OCR Interpretation


The evening world. [volume] (New York, N.Y.) 1887-1931, December 10, 1901, Night Edition, Image 4

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030193/1901-12-10/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

r
i
4 THE VOnLD TVESDA Y JVENiN3 IEfEiIBER 10 mol
d
u u
jt OR i BUTLER LIKELY
g TOHEADCOLUMBIP
PROFESSOR HAS A LONG CON
FERENCE WITH LOW
3InorElrM fSrenllr V rrlril nml
III llrnllh Imimlreil liy
OJtlrcSrrUrrt
Mayorfleet Low wii clo elel th <
creitrr part of thl mornlnjc wits Prof
f I Nlcholi Murray Hutler of foIumbU
College Neither ilr Low nor IJr Hut
ler would make known the re ult of ih
conference but 11111 pretlj well tind r
atood thnt It liad referrnc to thn
Mayorlfct isuccMor 3 IreMdent of
tha college lr Duller hn been net
ln t ITe ldent ever ulnre t ilthdrntinl
ot Mr low It comes from th beit flf
authority tint Lr lltttlcr nlll IDOII bo
t nnmcil IU the permanent President
In She meantime the n hII > CII
Major is liming bunjr time of It Thl
week ho IB putting In the hirdiM work
of his life When h > opciuil liS tad
t iuarteri on Tat Tuenr third itreet
lie did 30 lth the > Intention of iepins
i 11 political visitors IHI > from inn pri
vate residence No ftJ Kant Slxt > fourth
street Hut fib Jri lint loiif i > lnc <
tlfln abandoned lie dnll > linn IIIIor
before breakfast anil lone after illnntr
There ha beizi u vtend in Incorntit
ttrcam of olllc < eekrrn tnd otllcevfk
cnT friend nt tlio lon home
TbronRh It ill Mr lAW Im remained
j patient nod loUII but It It beginning n >
fell on liln hrnlth Mr lnw Ir n WOl1
derful lhIflllc iil hall i > n kej > t Ilk
in itllcto in ronillilon IIMIIIK to In I
dally fitjjclc rlilii hlili In forni rl
took maj mttrnltiK N < > w tin tSPR i
public buelnewt JMH l > ecome NO ireit lhai I
lor thuo weiki ur inon In h IH on
Hone lilii dnIIy ride arid tin rolIi I < i
1 that hl hrnlth tmi tirftred fn li 1
It In for tutu nnion tint tin nYr
elect IIIM decided if 1 Kitfllil to nut
through Mll th Important nps > nlnimrn
before thr hrLilmin holliln > H lIuI in
do thU In no 14 ni ttfr Kur xrrx
Job them arr from imnt tu lurntjlUc
appllcTiitu nnd HO tflhu fly tut ttoim hut
to he conmlled Ihalll iremn n Ir It
would bu lmpo ible to titlnr ill
The Iro < ikl > n fight IH < T tin HMci
ComralMlon r < itilp hit Kreitl > i < > iipn
Cited tnitttTi Itoi chariitil that UNI
tat IlniloilUml ho i rrrneil to lie In til
lead vnui the cftolcc of tin Prnnij h inn
And lon IsHtnl Ilallrondn VIIIInn
JIftlTl It li wild l < barktd by thr tlrook
lyn Ilapld Transit Hiifii > I s0t I
till urged bmlln bin It nniiM not
nurprljfl the polltlcliini It Mr Im
ilropped all tlirrr turn and nnino < nn <
who has not flKiirnl nt nil un far I
But In vlow of till > rutt in Mr JOH
lloUJ In the IT fet III > j It IN rM tp
that he nlll tnforro lili original uIri
lon to rrrelve no pollllclini wtittvr ai
< his home
FILTHY CONDITION OF NEW YORK STREETS
I AS NEGLECTED BY COMMISSIONER NAGLE
7
1
I lJf4 4
II i s
II u p
t t u
II r
t
Vj
1j 1
N r
tr I
Mountains of Dirt on
Every Side Smelling
Unto Heaven Make
Hideous the Fair Me
tropolis and Render
Walkingin the Streets
a Hardship
Soften il In the niurkj with r o I ml
nltrht the Hill hit tiuuuuitrs Ihe
utr eti of Hi III me < sl to henwn I i
mornlnK How tif irnrhnse c mi In fruit I
nf tenement > H inml nml ipreid IIMX
lo ii illimiM britdlui fnnii hi ek
xllnn itt the ritttr WII xnttiifl b > I
III feet of huruuu rod itriiUil tu tuI
uiilk q bi thi Hhoi uf IN de > ti I HIM On
I
ei rj Imndiiii pllet of Mitnl and ult
I In Plait uugnitu iepri liu ul aboie I
liken nt random thl tiKirnlni In un
litilnK Uorld pholOKrnpher rere lo I
IlliiAtrnte tetter 1111I ii iionln tin otull j
lion of V w ork under t I rrpt Clea ala e
I uiuiiiti I itouur = a u I = uO uhntngrt tulu
howeier i tn how the 111Il1Irnt of ihe I
itmmpheru rf ultl ug trni til decijInK1
pile1 of irbirf that n ciiilt the rue j
all on r thu 1 t
lomllllIIf Nfiirte uint JlW > i > for
hor Ill1kI rri coml1 and ini
u
J PREHISTORIC
it SKELETON + YALE fl
Specimen of Remarkable Mammal Unearthed
4 l by J Heisey at Bridge Basin
F
r i
Ii l
rI o
1 I
r
I
L
r I
I
1 i
A 4E1llvt1J 7tnE 1
i O1AX TOrj3 t un IY ThLZ crrIItIT1
j
rt
iw 11 r 11 SHllfll
Eoc < ne mimnillj i buin inlerrtlim
Zr prurutid > u t al111 iige liuiulujniI
mounl < 1 nw jdnii i rctnll ml < lid
to ihc ttJt hI t I itt dipirt lunt nf Pta tuoIy
llueciin a 11I1 knnnn n tin Vim1 col
iL ItLtlOM
One of lln iiuil Intcnsllnr of these
num aildllUnn U the JruI1lIJI1I iorit
or iirelilstork doc ai It l Kenrully
lc Urwted In inn M ir li coll etlin
t thin la neitrl a ciniplete ikeleton rll
BliiKlr InJIildual III ini iiinceiit rct
atlon It U a rnnrkiible mitniiil
about the lm of 1 lar nulf In the
form of the ikull and rcn < Ti I character
1fl1 JUGGLERS NERVES I I
JARREDBY NIFEJ
ODD PLEA IN WEILANDS SUIT
FOR SEPARATION
ij L
Fcnrx AlleRed Cruel lie ol iitiue
Will Ilendrr Him Uorllil
rJ
In 111 rrofc iliiii
I1
u
v
tu i
iU
If my wile U allowed to no on act
tl S the way he docs m > nrrM v 111
StJeoomeiihattered nnd 1 will be worth
I J fl f r
Ics na n JtHTKlcr
j qot Wclland the creat Judder
7t mhkes this plea after n long recital of
enifltlc < r which ha nlleKen ni croundn
arntlon from his wife
fWelland his wife who oncu
j nsijflt him In lili J us j 11 UK net but
vfviho now ilrikcti caro of three llltln VI
e ans lnl ltho chargcn of cruelty nml
u suIt foraivgal eiiarutIon m hut
irciUnuI ofnbandonmcnl
flercotln31 callRhtVVelland an he was
noney Tticalre nftor hln prr
1 4t rwancftilaalnight and served him with
orrIflaIupea before Juillco aic
Uuprem Court onTiiurs
IOW Why ltaluo 1 tt31 bo
tftIIIn i be tin all
or zthirnony
uu c <
fl
I 1111 Jii i i il llh I hi reniw r e
uu1n Io llnen In
i
i I
The jtkull of ttu < prttttrI do In
Iiriie In ir > > nrtl n bu the ie u f th
bualy Its Icsiim mtiiniltj U in i ilent
t > t lit of IS t 2 i nura e i id It Itt I Jrjm I
tt llr < t ilirstl l > nk irl or It H a oiit I
om > rutil ai4Hilf t nu the Irtijth oj 1
lhi fjmyr nu a iniiired with a
Inr e Hie inen ut jloidhound the < li
of tat IAO klrtnn tlll iillnl tile
ienth of the xkull l pn tu 1 t iUlt >
< in > h ilf KT > Ir
The cpttliiKii N frini Ill IcallkJlh
ml of llenri t Kork HrldKi llnKn ind
aau fooul b > 1 Itt > > It I iitntliiK
IHIH di r i j < nti niton ninmi itMttor m
t vi Vai mu urn
I
ITS PULL KEEPS I
HAGAN IN TOMBS
1
DEPUTY COMMISSIONER FAN
NING SPEAKS HIS MIND
Illi llrlenlhin I Drnintiilril hy
I erlaln I llrrlur I iillmiirci
on hue nr In Iii 11uIse
I trnie rry rehuii In lieluie Ihl I
Ihc retention of Wurilin ILikiti In tin I
Tonihs jt till time Is dnrnnudert bj ier
tu ln ultrlor Jnllutmeit Very ro erfiil n
thin city and thnt the are the iini ID
diillUt uI lich jiiiilfc I tlieniiU ii oin
llm In lime li lie Iollce Oipinnienl
Thun xi > ok Uuput rnilailon uf
ent < l1l1l1n N c rinnliiK tola > whi
a keil ulMiui the cme of SSi rica Ili ni
Tle litter refilled in ohej PinnliiRK
Odir of tutjunn i > Hitnnli iluhl
InMeid ho uskid for ind oStalllnl I eiie
of tibfiice until Oommlnloier Iintry
shxl have Inxotlifited the clnrRes
I u alnat him
I The only charge Ihe Virden lur id
mltted li tlliit he dined ll crtjt hb
> own private ULlt y
91 + J
H i lt1 L 1
S
I
r
a
rrr r r
2FZf
v1Ju4r1ND I
I
ryfvj77fZZT
It bd
J Ii cArfrF iiiilf 7WJ 4RF 171 l C 7 1 TI 1 VV4 1J j 4
I C CtFi 3z fPJ1VC ° 1J 11 I iJ 14 iO41 I u I
hr lflW 71rd 1F t
I 4c I I
I
I
I
IhuTW 1
l
1 fl C
b t1 F r
1 I2 NraaiAf t o z
rNOVT or riirrrriErrj i
f OfP03FFC
ov n lIJJrJ71LF 7
CFgIrIw4t w7rT
III but MJ Ihal h ia lllt > < < lllll
holt H III v > i i n f i tuinpi
lull > ni H tux II r i tin n Vh >
li > KM ild mini tutk I Hi I ir
< MI is fir Inn 4i thi lu lie uuut ml
i dipt r r fir nil h i iui4 in iutLu
i > inil Is ttuuiui nn I i i hllll11
t 1101 In a11 Xut tell
FAIR BRIDE CALLS i
HIM EVILGENIUS1
THINGS HE SAID MADE HER I
ATTEMPT SUICIDE
I
1Isri MIe lnl Cua lillr In lib
luisupiuuu Mm Orfliirt t
In < mirf
I
I
iMnvir lljmn n preli title hrlde
p lntid mi John Cnrdmt IIH IK r < Ml
MiUui In 111 llirlin Iliuii ilu < in irn I
1
Inc IIve > 1 10 11 itii inirird I J
I t yutu mil h took In r ti a u uy Hut
in S I t hrtu m in i tiiu In Ii H > llnnis I
Th nUlit qfttr thlr wllhu fonlin u
Illtll III Ilhm Ill till h I1K1 to III
r n Inixbiiid tilt lint br I i > i tie
pinni itil Mill nil xiilfili ulili irliilt
i id IT nil r iuuitr flhi Will In
liiKtpli llrrrl > > I t t1uu ut ti nt I
111 hr fnlln < tun1
Her hmliiiid took h1 IoIIk t up Jill f
mini IIM iljilit lIh a gIrt frenl nh I
went ill to < lllr
nil II ulllill lit i
Irrnlnr On th < vu y th TII I
< inl in II iMpped her inul tiilkul hi
her ind l k tin t uiI nnniti Into th
rIr uncut M i nil HIM and trritrtl thrni i
Afier he n id Kom C n hkh Mm
ll > n in nl vu tiiNInc Phi iMem 11 i
the ii p i all1 iiili innriiliii I > itrill <
1Irlo arre > u I J riin ni Nn I71x 1 Irvt t
uI emu lie a 1 u itld In II niI bu
I
JUDGE BAKER SELECTED Ii
I
I lie Irriiilrnl nnip < Him Cur llir
IKIIIII III ilii Met null Clrrnll
VSHINOS Inc M It AI < nn
nouiKed iftrr the cijilni meetliu to
lay Hull Jidie TrinrH i inker h it
Jifeu Un M thi Pre < ld > MU for
tie incan Jiid iishlp In the Stiintti
fir nit omprlilnir Inlhin
NEW ARK MAN DEAD
IN CITY SWAMP
POLICE THINK HIM VICTIM
OF FOOTPADS
Ilillirr of I lillm Idciillnr llnil
nml lelln Mur > Mini xinrli
i nrili
IPp rkl li > Thf ltxilnt orM i
VKWAKK N J De IOn lIIutl
Cledlctcr iTcnbnlne vcr old lII > inn
Int n monlli MM fount devl tndny In
1 1 KAimp on IrelliiKhuirn nit line Thu
father of the > otins nil ii Identified the
ijrime
Ho uii uiuibl to nudiiiii for the dh
alMioirantC of hU son Inn H rrmnrkii
li ul Hit iffect of NtirtinK tie polli to
Wlrk on the cim
Poul pH > I IrniiKb ciipel d Ac
i ordltii lo IVillcitivin Tine of tho Ilrm
Iretlnct thu deid min oiild not poitnl
tl > hiio nknled or nulkid lo uMvre the
body ran found
iani Hiusortmiicr of No TO llndfior
aiciiue ono of the lint nun who noticed
tfce boiy Kiyj that thr 1 > snd where the
corpia mas found Is eighteen eel deep
< t
iVo
N > flul i n Mudi t li i imp ii
mi nil n T li i 11 i r
W hhir uhtl J I Yu I O h i
of mnliiloni r N g Hi > i i L1h
> < vat > ii < It > uI n > I iilttht t 7 ind
e ne tit tit Ii IIHi Mi lli > ilti
rdr mum rt in tlliu that nlll bldi
n lit y n if lili pi ile tile ill
d11 i n lili liCKl CL
Tit i 01 i lr nil Irr tin mnvi
1 ri < Iniini iiirm uNiundu ill
ulth It r n theri in > e ea a
Ulili Ulii wit It i broom inl a llttli
n 110 i 111 itn < titer UIH nountailiff of
Irt 1 i i ret Thi efforn f tlirsc
HI r i rrtolhe M itt icklnir a
inn nt ucu h i > ithprk would hi
BOOZER BRINDLE BULLDOG
STOPS ANOTHER RUNAWAY
4
Interested Crowd in Broadway Watches the
Race Between the Two Animals
CCOCcoCCOOCOOOCCC < XXX C 3O OOOO
o o
R i B
1 iL I 4 C C
i r
l1
oo m e t I r1
1l
o i
r y tt 0
i
1 L
o o rjL
w i H t 4 I
I < M v
I Q
li c
c 0
Ie L
C ri I g
p JI
1 8
C dP I 1
e i v t I i
r tt 1 I 1 1 gD
I 1t a s D
dcIn
C I 2 A IahjL t ar 1
g C s I
c J
cc
I L i 4 7 4u 8
1 < ti
I V
4 S t I
j I
1 uf
IQ 1 ci riq C
r T tte
l C
Q ti
S i
u f ii C
8 Sl t H e
C 0 I i 2r1 I41L a u
g siJ g
0 c 3
I
I
J
I
BOOZE a
C aWHO
C WHO STOPPED A nUNAXVAV
OOOOCOOOOOOOOCOOOOOCOOOOO > oocOCOOVOWOOOOOOOOOCC
II iT tin liU lirlndln liulldiK to
dli l If I another li the loni Ill of
rtinv ii hs mnppr in upper
ltrtla i I
IliKitor Wall ml for her nmrnltit ion i
tltiillonal nil n all naliilj IltterliiA
ih nic tin lllnltii In front of V HO
ItruaIni iin stuart t1a unhlfhod u dc i
lIvery uiKni of n Inrni ikpirtmetil j
Htorr i
A nl t > w hnri ws hlfhel lo the
nhUle mil SiIlliiin lUrpb tiiuirtur
wni Iliiddi dollifrirp ioni itr tU
1 list iiiniH tin lliiu llojn got nirl
enough to ulinci ii nJnlrliul it the I
nnltnil the luirux ban HUdiUnl Ill
plenseil wllh lt < urroiitullnK > rid
S I i rtael c tilt y 111 Uril way ithlcli un
eriivlcd ai tin time
I hi Cur > the ouiir uiuld ira I thi Ii
I r Also hid liWJTe f irlllir v ltn
Mieh t hit irs net out litKoot for the inn
ttiiy Th b big bay Iuruv1 nucli itt elCr
of not tliHii nnj of fie iiriilniin run
Li Wit > i Il3oer hn IntinpeJ but fie
THE REBEL FLAG iI
iI
Irrnrnleil fi Nitiutiiinilrr lltlrrit I
nl Ililiin
ItiruOo4nu of Thi li xliitJ rrtit I
I COIO Colombia ior1ay Dec t I
UcuUiinntCommnnder Henry HoCrcn
> 1 J
4 w
remirkablo terrier wilt rlirht iiftrr him
Th nose of the ii imn an I Ho rri
harkIng scwin ulnuu A rid nnd HIH
I
M > is i m enn nti mre uiiiml VIIi
much IlIhr1 I
NViirln the horns lloocr hurli her II
luf from the tin vtiuu II t HlnlRht T C fie
iitilin il1 nil The tuuurse tnoriil IK If
istirprte I lltioser sraiilcd mi hiirlel
ilurxei at I hi home tuilii
Tie n in1 unorloil iiKHln nul then
iltirsiij to UT ratlur Ho did llinrr
Tfifti the doc hrKim 1 it tIC8 of lea > <
ba iril tht hnr > ci ihriii The rl11
hrefut lt > isrr in 1114y Tere HO In I
tercrtnl tint I Iuy did rot men MirfscM I
uti a t Itnlt in > to i tho III1sin fort
AVUli a Inn KiMiiU nnd lenjn lloo
Zur Hid bar Mil irri nmM tint i
conpllcitnl miis of vehIcle at lorl >
1 ft iSiii I mnei Tho lortie was tlrlin
ilHiier Littt lo mil ti cliii1 the
itlnt mile II irTit uprlnK thnt onUdl
i fie lirser inl at il to rear lloosur C
hi p un > lin In fiiii uf Ihe bars e until
HIP dHii i l Pt uci II
of tho tnttol tatiM gut iboa t Miclili
tiali iristntol todi on he oc < ii bti
of lilt liirthiHj with ihc Hue of the
dcffiKil Iilicril party of colombia A
litter Vis handed til MeiitennntCom
mnudrr UCrra with tilt1ni In behalf
ot > Oencral DomlnBu 1c1a lloju tlic
e story of encril UomlrRii Dlas the
Lltiu I conirraiulcrtnclicf
r
u
v id Jit
nl uhin lot condition are considered
t le rtitt or Lltc itreou 01 the upper
ifttt Ide Is jiut n bad
Should the preiuit rtnte of affairs lotl
iiiiti and theri li mi ninn In hope
licriilH we m > fee on ChrlJtmaH
IJI > pirtIes bound for church under the
direction of rtilde equipped WIt h lone
aC y r i il HIM for eittliK iitepi
In ilu dirt tlVtIlIal1 In the < ttet4
HOPf BOOTH FREED
i fROM MARITAL TIE
I
I ACTRESS SECURES DIVORCE
FROM JIMMIE A B EARLL
I u I
I
llor U nlh was frwJ lotln tnrn the
n itriutlil ftltT tha hound her III
Jlininl t II Inrll JUftl Trim
i f the hjierne tart apprised the re
J t rt f the reftne ind haRt 1 a dcrCe
i 11 aloiitul dliorci tii Miurl < Mejer
I ctrul for ihi utfK
riu i ir li nntel on stittory
rot rtl M p I Itch n irliiis Cori Wl
on ii S r r n undiit buiis e if dI
r < uni iiMilUtu fnrii Mr Wllnonn
tii1nn Jnitiili r irll rrilil Unt
Jinu M i rJrr him with Mteiil
J1V 11 i f jltelry wlzI > he
with her nnd ticr hlI1t fi Hotel
liirlhMI Karl nan oxncriifO but
tin dli > r > e Njlt > n I nI
ll M HiHiili ill cd In her RUlt thAt ho
luil nilil Jinr 11 alll t V nf 13 1 1 wn <
i < IIT 1II11Irr fT a IDIII lime nml hu 1
Riljip rted ther luiiii The decree Kranln
rl a Hiek iilliniiH lo her hnwvir lie
la lh > 50fl if a rv nnltlo wld of
Klnd yak uiti I tit lIuIIlln
MlKi llodth iias i Cnnaitlan girl Rhp
riirled a rut imn nimed noith He
llnl lnlni IHT livtri uhleh ghe lOll
i II Ixiiidon tliMtrlnl inn nager Then
j TV rlIf r i The naporn In the
illxore lilt were < lciJ
Annual Holiday Sale
of
Silk Stockings
Thread Silk Hose for Ladies
in plain black Richelieu
Rembrandt ribbed and an
endless varieLy of colors and
boot effects also some heavy
ribbed Misses Hose and
plain colors at
135 per pair
value 175 to 235
Ladies Thread Silk Hose
embroidered in the most ex
quisite designs and colorings
in a variety of styles patterns
confined at II
185 per pair
value 250 toS295
Thread Silk Hose for Ladies
inserted with dainty laces at
285 per pair
value 395 to 450
Lord TaylOP
Urodm 8 20Ui f3t
Dr 3 1
NCRrPfC 1I1t1 it he Miltiin
327 Wot 3JtJUlolAwld of ImU i
lroirr of Slistvn r itiuarit sat HMC
NOIIOft uainl htrtiur I
I
< c > > t
t fJ
UNCLE SAM GETS
STRIP FOR CANAL
t
Treaty with Nicaragua Leasing Territory Said
to Have Been Signed
WASHINGTON 10 William I
Jlerr > the United Htatrs Minister to
Nlcanzua Hilador and Com Rica
report tint ho hall with Fernando San
< nrk vcaraguan Mlnliter c < KOritjtn
Affair hned a treaty l > > which the
I
tnlted Platen nrcurrd a perpetual leas
u i > trlp of territory tlx miles wide
glitch Include the route of the pro
IIOMI canal
ThLi treaty payee the way for the be
Slnrlnjc of tarly work on fie onclrue
Hon of the great waterway
Senator Ledge has nnnauiced that ho
wISI call upihe nn Hajrauncefote
MRS DALE CLEARED
IS TO BE INDICTED
PLAN OF PROSECUTOR DE
SPITE CORONERS JURY
llrclnrr All Utlilrner Uni Nol
GIwoui nl Inntifxl Grnml Jury
In trl T
In spite of hrr exoneration b > a Cor
oners jury at Hobokrn Mrs Ellin
beth Dale whom the police accuse of the
Tiirder of her fitr > earold child Erne
ne wn not given her I xrty today
She Is In St Mar > a lloiplttl but In
the riutnd of the pallcJ1
Her atterm > saId fli morninu thit
they would apnly for hr rrenp on bill
IroTOito of the Picas Lrwln 33b
he will not he given her Jrcslom until
the Orind Jtir > niiln irel today
price on hr naps
A Coroners Inqueri in leray is on
a technical procKdlnc anj hoI no
weight with the police
AsIultirt Proiecutor Teorf T Vlk
er itt ndel the Uin fit nnd iniUed
ill prcxentlnx 11 police case nxilntt
Mm Dale but he admitted today th t
he Kid made no attempt to trt In nil the
evldrrer the police hive against the ac
cused oman
NothIng wee Introduced to uiliow the
miiner In whlS Mr Dil trealel her
little girl The police delara they hate
a woman who acted as mill far Mrs
Dale who will swear Ifht iw Elbcrt
Waller hold the child on Mi lap while
canil treaty each day for consideratIon
Jinll It I Cl aLl fly dlpo d < > f He haj
not axlcod for unanlmnus consent fcc
lUlnjt a liy to Ihu llnnl tote
It dose not lock an though partIsan
lines will be ill imp on the treaty anJ
IhP 3fmlor nh > oppose the ratin
cntlon nlll do FJ on their pernonil rc
spnn < lblllt >
Senator llalicy N expected to makj
the stron ret priteit aKiilnst the treny
denntor MorKai of Alabama has an
nounced that though In Ii opposed to
the treat In nlll tote for Its ratifica
tion In order that the uueceiary teat
latlon Cor the construction of the caaal
need not lie IIeCLIuI unnccesuarll
Ue mother beat 11
Iro eciitor hrnln attitude nlll de
pend largely on the nature of the china
JUdxe Cnllln makes In the lluil oii
C3tint > drtnd Ttiry todj If the clurge
U favorable tile pro < rc nor say he will
orliw the lie cant I ine Jury ji atten
ton at niirr
The iUence it last nlshta Inquest
We entirely In Mr l > iilN taor
Knnk H Hilling n tratelllni nun
ill h ociupled the room mljulnln
Mrs Dies on the night that Knullna
ded He toU of all that happened iron
the time he wn rnak > ned by the child
cry antI harI In r ay thit she hf
eaten the candy from th little urf
the dotor arrival nnd departure f
the cUld death
illi1ze1Y
IVed and Thurs
Dec I 1 tk and 12th
Ladies Hats Toque
and Bonnets
reduced to
600
former prices 15 to S30
Cliildreris Hats
300
formerly 1000 6c S 1200
Lord Taylor
Broadway 20th Sb
b
r
I THE RIGHT KIND
Purse P lea in8rice
The giftgiving season is well > j
I upon usdont be satisfied to
I tu give anything buy something
I A gift reflects the good or poor
I judgment of the giver eet the
us fulthe appreciative kind
dont cost any more when bought
at our greatly reduced prices
Heres a
i = GOOD DESK
iLefL i opportunity that the prudent
i u tasteful purchaser should inspect
strontr tinely finished con
veniently partitioned three deep
r drawers its an ideal piece of
v decorative usefulness thatll find
ready welcome anywhere The price weve made
it but poorly represents lereaI < 55O
value HF r
Liberal Credit
procures the right the useful kind while extending
the time of payment
BROOKLYN FURNITURE CO
559571 FULTON ST BROOKLYN
lU
With the Christmas Sunday World
GREATCHRISTMAS J
CHRISTMAS
CHRISTMASCOMIC
COMIC
BY
Howarth Ladendorf Bryans
Dalrymple Kahles and Others
pjeiOo Pages Out Next Sunday c
n
el
u
it r1 II
i
II J 0 I 1 I
tM A t i iJ ij > 4 Mt r i f
4 If

xml | txt