OCR Interpretation


The New Orleans daily Democrat. [volume] (New Orleans, La.) 1877-1880, June 01, 1878, Image 3

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83026413/1878-06-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

"22.4231A4r4'nz1 (4,,ri0ttr . i. .0
1301 Lnwn K ili um 24;i-, 49
2344c, bllote (`),IA, 1444" 42 ')
23841 Larl)''4 t 1'1rr'1 P e ,x y ; 4F
242:1 L,4z44rr" Iji ,.34r'l 444') 4F
92437 i.40tW Fred WIl , 4:_ 1111 t
244)1 Nit' w i NI uo 4:
2454J. 1'vyJ 21t " 4
2452 L'4f4'Vl) 11 .714 7 4
'4457:4 L.r40vp A\ , 4'
7954 Lllng u"4'I't I u'
2551 Lahnrr~ Mr1 1.L· , ý"c 4,1
21441 I,!4b 14(4" 1 11
'5;4L ar44 l' '4'l 4 4i'rl'
L71,7 ;4.144
7)5.4') IAlI'"" '4' K
L 1 i~
'4711 ,2.4 44gu ir '41'11"
2%44 L1nt4144r"' 4, I1,41 A ;
7477', 1,'4'4i7'' WGI 114,' µr 1
5)14 11141 11' A 11
4 ~ ~ ~ ~ TL 714)714I4"2*'
74114 I'll 4 .''yI1" 41
2,4)17 L,44'4 1444 '4 1l'"r 4.41497J
7417 4 L,4u4l444t'1 I'''4r'"71';'
1907 lr "
zn's.; 4 ,''414 1 .1 I1 ' 4
:9713.1') I''l41),1 1", '4 ,.1'47 ,.n
:4447 Lull 4)41414 \'' 71)
71472 L.4rr'44 M14 n" 'ý nu54
.14741 [a4494'77 4 441),,1 1 7~ 4411
7i4';47 Ly1,i4'44 '4
;774411 Ln Ir : L ' .) .,7
:1417 L~ 4 '4,r4444 1 t "r W ill .1 .- 1"14
71444 f44l7,44r44 4 I 444I - 1
41 44 4 1 I-,14)1
4122; LuIIPzI I~i1T44'4"l4" 4') ::
4774,41 l4, n'4 1'441 lt'49
4712 L Ol lrh r 5149 . 44 41k 4 4 ' _')444
429'' 411""n,44 104.')''W
4:127 LV.01114 9 lire E 11' ;ru .nu1
4:174 L44 r )' 11 4r 4 4.' 44l I'
4 247 7 L 4 4 4 th 4 144') 1 ' 1 ' '1 1 ' ) 4 11
474L4nnr4 Mrs II 41
4x24LI,ath)'rsurn r I' nrd , n I~-'q
4:121' bathers Hchr 1'
4 336 a ngl l),I l .1 u'1, , J a 'Il r4 I1 11 001
4447 La144ua4 1'nllip P'11
44:44 L44'r4)iX 174.444 %t 7 4.
4)4824 L''i17 Arni' r44" n' 474. 1
474444 Laun r Fr4ln;'''.' '
4742! Lamnlnrl I.44dwig 4 %
4747 LoulK'4 Wll 4144 . .4)
4744 Lonvv A),mhnrnrn4;(4
47471 L'ga4 M r,= .1 t')410)
4)444 La4144444 Il4''4ry J 1
ý46 44,1444' h~ 44o4414' ;11
941y Lathamte'4 ti~ Ve en 44
49471, 44.4WI44e') Ml ji V, 4.441
6 '14 )l~in'1 t, n lv4'r'it42
62644 Lo74It44.n f a l 4)141 1444 1444a4 115 A4 o
611,41 L4~l')n4''d4411r ;4
4114414 L44w4.4r 14 ' 1' 1 ) '4 7
414774 14444414 41 ro 8441441), 4,
54144 1),44 54t'r4.T~ 1 1, i4 I
C,49% L1444r1u44 J,11l'4 A
B- Bill'.
C 5 '1111',1 L1 lrrr 1r y 7ir ;;
136 n1i I wIatl tim l Ntt dItil tt
'29: L mbar(I \V(lw
2r51V bshniirtn I. 1w 17 r~I s
4:t ;'1Lid iy it" Iire' C
orP Ily;1 i.1' 1
j « Bills.
Girl Ips r)is a fr:tll d.. . d s sI
t1 I: i our" Mr
M
I II1 UP, ý. 817 71
A
·Y ~ `- Iyy i5
b ill (6)
H 1)1)
90i (0)
1I:. in
* 0i 2 .1 )u
11,1 On)
100.
Bt)117r ))
I11 0 ....
Rncl ~ I1I~in)
+r . .. 14 7
.:0 0)
I nn
M U] .7a
.,n I))
.. X11 ') rýl
117 .in
* . 50 00
loon IIunrr
0,
m. lr 05Ix
lit
aekin Mrs J 11 o 1., 1
ill r A,,,,
33f1 Mills W it
1337 M3ttehell .,,
13 9; 3 e lh anl d ni , , o r s' I n ' ,, ( ,, , 1
1415 Millar Wid It ,II'
1439 MiLnnrin Tisi "'
1443 Moohno lo;' In .tl,
1473 Morg.in 'imu iI .
1512 Monmlvi n l" II 1 ,
1521 Millor No 'InI ry .'
16;I t I,' h .I ,
1674 Mi s VinceI;
1;!s M1ai.,ls WVil Eli, IP
172C) M.,ffiat ,- ('C W) .
1733 Marohd anl I the
174; Mlllnalhn ,I an, f LI. A
17 L) LRu tasrsagn, I~;)iFro i
17179 Maro A. ii
17Il Murlhy Wn E ..
nl'll , - litrn k . a.. . aI g, and
1795 Mayors A Lang ,'4
1814 Marliue l I F Ain e l
1434 Morphv Wid, Alono I'
1429 Moohani,." As.'atioih1-t101
1873 Msrston Mr- I T,
19,7 M Iit lon 1 i I ton1 ish
194 Milln J II Mrs r, (.
1932 Murphv N :1 Th,-..
19.11 Mcrs.4s lbrrur,I i 117 ,,
1193: Mansln ii i,,,,,
19i,9 lMathaw. 1 Et "I h~s F
2(H-4.. Marnogr ti Airs P
2122 Marrii lit' 1
573,7 Miln, A.ylu'n . .
2154 Mastro Pirr,.
21i4 M otoe Mrs E. .. . "
2199 [Ma7so ,Ji. 11
221i Masp.ro W \Vi .
2 214 'Mortimer Wid J E.
221. 3Maury ,Julin ..
222.' Mg.til Fanny f ..
22: )) M ailin g ,r N ij h ,,la '"
6 Montgoimsry It i..
l) MaoltialllllLlt L ,tl.o1).. ";
26 Morisoh SimIn ...i
43i Martin MI
2471 MIlltonborguer Ais i
24s5 Mouiton Mar. I I' ,
2496 Mastoern I' L -
2.'20 Maoarty Adl -i
2549 Maeira '1 \1 i I
2.51 Massey Joan "
2648 Marotte T 1.
2647 Manont tRaym,}ld
2741 Malnouflrreax Nn 1YA (1
2148 Magriui J.s .
27,51 M atz Est .J I ,,. ,"
31.54 Month}u FaN , .
301) Mounior E i ,',7 , '
3145 Mondollt W ,t A -
3432 Miller Mrs', .
3442 Marmier \Vl .
...iJ ~ ý'Icll . ,lw (7 . .. .
3.51 Mnssieot. ,I E.
37#6); Miliusi Vin,'nu ..
4163 Meggo t Joh .........
4241 Murphy J ( L
4253 Mo.u Mrs 1 .lvitnt A -. , ,
4h03 Mathw vs v ,t- hl n
43s5 Mullan Fly J ..
4323 Mihil E-t SlothOll C....
433.5 Millard Mrs All frt......
46i22 Mounior Jule,, Fraun'ois .
46231 Marmouzar .B.......
4679 Murphy Thos. .. ,
4;)31 Mullon Jni1 ... 52 50
47012 Mallovy Mal oe . 2 51)
4)335 Murko enry-.... ..... 191 00
414(4 M hr Mrs pnH f0 . ,n
4)354 Mud4'I F .Jdnd (t).. 142 5(0
49;7 M(nttr1Jio Ettlnn0 N. . 04 (),
4940 Mij i ko Mr U. . .. f,( )
41~5 MahlanIID t, Irk . 75 (0
!4;15 MIarmiII n and 1 LJoanunot 120 (((
4920 n Mo ...... I'ot 105 0
4924 M~kog" bs 4 . . 52 ((0
4;494 Mitollll jDC Ill .1 nI(
I;;7Martn F'P (l55 2
6(51 Mon i ol~l' l & u fl44 51i '.;
1211 Mor o V 1 ' 411 75
=,4Y4 Mill ,111 .1)4 - 64 54)('
5411(5 )l alon 11 5
c L4.; Motlhro '(4 0(w A
Is EiIIq..
5T'r~;ori Ill ii
~ ,, 1t ( I II , 1 - 41C
IITu oi~~iondh 'IIII
(' i lu :li~ I. .j I;' )
1 ;4 : ~ i Is'r td (
((44 ar) h4I flid r' d I4
72'21 Mo1rloU111 '(V II 4 Vo
11144 lit'll o l 11 ' sn 1 i)
((7 'bi, t ,lol11 )I 1 4 Rank 5,4)(1,"I
(520; M(lilor HQ14,
455 M~oliol'il A
11µ421 1 4 Ml 'g0A 4l Mr-. . . . . I 5
244(1 Milton r Altohoonao I4 511.((
01)4) Moroni Fro i(0'104 '5 "I
401(1 M." Illto. tf 'I radors' 11(1nk 7(7 "r
511 I s M1lag4.4)
L Long Blls.
t1µ . laovir4I1N . ((1(0(0
3'' o n( :05
Mbc.
4'1"Aclts .1 P4110e
1 M' Iii l vp.art . I'iP '
il '%1 iu D'i'i ti I 'In nf
I 1"'5i"nnt Ire A ')
1)41'"( lullA p1~ ''Ppi I
r.i7 1"on ( hnidro
'II 'Hin J
4'Ill 11 (l le udfi w : Ill fillld t~n R 1lI (1
1i 11'" in II ii "
lilt XI0WghI' n II 1 711 '
s!, 5II fhol rsITW a '' I r 'fit 'ii
110 tH lti '1 w Io l .Irnim
POP' ' ?pill''tit ll,opp l ~ Iii 44
PP'1; 1';wp n io P 1P
114 \iýooy' Vi )tot " ..'I0re
3)7.1114" 4 W ill 1s 1"5 '4
j "1p.'\u yre Vid Itin ....o ~
1173 ''y N~r Mary `'
t .:7 itf rs i'lite iofl I) ItS: 10
1:(' 41. I' H ward 10 51
112 s' P'ho iiipwplpp A Viloiet .. P til),
4;'VI ti..I
5 4'})' PIrlon IpP,!iP
1' '(2r,"Iietki'n Slinil1.7
t7.14' .01ncis /swellI.
2Pi~p 'f'eely Ii)s'' I t
pp 0 i t ili~ t)P...'pir 14 p..p 'p
pI4l I" ei Mip i "'. K'the ' fitt2
i 4t ,i ltrid M'rs )'win
474 Wlpiitiipll Wid .In On pp
4141 M 'iarts M' F;5 . . 25
491P4" Aui oy Willp J.'n
I'.' M", le r Jrlo . . 1((5 pp
X41 II'',tu..id It J arid Amelia p. .;0
Bigt Blls.
119 MciAtuley Margaret .. ' -
Long Bills.
.Pile M"(4 Uo',fl Gioo ..172
N.
Ili New ,11 Marie anid Ieloln
N rp'kin' ' 42'(PP
or til It 4i0 p
Piicii pIlauriti J~ h.l
2i N I Sipnitiry Exp'iiyaling (' ' 144
i N ( ) Ilutihsror, ' Hi.ll' 110p1 'alpow
444 N National Bank . " 61d p
,34 Ne ELtof Win
'Ii Neos Isaac E- ..t". .. I:)s
ps.' No' rOrleasao Universty ." H '
.Ni) and Otirrolllon ll idn. ,7o
'. N 'he Julites P. .. 4
PI Nis Orleais Femnaln AsylSum . 7po'n)
" l'i' NwrninrMorrle................')
1:i42 Nile A ilmrn~iipk 7
429 N) MI. hitca' t I'' Otio ipty . 121y(1
1442 N pin Y l il Hio l..fn)
1tof Nl' Rolind . r'-...... ...
155: iV Credit Fitio r A'sa',
1)p37 .'yr"'y H . .. 5''
p1"' 'Putr.i11 ...1 . .. G 51)
144,0P ('0 N ationatl ip'tzkiniz Api,'n 47
S94ip ivipllo lihen'.' .. .. 1611 -.'
p P50 logrit Marn' 21 inn("
1:14 ott1 Vii A Mrs . .. -, 76"
!570 1'y' Fri dnrrtp (27k'll
''',7P'. oohting Malry FI2 '
s, "2 ni" Mary A and (' 21;7 5('
p77'' ?lhotonrl Mrs Wm n 1 !1,) fll
P1 P.3 I) llvator and X i 5arhoiusi Co 170
1R"''P opl'pl oii Vi 'h a. . . . . "I, '
is w r....
pp, - sill F.
J and Lak,. I it ItCo Big Bills
OI. and O N Railroal CJo 41,;4 00
2 ' .p.p'ross (1', C 41 (1lP1)
p.'",h Miss .Iuolii V I ,10
' ' .1pp1p1 i . . . . 2 7 ('(
( ;tur,,,MR and ' lln·- k·- g ··· 12015 '
0
[I-) rion Johno A1"19
,'irii'nni ppl .t t ' .. . 62V pi
11''rgpirt M r .5PiPP ir I ',7
(IilIr'i'fl w'il' l pth prs Shttirke . 4~~p1, 1)i
11lrio)n 51'Jp ilr'lc 1) 1t Ill)'
1r'riN d t 11 'lin a ndo I.'s ' ( 11)
Bitt Bills
PI1rion I'otrik 1 o . '7 ''
(I ( Brien J.r' hil l ' 1
PI llr ('JTpir n ('P ." " )
p t',''r . .. '2 p
P~ ~~~i Billlri ' 2..P.PP
41)11 , '.'piti '10W Ii. pI l'l -' N)5PPP
p Pil l I ,tp ' .1 'P
Orphan ii !.s I: t Ii-·f
1-; '0 nA it'p P '
S MI nplpitp 1 ''DII P.'P m
'pI () rtilt Esto ofN ta , i1"((
M t t Inp' 1) 4i2i
2O lin pt~I . 151"0
'itt lIpvtr W ilil Ii' .Pt' . I.1.
L It'r.'i To w Fe at .J I'4I.
44 I ')l aipeI E 1. 'II1 P
f'pillrgi i~ tl V1'
.5 Prph~l' s ' Mrs~ l t ('a l M V ii "3 ''
01 H7 OI'i'Ip'hii- 17,1 2
p24 ~ · Piti rIe Pp
si Parkerur 'Sam .Tni -· 'rI . 21
CO Ippli'hP'~p Itit I""
p,s. Prker~r \l (5 .' ..d p11 ~~~h~l ri
'.2 P111.Fptwio'ip t p1 11
so Ilpil~ IH~smothil IT .
P~.Pl'P Piprti ililr. Pl andoter Su""s
sion of
p2.17 POydrtaL Femalo Asylum· 24'P 00
722 Pic~kot am Jarmiol A so a ~
7ot 'oi ton Wl W W 222 00
7I40 l Pfcv'nt Mims E .1 an I oo
'no Pf'tffor Mmmsferl 2210 nn
M49 Pmrkmr J M a 2n35 ¶2
37:1 Piomir tHlmnmt 6m7 A
0mIP IPmfnlstOIl rh 'Fhonmi .. 4115 mom
1o91 Pmrrrt TLmmmn. U C Im,,lrlyro and
517 3m; 4
(mlhmmro
(1OarPalmer Ilvir 427 50
t11mm 1'rliml Mir' ('h )rlmm7 )
11)47 1'di'm m l~r t Julh1 ¶1 ml'
I1.119 1'.)14" m A 'r X I nrm)mn
1,4 P pn r a'. I'mr~ '' -mmm'i h"
! m)41'.l i '..r ' 1 41 I {~n n0 1
I34) I'"to" IOr II nX
111 1' )4') 1 44,, 1 n 1'
1 ri2" m I'4 r i J mm -+ ''in 3m
1 1 '. a l'' A
'mm(I 1mm'. mm Xi' ll XX 'I I .I
inI i' n'mm '1 !' ii ' 4Ii'1' n
;i t 1',{m .1 11r4i )An
·? 17':0 3'n 4.111 A 1 4 "nl ~ ,?61 11
441l ~1 tmm'm miiil mi r 'Ir~i miomi III mmmi 4
;mmms I'mmIIlmil7Immm'm .17 m7m
)oLIi I'I mm lm'i '1t1m rmm i' ml)
2mm'. I'm)mlhn-m I Iiliti 4.4 om
2l :'m I'm m ) mml Ant m''n .) 191o
24m' 1'I'f ml imm11mid ')hmm1 h1.91.2111
'2I 48 I~'mii)'ia,ml XVI'I :mhlcmmmm f2' 2mi
2!t I'mmt4)4 44mm'' X 4 Itllymllmmmi t. 20 13m
422m mm'l"~ V 1iii111m' :11111 Itp i l ot''mil i
221mm 1I'ili p I I '"111r.1 1,-m 00m 1: i
S2271 immmrrmoJ ... 2 5"l
'r; PImlimmtly Atmnm M'lrm '-7~ mnu
1iim; I'Irmm l I) A 01) 011
1'"141'mlm)4)4 Ilmmrrmm2XX141 1'4 54
I249.) PlmiIlmitm A 14 . 2 20I
2:4! P'mrm'hmm Ht Ann I'allromulilim lAreh
ImI mmtmmmtm I i ill ¶
stn1 I'il 'mll 14'1i)I T I14 ) 11 0 1
74m7 l'mmrm I u 3Ir.1 m0mi
202i I'ial mim Xrlm im mml il" 1
711'm2 Fri himi .*i mm
ýµ)r", "Iti~rJohn r
2'I IX'llumil XI'I" r" 23 An
4 ~ ~ ~ ~ 0 T Iimmm. 2
.122)" ItmrlllOlt IltIr ml
1.21 I'rmoli Jnrm )l' r"2 2mi
441421 I'ltiltlml, lI ('li tl IA) 5 00
"1)03 I'it''m Mi i
:144' Pa1111 Ad11n CO il l
Al1mI 111
1:1971 ""mrashl Mllrlh r,1 mmm m
l~~~~33~ ~ Immii'm XXII.Jim
I'0.OhI'y J~n 1111 A7rm 11 '
2.21 ~rltm A ... . I4i
)llim' I'rl)idm m IC iarlot . 1
4 )71) P"'rtn; JI a ) H 1 70
1111 ~ Bi Imrll mmli . 1 i
42I rytellno 2.2 1rmimlytmmrlll.m I Ilmrm'Il '7 m
4242 tmLll' f KtlO Itl '; mm1
4214 Poim o J it 7r, (')i
1z42 Immimlmill M)4Imhmmrry M ...m. ,401mm.
14!07 Pt'onmlmr ; mm214 4
4122!; Pm"im I r EId .n I I
1 mm) 1'm' I l llimir- k 7'111 741
4r.'' 3', )I J 1,00 1 1)2 'r
4412m1 I'm 111 in mmmn .1iii Fmm2 m
4041 i'l il'tll-I l It (Irrimlmlr mX4111)) 7:
2 4m175 IXlmu rl XV It
312) 2'7/,im
)4mm Iml'g A1 Muiir
'2mm t'lnrl li Muirml l 311mm II )
m 7)' I'mi/ra Mimm"lilli 110-1 Aim
AC;) PoIim MX A 741 mmm
Bill Bil1ly.
m.m'~k mm1; WX It XVly" Kn"Iy ' In
1.m4 mm1' lllm'y LA : i5 N
mm I'mmll'. J osm' 4'1ll ''
141mm 1'lmiimlil"r Iilvmrmmil
21412 t'..441"r mAilmu lmimm1mm ii
mmm)4"1. 1' im ll mry 2'm mnm
.' 91; I millmmr 114114
Long Bills.
a:1. Patirk Jn1m 11 11)31
124 Ill i ll~r m3m)mlm4.44 A .172,5
I Q
32111 l3uillll r Ilhmnll 111 l mini
R
1 1441411.k A Dunni a
}' ..)1 I It V i. 1),) II(4
111 2~44 hi. ' If -" ;,U41 in' b>ri (.1
I-.7 M l. ii' ia
l1 nltg l 13 41.1 ..4.'
-I Iiiwar {i, .r1y.'l(1 r4 I
n 14i4,11 ! I S.'IT n Ir k, 14
. '
4k·. Ilkkni-Iik'14
4'. .4 IFtl( nn I, 1.41 44 A l .1441, 441I4'
1';1 41444k44".14 ->t (, 1' 61
;I I llu . Ii '' 41 t .1'.. ".4(I
;'! 14. 1)111kg 5
li II n
44III)ýU h r'o A1 .J44li4I y I'
4I14i4.I'4 It IIik~
4444 I1,14 n.S11 n 1 ' n
4444 I'4'l( 11-1
4.4r ttn-''ina .11. n 444444
111.1k~
1 441- l~hhini l M Iih nii
1 ,"1l I II A 7' n
II'. It till 't 1; '1I
IT I II 4('4 .1' U I -414411
,,,l4 11ii41i - rii x ~'ry 1;7 `o
I: ; l '4 it 1444'l 1 ' ~l ' - i, I4
)'r7 I~isht it 4- ';- I) ran1 F. 1'l .bIr (O il,i
7 i; 1tu ;ht~n Irl17ah''th Mist; 73 ,1'
44· 114,-4 InL II 4k' iII" 1-t A nk
.11 4 1Z K'I u' .f.7. ..4
I '-. , .1 ' in
"''7. 1 444441' I'4 '4 .
'''"'4 ~ ~ ~ ~ I I144k""4 li '4444
2444 J t'. '.I44.4'in 1.I rx. 4444
K - ! )1 "'')
7 27. I1''.4 .4 ikik A m Ir .II
2.1.45 11.nn .44 ~ ' .14. 1 1444 4 ,'4 I)
212444 I1 'lnar1 1244i1 " :I,)
7( l)ka 4{ ' I . . - - . I' N
244114111'44 '1144114,'Gil -.
2.:' 1,-gi I r. Vii XV -,I
1.4;44 4 L'L'''11 (u.44 . 1.'I
4',.',1'141144i14 L4 I, Sri s 4,4.41
22 12 lilTs-.''au 4 I II '!4
,444 '( 414441" F'114 44441' '.j NTr,44:1n
.44,4' I4 l1'.'rI' .1 I. h ' .I ha 44444
::1..4"gg444 J'1, I V
*I~ R1.'.kS~rn A1 NV X IIl
14.4I 44' hlI''4 FA -,',k7,n
:44k. 1,14. 4444 i1 71,4.4
'sl:cr, 10In1''I4II (I ,IW n1 ,I
4441s 5 411
t ti a l 1 444 ('rt l~n ' .', 44 4
44,44 1; '4 ' n' . s 4 ,74 I ..4..
111 I1')s.'~l l a I. · X - .2
1'It-" l:'Ir ,Ii 4 A 1 \-·.... #67 -n
* 113,I 444II ~ .1',}I 1 11 ,I
457 . 7 nn r II Ii 54444 ' '
4441I I II 1
} I;4'1 iil' Y), (Si- 4.. 4'. 1 ' 4
41. 1 4'-r 177 I' 11 - "ý
I 44 .') ly 1.4144
.444 11.'y I' 14 .1 ~ n" Xi.I;., o"I .
5lr 11 7)n k'i''k'r nl , 41 4. 1,4
;171 11.41 :11k 1 . r .. '4 1.
,.,,,11. ' u ' 4 I , , r4 ' '
-'44'li 11'k~rt 4(t4 tK , 1
'-.4 1. I, 4444,s414 1' 11 F: t
Bi'. Bill'.
2k 1444 I'.11 .~a1 44 (q1
1,47 1.44u 14'''., An'r1.r' (' '"u
S
'µ4144144. , .1n'.4- t :)-..
I4 "run'.4g .1.4h Xi-- 47' 1 4'. 414
(. ý"'45¾414 It-,444 4 F1" "11 I.4''4 ' III 14',..!!r 2¾. 444
-44i,-I'I in (-I I. I"...... . 144444
I L 417 )1111 1, .I~ (.4, IrN)'41415
1,' -t -il try 1';41,4t '', 4 Orp'hajn A51.1n 2' 7r,
4 II' k"'lxtrvl, ' Ix . 'k" 75
4". Irs lth *(,1' ( '' ( 444444.4 . . . . , 4444
'144 :-d141. l.i-nn 41.Y, No 5
1'44 t'"Wan ,J~ 1(14( 1. ... ...4 '4 f'4
4.) smith~ J Welghtmrna Est '244
435 Story Ann Eliz . ... 1490 00
3:II 8"h1114'k A 1lrrkaon . 15I01 4
3194 Spiro4 Ii . 751O)
375 N~phl (1 A(7. 3(1) 50)
7)5 50
412 34t rapsl'4' 140)4
11. 4,111hh Matrv 51i'.' I .44 144
4707 'w0, 1114413 11 I' 5 1
;,: ~3)411k Al '1 iis4
hrurIIk A1i·?c'r 514
4; 1; $·,wr au f livi i17 "
4;.' 42 rg 8114. 44,1).4 51i.+;1. , I t0 '. .(
711 14.4114411 Ha' o) 1 1 .41 -ý 41
I, '4 (i... 14(
7471811l rr .('I.hI '4 ' 04
7710'.) I fl~t~ n [ 4 1 01 .11 (;1 No.
70:4 'al~ '4d4''rn- O11IIN 1'04' 1 '47 6
4771 '4,11.1 )1 01101 4' Ell -'; r,"
3014 Sht sll .o~r"';341 1 07 - Il
µi "41110 'kr n 1.411 , )I k µ7 5"
.(42 I4111 " 11'4' ' Al' 0, II 1444 F 14,
471II 840111 114,4
', 0,.1S l''k"lrk"l I' W iln 115 51,
'1070 1''l111l14.r' )(44 rI4 . r.,' A1l
144444 '4lrlil'A1'"4 M . 4l 040
0,147) 3413111,o4011 Br' 14 C 0 411)
4110103 ,toot ..l444 tw 14 . ' l`rs Ut .4 o
Iwo 1I4' bull'y T1) F9
(44)'80 la't ino M11 1(5 (a1
I , I 11111 tllr r41 9( (N4414
I)µ)7 '44 '(IhwoI .J44444.ph 141) (NI
111 '384p11)4 F 141(ri 111r,1 1;1 0"
1214I (74[4r114111 81,1$ r.(41 5*1 ro 411 444I
S1244; 847l rklin 11('rmanlrl T 411 201
1.14,10 tit Pitt rick Hall A SK . 75 nn1
! .171 Sm11th W~wl~ru lsi','I ') J . 426 004
'4)444, 8Illino 1 111 Estl 121141
1.41,4 013 11(11t .11111 I :1444) OilI
1412 H,'hurb'r M..nl4.l or .4 17)'. 25
(423 7)1114kh1.l1 Anna Mr,1 120 44$
1154 8431141'o 4144111 HIII Ib 1141. 93 04)
4574811114,14)141 H enrIY (4 . 5*4 50O
14142 'ot441 1 0,,0 F. 1.7 ()I III
14,"41 >1I o (s 14)
Ii '44 763 4i .14 II t(I (1111141 8h11j47' r'.4 156 (14
1114 '( 144444'n }70'1114dl1'' 914 5401
1714 '4a1141ln C (' Wid 744 4,1)
I1714 '4 4 A Co4 J1 .. 4344, 4131
4727 St'41011 1111 Ivillol MI'4 .4704 (N(
17 -,.t 14'll .r t11ro 112450
177,0' 1.1 Ma,, 14,oy s0 "0
1779 340~')'174 I th" t"(mnn ('athnlloi
('hurrl' .. 7(. 141
S752 shift Arth4ur :'75 (9)
7'37; 444 " 1 11 (11 4044, 5()
1µ3u~ '4 ,111IrlI .1 111. 1Uµ (4)
11.41 N 41)111'1 Fr.'1 F 440 '25
!0,µ .lllIt 1y'l F it 5 42 54)
''i4 '4,11 55111 14 Wid 1l (p1
4412.110114k Ja-.114'".'(10
10,454 t:"3370U43,114 Fran1'oI1 551' '4'' 591
'044751 N"1 3 v .1 141.' '4Rt4)rR of 41, (II 7i 50
7(114 out11,1 )ll4lau 715 50
21µo) 44341.1"KIr (1144 511 25
! l; 370 N'hnl'It I' 5 7 0131
1 2007 '41"44n344n Eliz'a Mr4 1 050
2.4444 4'i.'I1'r F AIII ..II... . 19; i
S.'4 " " '1il4 A1, '411441511 50
1 '74bmf!,r .1 N gr1i4l it4F 'I'h 1,r"r -h 674)0
1, 44 NL)Ir') Jn1"t~Ch 92 50
2444)4'1 4'mhl1)4r TI'. 21(2 544
'414 '41111144411 j44ll"r7 (4, I
41,.1 (41 A 1441tln Choir''), 'IwellilIg... 5' 5(42
2.sý11 Ii 4'I o'F, n'1441l "t ,'Assl'4a11' 1
-. 51111441I" .1"4 4441
257 1 411t'~I14 1, Wid ..1K'2 5,4
( '4 44 Spt(K di ( ,I'.i4057 ,nn)
'2741 '41l~ AI' .1 10940j 4
27: 00'A and1N,1 L41 11 \'0,.0 ( 374j
" N41' SIr'.1 .174,
217.1 4 p~ri J nI . 4 . 71(113444
21:21N~aron 1F' 5 504
2".11,'unhl~t r~tl~li1 2 504,
,''2 Smih N. i .n(, t 6400
4152 '4'10141n (i3'1",51(
.011 1 I4 ('r0 l II'''' '4 .T.4 ,
4414 74'4 1,1'11414r'1~ rt-t l 77rtir 441(
.070 4)1 h 3)1)31r4 p1 tile h~r'lo A0lrlt4I $0(1'
' I;I1 '4''hllIK2L.I'"4'4' . . 4341
µ1) Sn13hrr )0,µ0'p30 111 (In
1 44411 '4 rau.'1 41 r ollIl y',I ..-- 57 7;
"10.1 tor1yry11 (4141 't 1701 504
1N.4444 1th 114 11ry 11040.. 54 370
(10)4444 .,11111 N %14414 , (1411 P I 1 arth 1 CO50oo
(40,1 8' I, Nth '411o W 1 ... 1417 25
4-)771 . i·I 44 I11 5l. ...... 44472 57
1 2777 4V4yk4r 841r447 N Mrs, 15414n4
or4,1 t2.n'Ihnrnal k4r Ant4i,'.iy Ms01
40; 144" Ninn 'li J' n -s. f7 5r4
`",.'1I `sty ,h41444 .o J'.h4 Wild . 7 50
149.-1., tlt jifth -dlarpH aret A Mroi 349 0
! .4Nrtýt l u. !,7 00rH
i 44477 5Oril1 HoInjry N Mrs. f s4,
((77l4 8cboma14er J,101r4 V,
471.) 5414 11 Ifl(4( 14 171:[4''1 4.1) IN)
41 13'h u t 1,1444, .-""- 73 40
41174 i('hl'rmmnlllllrri I oo
'44474Soars(i"4411, F. 1 (01)4
H''hnald4 Win............ 47 :,41
54447 84'411o111tl 1F 55' so 0
7112 H4Iwlrz 1ul"[I . 140.04
.472 1,4(mlmrer4r A M11 .. ~4(x
1717'"4447 'g14 ''1r hl~r44( 114 112 .
5.443 8''hul,.r l'ran144s 145l 444'
5 34310,100 Agno 5% 7
7701 4484414)4.4 lilory Elt . 4.04 ..0
;k Nt~qL1h JII1 Ay 11'1 601
77744n 81.4(47 .3o.u63004 .. 6040
.70.0i;t4tn44~ n .1"114 . 52.111
;,u4 8.'(1I'r (iinr y 541 0()
742'.4 8,o0"l'4 141 "i1 V'14fl"n'l14 .114 44 1.742 501
50 '14784 4,' k 4441.)04,('430 and MiI'(4'hn1 ... 127 1444
474"(',1I 4~0r'' 1,44441 11114 T 1114114441n 75 'N)
7',4444 8.'4'yn 11444 ran441k wI 440 4(44
'.17 . 44414 t I ronll i 44141141 Cho4,rlott, 12474444
7717 )"0"4'41' 1(4'olrI4't F"rry . . 75 444l
sµ21 '4w~on"'x 14111111 .. . 71 4
4-i 14 IIIt~nn 3111 A. II '2'4l",r4'4l
4 1. (I ira r4' ' A- (', . .. IF,"4 01(
.4 ,'4441444.14441((4 1((II
.41~ 8(14444l.ly'1y :4l~\ F1''
.42... (5,~l . 4.
r,·?·ll ~lr4.444 Cii F.. ·
'44r cot,'w411y I I "4'44(71l141'
'4 4'4 1141 44 .4 r 44.-· . . 44441
.444; 441444S (444''i '15414
'44 1'·fnr N~l44.'1ll 144141 '4,444444
4., ~ ~ 74, 4t·'~ '141 744
4444,'44 S'4ry4 (.21[4(4447 44 .y. ''4I41 4 4 4
7 ~ ~ ~ ~ i ''I" 4 . 7 4
T
77'i'rn"rJi rn'ii A \1rr4 n ,
ii~~i I ;i'vI
1,1 I iull . r Ii- 1 1
'I'wrp-t,'i' h. tlIv 411,7
IITl''r 1 I,,1 ,
1 ' T', I t 4I .;
I I X'4'4 1'l 1, -'1Lri i
T'P'i~t-i t 1A'1w I 0 Oil-l
,.I 'P''rril Ihi tiltI. 7
01 rr'1l Mi i te '; 1 no
'1 iinw r ý;tlrwrI A ir
I~~~ ~ - Ivihl'
..u 't'iriigornurI -:t~t \',i''iMi
7 t'I 'I''.II-a . jul'-i 1 i-in 4
lb I f I I . lr Str
I1-51 t;Oillhli I~l"lt1 ,9 0
it ~ ~ Ii *ii
L: ~lir~l ilr -t tai·n . ·~
L::l 1 '1', 1nl kin'i.1 I Y I. I0' on
*'un itr'i· ~OS
* II ir4I iiIII Ant1inr. M '2 1
I X11'1 ill rgllli (H'rir1 Sin 7" 11
"I IIIr'"r III ; ,' i.
7ý18, l 1 f ii8 '~I 5)5'
is ';1!~ Inllt (h1r. is
'45." ~Ii I~ii-s i H Ii, "
t.' I i13i )Ii It Jorir r1,
4 I8 nTmnvi'r l "1111t'~ -I (lI7
4 ''r ,1 rro t -i', T i, .8. -'l
~4w T11bI 1l1 1tll Hai' )I r; ',1
'41114 , Tti yt Ir Friv i --.I17 '1;
1,xOIt larmat An.1 ' " ~ii Xi
641:1 Turk Human MJWs.
6476 Tii nor Mumpter
511)1 'roreau Hobert, A . .....
51667 Third Distriet, Ferry . .. ru ý
51;414 Til1liton Fiw P. 1 H N 43 .
1si17 Tilton Korrell
a14'R T'1horny Fran1'is
41:139Tfrroll I IA M ry
41529) Trltbbie ii nory
4197 Tomife M alry M r .. 4'
BiE Bills+S
17'1 TfinkfP Wm
14121 'lblio r 1111)01;
17142 Fiicn" Pro .
7 5I 'I'itllnhlrg Ii lank 6' 1.
U.
172 1 4I i ln i l 1 A 11 6 '(o _1 71)'
t ul(111o, 1 11411. F, 1111', 'i i;
"74t1 Uhinr I4...~n r, 01)
4517l U 4~'+.111 lntis Mur......... 7'1n'
41117 Olt r V' I t~~ 1.71119
1711;76 Sh Ilr Aol - 1'I1 ($)
17x44. 1'rlll~ll P.l( ...................., : I)
:twit IIltr'g lillllR. \ lra 50
1;1)17 :O~nu1r Vi I 1;5 11
Bin Bills
4 77 Unio Natilonal Ik †††††††††††††7,4,25 00
V. ,
rs Virgin E F . . a o o0
41 Vinton Gko II . ...... .. 271 51)
:t7i YVfinl( ElIlra Mrs .... 1.627 50
417 Vo g s4 ra ols .. ... .... 1:1:3 5 )
491:3 Verret Augustus A ... 75 40
545 Voolkman Win . 127 5o
691 Van Norden Warren. L BINo 17 .489 75 J
'915 Von 'hew Henry .. 75 (o)
114 VYltter .In, M .... . 115 () J
11:) Vincnot Mdo)ra 1Mrs .. ... 15 0o
411r, Voteng Ileotericll .. ............- 172 50o
1117 Ve.rl) tt, Louis H .. .......... ... . . I:1: ()
1627 Valeton fHenery . .......... 189 0
1448 Vlncenrt W ' .. ....... 747 0
1.as V incent & C.o . . .. .. . 1 -.5 n0
1680 Voisin l)ransin F. ... .... 82 50
1750 Van O(stern D L Wid .. . o00
17914 Valentine John . . .. . ...... Co (x)
184'2 VOIlmann Wm .......... 78
24:19 Vatinel ( Mis . ........ . .. 60 00
2J'49 VItIacrne 1 H.... ............ 144 00 t
2651 Vergnole Julien . . 7 s 50
2945 ValleJ .. . . 11 00
2946 Valley L August .. .. 52 60 t
301)5 Vagts John.... ............... 109 o 50
3755 Voigt August r.. ............. 55 t(1
4552 Valentine John ........... 121 )
447,0 Vincent Wm ............. . 142 60
5087 Voelker Cl1u4r' 1 4 e..............63 04)
54406 Von d(er Haar Frank ............ 2:7 0on
5554 Valletlta D)ry Dock I. . . 110 00
(419l Veith .Ia 4.to7 .- . .. HI (4)
414(;4 Villialurba Peter 6.. . .i 54o
W.
81 Wolf Jacob .............. 4510 14
!o( Wilson 1)G and .J Child .... ..- 55 r~()
1ot Wilson, C'hlds h C (Io . . .. 1o5 41
1111; Waila, 4) .1Ja)as I, Mrs .... ..... I.5) O1 )
115 Wlhham Wrn P Mrs .........-.. 457 50
I:s Wilkenrsn & CIo H C. ........ 75 o)
l4o WeklshaIn & Wood ............ 75 10)
141 Wlharnm W T Est .... ....... 27o K)
225 Weinman Fred.... ......... 5
25-1 Walla('e. Carey A Co .... ........ 376 04)
:1(2 W hittaker .1 ...... ....... 15 00
:1(2 W ,ai Jr E B . . .. .. 150 (1)
397 Williamn( s C an d J M.cob .. 45010
4140 W oods L I ts . . . 75 -),
41; Winti Fred... . 101 25
757 Williams Victor F .............. 120 00
714. Well Jacob. Ins no.. ... 05
8s05 Weavor Jos I) Wid ............. 120 c4o
s8, Williamson John . .... 210 no
sl1 Wolf Isaac WId .. .... 0o(1
4(r7 Wire David ) Wid 67 )T 50
1a Wolf ,oh .. . . 82 54)
872 Wang Fred Mrs .(O 00
917 Winter Anton ...... 91 50
9.82 Weston Henry .. 81 O))
91,2 Ward Mathew (L B No 22) ........ ... 75
8(447 Walker W W .. 105 o00
1(74 Walter I . (L B No 23) ...... _
l1os Wright Wm Mrs .. .. .... 00 oo
1(91 Weigel Henry.. - 192 0o
1121 Williamson Jno .......... 172 50o
11494 Wellman Simon J Mrs ..... 7
1178 Wheaton W H Est Mrs ... . "i on
11947 Winter S H Mrs ..... 52 50
1225 Wenlderlilk EGU . ... ........ 270 00
1i111 Wolf Ja'ol It.. ................ .. 120 00
3421 Walsh Patrick W ....... .. ..... 52 50
1::39 Wood Jam fi. 195 00
.145 Wang & (bCtotam .......... . .. . 79 50
1359) W est B Ie ,T .1.. ................. 5806 r0
1375 Wilhoft Frank Dr. .. 1:15 1 o
139:13 Wheeler .hJremiah F mrs 1.. 5 00
1394) WVeavr .1osph 1(D Wid ...-- ......15 o
1527, Wright lames.. .... 60 00
1410;1 Well M)yr ... ... 412 50
54'5 WaIz Alphonse ..... 50
4;as Wolft Ja . 99s ho
i44( Walsh J'meUs M....... . 105 00
14867 W. ' jnforter .aCob ... 12 on
17:' Wil111 . inms JaH A and EL . 135 O0
I4,-4Wo'.ok, I 'ge Johanes . .. ) oo
1(11 WVirst FrP .. 1 . . 7 51)
4I Wilson 1) 1 D - . .. .... 75 (0)
22ir4 W.asch 11.4N Wid . 7 (,)
2419 2 Woll (too ..... . 5
2rlo WaVnner Jno Ja4ob .. S to ...., 752 5o
m,564 Wemnarte or Jacob , '
271, e1141 w, .1amoe allowed to
2771 Wiltz P L 1 No The last
2197 Wallr, Joseph The a
4551 Wool Ihil JF eF. Prize,
4554 Weigell (eor, J t
4613 Warren M 11 A Mrs
4.;70 W hittaker .J 8 Mrs
40(7 Winchester Richard
4745 W)orthington Lewiu
48:19 Wehoer No, 2 Johnl
492.2 Wellman Henry
514;2 Wagner Almrn Mrs 1.
5177 Wltaehter Josetph
5.411 We.hbr Hlnry .wo in
5318 Wood Wmi Mrs
65197 W ttaml , FIraL Mrs ..... r than
ls5515 WVsteIo 'T'hs Wl Mrs ......
-75 WXi l! H41 ar . ... . ...
579 \VWatson Jamesrlr ..
5459 Woo d R H.. . .. ...........
5917 Werlain .t4Onp[,erd W
5954s Wild (Liaspor
4:u14; VWatrmanyr . ...
6201 We's (tO ..
112/11 Wells T M , 14 No 44) .. . 1.1n.
:4326 Wehobstr Dan44l .
;1327 Wingate CE Mrs.. .
1,331 Wayns (Clifford (1 rs. . .
(.:343 Wahnm Mary E Mrs. 'runs,
6,9:50 WhWel'41 E'T MFrs .. .. t
4370 Winn VW L Et .. .. a
(:71 \4 ganmllan .'.ug4ne Mr . 9
6n11:3 \Vlhite Alfredl .... I112
Bis Bills.
417 5 540I141(itf4 61;41 .. 7
277, \ .lh .Joh1, 1 l A --- . ... . 2,111 t
211 4 '',(41 .1n4 . 7 5) 41
47'.41 \ b ,er .,1oh n ( r1)( L4
57'.)7 attt( 9 111o S)mu) l . - 1 0 c
Y
?414 Youn)[4 I 1: . . 100 50
1:41 YX',4g'John I2 50
I12.2 Young .144e-1 11 .. 67 50
Bis Bills.
7(7 Young Wml Q,0 4))
Z
7.0;; Zachar1i, Wi5d and Hei rt .J W It. 4n
4as7 Z, ,:hario,.i",' . 1 15. 14
1I1t ZIsrIr Hinry WiI (4 4,
7 lahe .1444n Jo14 2577 54
14, Z tr 4 i,/ h'1'l t 8175
Ir,,v Zrriperl r Flrnk V 227 (4)
2011 Z-ringe' r F Xevior .. . 1r '
2m')1 Zal n belli F \Vid 9I rn
2 444, Z i/ lin4 r m an~ i X 1, ... 52 12
Bie Bill)
295. Zimmnr io, 1 25
MUNICIPAL ADVERTISEME.NTS.
PROP)OsAL.S FOR TiHE SALE OF BONDS
10 TIlE (ITY.
O1F<4'e7 oF T414 CoMMslsIoNRm-s orT Tra CON
2,0.,1IAT4.l)D L~)4T, r4,o4l NO,. 5, City lrtll,
Now OrliaNlq. May 41. ]478.
, 4n;p4l tfro4i+. 4l,' wjill be r41.ivd until MON.
JAY. ulnei,; . , -T. , at i4 4,'clrok a. m. fr the
a5 t, h,, ,t'. ily of ONE IHUNDI:ED.'THOU
,-2 ND DOL[,iAR ;1 of tan,rl4 of thle city of New
6Orl,. rm 4 a4i4 of th(, 44(1r ('iti,'s r[ IJefferso1n and
C(.ar.r,:444n,. ar01l ,if PrImiu m Bo4l4n-.
E14417 to (,*il ( 4,l4'rn 1741541 - 11nd 2.141 1s4 the+ first
4.44,414 44nr44.e4441.
i're 4 4ll4 m 17r1 - will 447t b4 re,.i5'ed )f1,1.5 -
d411 ,r, ,1 1 in wh,>le4 Ir 1alf s,4ri4 1.
A <l,'o.:it ,f Fi'.' [l)4larsi per Tht0usand mru4s,1t7.
a54-'(r44,an y 44a44h bid as a guararnt4.4.
li41 mu1 t 144 add!r444ssod t1, Tht' Comm!sion
41rs of th,, C44nsolila41e, ['.1147t." 4,141 answers will
b44 iv.n ,+t4 2 't5 ('o'k 51n Ih, 1 ram4(44 (lily.
The lity reserves the l ight to r4',e7" any nad
all bids, J. C. DENI8.
I10 ',1 Admlnlstrator o1 Finane.e
CHARTER.
STATE OF LOUISIANA.
PARISH OF ORLEANS.
CITY OF NEW ORLEANR
IHE IT KNOWN. THAT ON THIS FIFI
te-nth day of May, in the year of our ior,
p otn thousand eight hundred and "'venty-engh
and of the ilndOpendenfe of the Urnited States
of Ameri.a the olne hundr'd nod se.ond, before
me, Nicholiw Browso Trist, a notary virbib., in
a6d for the parish of Orleans. State of Louisi
anaI. duly ,'arnmisioned and aualifled, and in
the preserneo (.f the witnesses hereinafter
namedl ail urndersigned, oersonally ramne ann(
appeared, th1e plrtile whdlte names are here
lnto r bl-wiribt.d., who in lared that, availing
thnmnsilves Ithoe , visions of the lawsi of
WI,toulii.Jianal reitl ivI to the organization of 'or
a\ Itionas in this State . they htave ovenanted
var n1 atred., arid do by theme presents. eovo
tliiunt. iinrit, I an.i, bind thremiunlve.s, and those
IF"r tihey rtepreLait, to firm themselves into
phiet. ")nstitutell r (,tolration for the objects and
rrlms'"1 ':,+s tIoI i t'' r tlhe t !lplllttint s followlng.
") AIRTIICLE FIRST.
,rnit,, name of ,aid aonrrorationi shall
IODENO(UGII IIOiSE SHOE AND
sr rt l(HIAT'l N." Its domiile shall
(Of Clnti of New Orleans. and it shall have
Proirit. with th narnof the Company
Ieas .n 1 n, and ucl(h devi+e as mally 1be
I)EDUCED tA'hie IBoard of Diir,.tora.
i lng one Wi;lk o'(CLE SECOND.
NOTE:-W tak. urp()sos for which this cor
olr patrons that a n,' rid the nature . f the bust
Electri Bellts (In ory it, is hereby d.clared to
to the Hotel. - ly and dl-tnoo-e of the
, f t e GOODENOUGH
UGRAND IS #cRINGo COMPA.
NAIL COMPANY of
--7 system ,,f shoeing
JOHN F. KRANZ .... ..... ... A. Goodenough.
C(lH. KRANZ ...............' imprivemento
JOHN H. KIANZ ............. ,.- id to dispose of
T --. es and nails
SITUATED ON TILE GUL ls, Tennessoe,
THE MOST DELIGHTFUL SUII ,
IN THE SOUTH. , is hereby
NOTED FOR ITS HEALTAHLEi-83$ sle .
QUALITY. 1 'ent.
rTiHE HOTEL HAS BEEN ENTIRELI., ,SU t
IL vated, a large number of new cottages art"
to the former hotel buildings, and entire."
furnished in elegant style. A new railroad
cars have been built, connecting the hotel #re
the steamboat wharf and the beach, and ad *
tional bath-houses built. The roads have beer
thoroughly repaired. Good facilities for fish
ing. bathing and game.
For further particulars apply to C. STROBEL.
No. 49 South Peters street, near Poydras.
myl7 :im____ _...
MONTGOMERY WHITE SULPHUR SPRINIS,
Montgomnery County, Virginia.
rl HIS POPULAR SUMMER BESORT WILL
i he opened on SATURDAY, June 1, 1878, for
the season, under the new management of
COLIIOUN, RIVERS & CO.
The hotel has been entirely renovated and re
furnished throughout. The cuisine is especial
ly excellent, being in the hands of a first-elaes
caterer and assistants, and to our former pa
trons and the public in general we will say that
no expense will be spared to maintain the past
reputation of this old and popular summer re
sort. The terms are as follows, viz:
Board tier day ...............................
Board per week ............................ is oe
Board per month ............................ 40 0
The Mobile Railroad will issue excursion
tickets good from June 1 uptil Novemberl, 1875.
For further information, as to terms, eta.,
please apply or address
RIVERS & LONGLT.
mvl5 Im St. Charles Hotel, New Orleans.
LAKE! LAKEII LAKE!!!
THE OLD SPANISH FORT HOTEL
WILL OPEN ON
WEDNESDAY, MAY 8.
under the management of the well known oa
terer, PHILIP BILLMAN. Visitors will be
served with the best the market affords by po
lite and attentive waiters. The bar will be sup
plied with the choicest Wines and Liquors.
from the well known "Sazerac." Oars leave
from the corner of Canal and Basin streets.
myv7m . m
MONTROSS AN D SHIADYI dirners;
. should not
BILOXI, MISSISSJI were given,
Now Open For the Recept' if necessary
- n for fifteen days.
rTHE UNDERSIGNED notice thereof be
in announcing tdbrovided. Said Board
traveling public gerV.ieir first meeting, elect
season to offfeidt as President of this Com
tional accorehall have the power to flli any
Having last may occur among the Directors
a term,ýh, resignation or otherwise. It shall
with duty of the President to preside at all
,.,ngs of the Board. In case of absence or
irabillty to act, the Vice President shall perform
all the duties of the President.
The B )ard of Directors shall have the power
to make all such by-laws, rules and regulations
for the government of the affairs of this com
pany as they may deem proper, and to alter and
amend the aime whenever they may consider
it necessary so to do.
ARTICLE SIXTH.
No stockholder of this company shall ever be
responsible beyond the amount of any unpaid
balance due to the Company on the shares
owned by him. for any debt, fault, contract or
liability of this corporation, nor shall any mere
informality in organizing have the effrot of ren
dering this charter null, or of exposing a stok.
iiotl(|ir to any T|aitiry i"youTi the auou- .att- -
unpaid balance due-upon his sto,-k.
ARTICLE SEVENTH.
This act of incorporation may be modified,
altered, amended or dissolved, with the assent
of three-fourths of the stock reprrrsnted at a
general meeting of the stockholders, specially
convened for that purpose.
ARTICLE EIGHTH.
At the termination of the present charter, or
the dissolution of the present corporation, its
affairs shall bi liquidated, its debts paid and
any asseta remaining divided among the stock
holders ln proportion to the amount of paid up
stock held by each, the liquidation to be made
by two commissioners to be ap i nted for that
purpose by the Board of Directors. All neoes
ary powers shall be conferred upon them, and
their compensation. as well as the period &l
lowed for llquldatl, n, shall be fixed in such
manner as the stockholders may decide, by ree
olution in general meeting convened.
Thus done and passedl in my oifoe, at New
rleans, the day, month and sear first above
'tten In the presence of Benjamin Olivier
John G. Wilson, competent witnesses, re
g in this city, who sign these presents with
-pearers and me, notary, ,fter reading
- -'al signe',.
HUG il KENNEDY, and others.
. N. B. TRIST, Notary Publi,-.
VI El,
MISS N
g. geod. I.ecorder o;f MIrtgages in
rIHE UND t ih of Orleans, State of Loulsi
a term of -,rtify that the within and fore
h]I'lae, nuted Qrporatlon of the Goodenough r
scenuery, FINE ; -ing Asaociation ias 5hif
smi-llstaHnt from New.iy ,of. in.e . w.o
the New Orleans and %. gad, a ride
from either city of only ' c a half hours.
anti accessihle by direw.or zr,road and tele
graphic communication t, all parts of the
country, and with aecmcmoIat:ons unequaled
by ANY HOTEL ON THE GULF COAST
We have completely rilltted thn house, and
intend to make BARNES' HOTEL the most
corn fortable and desirable house In the South.
both for SUMMER and WINTER RESORT.
Invalids will find every delicacy, comfort and
iattoetion, while the votaries of pleasure will be
furnrlshid with both BRIASAS and STRING
MUSIC. TFN PINS. BILLIARDS, SHOOTING
GALLtVRIE , ARICHERY. CROQUET, AND
ALL OTHEar GAMES productive of health
and amusemen.t.
The Bar will be furnished with Wines and
Liqurs, PURE and of the best to be pur
chaseld.
We appeal, by right of our past reputation La
lib-ral Hotel managers, to the generous st )
port of our oeople, for whose brneatl we ma .e,
as below, our rates as low as consistent v th
keeping a FIRST -CLASS HOUSE.
G( ;ots will be received at any time from & to.
The House will be fully opened on the firds of
June .
TERMS.:
Board, per day.......... ........ $2 50
l ,ard, per week........ ................ 15 COt
Board, per week, p.r month ........... 12 ti
N. B. - FREE OF CHARGE.-Exeursionlsts
and other parties will find at Barnes' Hotel
rnagnificent Picnic and Encampment Grounds
of fifteen acres, shaded with live oaks, with
privilege of Bathing and Fishing, and ars
1 cordialy invited to partake thereof.
CHAS. E. IMEDER, Agent,
JOHN E. ROWLAN'D.
myl 2mi Proprietors.

xml | txt