OCR Interpretation


The evening telegraph. [volume] (Philadelphia [Pa.]) 1864-1918, November 19, 1864, FOURTH EDITION, Image 5

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025925/1864-11-19/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

r
1
I Evening Sflcjwpli
KAHT-HAY, NUVKMItKIl IH, ISI.
SPIRIT 0F TEE NEW YORK FaE35.
Iit-Attlng Kdttortiil from thr rw
TaiHTH Thli Mo.-nlni:.
fork
1VMIHIOI M HI K(.I t I niMIUN.
Pram t'r ftf"'..
11:6 'H' I" 't H III' ll I tiOMT ,. ( -v r't ' I to tlli
inisKiiiii' ion of the .Ski li m n"k.nl l.ttt.eril
Sliora. IcfiioiiK iiiirpii,i; on' m o the .1 irui'
uf '
1 I
v
I i
IX Ml
7.1.1 1'.
n- ni t- r Id ry, lii'inin..' tin-ii
ll-Ili, Ci'M. 1,1 . -tli; .-, ..,,
.f tmu lil tin i.. .'iij-fc.M.rt, t" it
-iii-lli r
to I c
v ii-t iy
p ci, i- i'i rt'i i: y .in,,, tlii.nr .Iram i'lc ud
JP. Ill lll.lfll a I, iv i, ,-, .,1,11,1 U
. ii c, n "il i
'I llltlll.
' uilc.-,
w minut . iii.i.i-t-iinii ii IT - Ii ;i:-l r. r,L' t,
I " "" 'tl'l , W'-ll 'I, if ', W.C t ll, ll,' I 10
lia-H ri tiiHik.ili t- mili un H' hit vi mem oi the
Vnr. In li-t. i- n (: retail u in ttrh vMiel)
l-liti l- n ll- A-nl n .tli it, in m ,1,-m iinlinii i in
triy, liuu.ur Im ii, tti'it Ii n ,iin' r n i.i oi ara
to 1.0 CM III J on ,hu In, i,, nun IW li'l ll.IV-' in a
t"iint Ma.-t'in Ii -in, it u J th.it e n -; u.t ij
tiKii r i,i il . i , t . u unit - urc fi c -j uinn,' lilt!
ainiy. nil k i,ii vi tn ,,t nrii 'i ry.
i-i.i-ti il.,r i i Hi, r 1,-c in i: ! im-. iri-n 'ml
iM-en ui ili-r Hk ii i nl" r in tin' v i. , , hti iy mr
iluna-nn i,Bt It ii ,iili' s ,i i'!i r m'.- t ,-'ri re i
t-a..ic ranuii-, i,i, a i, veteinii'. iron inm I" 1,1
In nr -i.tli ii iiiaivh, ii ttli in -v lo i-v.-u r iWc
tM.iiliiif, in, i In- Ii. i-k. i lie I--1 o i : t h iltli, rs In tlio
I'i r.ui.-i l.ir i. r i-. . 1 1 1 c i - v.iirieit iil,e.-n n.iv-'
ti'Wfii r.- it, il,i ir iniicr-m k .-nnl I, nap. i-ji.., lut
till iinl ri't lime -ii. 1 1 it i.rlit ut lninm -.11114
ti - . But) i- Ik r 11,11 toi- t.i Ik ir.
It M.Mllll liHl III: I'l.-dlli-c I tllU' a IU tilth ri''
fi, ri'tiil SI, rm iti's u-iny turuiurti (i 'uri'u 11
n I'll 1- 11 11 U 0 i"u iimli-'i w,iiil, a i-.-'iiii-
Illt... l l lX,(l tlll ill'l it H tlil'jliKIl llll'i ! it, c-.
(ii tl.c ili-i-,-t( ry i,y t.i,' K .".i'is,it ri.- pi in-, mi I
Kl.c 11' n-Mn-li. iniy Ii ivrn the fin v ,
tiimty tu hlm k t In- vt r. , in hum liri'l' -., ,
lit ts on r the in., ti-, Hint c-i'rii.. .vi tt 111 i-t
it 10 Im Ii mtil 11, -m ,i t tu- , jtimi-y in 1,1,1'.:
Hi d mii In 1.. In thv 111, iiiitnii' , Iii iirmv i'il
lie i omnium,.' Itn ir nuitli -t,ico( rrttnnn mi l
Ionise, ui it iiilitm tic n-,iii, i.' I t i h ir,- c j:u 11 111-,
tr n iiltiiiiii c'v i.timI to I'd h k.
TtiiB m the u:t po nihility ; Inn 01 thcolljir
tit (Jt'r.. r:,l Niiuniii ht tit un lu.Dr .-.v. r ii
Ill-.-t U U III .-t U'!ll'l!lt.V.-. I ll .-, ,t-,m (l t,tf
iurtnH i it pin!, .ii'c tmit tiii fiim iri,ti 11 n I
Inn. of I tie luriiim ut enMiihitni (iorm ,111
full ot' si ,n lii-it.e 1 U'. (.-( rt'i.iu ui tli.
('11, -fpdrMi.-t ; i (i w,r Itm is-i, i-; mm, . i-p
tii lils ui r.,111 iirj.l nil,' it Imvo hicii Jil.iu t- I tluro
un 1 tie i lii ("iti, 11 Inn
1 liiti" ait n.i liu.ivy (tiirii'. 1111, or nv ii-ul-ir
tr,f k, lic ran il.-liti 1,1, Uan'CM ii ty ; hi I
atiofe all. In c 11 n.ift ly ric-.o,i on a ur. til Mtrt Tu
I o u b 1 r. nil, tu ail Imu in litmaii, t. ti
Ciiinp work, or irn ,i l'.,r aniiv, ii he ruin tli, m.
CuiuIlIv liHlf ol III" slinrs 1. 1 tnc t'tnilrilt' in y
a.ui-t now i c ri'tictiiti t i-1 in tin vory n-e.oa
lie 18 Bll lit tO llli .nl-. Ilv wi I Ii il 'lu re 11 1 10 .11
of 8HXII1111H'-. No Itt'rc 1 011 lil tve Mi iko 11 in re
(jHn.iif!iriK lHoiv tu 1 ti' It -hi'i r .s junto- tlniu jn-t
tlit ie, in tS u'ln rn iu r.111.
It 11, ay canly In- cni.-iii !cil tli.it Sli riuin'ti
match lo the w 1 wi 1 lut a tri'k ol iltt.nl mo 1 im,
riilii, lor In- Ii. iic tli.it liiiin irtity in iv ir Ju-
bint.ll llntl 't s' Oll'il In' -1,,,1't 1111 I -,'ti'i-,..
It ni'iHt tiiiil.i r ii.' ip in in i rcil, tli it ui-n i-i in
the lltir tf l.i-e ii''.'ii Ii- he 1 ii'linr Inr . 4
vm iii-l, ) l,o iviu -ir ke A-. il, iMn.'.illi', a.1.1 it ho
our rimin mniivi-s 1 1 t'ntte liiti: miv lioiiili
end ktri r i th t-tt, lie nmy Ur utile 11 it only to tree
tie in 1 111 to i.rin thiin.
Snll uinn , ihe ni.i'i-li t'ir,m:li U -nik;it U a
muri'li lownnl- n Im-e. n it inmi it ; ni,l tvn i,ei'
lit ri aetii K the t-en, he i Mir.- ol :i n nnnit 0:1 it'itl
. !"iir,l:ii. Ir I t-ilitl in met ( 1-i-1 .iiii'iie 1 ) It ive
Aih ni on the U h, h. ti.u.v n at-U Am,w nbr
MoniiHy tit-xi, ntnl 1 ur fir-i ilcnn ,'t linn e mit- to
UN tliroi'jih tilt Kichin inl , i),-i -i.
TitKii it i t-niiMilt nt'1,1:,- vitre, wi-inclino.
ai- t lnivf- -uhi Iipi rt-. t 1 tif:iee tli .t iu-.- rt v
et int-t hp Ditnle or 1 he K' -1 t-1 - in tli" war h.i
been Iloi d's inovi'iuent m ,r,i--i'lic l", 11 nt.-i -ue ;
and itutt, like "-only of oir ri:nu:ui, nuilo
Mely I j 11 p iliti in or m h- ition 11 eii l, it .v I',
in tiie (.m i f Mich a Hi ro'i,,'li mint try lei ler n
cihcrn'Rii. I inn l.'pliel I'.-iMse ol "the S ,iuU-we-t
to .-uiit r, wh'.eli i'i thi.-ir c.i -. will 'u irr
tilevub.e. IK.S4 I'M K l TIIK IMU'll.lIt
y CKiMtr.
trtm the Tri' unc.
Niar'y dix'v fi.tir je.ir-i luvo pi-MCil luC2
Tlmmaa Jtil'ersoti, in liN (lr-t imiiijitral, pro
s ounct tl "ucqulesct net In the decision of 11 m ij ir
'tytl,eitl i.riueiple of ri'int'iiies, from which
tlicie tan tie i.o H-feiil but to force, 1 he viul
pt i.ciile and iuimeoi te parent of dcspninu."
Mr. JitleiHou nmy have seen (tliuuh . do no ),
bow to ri ec'i.cile iliin axiom with the spirit ami
pU'Ft'lt ot hi- k ntuciiy -r 'snliitlo is of OJ;"
f'Ht there t an he 111 ilon'it that Inw So'iit hi r.iinl
tht tight" is tlj-'lit, wtia evcr may ho n.ii.l of hii
Utft.
And ihe hca't ne'i-', the nnuuitnitr, with vhlch
tlto peoplt'ii t idler, p'oiK.unccit 111 tin Ir into
I'll Hlh Mi;, I e,ec ion, I iw lietn uceepiert ns eon
clii.-ive th.i.uUiout tlm ioiil .stii.tt and lovui
poitiniiKo! tlit-oyi,l bta'.ei, nliuid Iro n pro.il of
the tttiHcionii vi u lit of our It puhli un inni u
tiom. and the i,vw force and cuipha-ls whiiih
tlii ir raiOitiul priti l.ih- ha-i ut'iuircd from Ihe
tatl hut wholCMHiic txpcncuios of the last four
J.curs.
A tew dnyi. ago, we were invo'ved In the fierce
Hnu HPKiy Milie of u I'rctndeuiial con'e-t. The
H'u ol piir'j rpuit rollcti inouiit tiu IiikIi ; crlini
tBHtii n bt(tt rrci iiiiiiiuiioii ; luui. ip.iouns of null
taiy uurpo i-ni at the poiin, -ind tinea a of re-iut-81
fi oieo iiii-t.tl In CU.-0 the el, c ion rcte thui
vdiatid, iifoi.inled ttiiouu Jilt the l,ii.,l. A
tnwiy Im d'd foni'.'r er, ohit cin.: m our lon
protctMon-, our uiu-k met tlu-r, nod li-iciiin; to
the tiolcht l,iiii:u.iiii m ti 1 ti tvu.- He re n ri-ccivud
with thl.Ltlt i n ft net I t.u niiuii ., 111 ;ul ,t t 1 Ihvi
tippt'.nd ihut we wire on ,ln brinli of a Ireth
and loimiCu"k- loin iil-ion.
Hut the ony ofeletitoti pn-s -d tiaiicd In
(Kiierul (,11 iit, wild ti-tttitclya trace of v oleii 'e
oriiot nil! ilietftilv lioiir-i of the next morning
caw the ic-ult Hash tl fioin Maind lo Kiiiinu
wiihoui evokiiiif i.i'U h'li ui or ujen.tcii ;' a ter-8nec-iil,out
ut.iiiu-ki'. t0 tru'tortviij hud
not In-! u known at-n rmtni 1nn4.lv. The miu
porierii t.f thp tippn.-Ploi, ;i, l.ct ruu ma lea 111 i-t
oeteiinli .d eaiivii-s Hi y Ii4, ciiumun e I it
Willi riHiliition ana pio.-vitund it witu tntliu
sjimi, ihcj h(l jeilii.l a Vviy l-ugi:,, ipuiar oto,
thoufih tint 1 11 lull 1 1 w.ii . u i tiu-v 1 - takly and
V" n,l'l iieecttd the rmtiit tit ttip'y w nil.t have
exructt-u u n 10 accept it had We innrcitd of th y
bei n outi utin creil.
Tbej d.d n-.t mm ruler their pr. fTpncr, Imt
tlif J UHOi ueiniiiid Unit ii iiu i b.-i ti ovurli.irne,
and rpcnjir litl ihe Mic et-Hliil cnnniil 11. h- tnc
t'ln-t of ibe P't.plc, Hi- eho en adminis trator of
the Govt iniiitnt lor the i itnu nsr four )oiri.
Jt urnaii- Hint I. ml lie n most veueiintiit i-i iti. ir
oppociiioti to Mr. I.ii, 10 ti w. re nin-ug -he f iro-B.o.-t
in riei'rti.izifif and th-fer l.-nj to his ro-cl."-t
on at a fuel ; ai d In nil the lot al p rtimi of our
I'l.lon ll'tie was hut one tme' - vo.ee rai-e I la
fior ff rinu'iiiiie r ilemer 1 1 ihe p .ipul.ir ver
tiict. Tims the Ki-pulilic n'nil- .troneer In the
Li-arts oi the 1111HM -, mi 1 ;- h 1-4,1 on un - r foun
tihtici.: in trti.- touri.'i enrol' it va-t and terrible
civil :.', f'an i vci btf.ro.
Ai d ' nil villi- it l e i-er pn.-iblc It (lie H ilie'.
llijD ton.tietd In dividon? ci.i- e.ui' irv, i; cm tl
tiot limaCtr tltr-or-tm ..e mid :trni-.'i!;v di-iii-tii;ii.ie
Mi -t p'uti n which It tilled at the on -nt
to tirti uity w ith it. He- i,'.itiieu.-e 1,1 ij nitetj in
Inc'iii no iiiiJ Illlu il- are lit r. p 'ii-cs to tint d irn
titd truitun us 1. i,-p'ra,-l,-b wlnr.-liv those S nt-i
Lu" latn mi l 1 y 1ii-.tr.101.'. I, wnlie the tuiaiiiiii
liy in tl enii.l'K-m wi ll which the l'neiUe .staiei
I n , c t- ul.i u 11M11 ,1 a fre-h and frr ni' aitettt ition
ot the iluliiy and poiy.'iiti y of tUo Atii:rieia
Vhion.
Hie disai.pointiimnt and caa'trin which tliiJ
ninjo.-llc cxlilliiti.m of loyalty and cone. ml h ivu
exeiltd in tli 0 l)i't:is:s of tlei Jt 'he Is are hut
elunitily diK,:ucd in tltn hitter ciitii.ii.-nM .i'i t
f. i 'in. il tiatul.iii hi of their jjtii'iiils. Iu iinl sid
Flani.i.il mi ni'in:.' a" l !: :i;.-1,-,; i 'no lov tl
filu'ib ilieyteul tli .In.) .1 ' , ',.; i'i s n I
wluii il.i-y ttuiiil'..,!, ,'i.v fir, ;,(-, i'i will c.v
Ital,, 1 .
I'l'lul-.i 1 I i. ,n
itti rfV. .(.: Ill.l ''too
if ; , 'i ii iii.-i. (.it-
n 1 .. i -. 1 '-. : T1 'ry
i i'i"d,i - . I ot t ih.' ' hi-. .a
, . -till: ,e- i.. ,1 i. f'.i il .ui
I'liiuini- r. it: ,lui It I c -,'e . r-1-
t oltlt lei.m i t ne.-r
i' I', 1'. in l.'lif ; Il-I ll , I'd Til t'.l'l hi' to, l 1 It il;
A sll-id, tt.n i r, bui tiUil ill b ilii nit, mid ,s ;'iihj.l
tie 11 n-loi'i't co'.i-. 'I 'nt proof-i of miti'ifi.t.
tnib-r ,' '' ! ("" n ve rt t tiy t'ot di-t-ov i-ers, 'io
me in r.i ai. ( ti it,; -s. N i ti:-.i:i - ii ,il,,., ,io
fnier t. til' W'.l.a eetpt l.y i il p-:. inio .imi.
li, is H, d.ttl tli it lh" Hut, ih, il it Ui ' i up my pr,
(littc I1.'.-- cnl'.r lintti n e lii'i.ti t'.ioti of u.ip'l.a
tn.tl lar. ihe HI"., ry u-t- t ..i; - i.-. s :l-s, in.d
i i otti.tnv tl i on I' - lain' iiiiii.litd hifi.-li of i:U
Ten in per otiy v' ' u rnnnn .' f.nl cauAC if.
Al.wihn' ih Iiinto i.iei l.sstiiim .hie e'dor, e. li.Jit
tiiin", i m ltd "A. ii' ii it - o i! a- '.ho no v f i on as
.'lllll 'plit'llllir Colo:' ' .'1 It-- II It, Itf.; I!
("il l I I. 10. 1 Hill. A lo !; tl', i ;'. l" I "ii
, ,nli
: 1
oil
iti ;:i
eoiiii. ' of expt-riii "i". Tti-i-'t ci'i.s -t
inn d bv tli-, pniii . i;i iti I i.i a i .tl
vrat r, bv whic.i ttie ii.oi 'a-. i.ii'ui
h lo; at I
U'.. 1 1,1.1 out.
VO'JNG MEN'S SUITS,
THE
M'aimt STiifhT TiiLtiur. This erttiin
Ml" I'l'i'lllc M'c-tern wi;J aprcir in Ihe ro'tl
tluirae'er of " lion Ca-ar de Laan." The per.
fi nuance will ,.,,.e ttl., , 0 thrhUm? .tell
nnniiil til-am,,, ;,-,., ,., f srothn-t.
On Mij,ly.,(Af Mt- Wnter will apn.ir .n
. - . . r. , , ,,1 me 1 any 01 .','tr 1. n)-r ,- Ur,
"I'MtiM rtl J OR, 1 M-m TI,n S-ovtr " (Itt
Mt.nillJ l-VMl'If.' tXt I':,,, ,'lr; (I-, I (, , t ',
"' h"'"'' of Pea ll .1.1 ca .1., the
Wi II I non ilrnma'is' nn l nt or, .v. II ho .r., en;,
nt the N 1 w- flni-nut .s-rut I i.e tre. I Ins pro
tiintiirit Mr 1,011,11 nut n uci.iui.v!' J'ti it
tln l.i 1 lion '.,,p, Ii he h itn I'en wo k. It
wiiil, 1 latnl I, r the 1 1-: t un in '.in-' an try,
M-xtwuk. 1 hi aileli'hia ii-ir'i.-ii1 trie lil," -i d
in ihi- r 1 1 . It v a-, -d,p win, i- in -t Kvi-t-1
with 'ni'r ( ii'lre. ith llm'i'.; fur .' I',i,'
";,Mi, f.t.il In', d:t n-' !...-!, I'.,.,,
ft. 1 i.ii'c 1 1 1 1 -h 1 , 1 i f 1 rmi 01 -f 1 1, ; 1, '1 to
i" 1. ml on ni'ti t't" tli ot j, 1,1. I 1 tin- ren h tin ; nf
il.l'ln ir Ihe imp of i,e i- -'.tj; lie nn i,,
Mt-tr- Sit, 1 .-: 1 ,,k,..., ,... v 1,,, , tf,... , .
yure. Mi-- 1 nie (., r n wi'l ii..,i ,r i,d,ii:,o
mi. e ! tr the hr-i tiiin -un . h, r M-veri- ai"kne-
a 1 Ii 1,1 In n on let,-, ,,!' ihe Imu--. 'l a - ithpi y
I'lll l,i 1 1 liu-iy i,p.. ntnl 1,1 il,u 1111 t ci -liv k 11 i.
pit nil t tt, n n u II I, y,. I) pii, . , ,g . ,',,, 11.
1 nr. tit; with the pti-i arati,.ii Inns u.Je.. ti,.t,.
CITY lNtfXUyNCi;.
Tin dim: Si a-os. W 11,1 in.Ki-i ..II Li,,,;
i i'i ilni 1 1 ti-: "1 otn . f tin t, 'i-,'ci.s.il c '.iMirn-a
:ti (k Mi m let r, - a'ir nt- ,,t ( nn tip i.i,,,,f
tlio" wlo Cull ii.f'U.I ii. Ii m ii.'U'H , nt .,,
It. nr M ppitn.f PMn n e ro t. at fi -livil- -v.'n rp
the win t- 1 t ,1 ,', mp- ,. ti,.. i, ,.r m , Pl, 1Mln
l-l. It'll lo W III;, tit n int. , .,i,, . :l n, ,.,..,,)
V. , tl i ut 11 tin i,-ii,i ,t -., ,, ,1 ,i..iri,,K t ,
il.p mi.-ti 1 ta-n , i. i,,,t lon-intri- l , ,, -,, n .
1 ton e, ni h te
It 1- 11 I ic:. how, v. r, that ui.iiiy -p-viin ol' the
(.".me tt.,iii n t c , me Mioi.er-. Ht.d onit'it-r
I ' 1 E I' I t 1 ,re ; 1,1 - ;i 1 e It ill - 'ill. -. tn.tl t -.i.i.i
hicii-eit i ,. i.'rf a 11 I nee It, le nnl. Aim i.t
lit' ot t w ho t ;i- -lint iki u in -a' e, 've liiet-,i(
faille 1,,1-nN. will le.t.l') to 'he l ie. II, at ii -'ti..
M-.itiily. mid i-ni- to lik the ntnl. iinv nnl rn-
t- 111
e. 1 i.vr iM'uiikt-i.K, ouo oi the ho i-fod of our
1 -ti 11, i.mii,i- In tin .-, v. rv -0 .n wcti'a n ,"ie'-
nl ( lite, a-tue,tt kno'v lt;u r than our u,t,in
I topic. eui!iin, Winn c until 11, ils f'i 1 .ei-1-nii
1. nnun.p, pi opie wh , ham m-.i r w 11 1! . r.
will Mam, 1 i-.f-nil y if com-1 m one ol fn
1 eh t-'nliip 11 Mituvniit. poi inee anv tp.,-. ,n f.'i-
n an il.itt doinpftic hi 1 1, It in n ni cnrniutor , in
Iht aluipn 1 11 her of mn-t. Meal, . or-utli . e- In tu-r
tl aetht cut ( IV ni y km tli t roa 1,- h n mm
fc.ili. (Mil I it fei- ,,'i t'.cplilti- ,,t the Mr Wot
wuiiy puioiiieiilly of the ph.. Ice t bi.tltl,. rtitu.i.
or iii,tpin'i- i,tiii-., i.n'l lotnt f"r a iiie.'eol n 1 1 .,10
tint, 'i In re i 11 iei i of -lt.iiieuti 'p in :!n se
fiii-t-, w hit L H'.'tm - Unit fa.lioi.h. 11 n-at tlf-ii
itiilowih veil iiui,'- taatce.iu tut tn'i ior of
wlnit Mi it. ittiiy fp'Attl of u the IliXtuic . o!
tite t.i l li .
'I Ik ):; imp fciotm is row at liMi I ; nnilhn-e
ho 11 - 11 f i inve-1 wi I lii, I a i 't: l,mt '11 ;tt 1 al
111 win, h to I' 101, j'ili:iiif from ti c ili- ! it in .111
lunikits. Noitt it 1 liinlia:.' Hi,-1 11 --o,; ta,)
m n-t-n lor ton.e of liin pnuettii e-leru ira-n--hi
(', il cy urc hi.ip"i lieie In al.,11, I . 11 i,
Mil It 11 an in lint ff iii-t -e i-mia. Kfn n ,
uiaii tl.c t oi Jai im 1 , ii' hi h p. 1 1 ,ti tin Kit-ic
lew ft ps iiitol'.'ic,', Cairo bi-,ae 1, will he u na.
111 1', il n ny le it:fl-i;in ex.- ttii... 1 'iktiUivV.
oi c, lo .ho p ti In, , te n ( it. t pt is t. y.
1 1, i (it 11 iti, "lir." I'll it 1' is tt-tiii-'t-
Ii ft how wi'h'.f.prt ad i- ti c told 'i 1 oil inf., ttci-i,
I lit trim c-pceia,!i thiti fth, latter. N a. 1 1 ly
ie nn i of tar ns il ft he found oivrvin .' in
tiil'i-r of ihe-e ma ter- of CMila iiet, tmt ,, in--
nn n ci.iiin.ctt, irs 'ai-im . tipd c':trk upon -t 1 ,
Bihinpt-, un nl'l. i 10 He loin. I "iiieiiu." Hi
where J 011 will, the sulje t,oi ' lie ' ,-tttnis to h"
In itc t'f i ai..mourit inipoitance umoiu tt.c
II- (It; It .
1 lit i.pcia, tl (nre, biPi trd-, nml n:l ci aes'i- -nnlit-tnat
to; merit iihi-I M tii(rosi tin Hp ire
hours i.f the 1 i , 1 u 1 - L'en.-ia 1011. now h in 110
ctmiiits lor liit ni, while the ' I; i,,iiy ('iu-t," tint
' S nek I'xi hai".'" " end the "(iold Kouiu" ot t.io
G.liird are loculities that po--cs- nut ictlons tncy
itini 01 resi-i.
'1 hp i.ew con, panics (hat tire not wt ''on 11,0
strict :" the M"t-k thai l as -i i-t hc'on is-'itd,"
m a tl.c in 1111 11, tons ".-trike" mai!u wi bin th"
buiiiw'ik ot home cniiioa.r "not it mnnth oil."
ai r Mih.iccta that hid lair lo cni.u oue-halt of the
j 1 111 p population.
1.U-1 lie (.pleridld nrl.a. said to bav) been
nniwn in m me of the Iielaw ire and IC-ntu ;kv
lotteins, tia-e nunc "uk latum " arti oeca-iiu-a
ly htaiileii with the news if the astounding
iidinni fof the -lock of tae "uiictiioui c nniunv,"
win rein loin, Dick, and Harry thin, th:. a.(; ti10
oilier LttM "c lariat" live or scv.-n buodre 1 1I0I.
lars will-in the last lo'iy- il.t hours. W1', by
mid by, when these iiu-nbperiinit ninths hi i;e
their wliio-, tlnn will ihev 11 Imit thii-, bavin,'
I k id tl.nr nit ucy, tiny uic justly unliilcl to tt.jir
choice.
t'Ol'l KRltl AI'-, T.ikk NoricK. J ihn W'otll
vinil, a dirctur iiom the Kthil unny, who 11
wti It ago came to tin- "I'mon Vulunticr JtHio-h-un
lit Saloon " 111 ft sick ntnl dcsiinnu eoulitioi,
hntl wl 0 u8 hintlly (aied f r by he Co r.iuinpu
of il i buioaiii insti'iition. In', -in e hi- con
Mitpni ni e, -nt the loliuwini; l enutilul patriotic
li iti r to the Coiniiii'.tue :
ivi'h trii" la.ntftlt tin ui 1. ii. miaiiil ttnit ', ur of
.-ri f'.in.a. I tin-In- Una h ,i,it,i. p a . ii.-.it, n , I, tit-i,,;;
nail. n, 1 fetitntit ,itt t-l ttie tt,,,h, ti b'rni-. ata m-er -., is
li(,hlit..:lt 01 n.i- Voii.ni. . 1 I'.t.uii.iUtH-.' last-1 ip I'rell
,..,l M n, it 1 t a.t- i-t-inii.i d ti, ,.U jr.iti ,r, an.1. ii.Aiik ..tl,
wp wi fi-iu-t ti,-i wi t rittitr tttntus or in-met-iii,'". , ia
kit a Mdiit-h ol la i i K.'pt.te; anil tl u ttuni.t he.iu- o.' Ir. t
h. apitalily ahtut tuhlaul ' 01 1.- cv.i tl.10 tiaar ttna l,il
1 i.t, t)
'II ftl'.atll P'P -It I'. ri- i.rHillcilt!,-" I t , p tnw till-,r- nen
ihll, :t 1 li,,-htttl- , 1 1 . 1 t en 11. s- ui.I I.11.1, r. -if. 1 :t .
1 a .' a t to il,t " an. I ai, 1 . 1 -i,i, ',t tme ica. tt li , ,t -n 1,1
t..,'r..,t It) it a i.ial'Ui .'pinh-o-:.,, a 01 a .' c nil ir '.1
1 fit- 1 I t I. ni .-t ir l-ly ,-t 1.' ! -'p 1 a. til rat' d tan .rli i-la
tiai. 'ala 11 f.oin i,.y -vvfc, mot 1 Op:, t! tt itti ,!,-,1,i I 1 10 t
It-l . ,-tl l.ui.C-ol f'ti-iit a. tt I.,, i-.ul l.ut" t' fn- ( alio, fii
J,ylu- Itti., . 1 1,1. i: ir, 1 i, :; o' h, 1 tl r,,l .1 ll - i-rt-t .
'i in-Lrt' -i m.,il - I ,;l ,,t.i'.. . I K.i. -ii a i . -tl-.l
win la in. in-, tei tl ,. t init it rtt(t a. .nili o.i- no r .1,.
fi. i in I tu. I, i.i, 1 1 n.i i, n. u Ii , - I I ii. d i ,,, ... '
cin.te.-,en .l.it p. i-, ;r,l. It I - : ill I li- I .iic.' ii-(,av.a
in.a a. t to ilv. mi.'' w p It- in.li ll.u li .-, ki'i t, p irifc
K.,i;-)it. ial- I. U... ll'l '!( l''.n,nll,ia, tn ,,nil
1,1 rein, -lll-,(, ll 1,1'ifl v O'ltt lot. lii, ,, y,.-,.,,., tl. .j.,.
nut lot ol 11'p d. f . l-ltit--i.y. vt il: ,,'lt- a ,(ri , ' j'- H, .
, a
! ll- In.l vi-". u.,, l .,;,n i.f, .'t-t 1'iivi't ll. -N'l' wla.
tn o pai en k. it-t oralf I fh- !' n""" UlvV! "'I'" '' ''r
.'o l,p "I t t un.iiti-ir l;i-r.v?-i rr; nt -Wl .';."
Tin. .Vi w MiMiii'it 'I'm i'i i.i.. lie mii
DHiicc nowuiuh r eoi -ideraiion In-foro C'ninci'H,
to liicrta.-e ihe lnvei.iie of Im I'.ty nf Ciiil ual
pi in, jrovaha limi on ench hoi.-e oi utiile a tax
of one (lobar shidl hi; k tici; on p't 'ii;re t ir
r aftis, (.in ju oi ut. on il.p .t.s-t out , i i.i tin ri
ot ; on tint Kilurur i.f iillt cr- innt iiit.n-i.l or
1 1 ot la t, one per cent.; on the iu.orn- o( tubers
(not -al. rtce i. i. t p pi r cent on '.ae -. in-, whieli
i-aiU illlctra ahuil n ui'u u.nii.r o.ilh In lot ( uy
Con ti i.--;oi i is, u- Ih I a n ua! in.o i.e. m, ; m
ca I of a ltd it to in lie t-ueh 't iurn bo or.- :'
tiist day of SiptiU'i.r n c.eh ica-.thc l ite
(' ini'ii-sini ii dm i rat Ktieh ti.-tonip. Due mill
oi, eat h tn.p per c nt ol tilt alt ml ti-', l.n, .( nt i.nv
liunk, ii frtut'i't' or C" :ii.anv, tt. t irp i a't ,1 in
ptiisen! ic ol at,) law o' t:i. l'.,iiiii'.iiw i it, s ti I
div.iici.d Uii) dec a id ..a bu-inc.-a iton,' iu u.n
ciiy. Two n.li.v on i.ieh lie p-r . o t ot niv.dt il l
lieclaiea bv l.Ii) Ii.: ok. Hit l. iitt; a'., or cot,(,i,v.
iinorii r..b.l in .:., .- -. of i,y 'uw ( mit "'ie
ol the 1 r. It d S ans 1 1 x -i'pt this Ctimiiiniia-e.tltin
or uny foien.r. Smi,, s hi m-ij.. mi t;, ti.s' ,le ht.c i
(.11 en ii't SM-i.iii in tin- tot . Dm- p. r cent. o:
ti e a--t-t--t ,1 mi' i e id fll in. oiru'i ; o"p m e, n-.
oil I'll lohl t.iin Ml, er p . ' i xei i .liti.' in value
"l ' I e t i.'h 01 oi.o p, r i. ii.. ii. i all in ii.ti a a"
ml' ip.-t.
llntl W;ji. hi; Voir --At ; n early h our yes
ttr.hy iiiort.itf.', a box, e oiiiuiiiinir 11 tn. A'-lmrii
h,,be, but a few days old, was left up.iii ihe door
t-tep of one of our pionnnijtit nieri iniuts, re id;!!,'
iiiAVtot (Jritcn strcut. Very provijeiitiai y for the
Huh innocent, the oceni'auH of the hou-e nro
cli ilu h ss, and coTiy.'.pi'jtitly they have resolved to
I'llopt the inlnnr.
'J jo laitfihiinli leittiio of tl ! iniililen', Iio'v
t m i , 1 , tou'iiiui d i't a t o o W!i:h w.t i .u' ipk.I lo
tin ,h, -i ol t.'ie l ull-. 1' re., J f t " l ilts ''li'. l
v !- h-an cb- t -i n ,i.i, n.i i i; Is t't . ,-j it-r.
1 I--' '' '' - r ;lr i .. ' ;-! ., ,n l U .s"hI iti'v. i
;,. I. li ,0 ol I,,-.' , ' i.i "
t't i ' oiiht a t . ii-i.li- ;, no. in., o.or ,jf th
e.'iiltl t i ti.oote-' a '-'ii :i -I i 1 1 ! 1 1- e.)ii,toa.iooii oi'
1. i' , S, 'a I t ! -, '. , . , I,,; no ly bfl i l,',l to ttl.t
i in.i is I ,'i , i ..i ,t is oil a t,- r,nc r. "p ;it e'a tes i,"
i-i oi.-t "nn ihtl 1-ii.-.;" onl -r I' a ,!iii s, or t!i it
bo l' liwt read tlio rati -I's -i it,, tin; o!e ':i nt of
'Jr.i-lj A,-i'..'i..t:i. If kin I run i.l'iii -o n il our
l.'e, v. t-l. It t 'it-t . , oe.. l ji i., H lo ba i j -,. nt n.
tie oil, in i ';,.,-, (a-, to ,v ,t.iii urn v,,,,t
vhleii A'nah I..I l.ii.t. In M .I.'loIIl.i e.l-.ts for tilo
I'i', idm y,
V i 1 1 i.-.'o. T'o) ii-rt'i't? Ih-t M t,tr istatt 1
w.i.i.'ir.ts for tin p e meiit of the oily h(M'i:y lo -"'J
nit:', of w Ui ni I '. w ..! rti'ij'c.l for tm ec yean, 2
lor le o years, nnd il for one etr. Th 'y were
ei cull ui to t" e i"li. rent wards as folio .-, s ; I ii it
AVa.tl 3; I il ill V.'anl 6; in v-uili it old 1 ; K: ;l:iu
Wind li jxiin'i Vv'iird (ij i'tmth W uil' lo-,
I- It v, nth Wind 1 ; 'I tihioaiilii W ird 1 ; l''u,i!en'h
V.'i'l ii;Si..l' valh Wi-.l 1 ; J'.Uh'p-.iitU Ward 1 ;
I'.n p:c. mil W nt d I; 'I'tv. icy p.,d W.n-J .j;
'i iu uiy-tJ.ii d WuiUli.Tn-.-.'ity-mMi Ward l!.
VVALKir.O COATS,
DAILY EVENING TFLKORArrf.-PmT.MiK.HA.
I(Mt I-'oiini uii-.a.-- P:Ueiie l;d. ('-,rlin has
.itirt liturncd from New Ynrk.whuij ha had itoue
in ttftrtnretoapartjril forRem whahuio.-on
rreK-d in that city. Thp-t men w, tc rof-il!od
h hii-rlnp If n rnfatd h, Hie nine h-i-ln In
tiiin lit;,, and liite,t,,t ( nr.in 11111 h o ith n-.-.ln-it
il'i-m, ntnl b'tit hi atlmat it hh I In nntrr in, 1 h i
', I nip.it Ketiit tbt pit,, ai. aftr th, v had h il
,111-t if mrtt n out t.. th, m. Hoclinrcs thetn uh
Inn? c-niiKtid with u .-trc- of fort-er e ot
t arn, n-i I. in, I. . j 'hi-cit, it. till '.'l-t of hl-t Ju hp,
tireiet-to e to il.p mi m ,,f nr. ' ti-i tlt iu-fid
I'llln.-. 1l,t ni-c . ln,M r'ln.tni'l. d c lti,.;
1 1, 1 nr I. 11 .New i.t 1. to n ti vi. t. iff lit or 11 ti -. caiii
in 1 11 ft p.
irii'S Von- 1lt fi.'.-l,ir.; fl.e h(.l-
vntn' t,U , -o f..f ! coi.i.t ', 1 Wi! I. ('
I Hit din if
Mil"... . . 4 i
.
V' . ..U :rr 1 .... ir .j
1 ii.i" ;ii r twi r,r i. m-'v or iiiv-i
ttMn Sl.t i u.ht,',- Mir v " v. ru' n.i i vnf. A (.
t! i h i p ii i' f t. f. M- ,i. f,.,.,, .),, j i i, i
u.M f, hii UU' li .. ,. t vylt,t ;7;
.",J',y i'T ,'t'ii Ii.-:icuil tMt I. ii-
' i m lii r ' -i -i iW , f ..ur ri'i i-n
lM'ti. 1 1 tru I ti.il.o lUir m;'.. rintiun- i
1 ' - 1 HT I i . I v 1,.1,,.,.,-t.. Mil! V.r HFC
nrffiri to,, lui f , r,i u V.. r .IiikiM A Sr.l-r,
Pint; MruthliiH", ii.tfiiritii.ti , , ivii.. nn.
Mill II M, ... 'Ju
T N ( . -v , l ' i i " r i i ( ' t i ti t i n x .
!-y inr Hi;r. f.r rifij n i..
. !, irt I ii tl' ii '.lfiui iv ... .,.r
H il nt., it ,'nn'Hii ho;
! t l: u r.'iy is -ohim ; ij .or
V- fi I n;ii,:i.iM ll, nil It tm li .
ir 'il4 i 'ir -.cili. -miii v i n en ,
timn nt .r.' m r-i,
r' r lli tin. in '.v. I h U .n"l i.i
' I'll .') (I I 11,. I.lt
" U.l !. 'f- , - --,r.
' n i .ttrli v( ii il n ir o ii,
!- liir Mi in (,.,(. ,1. , i;
't .;,, 'I . r..'i - r -"l.itt
i .t .. if. l 4tl.t ; 4 4(r i i
1 1 t tnitiTti rdnX ntnl p -tf
! 11 nor i.u:b r. ii. nn t mi .i.-n . '. i.n, i
In h n i.iininr 1 n'li "
"iv it -ir. 'ti n it r ii th ,t
X In- U. in to r il i tlr- i ati I,
In. ui, ni ' tih nn i .11 -.n I
I lull UU li ftt .ti -ll ,;ri!) I
.rjwli..t to r. 1 wii-tr'i' f;r
I - t ir.u t t o ni ii ti a .
1- 1 1 1 nt hn i"im nt jir, Mit Wf.ir
A Mill ir.-i-i I liner ti.il ."
. ni f ii-lllti;- i:k i-m v ii ; , u:M : v. f i ' tn t ..rv
i tii or ttv r.rt mn' rt n.tlv r.ii.d nfi . t .mr ; 1 1 ti
i inciLiirr, m . t.i ,v, mr t ncrr,.i, m .
. I'u i nii.t i'mihi. it - ,i,,.,ii t; ,, il,,-t iii'i-t :in. i4 hi
'I.I ll.ul ki I. ; .It: hili A l T , r ,, (t' t-.f f.i. ; f
'.'.-.'M r. ; iitl ai'll t 'rr.ii:i imt. , tin n or.' nt Ilu- .r
t -t , ri( ..- jv.1-1 w.
1oiti Ihir. So. n li--t
I'I .'i'. - !...-. y. ,,!,.,! i .;..i-B:4 n tVij.Vc i'a l l I.. r
i'nc(ln! tli An.i noil Nji.1. ir ii uf .Mil ti , I
III! Ill l!if t.i,".. ft IF .. v U;M ii t..r III .Iw'h t - I i 1' I .1' t
'-tdti- thi' '--ll. mi i)' n-i' f t'-a, li c p.ic. lo 1 i.it-
tllf ilf.lv iTIJ.', :it t.fl' n.-'if lit ; -
"01'. M 'i.' " Wll. t. .-i kiv tM- '!H J,
Mtid ilit i,-iv 1. im in, r .-.ni . :;. . i i.r; i'i. ii'.i-
I, 1 l',si f 1 1 I l ( ) J,. ri Ul.i t.; -IHI l i, Hil' .... It 1 HI
il'rlj if l.t'lKT. I III II, n; M, iv v ill) Ik .niit ill tin Tn
t. II HI', 1 Mil IMI,' 1"( tii l-f. 1 1 j iti Tir,- iliif .i"!;il, nil I
li;i!il.i .Il -inl. !:.,. tn n ll (mt ' lii.'.iiiiv" It .i iff
,'..lti'tit.
'I'1' ,t i "nr tin i i.n t ' l.tr ,,iii.t" mr t!t 1 - -il:u n. ' !if
pitcni "1 ii'iilmi ti - I'.it ' i" i. i, r.v i'i. -it., i', an 1
11.0 in :i id'i i.t- i. ih 1.- -t-!il in ii n nn .:, I'i ) ,h
ion ni M ( m-:. i l f. 1 1.. iv,. ,!, -Ml),, ;(1 )
lite ntiiv -I A, ' .!iN r- V t I -t.ttc h .it m !t , - r hll.M tU,
II flinMn. ri ft, if t,'
iM'.UOi I i- t!.. n-iiii.t . .ut-. 'i.r ri fitm t'ic i i i
wt. tl n. t ti' ii!-. ( l tlm tl-u ft lu I .l.n. hi th nr iiv ; t'lf
i iti l H' to -lrin sr. ir,int' t. uot di i.rc ilk . ,lt"l t lip bl
Ii ,'iiii t'1 fct l.tiw v II I u In1 r :-iiii'ilo ol wi.nl 1111 1
I n r'!. in ihiii'i i ii i.t tt-i ViTitd') ii ni' i'. I J tj : r -j r
wll rtj.io I ow tn'ii-li v rcfnt. on ilii-in.t r 'ti'tl.
ili ' 'I i.o i.un.lii I li rt -v- n-vt t.i -I." a 'l-i ll ll t'lii
il-i't it n( mi 1- y of V 'riff nl.i : iut oi t'ic li r;vi ? ,n mn
n ' c r , -.it v '.nt r-ii fM,i:r nr i in t u tr , H.inii ir to t o
( IH' U f1 In fli Viil.f'l l-l lie: slH-n:t!.liij i. III ,Htit4 o.i
i f "iij. .!-(; iipi ill I'i ii.t KuriuMN iii-il.fi will". iti
pi i" Iht it.o rnnii in Im e N tlo t. h -u (l -rj i n i.v oy-P'-iItfon
nn.l tuin tat o'u I'ti'it ot ni-ttni c tli'y cm
Ih ,ir jut
(HUMi 'Im noiiHini r.'WN 'ur the Vnvy 1'i'fii-t-naul.
Jin Aiiailo-)... ci p.-unlni ii k tMit lull h
nil I t.ur nr..) Hip Koilcitl n rtn un-lio.it t U . p. It It
l-nimul to rut Tour n.urn i -rtm n t ch -ti ho;it l.i tlM
i-t n liP. in ordpr tu u un tlm oili-r tliim-u 111II01. i;ln
1p .t f4( -wion of ('a tn u Wm tu i v. HI Mori u.-i. 1
i ut m oii in their hi l-i till Ioi"Mn'pt. 1! klmI vI. ibe
Ntii inry m the Nmy will not 1 1 tiw.i i-itil t'i.'i.
(UlO.tty- "'I hrt'f huiuiru l thoiittU) i oto u" il.-iiW. flio
m r Inn ut to Ix a 6i r, and thpie dr Jl nr W4iitr I to
put it tlirnUj.'h. at Id ntfjr well lor tlis luturo.
ilriili hi it Iu lo cent .'!''. mi I Ji:irlpnfi I, nnl to ho u.il
ii. tii. In ad'oftriaHt'c. .pi ri.iu-m ol tlu tJrttfwati.i i-j't-Jorii
in ptrNMlin of Ciuiir.K. Sinhiit A Cti , I'it.I
ni ni Mllttnr- Clot it-r. nmlcr tup i oii.li ntil, riilJit.i,).
Itl.tii. J.iilt'ui-n 111 hito ho nmity tiriHi i:i.y rn f ir
iiMi. Mild .irl.l. 1 1 bp iv t-II t.'m.tpf.i I. to ti tliJlvoftv!
ml ::i.i to i.t ut ml diuM lott Oithn ftitli.m n -ttr
. Mm. "inl, Vn . mi l i-ne-lmh' io Vnj..r-(loaor.il sia-li
ll.N AttwUttl tftt.
1 I.t t ovi riin-fiit rt'-t'-rvpH Hip nulil to rM t h it or a) I
ol tl.c t'K Ii ()t t'H.tjtl !tuu.iiiutlMu v Hti l.eit Intoieuii
to i.O HO.
1 HY. A tV.N I Alil 01 Tjl I. "I'S.ftKt yi U t lll
t; h-I Uil II. ( . U t lurtlVt i ("IT liitli ttl.t Hit' '.i-t., i-hCli lll'di
i'tii:f Hit- ittuji' i-ii t-.h r:uv i i tlit li-idic: n tibj das tA
r .MtJt 1. 1 tl ai "U.ii, I'.li.cii t i.ul 't m t iv 0f 'ft'or ! iil
b t .Mint g u thu'.ib .t , to turi it. i.ot!, tun r tu tin'
rii.t : r U. i-'.itniijc.i clu1 lime t:i J tMt tu.ii hint), t r
tr:ni, v 1 1 r.1-, pie It it UpciOiiI Tt tirt im r t. r i tt
i! at-. It ii cuii'itiuctpd h tl i nu-iUft, au nt J irl e u"t
a,iui'Ie aTtiiiifr, rititi r-if i,., i; i.t-r. i:t!k out ot Oiler-Vl-it-T
I., tut? d. W!n a,u. not at 'fh !l ii ml? nl
.ili l.:i;t ,-f . n'.l (tiii ai 'Iv l!i'l.u.' ii'hif. &s'--fi Nf-O-kf
(. Vt.: ut hi'K ., tm: t vKit.iut. tt.
iMHH.i . r T 1 l.MHi h Un Vt'jMi till IH Sl'W
i s. ic-, Minti t iv t t.i, 'rit i iu. I ii i'iii Tip
v i r r in t- '( rrt it r,ltt S Nfjitii'o
W, in Iti- M.-l-t ( r.j.':.m i.trpvtrc-l it-i f 1 in '
lUii .it -.o lit nf 1 . I. C. r ;..,; JUn i( ,;f(f
i.t-uiift v lu nti..; Lot rn OA .u.liwt.on of (l it dint no- ct
n.f I S fil w n 9y-m,i.', I" ;(' i"i'-tn n.irr in' i tit
v k' t 'tn In fit.'- Tti r l .! U.f-'; U o &fin .r(r ir: tic rlit
c'i ; ut w .th it.ut !. m' tfi tt.f'M-.fowr ft U.iie Ua-
fi i;.-. Tm m ,ii. I. tt - ..i.i vil!.1( t ,-t I( lL Qr TJM
i '.r turn atah':.!.!. f !c- j-t.-n . it, tilt rnl.-. ntl-f.,.,
i".a.Vs i frtn.c ut.'..fiM ,uj i::ti. w;.rt:i. 'im ;.
V U-t '4 tU;, If. JU:I. i, fa IT ..... iiMr, f t. ..
a- w i st l-if-tt- nitjfi . Jt i.ntkr 'Iu iiik'oul, or
. .'"V f' '.-a.(, it . t 'IU i'.N c Ja (,u.,'C.. ii V n th.;
n.ttl ri- .'(-..' : . , r..mr. :. . r. iu iii.tm.f
i f c ur if . H f ; Mr.t i.r U jnnr.c ti : r-i hi Is ,1 M0 viu
It'll U f UtlO-lll'lf I T.-.t I .'ill It'll II, -lu'it. (tall. I. Ij
in1 1 ctM r t :m aoiisc altti c-netiiut iti purnmu'iti
!i i lilf tr ul.i !' ttl'lf i i.. I if ttf uif o- PU.-
j'i'.io .int.e ut ri .it t.i i., nsi! iii a ( t'l-vr ; inn u.e .
tt i.i : .ti ii t, Uro -:t A" r.ifcer" fn - , 5fi 7,;i. (,t, tm it
1 r. ot. .iTid wait t- ttjp 1'itif '.IM , .-r a . t tin I -1 -r-ii . f ,r
t K. ltl-' ' lit i J '.' it I ' ri ( l-Ad' t.'H , M U! t-r l I '.lij
ratniM. by the li. wilt, tr n. o.n., ni nltniiaiie
I. tip idle tl l Hl'.ri.ii t:' . 4m-rtUtA fully. i. vb
ttia . t(Jo Jrntn I) i rt 1-st.v.t rtiiOi.tHi ,u.i t; tni .'gin-: ,Ji
L't. i.t Inn (.r v -t. i '
Tin Hi m-.n Wiii, Our rt.'iits timy : .-I
Im 'Iru-d tc kroH o.t lu'.tlvftr i n t il.- tLiitij rt.lvo. tt 1 a
l-i. !'rrt' ce (er r I "U'i.m !fr a Vi iiM-u" i i.r all oil . r .- a
I'lt M;cnliip p i i'i .' i 'v ti ! ;t.t'.i it t a-ii one ttif
": lib nit; " Tl C M Ir t ir A W tit' m,lv m u liiiis
'fiiturt- tl ut it tl . ntii rtiUti'! f .ll Kltit't of
iii.1 ll utiWini. O In i tufti I t tin N i' l uriti ( w ir v ll on
i." r tui.. ;rnp. s am- vl:i t t nv-ti (,.!. : i n tl,,. o.o.at. a
w n(t ."iiiiil citti . hi n' hi , -niit ,.rtii'iu otj all f i' no,
ll. Ill lilt 'M:t t ( J -t.it TU !l, f UI1 l! U'l.l.t " . " ( i' till' l ea, tut
I n i-u i th. II l- wlih i ii- i.i, bp- n j- ii pi tlor v r.tr
t rUiipra, rt r iU :tt th,- u in-.'l . t Wll -1 ti Mr I in" .-m t.t i
ni.ir all o l.i'ri ti t -ih p tn pri-tt-rjiin to nth r - tvt
diut'-JitiT. l!t'r, K'Afe l.fiiri, or fnvuU: un I tl.m a -oniiIo
li r the ctrt mitb of i ntt mort llini now U illy i-bb una ti.,w
at Up WIji" It .t Wilif.'i t-l. iL.t v-uMi jiiuptii, N.i. 7'U
( liPriui' hi net. liV'Tj mn 'tinc wdrraiU"tl, :i J t:io tuin.'y
r.-t iiriai .1 ifiitit ciitti'l sutiMt-i.-bn-v.
OrKMMi or a Xi:v Clom; I'Mrmui'M. W'c
t L pi- ilJUrO 111 HUM !!li'..i.- 10 'l;' i. tl j r l-i .' I .-' li 11-
tiiil oi' u I tr, ii a i '.1 .-1. . ftur. K". W ir-. m m, by M s.
it it; x in il-j. , ul No 1 s . I i : - it, i 1 1 ' ' V, .' i 1
v (i il.) ir' ..- 'Il ill : i- : i . i ; S .' il 1 - : tl
: ... :.i:-., , iv i i i . ---1. L-t ., '.. -. .-. ; - .
I : .t .... t" .r-, V. M W: f .1.-: , , 1 ., '. , - I
I l.th .'IJ il ! '! U ', 311.1 V. n-.;tj r . i' I i : I ;. l
Al-- .iiU'T ; .'. . t- .' - J '' 'i. .1, a ' i i.; .1 .;:.
of ';lli' ' i" I i iK i' '-I-i.ik, ii'. t (.. I e ..
t:i M. li i! I'.ivl'. 4 I'I' !' i :n l-.l iii ".. il '.; 1'it ;l.
im I) I I.t r i. up. ifti ti most iit'r.icii . c a n-'li ui j.'i o-U,
1 i li. - fc '. . 1 1 - i' i.i.. i. I. i i - i v.'ii-j ... y j
:' J, '.r IV i-.;. .-tt. ' ;l ; ). .
a.tif a-. I . i i: no .r j
I.Aii- i Fi h Am c -:xut rtiau i.i u
CliAi.cJ tii-tt'or-! X :'v'U ,t;.i'.i" iii -H.il H ..!,
WimiijVi Si! U.I..'. IV- o; j ;ui'-. Vi-ln : .h -..1
ii tVv-i' ii,.' a o ' ti i pi.-- b . i .-. .v i i u - y i, f i: ,i
v.uiiiji t(j ;hi' niL-iU" h . j i, .1 H'd mni o.-.; ,'
kiiov.ii il ii. I'v, n
N J. i 6 ".x ,nu'. .i";t .
CiCH't: Caim.vk !..
( uocoUto, Vaiitl .t, -Toan ri. n s-i
I'uji-.llt'a.a'ii''). M :. il'.-.-'t ,r. by
tSii i il' s K. U'ii; .
N-. I'.'l .Market trt ?J,
VERY LOV ratCEs,
1 .10 Mio . CoLii It m eni, a 5 ii 1 1 1 ir,i,
tii In wtlMT'rr.c U iiiii.t I.- ,1! m p I ,, 1 1,0 i f t-vt n
w.' .arHjrt !,, rrr ct -nut i i-.! c'.ro, 1,1,1 r,, h, nr,,n
Clilllt tr Cnuiuptleli! Why n,.l lK. at il 1 In taa . ilirn
t d ntli-,. at t n,', I'r. I. Ja nr ).i e : ..,i it, l,l
li'l ll.lrtj yrart ras I,, en a :iuk'ii m r milt f r a 1 1 ,,,,1;' ,
aed I ..Ii.. an;,! tl i.,,, tlrr il( ,! .i'It.i nu. -' I'r, ;,ari !
ml; al , Jl-.'l )M..t .ir" t.
Stiii. Aornf .t. T) .'.Iv r( i ov oil 0
i-i-i i'.ihk iii ui xi-'. r f t, it , i,n ,r f , ttulici J p n t, ii
j t.. wind I ir -ni-rr n.in:-, w . v.ew tl.
j m i m IT Ad l, m.w i. ni ! '.m,- :,,.;, s ,; ( mi
' I i.t "i I. ii" I'.H.Ir. r i .. i,e ,f i . ii- n ,
I lui-.t. Ti n! nr. m No.1i r.- Hllti s.
. I'i 'TV 1h "m:-., v. ; l n t sti ,
I
I ' 'i i rf.ij In Hiiiit of n ;ii-'i1i!o
I "ullf, hn-U pm Ii i .mi nt iim t.j
j J i: n i i.. ri in- n V. t t i.i 1nr (fe n fi.-ir I.t m- a i
I -i- ti? h.'i. ! !i,,.r r, h i.s Vu Inn Lit KhUiuv
' -. It I: , :,i; f nl-. n toil T -irr HP,.y
u u .lil.- r,, 't . i-i i i . i,- f,i fi f..r
I . v :.T (. il"-. ui i O ii u ,Kii.U 4 . r t Pit
1 1 c - v : ;-
IT J- ti' n.
I sT
' .in- t l.tj nlj) . I ,1. ( l M 1 -,
i t1. i' "! -. .vnii , r tM t-.
f.i nt i mi k'k M mi -A l th) M tru Rtylt ::t
l"l .1! H Ul'kl. lit .1 .It'll S, l .ItUlt lll-l' II -t Jl.
Ci ( itns.v - rKi, I i iii b. m S r Ci ? :n
'''"'"im !. '1 -rk i-n: i' If . i r t. m i-4 'i I. at.
i", UbUi.il, I i n . W.II ml, J' . : i ,.
V. 1 1 -i ' ta.fit Mtic-t.
Van;
1 1
A i . ' 1 -'
. M .114
i. ir-
1 in On. ) v i .In not n m l- i Hi r mr
ft 1 1 ).'....' l- - - ' -.t f ;.. ,. .11,. . .. ; , . r ' 1. '
T'ini.11. i ,', ei.i.'Hil, inlii,,', l-.nm. I , .,
.1 I li'i ti -.:!(,; n "II. I ii .. t , .
,l L 1 1 i 1 1 - ii Hi , ,1 . X . - li.-r. S.. W N "- ',',
a rt- -1 iu ri ll nfi'iiiii y (ni -'iiij t, j,t tn iii I,-.
T.'.tmi s mi run i.(t NH U i n l, t ,'st etjrlo
at t i-nrio o in i t,t i.-m 4 1 , nit r.i! it .ul
i'fiO' -1 HIM,
ll. ' I 1 !- ! it
I't i si 1 1 in . o , I mi 1 Ner
a in, t t a- tt . t,.. i , t tt,,. , r , ,. a
IV 11. .-i.i l-t. I, - -'
: l -a I , o,l-.e t L-t. it. ;,l.iu nt,
N .. 11 HI I;'-. inn .n ,-t.
tin rr IM, T t-ll U N Mlt.K ClM lit IttlV I,
I-..: i'i e, N.'.-t llt,.'.,
.-itn'n'ec f r I're-i'tt-.
M . r il r. ,; i V I
N .. l.-l-l M,i l.-l ,.-.-t.
I'i lie ii l-l 1, - t-tiiv relr l!,-ol IS-'lnt t'ltt liest
I tl, , nt t't. a -, fki -ni.-.- -oi a . t. ,.t, i iufia.il lt.,.,.1.
II 1 . Hi iMi.li'.. I'n'i. ioi.it tec- tiro nf ex tii.ite
'' a-.- r : i-'-i't-nr. ti! N.i. it l r h -sr.- -t. t; -.r
i't, I', t-; i.!.i;".ti,', in uil i ,,l-r ., it,,r.i it ,m'..
if al . am-, of i ; o-i-.
Vu.i - ,iii Hit tu M.. S A. Allen'.
M . i -I - Hi;,' I.i l..f, r ,i,l -,,', .' i ani l, or II tlr I,r -o
' If- -tii .'.i.i -i I.. 1 ! mm I a a. f.,i,il -n.,1,
a i i i , i t I vi- i ,.i, I ' . i.i w ,.it 1 1,,. a , a I. r
.. ,1 . ,' a. ,i i. , -, ,ti It ii- ,t , a t , .,( !...(,! -. t'- ' -.'.i-t
'' I I ' ,-t,-l , ' .... , ,r r, a..,, . .. vi rtli;' t'l..t
,n.-. i'ti !,;t, -l, : l';i' 'i -0- ', ,, a ,v ,,. ,i i I, ai I, ,t n ,
i. . . " i .. ..... I , - H i. .n ..- . il... m.
Ml". M. il. IlioiM- -t " t.iilii -ienl In.
,"-.'v. I.ll.iitt r, - t ol f" f, i a,,,' i- i'r,-,- N,
1 1, lot. - . a, , i I..., on. , ,,,-ir.- - iliin.ii
E Q uTl. T B LE
L1IE tfi&U RANGE SJIirr
or 'in::
UNITED STATES.
I'R-'SlliK.NT,
ll' -v. WILLIAM V. Al.l.WNDKil.
' till' IIVHT1 N r.
lii.xiiY u. uy:i:.
H' tH;l-'l A KV,
'IfcOIlOK V. Villi. I.lt-S.
jilmlr-il Oilire, So. i llroii(l:i), '. t.
i inr,Ai'.-i.riiiA niiti'o roii i,
ni.oiifiii if. siu.ikt,
'1 110MAS A. HIDHLK.
lULODOKL CUYI.L.1:.
Hi .null O.rn'f, Nn Wl ( lu -iiiit St., I'bil id;i.
KE11H 4 BS0AD3EKT,
OCHI.RIL A'll..NrH.
Hit I'VI llAltl E w'l' fine the llnfjiirif In. I.',alry
ut.t,i,:y I, lilt w.tl, act liuiatultd astt-'.t araintnin., to
0lt,-O.t Mll.LIUJa Li.l.vli.
1'jie than Five lluialrnl if ourciti.ru- arc ai:etl' 'Q
ioirtll l-i tui l t.ii.id. II.U Ayera')-
A l l..tu..-. -11.1,1... bU a. .It, , w prioc
latt-f ,-.tlttai---lujU tUli-
ATI 1 If I'T- AM" P! VI III) AY0V1 I UK INSfrlKIW.
r. -viifsftii.tion . f'HcT i.i-v.1. y'' t-'i.ifi ' "kv-
KIlVMIhr,' ' ltd 1'ta.K fcON ' iJ.tfLIH.VI,' or
tnM,'
I'ul- 'ji.,ra.'!on .Vn.li.t-J h; cul.ii,, i,r a.J.es.t it ti-.
KEITH & BROALiBENT.
Ko. i:i--1 nr.-s i r 8Titi;i:r,
I'llll. Mil'l.l'IIIA.
1r. It. I. HAKIIH,
t aatiilnlnu f?tirecn, is in t alii i,lti-.-.tirtii . ill llie Ollcl
fn a. I to r c'rl-H-k. tt-.i.it
HUE WATClilS.
BlLVilU AND J't.A f WAKE,
COltNKH AK03K ANJ T J'-NTI I HTf.
lUoccocf, Hletvp Hanoi., Arit'lpti, l.rapri'.ata, Heart
I ii.b .tn. Miij. r .. S-.'t9, lc I'.t.t:ira,
WnUfa.tio .,t tvrk,
Pjt-jOi.s, Af,
. u'ci.6 n pinrvd and v tn aulrd. Old tt tli, I)i-t-.oiU,
a ill; tSlt.K4. II I'I J:it
DRY GOODS.
r'A(Ui K liitO., CUICM'IC 'i'tS I'll" ASD
L A I.n MriK-ts.
Oion froui n' Tlutia,
il a It . US 1.
1 l"t n'l auol M-i'tl Kr. i.i-t M- r c.h, J'-' IC,' ,.
1 it NI. - I V ll i!ill iKtlll -t, ".Oft'TH 4.
'.i l.ti bit lu.eu btta. ueU inuk.it.ti.li I'owi-'lUinf,
titil-.
1 if! 7 8 iliMl.N'i.'lfil R' :it'i.r Miiillff. It ceiita.
1 lot br.i.i n I.iMfti Uui a' fiy k l nn;. .iti TiiwKn, 0 rpn'a .
ft lo a itjul ( u-il.uiuie ii.-u lit; Mt-tr m, i, ,,, j,j j j f
a ij 1 1 f
1 lit dlpii'a' IttMifr.j:ni. afbw.i .1 i'.ir.'i, ( J.
1 lut ' iii'i' li"".i!n .ii it, 7 c n:c.
'1 loti nli' Mt-nrii' t :i i. rn. . u. 1 "nl rtUtl i'i.
I L-t I :t il- ..' r..l,:i- r-'l ' -l-l ' i - f ! ti',.-( 0 HI.
li o.m i ..-. aii . -; i it'fi . -i ;..... i.. I.-. !'.
A.. ' ..i. . .ill 'l ' -. ' -1 ' ' ! .'i i t -t ; i , .' i.i-.,
' ' tl , ,'. : - Vr.- : L ..I' ' - : '-. ! i! . h. I".
I '
'J I C I 'd-t bTIt V.l.i.lt. J.l .ti ;ut. i 1.1 U U) 'J c'.t
) m ri:ov j: i kjdt t.-r san: ir,t
V--'1' li ...J irre a : cc;.'.'ty io o f l.' btiSnc .v,
A I 80, CVSCWll.Y )iVt C.M'NO,
r:cv...LT:i3 rcr. glmc vvzah.
J. W. HCO'l'T it CO,,
(ri NIL!-Ml.NN Fl llMSHl.su KiOIU",
N... i- u ciii;snut sit!.L-:i;r,
11 IC itstu il 1'' ur ilt ort l.i-Lw ( untl'ioru; 11 tttl.
SIXTH Ar:D map.ket STr.r.tis.
SATPUDAYt XOVKMttK-t 19,
DRY COODS.
Q.Vi:iV liVANH a c-...
Ko. 45 IIGHTH 5TRECT.
"1(1011 I'AIKM K'H (il lives
AT THF Ol. H I'ltlC?!,..
BLACK Allb 00I.0HEU KID 0L0VL3
uni-nuii 111 1 ui,tvi;s.
1II..M' I v 1 1 (,I.()VI,H.
n ; fei tin' .-, ,f.i .ui r ,1 11 .
l ." '' r :. , . ma t.i f i;i
t .' ' e it r '.l a: avpt '01 R-i til.,. .
', ,1,1 -
.Kl-'i.
LVLLY TAI3 G'JAl ANIErD.
ir 1 11 r.v '1 1; 1 k. Miiii i: r.iu i.iik.v i-m
m i, -i'i fit.tr . .ir.
o'vi: i:vah & (,
III K A ! M.VM0T1 I. IIV ui:IM litlll -ft,
K'.L 45 N, EI triTII STKECT,
T
y
4v
PI FOUETIT AO &RCIT,
Iyo:;s Velvctni
1 1 o,-t Beiiverr',
Vrtlvet Eoavfrs,
(liincliilla G.oth,
Triiot Benvcr,',
1 1 its Cloths,
I upin's MeritOR,
L'.ipu's I'opliiis.
Vtblhie Phick Silk?,
Eiemst Fnncy Silkr
Lupiu's Dn Laineri,
I-iivin's Ca-. liiueivs,
Lupin's Wool Plaid?,
Lupiu'y Tiiniis''',
L11 pin's Pai'isi-ipuR,
1 i pi-Lvs Thibet Sbawls ,
Vimna Erochfl Skiwli,
Ptwis Broclie Shawls,
lit-! don dp. n Cei,tre Shawlfj,
L'li-t'.o Treirjium HlankotH,
jV eh deon and Piano Covers,
Parnartk TaUo Linen,
Tcsvoliigs and Napkins.
NEW GOODS DAILY.
. lii-a-oitf aim
Jtlr-T (JCAUTY
LIGHT KID GLOVES.
A imall'-tl a' o 7, 7'.,, 7',', an ,rslilly out ot
in dor, altai!e fir avtailii we.r. i
181 1UH 1IIH,
111 INtl AliOVT llALr HI". UHVAt. I'llltH.
WAEBURTON tr, 0jN,
v.,. loot (nt iMrr arRBi.i.
II 1 U.l! 1
M.
K.
W I 1, L I A MM,
Nil. ! H ll llthCl MU.
I l;KA 1 lif'.lil I'I li'M 11 I'.I t'K..
t.liK I I- I r l'1-l ION I N l',:ltl-.S.
thill ll IU I. VM Ih I'llll'l.
MT.'.il INK. 1.1
.Ml M.IN.1. n I Bl.l'1..
U I el 1 S fi. aili.-i.lJ...
&IIS.I--. i,r-it.i-.
.-j,. Mli.1.1..
HI HI. NI. .......k f Viin'l'"- ' 1,11 t''llK
I r.'.t.. ." "' ' ' " 'r" t ia
u-.ui.ac 1.-1 i'1'''-. 1 ' -; 1 ' ' ' '"i ' in-' latin em. or at
au .ill.. 1.1 I w1,,,.h 4l.lt; i KT,IU,
a-'. w a.ti.t j ra.u '"' 1" 1 ' ;a--i-1 , la- i. In.ro, tntr-n l.cr trlth
a littslu..i.i. Ast, ,,KniVFi
a KMr'a. tb"'p. I..''''.'!,1''"' "1 i ijciires ; alio.a
juii i.ui- wi in 11 ia.r..- ,
, tti'-l.ti.
r.-a-f Trll'rfl fHni-, ftr'Vt' ,!o'1' '"I "reV fl.ntwl.
Illl-IMIIJ,
t AUK VI. m.4SKI,TSf
s-iiirtvkt or irov 'r-i.v.
nt fi'm . 2 acd. A. MiTl H fiiin, " ai d .... .
AtMU-l MIKk I--' .ip-l.
JIlf.-2l 1. K lv Ibl.lAlllt.
1017111 MTiiKiar.
CHEAP DRY G00D3 EMPOKIUM,
No. 423 SOUTH ST.tFET.
Ji'ow on hi art ard fur aa'e, a full coiupli to ifock tf
laiUi nublu I't-s (i(ii4a,ouaiNtinior P'tiUaa, Meriujr
Y Difirtha 'lull-i, Kt'pa, Al a- n, M Wiuiri, Ho Lttlnca,
IliM-k Mtfcs, . 0. A!, a t.iil afeamt-i.rnt yX UcinfnUO
iii.oil, .r'.aiiTteJj, tllonltii'i- i lotiia. Ao , all uf nliirii wo
otir ti Hri n.-1-rfi aX com V ui Id per oat. b4 uw li.a
I'Iicpi tor ul.ten iti. t jkm ) rp mi. i.t tn li.tv tjtiUiou;tble
WicHlitH'i. Wpluvlt biir,t(i tnll, eiaii'inp. aii'lcom
lLTt oux OmOiI Aiitt Prwta wiui tnooe uf utknr titorrs.
J'. T. iJlNI.AN,
11 l-loi No. -J'i'J rtOU fll 8THU1.T.
m) NUi'-TU J-:iOHTlI fc l RKF. T. 10.1.
J S.voml it'.. ui'.iN': Art' 1,. t:rt tt 'Ulk't;in ia
r Iii- tin 1 Ml 't'K i)t tl Hi And t ''i'
jyi. iJ--( I- .t "id m t ;t
1 . 1 : ot 1 u ' "' Itn 'i i i-u ik.
1 11 t ,1, ; IwitU 'ii 1 : (cir o1 '
r:. -. -. .-.'. it'll '. u'P -.
:i .. 'I' li.-u.. I' S. i
" ; 1 ruii'..)ii.'M, dun
tun ai in u sort
. .1 I.... 1,", O 11 1
1 r. .!; .".I
. 11- r Met. 1 - -
1-
1 .
-1 1
1 1
1.. I.-
'H i. '. l I- ..-I. f .'".( i'ti -i-i )!' tit i- 1 -r .'i.i
.-.; Ur 1- K .r.ii i '! i.i! ,i t a -1 -.) ,.' tt iy
1 1 -. .-tt 1,1 1 .-a; .)..r. .i i;.,t,d, an i!,.jtti, N..Iju(,
11 ; La (,', 1 ii! r"i . 'H , ..'i l UIj 1' M i', u. Ihtl
1 ii,.'jj. j. 1 ica ; hulr lioii), .V r.-i n-fi K. :', una i: r
t !....". j 1 .it.r 1 .v u Hnor.'. 'il tiu .'i. J. ; I.U k h kI i .i.e
l.'l .. ril . 1 aU-l M , I' - 1 t'U. W d'nl I'tJiT'-l Vdi.l't
i' I in . . tn 1: . . v..rif 1 a' I' U'li '1 ' - -J ; i.ii'.'ici' ;i.u
: ia' i c.ici.-a. In K;eut iirlat; , jtr.juii11 c.i.'.i, Ac
v ., Af.
I, t'.H'-t c iitn, er" ard i't, ai. t tiicv'ticw yfiipst-l-. ; h. fun
t-.i.s t,i 1 I 1 u ':t-i', fl : ! vi j: .....th to -jur owul tt-r iit
In 1 r . 1 r 1' htirr.iu s m t'-n t'l c.tp i.itv ,,( a i -,
1 I .. il M'" .M Altl Kit, So. I--I N. Mi.lit'li 8
i 11. 1 1 ui t,i :ij t A u: it it t w tltu t ui iki. lo '
uu'aiUiv.S.j.c.H AhCH 1'trct.
Av) M t.'i t iptrt,
Wilf.la at-il R-tr.ii.1 " -u"'4'
t j p r c.t f I tt- : id mifwt ,,1 l.i.i i Mhpv a1
C'j 1. nt 1 'i I ' - 4i i. Ir ia iu ti't cii v , in nery i. (.. tu M,,;..
; j-., 1 I. . 1. I..r ntv:, it 11111, uuiaUiiiUr, auud cl.a I. luiiS.
iluvf in f.inul 111 tlii niMrk.t.
lti-.ti t UiaJt u oidur.klLuieil, and rTtnlri .
' 1" Wal. T. HOltri H.
OVERCOATS CHEAP,
1801.
DRY GOODS.
(.,;.'Ar. "AU"AINS ,N "V ""'UK.
M-l i-lli ti. I r.; sknl li.M. l... - p.n,
ant l.'fii hi i,-, N. l: ,ri,-. I.t . Vfv i ll V,a
-liit'l i! i. 4.
-
rXTRAftROTNART BAR. ATr.fi
DKKSS (lOOI)S,
S H A Y L S,
I'MiMsnntt and Do.i:iTir tmm,
Cm., l-u.i tin U'.,.,t trl ,n..,t Jianl.-it o-T, rl
.maun;,
am) at rr.ii . i Viinn mr. ciirrihi' ji.is t
l-l I IVMl V.I.Ua. OK 'HILL
rHI'.NC'll J'OJ'l.lNH.
M '.K1N(1',S,
ALPACAS,
WlKU, IM' MINI' S .to.,
Vi..Kr itir ir.
fio r. ,-l,,-d ai a tl .a-rflvt lara rja-k o'
Ut. au, , n l
I )K1'.SS K )OI N,
A 'ii, I ot o(
AVFIill i' Ill.l AlNt.rl AVI. Pitt MS,
11" t . a .f-.ll lt.r m7 tow.ant r tli 'Wtt. t!,a
ait, au a uf tu e...
J. CU'iVPKRTHWAIT & 00.,
k. E.uBr M.-11I1 and Alton Hiny'j,
111 l.al.KL Tl. C
CLOAKS, &o.
J.OAK A.lNI JIAMTUjA
L'anufiirtor,, and Sliva-l Emporium,
N. V. (.'tiftict AltCH ai.,1 TENTH STREETS,
l iin.aliKi.i-iiia.
K. W 1,1. SI I A CO.,
Whare J tu ran A 1-pViidld A.atrtmiit ollt4
C II'. H'l.ST NUVkLIII'.M,
li l. ra ;o-i ran;.-' tit.- tri, Manurartur.td Oirmaatl.
ai , w o.-rr j n mn t i .i-nn- tl,
i.i.'.'.'im- iv.iraR moor ci.oak.,
At t! a
l.OWI'.Sr I'HICI'X
l.1i.. w'll nt A ii to liu'r in', .9.1 io iiurclia.s Uicir
t'l it.. Lt d ft',. i, at tin. Lalai i., as.it.
V Vi -ull a-'.'m Wfl-SII A C.
J Jl-alNllV I'.Vltltl'.lt,
r oh ni u.ktt rs:t
8. R Cormr NINTH AND AUOil bTREETS.
WHOLKRALK AND HF.TAII,,
l'tu ea o-i'iln at llii, r..t. MUtiniQnt,
runt I-llWr tl.ntli C I.OAK.,
itK.vrH "
I K I't' I - '
Iikavv attiiii'.n
tlltHII...' Hl.AVKR " "
tilliKillii.la '
.M.r. mam u i.n io i nr. i.ATiisr stvle atoi rtt
.erj- ba.t material .
C.i ,j a,, tl. atitk t.-foro au ottirhi...
Wr nhaJI al.a vri-a'. plca.itir.in walth.io, yon.
11 ?-i,.ni.ra
JJLOAKB t-dJJLaO A.U.C4 1 1
A handaca. a vartf j nt
H.LIoaK KAaliluN AH1.B CLOAK..
i V.lkt.Oa L'LITUH,
T'llCOT DbAVRRI..
IliHTEI llAVMim,
VK1.VJ5T UiSAVKKi.,
AT Till
RriiJlfJl SlIUvEl CI.OAK KMPOniUM.
A. W. LYMAN,
If.tH H MIIIITII STtt.'.BT.
N B.-PI1AMH. HCARVtl, WEtrPeBS, and Hal
moral HKM'Ifi alwata on hanJ. ll t -li.
JJ tllOE M AKJJH Jte CO.,
OlilLDRINS 0L01HIN3 EMPORjjj
No. 4 N. ElOUTIl 8rH.mc..
rillLAIKUIIlA.
.4.- . tr yd:
fixM -- -
! A N-
a tts. ia-rtl j J'ii-i.'.'.
Wtn-ita-ctfutlfiarli, ape.lal auanti,, t oar aleiaol
aaaOMBiMit o(
CIllLUllKN'H CL.OTIIINO,
Compriiln, BOVh'.OlRl.V, IKrAN'TS', and Mi-He'
ClMlilnj in , etj t let, la ta, Uir.i )la, am of au..
rU-r wottni.n.bip.
fptoial -t,i Hon liald to MlHSK DltKH-ial IKINO.
Th, t-ubllt i ra u,nud to eaU and eiamina.
IM. SHOKMA K IS It OC).,
U-V; lilltin So. 4 .V KlimTH HfBBl.T.
J O. TI i t UI lHO IN ,
rASHIOHAELE TALCE,
Sf. E. foruer SeveMth and Walnut fitmts.
ririLADELnn.i.
W. B.-IlAvlnK olta.N-nl a eulebrliy (or cutiliig
tiooB-Firnxa iMXTALoaxs,
ll.tlrf It a Bi-!arlr In nv boalnoai ar aoma jttat pa.t,
ll la thouaht of auttltMcul Initvrt.ne. to .nnouno, ta, fao.
in tbii manner to th, public, ao Uiat tno, who are dla-
atxilttd a.y tuw st iuj lutiUiod and gito nie a
trial. id t-a-lra
ism.
G X i: IJ IJ ECHO !! I L L S ,
t-KUMANl'OV.'K.
McCALLUM & CO.,
CAllI'E T 17 A it i: II OV 8 c,
No. f-OO CIllSSNUT BTinJlST,
rHII.AUKI.PIUt.
1SG4. ISol.
MeCALLUII & CO.,
ItJSTAIL- 3lil,AllTJUlt3?'X',
Ko. 61J eilES.N'UT STREET,
11-M1 OrrOMITK lNtltPEN'tlENCE II ALL.
, .iiiin,iM rti I u l tA-iM. . a tn i 7.1 nr. iik
..r-l,..,...tlv.:,i.. ,r ,,?V "I '..Ul:"'; WUrUOHASmM
!:vri ..U:-- --
WANAWAKER 6 BUOWN,
AUCTION SALES.
1 ArhHYrT Al'CTIiliV ROOMl" mV
KM
i . . Ill H, A ll M.ill ilAM.IH-i.
Koowl. aaH9 a
a a r r-t i , v . . ." " "
v 11 s'
'i'Tim.m.i,i.',Ofin, f
ll'l.T lii'l-,,..
, . ,t,a " '' ,;''.' '" .' i V
C'lOii, to tn htjjj Unt Ot l.lf , I
0N'm :H';'r''"-i"'KVn-'....
.... ... r nn ci.(Ti
ta-airjt K,r t tup a tn
-m ii il i nut r .r u
t h,'0'"1 " ' rm,: ."-ri mauygm-d o Arai.il ma
11 ''a AA lr.t?'r
?.,.UWAh.i"Vi,,' ''' tc-
( V ' ." 'K 1'1'1'Ot COM MISS AllV Ol Stlttl
I x' N.HMI
r...in-oT,.,P o., NtmJ.u, 1M.
ll",v ... ,je-" intli- tl if
W.a.l.'.......l,.t- I 'i J-t-l-.r-. -Vrt
I. t i-.i.a a li ..1 lll,,!' . Ni-v.ii.b'1 11. ill', at
... a IX . V : - " '"""""H Oi.i-.i.iuuit r-
" '!''. I. II. (Ot ut ,,,,,
Ifl.i inunoa tit l . nw
' I'll, tla.lt. IO tw I. Ill,, -i.i KM.,,, xn d.T,.fr,..
II 1. -I " "lllNIK.
-V " '' C'l-Ulaub.ll V.
Jl AiTJ-.itMAri:i;.LNF.IlAL-S OFKIOr"
". . . i-.-t In to.niN. t ,.; tarv, .
VlliSf aoM al Pithllo l.r, I a. to tin- n'-H !aa, b 4d',r M
t. r t e. . a. il n'-ri , nati.e I I , o, vl
tt.i.K. n.MMi i'u - .a. i 'iinK.i'&r,
N'.r- r. i IV. ei
i.A.M 111 li, l-i N vm i v l VIA, l UlOAT.
Nov. ill. t... IS-. I.
HM-OS. IKNNVI.VA.A. r.K.'lt.lllAr.
l"i, nn. r I. IM I.
T. o !,.!,, IrM t'ar.'rt 'o-. nt .-a' ti lara.
1 I '-at, Ino hp. tU f !w.f, .od,uiMl aa nn,tl.
raiah.t ,r,nt. w ti.aruiv.
u a. i r'io "l ''' l1". oiany goo4 barfAIaa
It- -ic. si Id -trs j
halt i. t" roa tut' a' t(i o't 1-vtl: A. M
1 n ii,, i '.at,,-,n I innyi i-tn a. t rirniir.
Jiit',1.. rmif,
ll IMU (Viral In claw Fit al nn I.t ,u, ij. at. 0.(7.
jlt IX'i'JOMlJlt.jN'e
COMMERCIAL OOLLEOE,
h i 6 T t HJ-HM'T Wt, C'trnttP ! tfv6c..l,
Kt,rHl.iftti-d I-n4. tltfori ,,rul N-'fr.
t :i(t a! i ,i I'avmt-v fui u Ci'Uiiiiiirf -liuuaa and Ittial-n-
l ti.
'I iitroiij,;! ai.d jriio'tf i li.triTrt.&rt
HoiK-Kfr III I M
tr. all a b;iifh)R- pm.ia t my teat accJUftUnl
t .ill t)V -. li Oli'H.
11 NtfaVt-MIIP,
V aln ;inoOrnmoi.ui, I.. i-uui t una of the moat om
l-t 9 t t i nn r .
i ..ii.-. -r : ai ti'a I'.na, I ..rome clui Law. DrfvcUnf
C'p: ii.ti it Ni ua, a.-
li'l KtilMPtM-w
b' m Mi.,aniJ on iinr. itl i t.y a lonfl-oiperlf ac
i j i n.'i -
HtidMti ttia'rnc.frt niar:lfH. n4 rcivAd t
fat . i ii rn. i ifci,.r .sd.( ino-r IV
MU.ovii.i c i.-t irB ii ntAfni. ol 4t a udMita, (araa.
-."'"cl d , ii a t. i.. ,tn t n
i' 1 ''!. ti t it. i i.i.Tr.yoEN' a oo.
pr o t ii i. r r n l i v.
I 1 tll.iTIO W i.OVtt IclC FKI TEKB
TlKliir Ini-ARTM KNT.
roi iciTttH t "i ii k Ortitiier 5 ,
1 'Pi. H.P. ITY ai, M. t I ' it I. if U Mt II llt M .H'OIV D"
. D'tMVti
Coil O. I. I-.- f.' luv: njf , ! tl.. ill.tvi.at LhimcrimiMrf
it tl In B-tn, to t. iu.pl rut Iii tiie proae-u lwa
n, nf) c- r tr-.' .i'fitnjni tu. ti u;i hunut i.r pt-rsuoa
. mt o li itM.nti-riil'ii'K Tr. amity i.nt, rr.utkitwi cur
tt c. ai d i. Let triiriiu t.i !, taiN nta Toll'4
th i..-ni-.i tn tl v pcuit-iii t t iiv..id -o dcifclvtta ait
oi I trs ihni'.A t- w-tJM. iiiii um Mailty I'tTi-nii r arroron tua
t. Ii ail'f ; mi tl itn n.lni" 'I'Tu nr.! ihe vni1uot of th
lit' Bur. rt-t ir. d in nrt lurnt. b ordt of th K.'rfM&rjs
tii i: r n.r miiMiiiiit tii,trl ti.n i.f the iiBilariL'ad u
lit'Oi all i-i. ii Un rut . -i .. tr atii'ii th.-rutn, ut lit t
f fit rM t- i:.ni. nt ih..ii rt iw ai'.t. im i. l.tittrai rwrrta
In rtoy tm b.ui toerni i a'liaa wtto tiara alda
Hit i'p i fti i t oi t f O' tini wie'tt r,
ll In t . i that tlir- -Ntiiouliii tliui O-Tereil, ad led t ta
fnttiOft wli v'h ull p ftj cltipn i iiiuar (i. i jh the a ip ?r-a
hir n ot rMnii tc i di iv id m,tilr tl c oriit (.r tia nttoul
firnriiifii, ui.d th a t-aitatiin ail bjin eia upiU".iia
iH It oui-r tli arii'i rt .ut a-tot. pf ail uim 4t uf
ailodii x rK f.t i.c t'f(.ru h.i tn.i by th l prt
ruini lo ll'f Ri.ainmt'iit i f lu.t lr rarlf.r -.ti. It n
c f'li iirnd tta n ftro hniinc a an.wldv af rc'a
inn (tiimii iu hi kiiuAii by tl lfu:v nantit, coueaniii(
mi' ti i.t'ri.a will CviinuiuuicaLa U.om full and primitt,r
tO tl i' Ul (1 fulfill d.
liiWtsl'i m ..f mvipRTK'ni thr(u hiMit h ranw'fy H
ri ti. er mn la' a rvic in tVia i(tvpniBt and tlaa pMia
Uf tatvtiiK ouahpkuiiua puLUcattoii to tnin cnj
Kt V Kf JiF,fAf,
Jljf Pt warn ftft't'iiori t VfMrf.
li
ADlKiS' FA1NCV VUllirJ. '
I '-
JOHN F AREIR A,
a i
Wo. 713 ARCH STREET, .
ABOTE Sill'SNTn, J
ai nw old bktablubed aroat, t
Lnpoiter and Mannfivctarer of
LADIES' AND CHILDBEX'S
ita-incy ruity.
Uy aworiuf Rt of TACT ro Ri ax Ladloa aad CMaif4a
I. cow coBjpiai,, bbra.lB,
1T VAIUKTY TII AT WILL BH WORM
D'JRIIVj THE C04tl0 SBASOif.
atonoa!.6r tii.
na-aa u. aama v,
JOHN FAEEIEA,
tic; 718 AliCH 8T1W3IJ.T.
AJwv, ka.,i.ta.
I HAVE -J t-AklNRB OK CO N KOTIOW WITH AaT
AiJix:- pancv it-mten
JOHN A. STAMBAGH,
IMtOBlU AfO II A II FACT V (lli A OF
IA.III:;, f,yjnoy r,uii.
No. H .'l! AltCil S THIS 1ST,
HKl.OW MViB,
OEEAPEET PLACE IS TEE CITT
To .ai,. from a ttrot-rlrt.i ainorlQieot, ron.l.ttng of
llCDSON EAT AND MINK SABLE,
ir.MJXE,
CHINCHILLA,
GKKMAN riTcn,
Kir, Kill AN S'iUI.IttEL, &c.
llat'.f .n;o all tlm lata ' a'ylfa
lin-a f.c ils i,it- r.i,uiiit v.-t,n --M rirg.1 from Kit
17e .,.d;.. Uoiin a.'lil at imjii a ltaitcti mi cjt alia
rutv.
KVKAT AltllCI B WAlillANTKD 10 HE At RaV
rKfc.M-.MTl.
rtl-f.ntloa inniaiiti'tid. 10-11-tiilhi 3nr
It? A. HI 13 M It A. 11 li lTil7
Kiit-iasiia un (KT.U, '
OLOCK KHTAllL,laHM!'-.N7
I. .eorur Bt.COND ,r.d CHKHSUT 8ui,,t.,
An:.ei mt tint va ra nt
ElirALltlNll TH'KTY-jaAY CLOl"
Awrj dnirabl, artld, ft Uhutulwi, ll
Coninuia-llouao. k-araira. Ai:. 7rFl,.
AVi. Ml.l I AI "rriiVK Of OlltHlail.
, i.!M lif,l'AlHt.ii AM. WVilA'U
lala-ly faiiu-A 1 1 qiuiu,. o. v..ry - j
AUM. A. GKAV. N-l-rr-6l0u4,f wi.XJ-
l ,'ld U1NIIH l-trw,l. btir 1"uuv""'"'
CoJd.buvar.aiiu Imi. I :. kii,,,, ULiisfcf
JliUna iSI V, A
Ai b in Iran eo..rlt1avciil.
SIXTH AND

xml | txt