OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 16, 1850, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-01-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
EW-VORk DAILY TRI
BV OREELEY ic McELRATH,
ret., ix. ><?. NB<
OFFICE, TRIBUNE BCjXDLNGS.
M \i-\OBH , fl I.UM-^D ? ? lOHIIIC, jautari Itf. ism.
PRICE two cents.
'i Mil! I >U. J731.
NEW-YORK TRIBl NE.
tat da it t TfTurvf ri primaro
ITIBT moams.. tlNntTB KXCEfTCD,
At Tk*> Tribune Halltllnaa, ' ?in.r *f Hprare
.,,?! >m?u elrreu, ?ppwllr thi ('Ityllall,
?jji <!e*ir?ieu '-o C.'.v puk*cri*art I"' l'?U cet:'.? p?-r ? ?wt
^?W Iber prefer, tLeT caa pei :n adaaace et ine I>ee*
mi au BUitUbe or a rear el the earn* r?e Hiect* roplee
fawCaara *?? ?*:<,*- ? <*? k ?* PaAaua par eoeun, a-.
?CTtI.ce k.o.'r.ptotjl .urn for t_t uror.'La K r ".-e?
Bernd.? i: s rkrat !) ??? u.tr required :r. a., rt
WUB f.-.-'rr .S???i..^?ri Ira. ) ?vaper? rererred
.' St <aV*. wu*i lertn? er. Lifter iLtu. 'JU-te of Tu*
T-rtn-.*, are not v awed at.- i f?rer.r*
< EHM3 OF ADVXBT1SIK4
. ? ? ? ? , .. J e- .1 tt.Alf
Beefcataa "M.!?ree .;''" ?; *T ..: r ?* ? ?' 1
Lit at ral *?t!< ee.?k . . . ?? iy: ,.?*/Joo
?*(.;.? ',? ^ n/ht tr>eaj 4 cant* o*r b a ?ach -jar
Ct.ai<:<l Adai-rtlaenirnu. IN-.Ut El?61 ?
0. eea ? %rr ??.?*.? .,? t. . . ? ???? ' .,'.! is*t r. tt.lt)
??'.-t. r Aar.
OkTfSIDB- 1 r%) ? ? at ttt, earh Iniwrrkm, 2> an .
eear etgat Urea, 4 caata -?' a** or "4 rent* \ ?
kfUfcioittd Ttrrria* aaj Mtati.oi..
*. ; Pvaaai.aal *?'***. mt * wo??*. ?...
i^eerte-l for % rer.te.
I.ranl A??te.-ti?*uv*BU-Ai ibe ra'.ee tief.
lla ...
A. Adrarrleeroer.te joeerteO .r, l;..t fM?M apj.<a/bt.lt 10
the M jro,aj a-.o ?hu.? Mil
T.'f H 8E3rn-WA.JLKl.y i aiai; Al
;? ))t^?r?) ?'??" II tdnrettiy . .vi'.-aVp BaraMap?
!''(rv>^ aaa ? 1 ????.-. ?r$l
Ade*r;.a<.-.r- ? ?? * - ?*~-- ?""
rrr-^--tore weekly tkib-jitx
AVUTJeaJtOI PA TOfOKTHXCOUXTKT, a pub
,.. . \*t-t'4?y Ji.rnrep. al tit* .jvr pri/-? of |V '?*.
? a-r?i:r a-^lcrl;". o; ;..e:.t7 aa| MM
J r.. . .. ?.d Uw s s.v taaa coLwi ied
; be IIBr* Bjf a t..e>i l| ?? paid
A .>???? ?*?'? -?>'? ? ''! ???.??' >?: ?? 'rier;'"' ? '"t:.
par lata taca i laruaai
TITZ TET'aT Taajf T^IFTTTtr
a- - El ..... aa Caret tetftaaj
.? . ? te-.' .-? . ? >' ? ...j . .'
L>varpooi fj:u ?i ft i pet capr
Caltlarnia, ?4r? i. ....j : s.. ^ ,..,; ? . ??,..it>
U -tuW^brd OB lb* .;.pet(?.;e o! est.: Mail s;et7xr 0'
t.ilr.f l7i i u McKLl v..; ;. - -
VORK TRIBUNE.
I . ? .! M .:f?.een AftII
lit! ..t rtaaaAaj Jas :5?"J V. I
Tu B 't ? ra .Si ? 1 .1 :i i<.; ., i ;i chat.
va - ?
?'er fcSMMl Ami-"lav. 1, BtitImiItwi
Bji Tiet'.-r*. TuttadaVj Jan IS
. ' n 1 ?>? II . I a Mid ? n; i i ||tal ."?
nrttaMaai 1 arra 'e.i Mi v.-riaia Laarlalanra npaa >i>
I ?? erj Keeoiutiona paea Iba CacariaaBra al Var<
U. ,Lt I . -Jl J ! . U ?jr ?"-l'< ?' It ?' 'l"_T f;? . j * ,?;
Alirketa.B?i IHM a., J?u laS-JJ H
Mo:. Bl* r.xi 1 LOCI tre rnak::;i,- at tl K.
in :io-??rd .' 'Ilia (ia.'.t o irkef a i,".-?^ ] i .-.-J
Ifta- 'aojtfb .....a. ft ? ruic.r 1. ? 1
?? rem Vi :-.a!tloaioii.
touatteiu. f TaeTi aai " .1. .i ? ifaaaai Jan. 11
lava aiaid . pi aadioya wara atepped v> day
ajftfau raafaj aaatiaaa aa fjv im%9 ika 1
ti"t T";.t,rt of the IViiunjittt.-e ?n the K 'lt.*. i Ml
aaatsjaiaal llta wimi? day Ii may pniMkij Lo pi
tue. ' to M ROW,|M if ao there 11 little doobl
tUBt ai?.:hor da;, or Mtftj ii. 94 aV I ? (faj t" it, t?
that l..- 1' i . ) OMM OH before tlie
ciore %i '!??.? a ? eV Itdt raiididat<i | r the diflial
rrt oHi e? ; tt tu U- tloftl aia kept litre at a ^real
t'xpeao probhhly Hut at the preacnt r .let ex
pur I'.uay utiieta win tuhjart ha I heemuw ttl.en
up, tin re would have ba4D.il existen. e ap rulea
tot'he irnTarnmaail of the Hmai ha\ ind to .lo\
Attotho poaitiotta wUah tlio parties and the
cattdidatot bl alNI eWVjr, thmj r*iua<n I In .
itret:v 0 ii a. the\ t>M.: et tht ? ' ,. 1 tat Wal
I are [... ... rr.p'O'iia :i ' or:.; !.??.? r. .!.:..., I.rf.i e. ,.
the 1 ?tu a et Mbj of the I..ft) q) party. bIMkrirIi
Iber. 11 BBBM p :.. ?? t. '.v.r.l it Mr Q|D
MMjilk ttinlideiilly eanerttd hv Uia VVhi/.
trjl 94) ahpalaaj trlaaw rw Im uiatl .aa again
beb.re liie Hoime Hi. tKaother aieka, thara 1? hi.
loipreaa'ou ilsat tha Whm osoxlidata w :: itoi on Iba
next trial ?'iit.d M huh iio did 011 Silunlay.
The vv hide 1 if the OOTWBSaMitaM balWIBB tiie
(?ecreiaiA .1 Slate 1111.I the tpaioali antleTitiot a' '
Mavaua, 111 roiiitn.n to ilir ul.lu, um., 1 Key, u a. I
Und MMN the BMtMta i "te t Ii 1. ran vokloi :. 1
inia, but. atUt full n ha als iifanco at I kaa*e baan ,
periuttid to taka at 1'. 1 du u >l toe that there i?
aaytbiag ooaAaiaad in it arhich th:uw? hr.. nev.
iiaid on aa lo.tttt-i a ,., pajta aa) new bataataal
Tlie t?bject ?* aoppoai d lob? ? Dtiratj d.-ue ?rilb
Mr. DoWiri n!.??. .? iatiaH< .1 biaMaiU nn.l bia coti
MitaatM tin irhhdrawal U tin to pao.-r? 1 ??
the bajMtai "i Hta Btaitj Dapartmaal. anl laart
MaotUai to btoVawa flna dwa arbidi mu in am
wuy leu ! to aaabamuM Iba rVda?Diatntioa The
couitt- mi mm 11 vataMMMl IMraaghiaM th" \t ii ...
butitiea* v> U] of ... ad la ba aaaal) aa ! diga?aV I
Tkara M mt tbin ? <?? a 1 ? .im. ilaiiwiaa ntnic tin
rvaaai ? b? a riaa ?i. .nb a?aia ariia loa awnali ?
Mad tvaaiaf ?u::, a. i niaatj aiai baadfadthi d
VAidt h tbcio It mt ..1 : Nlitiiatifla lilHU thu vivid
unajii.uu iit.i'iiio. wiiu'ti I rtiLOa
At ( kor. b -The \V t-ulttrr ( oii?'i .-aa. A.-.
v.'vi ia*pot>J?i<t t ? . tTaaaat Wata0ataa.aaalart^tB .1
1 am u:.4.1.1 n.jt aaaa) 1 1 > ? driak tea bau d uere
of a Suu.ii;.. and BjaltkaMi paAMMMM arc .).' .?
ttvnr. If ihn ia to, it ai3.iro.hy it not the fault o.'
M'-. I'lr..'*, whe ofli'r.ttcJ t'.m teranooB |> thl I'rv
t.Mt -r.t CpiaiA'pa' v"' ? .!.:..:!.? V-> - >i.t s S .u.are
Um I rcbytenact fartajaijydabartad nan I pettu't
nation in th? holy roust:; n OM ? ", ?noucjiliMMi us
;?<>.-!.. M: a -it v ouii v.a. .0.1 I.'. .'i it r.
aoaWty ii?eit iK* wutod tu ace t.:e day arbac
at.d.-r MfeM a iMkS ndiuitsien .uto tie aotiet.- it
\S ,iah1!"''~t\ v . i^h.i:. ttu ! oi. 11111011 fVoal .'>
pile IMBta M to or from aoxtety iu mO OtBMrT ? ats Oi
this - att BOMMMjf There was r.ot a ? .::-.l '.. :;..r -
o.a. net a lakra I . .'..?. MMPAA Ac 1? U.o ir.o
ti.'po'i*. who '.vtt uot knoa':: to Lo (acn. TCt tka
}<.>:!?? ?, the ?t-t..2 cliewhero o>
the I BMatj c I mm tmt I auch persrr.-i obUincv I *
tborn I too vaad] r. .:. .?? ? iatofb? M*dal ?
liere Dt?ObA| kl i thl .a-r\!.._< OafaMaattat) 01 nu
Dtxvaa-.-. _ o. \v- ;? > t '..a.'.trd. u? to lift haweaM
aAo ptreo 1 raiar Mb) baa al aSMMtaWi stvisfy tad
beiuattt.ot oaa * t... ? f t: ? f aarriat b
Brhbfe dMdBM it ?..t'a.iy c.U.-u atlv dieocaragad b'
ver- bt b a. .Sir f mm, ^ arboao vaatn ;
Maj ajt-a* hnaakafoij. dad nol t.*.y a word a- aioa:
MfM.B at)lit t;, ?li 1 . :fy :\t ?-? ?
u.i..:, vit.uo ?:? !....< Murthjabo aa baaaal) >?*"'?
?tvrad,a?dwfthooi paarats patroakfa . ... i
b r- ?.. 1.rtiStu-d I..* Nwahaa to tbe tau
Inj out i lik- I hit tvo.?..??.., > oiav.ua. dil
aoa . rtia anaaar aart the -tatnr tecr.. *pa
and ha ?e.rr?.e.i ??? iio earnaat thai i rt-.-r.-i
ed trhaa ha Joaad V-tr mrtif did bt iBuatrat*
ahahappj vaaaMa whicii afouai Bow i.-. m '^ ?-?
prov. :.o it ba th aiannera of pr-riririaaa, b; a -
pluLj. !:tt *' "'k . rS't. v.- y s' ul.
ana pA.'iv bt Piditiaa thwa aaaambkid ha th# pa -
MkM ai Ooa a- ? rabtppan d-ap'r . kuvi
neat at: I . v..: -v.'! ajM 19 ?;? . antj
bitte'r:.- .-' apiri' diao.ay o\l th-woch bha j
ptvaa an ? tt..- . h raaooi aaaaifratad atoa-1
where Hit BhaRb :i b.alt kj the font: . I ? -ta '
aul tea a Haid by ? ptSMj OWJ aV BO I
bikI, tre'.era'.'y ?;-. b'miiv a ri.-l.lv att.r ? i a litt. .
Pover'y.!' tlier.. it t't\ l.er. ?tavt?* l?tv It |
they aa ?a ha Ltd* Mb ? :!..-\ aro BBBM fortunate M !
? pa.tor Pkadkiaai itvioa t- ai M ^-.< ? I ti i
pew*, la .a' Brav B^atManaAhad baeaaai .-t Kit h'eh
rai.k. Ibut luht.v oxIuUtiua a due aenae of t'.o
*t;ua Uv i>t tutu atl eu in Ihr t r. ?e t. ,? , : |.,? Kr.-at
v'roa: : LaM MBM I waa in khM thurele-J.lb
1110 riciiibaal s *a Bl ur\ wfc, thara, d*vo; tf
bajMaiaaj la a daaritj ?-r ... iva ad kg Biahpp
pMaai of lb riHbaj Ladj ii.ovn< Mr. Cmami
T0.1, au.S othar ti'ai^rert al uot.-. ?. g aha oaa
freaatt.'ii -Sir . Lai .?:t biahatal oaBai araj to
Kb "Ii .ipt:?' ch_ aa I waa iaJbraaad ahiaaagniiaj
bttwaaa taa aad ala*aa; to aaahaaaaaaad ki e.. .
axaxi hcaitl.. a:.d !.:? Btaa ?n mt BJMN rlatta- and
^ave bette: evidota-e . f atronelii a ?i v .?vr thai.
*ben I taw hittj ia taM Korth bkBt Vaai He atop*
at the National?Mt FtLlMOBJ ia at Wi'Jardt
blr GaiassLLofyou Citj uad M Cboowbii
of Albanv. 1 atuo ?outh m thia BBoraiaf'a cara a.
did Mr Fi.im i 1 lhalata Clark at Aaaaaabh N ^
IbaarthatMr W'aan of Albans :a b'k> ia the
'?'y The pxjuada nouud the Cap to! and the Pre,
abtat a H ? ??? c at.d tat:- .
?atahhou^-li tbi* BBoruinart ana ahoaa olear and
Stritt, the das h?.l t :':. 'd .-;tt at itlootuy a: .! .1 t
atalttii. rcaatl s>? York traaaha* eaaplai ad
w'by vom Mr item? Ilaara Vhat Bha Bhra mmm
Bahnf biennials. Mi tt not. exrnbitiiit.'. aa n* n
Ibe ..tat?.: -. .? rii: paToua *e. and bi'th
p'Bct* u Bha ??;, ?nh their aaAnea. Ma ?die
*kola beiui- aiv, 11 at tl et.- tna'.teta tt.anl ? . 1 - r
'r ? x m-.iiiha Btler the SS'hiira rame into ort;.-?' t..
*' oa the 30th Baal baM Caaajraai bBwhafbaaa
*|> {catunate a* to aaaaa "pi^u bBAh Sneaker .1?:
J-Vb. w:li now prol.aMy take baUaa UM |"jAbM
aotibt^ ,u at.U-r ran.-.-jt Ni>on 1* thut far tlie
boar ol Raeetuut: > ! the Houae of Hepreaeutaliv t t
BBBhBlaaa i:.S;.tynt t .aaaajMjaaa ar* alneads at
work ii.duatrioualy bnn^inf- up aii *rr**r* ; tad it 1
a tarovatt, habroaara Utter poaia^a bill ahou!d
?appoa be baeoaaa a law. aa I aincarely with tt
jaay. beferc Urn day aia weeka. the oouu'rrv would
?bb? to fy?l Uia **b.ta%tu?i baaafita of Cooaraa
aaaaai daiibaraMoaa. T. t.
:U?iiaifc? faetitate H?aap?In ?f tB, Ar.naai
K? parle.
r?a u. Fi. elol.tn avortia
;or. dnnwr the ^aat '.*??- . I -
' ^ad'.i '? "'??'.';:.?';') ITjaralkaaa r/tueftjrten BrH
, a* cra-ively on&rLtg into aaaerajion the diaYrral
pari? of ti.? j.i? Ol :iifj.7?t. n >'---. ??
jof to* plan were adopted rewriMorraflr, anrf it it
i .t:;....-;,- ?-, b- ?fj.-. tv :r.a: ex. r,^'?' -
'fM ?aa ia ft .. . ' b ,. rtaat rkaaaBi ?a ba m
r'4i*A alr 'V,?-t'":i"0 '?nt?n?5-??"* effact:v. ?
jM-.htUt^a: it> diapoaaJ thefc win?otrjaetiis
i ' Ik" p^WttajtJoB of orifinai wtxka. ??r-Hr, M :
i po?iu-. e additioea U) aaaajlaika
f' " "?*' '? ? "tnv.r.aJ reaear-hea
! . f fh; P**lk?tkai of reporta or. tl.e praaaaa ui .
i??. adfa
? Ii ? x-a?:,.- . ?: tkbfBrj xJteura. culect.oc ?
ol apparatot -.n.j a ca cf'Art
! 8 The dft?rarjr ?,'p,;b.,c lecture* ia the C::y c'j
? ? a " o'-'..,;.
ine majtav pon x ai oat ton bm ia tt :??e<or.'.
la mm aiactbaa of tte Mldiox, aadthat tx ;
i '?- '?' r W to tba a tfr* UjllllilBBIld the in?t tatWL
ta aoaiaa* atiraij ?maii
_ , rTaucanoin
I :.r?' volare?? v. cor.tribtjt.^i.s hu be?n baoore !
?? - d&ff ./vfc.!iu, a ..ear i: baa aao I ?
tad to . ara aw bM et .? ; artt oi *'.e arg ....
Bad ai aha '.?,?#.- -. ; ?...., k..,j et'c.
j iaatttetioea iz c"."- '.?"?latry. 'flj volume ha* been II
raaatred eiah aaaob approbate.-, aaaj a:> ai oaa
".i aVacii i ? .. u ta- aa bsaa baafl baard fpotu.
ba ? ? ..? . ?: t intention ot axd aagii g aritb I
fVj inaittatioB fo aatabia inditidaali to an;.-; ?
! tberaaaleee ith ihtaa Tahmea, r. ia piujuaai] bat
I aber :., ji: ? ?.? f....... ?v bo so: i a: a'.ota r ?"?
:.*.-?!;?? bbS iaaf uj laipay tt.<? - ?? of paper aad
J ;:-Zi work. Tli9 tiopaaa of lit* tir?t vojuwj atui 1
r ?^.?*.*c : ?..? :'-,!? -f.t -.'a-ittior?.
:.'.? laroad vaiBaat oi rrraaTfliathTfi ni t?w ;;.....
; t'" h oeBipvBMri bmmb bn '>n a farfats af ? b
jacta, ?? Aat.-o.?.iu_\i. by Prof. Walker: Phy.i.-t! '
IG 7at.l1 by \Jr Li<*. V'.iti"' Lo.-. tr...:' . 1/
1 pr Becrtii , Cltemiatry, bv (V Har?-. Oootrriipijy, '
b bt t Kattaral butetr, kjr 1 Aaaaiii ]
j ai t- ?: .-s.i . ... aloBuMBaaai ca t'? Atajrir-.n.-s '
t' ? ??"??:: t: .. ?.- Mr Ht,ti:er. ??;?; olo ' tr.tiuo.r. .. !
; Kr. .t ir f r:.:
The haatitatioa baa att.au-d i. r.- ?J.oias m ; -o
inati aieiita to ba Baad ht bia aspaditi . i
Chili, er?! hat rauaad to be rontpatei, p.ibi:ib?' ;
] r..-,! diatril 1 tei toAataoooaBanakaatof taawtatioaa
a' .r.e-1 a'?.t .r i..- ti"- . >?:.. !??' m- a -et.'.:..
i ex^ioniie p-.rt'et aad other* It haa aappUed "irp !
aal iaatiaiiiBB! ta tht Maaican bfratviary aarraj
II hat ia prepatatiou a circular be ???na?i t.
raaaan ? aj ?u.;?h..- ..eia-'na laqBaaliat
' 'h tn t', t? a. aiaat ta !^e taatttation stt'.ittfa <: -n
?? ;. aud caaa atiooa, isaaavaiBaata of]
I bigbta, ttnit'..,<i.-tx\ lactioaa, dtc I: hat aent !?itera
ta bHaan 1 aVrirhiaia aad lailuiia lilinakal
j tiaa, aaki'.i' thasi la aaatat to ooilai rtti*- Lafanaal ??
aa taa .<? .?;.; aaoBanaoatti N rtb Km* riea. Ii
ba . aaaia a I aspio era bt Mi 9 btaxic 1 aad Co .? r
aia Laooliactioji Natural Uatory aad Boaaay, by i
Bfl .: I I (hi ??;..'..? ...? DrOBJtkt bOBM b> i
ti.i in, aad ia poTbaafrrgooUac.aatadaia otbai
pa ai mi da I . Btataa, ami baa aataiaaakad a: 1
Bxrandad arataaa raalafa ogieaj cdakarrBtioia
raaoMaa baai tka Adantk to ti a Paiil'.^, n.iw rom
Bfabaaafiai lid atatioria, troai arbicb lataiai ar.
ra alarij raoaivad, aad win. I l>y tlia act* ..1 tl.
Si b ? "i v m ,? k, IfAaaackaaatta rotaaiji1 anla
aritknkaatTBtkaM ...ah al thaoaiUtan f. atatad
naval ?intioi.a. Brill pi bab j ooaaprbM MM obaarra
deaa
Inaifauiaati ara tikaariaa t ba hndaba I ta
M "I ti e telegraph hnct. Irom trim ii ret'iru* .>? ? ?
.is . arakoaa tratumitted to the inaiitBtkm. ai
it baa ai lad tax oa 1 obaanrata t.. ? ippi] thaaaaa *e?
wi h ii t'.tiuientt L;. hn.iuw a iat^o niiuihtr <? ?
?tt?r.i 11. a vei\ auperii.. ? a .: ?ci'ii..- ilie
boal bail eott
niri.ni- OX ma' rn -..ttt ? -r tCIXXi I
1 Tka BrM part of a re;?..''. 1 :. i r?-?t Tiee- .
I Alnen. ii w ill he pubiuhfil it. a ten month", nlu? I
tratad bj oriaiaal drawiaaja iboai Pfatara It it d:
to: i. ?' ? al tiaa ao tt to adapt .1 to pops
Inr hi arail aa anlaalliV aaa It v?.li 1 oataia all th
raoealdtaoovariaa.aritb ataob oriamal matter )i
ia b\ Pr.it.-ftor a ttr j . i Caabfidaa M?tti
?v tepoit on yopaarakkibtal [aatTajaaata, thai
Ua ? and Coaall baa. bj Pro' <....rliin.it. ia rend
I'l thep-ets It w..! he ?...: na:...:..?.?!> : . 1.
?I BtataorokajH alobaarraraoi tha laatitutioa
Vtep.it... Hafaal Diaoorariai I Aatroaoaai
by Dr. B A Qaabj of i.'ainbrid.'.', \Iaa? it 1 -
? a-'.y for tba praaa A'* a rapotl oa Aajricatatara
CbeaaMtry bj tk Laaria C Beck oi N J
1 taauMi
At tar as the apprapriatioaa oi tka year w m?
poimit. Prof Jrwett has been actively eBMajad In
colU't'tiui.;. arraiitii..' ati-i ? ..Stil.i.-vci'i;' the bookt '?' j
tita library A catalocuo of cli the loi.kt iu Iba
? ...ij.. bbfariaa oi oaa Uidaad Btataa U la pro
.res?, a: we'la'the ubtar.en ol Co'nrreit. Depart
ifut? A> .11 WTaakiBftOB I ity Mj'.h :?? ?
tio 1 hat Xiao I- ?. ii Ku :i:;u.j|' ' ..:.tiVo to tn.
ibraiiaa ia tba i aikad Itatai aha bbbbbWi ? tbi
roJ U .ei tlM stale of thrir catalo us. tha reiiet*
o .? fa (hail ??- tnuaaot, ??.?* aust*..t.od. Ac.
aroai t a
. ? ; grtiea -i :.,o Hi^Hia daaotad tothit dctiatt
i'.rd 1% vet *.-l'n tned ?'.:: ! t t l'.t?e ad- ancetnei
has im. a made !: .1 t> ?:?.??.. a v f the b atitoti
i. .:iapv. ;a! .viu.ti.-.a v ?e-.et . t . ?
Inttedad to altKidata a paitkaiar tubeetot ia
?;. baiaa, praiaraJNa bp ajaaaaiag a hetcoceur
-.- u. eiaUaac . f auacaUaoaoaa articlaa of aten '
itnoaits
atpakatvi
V .>i:oct:c>fu .1. u. t oopxtt.nci.t arc ; ? be a-ranre
-. a M-icj.u 01 i'ov?:c'ii lr.ati?iven'.a to cxi.::-.
thi proincaa mad-.' 111 tint line af vr.-.rkmarship
Bad to 'i n :a "ittov. k n .r. 11 cur OBBBl
:l" it aaaatn EtloB Iho BtBaaloaBt dowMbaiI
V: ii... :...*.. . re.-eivcJ and parti/ Bira .-.
.? . .... - Uta ; pa'atna oaBautad aaa used cv
biaa 1 Uta i kMrajthai uf tha itct-re? in t!
Ckaaaica Dapartataal oi :U I dvaraitj oi Pe
....> ?? [txaataiaaalas a ibMa M taatrtuMBti
ta LJlaaaratioa oi tne 'awi t; Hrhl kaal
Baaaa b?tb hat? racriaad fi Eur tad a rt
loa a?; c: Ap; aratu* br Pneum t ieai axptritaaati
baakaaafanuabad to o-.!.*- :rom Baaaoa Ida
ptrra cal .-' ct all the oafloaaloaa .'ti?
li ? tar . baaaa i * a aaa aao riaiton
Ii prvpoaad haraaAar when the bataVahaj i? bobh
po-i"" :. pct'ti ;. . :t o.... the *; -: ,.:-. t.?
.acd bt panoua asakia origbaal aaarohaa >
PI aica 01 ... dairy, a ho an oaaapataal ?
k. Bl tl c:r u >
: BCTTBEl
\ aet ei .." lactaaaa anfl ba I raaad it. :.,
Sir.itLav; .st: baildiaff vv:ii!*veis-~'aj' OB the Ifth ?
Jaaaarr, to be continued tt tnt.-rvvt J.in:!!< ii-.
aaaabw of Coagraaa, The bctata rvom in the ea. 1
. hka In c:. e-i.a- .- 1 V ?' 'e-i l. r.' I -: ? ?
? ..tai'ie u:rs arru.vetaei.t* :'. rti... r-0. 0:01.:?
of the aatdiaaca a i-o'iher el laadaBkBa dit;r
a tl. aj ior thaar atraixaaaaM la BtaratBra aad aa
.-nee. ba*a accepted the v .v ttation of the laacretary
:.. vi? t W a biagi ? iali?ar t?o Ihr aa or m ra
itaraa ea.:
ine ?iuiii ... tka BaaoAaotioB batwaaatbia ia
<t. tut-on a tt.: th- tr-vser:. :.: lie I'n.UM ^t*' ?
?s c >?-n -ti oho Rtava ? .? OAUBCM
? ? r- :????, iBriaBeaoftkraaraara.IaatitUy ei ?.- ??
- ?? ?? -- - aak aoikaaj iror
l oi.t-rv*e?. eaeep:'.::e ??lo t-rt ! I ? 0. iit.u.
.% .ji.-?u.*i ?e ?': e a? im..:;, t ~ :u> lo-.-^' ol ;be ?-e .
vAoen i.er , aad prat an i daoac tj Lta owa % ?r aa
..: r 4 w^kei .:ettoi.? .u -.a was ?
:.i.i.\r m *hv Bxactrnra laaaii'in
.lie v? iH.io .:..o.::-.: ot tt . - nttfea. n.fc:. ' - ,. .'.i |
paraiaad BMM the L . ? Treasury wm #;.:Mfy '
Tha hataraat which had aaoraad aa tha aaxaa uj h
latJaK, I?.:". w ?? tidiJ.i'.".1. tuakinx in ai! M i
ihe'ii. jpaata Wan aa:ln'r:.*.'d to e\;>etei .:. :i I
kaahhtig tl ? ??.MJ.'.fti ahi.-h had a<vr..eu ;a tatetya'
aaaaahai aratk aa I :? n.o... ot ::itere?t aa aha a -
ua. be BBBM Brhtah muht raaaaia ut.expende.1 :n BBJ
year Thaj oraaaadad beararar tb ittmt the aria
4"\;ieD.I:tnre .in tiie buii.'.:u< and the ,.-ro^t..l* m a
aaaaaal axjoaadaajoMaa^BM aaoaaWahal aha
tinchi i . ' , \lm .t the a.vraed inlereat. it was re
a- . that th.a .-xpeu.:it. 'e ata-uld cot be raade at
aaCB obi .11 cs-urae oi rive vctra. ai?i that iu the
tneantti'ic the turn <a*?r*dt.\'.hV. auth- -r.red to be r a
;vmi*d on the baMa?aaj, aia uld be ine^tted ao aa to
v ieid at: interett which Btxht. in parr, trrve to ia
fray the t xpeuao .i ti e 1 . 'd.u. 1 .? ,-arrv o. I ii -
alaa aha aaai -. ax wMk laiaiaaaMaaak^ i?n?i ia ,
tcr.it aaaaaaMi toaaaJwaja the aaa oi its
were tive*r.M in "Ireatur. Nolet and in or-c-r that |
the lnat:t :t:ot ii.uht o-1 be a "?er Iva pa?.!.<
depreciation ' iheae ir-'te*. the ^ ta f. r ; -
buiWitor were made payable in these a: par value,
or .n |Bida, at the BptaBB ?t the Ke-euli I f I
tins t.uic. rejiv doO.'-IK? id thete t?'tet have bee: i \
[H-ie)e.i Thev hav e thut beet, nu.'.e to J te d a .\ B
?taut tut. real." aaaMhj '.ncreaainc in value a acc
oi the r.te :n (K'vemuieut lec-untie?. The v. . .
experatiture niK-e the .vmmenconien: ot operau>:it
t.> Uk' prveeat lime ta tlla\lia tl, the whole M
which hat been made from the accruing interett on
the find and tha tale d mmt?Qt ol Dote* above men?
tioned
Trom thit it appean that after payitdj for more
thaa htlr of* aha Vuiioing, canyinf on th* ope
ratu u* ol the laatitJtivii, aataMBBBJ a ".ibrxry and
Phiejacpiucal apparatua. tha aaja onAnaaily m
t.-iated ~ Uit ct>??'oit ?i? oc.y baen d.ts. . ba
bj tbu a
ijvnu * > - i- rtat*tbb KfVoo* coavaurn
Pt-.c i t-.-'ii tn^i* -a:ii act area with
. i ..-i ? c ...-rei*- . .i-er. .--a-ere?
I Dotal asm ? thai . Bat, . - lata
it tlM.OOO, !<i\ri? i ba'ar.ce aforar ?:: X Babl*
lb ba ? ipaoded ??? I ra the IM afar Drat
An ?>ar.:' r r-.Tap.rtir.? of the b-:: d i g taaa A ra
ai la ia rhee artel * ? .. .??.???? ? '??..rract *i
?draa bfi.%1 itsi
7..S ttone ff t*s? ?jr.?r..jr.e : . -*. ? ? ?* ? -
eh ?Sy vrw?-? .* ? e : a., i par.;? !.-? M
hkaaaaa* *. bera baaa oaWtad ? aha laetara
"--rr. t-.-.i.: bag it u> haid l 000 ixatekd of 6W. as be
to-"
Tba Ley.u-e room. tv-iternplate-J ;n tha cen:re
bi - bj. baa baaa dtaptaaad aratb, aad the apaea tr
bs -r.il witba ataaraaiof i'-^a-th ? v ap
ar?;..? ir. tu? a..?:?:*..??" pan ' tka Iral 2.?
??E..:?Lt asare baa oean raaaaaaaad o. (ia-?-*...
w,iii a BBka MWOgO a ti by ft -Ytnrtaa t'.i r II
op :n t.'ie ata.n tower, to aab-d i... .;?' *.'..< tba
L.br?."y room nraiajaaij a-re: _ e.i to oe laed I *
that . ^.;-;ic i i- ?e>4iir-. '? k ba oflbctad al
f loeretaad eoat ot oniy ?100, bu? ?>,* adktitaanaJ ;
in 10 , Mrad Tu' :.._> e . BTfad i..i.-r3';. rfl .:.
u. I ' a., ba reaaa-i a; | iaoi ata ladai HSM !
I j atory h*j baaa ad ad to Oaa irrcat ii*- i
aa.ta toon m tha aaaaa ; ti oaa eaatra b 0
i:.e rsonu now -ecup.id .a lite bai.dinr. ar- j
. bj uot-airfaraacaa ? taa fcaaBaaaBB* aad
I ..a-- aiatttafajttarj iatbaar a*j?r*ahBi
i. . ?? . ifeaaj baataag ur.^aratu* ia a
ta r< at a n. |
Ibe wort aotith i Biaal oa Ird te.: ..?
a / ?j u-? ; j''.:l'.- : 'y *.!.-? B_i.ui tvj
...:: a, baa baaa haraaat The cott af tiaa a ?
tiie?ait..!co^?id?rabiy tba appropriation whichWAl
I r.i??d T<-!;tt,< e to if.
. ? ?? ! ? ? f r .-a. lA.t e- -t -.a.tteatin.- :
it. tba naoada, and a bad^e on tu? aur^u of to* ?
-? .-ii not hav?ig bean lib; it.: mm
part oi the ooaaractor, haa beeu aana.'ied Tbia ia <
ba rCfTetted, ai -.\ ??? ttro year has tbai toe:.
.. . iM .L--.o ? uut.ef . ?
.*.:.. taeet 1IM .i- ?>
Am/en-' l.e eipat.drd ... . . :Mt -
J' no j .: r. -t.ti s urtae it ta at-'r.*e.t
that e'r^.Mt ot>j oft) it turn wil] be reyiirai bt ron. j
p.ete t' Jin/, e.ff t.ie tu.rt\ - et-et: '.' '...<. :
I.ada '
P*iaaa Brttaab OabaaMh
Ti:- f/'..v..:: -. L'ttia-i '.ia.ai.a '- >:?"?? : t' ? 1
rti. ah . tbal ? ia aaavoajaaaoa af Iba aaarj j
ralaa that U.o fnilen m th? crene of* tha or
Irrer prt t;.i aaaoaaj tha t.-to'-a atAachj
M b; deatha bad o arrad, aad a ooaaiaWabla aius
i. t .ii iilaafafi. al ti(e bctaat aooaaaaa, cnatfaaaad
ho ; rtali
i)tnth of ur. afariaa .
i ii? dta'h of thl* dl?t.:ic'il?f:e i pt.\*:c.fc ; a'
i lietaial ad H <>?t. t-i t.. ]'u ?? pa Sal rda; a".'-:
lb i ,.it ?? The Pott taia
I'? t1 irt'.f w?? \n :.'..? en- .atnet ? ..f h - lam "
t ft bl* t. ?? >la v> itl ? f a-.J won .er, me-. I rt
ed aa a araat pabUt loa* i<, Uai ??? aaeidarad oa
i .-h ..e.'. et,^f.i .te of taa dar, boca aa to hi* cboroofti
aa \- ? ?? ,, i , ,. , m Ha pra
ibe fit um. r Phlladalahla Merkit-.. '?to.-U-.
Can*apaail*a*aal raaTaaaaa] raaaaa*aaa*4aa M UM
The new itcamamp P .. a-1-- ;i,u? of thia ia'rt
chad Savaaaaah yaaterdaj .., IS] boarai paaaaaji
i i.i liatatn The iha'aie e tttween ti ? te.
parti baiag liz haadrad0) lift; laflu. Itda btIbl
- , r f.-at I: ,;i nn reeoni
i |a reeeipt a I !??<? ??????? later adelcM ft 'ti' Barop*
" t naila. ladni lag a rartaa* ailiaai * <u 11 *> tb to Cut
? . t... maanlad ba awrkai t; ? * ?| >, aal ata*
'.er* d*clla* OMratlt ; oti atVr the reee:pt of Iba
Nil Ik* ?a.ea ire* alar* atl f.?r eitTei - I
r-.idrra'* aa e? a: a-U i l?J k r cotnmtn Lras-ta. aad
. tt ' r.t an' r ". hvu K. .. .teed* at *|-|. aa.l
ktaai ?? ?II
l-awad for ttanis rjcun-:aa .imited batarkMaar*
i.i- . St , k? -;....-/; ; s . ? o* ? ? ??? r ?
? at RR. :', fu-- r S?a 17 111.: $13 lie',
llCotoBI (1 trdBk.111 - C m u PJ
Sai t'd ?iiMorti, ? ?. I X?T?i i* i
? I ? j do Nofa* ra f.< tai,)19| I
(waJiaaa : - 140 l I Baal :?.$; M lie. . ? . 11
n Bon im 61 Si Ifarf iri KM i i I I r: f
I ? ... he p Mori ??, K| .-' .
?500 do, ?| PA M.j- . t. aaal, .? Maaaaaaaa1 Bk.t*|
Tn HOT ;:.;?> Bztl n ? Tu. Rt-ra tin
?i ... i _t*e aab note PI ?.:e.-. I'? oa Saturday art-r
-.ilri". to oar c'ry '?tr? ttc Sai.'iac* .1?/
Hu3Sar.aii i f.r.ota w:.? btte r. . r-.- ? Iftjt ?
it. .1 ??_*.-. aa Ttterarty. aakMaal 0waaaara
i'jl.at... .i-C?r'. Iu*oO -- a.- C. lt"t
Joaat Vaaa, Mar? U Tar DTrntargky Card vTaMa
... V.r. a-e aico-n.'i' e.i ?;.- L R
?a*., E?s of N*w-Ye-a aai.C baaa - lag BaabM -
.. ata WlPiai a at* car* at tc* dl:At, waera ? icy.
. . -d-id a..-.- . t - '.--ed w.... '.. .
waaabaabaai rtapw*ra m...ej a:,o aaaaaaaad
back bj Co! "it. . -:.e'' s * !l r v Km?
;*v .? r I rar'. ??''?< xr. - ??> -
r M?.-. r t*fa..a.or. and a larrv . ..a.- i.
... a. . j :. ?
it' ? ::. : .# ?*? .? M.rwa.t
Paiatbttral. tue .tilefe.' Kidaapprr.
l'he >,. r ? M I .<? .*; ft-- - .:
?? ii'C it re'er-:??--?.> V.Mhaoi l' Park! trat
wl.j late y ejcs;. Jn Toci ;?':?-n at R:~h: ?>?!. V?
wr.era- tie ?aa a?a.; t- a. ' r ;.j . -.
:,e.' nt-croet rmni Caroline ctmnty Vary I a. i
Porr Pa-acar. a..e r, ,:, M.nwH I J.
a. - ? . a a> 'o ?-et?-< e, -t - ,.?e -c ?
- " ? ? ?.in ion* ro*Saaa***l He t-a.it . a*ia a* jr
i-? i turoaa* tiiat be aeo e*c??-j !V-.c .-a . H :j aa*
cou.d bo found .. ? ?: t. I; ?
?:? m bj Oat aaa* ?t -tat Pa.-tu.ra; wa* aii.wt a js
:-e: ..in n ? r, ? u.-: ? >.. . . ,
nroaa aoiee rat eranoe* ae et'a -ra- it wa* ? a-tr.?e^ a.
Ai>r era.-1 Vi taa |j - a daattaaitoa t* Caiifamka aad
- ka ? ooa :?r .1 I .wa o'-Uaer
* Pax.tcrst *.a a ra^rr Nra Taataad. asd ba* aaMJ
I . .er Ml- -.a..- - .- ..
ft.b* pet'Ole ' "er- Mr r.-.faieo to tie
E**ter^ >eor- f ? Ig r,'a. arxl V* rrara .aai ?a?'.e?e
?l?aa"r-: .n tt* r rjeo tr?Jr.
?
I.Att IK.? IK? I'*KiT FiatT --We j-jie
.? l ' ?. e-. ?_? ..::, r. ta?r red : v :.ttit"
oboe, from lb* Oarer pafTv Tne% were araek toe re* oa
UW road Saa u^-v a- E ???!. baame beer, decr-t-eo i | r
roiii*. ->r enmriaat* proaaaata* la aaow the boat rja*.
T t- bM mt "I i. imT i ntitiaad thnrarh fi?rtil
er. *? :-k".-: .rpara;:- i aa oa: ?? :? r ceo pa- -e. i:c Tb-r
reta'-ed iha - -".?a a. J i--n?t-cu?^ ?:>? d.d ro- M J*r --.r
a a:: of ft-oO or cextor A f jr. j' ? ,e a'ospaar. t'
ie- rearuiL* tbt- ^?craioeralo. proreetlad ta **e apper ai'.aea.
.' . .-.- r.-n.a :uitr* .V-. a.e. --. ? i i. .-? . t:
a - - ^?.?ra.Taeto city at tba *reuasu. Tbey al''*
- ?r J. ?.: :o attettpt to p**? ibe crenasd r**aa> a* il
i? ml*.rout ?-d are=ded w-u. jrra*: eip-aure a&i bard
tadp* Tb*v *d<~i** the-..- fr.rr.it mt reme-n a; botc*. *? '0*
rtrtratt* la tba adsaa I* aaaWaabaj *u& bal *a.a^ r-wart* re
c*i.*d for . -?tr Abora la eoaaeqaaBC* af W* taaataaae
acstbar of a-cara tka neba? bara war* "?jgjj^ ^
cmr m:Ms.
Ti c *.** Artta??>.,. .t. ??
A? V.- .1-- I ?????? Paail?Tiea 3 pff.
.'u l-j ?M Vi':?-?? ?p.'" ptaaBBal :r gjj c.ry
i '-.Te new Ccfl".r-ci Co\.ar.. a* .; .u j^rr , .
Sanaa* *> do aa aaay BBaflBf oeraa.one u.mtuja
aBtf nftaa ICiafcarr V O Intrrlar Frasr?. a new
- -r >?_;: ,n.^? "??>:.;.'"-?""'' ?
Bat CrtBBaaJ a>eoree of fraae? from 1M7 io im.
I aaatat** ip-arto i & as. anaaat of a****?rait of Jtmt t
: ??.? ' * ?"?.
? BBBBB of 'da* Mmi -.tM l>?a. ?
wruaao c-. peoyra? aad valliai. araaa?ad j. mt Bat ;a
a- : Sa:. 'X L - ra-'T Kra.-.'a ir. * : , .
. ?ei'voa cat a-, jot:/ -f Up? ?ov*r it.: . a
.err. rrz oi fjfir* ? -a"".v .( mt K:tf* of franca 'rnn \ [>
W CktaMOT L to A 0 Mf?aBB fortrait* of taa aiaat I
. -. -j~-t-.' '???.-??' .?.? .??* o. * a^e# wso '
f r***"'' '<v-*i? -.
a ? ? -,. taws .r ..... -
.-ur*-' ??. ?-. .r .-it** in ai-e.-~.pac.ed
or biatjr.ra. aod aArarrat . a r BH aad u*t aaaBBBBMel a
? - i aafarw* lad a* ?oor: a* um euere?; .?
? ? er* ?. p?.r la ??? ? i ** Port-a. j M mi* . a?a* | ? ?
a raa.lv -' laced aa,. . *?.*v: 'ad ?r* U-* "? f
.,..,,?,?, ,-. . . . -... i f,
\ ?... -? . s>?- '
?... . . ? - - ... .;?*.**.? "?.* a
... .-? *?* ,1
? 'I. ? - . . a ? ?.:.-?
,. --, . ._ ? ??, ulai ^ ... ?. -,,
as?* .:.
e rM - a'L' v
at fwiaaaiia
"?r: P.i;.:. Ltaaaai : - . ????.
a i '."?'. v .??.??. aadaf
? ? ? . r^-.l. a u .' ? M ?
? - ? a. t. ' -...
? *or?. tv-o v> a*s tc n*
'... . . .a . W .?
... aa a*mm?aa r. aapai ?-'??
TU Paucxataa f tba City
... l oramorj a'ounri. for an inereaa*
bbi M a ' ?? aaaN ?
M * Al .e^ ??
M rjroi . ? ? I Cat ??
IMaro* in ?.-. aria..
nreil <>r it* Po ea D?>i a.
ra:'rr? raarta ..ine U. tba
ladbrnd i i .... Baad* I
tfaota ar.taniUaat ttu'i:*. ? ?aa tba Jeaire -jf :y A..!-r i
Jiatto a uax; .?.! ..'a' 'ftlfa, afut It waa d.,na
11 an it it> Mit tir.i IS Tbl I Gl * mom* M Mil
Tba Hoard uf Aidanaea baa* adopted a raaututloa tatro- j
i-?eJ ha A ! t ?.v -t'.oo i ottstel
?>????;: . . rar! a . ? - ?'?? f "-a '' !t ? . :..
i^iat.a o! m1!'* or privilege* or , iipoauif dudea, or. ig%. >
? . . .'? ... o .... n i.e Hai a.. 1 II .-a... K. ??' Ka
r ad Caaaaaaata i)? rv-ron < f da) AtaaiBMa of iBaFii
:r .-.a...-jau
Ht ORiotN'tL Cb IBTBB.?Tho C
? .!? rr.1 : r.-.. .a ?? - ^t'.^-'e' a:
j*r** a Poftraitoi CooBaaorJora 1?**?
H*er r-?>!* -'ed i i mt C n by Peter Sehen
r*F* Thai CaBBbaOai n*.a ta-?-. rr.pdraJ '.o report
tba C tnnion -- ?? ??- jt tnaetl.-j 'ai^jui: .
*.? ;a.-f..r ? x > p . rt' **- ._;
i.Rr..RATtOB BCTTA?>Tha CobbbbbI to i..a Cot
- raa aaaraaBaaaalB)raaaatm C ^-^oa coos
Leier tlere u.a.-.. IBBB cf ta) C. rpsrat.v.rt ar.?
r i.:4*' ti* r nduc: of are otter cmr.**'. wltb tte
?TofcoaUatd La.-; iu irred Ka* ? - I ?
Uoar.r. .1 A->l>TaM Ai: ir.*' ? :t
..... ...^ , .......,? u.'r.ni?.
? ? at aa an a ? .? 11 -.r
Coabc?. w.'?.: tsrJeaBv.'aa i
Bei -? i. .
? ... ^ i.?.d a-a-:..r tt?i a
.11 uea:*e ba*- u...' t *'.T.n! jk'i ?'.w? .?
'??? vt' isair oo? 0:-.i*l ai^ atfclaf taatractloM.
. .r BTanaaa iha ata ? *ai . ? .
. c ? -r r a.. ' a ? - 'fri t^a: ir, -\^. j .
..'-'?:..? _ - -"u . < aa b-4jc. .a *?;.--?? >
? i aaa raal ard a*aad> ?-sad
Fir* ?On lve*J-y at l. ? b n ? :_?
a I e ... ?-. .: ;er atcrr of 'Ac 1:\ e^oJ.
I r >!-.... ?-- ??! aa, ; .. .... .
f. A jar a<* x* - * .?<?....???-'.
SaaBsra I aaaa^aaaai aiarai mmt
?: B- a=i M..'oerry iu.
->0b M^'a- -:;1: at; i?.-r t ?_?.-*?
. jr 's* f j*t Dir i jrt- _
U'T'iit ba-V ?*/ai,. Cart. CaKt, arri?e.:
.? "? l K??a- ?''.n !fc* ?-?? '""I Jiat-njara ' -a ,
.'artre-.-ej.. ; -jt. . A . ..
galiwi Cartan aad craw wao ktborad *c .*tf M ?a-etbr i
.. ngtj , art*i ? rae*.?rj .? a * c-XTa?;.? i
jit cordta-.t Pt ear ?.ULI 'aa, Tb* fntadaai of tb* art. I
U:.-lj..o ,li-r:ri:'..'li;' '- ? .
: .j.a ?? rmr?1 atauaaaBBBi a I I^ -? raatfj
a-.^ ? c a arc. .L BBI t??i BBtat, o*TtA* Baitar- w?.
aaaat*aa*i aa TA??wl*7. by l*BaaiWaaataal
.-?.-.a; : ' ?Vae-Cf-jr: 1 ..^ . ; :-.c. . ,
a r a: ? 'v *e *- ? ? ?
wide ItTba* two ?nwarjr*. es* ef Txct * attu. :? ;eri u.
J>* ?urtae* at eitrerra OAVl ? ? ..rr darjaroua aad ,
.c rra^'cvi. a* wa": aa rntowji Ree:
>r % r?-: it
r .. 2 -v.-^ / rw ;-.:.??
T:.? time ba* ?JTraaa whea ai-tson at.oi.i ba
ai ? "a.e a F a: ? t'? x V' tjn at ooe* racrra. I
a . ??? a. a.... . . :a.^- J
trasiaet :ar-r ; .? ne?*w. ?" x:.-a..i t?iti.s>r'
....... .: if aiaor ..: co? ? a..j D>a>a a. ? .o
raaca interact jail '.r^lar -er aad -t ai. a.Ura '
T'? ? ' ab.?.* aa.? >??? naui *d
rrom BW Paia Cbaarera-.' "a pera*;*'A* aeal p?*c* m tA*
Cirr. aad won el aeeo*>a?o.'a.*aaoT*orc*.'?-.rj?=a Tar a:y
otter roo t liisas "?U
arict Pk'-ki.i ? Tha pa-hatehtp Itataco*.
Cast. Kai? be of ijM -as*. tasJad traat "*w.TorA BB uw
v - ? ? i. ?#tt?x>'. wbe ? *Se d'aca****1! tz
. i-d i'?i?l?:lni-j: ' '. SV ^n?c|!'
? u -er-er: f^.'i vi? oz boare ?wr ?.-.?1 prci>
taaeaad Sit paaaaagar*. tad ?rr.eed bach at thia por*
-xi j ?; r -a t $jr- - ? ' e ?-a e - "?" i*- a
Vr?';:?-- -7*1 *f-n ti.-e rmajbuttt a cftl.e
.'? "? ??' p-.re "..re Tafurwj ir-. ?.u: aad *bow
? ? ' - i -?? - ? , t? -o- - )' ten* <; ?? '
??? ???,-? . . . i- - ?. .-. :. .:? ? ..-??. .
w '?' * ' ???? * , i '--?.'
CavUJaM Bl. a? ?.V tp.etjii.ii ivrnpar.T of aol
. ? . r - v??t.-. - - I-r t-av-.iat ? a ?
??"-p.: ???_? : .?.; ..r -??1 fitt.m
*? ?? * ?? - t Aa <.?=.;? .wen-?--.
t aa a*f tkad ana vaaaMBiaas
CVITl IM W rt . ,.1.,-e Edward??.IfV-.
. .a; I J.'jrne), _ t,- o- - ????:..?.- 1 n .
>?t. Umrmri-. aroajfW aw a w-awdad dtaba: ? ad ?
rrsaaaac**. It ta roarped that pA*t.ff aad t*ker ?( ?oaa led
" - -" t "? * -e?e? ?-< it-a-e-i a e :V?.
? ? ?a. ! "t.?' . i n-.. . t " 1
? i a? >_ ai, mi zo *acx a > aarad ta Iti ? aa \ ?
-?? i.-a vracjoo.
. ? H- pttTiata? ttit?-vi? ?Bofo-r J
Bt i_U A.d F-a-.^.t atd C*aa B -Cm* JteOert :
?- T ?? -? ? s ... . .?* ,-, T..?t??.. ?? a: e- ..
? aN?i SC rotaatee, arm .a to taonfr* of tba Ctaatt U '
* -?? ?'*??*? f??'d#-t : ? y ?:.?:<? A - ?ta-..:
?-a. ,'ad? atpaaaaal -.a-.:, tie a a; ti Jo?:a." i
dar? tor aaaau.t and bar.erjr ':s c ?^?trvr.rvt, we ba'iet >? ? |
tba ?te. oaecaaaJalBl a* Mr. Fi'.er of Iba Jrjf raw! bc? h* J
- -.. a?a te ? court prrrtooic o ia*e ?031 oi .<?? in reit
:.j.;:? !?.raora ;nd ! art Mai tai*. ?oov aa
r? ? ?- ' ?" .xai.a ..." M . Pa.... .a
. :> -u. Mrtji:if. i".| .L.''. ?'?? ??< ??:. a-!>J tna .4 ?'
if "i?:r ? c," tfi. * 1 :. mt.?-? ? v. a* . ?
* - -?t: ,t , .ac* '.?;\?r*.i '.?
*J ?aaa. aod taa '.oiirl aa :j ti? t.-ia. for a?tav.t ar.d kalk ra.
arkaa Mi ?-aiam. or: bakaCf of accutaa. ttauM tba: ua
woaH ??t'-.tra? ta? plat tt 2fM OtSttf ar.d r.eaa 'lntHv to ,
'??'* .?..i.tnac:: .- a??a . i . ..: .??.
rw traa.' aflaaiak lanalaaa I .'. .r a. w .i ara H
?r r taa0*1? -? ? .:.i .? ? ?TaBW j atay ?
' a a .o , ?? -.- - aa ?? a P. -.J ?..?u..; d j
.a t*_j,t aaaeir.t . . .. atata aa aaaa ; al I
Ma- k4 ""-aa.-t Ml O'aharr, I *n V as fc**ar*a an.l U
D Bateaa appaarad for to* d*t*aa*. at.i Mraara Waaaaaf
aad laaJLaaa In .oa ptaaacai - ' * ?iu.'w.,? I ?
' ' ft ot OTif. aar. rrttMttaii? In '.be cat? j
' Jar <. I ... .-a-j af .'r*. :'? wai ahovra tbat ha ar
hvarjkarawidiHa ar*ai*ta M8; batb*waa^>katTaai
a pe-ar-u am a a e .a - . ? t r J .
. i riia.'.n r*(unn?i a v?-J . at tbait.
i. MaaM flaa>u ruruaiidaJ. a_d wrj ja ?an:
. !???>? !?tat* ,' itia A. am
ocan "* 1Ft**t*'*f ttTf'irrt affti a* at T*'
r a . ..a .'-.a
. a. i a traa at
at" rrkatMlia twa paare aad tiaa bi
ka] waa brouant ion> ( tKirt. havm* '4*
? ? ail ft ?? a., ttaai D ??? x
.: ? bi na araaora tratMiaf i!? niei i
a rre a.inrf. art ratalrat) fur aaaarar, aatt aari
.?? at Of 'lie rail An aiterrau.e. !.
?' it t.rt.iel? a'ali 'ii the rlatlit alle
him up lb* three bkici'j* Mr Cogaelljr wa*
'hat lie aretiaerl wae the peraoo tba' atal.be>!
i? fa'fe-r aid ?iotl.e? . f the a?Cu**>l i*"t? ::.a< i
bed on the Light ..t the < at atojt &e'.o> k.
>? u tx-d ata ?erjre*r't hour on the M ra
Tue Jura ha.1 n,. agreed n a verdU t whet: In
iraad. .. John MrCaba waa tbeo cal <*d to tl a.
Iii roW err In the rirri defrae. but ao ertdotii r
aaad aguaai aba, be wa* a.- ,. :tad act ui*
>?* or laaaiaa u? raa ttaaiiri Mr rjiio j
. . (adta i - a'. ntaaaM, tl.ra.? !
iea* Uabit of ar.cf optuai in Mead oftokatea. It woaki
?~ .*?? ..?*. r*a*bl* ... .*:. taai I - .*
A CtflSi ?
7* Tak* it i.ooiiy, dear ntizen, taka it cooil>
.? aha.. 1 r. > .-h Cu.aanre, ?up^reaa
"et aJI!.l>e Id .'I ?!:?.: gj TU eh*ll lOVtd* ll.e
. . : ??..I ... a.:./ . *i.."t?:r :..* F?'rfuBje of im. .:.
rea'i ?< mur.. ou Ciii al^.. ifftxt no ;.irra: 'jrea
e :_:_: -?.??. ? >? *h.. 'b? ?:
ad_- .ruUfnee aoU C/utwi. u*?* doo* tbelrrleac!-,
taoraoTar, tt ata!J aot tb*a b* pubiietjr epaaad unint t
.? ?a:a'a'-: I .!.?? 'a ?? an I paraOBBd *
?ltd .' it'". ? ?; ??? a - a . ' t-f.r* .' A., ' :i. i
ha o a.uii*y . a. a-a eataiil ir:rjk oo rae?? ?.,,,, |
. .;-?--. - .-? : rrr;. :..?:.... . aia
I ..a* brotbet?* Ta*r*for*, w* tar taap fool, deal
ee: 'j* wor'' ?? roi aj ?:?-?<??- aad w. , .,um r|gh
re ?_. i.-a i- ? ; ut ?t.aj Lara ee !i .
..4. acd laKvaaaaBahaMaaaaaaaBaaajBaalwaa,
m :.? ??? . .....
m B_ ..? : if f.f'.?? .?
? i ...'..?*?-?.. ;-a ?
al ' " :tam*,l.?'e atd B ca :o* part o.' BBTLa| . > .
? wL.ca were reed, (v.- x*./j?r paar* ?{ , are sow
''if :liu r L.r v :?? p. epa. ' '* i ? ?
;-n.? :. cvt/e A .tefs.-vii- r.'.e-,?Hi.''j *(?"?
irearaai ran p.avecta dee^toa bavtp, bad for ?*??ia
'?- ? . va aa i '- i ba?a traa* I
? a t prafa ? ? ? aad m
? -..?.."?? ?- . ... --?..: ? . ? a a..ow?e ?
: ?? - . ?" -Je more ...
? . . . ..d'.-a mada w::.oat aj? >.a I ..
. . . . ,ea ? . :??>?. aaut! - a >r.a ; ' o
.? ,ea .? . -e -. -eo .??? :?? a..-. :n :.
? a ?j _?*.=....: - :-z.c*:..-: Oa'^r
_Wa -re ;j,j>yaa;u to --eatsa? MM j !
.. r a - . ? ?' e- :? . rt' < ' ?? e '.-i*' lj. ? ' " .?? .'
? i-.v.-it.-. f.'.Jr i e .r c C' ty w .. he efectod
. e- I'l'i'iit'.... I.e. r- :-.. ? . . ??' ''? ?*<? car
S.a.." r.e.'vi t; ... ?-a .* . 1 r 4. .**-?
ar ? -?? t? ' - * .f .-ie*..j* 't detto. ?.
r?u ^ii?;e* eoraider iaSiaa.Trt :a '.cactrT :? -
- ;_? r ? '. '-? .?.'.'. ?- '.'? ?:i '....'?
r? :j - u;j ?ec..a.- JI? a'd .? o^.- e-? i 4>y ??
. . ?t'.tl u- "JJ"'! arr-r >.?^::* o ace . ? r a,
. . a-a- :?.: . ? -?*! : ?- "J : r- *
.ecacM saja er aaofbarr .a *-er .a ci.(ut. aaoue ???
ti iiwaa ilk*i Trir la tkbtaeaa. it* arraar* of J&ttuna
, .? :^tc ?;?*?:: ? - -r '-k* aaoraw.
aiaa* aam iudf** Ot* ear* wa ?Bai. aaad *Aav; far -^^a?
wfj.) re' at wtJ hod *ow>* nrja *>r keaptEf ra Lai a*
,: .j. '..? -i ..' .'' rr*
a aMkaa ?rtLt~-7tt aVakaa C ai ?w.-?? ; aJ
. ' ,- ? Bl tt* orAo,rafA.-a. ???
BBaraaa of taa Aa, i>6aaaa teatru*. AAar da?, ;-*w? i* aa,
w Tst~t nee Car_t\p* ? rMCI* Ojal
Mfhatfkje?w uf pa^wrewi ??? awrt]
CSM HD IaaajHl tit iaanaat
. -i a tuM oa tut lateral T>* il? raaa* 1 Baa tar niati aaa
r?,- ???. r4.-_*. J.raa,?*. t ?rdict acjor?: -
rakiaaaaaT TarTraa p Ka* Joa? Pu?
ao?: ?Thi? rev.rrr.a^ ? Let" ?jr-'-xt tae Phr^-ro.of.ra'
jonerr al ClrBtoii HaB kHavaer.iaf wa* aaeae.-. .a.y at.t ..
^ ...? _.r. ,..e-.-- I'.a a.a a- J e. ml
Htu*i a* waa 'Jaar'd -o ??l tae racac toarhed attact oe
aad. . "Jtoat aoak*. Bka kaf acst t roll
He - . a'aa-g ^ta: Pb7tao.ofT aad baaa
aotry CTpoaad *y prrtoaa waa raraaad a?ti?iMrj*iiBa
aa the araad of -ff ~ - oajwatai To aaae* et.actayoa
i k* woaJd d?*o*? Mi rnriti aad So pud to *T?w tbai rar*.
I ?0*047 e.i?v*a* (cppoarxi M he t?*?rOBi?:.' 10 CtrjUotVf
; "?*? -Jkiood jj p?rW( ?.?.?. -? w ?, k. ' e-r"?ee ' -. ?
?"--????-?.ji: x? hl-r*... /acd V* Ar-o*>t !- -.v Mux.
T?aam?nt trrtpanaa He woald Bot arteraet to rr??? the
a* or ibe 0: jmr bat thai taere wa* ao aaatfoabwa TT*^e
, *???**? tbeaa thai bot* wer* gma caro^ai l-i? j <n a>e>!
j and that each trarh ia ib* uaieerao banrjotvir* a :ti: e?et
: \: ae wo-< v..- . ??. ,; ?t it rt?r ,-?
1 "'* '*>"??'.' at* etat? <if -s. ,? .... ...
. tka waMaa tad power j,' h* Ahl -to* to aar oe.j ?
.? 1 ? ^""at which h* at \ n'3 ? h *7 fa* Ooaaa
' " I T M?r- .-?a,!-. ?r..-..,P^^pwMr . ?...
imu?m?? o. ?vr.rur* wirk tA* taatAaap of rtreeo...... -
Taw la-'jr*. at tu race, ?tat, a ao 10? A u?? m :ne Sr - ?
oe.theT -ai aa know Aem bee?.;ae :h*r are tp.rru*
reroeal ' VVha* l* 4e tri* oararal man ba-ta* or* who
,;.?*?* ace.-et: tarew .th all la* Aw?of Uv* bata* 1 at* aaaal
\ ? .r.imual a* we., a* aauna. power* A~ u.aee paw.
? 1 - ? ?? dad Bl f\i . Uerai.-iy aad jaal prooof.MKt. raaaoai ?
? -a. r.! mac f piu-a?-? t'hmd to -seett the
aaitna man "rr?*t?*th a<~t taa Ainfe or* the tptrti" t. *
?? ????? ? ?-?' '-a ? "-t.' or laora; tie-jre
aafl tad can ba no meat:* ?vroi-refc tvt a u.1.1 or atora
dtitr It ? by meant at BXMml natur* and late a
?r-tr^aial 1 uaTTTurtoa of raa tfeat a* to n dlaewa Bat tt aj*
.. ... pit ? thee* tnai oad r.i m->f? apprebers:
? t .aaa v :3er*-a K ? e.aiot. wa* al
- -.-si a* th* *;>ir.ni*' satur* *f man. aad bj tnaaa* of att,
tft TUT* aecome* 'eerujrtea B) kU* rb* m? .-*! ual-oe .?
? ? antra 0 MB taktoaaBBa Bt ?
The deTe:or>ra*nt? ot th* -*c* aho* that " that wbvrri w
Sr.: t natura, ami tnai atixn i* arWwartl *r*amj*>
1 km trot afaajj raftaai. ? waa ata* of aaa race. rae.
?. - pertbri ?.-ei- Ter? nf Bat narura. or arhrnal. but lb*
, ??? - ? .ra>'.--i'.na'e.l ?er :.te -n..ea. ?rul nr.- er
?aal er *a> total, and mia-at or animai tea.iog w a* 'A* n aif
.??? f t.- <* -rid T'-e aent:nnetit >( tirtee elu-e ered f.-r
> ?? . . re.t ? - acaaal ra*aaacB) a. **?ar 1 the
?: rt Aae?r ? 11reart and Ro-na 1'beani-na. anw jre.'
world aani 'b* moral or *sirmal v. h:.-t- .-am* ar?r.
ward" to huniaoaa tli* rar* and brief ibam tato vb*d.*acr
- aaaaatBtt .?.-h--\<* tra caad 1 * ?an?*?**.'
be, ,v - ^?- ;tP;:^:,i. rrath
-f ? ?: ? ? a.- -.a ? ?>??? e A-.-t: e d> fett a
t tib whtta 'i.liala
? a CO an I' e; et :a. ta-arr It I -e* a.>t d>-?
' . ? -a-ee :;.? ? .e?'. * . '? ' .. 1 ? I VI u it** ' !
nut avail*! Baad it at?-'ec; t.rn no aib-?t.i
?.:-...?? BBBl BBtB oa toe au.ijeot of i'on
? ? . e aa--eei,.anc a r.oef tnetapit) tu tat I
_ teit.ca Utt 4ue*noii b? ahowiaf that C*o
??? i ice .? Dot tba eiprvn;* jU.l.e of dafy b*rau*e *.-ua;..
.? .1 ? id** I? a. d ??-real ? Paul ?a* ea-aa.a '
..- -? ?? ,?-?!? ir ? ?r??.- ,'t.l at w?e.. . ?.-.?? ..
f. - .' *t? ' er h* taa* BaBaBaatad. 'ie tt'tie *.'0*etet.?:eted
.1 ?'??? ? ?> .." .ib* of ta'tloa.
taBBal apaaa aa aaaaac aa JaBBaa at Bat iBBJaatat
the ?peaker It ?hooid bar* .-eeo beard to h. arprac'ated.
it kaaBBBBB)Ma*riB| -r*o.uLoc* w?ie ad.'pt*'. k)
a a BBBBBBB
?-/ ??.1 '-.? :.t no. 1 Lut.it.-f" 9 aatr ami ut? a^j
. . a ... .... , ? , ? ....?? t K?.
b I ... . . .... ?*?**?( ^..Mita'k-aaittuiaii.t
?a ??* Mt bad Btajatawawa at ae***
v., tat, !*..?.? '? a^ti tipertau -a a-i? a at Ltal eatert* aad raa
? n*a/*a*? fit* th* laaai i,?i?jiau
"at ? i?J
..? .. .e : , a fee ! f. r mt a.? ?? a??tcO ol K*?
1' 1 ? 'i ? ! "c :t?. aad r.-?ai .: ?'.??? t !a.r 1 '?a of tbr
BBMBBBaa] >
aa BP I''t*otK -Late 0:1 .aat 8atu."a;.
; v . 1 ? t-Cafti **?* M a a-..' tttaaar, no of UiV
? . and nc tat .-ttrer* of oar t'.ie liepartrtien'. n?
''-?>.. froai Vantaaaa. *b *ti.-ien .?.!.???
Mt i leveuth Ward I'ol'.-e. tl.at a fBaBBBp of powd.'
? aa taintaBBa] la the ioft ot a*tat>'* :t Fort. J*?antn-*L
. < ttr/i road, and ua Sunday inornlti( tbay (Maaara
"t wr and I.aa'"uri veeded u> recunnoi'te tlie p'ace -
!<i ' llaia* tba loaaa af tie .obabltanl* :U?r want to lb*
pen w u ? p -a Italian, an.i a ???? ? -e^ral ? re
f, r. ectett .?(" Po.iceoieii ad tueruoer* af I loan ft.
'. ' a. I ten :.,sl .., rittHKted ? renilaet.
01 the Mab,* 10 a/<e Bag* B
.'-ia:: powder, balne *a :* ;.. t\ te. a of 0 pound,
each A w.. .,. ?at ai 01.ee pnyured. a :1 :ha Powder
ae- ? ne mak?:-e ..f-he S:?:e k.-aei a. .1, t.ity-Pounb
U \ t tli * M waa txtaa i?i*u to IBB Araeaal aaotbc
' ?ta? d.m-o.rred n a baru in tortt *ecoud a' Tbla ton
- ?-. t -.- ? aJ.-a a-.l ?"'? ir/t unt> l,wa**loa.-.
aatjad aad aaaaapaa '<> "?? Ar*anal Th* office? wer?
aal ? ed kai a pajpaBa* -** ?tan.-e w?t aaaaapBaii
ill Rai tri :a :11t Fnisr HUBII Officer Cltl
the fl itb tVard raaattaai ?rret-a.i a "tau name.
H Rai >v on a cbaree ui hroek'r 1 Batw tA*dwaUlai
faatat afora Jo ?. 1 aary-a lijf fiarlaa 1 pan Ua
? loot aad a:t-a '.at dtarwl oa ta.cola aaaaaaaaBtj
I i ilaad :i QlafSJB ai The pivapartj waafoon,
? laraoa of tba*cru?t.-d. wIk.. eaa c,mu.'..a?a tut -i
rt?t Flobiba I.muta? -It baa aaraail ba
nd tbai ata k 'unt jd aal aaa 'm.erai rw'(t*;i
i'icll on the :>tii DaaBak**, Bl BBBBBBBj by lliem A
I tu pa Da I *av*
>e|i*ral Tiinnietliaiei) rioaitl !hatrad ii< h.ei.e
' word ',i 't e . h'efi tbat it *.m;d rt-nia"! cioae
1 ie . . ruturrtad word that (bet
1 11 ..'' .-a" 'wai,l\ f .* latt T'a auli
. I ot i:.e iBUaaaaaaaa aad ham 1 bbbj prkattaal aaa
I i'ib-ehief, both a.) ibe* will eo Wot and ?111 ludttci
aa] u 't.et taa ta t " with aaaa
? ? - lei .t 1* 1 : a : 'he \ 'i favtpan* ?? "'
.1 Hie Ir.iiao* ar>. 110' d!?po*ed tv. rrn.^ru..
a-aavbi; _
-vow ta Ana**?** The f>adcAata //ero-'J
t.i.tiit'd at CaBarJankj Ark , aaat aaaa 1 a tali of tone
arBadaaradwaatla aaytdaBaj baa*, aaaai ia tiua aie
it., tiie ??(?'?> 'lit a?1? .11 I't1 I
t i n. ' -.: ai ? ?? a "in r,?nr:en.led it J ?V . 4 P M
Su-.de? tie.- '?. atd cont.'.ued wHk ' Ii a'iakl tateta.:a
. Bj* 'he .pac^ ,,' 14 boar*! TB* weatt,er, la cea?
I e ua* b*en ?er? *e?ere The anow fei: to 'Jie aaBtl
1: leaal .-tie t\?,t ai-t i*t >n 'be (TOUB I a wbol* trial
KYDRAULI08 and MCOHAMIOS.
\ I.?>CK!PTIV K AND ?L-TUHlt. VI. kCCl r
? *:: ! . k BBd BtBBf BfatBtaaa for ra .'-i? U alar ail
' aod*n , ?? lb .baervatlon* rra ?ttl-eta *Ubj*cti
a . baM bat iAbb b id i. ka Progt?.*
te D?v?iopui*ei* of th* IHtean-Eatrlo*. D**cftpt!oei ?vi
? .-'v ?artettr .?! He .owe. Pkaaaaad ItsSmri Pump* ?Ire.
y 4 \\ i ?r Itioi.t Praaa ? I I r"i?a Air Marh,*aa
tiaak Raaaiaaa Aaaaat** a. a.i Btaia <??>.?
'.. ..?? B. w..||? t ilellowt if tajBBBJ P*o| Bk M? ? I
. ? ????.. :i Id' . and o tar Mat-'itnar ol A', .ant I'enip.e.
. . .. L. a.: .ai F.ija,rini'.-ut?on 11. w ti( ai?d J, t ,
1 t. t: I .11 .' a Ueaicea .'.'a .i?a MaBBBBBd
M? .. ? ?? ? a... .?? Wa ? ' I1 1 cee t**p*>
ai itpkaaa Paaaatlaa ua..-? 1'?(..... 1 afapaaa p.pea
Vaaaaa co.** a - a
H, 1 ROBlAJ KWlAIfl
llluairutvtl B| Mil l':*ru?loa?.
HOI ia a kltjbl> .*.u*i,.* pr.?l ic'ioi r*| .eta w:tu c.,?* |
B ! '.lere?', a .1 ad*,.tra! b) rr*I!0 ^i 'a.i uleU.r-.ari, "b
a d - i.e. i.e.. .'.*'.. b? ?j .i.jieau.i f aj.r
? - . ' i 1.a ? ???*? ar> an,.ti ,/ 'j e *r, ao* of 11.a*"
... aiJ *c'.*t.:.t.- .iter* ar* M? Rwaaaa'l work MBBOl tt
. . ! .?? ?? ,11.: .' i'ia tu** " t..
bt* U> all parauta* -' - I ? -eaoer. wttj a a.ik.i
1 a.-?lir* uteful knvvt.??!<<, ?*?*?-at to the fUorafca
... TraCualeone ..aaur .a bydrau?c? H..i.4.-ad? of .
. - a. mi .' - ? ?'. -orr.a/
? ' ? b 1 aekaafcta ,.a.jr.v
.4 * '? - v.:
rar* 1 ? ! r.a* fr'-m ?
? A.i. i..:*i .
a.<r?a . fTt BWraa*
rt, aoal aaa .f*<a?tvrc
.a bbbb aad taaaS
.??r.<
Bl tBBBBMa)*Ctaa f aotai .
t-..et.l ?a>.t.? ...ti..:* 'roa.a... r. .a^ a.. . ... ^t ..
W' iaae* ?aril"~ ea*o a -a^* Irjetf-iCV'* aarl
" '' * J^ajtn'a?a Surawytat'.*** and Arebltacf a Joar
?j^^..^,^ . ? -? aa .-..ptuca a* as BBaBBj
w ?a fa! u. afford aa idea U .1* ttau *ad taai*
[Loadua Urarary OMcra*
r-y j ate/a* ?*.a*bA work a a* aaBBakad a: 3**
e-jadw-ar N?w I?a-. aad !a Btr ata* by baaakaalar*l**?
?aa. * laaa. OBJBlW
VAKTHER FOREIGN NEWS.
Bv iif pi?Mi Hf? WbifrJ aad Ummwom we
have LofkJjpr. and Lieerjjo?l paper* to Dec. tut, ia
ItTTMil rfaha t/aoa?ia. We pabhab Ute fcauWta?
** tract*. -
: is,>L.AJt*P. ^ _
Tkr M.'tna?? tlaaaaaaa.
Waaaa* had taa plaeanre .? aiC.-t,>*ia*e; Um
r*aaa :athe aapreaaK? oi th* ooiraoa that tb?
adj. riaaa M atatet ia Loadoo apt** taa otitar da.
die a nan o. tea** a <i taa repr*aeutaOT* af a
aaaaaaa) Ooaernrnent when ha aaid that uo tiot
aha advaaaBajaa ?er? a*i?ht (in tfva matfar et
BBaaABBBj batwaan
? . v ? t >) Pa.-iBr (.Waua; bv t'.ia Ca Staat al
U ,? tad a'thoach ther* mar ha ta thto
Anjntr\ a* there ta ia tu* I tuted (Mate*, a aa? of
?j. i a aa aaa ktaBaj a ready, uj take th* ycaloaa aad
taa itatk aateai Ti tea t it, aata, th* r-and ia
paaktl uui America ar* oi truth par
fevtij at aatOfl
ii : ? ?(,:,: a?r-e* w th tne Timtt in th* ao
???- : aee- ? ? a.her haatily to hue adopted.
' at t. ? Iva: -va> ?<' irvoraftn.it the men of tena* o?
fcaa .xher t o* ot' the At.ant..-. ia taa atratrfta may
.na> hate win the men N nooeeaa*. ia to abaca
raata aa.! inJ.ffert?u.* oa tie poiuta n v)?ee
Baa I>e riaari M
" aU aaafkaakreit'ifc* r*bv lata aia of at* *aa
IBM i aaaaaa a dw peace of aaoaa* coael h* aert
? alt treat ed h) the ?r*eaa?a be w boa it a to be aada er
krvuet ?ooee ten \?r?e* a the Ka* to paaa or kr aaaaee
?i-a.-tt-c ?-. v ?tfal Anten, a At preetal
keee rej r. rwfteat .( .tHe roreera p**thar twrdape.
aiel bare,; o*>'?? i n, ? ta w?jm ot coeanina ????
! "',k*', ?^*nl ? "ip-o?*???,. ci?-. iiado*. aad .lib mm
-.-e-eait of be aword. or ea*a of th* taa raa oe.v . .?af*
? *a to pro.ouk*d ;*a'fv.-ac?.ic* and teooaa'ioa If Load
. . 4 . ' re.' -egaM he M wo,u to t\?a aa
arutaa taruory, at ua to be to id. aad at aa aaaa mm
Mkaeaaat ta. I a?< tniaaa
wenrtoe ?,,. irrere, -oponano* .o th* Baa
.to Coaa wk.ob ??eo taa *?ua*aa*' at tt.tadtia* woe J
ji ' > Jearrre
Wt) be? to ooae-.e that wh*\*ver im?-*aac*
. S* ar mas BBl >e atta.-heo to the Moeguilo
i ll a iaapnaaiWa an arai iaka th* ttaportate-*
ot th* pai>a?o from Iba At antu,- to tha t'aeirk
fcaaah. taai Bat coaaomeeai tmpottauc*. provided
iu)afbfr j- h wh?'*oti u> ,laca our
. * ??? .>? ;> *oautk)t)i atta int ea.'?iitra poliacal
a ? ?eon w that uaaaaaj*
a., i . . T trr t he re ata.na ia abicb a*
ti uad ' Aar *, dba aaatea lur abitanti ot tba bla,otto
< ioaal, giva ua. ?e .\inf.*nd. a .-tear mjht of tatar
? oa their part aad aa our own. and thai la
I on ii mad* atid matataiuad with ao other
.: thaa ? * ? M b ia a oiut.? to Una coaatry
with toe wind.* .arthaad world
The 7'tan iim
a - amaaBBj tn? anaa of the rraat? a? iraa,
t . ... Jet-torat?,
m * i irauataal !- r red f>om iH?acrfpOoa ta aa
I airauoa*.
w* ?**< lo tav, that tha
< "i. : tl.at treatt wai u?-t ma.fa by th*
Wa I a ' a ready aaai*,n*d to tt wh?uear
i ? ' a:. throw laBe uitbar a. a.* Vat
. ? ' at by aba term* ol that treaty,
' I aaolatlwala *raa dlaeoaaaaaad it ta not laa*
'artaia it ?m rn.ewed.on th* renewed ao,"- tatton*
BB aaaa u.tu p*ot>i*. amMat the aaarcli wbjob
lacaaaaad Rpaaaab doaMaaaa aVa had. at ah
t, aago '.**ume. ?? etaortattaaUy
tea pj ;r lad aVi power to at*p into oaa
abaaa baiaf it an ftul if it ?rar aaiatadi, neither
rotacfaval pttw^r tvir lifbi wai tratafaned by
? . a to any oi the ?"ar .it a and atonucal atita
i whi * laceai . d llaa tl.i.untuberad ctaptra af
biti* aad Iba akill i*rtl.?.r aut>ut?ida,l tiuual
Anterieaa KepuMu
t,!.>r ! > ..meat with any propnaty tha cialta
'' ... Irttaab ti' ?-< uaaaal t tek* the trouiai abwh
I aa take ... tail Battler it would be ravjaiaita ta
r k af lo the niiiim Btaataaaaaa] pal b*tb by Ara*n
IB awaata ami lilterlv hv on* Amert. au diploma
tut?th* aoaaaaraal *<'*.i** l <entl?maa who la
fa I aifi'rt i'i Nl. arittul.--profaaauitj btl b*
? n tba Maaaaa M?iaaaa a? '.*t3 ?, which
y aaaajat aaaaaataf aimply r,.!?rr*d to tha depr*
I tu.y .'i itilertereo e .n th* part of lha
em " H .It Alli.-a" with the lud.<pan<teuca at
. Mal/ latralwaaaaaal !*|'aiiiah Araanca The
.'t'.raiirilinary eaterai 'n af tii* priitctpi* of" A mart
l t. r laa AMaieaaSi iti.l >? I a^a been aaeeftad
. ?? . . Ii wiii.ii w u'd d*U> U' ; ?'W?: i [to*
. , k la |a Am,' i an loai aaaaa ail mi ??. ia
v .a ha? baaVaraa been ?Wfaaaal by oo obl-iai
11' i aritj i. it tlie aaaaaaaaal i.iiKir.iuiata oaa of Mr
dqBABTB W* aupptae I'Kt l\mrt do** not ateaa
lo tay ditto to Mr rfjuier* at laaat. t,ttita lo thai
0 a teat.
H it tl.at aVaN wta. mamtain tha conuiua rigli'i
4 Kiitriand and Kuropa in Una matter?wa wtil
ti a. tii.tt th* Aoien. \n liovaroBtant?'lor
aa oopii and lichavt' that itt p"iicj ia repraaantad
rj Uie laaajaaga ad aa Muneter in tim country t ?but
tl IEB| "?ti.it ot A meri.-an polley, whlflh
iraa raai aaaataaaaij tun -ii w* t'uat th*y ha**
aiitl tv ii ti. t have.au aacemlea-y oear tha
i- o a> aaa of tatt a>aaariaaa p aaUt hare not baaa
ufl tiaa witl. inert- alia !.,wi. If fully or.mad, not
city by lha aaajaaaja ot y, Souien to his
worthy N icaraanaii proteif**. bat by tli* raport
?f a t "iiunitte* " ' laai laal i?iaain in
'at or ? t a Kailma.l, raiiier than a (anal , aa
the on i'.r'.' ???'. ? the aara***, aaaataaaji to tin,
a. ' iinii.e wn.ilij thmw tha whole
t kaatu?" - e i .in kaaaaa bi the Kaat '? ? ei. i hmi,
ai d ii"' ?\ i at i out n| thai ith* American) Conti
BBl into American lian.lt, uaieai U adoptad tb-r
?I alive of pnriuiua ll^t old routo. W* pro
laa Baa no opunon on ton auticipatuiu; bat ihi* ea
1 iaive temper it tmln-atct n obvium -and i.ot War
lirvintia, tliat if the part), wb<ae viawa it aapraea
i ' ad thiua'i a'! th.v,- own way they would an
laaror lo remlor a Baad aa auheervtent lo "axclu
.-i.e.v Ainmit an mtereati ai a rn road.
; I t tf laitn. r . ?, .<.i by the terina of tha e?n
r i '. i. iap BAtad aa lai M. 8 palafa'a 'IBoiai patroa
are. between the patt) a re* a an authtrritiaa Bad
, . n.'jrvo aarapaav ? th* aTaaaaj rtt'ttaa. i>i run a
.u.a. iieteoaa aba ?'? ah afaaaBaaaaaaa eo&Vient fm
tii.pi oi ilta bwaaal baaiaa I p* tl.iap.Ant.wa
. :,? tba aaaav i kaatat af tha CAuntui Mng-i
tint, irakl contain* an irti.-U >,n llda -ruaatioa, alao
pubfathad hi a pamphlet k.rm, an ler lb* Ctl*
bl * paitDt Ni.arai.-ua ami Uate Rw* "
? of tka a ,tai .n Ui* r.al/art wiia Mr Wall* U
baaatl rj r'e? afcall kB |.abated br Aiaerlrari c"U**a,
an.) diernajort'y i^lu aora ?te bald by t**t*. Aantbar. ikat
all p.?a>*e 'ha "irIi,alte r\gH la isiatad aiaant aa?t
I'owaraaia Uaavaite. ar*-.fled ktr ormararlibf a
?bap , anal ftont ao? on* of UWir pura oa um A ? lau tic I* lay
? .fr-nad taaitfie-m lb* Paeak . Uia lamarkiba pan of
, a ar ie-li.f that "he Biate of Nti-arf** Barer aaaWaaal
t . a t.. ' tl.? A..aniir Hal ihu ii eolAkif, whea
arad With 'ha rw,l karl Vx-d and -aVieOarY, with
ua aai'oai <f urn world ar* inAtratad, 'hat the raaa
* b? opal Ii ' - - th .?? i r.?' ir;a, and pwopie oa etpiei
a- ? the ' 'e.l l.a'ee ' pr tMed t*<A at
. I aball 'rit Baka Baa an k ?raauea. mp* tfliaa, aad
.. .... ??.. rmmymrl ? f tai l Cteal. a* r.ivbaraaflerbe^'ar
. betaeea Aa l.a.e of Naarafu* tod dk* failed
Maaa .
? a l lad ar.ter w' oie infi.naalua i* ral
t ee bV kjb w* may not ?a all poinra adrrpt bia
taaaaiaaaBI ?.t nxl'i Y eipraaewo. fo**oo kioh
u*d f. t> a paaattaaaaaiaatjf co<^?r wirb
hm' -
I'i It uaaaaabl* 0.e l'u.t?4 i'im Oo?*r?*aaal eoa, I Ar
. . weof ?.!???..' *> a/' aeaituipUnr. Wa*
-rt'~!l ar.^ .! ArTairea fiota ia* t*M*a B^aiaw,
.. .o'it fo.arntaea. lo wbbta La
.. .,. .*?- retfftad :nav ^aem a ?ery atmpw ?Ualfta. ?->
a-uwail d*ei*urb, to at ereapi** a* arooonaead, the rre?l
, a a.'i'' *'? ' ' 'ed i a ?a . anoo* fall lo r*
?. it ooeo. al ltr*>i|e af Ua ndlialaai raytlreateej
. . ' ' e'rai i to a.baU lo l?* per
,e?a. 1'^taCon of tbe aearaof ?b oaufua aad th* L'ailed
rue Ea?llih >llalalO.
Ina -Ae Uaaae WBBVb cv-e^ta, Baa. ii
i '? - t a e. ? .. a h i ui baaa
a r-1-..r .. . rapaaaad, I vi'v.i abapaa ana
., ?. a a apaa a aaa C*m/i*c 1 on auaaa pra
?' ? - - ? 'eapachna; a 9aad dint/
. n at *? at oa *f.e by ^Ahatical par tonal
iam batwaaa aaa w-bl* aar": at tha haad of tha
CoBBBiaJ Lmpartrrtuot au<i th* aatda Viaimaul tha
pa Aaaaa, wa i.ava tim uuM
. t i'^l LeriTi-yte-: bafaaaawiaBj tuat lhata b**ar
?ata;- . al I nek re/ rti ware aa ook
j ieaTirnta r< tim amattaat t/n.:datton
? a otdt-'.ently arflrax that tba tjrtrtxtmtt
. .a . u. ty of opiruai in raieraoca to tha policy af
i aad abr.a.; pre/a. i axar?a|
? . ?t ' ; I CtM er The fa-rt tx> mock reiiail
? ? a^aaaaajara. i n-i winei- miatit i-j*t/ at
. t; aa jitenanre ihair itnri**?ilat aiabtaet
t Ii*?? t/een f- :-,aent of iaie. aod thai Loral
Raaaa i a . . . .ra, . *.u to 0?hon>a
Hoav in quick luccaaae.ie?ar* al or*-m aap aia*d
?.trr-<wv that th* near apyeotaeti of laaaeaaioa.
a ? 't?t>) tor M,r Wl to .i*cel* OB Urn
..... .-' of th- ir.taaarea -i>ey ba** to pro
poae. and tnat th* ?hat* f/lha fVatraar oar* tad
r-iau* to tea raaiiia of *ach eo'iactL
e ttopwd that ia futora onr caataaapoea
? - t : tMraaairaa to ba aaia<ar!. or to
ve the aaaaaadara ?I pibw. oo a aabyaataf aadl
raaal iroportaac* . aad that tbay wiu caeaa* to ai
a two aaaaaajaiakaal ata teamen ami ahia
mm raalaad tnai co ? a. nuaVi ba ctraabi*. feaaa any
t? o' yr vate Ceeiint; or ptjraucai mqmm. at d?
? tba baaiUitU ??.fiua >/f ta* /psrvaraaaant ao
.. ''. tnai baaoag and :h?r?bv ?ietaaB) aamltc
. i* jT'iai it.iec.pt** of aharb lhay iaa** baaa
l^i ?loaaaot aad a-^cataif'ai cajaibj****.
MUe*a*a?aa*.
MaDtn .'tnta La Ltxr-Wa bara haard or.
? ? a iBbtBarj i. at troa iadj. ?li??JV
^rahereo. waa ^warraraa ua Urn U^yrM tt,, U*r
' 4m Pratlin at (aa t?m* ??* m*lly aaaattarad lib
B fiHBBjaH rifaudwlea wat arr-atad and
naaan i rt oo auapa-ioa ol tmiim aa acvaaataey to
ra* ariaae wa* raarrta?! latal v, ?o ah* aayhaw af aa
Iruli p?er. | Lirerpool Cb'oi-cl?, Dac. tl
Tbb Koao?t- < ..Lf iti"., -Ia tha Adroiralty
Caart. oa WeAn-*tlav tha aa*ai?Aad al!*aatloca ia
thi* caa*. wkkh relate* to taa atakiraj af tha
; Char'ei Bartlatt. afntaraBt abip. by tha ataaaa?r
Europa wart admitted. |Li?. ClaaMA Daa. tk
OT )U r . . r..i-t AM

xml | txt