OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 21, 1850, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-03-21/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

NEW-YORK TRIBUNE.
OTTT ITEMS.
Ctmtwmr* /'?? V\r,t Pmfif
'.**? M ihm Irre*:* Tom partie* wer* bald to ooO tor ta
Tut lVrCTOK i Si hj.c r ?An i.*uae*t w,s h<
irrerd.'. ?I Iba He l?a ue Hue b** T.^vLtTL"^
#<**ed.aadi...c'-fr,..~,*f3e'.o~i ?? ??? ?
Tv-wJew Dr T^mr ?.-**, mmy*r,.m oatM- C-~-?ai **
,0 - i a.. Zmo\mtJrmor,,.,lc rcrpnee* The J-iry
rrtxierM . v-dx* le eee*w<U?t? ?u? ibe above tart
(Kb Bort AB?nAt>.?Tbrce well lirraaed end
?jujtfgj. ten*w) ir'wvtd va Tu?ad*y ii Ebt*d*:p-.la.
^LmL\\m\mm%nmt mm* alibi u> ibe w*ic_vara.*e. Ttv) t't
1. _ Ea*'r?i eon mrf.rmd to V' iadelphi* cn Muodar
l:?^/i,fl.fl UV Yn'kehlre {lotet. Two 0? them
?e?Cfow w?efi a-pter.. ?'.d aboqi flO? Hwnj t^-ci
-nr -rtte" wa* w ? -ijt f'ltyla, bo' ? a* tr r- ???????. r <f
? b'eee'P'O ?tiued 4V. | V; Tl:.? ne -"???: 'r b"'
r*tfiurmt" < *' ? ??:?' Hi aralr-?i loe perrr and ?
foibeerreM Twe* ea*h h*1 a d.rk kaife, ?cd oue wej
iiael with ? ya*M_
"TitifUMBjTBeH ITEM9.
Ter? an? t M'itMii.. Mm/r* h
J.tA_. KBl IT* ? A MMite-fll B-BBHM I M
le lb* /l.- lefc.f.' v.iiar? ?t? >"a*ieri!ay, e
?7
or jiMti < "i.r x.irt. j;
llUsy.tJ* ?*^r.tr1 >t ?4 t .ulk M 1*17? fl.t*4
mm mo laili-a? ?<* ?t. s> **" * . *>
I Ma, taah 2**_*B A, mmt kwj? < .?i c a*ut? a*..
Ut'mt-itbtlm i'V'(t' r* Bun ft.
1X4., a. t it . j
IbUtJMV ? t ? .:-.'
| mmm% fc*? ?** es late*, appeix* eora*r let, jv*M0 0. ?'
i Mefr W" f I AnwlbM*. a**:* f>. BV
I *_Mf trot* ?f.?** M/a-vr*. mum a.**..JJ
Lot tut tin 4 ul Maial ?(.. /ii* ..
Lutiear U aav'a Im?** .'.S6ii:<i ft
lw> ?*?..*(. ?1 - ft. ..
?!? ???;?. .
JhKSEV CITY ITEM-'
W>o*?.r>?r ArTf*.?'. .> Merer-. .
DrIATi' L A<"'::t*T --A b'iy M*A*J Jol.r, i i
*w). riini i tit mll*?. ".?.i??e? ?t liar- >,:?%"? ? r. v . -l
0*7 ?i?4 b< ? - UM AVwkfW, ?' .,<? mt work la lb* (ii*** Hona*
Mild* (.1/ >>?:? ? t?V I m . Ii- w*t .r ,?, - *-rri,e
?rb*re M 'b* ?V--.i .;? ol ? larfe ?'.?f', when bt* irre Wka
cm.'^<l between I'aid iho Ireit, ao.1 before becxxiM lr* mx
ITkr*Aed ?>>* painful occurrence ai>ov..ineoiloned wa* ine
l***it W? h??n no', laa'ned a* to wlieiber the ;. n't H'e l?
l*ria'per: bot fr?re ilii n*'nre?<f ?l?e tri'irj and the txt'
Um: i im . a ner? we .iare foara u lo Iii? nr ivry
[Twa/ar *J
- w ? ?
11AK i t Ol r ITKMS
KlFk. Ckl'OHT ? A ? ? I w?* lalien r^, I >idr.y
nwiir,- ij 1 .r PaaMata*) ?tio?e Middiei r.vn. Toe t "i
mi BMa**wk*A t
PuaT-Orrit* Koaetu ?Tti* Mirl'iietuwn I'o-t
0*V* wa* brr.ker. MM < I kMa***} ularbt, and *e**r*J leeer*
tabari or .lr-a'-oyed T ie MMN or amuu:.i kf Iba loa? e I
btve not J.
I.oae of "-hl^ Tnll*a*nn, nf Nr?-t urk, nod
Four l.lrr*.
We fiiid in tnc Hot'on ,/???'.. of yeaterday ti e
foltowine* 'letaVkll it tin*. iJmaater? antniunr-r-rl tv
tt?!e*-'aph in IWwdaYJ a Riming Tribune.
We have ricejved, aaya tlie J"ur-na/. a atttM
fron a ui^h:? n t;e< i*bM iMpaaaeMr, jir.-.e m ?av***mii
ibe MM ea 'l e ?'ji|i Ta'.arukn, Hur?.y. of ar.J fn.in New.
T')'a(t>ee 15) fir Calci)''?, ?Meli waa wrerked at u.e rat
bVal. Cape Verd falam)*, Jan 6. win* the put In to prueu ?
a eari-o of aaN Bin *.iri..iri?d in fb* Jtriuth bay Of it..- la.'aao
when ll <?.? M v> tr k a |rr*ti jja e. ar..l the anrlmraire b* rk
?err i ad, ibe a*M****M*d aMaVMf bt?ar*M He- r^'
wbicli e.ler.' ?Jt.r.|r '.re till B'f.rre brlcitm; up lo Ler
?mth-.r?, ?? ? '.?.1 aj-pr Mirtnd wui.m ? lialf'?bl^"* i.-.ifih I
Ibe liri-.<rr* An a'>m| t e ?* ili*n made to *et i 'it ?i,r,:tier
a*>r?i..r arid rl a n Irjt it proved uriwreMful, nwlnif to Ii.?
?bulenre of .b?, ^p'e, whlcli had lnr-ri'??*?! eery rap' iiy
A* ii< Ii rjj. cou n b* done wiUi 'he apare aaaMoe, and
ft'. r ? t on. tbe t'.p^allarl vaiua Mai ma?'? ~
uu . '|B| '?? i a lit lb* al '|. heid un I" BSf ?t v-1
ab Bl I A M IB* **?t ?KJfBlaa wbM ?he pa ?,
BbMBMBM *ra* d'lv-n Mpin llie ????t, u.? wuv. ? !..-? v, ,
vrrt lier ?.? blft'B a* bef lop? CBf*. Bu ?i? v laiBedl t.i>
PW I ?? n..r?onai i ff"at*. and ihr.ae o/blfl ce* . lotii H?. Iaial.
..in i>o* MpMliBff arlib a mtf ctaaMMBaf >ABM aaafi *raa
Bboat afatt i r In lil'n"' f, ?,,..? Law breaker itoii- lb*
beatMukreea. iltvrwalaiibairuftb*bmb. The Baaeya*d
avaryUilBal ta uV* lioat were akao |ii*l The Captain Bad
the rei .alpdirr of Ibe rrew at*, ward aaccer-ded la reaa.'i
lcir *!..? ?'inrr l.a on-*' a - I ? r .|ie
Tu* Ol!., rr? aod in* Ol *in[i Talma, (of Boatoa) O.pt.
i. . .- m. i n *tmai mcBim lapoit at thellaa*. i*adered
all ihr aaataiam ??; |a Iba if p >wrr to relieve die Tal.tru'i. and
B"h|y li riied HiCir iiai a la BM*ea*?nng M aa^" berer**
after ab" t r-jrb T?iiof.be rraw, (Je* Baana.of Karn
atat ie, an<1 AJ'arrl J eaM of Br.l??t, went on board U
ma 1'ouo.l tu hiii,oo* Ayre?
T?* acc.unt ?hieb roach-a na i f (hit tliniiar raBt i*ll
*ev> ? BfrBMBfMM ILO coi.duci of Ihn un'vn*. Wim are
r'<ar.r,ed avii), ajauckia*;aoam ibo coob and with ateaJ.r t
? v. ?nr> i,f e otblur. Ao which fl ute.! aelanre al '
al*a aa ltb a'uaUPB Uw dotb?* ol a pavrllaia of Iba en
m Talma, arbo wamiaabor* i? U*ai?Matalnt oi iMTali?
in*" Tb#l H Vioe Coiwul at Iba pbaa, Mr. Mal
i . t ??.; i?lib I iipn ,. - eul dm t ia naH ?ei derlei prow
aid to Iba diair.aaad aitilaar* ?kam ti ?rasMbMi "tr -
He ;? ?r.t'Knd ?rllb laa?M| Ia fuwad bl i"*u I laioicb 'nrarit
? artebnr andi mm for ih?Tai.aiuaa belor? *be w*n
B*l II ?lib Beeil Cll l I" po tu Ibe brach Iii ..a.k aliir
dra ?bjp, *i I (nevabi Iba naiivei . :,i ,--i,na her aivr ?i.
Bad Bli'4<k , and al*u aanh BnfeeiiBf contUkM loaaar! h
er*** l Ml atiaaa* . *?,.? I * aaa
i a *ii?r*V*mb aahbtii wa auaapita ikaabo?* alatra thai
I'M wrrcB, aaloa ii Waa wi.nn ?vea ua 'he laland from fi.' ? ?
lo B? ?1?1" aa *? *uBJ ai p ikalkt a n n t, .a Man n "i ea i
IJB'be aa. .?-i.f Ute rhkina and a- bur*. The V I El ?
Co aal aecMaed ul leaau t g u i mbera in parrbaiaa ih*
aap ia* B in* pl ?? He a>aut..a.|i ? t.?|.i B-iral.-vfl.il
tnt ., am i. v bir b l'apl l.'wn i. t a Ir.tui ;t* iii .jrii , . t
the pur, ?- f ataaaa BM r?i|amau, and aab'.t, waa ?tu
*Mi'?. 'il- , l*'.i ' . if.d tu lij. i c a ?
aar i raBtB*VM**Baaavarai
" In ton baaaa. I eaaal >i?t? i ir kka -it ir.i al Bkaakan > - l
BMb**wla*l kab**a ?Inaiaapoi BAtta ... ?. ? .1 i... *?
mi, aa i" i <>n aakaekaj Iba M| i~t
daairl .1.1 ?iiler n ?i I ?? l t. m. w .t -r. X ...
?awe a*a Maarl Haa|***l a K wlaalo ab* k**a? .
lae? aA" palt ?I tu* tavf n bei bvVlia? 41111.1, t, n 1-?- : :i
aaaaaaat
afraaM Texitn.
J' f the? BTfitaJ *wPAa*N*BJ a.f mt atonnialtip Pi.!-I
it.eti a, Capl N nt'h. we have received paper* from ila'vea '
pan 1 (the lib 11.a:*. , Auali* the EM, and taau Ai.ioma IBM
ti*i II L
M ??da.'. Iii* i b, aa ai *p .otutad by a law of lha' Te\??
iMa^Blauir* 1.1. iiii, paaaad,lor MaaiBtxkia, b; rotoofUM
l>*ople. of IVelaaaale* tu nipra-*enl Ti ??? tn Iba Naaha v
Caureniitiri Tt Loalaiatur? r. .'..uuiieu.ted fi ur rai,Uiu*i. a
f i. nr, uf if* . aanrotakinal DUtneu. la tiamat"., a.
??.?! naBtp.a I avqMaraa caatBar Coaaroartoa altboa a
Mm WpaJ au*i k?a* arBr* dtaky bald at tk* aaaa* u*** 1 a
abatae aaraal ikvatvaaaiwaaBM amoii? ibe paapM m rabtu
lo ibe w.kiV aaataaet. It *eein* iha' the LafruPaoir*do
cdetl, witbv it aby ron*ullaUuii ul the popular v.mis itint
11* o, iut itwuid be ropi.*e*iter|. aad tnn.le nut I lit! of ct
11 11. vut.il f..r The ?Qten Mmaaaata gtaaiB>
illaT. repc? Itelefale* Ilm* appnlntnd , an hardly Le a*M M
Be aulltorlted M Cattaasll IBB State in any roui*e of BaBBBA
kVe*appo*e that if;i , *'V axp*Ctsd lo rV( ?r; t! a rs*B 1 q|
lb*!r c uatiltaituna, a nt leave alt tubaequaut action to - ,
****MAr*Akaa aad deciero* nf IM people of Iba fatal? 1 a
Ctnavdale* atmed lor IBB Kaaiern D MlVCt tie Ju.Ur J kB
T Mn'a, Col C C MIU*.UM J I lleiiderton and J Da
at?t! Lilae, tv ; for Ib.? \\ taieni HiWrlCt, H. U BrOWai]
'a-oe* Mavr.. I, lUiiilltun Lie... ?i,J anoUier who*e name
we do a <l*ee ra?tn .i* il i oaf *acban?e* 1 C. Mill*.
*rao fa voted for la tb* Eaatera Oniricl, Ea* none w t .
foTtta
A Oa'**rtii,--ni niLiraaa arrived at San Aatoolo l.uoi Ei
? aaoavatM lath all bnu(rtn( ncaa * of more outrayr.
fMBBB bv lb* Ararhe? au t Caniai.che* l)?vij K orea
had Ireeu killed a lit?? eaat of rre*..lio; itiiu or el*hi
Aa.ertct--? bavl haeu m**Mv:.*?! 00 lb* t.. a
?*?**? '?dl?. ? altarhwl tb* partv with wbtch Juda*
R.?Ma*on waa travei'i,*-, between tbe 'Prco* and El Paeoi
lb*.. Ju^j,'* "ti h.auani tv eacaped wltbvui Injury and Lad
artirt.tal El 1'aa.i, btl d**v ate lad*b;*d autirela kO me
Vrvtapl Bad MaaBM c> *duci of Capt Johua ol ih'eamia.
?"*> WB* m0*UVf OB the law* i.aib*. TheJud?** uaan
?raraall ktiiird b> Ihe ludiar.a Mi Uruah. wiei bitu** ih:?
BaA*l 'aieurwa aa aa pte? emed t'V lb* lodtaa* Iroaa rwmrtiint
By 1:1* F. !'**?? lua l, aad caua* dow a ou the Meairan ?1.1.
Bod created ?: E*at'* I'*** H. i*p.rae..u Ike iav*ae* ut
the lodiana to baae uawn .tieao.u: tumuaa Ute wlioiecuuit*
of hi* roau* M (ho Mealrao aide.
M> Sujjrni, coriaai ,'i.,tr 11 . f tr o N Y ffrniid, wta *up
pcaawd 10 b* ki led In Baa Ana>i. o, oa IB* 11 tb BB. a .Meat
car r.aMaaJ Marc.l.no Martina* w aa ?bot by auotbw Meat
car
Mr. U .. tarn I. 0 -rich, aart the .laarra sutt (lautu.
W*? k'Uro tn Hay* CaMtatV 'ii tbi ".'.Vi a ; bl lie ? ijvi tti
at.?. harp* ..?a |ua tu it* banda ail Co Duih? 1
inaai were hua.in| when iho a-cMent occarraB Air
Uoracb *vi a raa'lee cl hi- k,r- t.iir,- Co la and t.ao e
?aaUB Brr.iw.1 in V\ ran 1.1 Vwxa. a? k Bt rientio- >-f .-a*
tap ll bU parinaoeol '*Mvl*uc? |N O Etcaauoe, IZtu.
Tb*.V a (Vmc-bI of the ttnt* uate ha* tti* roUota tup au
dlikiaaJ iktaru.
Tb* aieaver* Jack Hay* and B-. watatil* have a*cen,ie.l
iheTrialty lor BIB MkMt aad urouplit rooat ra.<s.nir*f1oa tti
a*a*j|*OBaof totu that coaalry. Tkaalr frvig-ht down cor ?Oed
ut *iai bade* uf CaalM* b*lo*fb?| to phuttwr* w ho hart here
Mfre* BTaraya hauled tbatr , r\>pa earaar to HonMon or
Mra?*port. a dlakaoc* Of ehont .?Ta? ait'i-t tvi either placo.
ktaj Buna roar* ol UaJvrwU o ha* baaa ap|H>lnk?d Rrcetv- |
tai ati.t K. r? a Una Auionl tor ib* U-.iearnaiauL
Mr V4>n N R wa. aaya lha t~u.Vr.va .Near* Vat iu*l re
froan airlp up tl? T tu t> a* ?teet t. . the 6
?**" " ajajaih** tba cvtntra and ate 1? 11 :.?
po ut of th'pueai Mr aaoee* aid naatiloe* for me ami j .a
?awei u?^itary_po? > >a Nwrtbara Taaaa H* raa* fcW??
tM lartrMwar* *>>?* H 1
TBB iaia PtttT.-Htai Pmbi Tlie ?ata?
fyttmiI Mat ad P.aatay **v*-TucwTT?? all ar-arpre
hraaiea that may aaaa artae* ta tb* pabse atUad froaa the 1
bm*y Mai aooea or Ma* ernaoaiau* raawai of the raarent ana
uuaMrt aeuint aod aiabeisaeai racwKi?wlkuo rw.t.., - ..
atoia Eooaa aud Maul, wa oaah* IM faiUowut* bitw
atekaaaBM aan pioier awlhawlty;
TM aaaaBaf beiaveen ibcwaj eeetMaaaa wa* arr oentai
aad atukywtbea f.rraidli . a-d 'be ,-ot>-*<?? t.-n rowntraod
la a antiu, aad ra ?rat* eaur* y r . u-.ni? aad ki-ad aa
Haw eoaiaantHiott praera*aad. it | irw aarnett aad ettliaal
Eioic IM nature of Ma aubkrCt lalkad Ol. I***>?*-* tu
aaed bv oae ot ibtrta which wa* taken aa tlrtaw bar the
Vlber. aad blow* 11 *u<xl A a*odkrat after ward tk* beat
of raaaper aatbaided. aad rack ul UM reoi erwan ball aad mx
>?!*?**. .r?(i IwwwMM tBataaAVaMBMMl BBM Ml ? I ? ? a
repr****>ard lo baxb, bv rtMBtav* I r bead a tbey irotual'y aad
M eaca dax.aratd u>a|. atxa*3?*d re*peel and kind retard
f ar awch oibar. aad, apoa n wettrp a abort Hat* ?irerwaro.
aatprvwaavl kbtra* atn lineal* ta peraou, and were fu.iy re
atontd to Ut* r-i.aor.a of Casdaal fTVaaadaMp atbicb had tw
f.ie aaalilina baawaea awwa
Nrva Jtatat ? Tbe 7 ? nf a Statt (tateffeomyt
Mi ce iMataVvaaraMaal of lb* Lea;t?ta.u-.. f> v HaiB**'ra*a
?flvew am Mat btU ahikoi ti 1 UM Deaawarw, Lrtx t\
IwAwyAt 1 and BaaaaaTM *t BaUruM ca**ta*y 10 i-aa?truv.i
a Railroad hi tdf* an. ?? ova Ue.aw*r* Blwi at Eaatoo -
He ha* tuav a*|*at*ied B*a**? It Ca *v, faMawrry of (AM
caty, CiBBktlitloawt of IW'a, Ac Bl Baa Eraacuaro.
r?L?a*Ai M Si n -Pt\di'awcar t* i. H M.d-a.
aad Mo*a Aaao* keoda.i BM *? |w*aanat a; .be Mavar.
Hiaiaa. Im iai??.ly. Tbe taaanen.? p*a..ed by tbvwn, a*
iwHttx or ihe Mceawr iVA-t'*! h I ???, kftui atfcar I ? .
ta taMetrv, wi| protavMa mar before lud?* Woaaaoary
lot arfuaaaas the | ri aaa! waea. | BaaMoa T'*?wCa?.
ty Ta*? SataJl I'm m at.J to bv i<r?a lirtt: witii
aamadaarv?" M 1MB crceM lb* retlahtioihoaad ? f Mlotoc*
riiM. Mas Ca*aiy. N^uiti Ca o.tna. Itarvava. r?*pee:ab>*
aod raiuataie citiiaava ka*e 1* >a > wt'laaa 10 ll* ravare* aad
lb* pe*tj.?uce 1? *pr**vuia am. aa mm alave* .-a iM ?*t>uu>.
' __ ?
PHILAPMI.fMIA CAM NT MALL. a*aa.*a>
BMB .u. raiaa and taapBaTBalbaBa of Ukf ply. Br?*>
*a a aa J tap?irv carp*i:n?a ar* ?BMrtB by b* pier* of
ba.* to tb* u*dei at ?dared price*, Ml can . r ctty aaaap*
BPre* wttb u.u-e.' Addrew
J BlUNEY JUKEB. tt A ta) Kctlb Seexat-lwi
Ml Im IM Boor Maw CfertM Chatit-, rbtlaAe^tu*.
Diver-f.?TB* Lea* ttrjre rtf K-z' rY . ?
aeeeed * ??<? ?-'"'.orfcfln* ? d.aao.atat<n of Iba lurr u* tu
Lt fih* Ca? ct..-r of is* *>?'*, c- r?r?.n rMroerij ?
cm? uf m ->:?_? lim OTinn?nv-Tr ? ? : - ? ew.
of oee party by tbo oU.e? Bar t-rt<-f?-d i >av>d?^B?eii:.
fr"/*" Tom B"nr<i cd Tntafe^? 4 Dr .?.-?? (
'.et?, ha*? dawera- to?4 'bat ? xc ?- ?' T, r' ? - ?:.i ( --??
rat Met?ol ?^*:i B* enyrt: ed or~ Bt* la*riaat-oo. Pro!
W A M -n<ja law beert altered freuder.'..
|lra\r D?m. .11 ? Mr Jan??* C I ?
I of Ho* euy, ka* -reo?-? -d 4* I.? - <i dan****** of ta~ AT
?ad tit-?>?-n?ov BatBToaa1 lontp?y, for i-j"' -
by htm <?/ a-. Ta/takon. lAArany A'f
CtiffBB roR CALtromn* ? Tb* Cmmrmmmn.
'nry of he i? r, ...? T-' ' ?:?? ?"'( - i:it ' r ? ?
w?a eaip,~d per Nark Be.?.darre cieerwl . , .
by M-?-t >icov.? k M a? fof 8*.. f -aaedoeo
r_f~ Aioti t/ fK-n. Betde, M. 0 fir-ai Virrn
waj dr.-w-?ri a: Lr*ahM P.eeaar'. Va oo A*'. ??.*?
weck t.j t? wp*en.ry of ? ?k ff"
rolle? al tbve ?lock *iarbar_fe ...Mate I I
#2 reo C 8 Ca. 1*.III I?/1 CaatO i to.If 1~
*.?* do, ?7. .Ii??<><_ do.bl I |
*o do.114? 17T do .
1 .3* mm* Se. 'il. ? . v> da.
4 HO D?rft?, 'AB.I'd) 'IS? d?'. 46*
1,000 do, 'tat.km, '.' M >r.*w, ft. R.??
?? ird Skkle 5?. B . I LtMB? l?dU>d .
400* (iRooi, Bde. ?BT... ??..*?? d". JA,
1A*0 lieao.i'i Bc*.B|B oo.bSu i*.i
Ufa? do. fcr? 15t? do. if
Lytbt do, *T0.Awtie** de.
2 Mt) Eri? :?. m.ItB] '** do_btVi ill
' B AVx'BI.w r* Cr.eR R. hflI ? ??
IMat <fo'3?. v-j .- d?. bat
' iU'.em RR... Ja? 100 do.eli''
1 ?> do.!'/? ' l' !?' do. ??'
2 B* ......... $i\ rto.?:<? BS|
is* <i.?. bdb ?'? j Ad de.4i
i- ." - M' rr? r o* ?> ~
. n- A II Ca??: C ' lat ; V Aob t Rort KR
: ? Kk bta e New-Tort I M ?*?> Nor kw'l vVorc'rfcf!
? Bk of Cea? fattl.',|. T.'. do. *'
>? lari.?T? T'iet . bCa v? d'.'* *' s
AV< d-i. do.
P do.....t**,? ? do.bid ?"
do. HI At, Bee/lnr RR
.0.'.V. >4t I* fot\? r'.r. fJryDoek. 0
6 Ilo4i*ai'>n:c,o*w aurk 7i {
Oa>Awtea ao??'.
?..'**?? Kentoekr t}?.1*4) M N r It Wo-. ? 1
JSC f B Beak..? " ? *?.fH
v. kj?.rie Caia!- l"i ^ do. \ '.
IV, 111'!- . 54,. O do.4 t
A* Canton Co.4*r C5 do.II
I ParmeraTraat... ?4j d*. bB0.4.J
The Clititotj Hat:V. Bl O'-iri/jU*, Ohio hat b* n
aoBaAVtanaV '?? jc-i t%\tm m\l kB aartired t > >;.?.
State ??<.<???.
Fort* in;Jc* from Pittabaryh. at }.''.ot? Vv>_v. tl c
Oloo and Pen-.a ?? TL?' ? -a.i tferar. t :? K ... .. -
f'ioai.tir,'t a- 1 i ? ? R ra-1 1 ? 1 a ? -. -
w..i f.rtn at :mp<irt?at ronr.ert:<es with tbe r - ?? Hi Natd
and with lb* iv.erreta of Naw-Vnrk Tr..? we du n' t
aaawkta*|e aaweatvas tkaaaak it ma- be ao. Tb? dtata
from Uu.-.xitk, by K-ie a-d I no- Vai.ey. tj fAr <A< httf,
; ,ta f?nhem ber-l t> Bea-?r ia a> o.t i ?? w? .
! I ? ! t'anre fr>,m Dur.k'rk, *\ I ,.'.*-:ai)d. to Ike f<ta BaMt
Ia. VV?ilavi.ie, would at.o.t HI miiea Tr,e dla'aa-i. . ' ,rr.
Erie t*CeW*waB*d Uaaa1ti]faa fc-reV. a, that frutn Bftt
Beave- The ;iropo*rd r??a-1 ra.i.'i ? the ( .e.? ? at.J
Pi'tat ifa;>i" road, we t.?-]!eve doea not jo to P....
aaraabaaUM a' Waaatai Ii i? aawWawtbaa *' * i- atB
aal ea from Cifcve.uid, l.y aMObawBawl PrDt.?T>\Tii. Ra ?
road. Bi m' -afrom Plttabur|h, wl.v' ?-..ea a -b-.f ?
and with iifht grade* from Cleveland to Pitnouv'
Kt relpta of Produc? .
Bv Raitru.id and Sur'i Ru>t II 'at' t.nce K*V>
Irr (try-I VMl bt.l* P.rnir. PAtdo Oraa* S.e.1 ; 1.1*1 t, .,(.
flan : 71 Uli.? tttoiv 1 (t'?S *i<i-* L -u'jier, bl t,a .? Wo .
1' i ?< kayua Hu "er . ?' b'i!* Ailiei. y-~. dre??? i Caive?.
b4 do 11' r?
Pnaaenaera Snllfit.
A. :,j Af.JU.. /"*? Bad** fm s.o. riaiiiaa* v. 4ft
li ? l aadw 'r',.n.
/*.ar...ai>' e''?*??? r M'.'Ml. ,
ir.i- ' '.i.?Mi? Mr II- . r. ? Mv. .1 ? r. M l>.,'-? '. . ,? ?>
. s.? ? . .1 f ?-? I ..?.)., *tr Ptiret. Toroeti W
M- Crrade" ? 1 . M v.?!.?!-? * i . ? air .
ard l-'.-i . a iaafpk kVtiaaM AkWdar, r 11 annul . ?.
?a ?? '? ' i '? h . . W t 'li ri
?baiaj B*? Itaeakaa k Ii ?~ I u I ?. I> ai |.;.i. PI ? i. I
r,-t. Woa-r*t, L baiej Mau Bar* latlaaei
l< k .'<i'?. kaaata***** We l..r?r >.* 1 ,-. . i Isar? M
I ktlet a kai - It *a p a Oi*aerjr, Jr, J*r*ryI u Iw? <
'aiN.lalaa*, .l.kn'i. n,.'..o-'ii. ?. w,.t. R tWm I
* aa I . .. I ? I, ?? ? w || ka II 1 ||.I li
?nk* HaakeuaW.TOMi aaa. T Tataaaa. 1 Varaaan II . -r. II.r
ri it ... paaraa B**ar*iJa*a Ibaaiaj, Aaba a Caraaaa*.MA
rratt. I W ,VI. : .ri n. .i. 1 N ILK I.... ? . I., ,. ? 1...- ...
inam rk. i: P i ? ? *. ? rarj I ma .... a. lAVI?i w h
.awnd, J" l-t ?? I IVtnr Piri.i M 1. H?':. ??'! Va I'll.
iTliiiia TTii in Tat'Ti aaiata li III. aarj 1 Pcbi u
W en - ? '? P? ; -i-..r 4 i|.*ivV?v. Ii-....'~. \. \]
.' . lull Wwa?aw al..?r, a-'., i. r ... I ?Variier*. I
?* .'.ktl. k klart' li It**a* - If***, P*k*? vl IVB in
rl. a. v Arr.l. and Pie*. i ?(.t Hn.e'i, N-n:?r I, Vi?.r. VI i,
?.?. !??.?> !??-??? ? ii - J I ' ,.? ,
all .a Afaiv ,tr?m,to? r...a...f .-a. /** .VV.aik.aipr. a ......
'nn * Itr- nkef| i I i a? i at M%iui,'.rt M--.* i
?< Ha raiaaatai la-i- rk <r-i and r .r-?. Tau? * Can i i
Pa*tBwa?9B>n Ailivril.
k. ' Vi;'' . 1 ?
1 . P H Hakan, Mi* I v. ?i.. Ma* Eaa li Hal
Mar/ MaAturd.Mi ? t tXmm ? I. i i n a;. , ... ,
l ?', I*?.' . ., ... ... Hl. J. hn H.r.?. V- .' . ?. I ....
?I ' I :?'.?'?'",... i J I. , . ? ?.Wall.
r Kaawl. K* t ?j it. ... Li ?. 1 ai aat ITS a t... -i-"a?a
?a (**> AVaAa ii.w ? /.? /i>.-i??a-t.? t v.r.LarJ *??* -1
'.' .1 't ' ? ?' " I' .IL .?' >! II., i
- er' ?? z_'-z
MARINE JOURNAL
PuRT i E NEW.YORK ? MARCH i+
Arrived.
*h.f [yaekal a i r.o -n Pad, Oaatavlrk, l*>aBaa ?nj r. rvaaaaanti
Jaa i?. Bad tPdapj ike I .k 0 aai Hmaar* A C.
Bra; V.ti.r.. ,B. . Uni S: toil ... Ml. I ? !. m*m m t I
?... A ?<iu?.
IAIImVU >uat'u?i , ? vv ..k s BaBBaaaaataa a c ?.
nwiti ( ai.ad. i Bit. Laa*. Ha'i'ai aaat Lrtarpool ?h pa .bare.a I i
a a I - Maria, A n.a if Be*? ?ark kara.akaa
i . laraaeat* J..i ?...??. ?an ftaai - t . h . Mai
W LNI? -A? *awaw K, at aendiaii ao.
??polii a, ale.
M??. b . '. -.1 a .?' ' ... .ii.,--.'., .1 ? !?. ..... .
a I I i **S ? a-, 11* ? al %ut ??, k*? i paal l???. B Val
i" aaa .L
C lUfi n..ia Ifta* .. %\%* tarn, oVe.
i ua .'.. ii a- ? i ...... i^.rt.j
Banaoda m *a)U*a*A****** l-(wirst. ?*.!.'tot Vn.Uori..? paar? ?
I. ??:, ,. .'
Jaa . .? ... J ? laa 35 l. V> al , i ,ui.. f r >,. . .?.? i?r
\k halrra.
M , Baa Waakuifi ? i %i... in . ? r??a_>- r-i.
akif Ad.!.?, Jaraaga.. Inaa M .rik Pat.k.. ul aaJ k. Be aaead
?i. ia' beur. bw tak*? V'a. a .p o.t ?.aca War.rr taa^?.. lakaaki
*'?> akip Bkaira. nf ?a.i B* NLonao*. 1.0, Vt - t <ra?. < 1 a .(?
ii ? ? Oft. al i i . -? . i; ? ... ."i...?.
aaoly. ?.d ?i.pi .a* k*. ? -h Mr* awe u. ??..! n i aap nc ?'. .
I* Baik*k*a ***, laal *| JaJ). ?k p? Kikt, Maaaka. Kla-knl aa.
?( TM)?? Uku.Haa<?"?? du, : aaa ?la..u
I'oialAB Port?
kl kt Juka*. H9 aiarcfc li. Ir.L lkdpt.a. U.-l BB B* Ml **v*>
Donu all.- Porta.
iHaRLtaroB. at..: i.A.. ak? ajka^r*. kU^.aew. I ?.r
I-.- 'i,Un.ai.l. Vitil '.a . ..?II.,.. .. ..
Ila<a.a WtM|. va iln.i.l.a I. ? i k.-. VV..- . ',.
?*aa. ateai Jar*. Paarp. Ma*ia, kValta* Bktaa ?? Baak? I ...
p...'. II Ate*. Btiklurui. at.-ik b.rk. Jaart ,Bl'.M..~ Vrl..
? ???"?. t?a*i?-ai.aa? ra..!. Ba-kar j.,
MW i I i riiKli.kt.ia-k It-*,, fc ?.a Petti Pn . ,
BBWBVRtrORl v.-.? ia kr- ta?". Ira*.
?a- Hiu.i a*k Oyimil b Mi,.,. A an. BS
kkVV 1'iu.t Ma.. i' A., t.ra ?!._>.. : I. . It .
r . or ' ? I> ..... ?I a , . a ? J.- aa i . ". . ....
i irte VJ.ta-l? I...1 I. . u . , , . .
irat... r,-?.?i.l ' - .... M.i..<? ka? "i k.at i' ... w .?
,a.'.i M?*r) Hi ha Baaaa* Jaa* fBaadbarj BVakk*
Bevraatw aa en, iVetw, Roree?, IwxirgrVrwB Ibr do. N?p* a aa tu
.la? ua. ruo. vi Ba Ma1 -t*. Jukaaa*. Harpa?. t -
ark liue kr . Kaaaa. kt Mka, kB
Ri'VinfAfB. Marek la?aw -',? Traatt, Owk*. ??.' ?
Paa. a ttat.aa.re. J.- ?? H.. Ha... s..i.i
M>?aa?H at,. ... a - a ? ?. sv a ,
Ta-lar,r. kt'rwa'.a I a. b A > ? \? . M urt W wa.
aea p I . a |
?tlA*. M.-<b ?- t" ark Ha., tu? B: tir.tk Ma*a ?> Bt
i~\ IM Ma T*' LOAM vu bood ano inor^a? al 7 per
a?tatl\nrv-..-..; kaonm i' i-e aama.
tal KI SSFL A STORES, t Wad: ?i
CtlTION TO HEAP PERSONS
YltUai: AKK INJI RED a
AvBVarkl Quark oi.a S v'eati a -ai? ,.| t.r*< ca. ear-r ? .
ard *ucar*^u: treauneot of the Ear. *eab'** Dr Ll'TK N > .
15 Ea*l Broadwaa N?<t-Vork. ke cur? all deer*"-.. M
uaaktaB bt lb* beat* la a tba'* t itiue trtkbtBM n>k ar pall .
the narvea and draaa are Bot dr?!-ovei1 at lr.,'ure>t pad re?
covery. C mbb MM a lea. ba inter orotberwuaa, |1 I'tV.
rHai.t, da.lv frooi 9 uoa1 it N B I'npau.t erteta re*b*aA
iv mm*
PAINTa?, (ULM IND t. i kttfA, I
RPR. k i tiaih*Bt e;uarm, rxatttmie* to t-vod bt* Pha*"
Color* bv Steani Power, al the reduced pnrxa a i liar
Stenn* S * ' Hi* Mecn* la Bl, Burr.i and Raw RaakII
la *d , A and- ke Browa St. Ctitoae Oreee t? . Parti tlnrt
i* to . C brwiir \ e...w .*. A.ao, every ?m.-e. I'a.
tea Una, and a cample** a**ottme?i of VA l-vd.-aa clua*?,
tmai ta? to ?tat?, waick ?Iii ?_ao he bbM al rwluced pric?a.
aa bar*
I II l>l> 1 UN t 01 Ml MMiia,
?Ui uiut pan of .<u?.? c.. eat >,-, . a-.i 1 .i.v r. wriak ? (
aaBB. r?_aad bv Capi Aaa Now aw of LlvUi?ioa Co . W.I rw
rakilaitvd *l the Cnj ha . Patt. Mer.'ant, iit.-Ur.r. ,t>
*e prunp-j hataw o* ??* ^r.laa. Ute lata T?? Si*. . a ?
_ wTJ^-l_ir*lr? Taeadav trtt IBS, and w.. tw> tor ?? r
n >.*rd.,. ad trwt. itVn, h OMPa Markaa. Na I
FuT**'*'*" ???a*r HaKai The alaoee Stan* an- corawu
"Z r . .w Wpaa a> iw na.wt paattB and falte* ***r
? ?r ? l '? 'V, -,.rt-| r
PATENT AUENCY 01T1CI
CaOB TAKiNO M T LEITERS PtTKNT <U t-.w IT
47 tatBUOtia, Ac C L BABJUTT.
, , A*??_ r-. Rroadwav
ltTe.i. r* by tech. tie Oaalr mode a ueeal a.^ wwra n..~? .,
aavur* liwar a.er a. tkliraaail Iwa*. BjB At*r>ta? ata*
r' _IMPwaia**
B?RROW A PBIOB~
Mav PACTVB.EM Of ?PERM OIL CARBI -
\NB BLEACHED NORTHWEST WHALE i ll,
vtfor Be ?aap |e c-aaur.r? to ?all pa.*cba*rr* and ai .
.'>?-*! tr*it?m prior??
\tt* b: * kl*?_..'v..i .NortA W**t Wia.? Oli
At** do aa W are* Bperm in.
v,t*A' c? a).. IBkwkB p.aaari St a-?a OH
l.W do Lard OH
At laetr wurka. M asd S9a EroE', loot of Ooa r?r_*ai r-tt.
Ka?r R.ywr .w laV* law VA ,.. M ,.t Inax*'
LCOUORM HAT IttANUTA jTORT.
JWII.fav?. LaaaboB Ha ataB.fkvrarer. EU-b-a.
? "iltb tioeae *>o? ? Twaan S'.i Bj ah artaJ aade r*r*~aa*
?aarktf Laarhora > ?taut or Bat* caa bar* Baaaa ava?rd _art>
MattbeW aaap* *r|BM*M ma miattati of akardav. at
if tfclMBBBa* mi? at*
GENERAL WOTTCE8.
XW r??T?r>_-?^p??. -T C I."?- .. ?tepoe-fr *tkl
T'V*?' .' ?trr?'? - ?t fTHUi? ?1 t_; Can* 'flBl*
Ce*" ;'r?. -h w Bad l'cfj-. r?' ? uer-C ?? t'?' -
?Jam, fWrtaerTare.f'Jkat and l rianaral'r.plae?. tttt -
r?" t" ?.fr* tV Well,, i-t.rri.?'??'??? nur
r.fcll h-r-, ' **** B N -.?~.-..?i r,*?r Iba Pai
KfW IXjUCT EX n%HXMQ b, r.TT^IWJCO.
'7 Nnl'ri' l? Vim i.i im. n - - ?U
iickar:..-; a. e alba i -t,r*fo*c tfcaiia *
?wa i.; . .' y.. :*??* a ?
Pa*" He?. T. L. Harri? tr? wa ??- ? ? ?
n ????-??-.< r.? ?? ? ai -u? a>ajyaa ? la
- ? i ?tat tve:.:of. Marc I ?
T - r r -~-1. ?'..,.??. .---?. . a.. ?
' ?* l ''. ' - ?<? ?' ? , '*? - ? a
Ba' l P. ? ' : .?u n v :
m?- riri'H ? ' '"'4 ~ ' 'ULr'i-is.
'. tat*? B. I Mar.. , .
r..- ,i-->a : Kratairavn* i***.
17F~ Notire. I;?t ?) i ?? '
rV' Hjdn.paihi?- In-iiiuir at Kutnd II
Nnri BaUaptaa .?In??.- \ ? - ?? . :. EaalV?
* ? ? . V >. ?? * ??. "
HUI knreata det/* * r?f.df,jre lor t***J
a'.r. a?aea ra i Ida gl ' arraaary, ai ' an ?
? . ? ' . ? ? .'?- ?. ? t
'?'??',?.???
I r,e '-?. ? :?- i -,; fV' Nur? ?.:... l / '. ?
t*r)t*
,S,, r. -? vi'j tparrd lo make :h'.a Iw.tr. m Iba in
B*e*ji and attract!*, of lit k.l 1 .n !>.<? co."i l a;.J
aaaalab*araatacd IB***aaaaaraattofTi^oaajtaat
aic alert "Ttneritand a ranf'rt*b>Loirte Cr.*'*-?? re??
aa** Addr-aa A. RA*al> t'.L. F?; Proprietor,ot
? ,*:.i.j l a Iia:.:. m I. P.?..a>r- IV . *?
PiT" H'rilir.riiri Invlirnte?. I? r lau: .?,-*'?
Batateta el Maaooieiodiooa eil a*ian! ?oment, I Lt,*ht
r. providi-d artab aaaa r?, ? ? t | ra? ? aoaaa nfart
i a ? aepi war.t 11'? a:.d ? ???? .?r. .,i ????? ?, ';
. aaaaaBi Baal ai uaraaaf Bav, l i arti i
I AP- . :. i >'..?
BT maid llilr !???? *" i r i
baa ? ? EaBenaV aaaaai l Laappbaalaal
lajar/ H b) ?eBralyftaaIVoaa nnaaaaaaaat mli , aaai cur.
rnrrbrd TrUb ttrr ttr-agaal a mp bMrawatAaaarj Ii la app'
IVA? /
ba r-s U
ba ti
taVANTBU- Aal
?? i" I |aa > r? i a a i . ?.
f " ?'??'?? dviaiif :n Iba , .. ti
???'? rafVrtTaf? can k* pivra t' ., at ?:*'
? .-? I at'
II' A."l PI D?i ?0 r.?. ? .: r
fl ai ..-a. ?> tal ar and I
aaiaa ia i aaaiba i aialil. aa aaraa ar rt aaaMaPw
I Java a to Iba oaanwy. ti catj aaaaiaaca i
I aaM M- t.r.o- al . n lira f.r.l ttOOT._
\ \U AWTt II
j 1 * : r ? ?? . . i .. .. at pu blub
I It* l ? par pool or fair win i |, i I m*
I rnakl: ?r fruraBL.****?an,aaa p?ryear. c< ; r
WiaS
.i i al - I Pa '
I j atili ? I II K \\ r II '
BOAKDIING,
IB O A II II IN ITIKI.MEA. I ,
,???1,1
H?*car-*i rai ba
ruer,, atBt partial Hoard, o
I ... Q N Tr'll .-a i
uTau d. \ ? >
kaaat* a t>> a lady, ti.?
? a " a !??? ja. i'
fbrattari i .r a da atd n -
A i i*dlr*ck*d j: I 1 ?
n I3|m?_
If (PAK II iiiHiin
t? \ ? ?
1 k? piraad ffl a ?<?? ?
i kwaja^.taa ho*M i
Y X '/ tbUoaV*
15
O.killi \\ ANTKU :? a ; r a. -. . i -
r? aa law ri..a.d.r?. | ?! I. ?r,?*r o^ HP* ?
iaai. Tt.etoHu inuai ba aaaaaaaai .%'rr* f?* I
>l In CO. Addrre* J ? J. rribuna OQet
If OA Uli WAMTEU t
Hi u a ..> ?pkr?- ? ? la* aacurnl
.lr" aiC*pOA*l of carpet*, ai d wiati.rf to el Ui- ai
.it h . i..? aa ?? ? a t . ' ?. a' t OJ aa .
box LAM P< I ?
a t OA II U ?A i ? ? a
I?. aa h*?e ?*ry plaaaai
?aiin I... , r rait . Pi aid ? ? at p.\ .r.fc- at n ' I
:. fa pel ? ? , ? a Mil ii
*1
L'f?ll\ A aa i
utrtaju lr *'?! in a pealael a. ai lam..v. euner t tJie
?': arvbraadq Pararblaaaaaaaaba gi*a fcaati?rinaoalb*
a'.rr'i.? ruit'r' .. . - .a ? i ..? waao J TvnH* aj I
,<r ,-t'>l-:'.?? -a aa-.a AdJie*? Teer-pei ...
ti ? .rfce. !?at.a.a .-a ultrieta'? Kl'eB It rrtjji'ed
(?BvMTLKMK> i? tnati .? *. ? ?? t a u it
lw * Im ? aa.
briadataj I a. .
1)1 I. II \M > r lallAltll -
A aa...a. ,r air i , a ire". t?' uar dann e>
c. nun atate.1 aa . h tu i t .iard or hi<wj.'a*t ai.d Ira ?
funia'.a- ,.r ut.iutm?! ? I r??.|ii* perir.aneatly, hy ap-rh
al 41 \V'??t \\ aalui .flot feace. ii aiae ?IIB Pallia * i
t.atuira I r> ?:? .m
Ifail a n B utiAi.o."? ?iii kwici -r
hur' *i anil lm
a l.b>TI.K.t|A> CAB riMO a <
\ ?_I_i
Aim :lu inn la -ti.f lii.til'tsY
r aba i'd, par* prnou.1 K.? k Ball, for dairy and **?
..a. . I ?erar ?upaaru.r i B*B*f I til up ta car l**ar*k baa
as-. . a . r.. ?.a ?".ir ill al ?h- il ? ? T..
at U"*.? as, ana) at .'the* a'' ilk* Coapaar. . ? *V a
N*t?.y..rk |aaU!m"| B BA.NMJ.M. Ar-r
llllil IM.. 0 a* a .. . l'?- ? . 1 -n
t a- perui?iirnt lajaarbap ? I " ??
R!
roui* 'J?bl, J,i?* tut id c*au per fool. Now
piaak d I'taj farf al rat ? aa v-ranted br
I ..l i'l 'M.N. JS C.'.."?-t ?^?
I : Iraaaaad? t -a- a '.a: -' *'
Tl) BL1lDEBAV Ac.
\| V. K1AIRAI.I DEALEB IN BK?A D<X)B>
I a-aaab *iii B'iDoa? Warrasicd of 8>* Seat qaailt) and a*
,T? . r. a'.: -v.: a -, -a
4" B.ac*n ar ?- N \
a -?.i i? ?. ?d at ???* ?? i'?. - ? ?* i : it?
IMil hl KIK tilMM.I lHII'AM i -aT?T
It IPVBaAl a NuriCE?TI booAa ibia
ara|| remain opaaa at S ?A'*U-*i ratrd ?tory, for the BT* a -
of aroab. *r UBU. 1?! ol May au tUraf- at A fr? ?harr*
pal ui b? kaetied. ai Iba aaruriaal prire |.? pe ?on? ??< it?
paaBaaaBB, or totei iu.j ??nd otbar* ki Bbaa for ia*<B.
? a; aa a - ?.-??? - aa-a f a. a . ? ?: ?
aaiaaaa. Uurka* knain*?* A>?.'a
rna^r* JAU?:? PlLl\ IN laaiBBaf]
ill avm" i '*? in i i i.la*.- : ?? .
' raraaca ut-uaaed iii* a *ai:aiy ??|
no* aad r?rva;r.aoCa itaavf to txm aOaatM*
:o* fron lS* at-o** diaurder* Pur aal* bi
fo? IB* rmpraaaaif. william T. HI*
- 11 a .-.st.aa 14? at.
I |IA. J % ME- t I.AM!*."???" AN .
I/Pl Ra. B*.i. A i II ? Vi. * at ??!?** k?>a.
.?-a ?.cc.?? t .- t ?? inal.caad .3?
i ?a? ca.-waalaay . aeal Mr* Hi
raTatOLOl
I "'-??aad Aa'
r*Bj imp-k pjikii.
B.? ajriu. t.aau *C I
**d ?ina-elvtl. for c< h*d--r*
can l?*?>i?!? ?? rtr-.a-:
aad armrnaua tkatn ea|aa.' ?? B
r.t kaa* i, ni
1
?? t
a a
Bad
?a
pAl
I iAe*? a?-.ta. :
SCHOOLS. _
TAERrrowhf ivsTirxrrr
\?r:T.E? T KOVU?IN ? *A ?H???L '? P ?
MTtrrruvj. n f . a sEWVA?' r*"t>r pa. ?Ttr?
,.- r-,;: "i ? d mm .it; ?? x\:~ci ' ' ? * ' " r ? "?'
it law tt.ia|*. Mvta (*i> oa which Msjat AVsJ-- ????
?--.1 1mi1 ?alr ??B|fT ''-* ?--v. ?: ti - if *:ti
' . ? ..? " - -?a #?t-c * ttt'** air
- . ? . - . -.-- --.? r -?. ?
7v Prxelao! bavt-Ybaea tr.ro t-k*r f??j:/ v?a-t*uc
??v. . ?-,ir?.i - rj i ? ..>*?: -. v-x#? f J. roc.
P-t-U-.. ,? r-?i-tt.'-.r.ttt:- -
. - ?- ? ?:? - ?- < ? . ?? ' ? :-? a. f ?
I Bat* .
1 ?. ..'.-?? " f . ? ? . ?? i
?J r? rw-t'rr:- ? i ? .-ancle*
tMCrdeb-r parscn'*."*. reffet - ??. I aji ?
.... ( k . ,. . , ... f.-.,r? - P- i .
V . ? .--??,?4' ?sota in i? Pr.cc:r%.
?1
land
practical, EXIK-jtxkpin^.
N i r V K ? .
k. ?. i. "i m?n *'1 stast. a
-.a. ovtsioed at :,?e room* fr
??i.:.;.. aal
-i
a l vi K BO IKDIV -
Ntrar-T.
It r? -al ' ;.: t - . - _?
.,r ,,r,.
fX.RE JI SE PllBttail
?*.' UOOl. KOM BOVr*. ? ? I ?
CA [JFORN1A.
sak riiAHazsco sukxrx.
j e-r ar,?e | .... ? ? RaBt . a:
?.? ? UM Baal I lite fill i-r ma
a tt ?': 'I
OAT.rronNi/.r:?; u en h-rs. attention.
?al Er'f.V't l v. -.NT LIFE PKESr P.VI?Ol I: . ,ui...
o h c i .: 'tt. ? arMd . i? a ? Bated at a d ?;..
Teat!' rwiial? l"r-in I'.illfoi .t ci* ar.d rvaart can bajKeo*.
:'e California Oeiv'- II I ?rt tow. oppcafU* ihn Aao)i
V ? ? ?. ' .i. ? I.e.''. r ? :.. V ' !? !.? .. ' e
t OvfMtMION U?R< ><A^.T>.
?AN PRANCIfVCO, CALIPORSIA.
HI" COVt tlLis JOHN B. ( EE I
aarta to.
W i'd' ?TIS t(u N'V-Vivtl
II 'l Itii an.i *. Sari Praufi?. t>. . Ifl
(IK I ll.i. lHIMA' PjRI
? v - R 1!: v; a PROM N( VV-TORK TO
ANt ISCO. ?Ut I a?? N-?.V,ra od lh?X5taof
1(1 toil \ -w ,.| j I
a O
?I vi III THK * AKi o
?a !?? a"*" '- ?'?
f. tri. ea tv . aEBr a>r ??.e !?t i
.... ? - ...... a :
; t...l V.V. L. HALL, f
.?? ;?? <
i -ii vi. ? rK:< lit: '. ?. =- w.: -. t ?-?
; " ?! r "<J f" % . peac- Ort i ?. i .? t a noo *Ue
' ?? t a,la. ???" ?.nt e ?i .i--< ? e-? .??? ??:.?< araa r artaea
a I of ?aportof .? Aiau L'l.uti C t . ? MMf
?N S 'i ii '? Ti i .. <i.r. -.ear r?i" ui ???!!? I ??? ?'?
i i ?r-?i mi U'i?i,.'..iiv. an I MB*
/ DAIai R-t A?:i. I '-iiiiL Nu- *4 ?<?; Lv t'
? .. I .... . -it ?e. Err, ana R.A.a. a.. .>
W/ADMIN ? MADE KA?Y. Oi:
HOW To WAI ti CLOTf-r3 WITHOUT
MACHIXEl WASHROARM l % PI KOIMO
r.ARi . j
O?.SD ME ONP r?OLI.A!l ? .' I ?
?^aettd poo, bp ruai. a prtnlec c'arn.ar gi tttM} ; ain diree
:?,.,.? , ir a ?.?'. -ir e.i.tbea aa: w ??: .' ? -.e , n ? . '
tta.i ? ? ? '\r t . <?? ? li-eakfiat, '. ?
??...?.. < ...ii'uaioo . i a Braaft . I :i ? T ? MM :. al
rrrjutrea oomarbloea, ?aabbiiarda BPyeaAalaag kaf ri- i '
? - ? a rte??.ie axtir .a?u j r ?
bfog lb. aa .. <.ff paw fn^er*? no ir.j . " ? ' >?? ? art
?t.... . . . ??? T ?; t.:?r..? :.- . :.<., n.a?-?
? ? ?! v.. vi, at..it ' ire? tt * a..- it ? .? P e arti
. ... : . ?'. -ai* ? a-|- >??? . . : '??';
be i.otai..ed a:.) v. tierr
Tue C.rctCar a ?o -.mtAiaa ei'r.-uona (or ('.ear Surer hhj,
v^ .. ? .-am ( eantif Si k? a..: ??
laoMjr.ai bta-u*. Oraaaa S>, u. M.ldew bom L^eo. R?.??
baj 'Jta aa^ lf V.'.Tat. Be. Ac.
Tneae are Iba praa?aat rbeutlcaj dteeo**r!e* of the art a
A r.? ?'? t ?k-.J Ar(j? ,v.' In efa!' ??r.ct.'i
tlaeoiy meti^ai . ; t??.-'. I ,?
T. ?? '. . ? ;? ?? ? ? '? w? -? -i t .-i
. ..r e:.rt ... M?.:?T.e t, ;'..iV LT. Pa:rt.l L.un' -.? i
Aar, ?i H aaVBtf, rWa 'i ??? prawa e raid, au JarTuI a"*
HAITIS . s COMPOI N Ii
5YHUP Cr naphtha,
Aal
".' * ?rr-a' . ?' !?.??'_.? f? a C'>n<pourd ?.rat>
N??btba i-r-rla!.* ?' - i. <-r?a t> .' I ?- ??* if " t ??'
eaaaa la lart. au lar a* caa. t.? atatee'aiaW. il ba? I -
j - . a soar all ?tri Baea aaad it, aad prt,- a= ;?
paraaaaaa u?i, a '..tt u. ? ... be ??u.i3| topi?? ?
. . i tf - . :B j f??,.r aa .-.-era Ba?- wradj done
Pr.ajaait tar .Mbtrda of Iba Ia|a'ar jpb.iali.laBa oa bora
.? tra A.a;- - ? ? j....? u. .- ? '??: :*
Strap, 'a taetr private vracace. bbb aa&nr if Okeaa are t.a.
.ota-ar fx?naj. - ? - - >,iri . - lul l, . ?
? a.fci..? at oi
pAVaabe Z*a-?ar A Co
aoaf Ba Na?? Tort bT E M Oaloa. ITT E rtaarp H L
Baalara. i? B wen J.tm a Dotti, ~i Brnadara?. aad
M Htxlwavat. a-.i .?TT -A.-V
I till > ll.Ilva t>l| lilt l\|V| AMI l't?.
aP BAUE LlSw-Liot. ?: t a-> urn., r , ? ? ...
ajj I f at Ne*?.V./TA-f'-r iBa Prolae'Uoo ? f Ea. ?"t- ?
? ' -.\rr rwwrt|trt-ci?,i !?7 Caatarwt. Mrw ^ork.?
iBean'wr' uwr baa kewa aapaa?wB ta hirwari ?? M- -r aa
aa aad Paaarnwara Btvaaa Raw-Yu. a at taw tV.awra and
"v?..a-weaiera aataVaa, oaarr tarean-ari rear*, bat al BM
. reeet.1 Ca* aaraaa*bv* ?Buleawajne Lj t?e K rfward.er
Puaaaaji n and aid ia*-r .uttH* aaa BtrMBBaaa Par
wBarA are aaaaraaBaaa b* arit tiiraaa at iBa baaBaa**. t*
'a? bh*w avar araBaT*aaae*a aaada ? .
Bl'BBta aBaaa ba aaty fjaaapt'ed * aA bp JUH.M ALLE.'i
aat?t*
? e?a*t 1 Jtyr*. 2Z L't^artw i_?wrp?w?l
'.at A jw. t
Tuax Hjd*. i Eiat-itTowaralw, I radial
aUbard K E;:?o, DarraT..
-?wart poat pan aaaaraaad aail
LEGAL NOTICES.
PROPOSALS FOB COXVICT LABOR.
~sr^r:ri is "t" a.-^rrs'T " .-Vw! i V,'.'..' ?
-1 -a *wj : ? a act* ' k a* at .-.a owe*. .? aaw Praaa, uatal ta
tar A* Itta I i; ? . *al a: ra? ?>'cVart, PI Ii Ii baa
UM v *ar*y*a t9ea*a?saaa U4?rwa( raw caatrar V*.? bj I
**awa*Al I * *w-aMtg*A* ?aa* ar aaay. aaal araaaaa tar
. a ? naa KwTatfa* atf J atxb ^ '"a' -icatk a
?? ? a T .? ... <? a.-. ?? r.s ' ?
atVrat a) anrrj aaat aoawaaaaj aw-a arucawa'.. a**- *^a
? ? ??. ? ' w . ^ j. v. ataw-:* ?--?
?paf.-pi -?*?.? * c- an- Batata ?.<- :' v^r*-a* ???
? ?? T .! a. :. . ? '-.a
* i- ? ALttUfR H'a< iT 1. a.. .
L
?173.41 > 36.
?*t*.wv. > a N. a ..aipLrv^rf*
V. a aii !<? - : : -.. ?-?
? ? A <. ???< a a .*??. - . .-?
V"'ki - .? i i * tarra, tat?. I
.t- * ? ? y 'ij., . ? ?? >*a * - >-? *? a.w "j ,n ' ?- a. ?
E**
aciaa- r>.tw Man i ?. .sSu.
? HataT (. .
mil u; WALlaBTliAUrV C*,*cy'"" "
j 1 , ?. a ... ana> I
i ? . ? Mawttt |b ?ja ( taatat
?
T . ?a iLI UM
i' '
I
i JiMi:
U laa?aowa? * aareaf. w? baa* aaaM ,a ?aalet' .J*. ? .. .
, ? y< "t . . .i ?- A (..faa. A aa t: fc.
, ? - ? " <?'? . ? ... . ?> HKH ?.. -.1 !>.?
. ? ? . I- ? jt ? .aar .1 . ? Ut.
- ?w t *^ a ? '
?7 law a-* A va BH.lDft)SO. tarrncala.
s.
I fth\
^*>%at-? T *
' > J '? ^ - ? -V . K. ^ Ma, aal--?IH-?- I ?
-*?--??? " - ? -?? ?
taKxtr L aoLotloaT ( . .
at ..at* M.a. t. a ??. i .? < *: ' ? "
a) a?tt
aawOAwv. I .UJLi, Ataa^at.
TO LET AM) FOB BALE,
?TE>AVT H'A>TKI)- I ? a aai
Leictari:tta?? 4.-av iTwamfa-ctn.bw*, '???? E'd'ti
?Kl n al? area Jet > rtXMLMUr.( of M aW, front haw>
meet 4' T~* haauet ?? of tba lirat e.'aea Cnrten *i"<?.
M k*4f ; - i pillttM Tna> :o*Taoc? Mat*
?xn?--' * f a^.* ?-? -bt c:ry Ii M a eaiy deeiraMe p.are Aar
t j? r: --r IT I ? '* ? ? i * V'. .?ce ? e*?l .
? ???? ill w ? ? ? "? > ??ra of ere ra'.l PAeaaOw*
Tal l.kT- . Ne? Hi'f'. t a -ar :
? ? I.? ?? 8 .tu?. p.eeaa.-t'-r anatad. v 1
?Ml ii ' \."_*?:?r.o-< erRA 'oj-wt; a^.>r?? eel** ?
'?_. Mcl MaBBd : 4i I ' ? ? ?i
f ?r 2+ -" tw ? fa- ? r ? ?* ** f >. v
lAe H>?nMt. [mJUlw') ti. t esn. * alparueaw*
?TO I I T-r? ? v ? ??> ? ?? " -?- ?
'Oat. I? VAe*. Broadway?ibe ir?l M ter-xxi I
w'A beat.-otwr ard bttarnieet f revrnlmL Tj t ????..,
I eajie* tarn!'?, real ?oaiid be at ?le-atv S K ? A tood :.<??
? - . .-re.< trai-r re at *i Ffm>>i.:o-e?. c a**e
, ra-nt. ''oa. \ l a abatB A H t*4f M. nvJB *?
TO LET-The ??per pan ana bark bwe**??n; of I
?
r?i Li
i
?
an oKrn
ft :Tre 4i *l
In ?lUMIM'.lx . I ?STEACTI Rr'K< vv>
HiLLEK.? -K r a. ? . . ; , t- t- !? er- ** VV .. r
r a patara
> > ? i--o~ ? . ..
? ?-? .i a. arrerrn.- . w I
art or la woo!*, a mill auch aa
t .,..-: ?-?,'. ?? f >r
!l McCALL,
-l ,-T:i;rd-? I' ? ?. - -' a
UMt UEKilot KlCk HAI I
aac "j. a i i aa erei; to etanr.ie iteee r.' aj ? aa aa
PON HALB?A DEH RAH l COl'NTRY E>
IOENCE ^aaaiaiaaailj a .a e.i ? ? a ? ;.awe ot' OaJ
?ay.aarai *a Co N Y ? artai illea ? Kara
, Itoeera a-I ?I uo-a- N. a?*d b r |iiat-. by B ..
? Mo . Borta Carallaa ?o? aai to ira appla
1 V (i tattk Oaiway; Pallo Pauehr. "*?..* i nr E
[ UELAEIELDiMITH, I Watl-aA taeaaaTar..a?M
i AT*a K ?il?rEl I it SM.V. IN >VEBT( ilSfTEB CO
*f* V. .>?. il.e Ue.-fl ol II e N Y an.t
I "****N H B?l nnitl a! B??. ai..?.l >:?? a.-ea, r?l! of wl.lrl- ? ?
m a Ugh atana al r* ifeaaAoa. aalaaca \ rta 'p* v " aaaa>
ly ?Itaaied arna I ?? - i * ? r laaaj laaaiail I aaa. ??a
?t.: I pNaraa la ? .lvA"e:..na-u*''.i*'? r.ir.:' i? ??- lri??rni
<u Si ?' Boor, <l or. the revo ?' a ??? I Barn, rat i atcodxiuar.
?i* n,'?->?', ??? AI ' J ?"' *' ' net : ?? pre, ??*??
> Knaiaa tie De ?tal Hjb, or E t? Brown. l?a<(franJ-.!.
M EAKJl I UK HAL
Dl ' HIB, ( HANK A CARPENTER, - rroo*H
.me -.? orTHOB I UOREMt'9, Ca fl Walaw
*P? FOII ?>,! I.K.-Ti .1 wellki iwn property
JBB,,> eday vvi aa i ?? ia?<
**^ma\uf S hi/ a ...ut leii tauaataa waitl ^.to >i>f Ua
ParOiai? -*!???? at l? Hag, aoataiaini n
arrea of land. Th- abovti ia oie of the aioat tleelrali'.
a::i>i? m t:r HuiiaoB nr?j coaaraaodi o-i axBnati
! ?vi
MEM WAN PKII, Aa ad I
J.d twjrtAer.i of Bpru k Mi ?'?
ii. if Bp1
v MM. t. \\ .???!? i
? *| i Ml pary, (p t.r- arl :. a ?? UvoM
fi i rrt?, jtat.iia.aa, Ur t.'j Tt. t'aJay,
Marri, . rr J *?
HIM, 'I I.I .N III IJItTlA?W ?
tj * i ? ' ?> ' 1 , Mi. ? ery on fl. ..ada~. . e .1?!
ALL
faTafg >._*'"" LU A 'i*M apli ad id roeewoorl
? ? XaT im K.i i ? ; . . 'n?' i ifieitan
^iirn.i? . ? ? :
rOH -AI.I I ? iraa afa rtatarh
a .. laart r- -. i taaad it oaa ?: r ? rH
?i ??'???),'ufare? In :( i rlty. Tbrouaa) ??
:u . ? w ? I ? - a. ? I in in? nur.' aa-r wiih aim.
I > M '?!. Till >MPBON Ei rraeae, : ? \\
_mUtrraorl
rA' lllONAHI.H MATH-Jua" ii..iab..i Baa
? : i ai ?r r u leraai, elegant Era ir.tr*.a
late ai 'i:" . pfira * aa all] ? I al ft Alaa
an < ili-i? ai ?. av_nwal IIa a at tB
______ _ BRUVa X ... ? .|a.
POM I VII I- a Ml vi V ? IrMpVTCI
BEM"*!!.-! I.At>* VUAHr.1.1 .V <?.o- a n .
.? i ;> Pier l? No 'it .rr Partaralar a'b itoa
a n i. a r.l ;.. I ?? v.r. . ?? . ??*'?,? ?ri an/euteiiia l.ir pta
a?-./rra. A MoaUod anaabarefilr aril :i? '*k'n
liar* t b II I TUN k CO. ?4 U'llldl.
? ? l-w.. ~ r. EH IM I">l'li CAI.IFOHM V
<rHT*a>. fee aa . aa . tra HIERO a .
laa", baataalai aal 'bar rai?.! an^aard, ami
will bare imraediate dixd Th" lllero la at.?rp tit,t:i
ar..| . f a.r an.l . t-ri u.'.'Ja .a. jid ? ??teti i ..
a.' : . ? - ftnr natal aai fto
?lala rl HOLDRIlKiE, Jr *i VVell-er.
AWTI-PYRIO PAIltT
KIRK. WATER AND 'AEAIIItR PRirtiP
r
Patat C< inr any. la ? at * MM r-e* It la I ..mp-aard of
rat- a a a 'rrf. ' a.-a-rr > dtatllatfRlM b)
a I ..'if >. ; ?t[ - ?' a'at .1 -T } rtri ? tlinr it tkl.lnf
olf It U arts/ ?'?tioria',y ir.r L?.?: pri or ;lon aj;alnal Sin aaa.
wa'-'^at baa r.een b-rlupht .*'i,.r
C arl rraira ?boarlnr/ Baaatb . t , ."..at baaaBaafaM?!*>
rl??^^ ran ' - awn a' trw . it.if I: r a . art r
Por aala .a .< t? to tu t | arrBaaari * v lie ?<.ie?*;ani M the
C ana: ? liEO O bllEP l'ARIi, I! I Mcdat. aaa.
? H'
THE PATENT BaaXTAXIalO 8UHIAX. CASE.
UK * KAYMOMi a Ifaw for aala a( 4dl Broad,
way. Uieae raiuali.e and ur..i,oa aubacto'.a f'.r the 1!!>
a ar *> '* -r: c- ? a , ^ au v f ? . ^r t
a. ? and ,r*at ?..na-ti. ? f rtn ..?? the Lurr.ai. tiody in
a rwr.tr'-a.. : poaBBaaa, aaa ..rt arienled In the raai.na* >a Iba
Mrle of a n. a ft btatg drapery . tfcey ara I .?'h a r-Ua-bt and
t'.da*tniriib:a. Paotpbirta may r ail at N a atnrn. deaertp*
ByBaf the art;e:?, w.L rer.:fira^-a ir a Lira M .'t. ? raort?,
K.aaam, t u . re. ar.d oibeia -ViWwt\ Uteir ?uptir.or ra. ..
lo a. otfrara now it uaa*
A abpa* cao b* aVtattatd r new piala .>r oroair.eetai. and
al aaUafar'i..? pr?r.a .- ' | - ?
i^Ft"lafSaj ?AN01L
TOO I N! 1 KI) r?TATr"3 UEI 1NBI RANCE C<lM
' P A.V i W a ar aa-.e P. .tele* fur a llui e.1 arnoa .1
?a '.e iaeaof p-m,nt tr oral 'o Calliomla al rate* t<ar.
aaoaaarat* with tlat rtaa. T... - r. a. 'i >.f rale Cnnpa
-.? a ?*i a ..<!* ol i.r L ..tbtd all area and
Bja . a e vf N. a Y a i 14 -f
NIEASXTCa A WHITE,
COMMISSION M ER'. HA.STB,
And Om^ti Prndooa Urmera, Poraaaootb, Va
OPPP.R ibair tamrea io the Bblppuia', Plaaiir*;, Tradttt.
' tt a . a.' ^ 'it.rta'a.
Va : w. . a? a , ? alt.." ..a* ..? '?? or T /.tr
:i Cotaoa. rlc<if, Grs.a. Pru\ a uc.a. La.xt.er ar.: Nt?aa
3 . ?? a <r >.'.-rt.a'u. ta a: a dlapatra
e -arr.ijtt. >?fc. I Hip. n| 2a?Atn*
DAI .1
IRON.
a I - -a? I. n .
rail aod R.?et Iron
arralin
Bear bara. r .at. R ?raid Bvjua/e.
P't* Iroc. B4 tor aw_* aa
D . MSI B PULLER A V.O
aslSia/r^* IB) oieam ?.c' ?L
BRUSH MANUFACTOBT.
Pta: iw *v<t i,a tai d
a; betr aA Pat
'?** .'OHR A KOPPEL,
I
1 ? - i i.
XM.'AV C o<
af .**? lataaar ?a*tn laa n m m; i wwr.r ,?,? . fSu
B*w I -ia Uaa .rat tay I twvr.t . tea-,
atfaaaaa* AtaXU BAUvtwAt, aaaaaetrau-q.
TO LET AM) FOR s\i |
?m to i.kt-a :--r t mm a ii r iri ?tiT
?9?:.b 4.1 U4 e. Bam. 0.j ,.,
?*.--'-'? ????-?>. p .-aaarteat rtl '
'" ' * ,:- "?*i ter.* " Itiwea Mim.
Bafl ) Jjvuai. i pa m.nir?a wo (,^- u? a-din* .?( t i? ,
? -r f ? ??-? " ; - ' f ... fnxn New V "t ?
I ana? aujwciaaH./ iargo aaa tatafetalaiit tor a t<ga, a
i kaj k,Hi??
S ?i t*. r ? ? .? ? J ?*-.a?i? ?3d i -iai
j?!?,??) *>.v. At/prta ? 'r?.?Mr.,axamii
> IRL ft. NO! ca. >.?+ uear law praraUaa or ttve mt?i.i
>r OLJVEft I L?*
Lyrea. Harra la. '.tSO. tall 14.
; vali ablb "abm~ h; tchi b^b btamo. a.ml
co v nt by > i' uk.
TO I. KT *> ?-? 1 - VocMSar-'- |{. :?.
g?.TOI\K.T ? \'.;:s!r??.'.-:' *
* . a :4 a-J ? ? ar Uii". 'i a .l ??
?.re ov.tdc cutuw?. aaa ? iVaie-ptata
I aaa patio !ior.??, j j
. ?? a
A - riy ,w rAa pratnilaoi.1 .0 E. MAUriSO ALP*
_II t.r~,:
mm Mt h \ni r\t i m km, 1
li ?>.- " ?
; * a ? ?? r ? . ... ,
I (Ab> or it rooaua Rr-; ?er-t rv.eu..ar-.? I ., .,
jous i torn 1 s r* ... v.. . s 1 a.
art raa* K N. sHELTOH. 1 . 111
ay/a* ro L? I l> W 1 I.I.I AM-HI MflH
Hi Bouee 10 vir*- I at. n*?ar Oralem a? rWaia roela
,JV. rr..f ' ? a .
I P t (on! ? Ir.Bwaaaibw ?d.traaM a V-ia BB W E T 1.
1 >.:..-..r ? <?.:. . .a f u ?1?. T? ?A 4
I a.U r:'
It) L.MT ?v 1 . ?aat rn ?r^ibrre"
?
beet '.^'..rvii f
v. laaajraafj
: <JFr TNI KAKKKM.
a" '??
BJ "a KOO.I1M TO I > 1
? t '* 1 . Ii 1 r ? im ? ? It
.... I
? ai ra .'I Fa*! .1. All \
?a f M j
djaa TO Kl NT.- rtt*i ?a*j
?aal fan I ' \i p ? lo W H i
n>! i .1 *
?BTB LBT AT raKVYaMOt 1IBLLB a at
___ with ? i'-ra* of La allai
"*t i ??? to Houaa, aoarly o^poatt* ??* l?*. .v mira
oa la* at ? I WALTBB at RLIBQ
N.ti.- M ???? aaal m tmtUttmtmtm imi*j?*
.jr vv \ vri- |> i d lilKM i
\\_ ?! <? < ? ?: v .i H i toraf, t.. ?iwn Kare'c '
I'.-iH,.... ? . ? Pna?r??trei o-- taa of Apr II
poaal V ? A"-', i V ?? i P f?. iri ?"
TOKI.M'IMIIItltlhl.tN i
Lllaaianlt| ]or?ai in ilaorv at nrarSv Uih P?-rr) as
.-i .'-K. t ? IVa. v ?.r.. |?.?a pa I r.. ? ?.?
V?lTNXa.U-Toa.'iaTi.ruiTo^ raai .tJrm
ut;.*t oa Uar tanka of Mitrnua il? 'f. et taa i aaa] of
navt.allor, ware tlat , ?*??'? \- \ t? ra a wrMk.n.
p.... w rratd, ne weaa lloi. a. I S an I rvl, . ..
?
ban a::.l 01 Bt*I naveeat y aaVIVx|tj ai
a ,it j a a1 t.-li. .1, all u ?>:.. wi ti
trait To a ata I < f Uitto-t* or <4 mim
p.#t<si l?v aap, p .r tatwt apr i? t.? JEa
M "f water ?
ai'.i rnaAea n
t. ti iCKl
r to John p. v
I ?i?a \ PH ukm1hnm i
... , .
a.tt a I
ii i . i new, a ?? . t Ma at. "r?a
aaar. ', ?
M if \ a . ELI r.CK vi ? IM V. n' -t N V
? tu* n i*'
BT-. W !'i It Ii. SALE \.',-.r-i :. i.e. ?V a
*?*on iac ?tat'. ill- of'h. .' <*?. a; I .iiaean if-'rVf.b'a-4
Si i''i A?..a'jr?. T? til ' .ra .. rfr* .'. I b ti ?
fro il anal raai at M a I I h mm m atAaVaa11
? .ecaa:at. iawl'V ail in n irovamei i ..rile'
a?aa a* aaaaHaofJ *im aaaB, * ai ? m4 *b- mmt i >Ju at
aarcetaaa, fta a*, fmt laraaa a I r.:.ria.L. itart af I ?
above propery apply l?i Au'Lunr.l. Blattraor, Aurr'^a*. -.
7 Unta t tt .V K A : ir. ? p. raoa i laa turtl mm rmmtj
ran remain o* bond and niortfcBart: for j vean a ? 11 rec .
if .jea'i.-.r
EOi a THY ItkHl ?l St I . . ,
it - a Ii? . I'. ly lioua-aililt'ed .ai i.e t aaka>.' ibe dlirawt
**uiry Riear at |ir..wu'? Doc. Laadaja I i? ??/
?. ,.n? a.t. r. lo Mi KDVA'AB? UUOl'ENOC'BH
la it oi Mi. J. A AI ti A. 111 JOIINaON near lU
aranlaea. _ n.l Im?
?* I IMC "?ALK TtV'hri.. .1 i . . .. . .
t\_ * ' 'i. *?. aee.iad i." Ii? I H . ara
^^?aptrad ieaaa of Ut aivaad ? ??; a<u p?i aaaan.
A ..i l > taro Itory brtrk kutiaaa X> atKl .7 ciaikaan el aw a
tlaV ?? ?? it .? a. a' |t tritt1 iir,e ?; ... .1 ,eat I of ?. ? .'.
? OoatA,and wir*?' ? A,.
J L .1 H1XPI ELIM,
!.ii f'a/iai at. 11 ro r ..Ii..-'.? ?r
.? ? (ill I'M 11 VILLA IT I I ii If IN rn I.E ?
Jfi Kt*e i ? ??? n a a I. in ?i ? . i LawPAo |
l.ateynatit ct.nulntaa Al'elieo. eiorw i ^>in. .'"tier, pai.
tiea, cloaeia, ad i iti at.iry, parlor dlaine/roomana) (raaa
I. ? Ii.1 - >l-y t r.~.in? , ??' .e, i n.-ii. a. t . b . .a* hta
e eouiu.ai dinr airuaibai, lo>.k.oa '" taa hay, ai.d M aar
rtajaaoB i.y Rr.n f ir"?t irei't, a weiiaod rtatara from wbtca
ir.e w.i.r la r.By a*. .:, j ?t. a lo tbe bAV aaa
A>" n. f ? A-.ua/a it lata a par:>.r.dt|.lr / i , .in. oaJ
m .til .ml ?'"l.i n Hie ;.r#| *..,.r, '. hi ? ...on a.ror.t
a'.irv. at. J lien in Iba attic. Sal I rot'ete la bandantnrly a>
<'ai?d. a'.d ta ?1i la .. m pa raa* wa a of Vtt. l.itil a LaBal
uii Apw.'nO II KIPLKY, M Liberty el at*) ft'
rVATRMI 00 HILLM POif -til
M II M altunia ?! "i t'ta ran^i at Wa er'ixi, a i rairea a.t
? i mt load'ia or BaaaaBBaf b?a'?. in a diai/rt
wlier^ wiiaat ta irrown of Ifte b.ai Mthtf, ii hat 'o.ir r u
? ?f *r .i # a ? rl.e l/ia. I tr.e'y .? ..f I i n.'i.' appn."wd r .-il' '.r
a in eio.-,loot order?an 1 ?'il I I Id ai IMBbI
??i ? a I-?.-?oof Ii ?KA aTA
m) > I Oi. -AJ.Ii V-.. i at
rpjr ?. flinKt, a ii, bawwauoai.WBalar (a ar, aii. . 4 rvyet
- ? -a tltoated no Twei ..... ?. >> a. .? ; a/baft
?rar I r t, a? 80 Uaa aai.,:t, a.dn of Iba at reel Tbay
BfO MbbwMBT<i..ur:.|e. w .'b UM BBBBaWI m.pro'urieiite Hat
a ). .deat.r. 4 aa a.rar*?, inarbie anaattla, raorea b'
A| .11 V\' tHXO.N, coruer r>f Buikvav en.!1aei.iy.
?.r. nd at. aajj Ba ?
EBOM MALM ? HKAE ard raaaa ? 1 leraal
a .er,'" ?> ,m ?t,,ry brva BBBaa a' ?.? aAtOf0BBH
ataaaaedoa booaraar af Boaiavaatia ?r.d Tt.Tid eta
terobwBtbefrom "a Peekedp Perry tr r ft i-t t^ttua
an Bl.eiifeAAIL J BIOI.KB. 01 t . jir.rn'ft.'r? al
4B OobJ eL h T_miliar*
aflBB Vo? MALI'. -E'trbt uttoa br.^?nT. 7' baa a ear,
B;.; Oraaea aad Watoatar ? a , 1 * ? .
M/aaia . a I I ..?? . .t ? .. a .a r,.?i.Varrar."!
aatal.iiab.neai, haelr.e a f*r\ rr.inaaay on tie? rrrmji-l At
piy t.. fit. T BICHABUS. a La R..v f.atre ..r
in? aaaoa* JAMEB m. > tlaBIWA '* Wailat
rj hi - '. 1 1 -in 'i .1 1 1 1
T r .. ,. . . -? at. and ?
r. r" tt.le .,f Tarei:ly.aU'b ar P.-ar l.'ir'Ul. Ii.
oalra of J L Hi K.NI.d, to Braaavay. 1'aior tat aaa
Puat^lfA e_BaU |e?
HtaJBON BlVlii. EAEMB
aPOBS
aa AI K AM KLBtaANT CO! NTH Y ."PAT.
'haeaai ?<i it of Iba Hudaon, trill 11 A rr.tnt.UM'era ?
.1 ? a L>0; ???( at New Hamburgi:. ui I be ur.rr...: a'a BM '. t)
of Uen tp;?t4id aBBBBJ . r-ai<5en? a BfO. 0. Moat land, Etf,
A I. Mt,
A 'arm t lew rr 'la-t BtABB <>t <im ai?o?e. ?tth eery ant*B
atec rttrer raawa |'<0d billdiri/a, and BBBBMnt a aV?l?*
ajpaa,
A .-O
A ?ary (aa p'aee an .urn aoaia ebia of aad near WsMBaaO
t rat, wub .1 ? . ... s.a.- :. aa r?a>d ttrttt tat abovi \f>
tcxttt of iaad in t ai|b atats rat rulttratloni
A Lao,
A f.-ry trr ar.a i.rira rcanaaM bucat, w.d! ai, 'oatar at
tar utii . : ?? ,: j a. rea ol laurt, a rrvtt aoaiadaaor
tf fr.".. Be and irm .i?ar flaw a, at P'/>.<a?aa?av'*
ALM1,
A eery aaparlor farm at H pAt Part. 11 <>m larn.e.l'.aat rl
natty - f Uta aperad^ fa/ui Jamea t> +,ttzjkl\ Eav|
BataBOi
A BBtp bat of t<** m~t oa 'aa weet aid a of tbe Hadaat.
B- .a ,f tm atea.e farm an., ire
.a-b.'/.rt ri/r f ?.j . ny p?i..erty PorparUcoUrt.app.yJO
ail .a- H C aIiaM- 4 IV* . I a , Si
aTAm FOM HALB M arras cf l?cd arfjun .' ' arapA*.
It .
1 Kr-.rp. Eeq baalnc a^Mr aiarw of U.e Had
"... ? i.itii Tt.^ /ar.y > , oa a*?
IB parreit tri Bull parrrbaaeri
A ?1, \tf da .m Pr apart ll'll. PaattB BtBtBBB and Pflaav
t.-t.rai u> N uey auvirta ata. wul ba aual Bar taaaer teat
daocaa only, for beauty of proa*.<rU. aa..bruy of air, aad
BBBB mt ateatat t? flat neerpa,.: . ? .ir.turpateed
Aato, a ni^ataar ol iota btdwiaea d>? Bar. -.A tut ro*
avaaars and El^i.iy f..*t: ao>t Niaatp^oa/th aaa
Tbe et-rr- pr. rafy wl: be aoid at iow pii.-aa and oa ar
on r.o-.antt taraaa
m ei '-im iaury fraae* dwai?ar toaaa aa Aar Ttlrd
ataeata, in 1 .rbn.la?, between E.pa'y nrat and EapBcp
at. ra>1 tit w.A . oa or BBOn k '? ad/u:"t"iT on tief araaiia
Taia JM meatl'r.ad ?r'rpaety - - ?? ? y a : ,r a?'
K .r ^raara ar. rr' . re .f ELUBELnE, PLATT B
*t - 1 *. Ii w.'w*', r. rL?r 'j t a*. .' .' t i ....-t
IIf |e."
_
I IMJ1 rVANTKM. u * . ed to laata tot tj?tm
at yrmt* a ataall BAna >rt .'rocn at 'o AO aceaa, wiiB a
etttui i^iaWawiaAM buaea aad rood oajt-ouyl-xf a ta tta
I S ? ytiA,ctaatipouta>aAaikW^Ajaplyaa
Id^KTb^OB^^a.
r. L f.-1-..uoOBtarefaar aaa) ?aaa, *UB <

xml | txt