OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 23, 1850, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-11-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

COATS'S SPOOL COTTON".? N '
?Tt? v-rtde?? a-*! roc*cs*en of cir Sroo; C .x-ocj
rere^y ksfecotd ?ir ?lall in Til"
KpAscssci: or ?w o(T say o?*r Spooi CvCoc, ?*s a **
StN<-? '.'??.-? t-it? :r - v^
Nf-t dtcitXtnj iT t^--^?4. of lie i-rV? r-yzrts
- ' >-*-*?. -M.: ? v.... ?:.? .-: :-?
Pro, ??* fc*y*r?e? aa?? irta&t ;?oc -be yobe sad aar
s-tfiea. we bera j.t-.i parties ata?asrsarT 'uiff 1 gfmnt
r4.su ,' v PVHT* .V r*tsi*y
hit a a re a i s c'- es fc_soja.
t'tissecd* Ar*aB^4B isstst*
M~ ARCUS SPRING f3c CO.?ftj-: --
rtmrir n...i_ r.vn-IjnL rreaJ r*tSSqT.
PllVa * Si? f ^ (vJSwsT K'?=*?
hag rssr il?T'ir?, 3*53*?. s&asa*. sad
1 C.usi**. i Casslawirii? .^j- jtiW
TwRYGOOBSi WHc-I.?aLK. FOR
?y 1 , * i- v* -* " 4 * ? ? r - *???
1H> PKV & ?>D JOBBERS Interested
fc Jiesr-Yoci. Mxt:ni. OaiA VRsctsssm sad Ilia-?**
CmJ? a pcirex . ?" ???:..?*. .--i?.:?:** i*; '-?. j--'- c; n:
_uumilni shijimIiihiiiii ??"'I Coasa^ sssreSaaa at*tra
5a:*, asd s-ore 0? >*? ?5 ?e Saini u-~wao
c v -i --iwas.:* 1 U.~;s ?nie. ??c i . ??- "?- sasto sa ?r
fj?r>-r<ii w-.*a *cec*"re??*?sf Homew*U fcXj?*:.
ia-raf ? aZ tiane* a Urt?e ffioek ct" iv?-"3 oc basd wtes
?sey car nB as t? WJ .-.ci-.tl:.* ia tfc* ssaae Issii ism,
fcrapenod cf fr;? J to 5 Wats 1: ?-- i*?ecrats*MrT
Aid.-?? "Ali < i-V Og M ???' m>- ' - -"
F" RENCH MERINOS. CASHMERES ;
a=,i m"sl:n : ? :.a:n2s. ?s:>.S-3 ds
LilKES, WOOL losg SHAWLS, is ?e F?"** r??- ;;
ty. s:c a; jc??s: ?- :rs - -e ?: ~ *?^* "T
' g ? * i us** booth 4 T k .'S?A?. >T
T~\RY GOODS.?M^s corr:\f:e as-::- .
JL/eree: c/ Lsc.? * j S^SSlri?*1588 ?
G-X--S ~ :* ? =t .-:y v- M 5--->
HREE-FOL'R BLEACHED SHIRT- 1
IjiOS ?is. t-? jow aitaed. U j b 5 ?ca.
s^mgeW (ssjlij C 3 LB ft A.ROX. 35 fissns.
LUE anJ CANARY PRINTS.?A
sei ssBMcisc i."eis, tisz ctrfsca, far ??.'?? hr
C S L? BA?OX, -v rWsfc
ROWN SHEETINGS?150 balesSa
kjs*crT, E*i:e. Mofcsvrt rs&T.Sjad ocfaer irriiea,
B
Hjtl^w ij C S Lf. BA&ox. x Pssavet.
(fjUFKRFINE SfflRTIXCS?The Wil
K7;as?*v.. e O.-t-r*.--.- * M-.'i. SisroBes,
IritBwwE asi 5: taeS B?foc?eiL nie trj? ?e Assan
--. tf KE?J?TH i CO. kl iaij 53 Pise ?.
WATER a RE.
rER-CURE INSTIT
_. C0VNT?. :' ?Ft f ?-A1.1. :??*? ??e= 3 t:
?eeCBawdsssi C:rv **ziz-<?.-???.. 1: 1 t.-f.-s: ?i is
Qpfies Bay. L L CvcsarccT ivy Stcwen
fActs Vr SMaaxu^irt: rx>.tii <- fcssssii ? nss: - I M :
D
R. N. BEDORTHA :' New-Le&a
?a Sprats, "sBwar atlas WAT!?. CUKS Easa?S
bS twDJtltW?
f\R. CHARLES MUNDE^havins d sed
Xa?. SstAe W . ' z.ts aisa s: Or-:- sx ?a C :y' u 5
Aa?rr^stjmarBteafas^wtoe i_* f?esiii tc gsaem3
"TiR. T. L. NICHOLS, ?nd M?. GO YE
JL^KIGHQIaS B ?'?1- rr-wc-.v-.i 4i ^-i it.uae
traaSLrit-sv r-icec3 ais sac i<Mrd as itr ^su
szea% .t cvaiiti si -:etr ^ssi^-n-.-rs. Oesssijta?ests nwa li
t-' i s? tsa"
D
R.SHEWS WATER-CURE INST1
TCTiOX. eoroes TwsttbVst. Cufieuuty'^iacai
ORANGE MOUNTAIN WATER
CveViL?Dr CASL ICF.iNJ vjj r: .-?..?-iece?l d:.
M*estfr ?.- a* >/-?:?;:?. :v:~'-: ~- .-? ?-* -* i'--- - TV
escuiattEmi: ? cv-ut? x Su-c-ji-Ori.-^f. iAti-x Coroey;
Ke?v<rsif<r. xt; !'.i..-i tsi**nBB Cfe :y Xocrsi saa
Essifj Rjc ?srj VlamGrs ssto?eFsjrr^e?SidtefcoseS;
Ccrtiiic-^f. si'S am seal si Sj T >t f:'. ?'^j 5.i^t ure
acacia: :o no?t cc tvSKtasf rx-ir*. t.3
L\STRl CTION.
?SICAL INSTRUCTION. ? To?
ifni nTlf r ti 2'.-sr rnecurwi as revefvy ? .:? *. si hss
imii't-j-^.t_v -r c:ajs<;*. ? ~i3 JIUalCAL SCHOOL.-415
B.-vu^-<r iv. H* Af'oisti OLi ataaaswa ?:i.'?*7 a.- SfXOtX?
am.i ?1a> 1> S . RTE
A s#tt {.ass WuS >* octfoni. ?rSft t "fees jecat?, so K-.*c
?ss e^nsKsjt sszs^ u i e'e.-.v i- T!:<* :. sts ?* - I.- ? s -:
aj.'SZecL.fli?.'y liscrm?oc. SSlgtai t- stritt l-: px-stru
Kko. sc -t S.'s awesoi .j .. ? ?:
tiui .ctf ba its.; i rix-? o; x.aji< :a *?kz,t u a ?s
aS3 Jt F. WAJtXEE, Itaaa laac :(CFefttt.ete
T~0 TE-VCHERS-T:.; P?d^? f I
F?tnsC? SesB.-rt-u-T :i i fei onssa tr iStote
a> rucr* ^.-c ?? ?<t-L3?3. wj?W!f i> i3r?.w 8f ie
iinufltstr. afeataaitt. icc<u sad jwai ?? . .?* 5* esesV
Tsfliiiiinl ii k-ce jjassfssw? rf?is ?pss?a ;
sitfascc* ir os.--y.ar ". - ES* : . : ; x-ir.co?.
Scri ttt -*-c?:c: i.' iiset.*.Tij. aea^BSMBfii xi mncai t-tc
w?E83b03?ftar!srSw ?va? he reiasareti iz.i aasa s .-t-. aa.
i j- ????" .-.;iu J.. iM n f&w toasaaii .xo: *i
tsnCsgSflttaft ems&jwi So wc*:a ie*i sa^*} * a - .c
??siiesuitd. Mdb* ?SBsaJ! ; .t- ii.-a.:..:jK :.- ? ba DtnasX .vib.
""^4**?wrwHairf riso. E&e rtsse uSk&i s nary ?'?t.-.-f
aodj ;ogcf552i^i fir i >u<.---??.."i- aavier ?*?>-? wr?Aes M ?
Ssqp a? ic&;r? ?-.?' kin sewsadott* f i ?K?iec ^sc?uSuss
?-:''? .. V >. Soic:. JUwg SH Si ai ? i
aSlSr? 2. H. w:_.-,<\. :r:cmcjr.^
\fVSICAL.-Mr^- BAILEY respecsfal
**A Eh ssuteoaees Jiu: *h>* conatetes v.- r*o-tT^ p5^t!a
? Xisji: ?. .j r.t.-': lorcct^.-.n^c;. sac I:u id cc
*ca*j**ia Jt 'i ?- ? i--. - -
"7 ?xs?.tti..-a :.- ibe nmt t..-._u.- San?, rn-se*. Cn
crr?t M-ii*ii{. Ar. Txr-Liif Tt-.-<rf<-i_*. ATO?fat L-H Fuurtitr
su wiMt s;d< a? BT^|BpjiM,[n. -? - .t :tr iSJir'iSJl*
A
PROFESSOR v/-> i-is <:
?tuywi A* :ttxc Kjnr la en* "C 7fiac?a. >;nn
aarwti *# ?j*- Vuriht Stao-H, cvaa woiea ie liu tectafd m
?bombs ell se tj?aa.r* f-.-m a.s .-.rr ieairestta /? -f :
sfn<!c>-ms as SBnonrik imi Ptwca '?.i.:.c~urt*. ia.i l?w i
>?*-t>.i bstafsewie, ?c?r -i c..-Le???. sessteadai. Bs ns i
Fsa sc u < muse.
h< ?-;; v'm.- pi?-i.-nc. Jcvatr?J ?a<i oinrft^r "^imt
iacL'C'i wii? ?aieit ie sw it ^OtL-rec. A5ft?r ~
i'..' Ri ?u'.'JS^-? ^- j x T'ai.*. tt SiiJiasca-st
ETRENCB L vN.-UAGE.?7
ztr.^~-~ out ja--; - ?? ~i.fi:: 7. sea.* '.'
*re-tsir?. wjta S-eaa-Tisa ?.:<; lad i lesw;c f' Jiuf ia
Sear Jady. a ? ^^oc.-et ?wa.r^ recec-Sy iH'ta ?*r.a.
T-rTM. jiiiii Bj iii-i-aa? &vaa ja J,- jer wt isMttibg
?e ~ae aam wijtuyy-. Jipc,>.i>CBM-.-*iaL>- W A I- Eni?
-: ':c1? Sc? ie.wt--?.-;!, ?? .-.-a uc n-i^rf:.
REN CK INSTRUCTION?A breach
X tSjminba. smatwE *e ?;--srt. ?x-?few. oruc?i ppw
tascn-crvia to * {S?ss Sar |id am-atr. -?e -inns i?x ts ex
Scauw? b?toKSHrf 'J:e MOM >fraia. S..-iS;r.'tiees r?wi
taaBJ misc. A;c>7 j-.c. ;a;c. as A. i'.n-*;oa---f"ir\afi
CtEos. tSi irr"MtS~
IN TEE PRIVATE a . AlEMY : r
S^.^TS. ?S BsodhMt i i?w mer-? jnafiB :aa Si -^.rji'tw:
Vj*swreeti ^utinr must je? X'irnai?' Ctyria.-? w*
teteUsi Meaers. jL '.-.O. ? .C." sTSAMTS, ? 5-.n?i
w 17 :r u -1^ a .-acetrtj. tS it.*
PRIVATE TUTOR.?; AMES F- LY^
3S? AX a tKMS f-u:ossftl :i ?l?ltd Ct.'?*. wW?BI
"-' C StSfTttlTlWl C Oaeics se M tftessstK* ?ts3er ta
a Metjte|?t*^tt*JirnrTi>s?acsasasaataei 3 1 k?m?
i.u l.^'l ..*_-;..;.;.,k.^ ;: >wwiWl ?, Ji> fv... U OSTS
iirii juciicrK. ^tv. it ^.-a_ ajkiss ?i I' ns sail
A-tir-fSiK ??a??*.c. h? 388 f ias-CUbse, "Stw-It.
_ ?-S^SAJ.? ; , -.
*>' ?f??a tfeCVsjfpaiiffi 2*sn.
FRENCH TAUGHT?Mr. HANSEN.
jw scalene w j y~ ,: v.t:Q ?t.-* um in, < .,a
rsjvArs rxsrxvcr a .?>- u*.irt*ti ?cd
fatMBSSWMs, J5.'? SX^-.V v.l_is>iS li- fJ-.'SA *Wt^.
C?JlVTS. *. iu> y.^-r.jf. sb| ?-jv a: i>au
f.-r- .1 a K ik ivcru ? occv*. ? H " la.'
TO THE INDUSTRIOUS PEOPLE?
"NiCTWiBsf ftoa r s3i j Adds, tavBb r-nr-i
Lr^sscca. t'ur'a" xay^3S(s?dBIN)Hil<itenaia^c rauc^j irmti
s.x- ?i*i.:?:5a A se?e.<a? dm S r ic:-? 1 psiincnj ia?
Prs-w-n^ S SC r t SJ "iL?..
1*0 .f?' ?*-.ifeascr sfStaasdssf B_?^ IS 5.- ml * t;
4 LADY bis hii "rtrv vei.*s* fx
TrTence jt ?aci^f f?so? P ari ?tsissj m 1
tfsr Iltl-j is }er ?stxtkv. -?-?aes 13 ali son .r oan
Plrdis 1? Entric s^er 1: -^teir -"aiC^uc-s ..' :>;:
Aii?-taaS. S. r~.?u.a* Cifio*. i_ .
COAL.
/;J0All?RJSJD ? WHITE ASH as W
V^-' sac rars-n ?.-t-ea saiaJ Sit, t^' S k-.~ Xii ftf 9 ;
Kssaj rr f^,? "*? teas ai-rc >:<n . . a A: 'li-i.
C1-' ?r-jvaw-st jjsar Wnasnsr led : i ?fr-r
J^Jaj_: WlXiLS ? ? a \.??:-S-.VS,
r-OAL-11= Kffias COAL. M -1?T.IL
^ "'S? STST s.-' C_'.TT ana trr .^er isai
sr ?ftK-a-r. s-.-nj it tv-, .--m?r sau' QsaamaiJi>
?? - ?"? pktss . . sroa
PS7a.: LiS?EE TN Irl"?BOUNTY
?w.m^uwas. A,tc.v :t u:ar^? p i. ?c jg
J?tf ?1 if ji^. :ii.--jiv?eiL x y
FOB SAJLE..
OKI v ? i FORA HOMES YE KD.
ti. too ;"..' .' - ? -t :
!ts-" 4>t:ZE farm ?TSonM
t-e? SsKed t; S-^?parya&fe?R - -
^ w^r-^ti~?~* SL3 <w d tv 'if s-<.~ je, isd :-a_is-rit
- ' '-?'*>-? A i. (? ?sj.-f* its s:
I "tk^t.-rs-rc- te*S?se.???h-5Mavvv::.l
! c?z tor Lcor. l#aru ; ??.:. *? *r -
! r_-f ?- . - r.rr ?' S-i-.r.\ at A Cat asu ta^
i BMtc * B?r? being sear tail Ttlnjv, asi1 a* .1
?? 5- i^rs i.V.-x-o. s*ira
j._t _ . ? . - ? . +~~
f. i -.i rat Lii-1- ? - ? - '?? ifcoas a~-? ~ M - : ' "
'.. .????.- ? ??-?.-?-i.-- r- ?-'' '?
i_- ibasdasce c/fid. Ts* ?"i-ar? h * T:: ^*
f- -rr is- ?-a: 3*7. - - = ?:* 1 v - ; "
; -Ci.*;c.-ci?iy WSS ; ? ssrr-. - ?
! "t?,^lasdi woicrg t? taseb per nere, t?aeataa
#n -rru'.C-r a* ?SV' its-i "?S?ea N?sar-To?f
Trjf 5ci>ii Ccc-.:"* Agrica?iKnd SoeietT, n a aamicuy a
?' ?e*f Us-i?. u bs*J t* fe-~ tSe f Sc wis g k sex
tCo^7 >
L.Ue Bou?, Or- ? osa
I cerzfr ia; I ta7? nl^. Atrsn* Eae p*as *?i
?yrr ie<t V Con tad rVCa?wi IV ??? ten E C
Piaffis. tsti ? 7~i.--.-7 v" nrdea t-erfv'caiiej. c?: st?i :-ar '.i>
Lirer Sa: road tlu? Read :".-:>? w- .;b [ rweir?
? pc?B3dEuea}tf xicCs<i&Ki Oy^r^Kgr^i^iriLFur. s??ji 5ep
IHEsiei .-. ! !SS
ASK. P*?j. 0::c^j. 5c:i.'-r'. p^jujiHei^
an: T^cra^-nni. Too:?.
Su^-rci ISLA L HO3fj?ID'."?:"
ToC-uaxt* V\ [17 Jete-ac. S Y.
Hif~ac7ii?: jn'i^oc u >>r-u<rc oc ?e io.-Jer? of i*? L-rc
I dkad Si " ad aiew raa w^.-ii sjoj-i a fay as
Bcccklp LT-: S?w-I. -i. Tbe i-;-:V> :?' ibe ted h troooei
ir.i a:few saSea piace, ?ft - -. ?rrassd tii
T?fci>si?. bavnzf b??c|??Cvd nrasare i*? !sfl ysar*.???
??rrer? fjr:.L- j^i* #w_ fr>;ct i-X to S-!''.' per ur~.
T&e d3Btr3?0ac! ? ._ "-lit p tr- a i r^:r? :t i Cost
:r ?i'^::?::- ^- ?.:H.:-:.;ri f-;- irr. -s :
ebb ?" r:j petscn aaria* ?eioicftocce ? U - ?ssi tied,
:'.r ". "?? t -' -:.'"7 5 i.? ?* -.z i . seix-cu
is :??c~? ... ;SSC?; tht! i ES i.:.-- ?m
wr: IS i . ::- lr?. a Hi --- Fa?:. w;-- *- C _;e jri \
t3 use Fam, worta joW; E&e : 119 v:n Fwaa, ?
i . tl e Isi tsii ts ! s?.-.-v Farm, angrta S--*". iae
Set. tfta asd ^iwi. a S tere Fans, w j;S d. Ztt
:; .-. :ca *.?:<: l.-ci. eaeS a 5 itr; ??,?_ anonafSSS . fae
.- _ ITJ^ I3ES, :.:ti. isii Sfek rai~: \ 4 u:tt Tit-i. r.ra
?'- : =-?- ~t emeraari . i?aegtfad -: I 15a L j.
L - Grctcaie^saJ ?';.:>? Ca
ataciacr . ' OutoaViJww -7 BlirnKi-ksas% ??t*i jajT i?
A! re s-?":??? en -ie Mir. '? to ifi:. wiS 3? : zko
iiv tad ll s Gntaas ?-,* iraars *- m ttn w . ?i. -
in?: er "iircL cotof tau arafeij ^itp;rrc,i (o ;< ~
"ie?c r^rjoc: cc tis sttiacripCMri "i*". wie it:-jii
*^*r y-i'6<:r.~::.~ -m.zi.-t* .:'_:?. x -"**% at u-Aiisiejer
~'nr ArV-r a TH?& WOOD, Sta?enBr, Kl Johz-K.
am Peazl. cc CHAS1E* WOOD u aztae f ace
*-;c.ef c?'vr i..T2. ts~j_ reo?.-"* ~c:-Li^'.-e?( igji bra-u-d re
ccibr Ssrssie Sri-? tad jar^rc/eu of ?e> p?'Osi'?wti, isc.
ciee'riZT ir.T,e is<cc u-sit
siS ' CHA?. 1.25 WOOD. li3 J'ofta>? N". Y.
\ t private sale.?t ?
-AsnLDIXG LOrSca?eaarta ;f F ftj ESf-B?
? . fcesareea Biooiiaray tad Sanaats>?r. csmeseactsaj ? ?
:Ve: 5 ? . lu -. -iT . - . :'n?:s . .c i5 m-? : y 1 (I tec ^
a < IOCS Sps?& oraoa?B s?ie abor? on tao son
of T^-eisZLi-it. oi iie r--e-ia?rii?. A po-ri?ss
. f ? &e f . ?. .u - : ... f <?z .-T?i": co -? - : 1 ?1 x "ifTg-i
AflLLIN'ERY. DRESS-MAKING, aci
-"-a-J_Sy: GOODS.?A pence i c?eSed X
cietasaK X-_~.?e v? *ccc ti r..-Af:":i-r. ar^:*, :. Espas? . '
'z-i :".-*r.?s^ is -:?f troT* T.'f ?.riasee U ?.-?-nu*.
wiane ie i* :c? ::irrjzz? :rz 1 7-;ry '.s-.-rasr-r is'i r=c?ei
trtii* T.'r i -f S?i? tfOfta! tn 3 tarf s estacy stasneaaeace
w-.".i GrueoE araoer ?c isc 1 as?eraa* rts . ~'z>; sset? >
r1.' xry, j.. dbs i 1 fc*a hii.'<.Tr^.i i?Batta arS te
?;? -iti Sc ss?er U sac* t viC~t>ri?cae)hL si.'.'
riesa. ArrL.4;as.i.G SM?i-c :y 1 ;<zr-ir. itii-euaeii ?
- f'i^izua^te." Tr.";qs? 0-5?. ?et-.-Jx ytui zjzstt tzti usi.-*?-.
i;iTr isL:--:cst:i uzicsvc -Ji :"
VALUABLE FARM FOR sale?
? *>A ^' be icui :t Ehe ?:*.T'. :e-i t: 71;- ?: ? ?? ;'. -
Fr'.ii.y. 3}t* :f l^.-esijer Drii. u i y^ctsst ? M. ca
:. ncea ass .-' . l - -l-s aa^jt aajTasi CStitea
3v! n-ctfi C :>::~. Xewj fese-t m sae Y.-r? HaaLae-f-ea
E-i:e< s-.tt: T-sicji-. r;:izr rh;ra ?-"-a;f &.-c isc ?Mtr'sri Liwr
rtaaoe-nSt Qiarea Kid tm.'.* is? Saaa?a icSKUtts la* Smn
a w?? araiweii, l.c oaac-eai liS *crs-i. t&aoa SI K wauta
1? areini. ire reaidoK Beaiisni is.i i.-i_ve latsit _3 1 s^s
ttaoe- rfctMraCBnk Cjen ?e psetajsea it? ? wade i - _
stj-?.'??. t Kcnw oa i i<cc* isc saro sa-jxas-taiaes 5;c
?Stisrea. iza asiiiwo-twafni: :<t-ra. ii:rs-si:*. *i.-r-tr"f
:>.i^je-~->.'i-'j.<...e aa?i ceaeccaac^cs-ij*. 1? s r:-:ii nf-alr;
ipeoi .(-.'ziss-ii. rear eccaaxd inii acini finnfratte?
Liaaaaaii toourisnecaa a atied l>A eras ut: tx:~
j;:.: -?eii cc a?e D'euf* r?r<c is>i SUrxia Cosiu. n-scisja. i o Ben
ta?
10,000^
ACRES OF TIMBER LAND
C?C? ta JL-fi-refc--e..LC-2e .-eaii ^dbf
C-.xnecr.ira:SL-r?r. tacoC ".t ?ue* is.ri-f Ccibr.vk. V?Cii*i
"1? ittirt isii avst ?y.-'.'i y/ '.ztLiz oi Ht_: I SteOTJK Ifte
arUtest ^.-":isi;e lerow?tcolaad Ea J zaZies, md -aaanajg .-a
iuiri .*t noi fcreaaxa - :r S -otOfA ^ ::<'rn?L~t ??fC'V'.s
ieo.?7 sr." :er .;' ?<- scrtre. wi^j? :o;, r.isiif is?i
.-..i'.-K- ?? ?. "rbj-o rat raa :e iaia^tooa?'0Srara
is* C .Tisi:-i:S(.ii". StJWi Eau A ;:i:: :': ta.i I^i-r-"'*?*
3.j__-'.iui .Tv*.*? ire -WB a ^att PTt?m i siij.'s la?
ico-i iasir. F*fc ririet aa^raaUaai u-ri-? aa
jj3S taapteeSoc David HY. '?. LtnareS^ >LbM.
1^ ? >R SALE?A smaR FARM on 1 be
iu?ii eat in- H.ui?.-ri, ixiz -die? f-.-ui Ta.-t---a--rs. izd
7? : b 8? firaaa ?isx 5 acaj Ibuire w-? Six A:rw? s? La. d t
S Bae (.:?: sew Ban. siecry :i Fru: uc <iai*
trees, t rxn We?J 1 :.-.; 3s?aai :;' '.Vur rasa .?i
1 b p are. F..- r.-^er Tu.-;ciar? ju?i;.'-? -'t .".l5.
?>"^ WirCN. ?e -.-?s-jea. l? i?i j
For sale.?Tt? patent. ?
Ae v.--.i tad -niicaiam-r J.t iie m-rtiiurctrstr :f
HV>T"S : ATI'S - - Ai JUWtUiaflly a ca 7 . ''?.
?c ?.? icru-s a 1 acsc 7-:riag e ia? -nju? ,: ;,:ci:rjc :
-ei?a. TAiflacorrTM ?:r,-.i;j*ii _s .'trieT C sr. isii :e
tt'.ws :. ?4rv:* t:a:.-.-ia :c" : :.-:rau;inlr wace
re k s an ?ra*. a?f ar?sen: rcvcrj?c*f :eisx 2
. -a.-: A?sdE?a ri.?.-ru.c. ?- j. :a MM N-i?-T:n
? Oda? asS S3
X . A 3 a :-. (X > i*. 69 s.vr 3U?r-naic:-?L A ??rT
~<_. > -esoiiflBjc* re.sj : 1 ia?Hfc? Kacmz nod
sk j re r'lv.T.-.r. *aii ??a aee imnaaaa i ataik ,-r 3 ?-?? ?
t;:c'S: trii iij A?;n.i.^. T'ie 3tMWSJ paxs :n_.
Ter r-ars ?er aaaaza as a* fa-rearuueut (aiaiari! j.' !? - s
A-'icire. Jt *
t^?OR SALE.?A z-:&z :z<:.m -i".~
?rw. 'M..c3u isc r--~is-u isii so-tdtafptodai :r
:e sjjscriev; .c jern.--uVi~.V1r-1.1ai4; a?u -niiaser.
i ...c sj SB srsae crier isc tsetflesj a 1 ?arj taa-aaikBaf '
!a ate H.sKtt irTsjr a riss :u>cie-iais ti3 loesaclcn
?mi tnabBsbjtii tr stas^ Ten.-*. Tie :-rz.nr tefeajat .-a?i
ieiiJ?-a ciajeii x' -scacios S>:us!. tat a~adi -vtaia s -re
siace i.n_r ivjziLzi a aiaeace ic 'Jie rccL-er-j. a>
j:-r? r'i:Li ; sT'iTSXi. Mios.-*. aeiSnaa kO?
"aieKrC jS: i^rmi-w-iT. >i X
FOR SALF.?:-0 if-s >:;-fr-.r MAL
ACfA .-3.15..5. rs^i"as2?.;vr :c wtli. Orfir-.-ti
ai'.Ti?-vnf ar:* A??.'/ is it! F-.iis ?. r^-ist-j. s? Je"
\t PRIVATE SALE?Tw 3 I > :
- Vr-saait ;rr ire icod .-?' T vyncr-Pv-'m.^r, ?riaini
jcotifjtrtl reer. zc BSroad^arij eiura j:>. i5 it fee .
? - Tir. ;t sie ?is-.-::aw' nj ras ~rs v.3 n Mot
ire ?..~ i is-. F ?? asraM^i?
.0?ri-i. > . .* S EJEECiES. Aa?nucciir " 5-11 .
AT PRIVATE SALE?A
- *J? a i- AJG 1 .1 se ? .uf .-? .'..-? ? ? ?' .
SEE, auaiarc ro ae sera u*L? : : JLl-?. :<ra?? 'A
-???<--. . icdtaa KS. rs s? aces psccai iss ;ea.
jacfl ?f .:e ? ..jut*. rerVs/ .ces-'-.-cs isr: rsar. jtai aee
acm lays ?saoas? a s?? jmaLvnccti. i.. c 4 S 6? iL-?
iss EtMG is.r 3 i B ?*pfit; se loa? ?? sei :.u-1 . Ewe
?. ? - . Li iaii r:..j i aaam :- ,-c .i fas in
?k -t: .> fed --t >.s.r_Jrr: a ;rtca. ar:a ::: w
if :r K? cr-c-s-ievi. inii nt_s m s:e w? amiatUtS tsujJ
?a-isai tmssct Ki.s ;>i..c::^ a -.. :eei Scot ja?i "iff iai
is. i-e~. r* c iarc-es laii'acsc. ?sj i *~>n lit; ,-eiiac
rscer ess i.-at- ea, tc* a j. ;ec n
5Ket i sxrr-ws. ?r:s 1 :se '-rtsS-x-rs _s Je r*?;rnrKS ?
Scoste-?i fised sb -rit? r-tr^- :3 ?ti?ritot -:ur-'-.rs
ic.. ici inc r-.:.s ??j? rt ire rsrw jtsries ?f je
a aaamn iat braue? 717?? iz ^ j-ki msi?tst. vv>iaer
?* ? :r::iac* t'eee* taj f-us? ?*:. *?? .
S 1? w?a, - -lac- aaanpi x..-. p-raia :t" rte jo?gEaw
inara !y ?' IT'rci-a? t joe. Areafiaea Xiiw-Y:?i. 5^1
iai>si * la. :ee- i^--ac- -ecst.'sec an r-.-rrsus J??r?
3S24f -*F**? a ae yajr et ras s-.ea, ricteia. ?a r.se ?
ia?sesic.e. G 1? a ae si-.-rsase sciw- caa r?;sxs n
.erre isc sci-'c v" htbtoM ;e ?sr?anarfd 1? j ? j
snjjwtvj 9 ? scaa isc Siftih? sacat taciVa ' " "
. ju\r?.\vr ; 5isiscrxs..
_" _,_ J Scaadr?
Ip?R SALE?a K*ci pTagb - MaRE.
??. ?? ?'? ~ir~t.-..--: ; ns - -(<
' ? "? "g^t --' ?jaer jeer A w. 1 ?OtAci ? it SSL
.-. year* .-at. fir* *ris?i! inii -aer, Terfeii-r ranmi ?usc
? : ? s isc . T-TT- tenfite. a*.-, t,.-irv Vstesas
?AX5 isc 1 ?r* .>;t?f Wagon. Ccrs-rr : E "
7?~j.''is*it-*. as ie^as?-iT. . - -?<t
IjvK SALE Or. EXCHANGE Fv?.
YV-ii taXasa ?A0?JJljt 1 team?? nt? *
m acr-a .1! icrMa f.vc w.xv. i' re. wm .-r-aaci ?
t-tt. ?od Saaas tsc laumnaa.; :j sule ojjjj
Lv'i^l^^-* T c a aT i
?CLiiiAX 9 6aaara?aBMft ,r- .
? ?-R sale c e (?_ -.: y? k ....> ?? i _
A a K-v ;u ; '.>.-/. ESS i Rtm ?j?
ill ste a>xi?ra ar>;ctf?r>i<3taii3t Asol? n Tw^tta-^s.
seas Sr.ac aaa sJJ
FIRE BRICK MANUFACTORY ir.d
CI_tY ScCXX lr Ki.e.?r:tf staaiascar ancka an
cdSfTJ? ~zr sa.e at ?sv ifr-Ti? -r r "s'-i? r ?it.-s:.-s.x-- is
tm srrf erfiof ?sc Toset. Kl CMaaaMa? X i 15 1- su
Wcri*. Vk'.vcsr-ci--. Saw-^'iraer. i.' la'
A CARD.?MR. GEO. FREEMaN.
^ ITilialllH ??!.:: -s- Uli T-yzZ'Zt^Ht ^TS SC 5C HavJjM
I
TO LET.
m-rn1>hkd k s?
. . "foe job EtaEST
T'-r-j '- - ? . cad " t.*' SaMsaess*. i.: i
eej I- tteeoBie ?--.>?>. * i i jan-e r*i ?.-.:
? tfcateet&s^r; .?>-ir s ' i rio - taJ s? . as?
t
t;
?T?e LhL
' Grsetmn-i
HARDWARE.
See BtResMt S V. Mr . ? r**<S S* Be
<Sd ca?- eras CrS-cer iw-?. .1 i ?: :
- ...-? - ? ?=- ...; ;.- ~xa? Ei ? > assy
:.!.- ..- -ra i jirrf Ki< **?&. ia>i'.: aj id
..rcc-es ;:' ?a inr-es?s COOSEC? sTO"> 2. ;c
ae?fs. waensMffii isd i? Bassara ""?s? ise "ecfec?
:i ?s "Jut:.- i"~ar rc*sas."jf ira?* ?as a -ifsi
>.... . .. .r :-- "i r: bofpeoitfns A^-Tt?2? v
ssasi 'Zri Cr-. ~ .:" ~;:~. i <:.-:i_- lt:.-. wisici*
T?sa Euias, ?aesSar s? *ae Sss-pss bbS i?es ?eeocaeri
,- i - 7 icer. Hi_ uu2 OSea la-: *c?so~a3?SiSHis
LMSTEAD'S PATENT SI ? ?
? tn E ? stans i is - ------ --_
? ??- =7 9brs? M ;.-x ". sarw tew ?'- ?sc "M arprs?
? id s?e tara*?* s***5es . :'_0-lr5 >. - br?. -?_
lesBi jTir- cul rc'.'tc -M ru. JL*:. ta?, saws k.>:
ri?^ir?*. r-iac-'. at eiani?i??es?, :a.-... -u. aiie
r. iia.rr ;f-ar?i fce fce; - narrtiftr-ffl*. iffeSjrm
ru. srSrku, i ?&is. t*.
?J?at rsc?w*. i 'arxe >:c ss T"*7 :>fiu;^? Cn^t
id of Tij-i ???_ *:.c ri^nrfr ^aa i- iet -c?
b S? ?r. Gaud* >.-aiwi g-rgaxae?.
j.
Pnaa : :v:;a -l*. f .?????. l- tra -: - ej
bbs pfata L-tc rrz-.-iuie-; ia>: ~.l:.:^ i_ srccles ? i~
G
un watting. ? riw ?sosoiB?i
n8t f??rwti i ntsgcj a auo >- ??
k?mi ??? Pa-?a-?*MS? te u?. ?Di i:
?iai-tc-aa'*.
No. 2
D
y.% saimcmc? oat wcen
( T
PIANOS.
v
* ?u-i^u a?_ rj< ic-smi'.'c. BC "_iif -rc^^i: -.: Stw? u_
f".ia> -?*.r':-rr. Li'i ~ -in "ai-ai k
i^caa J. ??:?:(:: ;:acr ..u
-i T niCcer; ?. C-.\ :c' S.:?an;. -wasc-r rc^cwi u
?-????:? *i ? : ? **AI3E3S t 5 ?LtiY ?-aaca :<
k Co. ia,iu ietaiajt; leng lac i.-.; -itu ~ Imigai:
sc Lit cwTmi-mfaEgta; -isac-etia Sn ?Ej ac
I
F
j,
2? aStfcsrMia,
?F rf Caur?-?. la fcwur-seci :( *ianni ?_o;.>
5 . ?.r?S- ?ri a iw nets?: faana u:-: s ?. 4~f. lai
l? :tai*r ncc-i.-: _"n-r;"*^c:tf!ii3. i? '.ai
PLIXO-FOSrTES FOE SALE.?Per
s:ca i--..a: T>:~?aj*aa' f"JSt:* w,I taii _ w ?.- k-"ia
a? * .-4_ u SI?"2T i CC-XJiNVS MsnrlKam
r?a?rx-?t. ai? aiie 2ro*nri7 j Tbfy ?-?* i jir? ?*?
icr-iera; .t t-se;*?~;.j? ?"aauif r.Ci?aa_7 :a laad Bbqcj bo>
icnaituA mmBSUWai .te ran ^eaea.. 3 i Ca u.-r jr; ^aaiea
ci'huts aaa k, IM "er^ena ^?t vd riiii- i3i -nc ia. "s siir*
paoua .-rrraein. jd Tixa *a-rv rrwia iar- ;r-su ;a?
afijcicrL :iii *tea la-t teaba tes -arr-iMtsHi ia a a<rL- naf
.-.7. t? i*7?fs? s?? w ???&e?i ss?. ?a>r3 Sanaa c- ^?
in:'??. Qe& f*aai;a jaaii-^-tc. Sc-w ia? Hean?teid
naaca E .^i s3 -
L;
Q6?Tnfl>raar? taii WT?csEeanrs, 2.' iaii 2 diaa_-ru? T:s
vi teoshaa :i5rr t.-r st.? li-r; iaaocamaic of titri-ia. ?-jTa'>
!??l? a r.-se-v ia.i ra.:. -u--?.
CiTse sisraKSJ k> r u. -. ... ?.aaia. iuasw.
toii vi "?isr loi inaiRrcwi zaiafrii.ii, |jr rrrjirr-ijricst: in*.
ditiTci saner wsr bbbshSosb aair-r^ taa. ir^ rar*
?*.?: B **? n?2<-*e tf Bas in? l- &aa*j rxw u
a nsciaca. ?r *c*riarVa^ ntir ^"Lai;<ra -7 .erasr .a r^rii-i
(C7> :i- -asuir" -"? vom. s?? t>;ae?c ia?:c ?. d.-ai*iT ?;n>?f.
Can. Aa 403?? -?-v-rasatc. ? C. Id . J ?TJl
a.4 in* E. j. XS^TTXSS.
P
nasti -' Jt-''''? *"-*? ?- n Brsr?i?a*aaag8 0 :a. u i.
Sienn. i l* * UirirVcarc IK !"tit->. ^s-?i .1' ar-.-iki
asaj A rrajair?..--"2-<r!*5 -i' tmftiiajnna i^i. law ?Mini
?".a2i.-< siojjiaBI^ in !ar.?. ers?sj v_ in ml t . v tas ::uc :r
a-icrvivett *mph* 3a*.er? ?uac..---: n Sseiae ana
s3S a* i- 3 ???; S > a QC SM FadSBHB.
Di ?
BHTie ss i " . jT.dd. Cd\>i.A a. CO. ? au? ?ir
iaseci:?-.ii j 7 TwnrnS ^.Oj^ai. r1.'; .-.ia-airrw .a i.ia f*:ia
c-bo! *d inr-taftdr 3rf A'ciiairosi -7 'C-i?:."* H. ??'*?"*. *-,
W?U a CCD . ;r- .. .. ?.* ib! %?na U a:
T'jr: :<ti:r.irsi a. Seesscnsnas ? j? i-.-raias-aiii aaiiir ae
Tsiaw usi Sm ?' CtESXS3: t 7C lidST
. s s a SE. L d
?lit k CC- tr*i -s:Kr??if>*
? "a* ?aatif T-iaimi oj
MEDICINES.
rpEN THOUSAND CURES** 1 V fj
rOCKD 5TKL"? O? XAfTHA r^zEi^~-.-CJ
???.er. C<g-rBBEi Ts- r-j scofcfrfjT
?eeSae. Sasaaz a Beat
JTf I?!^- set ?17 rectastw?** ia 2S\A1?
? - " ? ?"asTSSB so esm He wa-aaa .: ~
** ? ??' - ?-- - k?J ? .. he uMimVM * m reason
*r ? ?T--=^-'j r-ri-: i~-e a--.-..i_ i
? : - watiim a to -j-t ??- fcaeraai iad
^ '? ?-! ?~ &e staox?aa 7i.t--.-3
" -?? ' BBC 71 ?>? 3J3CB3 ^ "-i-u^ u u ?
TT??^f.71771 ? ?.-T ?
? , CVS.'Nv DISEA5XD LrXS?L
Beeac ?^.Su-: Sweats, D?*pepa?. :
r eb ?_- .: - : es i sad 4 Kfana: tas ?* ?r
bna*a e ?ciea?ae sszt,xas ...
f.._r-:.--: taa; -s - ?? - extz?* -. jr-j?
?D^|OKmeoc&&scs of * ace. for a cnx. Max 7.'
- s pecesvM s i.. rcj.
??--"-T-t? ? '? " s?fe?araEs3a~?s3
t ItX*-:-T. ":?5 ? *-* asatx ?ii 7;. ?t?
-'; fry:- *r?.r? ?:?.?? .v apt ha
777: Trw-sraraesdai 37 3eTtwfara; fnabsaaaa I_i
fasent 'j-".^: - Hec ?-->---:.-? - tSaJ u *
? 1? " '.---:'-r-7 : txscen :- 7,-_t f-L.f-:.- d?
cTBa?*ptsasizcaccca. ttt* Lodijc Lsn?
os ttejted?taij n.-._. Ett? Bnsasisei gec-iweec. tS
s- -'? " '? ! - ! : 3 e 7- - csaieasag s-?"-i?-3^4.
6s ctBESTj ;: -jj bees i?aj wjzs ni^-priA.! ?'..
?^cbb i* wr?aes Kgncsre ?' H \_ ?.
-??-rr-i:;-- ?- :-;.:--: . 7- .- ^
v V" r:-':-'-- -S f?aas-a-xsHt ?fetr
>:'-: = Kf-TVj :- ?. =7^-1.-7 ATrcrr :t C
.-.?74-ti=. 71 Boss? tjEac:; t Ca 3 ?i7*i?:-rt:a
" -? r---:-,7 >...-. C.-r?7 77 IC! ^ it.7-;"-*
S S r. L-.:e
J - ---';?!!?-" 3 7H.H. C-7-.:^.:r Sr^rr. h.?c
"V'-' La>*t". LGE m - ;v she
A-l wiki 1 waesaa r .... fee t Sanis? aar
?? ;- r-:.-.-.7 Z-i-^r, dr-7 C?&?.
r - -. 5 I-.v: r ????
?? S ?: 1 " : . M ~ . . s \z ? su-l.- S .
?T-i-"--r: xarieK : -: r;.:- Tis tpeas ::' f-SB
-- 7- erarorieif z?a?er 13 i 7: f. 1..*:. nan
"S s i.Tz? sjus S2?TC 7.
?~'- "-z Hi. -: : acta w?rj: - 3 ta? ?-.-7' n? c ( '
- -r r.V- ?- iT ..7: - ? r f >}?- 7-u - ; ->
?sa 1 -7. - V:.a El -5 p?tl 22 SC3TTLE a 1
----- it 17 :-7i eary ?ar *T7-.ir:r luaseJuwa Ht.
&WB IS? 7.tt -r S;,;- 3; .^.V?: ?5. 7 -^-^i
.'? :? i .. : ;-:.?.3 -;?V? --_ ataauaaeou^r
MBRtoi Ltr:: Hur:.; i samsMi S-:?-i w
= I ' i 3 t - - - ? e :r Hi -i.. I-?.
BAi S Ll?nO 2CK LE?i is n Sri
:i.t?...-: la.-* :r:-ej* i; . . -f : t?i - z j ?ks .t.
-t *-7i c?eta rr la-BStar?ssi ? .????:>??
" i.y v ttm ?
. : 3 - ?:;;L:-i-r B?? BATES
- . :.; i S KS W'jaS?gaai-?, r?r?.Vvr rr. ta Sooa>
7-:
FREEDOM FROM COUGH IX TEN* I
a?aTia t_ saaM ? ..??
:r7 :;'7f "iJ. U7-_-cc.i. L-ji '
S i? l-.: ' :'-:-7*. i: ?MS i :j
H toorsa?i . .- Sisw-Tari. r*i-"
A ?fftaiesa?e ?-<r.; - ia:.-h: 7
7 rett?ncej a- Ca en Onim
; SSTAX ?.:-7:r?rr S V
V -7
'ONSUMPTION AND DISEASES
ms CHEST AND JHEOAT.?De iSSEa
2?? rtaaoawl tt? l*7?-*-rps Sa-rwy u-.-; C-c?i-.-7-Lr .vk-?
sc SS s.';*i?tt. r-. V777?;.* ?j* tcxcT^mesBOS :?zthx?
ftz&xxBsi torn Etseaota x ?e nttna' ts; Cbck im nSra
seta-s Smu i 7. : . rSnex 7a_t Aar...-- ;r
iK&ar-a?j? s: Cssa?i .t--7?-i rsfeaeii ?3 _-:*
TELEGRAPH.
TTELEGF. aPff CR?S 51 N G S'.-Ti -
JL ittmrmrs e? MAOSEnc rXiX?lUFH COJt
PAX1 IferatLijw 77.- Gaceui '.?--- .?177 C :'tl::lit
77..- :i--f x-i Jura s?es w?w. :-r?trwi -?-.a.
1-7J. 7i?t7-i. 72.:-fr t-i?r. u:t:h? Tift Sn?pai Bfitnar; :7 7:
ii-i ifiisni L? :c Sw vest aiiVe imi :rr?rr^ ;
AadSca ? exe Wistes-an .-7 S?e ats: ??fift -seas !
Essinai T:rt suit se a.-x's.-f.-iiait-t "isa
T- -i-i: i - - ' xa a?m w, .1 j.... j uni **"?t
7'7.-}-?-?.-X77li seea lefe? ? ta?ec?e ifirtai ifjenw ?
.:- fi?st n:i-< ' .-.:: #:* S. "te ?.-itijr ia ;
sSe ?...?..-a=.;n .isaac jiwj.if ffiKatr&anct; 15 te iiatai?aae - :
na??s 2 73t; T.-rmrr .c ??r-T.-rt: au JlaoiUREa .-f :
-:t ::-ri:c O tn-taa? iar?Bi -'a_ r-m-iti>c?f -s -.11? ra> '
ir-riLf i.i?irr sf ::tar.i.~-k ?aii ? ?' --?isej 7;T77^ 7:1.11 !
-?f H-:-.'ks ?a-r-- ajt iaa =^ri,;c :f :.;c.'.--x ?en :c .
:r 77t; ::-;?ijtr:^i. mr? : l-i 7 tent'-a 1-.17
in r utit ? 7'.-t?r.j??:>-3x 77 7te rj-arr r-. t- a an
TO TELEGRAPH COMPAMES
rHxorceorr :hi vx:ti. stajss .o-d
5-.:T:>r; r?..-.:>;Zi.-r:* f::er tx.,; r-eews
E?<! i-.-o.--i 7tit7 :ei hu .-i^itr.: -;i:rr-j 1; tn 3-.iu.
ar*j yrv-Y :rt, ?>:c-m sterjoae -f iwijtx r:o?-u-.7 tb
?i.-J -f. ?.-r-!7-f-.'. k'u-:--7j. :7??t7.--.' ?;t-;iu
C^t--*. girrnrfffra, Aai?a f-aos?B? OtsaioafeA 5.ia;i-7
G-7771 ftr-.m iz<i fcrsr SS r?. iaii sierr feaossoan :f
?ftcv-Wlf is; CEUXrCAi, rI_XJ2JLf H
Agj-AZATC s
Ti<* *i^i23?!? Ca 77.? Danpnniea b us^tsnexpiam tt
7.7. tTt.7 - -J E.7-~irr;T 7: 7r-7 v_ -.77.-7.7 7: . TtrU"
nr-fpjn. jlI rsinadue arjr . t. k?ati 7; Tie
?7..:i !j .7 u :..-!?;;..? ,-7r."i :e 77a.:77,i^7 u
?oi-ic 77. uTi<2?aMeei2
::: SirTairi!-:' -~ 5.-:*i*-iT. ?^Tiax
.VS TELEGRAPH LINES,
r *-a l_ itf-t :a:? rf 77>j CtrfiJa? 5 ,t_?a
.:: B tvaiiaia Offen fcan s a ma iliia
'? an .1 Tf-t-w-*' tri w :?: na k-cisit:tsec
x- 7n.7mu.--irs tanetaeaa ??Tra Tt"? 1? BanTj 1?t*i 72 ?77
ECS et 77<i L"
ere ? fatadm? ut??i Ofice. sa Tr-.-c?s bd2 asrea
O'
DA.NC1-NG.
A.
an
?Waes jiir teas ? l : . v wn 1- ? ! uui -?Ji.
cc la-aci-r W??ieaiaiT; ?"- .i- u7: somstto fee J-hit.*
SB3Z. :a Cian?BT ua: i-i-_-iir i- : 7*A? fn l.uT.ts tu u .
4 rc 7a.j7.-fr7. Ca S-sac-i*- i- - fee t?use vn: ;aa 177-fcii ?
icii : trars --cjicewi 11
B 77f 5.:n.:.'..;sc-t.Ti-r i?
Si.-3C?<J9C3. t-r :u;?? amt 7.;.:n'ai_: :s ? te ' {ha!
*;rj KSCi.' f. .1 n: v a tvurai :t 7 . :.:.7*7'ai :j
X est - Hi_ i >.-c i"3 5-.*i?-i- n.i v-J :?; -^7 77 1
? ? :t ?
; 7* Jfieii. "xf-r: 1 d:.ua-7-; SHm? Mia.7 u
-Tai ad? ct.ri
T3 ball COMMITTEES-?T
SFftQaS?, Waat ?awtawi bb KKW SSWE
in - - - -7 a te E ... ??AXE > M XASsAE
w:i7c S?ten Qu fcuania ?aii te -. ?b tet
?tf 77j :?ni?t ?i-a-uc.--^ ?\WO a..WAA'- -7*-j- 3 ?il xa
7-u.r-.ee. tz te h? nnmwit ia-: so te aal - <ri.-;
arr* Sa -*'.-it-? w n jenen? a Sf*i rl t-.u. . .
s lL ,jac Esaet? taa- w ??aswa im ?ateBteiBniai??-*
tut - .. .- tent 77 je w t? w? si* a -i-. -
w te r-r?^-r-aj SEaarsaBC. Kai 7-1,724-. a >7,.a. s?rnar
Vi7 Com. in i_ i'.--'- .-17 aas jvetvuea. \ :????< im: ipuat
2? > iai Cca-iaa- H7.je ?ju:t-err au ma
t .-.i '." .:e sai aa rtf E W.^ST^SBfanH
F\SH".'. Na'SLE HaT
rsr*i- te aroK ?JteriM apeet? f"
I. I? As*.*. IS. tsat?s *t*t >-sa* - M g - - ,
:3- Its' Caaa.-*. -tw J^-t j"-1- ^?
VSH10NASLE BATS CAPS
- .--ca* laa : :-L7 j >c a. U-a--* : i
?b - - 1 j. Caaa ??e jaaia-3. tau 1 anps kw.-rs-?=.; a
/'CLT PENS- '.VaKP-aN.E': ?
\.T r 1 ? sa ? ?* ? ?-:
..- w'-?i-:-7 . 1- -?? : '?: f-MJ?-*.. : -f ::~ v-j?
?St? - - - --- t**? f?-a ia
..VP '-.- a 1 >^ SICT?L >:
" C?.a\v-7p CX S G P B i LSTSRY
Tf ? ?kiesas 1-7 *;- -aax.
,-.?.- iS StAS&-5S > : ?aa-a t-iac?
litv- Se? Ka
f'-"T ^"jirW: Caa^anajraaafcCaa- ^"??
1 . ? - oi 1 TTT*r? ??- ' Eiaa-aaT.
S? ^ n rfB ar sa? S:r,-rra K -aa-*?.. S i - 7 r -rj
i:, B11 a^ TlimwaW^amfcgsar^ oaaw r,
/"VAST M ???>- m:-;* N:. 1: ^ io,
V" v,-_i_irr as-e u Eac-i.-Vt-ir-rrr jmr-e* j<r
ks" ?A-T2fl * 5 JL?. C?#. >Ui? fcaas-n
CLOTHING.
RAND UNION ME ETI N ^
V* - - t-. - - ; i; t; !':?.. JClf j 7,
jc-tz Esiiifco: GA.i_J<___yT - em - :-.?._-._. cat
?ar ___ ? ?usirai- __" ?____-?-? isd ?aus? t.-..
?^rj ? iscw BSac SS? COATS irt ?--.::-. ? :
r-.-i: Gore Xn.r iu njmw'?fjat ttat a
>-js* * ctere mmi SBy ~c.m - - inn finil
Breacte- t af Siweiar Gvcs? 'icj. * :_-_-- L
? - ? ?--7 ?* E ks? ed .en:?i icrsax? r tr? Sir * ret
~ - 1 "KT" '-? ? i - . s: e*. .': a
-:--:-?-: tVUt ,rt;;; '.Vr-.-k #.->??. K? |
1?- KUIAfS tSw^Soi* wie sStem*???!
Cx-SIltiaEs tf? Wtfl >: ?-' - ? ?'
ars? i men ae_r ._-.-r.s_r ?? bia tefl arbea ba -lit* af
s j ? i ? " lea as Sbt M rrj??rKc
Jiiir?'. I i x :r:u-i ::' ;.j f fMngrty rr:
peasoet. scsirTsr teicdaced topa? cos * racr, -*
of a ati-* ru _r ixsre ' Sai ?i;?: ? }emx, srlaS
:-s7.~-___r BJBKSff af i Fine* 5e? _s*e-:s .a :.-_* ?trs_ ?ec
pCTifiaa :: Xs,_f MW 3 B re i_-- ?*;_: :.s
?ss* -- tsraifiie-siai it: ie _&3(ESd ixre _s_ pasr-str? i;
rar :?' -_it; Cot*? tre swr?taie. t ie gjaftffy,rears ar_
w scwaeias wrraasw GSe??sg _ra__.ic'-.cct AX sc
ci ? Jt . ? ;r; so*: Trr.^-.. -r;e-: s-cotr-oasxt
" I. a : - ? - ? Ca v ;:
Sac e -.- a??o a __. u. i ?.SUtJt.
fteed:' .-sr. ua Cu?.-?? Ki >' Y.
DEMEMFRR 76 Pohavstrw:. Sign
JLi ??? 7. . [_ 5 ? ?> -'?'?- safeaaiSe
saSC s:--. . _-,s iwoee?a?j r-isea aa ear*?v
Sea - - Waas ? ? .?' ~i:--3H4 ? ?
ia ? WbotoaBe DeaaraaeBS ?3 :e :\is_3i c us. >
i ?' i . ?' ~ .-..as.:' ui! Eia?i stai e pBaaaaa, Esksi tseai a
*o wrrjee --J-'- *f??;sj :c* se r-csry. tiii rcea^r
rbe B ? ._ --. ft - .i- L --J1L-- vbbbm n.-*.
fj f t ?? ?-? ?:.>.- Prcet*. Dr*? C?ata Veso. ?tz-jr
te Eiasrj tpcr !.;: ' ,n: w-_ sai
- na ire f~!i; ..is-ni Sj se wrj ... k--?; ica?! .(
0VZ2CCA7S.
A Beat rfSee: ij*:rssa. at a?Dcaa S-xust DiPtmiiiha
k--j'rz . .i; *?; 2: 'i;
5 act, a-.?a is: B &eB?aTerj. 5W Ef M
?is?ry srt; t>*r-r?:?Si. 5 ;? >? :i?
D-l:. 3i&-\? isii B.se ?i.^a . 1 14 j ;
sciBgSi Eteaaa l-.c C .ns*. ~ H t? H
?.orra
?!.: ? of evo.1 ?ca.:? iss s .:??. ; M C ?J
v ;f enter irr ~? t-> .'.j. s : :ti
' BOT3 ClOTHIXG
5-u:i? tsi Gnerr?at?S. i H I M
A..#<:. l rrvto;;.i u*:--:: . f C J.-. ?.' u- .:: -"afc. el
Vsskbsh r'ir-russy :c M isc s icf ^ ? Air u Chs iciar^
eat
A rs_ arfi :r" Wl-asr Oocafn^ Sar *c.
A a r i-is:~: a i_ Kassa. is.: spiera ftW.itftM rs :sr
CS Etefassrsfs a sr some fiao?aai?fe ? - isc wja
Sir tssicik ; sjcscjiiaS. ? ? i^vii;.
31
ts i BOYS' CLOTHING, ^rh: :e
: ? t . l ? - i : lc A .-SJCES ?V ?*.
.'A." . 5 '? a.M si?.."ll. ii ?.sm \ ~ ~t :. $
SraiB?a isc se as? -: rjiiL. tsc ttlacer. ?..:?:! :c r.ccs
r_r. wvs ECBisau -t :?<?? :.'-;<? JX-OY-MADS GAi
K1N7;. s$aii E - ?? ?-! ] :e-t. .in k .rt
j. jc. :i:r .in ::-r:-fs if" J*AsHSGXA3L2 GOOft?,?irjea:
?:r r. l - ... ?-:-- a i it a ac staiux :e fs^taaai.
Yvasr ;c:ti? ? rwseirA ; n _ . ??:
-.' i-z-^:<:i* .iv-' .i Y?XDE2BILT; H Fi-s.-chl
V;iM)()\\ SHADES."""
\VIN1 ? SHAI ES KELT COR
' * fUCZS DKAfEXI MVji:.Vs. c:.-?is.,^
uT'C. '. ~..ic. r s.- ? i? s se is.; ts.^*
is.: is C .w ?. 3S Sraaitaraj ;s*
a--rr*: isc .es; w*..-rs:itc: s Se r. .7 . ta'^t-k. lew ?srriai
... acratacai?a Keor-Yeisc Loae isc Wu a ,
C-usm. ; -ise<7 7ci.-.-.*. :??. ; sn. 5 i.:c.i. C..-^>r*?
i..:. riarffra r"s:sajsi/ :t iie ?:-*--raj r-1.7 xau?, ;
(?- ;sx 1 fest -i_t K?e?r, isc u .? u St s paaa aa -: .3
saj? :r riisciu-ss-t :s K;r:sas;J rcjsij b -r-..:?ri?ue arfi
::-:. :..s; s^s acnasaea r-.L. ?>-* :'s~s:?i?- '
s,X -r-je-Eier-t ' C IJf i 13 2>7 5r:ncwi7 ui?
W'lNI^ iw C UNICES, CURTAIN
k. ? - .? i.v -:v sf.uc
Tlliii.?. ?UrhI?.;i sis? ?? tsi.? !
X*m!?frai kst?*;rsse~s :i ? Hi _*?7 ?.5.1 x i? wit:..i*iiitj*
ioii rtcLi. >? CHI13? a aJC T sX Ml ? eir-k
?J _a-? ai' cet .r "A .s.ls-ic
WASHING iLADE EAST?-Or hrs
?xvru :,-:.'s.:sr Burreto i..:.:rar nmBcaaHttry.?3j ;
Kii:asie 3 YaVXZ.7. ?'u4c? ?rssia: lassc.~>aa. Seveui?
v.. 1 at marx tt-:?se msk jccisar B??rS ! ?ee Pa :
_g?aai iCKats M?i -: *=Jt Hiissa*. rra w:rt .a rrsul-/ 3* j
-<:<x zonti- 3 H iiaes-fesen ;c tsy -f-er a?w>t Ii f
.- : ^ =srr&:s>xs tcitce Laaa1i.-7~tac.fra. :aic -cu-iea j
ane ser* :t ?: ;: 1 rrf furtB% -tu'ZxIJ s 1 -r? ittOBj {
snie."?-??.:?.?:. s.s.-.x paiai?aaj rs.-'.-*r?. aaasusi?. uniu |
:.: s;e. taascoia. sist^cifie. .r ;rser ;rff-:;;--f irs.ses. !
1: nissices 1- -rwitsJ -i.tr s-.nrij.e?. cc natea 'se ana! j
;i> . iOlJ SDli H?.:uLZ? hi Ztneaysoi la KB} Ei
SuiBcawai ?a t-jwu-uca cCdtf i'.?n*. fwafera iOiis w !
w?BE ii sea ?!i.-i :tf :u -jitoxa. *: lasssssx at! iafsra. |
~i:iiir?rf le iard iidaa isc ?a naa i_ m mz l.:c *ar 7\w j
:.. - ;c -.r--.'.i ~ :j.i:<:: fefeg Aj?: i:t b rxt-1 ?3,-3. Bid ;
?:ea.* fta.~r? iiew*. :aa:i:?**.?:>? w:. l:c :?:>? ?oan -.twtst '
T-fs-:.: ?~ ? ar? ?.: iHiumiue lafrets, :>as oi
I . - f}. JCTK '8 s - ." - ' s: ..:?. i~-r'iff i~':rj. jctaa. as. ,
t ? 7 .ese L.-r se x~iit2f? isc-Hint r-t-su^e rsifirnca. sa- '
. ifsae ice. I'r r?s<:>: sai?sjO?d :7 l. sie jirrt |
:>ass--~r c-f;assj::-srfsr3. K.fa.7jjfn. ins itaisi?. aa. ;
ES? juss-icc-.-ca isa *c ;^i_i lora; :as -isi.'.ut f -teia. ?a* ?
issejf? taac tri i? tacfes tr-was.*. rsens. isc fan :e
as:eii ?7-*':erf Sie 1 Ssr rsny. Kj -iaa ia rse raifa-eat; !
isc :e*c "s se ?? wit E4a w .n a astc r? aia3 : -?u*i '
fE7-j.cc? is rs:xiif 'jtasc ZKnaxft. 2r?a sei? ai artrr. ;
?.r;ic isse, -:.
51 x j 3 fes eot w st A" Ti?
P~3B ! i i?"' ' - ."I-'. ... j
. 17? r-t Wicx::e 3-f'i'f ' i r;??: :t' tt i*:;sj
is I ?? -ss.c.fr : sir :ess 21 lie axi utii "WMn aiirt- sas
a usted 1-f _*
\. s Lif-gmc c. 112 H.irr.ths ." atn ? orer ' ? lix-*.
V _ .~: .--lSii-?r- Jt H. >V--S?. ills t^-iS-h'
* Ccssaas.: 'A >4a?au-4c H. H..' :ca*:n. hawti itriuay
a: B SaaaaoHC.
?".:?:/ ?i :h s?ty eck xt.:.s
sas-u:'_. ir;ci ?fcwi i -taacTCd tj Xictza: SearndB?
5 UEJW-" sra- ... r. >' 1 . ?A7 E t . EK
?: :a-"f pascaiaa . ?vancst.x. lod .rnrf Siicxn }
..-f -ii^r>st???17 -aat :aa :e r r :: '
I.:;sa .l?j<?tx;s3
'?V:.-:st-:v? X ; . M.17. r. 'EM. )
? Kj wSe i r-ccs nttaaaii vsi -ana xodawt .'if via<saif
:n icasnac a sat x-tas m-atx ;r' aancamx a* leotr ?0- j
:eusis.:e st ?tt :.oas'__ '_- _ A'. ? EAVTi.
?TJs "w? i_V.-j.vf. jIkM? Mi-r r. . i?i.
" : si7e ar?ttt jobs reu.:c a! vuwisix toil bit ntty
nna? . eaj?: --'.: - . : j :e-: saa 1 ixjitcasti. Cn
icirattai :t ? ;?bsi . lau ;wt iautiia a to 07 iianij
?wtLic^x I iBWCTtrtru! con: ::s.-ssis ?Bs?* I a; 1 ana
.aje. r-".f~a:::er.c :is c l s - :?? rsxr. '
' Mrs 1.7>'Ei I. H . -?5C1?
3 i.- ? 1 nT > .' 51i7 ?f.'. IS'
? i raT'; s"-c rmac rfsaazi :r' w-nsssjr un: ta aetStSy
aussei: ?s : ::!_.??; fn" s 'sii uv-triien-eris"
' ' tea. i . xra.
GiX??TXEEJ X.i,:7H3ll>"; .7
* DtEfiJ Ci.>n.i. Ji r AAf. SB* i
- Kici-s.; -ti-ir. 0 r.:i_Lif -caaaa racs 1 "anaj-**^ -a~
rfT.iiir aamgaitaa. lx r..-. rertr-auaso axa jaKaataoia
l:- :i - -- ^ ?; - -.- :? I" '
<. r-.f - : - -t.-.:?..!. ?sc ?je wt* ? ?': -.-s '
- Kx*co Sag i. .i.V.
-Jt.-inf ?'-'?" ta-'- icra ?jMjai.- f_~n_::s .1 Liji
H B?nr4 l:c :sc t a tu araffi ."'^.-tv.1 ~
? 9n < ,-. ?...;. . iix i(. ikSli t
-i ;a~; s-eii jens i-iscfat ;c I.li>7 HTiaiunx irnr "tftii s f
? b .s 1. 3 i-i.7 is s7> ' *
- a ? * '? i? I., tans . s:e BISh *
? '.i f ;:i ". pass raerae lie aa-Mftpry m,: ? taa rate ,
rnr xicsc fiisj'Lse f.-.seirsbSi.Cd. "STi _trL>i. ^'-'-Ti-r e; S
OtTl<:' Y-r?s>'7 ES isZsI?:.?? .-.
? 8 1 i t ?? t ? '< b . s- ia. 15
. is: wt^ants? ?AiaiHui wa ramr-?in ' :x
But Buatiii . i- . nta . a Eemaai ta 1 x-?n-' rttrra *
Eec- ^ ii-:i^a_-f7!iti!: " -*T? -~ - ry -
7-.;iiWb:iSf tasa s-isi X tra: nmM ?_a_n.e/i. tax isnct a .
s-st-7 a sna laser is aar serf.
7 : i-'.-ic ss;as.:c azii s a : ecjjsin.. :e nse ?_? Sebcb - :n.
" an M w me 3i..."-"s.ir J-f-ax. lauacataa. C ia
K S ?"- : .?<??{ .?i_bx- -?.C. uii rse -aoistuae ac?l ;u J:r
1 c- . ..1- :.-k Eibl E'iouaaac* irt ?at :y n;u tserj :
a :. v.- -er...- ? ru ie? "sj. -v-a-t -rraims" v?jam u?- i
si.-r 7 r-:r5 se lotur :i s.e aarj]-ssr. 7-irs #; rer 5507.
?2f ?rat sa-sera-jit mat uvTrawueiii: a.
- *- -~' a?m .,- NW.__si-.uii. a fiisfeata .-r- ?aa-r-nf
a Bsc -u:.. ? v. . --? ram a j ? 1 inirwar T-tan
ri bXf. i- . ~- -? ;??-_.&Jn CO n Bai _r: ?>..-?_. r-;.
?r-. 37 ?m.fast u-fao.a wr2 .e tans 7 r ?r-riaa iai
? ?" : ?<? ??: ? laasaai su>. s:<* grasen) ?-.
-oiaxi ;i :r5fTi uif-uirues aat su __cd r ;e ;...-,;a_.w..
:.s-.-> -scai.atib? wi. 'in paemamiaauurg-L x_
hbh* s. SsSraat! Offi?i- iv:a.'
A V?RTISE3i?NT.-K HENRY
? . -71. s. <- JL17 f<a :r Jt- iiarr .' tti-rs -rb-r_
a ? -- .'si it 3 8a :-wj??t. a ists ;..-ii~cx -it >f>":n
Kt_rt. ?? tu er* i"sxi_ji j;r AJieraa ?autu sie "fas .te- :r
' - i_w K b- .lb- :eiur ic una'siix wa j~-r ? _
^Jtew-y^rii?w? ^.Mjraiibircms* wna Jt- y? f.r iv)
E - >ls rJ5_s i. S3 Sac__7_UtMC ^, la:..-?. :~ w-? itte ?('
-vueciUit Ja HtensBypB Snm.u an iii_imt.iiwm_rfiM. ...
-ftrernfii t-.tc 11m reriji-e s* .k ;t Joanarr . : . 1 mean
:a- b..e - ui.er j_ v- . .-r i r-e-faaeti iitftMli'ai. w&
:e s 'Cte; is.'-cs ;> Btt- ss esis.e!#. tJ _j. p . v
TO FAMILIES.?^Tfee n:*;-:^.- re
?ae-.ircs. le-.-t ea i-r j aJ1...-!, *i_rr: !e? a.'u j? 3 ..:-?
?l;7 v:- seis ?-u ?LSSJ '?3_A_ll7~f
r. x> _AJi; u: ? .?*. 171: i -: ramK pattt- a_?
*?'? E ? fit? -i 7s." IX. uii s_SLJESAlS_3 Ji__~ib-ra.-_a.--rii ua>
tf tx htmnsX T-eai l. ?*-_*? 1 aa.ass r ??] bsc b c.eir
a-ibK-TS T ;r r.iat TH-S'.rsbX'i a>f uu-rspm -euj-u? lra
anr.Tb U-: : -^..-i? 1 - QCnUBQlza ;r" je wine. a. b-ltr-ea
e:s : bus. :?- ssi but !e -siimi .a m if.' im tuas.:.y ua
u s- .. ?e?_.-u??.
ay-a aay 1 KJOSJt fflJ BtaadteB-at
S - ? iccp ~.si;s_rri ?iss^e-t .-a Tut s-M ? .^MtiPiwiiQ
trai i.. _mi-.il.'
PROPOSALS,
.-- . .-. - r. ' ' \ _/ ??-???~r<r*<
? -: " ; - -f ??> *r~r?*~L-JZ- . "* ?1.
Osefe- 51 Iks wife a iff 25 '-*-;-"
*J a saowEi k con.
r W H BtTTLEX L X H.TCHrr<t,
?3p?u - : t ... "A" ? 5* - 52? "?
-?-._ ui
*.. - ? . wmvuw1 ? .7
Tr?jii * .i v- ? i '
r*T7-.iral icwc w?^o 5i.t77a vat
Efecsy **?-"au Mr>?m ixm twVtci c
"** x7 . . * t.t.. i .... -Tiaram Tiwr^ti t* >j? ...^ ,.,
_'_? : ;: _.,.,w
CTIXIT ?? ?.-.Tsf: LH4XI ?-.? " -"i^II
* ' * -! ?? ? . ? . S
f t-arrj. v:? ?? ?c > cm. f K tc x?? mi ? -rr? m
r-lCao it>f?CSa4 t**l>4f? ?-:m T?*j:^# *,p.T7i Da E3aeq v_-l .
"- "*"- ' 'c'-' '"-a- ' ?' I -?- ? v i<--.' ? MB ?.-?*!, a
rre-. a> Smd rptasm am S a* | W tea :. al ?: m i . K
ri u .-: *7r*?c ? aa?. ?citc diraiiia*. Lur t.1 ai.n*zun lMr?Uc?tt
* .: >?-: .-f. ?: v ..? C mem* .:. j? swat ???
? IBlAifl . ?. . ?o..
: r >:r-:-i ?-^?-c -r;
SJTfcOT :i*aAT*I>t. !?; ? - i . . ' U ?. -? - t-irrt
i. :*:c???j '.^ li sbm i-Vw. Qnwmm ? .?Ib.? r*
7. .?..'''??saiifr Ei. .HS:. ic < : Ewcl I * -r t..
heayiau ?* i it b* t; ? - ?t?-: .-u- ? ; a^.-.?. ^
? mcsuu tat rSm* fttmtn ; mv
: ??<"?? "?? '- 7! ?? S mi pan ? ba. a* ?x? ? s?
t A - ta . ?; a>? K?4p> *aaai ?.:>? ~.>m i< vr?
? '*. n* *l?ri l--^.t ? .i.t* ?.:?* s.-i*.. cif. i.uf i7 'jj
--(:?! ?a?~f.: rta :* ?.: .-o ?o^Si ??xn > ta?Oa>Caei C?*1 a.' at
^" ?.: i r ... - v ?.mi>r *.?5.4.1.7. ; t He. ?.rr? -.,
^ ;-...-?-? ?w??tati?temf?niiiiiii . atr ? :*:???
S" a, K u 1 ' " ?? ?? ?aa?a*a
<a.-io jo. t:i i.; -.u muicuB 9Mnta an ? x.? :o *Mi*aaak*l"t
V> PAKT-OSwa B SV?L-SI aai KB Uc%vvftT
CanifaB.< wa? i rasn -<: ai
?si a a-T? *:7u ?-??.-. i rmJoeii Dmttmaaia>laie>?
VL",J :?* ?ur.s.- ?7 f .?. a eC?ag ioji?.
?i:a.-..i_j^. faaiw&atij 'i.-. .7?. u;-: t. :r^.;r.;c..c. .< ?w
?-?-." "'/ -7 at ."7 ?i "i i .i-t.: - i-r-.j.
7* i i^:r: Ai
Jiieui?JS; tbaaa, . aa 1 I rita - i
A-'.-CTi-.: A AJxscat, C 3-u.:?ra.
W ? i-': t. .u--? ; .ita ?. H 4.?a
nniBaa X :X_-iai. *:?*!": 3.L1.???
Lifc i-u - ? r-tr-ea A ? ?SBC
-MV- _ i i7.s-j.I7 ?-a
T~^E_GRCCLRS' FLRE INSCR.OiCi
COMP AXT II PP??at 7i;r-.tr .f .???.?. .s. r
Ca?.'7a_ ?*-.,-OO.lh>0.--r-.a C a pa - La -/ jar
7?7> a. t. :. 77 -aaii. 7.~9>u~i: u -TTaur; ixiaup*.
M<r:-7accae. H ,>^tt;r..:..i *7.-: :_~;. '.-Mrt.-,a z ?-r. am
Car ?-???. fcc i7L.:?; ? *? 7 iura?- tea-, u,., aa
?Laaj 7iT liaKai Kan^ojh ia.t TwoaciafBtQiOi :.: .>r- airai
bta ru .ii if ra? A_ '. ??- ? ?? ? ? r ui nsud >.:?: not
DfAXCTOii
,t:*u *7;rr. X :?*a 7f ..r f*a;?.i: H
rtos-XarSB. t>^:rrtXi:ar. Ciaa. 3:uTaiusdr.
1? . - i-??.:?? H}'..7-r aj?5 firwr.
J?. B. W .iUJC. 1-7 B 1 -tan. V. m X. ?" ac?.
?--a- i. iiicr-aa.:. Xan?ai) ? i.t;b-c 7v>'or
sexx:?.xx
J K.7 7":' Sam ;*rr-t<ar7 rf
THE MER-.'KANTS- INSURANCE
C'. H ? i s v .77 - r c . 7 t 7 v... a . ..XJL. :i9a
>9iaa ; l i .- . ? . ani 1 .. M aa.
Ca?H CAfFTAX />0a. .-t-.- leii&aciaai
9 : t-7 .U-- : ? 1 ra ,..... 9j ? LL AvAJt?. f-ewtao.
lili: i;:".-. ; 1 > 1 ;j. "wa-rtarr .aj}! a"
BFj 0XLY1S EIRE IN<ur.\NCE t5i
?:*?.v.. i M-rtaaara- ?irann~ X T.
ia-: G fiattanwR 3-:<:a jm "?'X. ELuWUjBsg, r^srv
X *rx ? {.???. ja?rraijrr aii iaf
PATENTS.
BOAKDMA.VS PATENT IMPROV^
?5 572AX ? as: t.xsk r. -ts? ?u
.1 119* jrrpa.-^:1*. i;.'.a >- w JtrrMomi -./7-:a .i
:.h* a.- u:.: iLaw: :-.-:.-i:>.. i-r-?i;t ?: ;ar'a-t'Ua
7a1'; : ??77..r.a..-u.n: .:?a .:. 1 ?? rr. .t j-xar ?8?m t
,7.f ;tT ato^alf?? *7'i rtrjfiitaii sj mt -j? :?ac Cjfiatiaa
? . ?.77?. imi i.:>:u7 18 ;?tr can& -a?
?iiwaiiii' . I t ii".,"iitiv?H? Baribia Tie isaaai m &a?
. i -?7 1.7 7 -wiawr "7:aa -Au Mmjaruti.-! a mi
..^7 j -aiiiitati j?.;-. 'ui-: Tlia BKl lamftiaaS.
- a ri*'? : :a?i7 *" .:.a aa '. ". i. ' 7 :.f.*- ru
aacaas.7 taaaanTaJiaa lamrt ;r ?*flt. ju 7>.i7 u. atiaar
?- ' ?. . Kib'M -7:iU l77-Cn-r . ' 71.;-?) v"
iJ/ia.i.V':j3.? T^i.Taaa H Tu-:ii. C ?a^rai.>? . ?
Kai] r ramies A.-S V Mf ?r?. M.i: k A;r*i?. ud
Kl 15 T .'i ? ? .;. CBkuMK W;i-u. r? tam?
Kew-Tsri 'Haiar*. T-;xr:f. Pafllt-C* J-iaa.'a Fx/a.
i -.r ir \>? isri JCs..' ifla X._j, Kut:7.:x 163
17 !6sw?T "t M* W C imzzi. St a. :?)-:.*. renaratj aui
Xfisen. C-:n.it^. iraaa a Canrtk ttawrw ... s T Ai
: ?*?. 71.hc 7iu7. a. iCAJ.. Ka>
77; aaci.il' Sa-?.r;rt.
TVTTL.E-S PATENT 3A.SY HTMP
X3LS.? 7':a X:r.:ar? : aw?;:?/ catt dfltta tfclajtt
ne : r jau-ca. wwira. r~. ?:.:. i:a i;rr.? ?r.a laayj
La :i;i?i lune> Hary air.-'anwm? wa j*? ?faa7?t ?7
7771- a "-a.:- .r: -'- tfa; l:i: :;a wiaaaa ie>
Cildit a 1 MT&rieox 7jr.,;f af Ba riarxa. Ptctea ?-^ i>
araette i ai?. irac?imiU imi teaat. ry aa u-rinB.T >A
W 7 '. 77 EJE. u aa Kiaaau Zaipi;r.uai rf F?0177 Bamt
; -.lUiTc i? " ?B a*
LETTER PILES.?Tb* Pi:^z: LE-Vf
B . ? E* ta ?tt?-aiT M 117 ? ;?: USSTE1 RSSj
';r i..?aa^ Xjesea. :..-?-;..7a?. i ..a. ;r :<aar :.i.;ar? :.r :aar
ras;anc ra??^ni^. )?;7a"ati ?9 :a he ?ir:*r-i;r- ui:."suim
:. ? a Taa be .7a. 7>7-7.:*a. 7,n.?a ?nrnf?lg au-a t: w?
::e L*a tBP^"1 - rxl taii f-..ia:.7a. /_.r ?tue. v^Maa?
iBi: -to.7. :n 72a Aaaaia l;r Vn^ Iifi Ci-7
ds HI.ll a .-. . LB iuta.-c-ri. ix, 9 BkaaaMt
MRS- C'MRAE-CS PATENT A3
: >: K.!..t. SITS .Itiii ?:?? aa ram Bfaii.A.iaai
:r r-mnne. .-aaacc :a iia-;nt?*Ma T*ia7 ira 7>aa 7-im. ?*<*
or nra^s. uvl v izi^ :iicl sack AJ. ecan
:?..; 7-71777'.; i_-::i7^: ... C-umv-<7 L-i J'1- _
ROOFING.? G:. .:-7i i Pi:?n CE
X' s? SHSATSS S6 -a *ni mi? jernanaot j'^anDj
ras W Heft -.iiaa tr H T j"
TTCzrw -: - . * 7-_- B ????? 7 ? '
LEGAL .\OTICES.
^ ?nj 'ii ? ~ - . : ? : -I't.? :i iTrt l:v: ca^im 1 ^*
?La a.i-';r. a-am-ntm um Cinxminia^-/ i? Ujt Cr? h" f***
?rnac-^f *i rurtiniLj{ 11 Tjexo^..a-\-^nia mm 4Ja flC 9 *****
:i * uwQmi?.i "* u-i mat ?.c/ Tu? t*Lu*ni*D?n. igaaaiu*^
tr- d mil i_i??m.j?? 11 7a* igim tatt.?a anwrnf*
!U'* ? .' 1 .1 lla 9kl ;.Ttntt Omxa, ?:ri*r*l 111 :ut *
ICfcn. jfjB {??' ? m pmua .. .:a t: : t' 1? l'- *
Tin ?.rfa i?.arai?? .< 32a 1 - a - r T .r%. *
A7r tu vn?ia ui Ar. ?if7U?M u 1x21 wu:? rfmru ft" ""f?
jar.ri.,.- ba . - ? ? ( :m. ::r-i aw *|aaa<'jarr|
j. k 7m? t.T-i St:. .43!?. aai tih ?wru^ 11 Ism KXiaaaje?
i_-^*.r:?,jr tt tut raid OnaOIIMriivaMj o fia tun1"* a?oi**' 'Tnrt31*
:j4 a* uw:t? ji 71? :*n?f11 7a* ufltwrnM. .iaino?aa *w
. iu..-a.- ;u tau? ? a- :.usj-.???iiirr% '?'t*'"^^
?:.:a j:.??? laa Tt* ui-uiiai .1 -1? Mwoanans. ?':t*j" "r
ir win s lair 11*1 U rfix uffici^ t?. ?er.;n.aij? m "we "" '';a^;
?9a? ?nfa um? 1; .1? r?mrrtT?t*~, a a?a.a? -"f
.imij iv-ximrM 71 7:? 5<7w-?" CiiBniiMii'Bta''* " ?"?".?-,?
-. 777*^ X wn? .-r .77 ~*r. as ?tr? '??'",r.-*^ ?s3
i...n?r-i siau a*ir ?mniiriu 7:tf umr DWia. _ 1,^11**
I0MW iwm^ju'-w- ii?Tiup.it<i. J.:? ^? "''^T^ia-t- aa IS
r-T3i:77. f. im?wuu7C "u aa in?'Kia> J?* -? VTj^ if ?
*a Laaaa sa Ju:'. ?.auatt ti t.:7 7: vtiutx -1 - * ' y' ^ -Iir
-?~'n?-:7, l;j rL7.i a 77.? 7 tv lua Cj'in^? ? , ? ^^,13?
iTTjur ja.~iiiM??. 74aw Hay .*. ' im*'* _ ^
watff r?t?f? ..-taiua: rr >^^?^ * 7^'"^,a!Taai
7pt~-i rr ith^c"!?'? aait? ufmawj 1utn*il a?_- ?-*r
mom -1? <wznu? .a,: bmom: cm toS b! ?"Tf.*v3
ur-wu tu ,???nx axe Itwaaoas a wtfl ?, ? ?*j* "7,,.
a nta-?t7 71 71? da 1. it ? ?
:i a.? Sita? um aba? .7- Irma ?nur?.-? X tu? ?.
i..-.?*m7]. ?:r:i?r- .im ? wra X ?*????. ?1 a? 1 w?
kumO ? ram ?od mit?, ??> a ..?-? ?r-aor 1? : ??w?'1-. -V :jr
.,7^; " '. 7'J
ai?iro.?"ho!:?. nirnia?.! .u 7a? wr-a Qj S? ?~t[?*>'^i7_>t?
fStil-?. uat tS? ?.?ti iy Tt* lur^* ? ,a* f ?" ^ ia?
t?cr 17 1:? 7-raatr ;a- MtsnMi b? ? nra ? ^- ^ } ,.jn?
-i.1.r: - i.::l .;- 7'1 7?" ^ ; '' ' ? \ ^ irw rf
l-Wi..? i"" 71- .... . . '- 7<*r, I 1'*? .?. u ^' 7*lKiI<!?
j.?r?nr'?'' aoa ? nun ?au?? iflnc*^ r^*T^la_-m <umm* ins. i**
.-?-i-.ii?. ma nn iinir-Mcraarp
rrr^ra ir MBa ? ?773?>?Gf
n< Tai?*.'
urwui"' i?un inarnr?
im i aKi a
?r.iua?
raaaa u.-n u? -lammriMf -otto?. i
o ? ?-?- ?a li# ?i-tiarrry ?j? f
;.. ??.? it toh Sali ? 6? Boj a .-^at
v. a t.? tewBac ??' -"7 _
^ i* r??-?!??r t- r.'0?i :?c ? -??7* ttTtttT
. ? ata ,i ?*? Tr? i*-77-?J?
?1 ;?m /. Sm*-T/rr?. ? to? ?*,"*^_^S?r m *^
2 rurj -H- u? ?tu J att au ? aw**" * 3, ??1, n 7.-?
. I-, t?.i 3if -a a??..!!!?-"?1 " . . ?
? ? mmm n..ii.n. m.j? an w* " , ? * B?

xml | txt