OCR Interpretation


The Charleston advocate. [volume] (Charleston, S.C.) 1867-1868, October 10, 1868, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025784/1868-10-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL. 2. NO. II.
\s YO would t li.il men sh<ul<| <lo milo you do yt; uvcii so to them.*'
CHAH i J 10 H TON. S. C., SATU H DA V, O OTOH KU 1 0, i,S<iS.
wuor,K NO:m
?She ?hnvVc.^lOU A Avoca tc
\ li ii) loll M - VS I i 1,1 ii |{ AU'S M SS *>I'A 1')
I . I ! ; I I -1 ! 1. 11 ?I.I.Mi ns
A. WKKStKK,
?1 I I I i r..'i"? Mi I II*?? -IIIII
. v ? All iii- i'll . ! IV
M h. Hu I Hanlin;.' iii
V.C. til r..
tr' Col I' Ha- . I .-u'
||7,S/i
lil ,IM|U
I M ail iii. amii -i nu
I I "111 l"l"il il>.ii ll
... Ulli' HM
ii,, i. :
A \. I;, i liOh-i- . 11 \ - i-i.iil. I
ll xii' lui! i iyiiil.v "I ''
Ami lli.l, a u.' ai l ',.>
IVnn: lt ami ai.tl.
lui-l .,
My I'M
That I lui
Am! l|.|
iii.,: I tm
A - mili
Ami Lu .,
A.,1
lill I HI III |>|- I
?.il ,
-i '-i
. ii. i'
vs ut llti'j io vt r i MI It mn. iltcy "/.? i';ipi!,ll,s
!-? 'i.n l'ut i-tii. Hu \ utr willum! \ ililli'. llif\
: I.- il?, iii;. !;i|. i.|l\. tiny ?M'! lliiS'?' I" !>i' If- ,
\i i?iovetl ir* ?tu tin' i "limn li lill lui'. A - . ' i
\ til lilli?- t i*i *!? i ii 1 \v?? liiii Svipj kn-nli. ui-.rh'al?i .
iilfve t" u -"ii-" i>i li?i;ii?r; -.inn' tu.nt li "I ,
t ?j iii |i< I'iti i- lifi'.i-alli'ii- ti ".ii I ils) II'UII. :t?ul ,
iron-oil liiui in tin- paper-. n|' hai'm, iK'i'il ;
' ?tilinto lu lin- ' l"-l i iei-o." Ur luul vs til,. ti
;t I'iil'tl "I 111'li),'tm lil I li ti in I. unil 'V a - t -1 ?i ri i :i ,
?I ?i'itll'im'lll -1 ??..? lt I i l ? I" Iii" m.il", u iii "I" j
I ii-i 10111 liol tito euill'l?Vi?' I" ni1' i II'UII. SS.' ;
I li ml I . , i H. - ||||. lo Ililli I l'Util a ? 1*1? ' ?. ' \
Si 1,'i. lumunl ?v?? Vlrlli'j? I ll I* Ti oili'-j ll t |t"tt ,
SS uilo. I ,.l,..o l A . - .. lin- -'Hu I ?nu ml. til ,
in linn :.. 'Miiiiliil I" ti- i\.?> i"iii|i-\. ?
Hil.' U" fulfill :i lat..' 'Jiilli: "I lin"!- ;,t x
. wink, ini'lm'oi.- Hjaiiy e>?l0ifil nu u. I n-ki ?1
j i li|. -oj iori ht emir nt il lu- ".'i\ f ?lily to-1 "m -iii!.
, ."..i|i,,i:- !.. lol.neil non. lit- ii tl M lio ?li..
! vihell llio.S Iiiul iii?' rt'i|ii|;slii' -kill, i'"" r..'- ' ~
'.li ! Iii*:*, ti wa i'll ' .?lu- > .1 lu ni" viii? I..ol !
hoi a ! liol f mam \ o i? - ii ntl ?A Itu wa- -I., i ?lid
: in i'vei'V *. :II i * t \ .I wi.;!,. Ho lull! tiwi liiim 1
I -..Ititi! h?' M" ? ts. .I ?ir-:-.-'a - . wa..-. 1
; lien- -i oiiioij lu mr :.i lu- a j ?riv. li. a1 .?fin- 1
?'iii>irjiiloll ui Ihn pt inoij i" | !,avo . a!.- I 1
' ?< ii. \ I' .' Ilia! il'! i r< .. w ;''. ,,1 lal' in -o' i "i j
i uni ili't'H I'i'.l >iit'h?(Vi \ -i.?llu I i. liatil!'
! matt"! I. Milo hm- ami lu-! !.. Hu- .
Mail.
>-r i. .., I h.i- mai I?- hi - -Kin Liar!,.
I \< )>li illili >yiiii.I; itu.I lin ill" -nun will ? , ninia':.I tr-pni a- is i'll; ti- I
Stl.i .?'*'*' Iiitiu.iii i .- ni i Hu-wauo- ?l-l-- !.. hi- skill ami olio. I is o w ?..!,. ' !
Il.tt Ita- ll- ..?lt a al. j |'t rill.liri- iou-i u't\.' 11 av In III tit'tii'tli iii ?'tl,- ?I
SS oui.] t'Ouir amt !.. . ?II ? i-il'loii . ' '
lii.n -., M II . a mi lr,timi . uiliiait- in lin* i-altii ?-"'i!!-_-lil "I" ...tntiiun-nt-. . 'I'ln- -
Sn.I.-?.-I? '-i-.-11,,..ii..,,. ililli.i i;ii't't?l'li-s t'ishihiti'O'lilil.s lit*' nu lu ? i ty 1 i
SS.-..- I.ml. I U". i,.||".ia- ... ,'|. ni ?Mlluii-l {.o.iph.. Uiellltlilil' Hit' I'liiltlii'ii. ,<.
I'.. |ti. ia !'-,- w.iii . r.au, W(i m,-' un (ito -tv. ri- ul' h'ii'lmmii'l a ll iio V
I w i-ti HM I it ii'ioh. w, i-, ainu ti H,. 1 ? "i"1' man. w li" i- a ! ipr "I a i'la ami u In? a
Vial uu'i'iM'.. iliiai -l iiii r i i-'xlilhits ti pIlitM' ? tl" .-".'irt y i hen . ||o ss i-tit t
I Mi-fi ilio'.u.i ii..: -.. ii M lu I hrh 111. H ul ir-! ;i ti i-i-1 hr IVili'i \\ ii lt I'tipilal. '
I iii.-l. tito l.a-l wi ro li'-'wi r. oiilt-it ii inlna eontpai atl vit?v hieraiivo hiish ii
I Wl-lt Hitit luu -oii- m ', i toii.'"t i , , titi. t
i'.i t.. ? -I th, ii i'.i i,i i?.. ! ti?'--, hail :i vu lt.! I" I all |ii?|lll??|l est-io-motit -. |
I Si i-ll |!iat I'la ii? ?I?L; ?Siii. i ito! J -imply ?'.-lili;' hi* Soil' Willinllt ehltlill?ilt I ??
.-i. i|ltVi-ri-ii( h '??.? i .. I I lo -ai ! ttn'ii no'! h ttl |?h il-a ni li in I nt .hu--- a
j i riali-iii-. lilli hji'l I'-liari-.-il han ami hi- !
sV ".'.?. > i > >',' j i hi '.?Vi i' i-'i ?''lu? ' I la nilli nuiiph li 'i hi I lu- -uria I -ii ok . ' !
I wl-li that iuiii.. oai i1 won' ?ii1.- ' N"' liml ?'; illili' lilli o pe?'*i?ti* hail .'nih il at 4
linn Iii.;, la rv in I i hu?.li i- ! lil-i pt ii at i lt-" t-r in ; in- thire M'a' s. V.? h.- i.
I it Ott t.itat nu't i|i. ii \oii, li.ml.i liiiifl, I Iiiul a family nt n-!.ttoim-nt .- ! .. .
iii at Wi'll'i'H ".-i l-l?., li ? . i a - j ('a muy M ll" -o -..rail M . Ullil ll" foll li ol I ill .'lill ?!
' V i i '.?> ".'nt" '' V i ' N'ui'ihi'ni lUilhiiltitlhy1. Titi- ???a?t luiifj- I" a
itii'liiiiuiiii < - ; ? * ? 11 : i 1. Iitiiiiiy. iiil<!ilh:i'iiii> t yoi ii
I \\ lj.ii in iliii- liiii'Slty thjil tnirilt, ho i- uinlrf th" -iirh'.l I m ii ;; " i au |?? ;-'?a.::- -
S mt ?Mi -. ii.-.'-l l-l.-al. ?I
S?;!*. 1-Oliio OlVii i.||>-Ikriui-.'i.nill lill-t'.ti'ill ,. . ni
,i , ., , . I hil i?iil'lu'S'.ss'iis mn', iliiwn 'ho il ?iit????., ?i r
I " 1'.' Ila- ^loi'loil- I.-al ; III
T?il I'.iV i-Itiiil t-vi-ri ? ii-iiitii.i S?i>'. iis?-i' ri'it-lfii'l lii-n.i!.'. 111?! hit's liv ha- il
SS ttl. Il:- . i | i. -t-i' l I I( i |r< ?hiityil ult l!- h|u;|.l 1 "-"in til" tit -! luijtl "t . ?
Atiil iii!?iv it, ".. I- !:. |.|.ia. \ !, :. iin -LlS . - . \ i f lil'utfjlll tu |lilis . ? I
AH'1 Wl ' ' ! ' - ; :.. I..-. .?.-..,.f .'.ifs,-, l.-i tilt,, l>y i!,.- Ha . ilif- v
"~" r**T:*"" i xjtliiiiilii "I lii|y 'in sin? ha- ma1' .'uji! t'c- ?
APPA HIS Iii Til.li SOD TU. .a,- .1 :' tr, lo v hank- dui i-.::'!-.'I. .." m. I
_ ' SS r ni.i\ i nlH'cilr illili III" -h.u!r- ??I ??ii>s?. I
lit;'I'bI! f ' ii ??S Kft.it, ' '. ' .'/i Ml . I /.' ; I. ; -'ai i - a. u li??-t ly ' Ii'SV ii|" nt a i!Il'h''!?.ls \ "- a
1UJ. n;l;1"MIS-; iii ,;,:Ai . ?- ' .Hayhi'volui.k.'.lun ih.'. artia u. ai hi, . -
_ lo ilt.l. Vo|.ki??svii. |\Vi!li:inishiiil.i,li. Malsnn,!
IWt: (nice Um ?iilliisviiil? 0?'tv?ei ?m? ^ 4'( ^ ^ lil.??^\ty<
1 . . , , ... . i livi'l' ill'-l I'oi'll llllly -atl-ltr.l. /
mt Aililivss of I lont'i'.'il I losviiril, ?4| y I ill!
... .. ', . , M IM n "1 - I S l IK. -1M \ , M
;in ai'i'i.iinl .?! hi-. Imir lltit>UL;h Hi"
.. , ,it i . Thno wa- a v;i?'l|t HUI tn tho M*li(i<i|?! Hi:
s, mi li, iis IVPO! ni h\- ?in' \\,?sin turton.,. .i . i i i . i
. I \ ;i'JJ ;:,-:> il! I ?il- -o;l?">tl. -u I lia! I iHHl lll ?I?'- ?
i lt flinn' < :\ |it-hii fut lily ilifttriliiitluil lip.?lt M'llOi?! -ii|.fi-' |
? * * ' Sliiiiy ul lin- Wut -' '."."alnir-. likr ' i|.|,?ai -.. lin- f.-w tf.ifhor- that Iollliliiiotl. ; !
th..-., ul lin- t .on! ..-ia i -..:-, am', th"-: wiifiit- , \ i-i: - t>? lit.- -i h-.ul luiil-iimj-. ami i-iiiiVri'-ii- i
Tl'Nilll- Im-k l'y ! >!'rr ar ll-f! ri 'inillii' - fl "lil '! a Ol- M "till tit.l-l' lil"-! ihrply hit ol o?! ell ill jj
I'nitoil Stair- tr.iup-. i r ? iipitirt-il alni appin- , (jiu wurk ul i iltl?':i?iii|li At l(i'|?llll?.?Ui? I a-l- ; ii
piiitlr.l lin- mn:, ni- ni' :: it rn, mi--a ly Hain. . ,h "--"l lin' o--'i"i.- 1 pr ipi,- in jiiiMio a--oin- n
\Si? iii?! mn \ ?-ii. Th,- u i-h 1th-, ?lt tritt-j j his \ \,\y npuii tiip'u" I ha: I ilfi'itii'il !?? --t t alrnliiloil j
I'UHiii-i . :u i-i ti lu my lu a 11.:. ml I will jjivii j tu ?tiiitnat.' thoiil ?a iii?? SV| 'Iv til' luliioaliuii. >.
Iltiflilili olii il : it i- i ii:,! un ny ol .on' ho-! pill?- ?mil in i at . .nra::.- till thu :ippl?;il?o? iii* cis'lli- ,
li?' moil ul tho lu' al S' at ?- ii nulli ji'O I lt ian ll-lt j /?ai ii iii. 1 .lu .lt nniii- up. ai tin? mn- in ul . j
ll.Soul h. m Si ai' - iiiul -p. uk i?> i in pm- ?M.piii'iitii ju uni -. imal,ri ihifi ?ri ?hi??, ?inti piii'i'. i
plr. I'lilitity ?iiil ?lisj?iissin,j?ih'ly, uptVn I hi? pi..?i|iuv? that ..In-r liiniio* of vlrt iii* arr tin- i
i - -11 ? . - ?'l' lin; ''ay. ll I loy multi ._'.? ia jiijllv, ha-i- nf a j '?ir . Iilil'oh, a jiiifi? ?<M????|y, ami a i
ntfii any ami ?ill rla--i . iii' tin- Sni?ln t ii -rmiitif t iviti/iiiioil. A! N?>! l'<-Ik. Viijihiisi. I1
pniplo itt Inihlif ih''i'liii?i?-i iiltil I'lo.'tvly iinil | u a- lakm ?it t hat ,?? hy an ;u ii\o ?uni/??til- ! .
Pilli ili-i-ils? ijui-siiiiio v. !iir!i ari pt he MMIIHI ult- I "I"! ni mai: M ho -r.-ti|r,l !.. hr a loailor. i I
in iii?! piii?liil-_' i ".:-i-. 1 lliitilv maui ar. tlit? nm.ht- :.,| lim :?? tim?.. iiloOlitl','.- ia ilii'i'O |
Inoii who in'o_'IH '.r nun . .I "l rt i aa . ami . 1 i t .t-i . -i tl rliiii't'lli'* Ila -anm ni-jhl. I tih-1 \
ho itu ho ?'?1 Io i a-I lluir s "lo-ami i hi ii itillii-, ih o--. .1 i lo'i" "l-lr !?l'????ly lu lin' ?ii Ith? sly?? \
. un- for lihi-i'ly, '.'"I' HilliMI, fut- |?i'i|?'i'. In it- al l,i?'llimiili|; r'svi'S'SVlliif Ilit'ft- SS.)* ill" |
litany p. ll t- nf lilli Suiiiii, ov?li VS iloi'o lh?'V'o|iil.-ann-t iilttntluii. I itOttii-tl at all t
uro svt lh''illp'.| l.'opuhiii'i'.H papoi-. I lu- mw -.- ih,-., -fini ?'...lit.ii ?lu' p...ph-, im-a. ,
hnys titi uti! hilS iMln ill ?H'SN ill ill?! -t il iln lii. j wtiliit ii. ami chiMl i'lt. win o t o|iii',iiiah|y \
'lin'nihoi i !a-- ul'piipft ? ?ill? ;thtlO?| ilniVf-'|i'lsUl- iilill I hutt pi'Opikly Of m'ulm-t VViilik'i !
' lilly ii iul. lil thrill, ?na! in munmin mu- ha\r pi- a ni 'Vn. lim im.-! | ;-tltliltll- Ol'! ?-.
vi't'-atinii. oui" piihlii' inrti an- t" ii-t!inl)y ; , |ijir,'hiiion. Tho hiiii'itu Ihiiloi?. lin- iiitivh)'s U
?lonulllif?'?! J lltfir priiatr liv. - alf a--ai'. t|i ' ami nullity .'.. n t .. pr,- . ai. .1 v'u-w nf th"
lill lito ma- - "I I In- pcioplo ll.tvo fuliif iii ho- i.n i- ria -. - "i -<? ir! i : yoi ih? il. -iit??il??ii I I
ltovo thal our pHlr-| ami tun -i -?air tm n i .\nrfn!!? -fii.:-"! I-;, i. > m an- lau/r. . v
ami our hrav.-. ami I'tuhii-st palii-.',- au- in,- ? (>|^n! >sV'.VM??.
jill?f, n.'ltlll il i ;i ?;. mali' mn- illina-....-in-. h. ?
i- IlitillUiist . s orv Ititiuili. " lill ll,- v want ol'! ?l?-?." ??tir .|...lfii?'.V wi. - ?llf??l.o|l iii??
Ut- ,,..::?u i- j.,.: m ti? tlma-rlvr- int.. nui l!..-, t. .'.I.'.f--f th- I ?i-ma! Sw amp. ami I (
pi.urr. ami th. ii !l.. \ m.! what hoi-oiilOS ?'?s filil? "<? 1" i nt .."Ii,.-,-, | p, a In,m,, (
..I l.i.u." "Th-v arr min, !.. .|,-.a,|r ,,- u h.. w a - al!.'In ;;ii,-m.- an-.,,,,.Jilt)
h. mall, ll." iii ,to lihin -I,,,-,- i,i;,liff.-!l,;u,i^ s,,lVr"< l,,S,( ''?l'llli'.l'I.V ll Vi* j I
S\ hon iv?' mort Uti -?. |.oi?i?lo fan p. fin ... ami ; ?*lllilli il . ahm--! Iuii??.?llitll'ilhh? ami .M. t.-iv
-iv.- a roa-"ti I".' Iii? laiih thal ?-inn-. Ih- " thal tim lu.-i,.fmakin,
halt!-- i- .ni than hall vvotii I 11 -. ru pi l'a u I - M"^'* 1 Ik;'' 1m",; -''1 1
lfinh-i .- am; m H |. .? . :.- I?I????I willi fal-, hrh,- ,,rl"':"1 ",ai "'1V '?" " ''".''''.' 'I ""' s
??|tli!K l?l(\ lal- -MI-?arni- m.. .,,ilv k.-.-p ; lu.---il'V? - t" tiia^r Irtiu-uiih I. a,|. . - ..ul-al. . 1
IhrirmtOlitnt lOUoSSfi'S iii il lill. |j ri,,,,,;. i:>'"' 'I''?"'!'?? <>.( tM? l.l.lhr th. > 11 I U- p,"- <
tot.-iCl) liv Illus, inp r, in!, ami hv, ,| foi I
IM II'IM - ?n mr. .?<>'. i.s. i. .', . , i .1 i i i
lt .il W ll ll" ll I a ppr.11 ll !?. hr 1 ..ntl ihr hui. ll t - I
i ?it tho -tfiiiiiri' tn V. i^iin ? ita k Ina- ?II- ,,| ii,,, fi m- -i Nr,nu . i -1111 ii 11 s 11 i mr lio- I
lioiluifil I" a mail o lin Iliii! !.. ,:n upwaul- Ol pm ,".-,. passtil harkwaul ami forwaiil lr-.ni '
tliil'ty i oin - iii Ihr Sliilili. Iii h.ul I , , n un- lim oil).-lil?, ililiahiiailts iii Un .? .-iii,nl;ir -. i- |
happily " .li-iain . <!" hy a N'oiilit'iii hirth, thnncnt,-. Ihr?-tin-viiihtnul rims lliiniojli ?i <
hui liii.l ll'ii'li t" maki aiiH'iuh In' ,i 11 u 11 a ?i i'/l i ijilhor p.-ur i "inn 11 . 11 I I na- ,knl t" < i- .
ibiyotl?li I" t lili * - ?li villi' iii-li!itli"ii" ni -la- lhal iir.uly i'ny Int nu ;' ?tail a liti? ,:..p.,|?i
\.-ry. ami P> el. .i- "i|p"ii ?m.- it. ( M .. .1,1 -(- . rom. am I I hal t In t < u ,->,- m,*,n. . . .p.... I
it?' hois 11 .til li" hupe, 'lu.Mi.? will ip,! tickle aloli^ lili '."el' I1
un N?.UIOI von;. a<iaiiist him. Southern ''chllenicn i'very
sta.xiii-.- hvoi ni' lil al NYohlou, V'Mit ai- ivliorij Insist that Uley ar?' ?ll f.lVor ol' Dm
.iviajil liiol i i-uiivev-atibn willi .Hinted i'?hli'iitloh of all th?' ?hiliben. white ami i:bl
o.i II. wlio .?lld lo* loo VIM I llh* Ih'hiiii iswere '.....'Oj yoi alumM ?vi'i'j Siititiiorn bbl'll man
I . ?"*?? i \ j II-? th/* iii'mm's ?lilli voling o lr iiolo vvhp hhs pruirlliHiH^ iindermkoii iii?*. work of
?I, I ,i -1.. i ! liini |".\N um. 'i v. av, !:-. ii- lOilclllil'fi ?iii< tlitts la r IU?I w it h |?< i-cut h m.
||i i.,! | mi. twelve d?dlar-. 1 a ?Un I 'ia! i Ttl, ami all um halilahlem?- - lr? ?in imi'tli
ii|ii il In-wil. illih'tu so?' ma ?>t .! uni Im hors ami people who mi; Itt !" ha\l' -n-t:bim<l
ii, I ?,, .:|V,,l Iiiiii, i '?-a ?i... i I,un ami -1 reii.v I henel his lian-l anil I milo him
jj.i :i". ?.|..un- - iiiiiiii'll.li Mr? j ?li*. '""I K).?-i.l. \ .1 IhOro arr many ol' ?Iiis
I-' -a??l Iii?-, w.-i' (iiiuiihi'ii lo Iii- pi aa i, ,1 -tamp hoi?) ?muivh ami trim finnish lo nil
li aU I jii'i r .'min-. in? I '.lin iii. ii ld |n d' i lake thi- duty and per-cvcre; illili when
??t?. ?lili. \ wojild Vo|i. whh li|i w ir i.- I -in \ >.> lifo lilli Icc il?lll I fcl'l a--uu?l llial
,],.. 11,, hair'! ii 1 - n,mil" i ii| i i morl: tlii' o|?l'o-iti?'n i- vbint,' w ay. Sm ?ral nit i.>
. ?ioililli w.?.il*d hr1 linhiced th.:-. ju-,.m- illili at iirsl could hiinily OtithirO i.-oihjT'il
jo \utk' i\v:i\ nli-oliiji'l v i lui; r m ,,i schoolshave now a-oniuM their ?huiv?'.
..lin; willi.-u: m. anio: i'. M11 SOUTH ? MOU INI I.KOISI.ATt Ul-..
\ .li- " " M.ii ' At Ualeivh I -?M in a low limn-in tim Imv
v, ... iiioiuluj I visited a I it i li j ' . '..'Ii?! '-latin?-. I loro I saw; for tho Hist I ?hui vvlilio
,?.l :,i-?.! lo :., ,.!.I utan.; wh?>'? i ilu- men nm! i "Im ?-'I ?in ii sitting in d?lib?raii\a
at,djillill i'-lf .?j>1.110 iii oori with l i l illi- beiliiS. speiikiiui and votiiiv mimi ilio ?in?
? it iii'Iiis ii'i-t ii I --. ?i liai i j 11 iiii' ititUj li??n* al issue. Hi.ivo vl-itod miihy l.i'^islti'
',,. j uiliini-iii . I!' - ?.I w.i- ina!,! ii u ' i ni <.-. hui have hoi'ii in nuno Ihn .? riuoil
... vilt Inn-. :ii- Iii :.'! ..! 11 . i - ' 11 M .| -. !i t <? r a I il?-t " ion? lint t Im w ni U ol la w-ma K
lill,,I ', ...... :. -o. nu i| hiini.{?? Iiiubi | hi'4 than I hi- ol' North I 'aroliua. In Iii?
I 'a .. r i- aa i \. . Iii i; nhill, whu hun- Renate I lonni two ot tho eulorel I Senator
? lt ni'iih ile i i ainiii'"i'l mn-ol hm l.btiiiad -peak. Um- wa- Volii'llU'liI in stylo uni
? iii.oi-, j ""iiii-w hat illiterate M-I lhere wa- a vi.on- iii
i i.-; i. ] i.ho||, 1 lhi>it?iht ami a t"i -<'ii?--- ?.! oxpi"S-i-m llial
I i ,|". j.,,..' om- ..I' lh" lal "i-i :-iv?-?-vi.|"iu-" ol'a will-m.l.riil inli-llert am
ihiiilet ; li llian \\li.l -m .-'--ml wltlrfri o ' bioMcrablc pow er. <?..?. ol Iii* - NI...?.,-',....?
ruo ,";.v ,"e. a,.,, a--.I ml!.. Illili 1 ' ''"?' lither : ii wa- I his : I would rathol
Hill wo'!,' -I i hool I ?i I ! \. A cotton lliihl "I
ill?.'(li'il's fret M'iti 11 tn 11 anv man'- -lav."
milt'. fOlli II'''es, I wa- ? ii 11 ir in "i I. MI- I m I a ' bl lief spoiikor wa- vary hlllfk. ami I
iioi.-ti m hi- ?ill.-! !.. ml. wliil, i- .i.-a'h I11'"""" ^lioit ho rust! that hoWOllhl hnal
ar? I tm ami a- (.roiiii-iiKj a,s siit li a llolil i11 'l,'.,',..,. '"" '"' ; j?
reit ? t.i.kl lie. I o.,MiVorsi-.| w 111. this piuutoi r,,,v :"."inpio.l 10 oxpro>s him-.-If in :
; .r, al l<.-ni.M.h. alni wa- uratilloil ;. i'm.I ' ''<'\1'-:'i??'''al -tyl.-. pl-'iuliii'-: lu-?-?.n-?-w ?tl
11iif :. <"-1-l,. -n ...au. na--. .I mitUlto lil.'. -."'" ' .'rn.-tm-". ami he w;o '.i-l.-.m.l t?. lo
....li) s.Mli.nhitvlilv iltlapt iiilhsoll'toiiiohow ''"' ,',"':v'' ^('intto. ami ...-..ni.-il lu pr.-lu.-.- ?
'I . I? I ? 11 ?'lili:;-. : i ? i ' I 11 ' ' ? * I lilli I ? i ; . | . ||. ""' III "I '. le pl"--?oil. I t h. Hl.-lll ii 11..W.r.
?li. ioirniu? Oli a - i .if tllsahiiiiiiiii Hit .".;.'-.m '".')' -I" ''ni.m-ol' ? ..Im' 'I n-pre-enlative- ii
,._.j,; ,,, i,,,,,, . ile t??l.| ,|,e he t|.-it ? .1 toiiave Nh?l h I ariil|htly iv? hoot! liol fear hui Ilia
.?Ai.j,,,0l tor ijie iu?'.itl?.'i ?H lh" ? hil- t !"'^ w i!! .!"ii-m| I le-fri'i-ilnin-\lh"h ha-l.i'.'i
ii ii: ina lie ji??'iV? roil nhl .?..>.hIr. |j,em io puivlia-i'tl Ihr tiii'in hi hlooil ami tren-ine,
Im lowii .hi ?il'eoiMil lil' thiMhiliii-iii-es?.? lh. '"'^" -' wealle re.l lim -lorin, limy will ai?
. . Ijioiallv. "O.hi . . ? ''" htnv to io'op the -hip ol' Slat?- Hom tin
. .' , ... ? . . ',' .... ,i. "'I - -uni -Imal . Hi.. ..??.? .'..ii'Oinll> l-l Oil
m-I In- Hill In- ant" t" hr -.N Pp .. . ny |. . ? 1 '
.- ilion, II-?- < -tao- ami -iii j illili ii i|o loin- I'"'":""'.
u-trma-. till:;tii, ami -.-n-ih',' ('til.?.roil men. ' " ^ N ?. I. IN sol III I \ tjiOt.l N A .
-W'li'.in ; hi-, w m iou- in jjaiiu-. w hh?.?il |ij t "lunilila I foiunl markeil i'hililV'OS
iiiivtiiiiiiljly, W ii ll?'Ul i'm I. . 'in u "I pyvoijial ( ieiie?-?l >. ..'t. a- \ on ai" prohahly aw aro. i.
i.'spj jil ? iji'ii i l \ . hat.!1:' ii pi ni ! 111* a 1111 . 11 ny?'h i ?. -> eruiU' ..!' S.uith I 'aroliua. Tin' I.?-_:t>la
hi- vi'.'i"'- mo . ih" |-. ,. i .?-- ..I |he eol- ?nni-a ninai Kahle tine. There w ere limn
?r. ?1 l.j.' lowni I .n ull ii. " -.eu ' hr-|eitiorei| tiiyn jil it llian in llial ol'Nortli ('aro
hi- -.lilli' il".' lu li i. ? 1 !'.|" a in I ihl I't' lina. Th?l't.Iiieilmoie exeitahility her?'
iii.' i -heal 1? a I, w !ml.--i.ii!".| limn. win. ai,- am! iiuu?'l"?.pl" lianv'm."; ahoilt the huihlini
' ' ? V it' I ''"ti i.lieut? ll. . ihl .??.i. i| :.? ;1 Slate linilse who were will iou
i ie1 will 11'! "1 \ a.. stitluhiinyi'liltiek iii 'he eiii|i|i.yiiioi(i. Tlu'l-" w a< her?' a lillie. I
' .- ? Ile r a !\..ii '. ne nt. \ y\ I lilil? :.' |h..ii : h.. ol I he appeai anee of a ri.h-r not ye
fiH'I.H'i i* ' 'i-. . . v. ;. iilul i'h'.?|.iiii Ilia] u -i ; j j i ih" -ai!!'". Vet I pei-eeivetl thal
lu >. it' v<l ". p"-itive piiu-iloal lu ll', ?u th'-se liu'ii wilie iii l atni'sl. They were oilu
''vi". ':- i I'lilhi'i' ?iyjh to iii- -..ii w h a . .it';M.. Iht h|-e|Vt ^ to It'yUlutihh. I)ver\
larlimj Itu'i in ale. Inli iosi ami .I na- pii'.se ol tim hoiirt hf i(ie majorily bea 1.s foi
nr.- w ill pi ...lu. i' pea. . , iioiiiitlejss, lii'twi-etj the ila j. foi the l'ilinih Ami whu wool.I -uh
?I I ?11.111 iiii'l lahiir: hut love iroes farlhcr. -tillite for sueli a l.e.i?i>'???ttl?L' oven ?xtriiorili
a... i- lin pii-itix" ami pi.w vi lui l.vii . I mir) al.i'.itv ami learniii'-r. emipleil with .li
Ml'ltitvr.l) ? i ?NI u i ti IN m \. n, ! u ?. \ ian.IN A. ;l' ",-"l i i neut - ami illlen-e em I viet ?oil ol' I hl
j, I iuhtroii-ne--ol Stale -upi ?maev'r
I hrou'.-h Nm ih i ?irolhia Uni m'ops of eon
iel . ..nun -. . lim.! i:mi-ualt\ pi-omi-in?.' i.iil . Ai'iuN \Nt? st i i i:\r.r.
'In fi ;ih!i:ilh w as .-pent iii I ?a lei-.'h. Seiloo'.H A lim- larve -.hool huihliii". eoinplete it
.nihl'uiv- h.oe heeii eri-?-tt'il h.\ I lu' hui'eilll. all il - pai i -. ea pit hie ol' aia-oinnmilatuu; lr.ur
u i-..ii ?nu. : hui Willi helievohiil a--... iali.'ii-. .?vii! hu in Ire. I |o one I In m-a m I chihll'OU .ha
ili ih. ie i- iiinph' room tm ail ih.- . hil.ln ii lioon creeled ai < ithimhia. 1 visited il in vii
.f lill' i-ily. A: ?hi! I'.pi ?? "pal church in lin culinii, ami tIn rel". c coul l nhl -peak ol it
inn iiiiiv. a' lh.Uih'uied Siindai '-si-|ioii|s in -.!i"!.n-. A lioiori'd man vuidetl II- tollu
he afioilitmii, tinder liiiptisi -up? i \ i-'mn. Iiuihlilii:4, 1 asked huh i! he thniiydit vVa?h
Ititi at Mr. lt i-oily'.s erowtleii Milhoili-I Hamp: ni'- .-peeeil ?ul?u?-H?'?. ?I Ilm vole- o
liuich lil I lie eViiiln.i:. thc c\ ti 1 . . : i ? - . - ul un- maui c.!.ucl po??ple wh i li" -tated thal
litivi'Uil'iit i\ eli- i.i marked. Tlii- eleauth ll ?4-x iiilr-t vote w ii li liini ^ a !" ! lampton . <n
im- dj tliii people, (hob1 ''lum J ihp 'ii- he di-i harv" ! limn their places ol' mnplov
m'ai. I liol?' hcaili ii'livimi' '!"i.-iia'Mii-. ni.ni. ||e said ho. ii if il ieii hi- ow u -ervant
illtiii'lv ii'lioVod fruin dhl e\i ? a va vam >?-. ia.I m.! \ ?.| cl w ?I ii him. .mil he had not -eel
..ale a -ir..uv i 1111 ? l< .> - i. ? n ?>(i th" ui'uel ni thc ?I t.. di-.-halve thom.
irahi'or. lb- whi-pi i- t.. biui->olf. "'The So liiiich lor a philosophy that i- provint:
a-I -lall Im lil-!.' Ila- liol I iud a :; l cal j li I ?'! iy llnpl ?ml lost I ile.
?iirp?is?.; (ti ?ti'i'ompii-h throiijih these humble At . liiirloslml we vidh'tl lin orphan a-\
n-lruiiieal.-. wbi?'h Ile i- lasli?oi?nv Iii Iii- hm. tho tlirotl lar|>? -ihoiii buildings of (In
viMV" 'l'h?' responsos and llii? ?.'mviiiv al- .'im i'm,,u .Missionary A--..rialimi. ol' thi
Ot-tOtl lili'ib'i'ply, I Kimw thal I ho Soul horn In. limn'- I 'iiiiiti ( '? .tnini --i??ti. ami i?f lilt
liri ii m u Im h a - l.cci i rest ra i ucl I hy projil- I re.? hy l.-iian ( 'mhuiis -iiui : al-o | he Marin?
lit i ava'a.-! li ""?l"in jiviifilil -""ii haye th" I :.?-pa al hui hl'm.-.. uiiiliir lim cliarv." ol' lb?
? il ! ci nm i .1 I rm u bel oro hi - el e .* ?I he c.ul. I I! \. Mr. I'm nr. In Hie hillel only did Wi
". indu?!??l i?< puin ipai?' i'airiu'stly in ihe jliiil a'h'olin's pie-ont. TliOrtJ w'ti? vacal'mi
hmday-. hool work, lt i- -ail to inc con-1 iii lill lin ot iii-is-.
tautly. " N't.thiiOj; i- >!. I"i wliiti' ? hil- lieu wa- one loni ure that I noticed ii
Inn." 'I'll" I'ea bi illy Illili) i- ?i?.hi" ali ii iii- -?h....I. ami I thinkMi ls ijol ieiable in;
an. an I lin- Inn ?'au a - -i -: - a - lara - lh.- law . vr at many c.-lo rc. I schools- I i ima ii thc va
viii aih.u : \ct i i i- a -a.l 11111 h thai I lie i ?lu- litti' ol -ha?!?'- bf < olor aiinuec lin- children
ill ?oil of ?illy 'ml lin- childi i u ol' lh" w calilo l'uni Uli' e.irein?' hl.iek lo Hie clear?-! An
? a - lu i n .nu I i- -lill ue-.'lc. I. .|. Xoi/jh ( 'ti Ho i ?iii) Sa Nt iii while; yd all are calh'd eolorc?
hin Iis linn th.- I.aniicr siiiio in ih. work of j childi ?II. Mr. I'oilei is :i South Caroliiiiau
?lin al ?nv e..l.u ? .1 childi cn I .a - : \ ea r-i une w a- a I 'oiifodor?to chaplain, i- an Kpiseo
w i nt i-liii ei- (Imlisaiid t>f (boin ivei O al pal iniilisli'l'. yet he ha- taken hold ol titi
?'hool. wolli . u ducat ion with rommemkihlc zeal
ol u .? >-i 11. ?S 111 i i > i i ITO >N, N<- lu- siltl'eretl like (he \ oiinv mau al ( 'liai'
Al I har!., tlc Noni, t aroliua. a v.,t V.'"?I I lu-prejudi.'c avaiu-t hi... i- v i vii...
nan ol tho ?.li win, bi.'Uovo.l that hi-,W;'-V' >'e lia- aho a schuol lor Willi i* III I
tamhuviia- loo lii-li lo bo ..illoe(o.?, al li ait i?<*l,!*1-?tt' ?MliUllll^j I ?-n.',..na.ve every olV.u
iv anv hnVI'nl t l.terpriso in Which ho i.ii?di|. ttl,M!t4,,y s,"",,,','?' ""'" '"' lhi>?hr.-.-(ion. no
.uv:,:-.', .union,...!, lo osi?blis?i a cliceTor I'"'ir W0,k '??'.V botter or moe.'lo In
lie cOloH-tl pi'oj.lo. To h i - a - ? oui - h un ni h.. ' I"!l 1 v,< . Ulan tllitl ol our Nmlheni lYlOnilK
.I (hill hisfrioi,,l4abiUi?l.?Uc,l lum. ami he I,,ul ,K<*s,,,-ie 1 M cNcecdinviv anxio.i- ll,:,
.a- heeii snbleototl I-. ",.:..ld nih . m . ",.!. ! [Ut'M' '"""'? ' " ""'" ^ '.'?-?? w ho pro
"Ul.! ol lin- punnin, ni p., Hi..,. Im ha ., ? !VSii U IOV<! ?"r , '',,n' '""'I
.ic! h. ll,,' Work ol elm ,Hi. .i. I. i- .?H, ,,"u'' '1 w"'k '"r ' .'"-''Hi""- ''"' ?'IVlHzu
- v pic li ut'i Vt.tir boat txioiiid blood fm iii,,, ,I"M"' ! '"r ",r :" ' Initiai,?ly (ha
null voil klii.w iioW tillich lit! ami hi, ,.,""li ? *? ?? vl.ll ha- introduced ami i- int milne
iavi- o'n.liih'd in thc Ma-ier'- -oiiii-e. i .'i;'"'' ?" Ul* ,M>U' v..,l'
ie !. cf: -ine llial 'I h'- < "I I. v c i s m . o . 11 ; | ' i'i?? 'I;..'-- IN -ol.ril ? VJIOhlNA
? M:'I 1". ah'.? to voh'tUcf Mn opposition ' U'Uier ill ;p?0tl. ..mdit ion. hut I'fiiu . or i y t
' li ar. M nc" my io tut ll,(lia) I ho Worui has do
? st t oyed II lal;;" portion nfIbochiton ri??i|'<?ii
. iii" Sea l-laml-. This worin oben will ile
iiinli-h a lair alni promi-hc.' oriip in (luve cr
Imo days lini". i "i ? Ililli iii" il'"-li inlinti i
iu>l sh bud ?is it sectus tn the ohsol vci'. Tliii
Worm lit ? j u < . n i ly eats the ?in ,< loaves amt
(Hfi'it r*?tits urai um iii)), w mi., ?i. . % .MK ? .i
iniiuii lower mi lim -tall, escapes ilc-lrne
lioti, I'oiliiiiiii-ly. roi'Oals linvo bo'oh pl.nii
t il this year io larder quaiitilies ?lian u-ual.
j an IM. ntl.IN?;.
A - lu (he sudnl li?'llti;; in South < ai ulina.
1 will vive a sh^le instance. Which I Ihilik i
a K" \ io iii?' < '?nilli?nu ui' -I? i"t\ therm ?>M
I lim "ar- bolivien Ualoi'vdi ami' ohiinhia. 1
'lim; a oe'llIU'lii?il ultu spoke ot' one ul lin
Si'iialm- eloel lum S<ml li < ii'lina. Il" nhl
! tiiai i he Seinito' was no uoniloinau ; that In
hud booti "ni' o'tiieliiirslie-l nf siuvclmlilor
i w ? i i i n M 11 . : ainl ilm-in.; hi- ii'":ii'i" lieynni
tnea-iirc; Ilia! Im niti ily llote-ted a lit'? ru
I, liiiit li" Ii.nl unie even -<> l'ai" as i<> spil tubtio
jiu juice inin i iii'M-n'- mouth who Inn
l eiainicil from li- illili rhtiiplesl.nli th he ?
. w lille mau. amltliai his a.lilli's were mei
j u|' un rcpiitatioi mol lnw "liarai'U'r. Thi
candid ri'i'i "-. nat ?"ii ol !l " m in. w lin tip
; ju aia il limn ii t> he Mich poOl' ?ipoloj?y In
I ll Seilllioi'i Hindi ij'ililO an i.npre--mn up.,
lum. I ililli bei'i lint il short lime hi lill! i'll
' ol' ((?lumbla lii ni" tin- - un" S?hstlor pal
. Iii- respects tn inn ami invited ni" tu Iii
'lum-", hi enni|any with (he (inyernor uti
' jim niln r Senat??r nicol. I vi.-i'l'il him.
' I lim m I Ihm ti ulai illiiuu'irionlh tin' opposll
?nt tiie rcprconiition made a ^hiitk'ihnliA
1 ' modesty ami ?41101 behavior, lh- hil her au
1 lathei-in-law. pie.-n'nt, wire j>oulleini'li ?
culture; hi- wilna hely aeeu-ioiueii lu soc
I ?ly. ami Iii- -mi : bright, active, h)tolll?i'i
; j buy i N nu soldoth visit a helter rev ulai .
II household, lh' is o;.iruciscd. hooted at 1
'itli'.' rai- "ii rollie, tn W a -11 hiv 11 m. i'ollpW'
1 ' ami ridiculed hy ami boys, ami I rented l" ;
manner ol'ln-iill- siieli a- Satan i an pal in
' , lin- loo ri - ni' w ii Ked linn, -imply heeitlisi.' I
' , a.me.I lill! iiosiltoli ut' Seiuiloi from lin- 1
coiMt 1 ncieil l.evi-latmc nf Smith ('arolin
Sieh aro lily convictions;. | lim m I liini vi
leiilly ahu-ed ii"M day hy ??ciltieuicii on l!
. ear.-: hut ?I wa- alway- hy tlm-e opptis
, ami never hy tim-" tri. hilly tu ||i0 rci'u
- ! st niel ion ucl -.
Mi'osiTioN 01 jnr. ruot't.i: ix THU HUI
1 du nut wi-h tn lix any -tiviiia upon Soil)
' j ern limn . I would nut o:j I hu ; ?nv 1 elh rli
, npoti ii ny people, I cammi -ay wo are all
I i v "l 11" i* ri v I it in ?mr sy-lmu-; Inn my e.otiv
i ti>?!!- Willi K'vai'l 'ntlie Solilli are Ihi's
(lie in?ssos of willi0 imm are eolilroll
by a publie M-ntiini'iil ereaieil '<\ a i\'W.(ll
" I lin- old nli^ai'.-h;. . . :.),.l I bi'llcA >. thal lin
I few are uusi rnpnlons in th . mi an- they ii
piby id maintain i'm ir ascendancy m
Other-, while |l:e Ilia -e- ot ne.Vlne- li;
their ow ii peiiili ir liccina-iuiiy have a si
InuL'iil and publie opinion rpiiie in ?ouinti
ami peculiar. Tim Suiitliern whites w
h an tu the colored men and ure fricndl".
their interests are themselves lt rrihly air
i ul t!i" sentInieiits ot the other while nu n. ii
I lleVer vive lip I'llt'll I ly til" -l! IIV'.'I" to li lli
tlieiii-elves re-peetahh: anion:' llietil.
in MI .nv i lin r.xisT?Nt; i.\ lbs.
Now . it seem- lo nie that the pi tman
eure Ihr thi- -lal?- ol thiiiv- i- not itltiiyell
ol'a polilieal tiatin e. Oiil* publie nieii shu
1 ' nndeavor !?> lear aw a\ the M il ilia! -"par.
j bot ween tliein and lim di'i-.elved masse
lli'ii Sniiili. Mean- should iilsii bi? takoi
(ien^lhel) thii? hands ol' those ulm -yin
lin/" willi th" eulured peuple alle.nly.
' j help them lu hee.oine, sn'?ally, moro ii
pouilenl. IVaeiieally. I belie vo iliesi* obj'
: ? an he "tl'eetocl: lirst. hy tlitlinl; and esl
dilij; a 11 j ur 11 toned tnnl (carle-- pie.-- hi
"I Shill horn eil li*.'* ami v'sllave- : secomb hy
lablishin^ a^siiclatiohs willi uman- tn de
.up i he lori ile. tnihectlpiod land- ill Ibo .'-rn
ern Sl.Ke-. ami hy (he iliirodilelloii ol cn
pti-'mv eiiiivianls with capital, it pu- 1
' Semi in l'l?nhin, lor exiiiuple. i!iiiii?raht
vionp- ni ti nm ten |n '.?tty. able lu (uk (ii
1 ol' I hem cive-, tim- j?ivlii'; liii'tn th" op
lunity lui' siill?eleiit -nei ll inter?mir-e lo u
' lile luid-allie. ll \\ ?ll ltu( tin lu w ?lil I ii! I
iiers aro souled, N?.w . I hi'lioVi'. is the I
" lo .!,'??.
'j Tlii'ie i> one point which I have hot I
I to clahnraie, inn which I ileeiu very i's
j liai, ami i! i- (his llirtl thu-" w Im h 'lim
' ; (In-( liti-iian iclivini! should (uki'jut" I
' iim-t set-ions con chloral ion tim rHi^ion.
dillon ol'this entire (oiiniry, ami -ni\
' promote rel'orin Wttll fcoilouhh'ii enc
j 'This world i- Inn a iiihdeif prohnllon,
M th?) thtnro oCoin-people depends upon
I manlier in which w< iiiMpi'ove Ilk) (hiiii
' lolled. I il?, heliove that il' our ( lui'
i iiyiinyolisls, ivithoui soekin,ii h> jii'oi
their special scc| wijh wndlio zeal', wolli
Hom place in place and'|ifeach th?' (nil
1 ilie liami! ol' (lie Master, -buw imr rhai
hcai t - w eic Cull ol' luvt . rimy tiiXgUi I
abdul a ehatii;e antoiiv the nxi .-? - ol'
win? sir* now Shill! on;; by mv'Indice
l i ?
lii.'iinii?? (liv irnth. "I'llc et'owd' bl" UHiU
w ho vo ihii r. cl i mn- Southern eoinilry,
' villav iii vlllajie, IVoih i ?ly lu eily, ills.
, iim ail <iui"i.om and im ti iii tin.v tH\ n>
? j ol thv pCl'S'lo, lover pa". thiuii:;h lit?' :-1
'iii?Mll' . 1 ?t??o?\ Soil In i ll maid | ;. ?li III* i:
Vi il . 'i'ii \ . in Un ? I li? in >i iv li i m; ii ?iii 1, mm
Irilvt . -ay Iii ,( ...'" rui Manlly a- iiiim lu Iii
mon i-iliiiMtn! t li - II i,'ry. .uni ?'Npi'e ?. mn
seli r- \\ illili;, (II Iiis) . in I dir -/nilli in ?H..
|?UN Tin \ ?s?v that waa sniue16 lui Vc nil titi
Kunu lf.|?i-. nil (In- rclim >.....' - ' .?"'." ?'
t.. iviiulll in titi- '-"illili \ iiilil Iii' II n I' til i
li..uh nill i- {(i impart ?I lu I hem wini . ii
;ilri':|i|y OMI* SII|)l'??uV??i '1S? lill.- I ?l ll1* i'cjlli
'.('iiiu?' iln-i: in M : lr! II- liciir yoiii .?.nu
ninit--. li t II- ilikiMis.s (hem everywhere Open
ly, ami y?iil ni ty li?! nl?li! lu liinilifv uni 'ii
lilllClilS, Wu tl Will' will] lilli' p: ' nulli r. illili
lu?ii:; y i ?III 'sel \ .. - am I hllt'si'l Vi: - ?nt . Ittlleienl
iniitv nj" j 11 . > 11 ' ; 111 illili jiOl'pnsi: lu i -11 M 1111 * II !"
Wi UK l"-:''llii'i I'.H Iii" -unit! ;;nuil ul !li"
yrinilesl ntinil'iT."
Tin' jillie i- :.l Ictliil wla-u we -linhhl ri-:i '?
? : i lltnu lui i'll haine.- iVlien < li ri-I ia ll nun a:
l".!-l sllOllhl jiiill liam! in Ila Hil ami li- iii in
li1'i' I lu pei uni il ?. iii" raii.-e . >! i iv lil * mi ni
;IIII| li'iitii, Nmlli aii'l Smith. Kuli ami S\ ' I.
lill lh':- lii'aiilllill lam! ul' 1 i I ?tit y. u Iii. ii ha
lin n I IIIIIMI !h" a yinni ul th'' u|.| i i- -i .1.
-hall Mumu ami limn :-li 'i iii? ? ri.'iloi'liu'il
Itt un i" mn am-". i*i"t ? r, ami - in im-ii hu \ ? i \
nani" anil ut' " wry nal inn.
, 77//: .'.!;<* rrj- i i>> \ <>r 'nu: <<'/."/.?//"
.V.I.Y.
: 'Du' Ni wv Y oil; Tiim> sm y lyiUiivhUy
j ?rn .
" Th" |H(i|>n-i >> m ilu-jia ..> th" ?ivi'i linen
ti nm lh" ?n; y-Iii I -. reveals hii iii' pl.i'm ly ; liar.
iliC' l'?|>?ll>|i??VI?r ll.I.m il lll"ll|l "l- ll .MI
I th" l.i'vi-lati'.ir. ih" animus ami ailli ni Ile
: Stii.tlifiu I Numil my. I ?inial ul "liv ?"?lil \
I In Jinlilii-al station, ill th" i :? ? UllV-l.llli o'.']
' ( .t ui via. i . an nilli av." nt u lin i, ?it il - i nt Iii ;
' i'oili i n'n in" i < ? ? i ._. i ? inn-I I lilli' . uv ni / an"" .
lint il - I t"a i i nv II jii'm th" M'i'ii.''l,i ititi) \wll
; helli" nilli" ruh nil ? |M'(?pli' Isl ilvljll vhmpai
i eil willi lh" nun l'im iii lu ih n'. th"iii i?juill
, I inuit it ii ??i in lit" ai In iii ii-t ral ?un ul Ihr l|j\\
: I'ahr iViilM t lulu lh" ) > i iv i 1 . . . : . ut -h i'-'
I willi Hu: white- ihr ?littles Ol'Jil l'ois, am! li un
jthal I ) l< >l 111 ' 11 ( limy will I?.ni" hrl|ih-- 'h .
I pehtjents II i KHI Ihr taplin, ul lim-" wit..
. would lain i illili" 1111-1? i m linii'l iv". Tu .t i
(hat I hey -li.Tl nm Iii; periliillcil lt? a- .-: iii
?uljllilii'Mtiiii! np.ni ra i - in u hi.'h I lli'ii' oiv II
rar" lilil? !?" um-i ti. i ; ly inli T" !"i|. ?stu -
i'la ri! thal limy .hall hav" tm pinteit'inn
'J illili iii j? I xiuli'ii"" ami ivi'oilj*. 'I'll? hiioik
*1 man h lu In- t : ?"il In, willies lor any ul nm r
'?with whirh hr inav i ? < . . 11 11 - . ? - . I ; Inn ?irali ?
" I tCllitllliUli ihi'Vllill ni- ll.ll. i . ul \l hit"
1 im-ii an aiviirtl mi Hie rOhhi'i-y mill mut.lu
: "t Ilia.'!?-. I lie? air lu haw tm wire, ll lin
.jlHUpu-" h.- itt I ti I !. I. a-iltmlif.,- - ii iv* il I I".
? III?' allilriiil'S \\ llji'll relii'l while- ai r pi l p. -
11 a; ?nv II I "Hi I: ri 'I im ii ami I heir lamil ir- will
"jun impimi linI. Air! in tin- t in um-Iam e.
p Wi' lillie th" ?i.-l i ?. ? s si I tl;" illil-lralinii o
I >i'!iiit"? ali.- hiiitn!i.'nty ia rrvanl lu Hie ml
? niril peuple."
yxr/xsir/; I'oi.irn-M, ?\\iirv.
I I Tin- ( li:u li- tun CVi . ' , ;i\ ihr - I iiiim
I ('(?lili patti "uM Viit i| ihi ruiiiitiy lindi lull"
r ami -mrr- tully." 11' tiny iliil, tiny linally
plnii'.'i-il it ?nil) war which i"-iill"'l in lin
in-- ul a milhun ul li vi'"'j ami "ii alni a na
jiiiiu?l ili ln ut -..'JH '.i' itl.OU ?. Tlli-y "uuiplam
I ul'la\al'mn. ami rhai vi- il lt|ioli IJailiral ?ul
inii-.i-ral 'mu. wlu'll i-yri'y iliiluii' ul il i
, rha.i :;i'.ilil" lipon ihr I ?um nv .it ir part V. A
' I ivy H ir iv ht 11\<- \;?l|tl ii Upon iii.alli iii) aimil:
-Itu silttiT lln> "Nlrrlur prlialll' li ir limul' I
t' ; rlaim pauli \\ ivpun liv? v '.nun,I ul p.. \ mn - ly
pri ?uiiiiii-.v a hui' i,.i.i ;.ni\< i' '.. t ian arl. a - I'ni
Hu; lii'iiiorriwy lu -i-l iw> ;>. ? ?vi:, lor rpi mri
" i DOW iijiOll I hr v uhllii ? OJ .?. >n 1 nVv: ll '-Ni' f
I I Irv " lOilif ami -urrr-. :,'iil!i " JU liu^?- pa -
' Th. i r w a- a I ii ur u Inn I '"inn racy .?..!.. !..? -v
. SVI lill il Is ai Ihr prr-uil ila;.. lt hi ? I.I :
' . il.'vrnrral'niv. Imivi'i'i'l', ri'i'l' ? imf Is am'
ls:?;!, ami iv lilil?'WI' nt -rn- . ihr nal ?mi lias
L' j liail Hillier I)l'inorial?r rill" -nu r linn limr
. ha- I well in -pur ni. am! liol in coll^'i|ll'i>ii?'o
I ul ?I.
Tlir jirii?M-rajit: parjy Involii'<l tin lia?oii
" I iii il (iiil war. Thr lirplihliraii pat Iv rr im
- ni il lu prai .-. Thr only irai i|tir-liuii (hm
invnlwil in III" i -in- in (hr appluarllill;;
I i'li'i'iioii \H \i hrlhrr ihr Peace -h ni riinliiiiii .
1 i uar lu- 'iiavain ildlarril. lin I miiiurinl'n
?' party phnivt il this naliuii inltt will'pi in
. rlr.l-r. l'Nll'llil, Klisjillll Illili pl'l'pclHat'.' .). .,.
?j ry. Thr I ,'r puhli. a n pa 11 v win. lu'.'l in,al ?ly,
hil' (hr I'll-I lilli" ill Ul" 111.i I"-: tr. ihr 11 : : I lilli
ii pu--"--a m ul i hr (os ri murin ?t V?a-1-imv -
? inn. ami I hoy li a ly IM io n o ii ii : .'-o | Iii -npirnii
iiei' iliid llic pcrpi Utily ol' thal ( i nniMil.
(?II Iii" Ociimi'i'i'jlic pail; i" <. lin eui irr
i .?.?.-puii-ih'tHty ol' llivxw.s :ih '. a '.-' it.-' '.".nu
"!TI:ry li ampli-il w(* o Iii" ;?. ,. . lin I m l im
I j (loiv iiiiil tho law-ul ih" luUlmi, iv??rli lh v
l> ii()ii -i> nmrli .-1. >i i - i .. Ti--, p:iii. I |j|"
pfiiU'Clloil ihi'V iiiivi -rik. A .. > ...'.liiai
(nilli utily vMiv ??Ira. ami thal wi- tir (iii al
. i? .sjniel lon i.!' ih. t hivcrinni iii ni U?v I nlicl
. Mair-. We -limA) huvi' ii.Viil. mal nil.1
I 1 now. ami lim lui >'. .'.'HIV lipola iii?V * -tVcrii
! mi il. tlOM'h'n'1 "-ti i-.i ? lum- 1.1' iv hi. h -Im uh |
lie (ihtvery. Stcpliciis, nt (ieorj-iti, Wyt
. I'ri'siileul ol'j lie < 'unln'ira* y. i'.? 'lan-d ?i
i ' 'l'Un < '(?Ui'tMloViivy wa .th mm i niun?tlilira
. : jt'il, poi r
W'nil !i| mi I Im nth tri tl ii.mi ul SniHh ( ,ai'n
1 l?ini lih( lo .'f>lii Ihn |?!/ity V 'lilt, is rooiii jj
1 I hey d' -:.i r tu (Nt -i . Tlx?i'orator.-, are hejo
r f?l?l?? lo? you ottly So*' "Ih'j- o.-rc Uni wil
, never ii-l? ?-ui: aifiiln ; lin \ are liol iinlil,r
I hr ill UM ni nv I i -hi i .an. who ealliij up. m I Im
1 j I .ni? 1 'n ju'ayer in a\i I ?m. -ai inv lim .. lie
I iteVcl' I ia n iii!, t!" li ?in lu l'oie, ami m \< i' Won li I
- aytiiii il'ht* ivoii'hisave lilil?, .foin llii-nii ih"
! i- H'llioi ral . p:iil;. I. '| lin ni in rh . I Soy
im mr ?'jili? tt!i>ii;, ail?) I hei prunii i- ii iii ??eVyi
*i|(ia-l\ ?.uiir vno - ?ivain .'( w ill he yOijr l;i
ivui". ti i lin (inly lilil? i avowal I Iii y
, luvikc 'i'iilvc tlwlii ill tl'.elf ivoul,

xml | txt