OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 01, 1850, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-01-01/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

rti!ii|?i<?Bif?! h f5se ScW'Yfwt Mir irioiine.
BY GEB1LBY iz M-ELRATH. NSW-TORR. JAIWA?Y 1, I860. *7o. ?7l9 *
TRIbTME SUPPLEMENT.
NKU'.VOUK. jam ai.V J, |9fdj
rtr?A Raftliar Bb*? t i.t Ihla Mri'TVng
??rat? ?' ' ii
REVIEWS OP NEW BOOK&
tH?: ark ?ilk and thk hks. kn-r: b? h. w
Lottarti-Low b7 ?-, a, t.- .
A r.tw Tolcr-,'*7 ' ?.-'?'? 1 w Ll raotAB
*c:b fr^jaatit oe-rarriaes u Iti to UA* tae oi{i of
?j-.-t 'c t a . ..ity. tl ? r, .tiy '? to liitarw w-ih *?m
t >naa ifJ-cL^'-j ' .???''? I tbai
?m mtm ol hi* p*o !? ???. st '. w.th BtAarasA 7aa pr*
AAP I c^tVUr.o t tVf.t IA p!et-4. Af wwlwl BaBf of tt*>
00 ,ruu octrt bare haf -a* 'jprari d lo d.'Sirart perlcdl
ca-'a. ?cd hart Bfdaaafj ?a;*bli*a*d ittft ? '1m to r?"|
tltoi ..a .la. .1 r. Tory L-?r l-e cAJToe^. .tic
'.an prat* oi mo aa*.*'"??aotu*-d?>ic*i*. oobte-apavlTa
f?t?icjl.1t;i A?t|7M <? atAj ? f**rwaileaoaoawxartJ*
a*,! ?iw*y? lugr**-*} BMM ? '? aVaj otor*?*. t baj
.Vtowu-r!:!?.? ivj-oj :?!-. !a?rft? ::w'i be*. naVs m? t
Iota aa.l ottoroJ l-rr It aTwawSM*7BJ .a .:.? tt.? f.-t-. /.
V.g tin tfyiwu ' a .'? crnsBa* c -w i irk, to tka
h ,t UifI'.g ?-- ; \rki!? a'?.r: r. b with Bad
aoletcn ?d BBwBdtTBil BBd ;?.a'*.-.a Bf a td*
cr?tn/i>?
a.*>u? u> hip LTOatT in an lOUaYOLaW
A laxurui ai itid aaitd Iro? tb* BAB cilm*.
Ul Arao fJ?ae. u troiif or.
PlwBBk t'.tl aaa Bw BM I;r i i; > f T.n,t,
'J'taa/tuiuater of 'ihoaght
ilaw iri'i y wear; ceot'ir*** tit It aVMBj
A ??*?*! ih .?* rj.aarU l/lj?a I
11^? nitty alra'.-a ?Irltt.tudr* fi?t i*t
How o-itar tiatoii. a iti ova ?
NsitapSthw itrr.-,* ,J ,,r.:r. .. t
i . an.; 1-d a-..) paaa.-d it o er.
.'?... Blati E|] ot froaa tt " ; attiarwi a t'.t*t
II a !?t... .ta- a,Jfl |b(.y brjfe.
?C*li?p* B) ? t at M eea, bor.-.t at ?! L?.i,
riU?l>d il tw.neatb li..Ir trHaJ ,
0: Ptnreat. t l-ii-^g whe>'? Into ibe air j
H< ?tt> rr1 I? aa U J t^fd :
Ol Mary taltt, |J> . i,/?t ?> Narwa-.n
Hai i eloao lo hair catwaa, j
>'"briae f .f.i ajf- of hope ae?| J(.?e *(,d fjt? |
MbbBNMI toe w.jflerncaj .
? ?r arii >. ? ? 11 iwad tfa ja'-'i 1
FBAtiBf Bba i:? 1 Hea be?' h.
' . ?? i e iw Marl? i ?. .an 'ar^aaa 1
lo Soil art1 BlaAa aua*4cii
Jr i a'aaana. that from f.-riora'r |af i
Wiiti waadward aAapaawttaBii
?;r blecra a pjijrlroa . Ideal t f a?.
Acd r?er lute lo heart !
I r?ea? hat., j/aal .'or-. ? ?riii(o- ,.i."?
N w In talacryiuj t.wi-r
Iwrprlaoned oy aorce ? . band al laai,
I; . MBBBB the r hi Bf
Aaai at 1 ??r?. thwae narrow W'Tta ? xpaod r
balr re my dreamy eyn
??t BBaltai thr derart with ile Clftlof aatj,
lit uolaapt dr d aky.
And oorae atoA by tha tuitalblSg bleet,
'IMt I'll la a ' k?a t'Taad
iHlati a Into a c-rlumo bieh and tatl.
A loti;t fi Bbaj aod dieal.
At.1 criwa'd, ard arrcaa tb? t?rt|C(( aMt,
*-.-r-tt \r? boandleat ptarn,
Tl* aoltan n a^d Ha fo .oi.-r thadow rw,
T,M II oabi I BfBMB .0 valo.
Thu v ., in vau!aL?t I Thnae Waflt r-aatfl
8hut ?ut the lurid tun.
Shut out the but, Irronraaiifahlo ,,UlB ;
i oh faa,| hntir t aand It run
Iba pilnrtpf pi- rn Ia tbla ?'lonae r..tltled Ibe
' HaUdl/tg ul tbe t-dj, I* a lai )(C3in id poetic*1 Htprtt*
?toc, Uluttratliig tl " jier ullar pill uf the author to
!' the citT.tDon no, of :|f* !n Ihn ralnooW brIUI
atcy uf luo M?ti
A luarohatit a rra tlpaaBj m to thn tullder tnr l"..
otwttnictl >o ul a tbl|> that ilia ! U. alaucb and all"' g.
a T.-ti I 111 in l y prupartlsfl, a'.lo BO wraatlo with at
t>r f.ud whlnali.i ar.d latifu at all ditaatar. 1h*bull
drr tcceira* tliootd. r wit'i dallgut, fag Ii!? hi'arl wet to
bit w-'tr, t-d ha teith-t I l.: lra t tu? rjjoal I bit abili
la a BajBjal M at go.).*'/, au J tl tMb] an I elarch at et. i
wathaiaj x w: .tty aaa
H-ttrlr c i r-j a ? ?;. ? ! I gf| taMMalM BBtl |a3
aar I cr''
" Hi tag! in Ihn b. arc, thai the IJjBBJ "I IBM I
1'reaalaa Bowfl up. o tt.l atd matt.
Mikh; i.ot tb i ?tiarp botra orarwbalfli
Itr >ad in the heam. but t Oftk tt all
With graciiol cur?e and t; w dagiang.
'! hat ta.i i'iia?t ba iMataB BO tha hair
Aad Ibat th" ou.. MAtfl ? i parABd l-at.
ri-atirg bi I bad, will. *>lgh!? tot a
irl.'ghl ?10 ?cd not laapnita iitrt courta."
bepu'cart't In ty leCt tb rr.?t 'tl?l? ,'mm the a(?a">.;'
?I itet ot lb < th';1 yard,
"Coreii. t .r>a ] a , ~\ r.f arc Tin'",
1.?) *.bc tiiata r , I ii i a' t od ,
1 ,mU.r oi cb*atout rt-n eltn, and oak.
?.. . ittaAkarad aara ?? ? xnr- ... v.:h tbaae
Tt?Xnatt *i an l rlooked ca-dar kr^et
Braagaa froaa raayJitPO a..**,
fro,n ratr ar. u'a a tna. y !.*>
A d taa ..a. a> "f Th,< r-arln I' anoAi: '
Ab i waavt a woadr ja ihtaa tt at
i o it. la Borr inkoy wamia id toll
0 IS tbt.uaht, BM wotd. ran k?t In motion '
i'bwre't n. I a a1'!, itat aa.;* IIta SB ?'
itut entry ctln.ativ s*at] toll,
Mtiat i ting Ita irttBABBj ( 'tl ot imt,
Ard brio t.i BSrIM aba a o dan. wall I'
?v'a an ta-1 batta haai J to a fmmg rraa who pttya
ta tinp araaBfl paat la Bba ?.oott.-ucuoj al *bv tbdp and
11 i I 4 al' o in
?? 11 a tun wa* t lairaf I I BBS
Aad 'nng tha' evoi .h?.' wtlar.
At il liter, too. aBa twatrt wt u.d bB
til aorue great argoay,
1 ranted at J launched II, a ting'a ta,
i'bat al , i t ai. rut, et, Iho tun.
Had hew aa t BaVi aWBBB BfarJ ? ?
Kr? tho trv ob ul it't. wa* yel laatait
Baaldi- lhe MaaLar. ap. o bo tp a.
A JaUth, aaalual at. trcn . .'tu.ai?
Liawabeil, in catcb bta al'rblett radafi'up
Only tint Jona waeiw, at llt^y bi A
lo rtpplaa ou the pal.ctlr iaeatrh.
linariuoiod tha id ni?t, t oyaaaB.
' ileatitllu' tbey wate, ta aooth,
Pba o'd Ttiar, and the Bery y uio '
i ff uid maa ta whoaa buay brata
btt-iv * t'.y Mat aaBa4 taa m*i i
>>aa if '.. , or and o'ar a*ain -
The ti?ry y- um, wan waalo o?<
Aataaif ol tot doati'r'.iy,
Tbe bt It of t't 1 -.ta, ?ii J hi* lauriit?. t bawd
Wb*n he bad D?' i ????! laaaabad trow .acl
>Vbat tbe el Jar bead bad p] *nac d
*?' Tbut, ta d a*.' wi.i wa Basal mm tbip t
l ay i^aare tbe I, "'ki up. n tne t tp,
Atd to ,...a w-. lAii, aaai a
Si ayaail I Uaaaata with art a tat I care i
l>< all lh..i la out. BBbI w*reT
t o what la toitnd and it- ? .
Totbit na*-: ?h?i: b .' i
"e!ar oi .MaJu-> and t.ao.gl* piiaa
Heta tt.gatarr aba!1 r. toblaa.
A fioodiy traaaat, and ? . raaV] taraa.
Ao<1 tbtt I'mdn to bar r.auta :
r S lha day tlifcl pi.. I btM BB liar ?-.-a
?Piall g'aa my tfaujbael u-itv !h;t.
?? Tfc- Mulat a word
Karai.lv.e1 tha young m?a haard
And at be turned bit M ttl '.rt.
tt'lth a k) k ol jyf ana a ibiiit .1 ptl Ja,
{ .. j '. el ra
Ii. t :ain- t do r.
Mo aaw iba Bbtaa .>f hit o'otr.iac.'.
; n? till, th i ii -n hair
Aad bar otttvk was gK-wicg f etb and MB
With ibe breath of mart, and Iba a. It aaa MT
t.ik* ? ???:.-. a .-???? Wat the.
Still al real ,* the eandy Laach.
Jual beyoad tba billow a reach
But ba
W?* tbe tratia**, to*tbJcf. atoraryasa :
Iba teaaal bagtn to take tbap*
' 1'ay br day lb<? ?a*ae: ?'aw.
V. ith tint bare taah.oaad *tn..og aad liaa.
Pa t tm ax,1 baalaoc and tkirntot br^or.
IUI. tratnad with racrffcl aymmetry.
Atk -le^ton tblp i, tau;-!' ?->w :
Ado art u- J lb* boat and a. ng tba aid*
Ti e baaty hamtuera at d raalleta pUvi,
] ;'l a'let IBacy ? MBBB, al i*?A*tfc,
VV..nJer'u: t^r form and *tra.|,tk.
BabMau' iu IIa m> riaoui bulk.
Looaurd at. It tbe ahaJowy bulk !
Aad aruaad tt c. Juntas al toioA*. a*>t
Koa* irv,ru ihobai'lina, bubbliti<, aeaAbwaj
t'aiairca, tbat (lowatl,
A u.l ovei Sowed
With tb.- black tar. LeaVad bm Iba tbaaUklbd
Aod amid tba clamora
Ac J claltailog hammer*.
He wbo litteucd beard a.<w and tbca
law toad ol Iba Matter and bit oraea.
Ta* da? h>r tba '.auacb and tba bridal at a.a|li a. ?
rrr f*
?? AM 1* nnlakad i aad at i-Aigttt
Hu car* tl"- balisl .'ay
til rxaabtt aad ? i (trenftb.
To-t'ay tba Tea**! abal. ba lauaaaraj i
With S-ecy ci- -Jt tie **y u biaocajad
Aod o rr tba bay.
fuowly. ,o a . I t M euJv-r* Jlj-bt,
The groat mm naaa la ib-bbI bVa *?????
?? Tha ocran I
CaabatlraoiiJ,
Btroag a* > utb aad a* uBCPOtroti*.!
**cea raatlea* At aad fro,
lip aad down tbe rand* of fold.
Hi* baatlai haart :t aal si raa*
Aad tar and wide.
With aaaaaawM flow.
hu board ulaaow
Heat*, with ta? bajatta? at bta braasA.
H* wan* IrapatWot foi Ua brida.
Iw* *Aa aAaada,
Wub aar loot apoa taa saad*.
OeekM *-;ifi tut k. | . paaa e,e s?y,
le heBV r ..| a?r ?-.ar !..- r5?y.
Ha- ib.-.w vfclte .igr.;? ?avxring, '..--"'?sr
llouad bar Hha t t?i: .-. .. -.
K?*<iy ta b. "
nt Batate ./1?.. gly aj ? ,,4
? ?j ?!-<.? iBaBsar t-.j?
U ??aovtt.goT ".-r i..-., it,4c
r-etdowelro-ri if. r.^., t. < .....
. <'i.^r.ilu?i(?i n> in*
toi? oity .i:rrj l.ec.
rail aroaau ibem ob tarn Ce.lt.
" Tre ?My-t <e ??.-,
n ? i.-?;..-. lead,
j The Jejfese M >;ry.r ? s. mt ktttt
Ai.- rr, ? .-, i , Hu-T
BBMB il> ir *n t?r.d(,l?iir.
Bah?**! ? i| .?..,..;ei , t.-iW'.f Zf:'.k
| 11 *???! e*J ' : kB- cfcf.?. at i,- -at
| Aad cr.-r fui'.r
1?. wu uit tmm in? ui i t--?rin la -?a
TW-T^pilftr
; -??*', ? I laws aa late | .
Ti/ai *?! ?to r,r it? WOI I
rb.it bei ice teeaei for tu f- Id
I BBtJrlBg f.?. t.,.m rcci j., ftC'k?
"l"?' k ;?*?;!? u,|,,| fgt) Qatar
v. urdi M wi.riilr.r. w< rll '.? absei
j liat l.-J.'.a* tu? fcildeer .*a ? ear.
J'oi c tos Master,
IV'uii ?geetcrr. .,1 f..,m<r.?ao,
rl i : m tai.J ,
Ai d kt Ibe w ,rt,
i.'iad ?' d lyrd-r liie'e wai heard,
Atl itoticd ib?-fi aid Baaaar,
1*8 e bu.1 I bariiroi-ie, M *? bb btSW,
| Ko< ' t'iif away tee gl- ,r. i ?nd i^-ifi:
/?Ld ar > | Iba |ij.|
Mio aturie-- fbe m .t'i -I*. iy;;| t |pe|
J be ttiii! ol ?.'c b'rjnjf oei ka?),
A'.d, ipan ?. aytta .? . ,.,?,
"?Vita ?re eSBMBf, jt.yr.. ? ?. io?e,
?.a; ? >rtt the BflSSB i iroii ?
'? Aed !r> ? fr?.n tb? iiamVicJ ?iowJ
rberaraaaaskentt pr i-.. i ...?
Thal ta Ute eeoaa aeeoaed it t?;_
? Take aar, o brid?ar.(f m. ?<! etd r?r. !
Tak? ba? |a tJ.j. ;.r leeajaj a.-r.e.
1 'vi,n b.1 her yoqm ?lJ tu. Ler t.-.. ;:.? ?
? H.-.w i.?..uil;-:i ti e ii | mtm (ab
fh? ilei wn?!r i/. at ii.-:.i. tli?t pre.1
II, r lotaa wlih raei,y i ? ;t euren
i>? ta- laraeaeaad etre:
ctali forth lato t?te aaav O mwp I
'1 an igk wltd Mf.ii w.ve, ri|ut obvarJ iIom: I
'Ibr- in utarerl eye. the trembllrf U(i
?ttd tut X?n t.gr,, a' doubl Ol Teil
" a*ll lurth Into the lea of life,
' i.g. truitir i
And aaia Iron ? . ? t
t p'.u ii,? boei u> el it,".: ie*
i ? ..mlniji and thy t^logi te?
Fee |eBUet.cM and l-.?e f .J tmal
Prev.i; o'er a-pry ware and gull.
Ao1 In tbe Wii ca ol iu,d.e '!-e*
? :. a| :i ?;: |fj larrlrea I
JTie ree.m i ..nclude* l.y a natural traDiltl.., i?iili tbe
lollowlo? bunt i f petite.;!, enthoateiui %Y hid that
tbe coBia" oi ''i r- ..-itrv iuu et luita?? er.d
equal,'.) tia ihean a.ii'ej'.oiy-:: >??irg lerte*'
i boB. h a tail on, o .^tiip of ?tatal
1**1) on, o I nioji, atronf er d ?r?at I
Uuii.a. ny wuk all in were,
With all tr.a befiel ' .' ':.t?j:? Vawta,
ii harigiDg l>reatkleei oa tawji lat^:
We ku?w ?hat Miller lt. I thj I at,
What tVotkeaaa wn.uybt tby ilba ??! ?'' ~
W no made e?r-h mail, and lall, ai. t r"j
What anv.ie mug, w hit biniiaerr- beat.
In what a lorg ? aad wbat a boat
W'eio ah*ji kj the knetMira el Iky hoar '
Pegu ii A i aok iu.m, a n uiid aud ah<n k,
ril '.f Ibe waee and But tb? roct
I Ii I.ill ir a tltpjiing ol the tan.
And not a lent mule by Iba g| .
in it tt* i.i raak ?? i laaapnei ro*r
III ?|jIIh nl fe.'ae lltlitl i B |X>' tbur.'.
Mall .in, m.r l?*r to breait .ke aaa ;
?MI iiearu, OtU hi pel, lie all with Ihre
Our bi-arte, our BoeeB, .-ur briyeri, gat lein
Our leal tb triumpbiot i nr our laePB,
Are al; witli tbet?en-all wltb thr- a
P BOP LI I HA* t MKT; Oa fKiuan . ? awtTBtTt *e<
Paertva pi Maaa. Hunt i.>r>i? a tni* rait, di
Kk.ion. By .1 P. niiLif New-Yora Beae. \
hri.l.^er
Tbte ijeatnt titiem.at.it leao IbOBB w BO Bl :^ un
?Billed aa thaaajetertae tA uiadcrn book cun to mti
MBBte a dlffereat reio ol wtitleg Ir'tn whet they ???;?
flud ba the fareeeat ataaetef volaaaa imtead "f i gal
lary ol portrkiti ol world ronnwi-f celcb'liloi, impieii
el , u U>.e Da. u,i.iy ?f tie luthvr trom l.i ward?i j.ri
la m?n, ; i.d? U .i BBtil-i .1 :tr !.t, ?. .-a.li g ; ? ??
Bk-t. b??* i,i BSBaBtJ and BtahBarBi 'i. *b ct. It er y , ? '
a. i ki.U?a ate aYeBBrlBad laatfa I W> akaBad ill etil
tbe beldl tooukea at a lapld peoeu, that It troald Bot
eaij ior t.'.alr i wu *? ?attratl roleUTi- to pair- I
their Identity Ta* ?Jteeotinui to ti ? rule ? re not
??ry tuireron? aid ltoaa.ll u.utt be cunlna.Q a"
fir It. rr f pirt BB IBMtBIB'T IBdaBilTII 'bat WawB
tat* odes tor ?atir? ?he pt toi it law arrow le tlaafc d
By tka eaiefs aaargy with whlol It kt tkrowis la gta*
e al, title i . ra. rt ..t < l B ?arlelr o( vfl b?i d
tfaad Lti.irerl ,!. ? ,!pt) ni BlBBBBi Bl BJM fio-. tieta
pa:ei.t, gijtieir?. web ot a Be bile f?rry. wh'tb
the wilier ?.?i.n IB a w il f . kBBaftBaltflirel tkoagk
a: V. .'? ti.t- gitfi ;?.. -e ?? ; u ..a. 1 - ?? -
*r? ikaatreated toeertata iraeefal : -mL.t ? ;ie
Batlaa, whaia Ika ai a Bowe at erarp itroke. Mo?t ot
iaea.> aaaaea ta.? aeratka . i before, kal the ccb
aelinan of thd peauiUr nt tk ?l IfteratBre, ^t;;.:.
Kt. Wliill la BaJqaa, in lail onurtry. will be ;'ad lo
paaaeea i .. ??? 'a ? , trwataeal '. rr- Tkatr gay pmi
aa?c. thilr ine.>bt iLto huirtL, we?ko??i, tbelr njr rr.
Ilk- -'t: ? t uV r''.ie. ? i.tm?ta ? f r..lrty, t-.ur
fiaei deaorlptira loaekee, to aaj aokhkag cl tkolroae?
eicoti brll.iaai dlalinlMw. era qaallilea w)?cb will a
wayi ???li.i- lli- iii kl?:? -liTt , t-. iplut of tbe n my
BhOwaBBaBlBgfl Witt Whtefe Ib-y i: rrj?i ?.? \z iir
GiillCai BBOOBB. I
fOaVMB,1 e j ixrt R-<?an Lr* cll la 'i * ? VetBMaa
Buat.w vteaaor, b*?? a field* ..** Yfik :
by O V Pu earn
lV.a ta a remtd eJitioii d I. -ei'i r PoBBBB, ir
taarli-gaiit calvoit-wklch i'wiji edo.oi the tMlefni
uubi'.aiti.iei nf Maaari. lleknor Sc Ca neteral poeaai
aro left out of tb>r Brat r.'.u nr euJ tbelr plaoee ?up
pl(?J Vy ail. t tlar.a Itom an oarllai to ume pul .tah. i .
lrll. rfca a..r ,aJ io.aioe contai?i a.me ?Jjlil, L,
pease oi a repeal dato lata edition ii a |rateffl
Ntfir Vaai a |UT t. tha w ; . ,. .-'e ..f tbe MthOt'l id
oBir.-i a ai.t will laereaae kit lift le^.tAtioo, artth i.
wlo in?.' to iee tti.i aiplral .? ? ? ? !i ? i BB ? ally
BBpmaed to bald, rarceit ai d tlfoft ea poetry a
Tl.K UKK ?Sil i'.iKKK<r ii'l .N <? i F Ki'tKRI
BOlTTHV.l Pat I Ktlied-by l-t? Bon. I'.ini'.i
CirmBaaT Baa taai Te ba eawtptetad it Ms Parti
New Voll Uarii*. A 11... bera.
Thht y ilaaaa up gag with rrniiltauHoBB a4 BoaBj
*y ? i**riy lit* wiltBia by kiaaeekl ht aooetoe ti ?
to a 'lieol Tbey aro cneract r r-d by the aal rail
aeJ gra-ai... ... rt"-ii til ^!t, iv h a y
patiul chatak to b!i sarratlr* atyle Trie BtUglBBBiy, la
lhl? part, Ii b.-iiught ,1.iwn by the I a't i to the IWBly
f.tk year . I Souibe) i t?jt\ Iar!uJlc( Ua cc?ege real
daara. hat rlaitl i 'a1- o. tud kha r)'-?.,^.baoaa pr >ett
in-., ril .:; -'it | ?t. Bot tat! lo poaeeaa BB --a
a?? iirg .iii. '-tt ? t >ai ti a. ? .r.l ot 11.? te>i t? a: i
Cbararli-r ot tbetr IBBjeat. thin 1 hit a?aUTtJ po.ltlta
In re barfl i. iillah l.ltaratui*
ftOS KINO CP TUB HI fcONB Br UkB AUS-,
- Tt>* F.iai. r il- Ko;rt-; v<a?ra. Ar New > at
N?w Vort li P rulnaoa.
Tnia ta a Mora afi itHlBBil ratiaar ;1 an al aa a.
Mt. te a^ tte . I Ci life, and .ltaplaye tbe litre f-.e-r
.* aBSawaaaoa aaal BhU al gd apteajet i-bara?ter > b:cb
haaaWwBaa eat nalTe popu arlty ba aha ( inner pro
MaSal -aa >l tbe a?thar teeth Ma decided U'ei I ? r
lnteetion and yr?;.hl.- .leltueati .'O. he can ewefaaij :ai
lo ebuuo a.i eaaaaaal rank la Ike aVtitloei literati r* of
tk* country
VISIONS AJtD VOtCBBa by Iambb IfABTea Baaieca
llartfort; fcuwiuMutil New left Bilei a S
Thia Tclurae entente ct a collection ot pretha
moei pieitry, by aa author wk *ee prca&lee of future
daiUacHon waa cul od .yen early d**lh He a a* a
ripe and err.imtiliebel ach dar, poiaaeilag a hlttb.- M
' treated taskr. and Bo ordinary purer .4* re^ectdoo and
loaa^toBtl. n ka leteriaticg M.-graphieal BBtJ
prrBxed t IhB ? not and aareral pkUoBophlaal Irag
Bieali ta proee are g'.reo ai BB BeStM
AMf.Rlt AN H1STCBICAL AND I.ITKBABY CCB!
UaUTIBB i ol;a.-ied and kVJiied by J. J S.niTiard
Jomm T tVaraaw. Sew Yoik C P Palaaa.
Io;a le a rea?oIar-bai ? carioatty atvip and aril 'te
t gat tbe eyea of aBJBlrura Au s* ether Tt-ittet
weich il fVro.t-.aee may b* fouod a fa. a.an'., o'
the ceiebraled Piu-aer p-^rtr* l 4 Waaajgur. a .era.
, i Wa*hin|la.n'.a eaact reaewitiar a
tbt- ongtcil tanJ wr-.tlr,;. ? .utograpk aatoblogt.pty
of Joka Adaen* aad af Cklef -?oatlcu -aa aha... ?B In
jdlaal.ea*lte.Cui1ottiTlaio Vagee fnr= 5H U
Philadelphia Library ? ?hrlety . I Aal. MMBBat
eroBBikora, Baaeroft, Percl?ai, LobbWoW, Ua eak,
Poa, Whitiler, Browaeoe. Db Cheaeiiiat, A. H Pia*.
e1 ward teerett,n pWi.da. Nstheauei Uewtkora*, aad
otJaare.tke CotBaalealoa of Baaed lot Anaold ae Major Otm,
aral. Title Peso of C iot. ladlaa Mbie, ?ttt ???7
aativi iiaxUa ayaattwaa* ol ao leee Mteiwat. That emrloaa
w.f? it .?':???^^l^rr???,?.|?'??''?
tstr^.i?. ;* *..a'JtoptVe--..6l Ita " t.?x at*
I c.i>t-:i\Uo-> .a 'aaai-.-?b ? .?riwi?| rxai. i>
ret*' -? ? tin do. - t- - MM Ii
r.? :? ,'-r? , , f Pattars
!"*?? ei? Ts ' icallBBtpasasjMiky?m)jw
?e?"-T XX*': !i, -v.-; * r. -*o*ar
(rTHkti ilOP; Ol No?i? i.t tut rJ?MiT ;r
" <? HTWTMa Mexico 1*0 tu?. ITaifM
I : ?'; Tat? ? ;? : Iron . ? ar *r. bj A.tttT C
IMl work. "r*M wfci h 7ra 7V.?*v ha* |
IMifftl z t-- :. ? rWfjl ?x..-*-.M ?r...? kl ?aa
paaatas, Ikf ??? mm , -? t-.-aay car:?i.rr mj
: w? ttaaaMkkks M?orlcal preducrioo Ai ? ft*M
i trail fM terrori -i tt? naa?*,.py ?*i c?i
| Wtst, ii BBMBOt f.;- kl a* :**d wit* grr*| tit-r
?fl , riMMl !x rg r.i.jri Ml rl*w of IM iu!
.-(. ITBlTk*| Ii Milk? thosah ;t rataic? IC ? r?ro%rk '
- IMMtBA lpt1 lllMlJ awMBklal lo an hiiUr'.-*.
o**ts?ts Niw-York John Wllay |
: ?? .. laPHAE AN3 THi PLAPTiC AKT B i
J* Jewatt
A r BabwBta fcif.?V?-> of ?> llptB/B fr\,rn :ri twififl
lathaCaaitS >t.- bieA.-r.i day it nli'ti n.ar.y ja
He -? iritffBBtBBi Mi MM t fBlMBM) ?ors f ref-r
eme on tb* !"**t!c Art.
?1SATIM MARINA AflD nav ?.l ARCHITfc
?! AI By Jon * W . gail riT;uj
TMl * MB IfBl ta-nV- af a* aMkjBBwfji | liMBd
*o-*a ob t*r- theory ?rd praci;.?* cf ?hls Bai.ain| ?
; * Htki !?} ?? rfc M ta te C"mprt**d ta twelt* ournberi
? i tktrlj ?w. pafBBMdl form'ri; * !*rg?qaa't r
aaa?, with more than 5f?y *a|r*rtffl eahlblfry tt?
fiarrt gtode't af al! daeerlattos* rdl vraaela. Too ?
tb r i' ?>'?-!* purntih s MBaRaa, tbat ?aa". *mbr*e?
-??ryfttr.f i*o-wn kl ** H p-*et.c?l utility on the tail
|aatkolkBI bbaOU art Now Word wlib Iro;,rrT?
BHMa irtrrjdQced by hin ???,(, ihn h??e b*>i tbe t'?t oi
BpaftfJI M?! i ?id-rie* Hnaldea the c m^'ab' thw re?:
M BMM 'nloni It w;i' r-itUJn trw.y uae'-i rule* m
falredlla daily piacUrn. with which rrtcy axaaotn
..;;.?? 'Newton pwjaMMalbyBBaAaBkot
' The [LIAS if Boars*, Tra??l?tci' ht II.
i ' ?TIP "- ?.o eiejeet r?prlot of r?<-uthcy a edlllcn ot
ibia won baa JaM t<*ea laaaarl by Q t. PaBkaaa,wtia
-. m ay taa Aarrb ?l ?ditora, .m a i)?!ght, an.i T.
P.Pet,^ :. ?t r?both warr.en of lh? ilterary t*?t?
?r.J cuiUeatlog, which ctrilrjiiutly 'j?allfy lb?rr | a Ml
i?ak llBMtalo* l. intrv ! ua tr n. i iaaroan'a adrrfta
j?it/T.i Mfaaaada t itytf ai CoArpar*!! .-. I
tnoozh ??^rrulte and ilfe-'lke, teriion liprrfirrcd by
in tt ...vH't ui Hem*', to I' pe't t.u ota aod c.-.atec
bM leu translation fbou:0 tb? pr?e?ot folome r
aa raaafllaieal aac o-r^. aaaal it win h? followed by a
al--ni!er edltlou ot the, OJyai^y. a.
f7* a Pi.v r. ti Txr Mr?''r.r. ,i t- e t I i
? It !>? ? ^i jtr.? bp Mra H ii. Ii* Krouyfl. wfcieb pr?
aeitaaafcraai apptai to tie lav r . | t>? Ven-" >ct
aaldc fr r Ihn !>.t-r. etloy character of lra c-oDtent?
HUMNMMNago," aayi theauth-.r baMMBkh]
prrtaco,' i had jxirfecl eight 1 wa* In on* ah rt njomh
a bti.1 ?. a ?IJ >w, and ? Ird. y-t i'rotideu ? ra* mad"
it B*w*?fal for roe to do eorini thing to ;,mri ia log ny*?!f
( .cd and re I moot' liarlng *pwnt on* year at the
Raa > .'k !r<*tltuib'n for thell'lnd, which trrmoxplred
laM May, an.1 rlorllnp MTBaU dudllulo of a h .nj?, || I
aaakorirai loiuced to aeMtl aiMMlMfi i > the pre*> ot
? ". t altr *' D":a: *yinp?Ui> at; ' ?,
eaaiagaaaMt. in.' ?n't .'oaiut* o' t?:n!jinr bBMraki
raa Mm trtaada, wrtttnn ta aa unaion..! aphMlaij
atyta and bre?'.l, na a *pl;lt .,f bf*utlfu! . ue-rlu a. ta
at der Ih.i **d depuration which tbe auth if na* *u1-r
? i fVl avaa paraMaaa bkai miome win m*k? ?i
ac ? ptakla Raw . ? *r ?, Ul aa ae with wb. m mi w ? '.
baa |aaa kard Kaw-Tark .'oon l. Trow ) r
: vT" " Til BanuivBBit'' a* In Martbi
MaaMkaky, tup?r^.iai and rafcaaa Maats deaciipf
af Ika STMkl uccurncg io i'arl* du-lag Ml year . -1 -
It Pa* ib- material for ai latere*l!ng hi*|..rio?. [.'.?tu a,
thaanthnr hatlrg b-eo ra tt* ?yot.'kr MMMl tt'?'1 ab
I ul tear which be ?atcrlb-*, aad p.Ateaain* aa Baaoaa
m.upow-.- rokaa rstkMartBhkMtaMitafsjrasafalaad
pirfcAtr.a Barrairr* lit bat cho*na, Mwaaai t i
i ti- talitai. kaottrvl ?: ? ^r t?t . -
tnouid ol Cartyii *work ra th- 1'ranch II TaMMA, aid
I) rrpr.alac ? to-< cirabeit a^d m >*t rasMMTS fafaHai
lilt* of ttal writer -tout - tba aovcuinabie ??: ... ?
bla Tt'j.'e ol CoateaU Car'yie* BOdcaiMSS Biay ba
f jrgiri a on account oi kll ao;i.ltiakeabie urlfios'ity
ana power, bul ?a.'h ? baid ln..i?tk,o ol it. re it i n
m rab e to lad oiTcy trim IMBwTaa critic If il
Alaraal wobiJ traaiaiato the pro*rui botigr j.. bun
tha ? t,ca ar.d < x^-^iilTe i.ttgiub wtlch w.. bara Ma
raad wttk aaMtastioa hi am piMMBl .a ol als raa -,
a'a poo. ba voBai aM ka ksi oara rapatal a aad
? a ti?o. on kia raaaVri iWi ? v. \ h*,?
scrtoner.) a.
f/i^ * Tab PbJBBM jlKTAtrotri, Ij A. k 0**3
Nka .".! 1)., 1? a new i o;Uk ii 11 BbS wo'k aantird " v?w
pyiaaka Okd lalMa II tolBMankal by t*?.i,; <
?b. . et .rarlrt* t - H-atlt ar I '.r.er*, and :* adnura >.y
adap:< d lor a gut book Tba author deicrlbs* ?' I
aaaasa m 'r_?i ?Ikaaassda .a ?n afaaal a f.acuex, ara
? - tad withlaksraatk] *'i at : Baakra i-ikaai u
toir MfaaBBkaaaa attMkMFiMah MMMpalla i m
t laafcraiiaM ara aai ?????? at i vaal ?Aauated. (Raw
York C. R. Kran!? ic Cj
f jt ?Thb Wmalb Aao mi Oaptobs,' by Rar.
? - t... ?''?-* * ?uromar? v!<w ?t a': thai I*
kaoao tcacatnln^ tha Wbain and h'a hab u later
?ofi*-sl with i*.'U Jarlred trum ver*on?l oxperl uce
La tka afkal a ol many rajJer* tba ralne cl Makwak)
wi;i be aakaaaad i<y it* nnmatou* pi.^-e* tt aoaaklaMj
wfc!ch ?re Mbarkai io thB nar*tlru. Tber- ara aiwaja
adlfyia*. bul aot aiw*y* origlLbi. Nrw Volk liar
per a ?ro.h i ? ',
???* " A RVaMBI op TotTTMFVf. fabciba, b>
0 W Xi.:ioi*oN, i* the pr.vj.;:t!on cl ? y ung a*
pirant (ntaolaen jt>*r* age, and pub.Ubed at tba ra
,;uatl ?( a law pirtlai Irland*, ."he *uibor nt?y ma*- a
pot-i. II he waiu '.OBg etougb I'ttliadrtiobia <i*o ->
A;'pletor i _
Cj?" ? DmMVBBRCMI HiiToKt, da'irtyra.1 be
lore tb-? *!c'.!r* Laf.rc* Society of DicAlaa.n CWWfS
.. ..vax MaiMBflkj ssat sawilarBka pro
.fti. uoe. *ii3wing the licportar'. * : tilt ry tt ? btanek
of Ml Bt'!>ral Ir.frarnra. Ii pre?<;ti ?am-t MMN
at:;JtTJT't - M?; ...ay a. a;. hl?t. rKai w.'lo- i
pay* ? r bjk and ttcaerred tribute U. the merit* > f Ir
rtcr , Fticrcft aad Prrccott (Pbliadelpbla OaRkM |
fry U '?e M?' ' il 'tc t:t> d a !ra I
aaii i fairj ta>. t.1ar'?>d l< m the ciermau iejexid by
ktra ; *i.ta-a Cntva Wt keow aalwMMi
?tor* derlrea ? greater cbirnt f.. m tb* beautlla! Im
agtnait & .1 tea ortgic?! anthaT. or trcm th* c
?a<-.?a: :*r?a???t of tbe|lfa*d traaalolor Baw Talk
C B. Frtsci* A Ca.)
HP* Capb'I ':ifir.:t?tl' ii th. w
panrryr c SB lb* C?a*:ic t horck, by ooa who wa* tor
mer'y adlatlB|ulrhed mamS-r af taeOtford '. affasafctf
aad ? JlTlaa cl tbe iVode*tAiit l.altccpai Cbr.-ch. !t 1*
writleu la ? tu*** e! ^Baat eaagg?ratl.a. laired
r,(-... t .-,?? BMaaa attras: a pBMaaal aympathy wlih
MapyMBjaad r ?.. :.i a* ? curiou* *pa?laiao "f
the ler Jraclr* ol tba Oaf-rl atoramatit, aa e*li> d It
may S* laaac. tt:f Lrfr-f. t. . r. a
Ca**'' N? BB Pbati P^i'tM kB I
naa by i P nattiix !? by tba iroraaioua autr
tbe Ifoial 11 New ? orb" aad ejnttia* a graal amoatl
o: iccai ioformatton Jrawa fn-m oriftaai aoaraa*. aad
1 - luoatpart, fraai UBeia, documeoM. Taa pr*r
.t.( ha* aaclhar w^rk bound with it c*,'
?dtawawMBB AJtrrtlaier'' Vw Yark tk t PBMMM.)
{y 'A'atir a*.' Vr-crauLE D;xt. ly Wa.
Laaia M. D ||aaa a Incld atatrmeat it tee argumect*
.B tat..r o! *: atih-rc? N c aatmai f -?<ct aa'aiax.
aau ia per^ral. Tb ' j reaeBI edUtoa ka* note* ?nd aa
ippaMatta o? tV Amaricaa edlfor. tko we., kocarr iy
dr^path!??, Dr po*w Kav-Yatk r ?.rr* A Well*
ITP* QMS jbi i L11rrrs to L?l>!? ' is ad
d.~?*rj ,o a..,* aaai u,^tle:A and *irac*t.^ the t-x.-'o
? ra eatp:. ytueal oi "emaa> | ayalcian* ac .<;*?. i
tbe grrav-tt ntaraat ta their Mb Naw.ork MM kf
PMraasi a \\ . ?
? Htw?:*. or Db. IIiLaoK, by Eat Dt
Btjrae. Uia IttcrcAAiagj slc^rapby ;f an aaealaast
bub t* rapcbbakaai ta aa abr.dgwd wMB kf tt* .Aman
can Tt*ct Socl*ay
gCw*" ?" T*1 klAaa*CHi?BTTi ticabtiiilt Ki
rtaw," :Prc ; ?T>*aawtth aa a ratete oa tb* dlaooa* ?*
ol Slaeery tn tba LMtad Btet** BaaaMcby J 6 Btreay.
Tkla * tallowad by ? warm awl appraelarir* rr-arw of
Te r-..-, i W . i .3 C:t-o'? tad 51- --a >
K.t r ???:???! to * *V.= . f jl-sr???. .a
pr^e? by i R. Lowwil, Bf/f'..' lad ?.|? t ?.?-?
t.'ee en; i? oo tt* HftM M-o." :-j P mrj Jiavi.
BeTm. AW> co tu--??B ?' >u ili?; l- , ,
w>t-. ? .-.bar* teriatte trtici- if mm K-i'.tr.-, to to* Ac
-2 l tbti.tr*'' Polk, j'ncn i ? i
'r ct ? o : ::i UwBB, : j M uu *. tr j ;;i ajej
r.i'ii::> ii: ,m .1 e.srrwy.an! in we '?jori*
lair-;- j m Wt ai 'cert by Iff pt j..r
Nt? Y.rk i" Frit.- il i C
iTf To-- democratic ItTItW lx'. t .
r*rr readable sarnboT. UawMSB iniereittci irUc: - .&
( .- ... .; . . tv tri w.L. tatdy {?*;.? f*t| 3rt
? i-1 i ?*; fi Cartyla aae] Porater,mmA mmm%m
tetle? .: Hi.drelh ? Hiatcry Ta.t writ*.- eeyi -H,;
' Hh 1? t ei.ts.rtM of mjtt liatt:.: aid math >!;<-*.
? traty U.t .r-.e ll e>*r eoaclie tod coi-xlo?..
t. * :? ? . .-?:?? ? r?*.av ??: ' ?? sv.a--t p -tt
til ? taa ^ ic: of a iU I vU. Sew York Sett. . l
kliore j
r?** i> .< r> ul*r Miot.i.tt,
? I r.'i Mat . by lu aaplaaa am-iin.- nleaaiiaar.
?> ? i I ; . ??-'!!?'??nt tr 1 rr nth y ????
tip N i citjjti'ne "poyi" belief to Ita labor fiber t
thai tbit ??
I*?** " Ai.Mt?ach Fr. iMBM: is Etiti-i'?is
r,y J Ii L 7t.\urt. it I ??:aiY? mtr.uel t ir tb? oee l I
Piaaew. raaaawaai in t-iii e!ty. it ????duirte ti?trh a
ibo fr.Trrrment mi .? <i-ty. batata el th? ? iney?,
wrirht? aaal neu-, i : aaa I aiewJ aXaaaa and h'ranc
lelldre tb-t UIHti rattVl t^iOJ .0 TJt tiLISin
S'e? Veejl .? |d . f tV Aalbcr, HI Talrd e* tr. 1 i;
th? Tri-iri^ti b>-> kte .en i
ttdP* DlaTOMfU.'! t >ut:; STtTH A a ?
?At t I law, tewiOOlate aaaal mttterof tntimtctc
proper, h?e a t trl?-t, . -ft. ileUatloai end p t:
lee, esel arack >' y iv rmtt!_c. few ^ >rk
j !'l?|c|.'rH ii I
1wooditorti Vovtb'i Oaririt,
Jtm) tt tj?o*: it aii'lr.t^ith'J I t ti* haeutr of he
eaDbeii rhTtacu ted tfcr rt:i ..eoc* of !tf -nttur. It le
?? ,'?? ?.-?) beoljai aBa aaewaflaaai i" thtec--'in?
ly -
adr "Tai IcoaooRAPaii KRCTCtoPlotR*''?-?
No 4 - tnpr|CHe ? r.tti collection of eCfrertnfl .n
Ntturtj Hletery rarpaetaai in nc-u.-acy end Vtutj '
BadeB ?ey wirkt ot ti? kind tatt we btf ? M aa le Htfl
I mntry St <>oo caa eaimioo thrto wttaxut belr?
W '.r.t-'' t: rr.ak.' U? ?? f, i.-?"'?'y i-nai! ? ut.ty -?>
rrqatfa4 let their p.-cbaa-. iNew-Yark KdJo.ph
iltrr1?ii? .
Tiif Boo??OYf ' r aliu-i-r ?Th-a t>eiot'"j n -j
ttctd pnSlleati '. of M-'tert Wu tUt-L I (' ?. I?. In
ifctrtr.?!-. rc< I t t?r t '.-?t tb?y !;??>? Iitued Ii c >n
l?lrt a ltrr? n;i-r.iw.f ,.' p?at >t by I di b it rowpoiert.
?sJ li one aj ttmu -at vproptlitn p*r?*>iti thil c?n
be ni?de lo a Mr aaa on N-w Yeat'a.
fF* Trt- '.?ort.' ed t:.>n o| Mtt KtHMtip?
aRlvHean Ii Joillncedby G i .'aoela, with ll ui
Iratlooa by I>?r>y to hti mual ? -tocli ? e ily'e of ronle
humor
t?^ ?? B Ii ?Rtl I [LLCaTRATIORI 0? lelAR*
Ii aaar. Ha . I BeBBaea| l*o plutea i luitrt'irr
ieMCctlaMacbelh.il itl p-ib tibed by 1 Ipa I I
l-'U-rty it.
I'jT ? Ti,r. [>|T0TI0MAL H???ueY" la tho ll le
I ? 11 ill ee III 01 al it-red X.i -'t-sl by i'iuaict
Diaai a I. ted hlfl.ljr t(>romrn.?.,d*d by a C jrnmitt" I
Caa t:ttwi 11.-.> M?th(k'iit Epeea p?l ('bereit. (PJ my
York Uf*-rje l.aoe \ leffl aVatl)
FW BsPRRTisoR'a Boor, by B. aoaa,taia
abaMwM oi *>? tf.n lawa ai w in leeaaiwietaaaj aeMe
power and dt-i'naof BapatTlaeri tili btabJy rec i
m?nie.l ;...tea.t -r K - better 1? M I?en< v
aTdf** ? K.i : i Oth'- . : .it:at ' H :???!-*
HMkoryfroaaDeeayaabp ~i.r J^b.? PraaakBa, acaitatai
tlzterh aennea li^ia t?e Ittel of aha pawlaiwkw, wltB
aawaftyaaoaala Baa aroteVi odaba M Row-1 rl C
b. h . ai.dt )
HT The F.ftn nonaber af Phillipe ?V Co.'e 8| BB
.;id H eton .-d i -r. . ? -otktpear- cno'tli.lat ?? M*a
M arr roa MaairiK,' la for mit by W B (i.-aham, ::i
Naaeaa it.
Ba"* **Trr Family FaroBiTB' MtaaUtlB -.
oee ieDpeier.ee J .urnal, pubiit'ted tt A 1 'tr. M ! -
ft" Tt.r ? TaisaatAii CtTtiron bp Acbvbb
THanL'oictx ?tiaiejair ataaea Baaleaaea taa m
BBkB r.etii j( thai !<ea:.iutry itjd--nti lure Beta
-.u'*e;ed el b II oeiid ? itl r.et?iit meniben, of
MawBl ttere aft
ITT* lull M C^TALoatTR Of MaBIBOB UBiTRBBI'
tt Hjnlitor. H i ibowi ibbbbI of 1 tu ntid- tt
that batwwkawa.
Tiarl 'i IpBBBla :?r.ltloe? ?t the D. at B -
Ber Ttru, IM',1.
..t.-ttt tiritaai ?? ti let . i?
bw, M ?? >.t. tie l?? weal Dwaa I - ? ? ? - ?
tt t tt. r t tri aal ethan mty - m ? R Beel a ?*. ratal ?
it BabtlwB I n ahi ?feai'ii Ba el Bae?Bki?aee*
rwtar* A uta led t't .turo. Ij." t. P*l i euri ?? i ... .
?", 1*111 Ibtjtk Pi .?'?.- r?., ... .... i i :.e ....
t ,.t ,-4. w a?e.. Biwrtii af Cay Baak if Baak ??
i . ?., ; ........ H.- te. ... ? .ta- J
, - !..??? ** . . 1 ? a. i ? iit.?. ? i?
l*a . .. .... in ? tawatee teiee.-l it Yi
np?." iaawa ieeet t mmi . He.. Laae aayaaaal ??
... ft-;I I
...tint. Beeaaaaa >?? tai.k ?aeetti tit.tr.. twee tea
|.ui-.-,ae< a.H.t HrlattK . . ; ? '?? ?? ?
iLltt r t* . a *<rur, Jm.ii Ut'tta. t|.,t t. 't .,t
D< it..? : Jut* Marl at appalitti ta .^utata ?< ? .>.-t
trt mtt. -??. t ? ? m Mf - > rwflt ?? frt . i i
Vaiee tri Bee aawa I. Paw,a|Iii'l| raael a.ea*r. letea l
>t. Ataw Jiaer. iija i. tv ,.laal laeta. t, :e u .. fret
laea af aba edieea af Taeet aail .?i-j ii Jawn aeakeea. nwaai
.. j ... t eeaaw,affa . i ... audti .ai :i?i at J-ta
L aaawaaBaad i Uriaa, a ?
JitaaitrAtri.il Let Bl v I h ?" ' H Be | j aura
aad eeaaw, aeaaateaa, h. a Syi ?> Sa.a. Meal t? t .o ?trtr.
Cjrut t I>...t.a.. aaa |-?i il -u 'le p p 'f. a ft r J a "
Haart. BWI :.i tea LeabW Hi.. BJWil ?? J?lt Far..? . 1
Hl?, ta |i ...e. ? j. - ..-t. 1 .-? t itea-aei f.a i?m ?t -
?. it %u anal -t J B.w.. ^a l .a erruf, d'.tt a- Ct ?
. . t.r , t. I.ie., i ?i a.tra aad 1-oeil t". Ctrt tt tt * . ' ? .
I/aw( h. j. net raw - . I . r t ? ? l^i.H mm -*t
? t-- i ? !jh .-^ t'.'i rei ..,.-?? i '
I -i-e-t rfeshelawa a.n ta eon ? ?
i at ... k Bai aaa, aftatt t. leeaa r let It w aal
re.??ti, Wi ua t. B.ue>, Ifltll 'i B?a K-^t?.ter CHf e? a. j
,.. i ttar a ban. af t"1 *??' wrt
.etaoi.tt ? '??> - -e.) . ., J ? it'*" ? ?
\9m H . :a..e?re H.^ft I :..^l:., tf-.e ? W r.*' ? ? I
waadti Beea?Bt*aew,ae*al*l ta Jeeaeb fawekja w^- . ^..
o >e :, ret.!--, tt tbe Baffa tue i-J Barae i v.? a .
H taa eeaaw af Bati aaa ?
PaeaeeeVeaeliiaaai .... Baeaaaaa ... .? ^?at. .. ...
i? i . a.? t.... taawaaa Tbe ?.e t > u | ? ? .
... .. ? . .i . . L. ? la ?? . tr: I w. . i?
.'tt .tt.i aaeaatea .../.ee.ttr ua attl.tat. ? Jim.. . .c
Beetee -?:itt. Keiartat rt a* ? ** ? ? ?'? 'ft?
. V! .?."'.?i.a.'i. Wa.ww p Daawa ? ? I ?
.., . . t ??- a--, i BawI.IweBaal ..-?tt . ??, a aaal ?*
e. . . . r >i ? a, n. ?.
?i ait ???tin. .at . ??? ??-aaa awaaw ?'?".'
i.' ? - ?* . t.j ???
h . ..a ?.?."... . ? ? t.rt ?> eaaaaa ?ua. tu ? ?
talJra. I. Tjcee-.rwe.ti
..weaaaweeei leeeaeeeeeeaa
.... in.t?li.ii.it. n ?? .tat.?.? .it
iibm Ba ll ?- -??a aaBafieaBjataalBl BBtl
t?e -.uteri, rear j t. ?
T-.? i..?rt???raJ.tW?tt??tr*.'. ..aa a.i ? apat.. ?
'.?".?er. -r- BBdt ' '*' - "?*??*;
iee?l'ut- ?? - 4ra? tai*r< awvcwttH.. t waeeeea
.-..a.tuaai e*ja>*.weaa??4. - :
.at.ite.eet Tie.i- : ? '- '" " " ' ' ' * .
t ei.atlwtraaiatetoBawr. Ta-weaa. ajatlief '?? a
laeeoew ttearfc?. w i*? Bee*. T-a vtnm tewtwetj?a^aaaa
w tarmawa a tJae eaaee were aa le.el ttl aere erttoaere
a. ?* i a ???-???"*?*'- * "*?* ? '-?' .
tee aaiaaaaa. aaa aa?r w tea Ba aaeai
r. ,., m?aa ttaj .r A Ca**ww. t*a- S a arwa twBtwewl L.
Btniaa. taem-r m . I.W7 Aapa
Law < earta
Oawwr aaCaaoeew Pisae ?Baeelel T.-rw I *
Jude* I'anoekTee -MJtraawa. C. e*. Aaw Jfcf.r^. -
Tae.r'-- t ??? ' a.-.ear aadar.iaer..jr a
.tor awaKioe *a :o Bla praper - a.-: I HI'J '*
atraathM hl? tram peuWf "a proewrty ooi of hie Baoda.
Ha eeauae twae? a rear deal rl is* c ooaty, but .1 la aald n*
h . ?? r^nj tta*-if .on I ouoiy Proraedtsra to
ZaBkaa d*feadaat ta tat* c;a--.y dtaebarr?d. La: t at
ja?r? to Waahirf-t-b "Bf>tj spaolBtsal refete* .. ?x
to- oe le'-e.dtn ? ' ? i"raoa to ba roaitaaed. k<
Mm le. .'- ?I Wtlmmm h MarrA -Tai* taa* we* r*.
far-ad lo M- Boew jrth. lo uvieproof and report wbetber
ac Bawa'weei by d*'?d*=-- -l ?** tnucir. t ta t y '
; .oer 10 m C Ur>wei*r. aad order ou Bja CaoBl
wxl . s ..??:*- 'i sa'j ? eoaatderBOoa t* - I
f.ree repor'ied thatU waa boaa Sde atd ea.1d M rtl ? T.r
|15 roauTof refweere la 'eewjif defred ae 11 - a
Bi-rta rdaaaT-Rpeela Te'm-Befcre Ja--#e
Baadf^etl-U ar' ? . j - ??!??>+>*? AT .in*, ra M-*
W t la dan ?Report ff ra.'ereeaeie uwapwrary ai.aec.cy
'^^'r^eAa^^wdar. kr r. ewytr-er
Jadraaect' r r'tK'-* bwae ' .? t>? *nd Itiereal.
Ckarle. if tejw* VB ATne/aw Lp.wa. tr ? Jadtrni-a. I I
S jeesarl^l'><^Ph?,?,B,^?T,A???l
a . . m el af el ? '??-? -J-.'rawi: ee. at w ? i .t
coata. *?-'- -a"" -??-aiaBoo of cjbm spike
eiatk waa aoi r-rwa w eWe a . atAoraay
fl C tamm *a.ewka fjlark.?Jbd|a>eai .'ar p.ait'.t oa
J7>aT?,.uT'ui..4f .1 Taa^aafwa-D r-rd
aau ao eaharU ur eBaanaaa.* aa par order
Jreeev H Ma* ?? iv jAiw i alraBWr aad olhe-a
w?_ aa"?- dem*-ted kaeawTawaatl ? kei eaataaaT? acu.a
Coatplatei dtea-iaied aa to \ aiaaiuM ami a '?
y^, fara -r.rai weet la January the sad Braach Court
wii c -mawwc* at 11 ociwea, aad taa tiaaafwiad Caeaadar
iraack at 10 The Ba?owti? weal taa relade* caa ?f
WTtia, wio be r*t*r^. aad ao coal 8?a a-owB*i?.y
The JaTlaa* eta taeet at il wui auead at 1? ai Cbawbera
rr Tb? rtirtot aaji there la a ? at-ike'
am ?aike weareracl Slackeiceka. Maaa. ta soaars aaaea
of wklek kioaae are er?aa^ha| ioia.
'?'?it ? . .
f***:-"fB.-- nB*rai!
r r-r.it:-- ? *-* baa aaBBkkBBwa] fa' *
a P i - tka ?***? H.Uri *)ac?rx:*M
B, -i- _
?! - --.? tot* ? . ~
~N TT ?arori B-aUk.
Mmi 4 D t
f/fm m :? ...
i | X BJ BJ t n ' rr.
W- J BB 8 f tt
N V J ha R ay 6
?? v bint
k. r *.-,-?
O (. Ktajct.
n Rttrtd*;.
P*ji Cka* h>*ttaw
jtt D t:ir
iVo TMt a
R?b. B'ttior
l>*o P How*
? Ju H LaeoA
?? I * Btl.ry
Ml da*;. Jataga.
? . . -
r)*-ta. "
I Caa XV iraaaaai
fti.tr. n Load.an..
a! ii . K?^t*>\ *?..
i? I i?" ? *pa-j...
;?:*'? B-i?g?. Oc-td?.
taatr.i *w3?m .
Caaw*.Oc* da_
ao-.o-, H'. '>r*ei.* . .
*? -* A a .. ?. heti*v . ..
BPB1. CM* ? a
N*w?. Totti . PraMBJtB....
. ''itd-'d,;*. 'lr?eS3.
I I'-.ac, ?*.. . baaarM
Na? L-a--r M<-r
Bei ? r*b arg a . . . 1 f ttTTl
VVoxlMa? .. Carroll .
rrtceiowa . tttg*.*od.ono Jo* Uai?<i
P-c=?.j .ft tcnz alien H*try Parooc*
F ? - ? ? ? ?? >* t R' Shore
R acbaatraa ... M#-t.-n. <c Ra.it
Buggaao ... . tv te* . .... ft. C O Bplck ?
Bo.batoa'. Or*age. Mr airvid
'C-r-i. t'oar-aa* ..... V* R Mcto-sc-'i
- ? B ?i ?*.'t.j~ . ... f a \\ \j-i' ? ?- ?
s I Riror . Tuar%... .? . a a CBaa I Jay
'lr*??. iMootgimfry ? ka Bars*!
'arlfbo.]rr'Tf . ?'?. ? B. P.o'e
i:=" Hl'i .i ?"?'??hl a par... La Jaeot a fuou.
2r r..4'? in ? -
??"-.* p. ?i. ?nur . Ara J"**a i) ? ? rf .
rtaahrrao'a M Jott* n. ?? J a A Btawari
Bofar.4. M-wtoo . ? Uvrd Hal,'.
gaaa. st ir,aiwn. .. ????. vv VTrtahi
M>Mie?.l3. llraw. J i) Barr
Aa* Spring. .!arrla.,o.Tu i J M IVMtaaa a
" ?' . Sr?;,r . J C La* h -
Aaaftcaa. ICtT'TraD_ Ji.r-' m r" ? 1
' >'-.--oi'.? Pra-r".r Hra.-'r-acc .... Ml I* IKkvi w'a
Hotin.! [flO .... Amlt*., ? A ii kVat
.?ara -i I* Lara Jvaa?j . Jaaara K?rr
vv? aai i .er . Manoo. Twin I rt BaarMa
?aaaaiHMa .... WUbabbbbab..., ?? J UrJatriM a
Palo Alka,. Law^r.-a Ul VV Parry
?tt?.Tip* Oaraa. K/ .taah s-.amprr
Uardi-r. ?. ,vWno.. . tt \N ? I
n*w MarB*t ... Martaa. ! I ii t ar'?r
?". Ha-'l' 1 It J K Jtra'.>a
Carrol. .. an am in
Baaa a .' W B. JaAaaaa
i'Manoa. Arr 4 t> . ?? f
Puriaara. VA-a vvm QrlBTM
Cci'iuibia.i I.^n S ;i.<nr?
?aa* .I ii,ra,-r Maiaoa.
Jr-eoraoo. Iowa EJa' i H jhaoa
Juan Mr<?a
M T loa. W. a in
Trr-?..
i a ? pa iliutf..
C?rn>arro.
Biaaaaa ? Pi-tor.
"* ' ' t;t?ln*...
i !im?r.
r>a.ADi P a.'.,
?cjaaaphPralra Ua-'o.,?*
C .j,? - v -ihtnct?n
Br?l Biva .... ;.(Baaa?ay"....i..j ??" IJjka A Foil
Dbm bmiibiiib tlalBMi ffi ;?ma Ca ??"llo. v*'
?loa M. ?, Huiooca i' "B! Ais-rrl.o. Wrmi:,, u
l'irlah. I.a W.pnr?. :? th?iehM Co Mlaa Aojol?,
I aJaC i IuB . (. ralno, Warrra Co. Mlaa
>?tri( ?i.aoao ? Wi klnaoc Wi.' dham t I t'. r.n
?wnn llBABjjaal to " arlartia.ir I??;.-. a,CortJ* 1
Co N > ?n*tn> rr?aof??d lo "layirr. t.'?mpt.tl
trad ti aaaaaBaajfaiBB' Marryat:.' Kar*.
Laaaaaasr pa-nama chaoiad la MOa?i?lUa '
K ra "a Mhla, LaMgtiCa r* ? aaaaaaaMaMaJ la ?? Ka
-1 ??'' II tabarftj, AJIagaay Ca Md ?nam?rrt?ng?-1
t > ?? w.nat..- Caray'aA\aadaaay, ilaafkoaCo Ob*e<
i.tm* c'n?n, dti "I :V|a 11 A* I ' Cool Uprlng, Warb
u rt oi s i? nanto chaagad aa " bVappaaaaM
l.?-k??:..(\ J nra Cd <?? -oAjn? rhana>d ba "<i'l?
Hiltrr'a Hn.,>.\ ItaaraMBBa 1 I Mm?D..a r
rhaar?.| 11 "M'-v-.rarl..,. 1 ?<?pgair >n Khrr. t'aaat'o.
i" -nam- rh?rt-d to " K BakBOB ? Ml la fair. .
BoBayla* Ca Ul ?nana ehaa|?d t,i ? llr -,?'yn I -Ir
I Ma, aptdtaaada* Cot, i i ? a?m? aBaagaa* baMBp*Aaa
hui." Ar>-aa, Iowa f >. WI* ?nama aBBBBgad ba " K**l
Arana." i'olk PrBBrBA ColomM* Co \V|*?naTH
rhan?*d to-i;andjluh .' I'tncoich, DaMsa C ??*
?r>.ui? changed kg ? Adell '
Tbtna* la llnltlmore.
i urraapajcaaara al Tb* Trioaoa
lai iimubb. ^uaJay, I'ec. v
I aaajaa a rary !*??:? aaaliai <f the .namiier* of I
lawLagaMalara u tho city t., d*y. ?h.> win go Jcwu
Ii Anncp all to na ttwW, the day the M rylaod A anr.
t y m. ?t?. There la much caucaatog aid dm log It
ihv *tru?a>i- I .r 1'i.ilaM > ala-* Srn*lor. Lvit all lu Iba
?*ry ><*t h'lrri rr la* Traber* tr .ra tha
eouutla* In? it in a waal^rn man ?If they ?in* b>
.a r Ca Oa* Prall wi I ***urad y be BBBMaAad,
t ??niitg aa r?' i +t ftmn t ?' Uth?rn county
A jarr^liol bM \?>*n MraalaBad her? fur (r-r.-r.
da *. Wr llro by a d aa, ^ .ir.u- 1 ty\> leant ptirp. iln*
ba *ire * fai?t -ry at* Caaataaa-BoaawOfaaar* it i* taa
bmm da?jiirabi.< pl<<a i f c- BMatd ,o I r-t,<r taw. and
oa? tbi,, .lugfcly dliauttr <l rrao tue I mbba a euuatar
poblleatioo I? prumlard. gul g a hUtory <n taa kf* g|
tt a?it, i. a baah Broalaa* to oa ri.-h, *ith' u?h m v- ry
,ad iaa?? R??a k.'l taa war |i-af '
i' jilrcHu Will in,t lag i! iuOi ai'-) l j iUa
atrraar, a? t athor Ifdtchle **y?
In-' f r.andah:,) fit? C ropan/ tint to morrow
(.VI oda, iBbJ ? r New Tork ioJ wl I arrlra tri,
to morrow Big hl Jutt t*b? ? p?*?' ?I th-li analiie
i* on,. \.t tbo atteil paWMBal woikiu?nit'p erer t ?ri
lu tfita' Uy
Tor City C."ntni*ai ;:e.-? ol Haltrn ra hara ciJerr
f r- i?? i ?t-a ti .,,?? ai I ai.ey? "i tha
eaV r.ii, i ia t-* I* *:?h cmim ka be ram aad
firm tai urflar* CA?a at. and Jft Alley La*?
already baai; j r AOlib- ' It la limited th it our M .
avipe. nalarl ??... n?ol arsty vote thai oat, be out*
i aat ta?.,. tu w-cara tO'-m to their pn-wtit ??-*i?- ,
ti,?/r tl laMmawaM iawia*gjBMawwtafe nur ii wal|
If ayvr aad aabatrddaaaa* >at-?aa B*aaawaa ka wlad m
> ot ra. ?a1 I AO'
I.hi* from riaatea.
l\r a rrfal < i Friday laat. at \i ?. P at,
of ib' B i'lta ttaoiar I rumtr, at* from Vera I raa
W* Oa? ? It *ar*ad a ?? I the Otlio, cl tbo City bl Mi I
ti i t i im i 'to mat li itaatiwi
lawdapaM ?ir ni I acuii* h?r-> abatadowad
prnytrl fur a aaloa ol that Baaaa wttb If air I ata At
daitillo lAjere bad ?at a to ? !*?*?>* of a eauitloaa t|
Wal. u i ,r tha toouir it w ." , u'- dOWB. i m f it i I I
a lag taawa ww*ife ?? ,.tt, aaa Ji a. t.l'.j to Iba
? r rt.Lt
Al ; i,Lar. a roar ia. J. tf.? ??',t,.c ,1 t lac J u? [ ?,~r
*l el At I to jVaaaM* bad baaa ?rreM*d and Wad to bo
batiitked tbe auunti j ua tcouuti ol bl* wrtiug* u lag
?*e< Baad ta natalaa .' paaal i a.otai*.
At '? '. t u.' Loa Ooaaawaf awd araaaaalad n.e
labtag a work agak at I a J a. a
1 ho LafUialtll* aid *>'J rarced Aluion ha 1 tu< c>- di 1
V.ei. y* a* i' aiDttliul liroeral
I he Tamplco bata.il' a hid o .utrtbuled 'uad* to aid
to 'rr.aalng the water t Uta 1 afl.-tl httOIkMMl} tot
If at ttg purpoea?
1 he iroti rnmrnt h tt 'granted M B^u?!/ue?, Prrrncb
Vice fcc?J.. LlteaaaakBa*.
'Ja lae ir*l. ? launch with eontrt , :t u
a.- ' wa* ?tj.la- ?! Ir. BM Wat-it ,.| '. art ? ? .t
f iBgreaa wa* t > clo*e In t**Moa ? n th? 1 Ith bMB
Oaatl viand muikrtt, part t tba BBTBB)BBaaaWBal
aa r .?aj ftbaL-'altad ?'tatt fJofarawwalbya**mos
le i* iCota, ware any dlttnbatal ?n-.otin? tha M l tl
<i..? r t ?t '. r C.-a*
a-c,rli..~ Mire .ia ' n!?s?li *|| it.'L !j!
f ee aa MicltUr of Justice *a the ,ih tail
in Pu'arto and fhlhuthua taa wild Indian* hti
kktaly aoaaawBad faaaa atnaMaB Et o'^ij layitki*
newt .".tt baaaBM the dal.y bread ot Ute Kayak le from
!:? e. r.atant rapt-liti n
At th.i m-lr pull* th'i d*^?5*e-a?f a ? ?. y gpaaaBr
log fa,a rnm?r* ra atire lo Ute tttbillty i I in? Oofanb
nteol Tba laat uaK ?aM tUt-'rn.*it w?a i?-at II-?r a
wjafc*baaapykaaAed oy n-jn Brian, wl> MBBBaklla
ba aimlnr al a d'-tnt. tfc'^
.??eB' - . V li mrl Farta* aad uaaa ul *t-l Maa
*?? r to f t rrr?. f- rn t?? ?.a'a of -t;ca! A
D ? A CkaWABBB ha* tnbmltta l a no-mortal to Lot
rraa . aecrJag faaMt aka attaaMagBa at* aaaawytag ak*
lafaaad -' rakwiaw, *itu*ta.i oa* Bay'i ta i fr *n "*a
E at aad a llltla tat ab i <-"????"' ' - ? ? ?
ii'tiidl'ceviiaMirii ul taa BWaT aal*?lw**d tkal
tt D'?y bA aatfd -,y the tonarlran* 11 M BBB
-at..* r tmfti '? !*: tai.-BaliO, asd *? r. -y adtta
UafO'it y ttia*le>l for tte aatakVB ot *ur?.r ctu<>.
It p'ocrable lo la'ge j itatii'.** there, tad ihn t .. It
tlllk y la'Q.a.
To- 7 b ra|irceBt ot Infantry ba* bean aided to
Ctb **flrn -nt, 1 ?: taa parpow. af proaaaagBg to i aai
I .-"at Bora fret to aat aaaBBaM lou :a*urgeei* ia i *c*
rar?tie whole lo btte.ratmtadw'i ty tiea MlekwituraaA
l 0 m-ii were lolaly aalitt-J la Jalap* I ) ferrnll taet r
ra#'u.-" 't
i ? - ?'/<< y.: Una* i r.."-r.te c.r?a?t e/ tb* ^r.
puaad laiart. ntloo I tbe Krt'.ta 'a tha ptc 4:*U"0 d
> _c?l*r Am o? vtner p*rt!cu.?r? e:r.'ra'^d I'
w- 11 air t.-. ? ?r'.ra 'i r.-rumrat -ad j,r m:ard M
Doyl*. tba Rrtuth M'cUb r In HaaBaw, tt tranttnit <
tt ?* to IS* (?raramaat f t?.*l paolaania. *o| t) t.'tr ??
wit any more laolan r>rio--,-rt to '"u it w-J e tAvi war J
,,i?d. [M. O P;c*jna?, tit t'.i.
. 3- M'l'caai tit^i a tvata tott tt*>- K -ctt'.o* Ur tuh'
.. :.. aat -ui*e pataed H with BBBak ip'-rll, aad ]
that Ute trcattt lirrertmrBI baa baaa ?curaly *u>
er**rn; frte kf'Wi t R/r jur BtyA U l ama tbat L?
'I-atreb^t* tat- (U??a~d*d.
A Mr. Baron wa* rjabed of IT* UUfl ? bi* way truoa
Vera Crat to Trpi'i
!a tka =iaia of Hew-Laoa. oa Uu ~? Not kaara m
a oat tie *:etwa*a Uta runes I l:? pa at tne bael
ecdt of M?dsa.dal. wbiet laatad from ? In ta- mo'Btxg
HU t o altwk la Ua afwraoca. Taa Indian* ware ft*al!y
-rpu.?al aid '-tr-a'al : y fjja Tt.ay ' I
?ng > mat i-y a : :trr. o Wat 6at:l ? I ? t:.~
Bin* .1 iba rca-tg-maat dlaU-iot y la th* Bra^hborbood.
* - t, iret : the C-pr-u wrlta* trum Ter*
C Tba 7ug*;iee fra-m tba Cry cl Meoieo '.itb ta**.
ar-.r-J her? a*t rr.clrg _a ibe ntra rdlcary ibort
raa ,.1?, d?y*. brtaglcg adtdoa* from th* cental rao
:^?* uv*Ut:a< tb*n u* tBrpre*?!;? ;r tk* 'r.r. n
?aaat rathori.lea of a roratldaala aad wide aprael
acneii- f r o, l-rt ep by lb* trter.d* | f .-.a a
Ac.ua, who** a*plraatoaa to power tn Ua* country
tr?ar aa-ta re*i'**d igafn.
Two editor* and Mr* -rSeara of dlardaarttne. ta 1
tweaty**Tre otker?, a:, tte par'ran* of taa rnled
ebi-ttala. war* aaol a ta-. ? af.*r* -o tb* Pre*tc*c. t
pa^oe, to 1 wer* ll act lor taa M?adla**t ol taa troop*.
?ad tAe d.a .kj Ib-y 'Blartala toward the MtaMkaft?,
tba ooaar<|aaacas wva>d bate baaa far more fatal, aa
take preaact Cabinet 1? not ba |>-o od r a in the
miMM. ladiBaadaatly of lata, how*rar there la a
g -. a-*, f iueoctaat wttb taa 8 irarbmeat, tatd ta
prerali la Mexloo.
fkW Mr. Philip Ccx waa ratwotly aaa-darorj by ,
tooaa paraoa daknoara, la bta utra dwriihsg ti Mtaartd
r .'.ex. Wla r.adar la Mppoaad to bat? baaa tka ob
jaatol tka* loot daad.
I ?he "tat* .?f lewa Fa.?* nt Iba l aaairy?
rrrc : - ?ivi. Ac dkc.
j ("?'TTeeev.rdr-c* et T***T*Uic*l
i ^ P>.?t DawRMBaMh*. M aday, Dae 1?V
j ' ?\ baaaBj ? sute far ?irch ua 'mi? rauht
fr- 1.. tr.* j.. ???;,??.-?????> aJBt'td. ati y*?r p*>
( r?" 'Ot-I t*r* toileed ajiaMj re*J bytheeerl
****** ?j r>"' r ot ib, wea?, Beaawfa Nlw of
H mt . ? aid .k* m btaar eoaB.thlcf. Bl Ib.. ip
, -t *au anc-. ot Um c atlry " r
, UaHai trate.td aaaa aaot i ta* c, *** mmm\
aad ..tu J(,a ,.,.4.4 aaaaafi parte al H i u.ck the
eooabry * etaaa ?auaa? eriaad aaaa aoaoeta mr afaa
- it, aad bj fact Uta laaal. her, ,T,r ^ /T
:e.tlreor ?t;-b. leae I ih* c ?r.ty eOatetlv r UUm
?ad efvmiBetf wttt aad araarla Ta* prune*
ira ai? etiy :*??*!. and iBtiraa rabaad anr? taaa two or
aartwataVi aa tt-roer ,.- eethiealr *ior? tb.iru
naeroue ima.1 et.-oeaie wtta ? sich tie , ..?inj .
d4nt.y tayf :< d, af. 'ritBa ftvat watar power aad aaaca
water for -rar)
pi r-qu.re Was laber than ta aar wtbar c. aatry
. ? y In the World l" -ra dropped ta tbo furruwe
.! praarta t oken far th - -r*i time BtepahBa Be amr?
aal.oc ? tpei reiser p- .iv. icj treat M to tj
I aeaaet t" the aere, wtlca ta ?? mu:h ta a -raa of yoar
brat (armen ?et by k t tu Itoaa early RarbaJ t tat Bl
tatuiot>. feeeropeof atatet,oataeaa potatoea reo
l . bl au-parar i anywhere Tb,? h??.> 1 the toil ta
- htBBaa, atcundtBf n e.<*i of ibe aaaie qua-Uj aa
thai . na.i fear I'm.burgh, i'a Other ra'aablo ml to
?aaa, at>- im Whieb bj plaelrrof parte, are f und fur
lh- r up Iba D.iok tnee Kl?>r.
i aie ? a n.it IBM I nly eew 80BBIf* that 1 BBre
tc *u la wh eb fever an l ?, ? aad blllt ca ferrr dB
tot pi,'?.' Ire, mele le 4. od Tn-a .tt Auten* I
kaa been at n Od aad We.tiUtul aa In the rar JV-ulb. ana
toe Winter la c oar tr.d Brr
"I iti..en taa a^ruof up withi.t tbe !aat three year a
irom a I Bltr 1 Jltatia ritiia 0 ?Ith r ? w hi tee but t. e
artillery ta the aoaaay, ao a plaae tritt aN^ut 1*) ;??
h. - aaaaj tn.i mir y I ae L. ua-a Tke ecereity ol !uri
'-tr the part haoooa haa pri-rentrd many ;r..'tu bui.dlr.
bv*. late'y Iva aal '? htm beea erreted lo the rielalty.
at. I by lpt1 < aereral more hoaaea arill her* been
1 I at "nakaaBBrl hare ro doubt but that the
B ; u atl. n w .1 N-douh'ed. Tbe placn ta beauttfm y
-t- 1 in t>. : 1 kt .-( IVfn, tea ard Kareotin Kdte-a
I'.-.e around 11 p.T!eftly lerel ar.d aeriTBl fe? I a?o?e
? - |beet watrr aaara tad '-tnr arlibta a few aaaata
;r.. .-enter . I the "natu !? all: r^ry I kely be madu
ta.i ??aullal of the r>uie by and by. 1'ne rttJxent ,1
ih- r Baaaa adj .lolcg are ?aawajateyaj lo obtain Ir.-m
.' aareat an eppr. i>r:et' r ' an.la : r the part Be|
irtent'?! than: .iru.'tf.n f a Rillroao in an tbla place
toCeeaetl n \<*t wh.. h la !.o mil** du-i weat lithai
road aba a d l-o made, the trade Ir. in tke Kaal t<i Ihel
real rrjbn i the Upaer bTlaaearl lilter wt.l, by
eeeatty, paaa B*eriue the l*eaon>Leea Kiter le oavl'ahie
(rum lta moulh to thla point To judge by theoarnt>er
f w<j ? t r.. . u d lava ?i-,.n n th,. Summer tad
Fall, It w..uld aeeni aa If the .Statee of <>hio aed la.elt
aae had poereR oat ball their , yahialrn Wt m.ny
A Ibalaaabttaata it ihataad adj tahaa ooauii>a are
from Naw-Torb an l l aalero Mttea .a the ? oily
? Bth thara la a lar^-i Weaker aetflenient, aud a v..
la ihii Deeaai Isea ?t exatatlTa neigbborh odaatl alj
ot deioiena Ketpa.ciluiiy, VlAluK.
??elilaa 11 I'ree Her late Hlarery Jaallre la
WarriBMbd lar ibe I a'nred Kaer.
l oirrapv LdrL. ? .( The Trtluee.
OaLTianaB, Sunday, Doe. 3<l
A caao rtin.e brf.ire > ur Crtai&aJ *'i urt on Hxl
uniay, Wim h vrry (.irtibly 1 oafatea thetprrti
lioa to wni -h Iha (rat i a. ka of War, lai d are aub
.' Uta many barbart ua an I unjoat BBfl
conitai tiy -air ko?! at by BBtf t IBi ia'a K. P. L ive
v... I"t., a ; o . 'a ? a \ . ? who I BB ever be* 1
bra at .at in ine detenae of tbe colored rai'e, pre
BBBtod a petition t .In.lire Niat>et, oa behalf of a
. reel bay BaaBeel WUiiBBi llrnry Hardt, pray
. a t-a*. ho may ha aet at liberty, lieinf entitle.I
Ii baa Erttaai mi Tre patftJaa aet fnrtn that he had
at tin' a?e 11 aiatr-en > eara. m '. MR, been ?eaTBBted
?I a petty f.'l.u v. and oa bio<>qi.I of I la >t>ath, 1
leretl hy Ji dare Nlabet to be 1 nl '..turrit till he rate
II tu 11 mo pBraoa out. i Mm 6 ataty "( Kaitim. re,
11 Bib. Ilaaila af Iha tiiete. He w aa be**wd to
a Mr W. II. Bird of Ann Arundel Ca BTBa), with
tu a lew wneaa paat haa Bppliad bl the Orphana
Court i t mat C'lunty, and o ilaired an nd'l'ti .: al
) BBM '- . -no boy'a itrv t i to, an.) pernnr-e oa
i i... i iin Im Iha rrmaie.ler of Ma time- Raa
yeara ? awi "t the State. A lew daya am. e H -.1
bf BRht mm M llt'tiniore and a A4 him to a tlaae
dealrr wro haa carri-d hini thioth) it la all* <r.|
i ?* joti-.n .1 no Viy, (arhtoh ba
I'Bi.io t oi Boafaa do BOW,) and the oaae wii! be
beard at a tdture time. Bird doea not Heuy iha
aciimrrhin waf of bha Htato t ir the eiwtawaeiai I
. i m . i * acre, aad prod aaai the order ti the
Ci.n.-t tfr what he haa ?'. BB
Thia i tie a BOt ol ItaTOlf BO vajtir importar.t.
ot !y to far aa it will fto Ui t-'at tbe nnht aa roorta
? ITB fraa ROgraea I hut ia an niuatratHin ' fj
a nit tn practised berr, whieh few peraooa bBTB
Uij a. nwle lae hf Hy thf l'eniti'iitiary I.awa i I
Mar-, tad, any fraynagroofoavinledof an oifeme,
far 'In jBraf taaaa, e-iea to the Penitet.tiiry fa*
t.-rr.i .i. ia ordat.ee with the vrade of hii Brian
but If itivr-'i-ted fi a .eroe.i olii-me l.e mill, le
? nt of the rJtit* f r ate. oi of yeara in U.o
di.cr.tloi ol the Ccu t. At cr.-rr term of our
Coartr, i-on ne^r.iri are couilt ted of aeoui d o'
faiBTkhl tt Bay b* tonfa ma a loalol h'ead ?> tfm
pe.aa IhB o aainra Bf h:.nrer? and aie ?oM, i.)
Ii i the J rdgt a. ..ai I t e ?>tat->. !?)? 3 4, .. ? r
lOyrare, "i tre nee may be. They are b?.iirht I
by a a\ e .iealtra, wl..> ayUlftraJaatRR o-uch Lfibey
a . -.? ? .i I . 1.1 . ar.d tf ey aie a< nt t.l ll.e
statu for /a/if, t>r I hare oerrr yet Been thai man
wbo b BW on.- i i treat to ratkYR The .ew el
liaaa la the oili rr waa afiiata a tttm aa?ea (m a
?oroad eaTwaeo,afwaH he ? ? miete.) a proportu n
. t tl. ? n... iey 'or var-.. !i ho tniy he lt.M Bl an i\
i laeeaaaal lor riajliaaaa. Aud trely >. --a tM*
rewaru have MR Baact?Ray BajfO Waat haa rvnr
l>?en ia tha PeaitonlaBry m wat. hrd ta that ba
I i i lai a to " ui.- each lor a aerond flfawasi a. 1
ia BB b BBM ? the I Ih^er never la.ie In a auliJ. iem y
ot ? .-nrluaive evidence a^airiat him
Sioae jierimia may ere/ie that it ia a very i.x?1
plan t" make a ?? hVtany Bay rtf the Hoethern
9 ^t-. aod thai aet raJ of thievee ; bot it al. el
n io faaaUaa that ?bt nean ta human The
law aaWnld if!- rd ?4wil jiiltire to ail. A BOgTfl lor
a petty U.at. ii acid Icr Lie into a wretched BOS>
daR?-B white ; urt ;i, .my ha n.carrera'.ed I M i
fee* yatra, ard afta B enjoy all the pnrneaea o'
i rtlaeaat i;.. Vav may laik ot " nborty 1 In Me'i
lind . I aetur.r )"a it 'ache one nt-ceeeary aid
*an nlial uarrtd ent, BCfl al. Jl il H t
Tint hfottc Aen o'RfiLi.r OoBIBallRIBR?
i. ?? H ut ina' Jad|e McLean U Ohio bad daelded
l ie irr ? 1 '.e-y ri rat*.-/ b.-. .i 'lealtd. Mr
>. Bafly baa aaai u a atateaBaat, ir^m wtich wa ma**
iao avorico aatrai ti
A BTbkBd at r-itta'.oraa, .,n th-i ill I f H'Ciob. r, aflat
a-rirj I'.-nator CaMBM I f ' Ibf - (BBe ol ire eoaniei wbo
de'eade i ay eauea la the raaa bei .re Jndra Mcl^-aa.
um i ihea on eta Way to 'A'aaCile(ioC), o ?tly
t.- <,.n...l !. me the kiu.ii aa lo.lawe ? ?Jittgt
I uee'ded Motu I hilmti toU? Hol yet pBbflt?
r\::T.'.:i'.nJ 'dl?i\l/^'i-y ty i-r i
|. t -,| ... ?r. at : BnBBWiaed ft ?? a a urea wBIrn w'.l
pr , a- f 'j* -'iraidered '-ther - fetlai lb an et et, Hat
? treat authority ,t tv.,leet .r Moree hlmeeif. Ib . d-r
f. aa ertauj Ibe far-la beyond a.. eavU, I r?au**tr 1 "*
intr ueeri ai VtaehietVin (Oeaaeal I*. H watat, nt*
leitor i it* i eaaary; to eatl upi.a Jad#a m'-I aa?
^-t. ua j I r to I trtaC >r. . and ll-eera' OUIet "p'lea
f Aaw ..< nn Ja-'f McUa* HK UA!) MADE ' P
irlNIOfl ba the eatl of aha Maaaa f etemeee ant
y M and - were, ?Aar* raa iauta argmta ae/ert Aaa ra |
at baa not area<ra*-r?d 11. Aad, al lie rrf?/W a/ j
ma Ki-arirri, Aaa omutaud u> * aZ a'simmmvi la Ja y
u leeli.-ii eA-lArr M~U> r aural mast eo-e
a ual ot'a.,1 iex.riBK date fraot the leeaa of tea 1- reach
FaaBBt , . . ^
l.-tlera ir.m HBO W at*ir' ade MM at*a-1 iah.
eUBlta. y thei ??Jeetf? -"'aVaa declared ?orie
iBitl maaflrl uatl be alr.k^a 'vat hia cialaa I i dota ana
tawM aa aaak,ha.xri - doli aad .ae* bitle? beea peb
m^i'an ,'?kud ?* hl,habet bl L?r lajRMM
.- waia. of PBlleaWehta, yea/a tvafoaa Prof Moree aver
cl one to hare laaeeBI of a lelaer*ph|? '? aad e*td foe
ha raaa o teat c:a M <rae M hreach i *t-ot d.j?ed?.'.ep
-.it Amarireo aoeeiecaUoa* ' 1 a* aaBBaka or
,,1?.^ aaaat Aae?? M<Oa% - aaat auUt ??,- waa
i. j't*l.y puadBhed.
ted the Cev BBBMl 'T: ha aayi
The qaewtloa aroe* epvo e Ceotarrer of Iba plelaRffe
Morie a Ca t Iha ,,.-?* ' th- defaedaaU. 0 h>i! J *
O acad were itryad bf BtM '? A-irewa aa C embae,
i-r HerBB Bl H?i. - P. rteee aad W. Y. i.bclaaj,
' id t tr a rlty f? i/RetR*, Tt". deelaloo af Jidje
M . ji awe -rud to 'eaaera*. but tit o t yet been pre
?ateeard it Mraryaaaw ?-td ab>, and dirm*-umkj
an* dwmrt y that. 1! tt i facta are ae aUtad lo the P*ea*
?- u'*: w? .10--i..n 1 Ih'irett no l..'i-1 V .
PATENT 18 IR LAW A PR.tr.ll. AMD r.TTKRi-T
BL'LL ASD V<r!D
aaa, A/ttaw. ti.aaeaw c*. .??f * """"? ????**
Rial i? Rid a.vaa.-Tl>e AUzu+dr?. (ItVj
r^aerrea Ml - It aaewl prchatb^ ttet we w II be
i^rti wof U* BoennyU oaerflowed, aed that Jhe
r\%., waa rvabtf raptdly Owe aeeoaBt plaea* the
water U ooly elah"*- ua^^'' w lie
tstuei ^el I Taa rleer al Mal? pr-tat U qatta Wah, aad
tue rl*. a fool per day. Tbla le truly al-rraiar n
aaai at perform aq-aatlc eaaawhw, we ta*y **
weal *Bip tea try leaaL''
> i ?
OJJTT ^
*Y??r.*r ktoajtrtwa, jmM i
Thi Aai of Titii \ cm- tiJ* of Timo ? t
U?? sari 'i u *S* *poa ab* ?Iura ?4 Biaruity a
?-wean ?*i a^ght What to a/ waa It lival Maot, to-day t
*.-** Uaatdliag- Itealatalnaaaa wfll Baass an oat ajj
ti?? mark* rrat A aa yaara ataaaa w* wat'S aoaaral
, ? lAU U Aagktaea Haadrad sad Pany Taara after
LV ? B:rU of Chrtat. ? AitD r**n a/Taar laa Dwaga, or
I **t year* aaaaa taa Cr***to*, all maiaA ww ?ara
1 raacf to baUrr? ?paa th* w -rd of ArcAilaBttp Oaaatr.
Jut ? -w. ta atap* M >aata La., airy, baavi la haad wttb
Aiorttologfcai AaaaarcA, aaai aaaoaAaaaa Uta atWaJoa*
with aaw Jala, or dtataaoatawA old data, that IA raa taa
t. t.fthivw rxw aoJ Sraa-h etery r**t1ge of t?trtp
tci.i ...ri.ao.avgy. aad la*.* taa Aga ot taa World aa
uocuiala at thai I a :oag atarrt^aahat lady Oat of
. ? rt' I a kWM apBwBMM lata? it* data (awAyra
CB.!?t> a| Craatioa. w* wt 1 ataaUoa tha \..ow *g,
waaro. il will aa aaaa. Loart la *lbow-roo*B at Ximt
yoart trow tb* AlpBonUu* Tthlaa to Kabbt Ltptaaai
lor iko laarota.? < I tha la>a|laat!oa
? ? ??'?-.. aaaa la.Ua. *. ,.*a
*a?taa?ia. CVat*- xitmm .. aaaajlto Caaeaaa Jmm?.aT?
t*are**a* xminii ?MiA-ate Ttaw.'a*a | a,
?a?t?ai? t Tu??? h T?aw>*aaW Bra.mi
' wtatvat.ar? taOar i<**> BatA*. WtA
mo..Atu?.a?tti la ? ..?. tait
hBI aM 10 .aaaaa taaeaaVaMe . a ****
baa. .??|r>. aee?. tau
at**.'***** Orawa ...... ... a***
Ma [laaaa- tm**-<m Pa , ,? aaa
mm ? m i ?'. ao, ? aaai .... ?0*1
Ta.'.a' artw; H a aauaa, Baraaaw. au?t
1*. M, ?? .. ttaa aaawKlia. tatt
M ? .. i.u. M aw^LwIaa ..aaa
Oa. j.?a? Kata. . ?*,. Va ??. ..BM*
aaaawlj "ample rarta aad room an. agh 1 tndt-d
but u>a more ike laut? Ja tha (re**** tha dtfrValty. aad
Juctuwear* reedy to tty that wa dwa I know aay
thlc? aboat taa aaai tar. la aoataa aa taa iaa iiara nt
trot* tha oeiebrawd At*ha*t-I?gt*t, B*roa Lepalu*. that
he t ?... ul to publlth a t. bn.ao.<vgt?al Hutory at tka
aTAaja K*?, t traa ?.?n i. ,i areral a, a rut** froaa
tha uaunpaac'iabla r-cordtaegrarea oa aha Pyramid*
ai d 1' tobt l BMI N:.?. which aiUKIthe* Ut* taraa* ot
hit majaaty Alee.,?. Mka Ttttaita, a loag pari od badtra
1 t 'raat'oa of tba World, av. rdlaf to tha oorursoalp
raa?mr-d I'Aroo . gy VV til anybody baaa tba Atad
?aaaII III uawtiat laar ol tba W orld ara ara Uata?
In t
Whit do Lad us VVbar Whataaar aalba
?Bad ar t ?i'paarar n at wa pnaauao* baA ta I oa
J o, tha Ul0L. tr LTaaaa and KTanlaa Naajll|a la, robaof
JUT' tt.k. ?bin tr'.-med wlik It* doaaeaa, acallopad
?tdBtajad with ambroldary la ?Ith tba aaaa* color aa
Iba drata. Tb < 9 oa ???? ar* fit* In onaibar, aad ,r*
dtitta,i lo width l b* rorwtga opaa* la t potat la tioet,
aud tha opat, ? y, oatond* oaarly hi tka walM. Aloag
tb* bap ? i Iba oor*?a? that* I* a row of ?aallopad trtaa
mlB(, rmbroldarad In ? mau oar oorraeponding wtttl
tbo od (a* of lb* . ?i..vi I taabla row ot Uta aaaaa
Ulnuuioa p?*?*? aaai tb* *boald*r* la tba lorn oi
opaulatto*. aad I? carrtad dowa to tb* walal. whar* II
taperi ? taoat to ? , ...t |t*ail locg ?laataa, BnUAwd
tt tha and* with Ihr** row* of **allop*>d atlft trtnralaf
"idar t raro? romp,aad ol whits ntut.ln In p?(** of
otodaraUi dlmantl >n? A cb*atla*lba of plaltad tnuaila,
ard round lh* iwl a trtll cua?p?**d ?f ? doabl* row af
baaa t,*thor*d ratbwr full, aad a m*a ooiorad rlbboa
rua -ta . , ,a*ai Maaddrwt* * tmall a, , th* .? w.t
onin,>,i*aMl ,* a r uud | f I ara, and at *a*h aar a r*ry
tdll trimming ,,l laoa, lalatrmtoglad with loop* of ro*a
colorad rt' b u l.,ang t*aa l*pp*l* *ra la*b?aa.l bo atad
aach oar and war? orar lb* baab ot Iba naah I ba
t ffaol of thlt cap I* r*ry oo**l Jarably klgblaat*d by Iba
atrla* of drasalaa Iba balr I ba InvAl balr abauld ba
oombad up from tha lorobaad, laaa ?IlgkUy (tt***d.
an.I turned ' an i to ? rou!?*u -TVi < At'laga t'ottaata
i.i tu I a Jra?* ol raiy rl*k bl*** dam**A taala,
wllboul any lilmmlng I'h* ?ortaga t* raad* high hi
tba ihr. *t, ?od Ina *lea?*a (ultlciaally ?hott to 'taatl*
t.'aiit lo ka worn with fad andt r slaat** ol wblht tutia
llo. A p*:d???u* maolla of g*ro*l*?.lor*d ralrat.
ti'tniitpd with [, tiaon ii. : iti'?*m* ?>lor I bl*
BJABtll Bt ai ? tow *nd highly o<iDT*ul*al torm , Ilia,
in tact, ? p*rda**u* wbtih may b* wora within ?
or uador a abawl and by tha addlll n id that .war
part. wlit*!'. t* to par a to an I made to l**U>0 on wuaa ra
<iulred, l| lurm* * . . mplrl. wialar SB ak Tb* ?**
ara dm i og. and DaUbaJ al Iba aad? with p****Atu?a
BBTAl ttiiuad th* throat ? ?m*ll woibrtd aittdls aullar.
' I of watla tatin. ci,tared with ? aelwnth uf
white chrallka t'adar trimming, wklta Inila aod *m*ji
r^.a<ls?*.aT?w? Si aataMalaat ?^^,,#a*b
hordar Tallow kid glo??t Hail drrMrwol lu .o.wma
orar (Mps of f t . r *atls, will La eaty laabloaabta
lulu* the preaaal Wlaler Mnme ball dresses ol laUa,
altli.ib a.k or walta, ar* ilvbly ambroluarad wiib.
gold, or with gold colorod .Ilk The*a drrataa *ni aaa
ally made wllb Ibrre, fnar. or Ir* v..mum ? rotarbtf
nearly Iha wbol* uf Iba taut. oa. a Aaaaa* bating a
itch katalBf af amhroldcry. and tbe nthor pari Ailed ap
with aprlg* I ha oli.rr portion* of tbe tin t*, tl* . lit*
iipec pari tt aba akl't l<'g*Ut*r wl>h lb* &>i?*g* and
tlearn*. *<e ?pllggad hi ooira*puad. i'bUgnld aotorad
? aaiy ou black tu Wuia o*ar blaoA **|to, baa
t tn> ?I lo b and ?rto*y *(ael. . > ????* i k lull*,
ombrolde.t'd with flowei* la tarlagttad tllk*, *ra *a
, ijaabl y bi aaaVM, and will, aa d..ubl, ba highly l?*A
i i it!. Tboy *t* ft unond In tba moaner ?bore da
?i-.tlbod - Honael of garaal ooiorad ralrat, trim atad
aaaalBBS *dga uf tba f.-onl and tha bamlei with a
raiAs Bl M*< a iBBhl lu?lde trlmnilag rv oipoard of
d .*?.? c i.i -1 ot data grraa reiriM, wllb a droop
i g tratbrr. grteo and oleek i.a aai b aid* , under trim -
?fctf wbtla d wert ?Ith'Bl lolUge - a W* 00*y maa
i; m lAaM liin.uilt.ga ol tut *re ll.,? ??a?un aaooadlogly
laaBAwaaaa tor ?io*a? *r i paaawSBM n?r,ie, rbia
?aattoi ?od arm li e are tb* faToilt* Iura 1 aige r ,uod
poMrlue* of thLnchlll* and at utlaa tarn mscb wora tos
the rairlige drtr* duilag Iba pr.urr t ol waathar ,
ar t Loa? and muff* of any kl t a far* kbuaaatmad
? re all alia t Blrgaal *ad faabloaabla Tb* boas of Uta
?i ??*ont *oa*.io ate all of tba Uaawa a pattara?, tod
many ladlae wear tbem with ?ad* eaa?*dl?gty loag ?
Amoag tba a* waa I etaalag drassss wa may momrm %mtt
?iiaral bar* torn, ntly bl *o mada of tbarry ralrat, af
light clor*, taeh a* plaA or bia*. 1 Bay bar* baaa
t: mo. ; -nt. i wir: ??. i *:Ut fat-cy ?riiamaBtt of
iMaaBi loll*, dto inker eteLlLg dre?*r* bl ? rary
eiagaal dtwcrlptlon bare tart ?oi-'.p *ad I aaalifai
figured ?Iii? , th* pttbern* trlag eolaretl wreath* or
St u , ,ot, aa white groaadt. !??cB 1? tba Uataful laga
uuny dliplayad IB the p*tur*a ol tb??? ?ir*? lAal Uta
le uquat* ?ppear. botb I* d**lgB mo<S e.il..r to ba all ttt
lerrollbe ono fnaa tb* olAwr 1 mbroldared mulra
?jtllMttel* *l*<> ?aiplufrd forrreelag dr***a* A draaa,
|o*t cm p.,tad lor a l*dy of reoB, wa* caapoaad af
(.lain plus *!lk lb* aklrt trlmmad with whit* laoa
d ruaca*. Ua* up par oa* belag oaarly Uta bight it lAa
wtl?t I oa affocl of tbl* dra** wa* *| uaeatlmpkt and
ri h li w** UtWBdi:d bl b* wore atfaMB for dlaaar
? (lauie, or J?ml??? ??! g t* i.*ib?
r laa 1 .'?a.elaW.1
? aa>- ar?a?#w. aaaaw-, la.i * Batw aataa Aaa*. a Baaw. Omu
?. ... oa. ... f a. . Ja. *?? ai J Ca W a ., * Cart T
N?rb*w*f i ?? i W a. ? B** a l.i.a, *m.<..rt B*al j.aaa Baa
.a rg* avakwa* . *?.?i?r? ar.gai*aaa. air** Nytwl. it*
f , aaaa Ti I*** ? a*rr) i i.taaa.ri.SM
... ii. . ....... ,(.*,, itaau*. .aaa i*|
awl Aw* r a laBA, .'i.ui. *>., o,m? |atui..?a,
(taaaadtvaayai J?. t ? tar ^iiatun
I* *rlg Moaal VatBue, truta Maw Ort*asi. Dae. *b,
for l b**'**
Maaa'i t i faOCr. a, laarwa* BartWa*. iaaaaa i Ra>*ar J A
aaaaa, 1 I B Mal* l. -.'aaa Haar; AM?. ImX. Ik..a aaMaa <>
mm* > l.a.a. ? a M.I>o^.a<a a-aaa B;*... rraaaw
V . liar I I t taraa, a A .aar Laa * BMMU fmtmm. i Waa aaaaw.
or a Laaaaaa Bag raataty a a ta.t*. Jaaaaa W?t-?.ai. ; i Ba*w.
a J l?ta. i Kaa..? rn.it Ba hi r.aB'm. M a*.aa>t*.o a w
CtaaWM*. O Waa*. b ha c L Maate.? a I i Barr, a Ba.r J Ba
. . w '? r A .-a...... r ', ,-aa JUi.i r-aaa
t. .g faa. Paa. ?U^.a.t lltla.. Ha r, *>aa?Aa.t Ta*o**a*
Btad Va a UagaUtT. kaAar* tuiaata* 'aaaa leirat. "aaa*
BjCaraa ftoVart Baaa*/ JaalJ^a. f'-.. ,j, lauaayaa L O^ar**,
I.. ? r.ra aa P.aarHri.l J L.ayaaaa. R I UK. ay t f)r*a,
i ra* a* Bwa* rttwy, Caataar Ou mm*.
'**.<! rtvaUaa, TaoWM . >- -r> ? . ?a,-???
Ba , A. a-a*. Char'** Taa* tawual CVa>aa llaaa. fm-t h*a>y
Bwtt* T-?a-a Partar.raa.aaCoa.ar W ? Bt?*wa. Oaaw fala. O
Laat. kiaaa* Craavat, t*Xmv Laa* J bf bat?*, 9 Laawaw
SrraiBiB Coi;bt ->r ttt ??itib ?*t?ts*.?
WAiauST'ia, l-rlatay, kiaja. sa-Lywaa 1?. 0u?Aa*ry.
r-to. ol ltd:**., j rtatAI kir*m.a, lTa?| ot l^wad
l.urB*aHt*rwrx>d,-C*a| of Mmm T-irk, were wlmlit^-d
ttt/jruaTa and Cvaa*?iot* of tbla can... Ski. SAT.
Atot". irwla. Bap. -t. - W ItaabAWB 8. P*rba*B, at
o antaaal fr' ? tbo <-lrcall C'.trt ? ? tor lxMda
.0. Oa til* motto* id (iaa. ??adaraua tbl* aptwal
BM dca-hated *?d dl*? l***d wttb -.mtU-tin Jl TbW
Cnitad Ol?***, plala-to'a Ut arWAT, ?? McKaaa BacAac**.
rv argiuwat ai thi* cAttaa waa *oattaaad br Mr.
i r r tba ptatattdi la error, aad by Maas? whar
lua aaid LKltt lor the dafexdaau la ?mar-Adj ,ur*
ed uBtL m aday, at I'd u'ei. ck, A AL
DrtTBccTira Fib*:.?To* sataaatfa Aoariaf
a*t.a.iiturtl kocwB a* lb* "Lewialc* UHU, }'?"***
-' Tb* ar* wa* tairwwi at aaa
^ZVJTT^^-o of Ut. aaaaAvlatavry IPtttt. McwtJt
?VBawat
g ? arr bhcax, uimaman ahb BU-TKA. atad* by
Ci^aUlJet^AAA. mmr-m bar aaarMad lib bta ?aara*.
rata aarh *ad taa word - inarB," aad ararraakad gw-d
Tba *ta**?ioa ot MMMl aad mm'
Sgggg rrMf"-1 la fa* or of Carr** aW*aL
1 Lt trnTaarTOH Hwdwar.

xml | txt