OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 27, 1842, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1842-04-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

.- fier. A. Dur!? will give a Leetuie oa Wetknsa
?vrvt n n-.'. im an. a enual Presbyterian t bun b, Bmoto-.
f^L ) lei.,-?- ,.',-1?-k, on tn. It.i.H- . a . aitral Amrnea.
iiitn ,1a?- I?.?? o?, i? ol Na-w Engt sod by the Knrtbnara,
Jevtar- hrloi, ( ol.n-.l.u-. Tul .-.la. m '??
tu ?mu.
tanaiiiiin I wall tut? I.? ?litre*. V ? - -
i i alter? -i New-Yark. wafltteuver akrtarehi
fgmftWtm Inaiiiuie ??,, Tl adaj rt-ei the MUi last. ?I
aaii pad 7 o'clock Seltjrrt?Tbe Cbesni-try of C -??
The put,, - ?r. inviietl |naltea ? .. <v.-.| lor
l^die. A .iin.a.,.,. .;???? ?.?? M
I r ** llwnte l,eHa;ue."-'l ht regular areek
be It me I < ?1 u. "i the Siait- oi New V....
I,, | I ?I it.? It? ?..-.,,,? of the Amer can licirnir, in the Park,
a?. .... -. /Til. i..?,., at "? '? ? ?? k. The ??
I . . Reeipt ,-, ? I
n ihr at.?. nta ii aa* Bsranger* |mrti. ult.lt invite?!
s3. 2t
I ' ?tnr?l?git ?pean?-? ln>lilwtr. 4 B ..?:,, .
s Kooi.- -Tl., I. pal i.a in lb? ,.?> sail ?oUl,| u
-? i lu il,. v |K..i, ,,.
ih .111.1 otlw-rs, until Fritlay m it, l'a'< m. and atha -
i a - ? , in It .1 .',. .. a I.im In |1;U| al i ?
B'-?'l??.i?. ^^^^ a.'. .1
I lA 11 ???*'?? Hist? llunita, I : VI . .
- f.--a?>. h. ( .,?..!..;.I . i *..,:? I . . aa .
. low l.v
all DAYTON k nkwmvn, ,. Fulton aast .S*saaa-?n
MONEY JMARjKET,
Males at Ike Mis?rk Kit ban-re, April '.*?.
belli Had.eutk I0)|I2S do. KM
h?, aa ...? ri..? ?s... k ., I |a* on .all
I", "I" .a ' .... .
IN 00 ... .- -V : 1 I: -r it. BM
?'-' do.?:j,la?? j',,. v do . a?
'."> .1 . ? - ai ,!.a?k. M;
? . -lai.
? ,.vi ,i.,.;, .
", do.? IS.i M? ihi. Ml
N?J BkafCoan ?crip*. a?] .'. do.
Whfaa-.ni ? ? . v. 12 \ Jen? -, M .
?W laaaaB lalan.i. jot ??, Pau-raon - ?
?!". ?? IB do.'..
'" H.uleiii.?ci,:., |n.a|(l,lit. V;
an,,?,, Bosaaa,
Iam La.ni' Wand .M IM Hartera R. ?I
le' -I..Ml MO Mohawk.! . ',.|
i'?> ??".i. ..'..i ,v. Si] ?Del A Had,. '?'-t
I oimii- r? ml ,ii,,l Tlont-y lint 1er?.
Il?n,v I' M
I !.. -. ?eil or *:,nuait ol l.una? do?f It Ih? Bminl H
,!??', !>u! tiirn.ark. t w... ant ?? U MMaiaed Ai lbs lecond
i.xii.i siochs l.??,?ir wara armer and haprovvsit Dehv
w*re k II .- ?? . -,. I ? . Ita.-.k < ..??-lii-rce. ., ,.?.1, ..
Auburn J. It?.. I.e?t,-, | l'a,.,.,,, laapeoveal ai
ai . , ? It i ,. ,, ? 4?. ,. o ,?, ',.
tirv.,1 State .i, k? -..i, i...i 11..\.?.. and Rantocka
I*.,,!? In ; ??'?'! i i- t rent, -? Hi ? al n j. uni the fane ? ?
derliard The ,-.'. - at. ., i,- ? s
I.: no - !?,,,.I. I j ; lixluna I'
M*SNl ' I MOB ,1.? ?( .lav. I
BJBO .I.'-.'.MB IflUt .),,.ra-l, I ?
V a \fork ';-''' ? ? . -.?'" K' I. I, I.??'.?, "tl... ?
'..'?-":?'? nos, te..-I i,,?a, |nd , v..l-.j
l.ia?, III It'. t.,|,.'i;?,er,-'a.,, 70 I '?.(?si .1.J.,
LMB i,,,,. .,,., '7o. i,-. . ?,??, do . ?? i
I/An ?i?. n:(' test ,io.n]
Sl.lOMl BOA*!!.
?.??.Ilhlm.al.?. Mil l.aVal ,1.l|,i? at .
i.i?" da.hSday* l?| I.0MI ,io'.i
.'.,?? ,1.'.. I ?, l.l.a, r|fl.S||
???M ,1,. |?{ ||,i??i In I..,na ?lee r- . . ??a
.'.,??? I,,., in?',- .? w .! ?>,,,it, New-Tort k),ML. 19
Thtpi .? a rmathternlila bob.t af tranaatrtioas in Keelga
f\ I, .ii . . Im Ihr ?te..mer. I.i la ling Ha r ! Bg i?7 h 7t , Ki.n.ri
', ."?;. lin I .iiote pi n.e h,II. '. ./.
Th. r, '? an Improved Srmati l i.? Inland I, III t,, al \y. On
Mobile u,, rate h rasier, olbei point* bava ., tendency b
niipr? ?,'. Va e ,|UOll?
FhM* I? Iphia.par a ?I Montgomery.?i *23
I ??.i s - TtMcsbssvx.? ,
a . .7t :i 7j N.???...,'. ,iu?.,;, r, ,
N i arolina .'? i ', Naaht Ile.Il ?
Cbarlealoa.Il ? Ij i ? , ?? Ile..? ? '??
Savannah..' , | ? l .17 aSB
Angosta. .' ? .'? . ,, m,.!,,.S a?
M .n a?l
It ia rni.e.r. .| in llie ?ti-., r to-.l.iv. on UV aolboi Ij
ra .n \a:,ah:..-l. I ml the BeeoeMtk B* a?.Il, lo
.,.iimiai. lor th.- Im,,, advertised by Iba Becrel >??? ?>l
Ib, 'l'irna ,:v, h ??.- |..r il,.- pn ?--, l !"!'"' lLr,?i?:h. Il i- un
daiMoaial ihat ?tara the TariS qui Minn law hrea settled snd
I rea,M,.- prflVUh .l.th, n??.-... : Ci n? a? ill be r.aililii',1 With
a\. rrgrri this state ot thing* aadstUl trart that the
arraogeaient* ? ,il he speedily romplHed.
Then -a ?<rvii,iie ifraaaad Ibf Tnasary aajte*ta-ata
i.c.? ?era mi' -r win?...
Th- B.tnk ?i 'tin ? Stale m \,?lh ( iirol.na ami lh>- Bank
af Cape Veer W?11 -nine *pa?cie pninenla OB all (hri: ha
klLfl'snn tit,' M pro?.
hVknrir? Pl.il.i lelfh a K.|?.'(.r sit?? thai monea- inaT
l, r. ,ce?iilli,ii|,ra,?ing. Oat dam rate? ol laten -t ar?; !????*
tav | to U f.'r res? p?r month. Tha- banks an- uinlniiiiit ,|.
i. aii?,|.i. i ?a ii? ??,. ? le, Bad Hew Tort ?<-?? MM nwtat
?Am hakt a iIIHobi Baa* ana*, hn,l iB t?rala ,i |3?J?? each
? day ware the waarapt?aa. A raa ersrameaeeri an
lin B?, k i,l N'urll. A,urn, a hut ?a? proinpllv in, I Bad tab
?i.le.l ,il,.-r an Boa* 0* two,
Tl,- Kannen and Mill, r? steak l? lla/t ,.i,.??n. Ml.. I*
?, .lee..I in t'h I.i.l, Iph a
f,,t!?,t rl. ,1 le.II th- Banl, llf N'nrtheril I .lbi"-|ie> Ie|l
('. se.| three? m, the Rruntw n k Banl. ?ce m i in ulalion at
I'I'lli I, lei,.,,.
Tic-(i!,,o 1,-ink? I,.i?,, lathe l??i Ihrer awatbaredareH
Btrirc - - ? BT?, whkV tl.?v In?.if ???' I
I.fspeei.i Bad,
The ?I-, kh l-hl? III me ('..'1,111. I,..ll ItAllk. Bad nt til'
Cuv Bank. Hew (?rl?.? at then respe?! re meetings, behl
BBtheh ' ?., . ., ,-,;,.??,i th. It,,,?a RUI ,e,.!,t:? psmrtlb?
the t.. |?|.|.|tuie.
Tliarkel?.
V?l|Kx- a?. ,, ,1,,, .,',a -,, I.I,'. I',,|. |o ,,, a. ?!?,
IssaH vi.hi? a.!,, have I., reea Ivealby the riva r.
a (?1 I'aiN The Market l?qi m i.-,l..a hm Srm.
t'l.nl It (,. , .. irt-i ,? > ?... i,,::,.- .
, ,i , ag Si|e?H:, i. pnrti,; ,.i i>. hui |ir,.!,.,!.I? ikii
nt |,ii.,'i order, tboatl Bf Mal* were receive?! to day b)
ii,t f.inai. s.iie. (?in., t anal raead aad its- hoop Bdxed, at
*a,K7J. ,\ l.irae ,| mulita New Oil. ana 11 ni.iina unan! I. A
la.1 ,?: ?, .J ?he, ?aill ,? |,n?ate lenn?. ?BOBOS. .1 V'."'- Therr
h m.n- imitera I.,' So,the; n. an.I mill tie exception Ol
(.',-. ?a. ina? I. .1 |? ?,-:ir,e. Sale- Hi- 1.1,11 IIIII (' clllll > al >'."'' ?
?;..,'_..-l,mn $'..!:7).
l*KVIN'-A para. I ,,l l-niiir Isfcxad W heal sold on privet*
tstaav Sal,? IH i,u?i, Horth Rive* Gam m Hi raeaiaie ;
bM Birailaia aim mi aaair . m tnah Rye at etc ntr.i.i
Mi.,,?-. \ hM at .,?,?11 BM? !,.,?!i .H,:" ('urn aold on t,nu- not
.Ir palilir. Sttn'i.in t??i? .", Hot Sai ra ? i i" .
N. ;,u !'..i.?, in-.ti ? in ..i .ni I,'.,??1 hash Cora are on the
ta,,. ,, at N. aa Ulli 10*.
MARINE JOURNAL.
roKT OT NEW-YUHK, ?PHIL II, lsU.
?IBIATVnl aiMasa. ?mi? nil
La i,- ? i Patea.
...Api i ? u??Kr.4]inl ;?
... 4,ii ,1 i'mkw-obi r ?n- a
i i i ?si :, 11 ITBaUAV.
Ship Kalamai MrCurven, Charleston, D A Kiiia?lan,l.
Hr lark Har? irei Paynter, rea* , Ant gua, Woodballfc
Ii, . ramp N . ) haliati La : Cu?|?ai Hau?,.
i ?i .. t|. . .. | , ...., . s ja*, Kolik . l a
? II II,a,I.,,,.!.
? V- .1 llviA.ln. Ta Iten. \. ?It m. N . .
AKRMtl |l VI.sll'KUAV
I'ack.t ?I,:,, Mad Btor, L'hadwi, k.frooi Luiidonand Poru
M Ml !.. will, m le h?J (>:.-??. ih!.
It tytnar. Cam r, roan I .?, rp ol i th M ir, : . at
tn *? *rii..ini.?..,i 17.' pBftsenga iv
Ship Vint .in Eaton, from I rrrpool 1 ?lb March, ik'-.
' x? 1. F Jaques?ahiO pasaei
i'- ?tuen ?I, p Rial I, avr?.r?, r. ?aa.m Cork, rada* to
U h F ?thamalker.
s r..ati. ..II, ?. I. iIav? limn L.a. rj?s, . u, !?
? I .,ll~,ll
?. I tot, 45 day? from Liverpool, nnlxe lo E
t? Ilk,I!.til.
Fachet l?p?iHMh \ineika, Railey,Dont Liverpool -'?.l
Ma-.-h. ,,, f*e i> M ,--!.., ! Unodae .v r.,.
? x ??...,. .,, n ,a- Irani N at... ,-,. -
'.? N
x? t m, M.L'oaii. from Liverrtnal March 17,nth
SI p| i?? .n... aa.-t. U .lays frw Mclnle, to E D H
?a ... ,, If it. | ,.,.| ll.l I- ...7?.;a?. irnn.lt ,,.U... .,,..
. '. VI
Bark Casper, H Ibogs, 1* o.ia? com H Orleaa?, i
Kr- I?.,!,,?;;.,. M< K.,. Iron M low I I ?
Ahnii
11 ? |'- m It . a
U a H . ,n
it i i: u ,i*)? fron? Guayan?, l t.
y (1 Tbursloti.
Brit/Calais, -, I? day ? fiom Nt ?itas, saga* I? Ho*
a (?wrn.
b' ?. i.r A!. ,t. g,i.,..a . In .l.ia. Ir. n: N.t??n:i. N P,
I i. a; | nahe.
Schi ? - I: . SiCn s aasitaase* : ? B
a ik( u.
BM <?w :.-. pa, tlatrka asa) i hi ga
The ?rhnetxet lecae, Capt. J.? >. weal a?l.
H.m 1. a.,1er.: ,a
Ml?aiii?ttip i;reul XXtsttrn. LETTER
It aa.? x il Hal?-'? For* -, I ?
te, 1MB ? at , . t'a ai
? m..- r. asorro? al I o clock ?srecaaMy-. i 1 .'.*
I ?rd Rnr*a't Wwrltw.-Th.- ?...ik- ? I l
. . h. . i. it - y a
.? Basil M R,
j lust vrai a?
nay ihn k vk.w at vn y \ ... .is
I' ??ratsia ITitrr?. ?'? ' " -a?,,..
i , .. r, . . I ' ? So- .
a,, haaiil. rest (rara ti,. - - - i' ? ?
reta I, ha 11..a .1 Saul? ? to., t I.? i c? . 77 K.a.t Bra? ' ? o
Haiku alii 11 ^^^^ mi:.
t r I'sRTH t I \lt Vdi'Ii t Ih,- BMsaaa havasss
lu. ti.l ne ..( ?aa .1, ?. , ?.lio-.. ,n 4i?p..?e ol. nr wl?. AM ??" ,.
. v? ,11 ,:,, I a ,.,?!? snb '..' ?' I? !?'rlln.
?^ all ..i tha,, r.Kxl?, ,,v ?sasltag Bsekl ?-I.,,,-??,,,
?p.-" the ?ul??.i Vtr il,?>!. i? ?,.. aaaaaal nr. ?, t?e-i.
tOu t??) K. t'DLTON *, CO.. I?i CbsDaiu?*.
! I.sell'a Le?ares on laralagt.-r
? l atatpasBBBlat n.,| i,? ?al.mi!, .i.ifi,-.. Ttiese l.?r
':.i:..?n.. .,,U.e.? |. i-,,., -.s ,.., i
? - Bai nri \,.i,.v,... ? ... ?. y
??!-. .'. Stru'tjre .,, .|;,?a 11 _? K-k?
'?-...?,? WorU. i Upheaval ami Saask
.1. ..-? "? il,.- Karti.'.t rast; tliihiui mas a i IBV ?
1 - ?
11?., i., i iheir Chv Sai ii.' ... m' ,..
' ?- I " '.' ?? ?..?? i. 5. Nature a "
ii,i,i ..; .t. roraasiia? ?. y -. i s
I he N , ? ? it ?? . - i: e I n
it i : !? ? ? i . s ? ?
u ? lleeberj Pri?e J? cent?
Ki< hisrrl \ttiiiit? I.arise'? t ?
?t ? .?, u.?, .m.! tsreaawanr, as r? I ? 1
. ...
? e, r ? ' ? as '?" . ? m- per dnei a
I I? i k l.?i phi k-. Lcctvbbi ?Tl ? - -
K., ?- m tir. i.ai.'i,.,-.,.:. Urati 11 I ? t .
L ? ? I | ? M. . s, v
' relj es!, tasted, .ni we have
.. , I'
? . . I ....
y , ? ? . .
T I i m.?..u? m liMliitn Winrtow sshnilra.
itl.iv y It ss. \tiitiUr<ii:ii. ? i .. . -' . . ?.. n .- a,
-
? ! ss v . .
i ? ? brought n. : . I . ?...
panul',:. ?' a-, ?niai v. , . .
?um and ? - i r sait ?
Perlai ? I tinsse
'ir n?,t. ?S , -
?le nstur. I
!.. La . ? - ?, s ..-.;. ?....?. r,,i
lli.r.i? r?. \ ,-,i. ne Center?, ;.,. J?,
\. b. ti.i'.Tv Merrhani? , . -?: again util I '
t ? 'I ? ? a :.?!,' , ? ,
, sah. Abrtul a.i : a
al ti.e low jir.re of $| ?? per paw. I) mil ti
1 . The 4 nrlintn'? Teiiiisrrunrr It. m ? r
leol ??oriel? will hold
\S. Ineatlay event, ?. kpril 27ih, at Lafsyette HaN. N
Bowery, i.?-,??.. . >.-, SeveralSaklrea -
Iteespeetetj. The piiltlii ire invite,! i u ?
?.T WM .1 HABT, ?. .-t.-i.irs-.
] The Tlnrthn St ..-lutigu.ii Temp?rant <
?Soiiely ?? -? a t u\.
< ERT " , We.1 ,. .1 is- Even ?. 27lh ? ?? ' ??
Tl .i'l.tir. Ms II. corner ot SS bite and l.iir.-.t? Tl,?
heanthnl Company ol Waahinrmn Tempe ranee Unard.
Cars. Lee, a II h. n full anir?inn. The perform
II. .' ?.,! I,.- nl .1 lllgfa ,.r 1er 'In.-. I l| li IM?, 1..
I i s . \ ,.., ...
at il,? II til ..i Mr. Con .. ? I ?' - I ?
i' I ill i "t - r ? a.'" It'
4.tent ?Ittlinv. ' l: v' '-> '
1 ? ?
"? ?? ? ti n . . ? ? ut- i,.? ? i: ?
?"'.hs Mesa ? V ??? .. I '- II I ? I. .<? K MjB
W.Vsnd istee,A.Mail?len,l rsa, llall.K \ l(h> S
?? ?I rse, Bark. r.Perka K ? ? ? ?! r? K
ni y i ? - .-'. i ?
?, . t-. ;.,.; .?,. ? will ht ? ? -' i ' i ? ? early I
I.KBHrl ?' ( IISl'M IN, ?? .'..,. i.- Ir
1 P "k'ew-Vni-U S'il? 'liirlili 4'emeterv. - A,
I- ? ? ?. I', -?. east ii' !.. m . It II
\ ,. a*jfl i: i ' ? i?, ?! . i ol May m-?.!, m
ball ??i.i : ..'< ?...-K. I'. M. ??
i- \ it \M KER, Secretary.
New-York. 21?, ?pi I, 1 ;:.
N B-The Cosinnltei n'wl II. Weetl, Etq i? (
,:n . a; ,*. .', i ..t the lat? tee! ? - i lb? Vaull
"? ! In :?., .". ?.i' ill .'.:? ntlai
?'.. i ,?'_
I WtliMler*. Ittlil. . I II Ii .1- . ? -
Hie m.I i?.?I \. ?v 'C-.i.tiiniit.- n Hie ronimon veraimi, ?? n
amendment? nl N . '.? ? ! I. I)
y... tale i.y DAYTON h M? M W.
BU c.r Kiilii.ii .111 I .N.-I...I.. ?-! ? I S
MARRIEl':
S- Mr,- , ss ir| ,.?-. i ?I i Haviland to Sa
' rah Inn, il i ?ht. r of Charle? I ? psnter.
V r ' ? i \ I H n to tin,ii. .I.t
It , ha, i !'. Van Wyt k. K-i _
7>n:i):
f tin Taesdsy, April V, Rk-aard lloppo. k, ia lite I
.,i lit. . re
Trt? friend? sre reqaealed In ?lit ml ll.meral rtn 1
.1.1? l|fl I'l'.rnm . in,,lliil|,.' ill ball ],!-! ?SHI '.'i l.'.'k, ll'illl
\ . TI Barelaj artet
Un M ni ?us. the .' ? .:!.
M -- Marrarel Ctsnron, air? 'i I : yi?ar? and 6 month?,
Th, i". i?l> "f Inn ni.'iliei Sutil,in t:.'m. ami het
mother ami Tboraai Dunn, ?re requi Mi 'I i" ,i It ml In i in
?eral ?n Weilnr- ti? ni i t/cktek, Irom bei laie restdenre,
in, Tli,..ii?..n.?i ?s ithoul ' irlher inv lal oa
\, linlii ... V ,' ,. I Ufa e"?h . ? harle. Eilwanl I'
. Ith ?i ton ,,i II -Lui I Procter, r'-.,. nl this ? < ? .
At l.<-i|i7!". Uennanv, 20tk alt,Samuel A Slotrost,to,
nl Mi. Tl. .t.t.-i? ?S. Storrow, ,.i III ? ..is.
SILK GOODS FOB C 1811.?CLARK,
sut Tll\?<ilt I I.' s. TILDEN, No tl CeUsr-areet,
,.,i \ i-?.. i .'i "i t, an now rereivlnj an entire new stock
... ?'lillti .n -l 1 '??'?? Dry (toml?from a lion am! recess m
(?titatinti?, which ihey will sell al a-mill it,lsanrt- on Ihe
e,trem?is In* prices at which Ihey have been |n:i.i,.t-.
with cask. it'1 Im"
CLOTH STORE.?Wilson <.. Hunt vV
( .. li I I'e.i' I -!'? i t. ,-nriier ,?! t'liitl.it n, bave BOB
,.it haml, ami ?re .la.lv rereivin r. I lurr? innplv nl
CLOTHS, CASSIMRRES, VKsTlNOB,
.tti.1 ?I M Ml It li'.llflS.
ni tin iii.i-t .1. r.iiil.:. uyleai it .-. ibei ? th j hure aaanrt
m. ni ,., tii?t..i? -i m'.!.- ' ? Mi ? ml Tailor? .ml Miner-,
rr ?.lie in qnantlties to suit purcbaatra, ebeap (01 ra?h or
ippr re : en .it. aM im>*
TOW I'UK T.S.?Hunt Hit.ihir-i. No. I
i Eat Itanae Pin, e, tin. i to the li uh . hy the ? ?
i.ii.i. .m nett prices, a very ?rreal tariety ol t'tKtP
i kl.lCOEfl In Ik oanrtmenl ?? ill be I ml l tn I ??? ??
ii'itn neiiriv every Priai w...k?n. ii.. i nonirv. \ -, .1 ;>. ..
. ? .,:..i .i Prenrh m il . - Prh I?, rVinti .1 M i?l ??-.
M..,,-? i..,. le lii.,. ki \ . ? ellier v?. : 111 a complete
i..,.iiiu?i,i ,.i t niton II.' ?.
lluMI.?lli aoODS ? '. i- Sheelin -?. ?I. i ' ..
DrillhiK?, T kin??, kr J... allot ?? i rh will Im -
i i, ratal ? ? ?!, ir-l i re lit
?FAMILY B<)ARDIiVf?.S*?HOOL for
It,,?- W? 'i.,,.. Pairftel it inniy, Cm -TI i
nl Pupil, i? I.unit I I" inentv. The Sinniii. i Session st
,-.nence Mat M.
N. It - An Bterview csn lie hsd with tl - Prineipnl tlur
?ne tl., last ?se. K nl spt "'? -l"' B< ?. Bf. II
Bulwill, Rtlil.i il,.? ?ut?.,mu? Preacher, Brick r burr h
Chapel, New V,,rK. m sshuli piare, sm.I m ISS Pinf-Apple
-r, |, Bmoklvn, Clrcnlsn rantsinia? particnlan mat si
.m? i me I, .,i,i,,n ,,!. n.n ir
\ DENTIST ? Im i? makiii!.' ?tuiiir ehaofre
m in? atr.iii..rats, wouhl hk. loess Board loi him
-, ?i ,ii?l arih (no children) three ta khoi week?in some lam
l? ? wl.i'ie I .? | ?!..!? ?i .m i' -? r? ice ?s.iiil.l lie wanted in par?
.neiii. Tin- be at ofreterence. wouhl he nivea Aine ail
'?,-. l m ? P II. I? . Dei ? .i ' ,,i i!,.- . ii,.. ?.? :, ?
, .', r. ,| coal '? m i util receive { lit it.mi. B.I I
NKWTON D?RLIN?fS S( V'l'lll.s.
, i mm lasilnt I'i.i i llrass, IM ibis ls.ui.le
It i ... .1 tl:.,-.. ami J-, ,1 n BraniLh ?'? i :'.- - lit Mtltl.y
SS M II ? IUII I ?? CO, Inn .Ii.IiiiM,
;,? Imta -" ? S--' ?? " Ni ? V ?
r\('I'.S?Luces? Kililniii.?.?Cap Lace
i ; ..i.,-'. Csp It M. "i-1 e? "'- Bis ? i K 1th tali
Lace M - ?1 i Collar?; II.i
Silk-, he Mil n, ,. .," i Pedlar? ?up| ?
LEEPKaH'S, ,,.: i,, i Urand and ( hi ?til ?t
nl -.,,, ? an i ..? Uran. it.
HOOTSaS, SHOES IHK CASHONLY.
The ?iiti?.?li? i? have en haad, ami are rat ?
, ? ? ne i tm the m iiiufac, . i:
ami Shot i to lie ?n ??
m.fl Im ?? r t I.MSK v I'?? i. I herts ? ??'
rpHOMPSON'8 TIM SS.?Cur? ?ar
I ? i 'i ?
rnu can have a? raorh pretaurt - ?u wi?h on the
?? u ..u' t hack p id, which .1
lit day?, and if il i? ni - -: iml rl i i|" it,
sou in is 1.1 mi ;t. Aoplj i- ' I, n . - -? u y.
?t-, m. .it .ill hours. 1 ? led t.'l'S a lady.
SARS.VPARILLA Svni|. and Sarsapa
? i I' .. .- ; -, pareil is l?tti H Ut it, M U.
? i, tjreot, JtiHN i)it\ I i it
I, Inn?' ',' "? ? ' i?
JAMES DA1L.. Draper srjTlTailor, 237
It nad? ,? Park Place nvitea tbt .
?
.uj l-i l . <
f i??in.. i. -,\ . . ? . > i? ice?,
ii.?. - ? ?
BUFFALO, Clinton couqty, and a)l the
S.U. is r und B ' es, ut US.S i
tack l'.i.k?. taken ??
.-t.uiii r,.- nvebske. at i, i -
?Mi a . ' .
BettJuncton n ? ' ?
DIS.SOI.I TION.?Penny, Brown Si
?
\s , i' ? I Bf '
i ,ih . ted i . ? ? ? ' -
. N? ?, Y irk lp i .'. i i:
? II II \S! PI \\\
y i it \n i Kit?'?s\.
.-" y DB i\ ?mi t ii
DISSOLUTION.-Penny and Smith
..',.. . ?' .. ss
I ... ., .
V ?> . ?rh, s? . .s., i i.- \s n i i \s, PENN.
-_Mi?siN SMITH.
R riST l\ll \IK -M:i.iul..!i..?'.irt-..i..
rratu La lie? and G . 1,, lleatlbajtwn
tinos
??.?.?.":- i . ?. ^.
I
,-r :?i.. ? ? B IRBi ? in,,
? -,.-.?? ? -? i ? .' ???. e i ,i in, .
BEDSTE IDS.?The sabse?her invites
, .. - ??? u
M M H, ,?ll ? -
.( lui ?tal .',-.? ' .
V i
I ..r.ler.
the? tie i?. id? are a ...-,,.
JuliV l>u' 01 IS, u ' '--i
\
BANKRUPT LAW? I- S. COURT?
> i.t trill- B, BktTMiM I? ?. H s "T, f - - ?
n,n?ell..r?. Bf Mi rrliasrl. Eschantre, <???? ??' New-l ?
,i.i. inaatiBirali ss the pu pn?e, ?
tt'eit.11,, api'ticati >t? un?!rr th.? lasa ia ifti? t .u aft m at
i*aVr paru ta Uie ?s,??iitirrii Dulre. t ot Nr>? Vurk. I I *n
STOLEN Tin? Day, f,.,m I-CI Anea ?t .
i ' IT- ???-. i sad I pair al Batas Tasara mark??i s
- ? i r . ? ss I , ?
"? Uie wake. . B , i .- ?. .
?\mi y I K SPELMAN,
?\. - . ? i
I
TOS I or St,,lri)--\ mu ill|?.f?-k?'w Wallet
a
??im
er oi j. D. Priest
? ?
'? N I , . .
? ? ? ? , *_T . ?
i Mil \|>_A GoldBnveletLock.onSun?
's . y i .
- .1 ( I III l? I ? s .
I!. B ? ? ' S
SHERIFF'S BALE?Splendid Furni
Vp lore.-We? - . .
"... ,?
. .
tny I - . .
I ?
? ?
1 ...
s ? . .
i
I
?? ?? ?
|/Mi.\l,TI,i:. Pinna Portes, ?ke?This
I Day, April a* I the a
H - - ?? ..,,.-..
? .
... ?
.. .
?
i ? ? .- ?
i .
?
? i , ?
Si. B. S
%\i .
i ? ? s
VUCTION NOTICE?(ienteel Fnrni
tore I . It \ ss
l ? ? .
?
?f Bra, I'enel I Ingrain <
r ? ? I - '
? ?it i Ire iahte?, P an IS 1rs ?.
. II. Il ir!,i, i - >?.. ,? h la, tlll-ll
. ... s ? ?
. -, t,. h turen ire, all
I!. 1 I " t
Al \K<\\ IL'S SALE?Thursdav, at M
"|
? arrant, aqua I ? I - ?
< Kl'- ?..??I |
, . . .
To II?, H II
I . ,.: h
?>V VIRTUE ut a I.Hiiili.nr? Warrant
?
i . . s . i ... i , - Betts,
<:? . . b t ? ? : i I ? ?
.? i. - ?: i. t
-' r-, B iriIlBB lu.11-'.
IMi SMS I BINUHAM.t
/ 10ME lu V. tin? u.tk im!y.?A fen
V i ?ii
.... Bi ?? il H i ? ' ?." ' it ?'
Boa . I! , ? ?-, 4t.
Silver Pe? i st I ? ? i ' mu
!'. ..,. ,.,..'., Blank
Bei i,. ,' Il . ?,'- .i ,, ? . I". ? -i ittt ?? . ? - S
, i, ,". ...... i, ,. s,?. i Pena at II, la i pi-sao;
En.'fa, . - ?
?? ? ? nal - ? um ? n? I! ? ?-. a- m i ? a? J .
...ne?.
\ ' . s ? ? . B . k., Drawing
B'Mlk?, i' ? I
'l'li.- n'...s. s? ?til i .
..... . . . I
one need Im
Plea? rail 11 '? II i INOLI t ?
;i.'7 I IL, iktl e. . : Bi ? In at - te I
/ m?LIt'8'S Boat EaT?b?uhTne?t, .(M)
V ss ,'. ? .? . ? ....,,. si
I '?? * ? i.iie ht
intim i ii.'- ,.? i n '.i,-,. ?.f Ike ol -
i ? ? nul tin Im -t . ? mate
A it. wl.., - .
. SI tin -u '? -t n. I ? B '?I- ..' Mi. :,,,..! ?'
model li . lernt?.
B . :?i m lite Saiu.? Mnscal - Pit it re Bare?, Um
Wave, Gazelle, \ riot t, kilantir, ?s?;, ns, Brooklyn, ki
? he Ann, ol Pet k-k II; Watli i I |- keei -.
i>?:..,i f Hyde P ? - ss ? la], . : ,,,.,
i -?. i.. . Ms : inn i i li He, il New Urli
'. ?. ,i."
\1 ILLINERY GOODS_STEVENS
.T| i ? ; i : t MAN.IBBeaverati et, ttvo doma tmrn Pearl
.ir.-. i. N ?;?\ . k. ?? , ? l ? - .
milliner? ? ?il ne tht ritv.lora i lb -r stock t
Millinerv mi ! ? I M-.vs
an I i- i- ? ' - I.
lite market i trly, th. y lis. had Ibe tieneflt ol FIRST SE
LECTIONS rVimi die importer? uni Buttions, and ha?! |
Imoi lit their s I? I rath, itx ? hi ? ?? ".. ?.- i an ral? r.noi
?mis iii.- .li. iij.i.t hut the best leh i teil assnrtinenl ..t pood?
n then In.e te li. ,..iini, m n.? . ,iv. I, .. t,i. ,r intent?
-in i.? -mi li m,! .'.??i- ?,' the most laxli unable km?!?,
an ! m .:., i.u-.u.?.?an the CASH SYSTEM, helievinc they
?an make ,t ?r nh tvl i" lltrue teantiaf _',?,!. ia Iheli i a?
t,i |..iiri.n./?? tlit-in in-i. t.l .., ilit- . ic.lit In. I?-?. They r. Is
, aun :? on Ute ein ??.? rss ??' Iheii rood, fist laiinaasr Tbej
attend the ?ection -.,??? nef/ularlv and dnjrel ? i
i..n fain? ? h rh t!i?v s? II tell SI S tl tl uf ,t l?.m. ?? ir..in ,-,.?L
: tee. IvTEt ENS I? URL'M \\
I M. ? : I ? I N?, 1
S. E. Uri MAR, S mil lie?
r p 111. WTI Wi.'l l'Ail SYSTEM OF
I WRITINO?REMUVAIa "I-- MR BRI8TUWS
WRITINU li lliHIl loNoZHBr.wav. near Pi
: : i.KI- IT REDI i TIU\ ? ' ? I -
i n? ?-vi \i i ii ri\ K mu i mi*
M BRISTU? ? - ? ; .
, ? .
iluet .... ?. Hii.l m every a
?;.., : ,1,1 bat I ss, I I,.'
I? llinn l ??? i i -
II. tin I. 1
. | , , ? , . tlala loll . '..-t un ?n Hie
,1 is tl- i, ? irj B k-Kt-i
The Uratlenten are taught, with inftllihh retuinty, to
irrite with ilesps
m .i ?. t .r boakt isr ???? ? -,- " '? '" ?
y ?.litan 11,. '.
\ it M. . ' :? ?.-.t njt ii '
?27 .?>?
lifRENCII Si GERMAN Fancy Grjoda,
I ,,"?? li.? '..r.i'i-H.-\ .'? n.;.,-i' i?t'ii,. ..I of I .?!.!-.
H i.i - I', rlumerv, Ja i i h II II ai'? and other Biet I- -
Cnllerv, II? k? ,nir.\ -. I' s Net lies, kccordmn?,Pock?
et Book?, Bilk ?n? I.? ill et Puises, Bes i- anil Bead Bar?
-lii.l Pin--. S,i.-,-i n les, .s. ?-.. In?! lliei ?? lib .i ?" n.ral ?.-?-i
?tent of all article? ?nine Stove line m .. i-...r??. Conntrs
tiled I
ly, in.,: . n i ..-? il,, -i-., k. ... it i- belli red llus, bi .?bbI
. ut-nu -..tie:... .i ('. II. DARLING'S,
mi ;,.| 7i Mi i. !.. I ? 's ttreet _
MM-'. M' ?il? GOODS ..i all tlescrip
.. ,i ,.. ,-.,...;. Mori .
- ? ... ,.i |i. . I ?rat
BUND I ?IIKf).
|>l II.DEKS II \i:i?\\ M.K. Mechanirs'
I > i i ? n . - -
? - ...
?re ,1a ..?-..,-.. t , .. . n -.. \i , i.
it. i l I .... . I r ! Hone
I. .. I... It ,. i . B.tlu.k ? rai - ??? I ntta I Saw?;
K '????- P in. - .k Son?' Kile? an ' -? - . PI? "
i i.i,... s \ - , Cal .-i-1 ?? v
...... ; .. ettil, BI
u sauilll - .s,, ? n T-11 ss ,| i> all Ins
rpOTTON V .UN, Camllewtck, Batt?,
V ?? . i
M . - - k ??! lbs
,..?,. . . , . | _
I.. ? li -, II at lie ?? l? I- "-1 ,
t-ii, in anatl ?t
i i. Hit.l.t! IN. 13 Ct
s . ? \ s i.? i.. .i t ?? rs ?'?
!.!,.-,I | ? " '
nVDRAFLIC LIME?Ground Urne,
, \ r i Lime and Wl te-waih
? l . i ,1- l i ?it-'
I . SS. ........ , . t. an.I
B fn. Tin
. , .. . . i y . .? Hi !?.? %
? '. ? '. -
? '- .
,..;.., I, 9 cent?
? ?
POLLED \\|> PLATED HKASS.
1\ \ Bulled and Piala t Bi "? ? ?
al?? - '? it J ?MES <; y<>yy E I I. I2I Pi act >-..
n. ?r Wo, ? rea 1.1?-?? -? s very
.,,;- ? ? , lieb- ?? i - . -. . It lat ?all U
HOLLEU ?;i:km\nsii.vi:k.--Jas.
G. Mi? Ff I t P . - ear Wonster
iImp sttt Hardware Dealen
S? I .. ? ? ??
which fat ? ? .
Pores ?'
M-- as titea ??"-' ''
fMHK c \\T<>\ IK \ COMPAiNY oi
1 ?-,...?;, - \ iieap
.?l ana BSoal l
lew ibaa I ? ? t
?
ey be I ? ? ?. ? ?-,.,.! 1 iv .
nlRDWARE. \m.rira.t l.uik?. ?ke.?
\ s\ itl.MtiiiM \ CHAMP? IN, - rsstars M
K .i li It ->?/-.? ? BS !?? ,
? ii , . ?? A
Pin Lock - ? it . I ? . - ?I
: ? ? It i
ss , . St
I
. M . ! . :.an?6
Bit? I i '
.
...... r they ?a
I ||a - -
at a? a? - ,- ? .
JOI'.N S ? \N HI.?in UM. M
t in;;? ; m .it i? < H ? \ift.lV.
I> M\'l S. ehe in i,,r.:i?h.???ii the ?pe
. r, tP . I'. :- u . '.s
?... ? - ?
i alt. Im
UNT?NG in r.i..<iklMi.?JeniiHHh
?II M?! I I II i?. ? i I II ?i. t ?. a I"' ?'"'
I Iti Kui-, . al? I."
(
p
DRY GOODS.
GJ.liK.IT BALE OF l>K. GOODS, at
I 71 ( a-.tn'in? ?!-?. i.-T) ? asbauB?
? ? ? I'tar!, ?a a ?I. If .
pp.v i.a.aiDs ,. ?-. r mmumutaaarj ? at
s*J a; da* lowest aorta. 4 ? a atjlei
? . ? ....
SILKS
? - - ..- - N
? ? - ?
I ? _ * I ? ? ?
i. * I? Orr.n and <? ? N v k .
.11, .? !.. 1 1 .
>?-.'. a,
-ILANV I ?
? Satht Damaak and i ? ? ? a
? ^ - ?? a
S? Thibet M j ,,
?>M. De La - ? . .
K ?-..._. |
-. M y
I I'ltlNT?
.-???? > ? r . ? ..
I . ? a. -,
i. a very toper
ISM do Lot a; , . , ?
?
I - - (at gOOah i ?? ? ? a. -
? ? I '
That >?
DI LAINI?
? ? ?
-
i - ' ?-.,?.
I'?, I I?,.-.;.
a do
' I "1 II? \Nii x v | iNr I I x
. .
, IBnd la... .. a, | .
? ?
a ? ? a ? . ... , ,
b ?-. Liai D .-- i ,
-??:- t n,??:.'? ?i, 1,1. ;?. ?-. wear
SHEETIKOS and xinn i iv.x.
-? ah Sa rtiag, at Id.
-- .1.. Leag ( I'-is, ?. .a ,,....- S aad li
? Sheet .-?. j aril wide,at ?d.
-, ,io ?era heavy ami a.
Ibjo.alarg. I , |i - - . i
I * aad r ?*, i af, Ha,. IherrMeti a -, .,-., h . .
,,:.? I ? '- V 1 : M -..,;.. a. a
The i :-.....: j..
. . a . ?a ,..
-. steal
1 . : ?
B IRRER a? TOWI I
71 ('?thai,-:e..i , Id door al .?? \|
'???--: ? . ami I ? ? a? ,ii,i,
:, .e ml,-? ..i tba ?? - ? a." .
L~'<H lard silks:
J_ Su ped nnJ Sgnred do
Rroc.ile flirne !..
De I , . ?- De La net!
? ?. il h? s. BARKER x. ?... . i drat
I lot ,,i rich Foulard Silks, Rim ada . : ne,
.'a b ?. In ?a i, !. we at., .,'?>?
a - . . a...| iront am : oi , 1 case of be*
i>- I . . at . ?
a li - . lo, IS? pet dresa
Sll K SllVtt | ?a AN? ?a kRFS.
.V - 1st reci red ?? ?eral lota ol a. ry i b Silk Slaawb
?ml *-? ?i f?, new ?i? le?.
a ? .?,..,.- PriMs at a
?
si,?.: , ? rtingi Bad 1 i I: ?- , n *| ? '-.
li'. s. BARKER 3? ( (?.
...'. ,; ? I?:. .1. W.i S. It?-! Q .rr. , ?
BOMB I/INKS' Rotnhazines !?Jusl
re,. Ivtil ?i s R IRKER van.,;
a- ,.i Itonil..?/ n. - Ir an an. ii..n, ?. I, eta ?? II I ?? -, I
il I* '? barga na
QPRI?G GOODS, Spring (roods?The
?~7 m, !.,. ..?,.. i ,. prepare I ?hi !.?- asnal i it* - ?
-,rim. ut ,.: x, ,?,,,.,, ?,. <;,?, :. ,,, .,.,.,,,
at ??- s .? -i?i. nrhltrk ?? M rntaporl ? tb ma I . ne m II -
Ti ,1,. ai i ? rea ?hirk imiki i Ser iattacea? ?
. a
A,,.-..,. -,li. ilr.l t., m. .ta !?? 'al PlDUlOOtM I
ni ,i,.a e.i.,1,;.;,?..,h. ta pan i - ? ?? l lotb?
a Ih ihr ?:.-??? of gil Ib ?? ' un
Those ?ho have expert* ? I ib?/ .1 ili.nliv m
? i i.-.l are ii-urerl i it asar* | . ? - ? < . ilway* be re*lf*e?L
Fren, i, and Eoj lith ( ?ssimer** m a great a.i, . iy ,<i ra
panera* ? The iwortinent nf V***Jn i
.-,?? nmael mlafaetina duaoagh the ?a?t Spriag a
.,?..,, w.ll i? k-pt U?i.
Frearh and English Clotfc? si Hpe? and nir-l-uni qoali
r .? 'or Dr... in? Krn.k Coala alai a a, on band.
I ? I-e?, art , I. ?, in. Imlii.L'S,|k an,l S.Tn, S. . i
rats,HbiwHiirhhfa, Olexres, II,,,?ry, Rasp? -. ?
Collars,Ac. ,.i uiuai mo.lrraic prices,
WM. T. JKN'NINIK.
Late I an.m k Jei.niir.-a, .V? Hma.l? iv,
?. Aim- ? II
DRY (.'niil'S. l)rVi;...?.l? Dry G???e.
-Alai ? a : ,,,. ..ii ,,.. very I >?? bj
si II UN a lit NfM K, 177 Bot
P. S V ?o,.,, in ata,,In.I V- ...I. ......... J.? . .
\ K\V and Cheap l?rv Goods.??C. L.
. 1 11a s?*f- . .:? , I ? li ,.
;. ... ? I , . . New-York, a
gem ml lltsl ,.? baa aow on band and at da . r, ,. ?..,,
from aactbm, a large aad g? nxral aasortnteol oi Drj 11
rrnliraring a lino.t every arii, |e in Use 1 a?, whsrb lYn n the
rxtremH? raw prices UsM i.!> :,"?? - I I SI ,ii
enabled t,, nOer at ,n :>??-. liHhertounha-ar?!?iC Among lh*m
mi tbs Billowing ?K...-hah .1,1,1 V'um. .m Prints, I
Mi .? ; yard whh Fresa k, IsSI i" J- ; M ssxea Linea ( an
i.r, ii 'a'.. ,.,.K |i kl; M do do, v.-v Une, DM la?*; I. a
en* iroin .'. t.. t,. ; Bimalmi * - irk, blu?
black ata! <.n : ?> ,k?. ?,,? l-.w : Cloths, i aadrai n ? rad
a ? at s arssl I advance frota a* 8
an I Si, ,t .,_?? ,.| all kin,I?, I.a i!?- |n?-. ?? .,, yard anea
la . I . wj ; Sa.|.. M.r i.o. M- I -k li. (i.'n'hm,. I
lluaieij. (il..?.-.. J.,- ?allot ?bk-bwB.be ?,,l? ?.-ra loa ai
. :. aa. .i Bran Iway, near l?,i,.,- -t. a. Ilwis
rpHE PLACE tt? get Cheap and I'.ieh
J. i,,,,:,.,?? (i IRME.N'T? i. al ll.e
NEW v.iltK ( VxD 1 vil.oitlN.i E8TARLI8HMEK I .
11; F ?Il m a set aeai Broad? ,a
atl ? ,. t ? ? a ...... ?.h, u,.l m i
? "?,i.i,..i at 21 boars' acX ? e ??? ?' it
L-i. ail? red ? - - ', ?ram ?
mih great can agr?ai
a . of PrrnrJi aad Wt ?!?? I r I Cast
i ?.ibich we a.?
-
av,- iahe plr . ? . ?
, , X.XIlllie.iUI' (1-.I.. I--I.I.? .? .i.n.i.-i.i i: si ?? ?
, ./r- h. - ksdasesm au lhaa i ?> r, u i i.,?
Had Cost ?ad l'a,.'.i.,,,, a sib r?, ?v
cas rata ly gaaraatr* :i M the i
, ? ?a .ill that ,! as? ?mi
Ti r,?,., rast m, ileJJi ? ? item, at n ;?? ? ?
al? .-ii J ' BOOTH ?.
1)in:S?:N'l'S.?Till'^y". Vi.hii? ?v i:i
. N I. eel swiie the Crtj
II , ....
s best ictairiet I
i .. ind belie v, ? ?
n 1,-1 ?V., a a
ELEtiANT aitl I, LES OF TASTI VND I TILITI
trial* at the m
a
It..., .a :? a. . | . , Gents' P ? D.-k
? I? i - - Pi i, M Box? I ? K .
I II a a? . I . ? -
.N..-. T ? ? \c.
M ?i : ?i .. y | pit ind ? N .
Letter I Rnielopei
ni A.I ? .... \t', a? . ,. ? ? I
i rr?. Seal?, P, k I
try. Perm??
. ,. ??. .,.? ... a ? .-i ..,.; ropriab a > -
real i, i on mm ibe ntn*
(in. , i: ... k, ..??-? , ?*. . n
1 . -, K.?.k I, nks, K-? ri ?
l'un mi SV?Evt
:
, ,?;, C ,M| - . . ?
Ka? ,
Paria, in a ,bna
ata |e !., -I ',
, ?? ,: ...
| ., i ? , ?. it i ?. Card
a? , . I
n. ?1 . ? ? I ? - late,
aa . . . ,- let books, W
H lot
I ? ? . .
r - ?
'
? ? . .
I a- ,....,.
Vk ti tats.- ?' ?si ? ? Frene!,, t.- . .
I ?IL.1 ts , . ? . II . ?I I
- .
...... , , ? -
?I
F irrt r - - - !
I
. . . . .
?i?M, - , . ... ,
Il , . ? '
.... 1
?
m '?j ? j- .- r "a,''
m, | . . w - i: . . ? ?t > ? ,
. ., , .... .,!..!'
-
1
- -
R
JOHN MeC IBE ?V CDS Intel;,;-.'!!?
,,r,,.. ..\... .- Itt f r?r?a > - - ll-.l, M II ??ru
Il n-e?(.n, Bavy W. Iran,g, Prm. II. . a . k. ?SU
AMI SEMENTS.
VCOMBIN . IlONof Attrarti.i.iv ?u.-1,
s? sre i . ...
? M ne |,ill,ne at lie' til
i i I vr.K \ - | i ....
?, i y .
?, I
?
?,..,,..
, ... , ? i ...
i - ?
i - - . . ties
... . . . .
?
-U-'- ?* II I?' '? .1.1.1 ?,, -d? ,i il.at ? . . .
...
I ? . ?
. ? ?
... i? - - . , .
.
? ? . S v| ? p M , liane? S - -
st ? I ... ? p .
VMF.RICA.N Mttsenm. eoraveraf Broad
way at \ fir. sum ?i Ma i
.
:; .. ? I . M .
. B - an Im ? li ? Evening ?
s ? \ si
P. M - is an O or I
Potare I re. Mr. Mil
li ? - ? . -? li
.; y . .-.?.?.. m .? i: .
s S..,,. .1
? ?le, I he hei Dl 1 , ft. It \
i ?I - ? - ? . , i . \ .. , y. .
i. s !..
? .. intea
? ? ? is , ? ? ? ss . - | . ,
?
? -
4 \ U?REE?BLE RECREATION.
\ \ the M at :- Il kVheaa
? ? ' . . , ? . | ..
? ...
IB tl II, e.e ? . m ,1.?- , I ,- ,, ,1 . ...,..?,
I - - > ? ?,??l order, .iii-l the jr. .
? f ?pr i..'.
Not h in? . . , . the roa
? - ? ? .ii? lasts'
I I U.l.i.M PLEASI RE G \KIMY?
I I i - -
'l Rit - ! tpoli , ti.. S
\. ?? Vnrki ?'.. ?mi ? t m -ill k un
seat a . ? -. ? ? !', , -
1. I and Stlv, I.
... leret
liar?, ilk?, ?i.,.'. it bt i? i I. n Vt I
? . ,.,,i. ,.
s ? . iimI f \ _
'. .?.-.. \i ,
I r
i - . i: ml riowert
.. . ? II . . M , . ' ..'
\ I'll-' ? Brooklyn Salt Water Warm
y y and lad i
. . s ?i P.M. Ahai.t ?? ?
? ? ss. , ? , it i ;... u e. ,
. p I
\ i- ,:?ti. -.?. in,
r>
w
w
w
WTl'li. i.\ i young man, a sitna
it.
.? pood S: ? > 7' Canal ?t. a:- :??
VNT?D?\ niitlillf flf-ed Woman t.
.... im a s i.iiiia Babv, ami do warb atmat tb
\ . ?ply aibey rat) pro
.-. ?: .? al . II. in ? >t. .i.T 1
1 WIT.H- \n active or silent l'art
. " i '? 11. ? tu..' h,i in ina i. ?
. . \ ? !?> '
I' S I' ?,|i II,
w
?S . ?.
...rk
i - i
w
11
RANTED.?Temperanee Office, '"<
Nssts .--.i. nit .he? Farmer?, Oanli i, M
. I I Ifl I ? - li -i .... ,',, fot
?I .... ,,...| ma,'...im, . ,, el u ,, .
? .. B?T H
\ N'TED? .pprentices tu learn Straw
I i Neil ..n
... \ ? ? irr i
? " ii ?! II .in. U. I.' . ?? ,.??, lor -lie. i liai
l! M . lall r?ch, if Bpplied in ? ton li
- ill - ?.
/ Mi MUM \\ ? \ colored man, ?veil re
\ -,. \? ? ,ii III I SUN ?
. . .? Pes -i ?Jal 11
rpEMPER \\t T. OFFICE, 77 N'assau
I ?in ? ?
I ? i H r ..i in. .. i laot - ??
: :,. i,. ii., ? are ? ,?' >.r I '
nOTELS, .-?it ..iiiiliiiiit? nuil Kaiiii?i-e
.. ?? im. n ll Mann's u ?
ss | ,.,.,..!, ,| ,? t , . ss ?
???. ''ii,i",'.. -n,.i I?, "i.i male .ml female tetvaitt? ,.t ?I
, . -, lutria
i ? M?'I) m Rrooklin.?Two gentlemen
u I their wives ca ? ?ceotnniodau tl -
ilie i-i Ms ? it. I? House situateil n ? ? lat
. lark ?'" ' t. ..'-' Iwls"
|>n\RI? WANTED.? \ single matt
I? arsat? I! ''"I m il- '???;,??' labte" Min.I. US UM III
Bf? , ? i ' i.'Baal m
rea M it have a linl-rotM as bimseif?will Sad hi? owi
'??-.I un i i..ill.m.' Please adtlress .1 C , eotnei "' llouxin
s .M- Meta !.I
|>i) ?iRDING? Breakfaat ami Tea. I'm
I > '- l-i Ma? ti \.
I Market ?tree! - P I I! I lioaiSeeii
\ it s
'.,. , ..i' ? \
It ,,i .. i ta it
BOARDING.?A "..?illinium ami lad)
' ? -,, ,,, ! i '.-? ? .... -ii. ,,. , ',,
I .
Imp , iv. \" .... , it 77 Murray-?l ret
N.
p........ . ii.'l i.? -?
IO?JNTR, iu:snu:\ti; si r>i,,,,?.
lie.? i . ,, s ..
in an I hi? w t ,.. le <?? i lit no
? i ii..i ?? ii, hoard . . - ? rnteel pruati
m :?. ,i I'. ? it the Bit? II
.- ?a. -i k atb ? ? ni. i--. ,il-?> -Lilli,,' i.r two ... i!..?.
., ?tithes ? '. !. PkfUSS u.l Ire- M B .,
? I he Tribane. ...' I -
( < I .ML EL BOARIM?G in Iln.uklyii?
VT'l'I.e -I',-?'',. I l,l?ii' lea?-, I tl, e ,,#-??. and ?'? 'Ill
\. ?' tain tie n ii i. an Ihr la M i
,, s? ?rood -tea 1?' lN,tr,|.-r.. I be I ?li.,.ll ,,t II .
. .. i very tle.ii ah i ? test in i.un ? ?? i I
f 'i ?. p..i i. ? ,. pit i? apply t" i"ii
i. ?. ir .ii the grocery, i traer ol Pearl Bud TuV
I.- ?. . r in No. 7 Wall -lie.-i.X. V.
a7 I?. _ />S|fH SVIITH
?mA 'It ? LET?.Fleaaant Romna and Of
?JL '? .No. I Wal|-?t.ornee Brnsatwa* %pply I
J. \l ELI I.'" Kim, n -n ?i
i?A GROCERY ami Feed Store t.? Lei
??,A ? ? teal loa real, wilt the I ?
\ f to Peler A. H. Jaekt a, llooae i ?n,.
' V \ , ?' i' i .?
M TO LET?To a small genteel familj
??i i i ibe n.- i.i II ll ? i- b 13th -r-. ? i. fit
i .
I ,. ii ami I'.n ?
? i ' ite- tant ly. Be? *.i"'. Api I? ki
i ni.
CHEAP O?RPE'f?NG sod Oil Cltsths
IONES k M \r! N , 101 Bowery, m
ll ,, . .
1.I ' ' - .?, .ill ttooj, st Sat0,1 ;?? i yanl
do ., riloas
|-,,'?i' 'In ?' . '!?' 6. I..7.
a. t. to 131
r..i?,' u i i?.,'i,. : m 21 net ?? i
i ? A n . . '( ? . ... ?,
.s ? ,
i .. i aru I?- i. Iks i .,??. .it ? ?? - ? i? ?
tlncetl price?. _aa7 |u
VTMOSPHERIC IVe-ottiif Teeth beld
? , Bams B Ithnal ' . . , laaaat
bet Teeth, Ut
SAB 1. B. ?Ml I'll. Sin:...;,lier r PresaureD-m.-i, WCbaat
... ?.-t (-..m it.. Para.
ki i rai ?' i ?.
y \ - ? I ? ..-? die, i.~ rt?
by lit. ? B ? rarpa. kiwi ??
\ ,. .Jv .1 .1 i ' ,.'
? ' . ll ? if in:.? 'I I.""
? a ?-? ? i ?- tlt.lt 'lies' iPVt '' .1? ? ti
t?t Ihe ta . ?
I'nrk Mir.or |?"It will i ?
' r ?? ? Ih .!,-. rt.-.i liv ll. ? ?
ll ? 'H
I
? ? P. B. Morae. Etq. PimVai
ke.iatlefi ? ? \ l ? - ?.Et
D.ranshaw.l hVinse
-
\ilii . I ?ill , . . . ? , 1 i ? ?
I
N the matter of toe mttaehm*mtot ^hc I.?
.... net,
r; ? '
. I ?. - '
-h'
a. flore
a ,,'.' tiv rliem r.
, ,
? ?
. leaver il?? mas
. . --?a ,i
La Or? ' . ' ?
hi- KB. P ?s || i u\
li v vm ll HAWKINS,
l?! la? la ?.Mu? IH'?,
]\ I. \NKRUPTCY?Notice t.. Cr?dito
Tin? - ''?
?
II is-1 ?, y i ? b , ? "
, . , \ ??
ii'. i '
? . It . . i at, a new I I
. ? , ? . - - l
?
I . .!?... I.
. - I. ??. ?
v
BBa ?alefiuarl 1".
AUCTION ?ALfc6.
BY S DHAl'KK, J.
*???.??? M W at, x-.. , .,? I'ne-ttua
c ., . - r,M R*DAT, a .
???.it- ??FritkNin aj,.,.|)x ink i t?n
'? ? ?a I,., ,^? ? ??.??? R.. n.?.,,. ?M
???'-. a-.ai.p vri(i,i?,l .???ual.a- as
"" ?'?' x .?, , .,.?1,,
. REDII OF SIX M.,Nl||x .r ?p.n.r.l
?
saaaaw
i'|amed
-. ???Ha,|tr?,nean?i, trb-riKta .a
?
DsJUasi '? - a., aanxax ?a?, I
mil Hi- wrrs-a i ? , ., ., , ' " '
?, the
, ? -M ? ? II e u ? . ?
a - - I ..
kkJU, ? ? a k
Ut?, I ? . ? . a - . art?-la
a - . . a ,
a - ? sower*
? - ? . ?.
a -
? ?' - ? ... ;.;..?, i...
minti. km . rtn.
,..,*? ? II???!..
1 "?' ? ..... .
? ? ? .
? . . , - ...
y - . ? -J- .1,. alrn
, a | r
1 ' ' - ? " ?ale.
-au B?AI a
' " Casamraa* ... ... ,o?r?.o
' * - I -.. .,...,., las?.
' - ' ? ,a.-ka. i.ro.M,
' ? ? i -, broavvjuRa?
? x? Aa
-?**'? : ... ? ? ?... . a, ? pass*??* and
?
- ? ? ? I aile
W. C. llaga a
BV Ji.llN II VU,,! HI V. I Sv?NS
?
WEDNESDxl, V
I back h ?he Vu. K.?a?
I ? - -? ? tl .1) .. li ,
? i ? ,?x.!t,ii.,,i ,,, Sj.n,,,. Uoud*
. ? .
*l">. Badei the -..,., i-.n . ? ra ial* the BMt.Ba
????-..., - - if* oi importa.
. i a
4 - . M . .. Ihe ship Lou a PU,
' ppe.tmiip..- i . . . || , Llaatd*.
, a I I a I >A
FRIDAY, ?at , .'.
At I" ?'. ka ? ti u.. Va. i na hVtaaa).
Faunen tlo ? ? Fltrach (i,??i?, .smiprisM | a
large aad aVairahle amortioewi ,.i ? ?? na'..e a, t.. .. n
e.?..i i? i ?,. lamvah
?-'??? -t -i>'e printed :..n,i .ilk?, rkrk rbeaa
N ..... | j poah Je nNei
--'. Maud ?l ' If, ,!,? x,. ? |1)(,,|
? ...? an.i im la -. ?antratst anal
ut?-y arek I Ik:-, al
? - ? ' ' > . ImwiIi nil I nil irrw
- ? . ? ? ? k shawl* t.i
? - - ..,,.., ?na red
?|"i !?lo? - . . Manet ratxted
? ? ? . '?.in,.
N - I ?? ,, I 7 r,, h
Ins , be - . ? .... ? iinrh
x- ?? -r ? . .? ,,.-. .? II
I ? ? i,la,a
.
)n ?V. rinu ?. mm !? hall aatara
M-aaatui > . , .. ; ram |, 4
? ? t ... ml ami ronli Bar la raptrflna
...o'.-ir 11. a ,.,,,., 1., :. :., nr?. a?x,fi.s! .-oi, 1, .1.1. Xiao
r "i . a- a n! ... ii.'.l i.twna aul pi.uleai inoua.l?
t. ? ' ilgl.
sv I 1 it;>v,. Iprll Hth,
At l" ??'. .m k. .11 the aactrnn roora.
Bri??h ? ash IneaaiB a larsT* Brat?, laaraias,
a-.' .,,:,.! Herop Carpeting*, plain ami prnMedFleaf
, - n ag, Tabla au t':?iai
, , a ... y kr.A*
a ? ?stapa Brussels .?>.?, 1 pet alaap strpteu
?h m. ?.
a - imported no-ram , a, pris
a ? Kn .s.i ?.
tue. 4-4. tV4 and ?-I red ano ?vi .:e, . i.e.-k..i. pluu and
ram ? Canton n 1
It F.?na\ ai
?
1 ,. n.tstlai- \. - |i*i package?, 1 eprincigai aart be.
ntrenl 1 rn liais ami l'uiui- .if the well
known mark rr AC ?1 1 14?*?. bow landing Irom lb* ??-?.el
>i..I com .. a-xiitm.-iit .a ni.ii? hata, .loiihlr
III.I am . in,ta 11,I?. Bn|.
a, a, at..,. ? ?.,'. ?,..'.
?. I
v .... 1 a ... 1 ? ni ,in 1 irraunfasg, larlmting
he.?i .1, liml .
AW??, .'S r.laea 1.le,,, i, c?
4lxi, j.1 Parisian I anetaa rb style and ptt.crn
I -... 1 a? i-i a n.-11, nl a??., -,..,. ni ..I .-?. 1 y aiti.le ,,?
t ,1 ikag . - ? . ? red) ,.-r ea na ,: aa ,,,, M,?,
la? , '?r.. ag, .1 at ,a
Bi V. .1 lil.\l{\>.
? !' . im, ?L
1 ?H? DAY,
It I , -\i I . Kn.a, ra, ? :t||.i .- regard to weather,
I ? ? e ?: . k nl -,?! ?lore, consisting ot rieh cut and
i.ii-.. m.1 -. ...... and rhoninaga**, Chbaa
. , md .is--. 11 aetts, |.,i?, th. , w ti, a ,ari?e ami
??'. ,,,.! |? in,1,1 vt.ir., i-.,n,|.i,- i.r
Ibe u-uai ?an, u generaU) rrobraeed in sa ?-xi? a?.?r retail
- , , ,.,,., a-, I ?
losiafa It,, ha,,I?, Aurt nne, r
BY BANGS, RICHARDS ?V PI Al I',
Store 1?,', Broa.lwav.
?'m. W Slnrtey Aactbineer.
Hl WILLI VM W. SHIRLEY.
Bahr? Rnmn N o 14 and H N'a??., j-l., mar M?de, Sala??, tut"
l',i,;? ?,,1 Pi ? ,,,? x.i.a ,,. Faraitaer airi
Ma . baa lin* vne.allv
N It a 1,n.i.?.i Bale* t*?s??BnnBy sswiad*d as al ?wwaa**?*?*
?
rpo THE LADIES.?J. U. Miller'? In
I dies' r'j-l. rnrabb SI.Bt< ,.. 11.' Cassai ?1.
1 It ai.the a 1 ot l'i? T.in,, lafca ?
? ,: -a ,.. ,. inn. Ill* .lank- I ! . ? I .New
- K ...! ,...1 I h. ,,. j J
... a . .1 , ., 1 bin since hi* .?? ,,, 1 an m at
.. m I I ;,, . In ? ' Un 1.1.on lo In. , ,1 .1
.a. ,.
I hate ,, ,.a .... i,,in.!, ami c ,a-i,nii,T r,?...?ni, taring a,-.
P|. I.. ,,,, . ,. ? I I ? ? ? a. , ,,,,.,all,.,_. o|
-.i , 11 x, ..... ,a... ami bnabln?, wag*
n.. , aa ,1. ,1 ,..? I .-I ..1.? ami c?eta .lit.i I? nl U.le
o, 1 ... 1 :'a ? . . .. :....! al II,. l-aa.-l ptatanS? p*b ? 1,1.
? I . ... .1 ha a,.v ni lie- rUf.
LADIEs (MITER Itn.iTS.
I 1 - . 1. .,? ? mi, le in all it* ?,, a ? at ,..i,i.,aihle ,ok?r?,
ilwaysamliaml w emle to order aa tta .1,0,te 1 M?!i,.e.
I'm.,ii.tr attention paid hi inra-iirr. to warrant a han?
.,,.,?? tu.
at .... and 1 nildrei ?' bnott and dam - id all ?sablees, aaf
..i? an I alies I l.a.ll' ?' bOtaa* -I |.|?-ia at li ati,Unix a per BSaa,
war,?aa.-.! gtinsL
1^.1 . a aal... at .1. ...... I ?: .... 1 ,r,. ,, Hrelirrn. e tit
?,,r?i.? ?i redored prtre* an particaatri? reajMlr*J BB
? II t,e. a,,.I ?mlge lor Uasaitelve*at
I II Mil.I Kits, IU( aaal?,
alt,,:.-.. I- it.iaa..? rieimpann and SaBivaa as,
( i |{ I! II' It \l.(?' MNS m ll(Tu?.lset nil?.
\ J w j? 1 JAMESON, SU and tvsj Orasa?l?h?H**t,
nr above a. . ,?? -.,? ? t. are reerlvlagdaM* aawge
?aain iiini,. ,.! Kitchen F ne.nur, .1, .til lt.. n ?.niel.,-?, ni
,.. ba -1 II II ?' 1 >r? . i" ? '''.'
n ,. 1 aa ,,. w ? 1 Wate,
'I ,., Wa .- .I Hollow ?are,
1: -, -.
Which they oder ?t ?**?*? rvilori 1 p-irei t..r r.ial? T*sM*
?.,11 h,al .1 rr''?II? t"
. n . 1 . r al.H k h, loae
-ai,, r, as great .i?,, ?.eut. wiBheaaVied
Unodi dehveretl ,,, an) i?,t m 11,.v irre ?1 et
-
Si. Il
N
?VV CARPET ."? l'ou?:.? The ?ni
nertber* b*ajlen*elo alona IheM frieatkl aial tliepab
generally lhai Ibeybasejant r. -.?-,! . nr? tml ir-Ji
lliaalt. inosiatang ail CarpHing, O l-tloili-, Kui?t,
1 1, Baisn. ke., wafc 1 *--rv other art,-le
onnan u"d ?? ::, Ibe ira h . ,- ba li they oirer la ihr puliln- at
... .. .. thn 1 ,,-? lei 1 *g n, v II IS per
eau. cheaper Iban ,.., ??' raw?, bet??? gaafBBNer In ?ell
?. loa? ta ma oie- 'or B??J,. Il ov wiabuag to |'Ur, ha-e a?.Il
lo??e!l U, .ail ?ml -?lali. nur .|,?k, ?her. >I,?T will In,. I
the ,:.,.?t eboise pattern* aad ,1 - be*t "i, ,,i.,rx
atf an i. at an NINO,
?? Im,. 4.W P.-arl-ai. HI Cari.. ' Store lioni CI,ail.ant.
IJIIRE INSURANCE.?ffca New-York
Loeti '.t...,,-! p In-iiian,-? Ctuummtf,tMmtt N?>. <i
V\ 1 , .. ( . a . '. MB ? In 'e
uneagawatl.r dai on bailiRagi, ?nrrrhan
,|ile, ho,i-,?,l,l furnitui n |. ,|M-rty a.'rn>-ra,lv
an '. i.,o,n|.ll? a., i-l...I
I S.MV I'll ROOERS, Fr..i.l.?(.
It. a\ ai.klis, ?.-. r. lira. aVI?,"'?'
fUrHOEVEH run? mav read the t.'ania
\V . h? : ? It noW* V?,.k.e p,?. M Imrfi
... 1 ,', . ha. ,..-.,, proved by ,- b? mjmg ?wiri ** 1.
rom lie- L.i-c H*? t? *""?" ?"''',, ','"?? 11.\"H ?'
.hem re|.,mte,!i.? *?<???, n- M -
- ?rat given baa,
' '"V be.
I r?a .,-?- than any r..,.-, lai.i?- i-r,..
. , ..? i.ea. i|l..-a wav,i.,.?i?l ?. leai-.SJ
? ,r '.
WATCHES \M> JE WE LAY very
bra -The tulwrrilw-r la **tfag all .|ea?-ri[ilioi?. nl
. ?er aim Im,, , e-e?;e-,ni ,.l, iepna? and vera-e
?. .. 1, a . , r. . Pina O ? Peaeas, K-y,, kr. *l
. wer than at any naher (la. r m tlir r.ty. Hold
a I r ra bi? ?fit IT dollars ?ara Waiet??-? a?l Irw
... usged ?? '-?
t -.1, to-? warrajilrtl to krrp gt*Ml Un.r ,a the Ma.iM-y
r ,rr,?.l. (J. (.'. ALI.KN .
Importer of M a? i.e? aad Jrwriry, wlaaawale ai.'l retail, XB
1, ,,, tiirrt, up?la,rt .1*1*11
n'ARPER'H Cough Remet??/.?Thomaa
\V ||,r. ?? . ? iM-nt ten year?. .tai?l
, . , ?? rtn? ? ?tf Be*rah, DSnV
g - ? A.'n.na WWo.,|>lll/ ?oii^li. and ?II
i . ? Lang Complaint?, ba? ha ?a aiwaaxaxree eat sady
? '..? t. i.e. bat t.? ?
.?I ^m, iei.1 ;..i>'i. All", a- 'he Im-.I
?,. the r. I H ?re! f.rt oi il ose ?! ?Ir^.i ,./
\ . ? ? .. ,. lull w.ll riv- relrl m tlw BMtf ???
..,, a...| .. ,e hi tile |a aiirti.- e,,l i., ana? I?" ' ? -'?
, .? Ml?. A. II4II
| I- -.11 be ?Wag "lore OS B .?.e.V. W ,?>'.!
? .'.tt-r-M i;-iii> ?lirou^lami ala- city.
nil "i, . ___^_
rl.LCHI.s LEECHES?!? ????tunt
i I.receiwe.1 airea -..??1. , Befe
s '..... lee. Im--,
* I y i ??.? th.,,,??,?!, lauielr. .1. n*
. ? t. .t whWaanrtf,
?
*.* Letrina?! nil? .1 ? ' - ' -" ?,|V ' ""?
l?va m ?ivii- i i n
\t,l, l)i /tri-uaiel l'Item J?.
nSgBna Tt K??. BoAvlaay, ??>nm*r Mark-l tt

xml | txt