OCR Interpretation


The evening world. (New York, N.Y.) 1887-1931, January 01, 1900, Evening Edition, Image 1

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030193/1900-01-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1i P
1 to II 1 7L
JIrrit I 808
it r FIGHT I tltfJt SPORTING
+
EXTRA NO 2 E TR
11 I 14 Circulation BookOpen to A1I1 L ircu1aeinnnookopciitoAn
= = = =
PRICE ONE CENT NEW YORK MUiUl JAiAKYI mnn PRICE ONE CENT 4
tIt I
I
It i I MCOY
4 I
I I IN 5
1
I f
0 I LONG WAIT FOR
j CROWD IN COLD
I
I Maher Was Out
classed and His
OpponentHadHim
1 at a Disadvantage
From the Start
r
Only 16000 in the
House and There
I Was a Hitch That
Almost Resulted in
uNo Fight
I McCoy Wanted toUse
His Own Gloves
andThere Was An
other Long Wran
gle Over That
I
The Betting Shifted to
McCoys Favor
and He Was at
H 100 to 50 When I
Hostilities Opened
torlll 10 n Wnij
COSKV ILNfl SlltltTINU nPH
Jan JThr men hook hand at 1 K
FIRST ROUND
They flddlel and fronled for an DJn
Iflff Both ver > futou MiCoy umi
denlr M with the left and down ent
Mabfr He waa up In an InMam and
th men clinched Mahrr Jut mlMlnc
nrloua tt Maher diteil Maher wun
right McCoy ducked and Maher fril
In a break McCoy wun < < Mrloul for
tile Jaw Maher landed
bird left tll tar
and EIght on body KM
ttr 1IoU
McCoy I4r4d hard lef to MfcI > jll1
lli rang McCo > a round
SECOND ROUND
f Mahera face ht med a rrt mark undrr
the right eye Miner trlM left and right
but mlnL McCoy landul left Unfitly
to face Matter FYlaht fl < hlnc hart
iWu Witi ou SkI en t
IiJI Mist
s
t
I MfCXY READY FOR BUSINESS
1
iwn rfiil tr louk hr full linn ililnr
rufhnj 11 ii M > n J4l > rl lilrn l sce
in Ilio fmr A lam A rrj hirl ai
whIg iiirknl Minr liml MrOi f UIH
ol Itli iiiul liahi on Ih ar mil ha < l
mUh hr Hrt of l t lUnMlE C 111 < < 1 < hi t
iilloHid M Cut r lolllhl
THIRD ROUND
M hrr duel ar1 blnknx KJ
frinlnt 11oIIt into IHI nl iirec > l
hard tn Ihr jaw Mater lit IIJI Me v
ent In liro Ifi In the i > nirh llhu
4 relurn Two etta to the hl E t iv
Oif al M IIMB tbtJ fUI
h N r
1
Inh it M I1 OIIIrII Hall
nirr hi u 1 I MIII JjMwil
llairr mr 4 tir I U ir
ilnltr V I i U I MI y nillll
FOURTH ROUND
limn i u i ilihtr lanln t 4 liHI
Infl iIi a Mlaj haJ Th
Kiii IiivLS T wi iiaid iini i
i
IKK hi ItKlo1 flirr landed rlnhl am
I t p f > U r 1 II r ii j to 1 > i
> li r o I t ipJ ilalr 1nMJ
r i n H r r Jhei rn
I4J in iri Il iC iilin MJi r
I
0
I i H +
SOME BIG BETS iON
4
ON TODAYS FIGHT j
i UIII
I I IUhNr run MIKWI
J rinhura Ihll oiio
I Ill UliiirK 1 Mill IIHHI
I lull Krll IIMKI
I Hotel nmn JlllMI
t Hilltlr llurkr IIHMI
i i JiliM Kell VIMHl
i Jne > nillic ln < N 1
j HTII1
lnkr > lii rih JIHMI
i PrntMrnep man IIMHI
Harry f oelirll MHI
tIII liae TIH
Mike Ultrr HI
t JlHiiNi Unl el > SIMI
iu 1 Vnrin rr IIWHI
tII ilreel IMMH 121111 i
I
I I THE FIGHTERS
i COMPARED
M t llIhr
TurnHilt kr TMrlll
n 112 in iMuiii ft n > HI
i II I III IlliM Il III
1C IMUIII Ii ViiMlll IT pu411d <
114 In lllrr 12L1 in
1JI Ill IlllrHrill I Ill t
i III Thlrh 3 In
t H1 in oif ii7 III
3i III Vj 11 tl III
1C III Nrk JI In
f In Itfuih il in Z
IIIIK for ilcj M V Mflrr thi 111
MtllC 4 IM rollTlll
FIFTH ROUND
Ililh Ilirtl llrnl Miilii lllr hh1 i I
Ihr t i Miihrr fonr ihr nxhtlnii iinl
110 y rrllt In H hul Jill ThrI t Im hrj
mil Mi C < > > Uiilrl huril on thr I In
thr lirrnk llr fiillfiwr I Kith u nih
ttml M tllK nil Itlr > Anolnir iti
kith tin lift Hiil i right un Ihr J 1111
M hrr In ijiirrr lrrl Jlmi r > ig
IMnl 4lfllll 4111 MlCH III III lift 10
itr IIIIMI Mutirr iciiiiril IrttrI
A hr unlrraliiK hMk to Ilir J4 4iid
MlhT i 1 thi filKir llr rrrlr 1 II
i h rllMix 111 ihr rifrtrr rtiN 1 olrr
p lIS I nlllll i > lift Ihi Mtlh
Thr < fn4i iniUKhl Ihil Miihr J
I < ti iVIic flip Irn iivonlr lu MIn
mi > fnni > ai Inf nI iirrtr
I M II hi > ihrr WHIt Whit ihrf
> ni t rH Nti1 lEnllln that I mf
Oi II Mjhrr 3s itnrd In hl cfnrr
4nl h > ilrnrloif KII with h itrr
irrnl fnrrrlnx mllf milkMl tn h
ih < lr Thr blow wi > n rlMn and ptrtty
t kiivkgjt 4i ki tur tea Tint
914
r Gr M
10 PM EXTRA
t
SHOT HIS RIVAL DEAD
THEN SLASHED THE BODY I
I
thR1ora9uMM1 4t < 4mi 4Bd killed Hemlnlck Button In in Italla
Tiint west of Ailurv Jlr1t this tfternoan b nation lay HwJ Gt
I rllI Ire a rot ami tfluttl ted tilt > v > iyt Ownmellno i > l Unite
IIII tIUh hH Ifl The mutlrr rsrII
DOWNEY AMD MINTYRE DRAW
Wr I
Ic Downer n < i Pei i M Tni foisft > tT nty round 07 > t tk
rrnwo4 A t iJrtk art > noon
I
MEW ORLEANS RESULTS
flRST JUrK Sii st < in 1 3 ranh MrConnrt 3
riECOVJJ HACK VI igli Mght 1 ranil 2 Cblrkamaug 3
I THIRD RACK Tun Charm I Our Vee 2 I slo Lead 3
WrUH HACK Irlnr nf Verona 1 Red Cross 2 Mtu 3fi s Di I
I rUTH HUT Ihlcrx 1 nic < Vox 8 Hrljcht Night 3 I
1 0
LONG DELAY IN START
Omul UH I phi ittil Mnilr It IUn
Hnlrl Pill Pps nllliiH fur
I I In Ilulilrr
I i r li 11 1 l I
VHKSV itixiv IHMI riiiirn
I
CIIH JJM I
I II 1 Illkcil flit a Illlll Illl lllrllllWII Jf
j If Ihiir inlkli1 I no llxli
I Til ilK i lux I hli lrtl Mtu I i
j Ir jn hiiiir dllr Ilir uniiounml tlun
I Sir 111 i Illll > t In Illlll 1 M II tit lipli
I 111111 < iuiaml ii i III inn
I Ml l i hi tUlilT liml iiil him n ii
i Th jit Mfl 1111 f riiiiiir > In MililUUm
I h lee In i ililrrnln < Illi KiUll > lt
I llllllt Ilir Itfrtrr It fl f rul J till llMlll
I luil Mini iii ih > liiuf inil ilnliln in
Sill ll I llr llllfc
linn II IIIIItr Jiiliinii liiinii Jiini > l
Inn I hi I IK nl j > HII tr mlrr wit
rrMurnl lif 1111 < ititlriiirn The > I
I lu s lies Iwf I p 4 inm h hr fit I
M t Itiltlnr Hiil In pur It un iii
Tli nir ln Iw n inn n i ami Ih turn
I
will 1 III ii < tiir In tlfle n nilniii
I Ilir nul > riutin i > i Iii TIll 11 i
ull > inlllllllnl IK ilrHly iHiTr > n
I hr Mil uni ri thi Axlii Miiitv iU
Illllftnl lilli tUlirr n JlMlnt AflM
rillll I ilk MKII II T I I r 1 l 11101
Iui jnnihrr iirnUIInc IM k < pHur
In llir tttuiif tit Cliai If W Pill P who ii
t iM IIMIII Ill lUll JV i for hi rIse
llr > il > Vliknl on tlitr Iiiaiiiieti s
KM fUliiK i I i i i nllr hiiff r
rip P UMIr inulnnl Inn UN hit
ill mil < rtp Iiialy arsrII ie
lr l Hum Jliniqt Into lisp Hit it
< 0 wkh Ihe nlir > 011 r hi lain II
nnoiiiKPl Th MHn will b in ih >
rinK In un nilnuii Tti r w1 li > fr
I In iflllr urn 1 Tlc > Mltliil
III till S4lll1 > I
Thl H 1 Miirrr rttlnnntt lwwu 1
lrl hJ U h N Mint 1F Illll MIlTl
flril nn > rh nri of Inn
1lnno tin > rU ii i llliiK mn 1
Irrllih A HOI t if 11r t j ID i
4 > jrnl nliil it ihr I tr of il i
i y i Dnill ln ulll rairll 4 1 1 m
In ei
Oni > lllllHllfl lu I H 4 the U1
MUjt4lloll nil Mllo > Ihi IfllUlK 1 r r
K lln1 IMUIHK bras Ih > n liin Tli
hll w Itlllnrnl Ho tahr
hn plisa 1 Itn 1r1m f4OtI < ire il
Hmoky 19
AT LAST A FIGHTER
KM MiVoj S ih Wit 11 4pi > rir
He Ji In > lsh a 111 rnixtnrd It hP
rcoJ II rlDWoJ ihrvufh In rvt
UC MIl UII lIRer Ut OCCtIllM I y
ltD <
InilM Mihir fIkeriI tn ltu > lnnt
ir He at nitvi unit uir m > l hiik
hiinl nllli liCii tdilli in n > nln
I
M < < IK rod he > JIM IK IMIIIIHI
Ihr < jnrm nl I o 171 A Mi titsr
l ri Imiilrtl lo lihr nml ihli tl
I I ilr fit > ui llUrliniiiiin > luau t
j > i il in t liliiHr luniliil In him un
Mir Of i IIMI of hi IHIIIK kaicpI iu
I li IfrM I
I Iii ltAV4l VM1 4H uloM AUllIn
Julia 1I1IIfO r fur III Itiib llmix
IlitirlilllH Illlll hrrjirr fur MK < > > isal
lilt tliihli if ililliurc tlnirkrrtwr I > i
11 It
trI WiL > MIM MIII hrll ih
VIas tilt thr mrti tit nwkliiK p
I 111 Vblisa nrl l MI u utln wltrtt
Iir 11 < lj 1i1i i Iir nnif it i < ut k > n <
I
mldii tin iiiiol i puUr rifur nl thr >
IHIIK Mlihrr > talii4 in Mrlo lllit
I il no n 01 > i iiit rifiln Uhli n i
nil tllr xl v V wrlfl I Hlltl thr
llll K If Pc Arr f the i
linir Hli
S Til l t I mtrNli I ihr
I mini I r iji IK liun mil
I lsa r 1 I hn t Sia IlitnllR
IHrl Lr ll Ml I
MCOY NEARLY FORFEITED I
I Tllr t > ft ilnllr1 In r r MiloX1
I Ilr II lii cilia KlV TV 1 r p I
1 tin ii Kl 0111 h n ihr mr
11 fl I l W lr 4 Will Kill hr I 4
Ii illnn In lo > lrktr this a aii4
1
Mjnrr nfiii1 lu gn un If MrtO put on
lln 141 rlntf
Ilir rfffri rifllr1 10 rill liar Uftt
nil McliK Winiillnd sa Hli ill tot I
MplT H 11 r Ni j LUHltll llolb haiti
it la hi > nrirr MrCe otxllnlr I
Thr trfrrrr OIIkl II nnulil ill It > ri
1 > imi > li llnir 4HI mm iII I far if M > J
h 1 sti dHiIsIt4 sa III tho < ru in
I hill Mix Hr IIII IN sI4isarsaal I
Itlm nf taki fir ratii thrrh
I lh iMilMIii Th run I i i I mj
gtMrrI Jiil i UMir s asa lUul
ii pull ihr H4t h anal glir ihr mm urn <
M ci > ii n1l i hiiiKi i ir riir i
It n 4 I irn > i I k I
COLD IN THE CLUBHOUSE
Thr I > r > a ir > i i ir rf t
tlsnati pIlr j u I h j j
Il4il I n r 11 < d lir kr M I
i
I tnil < it rl IMllHiuli 1arlnr liar rr
I Ire MM use Iriin > I < n vlu lltillrnnil
T I R wP41 kb UP I
Ikll t4i PlPI l I lr > i sr > r < lltuA
f1H fIF i SI I Iui drII4 tt
f Irt P lJf
AM a al l Sl 11 tsa at il
mini I BBlU f wh I III IM Of I
1 I S h a P5 PIiflI t
mtrt t fllSfffllllUI nrM Tk r uXr at IS Ul
lk A H IiU tli A T > i > stt M H a 4
es IMP IMn14 cow on
I
AM
CROKER THROWN I I
AND LEG BROKEN I
4
Tammany Chief Hurt While Mounting
Horse but Doctors Report His
Condition Gooi d
I
A ftilitt tJi Htdi ie till clly froii
Ixinlrtti IIl inn Itlrlunl Irukfr
ln k litu C lrtilu > Hlillc trying lo
inmnl A urf it hiss lojnlrj iaat ui
t4fltl4lS
Tli mftlfiil IP Hilil to havr Iwrn
aunil it ihr iiri IMIiil nwinlnif uf
Ihi norm Mtil h thre Mr Irokir
I III
Ai nil ir I ih rrjHirl ihr niton ItnK
I i lr < lili Imiiiil i tSr fri tiIr a taut oil
hni Ihr 1mmi4i > lilr MM not nuffrr
trrZr Ilia m t 011 iroum tin1 corner I
air t tnry Ilnnd ihM lltiir f > lr Tbf > i
e mi il ni ilk Into Id V a tills a1
i Mln7 hMinl M 1 ssaitI f > an In
neiil tin i found lhitmrlvr In 4 < old
Ill rl lJUHUIllH III illlll sf W Illlll VH
< en inurr mine thmi the Vrly air in
iho pgi4lc Thr tmnint un llrnii I i
tivnli atnf i > niriu l rn linn ml i I
rurlt4 I
onr salsaPit found i inlni hC <
lrfsar rvii act ill Summer isaI irnl
UglirilllF pr llf II Til la lle iniHM
iiirM lit hl rIIPWP Thr i liilr rite
petal A liliM k 1 In li l < l iilxm 111 cf
Ihni uoulil I pss IxdiK J i UK a
Intnl of foe inilor a moUx un i
i pnKUiti II IIIAII ullh IM i piih a
lu ii ilkl M rn 4ilnc till ta I > if qu r i
Iff 4 Illllnw IlllUlJr Ihi HI Iaiir
I 1 il Ajrm nidsa hIUtI hp oO
n n
wrrc 1 ttumlml vtlmlnv llpblltik ir
liUif nut M alItar > > > jiiii if unllclii
OUIIll ita MB
Tif > knit mi a it > N > Uinl hullllnif 11111
JltKlnic ID II wartli no1 Stir UUtiII
hair liiirtflnrj tlut t monirr il > c
ihinn iiiumnm a < > n Ttiuo m
hr tic niA uf ib < iati411 t rif nl
Uil lnJIln iirtmW uc Uf frin
rlaa II ind 1001111 II 4uI af
aIlirrJ blllIIn
k li ln > Jws a ibis hour >
5 < Mili UVn W11 1 Wfhi 4 t built
a hlr hf Hrrull < IUrsad < let
I a 1 a lilt qraparflIa Por <
UIIIT I spa the tenth if thr
ipH Iou IM Ul saT i f 1 5 i 4M
Tin Jii eryltpI wrrr In thai minno
j t i in II taII l < Mil
li p 1 ii I nit r > >
MCOY IN GRAND SHAPE
Tn p t iTivliiK ml clra rum
il s 11 T 1 i it V i hj < l
trlvil j I i C In ci llulrl all
i M Ir h I i > > i aJ 4 Il
I ii I 1 in 1 > i
SOME LATE BETS
r a It g 11 0 ri a rd Iii c
itir in > i h aith
Klli IJk Nr iti i aeuiiattrr i Sii
> I 1w 00 il UP4 iE Mfl S 1nlhC
hui 1 n Itn IljrUjr nArUul
a 1aI ppt 51 Ihr 111I1111 II
I r 1 HII mi l c m Miller
hAri Will aMtol al tIe clulc
h iiw > i 1 oilink ina it 0111 r saIIt I
I ti i ittiulmiloti lilt Mill HraJ I 1
1 i e < a iIlxvolHt r alIne Ihr
f h i Uhllr osa Of r > < r Whit
a n I li iHmUn itrt juttlt that
5 Ill IIh rih a mh a I
VstiT Mt r r in oi rr rrf iw a1
ON leap the fRMliir hjis UI a
n Ill 1 i kiii the Irk Inn While
1111 IT r aS
In n e ir leiaIt ta Mrvcrfli In
Ji 1 > iflrr > nMoik Amide Idr f4T
a 1 cqsr Vail IIuI frsrg OVl
Un 1hrli n4ei l Join t Knurkf
lorn It Itourki Illll IjkrUrJ Jack
dIr Al UMford IbU Dir JLay
ur IIJ J t
ViiIi from rliurk
Mr CrokiT nun rrftltii cnmfort by
HI larl jiciiunl The aixlilrnt will kwp i
linn In t tl for nxcral wctk
TI < > nciM of the Tammany lctdtrji
ml all tII rw h il III the Drmpcraile
11111 ililii nftcrnonii mid ocirlanrJ much
mxlrt
A < ililc Arfi rnt to Ittiltiii niklnf for
a innnrninl 11 ltt report nn < l C or fur
thrr > Hilcnjirii mainline the cbkff
eaaiidtl 14111
I WalIc3 IIiIlrt John Killy Jadre
i Diner Pit Knian tf nitor Tim Ball
jn Jlmnr fivllf Jnkp Uormitr
Mm i rwi Irir Ilirnall sate rca
i in J ik II Ktit irl hot < of I thrn
knuMi i tr nirtlnR Inc
I THE FIGHTERS SECONDS
TV pi ailaIi of MMur writ ann oiK4
> r 1 r Cinin IVf IHr 8plk
lIllInl anil J iirm Mahrr the laltrr
Itig j brtthrr II > the rpiloubtiibl
h tt r Mat s > comli line Homer
b hi liriitlnr Ifof Jlmmr D
rirt Krmk Hurt and Mike SuJIraa
TII ctiLalnainpflt wan mail that ffia
full ncrr to MIX rtral ht QUft1nbrrry
till Ttj tuiiM Isalt hit whllli beNl
spud ml > n > i < 4 > t thmI at aI 4
jm
WINNERS AT NEW ORLEHL
I
lr ul IS Tk rDtal WrlJ
i RAIl mII NiV OIUKANf Jan a
I Iii S rr rnt nt > Jockey Club tOodF
I ieem Iif Sim VIST nlth riear and cclit
um vr 4n1 i iiaI which whllt hearT
1
n tal 11 i rr iili of yiplintty morn
a Inc r ruin itil II hard lioltom to It to
i thai i itt TI aat r UI j If It would Inter
i < r 1 ithh dnyi rartnc f
Ttir year lOJan well for the ArnoclitkM
taira t ln trial taniliHtnt a f the row i I
111 tc loihrr in loier of the thor i
iphtitI M ro tetJ the KranJ t 111II i
anti In thr rlne nlnrtren hookn I j
iflrr t ir mint of lie Ultnt r
t1rT ItrI
villn rallt nJ tiitf jirt J
iirl > r > lltllm It UK ttX
< k Uri Killinkkriil 4
j 5S41 4 jT
u ii < IIJ Oh lisp 1 t M t t fJr i
fruli 1riql p 1 IU TlnKrOil 1
5 tm C f i S
fI tclt f Wpttrt iift
41 H i 1
I ill SI Itt 1 or ia I II
P liiti c naly In front and wltfcj
Manllu u Irnsth bonk made the rva
Miie rr hIts furlnne where be ha
rnauch ind fll airk beaten Mini
Him ii k iiriminJ tint rtmlid
fiNnt t > ilr Sl ndinlh wlr Ha
tr < ir ni jth Vhixvl flu up and
Ann i iriit In a niih and 1 half MM
let rmtohid itHMn 1 A lenxth besIS
fl1iIlI 11d ilfltI Trtlr 1J1 fl
YIVI lurE S
lit aalf j
4Lltan Ibllltl IlL Hlf m t
lieu Ulrtl a iillMWI M 54 II jSp >
I a K r15 M lJ > P T
iklUiiill 110 l > pril ttt Jl I C I < a
I 4lPUr1ls KM W J IIj4 I I 81 0
1 Jdr S Linlfi I1Y14I ill 1
TV lSbM t fll Mil fJst Sl I P P
I mm K wt IIWnll 14 111 lit Y
s N 1 W4lcTsteP45
I IWZ I S l
paIi oit 4 U lf1 IH H J P
K it i Ia 14 tt flphi Ul Jot II M Jc
In one of ibe fa r hreakr Mailr t
tin lWl > three fiirlcnc lhs
nmle ihr ruinlnc for n quarter f
thru r II vr ira > lo Miclo lIIt l
1
altrr 4 > neer nflerward
nun UAn by thrrr leaelh tll f
elble m the iln e n Irncth brfi
amjuxa mt IJ11
TJInt ItlfoQn mle aw 4
Von lit Inn CVtns Our
fColnJ H4 t sfrslxal third t
F rJ1rtt 4ttlI1WOIItr a
s nJoo JIM IW 1
jt >
jtxt
iI SirF r
I

xml | txt