OCR Interpretation


The evening world. [volume] (New York, N.Y.) 1887-1931, November 02, 1907, Final Results Edition, Image 5

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030193/1907-11-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

i < 3 jpPI
J 1 ii1 < ii rw A I li
< A 1 St i r J I V i1 0 U r Jr t i
< < > c j k 1 J v f < VAv < V VfJ2 1 IM
111
kli
THE EVENING W O R L D > S A Jtr R J > A Y NOVEMBER 20 I9O7 Ji I iit IJif r
i JMmNe m m
J j
IiQ AlII
H LJL l VLJ u
i i i I I
I
c IN 4 H rnffimmB
t i
i > t t 1 I t
< 7 f
e Hev Millions
1 G iX
to Outer Home
i1 p ctions
i V LAiSD
i
fWt Bargain Hunters SVafm it1
1 > < i i
ifi 1iiwi i Rapid 1SJilpn hh
t 7 on j
in the Stwyork suisurtti Ti > cioic hmi
tJvnpd fy current nnnncUl urf5 V >
i jfl foun4atlon for now booiiu Jn tht 1i
0i i lytnjr dgtrict a > o t cxt > rc I
7f 1L7 In < io 1W11t1nncl 11 torms
<
> Mt halJ ms away thf outjil
rOL c tInaaretXf etfil to mak t tIjh
it IJlIH u 1timlI =
IRC All oi piru of ih t ripll tnnnit
c 1 f N ntsb i t
< i order Uurns the p it wtck In JOTH < <
1 toni brrtl fH iivt they npvcr liiil
XLi1 I1pmjIUIc II O tPfH t orl I i
t are lx > Iow market prkes Tricj cnmo
0111 lJ Jlnln nilntort
i < Ion million 111 1hfh tCII tMt I
hsrirnln cvntv lay lie tnvstor r <
c tuie to pny IIIh uftrrsulilla the
litt 1lliIUcttgUrIjt uIIIf
= C tliey otistit to cet realty a little < lui1l j
on aco lunlJt inr ji4aced pricci fif
ti
lp ether Investment markvti r
Olnrrll are hotJIxe flun honevvr
6 F I ul nro rB < > Uil at mrk l on 1
< C fJMI tli tlltr than IIICIl t1rj f
ownr r c1ntnt to w1t At lornh
or win a u > u Iwn
i 1 jd llifl iiiJ
j Jf Bargain Huntcr Busy o
o l huntrrs t
> > rfirat to I It ryilCl > Km in sninv 1
ji tj MntofAUaal hoM ii of
tjjt hordCirc35n They Intend lt10 nv < tJt
evcnlianv In rel csmtc U thv i
1 rot able io lltid bintain they will m r
t tii market rife n 80 ° as tho lcm
hf c r f l J
T lubbiirn lt hh no mere
fit la prict O i i one ot tho tiling t1ro
ii ddlnjr Croat ttrwisth to Llio suburlxin
Ituatlon It ts itUo to ihc fact that
alL iP CJUHon Joes not jsslst Spjculalow
eirOTtirorrtr hiw i ctWCJiit
i > 0 f the elII1 IpnI tI r lIn dCJ r II
r tltorac control inn muixbt
f IOnthI8 account tin wenlns of tho
throe sreU ripll nP i subways unU r
tho rivers thb winter Is II011 iKlnc < J1
countPdi Ilu1W r > iiro not nHUnJ up
nouKh bousoi Ju Sjcet actunl poolila
Ctftm a < iii r i J i > i lilU
h > gandlnptcIiJ11i ImyliiK nil rr
hnlhlf io make tip itorlostl
n r
Y S iUE fJiJll1J iT
IS UOBTAD OJf LONG
ISLAND E HIAiNiGE
1
i
I
1
i
i
>
I
j
t
q f 1csnsWR r I
j
tlr LI a la > jpr nnd JontU a n trine of
urban l1llnJlatblHJrtlon
1C1hEn thrc
nnU in ti > u cIo population
R 1ltyStandlllc Rock
Vltft Uto tlruniiM storm thua chtcx
I MK development tvork while the de
ml1 qrrc11 d II1 < ntlv
ins jfveacllljv ttere la jaonlDR 1ft Nt1
rkrii JiII ciili Jo LIJte1UoIt
0 In eittifcut woAt lonlIt 1 mik
c11
Imr I I I
I It iiuie protecllcn to the ciplal In
x l tln real Mtatt unit mae cer
tain nlao a cood Ifwjomc
lIUUtIs only one of ittuny rttriKtitjin
nhleh the Wall tr cLaad
Ytolldin = nit Clmt
Billons tln cliUir tlcmoniTrutlon that
tj > IllVf > iiiV r 1 1 in
< kflll1I1 hondi smull to tllrtllnll
Inuls THe lefson iun lj otn loiimfil not
Jillv lil vt Vnk LUI tiirunuJum tin
nnrlil Inu3tQVA In nil partlljritt1f
country RrOJ cklnir Inturmatlon nbout I
Nf Y 4rk IIrtllt which < In al ay In
enInitIR value nnd 1m Its only In he
fgv p J in
erutTonT
TttOrourc Tnc orn aro bclnilt to
Mlmulato renl Jeolnlc1n tho uburb
On In the ltticlriwnl of hue < > MUII I
frttn the banks The totAl him oscesInl
tIuOCWfO > Jn n few weeks The other Is
the vrhdlcnalo wlllns of Hocks nnd
i buml liy dlllslIl nod crlpplwl lioldcrn
ill tins reaolHxl 1VWWO In tile name
tlm Hoth claucs of lnv Jiior are turning 1
to rcretiIeThCi are among the
bargain hunter Ilpr nt but ffiY
at 1u mIlJjc rIO lItlI
They vrinl no moro of buiKsiior < jr
Wall ftrifl ncQuritU They arc bolnir
located ropltlly by r U estate broken
< Building Fund Grow
At 4 Mini miilked by reat mpnry I
strlnicncy the growth to ubstantlal
jprnp U t = of ct3iftjha < > feJ > ulhlln T tunt
Inausiirated bv Wood Harmon nd
Compiny l rlllntJhe fund was
W
tArtedAyeAlao when the cornpun
oi > eMdthllllrto Iti HUtcri Iflnnd
propertlcit A curtain p < rctnt o of the
re > Hpls fron ivl alien ns ret a Ce
for ulllnir lot pUrcbaKira builil on
their UiniT
InthtJ ndfIOwla JV > OW On Btnten
< flxnd alone wlipn thu Inad nowttf
r < rfdoalitOl Ilulpldtortlll fund
nlll I > o JlJjiixi AtlllonilDt Im 7ear
Allen IiIFloIIIUwfllhMP bvn riffMld
the tptnl amount wilt be iIlvMttl umonir
iho ownlnif IIOUIMJS In fioiitli W
ork accQrtlinK to thu yltWolU
nouses erectetl pl1tho ncVcrnl proper
tlea 10 If one ct n dfeop fjutcr
tnan n < rthcrr tho hott irtwixrraUwln
wlll benefit proportlfanutcly c
Jeriey Lots At Auclon
iln New J r < y tho auction lkot
lots for UIP auburban Company
I tAthenit nt S Dctocc an clestluii IrfSi
will K f Hn lunuiiuat pVpOrtunity to
arcfut liiTCuwrs Only IHtwn inlloi tu
iiew Vork the nrly coinnlwtlon of ttie
tunnels fl iniKe Die lot sijlunblp
iliey uTf dlrclllkn txii thu JUiCkil
tvannif MIll Krle nillronil utatlons
Th c nlcan riJ ilttiul section of
Iaufltc In adjacent tIt wiNI rl >
rhaVrowil from Ni W Vork will tao too
I oclock rath VIJJJictI > acknitomia or1
tjio 14 rum JIui > 7kcnnlfn trains on
tn iCep ri < brAlich ftI > JfJrle
Busy on Csrroltton Sites
On ininx IsUttd ihijrOirrunttn KeilfV
< Om lli a i lIbtIJM
ICC BoUiac many lau OH th lr Ririons
jroprtle t t > 4 x
< > + Urmmld lo1 k ftudaoiiou II
mlm oat on tho sown xiJc of fJfiif
brllitf at tfie City line IIJiMNllOI I
rd k 0 TQ uI II If
to lrsIJonnlon h Ueanrl1W
l Jg IOOtjr oQ Ito o or c rIUW X
1 Wr FJJI t O J a tT T klvXilJ
Cor 5W t J < JlMrlnCJmrandon 4JXII
far itrt to Vlillam StKcle MiW fur
WO At nakoivood P ir J Itl wln f
irJjntftG t51 = b tJhtJJJX1 i
Wliltam IfnnfrU bJUBlil V > tM t
JVJI5J O IMrrell ncllly SOxld ut JU >
In IJayhamplori Jark adjoining trta
pnrt William Puval bou r i Mixlt for
JI70 Arnold Schocn bought MflCO Jor
iltil Maria Kom boiiBht WbclOOfOr K J
p itsT iHtm hvuBt CT H ctftrcf =
Cnarlei Klllott bought OO IrotorrWk
Buy in Rain at Massapcqua
file Qu < en Ix j
took niofe purchaxcr to ttln1PIlIll
last Sunday aflcrntiin than ever int
t out on a rainy diy If the liltor > of
< t davelopmi nl tJ1IDJ iatajra
there to select lots at UW cicli In the
njjw eclljn
Heavy buylnjr of the a1 ten days at
Mas apcqua wonlil IriiUcntc that subur
J ban real estalel bLntl t4afftctod bj the
upheaval In financial circles Pur
chaser ay that New Vork suburb lI1
re31 tr 1JLmll > tlic counted 0nuII
lat e IrW iltn < 1lt 11 1 11 ll lro Itt6 e1
ene i
HH4tI
make in Tiipra Improvement of tho
mburtlt absolutfly necessary I ery
tfs hm to have a hofne io nmtter
4hat financial coudltlcft may tw i
Tho South ShoreTraqtlpn Company
lias u Urge ronotmn twork on1
I hsllllll rN ndrUfJlnnt throtish Mas i
MPC U 11 It ivlii tui uni lio Ulack
fvelt I laiVdrbrWK < r T Queens Uintl i
arl Tin nntHniny t lll rtinJh r nn j
npnua Hptclnl nln this Sunday av
nc > C IM P clock
d I
4E Hfi Haste I
I
od repent with acute indigestion
heartburn hiccoughs or flatu
lence Thenresolvc never again
to be without aboxof these won
dcrfuljdigeslivc correctives
J t1 e GIEtam
L i i11ItS
t l2 and l
a Irian is out mm a n 1I 1
i mer his liver is doir the iknbclgng
Recomrncncl J ftGlass
LJQ U Janos Water
jBcfbre Breakfast
0
w
Natural Laxative Wafer v
m
C
J BottIed at the Spririrs yoi isubstitiites I
IT as AN rXtrr OKV Cl1AIUTYr91 lESENTAl i
IJji EM NW1TUTIn WORLDSiv nEtp JWNV
Rii d
i oNj
lj ti fDlQ1i Q d t b t
Z M AiT jjT1E piVIi t
iRaIqoSbJnc II I l TiS L6 Pre nlscs
C
> c
if 8S6Ciioictf > Baufrln t oA I iA c cn n A il neer f
J ltr lIMluIi
I l i fn j S
rkI kwJU fr I n I lrmhrf7i1flfk 1 1 1 r Arom nbb ktn
J lnln 1IaUIIIUJ k cUttctl bOI nt1 nnsnllJ rlbiJnUId
tf nn T hrI n n1I1 11 v Otk I t 111 I nd r I 11 rln 1 If n I
1DfIUbINt r nlli IUIl TllOO ji I Jilenttwnllt
rth = Jnj 01 1i1wi nolrtln m d UIw < rkTltlolo Irorrt
I1IDI < < w iliKlttaB lId THI in ur n4 iroinpany
6 < Jo wn n < r 1 Irlnnnll Ul alrtl mnt for c ab
4 irpii FIJKTIIEU fiNionMATioKj TICKETS TTTC
frrtif Faburlian Jlomri to lfcrTT > 2i > < CortVanaOi itl lr < nilH r K > r Tot4
JU 11 Ai Cleinmt 137 Msln trft riil r n i > 14 AI JUwIit IXIK Cilt II Jil < lI
p IIUP > JuccuuIc < Itnl1 lm < If
I Kali rIOO > > > un nts tip cWX C N JC A nUl1lornI N tW1rkN1
II < obu1 nS > J < 1 fI K HilwMirv Unon II IMintr 1 > Cllrum < Mrrot N iII Ni
TbOJU IorJO J JXi1xf > y j W < A m
REXL ESTATE fOFi
I NEW JERSEY 1
LI m j
I gJ111 rMitl
The hiaiu > h lv < ln Ion hi > rtidlitarc
I fri > m < iur1
l
=
altdfIIt M1oeQnOltlr i
It anrli < W tJ1mJf U 1 ot rlnl
1wun I U = iu1ranIH
to rffunil > buf money
fREE
SPEGfLTR U
NQVEJVlUER IQTir j
VritiOr rail foi maovanl rUIHJI1ICulln
101 r lt I hbi 1 4 < 1 a 10 in r f ryo
fer Nil UOU wfih to vyl li > tho pr < rtlY
j Bvnr tomDti > V hurri1rnll1ll will
rrH n ITalfL1J bo ierm
I R iiiiUECi P rCi t
r y
1 31 Jton WOItK CITy
f VEsi171EGQltlGHlAN S
tiriil Yml oI Ji trnu
Sfei SSlft1 t
uI tg tr ht ctl
Urmi iiUjiinfcrmatlon HrJf lJER
Y111 r Tork iJ1I01 1510
REAL ESTATE FOR SALE
4ot
RICHMOND
STfATjENISLANDiLOTS
3 I mlnulr from UrojiKnVY IS
up At ni d triinna tialloa anl
irollrj U uitlfiil ItUli iiruaiu
macnlflctnt lr nt l yM
ladjl1lzeJltCiI < ctmsnt
I JaJbc lori1n1
IIhltncClIYihnrroventl
ICth rulti < UI r14n
ItIr4 n
TITI l rrlIi Innurrij by Tt
TIK OUAIIAVTEU AX1 TIIIJST
Co tvrnuivf Trrn t 1 ASSnsfuinvT month no
CUAnOKi 1I1Dn tu rtflnM
l > oplt < IFIarrInlnhl
it rrnr u > urtiii rrnl fitt oUle wi Srml
F Wi JiiEsiiAii lutto 02T 3rt
Slh nf city
HORSES CARRIAGES G C
HQI JAUAL IIQiPi
T0MDAyAiT 1 P k
100 H0RSES 100
Top and OWa W on 50
Surir and Itunit uta
2S 10 of IKltiru1 r > ube llarn
Hovvy na Wchf
dsjfi irl r en > ll hnrv nuroniH lfAtih
Ihynipnd Auclion Market
21822022222 Nuyy JL
m mmifnIrnn m TnTI1icr
121lrl can he made until 1 tvyn dny Cpll
O tRAVEU M Ti IW KAPntt AM
lnN lono ami llsni1n lit prt > ftt
tidn TJt b n HIL
1s1JfHMi W RUDtlW ANffiS
WaR mrQERS
REAL RSTATE FOR SALE 1 REAL ESTATE FOR8ACE 1 REAL ESTATE
QUEENS QUEENS QUEEN
w w
I I GO THIS SUNDAY 1
<
i < 1
1
y
i Secure Some < of the Lots at iSIY i
of
at J
ii
ASSAPE
I kJ Rr
They Arc the Years Opportunity in Suburban Real Estate i
The ipricc is less than onehalf present valuc
flnr qnetcriHT their value after xorripletiqn > of tunnels > V L v
m If v frJ1 Plalcc ioir > 7 iafr si A jld VPHfYIi
I e > e t SS i e fl sa r 1 at 239 j I 1
1 E 0 Frorh TraclrNo I7r c iii r d f 72 J xi
I
CfEjtDtunFAr tr f EaSt1NiWYprk2DtpQtsill3mod11t < i
ff IN P ft TAM0N4 1 r 1SIgjE J 1 T > BOyE i O3 OR AT IN r
i j < 41 7 EAST34TH 1 Sf r IwodoorSIromlerry T j < i
These lots arconvery hij t dfp f
rc
I 1
I Payments 10down 5 per month 2 for cash t
AIiLlMPRQVEMENjrS BVTJJIJSO EANY i NO ASSESSMENTS
DONT WAIT GOME THIS SUNDA Y
QUEENSLAND TlPLE 0rTimc5uBldg Tiincs SarN Y
7
m 11
>
t
uB 1jcJN r cES
j
DHPAnTJlENT OF FINANCE IltJRKAl
tOn 1 1Ir cott > PxrrioN TAX us rNOi
67 CIIAJUIEIIK BT TBVAUT ullD
I I m tlrLXQt IiI 1
IMIOKTANT TO J l ltSi
r XOTICE JSi lHJStilY OtV J N loiltiti
int whosv taxei cor tni > rAr 100T hAVcrKCv
Ltvji pat uvfcro the hLlay of Nuvtintf li
Ht thcoll1Ytu thut unVsit th < > uo h11
J be vad iff the ile < nl er tir TaxV at tI1 > of
Ice In tli llvrough hi fehlcli lheIfl > jKrl
il Uxalol a ftfll < m I lloruuch itlan
vr tr 1MnhltnN Y
I Uurouch of tri ltrun cuiwr mi
TTmnent enuci Tho IJrqnx N Tiltl
> tt nrMkl > n n 2 i nl Inrl III
liuilJInr jir oKi > n N YTt Hornuich
1iijnM r11 3dity
i
Qufn cornw Jaeloon venue n4
Vue < ulJbni HlMiil CHy S Y Dirn iJ1
liitlitroirf Horiu h Hull t lcjri uiat n
ihludYli1mnmr11t tiy rfvt Mn
r af 1 y r he will clmre rw lve nnil
t Cu hO ii
lIlIlbMtd y In ddUIMi U annmounl it
uch tuxeii oiit xr centum of 1I1WIlmoun1
IhtrfJf a pri l4ftl by tlom lft i nnrt II8
of IMOral < r New York Ch ntrlChrIf
7tAW rlt I
1W7KA lnAtTrX
It c
fujj JillmuIDm m H JE
l J > llii j
1 ONO llitASOil A > 1 iiACK 3Uu
ASUUKV IAItK Ul1ACKi hO
DAJUTT KXCKIT 8UNUAY
liLV nicwmflH three lilucV twlowr
> t n h sw rrit ivt aittery
I
Wc5RECtWANTSWORKWDEif
FOR SALE Y j
rRBHNIT E M W172i1
acrlirv evntvnu uf i < j nt fuinUhnd nun
JoiixCijn l tnii of rrrnch > oi catlur > ult
xalj Ljno = Itm < t JAy IUM > Jij trrlAtlu
itol table lUllin lturir > with LOOk1
Al r ulll nwkeri ll chain mun I
mm ru mi t WIIH lijvwju uurn crjijii
andhl cqd
t upllllt lUno T
iMvy uirrt tirxtj ted
French tits pprlHEt 1
gI1 i t nnttro
Z Oil fell her ililovv
1 larKff tnatmAiny < lr < > r
1
i 1 lory rar iil Upward
round eJllnll Ible
tI itrcr rhalrfc
1 iMthcr enuen
A 1Vrnch fiortlcr j
4 arlliUc nil iiilnllnti c
1 t ild larir mltror
G v > c rrcncii iwrlor fruit
1 Kiingh ivilnlt ivitlof tntttr
1 > 1 IIUUInnu r
Jv rutnvl mlntfnxp fijln aliverbrlCHbrjf
IntportivJ from Fnneei drnlern not a mute t
126 V 72d St PrivsUllQUse i
Kxrr Sabnay cVvnIM > tslnn > Kd t
j
1M f 0 U H D C rJtr1 or iiimastxlrfllTfriil i
riJluuUKbWvrr < lt l l new mrrnn
<
fIJJtr
LI IIr Itlbl r It II QIdon 111 111 mil AT
H < 0MA E = 1
1i < rrrvr
W > I Rtuit l acquilntcJ with pfkloro
tr >
nOt I l il riCni or
Addren TV f A C 400 World
0 l l
< I
Jjhe c t
t
f IL Lesson > c
Daily f7 eSS i U
f
T r
Q > What isbetter thq Wi
J It
vr e f
n tJl1tAd vettlserri ntftilii7 dJ
A A threetime W
qy tl m nt t lifk t 1 f
el li i4til1
than a tl reetime World Lj 4t
< > 0 L
Ad erliemert CU
> > j
J h
A exen hm crl j5
AdveitiemenL 1
m 1li
i lncfiirifj fit till tf n1
on Tftree i and Seven Time
i1aLi d stfu riis C LQ =
m
iJiJ c
>
i
n
i
i i i
r
iriISec
i
jliMcCiinlclli
o
Balloori
i
1
lUieVnipst tirilllunt KbtJiias
j ito text land color comic M fl
Thousands of
Ways to Succeed 1
vorcc ndirem rri ges A
r6ma thBtmvt > weHr SofarAthlsyeor
entitled TTie Most Rcm rV s c p a ° rn t e advertisements J
i have ibcen printed In Tlic r
World moro thannqunrtcr
of n million AlRE thnn In
any other ne > yspaper < About > m >
7000 Positions Homes n f
vestments Bargains c
wllUbe offered tomorrowr
Look them up and
A rcmnrkablo narrative In j AZSicnrdcutoMtlncblpra prosper
with f full
InUJprll ebaUI
which
th6iauthonrelatoshls I
lntructlpns < orpljiylnKtgpes
f exporfcncesvlthnrt thieves L FRRE IthMiyery opyjofj Imj
and tells the true story of his toraorroysSi4hdayAYorldi If
o bargains ylth Rnlsull tho jKA The little fpjfc will enjoy J
I 0
brigand
f1 >
i
i f
I
J i 11
I
I II
9 i

xml | txt