,1 ie
ill.. |?ili.Ito ?ur )<.? nilli (Upilel i'llil'lili?! -ml ;i - ml.
HIL' ?inn. ll,- ??lu. n Ol, ? 111- . Mit!.- I un,!, i Oil I, I el
-Mil\ m, ? iii?iiili?, ijiiit.ci, I,nu :? ? : ?in! \-? -ix.
? .x limit..-i. I .I,.Um. ,,| ... i, , i. |l" :,- ii , .. .
I.e. .-?.Iii
'I KKASl'l.v lil.l'AUTMI.N I
I'i ie|Ul lui? ?li-lli- ll. tl" I'l.-l-llll H. |. ll !li.-l-i I :
I'roMile.l. fii.it O?,- jirel Inn ,.i un- ri.,,?n,? I .
.?lill.?- I? In-loi'V, null.el,,, ,|. ||i ?ii? li?M'i.-n.m. I
? l.l -?!-11> til.- -Ill Iv.? Il ll (ll?H i/l".I .. I m.|-lrr, I., t i 11 i lilli*'
tm du ot On li soivli-o-itt. nji Uii.ii?,iii.|;i|..|lnis
I',,r tut iel ur.,, om p.-t-. uti.I lill?, ell.iiteoiO lien,i
Un? Treiisiity lliiroitii, on tl,ni,?nt,,I il,|:.i.
I ur tm I, fill,or. lilil??, lilli ooiitilr^oul i ?ijieiis -
Ole TrouMity |i<|i,irliiu-nt I'liilin,.'. t??il\ ll i
.loll.ll.?.
I",ir llii? MIHI to loimi.l iii jin .ipili ijliiiii >.' i
tin I r'l? s III )' ?. vt iii ?I, .n, loi tut II m.,- lui ni di? >l i i 'ii
!o||i|\vili/ , |m-OS ll-,III .lunn H.? m .I. elirlitoi , lil,li
.in I ililli sivty.five, In Mun fi tw.i.iv .n-lii,.,,
Iillllilrell illili ?i\u ?ix, I, Ilill i? ?
Iel' Un- ,.,||,.I Hie SL'O M't il, ? Ol Ol?- I.'.,.II1.?
Olin.'. II iii,ms.uni loin lum,ii. I .H.,! -ei. ,,. ?...\.-i,
'?ell.irs ..1,1 ?. ?l ilt l -l?? e I . lil .
I'nr v,vpvii?o iii iloioi jinx in'.l l-'riii^it , . ,i.I
pmiis.hiti.'iit p(.i?oiti iinj;ii|'oi| lu . .nint.-ol', ititi;; u> i
.?iiry notos. LoinU, niel oi|u'r se. niiin ? ,.i On- ii,,i, ,i
.-Inti-.. u? ?ell ii? Om ri m ol HM'? I lill,- I Mile., ?i i i I
?lill.-I ll lill S oil OlO IO?, HU- t??eill? lill- I'eel,.-..
vl'.ll.ll f.
lol tin- illK,- el Hie .?.-. ..Ii ! I' .lil)-1.- ll- i olio (Iii n
..n??iit im?, luiinlro.l niel On.|..iljii- . - ?-Mi .- s
?,-tlli- :!'n e ef tl.- Iii?! Uiiit.ii t ,i . !,.i".|i,-.|
?i.,l I ht fi' .lol Ino? m1.1 niliet x -Ii?,) . om
.?ol lill, ?jlHce ul Hie Thliil \iflit.il, imii tl,..|.., ,1
. n I lille?' -lollui? .uni Iiiiii ?-,-ne
l'or tin-uiliie ol lom (li .-Vii.Iltor, tin (lli.iisini.l il ve
lil)l|ilrr.| nuil luilOtV-litio ,1-11.1? ??I..I Ililli? , rill
. I til?
I 01 Hie i .IM-o ..f Knill Anilli.ii. (HIV tlmiin.iM i?, ?
!. ni Iriil "i, i Hit?-?.-?i n ilolliiri. un,I I..in t- e . eiits,
Km'tho ollioo ol M\il> Au lit??i. ??.?. i. Iiiiiiilr. il ii-.l
livollly.foiii liol In I ? mu? m .-m? loni oi'iit?
Int tili? otli.e of On- Tt ,/.|s,ll. I el Ile 1,1-1
.si ito*, lu.-!i|, Oli?lUliiI ol")it lllilntliil ninl I?1 ouiV
; o? ?lol lu rs un-1 tmieiv-slx . * wt ~
K,.| Ol. . Ill.o vf "ltei;l?t.l. . le?, I, l-l,,, ll- t ilji'i)
?. . iv um. .1 Uln, . ..ml Hillel v-?ix . . lil -
K?,| tlio .Hi, ,. .,f Comptroller ..t tho ?inrreni y, lim,
|JlllU?tlllll li? >} Ililli,ll",I Ililli l??0,ll ?-.se? ell ll.illnr* Ulli
? ik-ht ? -MA ?i lite.
lol (he v i.'., u of tim Seil, il- l, f .iii l!i,,ii-.m l In.
Im ll 11 ol Illili sixty .olylit ,|..||:ti. uti.I IM.IV.i
Ker Um i-lli, i- ni On- lli>t ,li\i-i,-n -f tin- iiiitioliul
oui I olfy. (xvii On.ll?.in I fiiur h II 11, li ?il Unit 11? em
ilnll.trf. nilli ei/hty-ti? i ci lit?,
K?T thoolli-?. nf On- l.ii/ht-lmii-i ll . n I. I ,i i. Ile il
?mill i\% hun lu-,I mill ?ovoiltv liollni ? ninl loitvUun
i ellis.
Ker the i.fl|, o of O..tiiiiiis<i.,iioi .,; Intei ii:,! I:, ?;
ohne, sl? tli'jiHiuul niiii; linn,In-1 m l i-.-iii i l! ;
un? ei-Rlity-iiine vent?
Kor the-. Iii- o. of Hu- Altern, ? i..-,,.-i -.,!. ??> . I ?
.tie.I .uni ( te- ?lolUr- mel ?.igltfy.i . ie
> ..r On- ..utiriors ol tue lien-ni ? li ^iineiil, lout
luiililreil mel iweiily-f ivo ilollurs uii.'l ?> ?i-. n ? . M
tiiiikilig In .ill tho .-mi, of ?i\ly, i|,i tlu.u?.tU l oi)/ht
I, ii ml i e,l timi e?Khiy.l ii o il..Il, ii* iiini furl j i-yiil.?
K ir fiicllljiiltiij; i'iiuiiiiunii itioii lietivoi-n the Al
hllltlo illili l'.idlio Still.. I.? el -i fio:, I t"le-luph. ' i .
.Ilpply ll.'lil - ll' V f. . UH- l?.-O.il M ill eli,Uni; .llllni
lim Holli, ? i;:h|. en lillliiire.l un? ?ixii--.-? , i ., ? v
?luiii-uui? 'iollur*.
? .. s* ? p n i 'i "r i ?IN pit AS'CII ?l rm. ri:i \?i iii.
l-l l'AKi MI N I .
lol i nll.iHUi llllK He- i'll?),,|li-l, ll-, ni I'm ll liol,
.lu le . lilli llmllsullll ,I.,||.ll ?
i', i cutiHtr?ctlni? the coiirl-ltotisc ut l'or i
:.,n I, Maitn , tifiy tiioiiSiirni dollin.?,
I' ,! eonstructfng iijijiriiisers' ,('iren ut IMiilu.
.leliiliiu, tMoiiiy live thousand dollars'.
I'lii r.'ii iiiixtlilfg Hi" mai me liospihil ul Cie l
.-n. Mus-., bu?..lt.-, ful ly-live iHousilIld tlollilrf.
Tb eo'.iplete Hie building ii.?ed f?v "?mn
hlill.il! tllul post lillie,. ?U Sj.lil,eli- I,I, lilli., i-,
thii fy th??sniirl ilollut -.
For constriiclihg the I'ni ted Slates ci in ri
himse ?ml pos i Olliee ai Madison, Wisconsin,
hit.. tliou-.m.) ilollars.
( ?ir Un hoik ? ii Hie tintillo building HUH
being eructed m ('airo, lllinui-, t" he u-? ii m i
nom ntlio?-) custonidiouse. ninl United r?i.,i.
oiiurtdioii.ic, ten thousand collar?.
l'or noee.ssary repairs (if f li?.- roof rind ult. in
? inillllllUrflwl IHIIM'rMl'rM ?p?ifirJ<mt>WW????nriilnlil Im
H.i:.; in Kif buihlin?] H i >i i'ir H euMotn tums.' |
?lilli ? t :!?. in i li ii*.i o i?, lliiii"i-, (wiii'i ti
j linMis.mil ilollai Pj
Tii lill >:( f.ll-1 .Illili!';; liahiliti. s ami ruin
lcd-'(li i. ? iii - ti' iii ? oinli'tn IIUUT tniihlitii; '.
viv > ..? -i. i -itv. r.i-tv rn.- th m-.H.i ,1..lim... ;
Tii ri-p tit- ia tl nineo i ot i iis;;it.-il t;;ilv?ini/|.il ;
?lllM i-i'OtM ni )>ltl?ll||V>?S lill.h i lill' I'Otillol ill
lint lr- i-iiM I >? I'.lt I litchi, lliiili jhmilflllil
if.ll?.
SV.Y?? ??il'AiiT.HI'.St.
I i i- t. . i i i. Ii?;lii'i ami inlsi'i'lliiin'iiiif
I Hours in the nilieo nt iii |'iv nisi ?.lei; (:CM.-I .il,
i ii i ot, I hull-.111! .ll'llill .
l;'l>! lllY ! t-I'itir. pI'iM-lilliiuttl .'.NI li icu. illi l
.i .?'ill|. I.-'.-., tl I i r: l nt. ?tiltil.- lil ill'US nu rit'oil*
. ; , -, t ? li.? c \ i ? ". ' ? : .! in i,-i ih,. iliiv,
licll.'1 (hi.' S. 1. Mil ni Wll(, l illi ir.illiiui li\0
Inn.u ? ? thOitsiiiiil ilulliirs ? I'l- viil, i. Thai
i -.ii.'; . \|. ml:! II i .--li.iii nd j. i iij.)-!icil i.' i lil]
I vVnvh: ucl molli ?Oiled lil lilli I>HI " makin" i'
[ jl| U|M Uli joli- i'lit I cpa I -. ?lilli e.lttt jill'tintl III
I'i't (nih j.tidlio win ks. iiul I'm ' lilii-i-juli j.
, ?Ililli | i'--.'il (iii' llmi .- ..| tient, cola!
I .lilli*' thirtieth. I'h'iiii'.'ii 'mildred illili
ciitlit. s
j Olio hundred Hinti-iit.it ?.lilli.. I,i in i.uu ii
j theron! il' lu.i . lc ii ..? .;.. i. ;..?.- ii.?, ii
I lill.lei lin- llili'Oli.lli ..i Itu '.c. I'l'tlli'V -I \V ill jil
j lilt' lill!, i'tll Iii lili' \l I ui-k . ?! ldc . r. -li - U .' ' . ? ll i
j " Si 'tami," ICM > li lc dill mi I s h I . .?! S.llii?y
j 1 lull's ? ii" Ul lin i III I ll If .'In ?Iii' hil lim .1 Vll'?
Ililli.: li ".ol ..I. Tit ?lt llio S,i ord.II i ol W ir
; -Ililli, lilli! notice ??von in m;.- ur ic .MS.
I iuijiy.i s in (Iii? oi ties' il' I'ii ila ih I ph ?a. N,j\t tm!..
uni li"sl- n. t eco, v.- -e.ih il |-i ..'ios |l - i , (Ile l i
ii -val nt .-niil wreck, and ilia ki' emili ai I (ut
' ile Mime \vUli Iii . lowest dnliler tliolt'li'i'. Sat I
, cutiirai I M ill ju nu ouse . xe.-, .i in aumin.! lili
I -MU. ii I cu. ;l|>m upi int 'il;
I'.'l lin' i.-uiev.tl ct a siiiiki'ii 11 . 1. .li I'.O'
[ i-I lil II ii i?1 "I llio haibni' al lin- juin m \ .? vi
Ypi k. lill on hint.ii ".I ??iiii lliii li ihillat s.
! I.. !a ilil.il-. lilj> p;tytvtoii< ul -.',!, : ' I- ? i>.
; ti. - .|.'i io ni" il?ly'(Moiit.v-ojirlii; ?...l.t.' .??
' ii nit.lt .-) ami M VIV -i \. ns i'nllOw.O
I i tui l ::it|il j?;iV. set on hundred iioilui .
! 1'nr oarpelin;;, tv-'' Uimisiin.l il..ll?u,s.
1 !'? r tittil!" louis., eis -, :ut<l si I',-'-, iii
j linn lr. il -h.liar-.
I'-.f relit . itv'. lt ? lilli.-.1 .| .ll I- '
Y iii lili i chan -. lin . .- lum.lie: tl .il ,?
I'iii' m c tu.--, i .-. t. three lull.,- .!.-, ?nil iv. '
n?o>it iva (i'll |!|,|i, !. .:. iii. II .nu! -i\ lii'tnlil-i
WASIIIM.H'N A?ji T.ih-i r.
i . innot a llelieiotiey in th" e.,st ie,' i mi
I il lili;; rei lain pul Omi- ul thc WilslnilcJnl
U|Ui.illict, omlipt ?Siin; thc I'uti.ti .ic .lan:, i e
pah s ul io!ti|.!ii IM A il.nn, o.nc hiiii.-c ni I i i o i
lulls, illili lin- OulllH'l lilljl c.illili..! allic- 1.
t*.-Vviit*s! i.-.-i i.-ir. tivoniy-spvi'n thousand liv.
Inindia I iloiliii - : l't ?. illi li, That iii.' MIHI fluii
||i> in tull ot' all ol ii i ul s against tlc envoi nmon
tm ?ulk .'.one ur il.itu.iocs inont l od .m th
iV.i-liin?imi a,jin-iliii-i.
rm- siti.iiy m a--i-tmt i ii:;it..'. r, iii|ii'iiii
I Dili HOI . alu! ii pail I'M' ile v > ti i lulim: .tun
ihn tn iii. feilte, II linn.li cl ami sixlv-niin
11. ri.tl-live lloU-alld il.'lilts, hvi.io Oiipt'lllle
uti 1er tile num.-rii.it>- iiit'i't'lion "! ile- nil oe
iit]i;iilinl to itel a- Siipo?i int.n,otu ct I'iiHi
Ititilitiii ?.. ?itiii (?rtiliiiils.
nock l-l.AM? ?ilS??N A i..
I'm thc .-i e. timi ol a lu i,:._... !>. , t-.ie . ! lin.
l-l.m. 1 iivsoiiiii with the city iii Kook |.?ililli
Uii'iuiS, mn- lllitllili.U th.Hi-all.1 <l-.ll.ll-. sui
l)|'i(l ll 0 I'' I''1 cou -11 ne t eil jil i* I 11 un |?l I Ot j ,1 ' l''
j .-inn In t oliy uppiopi i.io il.
'i'u eliahii t,i.. Serr.-lnri- .0 Siliiii' to (UV ill
0(iO- ni iltt 'l lu . Ititi >li .O tl " eol.-lilale .
iiiuiloil:, i'i Si? tn, limn iii" li I-?-1 ul .Inly, i'ii?I
(ecu initiili'oil aiiil sisl.v ..?v. ti, t . i)ir> I Iii t liol
ni .1 u nv, t - i u litoeii lin j ilroi! nit.! si vt; nine. ? .:
lliou-aiul itoll.o -.
T.. eliiililo tito Seorotiity .e. Wa: !.. moot ;'.
eviiensOs ul tle|Vii<Utii; Hnlo t'toii -ln tiirititi
(.ii iii.- (ur . v. emili ii tin- >.i .im - i t ou\ ci tm! i
tim ni-; tlif Int.. rd- Hi. iou ticuiMiinl ?Ii
lar--, m- su litllf'll tli. i cul us nt.i v In? ||ivt*e**?i'(
Tn .-iipi'lv a lii'lieiohoy (Vir r*'|ioriin>! ai
j rintin; llio |iineOoiliny.-' iii' th? Sonate ni i'
Oinly lilnli?. lilii'i't) llimisuinl il.'Hills.
'I'i) iepity,(ii th< juilieiiiry Inno tho -mu
ilye tliuii.-niiil tv,-., Inmilieil niui iMuljieott ?1?
tats .ititi tliii i v- .-io; h I OOtil.*. lioiiiif nm.unit - e
pt'tiiliil h> oi.lci- ..t tho t'lliel .lioiicc * it t'
Snpreiiic t'mn t ? i lin? I'liiteil States in i ?o i
iii? il.tn . li.-ct th.' provisions ut an a l. a
Jiioviul (Miiioli - , <iui. < ijin.'on humlioI iii
,.IMV -. it'ii, eniiiiejl " Xii hij( to j;s|illiii>ili
II Iii lu I lil Si -teni ol lili titi i'll pie*. Oin 'ilejlioii I I
I I i.-.teii Stales."
I reiipiii opijiiUu ali liiiosjHOiilcll liiilanei)
?ii in]>i>10|>tiat.i-in m.nie l>y act u|>i?i'ov''M A
rjiit-t Illili, ..?;liict ii liiiii.il i .1 alni lilly loni, "
r.-liiiiti lo ihc Stale . I ('alilViriiM expotis' - t
i'iiri'?ii in -lippi- -.-iii;: 1 t.iiian lo -iiiilie-." iii
iiiiiiiiiieo liuviin; Uip-cil inti) di'ilii oitv?iell ir
llio tt -.i-ut y .ut lue il?iftu'ill iii J tliii'. o.jji;
t. ii li ti it. ir i il .uni sixli tin vc. tea I !:?..!-a ii I u
huill?n il .uni ci-l.ly-ilii ec ilcll.it - H jil I si.Vl
lin ee i . nt- : {?riiviiieii, i llili liolllillti -hall
jijtiil t'-xoi'i'i .-nlijoi't I" i'.ti*iitiu |irnvisii.iit<
j law ati'i ni'iiti the tiiuiin;; ami o.-i tiueaio nf t
riviril A lilli t. ii that t'.ic -.one i- lioiiiiilly ?inc,
I'm tim pityiiit'tit t<> tin- Tct i iliiiy o| <'?.
111110 I'.ii' tin- services m th.- lIHI ic-iuiont
til, ful.'-, .itii. iitmitit. il inilitijt, fill..', in 11 ? t
sorvirji'ni' ile' l|niie<i Stint - on thc r.eijtiisiti
ul (.oli.in'i Thonin.s Moonlight : nial lotj t
poi v i'i any Olliof niilili.i Im-ce- iii' thu s
J Tel I : I* u y M liii'ti i\c|i i'liijjliiyctl in tin? sort
j n| t'lic 1 jit'icii Stale-, ntl th--' e.iU nf |||e j?',
j t-riiOr *'t' iii.- Tt'i-'i ili'l'.v, iii iii" yo.ir ei /liti
loni ie l anil -ivtv tmir, t!,<- siini iii' lij'iv-il
tlimi-niul (Mn lihiiiltoii ami illili y eitflik .tull
111111 eitrlity-i'oiii- cciils, lii-iiii; th - itmuiiiii tm
tn I., ta-ti \ iliitj timi i ci unit nein I eil tu dc allin'
on ile- ac. mint u- pre.-t'liteil dy Tlitiinjjs
Vinoi'iit, a.-si.'lniit a.ljttlaiii ^oiiOral, in los
lei iii il.,' Soot ,-tarv m \\ ai, tlaieO Wa-hi
tun, t?i loiM'i tliii ly-'lirst, i'iyht?i'ii litnulictl :
sixii ?cient I'l-'-iviiloil, Timi ii?ti ainmint si
he taken alni ilccli'cil tn In- in tull .-.iti.-t.u t
tit Hie claim.- of th-- sai.I Tor ri tilly : Ami |
Vt<K'tl Outlier, Tiltil in- IHiiiiy?, .-li.ill h.- p
I'roni Hu- treiOnrv otk .- ml iloi'?iini until
pnlilic propel it i'siitieil in (lie im shall h
ii/oji j : opel ly nceioiitlotl I'm t<> thc sali-lac:
ol' thc pi upm- niliool.- ul the tii-a-iuy.
I'm iteiiciem-y ni tlo- appropriation lor .
Ile- .III-i lither cvpi'li.-f.s nt lue.ll .uni .-IJ?
vi.-ni; inspectors, appuinteil niulei'act m
c-ii-l tliii inti,. Oinlmoli Inii.iiitul iiuii li i ty-t
(Or tin hi tler piutoetimi ut thc lin - ul
,-i'liO' i . t'v -teanihual-, twenty tlliiiisanil
1 i ii r p.
I'os r tuiiii. 11 i;i'A liTM r.
I'm uMU loni niall ami hill ri I.rvicii
Iweeli New Vtij'K iiliil < 'a i i I'm nt a , nili.. hill!"1
ll,mi-.uni tlull.n s.
I'ur ili.-ili'11'iii'y lot - team-hip lino) service:
tween th" 1,'iiit?il Stales ?mil ltr,i/.il il ur i itu
ll.?oai y oil I" t-iiding .lune tliiitioth, ei(.h
Inliiili'oil ami nisi v-ox, tw<-lve? IhOiis-aiill
hitnilri'il ilollai .-. '
KI;I ?(iS'Stiu or fi ?.\.
Km- itt ticieiicy untl.-i tin- I'i'oulisll llt tiun
tor tho several militari ilistricis tor tho t
yeal emil ii j? .Inn. tliii (iotll, oi^litenii litiiii
alni ri vi v - mehi :
Fur tlio tu.-i tlisiiict, six thuiifiaml ilull.it
Fm- Hie see,.ml i(isirict, un - liuiiilroil
ttveiity-sevon IIKMISIIIIII oo-hi hiinilii-il
ninety fiu'lo dollars ami IWotiiy-live vent-.
I'm-the l'ont th liisirioi, lilty-ihroc ihon
two liiunlrC'il ihillai.i.
I'm iho lilth illstiu-t, tun vii vo lliiiti
tlnlliiiK.
i'm- thc Inllnifnio ?tm,unit- t-st?iii|ile<? a
eo.s-ai y in Carryillg nut thc i ? euiisti notion
Irmn ami UliOl (lie llin ltclii ilii'y ni .llilio, ii
leen lillllilreil ami P?XIy-????lil :
Kill-tho lirst ili-u iei, niiiolv-lhri'o liuni;
tioilfii - :
J'ur lin- soooiiri ilisilioh iiltocii Html
ilullais ;
lui tho tliii,! tlistriel. iil'ti'i-ii ileu-,uni
lar.-.
I'm- thc i'mii'ih .li-iiut. sevotily-liyii i
sainl ilollai ?,
I'm Hie Ililli iii-11 ?et, ?."li Iv ll.uti ami
lui-.
I? C IS lil fj lil ll HIM.S WU I.KOI ND
'I'u 'lip).ly ih-tieit'iiei.-i in appi upi ?atimi
! public hjiililiii^f niui jji munis, v i/
I'm aililitiuiial lalinr tleniiiliij! tlc ot
loiililiii^ ol'tho Capitol, repairing the W'
ino t. .u spiltio On th. <a-t uti'iiiiii? ol'Hie (
tul, eleiiiiiiiu; iintl repuirnio eiiliunns in
hilldlillir, hiv iii o a new lu iok iiavoliieiit mi
w.-l tl ul, I, niui lepiiiiiiio kiiiitiiiiiiti, lit
1,limit eil tlolliirs.
I'm i'OlitilOlili? tin- tilliin; ami ;;i;ulino .,
CiijiH'61 !-'i"iiiul-, lunl.-i lin? illreeiioij .if
liii hil?ei I L ii.. ? .?I i.'-i .. . Uh .? t.. i il.- II clint
il.ill.ir.--.
}:'t?r biking oin o ?'?"? t ?? > ( ?i' ? ? v i ?"i o i i I ni ' rp-ir
vallon iiuniboi i.vo uti'l l>.if?ivolte t-ijuiit 04 liv!
Inlmlre.1 iloll >' -
I'i ir f-ii.- ;iiiil i nil"! ..vi-in.-nt ?-I j; n, .1 ml-; sim Iii
. -I lin- Ibv-jllli'l l's Hun-''. "tm thotlsiiml ili.ll.ii -,
I'm cniilitiinni: 'li . I'I.KI?UU "I N i:giiji;t nie
lu.-, tn pa? ..ii III'' 1 : ? 1 . ? ? ?- h i?, inc. III'IMI III
III -iiil.nl lu jim ( '.li.lill--nilinl nt I lin I'l ci-illlli-li's
lilli CHU, l\ hell 'In' original iippl??pi lillico \\ ii>
ctltlillsioil, I.? i .?uti II II?* Un? Work tim III.I
I ill 1- t." I' . l'ili-1 '?>. I'"' Ollil'OI' ill Chill (jrI? lit pilli
Iii.? Iniil-liii'.'' -nul TI 'iii 'l-", l?.\o Ilion? uni liol
iii rs-.
I'.n ?.-I. :irim.' ?. ?vi r li'ilps on I'ChllSV I vania
avenu.-, i iv 11 ?i n ? 11 ??? t ilolliirs,
I'm- i?|ii?il!< "I Witt'r pipe-, lliii-n liuiiih'v'l
II. Illili-.
j-'ru r.'iiii.? in : fnoiy nilli hie irvin pitty
1.1..nf.- 1 .ni! public Hill.-. 111.? lltltnllTli >!,.l
i-.., i.'nui - ??i r.ii!i-\i?.mi.i nviiiui', niiii
i nm ii . lea ii ii"'' i'roin itu i, t?> o limn,
m .1 li?,. I.muli..I itolhll.?-.
1 or annual repair ol' iii-' I'ri'ililotti'i! lion;..
III. 11 :. 111 i . ; ll pllVIUCnl o' lulls approved liv lin
?oliil rotiitnitti" ?'t i'i'tu:r.';s ?ipi .?iui-il to mt.Iii
tim lulls in! repairiii .uni refurnishing, tin
I ?...ut;? v insion. mu tliottsttxi iliillnrs,
I tty i.-,,,.? il .-t loot In lili'c i'roin Maine ii vii
nu . io Tliini stree! iles!, ?e\?un? -liv?- il ill in.
l t- luipi ii'i.miu aii.l iiil.in? (.?ire ,,1 iii.
liiili', ..n ! '.itu-viv:' nia itvcntm anil Tivetiii
third -ti. ? t M. -t. linc hundred ii.wl hu? .1 .;
hit-?.
To s'ijiph il? licicncy in paynH'iii ol mai?1! ul
i'i.. : it. - i i .1 mlii'iiu i- Square llo-piii?, . i ?lil
liiiinlri'il ;i,i I M ni iv i ighi dellars.
i .-f il 'n ".i'll "ii s in upi t opi int un?" ?.ir let'd
i, .. ilistitum Iriemlly li"lintis, under ucl ? ?
.Inly lu. ntii tl.. ? i-:lii ?.ti hundred Ililli s\ii\
s ?villi, i . ncenii ?Iniicc ?iili rccoiiiineiiiliiliou? ni
tim In>!i.m p.-ii, .. .... iimi--i.'i.. on?! hituilr. ?I mu!
, -li ll?-. ' l, ? ill Ul-ll I-'I ci", ll i li ll tili ll ll illl'l ll? I ll
Iv ihmnt's uini i-?.?.-,, mMil': I'l-ovulml. Tli.ii
i,., ?MU . i i ! . i..?; . . iippiiij iiiileil |..'r titi.
pucpo- . sjiiill 1 ?? p??iu i ni il lil- i- -?illili? I'm
'.II.;; -un!, .!? -Iltlll" Imlllll'? ?li.ill bi' ililli
ill\C-lln.lti'.l \'\ .. couiini-i-ioii '.' ?. ll-i-t 'I
l.mtliemuit l??-tit'ral Vi ?'lt..m T. Shelbuln, M.-?
iuislicnciai I'. Hi Slmrhlah, uml Majiir-l.riiiM il
r. f f\ui?er': -.uni tin ?ubicoinmi?siiin ii lier?'
liv iilllboi i/iul, for lim purpose .>f ?-lioli lilt ?'Sll
?.?iii.Ul. I" i'iill ninl . -?..i.utti ? ultu.---. - in I .
!.. li.iii, uml inl? tim il ul Juill I (Inn ?nt.I cOlntii
mn ?bill i r-llly ti' be ? i, ii i :. 11 ? I y anil m: ?
? inc shall I?'paid. An! .lani colii?iii?, iliii -li. il
-it -i l.t-aveiiivorth, Kama-, ii ml .-I,nil liav
(nu -i tn appoint :> cb'tk iii ? s ii I ii ry ni li
dollar pi r il.iv for lin.' tim" ?letti.illy ul
pl.ii ii: :iii<l tim sum ni oil' ilioit-iiiul ijollii-,
ur ?.? iii not i ilb'i-i'of u? iti.ty I"- ncces.sari foi
r!?'t i; hire, traveling uiid i ti civl cn t ii I ex|ioi- ?
i i il..- i imiiii.?-i ?ii. i- Imi.-i'i npproprliit. il.
ri i Y ur \y \sii : M . I HN.
h?c.i'/i Ami h li inn'..ri ciiiietcii, Thai liol
t hu : Khginoei ol (he ut nu shall t i'-iulnu .-. li)
(he corporation ol Um iii?! ni \Y ashing toil f.ji
expon,?'?.? ineiifrcil in improving thc pi>>puiy
?>f lin- genet,il g?>Veritiiiciil in .?.ii 1 city, ui'le:'
piuvi-imi- ..: n t ->l M iiv lllib, til'{titeen. I "tn
.he?l .itel sixty-iou t", ami in uooorilaiieii villi
the rcooninicii'lati m of tim Si-eroiury ol \\tir,
iii ijook iii', ?'.?ii tn a te.? jil' appropt i.ui.'u-. p? -,- .
t??o hundred ami fur I v-ioili uml iwd huhb'cd
ami I'orty-ili'Ci t??.? iiululrcil .uni nitnty-is
(lioitMiti'l uiim bunill oil iii'iit loriy-tlu cc liol irk
..ml ci.;!ilv i ig lil ein.? : I-rot itli'il, 1 Iml si'i'.ii'ii
lil leen nf nu a? t l iltiiicil " Ali :u I t > ?*U'<)?(?U'
i ate the i it v of Wa-binr-loti ami io i cpciij .11
.i -i.- hei-i-iouii-i- ti.i-S'il tor lb" (.ulpo--," ip
I i .?. ii Slay tifiieiiih, I'igiiKoti btiiiitieil ml
tvyi tltv ; ill.il - li.Ul Ult..I au ?Mi in t ipi
?i"?. "I Mai lilli:. . i..-lil' II hum!: ml ililli .-ii'v
hull', ciililli'il ? All ile! hi .Uni Cit ' All .1er t -il?
i m .unto Hie inh.il'itiint? o!" the c?y ni \Vit-li
ic.gl'ili, i (.--el May lin- i i jilleen bunill eil
uml l?\?.|it\ ,'" nt.- ?iiiri-by repcalcil : illili un
iniji|-iivi'iileiiii! n! Ilio .?liv.-', all. ? -, av.-: II. -. m
titlli'i- prupi'ilv iii til... l uit il Stati-.*, iii ilie
city .-i Wasliiiigliui, ilnili?il/ei) by ..iii! ?',
whi.-hi- tib - jiiiiil for Iv I Iii? I 'tti?jc'1 Sil. -.
.?hall Inte ifiei 1... ma,?e n ii i i I an a(i|.iiij.viiiriiii
[.nail hull- bee ii inii-)?' liier?-!)*!-, .uni -u,-li .m
pi upi i.lt ion. ivie I? I'lil'lo. sililll blt ? ?I . . li "I
tliiili.'r Ibo liirii-ii n ??;' the ('iiicl' ?ti-ijueei f
Un- ill lu v.
Si e. :!. Ami lu- ii nu ;!.i i on o l.'-il, 'I . ul li?'?r??
:it t .-t- II.11 -tilt lui -h.ill (ie iuiioreil into for' (Iii
ri-j'?tloii, ii;..ii:, or luriii-bitig ol ju'hllc
b.iiil\liilg, or tor ni.y imbli'1 iiiipt'oyciilcni i' u:
? \ ?r, \i hicli .-I..til I'i:.. I lin o?'iiet tiuictii t i fi}
a ?.iygcr -uni ul'lifo|i(.y lli.in Um .im.miit iiitlic
iii itf In v a pprppi'bilii'ii !". tin- pi iii iii? luit i ?.- e.
Ami ii' iitiy .'iii.-.*, of the .-..?. v.-i iitii.-nt i ?H
kniiiiIngii i'litiir.iei I..- iii cicCtioii, lejuittj or
furlu.-hillj ..| any juibl'm jlilililiiin-. >.!' I i'i; i;
|,lilllie it,:| i-ii\ elni lit ivhii-li i hail I .ml ! ;l
ol iiliiyiit' i), pity, ? litj-gi-r'ikiiintijil than t' -i|
?'?lie-um up; :?-(Thu-.I l.ir lli.it pni p.,- , aj-li
lilliei i shall bi? ib-etili'<l (;ttill.V of a misil niiii;
or. iiiuli upon .-..in-ictiou Uiercof 111 a i-< i'll ? f
conip' teiii jin i-iiii tl.iii. .hal! b i uui.-h -.i' -
ilUpl isiuillmtll tint |. iji ti:.Ill -l\ tl'...',till jm:
imu-e (Ililli two Vv.lt-? iu'.'l ?b il! pilV :. i.? ll
Ino tl-iui-iillil ?lull.lt -.
Soe, i. Ami br ii ftirilior i-u,ict?<i, 'fl,a all
lan - ulakine; an appropiiuti m i or lin? ?iii uti ?it
ill'till' Siihirie- ?if ihe s.-lii itor, a.-irtaiit -?|i.'
Im-, ami i.epiiiy (niiicti i'i of tile t'nut. ..f
t'laiiii-, ami ?f thc assisi ii it I alt.'t m ..? ev. I.
ti il) th" iisciil viav eliiliiig .limo lllil'll -t'li.-li h
t""?i biiiulreil ami sixty.nine, bu, ami Min lill ,??
.ll " hereby, lop.-nh il i ami !b.lt tim! . I. .lint
liorobli i-, a; ju- pi i.it'-ii. mil '.!' any iiu;ilj it:
tin- ti oas II ry not othiivi-e appt opt i?le . !? ?;
the s.ilat ii's'of itt o ii>s-is(.iiit uttiifiiev- ij o iib
ole- cb ll,, ami titi) clerk* "!' ila?- l". iii- ff tin'
lisenl y i ar ,-iuliiii.' .lum- ibirticih. CieVteeii
liitmlt eil ami si\t? tum . tu-.'he ihou'-al lour
hut-..Ive.1 Hollars.
Apt ...v-l. .lull r., I
I.ii ii. . el Un I nile I Milli.? ..I tm , : , mi (. ,. ..
iis??ii,l.|i !, 'I n,n ,!,.- Soi I, t.u ? ,-; ti,,- ?nt, : . , ., ., ;
li'- i-lo '-'il' r '" I.! 'lit"' t' I '.' l'..).,| I ..I ?.I, H
I'.in; .? ' ? itll.l iii'!.-, ili.-i ,. . "I. ...| ?. -. ,,...t
. . .1. I ..n il,., iii'oitii'th ilnil liii iity-lii-si ,.'Ai,?I?,
on.ht,-eu lill,?'In-.I itin( i |\i? .1 jill, h. liv, i n ll,, .j nd
null", i/i .1 lo(,l;, ..nt.Un. - -I ll..- Iii.-. I.m .mi ,'|
ii-.u illili,.,I? ,1 In.n.m-, .,,,.1 Ui>- leuuiiV (iittliiiu' ;
toi'li -. iit.iiiio ol' tho I '?.,1 ri..il? nm! I 'hi, t . ...
Iloh?iu-, ? I. m.mt- liinl.a th. ?ort\.iV.ml: ,,i:ij -t
tl... I i-i,ty ol' .\pe il t\v,-il v i ii.-ii;ii . : .-|,t, " ,. ,.
li" i oi l .ix"...,?.. l.i-livoOii tim I nil .1 ,?l|u|o? iilil
t li. - I nv .no! I lu -iiiis.iii In.ii.., -. ii, .. tull . . ,;
felt I? no ut u nil ? I-uii!- niel i ' !.. .il ?:. -nil utif ? ,.|
?uni ii-.-uly. Au ! Co- iltiltiliiil .. . .??(juliU, Im.
?iliu-.'-ini I ligio? lu. ni- I . lu- p.ml I" ill.- j..mi l l,, i..n
n,i.I Tim li ,..,?? , lu, n rn... i , ii -| |',(, , ,, . . ..
..Initie,ni- th.' MIHI m oil.- I,i|n.|,iill ur, I ,,!,.,. ?!, ,.|
-. loll Ililli.lo. .I liol I,Ull i??.. .|i.|l.|l-? o, I , |;;|,(
uinl I" tl..- (iu.-k .- nv i l.Ullin.it- lin- -inn ot' -ni . I nu
lli,.-il .,,,.[ lill-. Ilii.u.?:,i|.| uollai ? .?hull i,, |.:ii.) iii ihl
S, . ,, in, ? ,,| 11" I nt, i nu !.. . i on. ini., ,.in . i .
n."l. ? ? i , lin tl. ..?Ml? "i I'n- I i ill. I Mun . I I,
I i, ni; h. hi ju I lilli fut, -.,i.| I,., I'-.n- .-!' I io lum- : l.i.l ii,
.-.n- ?le lo i. i;..| n -nlll. mm un,, nu: :,| .,. , ? .|".
I :.ri nf th.i I'lllli-ii .?'tili? ? Lei Ui.-ilii; lo, li, !.?? III
t'tli-t tu-. ..ml llllll.il- ..| lliliui-- lo lll.'ll.ll .'.. (,. i|
r?'-i|i?-iiivi-i.lille, ilh.ii- !.. iijl-hiviif t'lt.ij in?, mol i'n. ?,
!-.," li,-linn-, j, l.iiin:ml?.| >>i ,,i , , In- i i,noi.(, 1
l li , I. ,n,i,...i liiiiiitm, -hill i..ju.-i il, tun
th- .-'.?? o-tut ? "t' in ? let-: li.r I- .-?timi i,.. I ni "I ? . -
ti I t.Il .ill-ll l-.tl'l- Ol ntii.il -.-I'lllilii - li, |,I il, |,..|
lit tho l ull.'il .<l.ile? lor lin-t'lmetnu uml Chii l.;i i?
I, ,11.111. ol ll,ililli,, ll- lilli.? I- ,...,? !.. .li- ll, ..
(heil- r.-spt'. tl\.) ohli?iH,"". (,, I.I I,1 loni
i;ii,..-t itv uol lin. I..,. ,?i . I.,i,i:ii|,i.j? ?liiiiilut.
th- lifoi.'siil.l iv.|i.pi..iiii?o ninl m. ni-- P,..?i ..|.
Tlil.l ti-* I'.ui.ls ... - - ". -i - -i ..r t.. - -|.i i..,- I, .. i,,,,
I-,. lui pinvi.h il till Hi.-i il-.o i,.? pin,-lu.ii|? ? :l
I . fiiail.i II. , I,..i,.I? .1. , .1 . nile!' Ih- p|-.ivl??..|? , |
ile, in i . \. rpi II. -1.1 ? e.C.y i , ,|,,. . ,, ,,,iilN
l'Utile:'! n I.'rn ll. lo i i-. ,?. il, .jijin. .. .,
-li ol ut.? cl'hii.p' I- ...i |."??i- .-: ult."-n i li-lul hi; i,,
ile mill I" 1. |l,p.!o I ..! h-.I-1 .- ni iiii.V ,.,:i.|il_? ni. , ..
slj?ll?.l uliil,-\i-. Ut. .1 iift.'i ?hi i- i--. .-- ,.| Ihi, .'.'i ii?.i
pm? ol.-I nh . Tl. it (li. II- -I' tin Shit, .-I le,ii.th.,
lie .| tn Ijie lilli. .1 Sinti-. .h t|| nm I.,.i ,
I'ltni io-- Ni>. ;
AN A I'T io pinviile n t-'tuporary uov-i un ? nt
i'or the Ti'fiiiory of Wyoming,
li, it enact, il In Um Se?ale ami Mon ,,(
ll'l pl e?. Illiv.-S Ol' tim l llileil Stille- ol' AlllillCI
in t'ongress a?-einb!eii, Tliiil all Illili pan r,.?
lb". I 'tiil- .l Sl at .? .l. -e, ib. .I "j bilious C m
iiii'iicing at the iuiclseclion ,.| Um t?,. r.. v
M-vcnlh ineri.lirtii of longiliiih' ???. --i ii .un W'...)
ii,"lot, ii ?Iii lin- hu ly filth ib'gl o iii' nririli Inti- .
I mle, ami running thence \t-es| tn Un- ih;:u
1" ?it rt li nierbliiiii ol iv.-st jongitinle, ili.-n?-li ?<oiitti
loth.- f.uiy iii . i (bigri.oof north ia) it mle, liff nee
en*! to th - liv? ni-, rcvciith iiieHillan ol'ti-oft
lotigiliiilc, ami tlieiicc niirth io (lie place of | (. ;
(.inning, b", lim ? nile ami is hereby, <>:gai.i/.-il
inion I em i nu .iry goVcrillllf-lll bv lin- lu tm- nj jije
'I mrih'i'V ol W'yom'u.i/ . I". ,n iilml, i'll:,!,:.,),.
w??>,m?j1i,ii'U???ic?tua?lit?,nwr>'H??i'i>?WW- ?im Wi WU MM
'..~"BQ\c;^:*:u..
ililli i :'i''!' <..' or pinp-'tty now piiiiiltiiii'; '"
(iii) IivUiins iii i-.u i T. n m i *. . . ' m , .> . ' |i
11.;lil > s h ill nanam |lM'.vl?II??iillC?l lil In ll?
I hotwoeii tln> I eu I M il''- l?ii?l -n 'i iii'li"ii-:
, 111 iii ni,.I lint hoi, 'lilil? mil ii in; 'il iii' ? :i' i > "ii
iiiii ?Iv hull t..nistrvi ?i I.? iiihiibitih iiiiVfii
ijii'lii nf lin" I int i Si.,ir- liiiiij iliy'iliii|ir >::iii|
i Vii ilni'j iiiti.i i w i.? ur im>i .. Iiiii i lor ii'si, in mol?
t.. uni. i :ilnl ul .-u. a lintel .'< t'niivl ' vi Illili
il, , in , nllVmiiolll Mini |>l<)|'OI'i "' Iniill Bluehill",
' a:i\ poi timi lln'l'i'iil In ?in? illr i I "i i it"! v "i
; siiiio.
j Si r. '.". Ami bi' il tm tln i ? ii.n ?. I, I llili tho
! i>li;0i.iiiivi< p.m or .uni iiuihorit? m -ni l "?m
ifalil iVii itury nt' yVyi?miii? sliiill hi' leslytl in
j il governor, who siiall Imbi his lillie toi loni"
. , .n -. ,unl until in stl? .'. s.-in" .-ii.il! j?! iMi'ii! 1
" I ?uni l(ll?lliiii '1. uni' . - iii ,i,, I I i III"', i ,1 l i lin
i lr nt,ml ni iii, I nil.-.I St i ti - nilli t ho .i I > , ?-.
aii?I i.iiiisonf ol' tin->. n ur. Tiio nov?i'iiui ; "!
! i <\-i>le ivilliiu .-Mil T?iiiii'ii'i shall I'/ i "in
ill.m.!, i in i'lii I ut tim militi.i tliOli'ol", -li ii!
pm lin ni tin- ililli, - .uni r.i'oive lin' ?nioltiinoii?
nt'.-ii|ti"l inli'iiiii'iii ni' linli.iii ii ila 1rs. niiil Molli
lippl'.ivo. ;il| laws pa- oil hv ibo leoiiiuiv.-ri- .
. ?eilibh l?i"t,ii . tl, -, li iii t ils." tilV'Vt, unless lin."
. IOK'-linll pits* liy a Iwo-ihiiis vi'io n s pr'?
ii hil in -tit inn si \ nt tin- ?lot : ho univ ?j IB Iii
pii rions lui olii'iui's against th" law - nf sahl j
Toi i ?tm i .ami i ."pi n v, - tm bll'iiit'OS a,:a in-t lim
la?-. -?"I iln- I iii loll Sill lo.'?, until tin- iloeisluli Ol'|
. ihn ('resilient nan l>" unit; known llmieuii ? lui
. hall Coiiilllisshiii all ,?lh,,"i- ?In? -li.ill h,-ap- '
puitilo.l to bjlii'o limier Iii" um - ,it - ml 'I'm a i- l
mn , ar.,I .-hall lal." .aro thal th" law,* Iii? [
, iiiii!!v i'xooiiieil.
- i. i. Alni I?' it further inaoliil, That
i!n !" .-liall h - a sOercltirj "I' saii 'I'm i itm \ .
\> :,,? ''i ill n'siiii" iiiii "in ainl iu>lii lo- nlli, - tm
i'niij vi'iiis, mit. -I -nimm' roillOViil liv th"'
l'i. .-hi.-lil nf lim Illili.I St ll. -, ? Uh lili",-..ll
, .. ?il "I Hu SOiluh' : lui .-hall i,,,-..i,I anil ni i
i'll','lill tin,1 laws an.l Iii" pian.ilill,'snl tho
? li-^i-lalii ti a--.milli h. : "in.lin i ,".ii,-lj(iii- i|,
I ami all ?i, i- ami i.. ?i|iii,_'- iii' tin- (jnioiuni
; j iii Iii.- .? v,-. ii I ir ? iloj .n inn nt : h" dui ll ti n-m it
j Min' iii)?)' 'ul Iii" l ui - itiul olio rup) "I th" t-\
; , , i,liv <. pl .."""lilli;;- mi m li"!',ii " lil, Iii,st Illly
fji?l' lii'o.iiiilioi- in n.u ii vi'iir li tin-l'i"-iiint i l J
! ? I nil!',I Si it,'.-, ai,,1, ai lh" -ami tim,', tun
I ; c.iph-s ut' th.' lillis I,, ili'.i Sp. ik. i 1
: i ihr 11 iii io i?f K-pi. -,uta liv, . an.l tin li" i . !
|.,iiiiti.| th" Sum? ti! lor il." uso ni ('btiijiiks j
. lilli in o..n i '-i i. uh, 1 oiln > va I, i!.? na I lon,
'? . iii' i i..u v a'?. . ni " ii' lilt? "<licinni
j . . ::! iii" i'"i i in,i v. lin- -. . i, I .i tv -hall li iv.',
anti li" i in : hi iiiiihtiii/iil ?mil re<|liii ?i in
\-< nt" au?! pm iiinn. all th" p."ni - uml tint ic
. '.fi'. !i<?vi"t tint' tim im.; .-nih viii'iuioi . ?? a'.
I 1. .-, "I until ?Ul,,III"! jifVii IIO|' -?lill hr ap
! ? "int".I (n till sm li . a, .ni < .
i S- i . I. Alni h" il luiih.-r . n.i-i.,1. 'l'?iltl tin'
i l"jr.isl.lli\0 ptivvi l ?uni unthill in ni' sahl I ol l i
L i l shall I'.- v, -t" 'i in lh- ;:m. linn .mi h-;;i
I.ujve iii "tiililv. Til" h'-i-lativ i a--.ml.ly hall
"i-i-l "t' ;t ("linell .Uni lilli).*.* ul I i'pro-i'tjlit
1 ' 11 i'o.*; Th" i'oiiiuil slnill i ui-i-t i-i" ni no iiieiit'
I..'! -. tilhivh may lin iiu'rcasr-.l iii thirl mi, ha v
imr lin'.pi ilili.'.itimi- of:vulers a- In ; oinultor
p. , -m iii,',), v. In,.-. t.-rin it Sert'ire shall omi
timi" Iva voa!.-. Tin' hmo," ut ie|>ro-etlt;|
liv, .- -liai! oiiilsi.-i ul' thirt.-"ii m.-:uli. i..-, ivliii'lt
linly ho ilHi'i.'asi'il tu I iv tilly . So vt u, j i. .?>.--i i, ^
ti-, ?uni? i| un ) ilioii I ii ?ii -' as pr,-ri ili.i Cur in,-ni
h is ul' th" oiiniicil, ami vvlu'M- lorin nf siijvico.
.-?mil u.?ulit,it. . "in- year, An appm timuiU'iit
-hall l?" m i'i.. liv iii" ?jfiii i nm a- iioarly . i|iiai
a* pra. t'u ?il.I" nitiuii^ tin- j>|<\brill I'muili"-rn
iliitl lol* i'.ir th" i-loi'ii'tiil iii lh" i mini ?j iiml
hun i .,! I- pl i'.-.'tu.iliv -, ???vijij; tn OIK'ii sri'
timi >i ii" Tol lilDt'V 11 pi, -i-iil.iii -n in th"
r;ill.nj?t tin s l'upiilatimi. . M'. ptiiii? Iii-?an.
. ms l.i\!i'tl. a- ii".is I v a ; l ia i lu', ?lint tiio iiioiii
. I".i- ol' lh.moil uni h-.ii . >.t' i .pr, ?"lila
til"-- Sliiill I osiiln in ami h . iiiluiliitmi ?jj il,*
tilUtiot- li?', iii li hil ('ii!.?' H'1.?' I" ol. "t. >!, I',
I n.i-ti.,1). I'loviniis i" tin iii .-f ol,"ii,.n th"
1 ??.i?'"! i. i shall tail.- - a .rni-n- ?li' lunn -i a I ; MI
j .-i in" ?nlial ?ii aa i - < > l" Mi- .-.vi-:.il tomines <>\
iii : bi nf th" 'i', i riinry jn li" iain v.. timi iii"
lil i ? ii timi .-hail bo 11 et ? I io .-noli lillias ami
pl.u , -, ami l?" o in?jhotoii in sili?ll ni.iiiii 'r a
I lin- L- V m'i',-,1 -h ill .ipi.,'iiil alli iii'.-"ii, vn.l h .
I shiul ..t ibo -:oii..- limo iijoiaro tin- iininh -i ni th,
I inotitb"i-- nl lh.iiiioil ?iiiil limi.ii ,,? i-, ni-, , IU,I
j I iv.'i m \vitioh i o h ..t' th.- o mntii ? . i ti-ti i-ts
' -'natl I-. t'tititb-i iliitb'f tiiis ?ni; Tl. nnmbm
. ". p- : -ni- ?llilliui i/iil tu l o i 1 o',-,?, h.u il:;,' lh"
j injin -I luililbor ..:' v ni"- in o;ti"!i ut' sali i'.iiiii
i eil ?li s I i hM Tm iiiot?iber? ul'(ho inunoil, ?li?ll
I lij. ileohtioil bv lh- _"..voi i;.,i' inly o!,"(.ir,
I tim "i.iun il ; iil.il tUf! pm-un i ;., i - si- ainlin
j i . i t-? h" tiiii'tci lulviilir ii" it.-.-t ullin
I lim; i'.t villi.S jor il,.- |.,.o.. ,.i i. pinial ivo<
, . in.tl I" lin- iitunbm' l t vvhiiii t'.ioh I'miiitv tir
'ii-n-. i ?Itali bo i iitiileii. ilinll I..- iiiliaro.i liv
lit- " ? ? \ . ? ' 11 i r |i> h oloiiotl iiioinlierliii' Iii"
; I; "ii-- "t I . bie-i liiativi - : I'liii ??toil, Thal in
j "ii- ol' :. iii- bonyi'ini u.t ?> , !. lii.'io p.-i -un vu|. i
I' . ll \ i l loir .-li.tll i.| 1101! .1 now oli ol '"?i, n,
iplil.v in- i.nv"nov m.ul,- bv .-iu !i lin VOlli
; Amt il." j - i -i ns dui.- oleelei 'to lin? 1 islati\
a - mhh ii;l|j in. ii at -u.h j .j n?e illili mi -inh
il iv .i- lin- UhvoriWir shall ajipnint : bili lluio',
itti.i' tili limo, j hi"", ??ni nn?i'.ior "I iintijiiiq
iiml eiiiitltli'lltljr "h i ih n- ill; i'm p. i i.!", .liol
i||o appi liiniiin;,- tho i ,'j'i . -t uta linn in t!:.
. v -i ii! I'niitili, - rn- ilislriots tn iii" o unn il ami
hun o nt lopio-olitativo-'. lli-ei.?riiiil<? tn III"
1 ? ij.jil.-uitjn. shall ho j iou .'iln il hy I.nv. a- Wi ll
, tis i!,,- ilay nt' th,- eiiiiihientiiiitiii nf lim u"_Mtl.u
ifsjiii.ii ji tim 1,la liv. a--mi,!>!y : l'i ni i,iel.
Tl) il I titi .un- si--inn -hat! ovo i tin-tonn nt'
j foi iv tlays, nv, i i i tim :i: -!, vv ii'u h may li,- ? v
[ !. Il'loii iii M\ty -, Inn nu lull.'"!.
> " . i. -ti.i b?? ii iiiriljt'r i-iiiiiiotl, That
, "\ m v m il" , ? 1 . im u! tho I'lilt, i Sliiie? f?b'ive
nilli*.?iif'" oi lvvtiily :ott? yi'iii'.?, .\\i> ?'i?ttiiiiliil)'I
p i s'oiis vv h n -hall hil yo ileohireil lll?tr int"iitiu:i
tu li.-.-mr.,. i iti/.ii- ut tlu> I n i tt-il Stat", vvlo'
I shall hav boon a l osiiK-ni itt'tilt' tittil Toi riim v
at iho timo ut lin? pa-.;u,'" ol' lim am. shall lie
, ont i tl.-il tn v nt" ai tho iii - ( ami ;,|| -uh.,',|iii nt
. .I,--ii,n- in ih" i eriii i ?ry, uni -hail bi> ?iijrihl?
(ii hohl tilly oli|t'? in sail Tmritioy, Amt th"
j lo?Mlaiivo ?is- .mill v .-hall n u at ?HIV lillie
! .it?l i?l'_'.- lin l inlil ul .-lilli ;!,'", ni' tn l|..|.? IllUci),
mi nceoiini tit' lim rave, enlim Iii' provhno i-nn
iVibili ol sorvituil" nt any re.-ulmil ni' Iii"
'IV iii toi" V I linvi.loil. Thal th- i i-hi "I -till
j rac" ami "f liolititl^ tillie" shall I.v-roi*. .1
j univ hy ,"iti/mi-nf (In'(iiiioil Sniles, anil tho-"
I win? -hall h." V" ileohiroi tm na t li b too a COni
p I.'in I'liini .?! lot-mil lliiir?hti'iili?ii Ii>l|e0tiliii'
siU'li, anil -hall h iv.- |:t koli .i n Un t li Iii -np pi ai
tho t'mistitlttimi iiiul .- 'i o! ntii iu nt' tho ii.i
t?.l Millo.-'.
S. . . <;. Ami ho ii further on iiioii, i liat ;
(lie lejifisliiiive poiver ul tim Ton ?tory -hall e\
tmnl tu ali rlgllifitl -iilij, ! t; ni h ?i latino i'(?n
-i-tint with th.- Cmi.iibilinn til tiio I nilo.l
Stiites anti tili.' prnv i-iim- nt thi- ?nt: but im
law shall lit* p.n-.il ? nt .'tieri n g willi ili?jiji
inaiv ili-pi.-al ut t!i" -nil; uri nv -h.ill ho ?in
jiliiiii up,m tin- prnpm ty nf th" I int. ,I Stati s,
liol" .-hall th" Limb ur oilier property nf noii
?i .-ithiil- b- liiii'il hillier than tho hintls iii:
..ih"i prnperty nf reshleiils, nur shall any law
ii" pa.I impairing th" i iirhi- nf privat . pm
peiiy, uni .hal! il liv Itli?OU'll illseriliillUliloililij
1111)11*1' in Inviriii iii tVeliiit kimi- nf pi'.ipml y, but
atl pi.ipet ty snbjeci lo tax.liloii .-hall iiiii a voil
ii, j?ro jori (on in ils valu.*. Kvory bill which
sliiill f?avi! pas-oil tho tnifoil timi th" liiiit'ool
reiiii'-"iit.iiiv"s nf -aili Tma itmy -li.ill, liofot"
it heroine.* a law, 1).- presmitoi t > the {jovei'!
inn- bi' th * Ti-rrilory. If ho uppiovW, lio
. hall sLu it ; hut it' nut, ho shall rut ii t ii it wit li
' hi-' tibjooiioiis In th," 11011*0 it) vvhiiii it ni i,_> i
liat"il, \v|i?> .-hull otili'l" lin- objoetimi- ?il ?ai'j?l?
ilpi li th. ii journal ami |iroi.i lo reeon*l|h'i"
ii. ll. ? flor -noli reonii.-'uim alii u I wu thu ,1
vi' ihiil In u-u -h ill ?i"i'. " (o pas* lim bill, ii
1 ililli ll" .-"lit, tn?" thor with tho nh.iootions.il?
1 il.,- nih,-i lulu-", by willoh ii -hall likiiwiso lu
leiiiiisiilorod; aioi if appr<>vo,l by tvvojthinis.
nt (hill linltse il -h ill hl'OOIlto a law. lint in al!
; sibil oas..-.- tin v ole.? "f I.nth houses -hall be i|o
! i mu?' i In y.-.i- amt nay - tu lu- oiiteroil mi lim
iOtUiial oi'"e'a.eh hun.-" i .--pool iv- I v. ll any
.nil -hall iu>t h.- I'lililiictl by ibo verum"
; within liv,- ,!iv- Siiujriny o\."pt,il alioi ii
..ililli hav? hiiii proseilliil tu him, th.- -.uno
-hail I.,- a law in like mann.a a- if h.-ha.I
siciieit iii Unless: the a.- -i'iiilil v, hy ililjiililiitiieiii,
|)IOveti( ii i ot u in. in ? lu.-h o i-, il ?hali liol ho
! i l,ov
S"-". 7. An l h - il lilith.T mi.ut'..I. iinji ai
lowu.<hi|i, tlisttiti, aili i.nty u iitoi-, imi
h' i "iii nthiv. i-,- prov nh i lui. -hall I.,- .ip
p.,iii, .1 m i h'oU il, a.- tir- OaS" may li", ill .-noli
nintfiii't'ti* siiiili lu piuviil-il liy i (ti? ;,"?"'uni
?ititi leyislalive tisseiuhly nf ih" ieiiiioi'y.
Th- -m oi n,n--hall iioi|ii'|i.l(o iin.l by ali.I willi
th" o n- nt ul' lin- <. numil appnuil all bllii?! I
mil herein otherwi.-' pi'iivifleil Cor, ati'l iii Iho
lirsi in-1.moo the jiiu'ernor al.nie may appo'ttii
all sii.-h nilioor , who shall hohl il"'b ofllee*
until lim .-ml nf tho lir-'t session nf tim h :i-l.i
liv a--oinblv: uml |." -hall lu "I) ih. n. i i
iHe tri ot: t'.r in ii net * ??( tn.- oottticjl nnA h..ire
ni lopresriitutito.-. ililli .ill etiler iiliiiel.s.
!.'.(?.. S lu- il hill'' > CtiacU'il, 'Illili li"
tncmhcc ol' (li-' IC^IMIIUVI'?SM'inbiv HIO?II libbi
r h.- ,?->? ..int.-I hi iuiV oijico which ?Illili li ii vi?
h. '..? created, br tli.<'s;iliii:V; iiv emoluments of
ti Idell shall have he'll il.tl .?;?-.'I ulule Im ?n
II ni.I..':-, tlnriii'j (lu? i. iin i"i ?Inc li lc was
i h'rh'il, UIKI Im ..?i.- your lifter Iii?? expiration
. .t -tii?li torin : Ami mi pcrsbn Imidin?.; n min
mi- i'.ii i i appointment nii'l' I iii'1 foiled
:! lt" . ?-\. . pl po?huiislcrs, slitilt In' ll tili'llllii't
' ! ll. ' l. -. i-l.ilivi' ,i.-. ii'lilx . ur s?mil (toll! tiiiy
" ' re un.1, i iii. ijovt't nu?! in "I -aid 'I ' l l ihn i.
Sri'. !i. An-1 Ix? li liirtlu'i i iiii?tvil. 'Hi ll ti..'
jitili. 111 power .ii sahl 'I Vi MI ?ri -hali bei v**.-*l*>?l
i. i .."i.i . (-?Mit I, itistnei coiit'M. priib?lo
(.ilill i ?', :ll|i| jtistio??. "I lin- |i. .II.>'. 'l in' Silprein.
(.tilli j 'illili Colitis! of il ? li" I jii-liff ninl (t?o
.1-- Hi.ll" Hil" i's j .Uni Ititi Ol' Wlnllll ?Ililli i-.ill
-Illili" ii < uni nm. iiinl v I i. -li.ill hold il Iel in nt
M. . al I.I r.iveium; .>( i l said riVrrit?'i'v ntiini
??liv, ami lint li lli li.-I.I their ..Mires l'.ir fiiiir
ve;i|-, Unless sooner retnoleil bj" ill'' I'leMiletll
nilli iii" iiiii<"iii ul iii" Konnte ot Mit- United
-lal - ll'" int ?'iril'.iy Imll lie -livdied
[tito i ti tve ?IKI?I'?UI tl? -fi i-'i ?. mu? ii ijintrlcl OOill't
tiall lie livid ?ii cavil -..itt illili lots by ono ol
tin.' jus-tices nt di" oiproinv court) nt -a.eli linn.'
amI placo a- hi'iv liv prescribed bylaw; ?ml
titi imll;.-,-im'ii in, r I li vir appointments rv
iivviivvlyi i" i.i.' m ii." district* which ?hull
I'" a - -1 . ; 111 ? ? t lliein. 'I'll',' jill i-ilit'tion nf tho
.'eVcl'lll ooiirl - lierein pim hied for. Imtll appel
lal" ami original, alni Ilia! ul lin' probat?)
coul l"', timi ol tin' jn-iii.-i nf tl," notice,shall
I'.'ii- limited hy la w : l'lovitldl, 'l lilli jlHtic'i's
of iii" i L'fti'O '-hall liol I I.I \ e jliri.utiction ol' uni
mutier in I'.'iiiniv. i-v ? In n iii -lill" ur boil tr
il.ii iv? nt I ?I ml mai h. in disputo, "i' whore Itu
(h'lli or -'Kin el.liiiieil -Ililli O.VOeOti ?'lie llllmllo"
dollin s jw lind tho iahl silpienio ami di-oiio
i . .I t-. 11 -|.i "lit elv, -hall pu--..vs ehaiirrl y il'
? -ll tis rion ilion I nt jin i-diet ion ami au I hm il J
: i.- t.-.he--.- ut ?ill tv mn ?i s riMinnilh'il upniii
iii" ( '..(i-iiliilii'ii "i I nt - ..I I ii" I nil. .1 Slut"
. I "I the Tel i iinl y air.'Clin;; poisons Ol' prop
"lit. I'l;i?ih llistl'ii't runt I, ul lin" ?llllgO tlliU V
ni,'shall ni'i'i'iiil il- i tel k. who -hall also lu
ld" I Cg i-t"t ill villi.'I V, ililli shall keep hi
lillico where (liv churl may bo hell!. Wrils ?>
i I I "I-, hill- ol' e\eepli.l|), ami .Ippe.t I - sh .111 ll
h" allott..I iii all eases h.on the Ima! .1.
lisions ul said district courts lo tim -upi cm
r.inri under -in h iebullitions as mai* ho pic
-ci lin d ht law. tint in I.a-r IctnoVrll lo th
-uprcmC court shall trial ht jury h? allowed i
- ul ooiirl. Tho -iipt'iiie court, or itto Justice
iln i.-oi, shnll ai.im o- min clerk.*, anil over
o)"ik h.di Kohl lils oilivo ut tho ploasiiro of th
. ?"in t lor wllioli he Mutti ha? ' h"elt appoint.'i
\\ i it - ol i rru? and appeal lr.un the Until dooli
?..ii ot -aid slipiOlllc Ooiirl -hall hi' allotted nu
mit h,. taken lo tin- Supt eine I'mut ol Iii
I'lilted Sl?lt?f ? ill the -.line manlier and Ullih
til" -.lim' l "::u!;itinns ii-' fi oin the cil'CtlM emir
.'i-I ni'.-d Slah.-. ? lui'. ike talim of pro)
crtv oi ihr a nimi ii I in ciinuoyi?-t, io ln> a
rei laitiod hy the oath oi a thrumtion ol' cithc
pain, m- ?ilmr coiniietciil willie--, -hall ..
et ed one thousand dollar--: timi each of il
-niil district OOlllt- shall have ami e\ere?se tl
same jin isdiclioii in all "ase- ai binti mulei tl
('oiisi'ittitiuii ami I.nt - "I lin' I nit.'il Stat,
a- i- vested in itio circuit ami ili-lri. t courls
lim lui toil Stai.-: and the said supremo at
llistiicl i,.tut- of -aid Tei'iilorv. and (he r
. I.live jiidgH ihereof. -hall and linty prill
W/ril* bf li.ihea- corpus in all eases in tvhii
th. -. tiru KinntnhJo hy the indies ol il
I :i lcd Sl.li . i'i ik- Ui-iri, I of Columbia : ai
ll.-hist siv dav- ol' < t en l?riil bf .Sittd court
m- so mitch lim! "ol' a? -hall he l,ec--.irv, ?hil
h ? lippi upi i Hi d I., the tl ?llI,Ol' causes ?il isil
m. I"i tin- -lid Constitution and lav.-; ai
win- of ci i m ami appeals in all such ca
sliall he huido In Iii ' -upi.'tee .."iiitof s.t
Tprrittiry, lin' -nine .1' in ntliei CitsVsi Tl
-.lid ch ik .-hall l'i?ccivo in all -ueh ea-cs tl
same loo? which the clerks of Hu? distii
'.'OU't' Ot Ihik'llll T'llil'Mt HO", l.eeite f
si ill itu 1' service-.
' Si'C. l'l. Villi h" it till tll -r el,.|.'le.|. Th
lhere shall h" appointed au tl lol ney for sa
fiji i it"i t. tt ho shall i "i.linne in said'otliee I
0 yours, unless sonner r?iimveit hy'tltv'i'i
. "'?.nt willi ibo COllfi'tji ot th" S' lial". and it
-hall ree. ito the -ann1 lc's nm) sa Li tie? as
dy i. .-, iced hv thc rtttomoy ?ciier?il nt t
I mt. .I St u. - h.r lim Tt-rrif?rv ol Dfiviit
hak..ta. ? 'flivro -li ill al?., h.. ;( mai shill I
he T.iiili'it iippoilitcd, win. -hall hohl I
ilitcc tor lour year--, ll nie.-s ?mom r I chlo voil
lite Presiden! willi the corn'Ont of the Sena
Hld \tin? -iniU eterni" ?ill ].|OI .'.-..I jssni
Tom the said court- IV ll eil e\i I ei-ini: their
isdiciloti lisi oili'ltil and di-trin courts of t
I tilted ?talos : Im-hail pei foi m lim duties,
inhject lo th" - one i.".' ul :i t ion - ami p-nalti
nut h.? entitled I ? lin- -mi" !'. - le tho mai -I
I th" disirict court ot ile- I nih il Static
lin- pr. -ein 'l'?t'riiory ot liakota, ?md -hall,
iddilliill, h pjl.id i?VO Ilillldl'Cil dollar- .imilla
i- coinpeitsation for i??iirii service-,
S. e. ll. And lr- it fill thet cli.i.'h-d. That
?oyoriiiir, stci'vliiry, chiflf ?u-iict? and iissooi
list ices, attorney and inti I .-ii al, -hall he nomi
. d. and. hy and it ilh tin- ?ult ie" ami colwell
lim Si-lint", i'ppoiiiled hy th. I'i c-iili'lil of
I nit?d State-. 'I'ln- jjovi'i nor and sen clary h
lji|iO?iilod a- alore-aid -hall, before tliey'ilCI
ueh. r. speciit ely, take an oath "i allirtnal
x fore ttio distiict judjfo, '.r sonic m.-iice ol
leaf" in the limits of .-.lid Territory duly amii
/.ct to administer oaths and ailii mations hy
aw s nott in force therein, rit? bofpi . ile' t'*l
lil-lic, or -ome a. so,nate jiisli.f the
'f ill" I ' 'Ut t of lin- l lliteii Slal"-, to -upp
he I'olislilUli.'ll ol th.- I'nite.l Stille-, :
aithfully lo tli rlt.iiire th.' dulles ol' their
pectin1 oilics, tvhicti ?in) oath-, tt hen so ta
ililli! l?? rcrtitied hy tili? pcr-'on hy whom
?nil"-hall hat e heen taken ; ami -ueh cet
.at-'- siiail he rl'coivcil and rccordcii hy
eeielarv ?llnoilg the eve.utiv.- plOCOCllil
md iii.'" ( hi< t' ?ustiri', amt a-.-oi inte insii.
iud nil other civil ollie.us in ?.lill Terrill
iofbri tln-y ari ?i.s such, .-hall hike a like ii
ir ailinn.ilion heforo Hie ?aid <^o. crnor or ?
.elai v. or sonio jud??v Ol' jlisli.-e ol' the pi.
ii' th" 'fel t ilory, tt hu may be duly conn
?oneil and ipialilied, which .-aid bilth or atti
ilion shall he c..i titi, d and ti ,iii-'inill"il by
nu -on takiiui thc s.iino to the -"ri el a ry tc
.(.corded hy him ns aforesaid, ?ind .'ifteri\?
h.- like oath br alli r mat ion shall he taken, >
1 lied, and recorded in ?tioli niiinuet-and fi
i- may h.- p 11'-e ri heil hy law. Tin* envor
hall I.reite ?in annual salalic ol ttto tl
?md dollar.- as jjnyoriior, and om- thous
lollnrs a- sUpcrintoildohl ol' Indian allait.- :
.hief jllstire ?ind lin? ?lS'i>O('??lt0 ?Uslicc- s
.ach re?oive an annual salary of livvntj
mildred dollin f, ami lin- sceretary .-hall ri'Ct
in annual sahlrv "t" i'ij?liieoil hiimtr.'i! doll
i'ln- -aid -'al.trie- shall he pavahle (|liat
.early at Hi- treasury ol' the 'United Sta
i'ho member- of th" legislative a .-. inhly
ie entitled to mc.-iv.- four duthil . each per
luring theil' attendance ?it the session thor
ml three dollars tor et .M y twenty miles' lr;
n ..'oinn to ami rvtiiriiiiii; fi oui the said sessi
s'tiinntilitj; the 'li-taiiee hy th" nea lest Irate
..ute. Ih.-i " shall he a npi opt iated annii
Im -nm ol "ii" thousand dollars, io he expi
d hv the "nv. i nor, to defray the COIltillj
?|" ii--.'- of I Ito lei i itoi V. There -hall ?il-.
|ipropriaicd annuallv a siiHicioiil -uni, h
vpelnh d l>y tllC -rei etal'V, ami Upon an
lill" lo ll" Iliade ht the Seri etan- of the 'f
ii ry of tlf I nih .I States, to delra t tho
leii-es cl lim le^i-lative a.--einhly, ihe prin
I the latts. ?mil other inci.lent.il e\pen
ml lim seCrotilrv of tim Territory .-hall ai
it v ae.'oiml t,? the St cr-tat y ol thc Treai
f ihe I'nited Slat-- for lin' manner iii w
lc aforc- aiil sum -hall have ben evpendei
S' . . I'i. A li l il hu tiler . lim ti it. Timi tin- |.
ive.; :l<-i-lul'I.V hi 111" Tiilllelt nf Wj.illj^
lilli ll- 111 s . .. U).i|| ;il -i|, ll lilli.- Ol I pill" ill
..ri'iiiut i? iii" (?iivciiior lliereof -hull iip|i.>lnl
?I', I . ,i||.i .it Milli iil-l -inn. ri i- 'OOH (tieri,'
- ti, t -Imll .i. i'III i \|icilient, (li.- vtt'l'iim' mut I
i'C ,? - i.il.1.? -lull mu reil lo |.ii?ile lilnlii.i|l|
i.ti nf ^"t'-i hliiyiil lol sid.I Ti 11 in.i v ni
1.1" ttl lllnv Illili ilielll "liull'l. t ?Illili |.'l..e.
i. r, -h..11 (hi'iv O'l-i' I - -iit-.i.-. I t" .?.. . I..oe.-. .I i
? i l (.Ovi-rlior ?ii'l le;M-lali\.-iunt.lt .
.-M. |:| In.i i .. II lin lint in i. li il. Tim i .1.1.
. it,,, ll iii o .i le p. i. ni lin,-, .i ile' I iiiir rsi
. - i te 11 il ci 11 ? iii. li t'n'll?i"'*? "' '''' ' Illicit "
ul., lli'i'li il 1.1 Hie Vnl.lS nUnlilii'I lo I l.'i'l I
.'-.til.' li jo-liit'ite .1- llil.lt. foi" -Ililli I"- .-III
i'i li? soiii liilii ainl prix lte;o:S'?'S .oe cveiiisi.
lint, il 'o III.- .1.-I.-".it ?- li. ni Iii.>. i it..lina 'I
iriiU'dl itio I ini.l Slates hitit'--al.I )|,m-c ti
ir-.'ill,tin. ? Tim ln-1 i h .'I "ii -trill I" Ile
I. I. I ni" un i |.l KI . mi l I .. .'.... In. I''I in -m lt
. .-iii. ?nil lleii -li. ill I).pei li I lillil tlil'rivi i ll
I -ni |..)initl riet Hulls lint lillie. pliii'O, iiinl lui
h,.lillie: , I. li. tis -h .11 I' |.i. -. nlml ley l i? .
ifi,,ll li.nilli Ile y i- O' -I llliiilliil "I 'Veles i
i ihti, .1 I'lti'tois Iii liri, ntl eft re |.r .tl.l.' l. sim
. lar. i I.? Un- '"v t inn -1<" led ""' '
Sro ll Anil i.? li further on.-totcvl, 'ihat itcll.ni
IllltllllClt'.l KiVll'VII ltt|l| Illili, nix III ...?. ll lou Ililli,, ll.
".' Ti i M i .i \ hlu 11 lo, nu >f (hi) tituii) urn li.>ri>i.t >.,
.H.--I im ititi |t?ir|H>to nt uim Hiiiiili'i] i<> |?jjt'iii'
li I- m (lu- Hiato ?II Mm?- lietrnftoi o> l!i> ? <-<l
nil .il td. -.nu ?
>n- I''. Au.I lu ii Outlier I'tiii'-lod Timi it'iul.
lilt lOiil milli ullin ? Kc pi..ti.I..I lu IVA tim ;..?,. i|i>i
i -.11 l-i i it. .i y liliiv il. Hui. ||i|. Jil.ll.'liil illili ht-, .1
Mil'l Toil ilntV, lill.l ??<Ov.ii lin- Jii.||'. s ?Im m?) I. ..(.
[.-?mi.' I foi lin-I'liM Ti'ii itmy I., iii.-s. v.-i.il .0... . ir.
.m l il-.. llppOlnl Hi.. (Imo* mi l plans l i I...'..Lim
i ni o iii ll.t.'iiil i numil.- ..i K?li<ltilH'.'ii iii .?ii ii
iii -MLI j.nli. i .1 ilMl I.-IN Ly |..I.muli, i, |v 11 ,. .ii, ,1
dj Ililli j lill lin- I.'.'.I-I..Uv,, K-Oolulily. ul i lu-11 |||, i m
uuy Mil.-I'.I..1 -. --nm. mai "Inani/-, ult. I, i>. m...li
ly -M. li ju li. : il ilirjll l.'ts ililli ?* - ?.:t. Ill?Jl|>):;. s ,.,,.|
rill i Hi.- Hm.'. .?-1 |.|.t?-os i?f linhlliio Ihr li.ilils H in
III- Vi -lilli .-. 'ill j >r. ? I..'!' alni I . >ll Vl'll ll'lll
Sro I- Ali.I I?. ?I rm IIIKI-..nu. till, lin.: ii,. . n
t?ilUti?.|? !ttl<l lill lUVVS l.| lilt) I lill. I Slillvs ul,,, I,
lin) I-, ill. iliapplu ul.lo. shall haw Hiv-nm.' I.in)
i Un I vv llii'ii H.. Si? I ? I Tel lit.irv ni il v ..nillir i. - . !.. .
,1 lu i. \? .11,11. Il,, t .| St.if -'.
So li Au l I..- ii liiilhi-r i-ilii.li-j. rint o..- . i
vii .ll take . il... i lt.mi .uni ?ifloi lin- nm.- wi,, i. il, ,.\
. .mn.I flplhinl <>tl). <.? M lu-1 fin prov ni? I .Il
Ililli' I" "li .lull appniiui .1 II ml .jil.lilli, il fi vi,
li.i.i nil i;fii..|jl lott lim lill Inns oi Hu I'II ni" -, ..i
Pul:..|.i In I. I. . in uii_\ |,nilii'ii ol f.il.l T.'iriioti I
Wyoming ni itu- hmo 'thi-ru i shall ttiko vtTfOl stoijj
he m..I com linio in lor I'D throiigli?ut Ihi'nal.l'i'.ril
t.nv mint l..|.'.'ik'.| h J th.. liaOsliitivo iilithot itv -.1 . il.l
Turrllnry I'lrt-pl such I li WU li < rrlulo to Hi* |.!. i.
oi nci it|.ut ioii ul Ult nos ni mining rlalm-.
A|i|ifoV(..l, .Inly ??t)S,
, I'l'jil.ic-N'O, 88. J
IX AO'!'ill ml.Illlou (. inn ml |in?fii>il Mm-, li tvvi.i.ty
-ivlli. ..i.;lil....|i lum,lt . il iiml lour, (.ntitlnl " An 0 i
m mLilli.oi to nu not vlllttlcil ' An not lor Mi. pith
i > 1111 ?. -1 ) I ot IM tutu .rim.-s itiphtisl thu I lilt.nl
J~-l.il?' -.'
ll.- ?I ourn ie,I l.y tho Sotmte mut Homont Kopi,
evill.itlVos ol" lin t ml. .1 Si.iii . ot Aniel int In Conyr.**.
.i- .'in l I. I, ll, il rm p.-rsou shall lid |i|OHi'Cllti'il, luvt,
ol pmiishe.l for lin- onpitni nllVncoH no! fm th in th.
;i. t !.. <i Iii' li thin i i is m ii I.Inion, UIIIOSH lti<- ln.lt'
iiinil l'.?r Un" santo lu fourni liv ii i?rivnJ Jury wiiliiu
I,..' yours nit' i SM. ii CH|.Uni ?il-'urn is ..numil tn,I.
.sir J lui lu. ii Int thor omi. tel, 'lli.it ( lil-, arl
shall I ii olloci it uni ni l .ilt.vr Ils piis-.ii;?, timi it,
provisions shull In- appin a M.|ii illy tu oliotieoH i uni
lllittril within till ? - . ? yo-,rs livtiirc aol ollen.-,? ' in
tmtt'.l after ils |>;is-i|t?|..
Aj>|irnV?j.l, 'nly J-"., 1'?$$,
I I'VIII IO-No. Ml. ]
AN Vi I' I" |ll ovillo toril fill ill?! IsMliV (>i |.'lil|.. ?
It'll ll .ititi, ales, lol tin' |.Ill |insO of 1 chemin, Lt rill
i'tllilli: th.' I Olllllltl.lv l ol Ol" vllt.lt.Ul.lill;, ."liv
I "tin.I Inlorost notes
lt.. il . iou Iv,I l.y tho S.Mi.itv timi l(OUtJr) of; lli<|.
siuiiatlvos ol th.- i'nitoil Slntosof Vinni, a lu i.'.ui^iv
.issoitihloil, 'I'liiit tor ttl? unto purposo of roiliHiiiiliu
amt iotlrini; Do- i'oniiiiinloi ot tho ciinilHilinil inlet, it
iiot.ilsOiiKliiiir, t?o- S.rrvliiry (if tho Tte.i-niv I
liorol.y itiithui i/.t-.l mu? ilirocloil in issuo nu Hilililiousi
am..uni of l. iii|.'.| at y loan r.-rtiliralon, tint oxcoi 'lim
hvpiily-iltu millions ol . I -II:irt- ; H.ii.l cnrtllti'ivt.'s i.
I. piil Illlof.'Sl at tho i.'ttc "I tim i? |?r milhun |n i
annum. ptiiivipal ami inloivsl pnvnhlo lu lawful
m ai' i on iloinitli.l, nlui I., hil Hililillir in ntl respe. - i
II.Hill, alv- lilith,.ri/;.'.I hy tilt} ni't i'lltlllt-it Vi
... I to ptovUlo vviiyn mut IUINUIS for thu piiyun ni . I
ni -m.I hu.Tost untos," iippiovi'.l Murch soi .iml,
? iyln.-.-u linn.li.-.I (Hoi sUly-M Von; nn.l tin. Mihi.'<.?
tit, Oos limy i-ntistlitito (uni hr hohl hy any nation.il
Lank h>|.|ui- or nw lillie lin. Killin ..sn pail. I lin
.IV". Ill llOI'OI'llullCl. nilli tho plov HlnriH nf Ih.
al .v. ru -litioii.'il url ol Mai li >?fro||<|, nigtlil?r>l| Illili
.ll. ri ulol Nlxl.V-S.'V?li.
i A|.pr. v, il ,li||l "J.,, I.M'.s.
' I'oniiic- -Nu. lill, j
AV All' t.. or.-ato .ll lill.mal I.uni .lol i i. I iii H..
Slnln of Minite?,.t.i.
lt.. it .-II o I?.I hy h- Si iiatv nmi llouitM.I ?. ? i. s. ..
I m..- ..| il... I nil.il Stall s nf Amorira in f'-.i .
i.nil.InI, I'liiO tho I'l'cihl.ilit of tilt. I'liitiil Sl.O". I
?.u l Im i- horohv, niithori/.ctl io rslnbliilt nu n.hl?liol
ul I nut illOiii in iho Sliito nf Miuiliviutn, oiiihin
.. |i.u t nf tho pi'os. iil liol thwostot u liilnlitisi ri
v d oh li. - Ip.l'tli .Vf tovvnsliiti iiiimhi r uno Ililli,H. .I
ml Ivrriil v-loin H.II th, ami vvvit nf rnnuiiiiimih. i
Ihii ly-llvo, vv.-sl of lh>. ll lt lt prill, 'lpn I niorhliiin. unit
In liv, IIOIII niuo t<> lltno, lit.) hoiilnlilrli's Hi . -
M liv .. Sot! n t -hull In) iiamoil itl'lir lin- plnro ul M lt tc li
tl:.'.111'.' -hill til-I h.- o, l.lhlishr.l ; ?mil tho fl I'si.loid
-hill ha Vi' p. iv. or lo liv. from titilo lu timi.., lill'loi-jl
lion ot' tho oitiro fur ?Iii li illstlli t.
St? I!. Ami ho it furthor mlnohol, Timi th. 0..-.
iloitl Is hori'l.y aullmri/i'il o. iijipnilil, hy itil.l vvllh
fho iulviro mi l milson! of !hi> Svu-ili., ;| i^i-lu uni
i.- !\'i for sahl Iniul illflrlcl, wini sluill ho lo,|iiir. ,l
I., instill' al tho silo ni lin- liilul viii. i. lui ssul tli?llh I
Who shall I... silly.- -t lo tho .sum.' laws mut l- l .
hllililM, Uliil uh.OIII|ii>l|sitl?l>H ir-porlivolv rl.iilt
ho lln> -.nu.' ?is (hat H.,n nih.uni hy law I.' ..tl,,
lan.I "th' ol ? ill -nhl Stat...
Api'ioi, ,1. .Inly 'j;.. lVi'-s.
<>|i< iiliio ,,t iii< Tom), m Wltli tt.ti.tf
I'lto i,uni) bl Wm. ittlfiis, in Winch'' t<f
?'iiilicili'fih Kiigitiiiii, WHS 6|)ciictl ti foi iiii tin
to/.i Thc i.oiidotl '/Wi'i/ivi/iA ?.\ys :
' I't..tn th. ir iii*, lltisty [?'rttvo W?liu.
t'Oliitiitis tvofo, ni soio.o liliio titiku-ovn io
incivil .i :i Knrcopliti<j;iis ntntr, tho till tit
This ^ir?iiplitiyiiS oocilJI?C8 till iuooiivonii '..i
sit ! Lit it III ; tihti tllp iloiltt itllrl oli.lJitOi vv i
dosiiiui.s, il* Ih?y f..mol that llio siircoph
ons routai heil tm iiiiititiii rtilictt, tn ron v.
it i>> ?ttitiihor siti'. l lio ilotiht wiii'tli. i o
lioi'l tho .in-! oj' huitts tl.iio.l iront it
'l?stiirb.tiioo ..i tiio ('.ti I iod rn I toinhs hy ihi
I'arlhtinoiitiifv s .iiii"r<. who ith'od tho
hoti.'S of '.in' deni to hi.'.ik tho [mini. '
wi minos-. .\i tho Uosldration tho roittniio
tims violated iver? ot.illcclcJ into six oho .
rtinged oh ? il.hiT sido i ! lim tiljiir ; and .?no
o?' iluso not nally boro an iiisoriplion ' .
du- ono. i iiittt Willintit'd reinttiitii ivoo
tin !?. ooiihiinod, If tho s:iroo])liitgtid lot.'
h. in saokod io l?-il?, and lim frail cop.
loot-- illino lid willi i In; ?tsh?s of an in lori M
yoi illustrious crowd itt thc siv. niorina \
ohbsts. I herc scoihed no rcasoii why ii,'
nh.-lin lo iillOlild 10)1 ho ICillOVOtl l't'otll iii''
choir ; ind this was what iho oathodi.i
authorities dosigiiod. hut rho Bilroophii.nii ?
WHS toil oiiiiply ; ii llisolostkl to lin- ito
nf tho o> ploiino. sitrgoons a nearly jiorfoo
ititi Io skiilotou, prosoiiting ovid?ii?? ol
provioiis romovul, tho roitniftiits ol' so. .
iiisiguitt nf ?inth.iiil v, and, as one fioeoniii
Kittles, . von lim remains of tho fatal iirrow .
Tho t-koleton is 'fully liolie^ed' to ho Ilia!
of William Unfits ; niitl Iho rolics, lifter lio
cu rn to inoiiinriinilti had hecu ntfitlo, iv?-io
roveroiitly rostorotl t'^ llio sarcophagi. -.
ivlionci: they aro liol likely to ho n>
niavod.''
Pit- s iii in i tu t i'lo H "ii ii i ri ?ri?'.
ji is all wiling Hore is Hinckley
Iii : lilimini'lod, arni ktmokod into Shili j
o i dor* .and i iifiiOd mil of court ; hero an
Kit limns tiiid 'l'onuiiy Maddon, tm.) till
do. rosl nf th. I)oiii6ci'ittio matn'ftteH, gol
lin;/ a chalii'O nf heart, and thc Doinoora:
party goilig tn cverla-.tmg smash ,al a poi .
h . My awful paco; lind pray, what in Mi
Johnson doing in tho midst nf (ho tumuli
Nero fiddled while Koine was huriiing, it..'
Mr. .Johnson, if ho does dot fiddle, seoiii
lieiullossly to litivO giveii liimself up P
i.'sy delights in tho society of his ho.
companions. Wo hist heard nf him, lo
gt'llier witli tho jovial Secretary of of.
Xaw dallying wiih'a young lady tvhosi
profession it is lo poi form on tho Ifupo/.e.
I'lni inciiloiil tn wiiiclt wo retV-r (>>ok jilin
in lim open air during a heftyS' rain. Mi
liiliusnii and Mr. Wi Hos sat under :< p
villi."i. Tho young lady, wo regret i >
-av. won! Ihiullglt hur porf?rniaiicoa mr
in tho wot. Afterward sliO oaino into t In
ptivillioii, and llio distinguished gotitlomeii
I'lotonlod hor with llowel'S, ttllll Ml'. .Ioho
..ii kissotl hot -pour thin^---aiid ?MI.;.
'< nd hlcss you.'' J'ho iioii?rnbio Secret ai v
.I' tim Niivy also kissed lier. As Mi
Ihidtlols -aid m Mr. Pickwick ai (joh Sa
. i parly - "(lp along, you old sinios,
loti'io til?:*Worst nf tin' l "l."-A'. >'. T, .
'ion .
Despatches from tin- North report heavy
i'OS?ft ?md snow at ?onie poiriM in < tttiad
oid Vow York.

xml | txt