OCR Interpretation


The evening world. [volume] (New York, N.Y.) 1887-1931, October 09, 1907, Final Results Edition, Image 17

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030193/1907-10-09/ed-1/seq-17/

What is OCR?


Thumbnail for

n f
i
i 71tt 7f11it > i k Y > ir 2j < l
I T n Eve ifiTn rf W o rId I > a ll y Mag j a z rrx e f W e dn e sday Ootofeer 97 1 9O 7 i
O c = 7 C
J
o 1I j
fl OJ
r RCl j g1
1 lte I
raor Enjltih mu lo 1 tadle of Mth i lary r i tlnytng it oirt i
TWO raudevlll hou r i Up li tho Colonial Klicr ud vUI l niodem
Md tli dinner Jacket prevail Marie Llord controU th4lelectrlclcnj
prtvl c IItt ieiJii1Iotl1i downat th I jew York whr IIIUdeV1I0 U
beccmlne Green and takln m 1 evfI Ji n j
VMKod Hetty KJDi U J tradually I c
l5he offhli back v to poof i
B lh reh rdai nihi but theyT not a bit ajlk In other wayi Mari U jl
troaty wtiila Hotly fa natty B cau
111 U more ofi5Irl from north to
outh t Ie uit tuppoM we taka her
i j rqi jt i rr
flrst and Jave He y to h r maU 1m
r iwUonaV rtortMmoment
riihio bod old Kcoter i Blal days
first of tboJjIoyd came over and
hurried tight back because h
i o advanced for the vaudeville
i tliU mother u e < l aabake Bit now
Il not In oiiic itr Percy William U
ityyAS t t > TSy f tnii > > i j t 1lDlt
i l ljritiArii C Upper BroSdwtjya
i riuiy hbtl 1l iea l J 1
tri h s ftiidicnoe like r that
> < wnjr oh Sqiint Marie was obvlwisly
i t in Eh What Qftt1 WhitT
IS mooil With Iia heart true to Bitter
L < Alice who vrhitnola whetj ho head
JJnfci H hrret tlio Home wasplalnly
lIt itgti b hown oomethlnic oo In
lhjTLo > d line anil iiarTe Iit ipiso of
nn ankle or nomctiilliR thn1 had ne
Jamo In A rncefor > a i tifuuniloIchAffi
i tpi ne wan thcro to obltsc
h illts marked down from Mm Lloyd
jniortcd offln a moat bualneyilllte way
u H If
Customs of the Country In which
she looked like Tottenham Court Koid
i Aft A > d llkc tttc Boulevard deji Cipu
f < clnes after dark waij I rrdxlliro
friEnil1 sh11IprJtllI1 iErenc = u
thing > u nntronly nl dIIf aiioiit her
riqul e proper lo smile If not to laugh I
oijllgl i m6 1 t T rrlbiY
lOt J Qfr
= 1
I Hetty King New York
i
I
I 1
h Tl
Marie liloyffiCbiphliil I
cn fAtn meIIIJI e IImei
that thii audttnffo seomed to ffeoriHXwa
crI r i ii IIf l d OIl I kr ii f bit i 0 iI j
P tnbl7ji drTg cii11 1d
th hft llfii fi kd 1u
iijnn t a miimlr
cariie t ecbhd nelaJomed ithe Tile < fl
itheSklrtiivlUi lliiirerl i that ipplnteif
the rnbral
jTicae Wa more meinlnR dj
t1l o ritrippdi home ilff elpcklnics iaicostw aud onic > Siat 6me
Jpypus da cinr SheUwaa itfaoon very
lOod peajcfrirrVi nn wltlia5 oounlry1
II rAI f wheni i fie mentionT d jni
wai Vcnui the l lrt of which had
icaiiigj the jreficctive old ichap tore
jo Uhb nl1 I n
awolrlli idei tliey mad aVme a of
Xu ATtir tht artiStio sturn iit >
Lloyd furrod a Spanlih a the clr
l 1 t
icunuitancea wpula f
funny tiM too il Ci fri ly
ytiljfar Whor wouldnt t1 hai ja
r fi K < r t ti f e N
Yor4tlcUtohu > wnv country ahdj
f o lo w lnfffi prdain t y ff op U t ep 6 f Verta1
tl
In iherjwajj be She weari th 1
of IT ill CM Uallora jUU fare made and
iho iweiari them yery rHYuBlitii he Vli
pur l fom a1 uritU ah f reU into
ch 1iff j merrt tyr roU j ilm H
lnK Away U the burden of her png
f tffi ian7ifrcfii li1K MtioS Ifjr Y9ii Titi yrJlfi1mtfon1
m j i i 1nII oo Aj OII W I U ni it i j elrom Pi IOil J njiiI
r tJ 1 i rb t I
IJoyd are only mildly entertaining
Thl year crop iiFni l Ii htlOJSi Isnt up to ronoert pltrh Kor further par
t culani = i sai ± V 1o tttVlctorla u cHn E mjfNi
4
I r
v iYfLS M =
> < i
id ikJifIZMA1ffjjNJIltfrRito
nro a rontlnoo slrl dont be foolish wtmnh to
iISfiri io t7DJ TC i tf tJfjlt
to n any aonllBh maid tInYcf nQnS
r io iI t ttff b Ftfif fiT7ITfrWI1t
usually find ther + heo mlniMlho glamor of tim
jooitlffoj I an nnl I n n ry type uMmnr ThjHit yo ldplTtT
n rii1 0m cIYbthe f ve frj WAFrr n1 dm ITrsIrh
ia iJl ft u dnnd ltMI takejijlttlc interest fn tho numrroun rH
that auocumb lo hl ntnllold chitrrnv Cflrllfynunrol1ftllnef hahltce onrt
r nro now atj ncriUmgnjnrf montc ngj ccmjrne yoiir jlpvoilon if
tnopB ub U i1UI thnntlirtJlagt hero tont vamliiiiir tlne nncl
Oll 11 content ulthout youniiJwhoionnemn uurailmlrU < oii <
r1tJ foolish entintemriltyT > f ii il rck rJ
WiIJdillB 7ihereiJ
fe r ij i x >
llj MJET l ouni man a month qCl andj
1 I1t1 aiked Irh could om l1ny
ilj mV tp rijfejptloiC A ifie Ant Mr
told mo h onei d Cpn f pp l n t ill
EsTup1mnl
Tup1mnl f D tl ay
J ji atteritionytif ineV ifrtehd iwho li
evidently jealouatof him J
c = c cz
Eoo < er Quarrels
l dri k f <
AM deeplyIn loveiwlth a i young hidy
I I rWehav fI = nyquaJTeaUllh
i loy dlmewould hequneli o much 1
Is It my place tomake Un with herT
IH n 3 31
i ft1i ob yoo1 O i ci
A1 1 iml JIIirolr5i1
lQ n vomluCo stlnatelandari
J e liC11CUUW l Tt
lover bavo ml und < TBtandlnga but If
i you are lenient with each other you
oanVgetpn together
C
w di
t i = + I
I i IlILSi rK 1 t 70i 7m J i Am e 0
f =
y r r nn en
ItYe tl re pri Y of > and I tOftholthr bqt It Un tor uDCOmplt
j mwcc j i
l IOditiitP 1 aro 1 awarded for completlnr thUlllmerlclr publlsned last 1
irturdaS
IHFi L I iA ma rtiteI fC fraH rkW d
or a1Ii ilf m fJtiJl jlnjV
1 b Thjrt > o bri g J It k tf 1
VFlRS1 PRIZE = I
i5 r 811e l1eohadCto ltIOhl he c C
f i epI fBrendaii I JfcCprmackj ic Eleventh jtrtet Xi IY ct7
1 I
NIj iJRIZIJJ r8
rE 4 i 1L U l fu i
1 ThGI1UinBrlt IolO12 Wldonlrtreet < BtOOkJyn
j 12ijit Aipmlno tt mhol t was lmpr M d
John ahlO 11 Chatham Bquart f NjYUcttr
1 Ud i I
ipitMatrrjM Hm rlck her printed 1wlnb awarded i8 u Murder Oct 12 I
i A thirsty old snoozer nnmed Dlvver >
1I e wouldtdrlnk th 1 ort1 j 1
Ho wont down to tho dock
I But observed with a < ohook I f i
ij ii EI i
f WriteT5 nirl rte oomplet ilj limerick and lead t jL fir ILINE
BDITORt EvenlnWorld 1 PrO Box 1JM Nerr Tork Cltytt
j i JtDO eCeMIU7uthlllo 1 dineTln your a wr botyoui
I i iflr
i1 rf 1 L q < 6c tk oJ
1 Jf lr r it l JItI If o iT 1
j ffRVJ tj j i < Iiiit 1 flJrf 1j I Jt i iiij J
Yi jJ Jf j ti I I I tlXI I > t Ilt I t 1 J i i t ii g fiW
ti fitlr < 1ll1JT e 1lTIlICliX1j tJI J i By i fID Long
H
Y
r CfBi8DtJSif 1
F rD f PT l NGS
1 CLEtfNlJT
l f 77
0 < i
i
0iti 1 f0n
I lA
7Y1 j i
j r >
1 t 0 y
f < r
r 1 S
j I to
m > i
Yf
c > cr > >
1 Bt
c >
C =
Y r 71111
u l
W HJ JjHR E pp
> TRtNG To Of
> r
d 1 0 I1OI E FgJlIiL
0 1
I > j < > C c I I i
ltl f G
3 u Jp I fh Si
ilJ h ii l Ii f 1 I
i Zd
> tK =
zr z rz I
7
7 i r j
t c
Y
i
1 rl I
7 j h
l 1 I 8 i
I > L
<
r rf 1 o n
I <
d
i J v =
1 l Sj i
8I nIS OJ FI
i H1GI J 9 8 tJ i
iJYJ1fr QJ1
I c T
j = C r
f Jjf
rv
I 1 I =
c U
I > I fodI
1 M uh if
1 I I r 7
il y
I I c LS y II
I rr 1 1 t2
I
Y q
I
i l ti 2 L
= lE flc
I > tj l i lI
I 1tJ I2J
n j
=
r itO P T
i d1rR m nc JZoidi iliJh i
og frizfi l 5 A tJ 2 t
JJlOJJOlli on m a l i
1C ntlMT JohniXturriiT
OPIIIhOyruurnlliCi CRA tTlnB <
J f mIt = JnclT of
7mmE = 1IntauIhtrtc rnli
rrhmn1nltMIAm 1C pnli
nT
D ancse jtrr n1
mtYrnphI LU t
> onTCjC
11 tl
ch < tM
byA Ira rro
r npl L
I nnFIO1 bU I 71if bet f Ihe t t
1m f xn J ri PUr
1 t rrm tr1
ipcrtldTn IIf oodHAiexdtP vorlhe
Th 11fl hbo
hunt tatlonmaolr 14111 1 T
nunJr oi nnp nrSMEanditlIOII1 flt
1Ii b4d1a > J
a eommlttPo1
r rlm
1roor11 bdmn hoh
reed
lc a half
IUN4Dlck 1Oftrounctribrot 1Iud It n
I ctlna ahl
Inlo hO Icrnutn l1IllIIY
n HltctnI Jtlrlh t Ihlrlftof
DetblII tIr 11 nIrrlaJ h
lOOu8
c nIY
laI J
G1ma 1r1dIu
7fh
tJJ lb Itnrootnti
tnr3l1tr71heTTtuientounJU
Il In unorl 11 crt cr rtall r tun rlI h i 1
11 runltIII1 o
> t rld TE I
Contln e < J1
of a
tillKBNO had lingered to assure
Jim me Jtii
H1fraAnenbunpollsh1hjthl
8tlap Tro l F M M E2 on e7r >
Ji er yove toucHed t he explalneil
Vino held uP hUJflngeL to Allen
inspection Iv b n 0 Briaaln ihl
jns
X
i t Si rjTflnw M trirf Bvr
erp1InlltI011
was ms e
li
1w
t uQ 1i oufSrtththe T totrthem I
oriiiibaM l y n uibitG = I tl
af iit I akelSlrs Allen d rtedlnto
the klWhenciJto l llQyrIy mieJ rj
and hunted up the molt comfortable
1Ift w s tQUf1 iQG l j
<
iHoroscope for ToPay
By AH Baku Boo
bi < ii
lli Wednetday Oct 9 1907
Mte affair this daj Is par >
>
TNdon ilij J
n I tlcularly faVor1 or putUnc up
fni < t 0 and pioklea t
1 f rood f for t bu lne dfrrnandlns
dealings with clergymen or publishers
Tho e whowe WrthilAfe this itni
probably travel a 7 oonilderabl idl tanco
In the i coming twelvemonth Lot them
make the J moat minutely careful de
position of their business affairs dur
iillIltelr absence Intrusting them only
lo the most competent handat
The box born thii f will bS gen
orally succowful and very liberal nmt
1 kind This trait will bocome exnRBor
ated Into exlravaKanco and nnaclal
rrelet 6M If kot wUoly checked la I
1 The girl born today i1ffUitii jncllnnd l
Vifi 1 n too tru n1 and union UiughV
1 10cll d title m Tmmun1
Her itMoe < tloiM moa be
i I j
1ii i
11 j Mtifl f J iif I1Ji J i 1 ffI rJIr t g i
r Ka7rt = Clfera Ti three Trial
IfQUnd AnatQisu4thhnandjpank back
ftdtl1iah1Ifh ofiiordant
Jack aint bock yetf Polly put ttllj
i1Ueiiloil = t
r N iO i QB1HLi wl
Polly rearranged itli4 ili lli
1 room picking Up and replacing the artl
clci onlhe table to suit her owniartlslfc
conceptions A war bonnet on th9jt U
rijimihln rt r
o apototfdulltori th head of an
rit eLPe WJtn jhe askodX TThat posae
lldnt catch the parties th t killed old
1J0 jI41t J
+ JItI MlLtonda1liiWtooYerb
o boys that njghtan dif
p rlik ui C tliB walTr butiost It at the
river On of them fallen rode t pacin
liorae nsn ei ed
ff j
T DaA so he assented but made
O f urther comment The tull fore i
of the observation did not strike bTm I
then
> J iinrpf Trouble I
liJei jyerft cverajrcccnt hnpptningtl 1
ty lc ih i1 did not fully compbehend i
At the Inquisitive t age and a liirk ahf
wl nt60tlokow all that IU golngj
Vii Allen o 1k ePWlitmord
than one language so Polly must pump
him to pot an holding l of i the m > stery 11
Jacks been acting mlghty queer ot
late she ventured Uke biSs got
j 0
i il F I
< II
I
itln5T Ar
RHFULiODbR I
G Nr f1MRrIj v4 f U I 4
IfRVE82iMINtJ1TE o t Jl T Ilt
SJfiV 7
t r j
J 1
1 i fr WJ Z
ii i y c I
n 11 l 7 C I
c <
IL i >
1Y I T i l
r
c
0 T
> ie
i ir i N T YOU 5 tN r F t Si w
6 THflN Hi t TO it 1
STOP WflT MFERNRL 8 t EfTiJJF I I I Y
oKJrtII gwTIffr Z I
TiJtNG OUTi mHg j i
NfNiiON i L 1 I <
k I
L r
n > j
I
r C 1 i h
1
f i
1
i r
1 1 i t
I 1 if 1 j cL i 1 I
1 c I J
0 i J
0 L
00 JrAi I 1 J 1 t 1
f7iCh C 10 j
J
l r ji < j ci rJ
n n
=
fTtISP1 GE S1iffi01J m
1 f lGOT f1 i t < wANff
1f1S QF t O lcJOIljmJ q il l
> AI mc fjE9J I
O iJREf I
= l = Ii
I i i L W
o W 1 i
tj1 r Pl
i1 il rI y
I = I
r J Ii I l i c h 1
i I r r
I I
i
U I i i f h
I
I J yo i
2 + l
j f
ii
> < <
iil
c iA I
m i1mii Ii71 lvu Sf
J5 fin IriIlrd i itimpl jh Ji H j
J 1 mJ WerifonlIml 1
Bj itisirrem vif r >
The retort exMjeraled Tl Oifi
I lIoi m bie iithti1e C ll il ba
iiSl2 l il tT f c7di ft1
anIlOUl1c <
ik1 tifi MlHe on iany Sauntered mane1 riSMpf mladi i
tt9U1eil li iq 1 bout Jacttl
WjfVlJtl I tillj 4 ittaifj fttoi7e fctt i Ir tll
HilDe 1 hloUdiUI II aU rlcn I bon
iffgt 1 1 i
t ketltcd 1oioo t II
ntillk o n linIn illy he E1Ii ht lhat
an apUl8 n1i1 a r ILDd it h1i1
I rill e uunat tile d WU 13 III fOoect
lwaablJl t110U I ftha I 0 lId I au I
Hetart l urpWe wn 1Ia hor
lSH lo olly = wsia = nlsSaTeUng =
where1 Isi2choTJ 1 c
pollyroehastllyiat ith oundipfrhl
Sn1a r D m verifelih 4 1t
ilWogdlh totrldoover JIJ encDjwr
i tll Is mornlnltJ to i Ift IinfMtri 1117
nWlthOU t
lbrlnll 1 h >
a to ntPoI1Yi gilded a ver I to itheilm
ltrumen t and iouoh < Kl lltJfVkoysisoftly
wdmlratlonj VJack faitA ttn1
eam t aroU ld byth 1tI I
10ber J IIIUatcr Ito arclh I m1
IIcIIl1nrlhlntr ofIBud1ADO be < qu r > 1
fl i5 inlJ k ml d rtbi lt i
t tbjjidrl 9luoaILY u
He IEloae hI1l1jobWUh h dontl
camor rairtilar wa l the itentence
r jhepronouneedoa tbo d lln < ivjenHBud
8 Ihe hUrrldln ltO h > JIC n tn I
rll1 to acHIiltlf JelIr J
1 c J
fiJ fl a t llti ict 2 f t ro JjJJ i tt Jt
1 rrn ny ndp areV herejijn1 ltSe hoJe uHJlngr qnSrtidthe
j > n jp e y fl IBr priiltyxpTOblm hjchVrw ipajii pnt
ii li tB iiioiutioeu y 7 C S ivf j
c i oi Jfti I Aiit j 1 il i ii 1 iU ii4fi
iII lm k NiIJIIjf I iI1Iolg
J lr 1
TOOiov < rjU
hung them on theirackjsy the j door
= ylnif5hl athortnHnw tttJ ooiTai
thecnltedio bimir > m lirto th wW
U eJIoJsclci wan AIleD creUngj as
he entered1 ahaklnfc the younger < nlI
band iif
Z
Thin morning Allen told blmi
E jhoalblrthday youicnow and theold
lady allowed wed havalo5 here
Alnjtv een mo since th w ddli nl <
th1 ftJOOk1nS1iiBlJi L AJIf sowly
surveyed the room n f
L Jack agreed yltlihIIllL with a gesture
of latient A nxr 1m l1loPC to
hlmlthantthewfurnUhlnKonrpoom wag
11 Ji mll or1jc ltOin l > Atter
it ddir irmo TE llnad
rt hlrn in Lrtaur
A gL cia ro
ThelfesUvitles i ofHbe wedding hadbeen
thortened Slim had J trt red a patio
aniEta kfflUP t = r JIGtiJhl lny
Jtt117Alloni jddolnedHhem lhibaalnlC
k U t1i U3J
br1dalrpal ron or bilKJri a shower
com nclledand on < lthe i cob prevented
tl two n Unc
The older man hadf volunteered no
explanation J cklkn Xth tJnhJ
heart Allen did not approve of hla
actiona but waskeeplnsellent tbcCILUfC
of his daughter
t Jack could restrain hlmei no longer
L JJin UllUb ja nedMlhat nUrht7he
k dbrokenlyr 7 < tTO 5E O 0
l Allen OWed TiU i = rfyiirraiiBmentr
Meanln1 = Then he heeluted 1
Dick wai all Jack coultl ay
I t1i e d i hlmjrr1I hadntJted bunted
up the weddin lomr wa hU laconic
anrwar cT = > = S +
Where Ujhef
Allen relighted his pipe When he i
cot the emake drawing freely he raxed
at Jack thoughtfully and aniwrred
l anhdUi
01te cone Hack where he oameifro
lnM t1 Jt Ji 1
1 l I H OYOICL I QI
rive Dick a nuaredonl i
Allen llkod UMioungi man and waa
fI11 d n 1Illm ttutiln Arlona 1
oaltr Iia amt
war U not accepted at ltll rAce L val 71
I didnt acknowledRerf Jack Hli clo
fente wa I wa de p < roto Uatthei
thought of loslnirher Sh lovedrnB
1l1i1 t h Ijrf M tl iFhlu V1Sh i1hip > y
with I menow refkon ithatn rlsht woa Jlmi
Household1 Hints
I
i Boston Brown etelI d
7 < n UfO tcraliam meal 1 cup ort
I J1 tndlanUneal lcun of ryeinieal
ffit mixed Stir In 34 cup of mo
litBiw tnen i cup or sour mint in
ulilch ou hue stirred 1 4es ert
ipooti of 50On add 1 teaspoon of salt
then slowly 1 s < cups of sweet milk
Vou can UKQles molasses but the > rcc
lp > calh for W cup
i fJgao Shortoab
m Wo cure of flour one icu PC milk
TWO wat i two tablajtpoonii i nch
eugnr and buttery half teanpoon
soda one troapoon cream tnni llaku
In WashUiirtan pie > tln Wille Peli
baking sllcetlrI lgoof six small
prachea In bowl add 8UKlrrIO ult
lasje cliop up with POonwhrn plelIH
lonoi IIP plirnT bullerr i > ftreid with
ptohe3 noil 0 ntIIIIO wnrmf TliU Oi
IBllctoun ylth whipped cream
Peach Rolls 1
lkAJCE a rich nblscultfi douffh cut H
r 1fII t
ruvllnPCcIThflh
1 piece of even U and roll
tV leACh piece put thin Spread with
foo iF u = 1t I i
Ji ifi 1 fJc j AAIf 4
h I I jD0an n A Q R0 5 11Ei les = 7 r d
Ji
00 By Jioseph d f Elyhn < r l
j
i i JI
Ii i f f 3
er JY ptJItm 12I7aome 01 tJJolllWl Uv 81 t
T = Tboot 7 < k < II tv
I t Mtt7T4p
haK a d enltreUn piklag off ne Be rt tU
n tb fpipir with aflotir t b M fi
n B1 hudbl ad 1Mr 6
t PtoOaotrOtAall i
and tn nr t t gws Knew wed bie idiniropTis
StT Pete yeJwwerpr ttckHih fifftlmt Hhen v rr woreitrtlbyjIt tfifltlit n
hiit > hwar ir e e a <
tiro jargwfc telllngi the > pia Wynth
tiij
5ffcy
0llni110th andwh nnI l ecmclcrtmlitalh1anew ntIIIIWitII
tr t a rti e abl u 4h tOi 9 TI m alOl i ft g03 i
hrowaTflt BuT faT anun6le6fih Oturf t 4i t i tri
fl Ti1 i 1T12V U UJ tH j > Mi 3lJ i tr1 rl Y V XTrfWtWKU V3
left Kr Vl6nof > mpneyiandJhe j
s < p t 7in tf1rMid mn 5jvor ip inajiiii s te
ayhurry 1i
1 YShturtKl to Temark
SMfftiil ajSwttmijj 1 Viii ip J wrise siii JI
J rUjhn tplfInn tJrJmtofty rind oie ti ioiie a < n OTentna L i >
LMj rNothinKM offft jeiSii tn jrin yand avJapyi rabliiwf
l1 fl tI
eOc ajsuetsed smea rdJ t
co lmr > ortitiem intp tUnited 8 e n Ir
S10 mo th a Jnt ttnotlth cI1 Jtffl1nt11Ittt1 f
o lofboth te t i d e = = ij tT m
= = = = ii j or = l XiI
i
rift i > th 1 ft iimmiiii l tt t1rl lJ1 li 1l ea 1Jt I J eD j < 1
fJiJt t J ils Co > a b > 1 > w 1iIJ t i < ze 1 fl1lff j ttl jJIiJ lhs jIif ri iMffj p
lI ll l llce l very rlpJjpoiclits < uprlnkla
well with us r several uiallbu
of ibutterto tnoli jorUon then roll up1
and pinch theenta lovnther llLoeln
av d eppan add 01 cup of sugar and
oneeighth oup of butter to every four
rolls pour In hot water enough to jiut
rthefdough sndibake > ln a hot oven
fif II
1 tJft0y i 11
HOC that > School Diisnailnt ofCMrteuvL Ohio
baa barred the wring of puft In the g
t that cKr I remarked U Tee at flintier iMt eren
age of one of the freeh e sbeforeme
ur et thing you know she replied jlesjrtneT u htlty 1
rJiiiii ii ii
la tb mlrror at her own littlehair adornment They did
thattso the itear little girlie wont eel pufjidfts Tousc
i Im a Uttle Joker tonlgbt but Unle eaya iu ray > okee fit
jr Uke Qib itorie ovWed with e wiejd To UUtbe
h I m t Iji Ji
nowadays or rn anysolhr plao off tbewp Trienext
C I tn E ou
ia irOUbI t m b
iii
tlnuPd C Shenever wo 1d
i j1811ift o11tt 1m 4 nrl
To fifi1ik eWnfalriJf t
k ayAII E cbO noJmaurfwhal
oomos1ahemutrnviV1trruwIIbd
n ICorlrl elthe Jiot fuLu
ir Li t fcz tt 0
J L kilo l ilonc toot ofatS Vjrindcrir
II1th HMantm ounlaln ihe t bari
r1eMbehlndII D Waa rlfj
In the Krtid rtc totfU4 tI1zth
worimn h loy dyjiaia rflmcL
How il have uneredl forthat ltel
Here Jack intonearulIofi nruUh
I J tnhllrt lnut ttM
1MY1hJ4Ult II jJ o erl mlghL
hSx n tT iil2mitlJFri Jmrt
111 IfR1 < 11 t r hflugh nt A1Il1imutair
rtl1 iti 1111 e bad t tac d H i7u n1 Jim pJ
1 tionlIhlucOclhJeluLoluA 0111
ltMebbe i YOU1 did Ther m rt 1 ri01
wiVofi < Jllln 1rAmanunusAn nit
JitckavrutllrafOund1andcackJIm
Tnti ervntt 1tdt1 dtiMlcli om R
IIIbPO
indurirt Uie I01II Jof FA d < Uie
i T lJrJ E
Y J i J < 7
utrm51fn IftRtf UC77
ClLIOnlheret 1 rotoihlaoMa lQti m
rJ1 i
dtolclJJohoUIi1oedih IlInd 01
ti Undhat + hw1ov44iIniTl m 10 In
Ia tet r 1 Jtata lChtu Aii1
n < oCinoiumln
1 homeJtoYcI4lmIJ tt0r Olnl t e i1
out loio thetrttf 7Toriderahd fotKrhti It t
oulaWalcrie Dike ianl Inrtlan thiJUIi Jv t
lwd othurrYthee d1nIftOJft t
f ri h i 4 1
Jft klne chlI1 1111 io n the t hJt1
h 4unki inisiiTOlceVrdroppfdiialmoiti ifftgl
it to
tOLA wilrer u t tOs ti
1n1I1Tm ifIE 1 7
ctJcIIII < lIpftOptl1ft1 8 1
i f t 7 =
a n t It I to I vlnothtnVrabontntt r 2
herJhftritlln mMftf w 1 Nri f 0 I me i
1 aJh 2
toth tJdC inyi 253
1OOT1 <
J i cif yafi tsijj
i = jf 1
f M a Ilanon IRiflpS iltti j j Hii l
j L 2 1 < 3 c L eibt
mod
els are being
te ri lively
If
ro no charmlnr
eraceful rand o verf
becoming In
n ermodlftedtorna
i1
i ei si ilTtii ori
1 an el t tnJ nt
la wtt > t
l d o Uitih r
i t1it
lines are
igrnctuIIIIIe
I i preserved to this
16 1tii r iJli b m d =
of one Henrietta of tlie new cloth pas la
pwlth tel violet s ff e of a1
velvet a bit darker
f land yoke of rlri >
colored rice The
color material and
trlrrimlng are nil
I KToatly In iII
but jhere Is almoet
no < limit Jobe set to
tliu poitlbllltlea of
the dolsn sjn I r
ig o iyn Henrietta
cash mere tafTeta
and ithl like ur
much used foe the
more df e a y ones
crepe de Chine tire
new falHo ltk and
the ivlway2be uUful
n > rnulti iltc are In
KvoJ1Ic wiilie clilrroh princess > Gown PatternNP 5797
brt tha too nre used t II roil
Hif auontlty 01 miurlnl required for th nfdlum lw l It6 yafvVs t or 71 or rtt i
gl4 yards H Inchowllo with 212 jnrdJ nf v hol l nd 31 yard of allover lace tHo 1 f
1nttern Sfw prii Ucut In slw for arZ 4 OT 33 and 40 men bust m 4Ufii rwI4 J
I1
J j
i Call oh odby njall to THBEVENlNO ORtDMATMAN t i li
1 Illfw to I TON FASHION BUKKAU No Twentythird etreei Ne t ri
9N II York 8 ndttenlcentalln ooinor tamp f reaob pattern < ordertMl i l
i i j IMPORTANT Writetyour oam > and adOreeanplatn jra 4 rf F Il
at i 1faY ia tilt I itt
urinjv
SU t i Ij i

xml | txt