OCR Interpretation


The evening telegraph. [volume] (Philadelphia [Pa.]) 1864-1918, November 19, 1864, FOURTH EDITION, Image 2

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025925/1864-11-19/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

V)
TITR DAILY EVENING TET.EGttAFIT. PITTTjADETPniA, SATURDAY, NOVEAfBER 19,
HAll'HUAV, NOVKMDI R in,
Jl Ji A IN Oil II .
planch ml hy hi r open rs(iu: nt,
Ili'inniti ft i n mi kh she "linn' d,
Jpier and -fl 'he Ittum tamo,
Jtoue in tlic sauum r w mil.
7w to chlen cluy ate -ar.i.',
Mil hull laopht Ir m In r I - In-i.; 1 3 . 1 1 -Ids
on" hi i u in il t'i o t.cr ims
To other poph," hIic Mil J.
Bound unri rtictid her sptnn.'. whirl (If v,
t Swiftly the lot,'.- tlikin. iiirt.nl
ItioMMi from bi r Ivory linurrs
'An emllias tusk !" sdn aiud.
"Tie. mm swoooi d a ny on the
r-iinnmr mi tain y in n il,
In ontiitc ami purple tin t nit
"At tnu. is? u y she Mini.
The B0' n and tlic .tuts t lit y K'.unn.cn I,
As the iwi litht alnidoas tied ;
ftht leant, from hero,:' 11 ra-i'inenl-
' (jOtf On ) M I f(tH," stlO liHIil.
i An rtim'I in ncrtt le wenvlnji'
A no tbnliruinl in m ati. a; tlm a I ;
United in bat iii. -luil nro-he-'
"O CO On y in ten'," she snul.
N wl;.e (lie tir from thy cheek, UI-i
Ileliove tl) it thy Invi r it ticnl ;
For lalntltbs from tlioe lie bii if.indo.red.'
"Qua oi ly it true,'' .ihc imd,
nip-lit, and t lie nncol wis hen. I n;:
()ir lilmioi.e. as bbe lay i.n hi r In .1 1
He whliprri-il, "tier fpiuiiiiib' i-eiitei
0d only lb lid," te Mini.
, sir ! If v ill would hfro
l r ti i III t.eil mil, yi'" mil. I
I rhi rishc a tli hi ? All
i i. I., nt 1 1. Ii -ii ii.ni
Into what fl I u I' n i ii a-i ' i r
. i . . arm ih. . f n inn si sei ii H In- r. ii i hi :I.T
! ui i' pint renin's 1 1 iv: tHKMii" l ;
Tl'l 'a."
'Ill i 1 1 1 n : i. t :" -I ' i.i- II
i i u i :e t ilnu .. i.f'll n'i I s'at'ic-'i
111 i . i t,i- i ri II. ' at mi r w ii
, ,m . i i .. r i.i ti :l h i..
I "Si ,i iu.i ii . ii.
1 l...o noli i I M' t- .1 ;i ii'-.
l. . i rli .-ii. I I ti.ii ih( ul.ril Ii
l-Mt vtlf, t - I r Ui-Ki ! rr' lllll .11 Hi! h ir- ;i . r
, : i ii i n l'i- ii ' i i 11. ' tin. t '"' in 1 1 1 ir " ' '
: ,ii il it i r tl i.-.'o. Hu h ! i 'I-' l K '"'
''Is
.i t . 'Ik
,r. ii i hi
t mi tli
it i'ii
i
n ,ir
!.. I .
IV I II It 1(1 VI It.
II I M Hi' I .
I. .i . "i- i (
l ( lilli:, P'l-U VII. (.
r, ll
'I I
vr in fl.," I"
.t t ' 'I 1 t VU
mill t"
.llli tiT
mt'iitiVtni-
.nr Js
ii , i - I'.
1 1 1' i ii i t :i. i".
"1 i v Mr. It i uv oi'..."
"A M ! .I 1.,1'ui :"
N... -,r. A ' .'i lii I tm t : .
ui. tin "i a yii'.d ("iitit on tl i
,.. nr. It 1 f I am '"r t '
"Al 1 Ii tti.it ci. ?" Tin' I'' ui' r '
(i I wn. , I olnina tin l.ttlo I ii' i:
li-tiil.' Mini u!iti''iy i-vti.il
"U ti nt .-i ti ti pi nti'il.
. I,:
rt .1
i i1.
l il
.tl'.
i i hi
! iiy.
OLD GRim.V, THE VZZt.ZZ.
l 1 . .-. AH I II I K.
T'-eic "mi oi l Orii'ln,
hi 1
tituttr, lota littttr ttinn i.i.iwj-one t'ii lp
ne tily ! liaCglittT. Jilio ts n it lit' m il il,
CitbiTio form or ttmur. , d.u tlirun,'i n .-i; K; t
B cliiloliood llif had i Jiiltai M'd a ill tn-e of lh.- i
(plm, ubiili li ft a i-a I cui v.iUr.o, Tliia ..mti ucuJ '
frei neivoui action, and . tlic wli'dc iiliy-.it- d
life bccKiuc dw irf'.it. Iter fji-o wad wru .t.i-iie I,
tknd bcr fmni (lln inulin. Sl.c stu ip. .1 f iriv n- l,
Ixnilii.g to lliiJ rlfilit; ami i r.c "h iiildur i-i td
bovi at otbi r. Of Kii.tio htr ino.can iitij wtro 1
tBtipr ntful.
I'tr all I-1' rvci j I'Ody tlm Km w hir l:i.. .I
ter. 7 he e ii tm.-c of tier tempi r, tli : Mudin- e
(if Icr luar , ill -hon in ln. titt Uio it
lra Ottinn ' b'.-ti'W iIidiii :i 1 tlifiu K "i: tliu
lniriH Ion i'f a nun' tr.at Jived licuivr tj luaviii
tian lu ( . Ill
Or.r (in thi uiifO'i la ti, :i! Iliis In: iitiif il ) Mil ou;
O' i del Tfin d i-uriiy b niy, utnl l'Oi' It, i ln In .1
in un iinniiir id Imdj nt .iiiitnai su ivranoi; Ilk
(b(ir nwii, iiiw itris into lie itn. Inuio ImiUija
only ' I'F nt " rnii'f-'s l' cliuu'o. K I'.y bmt
liiotl-i.d ii !itt , Mil i ('nut fo nidii'iiin,;. 1'u. n
lie wckt to ltoi, like. I tim! rluld, mi l th .
JiPhtt i'l I: i' t. id "Id inRn. hir fattier li ird ui
the luniii but i-i tt 'o bi" f'l lu Mrii;kfn i ll
o ri w bi - Ol d the. . i .vi r i.i In a'iu
Tt, li.i.u tti. 1 1-lH'i: until 01' mum v. hieh h nt
Ctcht, u i into m c m it uit un . km liut ilinii;ii-ln-'l
By I e tt. 1'. in .ut'iiicd i a Mini ue in m l
il K ki ulnK I''1 I' fi-i'i'ii. "i1 . iii i cxaiMil
ftoi- tH- viak nnil nee -'t'us h e mi --to htm
in tie'i ui i n.'ty tin lnrti -n ti-.c .itmis to ivui.''i
tl.i- stu a miiinit ; of tu lul.ii u Ii un ir men,
f. i( :il li priM i l m id to ftil 'lie iH'ti i" of li.unt
fit :vui" in 1'ii.iiiini Inr wu;k,ui tlic me
tliiuv , tinv, 1 1' tif.v 1' r ei if. it umiiiiii! All
run I nc lie rat M, Ui odl'V, I l.u u tiv.it Imnf il
apioci.wai'ii.i: lor ihi lli.h tlia: Acre fiire, to. im
tut-'' u iu Inf i Ii i tin il tie went n.ieli. tJ his
tou.e, liom vliicb tne hiilit h: d jtoi: out, itml
Cut tl e-e in tiati.1 crs ami i-rii'f.
Witb the mutiiy t u'-.cn iiy mo old u-iirrr from
tiei .lv nificfcanl-, luanu'uc urei,anii iii-.-cliiiuiti-
he 1 ui i a N I' nniil ni'.iiiiineiit ovi i the Kr.ne of
tikrb'ld. Wttlnn tin iiK-uive ironriiliniftii.il
etnelo id tbi.-inonutiiint I'eu s were pluci d; ani
ftinird iuoi.ant lLle, file in tliL' nfiiiunuu, ufter
tbf dai'ii tiii li cni- wa9 evil , J uil w.nt (I liud old
tli: t.iiitin biu the u'r wah wain, an I th" nay
ttiM Cbocl ituns blmniid around the
tuti. u num.
ivhi lo'ed tloaets." Tliis was Ii's answer tu a
ttrtrf.r, nli'.-, ti irit linn in ihv ii lie iiu'lo-mrn
One oi.y, in ixed i.nd .-ti-iai iiy -Wc, saj inf, at
tli e- nt n intiu ItHiked up :
hi hi- II i. r am viry l..;uu:il ill."
' ".he flf'ted t'.owt is.''
' " uur dnujihter ?" ics &'' fnngcr.
. ''t. bbc ausiicvir wttii'iui Itii'iii."
Vi u loed tu r let) uiu.-l , ' aaid llif . runner.
"Lowo hir '." rani the oni mun. "Ii'ivc n'fuis
too tonm ol a word to expr. s my lVelings. tiur
lai?mi(tc ittit) a m w lenn "
"iv.t-rjtiorj loud ter," iitiirmd the stranger.
Did Ki.tv line h ri-tll ':"
'Kif 'wua tLc in .-t iin:e!llsh littnp I ever
lina," pMnptly ati-wued the tutUer, with a
tlufli tf prl e in Irs fuee. i(
"A:ii I'oiin. good, us :he Lad npiioiiiin'ty.'
"Yi:-, uUviij."
"Iioii ii tliiok .-he conns to you often tioiy
tl.ut t-l'i bh laid oil hir cuvthly ve-nurc t"
i'l kd mrt ol it, wiia uiieic :. -inumu
it bi. 1 y i ye muy lie to Ouil to sou Iter, ct
kne bli' ma tbathbe is near."
"AtiO the ot'tif into our b.ai't knows what
m. fil l and tl.iti! n i H. bv lie im rc inteiiDr
viM' n, aa down into the secret I'l .Cia of
n rk f
t Kii .r."
it i u 'i Mi
ol p,ijit r
ii s.ii tnt'd
r 111' a t':c
I tly ui i red. You cmi't sH'ont iiiueh rli - int."
1 ,v'i rv 'inll ir lukeii I ruin if I mile," s ii I tin'
ti-. i in- n, i m timeti In-t ir.-tn rny iis-a i fa
in. ; sii inudi tin rid tr.ken ti'.ni my chil In n "
s I Ii I 'l: lie i'l,. tu .I. p!a:'e I i ti.e u-urn 'Miiin I ;
tl i n I., ti1. id up a clic k, f.r lortj -fiyut djll in
in .1 nvy tl r. e eenis.
' I've i lm rid i niv rora non inierci," ho s ii 1,
i. It- i a' i Ihe i In i'K.
' li's vi ty kind in 5011, sir, vprr V. i 1 V
,i-i nil the pi'ir iumi -mIi ti'oli m. "I'iv
s.-.id i 11 d take ihe hi.le i.ifj I.- 1' 1 kin nr it HQ t
1 n tie h ail 01 i ne hi I nil I'' 1 ir'ici us y hi 'if
mli a in cr niati'i-1 hili' n 11. 1 1 1 D it s icii s' ln
I'M ). into tlic ti i Hi ot h.J nt .' h trt-'ri it un
in 11.1 pii s. in e." yt il "th" inKti wi nt 1 ir.
'Mrs iluit nrlit, K 'tv r" Allin-t at md .'i3
1 In ina:i -.ml tl.11 as il Kill mrj in lnlil'l1
n 1 it Hf-icJc I. im He leii tin: winirli ol h"r
i'l I'-rin in sin ill the sao tniHMi.f a tn-'.v 1 n -ti
ti, horn ofaii ml m litrh I 1 1 111 11 'tie ci r;n 01 a
.'..hiT ini'l iii'iei i hi,.. N'-vi r I' (u i h;i I In
i.m 'i d tlic tn-t nf iin 11 ; ne. i r hi 'in . eon e In I,
1 M'- jii to hi 'li i n, aiij iliiii:' I T uneehei s p "I.
In till th:t ii.ii 's nil itn ! tlm 1 1 vv.n e in ii -t.
(In 1 1'. nl ei i) pmaiii. d 10 Ihe 111-11 ;l ei.'nn-;
1 UI 1 tic l VlT-ICi III .'l. e lliMliell.' o K i' ( W t I tlM
int '.;--i..n tit ii-r lea m -s, h Id- tn i -v iy Ir un
1 .v f'M . i.m, Hir ti 1 lie weak an I in f ly 1 une. 10 '1 tu
I 1 I VL'e c iinni' ii i I i; i'l tl ere vu:c eirri ,t
"- it. 1 t rati " of n.se u nt , u 'i' .'i th n; .- i 11 11 r an
I1 Ti.M..e niiii'Mit seniiile. liit iilirfi
iii. o Ihe mum iiniiuil'i -ttirer ea nf.
S'lher in m utnl stnnll 11 lie-, t' i
t r s ncuol Katv rc-trniti' d him II
n Ii tln ui ai ol ni l, lc-l u e .ure -
il't anil wai "I. r'ifit ilnwn ti rniifTh the wooJ!and,
In tin) fciiiiin.n AM c ninl 1.
II.. a i n nrl) I.. I le un thin nn inciy slnn U,
I'll. in Iln old tiiti IniiK (.'one Iiy !
v.'. 1 n. s liril 1 nt r iiii"i'h the Un 'ld'l aoml,
VV 1 1 .3 ihe tiin li "-ti ins 1 ill en I lii'c,
fii'lti si hy tin r:cr sine 11'i.toiit,
win: tin u i 1111 in i tie I111 11K I rl,;M.
A ll)n I 1 n' n 01 s wi te nil. lit nt 1 1 In ad ;
'I 1 1 r 1,1 ?. r a hrn to .niier
'1 . e ten lu 11 I ' iv. an ' t lie lu v 111 r':'i,
A tl 1 J hillit! ah ii' tin IIHT,
'I I e ri trn-H ll at i u.f.i' . n Hit) f-"i rie k'l side
Winn it:') Ihi inn-- e. ii 1' ,',
.M tl tin tliiri i'"i n I. 1 1-ill In in ir iiitu the tiih
l.iud arnii m the .' tr. ..1:1 ti. Ii'-r.
, 1 it sin tv. :-ti". : hr In rri"i into r i riiwn
I'm hit (.'ii niu i !' ' ild-l.'i.'iii h .it ;
And Un liu '.inn t'11 l.ai.k I ok-d Unxhiim
iluii it
Al the t.."c io the t 1'. r 'In ic.
f i( rn 0 i f Iln wo id nj'tiin'is of ohit 1 'in; -i
li d Mrniei! to tno nvi r-siin ,
7 ' l'i 1 1 with her run 1 l'i.' mid 'viinl' rii." 1 ".
A vnt- r-S r.ic iiinli r tin ii io.
l'i Id in bet firave lien A lee imw,
I'j tin s'li'iun I stand 11 11. 1 .
A' 11 oni no ( I111L ln'iii hni di..d wlnti" Ini'W
i- 1 lie dean si Urn 1 011 11.
nuiimiv.
Cap'ii'D Iliirtoit'a Addre-s nhont the Djhorti .n-,
lifou. the S; rial Sell nee Ooi'K'.c, Contained
nu.ih initrt tint; '1 attrr. In the course of it ho
alii ;
"C.i tai. W. s ft inn.ii ( i, the tir-t fiifli-ii-n
un 11.R1 vi ttu! a liali n.ati n.onari" . Siiiee
I i- ihi) (17'. iii, t'r 11 "ii in l'"s !' in r Rul.irir
Ui it up. 'Ihc ciavd enstn ns like
rn ec i nli B'lir the ih :dli ol I Mir. 'i lie ei'ie
i tuie tlii 'ntii.iinl titi 1 in p'i I dor iitn' m hU, id
el.iti. IriiUlns put titrd.lc i.iri.i.its i f i'io
r'tint. Im-r v Mi ii Biecmi aid. - III titi a. Ii '''It
(17.11 1 wild Ih i In-odtlir t tiiiinlii-, unu wire
ihi kt ( a'lnnsi ivity day
( i.n aili l'i i Inr 1.111I l
A' WEIGHT & SIDDALL
No. J""1 M'ti-'fi Rtrcot
mnrr 1 fNT .mo aticoNii f?it"rT,.
-.i M..i.r r. a. i i.ni
. I'ddlSI R, T Ii IMl-'lA n,
ii r.
THE DDi'iNy t JOS. I'll IS .
'1 h; bi-toiy of Nai 'ihon is yit to he wti t. n,
aid by 1111 Ann i an. 'llio woild has hi " 11
Btnns. d '.1 11I1 lahlca of tnh tnan of distiny, wliicti
i,si I'i'eii ti:.n: ti itteil u- h'ir lo in-, until Ih y
hnu n in hid 1. im w ho l ow sua 1; ; n thnuic of
1 ii.nie, mil 1 I 'liisid wilh ihc t tie, "the tu -.tl of
ui-l.iO "
1 1 in thin oh a f ivotit ide 1 wilh erety clnn of
1 iui 1 1 man, uudoniiledl .1 ino-e. Ironi tin- s'ory
.li'-iiiiiiu. lint
Willi
Id Pi.',
nn 1 wi ic ire cut, anil 11 nil .
Ic i- thi.ii e' 11 let :., a cum n, ai d
. ie. il. ei d. 'I n' last B' and ru-t"
to n ( ii :n
.."'tin' 11 it
: nt let '11'
w itl t dtl . I
n
ill., r i in j
with th ir 1
c in i-i " 1 I
d.ii-i 1 ti it
iril In. .-'i IouaI
:-lnniid sie it ind depart li 'in hi 11.
Su the iv ik was iioini' on in o' I (i !i!l i'i rnl i 1.
.Sovvly, will (nit ill iT'iint-c nt tin n .ii..iim',
i nth r mativ hindranc 1 mid nOsttiteii n;-i. Ii 1 ,
n'n r u whin , a Htn.ill i lninncl tnr 11 now !('' 5-ir-111
1 was cue into Un haul ink of niiui) aid
hni',!, uui; a In iiltny -in un I), p in to II 1 tiier. 111
wilt) a pirn, ptihlc current. Al ''ft the usurer
It ! Up lil C'lliiiii;. lie Mill "I have tntni-' 1."
1 in n there was a pause. His life M"in i I to -n. .d
uli. There was Hu aeiiiiifr void 111 his tn in 11 it,
11: u Mintll Miur tlit'fiid, the near current Moved
t o. und there win il (triidmtl ikieuiut' niid
v. n't niu of i s rim-itud.
'1 ht n hit) cul l t (Jim to lie a burden. IT ) tnn-t
1 :e it 111 some uui. II fell I !i 11 itn iui ie f -il
! -irui ;.i r '.ml Hi'.n.(-'i r. K it.v '.- p-vscti :e 'in
-ml 11 pelpalile ll.it'i.'. Hi: in-vn hnt Ihe Hi ni-jnt
ol Inr. I. tit iv, U she ihiiik f 11 0 will it .t;)-
i" r it. her oc-: W.ll .-he I ve 111c b iter
tii s : i-u, evil- to the Inst
kept tiirniiti; and tin ntt'i! ;
I ( r ciiriiinlli lid biia, nltei
Vlloie;, IO tl.C llollll' of flit 111 111 e.lh.
Iv.nii' jeais afier K ny ' de i1 h, the o'tl 111:111
ilietl. M mi v w.t eji'i savv him colli .e l ; mni
ti at. i voici s, hti'iietiid wilt fclin-.', wme I'l'.e I
in bui'sin' 011 tiis tunic. Tb" apmlof In-de-
Dii.tt'l elui'l In.d letl his left tieavi nw ir.i, a 'in w
n. nv inivn f dih. that, standi us on tb: lure-It 1
ol 'the 1 i'y el' O ni, the p lu'ly pite opened, ui.d
he pas.-i d to dwell in salety forever.
t ir
but 1 resent on , he
I'll I tills Ui.Ml.'ht of
eeii-in in what wa-
.hi
l.t My Kovr I'lurtirr.
I unv I'd. ( her last, three uioruirjes b0'i), liis'.r, !y
strnj ing round 1 lie garden, with l tic simp of the
bbj' shoe bangiti nut of Iih m m h, and wiih
n knowing wag of t.U tu:", as much as to nbj v mo
tliut he wai ciijoj ing himself. 1 rcuvMir.tr.fed
v lib htm on the ahoc utiusnon, aud be seemed
niinewliut toucbid lor a uumentj but .sudden. y
inn b ug tij-lit of a prcd itory cat on the wall, Le
gallnpi I idf without furtu. r p nlcv. I v itelled
the eat sc utlc up a tree ; 1 heard I'incher grjivl
ing angrily t Uh base; the noise of tno mt.k
lni ii't. bouts sei iifichiug the gravel attracted his
iimidion. He dinted oil, and was lost to me
ii r nr.
Tin re was a liendish grin on the hi u em lid's
fate, wbiu Mil ai.Uounci d Ui me tu .t 1 in. ucr mw
now hue lo lie louud. YiMonf ol 1 euc-lnnli ua
woulid sioeki. g hudH, uu-iuapcd at aalile row
l tore It'll', dainhel's oiiiid, us sue H.u I tl't) J
lnoktil eurvwi eics they bud, and ni'tiuu' w isn't
lo be him. 1 wue iiutciusbeii by ihe intelligence.
I knew my ilog'n txtenanc visdlug list, an I
thought th il. lul ling hu im l over.-.ayeu uu n.un,
he hud prebalili iieeepted III'.' b . ',, it.ilit y ol a
iiieiuliv kennel, und was men ingaged m buy 11 (
ut the iiii.on, ai.a enndeciug to mo a c plei-n :-i
of a litighboibuod u. neeu- o'.ncd tJ bis vorii
,.. llliHUI. Mil ll- I lUJ HI 'HI III nil 111 iiiiu.Hi
' " (I thevui ious little iliaiuas ibe linn :iii d
pl.ieil iy
'iueuir tinii tuc trail-
O'.rl fjHmii,coun'cnalcc ehanged. tl oeeamo t,r wuich I bid 1011- bnu ihc bU1.1t
more tbouiilinul, and .iu-t a little troubled.
"In connog teur 10 jou now sbo aces taut nil I
tmlwaiu tnu gs. no icenun, uu v.v,
quality of mind is biddcu," e'Uiiiiiued the
sum itr. "Have you thought ol this r"
. Tin out Uian'a head drooped upou bi brea-t.
Hia ejiS rthtcd on the ground, lie lu.idu no
jm fiver. ..
1-ti cne relate to yon a little incalcnt, em I
fne btiaiger. The old nfiuer raised bm head.
'A pi 1 r, bones', hard working inoehatiie bu l it
Siek ibild, w bom be loved very iiiucti. our
t hild a no Uturer in j uu mini 111- ennu
Inn. 'il ia poor mechanic bid other children,
Ld it IBXCI1 all Lla iflortB and took all b: tarn
ii os to 1 uv them p'uin lood und clothing, ihc
pick ebilu in cued many things not in tue lather
tiowr tn give. Hhe needed 10 be lukeii out int
the line ti: to have i bui.f';, and cardials, imd
luKiniia Ll aliLdi r purse mWbt not utt ad.
"I nut oll tirKil-ni iu'ed daughter In the.
.i.in.i.r ,U ii, e s-ek child. oncUiv. hue I11U
Lroa.bt M-nt de icilea to leinpt bcr appetite,
rn) a bul eh of hov.iri to refresh her m'.
On Satuiday," wltl the child, warinih CJinmg
Into bit wun liu't, 'fut U r is going witb me to
the aia sLore. The doctor h.iyx it w ill do me an
iniith (iond. FatLer will ink.- o.e dow n und leave
petime tor 11 w.ek. 1 'hall be no luipp ! I
ni'Vir Jw the aca. How grand it muat looa !
"M bmrt u ot win the eMlU iu her journey to
tile sea-sbo'C. 1 knew iliai bo U body and imnd
trotiid rutue a beal by inrlumce. I nisii you
eomci taicaeirtbe phiuiue tint sh .nc iu your
Kaij't !i ci , as abe t-aw the joy of Ihia poor nick
tti'd- 'I'm aoglno von arc going,' the said, tnkirig
her li ne I and. "V hen you come back 1 will see
jou, ar t) ou ntutl tell inc. .i ubuul the grand
V- iii, 1 ir, Saturduy ci'iue. but the siekehild
...t.fi- Iln i,eiuli.nor gel lU'liitu iroi
ClJ 1
US
cotl i d stnt 1 I it mi liite'iu. "i.yi ' '
lolls hi. Her I. titer a- 1 have -ad, wia u poor
man, vbi torn d l uui for In money,
rx-i.cii -i at :.f was ai if'. wink f-T u p
iinti'i-K' lit in pii' us noon its tin j ei w in C..111
pleKO Hi ' il't to but mii'ir'al nun wnihto
Ji.. 1.1.1. to. 11 hi. ll lie I" ettle 011
-.. mi. niiiitiii. T'ue noik an hied
lilli loir
man i .i w I ir
so b tp-
sou Wtl
i.n. 11 in f.
Tie t'ti'ihet'a boy, a I'm ci- surt beefy yon'h,
who i pud ui tie ll the d ig, Ul.dw .ivld 11 1 ui ill'
w ith In.ilii gs of hi- tat-kit ai.d tinea eniugs 01'
his hit, uiTOtiipuniod tiy growls ot "Cut out, ycu
bens'," now intend si eiiily ; the luker't ap ncn
ii v, a inilil and farina, eos la I, u 1 erod tral
to 1'iin her ihc lu-piugs of b.aek loivus, au.i
ust.ttli ende. vucd to propitiue hi) cueiny t,y
luh tii-silig him as "I'lMir tello," now entired
silt 111 v ; tit tlslitiionger, who geuet.illy nu;i!e
cue wnd sen He liom tue garden git to me
kitelii-r. ttitranie, und upon whJ f tr ick Pinclu-r
11-n. Ilv tiling as ttte wolves Uon M r.i ppa's, n
w uikiil sb.wlv uii thu pain a'..d wiiistliii. 'inen
I ki.iw that l'tin i ir was gi.no indeed.
I engtigid the service- 01 uu unintelligible crlei,
aim h u a de- rip ion of my nog hollowed rouud
the iicigtburliood. I tn'uugbt tlic pr.tiiiug art
lino ri y . to portray rii clin's uuioii- aim iii'e
nr.it all the palings "end o-ts wiilnit a eirii.e of
I wn mill a bui.-t i u t llli an erupti u it p ueaids,
of wtiieb the words "Lost" en I "J g" wjre,
will. out the aid ol a poti'ul in iio-c ipc, ihe
only Kgibic poilicli. 1 cjlieocud 111 adveitiso
ineiji lor lite 'hint new- Hpir. I pamiitly
iiwuileii tin; n'Miil ol tin so v.irinis a bcuuta.
Thei nan mull -, 1 ulinw. I received at b ast
ImiiU letnr- tnuu sj niputlilin. persons, win)
Mutt.' tin. I in tne ii llli i'l mi ion loeivoring my
lost htvoriii , they were 111 a ( 'lti n 10 p.ovide
niiothir in his place. luipjO'i' that nil tue
ciei.it.K nl tie i.t.y 011 w men tne 'I'.tiwi ntsuid
the uitveitiMUU lit, id hc.-t hvc-a' ii-.wi'nty pnrs
ol Ik ota hau pnuleilliiiiustlu.ai.il ou 111) diu.il;;
1111 in mil. '; I. winch, bun.: nil in color and
trull' .ii livure, is tin; uini iy eai d'lle of rt'uiti
I tiig M'f'eur fi p 1 1 -imt. 'I lie inn. it, in euri iu
Mni.i e, b. h '....id io sl.nr li tiitd. atil'lj geulle
ticn 11. '.i.iM w til' euieiiits, from ihe inner
jo. Li is id nidi 11 ll cy piodiii eti anieiiuc.a ol
Pugs-, ei'ie ami nil" e inuitil, Out unite ci llicu
. 11. 1' I':: 1 le 1
I in 1 .tot .-hi ih. .t 1111 In'iKitite irh 1 n- I'tnu'
out 1 1 Iii v ui.i'el t: ' (:' eil'i'i iiii-:ii n't"-'. ,l.'.Ii-o I,
v.l.u won- 1: uk lioA-iir, ni A vni l inttern,
ia I 1, 11 n. n ii 11 .i - Hill m u i'll.l tui sin, 1 11 in 1 e 1
uhicdli
il .rough Ii r aim lnnoni in ,N 1
lltil,. Itiollell I-1 r r-1 ili 113 siorv is nuioiu. I I J 111
tin nun' bull am one ol bcr bus muil, ) e it i
will l,i. own tnal long bet "te N P' lenu'a ailtnirein
c aimed n r bun Hie ili -nay ho Im il y aivom
p isheC, it vas a common story mi l'.ui- what we
an a 1.1.1 to ti 11.
It wa-while almost a c'nli! lb d .loseph no, in
Km c of her wainn 1 d.ns .vuli in r t en "il-ti Imw-,
(Mien iicio.s- a oilT'l t g'p 01 lor lllle-tell -r.
Ti e wi.tnati, a:lt. n'n il iii 1 omc ' iy to aids tie
I e.nililni ctiil.l, iii.-isn il np ni ti iltt.g her furiuiui,
tun ai-iiliot la 1 w til imi wi h 1 it r.iv.ud. tslu
told licit! at (-he would vny so 'it Do 11 wile, a
w li'i i' , nun n't' rwarils Q.hvii ot i raaeo. I'lui
pnd ' lit 11 in il-eif w.ih coiutirtn cuougn, but as
a tuple us it was il bud its 1 ile. t u.n ii .1 jseplun ),
who Itiiuit diiite'y 1 111I11 ut'iil it a- 11 lac:, an iCould
inr 11 long l ine th.ck of noihiiu c so.
Winn tno tuilliiueut 1: .111111 10 th first part of
the picdielioii, i ol eon si s'n tis'lh' li d her i'l
the tn'iicl ol thenst; and even when in pi I -on
under Htn enee ol death, and her la d w is taken
Iroin In r hie ilisc sue mis tn die in tue Hi iru ui,
she In. no her friends b 'Ve cnurane that 11 w iubl
Lot l.e si, and ibm she won id su upon that 'hrouo
tl). 11 111 r.ii" bene lib th.i t'loo l le t ol llo iti
pu irc ; and wnen the j iileta in derhion, ciile t
.ipon hi t to uiiine hoi munis ol honor, tliut tney
iniln 1.0 iciiuv when ahe win niicen, she ill. I s i,
and her i.oiuiruuii'u was linullj fudiilo l to a
letter.
Uu that verv niglit It'i'ie-pa rn fell. Had Ills
lawn al. 0 eu red on, iiu.'k inlei, ,los .pliiiie'M
bii-bunil would not hm 0 b on one of bis 1 n' una ;
bad be liu d one Uuy loligel, site ivoii'il hiive been
un.'iiier of ihc u.
ll.cn; was bul lit ' If lapse 1 f 'inif between her
iiln in ion iroin p'l-i'ii 11 nl hei uiani ige to .Nip -
n on, und 11 was hi Ihe ! lltn uee sac cMertcd in it
be v.ns appi'in'i'tl tn the eoii.miitni of tue army 111
l.aly ; nl'iei ivtiieli Urn V itti that led ihoni iipa d
was eiear tnal open, ii' t l the do-tiny she I. id 111-n-n
upon v ii- m comi'li-hni and the crown of
1 ranee was plated upon In r I.m t-
lint tncie w in une. ih tig 111 ire th' J isophlt.o
h.u' toietO'd lor li. r-cil, w in b wa- the inter loss
of ihe poaei and rank to W111e.11 ("ic nail ncou mi
woi ih iludy clevi.tul; und alill while abo 'iDodeil
oicr thl-, N ip tlco.i, who was In r lor I, u-itlicrin
new power and jieldinijto 11c uui iitions, sbo
tiiia to ciu.-b ll, und to point out wnat -b u.ld be
itMiuc 1 im-; but he w in an Kniiicror, und dc
6ir. d to be ihc founder ut a new empire.
iluw we:l bcr iiiaiiuc.s mid her tint the timo
was irpid y apt. I'O.icliiug when tb it mini Ion
woi.lo make him nut lu 1 atiy ! lucii came tuo
1 cli se ol ihe campaign ol isj:i. ami alio uiwiuut
I the hour wa- appiouebing at. II nearer ihitr was 10
I deal hoili Uu ir fates. I'iuro wa- 110 longer tbu
eon tide-scoot iho past be ween then; 110 longer
thi seeking of m mpaihy and advice
It wuai 11 Iho i nil 01 noveni'ier, i.soa, aim mis :
con: t s especially s-'ay in li mur of the vl-it of ;
tLc Kiug nfMikoa , Joseptiino a it at tho WlllllDW
! bir iitnidoir, looking out upon tho river, woctt
ahe heiird a an p at iho door, and rose to receive
Ivapoleon. whccauKht bit in his anna, with more
ot an olden tune unbrace ttiuualio hut l.n mil j
(or months. Mie led him lo iho mlu on whu h 1
(.hi had been aiiting.aad seated ber-ell by lii
side. I'or a lew luoiiients lliero was alienee, utnl :
be f-1 n lu .
"Jesi pliine, you have boon weeping. Are yuu
t-Etiippy ,"
"Mo. alio! not with you.
"NuiisciiBe ! .1 ..eeptnue, w hom do ;ou cull sire f
Jl luti you lire mii.ini; ihtau tonus overall ulo.v
all our liBt i'i !.ea-.' ,
Iben why should they no' bo forgot'en by
both ? Yi u nave lion reached that point of nni-
i. i ,'ir, tt.xt .him d cuntCl.t OU Will Oil lull)
thi uiiiuiel god from jout bosom, and own cut'
i wn happiuiat
"Yi u iiiibULdiratnr.d mo, ludy, ho Mid,
'p i kly using tvom un sc it, and leau ng agiiiu-i
tne window. "1 am becking bo.biug for mya.-l ,
bin lui j thing lor Kiiiuee."
'1 ia tor iiunil, Mapoleon." ahe Bdiil. draw
:m eloae tc his side unu taking hid Ua id in bets,
"lhal jou would nut away troi) you no' ouly u I
Hue wile, but u it uo tiiend. TiniiK not ib.tt 1 1
liuve been b InU, bin , to inis. My alarmed bout
Iiuh mid 101 all ; an 1 helievc met ml 1 amuHenug
not pioti-at lo your wil, tint oh, aire 1 examine
wen lour Heart in nic ou aei
huttjiti nlo'd
ivi rnor "1 A 11
.ih'in tn it not
tin, or. 11 weto
tn-i were r-
IWi-mbir. Iriit:. lit' tho I'i'iinl
1 l.mor if tie mines of I111
t t.iri rs ( tin r ite v etc exaitri r id U
u-H -ninels It. a- n-n irteil that
tin i it p lb till u it eano , and pail'iicu I'li.nc 1 in
n tank toll of Ininnin blood. The rcnm'i ato e
li.itn tin ru-lom ol el u'tii g Mm "" of tho or
tin in . i's about two feel (hji p ami four I 'et
intnnnr. iln irpoi'sot Wi -loiuii iiii-si'i.iarics
Un iliai vi ty Il't c chaiiga l"in ta'.en p a e in
ritiud to the I'liinhi r i.i ili liuH. 'I l.t yearly
lUMi'ii s fni m ran miii'ionsof tne grmn! eu-toui,
anil .i ic.uii-.il 1 - snpl' t'n ' 'i:ed mnn i-eii
v :th t.t'-li alU'tniHTi's io a aim. cwy iiorl'l. iho
Dahoii.i.i.s lid hoi 1 lit- thi- wn d is m ni'i plin
ti til'h, K li'i the l-i V I i h'-li "no. '1 hty.of rmrir,
own 1 0 tut'. re mute, of rewi'id- und puai-liin ' 11 -.
'1 he nun, In r of v ctiius bus hot 11 pnaty swollen
bv nioil. Mr .limes, at tin- beutinini? of the
piinitt ci Mun , loi I'd the ma..inuim of thren
aexiral jtiiia 10 hi bo Ctimmis-i'imr l orbi'!
iwnstlai.in tl". Ihi r jinr.ot 1I10 la-i kitiK'-i
nn-ii. not 11. (to Ibnn tliirti six l ulls te l.
(luring mt him. ml 1 .sit fo ty tin n were put t
dnnh. l"pri-mno that at: ni'ial Hum er of
wi 11 , 11 hi it act.t tn tlie next w-rld ; hut 1 s i,
tin 1 mi 11 hits t ok ilite wi h.n tue p.ila' 0.
'1 1 c 11 1 u vi ten 1 cr m i.als and w r cnpltvei l
im 01 in; Inilnnii in it cur killi d uu th so oei- i-i-D'
s, and Ihe k'lttf inijnsons those ae used of
t : .ita I t Ih Ii-1. lie is so 1 aril ular aboiit tho
live-of l.i-atil jects, that thi'.nhout tno ' tnplri'
ii iiii.et s' 111 iiu'sts must iff iiy eu iy id ,ih, aim
iirt tj 1 hm it has mil bun tinicnt. 'I In tiinn of
iMt-i'lii.ti is the hour of dii'kness. The pitnlii'
unjf will in deors, tintler piinof ik'-illi. Tuo
l ing I" isoiially biiperinletiits the ovec rin is.
(si. un r -cub cd, Mini oihe"S are b. In unci !
tin M .igliii), 01 I'ritnhr. Tt.c n Colli Minis' cr
.0 1, hi. mi t in Ihc tracedv. After de:, III
tin loiliiMTi t-. pi .aid in the murk' t pi u e for
11 h w 1 nb, a n r which they an cm: Into the el'y
ill cli. 1 is hot, lii.wi ver, M the ciis.ouh that
the gicnt Ins- M de taki - p'BCc. As in tho Uri-at
I'et i'i in d u; i h innsi, the caplial of Ashmtt,
bln.o t i vuv dry w t.n s-rsb .tnu (hi d "f Iniuil.
ban icr actmr, however tr via', is performed
bi Un hitg, it in ubt bo reported to bin tiro. A
v'c'tin, iiiin-l 11 1 w.i' n war c .ptivt , IH cb;i-'n,
tin in .'bsg' is (hiiu-tctl to him, nt: iu'Of.i ating
tiiBii(:nt ol nun billows i', and he is d..-p it. h-d
in tin last ot humors. I hi aril of only one c is?
whine the victim injected to lose his lib; lint
those who were piipund tor tl." vaiioi.B tcrunm
n.cb, In tun g tinu. t i the mnsle. mid n oiiik all
in v moi'inenls. At my rcqtit it tno ivitm nn
doued nb ut hail ol t Lent, bet noutib thaaked 111O.'
un: nkoiio.
T)r. r.ibh rend a paper un the iu i?ii), ill who o
thioi I l e Mini 1 hei 0 w 11s Honi" tliin ro'iee fioui
th t of (tie whi 1 man: 1, Iho invariable pte
biicof.f ti c en 'llagiiol Uusbirg, whlcli is only
nectn-i nal ir rudiment iy in tlic whie; 2, tho
ob!iiiiilv of voctl ebnrds in the negro, which,
1111 ilii.'ln Iho while. lr. Oibb disclaimed, all
ititi ntii n of introducing or iheiding any conln-vu-y
hp-11 the negro, tbi.iigh, !"' said, he k-ew
the ulioiiis of negro I11I1 not i'y would a i0
Hii ti wind he bRiu. i)r. iinsp siuu me nssei uon
wire I'll. ci upon tno lew illu.-lra'iotiB ami in
sti'tites of t otti white und b a k to ho entirely
end.l l' ; but. Ktuitting them ttuo, mino of thu
nuts wer.- ii.tiie itioiis ot infetiotity. Tlicy 111 gilt
be the men; re-'.iit of 11 diiloreiit a':un- in r.
11 oillcri'iii e ni-in 10 that ol color. Dr. II umn
u.-lul lir.fiib'i if he liandi-cour dauyspo iil
H111c1it.11 for the u.iibti mal e uii'iige ( h neuro.
1 r. tiibli said be cnld not. Mr. Carter ll tikc
-ni 1 that the : egio'a throat was like that of tho
uioi.let y.
(if -FRIt. f TOUrKKKPKI'ltl.
fi: rnil Olllf" I.I -I i' ret a lullal' Jtaiantirf Impirtai
idl.'ti.Mi.d ii.i. K ,,.'iit Pa'i-iit Vi.l'!ii.iii. l'lnt.
t o.: (ni, ii'H" i.ls, riasriftit:i Vims, A . n at i
aiicfii t m i "Uii- ttr-i-r'Mii io- il" un lm 'ao
I 'Mr- y.lHKMl.tb Oil H
lot C a t-rll- 1 sr, In ri.ll Tiilai), and of ll, licit nnil'ty
fnriii .sal heiii. s! In.I'KS. MaiM.r. f Ala, I'u It" tr.
a. .: Asb, .tl' 111. Oil i,r Mtrl'.l, nill.o, I'l'l.'.lTll, If. t.- art
Of I H-AleJ. C rOKl'tl.KH U)lt!. ! ) UlHlia,l
tlWClt ti-1 c ll-h fl le '
I'tittk Hfif in foil rivn.r war,.
flr'T.n.l f T.r!Ms:y f-,r 0 . wmI tn fi-flh wt lur'ta
tlif ft tct.t.m. ol tl )si la rn el-e .ali.i art: -.1st
A'-o. ;.t '(,!, .S i!'. l, Ma IAHI, r.,
s.i.'nt.
Ot 'i- s lis ii.uli, nr -111 I'lt, will nirl nl'll (If-)'. ,M it
t.n, i.i .("p-i'ii' i;iio':i:li'ii isllt b.- fiirnltlioa aril 'tt n
Q-.li- ,uu.
'! ir
W HIC11 I T t sn.il) ATif .
W i o.i -a.s 1 1 r-.ii Wlibliu lit.
V, !D MAI.KKT Htrrl, tii. ii I -nut
1.
it 11 w m m
AMI-LISPEFTIO POWDER,
:ti' 1 1' " r-t. " f'.l lliltlii'.tl J ltr".llils - iu'''lt
V YSI'I rsi.Y.
tn. ern i .1 1 -nti tii. I. bk Ii lit I't'-. -'fl on ) "n
llr.fiil rr li 1.
IT :. I'VltlXY Y EOI'TA IUil'
fin I'Ain n om Y nv
1 1. 1.1 iI'.ltHJK IIKOWN,
I'ruKi.inl a-.'iU:h'.'Ollt,
N I' Cr II I' I'll AND I IIKHM'T hi 1 ,
I'til '.SV'ra,
tl Ar.J i. r l'.v tt'.' ;jli (isnarihr.
DKAFNKSM, PI.TNDNESS, AND CATAUHH.
-J. ISMI'S. . I , frnfi'atnr "f On K A Kir,
tn-att all dll"aMit iii"ilriiiilnt to ha uIk.ti UiPtis-lii-ti l'h
tlm nlnsni'l MirrfM. la-Um milt from tha inett ra ta. 'la
uniurra tn Ika rllv cln ha an n it hit ottlra, Nu- I'll fl l I",
Ntraal. Tham il'a! bni-ultiatn mvllml to iccomnttir
tt'olr aitii-a t.la I10 liar no n rcla In hij Dractiise. to oil
1"7oii icOUfillS ANI COI.D-s, t'SK. M Ml
allAI I H PINK HiKR Till lil:()PM. r.iraUiit.
CenvaniMil f.sr Ilia i'"Ol.i t Hoiit n tha Jiuki; s-i. Lt-i'lia'
Mlll l'. Y 1 1!' 'I N WAX OK AN Tl I.I.Ki.-
I i.ini tic lifts ne riiuftl r.-r l"''itiry-
tr n. whlloeliifc, ai... fi 1 iti vlii; it e 0.11. pun em 1 1 li iirs
siod fiiiu, tnni- m .nti' u i-. I.' n Hi. csli aiintlrii v ifi-ilt
nrl lor p.snrvin t'.s ll.'n. lm bier tl loll, fat. , I'n.tft
i .1 I rani 1 at rat li .. n.n.l m-i.ii I. a ittrr thai hm, .nras
i'1'ip'Ml t.Ml" una ilr...rni,i.'T' (iiiplf-. tl.u ir-. cin.
fr..l'i-s. or sunt' 'iii an" Inifini 1 poirli tint 'o ti t
-1. a oiea.lint a:'.. I'l n b '- . -'.I'. :"! o isnit. ll'isir
ill'.. ! l:u H.Sb.V 1 N -, ll atrmt in I No.tl K I'.n.'ITII
nuail. h'"
viir.Aiii'i.rm suuukhns
Ra-I'A b. IIUIIITI.. No It aoru
ZSLr i'li'il' t'.roa:. t""ia Mama! nairnii-wi
wntialyonrcil lo 11 ( nii.ru J.
Orlll'iatlOK rra-isrt Iwi HlliiTl'ir Llatl.e Haiti
tt siijc HtorHiiKi. biuiU'.irti'i tluoulDr erauai. Hin
'TXTmx vr. f. v. Pvr.nr.s-T r.m-l
V I' A Ll 11, H K ALT U, ASl
BtAl I 1 . ,
ttro. ie- a itft.'t ay-i
If li b-'t .ii". a -is I'l-hl ;
li t" tie a '' H.i'.in "''")',
fta.'if .tj i 14 11 si hi j--nnoTt-1
tii h.ia 1 iv. n of inaaJi :
ti f.- ,ic 'a nit 1 a aai-- -a
II ttli'i ti 1 ii - In 1 a h -....1 1'. ""It
li 1 a.aibl. I'-i f l)''i' i'' 1 i t'.'.-a .
Trie li ' fit -fli"ra it'll l"tl.
Mt.t..i..; a a tu 1 nm aHiiin;
II v ;lvi tl.it 1' jt- iiip ;
II U' li aiiJ i;" to yrri. OltAlTtti
ll r'tn a in 1 Ilia ir f tiaiura ;
ll yeii .Hue tint world tretiuran ;
fl oviri' i .!.'' t vi-'1 mail 1 -'-a
Tat ni ' lav 1 s. a iit ih iii tft-M.
Tliaa I'M i'l HtUh Watl'b irt n"l"lr,
Tout, l-l i:i ,'tra.l f'tr (-ttiy Jiitr.
Pa airi-f.'l iar,..l i.i lir. Vll.MAW VO'.IU'. a Mm
&.,,.. 'liil. ai.lliliiAi-' ir.'ll'b., wai'-li mo .id oa raad
to evi'youe H.,'1 hr !' .i.t r p,' ii . aril at tt.e
I).,. ti at o:nrl, rs. lis sriuil riabrii( i'rn.i-
MM MM
M M M "l
MM IMS
tl M
MM
IM
MM
KM
M M
MM
M If
M el MW
OlvfMM
:h M M
M MM H
M oil t
MWMM
M .MM a
MM alaf
tl M Mtf
TR W R MFHTtaTf A CO 8 OOLUMS fOE
JJl'llJtCUIlW's.l'laMt'.'lll'I.NB'l.
IIOai-oUM'b.l) I R01 KOOT'' AK, AMI IJIA7H
runioKl-r WKMkiiv.
tbe anat lortlaii imirPW
cnrib all dual"" 1" 11"
nrti'irv urin it. iiirb as ln
1 .a Ine nif if II 1
li lli oia'ien ' tb'' Ilia. '''''.
Ii.ll.niin.ii'l 11 "I Ol to
ll' 1 fe n' m " r H "''U'r.
hllienira. Oritnl, Llat,
I., 1, 'lli 1 1. int 1- -ptI
al mi lea. 1 1 '' I" '' '""
r... t 01 y ner itlt'n- ("r
in in t tn leu a i-' 1
M M
M M
M M
Wat
M
Mtf
M M
111
all tr
ill.'
.:tl im
ni-fi..:...'
1 . re
1 (,c 1.1 ('
fi (.'
f-antrf ir. 1 titinif
Ii'i.n, i" iiv
(.':
I ('
( I'
11
I'l
C ill
us V
t nUitrni'li In rnirliuol.
in:: iiam.m i;i unu 01 kmi.ni.nc mi .n.
Tho Fatiinlr.'j Jirrii , in uu urtii lo oa h.iiid-H-iiting,
says :
"If nny fnohbli or mill moro sil'y teacher,
bl.ould iuiiigine that it Is tno ngu of n vulgir und
ineiihil cdiie.itiou to write 1 Rood band, lb-, sooner
bi hooihov und indagoguo Ui-a'uisc tnciiisclvea of
tl i- mi t'ike.11 idea the boner. The h glicst circh b
of I'ngi-h Boclitv culiiva e pinmanship with
cure mid buc es. "Tho QuceM, s hunil.vriiin.'r is
beautiful Hewing, und tlcRiin, utnl fotnhnne.
l.i, ri. Alhi ii u 1 lorr.it, In r c .inl'ilres the l'lln-'O
.i ...1.1 ...l i.,r,.ni..,.m r..ina i 1,1. re ll.O llli it V llr.t
ill uei ni'i ... . . . i . V. .. i i i i . ' llmHi-tlt ilf.v if" .lime In ivr, Jeur. mill
HIIIN W. HI .11 liN .V. HON'H
BALSAMIC CORDIAL
If HM; MUST KPHt-.ClVAI. ..f-Mfc.DY 1 OR Hi ItUVS
INHUI'.A,
I'AIN IN 1 UK, HKST, t
JNCiriKNT (JO.NhUMFlloN.
P.ephr: d by
JOHN W. 1ME3, Jr., Chemist,
iWI NTV HK(ON. AM' MAICKKT VI,Ki:T.
Icr .-.Ale b h:1 r:iKci.iH m.tl ,storckcpor. 11 IMiiihulia
I'lMI.AKI l.l'lllA. OCtofifl .tl. IHti4.
In not'oriUn.''' will' rp.n.utifi itniai! by tl o Omni n
C'.irn-ii.i it.p-.Uy i.i l'l.iitaiirijtrtii. un l liurf-Uy, thft tltb
ditv oi uci'i,i'r, me Anni'Koii iiili, Pntiiiiui
"AN OUCINAM'K
T T A K V. KmsKHi UN I II K NKTIK1.N IJI.K.ft
111.. UH ia-JuKS, ASI 'I'U UKKMh A L.i
1 liKll.l ('!(,"
T Uirt-I nibitriU-a ft ruWc InforniPtlon.
A VI. r. hMAI L.
Cicrk. ol Cuiniu u O-Jti'iU.
AS OUJ't N ANTK
lo In-st? Vt-(t3i"ii 1 1 iln; Nurilu.ni l.ibcriioi Kxn vn,
! 6 1' vri rt( m i"i iiHTfiwr.
H.'rtlun . 'I In- m-Um'I till ! (J iinnif'il J--u itrlls fif tin I 'It"
cf . Ii.indi i; lilli do nrtlnin Ttini mo 1'r.ibtet.s ui ilie I'Ml i
iU'lllti !iih VVr-hH, Hit hnn-tiy nulh'rj.t.il tu t-t"i( r'ihn.
h it'll 1. 1 ll.e t.rkh tf ihi NnnlMTit UIm I tlt n Ua. Work,
m s(.n attt-r the Urt d.t t.i" .liii , iH ni can be; hi
BtiorUmiiv wl'ti (he intuit uf an Acl uiinvtl A(i il I,
lMt. ( p,
Mtriii.n' ihii fnr tt:r nnrnnsp of enftblinar tl-e Trns-
t4-M 4t ih- MnUi.di-liiR t.ai Wo kt ttt trike u.j.(t-ii. n uf
t; i (.in WtiTk-- bthtiurj.rtl i.yilic ftrhi .urtiii l.rriMi. tno
Mpv r i t :iy cu h iier ij riuilMricd t bcifr"- n tlifl
crt'lit ol h" i-'it1,'. iit a raf nf (uton nt not I'sri-tr-Iini; x
lti eiiit. -r iiiuiinn. milt htixi ti uio-ifv at th trutto 8
mro rc'ihirf i.i t i y cfciimt, tour iii u rt'tl tli iitkii 1 (Nll.tr .
nun v ii!u t rt'M"!' nn;iit t-l ny unnii-y tti-rwir ;
tin- Cm v 'i r- u'in r i- ln-n'i dt ecu-it ut V v re MiiiitliMi '.
tl.c I iu-t. t s io iHnii-.M-e. titlciiu'i or tho limn n. be Cry ol
I'd iii.it 1 Ina In urn niiimiiiu antl in f-uli i'iirti ad tucj
t-ii il. a.i..iatln not I'VI Cl'l.tllal nAld Itlllll
Miun loan i be ti:ud lor itn cmiv i-r.id'ii of the stork of the
Koiil cm Lil.t nip (.it Wi.-.!. m.d the prlliufli tl ti. I unf
t' 1 1 . iirtvauv al the es-irtt t llfM-t-it y onr tnm tbe
ant. i-i nu ll miivurainn. utnl rot Ofora. -wui.nui mo run-bt-i
t im tin ri( huth tln rti'1. iiiu ctitiMctu-uH ot skI.i loan
him., be in tin- ii-uiil lorni Itl Hhlch 0-TtHlc Ub luro'iibn
l(!ti' tut'ti tasuctl on the rt'ni;.hlhn vf M truvtN t, iintl
il.tttl b' iiMi.rt'ribbivt ihc tiiltcf ol'tl.o VUf I'mu-tu or.
S itl. n i. t'Ut the ali TnihU-e.i slia.l oet apart out of
tl-e (."""' ot Baiu WorKM.thc Mini -f t(l3 ier
tftitn.n j" r atihi.ni on He utiLotini bfrrowt-tt r vit ini.of
th (.riiiirtiu-u. lor tim pmioie of payiiiu ttn imrro-it
tlioicfiii, ai. l t i rt iiiit ui tittg tU i ruic.pitl thort-oi,
wii. it tin. tkniiui f.lii!( be nuNft'ilc; at.d on or
(lay il j 'Lri- itoor arm
CARD TO 1UK I ADIi;S.
DK, VVV,V'i (JOl.ltKM I'fl.I.S FOR fK A K.l.K
t lalli-'lf tt rorTP tinu, rcf.:i.iiiik, hu4 r n v.m all
fbttti Itoi. . ttoiu wti il ut ca in-i. l'i a, -imi
suit, iiui a a u.-fvciiU'. j.
Thrc PMIt arr not li tnu nrw, utnl haTfi h'-er n'l br h
pi - ii r .. ii hii) i-. i, bo; i m I j iin a c i.i-i mn, wnn
iiMinrt ti ii:'( vn ti- ncy i n' ; and tip in r'4 b
wn ' v tr.oiiNaiin u s imkmish- i,niv
fn)s in. -In ("r tl- allPMntion of thotu nil
v. ti" Ptitiaraiin v : nu-vi f it weu at to p1
cm asf- ol tarmh win ri- ( alt "lt P
i.t i-iiii..1 (t.Mis.Pfl, or tl
CK'i'lyim.. aKiil ir" tin
-In- r lOiinor ,i t.
ai'nn 1 1 '" i ' , aiil'i"!)-'!
r H K. ft Iv K K IS. IP,
Tf'J.N u InUihl'it a- ai. ally
pr A .ii licit t- Ui ( J t-.lM
KKI l:f.MI''jT. mil1 sli'-.rd
t.o u-' B iii roii(!i'f' too fl It
Ihut hm jtf.n in '. '- of
(i -fiufrn ii, ir u K '"'f
Alb is o -A liHe-. n !
a-f ht i-'tii".'. ''t.t'i.iK-. i" 4
rlett'ti'sTt nf . pnuiMi'i atl
ernlil M flior.'.T. ""I
l-a, i IriK'.-s'' ol tli burning
ri') aliiit st nrtviial. r -iiin
t) t f im-r i'it 'h
pMrlv ,1 tie GiiCl -llttv-l
!rv".:'i' '
rn itn
mi Mil
I'lf Ml
itii mi
r ;li PHn 1 TH-it II
nm .n.iiiii nil
lot
in ."i
tf, mt
Tt I'
p r,r"i
i.i ' i HiK from oop t ' M lP
iii'nit ti'pffim ftp-ma.
It ii oh in tic ail a terii.ve
to M i-l'n, pinf. in-f AiJk
r,pt..ii' tt.e M-k1, cail'
It t m ,"' or'e.l
j.ri-iiv apt vtjf-r. l,u" r''-
ne ntu t' it r ! I P-K-v
i ui ' Kit- frh'-
ill' c t J.-ffclO.
rrr.rKrv.vr.
t K
tr.
t i r,&&
v.
LcKt.hl.t'.t-,li.l-a
Uv tl " nif fh OHFl
h r.K KKM- nt t ( IK
K' K I' r. 1 JKO riON -ih
twe n.fi'lu l.i" al the ane
tioin ail hnpr pr
t n a -"pi" a o ri'inafcl .ihHm
n . n.f.t i r,anH ar upc'!
lu n -t- 'el t tuii lx i an!
AtlOt'fl.t
" iv. r iatirniiiri tt 'if
rix j'li I-rl tr .rn any Arug
t'tl in itf comitcy, er
wit u aort whi mil
ti-.. io j ai) I:osi IvJl
tn-ai j"-.
rinir ftiiic
i.' .ia iti-
alt II. F'liiitll t
a lui'iHis nw ihi'imaii-i's ' ra
tltb-o pt it wi. lis in foil c-mliui.tv,
me- r.i ri-ip'-atU'iat i an. trn v,"i t
lliel- ani'lnaia woulil prav.'nt any
n-'s' teat le 1 1 ill: . ( t'-rvefl ti a ru.t ira rprorniu-noec
I .:ll at (I atplica d'taelio' i'i .-iMnpiiiihn aaeli i."t
! i io 1, e--ii I- .' l . f bold wle.luiill idJ raltll
b-. tim i. iii.r im i-. ini"is -
Kiai'tt wi ih i ''" . Ni m V. r.i'inn ttrcot.
vtili-liia HniiUii. No II" M iritet it-vet
A Vanln '.e ri arni iui l. antti mill Mi.-ke' urtstt.
yaijicr A Muilh.cotnar of si. ..ml :..! Diciu I'aautt,
lisoltAro, N.i..'. N Hn,"sil slla:l.
Jilliii-nn. Hrll'iaav A f'e.wiK-u, ttni
b. ('. In llroti-. fanaii n.
Al lelall Iiy all Jl ukUii.
I.t.'.iei.by smd'rj
(ink ror.i.A
Ti) ll.hcr ll.cnt. Csr: l-ivi- .l.'
I'll.l.N M ,s 1' l iiMKMiKM IAT.I.T,
f'.v mall, to my iatt of tic enj or tuuiry, f,e cl
pottLi,e.
t-22 im
niVc il.IH fl H" - A'l
lll.:a in a ime I' l ain inia
n.rtl .. i, Hi ii' --til 1 l-.sk. o-.i,
X. .mm al Kiel-it' a-, ii nl
all tl i n i .. ,e- canti-i' bv si '.I .
tv .11. ii ii n, . i.i ' . a r.- t- el
St. im., v I mvoi ru s.i
I.i.ir, Pu.i.. iti 1 e I ... 1,
I nun. i'-i ni ! I n, I'o e n
In 'i I 'I'l ,M . l't Neri't,
ii rio-o ty i f It ami ii",
Tn-ail In u, t a null a-.
I ri. :il. i li- un Un I ri' r. I a 1
1Viint.Tnt.ci . Iii-atie , I'ntt-ai-..t
it..ii, nm' ll' in r . to nil
r..'o B'l.tai uii-ed l-i ii' ,.s!t
iaa fi'.ni 11 1 I'Utti ll llal.iro.
rx.rff trv.r.
1 t-.KKkKM.Ut
V K
J K
) kl R
Kem
l r.
vr,
I l l- r.r l E.-H
thtotl kl ai
S. Ii IIOVVK.
Ko, If. w". TtllltTV-alX'lll Hin-et, N.T.
SKCRKT DISK.V.Sh.3!
KCI.EX DJ.SKASK.S
C..M.U''TAN s l . I r I 1
b llllil I AN llll l I
Tin: Meai Ci'l:...ls ( ' ua r.vtii C.ikd.
i es . a 1 sail . i nri let
lU.koHI'.ll'I.A, ..LIFT. 8l'Kir;rt,KV, 45,
('. tuah.h no rail erul, i,.- M.,'1 i'a. i -i Mure jry,
iinlv u n pnla t.- la taki-ii to ella.;t a i-nre.
(mil ii. ir. Ill ilv. loteur ilHia. aiul rarrnt rlas In
"inar.iv-to'ir leit.rfi. ' Ir.-ptiriU l.y a aradatl- "fit..' lru..
un i'i.l l'i imi.i ii. t'ln, one of th' uioal eiua.o'il lievt'Tt
Mill fill lilttts of Vie pn-si-nl l!av
Ho bnio-t in-, mi -i::,t.ni I.. Ml CHA-,1B SV'IITKVI R.
Li i tl., hi-who ii.oi. di'siia i-i J tn h'eitnu i iiitja. i-r oli-i
live tim pu)(.-e-l ,1 i W lltumun Oepi-.vi
o: ti. try li e
SAM'ltlTAN' 8 Ulf T.
Frn( l.y niall In i. plain t-iivi'i"iie.
1 nee, ioai p;iu iasi s
, or Mercury, at
III.OODl
BCl.OHXA
Ill.OCill'l
Itl.Of.I)' I!
Tbrn:ug,
l it wr.iiilfra wi:Jt'-
VI NAU.Nil KI.IMIti "f,
Ki.iiaa ol IL-il'iJ
tr.tin te'.irc i.Katal.1. ki
trui'tt, C"ii'.:inti it i. -t'i. nu
u-.,iui"llt lo ttie lilo-sl ui,!..
ta'e.
Iln- Ri- uvrnatlne Kllitr
Ih tl.a li-silll ol nioi era
lll-Cll' il S ill ll!" V, Hil
I'. a 1 ir.il' :u : la io.) an
i-ml'iii new fid atis '-in-t
mot! oil ll ciiii', nrt -i-i-c-1:
1 1 ol (ill tLi-oiil and Wolu-uutaitua.-.
Hl"!l;ltl:mttt
I, hiii.i i;,:i.i:
mil nit it
i:l.K lililt
l.l'.ll KKtt
l:iiiiRKl'i:i ii
ptiiiTii.niMi
i . i 1. 1 .). in ia
im lirv
in) Dii
t'i iu
in mi
III) !ll
ol. mi
i'lll)l.litl)
I'l'l'i'itl'l)
TMa rasllo'tia ll I'mp 1
ve et.,1 a'litrae.i and oal
on wiaeli an t an' rely at ll
t-.A t-i-au loert 111 our prar
ti' ti t r n;oy year-, aa
Hi h lie iiiaii.lt tiraia.1. It
ra net faiiod In t aliitlft
In-tanre Its cirttlff ikiw
t'la htve tnan au lllct.' 'it la
ini vit'U.ri over Uie otoit
alii, l.e in ca-o.
To ti-"t" wli" h.Wf trill -d
ti itti tier nan aulloot ua.U
they tiilpk itniai. allot lia
in... tea reai lt of a ed d
ai.l no mi'.ld a.'v tint"! lit
NilTI ll'i (IIIKKOKklt
tl-U K wilt rr-ai.na you
1. 1 aali and v:. .,r and af 1 1
all .uarkd)Ctt.ia lint fJioA
un in wilting tt atiort noic, inui n snutiui in
iidniimbiy wiitlcn. lie did no: undera-tacd tuo
merit of bieond hi at, but iveiytlnng that
wns to bo dm.o miibi he dono oilcctly.' The
I iii.ee Conhott toik tho g tea est in crest iu
the tahgrri'ihy of bis chihitcn, ami few )&'4iig
i"i lt , u uic a-surttl, wi'tto moro olcgautly,
i ml ai ibt b.imc time moro tns:liietly, tlniu tho
riluciband l'lluees-es ot Kngland. Our highest
Hnt.-.-men haio not though' it bcuiuttt tUtui to
eultiu.it u t !i ur and distinct i cniuaiiship. lord
lain ir b ii's hiimlwr.titig 1- f.ce, til in, and, cou
b:u.'ti:ig Ilia gicut tige, iy r.o mum) o'l-cure.
I.nrd 1'biby wri'e-a nii:t n bund ut mice elegant
ai (t ligil'le an nriatocrutto band, If there ne bii :b
u tub g. Ea I Kusseli'H ie h sma'le!' and more
fiiiiiiiui band, yet clear ua his txp .sitlnns of con
stitutional law, und ns inei-ivo iu ill ary le a- Hume
clhl-O' l aiihtsa ibidng, 'bough i J-li,m matler.
" ihe l...rit chancellor wiitea a bir.u,iiul baud,
firm, solid, bbtl legi i auc.'i a bund us bhnald
hiivc liiuwu up tho 11.11 of Kigntb. fir Hugh
Cairia' is sti. tiller, und, perhaps, ui 'i'a eletiaut a
gen i.emitniy anil ch ti' hand. Mr. C iiulon's naud
wn leg is reund, b il'l.undcoiuini roi.il tho U mil
ot oni who b gun Ide as a junior clerk in days
when good penm -i ti - ti i p was perhaps the rule
rinhtr i Lot) tlic CNc ption nnion school-noj s of
unv nnihi'ior.. Mr. iirtgnia is u anuiowiuv.
lie Mi ml bili-at Ml.ile she was apcal.lrg, aurj smi.lli i hantl, itp d und fl .wing, ye' logib.o. Mr.
Gui i
pec
nt 1 1'
sot l
t'.' ll ( L( I
1 :-'i
t , lb.
...J i
- i . , . . ... . ..,
nil nonai.s, ei u "is ' - . ' "
Vi 1. 11 III : In i l
, ..!:, a- ....' ',.1 ! ' :l-
i. u.i in Ii ;. t a i '('
ii mn..-;ii. 1 nts no tl 1
ineo iv'-nii'ii. ', or I ):.s, n
bun o il .nua In;. . oa at
lorn
id .1 in
(.' r o t
i.t .1. e '11
i n a m.1 I u
e. u u iollC
f..
If
ll
Jegulintiiist; hut there win u pcrsna known to
thl ImcL.'Il'C Who W. lllll.llsC Hillt. ill' U' a. ....j
air nitc. The proini o to the sn U ill il vv m
made in expictnth uof ro'-civing thu money when
tbe vioiU tv.'b ut'iic. . , .
" Wi 11, til ! 'i he l'0r inci lianl.' br.-ntglit tlll
t,.t.. nC l .ttio to vi ll. It ..'isl-.il' seve .ly doll.'ll,
ll.n: iln nr. i in n t e "' .n- got rid in
y , tiho. i t i .or. in; under a
a . f nii'i'i' : I --.i ii'iuu-r-. hi t
1 v.- -net int i the I! iiuiisii a 1
:.: bis :: :t..i ni'ti ;, t . r I i- hoti--
,: it'." in a .' I., nl n ei;
A ...t I; ini.aoi':,, vvn-j is
ol li i'l t I'l" 111' I . V-.'S -Ut) Hi tl I'iui liel' In!
I lu ll butt II up ill the skill 111 HOIUU th OU-C'I 'log I.i
I fa' uleii. U.n.ty, imd sii'd by il m.'.'i in U j.'til
i Mr ct to some oi l do'.v.tyev.
ll I
t In iv.
t ti e!
I
liuo!
' tl'l'
i'l' .'
Il.'l"
Ibi ii, w ith luce turned lull upuu tno btriaiiniig
lnootil gLt, he U:t away tua hands, buc
vu ni on :
"And oh, sire ! believe niC, that Ihongh I nm
to have jinn Ibiono and youi aide, I Siiall hover
i t tt o to loio you loo deeply Icr my petca.
Unu lore it ia that 1 piuid that you w.b Ions
wen in o ' our beait b. f jro jou yield yoar future
to li.lri l OllUbl is."
lie dicw ii:cl''y from tin: window ami walked
fin iui0 to ihe eit.tr. ot the io uu.
' Von cannot a. n.paih .o wi b me, intulamo; I
ait nniy win reason. Tb g od ofiiu indiv.d :.il
Uiusty it-lit to the H id of l'raino. l'.iroaell !''
"stni I" mho bhe, aim J jbephinc at pped .ini.'.kly
hcn.ba ine to iu, unit caught li b aim, ura.viug
him as bl.e did bo uguiu to the tviudow. "H)
s. nu ice tnal blar i " nun ahe janu ed at one thai
blioiii- witn nuiil.id bngh uc-ll. "i'aat It my
ucHiiny. Iiy b you huvc i lacti. 1 u it waa protu
lsii' a iln. iiu. "t Im ugh mo ynu have u.ituiu
p ii-iietl it; 1 .nl film mo and you lu 1. Yes. fall
io die iu burrow, uegicci, und i xile ! licuit tuner
this. Nape ton, e.uti itineinlRT the-c words when
It i-to' i.uc to ue. ill the uclib.it id word of
nm-' cau pitvebi.
Kii(rf: "iigatd almost in terror at her, who
b oo.: l:k. a piuplie'chb gtiuig out w i'h tyisof
mi-ui"'U the. I.eau ii-, uu 1 lin n ivitn u hcuit
c oiitli J ..inn at In el.ic.-b, he, lutneil aw Ay aad
n il tin Ma in n ii'n iii u . ni.
'In. lint- ..'sm-U li -i i re he bud nerve tostril.c
lie t'h w ll in liii'l.c the g- 'd- u cluiin that l.ocuil
tin ui, :. nt! in in Hull luoii iiil, ns he uiii raar ls
ci.i'litnd at ht lb ivini, the lull if N ip) .' u
I., e, I,, mi In (iii il a biokeu liearu d iN.ilu i.pini
al n in ml tn nrd-iiei all.
1 hiti'.'.'l.t li' Vt until l.
A tt,':. :- i' a.t lo of one )f Hi.- t'
one t.l I is iv all n. - Of 1 1 at el, W ill
("i oni n n up wo hit I on board
i'ii t he, lia.s r.-tii fTif.l
I tl Co f, ll ' tl'" C 'I'.
1 "
lit l-ri'tgiit ' aek :i ruf-
Cltid -tore V ia u Inr iod and irnpcmouH hand
the willing of a man wbcsi. thougliis II w bo
tl iek iit.rt la-t thai tbty oulBtrip t'm pen. Yet bo
bonis the tu;il in a li.m grasp, utnl hm lo't. rs are
largo i.nd veil b ru.ed. L r I Stanley 'a wr ting
is hi nt. mentis elcgnr.t, yu a is an distinct us
lurge ptint.
" t he liul-'e of Tsvkcui 'o's long, weli-iiif 'rincd,
ami ven diatMict loiters wou d perhaps gain hi:u
thi pri'"e lor cu i 'mpliy among living -t-iteamou ,
vet b.t. pi nn, unship is tltfcii t to thai of tbe hou
kiiKlcibof Wel'-.-slev, who wrote, petbips, iho
hist I'liLt! of hi- diiv. Oon-ldirii.i; ho miieh
writing- the (icvcitio '(.crurals of ludia. dit'ing
the !it-i hnlf c ntury, hm! to do, ii litis been for
tuiit.li.' lor h unt India Dircc ors, li'.aids of Con
tu i. utnl Indian Stcri t irics. that tho vice regal
pi inn: n-L:p hits been sn unilonulv go d. lonl
W. I t tit.pek's iiord- und letters noun times ran a
litt c into (.ueh o hn, yit nis h .ml wis i.nriy
litf'ic. I.oid. Mlud .t was a linn g'Hid hind.
l end lift lit e,- und Lord Ainhirs. iticn wrote a
i.ttii -.Uii.i piclutci un b ind, yi t every lit er id
hoili web ;.s e tar us pii'it. Lord Auckland's
hii,dis b.in'uluilv i cm ml mid legible Lord
l.l;tii!i"!ou,'li'a w is too l i dliki nun liuic-il to ln
M'ty (libt'iiet ; hut his sin eessor, I, ird l ilbousie
wrote rn i.dn.iial.'.e inotit I titinil, ::inl 1. nil t'tt l
Line's iui- Ulan i.n c:iain le ot good pi niuuirbip
1 u rv om ren.tn'licis bow p!am and .ilatir.et wtn
' tin ecu ' be; innini' T. M. the. D.tkit of Wi lliug.
1 tin. pri-int' his ciiup'.niieiits, aitliteigli cv.ry
oik ma' . 01 hi uivin e in it in n.y of tlic oai'iiii
1 iii. mlotV it lie 111) Mi.'i' '. l'.v fiiitn.ii- . '! c il ee.t irs
' u, -e H'l'.tt i: i,i tin Duke Wcretitry, M .'. ('.revi le,
tt !( Ic I't-i'i; so ii..: ne ids h..r.d. It at I tiicMi
in : hi b'.'ii'g hi J o Un i's) our
i-'lboj , tu:, limi no s ttu-t oii
for ii'.u .'.en', ll- e'ee !' then'
the
tliiiUith ilr.v li .1 line 111 ivery year, null tli.:
anal It atli il reel elm 0. t lies sum ol sit pt-r ni-iinitu on
tin-inn. mil nt lain li'tu. shall Im paid li tin t Oil riu-ltiet
te llio 1 lly 'I it-uiint: .who slish aeply tl.rm per oeiit'iiu
Ilie. eoi to tlu (auuei't ol Hit' iilir.atou ail l iom as tno
Buna' inii till iliif. inui to nt' oilier piiipi.ii'. a:iJ Hie r
niriiinti tli. ei pel tentiuo Halt be pa il ever I.i tin fialj
'I r.'ai.rt r lo iln ('I'lumisileiiera ot ll'i Miiikmi; b tnal, who
aliali mi est ll.e aamt aial a a ciuiiulatieiiH in the Intai to
tin ie iJ l.n.-W i Iks, or In any teller loana ol tla-fuyof
1 t.ilatiiei'l.tti as a sinsli.i; lun.l. wn cli la Pen,-y s.nnitl
nillt tli t!.ii' tn tin rt't'iiyii.i-nl of bOU .ean : u nl any am
i.ii,a'.,iii.iiii:ii nit.1 ttu mis no nt id tan! lo..n, sliil be
tilpllell I.J ll'i (aniili.l-sliil.fi s 1.1 III" rlsbhi'MIU Itnarillllt
tie a vuliKlilsi un in ll no imii. nine .,v n,.. .....
Wn, la li any. otUirwisi -ol Ha-lunaed deht of illicit) ol
1.1 ltC6l.l IH. , .
bittti..li4 t't-on trttilriK r.osHi'ltt'in of the wi.rkl, plpen.
q i-oiii-i jed ti: ilcr an bout) ot Hilt oraliiinet , il si.ttl
io ire otltj ol itits l rat i ea ol wia -at n' t as to man- a ut.
alii t: it-nt.r. o t iti.c la '.f lit ) opariy.rt'iil ami i,eroiial.
... ei iivint.d. ana its ua i-bstilviiie; and t..eta.d Int..
tt t-t it. all have, altli rohieet lo said worts, pias. c , iba
atnaept'W.ia at d autl.i r ti la all ra.pai'lt an tlicy no
liuvo.or l-'-l. aner niay nnva, niiu vaiat.i iw mi. v,m
I... . ...I, ,1 li. I hi, I r ,hr..
riir-tli'iin. Km the inirn'ioof enilhilK tin' Trusti 11 of
tin- t'i itadflpl'ta Ilia turn In carry ou. tin' vari' l trmtl
eeutl'ieil to 11.111. oy utiiH.aiiet.a im '.i'hiii.ii.,s...i i i
ci crta.i. ! ti ml, lncste. aiel unirove In Un nam e.ionnmo
Cut instil "'I Ihc Ptpiro. UK-'lTa, lllld Itorh. untie' incir tiaio
... ... ... .... hi i i.i n,.r..u.i.iu t. Hk . ill mr ri izt'ua nil ua.
It. a, o.n ..lri 1'iin.tiH. ara lieri-bv audio1 lof. md
rtu ui.d no tu remiliiii' llio i noi ol itat mo the homiI
.......... ..I- a. .lAniilHi-iiiri. ita mnv frein tnui' lo I 111 -i I'l
i.e.-. . x .ai-v - ti. a hhiO i.rira of tin lo he tlta aa'lie In all tno
w aula t.f 'iui' I lly laptijoii by the Oaa Wiika uaiut thl
coiaii l oi itiu i rustei t.
ri. eti. n;-. An)tl:inb' in any oinar oruiaaittie oo.niar
t- ll, ia orilmaiicc la l.i'rel'j- repua d.
If KM 11 .11 I ii.rs .
Dir.cl'r.b i!te Clerk ol Ct-D.nion Uoiuotl to Tublish a Loin
uu.
RetolTar. That Iln t'le-k el orani m Council lie mtlii).
rlz.ic io iiulill.l. in lit Cil'v i.cw, npnra, cany, i.r our
lA-eilil. lia- orditilincf prcsei.tail io tliMinni'li i:o.inctllt 1
lonao li.eetini. lilt reel . land OU I ll 0 i7la diy of Dt'lnOIT,
Ism, ennllen "Aii liulii,ai,e.' 10 last piia.oistoa 01 mo
.,.r i.i.r,. I .nr-ril. -lia. li nriM anil i.i ori-alu a loan tht'ia-
ft.r ;" and the aaid C ill: at Hie stilt C mt ntlni; "f Oounolll
in at afitr ine ejionalton 01 inur tioebt iroin nil situ puo
ln atii a, sliati t'llsent ti. founottt one ul'aacli of aanl niwt
l.ii .it tor evityoa) In which tue tame aball have been
niu.ie. -v. .
(:l,CKI;fl, OI'.k-l, b.l'OTS,
sfel.KS. 1.,'iit.s.
bVPlllLIS Oil Vi'O Kliti iMi:.v.stH, &C, c.
SAM HIT AN 3
ROiir AND llb.llll jnlfK
I ellirtj'i t:u p Jt-ln: IL, a li-.s'tiie ell'l,
ps.rnil.l-. OU VI SKlil. ti, HI -EANK i-IUc BAMt
I'llANh KOOT A NU lib III) .' 1 1 If It. I tbe m .It p.'lent,
ci'ain. and ellt-c. mil n n. etly ever pn s.-i .l.cd i It reai-m i
ai d er iitWaitt.s e n, panic c at tne venen-al ool io
tin- cne Is lion, nan unu jhtu. am: it. use un'ii 'i
ia pi r.iyit.s rini- iv itnii n- I nnii.ii, an.i no n a iiauiiu'i
nur (iiialniajn-ai orivnitu jvi may iujicuv u. .nm
can. . . .
no rst.i i.b.tsrAin i
Altlsstih veil Itnii be pi- iti. i'J 'liC'iirtMi'.tliP s M t-
lfi'i ak m kni.T ana liV.lill .it'll e.' i-il i-.io-vo .'very
l(.:.tiie ) iinpiirl l'.s lolll llid syslCttl, V.) we. I at an mo
bad tirtc a ol inorcu'y.
nVAll'S! FkMAI.KSl
In Ino' v nlfi .'t'ei't w'tV. ivt-lr'i ninn..t'ri ol I'ln-d"!
aoiitr. ue Knoi ami tit.itu Jini'Kt mo ian-i uapiuty
caplid. In I leciiit'l ft- .is, in l.eiic(.r.i",'i. in bo rim
oa 11, I a lint el l .e v, .e .,. I'li-.i-ir, Ui u t' a., cuu.pia.iiia
mi'ict'l.' li. liie-aoi. .... ... .
bi' 111 e esprctu I Tiro ll t o.uie.r.rti oo-aii-a nit a...
K.tUAl lVAN H WAisIl
, In ra.es of f-i tiinli.-. u-eil in coiun men wtlh 11)1 Root
Lit 111 I ll .llll'.'t s Knll dlll't 11,'lls. 1'1'lce 'lo eeilfts.
'1 1 p e'lleat-l el'tl etr ri'tin 'II :a alike nckii'ovli rt.ed by
1 1 i riiilns at d put" nu. Ilit-y urn cud in the I niietl
Matf I In-pi: nl.-, Uiu. rcatoiilji health lo many irf V)tu
bian ti I'll. rs.
1 roo. it ip r.iiuimo-e siiin :
VM1AI TMK HfKi KONI KAY Or TUB
ttAlaallllAfl a lii.Mk las
-'ci iht linn i r,u fr'unr MAuaatLI.,(
.'T'Allnt'ore, Md., I'eiiriiaty 'tu itnii. (
I hf.Tft trr.'ftt saoi,tHcll-'it In tlatlnii ihttl lavnu.ol
Tl a bnuinrtai. I'.i inn let' f -r Vi la-rcnl 1'itiaso In Iti
O'l'i-t cut i inlty ion... , inai i navi tii.tu lit-iu wnu jutm-
nni'l, 0 .iTt'll'ili, at a r.iecr.s., un. navo ii.n.i.t mea
le-i-f-r d lo my etui" pad .tsa pronip'ly itul efi-omaltt.
liiiiiwu.k' their c.'let o.llon. I have tin lulleat C'tntl.ltnco
In tl.eir eit'raf'T. and at lar lain)' lie of ttiem extendi,
rtcmruiMl Ihoni suenuly. .
.'Ait't'f.r.t Bern'sin f ll N'aw Vert V Is."
T.l n lit nnrlfi al.. n.l il. at these n loP'tlat afe as ra.-om-
tiit l..li d. ai d alll tn illivt:1)-nine UU dl.ctlil f,-r w. t.ujtt
tliny l.e oni'd.
hold by n. '.. o ' o s.n,
' tT'l.tfl KI'lHI'll an.et.
liKSMIlbt . . 0 1 ,
10-ISws-Sni .aUiit.cK a juet.
CURS.
l.l'.K
l.'ltK
IU It
i uu
iui;
l.l.'Ft
Kll'l
l.I.ft
MONK Y TO AS Y A MOUNT 1.0 AN CD
noon Dir.rii.liill. Wltcdol. Jowtlrr f'a'.l
t iottiltuj He., ai
.ION KB 4 CO '
ltl.lt FbtTAUI.IMIr.n LOAM Orff K,
Coruir ot TUll'.U mil OANKll.L buic'.i,
lleli.w f.tat.iird .
.t.-'IAVoll. sAAii ut.it, jewei.m:, ouk
lVkah, v iriiuM
t(sfiHl
I -
I ' '
tt-ec to
t.- (inn. I
t n e ol
ll'i ,V n
' 1, ,,.
C'lll I Wl CAK UU MADE ON A PAl'liNT
CJsI'latlV's ' asiil. v lie wl.leh only wants iidieinsinK
vtell, a- It if iii-r.l'1'a lO'laid livali wtie nal U lo lieu in ver, ai
In i . i-nit-s. ami the D.ott oeo.nl ever laa lo. A p-nann
t l.e I.at cai nal i so loin the ndi eril.i r or tt.e retrlpe ami
n i.ti.tn ..lion ulli in- luieartcil inr it nt initial sum, an iti
Si' Pen cm ba rialied. Addreii "Medicine," Hilt
cat.te It t
i (. Mill -lil'.I.ril tin & CO, PliOWUK'
J '1 1 1 l',s lib CI.NTJt.tl. tSATIMl llnl b AM)
luMM, i mh. n.i i,;i fiifc-Mi I' sit i;i:kt, 01
l.hl'lb l.KNIIAI l'.l;l f (in lib, I'llll.Al) .!. II
1 A - 1 1 ..ni. to in. uinin n( Un- p-inllc pri'jt. lo Ihetr au
I'.eii'iis i. iln. 1. 1 ai:1 M t-ndi. ti.t'li narint"il ll.ankn t
in.. nil 1 1,. ie 1 1 1 1 it. in, ii.. i.i inner. ii-ly hi.touedi and
i'-i r nui-aetiiiiia ana uiu.r"veia('ii
: Tn merit ll.e eont'iuad buppi
.-.ii' nil puohi cl t'lilli'lt Ipliia and
in-i; tim
st l i-
i
-I .
loir
J ' l.tr
t oil
I nn., i
.il Nm:
I
) th
oa-
he.'iv in 1 I d. on I
Umtilhs ii 1 a l ' ran. ' '( 1,1
,.int ti l.a'l. lot lili'-' in t.n i-'
tut i.:l tti-it ii"i.".'-'i. ' . i ' g'V !'.'
il.g,' ton su.u to Un i noi' in 'it- ' im ''
n.,.. hut 1 loon In it ill I HO mid. In
rnltri.ot tinu hi i"P Ami V t J"
i i.i re ti n mine miiii'a i it: i' evo'v ct.', u
t-iui led It bine. . ,.
,i "Ohiy hlticu do) 'am t pront v.-a; h'l-')
.i.. ,. .,i. In:- f. -n tviek-i t f It .I'd M .).'i:. n t
the-test! Of Bourse, thu b ck-, f"lin .', longiht'
fluid u:d ut t get the tea hr. e-;M. no. A ul
hit died a inonib luier. 1 baw li i'y nt lading
, suit) tom-nlli'd ce, limliin,; upon thu pile
" coTiptji. Kbc had br night ll'J.vf-i". to lav in liic
ttn-'i,. tjl ecuita. iUti know untuil ij of ' .nr pari,
.- t the tfuceai'v-. Tin. or.evin.r fa; n.-r won t'i Tint
child, lar let der heart bv even a bint ut.
,.i.i. L -
.! b.
- ti ,
; It-
tii,
ii: i
i .
,i till, g '.il ,t-
lt . kit to in. ! c. Hi upia'.-iiaii 0 not only iil-
iliCiilcil that ho Was lately ftom tin' hospital, but j
that it tu nld p"th:ip-i h ivo ootn boner lm him tn j
lave remained irnre ssi.il I. lor ho certainly did not .
stem to he in a lit condition to tr ivul. Ho was i
fii.m I'.asieni Ohio, Bint by som : str.nn'O wiinn of
bia iii'iin leu ta.ild't'r bavn odd nni.i'n in to i
ll l..e. I, l e ; I i . i iv., n tlm CO'.'llOin ' i oi' "il '.'.III' :- j
i ui' d.'y hunt a", and :i :' t.l it i
ov tV in: s.i ''l It .I'l-..- I IT- il i
i n -li ki ill. I a-!-'' J ii n :-- . '
- von iii , o h.i-,-i-. o ;l . "
j ii 'is, I e ,'ii.i i t. t...ind ii .. iy .
I!.
fa
! I I" t
tv '! il- !
i. . li il ; it C-
lilt I .1 t 'l c
. o! Iln: i-ilril'-il-l'.ls I;
bl'DA'. 'I iiret:- plat".
t.. iiitri -I'M In
iiu,' t ne. a
lo.ea e el ti i
iM!M
A rcw doirj restore the
at.pptm.
1 litt e liollh't ei:rc tho worst
c hm' 1 1 lii'i "lim-y .
A fen tlonii cure .ll.e low
fl'lrlted.
i ii.e Imttlo rebh'Tt'i men
tal t.iair.
A fi ti desc- bring tl.e ro'O
,j tin chet'l.
'1 tiic me.lletie re-'otn
to manly sigot ft' d i.ini t
health tie -n"r 0. Inil
tan J. vt r.rn dt.ti i . ami i'"--
tiatrttiR dlvolev ol ai'lDual
I leabuia.
mr
ui
ti't
lilt
till v
nil t
mi 1
mi
un
tin
Tint ntp.llflni lilt haatt
tested nv t'.e most era
n.)i:. ni'dienl ra "II of till
dav, and P;1 tni'Ol sn
li.i,nri,i lo t' one Of ts
:resti'.t ntedKil dt.covorici
ot he ace.
line i tie wlllcure Oens
rai la ea iy.
A lew a. tea cure Ilv'NtartcS
In l.'ca.tie.i 1
tine bi'ttits rare pilil'a- I
tiea ol tin Heart. 1 1 r
A .eve nnsot retiora me .
J rout one to ttire bst-
HISS tlQd f llli Vi((IK ot
yon III.
r.'et'i.'O.'n
fd
f(J
CD
( I'
t'i"
l)t(
10
oc
CO
CO
fill
oi-n-y.l
f'0')e'jO
ODD
0(,0
OOJ.
OD'I
cn'O
taio
ii. k)
yniiDt'o
CDl'i
Odtl
O'lO
DUO
flOO
(ID.)
Il.)l
(U)O
s
A M A K I T A N ' S
p y. tiir a pi a i niiit
b. I VI Alii I A NT! ( HICK
ISA l IU I'.lN b) .Ctll.K.
f A M Altl'V N H (HI MR.
tMAb MAN'S CO i.e.
SsAMAlliriN .1 ( Till.
b.lMAUlVAt.'M Clillb!.
i-A ' All! I A H fl ('Uhlt.
HAM tl.II'A N'H t ill!";.
TI .ot.Ia a-.ifT anrl wan', reuicdrfor lnnse('i.ai. Heat,
Rirlc'.uii, io. Carti lu all caul In Croui t) w t.x
i rilt J Olaie )l I' .ca" -'HI ".f ii-au
lHOir t CO., 3.1 atenti.
SAMiilUTAN S CORK.
.sA..I.Uiri'Als H Chit.',
f, fAUiVANH Cl'KK
HA V tlll'l AN a ('('UK
flaM t i.i T' N N CtlKSS.
tjt.'..MAI(irtS -I CHitl'..
HAM Al'.'TA.N H Cl'ltK.
SaMtltl l'l a'H t I'KK.
t-tMAli'l I AN a ( (IRK.
bAMAlllTAN'r) CHUB
IDE PKK.tT hi It'll IC bmt aitl'UKT MSKAME-,
h' Uilrill v . t klic-s, li 'ii'irrlia l. U'ee , do:.
faili b)i cei'iilin, I'llli.ind vtlU can Ui iiuiii two
I oa.a. Price J.':
ll I. a'.-oeiiruii. it ro'oi t in- and nowir tUto'w v
ato lit biht at id bt it e" or ai..- oil-er itu-o, aa.i'i
ri.tnro ill li.fuli's: "I n')tl . tvli n llie c.l.t aro til
W'llioul tin Inject on. It. ll.e cas.1,0111 I'll, diraelluit
a nay
rnrj'OKrR rin
(si I .Alt I OA I r il
I J-VAl K lib! II I.ATOIt,
IlKAI.'.R fKI-.sl.KVHi,,
CI. 11 'I AIN .M "Al I'..
I ,r n e Iter, oi al ot 'in
S'ru"t'lM. aid Ihe loiiir
ance "f I't-aelsri'.y In t' e
Thtct'iTt'it-e ot tne. Jeoath.jr
J-1 rmt's .
1 Jay cure or obeli te iln-ii
Diitiiui'l'i iln at' h that
spil i.' fruD' lrrt(iiiia:i'v, by
rejii.v.bo '!)') Ir.ikJtlllt
lu ell.
C. POf'CO
CiJ.CV
Tina km tin cinoi itn-
tl na. tip.) orul llplllllte. Iat'
nnalioii oi tlio dearl, nal
I nip. ,i"nr i. 1 1 rttatn . at in -u-ti
(mwir ami tne nioeilia,
md i Intel me lost, to loatiat
Uii'i-iitti of pador, iBdias
'Itliauitfil man or vnimac
to fii-1 vljciroas lad a ruin,
tlt-s ton nu and am'.'.l ul
b.otxf tn c nirto ibrouvl
onry tt-ii', tl.o nem'i tl
l,e. ine ..iri'DR, and III- fl it
of iehle i.iid t U'.r to ie
aiiliiitH. tue entire body,
I tUMini: up die ci.tiitltillioi,
rt't-o Iria o-nod tiitto m ta
a 3iti anil diieaed UioikIi. .
: If
fi
rir
k
rilv
kk KK
UK HIT
KB.
RIC
kk
titi
Kk
Ko.
klf
aVU
kit
lik
Kit
at
mr
llli
IMI
.Ill
lilt
llli
nu
I b.t V
Mil
llli i
llio curl tiioDrett.4,
Ftpo-slva, (unll'iatlul Hi- ,
triialloai
T.iey con (ireei Stolt
neia Cln rtit)
Tlier enra rio'vuu snS ,
Ppuial Allastoi'l I'lill la
tlie lurk led 1'iwir llrtl
of the Itodv, lliaif nl,
le.t (t'.te oa bids U KniUon,
fa'til ilion of till Itmrt, i .
LottLe.it of Hpln i, llvs i
ni, ba k Headaena. UI I al. t
t'.i-lt, Ac, Ate. la 1 or4, ..
t y renin v PR lbs Irregularity. v:
tliev rainlva ilia eat. al, IB! t
iticut hjr uiallj
Soli1 Ajf-nttl,
Be lure and a.'t t
a-'
t.
t-
P(;;(.r A'j8n, rrnpri:or,
liu .'ii's'. I'i.'Wce.
j.vnr r a- on..
N i. t.'J .N. SlC-IN'-' .S.ruct.
Minn tv si ' I'lir,
i.l.l I A Is 'is CO.. I',
si Mil I ts fl Cl'ltk'.
'A t. l iN si 1 Cl.ri.
M ll.l : A v ,i t I li li
(,,uii i,-.e ia tii.iiiitnt lintisc-. li"."-"'
tamiiics in tho city, only 1(1,110.) huio un i nlo
pin 'ent homo by t!i"iiii'tvo3. ll.U'l'J luiilcs
live two in a house, 1110 li.o tliron in it tnu so.
In the ll,i'(i4 houses no', iiii'l'ided above, i IJnn
li" l'i ve. 01 rut lr blriv:s"vin ltiuit.it
u:-y-
'il.1
mils, in t"i.:i
V'l.'l-j in t'll0- Mi
ii-
.i..
in '
. n-.i ' i i
i t-o.
nt'i Y,
n s I'-'
i, l',:
This i
."'i. in
l e I thr ) . i ; -1
thi
r. n
el,
f I:
( in,
i tut ei . . i
i i CI i Dili .1 near ;
I'-'u le ,' ..'Hi broii.
utnl Ic lull. Ic .1 .'I
i,':lle l hi .. IO C
, :( : Lu colnllil:
Hi
1. :
he i u..-; I
!' Li 1 1 i u
il-.-ii iu a v
e IiO'iie.
i! aliti'i '
nl ic.
i a i oi.ii r wiln sola uih.ii
In: IllelU -1 IO U'ni.liu ni" J'l-1
l.i,t i.'.!va:ii.i:. '"''' ' 'c'-.
i i) l rr,.
i l l; ine. i
:1 li,i:i" :r
o isat.it ! u-.'i--"-,
but li'-'i- 1
1 ' .tVceiv . tl: it
Hill 1 iua,'0 tue
, l
Jnlbt rub
' Uidh
tuu
"1;'lli'J'aa.1iiiitroiit now," continued tho
rn i:gi r. . "K. oj !,,,.,. eV0J uro otienud. ti.ic
ftri
tj'CUSJiUU Shai)iw.hgca.riu'maot Ih h; but as iln:
on! I limes Io boul-spint. iu ai nit. Jt there it
snti ttrti gt in your nili.d.ahe uvea it. If hard,
ispti,' ic'llshi.tia, th.it wou.d take ir.mi 4 siok
liud dying child tho voiy breu li ot liio mil com
Jt ii to (j'd abu wis that mo. Uaa aha kiyn
time ? is'av( can she loye him who admit, uud:
Tu Ek i'ii ton at ovii i'liAsru. Yea, llio
be.11.lly p'l.-.nfoiii the t.iem..' iliat. bus uuntl od
its i:u:r im it Ue i'..un'l.u.',u ol' our (jovern nen:
ii bktkt"ii ut ull our icib.s' iiu. 1 in nil our
CloMtb tb ury tliut bail put rauenro ill tim vtl
iciof our i.cm 0 thu o.vocraljic shape tu-ilm
ea-t its Oulcl'ul .shadow over (tli our iii'tup.'rily
now even now iu ibis clcvoiii.li hour ol c -tr
in'tiliiy liBViil roars iu ui;s..ivatcJ funt,
nu. uu d Ti lb blood imd Iiuii-iuiu wuit wouu ib,
and pie.uii.es to jirc.-id.) over ti.11 eninmg 1'if -i-dctil
ul eleelton to abiiw llio tiuttiiiu-s ut tins
etriiliiiSnt. Ami the hardest name al.ll that our
aiitsgonlbts can liud lor ui is Abonlioiiisti :
jV.je Hartmat,
).', h , -1. :
' W' l!, V'I'l .- "
' i.'lll s. 'I'll il ll:
' V, Ol1, V. 'I ll t
1 r't)ilii:i ;
. rn yn.i rn)
, i. 'e n I '
it day I Uiij
fli-i".
'A, 11 ll"
b.t lied o'l-'
ll'.
- 1: ;.i.
im. bin"
Ji'
1.'
!io vtTy ne .. il. y tU:y Laii. .
t" 0' ;icr
" I I" V ru'i-t 1
Iii.nl ! it yrv 1 "pi
' D d il ilil :u .
C'lirV.'. in time. I
"t.ivctl I w oiil'! b i
mum! my ci-lenlt 1
, ami
It ivi been ve.y ac.i'ie c.Dti.i,
til V"U.
1 kn."v nv turn w ini.l
a-enl. HI "nl .viil'itl y, una v 1
;.-d out on 'sa'iinlav. iu I
und on Fralny I pu ked u
my Viiiio-.u 1. iciri went away. Ir 1 ban not, 1 a
bii.oiy be'"! be.r.' il 011 Saini'da .'. 81a ilayB -oao
iituu c. eh d iy i e.c.uldli't btaud that !"
ll.e p.ousuie vitciit of the !.uj Klu.; I'Vule-
liel, l, lie. llllt.k !' bcOU Sold t'i tl St-'llUl I' iCi'Ct
is inneiiy tm' ttuniy-livo thousuud rix-dollurs,
unu i- itiU'iii'l'l I') bu Ubcd iu luturo lu tlm coast
ing I' oie 111 Jnb.nid, between Amilhoig and 1-red-tiiil.sliuuu.
It t'st oilginally six..y tliDiisaud
lix-iiuih rs, or ftiiont thii'ty-iivo thutts.iud of our
uola, at fculd bUnduid.
i'nii.;i
c! i' tv . ll.l't :
; i'l I t in. In "l") ''"' tl 1 iif.;i-iia
i'l in l'i hiiil; il-7 1 er-i'ii-i iii t iiti.-.lo
.1 0 0 hoii-n ;i,s.c el-: ii'.' t s .il-t . In
In -no am l')'V id-sli it i'l . rinilil
l.tt.ld'cd l.'-,".'tli'.:r. P.. .'I;"d inui a
t:l-. an: in smin c.-e) pcmle ("loiigli li)
liial e a ei' i- of tin) bi.o or L ii' .!, --sti-iv un it, in
rui th -''ba-'-i ieki l.y the n itimof bui-osim
,.. n v eil levtili'i! Its lillln'A'S :"A mi'll t.iiroi'f
rnin li I'-'ca, . tninnni; upon 11 . i". ' ".". "i
.1.,.. I,niiitrl.l lent, fi-oni lone to bis'.
i.u l to divided inioi 'iiiily ns to onmm f-'iir 1
In s on Cin-h lino. cacti linn'iy "
uleeeiri'. cm 1,1 ill..'. Washing, P. l'i
r,.T,, ..i. i, 1 tei't hv ten : tinle-9
veinim Ihe'B two rooms tuk'M in aiioinei laiunj
to bom'. I, ni' suiilets 11110 ro -m to dim or cvou two
c.t'iiir fai.iilic-." Of con,..., most of t :Ji'onin
ate ih. iky. m em scarcely aeo m them ot a
ci-.ti.lv tlr.y; and ai to v. ntihition, water und
nh r'c!o,et(. or any of the com'orui and coii
veni 'tiecs of a home, tin J ure mt to be tbiiuglit
of. fd.-iu'lt, imli wi' V, gloom, dcuo, all., uiori-the-ctire
the uttci,d.inta. It no', 'mni'e hat
rhiblicn imd uditlii can live while crowded into
And la It strauijo i"
C.4.
ories Ii'u'ii
nut-
ii'inki::,t,
liithting, in -i
iii,h:i:l. tin. lunnly
Hllrll leill'ls?
brutality rngciMiipaut
e-ioiTomt CO..
!i M'-KGilAejT?,
AMI Mlllf AND fc.TKAMi.OAiT AGENTS
l)((JJsl h'iliKlir WllAJtK.
PIULADtiM'HIA.
jitivt sn A. ant-nvi. )
A -" lit s it 11 tu -1 1 V,
a 1.1111.N v. bin ma, t Int-'.f
iiiouia;
v
MTIT-'J-H. .III.
rAiiiTCiSG Ci'li'J;-
BVrtl'V I1ER11 ' itn.
tsllil I' HI. St 11 OH".
M I, I'l' M. l:ll'. l:ll
b. 1:1 p it. nit'"' t.
i) iter in 1 11 nun
tolkLl JjLlin "hi'
to lil I
U'. t.l
Is . .1 alii I A S' bi I I K;.
H PI All' 1 ,i.H a ('('IK.
(.',: uf 1 Ms s. t I'Hr".
HA .VI A Hi ' 1 N -1 cn I.I'..
.' S! )' i'l i IN S ( I' till.
a 111 1
it:
in
i.f uusintn.
(svi.t ! m; nnaiiiii.
si nt 1 in i;i :-);!).
M ill I' i;.:'ii:i).
s 1.1 c nr uu'iiino
I'h itn 01.11.
tt. ki t io.
HVIil'P in-'.
hi r
itn u. in.
111 n-in.
llli lilli.
1 : t -i i'ii.
Ml III P llii Kill' HI 11.
(.Yin p DK tuo inn. x) iit -1 br. iittNiitr).
fv ui 1' in: inri'iin. bVi:i I' 11''. UK 0:1,1.
kvi'I'p i) : un'(ii'i). kvi:rr in; itn n n u.
riVi-.i r kk mi niiii. tivr.i'r on itn'oiiii.
ji-tai 1 iito tor nn n-i 111 1 ' 1 1 . n, .it'iil in-11 t.'t'i 1 , atil
Coarn'i'V of .(pipivene-
talea niiu i. , 1,. 1 y . omnia
in tiers oeielerl n. to a- y
coHb'.ltai;"ii, hiiivever deli
calt'.tboir fttec'loii b 1111 ta
ant hilt ie i- in instil Inr tu-ak-uevt.
ulni-li. tsteli oro.ieily
lls.-.l. thi-y nefl tall ' do.
'J'lie lnay lie inlt'ly uied
at any tut ami al any le t il,
r...-fi uurif.D I'..- .ft.'.-r ."n.
mi'tr.''i, dlirit ft wleeri the
ui ''rllliiff l-aiu't: nl their ac
ti"n o..'d ii.tail bly 1 ua
t ass. p: i.ri1' c)
:PIJ'.kl-.i:t.e.K
'b.
IK
1; vr.rr.
tKILli
I'K
i I-.
i PI l'f l'.l PI P.
Y. l.t l-'.bil I PP.
Ill ttt-t'lltltOM-.K Mf.Pl-
cuifi. :he ui.ioiii.niie iii
in.u n 1 i.y ol ci' nc'inee
tr. D. Mill' rill!-' ti: d pain A
ih y bpli-lnao ai tl a'('ri"ia.
tt 111 n ti.t V sbi'l III' h be'
MUl'or Mithti.n ci-nii ii'P. or
retn se, e tar: ll.ini'id. inft -eenar.
iitVki or ll 1 lla-th-CP
rn )' ulnauaiuus l):c'a:a
tlo, a.
it.c "'barokiesltillt lin t
iifie, rupl.-h ihc latitolii
ilielr einar.cl..aii'li. All
111 in e : 1 aili.t. so st. a' ,li. an -inltahe,
ami t " pn.lttlc or
lintier. in i'il. 1 iii'hl-lai-ili-cil.es
it ill 1,1 oil' in nny iml
t-vt 1 v cii-e li 1:1.1 itl aid
in t i'r-':ii' lib tl liioja 111 tin
tinu; ui act-it.
with It ill tin eliecU Unt i t
a)iin boiu it. '('
NIK
H N N N'
tS.N
MS
N sf
'
AN
NN
Mt
Mf
11 f
HI
US
HH
ll If
NV
Hrf
Mt Mf
M ei
k.vai
prtcei of the Cherokae
lli-illt-inss i'l oioirse Heuta- :
ay, $( 1 b.ittll or A bouiett
f 1' $'1 t'he'ok.i Inlae laa
i 1 tx, lie, or s boil fir
t tile, or ti bo-i , ier IS,
lu w-lwlui KiUir, It
It ttle, or .1 kit ea 'or t',
(!'"". 1. " pill., t.,r t'.uiilai,,
91 1 hot, or '1 bote:, fjr tl.,
b.l .f )r.i,P".':K
t Kb. IK I Ik KB
I K
KI
t 1.1. Ll;
; ...i-.i:r.
.K
I b'
b.) 1 I.PP.V Kl R
J.llb 1,1 . t-Ll.H
4
I,
i: 11 r 1
v t .11
i-.t.:
.Ill Uu
a...
a'-.ti tn.. u'l.-ieii I'i.-j
r-.l at a. 1 ( r ii.-..,,.
"ill
PI I FKP.PP.l'R
11. l.l.l. l.tt.Li;
KK
I' V.
t 1 1 1 - K.
I I ki t
I ..
1
.ii'..(.xoit tiie iiieniti'. j
I'ltia, tl,,-M. nn' .01,1 h,' mail 41
tri-i' erponae.-). on receipt f.'i
mice, 10 any pnrt ot tt.e elvS 1 ff
llc 1 world, n-ciirciypickeif i J
We .pii all tbe on Kills
Kl,k MKIill I N t.l by ft
l-:i
1 ri. 1:1: 1 f.
: i.r I.:-;
la ri'leli a u.tl'iiic',- tlia-
o'lo thr-aifti whim- hamn
liit y may pa. 8 ttoi(lil ko itv
the C'ltitciiin.
i.ti.iics or irt-'i'letnen esi.
i. 'arvis ti
J.
1'
All
s'.liVN
.1 f,'. fk '
11.
If I'l-
Wi a"
Ki:,
''M S rr. '. 1
iMi iiuii:;-,,
i"'-.':i...K'r,
F rpao'ii 10 all oiil r. 10 tiiy estuai f.r oir a
Mil
1 .
I... .
. IlL i,i.
JsO. II
111
..-.. iiM'.i. v a
1 . " 'I'.tu .! 1(1.1.1
lil'il Wi 11 1,
W 11 he. at (in tu;
lit e aoirtl.
1-U
I fivi
lit- ) 1'
'I IK AND .VOOl.KN
., , fc ..iii. : a ui a' ilurf. S
lion of mst-ufdottireii tu oure-tt. t
AI.FU'I) IPN'hS . SON
"ii TO M'U'tiA ITAtMs AND ov. N !', !.
5i...i. V- The 1U..1. .-il-t.tl luit ii.K a sueti nil K s es 1 N 1
J't.-s fe.jpb.W li"ca. be.1! lo in., r a lilt !i. i.-la ana i..-'
'iir":i. t,l 11.4 J, k.ii.iit bo It pripiti.d iti.h nnjii 't :)
lacll ... I li. a' 'miii'l, (;.(.: H,"hii lllll "la '' -.b" s I '. j!
i't rip nr., I, anil helnK 1 pri"lt' l 6hi;i- 's-i-Vir i;.v.
ciiiiker, niu ...hi ueam.uaj ai.atiiioa b) ail -vcii'a.i oa
trui-ted to n.n) 1 ir io,,ini.
aiii...i.s or At-o'i, nl.lp-Cjrp. -nara, in. .'J ii.nl a.-lt
hftvii'i. u ,"c!t tn repair, lie a. .lei:, ') '..' ,:a.J.
Hasli.r ihea-eucy l.ir tlm tale i f ' Wetoirste'lts' Pat. 1.
Metallic Cini:i.fiail'"n," or C'.pper Pa"it, for itit l t 'r. t
tinu t r e.,st :.' Uotlt'l.ia, l'r ti..l C.l, 1 aiu Impart. J a
PaluUli ti.alaU.1 oa Utvw.able l ra.i.
J'iHK R H MtllTT,
Kantliu-uiii Herea l).irl,
(BhU-tt Delawirl Sviaua. idoti baursi tuieC
ti 1 -1-
.11' t- in v I'ltl-r.t.
C. 1 !
Xu.S'2 s.
?.r.-,ir.'..t. r.
1 1 1 1' ,e t 1 ).
m 1' .v. "1.
Y .1 1' X ft).
I'.' tit .-ri.'f.l.
aL'HI-Lul.l H.IU1
J. -S. 1M)VK' ('( It; v rir.i,1..
t 'i' to i! I TtTi li bili'lt's l ..!- uji ri,!i v,i. ,r;. i hv
)--himIih, A'f'oiuKKl .Sutii-ofti r-t. A'-, .'or ret. rtir.i 0!
il.lhi., .1 il n o.'-.b Aiu) ii ' Drtil .1 , ty, whicli ii- AMI
Ct-toi-Iy i: va njiliU-iv t, 1' t..t i; .11 i.t. S',!jo JT.
fo I'jilci 'tt 1'uvti ; t 'lU-i.'rj i-io:. t'li'ir.!'.!', 'Ihvy
WfiV. -rn I U tpu I'llls, fti'H t'i'-;.y i,i in IK J f Ot,
rtroljy tlii u.e ut' only n i.'W ins '. r lives- Ut i-i-11
mutt -n 1 tn-i Ia v oTtii A in ml ioi v..h: 1 r1 ni'i-.r a,
I Tl..'" , S'l ''f i . t s iif-r box bUi- is iKJ'T C . ""J.
2 V W. St I n rt it't't, Ji) 1-t -ll a ii
1 1..
'.a a
rv is a 'i in pe-t 'el esr:.,tl''B
,-, ae'l will in ,i
i i. i'.i.Iv m.iivr t!i.-.t J
rs. . 'll . .. ..-ut- n,.l,:.'.
.1, ...i. 'Jo, ,', lit. t
ei (,t't al n
il'l'.' IVI i.
ri' ll K
X CA,
C U li ii
8 A M A II 1 T A M 1 1
CAN Jib', l l l.lb l) on l
1H-..1J.U J-AH ti J .) C i:. :
Imi;.-! mix N f - ii.trf!
is rii'i'b.nv I'J action 1
vn rn m b op dim' p.t..irii;pin
JJCI-H M) I' IN i km b Kb". Wi in Hi:. I ... , I'll 11 Slj I I'S t
Ctrl l.K L SI' Ij WITIWI 1 iJl.lti.110j:
I'll' e Mnleor b i iielle.
btnt by ruaii to any adtui'i'i.
r. Pki 'B BoaP!.
B.ia -'on I'oai mine.
Bele A.e. ptt, jjiorr A CO..
10 I linki 'lil Ho. hS-t'ONIl Street.
ea :. .1
loi -".
tlllte .
i'l'..
( .net
ttl.ti ..'.n
Mil J i
mil. i a
si o, a
'1'
ell l.e 1 I'll.
. .- ia a r
.!'. N, Ui.d
. ''r- its -''! .''r,
ut i:ai,.e el tviii'i'-1':
i --..Se-l
s-i
-i bii
s M
I.' S e
M IS
-I ti.- 's
-i s'S
- 1 l-.-b)
S-l't-' '-s-i
is' J
P. "t 111',,- II .
inoo.e lH'j
seui (o t .
Cll'lk
rrialaajs. ail'
Wu ttuat ail ui-
n .in.
1,'y J--a re.a,
f r "
il'ie'
i I
tl tii ' 1 'i H.'i:1!? V HI I-' 'I I li
n...i. a i: i 1..1.1I 11 nil tii ui
Ur.'Mtii u:i t.ult aia'ft ilJ :
(1 1 1 .11 :u;ai in . ai J to n-.-ir
... . t a ,. I, tliltl.'L IH Ut.o.'
t-'iii.sjri'i n- ... ... v
of thili in nr iti tv to initiia. . o ni.o tir.;u.i aucciij $
..oi.. ii.nl. ufa m ull u'-rtinii-i .: ll.e th I.., cl A jt
M m w.fii t- ii'l -oi ruaai-r oi' ii;U :t ourtlilri ,t t
aJi,sihI V it.ftrilon!r;4toI)r W. It. MEaVlp'j; t
CO,. No iW 11 HKK I V Hire.'t,.SgkT y. rlt. (,'
H..ld m liolsvi.iult; wuJ HtaM l-y Im'OT 1 it n.,
V-i iw-.ua .Ny. m N. SEuMJ Btmet. 1'tiiUd.
fl
k

xml | txt