OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, June 16, 1842, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1842-06-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ftf NEW-YORK TRIBUNE
.,,?-?'??"?? "f" Biornmr, ?I No. o(> Ann
/rrt,*'"" * ""l dehat rod la KU) wuii?rtil>ri. i,,r
q\r. t BN i S uei ?>. k >,..?',.- .<?? ? ? I ?.. rratt
ujjsui?-' i hi.- > >; .ibuum, l?nat?,aar) Um papal
it it MreoMBanee bejanad ui< knur n?r Whtch Ik i* panl.
fetaTiiAM u? U?k? ii lor Sil Mono?. '
TTB.??. i >.'B.n. .>.? rail, A.larnj, nariil 01
jus lnw? |o*tt. ij tiro aaerMM. * Gtaakv
I. tnr ru i. .un*r.|ueui n.M?n?.ii. js "
oo. fef BIX uarilMMMyiM on. wrarh.$1 5 ?
oo, >orr**-NI \ FIVB BMBfkaaaa. , tu "
la*ap> ?*"'* ? ' ?"' ?>*?? ?I ???...?... BBajaaMBOl BBBHk
I BannRe?, Kri.<r?a> .?.) > uneiai Notitoa. not eirenlm*
f ItrlUM?. *>.?-au*. ?
' IT W| KM.V IKIBl NK.t.rry Urr. pap^r | r
' k^toootrr . >. publiah-u rvrry Maluritay na.rmiif at Ute
|u? yrifr ?i L" i^-r BOnOBB, * l.ll.?r.
Til i TIM in \ K.
I iwioiij... ... Ceaa Lm.,oi PWoBCI Ifr... ly ami ka*
V* * ' eaCirncadbu.1 iVryyooBiBaaoder lathe
aataautauBi .-k aa i annbrwrepl) to Um- ?hreeod L.tn r
afar Barl at rttireeabery, ?..tr Ut .| vy.xur.l-t.
??? ? i r . .... rt. Dim, , ii ( oaaci i
Uuui u J ... i l>?\ ,r, i j BreMwejr.
im. it the lid* of ? j.,1,,11,1,:. t ut lou peere_
aaaj fiif:. riit N detcribot it? cot.t. aaa. It i? ?rit?
ten ?tili tii- |.?v.i-r i.itt. ri.o.t of lite en-at
l(?;.. a'i r. l a .?.- n1,,, f,.,.; mm im, n -t in fti-li
j. I ???. mtml ,-[k .-i fJtl tin- a arm BaaMBBTMBM ?f ill**
aatti a* will I'm I tba Work highly 1i4t1-re.ti.1j;.
-/' Ii:,k-'s Hi r.. \ of t'(. I'll-Ihren! u ioa
A ? , bat aal beewj.n?iioill>y larael rast,
BMtarary, Three aaotw nejnlaera will eajtwaaVaa tin.
? koallonl ?01L.
XT Ik**>!. PtuT, 88 Bowery, bat Jwal i.-i.ril
t :.. r;. -.1 .i n .in >. i of ue witiki of Lord Baton .
Tba adaale i< la ba imlna. ed ia thirty aWRaabara,
DT Tba bbIaOARIBR oi ll .iiii. 11 ii he, for
Jaaa bail jaal heM niriwd by leraal Pent, at;
Broadway.
StniM ?. "? Twppjaw.? I ma wrvtciyod man,
i .. .n ti .i a fmm Maaki iioco mi ?m u.uiuir of in?
will im k-t eircuittala^occr of laptuliar atrocwvi waa
aewiaMad lodoatb in da ( oaai of Oyat aatl l. t
u imitiiii TooTaalay. Wc taki iln- (olkiwinf repot I
? I i1.- Si'i-l.-rir* lr..in ?M EnpRfl :
Mr. ViM>?.vio,ar naked tin- priaaaer .i ba batl
nay i1 ia| to taj wby ?? ??t'- -(.. - of death laaaM n?t
bo paoaoa upoa liim.
/'/ i'oif r? I li< re iin- in re laoaaana been aaa
tbaii wial l?-hi my aaoualiinj. I lUiMauao, I kawa
i"i iiMare ibent it Baa i tin- ai>ll4 itahi iw. wrefa the
. vi-j.ii.>i. of owe tiii:.^', gidag into the rooan Bad
i tJaio| i Bl "I it. I lay liy Ion llin e ln.'n> anj a
half, in"! ?!i?' ii< n.l. 1 fi t h i Iroi.i raj pbace, nil.I
aanl to bar," rimmtbera baa bean no r hi fata It
, iik.J tot two dajft,'1 aad I pai my ioa to an io
wike BBCi Inn ikeaa waa aa reply | 1 lulled bo
, mi on ii-i brnaat, at.<l found the wns . old?dead :
I IiiinJ in r in mvf arau, m il lauk Baa io tin- bed,
aad ana appeared liki- n i Inlil?*lie li il out of my
arnu Bp at ike Led. abb ?in'iim wn? runabyaj prarm
(raaa Im bead inen, und I dreaabl mc waa i ol
.1 11, iii .l i r. v. it'll bar aa biajb (pala?iig to bit
na'} v .vli t! e cl 'ii..-.. I jiut my I e id upoa I ? ;
Ir.oiin. ut.il my nn uili to bare?bm ? ? it erut, aad
iMi wu dead! Mfhea I wm um ded, I ...ol >-e
u.i liv.il to^.-il.! r '.'I \?i-: avi \v. r-.- wo lo
jurt tlnit Way, uml 1 ou^lil to ti in- iiiLt i -omr
tiiitiir awoal it. 1 da n't t v< n reianwataer li. t feat,
iure?. 1 only I'vcolli ci tint ibtw ??? <u< h u per?
BM, If I um to die, I hope (mil will |ivc mi'
Braadjth to Beat it.
./i./k"' A. .,/?l*bataat I ppinr;, you ?i ir IrWd
i i .ii mnl intelllfei t Jan?yua ware dafended
L aiiln Biad faithful Ijwm'i.i?ui.tl yoof cBae re>
Meed rary Btleatioa wlttob aawid bagiaM to it;
n..l it Bau beeoMoa ay duly to paaa upoa yoa
i'k MBewro i f tin- land, which if laa atanwawa ol
Battib. Ion mual prepare ta die!
I'ntt ni r?1 BOpe I inn BIW]iaXed.
./11J4 Km/? The < ouit i. k|.?i to tee tin nate
ut itniirt :? Ifear to lo- in, uml lio|>t a you real*
II \ . it; Jit-.i.li .1 ?iinaiiaii. Among the dreary ii>t
ui i*nnn"v. im li 1: tot* bean m\ ;-ui..i at! duty 10
In.JyuN!. ?in tin- WDi.l ; it wiM* 11 CtWsi uml Iiml'
wuaj Baiarw of a human Leiag,aikl that beiag the
aileaf yoot boaom i n Jl yearaand the BWlhei
4 Hi MkktYaa.
I'lHoni'i'. your and I? rapidly appryantbing, yea
eillaeoa leave tin- world, uml we ihall bora bbbm
nl that human law cub il". You have thed ihe
kl-aai of a 11111111-r? U\m. nntl llir l:iw ptoliouacea
?BMJMwrt ni"-: en) lb* tot:, ii. Tina world m
rweaaBuj iioin yourview,but there iaauolber world
I .in .1 ii.-i iribunal nl which you mual toon aland.
IJ pi .-.o an bare tawda aa din 1 n mat\? m b
w 1J1.I mat caasb.)
Ve awrpa ).ib apeak nrith aanoera regret, fot
!. merci may l"- abisiaed ut that tribunal,
Mill ii a ill panitb it thai iwercy ia not obtaiaed by
bli repenlar.ee which bIobb can avail you.
I'll., a. 1 ? Ii..- ( 01.r; will jiva ma nun 1 lioj?-.
?Inline Koit?-\.iii will lmv<" all tin' tine the
bealiowt, uml yoa will l>e atrended by ill.ba*1
tw m%%ti than aiyaelf to couaeel and adviaa yoa,
i ? rea I, :i frail, erriaa being Bka ye n *elf mual
Jne't youi jMi ni ion to Hint from a bom nloaa yoa
rW Bad meecy. Wrap not yaocaolf up ia laaagi*
air] itvnocence, for yutt are ? very ruilty iobb m
Am yog have ranmilted a dreadtol murder on
lea wm-, and the nyothorof yoarchildren. Hut
I du mr ariah to harrow yoar reelinf?, 1 would
?i.lv nttftnj.t to bring yoa la a |>eopei renaeM your
..itation. aad ui^?' yua by aiaoerc prayer lo oh
tain nn rrv froM the Altnbjbiy.
BaWOaM Ta|?piagi ihr judgeanenl ol the law i>
mm\ en the 1 b of tugud next yoa be buag bylhe
?tl nil you nra tli u I. Bod may <?.??! have amrcy
at yaur ?>nij'
Tin- [ii bWMM wm? tln n .t .'i.iinili-il BppBMRl hj iitlle
RaWtea by the teal.??? Hi* itaiei wm ia Court
Mriag iln- Moraiag iittioi w ith bim?wa wepl
I'.it'ilv. The taoae wn? pjul) diatiaaaiaf.
t.i.tti Baboaixi!'?CoToiptrallar iltfg i*
'?atttfaj ..il' the pctwerty ..f tin- StaM at 'fMBlly
related pricee.' lor irom ?Ii? comnim.it
n-Bily MIIM3 IRBM i? a Capil ?1 chaBCB for BaVHraM
aargaiaa. TbayCattakill and Canaijoharia Railroad,
?lii. li atood the BtaM ia bomb Ned kaadred fJboa*
*?<../ U Uni,, wot 'knoekad dawn' l>y Auctiuneei
FaaTdTg it "'? c< n '?'.'. aaanaf. Tl..- Iihaca an.l Owe
r>. aThiaB aaaai the Sinti- three baaadred ihaaMiMd
imtUrt, ?n? aaM fof t r/??mm Luudr, I. The
N \ an.I I ne Ru Inane), bt abich tin- Stata bu
an lauirei itf fkrtt *i'/.'i. aa, i- b)m advert!ted to
ba aaU rdataty, ami tin- potadiaaBf t" ieaiaaa the
CaRMUtdlar a ' tkmikt fmt tk\i riidmmee.' Ib ia
"?'en reanored uaM tin- l.u?- Caaal, wlm-li (nocotd
?ttjr to i|?. t ou.j'tr.iller) Iis? ' BBt y / paid n>r it
* '. i. in m ta Im Batared at pohha venilue, uml
"nl o r. tothe littjlii'.t bid 1.1. The Stn-.- of Now
Votl, antat la- iloinv' 'a iRMaWaa] bu-im-*' to ba
ahh] to tnaUo itch 1 ?m r:'; m il yet proa|m i I
f Aibm v Km.^ JoOtlBTd.
\' 11.? r or u Rtuid l it and cheap Cloth
il a me. rail at R. *.PPLK'I'? >\> t:a?li Tailonn/ Kv
laniolioH in. >'i| llraad alrrrt. ton , r ol Aliiiint-V. nivli
JOHN McOABE *V C?.'? Im?-llmctire
tut. ? \ - a Baeaaanci Moo. M. Ii Mriw
i.. II 1. . . K>g y* trams.-. I-,,Hei.?., k ??i1
'PK! NKS. Improved \Hliscr?. Carpet
b. BaB*?aaadira* awaltaradraa >Wain ?>?? ??' Tran bee
Tmi k> ?...I Ilm lt..*.-. Raa Urn baaa' Pat km.' Ti mi...
Baal alartan I aad t?. *air a: rararet enrreaiaaidawt wilb ti.e
time*, ai K. It NtMtlfNB'B Trank Rrpoulor? !l* llreeo
trieb tin at, career of Bait My. ir7 im
BtlV.S- CtotitMg :?(TtililrenV riothiun
Berry Ml Or aaaanaMaa>?wrry gn,,\ aaaiitv?rera
? U?*x A Hoy I fc Co. No. II Bowery, woald raatpa-vl
i- lv iii?rai tbe r |?air nw an.I Rat pul.br tr'.rrally, tnai
iiir. tiaar .iKaoi iM-rn iiiakiur eali aatva pveparBtioat Ihr Um
.|" br anti natnaan iij.t*., aim have nowee iiaa<i a bocI
i* tn aajottaaral mf Boyd nn.i CMMreed < . -i u t,
Uarv evarr betorr hove had. The pabM arr iovded M i all
and ? ap"our Hit il i.-o">!? *? itir pail., ^lar trfwiM. I.. .,jai :>
Bad pracr. I n na ra.li. at itn
af'hM: PIIH'i; ?'F?HE.?Il i>* eeuendTj
\J * .1.? i. I /\~i. .a ? i . ? rl- ? i' . ?
ti. .nl..'.f i? ?jrBij ibtrrioi.' a?y |>r.*.i. aahine M par
; ..ar riaalrbcap ceMhlaR < ia r, h on b j Inruaucd ?Hb
a'lH-ira at ib loAowioa; prataa ? aalt ?. BUi dath ja<?.
ru %? '- lo |&, noil. |Mi,u kV. i"> to $1 M. Mttlurt pant?
|i U io$. .. j. COaaiBW H l. |BB| IRMtaitnaA wvxl in.
BOYs AND c:liliAiKEN'8 CLOTH
INti rtOarr at avlM.leialr or retail ?i OOI.mhn *J aca
i MR bb RMxe, No. w Cbalfa wa Mreet,. iirap t* ;br ,-in ap
M Bad a. ..-.Mai a. BM brM that van la- MMd M any otliri
part nl Iii?- city. R | Va
BY G8EELEY dt McKLRATH.
VOL. If. NO. M.
1 novt May ri?We are iaBMeRji .i to u IMMHMIn ;ai
i...n... in, Port-ee-Princ* paper* lo lb* ?tili nit.,
It ? ? iii ulil.il ??? derive lb* Mlowiag rtartieulnr?.
l'i?Kl-ar-l'Ri>< B.?Tkt Clinnnn r .if He; ,. .,-r ?
t it..e., mi the nmiarfieridalien at 1l* I'rv.ident
tt| Ha.ti. Ihm pa*0*d ? mm tu >xetn',t tie? inhaln
tnnl. nl theili.lnrl-ile. i.titled t \ tin- n ernt eartti
'|ii?ke. tmm luxe?, lie- .SenaIi-, hi u, .lUmg ,.l
tue 23d May, eaacwri d.
C*i*?. Ilaiiirs?bad becti nr-ivedat
I'..it-it.j-1'imre treat-Cape Raitiea,bi the return of
Otfat, i- i i,..|t, aid de?Jeiap to r\e*id*at Boyer,
win, afrit dim on n mi.-;i I ihtthtT The ni-nnln.
ti.at taevaUed La ltd* aafortaaata tntj ia i...... ..?
vtlncli we have bafac beard to at tch tramtiJaint,
?wit bat a rntiiaaiaaaiial bj tbc pillage, or rathe
theft nl" the j.iihln tiea.ute, which bad i oen hither.
ha |ire,f>rvr.|, it i. | v - | f,.-ti.-.. ? -
bombci Uta rx>eila?patiea aff ibe real >.i" the baaaaa
overteraad, aadaat badere batrat Iii? i,i?t ire
eoaaataed aal) a qaarti i at the city, aad ex?
lataaiibiid bj taiu.
BT. J v.o.?Letter* frata tl.;. untWituiaie citj
rouRrrn tin- ..t.l aeart of tbcoverturalag > t all t'.
buvata btrJk with aiateary, aad <>f aU tin- pni.n?
? ilii.i ai. Ah. nn t aa haadri <l pan aat bare j? rude.
i ?l. Theeertbauake trat perceived at the iaa*
liata aa at Cape Haytiea. New ?La enalroef,
hatrfaag cuadaaed tiuotigh tie- uight aad tl?- follow
.ti.' ila_v?, the re-i of tl.e popabtloa tern i.i il a
ball Ii ??- <? tr.nn ti.e ni). At iba brat utoMaeat ai
tili, .tun,!? ceavubioa ortht eartb, tberival iarna
attu aeea la go up toward* i'- aatrce, and la db
vide iate two parte, kavlua; a dry paataga iaki
bed; tbea, lodeat ead ? nn uleaiiliin* impeianettj.
Iaa aaceaaaa roromittcd bare bj tie- viaenen
who neaped iacoaecnaeiice of tbe lull ut the pri?
im?, .in- deptawable?ai*?, l>v hmoc .. mini \? ..j.l
aad bj ..nn.- fr na the ? ity, who ibaaght Ihiet bad
a right to aUbtja. Until appear* thai iheaatl.
ni.-. have aot ruHHIed tbehrdatj in eaaeMeeeaagte
pr, real lid* ditordor. S.. Jan it dean iltod aa a
\. i\ Bauriabine < itj that had ja*l beajua to ??? iiaita
tin- jii apeiha daa i" iadaeti..
Si. Laumuioo.? I In' powerful ibock r?|?. riraead
beta area preceded li_. a terrible uui*< routing frooi
the Laut. The fit.atltedral, roraimenccd la 1511
tad Baikbed it. IS I", bad remitted even aartbqeake,
apeclally ihoae <>( In;;I aad ItJOI. But it wa*
ui aiidet ,'.\ injured bj that at tbe 71 It iaat. The
?in area eareaaively eg Rated aaar the harbor. The
ajaiy aapeiieaead l?? ibe cathedral ooraaioaed the
ear utita tall, mi which nr. eajR the rtcar-teaeral
rorh / tbuugbl proper la iul?e away tin- baH ?u
iraiacal aad carry it in tin rborch St. Daminich,
n l afWrward in a banaeh eaaatna t. .1 in baete,?
\ rtpatitian at tbe atroeiaai rdrariee ef Cape llui
iea und St. Jafoi* ex peeled al St. Dooriago.
Thr Mian.?1 iniaa* oa tbe ELaet of llayti
lava reeeatl) beea eapleerd bj aa Pafiiabmaa
arned U .l? rtatM, win. i? aaw goiag to l'nglaad I?
nli. it the r*atm*afa of Erdfliah eapitalbta at tin
rarh. [?fear. ?.t Cum. j
I iLAl AccitiiHT.?Krtatt ibo Aagutta Bannet
ta leara that a little tvoa nl' CapL A. Marden,
'alermoi Me. aged I veer* and lOmootht. aanwd
i i. .-I Wallace, waa killed at Wedneaiay evetvi .
I 1.1.1 aeea, aadet tin- fulluwieg oircuatvtaacea
Utvbay rataraed freai tehool, in* apttX eat to tbe
urn tn talate hi* f n.il mother, who wna engaged
t milking ibo cow. In the barn wai ?* leacb-tuh
levated aaari) two feel from the Boor, and tilled
itli wet aehae, weighing prt>bably four or fivebtta*
red pouada. Froat the appi t edge ?I the tub a
in.ill rhaia bung, which tli*' little iimocent ?.-i/.-.l
nd awang roaad. Thia upaal ibe lab, which fell
ireetty apaa the rhild aad waahed him to dmth
ataatly. Hi* fatbei hearing tue lall, run to tin
nn, aad beheld hie little mm, thai one miaute b -
ne era* aa livfl. ami happy, lying dead adta ihr
load guabing froai bi* moath Bnd|aoBtri ?. Ii^<-' a
treaai fiuta u founlaia. He wa* * ebild "I mo*l
miablt dhneriti n and uncommon promiae.
[aata Bee.
Kl' So. S3 of the work* of Sir *j *i rRtt Scott,
a, ju.t beea iaaaed bj Isntei Peat, W Bowery.
otrooHami to Howr Leagmft, Agrteattorai Bo*
etetiet, Mi-diiiiuc*' Atooeiationt, aad i<> 'he
I'm ml* ?/' dateriraa fad .?'' >j ttraefbeaM hit
f'?../nf/y.
I The Aim i i? im l.nborrr b pahlahed on II ?
r..t ,lav ni every Baaah, The fit?t mnnin-r wm pabhahel
, April la.t. Ti e aRaw ?<>rk i? to be ?eaaaB Bat a i?ei??
?lalni* The votanar, wbea raaephrt*4,e U Kwai a etaa
(adbaa at h*lara*alhai eaaaectad arhh il..- atgrMdrarr,
fbaaah ?Irl?, y?f?aaV* aad Ctaaarrt ot tl.e I tiied Smttt
at elM-wlin. t" I"' l und in any ?ataa*a
Tnr Ami an ?s L*bobi a w ill .itliim lad .1 nt* .. lh? 1"
01?araaragiag ami (eaterleg by ? ot hglnalloa tie- e>
ddhvhawat aad giaath in aareaaaaj at aaw Be yet Ra>
lebraatheaol ladWary, raeh j.iiie Canoreat snk. u,e
laaaha lere al ?h.ite?er fahric*of Woot, Cauaa, Inn', he,
mv in- arer**ary tor tin aapprj "i aai ewa araatt aad at
teara aad perfect ear ladepeadeace. Ii ?i!i neaaaiBiralt
MRthetras aadpmaafalBMarrMi m all, tot e.|H-ciaily
rtheAa leaharalaad Warhiag Cla**n aaivaraaVy, ?11
e iniallilily an.l ilgaaHy praaMted by aaVlprhai an.lrarry
? oui lit* Prat*. PnRry, ami BaM Hm WaRea nf Lahor,
aeawrage prireef Bj rVadaee, aad toe agtrrv?rala frtrRact
1 ihc Nathaad ladaary, all) be aptly ami larr-ly ea
aared therehy, toBhait, thiaaraat 1. laaraaed ta urn, ?
,,ii.;.|. le tetl-Ua.k Re the Ir.end. at Pmlei lmii, an.l .1 tho
laghttdbtaBaaiateaacy pahaual Bar parah oeaaaBatar*
mi Bath bj Bar Ibreiga *??! aragahh i Aawriraa apefegha*
ir tl.e p.ilir? of aa*lilted I'ni -Tia le.
Tin: Ami an an l.tiieai R will puUliO.. I immthly in a
irga achava Ihna, ea-1 aaather cnakakahag Ihhtydtaolai p*
. ni.ie tahaae |Mn;e. ..i riatrly prha*aj amHer. F<> h num
er will ronniin >>ue gnat Rpeet B, H. an:. at nili^r Mat n
wg daeaaMafcaad ? aarhay ni ?iM.n. r arihtaa The aaah
, .a i..nn one rtaaphae an.l . laiprahrndae vofauaaat BI
i,^e aad lair page*, aad wUha aaVdod t>> aaglt labarri
.r. tot mmmviiii caara rarh, thrraeopiaa tor Taa
IoBmv,feere?Rea,rr*Thea IMh*r*,i ar eorde*BaPr*r
1.1:, I TWCNT1 CUPIEB POfl TIN L>UL?
. Alts [ t'aviiieni RteRabed RtRdvaaea, i'i af r?v ? ?
nn- inur.t |?'.?ii.lv |.i ne in., beea Baad tat bbbr inai BaaW
riadaaBBki hoivaaderad aarama1, alHaH Baa ?..ik ie
e.ve the apt', 'Int "U ?I NB* pahlh
I Tot July aeaaMt wii i?- lead) ha ReRier) an mt
Int tau al 'he ai aaa. Tha IprR, Hey aad Jun.' aaari tr?
Bay Mnl a* paatani The hdIan hag are me
CONTI NTR ??l IHK Ji LI Nl MRCR
I..Ova Mohi lavaaaat*- (ftdRonalJ. Pagt
l|..Ma. HvBTtaoTva'a Brracn- (COBtahtl) ? .;. v'
HI. ' I'm t.ai ?1 klVBaVMM 01 PaOTLAtiob, e*cMR?J Ii
It. tut. Vi.a.ami Nav*?(Bahaaaadj. ?
\ .. \ Hi..*. ,.i Ihi Timi.- (I i.i- ".i.i . ft
\l..Tin. Taatri it WaauiBotea (Loneapaaaaaei
kit . tut tJiKM?*.-Homi Uaairrai. ?>
till Bractnoi Ma HcaTiatrraa.Uta?l.
IN .faaaeikrita mr. TtRiii-ti.-iii-i-'miemei. n
kfYBMBLX . .[Oaathaaad Oaai peg* a
\ai-1..laaaaCaitea, a.c. aah BaaaaMo. /'ja? u. h >
I.. Teeacco, ardh Rtatkttaa.MfMttRJ
?|..tiit??, aruhataUatira.NfMlM
i >n. ? tab Ls*tb|ta Rcsibbbb, wtt Mi
ii-ncfc.M tu |i7
s .Sir.,*. witliMaii.ii...MffMiMR
i,.. a ..,.i i .* M?.*i i a.' 11 ai t, w nn BtaMatta*. I1* t" MB
I caBieBT Vvaaivaaa. MB
L.tMecu. lot
9.. |ar?* r*Ti.'.a??(?Matuti. >j. MB
In.. tarn li i paytag a.1 i**?W*ai aatl >,a ,.
t'.c Oulie?.. . II ?
. ||..a*LK-dRy JRa. JaCOjCBal. no
ig,, RtaTlsTHJ d??*ia? ihc acgivgak
amirnal >n Moot. Tobacco,Kias, Cot*
t > an I Si bab raiie.l in Ike I . State? . Ill
u .StaTutki aViwaag mm ag?tT?*aaa
aaaaaatctQaAMiTS, il*Kni K,aad mi,, i
sijoai ateihlfd. aaaahei <>i Maa m
BBBved ao.l t'Ain tt kaveated iu tl?- V,
Eataa.111 u' "-'
.. It TABiiraoi PoaatsB Natiobb.
i. TaRLBo* DcTja*aaAanckau.IIStalH
Iii..' a m . 11 ta i * t op MbbcbABtatVB hapBM
t.l annually . HJ
17..Co? Min iiLiaaDvTtat.***
U..Or^aurt?yiet Pt?*n.*> at Rat l nnevi
?Hat.. -?>t?li*ta'?,.?????? !2
lt..Avi. t m lao* Maua aelart Oiiilln ? *>? >>l
? - .a..i u n?.-,.. .,i iik- t . Re laaakajiar*) ?- in
U..Am bi aa Rarca aad Rvaafl llot??*
bauii aoeiM n llucaaa, a.-. ** "?
?". In i .. ?...,% , ,m ,,;i.i, .a... Ban
? -I I.; ii. Manui'j. I Jir.l in liar I ? *?. " '
aR..AMOVai oi Hat?, Cam ami BaaaiT*
Maiu a.uten ... ,|,. UaRed -*5tate?. "?
H,?t Ma.i.t? an- aaBaarhed M n ? i ntnoev BaaRbtM^p
flaah t.KKLt KV a Mt ? Li: ATM,
Nu. Hi Anust New-York.
OFFICE NO. ;
?EW..ORK, I II! Its
ASSOCIATION;
Or, Principle of a Trar OtwaMaaaMB of Society.
TT fkt .uV*'.,,,,. uflku r-.tumn ?-?-? - , ,
The Faurirr Aooriaiioaj ? .1 Mate*lav.
?rr Hau inrtr oi^i... i? tar ????* ha | , ?rltSl, .
i.e. It ml, ?,h| roadortatdi lord ?,,. ,m) ?, |
? Irl at ? aaaderflM rate. ft, ,. r to \ Br..i??,' -., l^,^
Miami
aaaTOMfM and ?M-rir-.
Th-'ii i?i?nf.iniri.jt;.int t?, i,w..i. fa PanaBBlIllimilM
UhJ i.it.-lut-. m \\ arkiiftu.il ?1 ?.,;j ;.. v M ? .
lad t!t.ii i?. thit tin- attjMl a) I at fr i- ii,,!, in our
Mm B*i Man, |M>rwjMrd! t.. M-m. The mef ti
Mt i?, that tlnie an tli..u?aiij? at jj?r>ou? in tint
ify wlnmc n ru mit ..i IMjaV?JHUM, making t v.ry
etevl totiml a oak, aad at. ?t.ll t, ,aU.- tu obtain it.
Tie ?> ft laaMi with ib'-ir umm ? mm awaaaed bg
kMMai. anareliee; thej an- cxpoaed t? Ml and
;u nation*, whi-ti engender a n..t amount J di?
bmb, naa] "MMfturp aVaath. In.- aiight <,f l.ahrrr.
?r in?i?n. ..: nlwnyt ghtalnhaj rnijJa'bmh. m Ml
iuirrtM, c 1 t? Man: hp.fMaMMarneco.rn> KiJ.t
??i p*ag mmmI a-.il beaTgiag laboi (Vom Iii? f.! na
ttiaii, nu.i lahjMlinj hiMaali to bit tnleM aad (av
prici- lot giving it to him. A?--.i iuti ?. wili a\o
oareywiththiavicdai woi hiaa'epriou \ It..-iir ?
?hu ihi?, -I,an., fal -ut..|.-.-ii..ii . f ihn indrridaai in
i' iadividuali?with the mm tad abo* ofiaaah)
,ii< fellow Man. \. the ijttcni of firro pa awl
s.-ti.. ..:.!? can mumm tu.- .ut ? of iim .... ihn
Heed? paTMaaiM ha* alliMpamal u It la
iindnttlaad tli.it lyaien.
All nccapatkntt or ifaachat of Indu-u-v will be 1
rarriod oa in Ataociatiaa, a. wa Imm BBnaMaed,
'.. ? uMfflhaf .A pa . -'.tii aaiti ?! tngt tin r, aid fm n.
in| a llftajp,?caah of wln.nt trawld ahwoM daM '
letail i.i aha Math mob! ..it;. ! nad BgieM*?h to
him. Occupali?ni wuflld MM I? pratcctnod |np J
tingle ladividaaht, nroahaag aieae, aad eaotaMaudt]
all li.t- aVataifa --: .mm...
Haw will theac Or?pa ha fat ?>. I. u wthl t>* 1
u. Brd] oxphdu ?b manner. SappoM iLmb mt
tour pctTMMI in IB AtMciB ios, who n. l'-r.tn ?I
?ninn btBMrh Bf Indntlit mm* toddhnaaakHaj,
cnbtMl mIiIm, aiaadiai |mcbsb>m mm of fruit
treM?dcxhlnd npon Boitin fur tin- porpoM ol
proafcottn| any ??!!'' ol tie m Imi ncbn?, fr in u
UmM for tin- oi-. iij.iitioii. detitv of pr lit......! othot
itaoout. They wuold atahc tl.i ir iawwtitni ktaowa
in till- llll.'lllbi-lil ol lilO A-.IH i:i,lo....I Moliiil talll
raaaa ihota ihtaw partout who had ? > kimwtenlfM
of the BBliMM?win wooid liko to Idara it, m
ini^lit. iVotn an\ other cauta, with io |utn On now
(irnup. \< ioaamawHBcii al bummi woManHad.
iba] would forM ilieni-.nlvt-a into a Group; that
would ' Iioo?e tin- bmwI akiwad m.il aotin pM*
-otja BBMMf UBMR ?!? OflJbsari,?MC? a. PppfideM,
iidatnni Ptaatdetit, and tacMtary; ihey would
divnaa tin- ?uu lato at mani parti a. it ?..uiJ
rawitiaj adranttijaoutry, uml one, ton, rtwaa ov
ittefc of tin- Maarhora would obwM that pan ..,
Jcinil whksfa ihay peeler red, and could ntteata th<
In'-"!. l imt tin- (irnup on i.l In- eOMpotod of >i-w
lap tub-Oroupe, each ol whk ). woMld attend to bm
pdrt or ruln?N isiul) of tin' WOtit. TllC fttttl p'-l
fi i iiou a*hicb could b i |irra to ?H i?raiM:l!r. oi
ln.|ii-lr\ by tili? ?s -t' in w wild Ik- im. ii. -.. . .
SappoM a Otraap were occupied wMh the car
of a fruJtVOTcbard. To pofl an.I clean the Ixvet
awold !>?? onr part of tin1 work.?To ill;.', hoc 0T
luaaaa the earth ahoul tin- mete, tad ate ante it,
aroold It- anntlmr pan.?To collect, Mattel the
fruit iiimI pm k ii, wot.ill Ix' u thifd put.?Ta lain
com of tha ImpbtMeMa, ooHect aetsd. aVc., waahl
Ii? a f..mill put \\ till earb i f ItaSM putt-. MNMB
raeinbera, bul not A ? whole ffiowp, won Id '?<? oe- :
cupk a.
SappoM ii" >" aia CiiMpi im- cultivatin| ffrre
or ?ix rarictiri at frtihvitee* ; ihey a uld form a
Seriet of Oraupt ut Froh-flrowcra. \ Seriet, at
we aee, i* compoaed of b ntimber of ?roopa, at ?
Oroup It coatpueed of a Mtnht i of iadlrhlMBM.
A I btaaahM of laoMtry will idarril rd iKeiaiaM,
x* 1 ai.-11 would be carried on bj Otawpa; In nn- '
baodaeM of MMpMdiyi foi ntaarpie, there wooM
in- winiinw-lilind itiaki-r*. >a?li-in:ikrt?, il.mr
taakera, fee., or mmm mht-r divialaaa, which
ififilit bejadged better. Thara wauld Im- at bmpj
(imui'k a* than m (li>i?i"ii?, nn I all there Gf0U| .
iitiiti-il lofMhar. womb) lurm a mritt ?J Cor?
an alari If thara a era thru or'ioei ?MMtdoa al
boMM raiead Lb an tftaeacaati n.?mj tba W --I-,
beeM, the iiMlaaa. ami da diaphnfMi?ihera
would I?? h? BMaay Oimmb m? tlu-rv areia nMiotii >.
mil tin m* ?roapi aaMoahod MMthJ fatn i> Sora ?.
demMd tn tha breeding al haraaa.
ThiM BnraH be in m A.rintioo Serial ol ( ar
m .t,-i??CaMw tnaahert?I'aaaMnaadGaaaaare
mfaVlbua?mmmmm?UatMwi?Baaah aad
\\ hhMawdaM?LmImmI?Mi -Vf.. win. Ii arauld(utM
lha Set bm of Mi ahaMicr. and Mm da mm i? I here
woMldha Si-ri.- of GardBMOH?Oibmgiaawi?
Pi ah |ibm ta. fee., which would fern lha Agrinh
taral 8erhnt. 11mm would In- .^mr? deeaied to
tin- lalaiai "t Dotwettic Ai.inml-.und aoeMM bMoV
iagJim>ioMol ladMatry. > ti.--.i.. liaUghter
BMBpalaMM ami IMitfd to tm laMM ei wowaea,
MBh a? cualri lienan,, ??lubri.i.lers, fee Waahl a to
?r BaMBaaaaM .1
fhaM exphin.vion* BMddeantbj an- a . iMMMtMMl
t.i Leclcarlv uiiiici?tu.nl. a. Ml ?:.a.. Ml r In tlii-tn
oaaataadyhMCafMB*. Tm mbomi ?iiou.il ha>c a
dwtinri Mm ??? lha lieekmaiaia ef the GitMpi aad
Saada% wldah be caa da t. ? wbat wo ha*11
and thill tut.
To MgaMM aa AiiBriathM. mbJ bmmh H mom
on iibm tifallji ihoM must Lo- ut leaal ferty Sara ?.
and to form t:.i? in.inb.-r of Swiat, lout bandied
;* f?n? at li-u?t au- M MaoBry. Ubm II thelaaaaaa
why ?muH BdMBVMBMMM wm n?'' BMWOT. It. I
InilustiA i an'iot In- reMdarad attia.-n..- lad a tree
cmmm of ptCUpBlioM u:. 1 MaTMB b I Bu i "MiBM
^animi ov MMM .1 N a.l. ndlhuM whhih buuiaa BB
tute bettMBM ditMliafinl aad aaeiu t? >latiuu.
I.et u? npi at out a few td dta eoaaraata which wtE
axirt bclwi-en tire pre-. ;.l -yst. m mt ln.lu.trv a., i
that ot tin- Qteapeaad bom ai?lti" LUa rty m*b
I lappitHt.. wim ii ii .- Prodaeiag LIbmh will m
l?\ in MM.
At pre?ent tin- U , i i.iojti.ati MUaVt be{ ul lm!*l
...w man?i f l.mployrr? oi v. upiU.i?t?lie- prm
i, r, ot BMM BB] ; lie BaM toil at vm i-nJ mj .r. i ..
wlii. li tnav not be MMBMIM i id tu*U?oi t? hit t- aV
tu: ami ?In. ii ImbmbmIc May,bornaai lie htaraod
bat ut?- biaiHii BThUe JNMMga a. d :.i bmm kt ma -i
ii fi Hin in et laity.
In ItMnrialjuM. a lai^e t u .l?-i "I aaSCMpBMOM
wiA.bo mmo io m i) jadiaidlaal E*oij paMoa
finale and MMafeJ cm bm part in |hoM Gff -
.ittich be prafecoj 1?; lie* un.y to trtlily B bj*e "r
attiacttou for tin- wuck Ui be raimittnl a met
IblMB] p?'t*u:i a? a pOtMBI^MMBM can ci>H?*e tiiime
JO -WN-STRKKi.
id4v. Jl .NT I?. IMS.
I ?CCaaatheta, ?ht?-h hi. RMMMBthMM MBJ .lirt..t.\
I and m\?irh ere iBaMk] t , hi* health l ff*J v.ill t.
?I n*uri.:hat an irvdiviilnal. in a lir.mp. will Bllfadta
' but MBBel Ml >4 i work, n in reea ,t ,.' M : |
i rierett* all t?Ut? r.l* if |t' a ..; , ., ,: a*
? imltKtfii' a.lurati.Hi were given w '!?????
i r.Millli-lrrinith r.T-.'t ,!.?(.,! ;^ :|,.. ., , r.l | i.,.*.: .
j .*f Ital.'.ttv )
At (Ti - lit. laa vveritBM] Cut** ? utt Ml ? :
i t<> ihr iBaMnl nr..l dinati.t V Itafbti i ! : - -
? piaydn \nm <~*n gHe da -\ . ?. ? ?>>?? The
' holli* they ?t?t|?t J<'..<t ? t.i I...V.r. ti,. .. ....
nt a bw-ii th,'* MM *,.rk, pad ihfj .
I laiki- fbt their iieai., are paint* I oat to H ? .
I uia:.) nrwifaet?rie? in.I ....... i .? \ era tum>
? hhl?ei, t<> apeak t?i :1, i. kail... a ifcaaa *.???? i .
there, and are ran? Bp i i tl ?? rt. r I . ; '?'??? '
' mal?. Hen- i? atyvaa v in I.,' ahi h . t
kavn thai the pataklnal lyiaaaj nt" tbe aural DV?>
f.-ti-tn Nim. it' i> ba import* ? ?-. i uadare
laMBhij in Politic* * ike fioverat .- ?. . t . t
' ti,?i, '.inpiMiuiii t.? ii ?t..iiu, !? it i : ? ! ., ,. , ... 'i
t? lint daily <ffi(iB,ii>:i "t ihr ; , t, ..? meaI
It .e. BM |? ue tl tt n at
In Aeea iatiea, ibi ahtaaV i mi a ? ?.. . areuld
at MMl, i??o?ia:.d pattaera; thej waatd el ei
t!i#>ir tnJu.tniii bmbmbm at paeple aae i lect ? .1
paid it al idScart; by tin- m ??:,? to. right .. ne
tin; 1 v.i. J .! 1.. i. .'? . ? i il n| a| a 1. fh p iui
aataai aal aaa ilieam There aeakl I.Eaa*
Mayan Bad Hkreli c????.<? krbltrarj control tad
dictation: tie badirtdaal araaM he g evened bj
U*. mti regulation* ?m b aa bia - .1 had aided
in Itaaaaaf a >l mahlt ?bieg. The pain i| .??<?! 1' ?
iii'<ra.'y Vtmkf by tMttwea 1 he applied tu Lai 1,
faiatTrldrhIttrirrirIran rt bird An alaipkayei ...
in tili? I), ni.i.'t'iii.1 euii.itry, .1- :? a ?. l'ura-j
hak Paaba, Bhd eacreWe* tauch more lyiaaaj m
L ib.?r Bi .i lad Htyj th at aii-- i' leha lean ia poliliea.
\i ptaBaatt Caaataliati aad EapJefert tit aa>
iraBTkaheM aad Bitnufa loehhi ?. ihej v>i-h. It
i|m are ?lirtv. einaarf aad BaWeeatiaai -I. hat aa*
pradaal Lahatei araat awmit, aad ( ah ia them.
Ij a?? fiu'i.'n. the Oroapa ?i!l bare the b b ??
fiactar?? aad areehaha|?a itted up 11. ihej akah j
gad B' tin-v lire i > aork hi tin n,. ihej vi tc uret ,
will dcatre theat iliyaBdelf int. They adll alao
hate t??il- aad aiaelauaerj el* the heal Bad 1.t .
coaveaieal klad
T here an :i ft* it i: BBJ Other .-.iiill i-t- whii h I
ataeaald meatioa, bal t... ??? ..r.> aaaagh hi
pareaaat.
\JLT W I H O?Bj a young aroman. b aitu
IT
totW anrh. ipfif tThy *M8re ti Canal-tL, or IB R
l!,?..i , tty reti-ie.e-. Rlaea rl(
WANTED?Bj ayoun| rroman,asitn
111 .a M QaaflBhrriai H aaH kt H > | 1 in a a 1
. ??Mini tmu?-*.. k. TI.' v. iv lie.to: ru\ ..l.r.n >' .--i
P,e apply ?t t by Om ?? tt Caeat, er le Jana .n.- 1. ae ?
?tuirv. h)U>*f I
WWTKH-lli li nn ami hit wife,
'il.ial.orri. Utr nui. <? |faa Irner or tar nar mi.I lh#
a b> .... .? ar to attrad ^ aawy. Can anarluce .'"<-i t. .1
manlali of fhanrar Pleav *|tplv at Oily ??ati.? TSCaral 1
?1. >.r t: Chatty .at Fier. ii I 1 .1t"
vv
ANTED? I Ittod Proteetaal Serrota,
niale anal lemale, CapBhle al tilling ??> Btaallaa,
? till jfiaal 1 ily rekrrni. i, at Cm tHRee. IS Canal -tr.-. I?
fn arahaui. Jrltat*
WAN I I". J)? Bj ;i yntinp matt of 111 a -
l,U. ?Ii"' al.le rrlirel.ce. a ?'fi:ntkrm a. waio-r ..r
.-aanrr m * -i.ir-.ua :?? om lul in almu-t a,,? ... < it
PI. 1- iiti|.I"**r,T "'"?t'tL. jetl3r '
II /'A \ I F. I >? \ |>ai tll.'l vaith . r;t|nt ii of
I 1 lAhtB i" rn|raee ia a prolliablr a ,1 permaneta
l.fam k of ManuU. t. iinif l.u.iin .. i; lie . itv. The trtkfh
?aiiafartwe Iha* lawa aVaaj a .1 favorably kniwa In Bar 1
Market imie.. nnian.i. a rea.iy and rattaaiec Mkr. aVamlr ,
reteiearei aaill ke Rrvaa and reaakred aa to raerai'ler. ae.
k,. ? 1.1 aanaM if b* perlkereil, a alettt pwtm r voald a.i
iinli. 'l. Il r. rt Slanulaciurer at Iii? ..ttire nt ll,i? i.an'r I
.2*<^' ? _!
O iRHINO?Good Roomi with Baatrd
, hi, kc bed arhere ti.ere ire fr? an 1 plreaaei hoard<
by ai 1:? ai 10 tiie lulniiatn 1 a RTa. .1: lt?- ide .1 . at.
,(un ,.| Ur,,a.l? ir. DtVIDOLIVKR ,111
(I MMMV..? \ Ka^yVtogether trith
a lew Mnjie OeataBBcat caa be acruaanodateH *?
r.ian-.t. <f 'I
OOM8, with t?r ?iiliniii Breakfaal and
, Tie, at IlileiBWid aiert.aiaaia ft M hi gl a arai
?
If w ?
B
Bei I,
H
B
< > \RDINU?Two geBtlemen and tin ir
_ ?ite? tan i?* a ..,i,.i,...i..u.1 ?.iii atraaaai aartdri
?aaTkaarvl aa M r\nt iln rt Aha i*.. araana dryye f?*
it. men. ad d ;
Bt i \ KI > IN <; ? Mra. J.Wihma bog? leave 1
k* ?akMai hat hirada aad th* aaldie it a* rah y thai i ?
die baa retuovcd lo Ike brick b* Idtnf Tt ami ttCather *eat. ,
enlraiH r No. I .M'.nr. e .|n rt, ?tl,er.- . ar, w> a.. aaUMahlHd :
a lea reaprctahw aWtarden :.. th* day ar arerk, m the ,
woat rt anaaklr urm* The loratioa i* a rrrj ileajm'dr th
u:i.anil i very atlrnliou |.a..l u, ??'.mtnit i. ! e. ?
ease. aryfl a
|>l.i: \S \NT' R?O.M8, with 1! ".mi.
I la . private taoiily, i inl^otaakard ttyap] . | * M !
II j.,m,;, .ii..... Ji Si. j. lin . P.ik
I > < M ? nh <>r ? ithoul Breakfaal and 1
[m- Tr* i i v
?a,-, k. in a .ma" lain \\ n :: 1
ITIOR BALK?Forty Kitapaarki tnd I?
lartri.iR,,t.n.a lyaew,aadb eultkati mH>
tkva for aaa. Will ha ?ehl vrrj rhean legaireaill.an
aayK i>U
1)1 \\n FORTK K?R BALE.?A tirst
M. ratelaaBaawat,atarrt by a Ini-raM -..ak.-r.
anjl be aald haw Bar radt a B Uoveraeerr, career at Ma.l.
?.n-'r^.l ""'
Ueneaei ras kkawaao laacaaarcLCuaranv (
Ni ? \ va. May l*Ui. UU <
PIIHE Pwaideni nml ln-ift<>r* have ihu
X day .ie.-i.tr. ' a ti. dead nt aevea per real
ih>? , ludal .ln, k. t,,r lie- laM ?.t BinaUt*, |>a\al.le .... ami
ahrr ibeSCtli intl I .KM |x I'lltl I IP* Bt , Mm,
VVATOHKI L ..I yoar Health?Dr.
I) It i ti ? ? 2tt laai ?
aaerd llroeiSM, Herr^aeal? hl?flrieaiai :.. rarer*
raaaeaeiid aapoMrcs ?Ii i a-- aaal e* m deceiveVkena?
eary. Item. luU-r Or. lraa.treUi'? IllVf ? .TI. /Ta
Bararery. aall I
HAIR COLORINI*.?J.P. M tltv would
ladbrmOaaevrha mni t.. ithkraai t. ?? <??? ?
T? ie, ha > b ia?r aa led ? pay Dah lo a per naaaetl 1 ?
or lilart thai be baa .-r... aed ?>. k . i M -.a. I V.T. It.t.
due ilit I ahrrr la- td*Vn I ha package*at ? even, v.
ejadaaad 11. Tkh Ha.r d>* baa b**a kvag aa?
ie-t.-r a.l> I V _-.te rat , v,|,? a. . , Tbl M
aaheary aBI he readily convinced by raiting >; t' akavi
? la.. . aaal it on trial (Ley a.t kVM Mitadied, tka m t.. v
L\- ,riin..le.| el Im"
HOVEY'S TRI NK REPUHITURi,
.\?. Ml p?ari ?. aapaa M I "iff -Ii lint K1 ? e
ata.-t ir". a.el k?ej~ mcMCaarTy .... 1 uad ??? rji *a??rrleMaa
?M Traf. ai. ! Pa. k / T-. k? ?" i ;^-l B.r-. t :l-ra
?r a: ?t,..l'N?.' a..a rrla.l. 1 .eaj. ,o: a.u n .r>
?Mar, ai ha
13KR8?N8 TRAVELiNO ant reiiaiad
e.i Mat :t,e Iachary ladt* Rm eeBaabaVthmetii.Mw.
B Ma'daalent, lia.e .am a cn.n,,|. te aaa.rt^e-nt nt LtB*
Pre?'rtcr?. Be i. a-aj .lark'-', a ' l'u-li n .. rtege pRUttaa,
air b*<a an I p Beara, water -,r ?. ..a*. ?? I paaBk *va>lieg
,.. ii,: ;.i?i-, .n.r ?nor. k ? k Hue. tar **e*e aB>
rle in the l.ne ra* rated a th Mianptae* by
MORA I I M. Pll ? Htnri
;eit it nkary I u Cnmt ,ir
LDST? Oa tfaturdav/, the IIth iaataat.
in tle? Ci:v Hall, a ?mall hai U* '.'na;^'.. ? ' '?? ??'?'
an aalpaacai iedfaaru, an.t ?emirv oeaer j.ajer.. | aa
a*r wear aa hat the oanrr. TWtMeraul cwdkr a Be
.or bv leaving the or*- at theeBhre >y' BWrabarHkaae]
JOHXD. HOTT.AtaVarDr] ait..? I Cfceakki* M.
?ell J.*
Hi 11 9KKEEPER8' llardware, i !ti la
r\ he. Ac?The?MhaHh*?**r* taeHi , ? ?
itinr*, ami tntt cmaM.,li) ii. Uaval* tJ"
||.,a- ker'. r.-1| irdv/are, ia I ??iiaaaaieawl aery ha
Kahavaaad Pvaakaha ahaganlaaiaaar taBk i??i k *i. ??
Mara*. Ik**, Tea Tray*. ?uiaun*,T? ? K la-..
, VI ... m v.?.. T . ? I' ?? '?? ?r.re, k . k
ifarh*chthe] ater at a**rt>t pur*?
,?,:a i , iisBoKN h U r ru ? f
COLLECTIONS mi all pMrti of tn.
t'nile-l <fate. na, le ,n tlw newi i?v..' al.le i.a...
TRB.tBI KV NoTfed i?oji t at tnt taal waiktraw*
1)11 kl I B aa *B part* - I
s. j BTLI i r.Kt .. v?,. arret
j u aial 1? Broi 'aty. 1
H
3
FOUR DO] LARS \ V i;.AK.
_g HPl.F MO, ;170
J\>I RANCfc.
171A \ Fi Intwraofv CtwjMpani i I N.
liv <-; - K - M ? ?. aa
? taaiir*'t,, Ai< ihi .Ivteilju;.' ta,J*e?, M??rr? jp * .. if" lure,
?? ?-? * ? -. ???.?.? . ... j.-.r j ..< ?f.-;. f.- ????. . u
4? Mr... alnr 1. n? ?. Btp tBaW -
DIRI i I ??.<?.
: ?? T an. I".* W .mi m:. J.d-t. T Sias.'..-.
I * In.. i. ? l*i na 11, I M. Ctayana,
. ? Hi ft it, r tat . P \t . <:... Cateni'i
Rrtaat -. J J. M VatetBaea, baa* L llaii.
< mrm i i a. W.u.?? -.. . II m. ?.j. Iwrit,
I M, Hnf man, Wra. I K Pi a, ? ? B*
* I? Kkil ... m L. M Mwk, i ^ Jj aeana,
U P* ?.. 1.1'. Hotter i dan I .a-.,
v v\ Haw law, lau Vaa Baeaaiil. Milan M.I,
r. ? .-. ? latfaoav, DanaH U Orai WiRiaaa IL Y n .
fit vi!' KS row \ Pieehh nL
Bannt Lorr.fa ... ??.
? h ? Biuataao P. Dean, Hart-eyer.
rpHI How \,'|? INSI w. i - I.\,
I i" t IBBnjRM Omnk da . * . i ,t in?
."? '? i -i. a ? 4? ' BM >,?, or 14HM.
4? .? Bee, ? .. haUi ? it>' ? ??
i) RR ? . NMR
Rftue? -i... -? Vajek lav a*. lam . >v I.i..-.no,
? P; " i ??>? I :m ?-r, Baal Batha i
I ha i .. .. i. Nail ..i Wceah
?! -?|- ?? V. . I ? ar.fj kei U a Rank i.
. l.e Ii-. .... a ;nu ?. *>.,*>,
..?'?1? ? ????. a. laaa > ; . r ?. i na.ul H ...tie.,
'?? P?. i R. HAI K\>. Pi- Ml
. '.VI KliSUM R iiNCEC'MipBUf.
*# --.V?. ..' .. i .. et, r ?? II ... v. I. Tin?
'-.-it>..i.- ?. ? r.toii .... aiaaw i da wee flrBra
the .:.a. ?. ? ?ah ? tri -?. ......a.iv daw
% ???? ? . ? ? ? : . . nr i iiiur by laj .n.l ,
arqrai '-a. . , nwaakaaaayoRaa MB .?
il'Ur i I mis.'
? - <' 1 Mi?, I a 0, Memiv I
, a !.???.???. ji? hh ? a Taaaar, 'a... ^ i IVur,
ri.> . P laav, Jim .. G Law,
. ??-> . Jjjmot k. Ilnhaaa. I
ktwaa Bakit, w, K. Thorn, Jaim P. Haara,
wartial. '. la, '? - - R. "iiiluaj;.tlaaiailIfailarbBI.
I -^..li A MB, Jraaph l>ra?e,
T:ii?v|?h B>. Tlt.iRNK. PivJ.I..k. 1
:? r Mo-- s ,t.-.Bi.-. lain
I . I iL INS! H \\i |-._ii? Uirrtlt
.11-II. . i Ban IB . .....p Mi ivMWiaaaJ :.. j
. \.. . i nk i". -r iiiiLOt i:a \n TU vi. IM.
H RkNt B COMPANi DftVa at Wall a , lar arpai
? .? bmi Darlbnfl Mnaata nd FaiaatatV faaMl that I
I ?ta ? ? m aa aa.
I, Kia.a, ' .i! ? o.t :'l ?<?? '. ??? . i 'iom-.I in i la- j
!.t?iu< i ui laturarr*, air uaartBaltuI'R>a btcBaagal*raliBV 1
fl.i. im -i . . '. i--, ...? ?>: iiiwirar.rr UH.ir iaMj.rlaikl i
i*f, an i i.i.i ... I, ;*(..? iii'B' i liar any aacarBp Mr I
am. 1 If -. . n. !
r |i?i..,i . ir laraoMi.? laa, a barb, at* I
Irr pay BR rtpraj ?* ?omI Imm ?. .. n p, a Bird l>> an il a hi
? ?? aV-d at ill. HB . ? ??' n j Baai il mi M mr RM*MBM aa HMM ,
UBMirau r,
in. I .1 ? - aiaarrd la haaarw BRadaM haaa ar BaBBV I
brb br Brr, Oanfl ( lluaara,nrrayard BWhalacM n p.n
aatach II ... .i.-..I fit mi irr Jim an It.?i.| i PtraeaFrty '
?iIiubi ly baid a dwrihaa bnaaia k.?. rv paaaaa m.ui-|
i,' a .., tau i' ..... . ? alilird hi iaaa rota w ? atb bav>
?Irtd u..ll.ir. .....i . L i
DIKKCTOItM;
.:..\. r, lai l. R. i Bo?.i . - ?' an Caml -??!. kff,
RBi'tll ry u . s..i, I Majba, fraaaarMB Ba^ryaktr,
R'iliaaia U. lia. , i.. V ? i. > . .r. ... ?!?, Uai.n. thrvuioar.
\ ;:. mODMRRM, Prr ,'. at.
aryH - |r U. ('. I V? U?R, >*< r.-iary.
\1 KRCH iNTS' I IRK Irbmpr.r?m-1
TS paay?I urtal HaafaM.i <M llnMan Ihfiia fi"u
i. a .i. i ? ' ,i a . . . mi. laaara i?a mi baa .
oi rl raaaa* i., y. *. itayi ? . ? .... .r. v.... ?.ai..l<> :i. r
Ii nl.liii. , .1 ,.? ? ?? ?? /?? an.. I. .-4 ??held lurni
r. i ? . | ..? i i. i B ->r. perfv. BB MtBM
aa latontda as bmj >..i iw MttbiaiRy.
DIRBI rORB
In athea LuaraRCB, Mrary K B.'.'in,
| ., II . ,: .i v It* im < Roasnir,
i. . y .. Mo .. T.al..r.
lt.. ...it.....,. . .ii, oi ???? Carwaa,
r . . 11 n .. . John L laaarr-Btw,
Ti ? iaa Lawri .-, Caarkra Marary,
Jamra 1?. <\ I. '? , l*ha laa N I
v na M t .. Jai.?? Baaarp,
iie..r_. Ban laj . .tv,,,ii Maar,
.1. rdi P H ra at, J ^. pb MaaSoB,
Baai, M. PibB, Aa?li< * Bhakar, Jr.
Bphi II . ? dBars II ?* in.li.
Ill ?ei II li , .
IOMATII kN I V'v RKNCR, Prra drat
\ il Mi i.i i?, mrt rraary. fit Mi
/ I \ I'SKII.I. Ml .1 NT \IN llOUSe, Bi
V; bi Pb t Urrl trd?I MR - I ? . naaaatic .<n.i Mahiiaaa
IBerraarl wiU kr eon laetad dariaa Ihr prtajat MBaaa un
?k r il?- u.re. lion ami iBprrtMawkaara >>t Hie ?feacrMMB. I>
.... .. Irr. r.r i nimpr>ie an I tl,u, .i^li lepa.r, anil i? now
.; en r.r il.e rre Una ??! . ? nara. No . Burl will lie IfBBvd
<<? i i ta n ti e ilrari ?r?ll) hiabi luai a. > r winch Ii ha? hew
?r*iwM **> < aaaaaaaav, I* latdra a II laa :
a i.ii e.e- v ah I., arj ibal Ihr Aea V.irk mark.t ran artool i
i ,., . ...... i i i.i on thai ean promolr ihr nairrB
mai aarlmJoyBir t at it. patwaaa ?ill ha prnanpiiy i? ?
4.iaa?d. I'., r. ul Ira mi. !? f.. > .'.iliii.liui. nt and raaa*.
i.i. that ? ...I ..t it on the BM>BBfalB| haa brra rriidirrM
?.em . tlv -'in ?? ?? an I -a fa
V|. ... t. i- IS. ... x t;..'a. i?.-. II. 1.1 line ol '.lair, a will
run a. i.e'et.i n-r rejjui.i. ?. Ii. :.,.ei iIm' I.an.Ii.i.' Bad Ihr
Mnunla n IIobm ,ou Ihr an ital <>i ilir hnala
? i an I I. BI. ITH, Proi rirlor
fipHI I' lSi-)l()NS, liruatrated vtitli l?i i
I kl PITZ?l It vi O I kBIBTRO
I,, ra in . b ihr uanlat f Nrw-Tont. thai, BUhaTtaiUBal I
, .i . ran. b i ii pBaaaBaaf ..i hMlaaradfchB i>.-a|ao?,? 10 i
h>h?ri i ? fibm . ? ti,^. i ,-.i nai p.a. I
, .... a. - an ii hha wUM aa BMMfe aaaaaaali Bnuon ami I .
|.| the . .? t. ? . ra
Tar an! la-ctar aid lake niaci ai be Mm .tvl. .rary,
Bwaadway,naTaralay,the lit:, not Bahaerr-'lai** a I
:. i no' which rrcilalMana w IR be |iaan Imaa Bhaka !
II. ii'.i H ? a Para ? ? I...I. Brr. Ohtldr Ma- :
., i -air.an.1 lha La?nriAid I a4?i. Vein I Praarraad, ; ,
vv ,, aai Teal Hie Ha a hl u k, hat ar.
I ha> ?? aad 1^-. mr. ? n i ,?r |dacaoa Thjrv'ay, Bar 'at* I
...un. BaaJ'i'i Jaalniay Malird aad Baaraip*, mt Bat |
. ? ?l,.|i ir. a. ? I lie yia.u i...iu Mainl'l,
line i... Pa i ... L?H P.dlock't < af TVaae, CaaTB.
via. i ral, IkVrrhaal u v ranee, Ti* Rtatnge, kr. k>:
?ft >? ihl i latttBrr wdl iak* pi a.n tui~la? i..e 214.?
p i, ii. I k i.l. i. -i il'.trat..10 of ? Ii -i oi
... h> ..? ? .n via ii ... :t ' i'.i tu . I Man .
till t. , \| ..re. t .,.iii4k*h Paaa?a L la Ba oa
i ..in-r ..i t imBi Phrc tal '? '
T .?. .. j in.mm/one prraoam Ihr CawnaeraflbrralVrt
... ..i.i.. > .i, u. i. ht had at lha B.?i? n.i ^a .; vi. ,-?..
i . V , ? i ... VV a. P . ... ... Bl alia.. M. .a..
I . .. Ctrathant ??:>" Mr MtihaR'a, aataat Wall .ml
B ... .! .:.. aa ' .. ?' kka? i BMrd Stale, Malej
at,o/N i . i ? M i ? ?? i.' i i. i" be had ai ihadaan ??! the
a.M-1 ta- Lmmaay aa ? * h aw Mn ? M hwBMa.
Laicureloi.Maenr< M e/rhael pr.nwly. No and*
jam.-1. nt on leraNinl ofweaibrr. MMR
!> I MOVM - -To- <il.aintier BBI re
^ j w in m ITI flailaitBi; nkiaa m
i lai hiaannk i?? rn la prkria -rnaaiwltaj bt
Bnrtul Caacl tad Bar ... a *; uaaja t
i\r tin-.
Jo . Patent Mail
Km- BaadB an I laWRpj
Od Ck tl ? ? B j ? n' i C irpel
In ! i I! rbber Cbwh
fa i I ? M la r
La ... i.a Cord
Bad : - T'e.. Nnr?l aa
v..... ai il In a Mai. -
B . . ? tt IIa ?I ? W. !.: ..
BaM, < ha a. Ti anh u a.
IK., Pi lad I.i
. ?I all atl ? B lha i i I m ? i i.i'. r< tin. , a.' kr
? il .'u I.KJ dk !*d HMKMta tit f, .??? Pulluia>al
' Tkaaihi7>BddiaaW?l,
r.*v; RF.PORl ri: i. J i ? .?Hot
iTf\T*t . .;.'(?? rwrr, Banhrayr Law |
I.\, . i e . i i. ... wlatitikaieataol ilw
..i party it bank .. ? pli<eiM. ia albcaaard wRb
' - .1,1 ! ? ?? iaal .??. li.ai iear. ed Jor'd.
im v H . . . . Mi . ? .. Ba - ? ? Bt . Irffj I aaaad Baatei
,.l# . ?.!??.'?' ,f r.Billlah l'a??-. lulal, ;ei.. r Bad m>
? a-. Baak .t. la Maaar, I loattaa; oh vai?. la?e y
i-. i B ml , i la ii M.i . - ... ii. May -? .i
I'l. ? wlai IJaS It...' ???? ?, VI,. arhaaaoit r?.i
Mit? i. ?>? ... t a- -.a. tarta in.ni Anril
,. \i,. ai ? . ?.. \ ? r - :. im. aary No k> ?
T r Lot m Bmk j ?- .. V --V. -', a 11 be r?. 1 and 11.
?. , ? - BKAUatl RI m?I>?;\ 4 Ctk,
... \ ? .11 -1 V. a V ? - . .11. I I" Sri,,,! .1 B.4toii
w am II Pi aaaaaa, v ? .?^-rr.
Mi IR S W.V. KT aSlfrTIOiMe? Williani
y m 1 pi r ?0A1 Jj ?
... 1 .. . 11 ihr Her na.' KtrhaaaTOi wtBai
rrta llinaar * ..?!,?? ? 1? anal ItreirBolB aa-tBrajf,
. . . ? . . t ? ??>.? rani An run-vat
U>l Th. II ? ? ' ? . teat a.1.1 .jlaaa.i
f, , ,.? Lntl ..? ?.rou ? ??? * a?. U-.t wm..
,. ! o t drei I ? -a ? - 1 * ,""'r/*',"'"'''
10-?^ a ? - I aaaaaatfeaaria, I . arraaaar Iba daar.
I 1.. .' Bl?hte Tet 1? - il I....iiiuoaJat Bg 4...1
ma 'r kno.?ri no Bat dar o.-o'?.
Pia _11r er pai tH-aiar?. 111
lai ?*r I.KVKKMi'i- JT. ,. ! ar. tl Law.
n aHiM N' ,r 1 1 iwarrat, N. V.
T.? PAINTERS?Tm I'aiatBfB.?-Cheap
PaiatBaarr,h; t. BCHARCK, M OWaaa?ekvet.?
;i?^ keRt pore aaawritaa winv Lrad|
MB . oka da bi do :
da do Bnctah i 1
...a . P ir>. ii'rrn ;
ata doChroaa?Qrrea. _1-"[''-''
H?LLEIJ UKKM \N ?lLVtR.. -J \ .*
, 0. HUfPETT, tfJ Pi ja--.-ie?t. orar W..-rrr
? ' ;<art ' a rtv rait the act. atbaa ?' M -rdwore M^arr.
and M . ..e,? m> '? ? an ? i art Ir t tiera.a-, S.i?er
? ,-, . r. -, ih-^,,. an I -etai'. m'atl dork
...... ......... 1 oaal ? a ? ... r r,"'*"g/^'
riCONOMY Bad r x<?ll<?\? GtMk
n. tl RWa/B..* and l.la k ? a.-.-nere ,mt One naira
Hat?, ir.^n "|V? 10 ?I. Ii?- at. .*e HtW(eM t>* |>r. e) are
un.u Hav-.dli.anv rna afa.-tarrd "thweily.
J vv RBLMMMI. k? <
^7 lru. ttttm ?' n?up-ao.
(
M>8llfcN MILK DEPOT, No It-S
" ' ? ? ? \.-w Vak - Tk r
*" ' ~ ? "JT? **l**l??ar,l ihr ab??. I,u>:ww. ta-e lrw??
V-a**.*-. ?-- HteUMI,^ ^ ??^
' ?? '...*,.<??. -torn
- ,. ? ?. ? m< ami *><t,.utm, . xiii ki . ,?,-. ,?-? ?dl
;?*?? ?? ??Ii a1? . t^mmrnM pmm Z r.'iTi .u*.
1 ? ?i ? ' m*fe*l t tar. ortfl fcvff yv_
S P TN
"' " ' ' ' "'" *? p<*er I'll 4M .?.i
?I i I r.: Mil k * I ... . i..i atthT^"-^^
I . ? . ? ? ?i ? l ?aar, hrr. offWr L*r Uju
%* .-?wm
j... ? . . It* I !.l , ?|| 41*1 i lMUIH- IK UVrnarl.r.
. I >F I I II k. * .?
V B I .4??, -1 ? ? ?,? ,. r?rr\ j?, x llma
. 1 ? k? k ., iim* tie-mm* .<i i >iVI>vk 111 ikr nm nf.
j *?'? ? \ ? ' a* 1 I t. 1?
HIRLEM PLE \#VRV, <? \RDK.Y?
ri . - .-, 1 RM| Jtnata.t . the bank.nl the
u . <-tn Ki>rt ,.,uh, ., ihr ?.mm ,wl<t t rut toot* m Ihr ? ?
? iv ... Vra V >.k . Mm ?.? ns in at! ?tii,hi?/?hralV??i?.
, 1. .. 4 ! l|i?r?^ tfcef.,?-,, raj i,ml fciad?. P*J*?I.
"?-i **?*? * ?er K-l, whom .nan *r phavial
.??..??: .,j ,. - ... ? ?.?, , n,?rti iaiefeat m Ihr
?. K r? . m ,. H ? , aaaatttl !., tS.>,.ie? Mo
I lu?%,.dft-r tri. ??4,1,,. in ?, tou.,,,, a raial raiitbl..
l"r'. ? In haahaaai taaaaad.aa*1
;. ??? - lai r Mj 141? 1 wur
. ? I . . I K .int. ?
' ,; 1 ' ' *> "fl Mie*e?,.?ot- Ki..?rr.lor
1 '; ? ?? "*? '? IL ?? ii. ??v, Ult ,.114,
H k.-s III M I Pi? I ,t,n Kr, ,?.?, atrle
I , ... ki ker n.|?v:;..i.. to*e?a ihr raaanti ??
v?\ k, 1? - ~i rUV<-4y,ko**BmtttPal
? . 1 urrt .f II , ?,aMa.
i nwVu .-...<? ?-, 1 ... . . ..~ 1... u Kri-n, I,
I I ill Sltia
ii i .?..,.' 1 ca 1 h nf H ? .? aah hiaalr, 1 ti., kataapaa*
arr kj * ? ? ?a raaira1 1 ??; :al kaaa^ aaaav ?1
. ? .' . t ? 1 :. kWaixl' ?V'"*?: uarniram?
1 i,.? at il k< ;?... a . ich ???. luaa , ha caa ,u.
? ??, > \ r !? 1 Is u ? f.
< 1.Ill ?? IM ,Pahaaa It a..'.. 41 lur lulkia ?
1 -.4 Ma tu ? aa .. .mm. * SO t,> ?. IS
?ah ? ?? . ?? a tot*
it. 1 r.-4...:ia
1 . .m 11, I W M ? ta
P .1. 19k| 1 ?. k.-. a*, praaii lit-ritaj ??<?*.
r 1 ? i - . i) .... ,. mhi> l ? 1 rkix?.
MTW ll?K,.li?Al l*-i? n N..??H aad IttUrh
[tTyr\ \ \t, i ,1? \t t ( n NTH -Thatina
I 4 I 11 ?. k ,'Au iiaiii. I?o H.i??v, ,>,?(?>?.le Ji,|,n-?l..
. .. ?i: . ? tu anaagr ami a iMacroaHta'iinr aracri?
I..;..i... ?1, ? In? i...'!?,' i.tilr tu -Ir.iH- a ?aintr
iiat faa* aani ? 1 ?. ibaaapai haaatj or *.i?n ?
? . r, a ll . ,1 , ,'? r ?? ' '* ni a N*a rip^ifcoar.
' ?. 1 ........... u ...yi-.n, r ?iii-li tonin M
a-1 >u... aouh*a?art laral . ?. .1. loa \ parttralar nMka*
j- In 1 , ipl . .i.?l ; i, ti p aifnii 1 ar rnalkf il
ami aaahrvUral aemiaalt I? aWhara aaa aril ha ?fi.nl ia ali
. ,-?? ....... ? .1 1 1...I-.j 1 a bar a 'Jmtairat
Pal* hml 1 1 Ihr ?** hp oka aathar a* aiaaa* J. ?r..
Pina-i; > 4i.l Kiactic* i. ?! ?,? 'p :i.,' arhkh i? akrarfi
.1 >a .1 ? oh In ihr Naif' kraamil hataaaaawal that
.1 ti .. ami f ? . \ ? .* . . ? w.-k .?1 the aahirrt Hiat
..I. ? r r*?n 1 PrV* ft I* laithaf
/11, i'Tvu i**? 1 "1 ?.t. v. jt-i F*itii
\ i : ? ? ,\ I .,- 1 I - t,|j^ ?. v?1?
.... ?;,..' ..... i ?? ..?.>. . . hll* III l''4 ritt, ,.i
.... ?: 1 ? *? . . ?! - Im ?? r ?? -?.v?fu'!e\i,'.irtii?
.* 'i' : .? ii* , ui? ami uCrra fear nh.-, uaibr
* 1..... atiti i... ..? ; ? 1 ? '>?>
*|.,iie v . (? in ? a Pi rt?iil.' Kur.wiv? Kk.w. f
I1' >. (Km i .,,. ( mum ." :?. > ?.<? S.r i?s Blar.clunr.
r.<i, K.. k k ?.. . it . 1,'.. ;'..!?.,I,-, a.*
>i B -Uhnotral m? o ... .i W* ? ?.1. r. t 1 .ia
. .1 ththa IWOm r will I ?uih IiimIIn raraWd
.1,. , ?? r. . 1 ,in s\u rn
/ 1?AL. COAL f??\l.? M.'.t IV.ihilr
V t o-.i t:?. Iah Coal Laaap, Mrahna wod Mai ???'? -
Thp ui.-l. ' ? ? ? * am nrwml an take ?nhar* Bar ihh. ???*?
1, ui.ii 1. ,1 ? >, a..11.r,...... ahar i>* ti,r Hvpa
Ian. . ?. 1 ? riil im>. 1 1 '.>? :..,i, . . 1 .1 >?? < a.ta^r iu*i,v |ant
1 1 ilia ? 'v Brn klra
I- 1... Iah > l.n :?i.. la hiv'i 41..I I.m'kaa4na Coal
I' * tn- ... K . u> lint,!.. i ? .' ai., ?|.lal to
.... I ,. ?.?>, I U> t \ 1.1 11.. t .1 karatarhaaiil/*taa.at
.... \ .... . .. JUM.i'll P. BlhtPBkUN,
?' f* tir. tit N i. 111 .trr.'t
\ if th4m ak aar ana otli wrrlaa Bar aaaBaMMhja
1* ii, ?. 1.1 j laraai aaaaap. at) lai
*. I 1 M( al Thriifl CViiu t Page, -? No.
f ? ;. i . , : ..:. Bmultra* -CHAM.
r, liKBI UN M ? rPi *?, 11 ... ...i. i.t ih-w
i.iU..- .1 ?. |..1 11 a Rtaaa, t. l iar an.| Kliilr,
.> *< .. kr .. - i i.. i1 in.' ?. 1. .... 1 . . ? ?1 3 , rnu a pagr,
.1. ii, m ' . I a . 1 ? Ma. il laatraaOTaa,
a tl? fe a ii ua ? >. iv k.... I ??? bi ..... a.r i.,ninl ia .all
IttanaiM 1.1 vis Bf| If aal* ilralrn ..:;.|.l.,,l
?. .I ah Ik* aa a. ta tha 1 Mtatr?.
N B.?Piann K.iiir* lam ,| *l f,. rut*.
aiyit Ira rM*il r t:Ksi.*i*t.
< I illE CHEAPEST II VV STOttS IN
I THR WtaRLOM t'ONANl MB OraaB arrat, hat
.a 11.n i, i Ua lafra Bi .a lathiak, an rti-rllrnt *a
- . II .- 1 %IXi *.'. HI a I t ' a ii'ilurtMMi ut
karrnt*on raeh iiai Ittma kviaar inrlaaa tlan a Miprraar
aitKle of Par llat for h!, aqaal to an) mhl ta Ik* , .t) lov
? < 1 ally ii,. Mat t>> rail.
tapiml aw .run. ?t ,.1 It \ ? ii. t ., . ..11 u.iu.1.
aiyiiim CONkNT.St*drat la.aaarAlaai
OFFICE of IM LaaajMMi a*id Xmericaii
I',. v.. I ? ,.,?,,a,,v?iv.uo.r.l ti. N?. an
i- , i .. 1. v 1 ? r* a,1 .,i.i, 1. a (a?prantpOy M*aa4ralaai
, . 11 1.. k.- ? ip . Proalnl by ti.r . kraak tlana
,'OMi patented In (hi* Company, are ?arr ime.l I'rrr Imni
/din Tha ar.'-nan..' and le'al'.nr al ill' artM_lr> ?r? i..,i
i k in rd, ?ml ihr porv* nr th* frvakl la-iii|{ atm open, prr*
,d ,.ii ..11 a ii .iv ... ipa MM Im
Bpi.aiaoi vtai.'. l'. a.i Ckah?, and crr|i||ral** ni or*
.*n. .,1 t',a liirtiral r^aneeialeiilv. ni iv lie ?ren al the ofB*r
rT^Mfi Si-It liivlrurttir .1111I JiiiiiiihI til thi*
I iTahna il b>x-eaw, ha Jnaiah MaMrBah, MpakBahad
iipoilhly al llie Ku baner Lyeryia. IU Bmadarav, al Vi
en' a year, ..n i in mlvaarr, A librr>l iBae.inni will l?
aadr n, a*rMI wIm luv b* the quanlilj . AaafeM M I" BBS
will ? litapo liable w,.rk. Kir -ale al .ttlrir-i'.
,.i a. ... ?ii. Hal II ,we, v. jrl il
/ ?ABINE'I M aREHOI SE, 7(1 Kubi
I J Mamlaat. IIUU" ?>? M<rk?t ?Irvet.? Uran Blew art
U Pripn waahl inlnvm ilw^lr rualomrri ami Ihr aoMkrlM
. e,I il.a! Hi.a b.l.r . i, n li.u. iMiii.e 4.h11 IHir ill ill
H , > .......... ai. I 1 ittiari farailare, all of tlmh own
.1 . ? la *ad ? . ?.. . aah P I Mi.
? Ithtai i'.. ???.?> . . ?? .? ?1 ...n( :..i Mi.
f ripp at the aho*C romr ?, amol.1 lie l.a|>riv to ?er i, i.
Itaaaa aM taaaaM a jell i?*
"V EVVC?STLE co \L-.\..?v ifinlmj
L a ' 1 ? 1. a ? . ? v 1 it..- kerne* Knur
Irrel an h in/ f.a.i ??( fraiiktia d , ft II .1 vui^no* omu>%
n, aa iahte foe fonadlr* ami an in*nanulin*i>. fo$ *mir k%
aianl >-. M >u.i par* ban r>, al mnikrratc pra**, ha
a Mill k BBOWNK.
,et 111 va 1-1 mam, rnrari Lahjbt .1
BRITANNIA Metal Ware ?Tea Met*.
1 , ami Cede* | . L'aaor, I < pa Dad c.vris
?I ? H 1 I ,. i".t., r.,|... Paal**,Rapah
i,.: K'iwK I ..(tin Plate*, kr. kr , inanulaetured Ihm? re
. .,! rrdle.l tnrul bj m. ..... 1... .... 1 itre,i a MarMa. at
I mm.I., 1. 11 1?.. rnu aj.r.ii,. i..,,,..., 1 1 1 any oilier manu
a. iure I . 11 i ? roontry, *.pad tatlial in.poriril, ?V>r
aie by tl." If only aeeid ta ?*>>" ? .i v.
N MITIIK.atRLL 1 ?! rtdan a.
\ it Brita 1 m , , 1 .. aad pa hrra
1, mV to a*d>f at aaart aaM ? e ' 1
piOLT'S Patent RapeaaiM|( Hitlea. fur
V / i. 1,., Ina / r.e .. ?al I' ?? ? ?,?? lain niteie.1 tor
a.b. ai reilarerl pratra 11 \,. Hi Bmadaay, Ww-Ymk.
ii1 |i ill-!'. Neaf.llrir?n4.
Haydr.i. larrVBhlta t.ka.li ?bat, B. C,
1 . . MrKi '?' ??. ? 1 ? tvenee, Wa.bn./toe.
> e,
\ .. r , ? . K 1 ' '. a.i.l ft* im
.Pap*, for aalr *t v > 1:1 Brnaderay, jrii ta.'
fWifi 'Hll. LOVERS af aupinur Blat k
I Ti , -Mua .11. MhB ? ? 1 - 1. . . ?1 aa BftbdBBB
aad anpa dieted T?a. n bighfy rrl*k*a>rd ,* ChaaiaM
K i,.,; . . . a 1 11 tl ? CeahM Tai
, . . 1 ... ,. Ttt K . 1 . a..: 1211 laMhaai -Ii" '.
\. a \ ?ii HTM pmkagra, ptir* UtUaad fl eerb.
n./.l 'i
POLLED \M? PLATED KttAr4rt.~
lb\ u.-i art**!* '. Ii>... ? am PUaad Bia?.<*a
. i t-Mt * '? MOP? k. T'l 121 Pmae m ,
., ir WooMrf at tl.' a.*, -t ..ai.et .*i.?v Ukraia a .n
?. nr a,, .-lr rdV.iaMO-t'* ?r*m ?/i U_
(I I.IK.?HUU tiarr. la of (?Ine, vanou*
J
utMi'i . hi \*4 .jaratavtratoarprkraidtvhaaM 0ha*t
. avreU k'aHima Oil; M caik? ?krkre, wan *n miorinirgl
I-,. . ,? 1 v dw ? 11 n.. kaarra n,.rk.-i rat... for
1,,.111 1 1.11 akin k "OM,
.-it I ? 11 . . Mr. bantv IM Maar-**.
Uj \ 1 faj 1 ki .?\\ in. Tbttrn, Dfotiat,
, ... ? ..: |k..r a a. a Art tie 1*1 Teeth,
,1... ilawe wko may rr.4i,ire tarn?. i" bw meiteal . I vuwdy
.iiiiary raniilv, vrt thrienl, K,i*. w iar thy rkeTa
, . , . r~ ,1. a ta-te nil ? .tvieib. i.l thmewhoUMlal/rm
i**u*0a<l "a- ?rb>reul ihr a., I ,ai Ik* |eld f*OM%,
,i all eatea lb at 4. la it rt it, I.? km*rM trelh frtrm raw In *
.'I. w U 'Kit I," I./ I me b* ar.afcl ui'UlM ?I.V >lr
I f|| \ 1HKK< tr?
I k I NN E K?R IPS PATENT IMPKOV
I r RD KI.ECTKICALin RMM OLOt RMiadBTMATM
- .. . ? a ? ' BUvy ?? iv ,a Bar ?v?i> ? by Ihraea w.nemi uae
. . UiriariHavarytaWir-MearMae*.*
-e ,ai la lodn
i . . 11 - II.., IV. e?tor 4. 1 Ihre*.
..?at <? a .1 rheaapb'.edll it ? ' :man laa' v i-la.w ;?< are
rera M ?rry,..* v . ?? . ? <>??? >? ?-t mtei.rm to tt-e
. ?-. - . a.- ? -em ..r-,a.retartlar
1' ... 4> a h ianimi fc cp..t? ??aadaap(aBBMe
i" . tawmm-rrff. rir,a.i-B.i-1,1.. * _~
m - ~ /i_('() \\. (' ? iL? Be*t tjuali
mi?t 3| f iy p irk t?eha*a iva Aah <:.ml ttrvk
'?'..i i'm - - * ?
EM ami i ??? ". i va
g?i >?.-.:r//.'.r.;r;.;.rTr; ~.iZ
?? ,,i. ?.,;.^n'.;ra!?v.h Ii ?>??-?. *.?* ? ?? o' tlwe:tv.wri*1.e.l
, , v ?? tttrr. Yf?l eororff I i - m ;4ier an.I I.reen
. 'ait. KKUOI H?S
^ 8 .1 . ' -I'-- Nl D*a rketp. atoll
tjlLTJ ''1 YM il W'.;t' mi all par'a
|> rp i 'i - mmm ar iJ*.
fc > J. -VI.? *. -TKII" -*J Vi.il .'r-et.
(H a al i a. B <?- i?"!
JOHN W kRWVCKa Sweep -Smelter aad
?I It- ... -....4.. V. IT I a.l. -..?"? NeaA.^k.
p, .is, ?r l ..., I *. ..- ..* b ? 1* J "SN ??*?
.. l-zur-t* ,at Bar^ OaaMve BaWv Bar*, laic*.
; T-i i . ? ,1 - . ? - re*i B*aT? k? a?'? t?
Jl VI Ml RMKNaii ?>??" N,,"< a anted
jii *.j aiLka.air.K? .. a. , ?u-et
4..J |M Rr^adaa/.

xml | txt