OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 17, 1850, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-01-17/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

TOIBUNE SUPPLEMENT,
Ntlt.Tm, J IM *H\ 17. IM*
... I(. tit. -: I T. . M .'Ui
j,!iy..k pa Pi11wim l~>*i'.i uiiEn. abbTai
?j JU'A ID I'Kl*?\ ?It ft* aJri-silv baWB ?:.
,Mni'ii that Joftih Barker hitli-rtfi ktaiwn at UM
?afreet preerlier,' had flrttja.iy lnjftn fleeted Mr.
or of Prttthur ?*:.!!?? a t,iriao!ier n, >j., .??irr t-:i
t. . ? 'j lU iullia i.npr miiirir')' Irr !?? ,-..
ID wt. u..I .liilrr rut harannl.'e to crowd? o: , ;?:
aaarrntrlr-d in the ttrret* I? waa a v. tta?. ' II
a taWgrapB, ilaapab Ii Laad laaaa MMMvad fttja JIar
r-jd-.'/ miuojoftu^ tint lr J..?? ? h
iSii-d t? rrr. -'it mi tri Kr ?? ' g :? bad Wit
r a i -d i* ttali-jn?. Mid torn* doaata an I .'? iti
ad tri i tbri ?!?? aaaoau i Mal wta aaitaai t!.at a
pardon bad l?;r;i .milled
Knday atoilain being th* time appoint- i by Hie
I i tob i taararatad ,.r." art (fn
. ii 'tia.-? rtiit.' by tiw tr-?-tf.?
I oatu m| i. H< t waa aditiiniatwi to bint iiv
? PajRkm. wlm a w moot I.a ago paiaad aru
? apuu bim Tita JaaVa DAade the Wkjertaaj
-t? im ai)tii:?i???*nii?t).?* oatl . aad nut''* liati
?. pea ??... atara taaa r*a iaa tar -r;*pr abut..
''??''??? wal i? .rajat - 1 ??
Barker. att> r bariojj been twara in, Bfeada
.?- ?' ' ad t eataaa ' mm at i 1 i rata
? ae treat ...... ut ? '.? . a i /..... I at e
r*d aeawa mm tab. the ?. prreci ?ad I
'lor t"il b?: o> Uir r .toten. ?.f Titul. .re I return my
?? ??? t " ??a to aw and anat? aad abau
? aeon ia a eoatl .. ?? ? a fail i ?f??/?T
.jit oi the
('AUTORIN I \.
i;Ai_IEOHWIA OUTriTS.
in I \v lUtwatMi, n aa lafca.
Mm K.. UAI Ma paed M<' ? U atroati 1 i M ? Mai
Cap". ttvalh-wi ati-ra, kr *<? t.>? ??.e i.v
, In.' I' RARTLI 1 r
CAi.IfOHNJA C.OI.O PUS I .
WIM f.11 I . ba ?. i abl tra a <?? i l?u I
?hieb u> Iii?.rai.. wi aa ate ? II. ? M hft
VTER 1 Aenat art Im*
I'll lluiiMI I.ii 1.1) III NT \\ IMT1 l>
a M ?..'...?(".'. i.Id and fftlrar Birkarri \-- i
ar?, - . . r- i lean. ..... aarttVa bum raia ?
bjaokra anla* in. ea that r<n lain Ui* i laiva tnataia Old |?M,
?H rr, f!mn . u- i i n ? - - liiaaattl JtwaBera
?ml iilTetttailha ?. ('.. .,rea n> I .? 1 Card aalataaeai
groeart at lae R?tiafr Ri nan i Ar., n .. \ |r> lai'
ar-.? iiTi i HUM t MOI -1 -.
IV; i. .111.1 l I r \ - ...... fit,
?"?**** ?nii '.v -in .? and aaMftaaM v.nli l,..n.. ? ..
1" ai.Yiliiae in II..a or any other maikel at arry low lalee.?
ia. latrre keati irk I, apprtwad . i tan an. i - ?
ptlrniii-il ' . i . ? r Bai.? and otbeii d o ' tiBioad
^ - iit^^t'i :\t>.i ui.--: ? - hiii -\i l
U ?? M BfBr laaorll
Boaewr. ..i I.WB! ' ........
v?.i... la ii raara B a w ?.?>.? il. ...
Maa i"" Bareane mmy will raMar Ui, who I.i ?> r
Piauoa >.| i'e-in. nil i.i wktck Bare flvaa oiii. ? t-hi . ..la.
?um i but nt.ii. any double arerapn'aaad ani" ;i Mi., it
dMpaymei.i taai ba wilbbokl until until aarh.bla an r*
Mated ii i iv" t>e racaaaued Bew aad t?ta
PtoaiB tokH ....
'.VI tMi-l UM1 KM ' ?
? , i i'i \
TT~fi' 'I '/ .1 It i ? '. I M
I B Vf II Bl ? ' ai I Aeal ,.i il. Iwi , A
I ?? a... .1'.? . M. i I; ? i I ii
ciniau'iii, i i. .i, v i, ?. ? .? Ii.m t..i raali ui B|.
paaaad t"iy< ItoBlera tuap ad .." liberal la rata
. It ULKNN i ? i latKaliot 'i
i;.i Oraaaa kbai . ...... t >.i 11. \ ? i
J v a riBHCB LAI E NtJNNs x PX8R1 RH
.HANI K \i rOBi ash \N \ it I l|. HIM
ill.... wi il . Mc'.ila'. .1 Hit .'hi.
Mm., iba .1 . ... Aj ,. Im ?
jpJJ i. \ ii. Humum.
.._ rMMi-.iiii;sti i i
? j i ii *i n '? ..... .
J J at j J. . .i ?.h niournoN
?'I i bait , im TaHam I i:
. I I-AMI 11IN.% HI I. II ?TN ? -
akviA > ' ? it I,
.: Iba Ma I 1 an RReeea .-. ? ...i ? ?i \.. ..
arllrle ai b.' .'Ii?mat Ha'a at %:
*A*J BRIIWM, i Ui i ana! .1
A> _I?K'. KII.I.I M.I l<"> INK aI
Jkr?a >v v( f s.
?t-W^-Vai..l law ... .lu, Il - .? ??. ..
? |..-e?l\ a, >l rem.t. i l|. a>.I i . , .t bM I? ?
oHeir.1 i... .?!? ii 1.1., ,. . j.i., i ...,, .
?jm in? i a > i, i.h . ed wbo in'.
eatal.uaiii'.l Iffttejr Will Ba4baj ii at .air |"ire. Iba) al ?.
Bay., il al then aa B
Ii I n.i i II I V's lilt MMtlM.
I IM NM KM l Baebint NN
nww v?.'?.h ..! ni.i froaaaaiawaatare ai 11 >; -
tanbotH "Unea riebt, alwaia rtgbj l'.>
?1 Irma 1 I" M lb* a Itboal a bark pad, a I
.... at tba aptaa Rla dArr*} ft .
'ii.I.....-?1.1,1
?>h m y POH PBOCI KINii
PATF.NTSIN URFAT HRITAIN
?JAR vNi i. BRUHI M HuUaANU, aad <
a Iiiva a Imww I'atenia ajv jtrant,\l
J r riRrttMIN, v .? . \\ a -?
luv, 1,1.?- ml aBktea .r i. ?.?i M rataaw ?'??. i
BaltapaaBal >?? aap oar Ratti Maaattoaa u? bj ?.. ?
loe\' nm irnl riak i"/ |n?.iia; ili, o v.l.. ,.. Puraafo Pabmia
Any tai.Wi.ajiiou ? ,:. fini'-h..! lo Met an m .",r,w
BM i*">^l
i liiH Ki KV rc-K tti.r
\ i imi'i k ri b> piui y >
la ,aiiteriia, a',.i aOj la
t- aMwae we ?.
i ii-. v ? ui, a i - . ei
TRAHCIS S PILOSITOUS COMPOUND.
()
aad fhaalaal l.ei Ii r, in. , e. , ,imi . .-.a .-.... an- -
a ba ' .'?,'nu, aali nanini. val.1 baata. Re atl ban*!
celWm am,.. . aj no to ttn'tWa> aad |?'<anl aftta .banin
Baaawl Raaat |aii? imn, i \ Mm i i hn t ?
hawks v BOBS.
CO! N>r LI (IRS vr LAW .
BWWmaaai ' ' ' ? ' '
RRFRRRHi h i, r i . , ? il i>vi,-.. r
CjTa'lLICV^ vk,'>mvn AN" ""?"B n.
v a Kii.i.t i\ki.. ... hai taawbad ?, id
?aia laoiaaaad ibawiwd ataoeb." aM wart? ., .
i he aiaaiaa ..i ?k^, ha,,,, aa?i aaawaaBartam ra , re.
|a..\ . . ... ... Nv,.. ... i'a,,'. ?Baal 1
? R RTB?TatUM ''.?."?.araC.aaooia.h* Aren
m? i iia t
A DUE'S AMERICAN i'AST STEtL W.lKl ?
ti ; ? i\knt> t,Ti7i,i .
i:
Aili aawTtn:. it.
wh.b i u .I'.p.vTfudj ia' nevl lo .tltiai ....
al Ihr <>Mt-*-f i'AMt i M't r
M,.,' i ..: paa a all
Orei*a oi rai L?n* laaaaa BaiABnaaCuttriMi (
Raooatva. Ja? a, l?Ja. i
I'm i u\i. |s| \Mi
iba total Jaaaarr. i a v. *,nh uu.ie?4ai tiaparrru m :
?i.uuail>. Li im JeMJ ai*l i?, ?4 Jaauara ate ix.a. |>wpe
u> rx, h*nre blorleaar* aVaaaa, -cvuiasj a. aho.r
pr, at ? .*i:?.?.ic . I'.v . , ....... , j
MM paapaat ine imtm^tiair ki.r I. ..
RAM iHdHX, aa Ibe Intrrrat uavn the ALtn???. I
awtarad iwi Uw hrai dav mi Jaieia. t
Ibt't ucupauo BBB pat) '" "..i h|.? iaa uaA Botaja a. .. \
BIT pnaaruled Mr aweh e?. t?j.ae
Prbatad rota a* ut ine M.avfaea lockadAir the Amu .* unr
Rood. I.a Iba uar id ktddera, oaa. be bad <aa appBcalM a
tiae Utkra al tba i'.uui?i.\
jail MtfaBR HAYN ARD. Jm TroBaarar.
Out.a at Receiata .? 1,0. ?
Ne? t u. Hai, Pan (
I'AVIX 1MB. Hi
R d.n.41 ..I oue per rant, wall ha niaJr .41 ai, a\ra rt-Miaii.
bar: uapakl oo tbr I.Vh uai ol IVbruait a_.i .. . .
ea Iba I Jab day o' II art h Tiwa?. or ?,~J accaaret
la\ (tarvra Iba iBit?itan,-e ?1 luakuie a* ea
hie '..
' adda
p. aal bla tu bAinJ tba atBM >t aisi neta ? ba h niba: ?urmii
lit .<cu/ aid pruTioua tu Iba ivr .vedaarra ba.tif adua.1
H.mra aa rwamu* mooe, L.aai i loimnfl Kai.aaiaa
BAoaejualy raceirao HAR\KY HART.
JH ?tr_Baewaw ot Taaaa
11 AMilMi? -Faorar, ea.nl?piataa.frvacM'toM inctwai
a I. uiftiw.1 O...i.I-- au.1 i.M.aa, ?w aw a: aia'ui.oi.
auiaat pneaa. JXlkiT b. UKRBICeiiWW, AM i
MEDICINES.
IHtiHII : I'IUKH
I ? atlli t T" ?? -e-. :'.?a*? ar I ? >?
i eluBajaaraaf, ttfriMB aorn? M _^.I r^ria^tadBo ir*;-t
Trtm rar ktramr (njwJ'r.w:
Tik > f- TOWNSEND/S t'ARSAr'ARi'L!.X
?-? -:, ... |.r a f T-.- ??? ii-i n
? * ( MM 'lire _r.T idea Of 'J>e t'n'/n.-i' '
. ' u 1 av ?'. . P-. rjr
HEREDITARY TAIRT
. ....?I ml j"n?nn I1HJ f? ?. r<r?rp I
i from ?;.<-.r pr.;-.r. Bt ......
... .._.??-?..' ??. ) ?? :?fi nnrri
. !?.. I.? . -??- ?. -
d .Jf ?ll*r?". bbb r ?ri At
t ?? ,. .. ??? iff pnri ? ???-. ?? r ? '?
flacrmmti
II? i baaMI
i>n and ? -?
immL w aKtire
... at i? - r
Reap** fully. i i.ijah M1TI Hl LX
RJfl I m.\ ii SM
Thai Raiaapartia ta ueed wnfc iba annal partVet aaw
ii M un ?J" roaipBunta, bowiMrei terere ur chruak the
. , . , , tin . i Im. in .... I n.? In I? I ???
in? i r.t... .i ?..n:et i:ii- fin temporary relief) ft.u rn>
. ,. .. , i.i ... lyitaai avea whan the i.m'.
sari< a-vi.i M
1'ii<i i. aal* "i Bora data foai ihnataafl raao*
h. i.mini ?in ilit: Or Towateod't Seraa partial ha. rared
. atuat teaara aad ta.aaaaa ara areaalj i.i
I ii astranrdinar. rtrfeee
Jamra riimntmea, f > |. one >f too aaaiata&t* la Ian La
aiM A.ylum. lllaAwrll'e laatad .. ii?- lanliiaaat ipofcaa
.1 ni dpi tu loa iaf i" ttoi
Hi aa/BLL'tltLtan Bept it . :?
Itr Tu?% pan li... >.. i bar* MNTf wJ len I | 1?
,ui . 1 i a*a im? Im lud at... 11. t Ii i ?tili, ird
\, ..... .i -. fei .i IM KS ? I M MINUS
il MOST ( ii m.
Dt s p Traratead iHeroapei .......i - ? v ?.ir n(
, > ,.,.t i.t.?u.? ra.i autaaae, aad ???i.'. ? i d ??
.... . i i. btuod l'l?? tulMiwuia i*acatorapiatadihi*
rash ERYSIPELAS
S<. MV.; Sr,,t 11
Ii T ? ..i ii. m ?? > V'. ir.i . ha* n.I
??. I .i,i . ? . i. la* .,1 lire troral hmd Ii i .?"? ???it -1 u*ei
unei-.,ti.plai.it Vuu .?ii dMfpotBid Ulla, i? im Sarai uti i
aa taa t1 \.. .r bhmI obM ?>>- t.
Nan Vor* tu Juli*. \\ ili.iw
N Ii v.... ra?.ahtai tlmsd h. R. P. To- mm .
[anok .mt hw coanhrrfttl* aad baritai oa? <in la~ i? U'
]|l(. Ill l.'M 1'^ I M\l U-\l. HI Ml l>\
I ?.a. llt.NKlwai upiwaaltethat Porh ?Hy ihr ?>..?? i ? . .
if hi* huuieriiB* filei Li to pnipru m hat '. ? ? ?
atal.iial. aa *.. n. v ni tlie < i? .., KaB \ .,rk fuf IBB Hate i
..a I n ?.-..? K. in.sh. uI.h Ii i? the pttaBM pBrtBrf f Ihi
? Iin.I ? v., ,.i.?. i,(. i n,?. j u. J1?. I? '
ii LlilttlN \ III -
PATKaTT ruiu.-sAviNo appahaius
EV.!N:':"'"V S . / .!.!
Bt , ,. >., JagatoalaciaicaBtra atithod ofaatttt
.................. waatarh appbaa at fanatilt I * *.
I. .1 Ihr heal i
? ? ??>..
haaaBBBf*?,
f.. ,.r <?* wim I. ?
ta! .'la- ...>'.
tl .1 .;'?....,?? i-l - a. '
at roDce ur rtiniaca* ?I
. < Mihi M 1. IM9
Krj,.ii ..f iha i aiBinifa ?u Art. ???.! Bcti rai
, . . ? loarhcaa a a. i?t?ii<*l U l.ri
i in A > PATENT PI EteRAl 1NU dffAh
1 i -
I .xir f it, .v a . ? . ? . a a r
raftraUT nod pfaraeall). railnax. ? the h?a>( applu al m.
l?.*i.ra. I?v ? ' .-e r\.- . a
Ian ?I eh ti?? >ei haea rahtMtofl <
Bi i ivi.'i oi '? * v ua in loa
' \? R K\\V 11 K, C! a.rran
\ , r ItiaMtli'e. Set l l?l
in- : r... ,..:?<.? ?? . :.>i - itro Aan r. i;, !
?t.i.i:r..t thai :i? .-i Woo.'Tart,rwu ai.*?r a .1 t?.- a
tmta.? ?it" . .! p-. n.!.. l-.i .. ? ' , ??ui. t,. .i, .? i
bivo i tat*
Ret? tri, ,s? mat In? nwa.!* to eoni>marNa v* h?. ?ne H
- a. . ua I ?
Imrrnt ?. -
?> ..ia.. \v K K i
' 4. . , i ? \ . . .
''>4..l.?fN-|i.ir \' >,
f_oao?n.M- \ > n..... . a. ta' :.. I en-. v
> ? I' \\ Lra-Unurra. N \ > jbi J*a
?"*_?*. PtBB \t...aa. panH'tCiait. Ptttt 4-. i
?N > '? ? K ..- t ..... I -W
* ?????:. m ? \. \ . \ \
'??!,..?* A I t p,?. v . M * M ' .
4 I ,. H?.?..:-.,, ? v , ' ' ? ,
I.?. la,. J a
H h ? u.U. K.
A J. I J. a BE. BnaA.
\ ... :., ?VI.
Via.. I) l.RlFtl
ROOriHO, ROOnMG
J.HK RMI K:. \s i'.'Mf>-ii: n r
BrVIAN a ii
. t*J 11 -oia w.u.?i u_a .- a^e tUMtaa
and aturicad** on caiawtr* arBBam at Od* S*a? pari I? ?od
my A RRLXnaT, ex Waftet i_J OlamaW
ITO LET AM) FOR SALK.
I 01? It I.NT I O? -
I.ATsO.Y I." Br _-?;f
! <? i !t
I ?tH?r-r-..'? '..an ? ??? r-'.
mV"''
TO LET
( ill >ll( IL B.INK.
M i ? ? t ? ??
?a ihm? M-.
??vr t-r-ji:??-. Of ml BELLA
v .... ? '. ' ? um Ba
- \ ILI IBLE RE IL I> i H R
.? M?--T. \Mi BTILAV. PROPER i i
PoR .-ALE -2 . .n-l ?'?? ??' I aan ? . v.- ng
'OB uw eon I ?-: vt.-i: . '
?, i. blerckeb ?> H'
\ PAPER HILL FOR HALE
R I PA PI II
!_ HI.m K UN ? ? ? ? ? ? I '
_~. , V prm ATI - Ml.
lathri !rrhaeermardmn Forterraaaix
?) , A NTHOBV J rtLt
!?> AT l'klV~ATK *?ALI
i.Kl.i a ER,
MM IT PHll ? "I HALE 1
'j;;^ - , i". >?? ?? < i MM H : I Ml *i II '
appl; to ' a' I. BLEKCRER, Aertaoea
\ r ric i a vii - \i i m i ?i
i'kui'i'i.ta .1 ?'
III! - I I I IN BltOOH i. A X.
van?:y i>i ?
i N v
mm IT I'll IA
?t~ i ???; - .i I
Ml! M X i I
I OH -Al l
' . a i? ? ??? M r, .
pc \\ \> i i n Tfj r?l LT, Ol l
last Buaianer; tho brmt location Id tlm . "
I hi. ? x: I
gr. I . P*AL| UM It
. Ml
ii
S ?-.a
? KUH HALE x
__ ??? - M ?? a?-v4t? ?
row mi i - s
: ?i I mAmmI ? ? Baa anaalara aaqar
?t (.1,i ... . I . ,. ?
lev aaal oa r.-i taraaa Ai a v to C VVADRAA
f l SI BIN ?
f* I OK MALI
ai
ft
I IRHT.r4 : I I.AMI \M>
KR FOR SALE?3a'a ? - ??
.? i. vi . ir.urr*. Al; > ' ?
?UHN H Ba\ ;.r
jl? *|. P.-r' a-.J i. 1 ? . . .
?TT? I ?>i{ - 11 1
V..ra
pi
r?i
.1
\ Mill rOK "All
?"J I Ut ?I. lli)t M h t (Ml, .
?__?
?Maa? ua tan* cuj <m tk-.aur i a_au for r???Ja er mi
; aBM l_RBaaPj artaaA ... ka ....lakka AR iA? proprr.r
I ?** "*0???-? laapruna,.
? io. ?? ???in win 4 a.. a. r?a u, ma- ;tf ; aiti m ?? i
t ? 'JJW? bj .-??ai..i?*> !?????-,i a? a Iva,,,,M t
i ftae utaaanaaaa? to (iiu.r?_ni ?,(,, __Y u> aruaa a
i R? ??i? _r ataaal
?j*m,:r+ oi A BRAl k. 1 TT al U VA j
? s4 k<andfa, f had A atewart. ji?Jr
CONVEYANCER.
I ?IUI il ?KKAM.I Ml M
?r roH
r ~~ ??I INTIMI. [Mil ItllMI or
M X A M
Sort* i<
r.-rr.i in... 14* artuaj p.*.-...,*. of .r. Aj-n?* nf 1
r _~r --?.-?? ? N r \\ - . O H K ?V Mill
Ntrw.Yori I ?r til ?
. ? r m k,
rr;- r_rK??i??'<? ?n'? imti n-(??
'? ..? . I' M I of*"? I' M
a .? ? <. ?. ? I.< ? ? l| i
u\ .-! M .ii
SiiJeiTi'? rief' t Leere Naw-Yorl
ark .. ami-. p m
PAT1 H ION MAIN*
Laar? V it ri U >ra N. ? Y
<?. a -i Market-el ?? .-. ....AM
... i.M Tarn pepul II* o- .. rk '. P M
...... i' M ram n.-;. i ? .i* M
lork i' VI Market-at I * iVetork . P .VI
9 NDAY TRAINS'
I..... Patarai a 1* . - v .? V. rk
.cT a.!*TATKN hl.AMI iikka
IOI *.\TOM< KAII.HOAI).
i LKiai
Pa ii
VOW <' VI.IKOR.M \
?-.<? I NITKO HTATEN
a_2_( > i'N HI IIA? ANA agS
N AH ?NU Kl I WEtfl -Tl - ?
v\KI ,'. . ? . - Mrt; . i... .
aPt ?? PI .I.' TlliESTON k CO 4 -
11 ( ? .? . . M U MMKHKI AI
v.. , Mi >? ? 11 It IRK, BROTH! III i It
" aW*p. r'
"?a mm.?-me
MIX 'tMIMMIMII
\ *l.P \k AIM I AHU r AN IN v
AViP-.
I OK t VI IMIKM \ - .
?n.' h K SI TT UN I VV,
rOKWARDING AND COXYtDIIJSION
MERCHANTS.
?p'rlK IN ? Wir
I ... ...... N .. ??- ?,-..? .
f f M.v ... \V^.L,r
1 ?? U ? ? Naa > '<
NEW-YORK BAY CTMETEHY.
I.
?.V DlfTl R.i H j
oro w \a.h :> '<
? - *' J.- ! ' g. .>;.-. , ..??.??
'?-.'?? >^?j.
-??-??-'? JA-Nts T LH i r-?
VA m .i.i" oaia. i?a?oi?. Agrui A la**
Wt'l't ?AM k UP VK \TI -
> .?- ?, - ? ^ eiafcunK.-ar*.ktrawin* orb.' rr :
WaM raossarrarad ai?j m>M ... JOHN MA. ? HI
eororr tirmny aad T?aerr-a!i~ .t > | a BrAoyn
paala ? uki anuml daacooa* r"* it rrrrr .?> ma*;..
oat aBMaarVan? aad ptniajr ap at am appananw
r?. kc art-. arpaBT tatB appa
immmx, ^jajAVvCT
CUSTOM-HOUSE NOTICE.
I -v A H MILLER. A:.-toaj*>-r #H>> & P-?- ?m .-. ... Ha?crrr ?r?r< UrtT,? H >i>i. IV, a, IM* _i-i-' **??">. Ii HAI? V.LU. I v. ,
it? 46.
*?-.?? - -?
1347.
? r >W-.| al.
134;.
1348
H 1 ,4 -,
. ?????"? ' ? ?? aaa-?
vroa. ? ? K r , i -.. I
, aaclara r. ? (ttn . i
?om* ? ?
? ?
.it, eaA4i
? a
*>-?1 * a
r>>
. u ,?
ru+ntf'i - I""* mm...
a 1(71. M aw?M
>^.|?n r >N ?*???* Pwwl . - ? ?* >???
' nvm> .v r> r ??. p mj?f ,_..Ma?aaa
n. ? " ? ' ? ? ? ? " - ? ?
lijaaia't in mi 3 ? (.?(?.*? . ...!??? ??<*
...aa...* Fv.]<?*? tmmr
- x? n.?.-t ? . iaa ?? m
r M ; ? <*mm
im.*?? . iJ(IM mm *mmm
, ..:.*?... ! iiariM mi ?? *.*.ui<<<
I'rVkaW H'TBl-B ? aa
1 ... t.*-. t ?... ..?.?? . ~? ????
?4?. ?Vaake
-4.
? . . .... V
4. 4 i
. -Kf la.
* . v *"
Ml .U 4?k
- -? ?a*.?.
**.* IWm
?1*4 ^? M^t* ?%. .
.I., y ?- u.
j * H ?' . >l
?* , h-*.'p-? a -???'.
Han. l>.a> ..
Ha.? l'.? .
?I I .. ?
J??f l*?.i .
44,4. Hj.ui.
Ilk >?.?>.- wt\\
Ilk J..4m ?' ?
? I X lb.?41 ? I
R \ k >?.??.-. at 1
...... Vk ..
?1 K v, . ?
I j4<*?_
Jr***
? ? -.
H.. 4.1.
k .... . .
V8*9' .1 ?... ?4
..n.. l,Bkl' m a 4?i.?m>.i I . a.-1
.1, 44. 4- I >
a a i
n iv
vj...
" ? . k I J4?r.
.4? rajaai
.. .'?Mm r .-,?
Ml k?",
Emm ,
'a aaaaa
, ???????
I ??a?4?.
n* -
'? ? I ?? 4 Aaai
! > -r
M .'? ?
H.?r
i! m ? ? m
H trm
H.-~
H.. ?
H..r
.H..~
I rarpaol
: .. ?
1 uiaul
OhVMj ?
N an
: Jt .rr
? ? . >
... I I IK.
I ? ... ?? 1 . a . 11
?-?,-. ir, Mil * I II 4
?nj f
Natrl
ajaa 1.
tire
*.1>r.
. II H . I 4
liBaa.av r. * m
til 4*1.1 J. 1
II. Ii. ii
?In .?.
? r ?at , r.
I H I l
ui r
? *l ? n 1
I .... . i.i?
?I .? .? ...V.
.....
f*5 U 1 ?? -
?art Hall. l?M??ry
v.. ? \. ? i ? .' .
I ?> f / .1 I . |M<> Nj
n i 1 ?
,?l^ ?1 H.Ih?1.?
I ?
Urnmrm
,.k,IWt.?.?. \Hm?*
U:, M-..r.k . iHrr,-.
. . HHM*nrfc.. ar?..??
?1 . . aiaa
t?a :. a.) . r ja*h<w*
jl'na H.un.k *frmgmm ..Braam,
?ft. a?l?l..r I aad mi.
MCaaatM Naal-,
?t|- > *?i .?a Laatu*.
! M?rt . ' iaa iHaaaVaff.
.. , li4?
aa.?.? ajaaaaa, .
? , - 1 1 - ( .
Mi* lla.ai ?.
B r t..i. 1
Aa Ha?r.
Mt.t j. ?r|.k.tH* la.
\H-i .an.. 1 ?
?a ? .. rlitaii 11
N , Baaai ? 'II
toa 1 I aBaal *w??
1 , ? ?, aaaji.
.1,, . f...t -a ?
|l..?a??ai
II. a
II...
iii...*
U..ra
11. m*
Man . Haara
, i IfM
*.r H i a f that, I
1.- it M v LI
* ? NIDI ? ?
a..- i. . ? m ...
tir h ...*< Ill, I? ...
t... i, g[Bft< pn
.1 1 ., . ? i . itaaa
i. .. 11 j
tar.b ... .j H.? IVra Oi Bu
. .. .nark . ..
mi roi lovrtm
' v..1
1347.
f ui laMaj
mm) laaaataa
1 at) .'
?arf.-J.
. t I . . .
. 1. Ma 1 Baataa
a I IL?.-a
I..arlla ..
1. -1.
?a! II? i.l
Iaa* vi.,? m n
<i. ,m.r 1 aaada
~hf Ivaal aa
*l. j. I ? ,?,.. Ili.r.
0 rnwrnm
1 -n.,.
let u... warla*>.
1 ., 1
r ki k 1
1
-1, 1. i l..i?#ll.,r ... 11'rra
I .? ? I ...???.
? ? ? v. 111 11 Mil ii ??.!( ?1. 11 *i.1 ?? 1 tut tua? ntrr
rraM
bM taf
aVna t..
>? aawti taa>
mm ? l.aal
II K..I.II-. taat -m
... r v\ eata.
a , ?in t
1 I....,.
(tea 11 !-.?>
[fa*J k?.la.
?a 1 ?I.... * -
..a j. a?a| I h
?ii'.
1 ... ...
I'a t.a
He*.*.
.
I ?.r- .
n... aaaa
1 fi. ???
li.aa?..%
i <> LET \\i> FOR SALI:.
eaja NTEA.H?POWI H To i i T. ? ?*
. Mi I mi 12 wlifcMMa
?-*?; .- r ?. i mm ? -? i . -.- . ? ? i
?tr !(h-?!i<-iri f.-r aaeatafarJXtraea purpua?.a A.ao .?..II?
< Am-? ?? ???? ?? >?
II x\X'Eil a ORAIIAJI !?.,< mmW ??
ejjljT.lt. i'oii luv ho i'm. AI KORI irr.
KB.. . .... i - . ...... ....
??1 tatter ii..i u . 'j- Wt lOa?MlaMl to ? (Mal nm.
I ft m nilrauf j.lMER IN?? Tl
, , .. \ .?, . . H ?iri k ar ki
\ s s r . i ? fan Um, Beta laeaej ji-Mnr
.r_ H#5i -i - im t;ooo <ji u.i ri
gig I ? -? ??' rear* t ?.?? ? ? *!????? mrm gm 1 l be
.
. i ? H
. Ii *TE? I ? *l ' H ?
i 01: mi i
. - ataa ?atta
aa ? i run >n NALB-Ttwi.
? ataBeaaVe aaeta . .?a r? H I arta at M h
.... ? I ?? .- ..? !"??: i i. h~
?? r 'rrrna k.
I .-.-r t; .. ? ?
x i run ?TT ? u.i
a- .1 . i . : I Mn
?I..-.. Pi nr.- I . I : ? ? ?
<a,ae.".P. 1 1 ?>? M It Jrap |t.i??i
a iBMirMafB >? r ._kr apply I
aa X I PHI. 1TI - VI I
Z- .ml f ar.Ki I'l.Wi.rl
hLT.M k I.R Aa. ii i ail r 1 Broaa .?
V
\
L
2
i > Maaiaa it'_ [;\Mw\ W. RgELtR
i vii ?i itik ?* w I . . ?
a ? I a ? ?? ? ? ?-: BeteajaaeeIt eaa yaaalaia
u? -u..iTau.n I: bae oa it two hutiaaa, a bara ami a*
, ?ir
.r ,1 I i>
jll In'
\ N xi.Ml hint FARM
v ?ABOfc A NT - - N. 1' A . al
R ? Wao baa %'*.!**> m luaa ta auaaa tu ana at C a. a 7
?at ? jll at*
??l"OK ?XII OK TO KIM ? . .. t
**** , - ... ? i i,j'n,a tae .
ratr- \\-?? ???? r ( N T r ,r tjrttav .nfor.
aadoa evprr hi lOSEEB BRrSDlOR. Croaa Rjt?t,
? -?erCoor ?Ni CH M BBtTBDIOl
? .w?_1? Blaaraer .. B Y
O KKIDI-I-KI II.Ill K
aaiiaetaai mmi aeecj braiaae mr^ravg too ruanUaao
raxiDf ''am!er bramajaad uruaa i.e. -.t rm-aa?
roaaiarar'x.' ? *<?? ?-?.. w..;. . . ? ....
. ... ? ir-r- r Krai, C.^ I.
* ^ ? .? ?' ....- Llti.a. a XX ci-ar
I . I'r . ' . Nra . r?
sTEEUEB H LuNu Pairuia*
Uaaurflle Uac 10, IMa. a/T nli?
VOTII I TO HLTCHEHJ4w?TVa? hla^t pnca
.a aaL a... u?. paid .o l?a.?r? lor rough Bat BhaaB BtB
baaVae aad nU-eaia* by laa aabarrtbar, at bla auap aaa cmm
i> aaar\.tartijrf. .a7 aad 1M Tltalrr*- " uaatwaaaa aaraag
an? tr^tm Ma. L>?X'J JAAUUI BL.CUA2?
I . KIK.H RIXtl M..- !?
WOf UW . u . ??, ?!.?? ??<
,?... I ? ( . i .1.> ,.J 1.
II ? .. . [ -1 k
? J?V.k-i Hi MrllfM i ?. i. .
V? * tout 11? i m r ? i ? ? ti >??. ?? ft RAI B?n
.11. ?dl JunwlHnni ?. tfcurll .?.?.1 J ia~
? ???>? I HH|..iH??Nrtn.iH 'l,,j.'.?l...l i . ...
i -l?f lA ?"+*,i, I tu \rm*w ..?U (?.T??I
Mil - Mit kit
ll p. 11 i
N
. ? . ?? P v.- i . I .... ?. 4.
II i LIMKIIM.k r^-mi a . A'.b..a~
_*'_'*"
?Ti7ii~.1i? i .>*i"i7? pli *? . ... ?? ? r >t .
,.-.?.na.i w co?rroi'K mi .? j.,h< ?i nvn >.i.i/a
Hkllllt |.k'.l?T 4l<..'lJkW> .. t?5Ml
. : ? . I- I. ?. .... ? i ? - r?a '?< lu* ft. m vl t. itkk.??
-.. r ? w i i, .i*t i - ..tr .. In I mnM MMtt *a mm ...
. r.t i i- < ?0 .. .. ... m .1 >k- L-U... ??
...... k ?.?..
llril it kt < thltH
j*... rn^in.1 ... ? t
...... - - j
, . . ^ ^ V. ? I i t M,
...? rMti.ip j iK.4k?riti.
I. ri p.l ail I : .a ...i?r * I*. ??rt^.ta W tka Caaat; bi
k.w I ,rt ? t .'at, $.??? ' tl barabaa La. 4* k.u
?{t4.iJtt.il A. J04I.. ??? i tu I i; .1 4? T *? aa?.l,
U ?; . *-r-. ...?-.???'?- ? . ' . |..> i (f r t . ?
4ima? ?o ?. Ian rV rtaan* at.a* . '..? i ? .,. I , u
. ..... .. . .. . .4?' \-. Y ;i ...
. .1 .*i4l?i..?a> UAHUSIR 1 i Htrn
a.J a?w '_ I lai ?itrafca
I. M RMAJM I >l a. ?*?< ?*" u?a hn?j.v ?i at. taaalj
Saw Tot*, a - bank. (.?? 14 a* >acaoata a*. 44 . la.au>
?(W MaKCARIT oOILiTT ab at 144 l ?f a* Saw Im* to
'-4M* kj j.? "4it tka aa-v ? la 'mhi. thaiW to tka ataWaaka*.
a* k* raa a-a ?0. IK > .tar-a .trwat ? kka (. V *t >a? lad .*
laMAaj I Maaaak .,? .AtaaaMaaa ? n 44 MR
.- 4 -IA.-.. A UT, Aataw
LKGAL NOTICES.
IN n?H IMl J Ill? ' 4.. VI l,Ja.^il. ?.? i
1 aa I..;. . . >..r,.,.., < .1 ?m?? < i> li ?'??" i'??
. . , ImMiclWMlM I VI'IHUH IIUi'l ??? nil
1' l.iUvl, .111,1,1., ,| 1 (I,., , -I
. .? .. . '-> i mi a.*, l??rk. *. alea < >
.1 iur, ?> I .-? I , ,1' ll lu. i KlU.1 r,. ,, 'l> i ?? II..
, 11 .? , !, !.) .1 la,,,') ^<i t??< w . l-a I A, M ?!?
*. t . I f ..?J 1? i.u?al 4.1 k. |?
- ? . - ,.?..*> ?.?.,,.- aa i i Iii **>*
I ? . ? baM K?4*i f twi rail
? im .' i M UM
MVrfJ .1 -> i ?.? i. .n??M
ba i .. i I. i. ,i f fc I. a.a??-? Mai
rt iVaaaUM . IM' U I' AI I I >
. ifjajfaj i ? laajl him i
km imI ui a.. ?."I'l 'rf tk? ?? "ajala ?i t*? i '-.ahi*/ a
i Kit .. ? ?? a aanai -.? '?? ?? v ? ' ?? ? ?f. ? >*mm
riiuii a Riiiiiin ?i? 1 ' 1 ? * i*?
? - .. a> * ?. I -. -?. - . ? - i Itavarlaaa aa.1 Hal,
a - ."?? I .. li U . ? >? ?-> *? a
>- ' i.i 'i .J I .iiat* im laaaUaj
.i a.. If.' IMaa I. i.. . . > .????*?!, A. II laa.
. laaOM i ,.i irl lliai p. 4 ? ...
V .? j r iTTan" i . aaaiiai .<i *?.i..?" i* M.^r?.
.a ' ? , ?', k ***** a 'h 'Mi
... t i... mt ?mm afaabat ?lAllkHIa R l.-'ik
Till. 1.1 ljt...lka< t> 4 11,..41)4 ? R.,_? I ....ala M.aaa.1 M
............. - w*m aba naaaaati Maraa. M I tv vv.kkaaa.
. mm** mit *>. m*m a i ?? .. k, ? at da '
?...).'? . . ? laalM* Um Iwaaai ,r.' la, I >,..?>, Mai laa/
a law mm r i.<?i|iIiiim<? labaaMlaaUM
j ? ??? m ki.kKl. a n *YBU'MM|N i...... ....
Na7? ir?i ?. i .na.", Fi ?>?<?. ..i < ~l~*\lm
.1. ., laaaa?aalMan ' Raa ?? l ??' atbaaa. -1 . lataiBU
him a IK i . ... aal ?.? .<-; ki ***** aa
. ?..<,??'.? . . .. ? ...... ...
... f i, .... i aaaa .1 ?..- ? rt .1 i.? i ., Hul .. m ? >.
.??i.i.ii, I. ,?a... ii> ... ?I .. .1 ,w
....... ' -I. uaaaJaial * kkaaaaaa/aVM .1 m*t umtrm awaaar',I
I . ?? . ? t, ... I-. I ..I ? ?! i, I ? .., tttvt 'k? Mf
. ,. ... it,. ?,?..u.?m .< ) ... ....?..?Ulli.. i.> mjpmm faaaafJ
...l i I. i .... a?i >k? ... l . i',uU..l a ii, ? >ba l 4? ak -?a.
i> a i. . ? .1 ,,| , a, u, , .,?rt i.i a. i... *?
, . ..... a Oar ruiaahaat- |i.uOia4>iii,iia
4UI.. - > W mini fiuLl .i"....i n w,*a t I
B
?ll :'?!'. .??II,. <?,?.< I mttlm, J...I-. 4 ' 'a
Ii t
Mia.ka .. mi aavRral faataaaaaa 4 mm* m**mmi v*i ik.i uh> a?i ajaat
^ Mf I- r.'a l'^ <-, u ia bf ra^.|?.U ?,' .??Ibl. -vi Ika b- ./v<f k.
." '? '.-?--< , '? *"<> ' ?'? ?.? '??'? ?-*-????* ?
..?lif ol ?a/ mtM a |,f.^a.l/ U/ k^a. af. i?r. -bknai a*,
vi.... a.| ... i?a? J 1 ??..II i'kia,.<
M>. 'l?aa? 4:u.kaat I mJ*.i, Kihaaiaa awa i.u R F
?kTOTTCI ? ^a"i.) i .i..' ^ ibj ? ?? . ? I va u?.la a a*
??_? .l im l^|?.l.i?'l Ualhi. .1 a?? t rf? i/> m
? laa.,?
|R rURJH'AJICl .1 ?a aaw -f Nu ?Ii a/laa QaajMii
I? ? I r. aaaa . karat, | ... a, .,, , | ,.*a
a .aal? UflUBR . " .,?..,? ;. a,
. m.u. .... . '...j.'^i ... ..barf aai ,j ua*M
? 4? a a i v.r? tfm* v. ?. rb^aa.... at#~- ? ?,. , , ( mm*
? I ?? ?. a.a.ab.b .I.| u>ll-a,u, H? |.a.
<i>> -u ?*?! ..I Raa?kit, lata
? jaaaa utnioi i i.iwli itmttt*.
IN rl "i a.ii t. i ... i. i ia. a ?... 2 baa Cvaalf 4
N-^a I rl b ' . . ? ' I . - , ? b. ... aa ' bbMI
... att a il I UM M u,*>*?*. m*m mf ahaCakj ,: ?? T.r?. 4?
aajtat, I" afaam luaua a lb ?>.?. aara laaraat, lb laa aata^
.. at. . i tiua, I ?... .aa WaMbafuaaa a da
I ? I ? .... .ai.,.1 a... a '**b -L?m*
?-? I rt ??* l>, a a-| bnaiar iaa?
bh.IHIM JoMIK/II Raaraua
air, i.vfaa taKAM J'lMsvit |i??iu.
I > pi M 4M| m aa aaOa? <.( fit* imtrupm a taalaMWf W
1 Raa in. *>*.* t a aa?t>t (t, a. aaaaaa ???? aa uaara
.,. a.l j ,-k. II J I.I a ? r, BJBB at mm Cat ? laa t ..?. taiaaaal
,.... . .,. ix. . i-.. ? ia. ? ~vt m
a.?? 4 -oa.a?.b a M.r, 4 rt. Br aj . | . 'aa i M *4 W**
Tm*M a t.t mf*n xm tttr-ttm laf .r Ma/ Baal lk.b?: l?*? iMt.
kW atk !.) or L.tataaar lain
b? .?aaa._tAMI Ii M UAAtl j*
? a rl KM ?>. I an aa Mr ?I u.a lurr^ri? at laa Caaaai ^
I n?? >. aota ? a tara r a?m l>. .1 iar?m. ba-aa ?a mm
a., bat Jink- .,p||.. ?- r.k.ri, .
p.~*?i >ka ... .. ?.. a>k.ra ikami if a> ttat ularIf ?k.??J
' ? a? f m***m\ ,. .? lb. . .) ,1 Mr* Iwl oa ar tM*^- <**
u. r.l Ja, at Jtti vii Ikatrl Baa, m lia 1Mb. 4a, .1 Dn'aia.
14? ir i?aM*, JAMt? oRIIO )< Alk.aMiai-a
Si rkaai i .i. in j.Mta vi Mi-aor a.* a/aan/.
AI.A4- I l/tklll. al'AM* ilMa-lail t-. a?a kaaak.
aa% ^ JAMt? W ailMuP f?~b?
I r VI a ba'.aaC aa...*) tm4 I* aaf.a . . m*f bl
mf t* m\ -ak. a a a* I v?m nt H? i.ra.v ?'.'? '
Baa i a ? k?. ta.Mr u,. attar
?: . a .. .. at. ??
\ .aa., aa.
u .w._^ URO RKIURJiaTtrWaTa
|> TNI Unit Of ariA.MMlai aaaaan Ha rial aaa aa?
laaaal aataMM UAVII) rat aa tkatiaaTaa aakt-r Tka aatkM
? ?.au IIa f. il hi >|, aMI w Ha mt-'t **im kaill tftmmmt*
ttv.1 ? taaaraJ a im aa M tkatral Ina al Iba M>a. aaaaaa aa> laaa
abvaafMa 4V - .: V.aW*a H,.^t 1^ aa lliMaiuw a
Mill, taa I aaa, aa kka aa>M tar ?* lillim aaat. Mia akak
P at bWi Saw I j?t, Oaaaataar b?? MM?
aauwata
. .4? M. IMirM tmm
VtmJMJA J iritkbt.

xml | txt