OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 18, 1851, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1851-12-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NEW-YORK DAILY TRIBUNE.
VOL. XI.NO. 3,389. NEW-YORK, THURSDAY, DECEMBER 18, 1861 PRICE TWO CENTS.
Ttgtria. IS?lttea.
~a-_? I., im rrH < ./ffftn'r. r at I" n- ' r .u' WUl
Yo**a. Me-.-A a?en.,r ./im-? ??.*..?'-?? ?l?lht MM
HI4I ttWll'hl K*u*t. "
BAAatiVS MKXMIbV
p(l-- l ?Dirlt.l.l ?tlll>r> I? l??|'it"l?u ?? I? 1?0
hi rr??m r ?f ??* Cama-itn*. _d t
_Op"Tli??? Wartt.-Ai ? ??#.???? Vto? >*dt .t
? ?II EroMaa* pereoaB* ta a Mil ml lb" * h, ?erat
t aaaaaalM, ' M IwUe-te| *>??? a ??nmfW ti> reji -
a.*i!r* llt^a 'Iff.* Mai ' ?
tli/ni rt"?i >l fceo MttY ?** 0
J f?i !'?>? f'fiiiin K K l<, x^attii,
?d? ad Or I i W I'
2 Baar, P ?' v.. H ?allen
a c.AldiTia* j.aa 4 t'<.ry
Wi.'luu. Kifcrr. J. J Uubh ad
'U'< < tMaetMea
f, M florin* Ulna* e*iil"e (4 i !)? . ,
j b PaBleatle* r*arl*? Tbaauka, ['?r'Nu.i,
Jihat' atom**. J M K iat Hiraai Mi
?rb" e>** Halde*. TTkeatM Cade Hear* 1*1**?
It h ?? A It Cruakel, I Maftii
jvku Gr"'? Jek* t?ttS?la\, vi M| 1i, n,;a,a
J A Oanbi*'. .Taite-N C?a*?, I' Ci??
A It Ii* i'* Ja?*.!. kv>*e**'t, Jmt?\. fVefeibOO?e',
JianM.r.ir,
u.ihiii K < * nK?-h
JAMBS M CfctOPT, J lB>r?<"'"?
41? II JOBg M H.IM, 5
ff** ArfOlld Waul.- M aii ee.li.ru !'>r .,.....*?..'
lir If*' i ai Data? ist r V> n<r ( BiCa'UMB f if Ikd enan,,.
? ?tr.fc'.d at kkarp'i B.n. i t.r, anteer af Beehata* laid
te*M llB, ' ? <*e*..fadai, 17th ur* , betw. ?a he on ne if
t Ikd i P M .. |?ii?b Bl '? be daTBCl at af lb* Q*Mr*l
Bad Waul Caavatil f*a, lb* fall* ait p liek*l -?ua aaaav
Ibw't ad"i '?<'. i>j ball
t.tntrat C*m??;:*? F**M fefea'l ' ?..
Jam** Belly 1 ha* f ?t ?1*
0 ritfU ? 1 ? aa !? Weia,
1 ?? ? ? ? Jaaaes DM*,
lta*4 ?yn> I I 1 i**eOa,
V I' M?i.r< M P4>iJ4mu.
It , -u i ? ?"'??//.?
A J WMaafaaaM, J .in. H I y i ? Ayrty..
AH Blaakv..... .1..- I Met. h'd, J ?e^r. A Keiat.,
A A Heraiaa?* A?i ? V.'r",|, .:?!,, i
fel t'ainluia. 4? II Keim M. y MaM*t
t
11......... j >.AI raflor, Juba L Tr'
C ( an.??, j?r Jawe. M M . ? , i Bat Heine
tori Btci;.?.!..? <;ir i UN i'i.i?To> i,
IMH* ISAAC AYNIM, |imm*Mi*
OP Tblrd Ward, rfcet r* l< Bartiff Iba*al ..d K *r
Ihiii i hi h ?Wairt it-,m WB<au?Jay,ttae. II,tM
falle? i ? (?>?> a* >?*ie e ?i IM I* i*| n-ral IM War* is
ab*MlliBl Wh',; l. ?im.Hl.e? fur 1814.
aa*|*rf*e< t) l?, nr.,.-1 h ? . ae Orf aratei, U W.
Tlj cl.?r a'MBMiin?* Daaa*l ?**?>?]
Hti.fi,i I Biaillle1! > May Ml %'$ i ' ".?>'/'?.
JaatMl WmA, D?at*l 8t*nrl*7,
i.aa. X. A?u:ti; JeaVBibaa ?afal
Wat y h?wm, i... i f it, iba .
MlAha B*MM, Jamar- A V M , . a?,
laiaMBOalaafr ?Miga W. u.>:..
It ara ( irtmttti,
I.V. gi.rli ?..,.1 ( n*e *. I., cut IbBMI ' ?T
llMiy LMMBkb, ?aetort Latia iataai I RtM*ll,
Jiei ? 1 Niarr, Hiai?..iil>.ii..a ?r, Ju-tue K Heill.t .;.
t ? > M t> I '"In Ball, Hairiuei r Al'er.,
M A Hepa?!?, h H Kwu.im, AI*mob 8. jJMa,
i t?a**jjr.iaa J O. Maiaii, h ii Mdlard,
A?f " I|?*r, l.t:r,r H0d*M, A C.i'.r,
Va Ma*erra... |) Ii Br*ara I I. d r-m.r.l,
?.?.,,| ? i/ K.lmer dlh i ?
Vf F*iirlA Pl'ard.-a. au ^ i*-. v ITeid at Wsrraa
I*. .. *i<Jn*?da?. li?< iv h, I s I lickl *a*
Ii er 'i ' " * mi*?
flea<r*i CsaMitlfri MVa'i ( luailfai
J?i B Nilee. D*a*M MeLa ? oIib.
f ?eil*. OAvaaiMHia, Jak? Ki*ar.l?
*? Ki'a ke I ? i?nJ Blate,
Hekr'l v fi ai|,?'.e JaaBaa II vr...i ...a.
AiMibald Hall.hwn i <?. < irbult) Hai
Vt ? r.. < ?nmtUrt
7rakHr.li U? ijr I i ?Ii??. Alherlf* reek.
1'it. i a ? eleitni,, ;.||?? r vi,, ;i . ,'j?i, VI, (< .aa, i
Hti 4 ferry A)?1bM*1 r iatin. Bi i..aii. i. >? Bunk
lavaaael B t r.:n. J< >?, b Pan . i
K H KIMiNON. )
JOHN a'DVVAKl)^. S lae,ier ??*?
dit Itr? J H MOiCAtAN, )
t& Ml r Ward - At M*l**tlMBl HieWh'rHetd
t*a>'*'?. N?- IM BlMdwas, piii.uufc. ir a ra I f.r.fn ilie
Waid Ci.n.n.viee, the Ml**ia| lamed neaet *??* naaui
?>. a, ly alii leal ',.r ihe . aril u? OaakaaillMa
?ar i n.?., / I emmttttt Mir >,,.?, Afca r Oaa/I C?w.
?" * Hek.rier. T H ' , .nan,
J. II Taylwr. J?|,? Marke
4> W BtMl ui. Vvniiau, Hrylea.
ale? W a .a. (tram W Williana
Jeba b< .niuiaa Wm Huer?.
Hit IVori. Cmnwnittt
W C r.?*?ill. K ... Wer.iill, Huck M M.;.?-nn
P.C. VaaWtak, ?* ?.. n .. i ..-.e Nanasaf>aaae.
(la alb aa P?' ii i". j.,kb Mi Nuhr. Qn*i(a ratlTBoa,
aa H.a-Balke, OMIM B*.l*p| I ba* a. Hnvdar,
Dr. Ji.ba S ii. >e. a a J i,, H??(ie', ('eeila? Harb** I,
H, au? I ait , . <;. >(? Be'iua. liar., ml Panamas,
I atbian .ki*|.k*. Ckailte B l'i? te Lrail WilhanM.
A i?r la.n rnur
t. W Bitim, Jehl, Mail*. Qa W William* ?
IV MevrnlA Hum' The underaaeneil. Inaprrtore
? Ik kalld l y the W mar f-?y lee ef IM baieaib
Haid I* **B Bl IM finita y K.'.rl ub bald Bl 1*4 r<"B*r t.f
Many atari Hi.lfer? e , t ailed by .be '? ' e Wunl i ?mail
Ite ia Mkf rn.'y aitl, .. nil .a-oetl by Ibe vv 1.?; ile.eiuj
taa it, tie* l?r ibe elei ina ?I 0*Mr*l atd Waru i 'natalIt
leea fer ike ei toiu? yi a' lev vj- f in .1 il tat|aaaa,,l>le In per
>e<at b* tlt.ti?i i"t a b.,'b are ????? u"ta.ia *>.l. .iwnir ihe
I? r plBMidiMl if tie b*ra*sB iiier? Mvdmbled,
ri*e ?( ? heat we ka?? aal it,any uf at haut ?r? be lieM tat
??a bita L?M ***to*, a| ,, ??,le,| r** ,il t,.t
b?i*a iad i... *, i, a , ie*i>eetabli v. , ? bimb**? ir? a dtaap*
Btai tkt>M tataaaad a uaa*a pteMaud a bo'I*"! fiMla*
???r are fVea. aerfrtl Ball / l?,eir al tat ea ,,r nr.au able eeen ia?
ate ibe ballot I. aa*. did, a?.oVIaub, ImmIM ? .? -n
aleie lato alretina ..a* r.an. t'bald atut do, ta *wa*l ia***M
if >ad da,a?d*lli BtaMMkaaa a. .? ??*?..?..< I ? *? P i
r?i I. - i > dMiBttid *a'?a at i*'A alMti a, haaaaa ataieel
MBit>t all lb* piurit ilit|t a' laid elec't?a a. bk*in^ bean
UltiaJ and *? .1 jamm u taHKV
lltVIU W PHIl'C,
MBM an im". D
Ntw V.tk , l??r I?, II ! dll /t
IV Seaeaih tlunl 11 a ; t? - rVei ? -n h*:d is
MitaaaM al MMll uf tbi kit Mial aad ward Oaaairtrtlatef,
Meat til ia Ike i i *4 N u *1 ibe l lluaieg iktkal, ay aa atar
tie BatMlA] ?f iw- * b laaaiBMralw n/m n,
??avLAi wNi* rt< mi .
t.rairui r'ownt.llff
?OBOAN MliklUia^ JOHN H WEBB lOWPH
?3x1 B, JACOB I ?'AM.* iu.ilA\i>l Ah I HUH.
Vtll.alO Afrri I I MMtadtkyt
V w MOBOAN. vvill lAitl iMkllitN, JOIN I'
kDallt>Nl>S. I PHJDHAM, E f M< I HKH80N
It .ntl ' eetir.,flrfA
III tit Ire Irinl . i a, All inn, (> Anilrtwi, Ot urge
p aveidaai*. I?n banl B td, M 1 lVra'ker
Id Dart* et?JeaMa B. !??.>. ?> Mil Mat ray J.'hn Ca?
ret Va i| j ii, {'laik , J <ha M J k|m
Cellar,,i law,.ill Meinlt l-iilliei Urt tiurilt, Samuel
t'llkn.ti UealB*C*aB, I n, n.ue AkaiaV,
viklinini rb-aataa A*'I vt,,,*,,. ?| , anlirh, William
P. be rb ,'tae ?? VI , n,.,'r l a'' tk BrMlflll
Mb It.atr.< * Tkaaaa U'Briaa, D*tiM ktoipby, I'ttatatby
A, i ? . i ,.i el M .rn*M Jaaepb r*ayl
Ab DitliKi? Jaaaei k' PiMbura, Dtrad la*|M, Will.am
Aleienler. Join ' L?*y.TatataM H B**Jtt
lib U aw t' faatea PaSaa. HeatM H >>d, fan.uvl Kia
ttr,'I Wtmae Silt hie t>a?ie|. Pte?*ai I
dll a WM HA NIC IN i 1 "i*i*on
It' l.labth Hard - At i Ward CMfMtiia nf tb*
BaMiaiae aleaiM fiwaa tb* ee>era Danih ?.iiaeVilltn
?ate Mdeaal Tb* PMaeaai, N? <" .1. ? .rd ?? . aa the
Ifeaiaa af D*C*?bel l7 Hi, Mn. a J a n r a i )B I in I V,
aaWIS r. WaMWuBTM, titrj tr LtM. JoaBPH B e*AY'
in >v? ?iiii.ki f M MutaaiN arerl dui* elened
a*.. ??ir? it. i tart MB I ?an! Vllltlt vt'eid in ike TtytuBJ
Mia ? ?In* al A h.f t*. a ? ill*?* ful tb? tew IH3I
JAhlVrt O MOkPAr. Cktirmaa
Loiib P. Wti'twok I ii, Btf e aiy. dll li*
IV i:ieaentli \% arU ? I h* f Ii,.ib? Intel a*at
Nit ltd at ib* Ptia a ) ek4aiM y*tH*id*j
I eave. ..ia. 11 tm t.raatfal CVaUaatatlar.
Ii T M?tlr*H I.tb.t C trial*", J***ph > ni.aorlb.
J..hn W hit.afeldl. Je.* 1 Abivtl
ikraterrrin It tin )vtav Mrt's f,.er'?- CVtaatirtki.
inib.bb Hal i. Ba>bt i JiaiaMW n. ..*????. >??,;?, ,?
Jrti'U.t'Cadeibiil, Tln-ai* I . ?nr
Hare , ? .-.irrrr.
"kki A P*a'*lt?, Jeba H Biltatt, V-iei t traaa.
Wil iaa< r.tie'?' n JuAa 1 Bkders, bin.iiB H???ltw?tit,
fejekatd t Hue1. Juku Kelaav HtBkillea Wad?
b.'lt Ann, Atl.it, ?taiiuet tilt) It*
tmf Ai nn p.'leetioa *r ih* \* rue t- ie< t?,r? of
(It 1 In r it t a tit M n i rt. k*ld In. B* Ha'l i. .. -n ...t
kaaa 'ti a hi< i.tatiat CaavaiattM, IB* fbllkwitig ttrA.i
Ma alt?.id
(.?..,,. fVretma/rrr
rd?i J (',,11 n. p.auual A'I alM, JaatB*IMtaaa,
AMa IV"m. v ii II Wri?bl
PaaUaf Mka'l I*e^a*ea4 t Vetrt??rrr <
i**i < - jae kl Haward, AAdM?Ctr*A
tat* W TTkMie, L*"ia? m Haraey,
I H ard ( ueinti.cr
ItAaWyiti.t, I, lull',, 'a, Au.!i?'ne H"U,
jitkri U'i|ei, B*?iaraiB llaakeli, J **t '< W lurk a",
Bka.d Tappi b. H.e.y a Piaal jaatek Mahaa,
'?t.tt.'m Jaii.ee Ham, Ja.intl1 Ka.nren,
J*a?? P Haifa*, Olivers I ???.: Wtll*aai H Hi?*i,
nuM Hi t mm. P'raarie CarpeBtar. WbUaat I* utadaie,
wtA?"lC' i? Rul H M l l H k* ii'.nr ruu
* f Uiitl, A't.rH Khan t :?t> ? r Ee rr at,
V ,i *aid S?*ei
/reif?i .'i rr.
Dt'.tl a Piii e* \ r*a* Oral
ITMOi A I ? RMI I , ?
_*>? It WM. W LtVJI _____
Jar S***fBttetaMh U.irtl ? u*a*d lMpeo
~*af lieclfe ki,.miru by tb* Ward CvkatatltlM
?*??' I* a rail f.f>a? r? vi Si? ?- tei >i l ? ?? e* tubntit
!?? Al ... h j ?. ike r,-u.i .'l a t'ttl at ? he ll*ary
*?*.? H, ? , n Vk ?alt,? >? a> , .la. l7trt ?I . v ,.t Oare.u'er,
Make' Tk* I ekel M i ? *>??'?.? ad thm*
a?a.r,a Ik, I . a, t t,.a.:^.l VA .? i , ,. ai i).,a.e -e-?i*.d
_****? tad ????*. at a urisg lolti a .?? Ir.l Nste
'?tk tie IT. IkJ. *l rt t II >*l: i
UM M HIIII I T J Ititpectei*
BEKX S IH Dt) \
.W Karly UmIb?-11 VBPJ OV1 ?CK - M rr.
*??*? t ,11t, a.- o< ? . aa.Bit ?? d , "a-. 11 -In al
aii.,..*!,!,,, ,?> ,? Prtlivo EVE? 10 i?.
I*.kl 1, **] a, .,.. r- *? a i1 r Ai' terak , aad m
***t' i.n>, iit>.ii N . ?in,, aiatafr*
'?Mak?h,.ui ik? rn .t 7 .VI ? k :a ?.r'ri fit iVI * k ia
?Wka?r II. u 'A V M.k.'e a>i bia* d* He/
??. B.l.lt. h-? Mi It. iei Hi. M- f t Ur.
JMtt M.a.it MBlkewi. DikriBf .1 . ? . m
jJMakaake a ? , , add* ta Ii? n r. r A ? > ? t .' ? .i
**?**? i l . n.- A a. , ' . a ? .-?.'?? ????1/
J_kre,t| ii,, ( ]. rk, Ki'.r al *i ll Te
*?*??? t? rbl b*< .:? a" in?.I-..! - ? . ? t
__ ? ?ml l r lien. ?:, hie lavtti
**? 11 ?* l.te alt? rhi If ?
.H* I tira Ne.il,e l.v.a a, BB NiON.
a~?Bi ....... ra .ua
gatl!l.?at. u ol IkalBral sie ..t ?a.l i n ? f N-a ?' ?h'.
y? *' . ? ., I ? 1 , ?. i . >,., r ?} ???!.
??Mj th* Tattler I .1 ... ajcvk k/OKK Mo. ?4
iBQaikeiBtr Till K^IiAN a 's ,
21a!**' JaB. Ilk.* it i.. , | . . , i -| r I
mTi 1 - . ! A .. a r I II
. Itter teaii < Viid.y. [?,.. it ? did
pf"^ aaJl?laMBkarafe I vo um. . .,l S C BAXR,
'??* .1 u* Pokkt oi ? ra. a K el .-... i.?d lb*
tm, ' I HI ? k a i ,.,? I ,
P-tlbihli Ibr a., ru. i. tun.. _ .
f ' An Ol psrtiiniry ??? Aid to I". meat -i
K > II ' h ? DVBJasB TO 1'iE l.AlMria BAN U
BjSTICB.?Tba I.*???? ?I "'ea-Y.-r*. h-iun d*S"uBI ?>
? Ii Wit g tk?'l atllipVB) w th a'lffe?!?.? M llf.l) b.d,?i
'I i-)1 n th* <?! bsi *i?*l ?rtv < br* K' 11
M III I..1? ..?(Crd M tha k?liC|lal.O<l i.f 4 I'mnn.'t r 4
<;? m ? ? t*>, ? r-iir ia ???'? f -dU? if t"?0' ? isiea .od > ill
sedrstsikraa bBATURDAY Mil D?i- 20, at 2 I' M , ib
Ms'n * ? 11 .? i a ? T? if. ?.j ?-"?n
T . ?????> teaS'SSl i, pal Lube* st.d f. r 0*n''?an?', at
93 e*ch tot the paressMe sad mit* stiele, aad |i r-.n f r
I h? Bf? i tai'eie. uv.y tie o'.tkiiad ..fUr STaBBM a lay 01 >. n
???atSo'rri m *i ike RMlewieg yu.-ee and of eat-1.
I,? i i i ; r.e ? ui mil ?e:
Ps'i ??.'? Wv. li'Ti, No l'5 Broadway . C R rraineh
I. m, .,k?i?, ffa li-r p road way . Cmara i H lekstors,
h? B'..*d?ay , Rsys..r'? BoAst??:?. N" TU e-?err.
??. < aif.i ' .1 1 *, I . 4g"j h, ,ji|?ai , Aat f || .. .
In re Man*?; Na? YsrkHotel
ll.e traie a.h all h? nB?iiie.red D'-'-re ?? a a a'. I?
bi ? 11 in gstetdsy
II P Taasea, Ba 11 Carrot;-plkre. Tho* 11 Sauaer,
Nu t2 i ? 11 ? # r ? 1 A K II aa^k. BJa ia* rr??? ?!
JeBI Haet, No. M Cedk'-?t , O R Mar ib. Oreai M >??
rot Oreeawiah ai.d Aiil'on its; J W l 1 ra .. - Nu J
Hiav.in pi.re . V. T M.C.oi?, M..r< .1? 8 01 rar Iir?ad
? h OfO 1 at.an. No. ? Wi liaaa at , J. B Ildion. da.;
J;.h*? Ha.,?r fl<<. SI Cliff it; B II TyBr. No V, K aat
lr.il. a1., Lc her Rrad ah, No 3c Kaat lPb at .. Joaathaa
Moitiaa N? I2J Tr. at it , H W Beliowa, No K) r
?11g olara, Ceo H CbeeaST, 2l Baal IJ'h ai , Th a B.
V arailje, No 7 Alh on place ; M II Oriaaell, N<\ 78
roo'hil . A C. K'Bralaid. Mayor a ok] a, J.??,.'. (or
Ha, Ro 17 l ni|U.i ai; H. Wa-d Heechar Brooklyn.
? Tswassad No JO Wall it . I-. ? ' t Kelley, N 14]
Peail-it , j R. Oibbeaa. Occaa Bank, Cnmitler. dl? Jl
r liar Reception-Chanur- of Hoar.?The r<*
eepttoa >l Oa? KOmiUIH 0? u,e M)w VukK BAR,
*>n labs vla?o* VMIlAY k'VKNIM;, Dar i?l at 0 ?
liaaalaaa f.a'a TWakar)HaU. Ta? mi*|i iraa III ???pii.*
at Ntiaa't ?<< A. at arkieh uraa aa addie*? will aa presssted,
after wait* Get Koaeu b aili addiioa ihc Bar The Hail
?1 Ma oiier... at ? . . .. k ia Iba ailarooon. a a4 no on a
a,)i t? admil "i Mtei 7 ' 1 um k. in oder thai a.I IBM I
aai r BHi] >? o nilo.ia' lv 1 an ad ben>r< the h?ra?i|"0 < aa
weacaa. Ma?? l.er? of il1 Bar are to.) it*t*d to av?oo.l,la at
? aAtl'CB i' mi* y, 1? tin an'a r..om .1 Iba Hakt detroteJ l>'
thai pari ? 11. aad aRR 1. nibias n Btteacaace adl point oat
l . 1 i, 1. I ri in ah eh they will pinoeed in a tiiaiy la ibe ara'B
? ai icd foi t.erii The *al* of'irkc'a 01 adaMiBioa \r re
?11: ke lelediOB Bl reaerri.l aea'a will be l .Bliuoe I
aaiiy thrwaah a the day until ihe b*'ave are daspaaad f.
a' lb* i.i.?? LR'iaay, ?'. the New City Hall i'beoid A1
i( ?a boild'b| aaatl d toward Hr??adway. Nuirkeia
a., kc laid oa IBl ? v. ? i,a *i to* Halt, and '.<? eaei. tick*'
?? . ban a..ii. kdeaanaied aaat, ?? hat*ucrowd aad
" <?' ? *anay ba at.ad, aad teat lade? may attead *nh
..Hi 1. MPait aad conYeBieBC* TLe catue i*roc?*la ar.ll
ha dcaated ta tb< eau*a of Haaarary The arawaeaj >.f the
Art tfal 11 adrartiaed far tha sreaiaT at the aaall, will aad
lak? place bat '? Beaaya a*d
1 Vmmttltt u< A n'ntl
JAM ER J RINO I'M r WKTMORt:,
Jivik h. wmriNi;. mkihy % crim
David hOWi.Y. OBOHORQ RfATEBi
HAVIl. col I |>. BICH a RD GOODMAN,
dll OBOfeOI ra. RE row.
EP BIB ta Haa^ary.?Iae rutireei >fN*w Tort .??
reg neat* u .. Bat*i m la-rr aeiaral Wartfa aa 8ATUBD vy,
ik. Rj a ?I Deei niber, laat .miCM/o twa* meaa .re? to
BttMilail'o Hin;?r? h, her airn;ple fill Krcml.on. by ap
BauliBg Iba p/wpei i ? mnutirra aaid affading laereryeit
btea .1 * < in*.it ibMi < 1 r letrisaui q kit a.oe toibr (*-tae
TB* BiaaiiBra wBI be bald al he ' dlawiag riare?
lal lt. <l Jini bb'i Hotel, Hr.adwar.
11.1 W ai??Mnaeail a. K Illen-Bl
11 Iii W aid ABier Muaae.
IVi'i Wa.d-'-bal<i|*;i.e Mol?-l
V b Wan ? aVley'?, Weal Braadway
Vl'b Wa'd rataarrrl Doaae aad i'r.itr* rt?
Vli b Wan; Baa " '* Atrl iti
Vllllti V\ai(i ,Mrn 1 H...ia*, i - rr of Bio. rae aad
M.. ' ? 1 ?U
IX btbaid- Bleeebei Baud ag, Bleeekarat
\ War. Mllaery Hall. H.--?r.
XI 1. Waid To, 1 anreh ob ttR at., laiwaei, artnoc* C
ai 'i i>.
Xll'b Wnril-Ft.-.-1'a Hatel 3d a?
XIII I. Ward?Thaliaa Mall Baal Rrnadwaa aad
l,r. 1 it ?I
xiv ii Ward?Colb*?um. Broadway,
x \ Waid c . ?>? . 1 in Hall
BVIH 'v ...i' Baaebei bor bei ?ta'l rn ??
BviiihWaii Ii. laiiiar* Ka'i, Aii*a aaa HewBtaa ata.
\ \ III Ii Wald1 Milliaiaa ?. Ilieadaay, uear lAh *L
X IXlii " 1. !? , , La lue
X \ lb Vi a ?I- H d? in 1. .?Lp. , ei - ?t aad Ith-a*.
fr 1 Older of the I 'e?r rail" Bliiil'iee.
ill J W EDMOWIA i v. Coin.
f heitutft'a Adilrcfc? le the IiBAjIbb. Tar ail
Bee*pi .0. ? 1 ki . 11, ?-y lie Laikaiai at Trieler Hall ?a j
bA I I Rl>A V . *' > o (I n k. I' M,
AI.? eaeiea ??*?? fur L*di*? ar..l OatUn.an fa: aa'e at
ii. Meeie Meie ad WM hai I. a RoN.
du Ja? rv. |M B'oalveay.
IV O'overnor KbbbuIB in liroeklyn. a gr*at
Bli wl.ei of 1 he r 1 |b*B? Ol M BBklyB daaUBBg of .'on rihutiog
aaaFe d fortba t ame of Liberti m Haaaa y, and llvi
bib. r k aa 11, 1 ai ?^ deeltaed t.<?. -.^?t weita ion* of 11.?
C. n o ntre . I He Carnal a faBBB I BBa Citiz'aa ia a ge*
? ia' < ? nit I'lnrkiari laceptB a. ba. y e.ded to tbair aol riia
t.eta and castaaled add-ea* ibeaa aa THCR^DaY
I \ .? N m ..... I'.ju, u.h Cbeiib. Oraagt *? , Brook
tyn
1' ikfr ol A*.'111 i>i >o will ba ??.'?*?) at $i
1I*? hole ?tiM, arc, ?ibk /.mm? iaa aaia ..I lo-keta aad ? h
?rwit? to re?par'.priBtaa te th* baaaftt af 'inu?
eardiag to .he fullowi*?- raaolulioua ul th* C.>iuiiuite* ,?f
A'laeneioeiili
" N.eult.d, Thai trtia Oouim'ttec food all Iba m r,*r? to
ha l aii ad, aae appreaeiare taaaa ta I ha aaaa* al L ia*ij la
Hong*ty,BB?l ihr direekaaB *f * haearaoi K .?auiii mi*
? >.rr.?a' r 11. . flue
" /,. ...it ro 7 hal th? ln.i.1* ?> th? h:ind? ?<< ihe 1 r. ??nrer
?bai be ain ro(>ri?i< d to the oliie. < ia.eud.-d, mil.' aiow aa
ul, 1 ?1,1. d V.? . o ? 1; \ oi 1 h ?? I "ii 1 1 . ? i,r! a I? it a.-.i h
Bldei be glaaB <>?ly at a lefU.ar neat Bg 8b tba .'olitinit
!*e "
Ticki la will deaigaata he aeat to w inch il.? l.u ler ta ?a
II l.d
it,, boa**w|t| le. o|.?* (at the dki.Kjk1 ?t licketaaa
TO Be DAI EVBNINU Ike IBB iaal .at 7 a'aioea. aad
oi. v. v DNB: l>? N aa.l 'I M0B8DAV MDRMNOS, at 8
e'eleeb h< aaaie taaheteaba ba ? 'letkiaibe b^aaaiaa
arci 11 Baadaie
Ho* I t>N CK LI N RRI'^H. Mayor, 1
11. a N II Mt'RSb'.
Hmi im OBBRNdTOOD,
H. a TlloD 0 T a I MA DOE, I
Ilm KM ? . 1 k a . 1 . >{HiminiU*?
Ii.r. JM IHRCMAN,
has id LB a VITT, Esq
JAMER HUMPHRBi Uta
R R I III f I k NDI.N 1 J
HA v it) LKAY I rr. rreaaarai
Mr re.i k.i i CbaieB brcanaMa ? t ?<<*iiin^?i?ii?a t?i
(a ioand h?? h< i.d'id p?r? aa. ro that, il kil lb* tiraeUba
di?i??ed ' f, '!? ??<a'a'? "ill BBBeoal to gl?.XHI. Th*
*hurh WlA he A.a BBBaed BB TOBiDAY BY A'NINO
(to n..iriiw) for the ?1 e ol in kala. d|5 II
TV Nome ?At a aianiaa ?1 th* Biiii'nn of th* Bit.
?an. B ol Aa . ? . 1 i, . . bBM at Ihr WMBiagAt ? Ii '*' *?
Teeadaj ***aiag.lb* it b mil , the fell. *in| reaol'iinaaa
a*>* i.> aaiBMi ?iy ??:?,'. 0
u lereer, Ai Hi* n.i'itBr)d?iriohi'rati*agi*aati'(ro*?raer
Loot* Kitaaib ilieaBea' ?1 'ha nail a oatke .e -?
le IABIIHI .at Castle Ukidr*. Ihe haliali >s of Ama io*a
I, flea wars, awing <a lbs liCtdigei.es ef ihe Owmmilseof
ti lafef'SM Bis, (likgaed a psawaa 10 ih* >ardi:a d. tier aat
aai akai wasast apaitfsr ibeaa, and ?bsissi, lbs mem
heal "I De hui kllOB of ASMiirsn h rle* fealiag a d**o kB>
tsissi iatbawalfari and ?0. .-?*? oi LB* eaaa* ,i Huoaaiy,
? iil?' iiaaa la to a' tu* a.di??? la ths Kirat Di?i?.ouof
lh? Mi itaii of N*W York. Iba,rfore ba It
A.i< lint. That the aifnitwraol ihe hk'talioB of America*
r-it'.oliel MlaelseS afa"??sd at 1 tie. u.e<a?nt? Ibut cam
peilei B* OBtbw aeaawoa to User lb? Karden by tavkmg
I if a l< Bl sit k*B aaeiasid u?, a>id plac Bg oi ib B poe.li. s
? 1.11 asasaid Battbai ?ee or hi a.
A....-?... Ibalweeeaaasa 'be Coninnlta* of Arrassa
r,, iwbs hr.l cl of the prisv?. iluir? of ihi**?raisK
*,.r lb, 1r aa* .< or iB'SBl "?..l rh? |?nl aar f BBll?B
Keesfsrd, That wstsadsr a two ia thaaba t* Oat j R
K.?i and ?i?fl f rtheir neili oimour bskalf ui sads?for>
ii a 'o 1 ata 10 our riibtfel p* ?iti m
Btaeaprd Thai a oo( , if 'ha yraaaahll aad leso'u'roaa.
,' i i kalhCBtaalsd, be pabhrbed u Its dail> pai?ara aaJ
'.. ..?? .Dir?* D H OKNYhh", ,
JOrtN VAN RIPER,
W M M RAMDAIaL >Couiaulisa
N MOt'eKMaN.
dll It* NAl' MATMAJf.
CS? Mechaalca1 luaittute Lecture*. IUI "J.
J k k ierthrt. B t. will dsiissr a Lseiaro ssfoeatbe
we Bl Bail el ihe In.iU. at tre Hoosi? N? 7 Bo?*'y. m
I ul h.- i i I I VBN1N0, ll'h loal . . '.mraenr o? al I
? , Ra *cl M?m i a)' i?g*? f.'t Piene aa.l C..wa?a
B. mi Msmbe'i ?ie regaaaled is appino ihr ao arr
ii 11keia eladsiiBsisa JOHN BOkCH,
Uli ii* Onbehs'f Ol I s< luts Corrruill**
CV I.udira' Fair ?The Fa r sr? bs nr hell hi t*?
1 ao ??... ii* Trialeaiaat Baasssasa! Chm h of dt j .ho
) . . .1. in ihs i*? BkB i?c?n ly iccup *d by Prof salllai'a
I io bm?*SBSB8 Rl??da*v, BSSBBI ?I ii<B SI , ?Iii 0* Cailu
asd TO DAT, iTbBisOSl ' ih* inb issi . dor-ag'b* da*
a r usaikl lii'.ikk.a on Uriadaay, firtl door a
13ib at _WR*
re* I udir?' t-'uir.-1 ? 1 '-of ike SK.'i'N'O
l lihlhi l*N CHI r. II Will baaid a Kur f r Iheai'a ll
nr. it' asd 1 ?r. ? ai to ea. SB PB10W kadSATCUD IT,
Pic II i.o IA iw;. DAY ?ad EVENING at Kaicis*.
r. rV*i liait. ea*asi si Mit. sad IA! at. Adail'aarr M
i. r.'a , l h.tcr? a hall pi if* _SaB At*
Ot Ladies Talr. I*M L?Jo>a si tkt Kr*e Church *f
!? EpuaaBi will i,/.il? fair far lbs bsaeai A eaid ^'B?u h,
at la l a eite Hal. >> -V*7 II- vl??r. b?l*??l Pool
ibi H bsI ? a?a on ?BON a BD 4 Y ?uu THCRSOAY.
tl. i ' ?td 'H. Il in It A St to IC P M Tss Btlei da* a
*io tkitoB*^* oi a.i :,B,tij ui il.* r.b ,vt ars rsspa. folly
ibt.l.d ",?3t_
l<? t ailiahc lasiimte ol New-Yarh.
I. .on ..' BaC-'diBS aUl SB Oalies.aA al iBa BtijTsaaal
ih> I. at i No <vt Bread way, n THUHBDaY EVEN! 10,
He, ia BtSaYa <k i) Rt? J ?. CCMM1NO DD. sf
>. . kaat hcha ?.j>- t.> * ii?l IB IBrS aaae sa tbs
... kg af ib* etetare Tba s* sea a as *s be a iaa tetae
H< ? a*' . f v YifcCaa', BLiIri b. . harea of iris Si? ?m of
< ba i? [BIT **] DANIBLB LUV AN, 8?a aat ?ry,
t"?' Vrn I ia portaiit to the l'iir? Iiaarr* of Tot?.
I kin \ Arii.li? l.r Olli?. Ac?A. Tl l lLa > E a
, m. fa MA Broadway, ll *r dt.?<?..< ai BBABJag
, ? . ?. .a ?'.dar.. I k??od.*S th* lo?k Wb l" tl
tali? plkOa dSllag ha Bo kdkki a ill do ?all to m ike then
? t rb??ss wi*BsBt delay Bow a the bans te kecere iae
,\. ? wnl the I-- eve- <i? - Bltea'ias aa o?*i ?
r i.Mlrd e <? I'?-. k*;r? ?. Bl tr?a of f ipaai*,!.. all parta
? \ , R .-? ir. A. . ? ?oi inns SaBMd The
.. ksB'Pful BiBhli, r r i ? ? B-r .*. oni i to |2 A ?I , *ii
j is IP M 1 see l?i aereaii ?? sa raaeb uewded i :.a
t. tea* Merl bbkbJ Haaibs n rise, ai l b.idi rlnsg I? aa
b aata ? brascb, i Bg, Ac.iSAwt ysi Id, aad -nay V
lees '?? Ii B ?b ?> il '? ? dil
!?? HvrBlaaaaaa'a BnllaHa? AsaeclatJea ? '
., i .... ? :. .'?A i oD \ I' !-.?.. ON ii, Do*.
i ? '. . . Ir A . ? ?J ?t ?al. . ..
. eat' ? il i -fi-iiiid atlb?ss who tccoas me ' nn w ll
. ,. ly ? a, lausd. All i?x ui d '1 T it t - '"?tbe \>
t;elt?, ii.ay b* kad of l!i? <serat?ir.?r \- 7?gv ti^?.
p Yi 1 K ' ? N I ? 'i-lrit
0. W. ABBsTliaa, Bs^creaasji. oj;'
r." l or |fe? ?????! -f |*M kwaanlh Pun I.- <
"ill- .. . . . r > -, u,i l,?,ia? ?,;?> i^c* ??,?. ?d ?> h-'
Fi.'? M.-.ieia la a hvt md .n.pefli i ;.?"!< |rl kl, rvit n i ?'?<?
???Di? 1? l.?t< r. u?ilfiK * ik inr? ?f ?riiy ?f ta?ir !?/?? I*
'M-.' IkalakUlkl i,, fa* ? . . rested t' ?n?kit*?
The fall M?.-ii.''i''m".' of i ti, i f?r 'he ntnre** *'
<??>???)..? ii ? hO.MX wild the 9 iLAMASLt-KR
f.A I k Ree I be ?f?,in
Tka* . i- ? ? ?.?,.-.? I i!. liTiml I', Mr H?tR
Ha<;? <?vin.i.n w?* paickaead ..f SHERWOOD *
>llZ(iH,ll.l) ? J'. rl ? ? > Pk re x ?ifrud r<./h>i)l?I
t.i i? DM I f i ? i' ' ? ?t I ?[ r?>ur Ekf** a ii ?val Ulla?* <>*??
Ike* *?. w ia k Waal fttrnae* aa Ju t . wilh one of HErl
HiN?; I (\v,,o. f ? P? *? ? -, > n i* l?f <*_'.?
A I. hyatt. Na !>? I ii b ?V.
Ar? Para, N*?. i" iiji
Tk ? abet* ratal ?*?: Saf* I t-.? to Mr MLHRINGS
tare if r*t**refHad*aa tadlJtkau if ta*l ?aape*1
0 ??'<?!. Ilil, twl give ? m ek .re* af M H'iniii
coERKui i?; v in bipbx.
1 -irtify IL-' tk* Ibra delivered tt me .w a>i*e, w**
1< c.k?.d by r*M la Bay aaTk** ?b<tlIA* af err>ou .,f kal a**l
dat. a?li*a it ?vi??.i' ,teie,i. aa i**er*ed t> atrral by Plr*,
?jitk****t Mr HEBtilNGS ?., i - Seiet sVaaaM *i7?.
??leered** ??->i .i-,?:? fraattki ?-rvi if * f, ? ntr-.? pb-bi
mom at Hi* Pact***. M MOaMMAN.
W?, Ike ?adertigaad did, "B ? -.* ;i I ?? ?? of" O.-'o >*r,
H i. iat>jeei ?** of FHEKWOOD a. PlZGERlLO-J
Pi uiiii nid n* of II KB hi Mi b Sa amaad'i naf a of >ajie
atrtaadti ? tit**.t ? a t?* b> i.ie. m it,* f ?..?> >? a. m*u
mr mi A l?r rv. f-,ri ace ?a? e e_'*d , La* t a Safi*
iBfei t'l'iite to *M b,, k* a d pt*e?. and locking the
d<,"i?) *> re placed ar thia. a "mot aaa f <*t apa t. an* >T *>n
IB**rpa*C3etk*T be wbeele itandini- up,a brisk*, *kl
*i' k| Ik* iSufii atiai, tea inrhe.?l?av n? Bb**l en tar'.ei
iplC* bwt*r**B Ik* **/*! and the 'bL*r *>a 1 ?>' tk* fkraa**
er ???.Ii . ?httr ae.r&ar<>,il, pn? vod B'-.<! re* n r>*r
"a** *>*r* BJaaed aaawr sad aroaad th* "a-e?. nliies tn*
? cm m Tee d-n,r ,,r fmet, f tk* ?auli ??? ? h*a *bb****d
?b we>a keiaBe leaviaa Balae *>f>?a tot*** * ? lotr.msj
a itieaa liafL Ik* fi e Iwb'ed about 1 n'el ask, y M . aa I
a i'*kg kt'ii kept up oy rapytmiekiag ih* ftiattiik wooat,
?katcael, aad a***, *a**ed in at'iiharr-ol Ikf aek kaaa*
1* t f ir ibe pnrp ie,rtb' 'upifihe *a ili. I it r ?. -l
witkk*ll?Ya nwheennt open ta ada>rt the laai, 11 Ukat
!? r dra t w*aM d aw of pa?* tbrnoab from 'be 0?>?'oii to
the I, p. waara/'iid e:! iiv a fl ie oren ruoey, :,rin!,; inp
1 kit < I Ih* bat a *?bi e lieat I'll* a Jm *eie f.u? iu ??
??ittfi! In i-i? Iryiag ten i t |?e koari, w>ieu SUKU
WOOD kill Z(;Kh> LD S Saf* raai fini Uk*a , it, a d
akin I ii h Wa*? roeied "ti kl 1 upeaed, tin- auti-n'.i a ,<1
ti.oiI fti?iB|f of i he Ik mil 8if^ wi-re PrAally d?tl iwjcd,
eihi'iiur.fr bo. W%t but an,a??nf mine. leaTinr r. ? 'enleare
? fabonk or japer. wbi ? tin e,i i?nu ef II Kit al PfO'l
Pa aniai e'er ??ere f i,.nd id fix it nrde-.thi ?* "?l r ??? **tt*a,
ki-t a pa| er diatroyed. aad no tVidiaei*f &f*, BIO*** Ik*
c in In f of tke leather opnn the bara of eoinr of Ibe uook*.
A N LEET J?" 31 lirnr-it
?ALI I.k S ( I NNI Vl.HA .I.N.'.JOI Wr-tHlh It.
M VOP8MAN No ?03 W?-t i?t i
johaj h Hoapi.i., h? til ?/kib di .-r, n
P H AKTI?;. Kr*i'k IY*W-J*r*l
If the ?bore n U"t ibi ifacmry to tL* pi*f*kit 101 nf Iba
Ptobii ftif-. I *vil) rea*<* I" them Biy eA*li*a~ m the
mm al it Md, aa pulilitled on 11 e Itkh 'if MaeaakMI L**t .
Ik* furaaeata k* *t*etad anailart* m.e ira-n^ea ?????
Ik* $1 I'filn be pud k| the la**n tuba P.nnare C 'maul
! tee i f lb( K"i-ulk e'ind for the ir if M II I i'?
? ?? IIIRhIN
ftlf. itTo.l.A?: Noi II*. If) A \J'J Aa'ei it.
CV The Lecture in Prenrh br VI. David, *ab
.,?*! Hot aud bep'il'i, nniain. wkek w*i I i in fuea iB
? he Hope Ckaaal, Utk .a* . will br BeatpatBed mmWtka
??????? ? ? M Jaaaare, ?Inn du< * itkf* *nl he maea
lhioii|h Iii? i in* d 18 it*
ft? Tke rtetv-Bacland ajorleiy In Hie City or
rtrvr-i*rk will ho!a in aaii'al iare.ni. fur n,. ire man
tn a af hum er*, and frr tk* ?lectio* if 11 I en for Ik*
rnaume year, on kONDA Y. Der Tl. at it i, leak, M , a
Ik* A*tur HooM EfHM KINUS81 K y, Ser.etary
I t * Atni.al Addie**. in eniuineii, ira'iou m Ik* lj?aaiB|
?>f the Pilrr m*. atdl tie drlri-ed bv H.a GBO. S Hi:
LAritref Boi.ob.od ih,- Md l>*c U 7 P M , mibe I
?iiy Tkherpi*!* Adnnttunre free
The Bar let* aad it* Guaell will dme at rj,e Af-'t U mre
?a the Vtd I)e? ?HP,U. Mein'? re may .Va.:. I'. ?? ?
fi.HB any el Ike efliren u? I?M
t9 Temperance Mertinu TWUVII1TII ward.
- A Teen.*iBbre M?tt:> I trill I ? h*M 1 HH k.\ KVI ,ii
kl He* ? r Heoaetelii rhu . r.. rt , et " oVIeeh \i
dreiMI h> R?? I J VkAHKKN and I'BEDEKICB A.
1 EE, k.ag. Allfriaadly t*Ikl n|.i kit invited la a'ten 1.
it Ortteawlch Btiildlas a.nii,n.-t Lae
laiewilib* , ..until hefoi*ia*Btanib*rafi| h.? Ai'fie.a
lif". ob PKIDAY BVENIBO NEXT, ItAk in.' at t,
? <'ei k at I Ire. I?i Hni'dirit* mi lie rii,ne'nf Rlr.i ur
aad bl. il.'ii ete CrlA*>LB9 CRAWE I'rea n.'.ii
DAM L MlLLIKBIf, \ ice P.*i t
T> usttn
??i Vrajkl, Jkinee W. B .."h II W DmIb*,
Wm DaaMag, w.s B Mil'ikan, I C H.?**.
A.AtkaiaoLi, J A Crerier, A D Omrr
? 17 3i H Roas, Jf .Baaiitaiy.
Rfligiono iCotiecs.
fr? a t'ubiit Meetlaa **ill ?.? inui m, . aaotiai
'I?? en.aale, N k* . u.ar l.lu at . THIS Ks I.MN-? a 1
? ?lack ta aekalf a* 0*a*ral and Miaiaiahal kd*?atiaa
a-penaly iu eaaaektiaa ?'tb the I'uvera'i, aad Tie,
liaire! F*m>raiy al K?rbe-ter Hob IHA HARBtB,
Bl Alr?ay; Wev. Dr HACt'K. el New.ara , Qriearaoi
M. i.... a-. ai Maa* . art I ?. a.-.. .1.? .....?.?? a.* Mr*
Vtm PnMuiiupiig.
N**dy Tili* M ira,, r
HOT.IHAV NUMBERS ? DOUBLE
NOb lor IIJ'-GKAHAMd MAOA/IME forJaa
bary. The m-^i baaadafal N > ??er pablaked; worth ia
Abi fkali ayaar'i lakaariptiaa Mariiin. *at Kerr**ikii
A N?w Aurel t nn rtil',.?d ia ihie fVo by Jamil, wi.h
*tkera***ht*a Put?. IScaata.
^ Al* i a i % - MAOAEIrVI In Janutry Bmhel nh
Barata aa**rh rontfit* matt *ari?d aa.l del^htfu!. Oaiy
SS t tail pr r No
CUDBY 8 kt AIJA/IM for Jaaairy Viry beautif d
Pure, t'J cib'?
THE NATIONAL MAGAZINE Mry iMpaM aad
cbcap. Price, tl{ eetti.
Theie y n M who wiah a rnpr ef ibeie Mara/taei anil
de wail io call early, aa ib c laeequrnce of ihnr tuiaeukl
alifrnre Ibe auppl y aril I toou be eihauited.
Cariart. Ayeala, Botikiai'eri aad aU*l* iniplied o* Ike
htiloiuiai.hy DEWirr A DAVENfORr.
Ar?i'tlf..r ibe P? lale , h? Vfataz'iea.
dil it Pnba** Butidi*|b,Waaeai-at
ft ,,."...' a G-*..t Work
READY THI8 DAY.
THE M YKTEhUKS AND MIS I Rl 1 - Off NEW
t)KLK AN 8.
By Nrd Baalim, katknr of tke " Mrt'enei of New
York, ' " B heyi," 1 Life Yarn," " Coariet." - Tlree
Yean After." kr
Tkut ii oie of ike molt pertrrt daruerreotypee ef N?w
Orlear* life tbat bki ever beta wnltea Tka anLtmr t.aa
a i et fact kni-vt lef'ge of the ?ceuei he dipie.ti. and far atore
powir ul deliatkliea. The iP.ri ? oni mi ?'*nrbia< later
eat, aad the ipell boutd nadir ? ? i her rharated with the
tiq*i*.tt pirtaiei if ? -tu.iui l ire, nr harrai itract with
Ike w j a tit ikelckei of the Ticea and cr.aei that raitrreui
Ik* vitall of Beauty in ibe Cr? er aa'. City
C?mpi*t* ib -a* lelDQia Pi re Ii ceati
THD8 - hM.-1 \. PaalkaVay, Maialai Star B.tld.n*.
dil Mi* No itu Naataa-al tor of Aan
JHAMES ' GAMES 1! GAMES ' !
\ ' CNCLE THOMAS 8 CAM!: POB THE YOUNG
I A lb HiT'S OK AM KHK A , or. The Arnenrau t^ron-j
|o|,cal Cajdi. A he bit aant.ar aad initiut i*e tame for
Ike n uth oi eur r miry. Price iJrenti
The new aad il!uilrated Game 8NIP. SiAP, 8NO
MM with ajrple dtrertieok?very BBuatai aad iat?r*ka
n r i-5 ceati.
Ali I, a |iB?ral aia?rtm*Bl M Abbobii. Gift Bouka,
Jaatn lea, T. j Bnoki, Kaary Article*.Gamet, Ac . enur e
lor p e*ente kl ibi looiiBi Holiday! Pa* -all, wholeaala
aaa utatl, by b BCB A bb HBR,
Pnb;.ebrri. Bookiellen aad Siati***r*,
dllJt* No IH Naaaaa It
M i>VV~i77h7 TJME it' SUBSCRIBE
1* tor WuoDWOBTH'd TOVrH'P CABINBT ?D*
cic'edly the beat and in. it pepa'ar Maji/ine for Urn You a* |
ta ibe aaaatrp. The Jan ,ary BumBer, alrea.ly pabluhed,
w iplrid dly ill .Itraled. mmi filled ?:t:. can rUtaia? aad
MaMaiki* aitiei***aapr*atearttrty *f taaaa Ttiin-et*
her e. Binikcei a arw Toiume aod a sew aeriea. The Cab
:itt will fctr. aftir roataia it moatbiy pare*, mttead of It; J
it wiU mil be aaJer the rvnt>al of Praarii C. Wuod
weilb, wbo deiigai to tpeid a eoaaiuerabli paiaaaaf the
rea..kr ytar ua?ilu.| _ E rvpc, hu Ikd ??a*r.i of ka
yituii pairoai
Na* ii ibe lime 10 luaarrtbe ' Yearly mbarnpliaa SI.
k*Waaplaa $J , amtieaombera Ikf aatat* lk? wora wul
b? ?eLac red .a aay part M Ik* **tpadpra*i Park
dll a* D. A. WOODWOBTH No. Ill Naate t n
JU VE N 1 LE BOOKS, ANNUALS,
GAMES tad EANCY BaTafRaaC*. BM Ikd HOLI?
DAYS.?Hl'kSTIS k CflSaVIfB, N* iu ud .Cr, S*s
tta *l . New-York, ol'.ei laj nie Bl , latiliaa aad Bl r*.
tail, a ipieudid Block *l H.a'ki aad Ka-_ , Suiioaer?, wuata
will to a*M at great.y redared f.tems i vni< ta ;u aa
?uitaeat nay be fotiad tk,.- r ! aa 'u.
Akist ai v-Liar!-:? v'- I f B***ty l>?r.
Uid , Sourrr.nr Ga ?r. . kinjt.tt >: Fr/itiii., , La*
eua'G.fi Maxai>l:a* An tiaatr, . H? ? .a.t. Aar. A.*e,
, IUoitia'ed Plural W ?. ;? Mtu "?. t>r
Ji'vtmi i B?'Ok? ?("i' i arc ! rap 1 i?. I ' ?
?ri. Alph.rwt Cardt, a .
CaMia.-Maatiowiiapyiit*-* Dl !? ???.. B*dV?T),IM
d?n Erg Yar,??- rrader. Ole" V tvi, Gm? littrt
N*e>* SfMi*. Wkai TMlty, P,-w Old S Idiar. Ca ttl
Yr.*. Gjtne H?r -i B ail i ag Ibaka, Pa - ? ki x
EaMt Saneiai Pa mi V . 1 B.?** J Wni
teg Di.ai Bbd Br***, Paafat Mf.-. 1 r >'. :. fV*rl
Bad AteiDCre P-irtei?.-. t .-.??*. ? a-1.- ? "> ?e i:r?. *c ,
Eaury Inkataadt. G-ld *?*!,*. aUM P.- Ca**t, I aaey
Net* Paper. Varel' ,?. A,
IttrrrhiV* vd .-' t ? ? ? ?'' '*
ttKiti .?itit l*k e- 1 ?: .' it ti b*ir i?t*re*i t ? |iet it c t 1
fUltaTBlMk] rnVflKM a . .-x. ..
I
THIS DAY PUBLISHED? For to
ky H I OSO k BROTHER, lbs Jaasary bibbs)
'** fu Is* hag M*t*rin?*
OOl ry e LADY'S BOOK
????BMI M AOA7INE
fAfVTAIN 8 MAGAZINE.
Alao * ifw ??iiwa 01*
?kam EAIRLEI'JH; at, Tk? Life *f a Papil
New rsad*. Iks fifth eaittkos *f
LEWIS ARINDEL. or, Tie Railroad of Lifo Posa
M IM
O? I"-rJiy i.oriiK will h? readv.
?hit? ? NKVY KEREN a PER* song. book for
Uj? I ? '?.in r 4 ?[' enr...' r er! . i . : .r - i. ?I .? ?.-> V
Malodie* Lee'area, Joke*. I'laaSrated Pro.?*
'??<'?> ? H LONG *, BROTHER,
?HI Rh < ain it.
?lFT BOOK8 for the HOLIDAYS ?
THE HISTORY Ok" THE BNOLIIB] and
S l ? f. H REBELLIONS OE I Hi By J.lj W F
Grat fa
Ina ?thaotilv i ?iDple'e bastasy of thai rrrokrAahle
|'""l II? i ,ru to tho world; ao lihrary. Sol es? or
fin il?, tier, fore. ?hcB-a bs witl.oot thi* valuable rac rd
?r li e I rl i ,.a,|
" A? a ?<>ik of IrUrary yearn* it maul 0'rBraio<! pibli*
??!*nt > d '? iHome Joaraal.
Pakinkadby CADV k Hf'R ,K>-i.
di? JiTiiThAfi? No to lato n
IUI NAM'S NEW PRESENT\TION
EOOKfl fur ISM ?THE BOOK OB HOME BEAU
1 ? . hy M r? k i klsBd. wilh It aalen.I'd P.,r>r* la
THE ??. . v. ? book orTHI l-liTt-'BKsi?'."?. vrikk
13 Die I lldlra.-e i inrevrd on eieel | ?
IhYl-MiS AIM AMdRA, ILLUSTRATED, with l'?
*f'* i j Di'le? I? i.
fllk Ml AKM'hHL OlEl BOOK, eitb lll'ialrati ?a
"iHE IHAKfPEJE TALES, by Mn C*wd*B Cl-u'ae,
ai'li ?ii in?i>. 8?o
IHK fei EMOBlAL Of GENIUS AND virivb. -ilk
i' ? i i k i Ii kl-el ten
IBVINO'b ' LaBBIC WORKS, ILl.lSrRA.rED, by
Dirlf y lilid 0 he i. .' B?ht leu.
MISJ COOPER'S ' RURAL HOURS,' ILLUaTRA
Tk 1> w.i h ? ?'? red ilrawisrs Ivo
BRYANTS LETTERS OE A TliAVF.I.nR, ILLUS
I b A1 I I) *i'h ei iiiinii on alee', leu
AMthlCAN HISTORICAL AND i iter ARY CV
M< >irif?l a apleadid volume. Itu
(.oniinlt Hb POEliS 1LLI STRATED, with aua*
it ?.i saprasii l*. '2 mo
WASHJROTON IRVIffOI COMPLETE W( 1KB
ra*B>Sd ami i raotifui saittsa, ii vo I On. ?
FENIMORJ COOPER. CHOICE! WOitK", to., M
BER ANGER'S LTRICI ILLUaTRA lk-D. wBLbbssa
iifui rial am* ri tm
GOLDSMITH'S works. b> Priar,(bsaatifalasdbbJj
a,mi> rle i dit.oB I 4 IBa* llrnn
Ml s LTHCH'9 POEMS 11 LUS I'H \TED. BBS * li?
kes ?i'n additn r,? g*?.
III! U'ilU'AL CREATURES, PROM Wl RTEM
BERG bmJI sat'Batata,ltaao, hi* iiro* i i
KN1GK EKROCKEN MAGAZINE foi
'l BdRad Iii I.*?t? 0?y ord t'lark -Great ri
BaaAJ I in in e - Th? ku i.it ??? ?t wui BawaaaBaea m
ikntf Iftk ? itmi* with ile BBaibai lor laauary,
The j pea ? f iByaraii ii nwilib* pui'ien! fumi ti lafJn
ifal in fului*. Torlohi ?Um, $3 jOr-aeh.
TBa paM'Skai baa ?ask pleesai* k* lafjraiiBB tks unh
:r iii ii? isajBsltn ?t L*|Sr,a*dMsiatsr Ksii'*dksisk
Id-oil, ai l is esBtiBosd iBfa'a/ly tbroatk ihn r mhibc
?iBI Ib BddwiBBlatBdBB Bid * hint rt BifAtyBstsssaSB
ron'iibu i ri, Ik Mbjv*I. ' h< pn.iular M'BorSs IkB Ra*'
mat ni a BaaAlksr, w,;l CoatrlbaatI IB* lad niiiiiusl
wi'k akvakwill iayirtBIBsreryBuBiiarBf haKaaefcsr
aaakari a It will he IBLUsd Ins Emlse Pa en?
teil a the absarsaiasaB, at h.isia and at oad. of diver*
nee'er? of Iba Endya fkumly rSBdsrW islo TtiliBSJ Of
Tmtii Km:?? Ria CanUtbutsa a l)e > ulnn at will he m ire
this Ballad 't"" **rBI
11 , a aki mi-?. r,ts at ?he nffice will have the win* d, -
lie* ?d ifinlariy at t air rssBdsaasa is tbia Cr? or m
Bion. In SAMUEL HUBSTON Paofiiaai
d Hl? N? 1J? Naaaao-el.
Its. PUBLISHED-- rHE vK
IERLT SCIENTIFIC kMRRICAN- P*n 1. Profs
M ruh-C< ii'sibiik bImiui TS s tr??iii(S. Bad over 100
na|sa f f '<'esufr a.Bltrr, ??*?,? ?a Ihe ei* ma o| A ale read
PatRi la. wuh r ;.in. > II dsl ? I aH the a h ert* It k b
islhshli aaik far IBs laaaaier, yi,. hn? .. Manufacturer,
aid aaueral reidsr Fei ?al* h] DEVI PK K Rio 'IHK.
aI ?i^'.i R k lowNsi;"?!" DBW1TI fc IHVEN
IORT, ADRIANCB, 8 -IEH It AN A CO, Bud a' Iba
Oflsa.Mi I.IEulroO'it diH It"
Ahl I K Ti A H Y ,\i ?\ BL VY, by (r I'.
b Jsbjbi aad Yi r F a'd i' a 'pi RToN a CJ
sal 1*1 ... k id?r ADRI AN, OK i ME t l ot UMIE 1'he
MI*D,a RoaiBBes,by A p R Isbms a. d Maon?eii u
p.sld, e.i|ia Obsbaadasassmbbm iabm aletb PitaaRi
1 hi? bt a if ii a. I aide ?i lunis. mo ssaasi fraa Ihr Baal if
t?o arc mp i*h*d wrkar*, Wbaaa ainu'wiity of tninrbr
siylssadlastiBMBtlataisiBstaia* >? ?ari ssladafyiBs
k? : I IBB BI.S I at' BBSDllsbad resf*' t i <le eel n,.ir* Hi io
pbs wsid is it? psara. i''?ao noainin ni'c u in j'..;
i a- ill n, i,, i-. w i if, a ?iili *?*?%? im hne.* *nd rirevny nf
*i ii d di liaaalu I srssss aad rtharsj MBsfasapsoassi
* D*A a '.'o will nnhli.b ..n 'l uewlar?NIC AR A' J'' A
lie PsapiS,BasastS, BlaWaaSB'l ami lie t '"m ' la*B*
seaSBH ( a. ill, win, k*a**l*SI imaiual Mi> a id III i?lr,
IhiBI it K G r.|'.ier. late Charif o'Arfaarea ol the Cu teal
Itslrs to i he BspsblMS of CsstiaJ A ii.ana i a rota, aatsao.
>' ' r 1
O dsn fa| tbia work ?.bonhl be forwa'ded at BBSS, ai a
iiii, i rthaaof tb*Brat sdtiaa be* alr*sdybsaaaadkwad
for if* Ei r1 oh o.a.kei 11 aill beoaael the aaaal atf rsa
tit* sod IBIS ealina wn.a* BtSBSd this*SSBibb. ?U? It
AKSH'S CuUHsE OF ll(H?K
EBEPINO BBJm.,bsasd yrltsfl 'i?ihn Iba
'alart sad ii.oat hi mtifal ?im BVBT PdSllBhad ii the art,
r.'u'aii a aeoiarlele *et of Anrount R'aik". a.rv-ur'ai ur
raal Ar< ..ntSala*. kr.sll primed is .>ilor* . rrd aad
SUSS,) with auasroa* eiam|.l** of merrsntlle rwle ila
?luBI, the ?hol* f?llt el .e rjated in ? , f laa iial
noroi tivir? applied dirSStl} IS 'he iranaarinKw ami *b
tlBM ki il aill h* fousd IB* rr.air e?ra|.|*te and nutrarliv*
?..r, ever f.ibliihnl n* Ib> .k Kaepiki k'or aale at IBa
an I,..r , C naiiLf Hoeini for the btady ard PraOir* .if
Book hee.rie. No 301 Broadwar Thu work n poh
llaned ia **? aarae ?tyl* ia the Rtaanh 'aarans* Prise
tl St Cirealar* with rarrai. Be., of Mr MaiaB'sCaarsa
of I r ?trat. mob. oh'sissd b* Shoe*. dZ In*
IA W LIBRARY f..r SALE.-A rerj
J sal nable aad c rni 'ei* 1 iw I. brail nN aals I )
d i3t* JOHN J DIOBBY, No i Nasssa*ak
r M?VAla.?G K FURS TEN IIIAL
In* rear ?*d hia ktork of Bimki, StBlisasry aad
I mcy Artir e? to No Of Kaltou at up ataira ,118 It*
[UOK OUT.?TllfJ newa-bovs ami p?
J rie.l eal uasta m New Tsal and kit the srasmpal
r'ln a kav* is IBIS, piles onU i ao rao'l, ihr p apatS M I
iBtarSalBBC NEW YORKREVI ILI E Tbia weeaa .. m?.
her ia full nf rapital ? .. rota. * i*,aai lata'rr.
itsriss. SBiraJstiB. aad asaalar rasasws*f iu. iii<ti'i
7 Ht frt'i. e .ad. fericdiy tks .eat aid rbea.'at n* a/*papar
pukl rhfii ib 'ha i oiled btk'ea Only iwoi aata
017 A* PI RTON k CO , PsbJIsasiS, No 17 Aos at
il)Qn! (EmplopTnenl.
\S I'ook in ? private tdm:lv, by a re
aotrtkl. s Waanaa ? uo asrlsatly asde-ktandi her' uai
in* aod i as pr d'o ? I: ? beet roll r*f> tear* N ' on er
lli B ta a*ai*i IB tie V, aah.kl aoil I'i.aina Csll I No BkH
El'iahaib at., la tin rear as SI BlasCBl / lor i ss il?-?
d.llt? _
AS < ii'ik. Waahcr at.d IroRBr, 10 R l?
apertahle tarailr, by s itapfC'a'ilc Out . .-auaivetbe
t.eai or rvj lefersscs Apply al >7 h',nu? a... iatb* rear,
td floor Caa oa sssn for two da;a. dilll*
\S fuet-rate Gouk, Washpr anrt irmit r,
br * reapsctabls youof W.naan BB B priaaisfas ly
Ha* aoiw r?f.i?ci? apply al Na IS *c*
AB I RAMRBRMAlB :auai Wattrfi" bj B 10
? p?ctsM* j. uai Fl ar aal aal w aaaaa . ika ?aastl?? of
VS.lire-a ..?,'r.oil |..|n'r refsTSaSS |oit. . UOklsralaada
her Buaiaea* well Apply Hi ."a W.oater It klar A'a/r.
I mltiirl I iw u.a.nf I Lull*') u.. I*
AS SfAMeiREse anil Nurse, by a mil.re
?ard Wifdao wh bas bsaa SI IT SSI ad Is tks Bars f
SSBrdeeB, ra t.ri is* fi I hi lie : KBISkSS'S, aad all aikda
or tan i r BBWBSS. * "Old Save Be SS|al MM I . ?ai o i so
are. \ air llll 'hi l.e?l ?I eil? lafSrSSMM 1 > SI "*u
for two oajt ai No liSlTtk SI, sssr tka Tab ss. ami.*
AS NtRSE or Cl imbermai I. bf a y iurig;
W..nj*n tasabie A acuair ia sithar capaciti. Baasy
at No ii K?ai O b vi. di" m*
ill
It
4 S Wrt Nbbbb, by t n^edy but wapect
jTm at e Vsaaaa, or is a iss is Badartaka n
?hob an1 afl?ra a t..*i.rii ' h irr C ty rai?r. . a
Iiwa. A^uya' tha at-rsNo i.t w uwk.ai-at , " *>?? +
lUsseksr aad Aasity-BBa d.iu*
Ah bbpbc I AH I.K fHOrESrA.-kT (?IKI Je
aiieiaii'ua'ioo |.f,i>nril Basjaswast la ? t ?od
j Is B Co a. a>d ei. elest Waeber *aa lr?oer Caa <.va
to* ir.friekre* C*U St Hi t7l tits a , IliaiBB tal
ssASaVasj? dAt-.*
APbutisiart Yut.N. Woi tl w .nta a
*i' at on in o teas rare cat ehildres. aad i? a / ? d
M.n a'lral Ciaid r?lereaci if lelj-l'ed ; Can S* s*s i i.r
i?-oa?i Pias sssil ai Ha. rTBRair Mtk-st.batasa* .1
a i .u'n*.. i .'rt! fl.<ar. t I ??:?
Ay OVRO LtDT o}'j.cni! aii'tre^d, wio Kab
bad * M ai,ei.enee. war/'B?. BBfBaabl a fjjry
sr P:v Q b :r Msf *">i layrl a il f, .d Bar win as
. . 1 BBkBerot. Adal*-k BJ ...klj .* M W , N J3 Me
.v i. rsal ot Sib at. U.I K*
\Rrbi r< raiiLr roosM Man, l- ys us of
BBS, ?lals a ? lasti 'S A* li?b? Po' a- ' ? j r?s
. .... i ysaaraR) bssTsJb i ?t ra,sadai
? i:ri:''i C* . RBTSSS IBS l~-aB . f -ry ISBSI* ?
Cl . ? t ?il <.r t ? j (tili at 7 h ?- I I. Bi .'. ? sb 1
AGiMLtMA.v teviftg from two tu three
I, . ,i ui.jei i.i ??! daiir?r 's? car, d '-'?''" <
Iras as* d kasha a sadarijase >pyi?| ai a ?* r' ? 1
i'? . * Txs adssrtieat Ii a w^odfciaaa yaaati
Mt. i ' ..an. A--'< ?* l- 8 r. - rt ??* dia i' *
A
YOUNG r\;\.a fj tn D^tr?. Mass.,
Basal ess sit sai ..is an- rsiiatabla saatssss a/kera
i * c- a..: ?
i i. a.. Isarsa Bast
Ad 10 I n a ihi* "ttv
AN OFFER OF SERVICE.?A Gmm
I ran of raalare ur and I ,rc? n ->*nr* ?? haa
?*?? Bikllara? iMrii| tot'*, Dr. d * awrckaal ?o l f >r .ikfl*
year* IPtt highly rerpoauble oflirri a ia? Go .-*r u-i.eu* oif
I ???.???? well and |***r*Jlj 1h*i ihrotuboan1
tke rot ?tri- aai'd . B| it* :n the ,;i?e la-re *t lay lr iwa,
? '? reepe^aMe ioft, ig ik? Sown to 1 ?vi :ta Wettera :?if.
ti*Bl of the ft red State* . ar.! ?. : !-t :"k>?aV
kBfca eomaegialioa. tog-> In tk*Saad?ie* I ?laad*, O etna,
aad Saa PiBBcaeo T\*hag heat *nd be?t rcforeaea* a "Ba.
A?<t<r?a p Uat ih? Tnh ..e ttrEre, wita rea: Barm
*I4 KTaThA8*
K00K.KEEPER ?? vom..* m.- ?
? aB.ahftkaa'tB tear. ?i. e-*?c* m i: ? e.i.ax.
ard ftrfrr' )y ra>b*?r*aat ? i'b mm. et atal'tra, a ?ka* aMA
Bat ' B Ba R ?k-i eeptr. B*?* r??* rr , .er 0. * a ill (letta.
P rue a. ili*f* A. B< a N'> On rmf laTlfa dilti*
fiERVANT8.?Families in want >f
h*> for rity or rountrv. well iBajOBkaaBadail aad
an.iable frr all glali*ai eaa obtain auch it ba v>
KSkJr?adl at., ***rik* B*w*c?,wh*r< o >e< ha a nay aal
fai'htni d'B o*tir s*rTaati ?'* tl dtori I . iaa
>t -milrmen will pleaee rail here Aril t WWTS.
* I a*
GERVANT8 FREE to EMPLOYERS
- ? The h*Bt Pr.trtt.ut an.', tber Se- .tt? an h e?nd
farBiaacaa, f.?r ev*ry rap.ir tv n .1 . -eit.e r t n*
r.uat-y.k' KKkHK D D. i ?, .? \:
kek ruritrBroadway, i it bin . k' .'* tl . I.fiui H .u?.
Fam h?i ?11 pliaie oaJJ at Mad lot the.t unai i No
rbaria_dll if
SITUATIONS WANTED, for Irish",
Kiflnh. Se.lrh Aaieri.'tn. ..- mwi ? .d <*?
Ser?mt*. f.? kt. Stwm.tir??** Xu-?e? raaaiat w.trkara
I..u. ?r...?. i t.?m'w.niaJ,'a. WniK-'a, A.' n, '.r. ?>, ?.
k)f .elected f>om t.n !??,!. of ipullrantl P ??????Uli.
?????? N? ' Oeraaine ?t , and No. I li lutba-ra at
?IIV la*
IT?AT1 ON. ? Wamttl. hvaynuof
k Mas, nf rtepaetal In. tl yean at are." froia Kmc
laad. a ei nation, a* l'iera la a ?ireeBtill V m*?. wksra
h* would Biak? biaM?l/|?b?ral!r aatfal It* ai?k.,*aad
?' ??? tha Praaai Ibucbbc? and la a r<*.?i paaa ?i liVoad
rafk'?kr? civ*a. Adit'ca* W B 15 . Tnuaae Olbr*.
TKAi HKIl -A well niKtlififil IV i.-ht r
if th* K'r a.-h. German ami Knt ah Lai. lata* *ad
I)r??ik|. if Pt. truant MafraaatCB, adh I hit ..,???-# la
aaffrk r'titr aii f prira a family M? troald, IbiiSbb a
r "4 horn*. ? ipert l.ut a ? ab rate huai'iar . hatra Ba alx}ar>
t ?n to gn an)?her? in th* Uaioa, aad raa proaoaa tbc
?it a', fatiafartary iffccnrra. Aptdv. if hy latter. t.i T K.
raiaafP atarr-kf. No \x Bi.wl**i. .V V .mat*
IH) KAhMERS.?A m?l ?? l^ed Git]
rc.i iily f.wm l'*:aml want* i Mt i*t no aa Purr
Ma d ffha hit* tb? beat rafrrtnrr* la 'hi* r ly aad rrrab
lr n rccpataaada'kaat f oar tn* raatlaaiib i * I t* 11 at
abt h*a bad th* r n'tr* rharr* el tfclrt* naa-i far a b i nt**r
at t*ar* Apply a' I'aoifie,rointr of Htmy ?' . art' South
Farrj, Bri i,kit a. *\n itT<i niltS*
Uluntcb.
4 LADY?VVsnted to set ???< H<u?k
a ticpai aad Sal?aiiaiaa. la a Start Staat one aha
ia s*icb at SgBr**aa>d writ** a p..id i.. aaad aa *
t'krr vtrd atp r Hcfrrru.r* ri.,uirt.t Ap|'!> at tb?
Saat rf.?. ?? |i iiH.o. It* MBI*>ak*r-at, .ui it*
UOOK AGENT8.?WaotaMl, i-ntorpri*
I Sine Men, with flit or in >r? raixtnl. to ?all a ana aad
?< .. i'H ?in-i .il and Drernplir? W.u. , i^U u.lidn l.ltta
tiaud Addria, paat paid,
.lr, irnlikw a bKAKP. A GO . Hartford,Caaa
("^ LfiRK in a B?OK-?TORK.?A
1 yoory Mta of imtablc iiuniititiratinna-iadiood rhar
aotar.'niay kpply at No tttOr***wtch-Bl dll It
(11.KHK.?VVantt'd. .in t>ut-door I ?erir,of
in ildlttr*. harint abtiaintrt Bt| irhtaa* and a* at -
ten* ?? kc.|iik.ktartw ??!'Ii I |ta*** H*a n th a o.ty. Ap
plyt.. SOTTBat At BUSSEL N> iNnwtd.
dll 3t* _
?R?G CLERK.?Wanted, s foung
Grill, a an of ?.?-d kara.t-r, uad i r ..npa'tnt
kB"Wl?t('of <h* talk I Prug hra*i*a?| .tlayrtll at th*
coi mi "l li'h-at and 1.1 av >?.?. ? . the b ura nl I
It A M. aid laad IP M dit t ?
I?NGRAVER WaNTKO?Apply kt
i E V ? BOKLL-8 EacraviB^ ??*,.-. No MI B. .adara,.
?? it*r Dumr-it dltlw
('?VERNE88.?An Knalwh 1 mlv com
I 1*1.?t in itaak tk* Bagluk braaek** tk*.bit
a >o lb* ladiBto'a of Pi Baak and Maa . . rr.irr* i ail'ia
i.. b i.i a ?rbo'.i artak*tk***tir*ekari*atd td icaliaati
it luai ? of rklldfl n At iilmitw ran I?' h id a. N i U
l.aat 19 h kt, kcw-Yorb. n| b? kotc 'hrf uti Ihfl rd tor 01
tbia tapar, t wham the would rarar. dll b r ia9*
4 M)\ EKNla?S WAN rEl).?An ii.'f i
w * |*Bt, well bred, and well edu. kled yaaai UVct n
La.ty, a In. uadrritaBda U l|Uak. aad ? Ikeraaatary a* t i
t*at In laatrarl 2 ur ] htile Kirla in Praach Oormaa.Draw
?at. lr , rao hean.f a eery daairakla Ml ktnta in t orlva'e
lauiilr ba addiaaataic. wit* law. .rf.taui.i |r a few
1 a*. In R V Bf . B?. hi.. ?? aikiladelak.a ?? ... u Haw
(J.1RL?Waiiii d. b) ? respectable famil)
it ia tk* attar part at tkaeitj t**t-rate itaadr Otrl
tu Wi n an a ho i perlrrily fan.ilia. * th tea*rkl k'mae
w I ft, aad if uniiirr t.kr etitu* ekd |* ?' h.mie taJ
? r isa't 0*ad ?'i** ?i!l be paid A.ld-e a CMS.
hm No t fi l.i at r Poat (Iftire. wub referi-i.r?. dlti J.*
(J IhI. ? U iBted, an AmericBn <iirl |o Jo
S ilia ttmk ml a aatall faaafly one wi n t,.,i acea*
Bread ail Bk f Oat k*f hurt ..i.re ma. ipply at Nu tl Weal
111* a N.. In** or Geimau beed applr dll It'
'tl I Mi TEACHER.?Wbi U J. i BtsJs
i.? I m faaall Mua a Tea. her. ** pri*4 pal in a h'chlv ra
?irrtable iea.ll* IBiti'ati..p in tbr we>l*rn pat ?I Nirth
t'llolisa Tke lecalio* if de.-idi .t t braitliv, aad Iba beat
? t kact*ty AppJfaWkeaa, alatiBg Mfatt |B I lb tinma, fcr ,
Irl' at the ?|t>re At 7t Broadway, wi b |nod r*f*r*aawt a*
to um al rkararWr. will rrcnve attentn.n did Ji*
a PARTNER, ?-iiii?-r active or lilent,
> a ! with ,'roa Sit to Ti n Thiiuiaml Dn lara, ii at Mid in
a uiakiact'ttieg t until, a read) *kla*ti*fcad ?>r.,ra oa aa
a?era|? affiiidi aboi'l <l pet rent pr . ar d . ??. 'ia ? m-.d
?rally all mOd Tbore o en Bf ia r tab the annual i'a'.t d
tad datpa *d I* tav*M ib* laBk* a* aaeBtkeaad, .iipl.ua
lddf**l with real nau e, (' k '.. Utk* rimajnar P ?? ?
Iko lift dlTJt*
Ij>AkTNER W A N FED ? V GendensB
Wttk aaaakeapAtalmi from I^.UH. to ttD-ei. wb.n*
BC*)*Malld ?Ith IIa dry i.mmIi |*akia| baaiaAa*. wnuld
i.k* l>. f.tim a rainaeerioa * tn array* kiiaaa aa'i'.li-had ia
iteiiace Addiia* Bat t.iTt.laaar r?I OiSo* dlT M*
ta. ^ LESM f.^ ? V\ snted, 30 go 11 Sali ?
b3 B*a. i*talli*ca*alartktlaais fn-'ii ?m tr. im
ii' n tiiif fiVu $/<) per Bra*h Ala* S'ale Area'.*, w.tb
t r ,i, bbb* t' BSpatMaaai Can at aaV?r***. p*al
pa d Be 3 T Bowiry. dlTkl*
STEAM tNGlNE.?Wanted, s nt-vt si
? ictndkatd hit Ol BNOIN'.M b >ne wi'b flr
akc*l in >i|Bnria Apply kt the ..ff ce .,f the N V f'aat
Sie?I W*ili t>i ,i Pall? it._ dlttt*
EACH ER.?Wanted, an Auctatarit
Ja f?ai-:,*r (ar ",e Mai* DapaMatiat M th* ll..**.,f
Ba I* far Jar*ail* Dab**,?an Hi- u. i.t I*- ..i adalt aa-e,
Clperitired IB leu hibg 11* lll1ftl*l| br?i, h*l and p ???
tttil iillpTHaaiftll ui ral marketer A*pt| tO I' E.
PIBaSOB N?. UI PraBklin it _dll lar*
'|H,V IIMf -Ua.iiii1. ? '.ounj 1:1 trnttl
I tlenile'rar. I I aft i ' t .'I' of a laaakl irtTat* Sekuol.
BbwBI tea Btilrl f" a. the ei y TB- ?ru'.ru.aa uiaa. bat
n i ?'r.,t la leach till -u dinar, E.B|U?h Bran n.., M Ua*
a a i a and IPe I au:-'l**ei. HlB lady ataa* I?eaiB|*t*at t*
*?.hi'? u?i.al irautl'* if ftmai* adatrafiea, lajatbar
a. 11. Maai A* Ii - *i Bate n i~ c.n*. t*'ed ??ry d**ua*Ae.
act ? Baa d apply bat inca aa ha** Bound *a* iSaaiaaaa a id
cat fuiBiah r*??d i?f?i*ae*. A ieht;?t.aji *i;^ri?naad a*
. irpreatried laaair**/! M VALk.Vl'iNE. N.
ti ? Mat ?'. M No 9t LeiiBi ui-ir_ dll ti*
'|>u MEDICAL MEN?PARTNER
a SHIP WANT1 ? adrartdawf arU* It a syMt**
ate ot the UaMani y oi Fdiuburih L K C 1 E . aaaainar
I iL? MB'lR Bl 8oc tlf ol Pa'u. fo.warly rlaua* Sari**?
t-iib- Lti.-i. r?h Geaenal l...uf to H apitai. a?u a i.i~>_
naa ?' ptaattak**** ?f ten )**r. ? andiuc, at lee'reul of
ftkiaiaVI k Baal ecti BWkfc *a**l tbeieaim me i.uere nf t*a
t .caily t* ihn Ca? Ai.y Pry..' *.. AM KaBBaaC,
a.altkgtit ?i-,i..?b ir.e u.o/e laburi .u.dutiee <f Iii* pt ^
ft*i>bb t* '*n ?ni' dataSiaskM*a in Ti knaulf ailfai
J raa t8< I LaPII ^. ?i tit ofE'i 4 tkU p*e?' * * u(
r?*J IM aan ?itdita* dl? Jl*
\T0UNG MAN ?A Vo. ig Msb w?nt-d
ri"iki?oi pr** a i tap tk* Ctaaaaraftkl auJ P aaa< >at
it. , UiiJ papal A;-; ly B t BJa tot, Sj V Pwt
Oi a J.IP*
V"OUNG MEN ?WanU>d,keTeiaJ reaiaa
B ftfea ' |"??d addre.a, to tra?? la* .Inf?'*' ?'? Bto- '
i|*r i. a. i > BLd aol.cal ?M.lar* a.i.'ioa bua'aaea men fo'?
f. it" 1 Bot* *era?-..Ui?.l lo Iratrrttog. ? '
w. Ii recec.roeaded.aili be p ,vi rr?d wa*e*.w n ?mer?
it *k* mma Aparpai P*ea allp Fooadrp, wai*r?a?i
af a rot!? from ite t errr " *
VOUNG MAN.?WaUited, ?b Um Ot
I fctii acMuwa* *n?.* v:V.'.?t
?d *.?.* .. .Kebrc -a .a* V ;- >JZ&
N.r^.t-laV^"^- "eAX'td.ac^A.
bfft* ibi* pap?r
ft I Itr Sl.^n.i -U tntod. a tv-i
9 I >I ?* ' ?'?* with il - e iah ..:???
*,T . , iVieal ***** tad a^urcaa. Ibe "???Tf. ?
talk. aw*wr**a*. aad ptaatokj*.
L "k ti . - W \M Kl>, ilkaS ?um Of' laMJfc
>,}<'' . , , ia l.raru, tywulht-rire:
Miataal M I per ?-*? t. ?-?'.** ?n|i
u,;a,- , t,,^^t,r.^t^r
a . a? W. J , ImW -?ia.cs? __
Ct?Z III IA ?WANTED, W.000 lof
?OaVlUvf* ?? <*ar. a boad and aiorwap*,?a
ra.aieBti-a-a.aa 1 .party of the ra.o* >t III mm P"t
tankerpatfciU:..u,????*rxrGn fc doWNITG.
4^,lm- ISo. UW*Ukt.,lA,Biarr
WATCnMAKKK~Vanfd imaadi
alalf . * BV*l. r? ? W?tr>, - .. t, in ?????.. Apoly
** tdiriwl m . u * - a n M . . * :**.
ft*) |>|W I -JCLEKK WANTKi).?
W ?*???' ??Mil** 1*4 ?f>0'l* Dm ?MM?
?[ Bad Ml** r* ">r .1 ftereel ekSWB af l*lS
u"*l ?ix, I* i kann *?| ?> ?k ?b?l Tv> -am v.'.
' hasibs ke-ve i>t*ti to kesw- i? tt* kaae***1 hwempl <?*
j ?I 4) ? bo iaa)wjreea4 la k l liefe. > ? ad elsdy IM BWp. ??
sreiaertii > fmun ti ? *?t| goad) salary WtB
7VIJ..V. Mrf,,??'" *!? * ? .ii*?i. Aua*?*?
TBLAi KLKit," ?Jve* aftajs aeoei. a.e.ag raw. ??ae, kn*>
????? due.*
*m*a\r\'\J ar-sg*i*i?4 i .,,??4? w*aU l*M ha
?Mkjr>* ki* t ?i? ia *<? ,.e r??-?><-? >a ? '.in* ?* airs**** sa
ISSAafced H* waald tiih? lake ? ? kara >r laaa Ik* J* t*
? ??am U p ejar y ?ecorrd, a. 4 lila * ?aJa'y. AaaV***
L II 1* Iii*a*ca. ?'*'!??? *.?.* *..d ><uiau. ?||7T!*
Caitiff 01 ?1 noil.
A M MBB?" a ?.,k.o.ser.
BY BANG8, HK<?1 M KH *% CO.
TYkdrs Sal* B.MiaM, No III-?.? R,.w.
WlDMEaDal |TU N : .? lie laus h?
*?*a*? af Ik* psM.i-kl.ixi* r t s , 1 Hit-par fe BrosAsMS.
I) Aptletos B l o R isiI. a , m A -larl, K C I /
H US e, I.saTiit k iv.. pbniis*. I Mi pa .o B Ca . K H Mat
bbi B lo . Om?y a Muhls* L* ?? u.-1 t linabo a Da.
C. 8. Prarc-a a C<< . ? P Katj.a h nagsr a Tiiaasssa,
Tw%-.?r. Reed k Piei.li ? j m.... ..ne t. fortmag ssary
bargr cwl ti 1.ok <jI bv mam \ u .* > e kai**teka pup'ksa
IKM. 'Bcladisg a firal v? ?t el-gsst Book* ?iu ed
to Ik BPBraael i.? 11 s*j ???.?? .1 *ro >ag whorh *ra
Asasa'alor Itil, aid [Usaus-ad ??....*..* B.?aa* m great
rarMty.
Atao. s larga **.oU. .rni ol a* ? aad pep .la* Sekoaai
B*tki, la
aar ALio?To?? M>:d *te ?aiwa ssalasjlak ursasrs ?**
r*oi*r se*> Lkv. h I I -
r# I'or paitii'ula; ?,?!?? ('*??! a ???, "?b-ah si ay ha Baal *t
the la ? Roost*
Taruvay ETSBta -<i ' * 1 ia* Os is^rsisssjivs
of ib> i sal ra lea* si Masses H i;-. a sr..ib*rs. I) Ap
i lei ? a. (V Slsaeba il a I ea A Hart, E C a J BiaMls.
las? 11 ( k Co. Pkinv* s. a ??K H Buk? A
On .Crteiy A Mkik er. 1 Ipp | t 1} ambsaOo . C.I
Frs-.eia k Ca 11 P. Pu a*a>. at. >a?ai a r .*a**kd. Tisk
a. > toaaa at. aa, it* a .? 1.? a ... me* a ?*rr larra
roll* S t. s n| sioet is Sehls Aikai 1 aa f I.lira rial. kSSlaA
iaf ??>??'.> a. le .. 1 , 1, .- .n i?e>, i 1111 I I * | k * *|l*i a
isslolnlav asaaoo- ??..** ?h. ii a ? a.aaata far IUI I'.'
uaiairk'id mtssirs htak* is srait ? . ir f.
Akt*, s laiar* kMor rrar 1.1 of as* sad i<ui> 'lar aebaal basks
At", sa ulra ii aa tat/ ?! asp)** sad 'aaea alatioasr*
ssd fascr art..- ssd bissk baaks fa 1 sad kalf baa ad, la
rlsdise. fisediarie* for IA)'. fcs
k'ar paileraJsr? sr* ?alalo* iss. ?bioh sny bs kkd kl Us
ksJss rsonts.
W. A. CA?TEa. A ir'ineirer. 8 ara No *7 l>?r ?t OOSAM
OrtsBvrivb at
THU1UBDAY, Dm |8, a? l\) o'doi-k, at
No i7 Day *t . comsr Oras* - u'h at . a fast Harss,
habt Wsfos ?e i 1. 11.? and II.mat* Tas h"S m I
y*ai* rut osm sa Mar lac. m>bs<I ??d aiod Tes abelsksba
asld is os* lot to lb* bi|kt*i b.dSer diT at IstBMfP*
J IIa..Kam ku-U-aasr.
1V)-MOUR()\V. (KrtdJksi.) Deo. 19, kl 10
. or'ock A M sAUissalss ?veaa No ?*..?.*?
too *t Brooklys. a ls'ae *.,?! ?*a? a at*o tatest "f Hsssa
balil I-' ra.I..r*v Csipelf Bui* ?? > ?!<*. I'SBSf tljeals.
Silasi Platad War*. Stove* kr ko , cm/rlfis* a >a*l IS*
1st?. Catalsfsss ssw rsa?ly. dim*
W. W riimikY. aar i.?ssr.
rROCKKKY, GLiAd-i asd GHIN.V?
FB1DAY. Per IS, 101 s'sUsk at its IkSsroassKa.
II Plattest, ??*r William it . a |**rT*l ?** 'laesl vi
Wilts Osslt*. flews Msltkmy.D*! ed. rd?f?d ?ad C C
Ws>r is U ia final lb* ih*!r*s; ale e i' plsia sad prsasad
late Olaaawa a_dlBll
P COL tor, AS i kaawSr
MORTGAGE ?f IIOU8I
HOLD PUBNirCBB. ki A BCol.TuNa.il
??h Till? D\Y (Thawkfai D?c r,l si it| o'dunk, sttko
AsoikbR iniaNo IS liitkiisu. ? U No |9 A BS-IBS a
Satj Is-is and ileiirshle aiBoriaies ? I I'ular.lRslBf?Msaa.
Bssr. oai suit Ki cbss Pars t?" . ? <? ? p mm i r. **a*odaad
skshoiaar h fai, imcwioI and aiakostsBi gkalrs, sdBBar,
Siifk, an l card lalilss.bo k isasa < ,l" baa, mab <f*ny
Fimi b bsd.ieada, die?* lur< s ? ?e-ntsaas csi'kia* sod
rotten, lookibi gla<*e*. ihive ?) ,mi mi'n* nansaa,
Ollilothi ?'?'if.iiMVi.' io * u, in* ,.ii an<lasai
*yajisa, pili?*tr'?,f i?*r.? . a SMi*| ?ad es isblae.iata*rat?
tan* i hsiT. ballsnil kd'ar lann > *? asdolss, maaularaa
nisrita. I b as and |li?? a Bra. ? BBTbuaa, s *aa near*, I
IB|-I'aaa*a. rlo.kiol. kurbea f i'mi o.e. le So. Aiaaklol
of a, k-ni luiaiturs. AI. rsl ?'" n IIa ??r.*tiM.
? reaawi.ial da . wi b aui ilrv ( .imI* ate iaaiarB/8Sjr
N K - Sale a* No 11 I Iura mi. at po*>* msd lo nlBS
?AY ii.it, 23d lOkl dlllt*
K C KaBBPi A ant miser
iM'HNm'KK.-.AB-i ? 's 8b1b of an
akcaat a?oek of val iMs R. out asil MabAsjaar
Cahtrat Puisitars. io litt.k"?, (Pintail si ?
s'elirk.a No Sit *?ao ??. . i r i. t i ? o -R C. KEMP
sail 1 ? ell at B?<lt?B Bs sb isa.i IsjSiii e'oek if vilu*b!s ross
wsod snd inati. *,n) ParsBsrs Betas ? n* sntirs atoek at* a
Biaanfacioisi orihsbsaA rspaisi.saald f ?t si
1
S d?r of Akfigii'i' and ISSsSid I t .vesieieSS
Sil of abirh baa bern aatde witbiwl 'igald lo east fsvmtl
eist'om ttade, sod ia par'iri *i y w .I'lir Ota all. ri'lsaot
tbtas in want oi if si', Ir i lifu rt ?? r I? I rsi'sis Tbl
irr dl aui Le is tkl.iiiiii.nl .a lb- day ?ef>fs IBS sat*,
wki n Ikdir? and gsatleui*a a.* iu> i 'o eisa.ii* 'Bswa. ?
fdpsag ths BSkSitsnskt sre aabaa >fo i.i, r i'valRoasworA
Bsrlor PsraRara ssiaiie cov* eil .. neu ttaict lat.n
in..'. ?S,of vaiion* p.il en - a i rail . a. aad of m* f'?''i
f.Bl*f*ig** and nil it Beau! if* ?..maoabip, 1 ?SWB >d
Bad ii.al.o??kv libraiy h ul rain, io >o rahia*la a. 4 ant'
i*i*ii,* tick csivwl riarao.a r?u?n. aid faaey tablsa.
With lial.lB u.a.hie l?t* . hean ifal r'saerea, wtli WblM
sad h'ai-k B< d ?-ld ui 'l'm Ja t B . r ?r ? a , r.arv**) BJB>
bapaay p>rf. r lurailiii*. ia m .? v,t , .?...idbatr
ekiib, fct-. ro**wi/oil pa.lo. f.i. . .... ii karalaiBi .*a
wood, inahoaany auil ,.a pled eh lo?t.a ( i BilSrs fa ?u. a,
IS rraal ear el, , rssSBBf d iSah .a ? 0 ? uia, eat isaiau dm
ii lidsB??rdi, wiibBisrM-1 ? ?. and aast s??rr
oiLsr article of utility and sIsssBia u<oa|ly foaad ia Aral
r'aaa ra> tost aareiooma, all o ? ? I. ? fi ia pan i atarly
wsrtb> Iba >lti u'.l B of h uaskiep* *. i tt?io?u*i ,ai tb*
Bio ning of Idle. (Innm pu .ha., i ti so mil of i ban v
eaabspaskadfbraklppsrsat a i***-sthis sksrg*. A'*'.
bs lassies of k'rrnrb aiaatal cloaks, ai.d otbsr rieh nan a/
b*uie furiiuhiBg artke e? dik h*
A. M MlRii in, km 'i ins sr.
t*r Wr will hold an l.\ti-n?tve sale ol Asbi
Bis. JiiVeBl na, ?Sd ' tb* ll Uati i ?d ' afll I'd JO I Ml*
re Ueeeaa Work*, I'aether ??. n .ninety .f I-'n. r Art
rlei THIS EVbSINH, at d u'.-l rk .1 tb* Tr.i?' I? a
iooaaa. No IJ P* k-ioa Csis ?s ?? to b* hat sAtV?
Akil oa Ifoonu BaNOS mo A CO
t ?.101
nORSK M IH.I..N h ,.<? a?Ol,s.N
HoRhkX rAKBN IB ' I ,lol)V-Siotas fapsj
Iksilubls of Ibe sabseill or os the . i^n of lbs /lib ef O*
Sbai lk?l. a tai(*daik hay IIORSa ai'hl yesaa oh), I?
Imi d> bi|B, wii Ii heavy niaue and I'l 11 .1 atj'l trs tioltar,
tws wb.ieaput. jaatkiarkaf i '?- < > ' ?r> ifiidors.sspi osad
i.i. raVlti Bglka BBddla, Twaal? l*S daliais r. ward
will I e paid by lha ashei riher for rat'ira *g the k ara*
I i ... ii,y ),o.-^-..... i i e.- sr o.i:n ii oil -*ss
dark l;ay Horas, it BBsdsaiffb B*as uiar issra ?dB. s
g?sd tr.n.br I arts hsdd. bias* ???? s, lall ?ud ***?. sns
noii gray horse near y IS bai.ds "las, i ur v**i* old hat
- prika , "b* lay bora* i'.mr . t yo.ri oil, fan' white
f?St,ibdwkre itnps in ilia f?. * y- ?on* S*?i? had
bsiisi it?Un ia asy part of'be Cunt Boles, aaaweriag
lb* abriv* deirr p'ian. will du v, r <?.,<> n aa saSaafJ^B
ST wri's far informs' os. and i?r .?o io tkreir proparli.
?h< ?. d tl et i -in e to ?? lOfh ? I 'aka ' ha. i b? i SUBS
eharrea wii i i a St P.lSrljB
1 .. -* ChsnsBg Co , N Y d . i IV dil iw?
LUM'__Un Wedtveaday m irniitg, lYlh
mat , is lha As>i'y-it bbo t'a t< s k'snr s as a or in
i'a toB-it. litmu Nu. Of ami i r) a Porta vt^aka.? r..aa
talaiig s ?in. if money sad * a* iiia'i.oraMusts Tie
Sim ' i wilJ plra-a to ft ate |i at M ? O P Palsaa'a Ssssk ?
at re. in i , llr. a.1 a-ay Itr W I ? . all will UaKi/'llr
pa) aa; kl lab e rawaid M
?sl\(\ REWARD?WATGH li ?sr.?
fj' a> >N i? I.oat ob ihawh la?i . to p?s?in<frow Broadway
ihr ogh Clibtna-placs to iba^'ti i* au i s;i 'b\l avasas
l.i Htb-at , and do* o II I. at ? i ? ?* au rnaerflsd Osbl
Wateb.wiibib rrtsaaas'rd chain ?rrd utha' eiaMMsaf
adsiuerr*M?,e iikesn*. 7 ia *s < b ii **l*ak s asass>
tag kelo-grd to * aeiaarea, par?ai,a?d if fsiarsad 'ha
al- ?. rsward ?ili ha i a .. for .r **al a > 1 .esuo. * anfl b*
sabed. Apply at Ko. I Coal-m p ar:? d.vSr?
31iflftlionton? ?Xci?. fastfiifni?.
?WTEAM JOB I'KIN I I *0 -Ti (an par-t
+5 twsntr IBBIB. tka %.lvarti?ar ?? ;a-rfarwad sssr*
duty eaisati ted wits tka Prisons lave Pslrlwhiag of sssr
THIRTY difarsBl Daaly, Wsaal/. viouik,, and <,aBB*Ally
PsnoafiraU P1PIEEJI sf hb . a ?'?i **d*r kit care
tageihsr witba JOPI LV41 srs iha b.ihast
arter par tb* diepatch al ?i.aa Be ia ???*?** B*
MOLLbJf PACT Lit Y -ifo.d.d w a*l ka
Typss. U or dar* Orrtanasu and strew ivsssss, sea bmB
By tbs M8takilafalBad eiiwrwrkr..; ~..ra?aa.
SV kLMKklbkR. tbaralore -o-a I ?* are eassVaev
BkhtiEf lbs Mi ksa/ Car l*. Clreaur*. Mill bewals. Has- J,
Ubsia, AJhssaacw, f i ' an lit ?M^M
sfPnanrg, tka. J. A U raa ??** ? e i.AROB oROtttd)
lasiiood styka. al a* abort srtae*. aal aa as taaaSBBaa
BBRBB m ?7 sous* & tka eny J'W A OBAf,
aMTkawkTwBfMM ?? ;'l""?"'>'<'1"?*
JMPl H I A NT tu t .f. POOR, 1>
I ASk'll, t ONtl'MPTi v a. ?? nsHM.ira '..
.: rr ibre* >esr* i f aaivsraat anraj.aa .a ?a. *f *?a?? Cas?
are i,* r ?io * deaaird i?r..f? <ae ?*rw*e?bsr Mlk\
oil IthU I, ? T* the NEKVOt'tl a^llOlrrst W all os
Sia, ta'pss"icTe ri if " -ar; ^ tat* Maijt ha.
BaTs U sn.ier.^i:.s..Bdf..r ihres res . .isaaCksabBaaT
fedorsor eaanolaiot .?bib.; .r. ..,.? aaiaea J^i*
t, ?de sablie ; sol * I* saw rra> wall k .wan* la SsIbMPIB
ti a f.?;.,*ia? uuly hBStsnaaad phdaa. hiavn) ?ssilsioen,
ht e ?iloawl tartr B-k??a a* r. terrnrae. sa l??'u ^upslf
La/srovsr aass,?e-A*thBn*.C?w,.wa*i*a. Ossgk. attaa.
Cat .? OooC Nssralsa*. T>c r~l arsua. Ora*ni?r?,ke
gve Ac Hou'? ?f ailekdaoee (>?i? * a as *? I a?. W
TAJ.ROr WATT*. ?Ii i'l "rrsanackst
fi _A* S3; ?*S city ?ivoa aar./a are pi w slant I ?s*?
aiaaiia* ?Baw*.-.og so it.tr) a.wr* a; baat sows rssssaabi.
.,d ir i,er.'
Dr. CS Baidw s.No. 19" -th ?? a
Maaoa Astes. Em . lli'li it rlsilssa.
j?kk Bwfsrriu* Ek . N ' W Cka ? ????-*
Capt J- B'arae.rsrasr ol I'h-s?., aadMsl'SB.
4 a i oea-.t i.*, n ? ? ??
Men* ( bs/i t. I>i . No C* ' aaasl *.
Cssa Caar.iis, Ea>t , No. iM Madaaa St.
J P CaJ'anka. f a<j.. No lit Pisa al.
Jet.a 8 Hiertos. E*o.. No BJ N?.eau ?.
Wra C Hornfsier i:*q N- liWall-sS.
Oeorys Hay wird. Ear, , N ? 73 Naasao.*
Oe?rre llaanili*. Esq N j. Ol >? b at
M as* Hawaii!*. Esri , No Ii? Kasi tlst-sa
W R Malar .Em. No ?Broadway
Dr St ?iu,s No aatOi-sad *t.
A fn.'-h. Esn, No U PrsaJI rt-*
Ca? WeWi.tw . No ???'*;-.*?ai*'tka Frr ' k*.
C S Waobsrifa; ??^??L ^,w^
San tO* other, a U? ''^JTT/.*^ Vr?
eeaci, N? l?t Waaasa *t J* *** ?'? ?****?? *** BB|

xml | txt