OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 15, 1853, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1853-11-15/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

,_r*
,4, -* -a
v, t*.B> ',*~?>,, *".**
v., taia r-Bdwaa "a
? -
ka baa.
araa
a.-1*' aV-la t
A A
. . A i ? f k k
mt aj> 4
' ?
:*??'
.?
Br* ' ?.
? .
MB a aa
i
:c
-
.a<r ?
a a- ? i k. . t -
'
i
?
u*
A*
.V .
da- kaV -?
-
ad Mwki at PkJJaadarAoBBb.
IA
kT.BOal
V I t.?
-
-
lt .
4
fafl .
m aaa ( i-i
i
'. .0 49 ? : HO
. :
.9. Biar-B- rt
? .
-
iaa-B A A tt a *_eg i-tBd .
?
-
-
- a ?
rt. Ht
?
?
I '.4-P M
T- _w boca A rtrj _-th ? tai tat ?
bnr*- aad vj---a _at-* atitaaaetal too rar
tefcaaBBaaa
- -, ??-.-. :-???.- -.-...-?-.- i
; a t> . '?x_xua>.n af ti.
af laa' ? ftt '^-t apaaaa ."*: m
arar, ia -. _?
aaeo-uu flOBBaty a b-y *?? had ? .? te i
paat af tto ttortt. to_ c_ vaarttort b_
TY? IIBBB flliai tiBBIBB tto baartit wtt* -
itapidly adraBood Ti* vw-ar. aaotuae^eoa
iBttoraoroacftoeixiaadalur-.v BBthaai
waa ata* aaa/rh baoTaaey aad hiagtorBBtoa
BaBBj 0f*tmk4 BMllb ?*?_?,' fr.; ,-* tAV 7 . | tiBt (V^atjd
aATt xVi-Btaa tLe Eatat- aablatOO|
aOtto ly.t??.'. foo?7d. aad -txttor tto !W<?t->d board Mbigb aa
?i Ua at-s-ctg tt%-lu y Tl' I .1
?all i laBntilt i ti ln in' iibdata,t-veriSaj.??,,
aaal HartoBt, i| a/ <<ai Eoadag. If a
} f> taat ato CBa-aV?:il*_dJ aiVr ?ita wa* te '
fyita at/aavarajr-Tt aa<d aa-tter (oaaiilaralli -.naa'tianr *4
aoasatd lo il -afvtr tbo Buami JW-d ta tA*t* >. /
troaa Fa/tor ffebl Jaajirniit |; Bo* D b
vmt *ii fv.-ixi( It 'jf*x. '.
bal atorwarrj rayt/ttr'tl u. . >- aeaaoja
aal adtax. io l| -J i*-t Cao-vy* .-aiinvyv
Aa*a-f ??' Ffcl*/* tr/.i at 4 II '-'
atoet waa a faar baaiatai atoae aad tto aaaatod *?v -
',
prt/v a axat of ' > ahv* hau-j-ifcy xky/raixag -faBaaj /
lOtBtottd 1121 In N'trw 1/..??? I-rairaJ a/yfc te va-Aa-U'A
-wai li-ij aa hmL**/tt.tua-\ of J| e? . ? f. -,
BaBttBlflllaM IF abajaa tti. ? l
tf taat oa ito Ja-rt ?*lr lifcirLav: I. n-li u
? |B.r-? witb??.? a. ;
ie"l *
Ipteaaad f .rniaai aml F avaat ttt ','**
Wtt* ta aot j'-t aaatb itotog i
m aatl aopoiiad aarf aHBsdid*?a? a jx,nvt Baa
f*AktA'.jr ' * ? at-v B .VJB '- -j 'a > V
Jn/-rtr.hu tto tiaaaaataaa fc/'
ik cB'tuk-1 'J', J. xtrjr-ao. b BaabaBB/bBB k, )
a .11 i-agt .fleai tha BaBe I
ba'et of f <X7"ia ?
?Urtv.1. *-. ' ???aaiatii
Wtoat ito ll?jr, r.i ?> , , ' >__ ?",, a ?
BaoVit-r
TtoiT.eBt laootood B aaaeBrj **
I'aal <
Tbe mltaf la te M'**ry aMk-i a ?|a vt v
"ThaWa it z*w% iatjL
? aod aaae prtov-. ligaai- - ?
BaOaatdtxt* k/wrr 'Fi.
BOfT'fct at-ta-ay w ? >j f y* j u. I.V "
kt1|> la' '
-good <
ag-rfir ala !'/r?uii,i,?t
Itoy (1'.- bat '?-? i
orr, tia (itpltaBata adB to bbb
Ot im- ? ? myi* atty L ' ...
* - tittirnm ut ta-w reflaraad abbv r.
aa' wb < b aa <>'? d
dhd wat iv - -
fa*? il rn- ;t "kf. '?' ? I
aattod. * ft.: a.'h raJ/ra/l ll.Id?'g aJ-d ^' .
te I ** bata TutAttA *M ,
A. wad tbtkiifaAeA tto >
'avfwl-'^ *l
tttt ftkitkl'f Wppoatdit WwHyl Irr U*.tlg ?r I
0_na? ".^aili-g a* BBOraBBtifBBI ? I ti* !?
Tto l*?'t* BJBi Bh a ?aaa*. d*
BBBfl.iif wbW-b' aaa aaa>|a-4aJ
avrtAfid I.ti4i>?i; rbeaiag il*t ?_**-, i, a
?tVA/ I. ti ? ' - ' '
addaattartto wak
?Ai.d
.
a ?
i
M ??
' ? t ? .af
' ? 1 .1 l. ?'
V, .?:? .? . V ... aall |.
, , ra|. A.era.e k.er.g.
. . ,in. a n i IBI
1
.la'a H.'iaalu
a
r,, la
?
?
.
. \.*k
S
l* N V*..
.
l
?
'
?
'?
'
'
?
'
? 1 Aar'E
I
I
1*
I
'
.
'
N 1 I
l
.
.
?
-
?
-ki
l
rt'a*
? . -
S
?
?
?
I 14
.
I
;
4
i M
t ' ?
-
?
?7!>3.i?
174.T.1
li -.
1B3.I
I ;
*
1.144.4 il
I .. .
. , .i
l
1 II 4,
-
JtZOJl
3 ili7
,i
1 i M7
?
I
,
t
Ui.l 11
. I .
?
I
I
?i , a ,
?ni s v
tt; V8
1.7 7,.
--
- ? i
a
, , ,
; ? i,
i... i ?.,
, . ? ,
? i .1
J; ? i .,
?tVl.llal
?
1", u
44 171
, . .
l
1.76. II
.
10,,110
115, -la!
1218SJ
8H.JIJ
? .
'
'I
. ??
I
.
'
;? .', , .
? Bsaki witb aatar aj
> l. ?? -nTY. I'anlirr. Aattxlatloaa, fi.-k.ed iae*i
- ?
? ' .ry exhihil thd foU
II :, >
-
i 6
.: .
? ,
H B6-iStiJ
.1 I
I
d
ITi" B 464.714
10, HtTa-M
i
|] .:
. . - aa .. -
on tbe >iii Au.'u-' wben tie Vr
: ?
kl i Laki I- e
\ .-?!._ -.i! Ba ? I ai] aa ? Ihi Cul
? - tat ba
. vi..- Din H Varnurn. Baw-Yot
rd do Edward iVbiituou-, do do 1
A/'.ririi, Baod* Boakaaar B. I i a
Aimmi B Im 1; ..:.!
InM C < olon I>,'k jii.rt do Allxm | Wk . I..
Jt Jtli..* -j-ar da <<'<i I" ii I/'i.'Bii?ra,.r' di ll'iL'b
Jftiir. Wabaab ^o Ai.n. iiuu. m.a, Yat\ vVayi.e. do
A (; i\'l .:i. trtBMBRM I C OMMb ti ? ' '? ? Bdwd.
?' tibr Iriwcnr ,li,o H Uiuuunourl. Aigtir-taiilTfi (ab
nn V. a?i ii Co btn. f laff raglllBd r
\M. ' :???'::? .' - , .
' ? . ? .,? 1 V ' .1 I,
BMflfl ad Iha ?' i i ? yoar
i ? I .... I,,!,?- ,n do
- ' " *? ;? i.?-, rn. Norwalh i
-' ;. J i ?, n Warron * ?? ban 01 <, I
ba 1 ' i ? ; < ( . a-,. \'. i i-i. ?
A-aailt
aUit 7r?nu?t,r.-r *rV'ar-i|i d 1,11,11,1 i i, , : |.?.. ?. r,
?:.'. MUhoaa aii'l V. ?
? ? .
.
?
. ?
ll* b* Bad karw bbm! littk*
?iiliar I'li
tv.'H'li 4
t I .
I
bl.
* >' 4
J axu M-o'j.t
? i
4 ?? . .
'ti ? ? ? ?'-.-.. -- ' ; ' ?
. aad *? f " 11 ? i. u., ? i
i
? -
....
'
a
V.
?
I ". w*?
. '
ki.fl mtOfi '. rpal, .11.
btaUa >!?' ki, J..
I I
ar tm on
?a*. ?'.-?? ? ? '.-(..
I
? i'JB- lA Uj. ?
1 ' '
, , .. , '
a u Oi,.
? .! m\wm ' i ??' i
I . , y,
I I I M ? 0
? ' I
I Y. I I ,.
. ...taa . - ? ?' ' 1 T*..
.??' .
M
'
'
?t
*l '
ft. ll.l.k.?-'? ?
ll.ll I
' ., .1 ll I ? ""
I
I '
? 1 ? ? ' ' '
I ,
, I I ' I , "
, itat
, ,,ii ?? xi - ' x . , . l \4 V
, lalltMld W'al..I 'l|aUaa.. '?' I ?
. i Ii - '. bl| I
11,? I I , ? ? I Ilt'
--..I, I.?" A '"V?ld".I.
,,i:,.i.lat ii- BaBjBBB IraaaatiaatiaOjl.
.,.adaBBeoeOBfBaaed.if law*. i.m to,
.....
II, ... ,l,.ili. i..iti|nnv ir pla-i .1 ni I Btkjt ? lran<
baprt . ? .! t t ' of 1,000 Baa aaoh I
s,a , I,., ti, i ,i . .ma . m al "I N ui .nil I'i Ii B) ?ih
, i .i . ,l.ii,? llii ,--n!!i iiii ii nh'iv" ti.-i-n d nria
| 'V| , |i ,1- I ,a i..t iii. iii . Ix ,a aad ? - i- I a-r i '? '
,1, r llnli ili.I I" "i:: thiiB Aiih*. rl"-d Ib I'-'inj'tu.
x.B* I. l < t"'i ,? 'I aad ." ot" "i" r.aii.an .i. ih. laat af thi
Tl'.-ll 1 N..V I llll i '
IV |||, 1,| I I I.--I ? 1.1. '/'A' .V.
,,.til, attl : i - t '
Bt - j - i n| i ii 1. I B| rovi ui-nt In tl ld o
.' have agala ii.-un to oahethalr epneai
, I , | I.l. 1,1.4 " I-- lll all- .IV- n-.l aX.li-ll g
, ,i oi i' dui t I k .11 ? I
,,0ii-?| | i. i , ,i - . I,, .'. li innri pi-ailitl- na t.) yi-11 for Ih
i i ik.a-a xv, il .-.. tho "ii.- nr ii ? diag m r. thaa h\
hilln ii' ii i -ii its ?| pi ir.iii c fnr nny our wc- k oi Ib 1 .
aix iin-iiih*.
'11. ? i i !r -..i.iii, n; a.f the C'-'-l ablch nvm
laeVilboarnrby < certtai ', ?; lof th. laeaoeat
i \j. r- ii ll- i ? i it. Ibi ruin. | >-r....!. l Quo. IU1 to 1
I ,. ..'.. i ? l..,!d AiJlipprd.
i 3*1 IM I. IM? is',.)
a.VH 1WS6IJ
r, i,..i4 ........ t
V|,ul,.?
i .
x:-v.1 - i ?
|,Br.
J?l,. lii-,218 , . .
. . .i?. .v vv ,|.-.Ti.r;h I- li h a bBBB B 11 B ^co wltl
1 r 'i i,i",v on Tut Inv !u-l f.r th - ( i'v-"ha-n .-thoy aro I.
tai in n ft-w dnxs f.r B t'-ur thro,ik'h Furopv. l>r Fitzhu0'l
..ii.- Mi tYadeworth aa i'r- d.-nt .,i Ib?? l. rta ;-:.>?
( ? -y llnr.la aml In-'iiian (Inrke ln
iv'mi ofthe 1'iti), "c Vnii' y i,' 4baad aCaaapaay.
Qer.Cobl .-:???:? | I latarea
-,!,. -:i, ., -. thmtt lhatte pabB i 11 tt iii- .*>:*?.? o
Oeergiab thtn 172 22 Thia amount in.-lud.
tiirnd by tht stut" in xvindin_' up te nlTa'ni..f lha (' BBa
r.-.ih Tb. Siikii-c I'ur.d ef tbe Btooi Bopiapi >t--d ??? ti,
t,*. f lha l'tiblia- llolit atii.iiiiitr: :.? -r.'
Tha lulliiri- of lho l'ukliin liank txugvrcrated in Ohio b
tix or -\t bl 1...i.l. tni nr..-. pr..i!'.ii cd Cat a IbBM oaahB4MfB<M
j ai BBd a run on K?mc il
Wairaeti CABBrviaiBvoBrBproaT-BB T.TBibobi
?? V
Aii'I'.-- klM b ttll tbaao '" r o'a .n ? .';rr t;-r;
ii - t i otl auBl'rarli.
iCiii'.x lha Hapta i? .Iu! ?'. rmr qm:*tona
Tlie a.i.- -r. i i: balrl t*pttt,ttti BOBM o*e, Ufti ?,
14(a. iu trji.,! i
\ ? 1' r. I
' nd. Horid.. BoUle V O to.l Texa
('<"'..T. ?l 1 1|
dliaj. 1 Bl 10i
... i: ll II] lll
Pali.ni ii lll m
FLOlTt A>D .MrVl.o.r BBUkMlor Waitera ' I
eapefwdrabtr I :?? . ? o . i'- in'! lenee of ? rriiort.-1 hr-'tk in -v.i
1 i ,r Caaal unl < nly naderaM arroai. i bu- tb* iun.aui.caan
inrL.'f I. -:- ? ? .1 i itaea Oo -i.-- n ??-a-n-r'i
. iblea i<:<4. prti m deeita I
i< tti. n. . c ? - ?.-. ri tti.n irlic il ai ibe I ? ? ? ''ani'iar
bu rn.- " ." a v ix . - ' :? -? I Mi ..- a; ',.' ? . ", -.
rrrtl ll., -ala/ot Weatrra Caoal ire I4.? O bbk, a |:i*;
itii.la, , *7 I.,,,,; i j in aoMMaa 'o gtoj
Obi<>, ai.ai 4 . I.j a/+7 ..-> ? r m.xa;.
il- itt. rwiN hern 1 I I. '? taar w i ?
? -??? vvr* ilnil iad ? a vi .. i
2Wt t |T br B-I 1 to gooa itraigV L .v '
l ??? .-? a i a.-.r- r l ai ta ? or-rt .m II '? l t I'.l? 1* tir~ l'. 45 i'ar La ??.
to.n Mrl ? - I
. DBAI 'lio day IVhrat wn Ib actlva drina-d ?-.
cl ll.d V,/i-iio ibjjiut.u*. ut-.rr kii"it w?r u.i. haoiod, Oa Ihi
itcaipt 01 l i- oi.n* w.ti, i
Ilit aa! r irr OT.I-i?> l".fh R-d iad VI vi
. , I '?. *< r i .
i -irr lo I'n. x, h t.- .,
:., I Wn I- Bl
Bad?a at 01 BJ _ya k
aiead . I i -. . . torlry k
CtraattlB-?C. Oiti indrn?ud a- t'.
ia r it rlo**d rafhar eaier, lalea S2,(
iu M_ed iad llBAa.
in. 14. l n.n III
V\ I : lalM oi'a7-1 'olilr
II '?? t. .t (I .. - fo." O1.io aod PriwD Dru'l't idnoioiaal
i OVllilONB- x\ ih larrea*ed irri'.v'i ,f Pork, tto nurket li
, ? 019 111 371 Ibr Maax,
I at: 4" vrr Mra f il in f.iavl dr
r - | ,-7.1 IjlIj. a: 01 *" -
i ? ? ' ? . - fiii -. a
? .- ? ll'.-- t /f ir. 'ln i'/d ? l.ir.l :t
l)/i!a J
.-diiiala
ili-i',.. ie f, Oblo aad : r , ? cheeae lt in
BCtil* II '
? :ild-n,tod for tttttl '? .rk t .t
-
I.l 10 ii rfc. t ia iiaady bal '; .
i!,x\? -. .. cd i! 'I'l'iiia io.iuiry torttirertt A5BT0 wi-.b i*let uf
?
'"lll' A itt id-. ta?rka , -. t -. n,.lrrvr
llBBBBI of '.-ti'..- ...ii 4ifclri oio tagi Kio at iijallc. il, Ma_
.lo-a U :
.!:.a ttr Lcru-'vaxoacttve. Prica?* are tlno R.lr* of JTO Lh U.
L'Bka hl.f.4i. . , ?? * urla al t li'I h : -iido. I'aio
? i bdt Texaa, y a t.
VI'il.i--1 - .X qal/t lat nra.!y-mark*t. VI hiad*. Caha M i*ca
' I bb Nrw-Or- ,
l io Dry (a.l li lo.lrritily i.ti.a. W-toat ta
<i i L'ali ll'r.tttra aad
M ira ln
a'-l- at #i5 for No I. lt-aie . 014 .1
? i '. - ? . rtaAlad Cad
% . *i j-.:_ a , |
, '. i ra a,n. al. w.:ii ai, ? a aiod.
HIIH S ': n, ialrket reaabM taire, a .) ta irtlve JemaoJ for
" ? n.Bt.
I at.- Lui ue*. d.aibg to day bat
ti.a il ... i ? .1 ; ... ? - * aa ,? . ,r ta
? '.av B C14I.1 ar, aat I- ,1-0
1 a!n J.-Od g_Ia it 44
n imim ftmmt; aay to
VVi-.trr J raiher !?w^r ailea
.? "' .**
actioB* a, 4 our -iccUtioi.1 are oomlaal
aa!r* at 41 44. Uo'.i
a-OI I" l.tid laii-atiy . aaJii i.ic |* . ir*a fni Ui|? iir.
?'? 1 1, r
tiAVAL BTOBCI 7i.r u. :rxa t ii ttrady f ?' .A[.:r -i Torp?n. a
allk * 1. irl. at. taaairt *.'?-. 01 .-. ? bbl* a b/'/tigc. Nunh
a - : 1 light itat. k Wil.
4 i ra* t S4.-1 vi) bbl*. at
14 .'a . . u.i! r, It. >,L .? il i. ?,*> il tut thr virwi of holdrra ara
. at |1 Kia | 474.
- ?<.' wltl uJtl Itt Ii'i* *'. TJail aa. TarBleiilof
11. a|, ... Ii tat 00 - x.
' uiirad) f.r lUid Kerth Bitat with a light
' 11 74 e 1 - 1 ?' 'i
t.tt-Vork 4 Bltlt-Markrt.
bata ito .i.* v.,.k ( -parrd
t 'l - 1 - L a iliiliJt-faf, tur
lla aa.i .i..lll,| kloodav mwt ,|, |?VJ ]
klii.ii lla.,, - .. . 1 I'ad. a.r VX'i lingioo DroT*
Vnda a rtbaf., 1a. laara Kaiirtb
lfc4P.ll 1 ? Swia*.
i ? : 1 ,aa,iiii.i 1. .a|,ri. -,,. Klatfc., n*arTBirda*,
? ? 1 1 ' I? i- ("Brfc , ,,. . ,-ct, tut
? ? Baliy ? !-. |
I lla.l.1,1
?"*?'? 1 ? , b '.I*,
. :
? - || al
' .>,. il.,|, ,!,,. w., 4
... . , - - . M a
l.t .? will. I .,?, . -I.r.r
? o ?' '' - ? ? . . I.,, ? . .1,
.
?
I ? I ' ? .
a/f|.
? ' ,. **40t
? ? < - ,
. '
., ,,
?
1 " ... ..II
? '., .. I |*|
. . -
. iu.
*
. I ......
-
I 1
1
.1 . I
. .. d, 11
?
'
a ...?.' I I
i ? ,.
':
aa
a...l ? ?
> I '
?I ii, a-i. . i ? ' ",:' < 7'*1
., , . ..? . ' ? '
I , ? :*..'"??-.
ak* aaaella bi ly af c*ni*
i ? < ?.,. . ?.? ti ,;-.,
.? | ,,, i ? al ....... .*i.a,,.a !'. ,|?a. ?. au I . ill ,.,? I ,r 7 / '
, I;, ., .. .. , a?Oli
i
,? r. ' ? - ?? ? , u *r* r-ally good.
kk ,.,,! haa ? 1.. aal n LBeatar ( : -, .a .'y,
a i, wlalag, arerag
Ikg a- oal ..4 , wt ni I, ' I
J. J DareaaatT?fl (h'at,r roauf r-tt'.,- a
,- i iLdi'f 4j> tr. lur'ulrrtb.y ftir'|ti* it) <it cj.jjnoo-teer*. i,ia*i
li, a ir. toim I'rBiaat.. aniathj *t*|
Ii.a ui ALl.A* tr *-' ?'? h'td oi'imvl "-.1 *. S:-er* i tn i d ?-tl
? -itg.i.a al,u r '.laiiuil TJe ty B. They are owned by
. . iiuj*. I who w* n,.
1 ?
.. iited aa ili-itileodeof **ferAl
't c<-r a B i d t.
If we ihoiild ((Btlniie tr f be yarda. th? re
i, t ..-.. i - j markel t d?v
I af th ui -e good i
Bitayefthei ? rub* If It i* a farl.aaoue** i
, . | . | ? i. .iw.og t* Ik* l**k *f rg-:la la lb*
, ? i tb* * ?
ia a t * ifl.-'piy ? ! h??<
We "?
i.i...- - ? r.g . ore citlie. W? ?u.
nwiiyni iBninniA II..; Acourtrywi-h ni'llia* o*?.re? .t ,-j
? ? i - i
iL .V w i, k u.aik't. Itiatiue tbere aaa* a rmu- . ->ming oi-i
Ihr iplrit o! bedrejm u hi, b haa fall-n up...a thoj- a.,->uli ikfl a
aid iun i?b' i wi k taiod. M.ling Beef tt 4>ii. |>cwt m .0. ??
..... i .. i i rach jtoet u ar* :nt hai
week.k. c ai... *od ? *nooly kr p.,i*ti.d hv tho*e wh, ro -
Oa**d tb**a***fl*4 icarriiT ol cait e u the eorm.iu* ,i -
af all 4ha Ca-Tta withbl r**_B tt all tte larg* cl:ire. Woat w..', b.
Mr. AL11.IT0N r-i rV.et thla werV
a
\ wle.-a.-r Pei ? jyiytnit o:
. ? ? ? | -.
.
V.a
lle II, ra. l Riier P.o*,t 7081
I Ir.ye*. Ibat ro?d repori t, r ll
.-..i LtAaca 5, bo -w;-|... urJ i
A kndge tt l'..rdj'a Stttion, acrue 4' m..ee >ip t'e >ltr>m Kna.1
wji ta-iiid awij by tha 8aad i aadkestbtaJ
t.aiL. 'lue toati wVie d, t. .
tbat eattM IU Bd t trr... I . ? -
Maa ? t. i
I! . e
I
ICld.
"Tbe ttrrai* wel|I,l ef all th? ealtl* la m rart to-tUy ?
tutuucb nam * cwl r-.a *?! of lleef ah'ch. at Sr
* t , tt I:-\ ta'6. wfiici i* i- ry ur I. 'i* tbe itaukl tino ;..l uf weck'l
IBI ABD LtMM?lironuiagr. ??,??-.* f,,r >Mt week 3,4".' ?
te.,,u l.-a Ailr-i: ? Tai ll,
Iba a .
?daaBre,!. 1.' ? re Wfllfl ab.i ,t I.OM lu Btaiket thi. iu Biog *l Cbaat
I ? u'-inU r ir t.ru ? ? I -iply htv.
ita u i.i I ...ii up lo tba I iai rnuk l'i ea w?re oo, i a
g_i m li.t wctB, t!.. a.'i .un i ina| ,<"' ij a li'tle bigl r
'l . folloaiagialei wero takcn from 8t?nel M,:i?r*w'* book '.
Lin.t".?7u.. .1.1 .-.BIS. 1 .lo *l ii. a - ,.? |, ?.'l . Vdo. A".
... i . - . I -
lio JMiMifl 814 10 do. *?? r-'.'o. a 4-i >:
eirl,.
1 . '*?:
io *4(.' iiiShrtp and Latcie. *??''? -
, f, ,.ow,i.g ja.i* w. r-nirilo by Wai H, hcart, abcep broker *:
f h-.n.L'ilii.a 19? BbeBB It 84 ta): 13 rl, a ? I ..' .2'- ,iu ai 4-1
31 i ULamta ii ? ? ? : 1 aio . *k.l-i : i . Shi-e'i *Ld Lea.u*. t-'ii:
-. *t-*7 ii
Th* follcwiBg **lr* il* by John Mortlm, rr wMMI broker tl
atrr.e n.trltl.
Arvrtge piii-e Aier.gr artsfl
BallB?lrOt*l - SMBBr?1 k>t ol ?
llotofi?. 4. riad.tair... .),;.')
1 1 >t u( 188. 1 3., LAM8.--1
1 .a ? . i Ur.. ,., 4 . - '. '..t ot T,. BM
I ,.? . . i 5,' I lutu! :;ai. i 75
l fi. r... 4 './j
V le.! Ing in WuhiiJi.tuo ViA.-k.. i * tbr-rirvtie ai
J Lam? f - ' 1 ' I*** *' i**1 wiek v. aa
.
V t AI.- N, t? ? 't . a li tkatVei i '? <i y o it of aeaaoa. tha
fnv ai. ? .i att'. with I* atlei a
(dVV- \S|i , Ai.'- i ? ra Jlill I-.1I alowiy tt
llliina. A rr. a: |C.i < I
i . : .: * ruidcuiv ? a
? il,e k ta'.iir .,- '. ,:r. d tl lt.? pnee
an.i .i .a a iL'.ail a: ... I
tl,M.i . ? baadall ,* inioa-a* ei'.-i
irkita.
BWINE?ItwUlk ti 'fl1! , ' lligj liaae b*
Th* nimb-rr will probably
r. Lt.i ,.? i- i>.-.ri Wittout ma
tl.. i . i -i
iucb ea to t, m itxre - J'ranrer _M the* canie Irom t ie ?r. I
ea ? r .,, ii,.
Tl ? :. ra J : iolirr of rc.D. t f. t ? I .,1 lat: w, ek. ii
, a betiue, U..1 onl.a- vir.ea Bl
ni.alei a,t tbi a**h| I
Markel*./,'. /'". hy-MJ.
Alba.nv. Nov. 14?Anlvtli PloOB, 17,888 bb.'i ; VVii. kl
i a. ( oa:. J"i . tur?, :".-?'. BtBLflv T.*B1 Pl
iiln \Vhi;.T-D?IJ. I oI p.-a m - . ?? 1000 b .*b. *: f
,,. ? ? t ? -??< ???????? Ittal
I ? ? ? : l ? I ? .
, . , ., a -? A tr' Ml t, >k VV.,..
L, .h : < 0*N .7. IL _n Pairdcaiai.il ; jr Vv .:e.-u
V, ? w. 1 , ut n ?.??: al ?- - i +8 06 t?r
(liii,, ai,; ?r>-V (or Mi hiran \V'n..rd ii. BBIBTkaa i.r-u. UH
di.d i ,.r. i I : ? , : ... :he yiewa of buyer* dliTi
utif*. rt.ii ii: r< .".? kVM-KV ? I'riaur, Mfc and nouiitjl.
l*iiCHT*-Pi.i-:r. 8Ce.: Wh** PJe ; I :s
Ojwac i. No? ll IU..|s Kl I V'.it ,t. l.'.ftCO
tnah Tbere kam*d* r Wheat. and ratri
aalra 8*0 t '.at: tl fll M foi < .nmiitn. Vagiaa.i ra-i'.b ir <0c..
Vk r ai. I t_
lattlli-ore taillr i(arba-t.By Tt igrtpb.
Baltimoh. Noi. 14- I 0-C I,, tdi of Br.tr i tt: r**B*flh**d|
7t aerea - 7.0 rlrina Kaaiwjrd. and f*) wer? iee o.- r rr.'a,
.-, aa baad t.,*7 8a, u-t tl?a,a-Bi.. Icw in th*
maikit. ??e.i tt *o oo to y , ?/ '*
r..i|.i* ot Prodare. N'ak .t
B ih, A-e-li.* aad J I ? I - -
|kg* P.rk. IlCuu Be.t. :l d-a Wool, S-'do I. Butter.
;>.|,A?B I'iovij. ,li. '.' ,ar ,otl*
and - : . a.. ?n-^
.;.-!? i irapM
do iVl...
ideaL.j'b. MMI .- flaB-MJ -' Ida d . ..n. 4'kin Ao. VV,1) M
Puaaer.irera AniTrd
- ! ., t ' ??? ' . '"oL
Jota Hare lowell. Jufcn llar. I'oi.I Ir . M a j
Mkalda Powell ar.,i two eertanre. Vlr Waile Mi-* White. M* L
V. J, r, c.r. lade , h.id au.,1 I'rtim. Mr Le Orand li d'aaooa. lady.
iwo i-l.i d.-rn t-J ..-.'. Ml Hami'ir i aud ladr, Maa Ba
>Ir r t .. ('-., ? I' - L : laaj .? ' : a I ? ?-. M a Voor
b.r. ellMBtdarrrant -Mr li ,- . ai'.-a lfoaog. Hua '.V
M a A Li.ioit Via* Fn.j hl.ui:. llr .-ilAiigtt.r. Mr. VVjodruff
ud lad- Mr Tore.i Mr l) aot, Mr.R. Bu.l Mr R.,c*?*r.
Ur P < Lkwreore. Vr* Lawrtoe. .kf re. litrner. Mai diar.-.er,
Jan.it Wtdiwoilhu.. !*.'y. Il Mr f are", M
0 H.Piai. jt.d.Au'- "itKub 1 P r'ieh. A V VV K?a. V
dathaek, Mi Bkei II Meatd-a* irea a-id i.at Virg
ua Mr MuBaeralt \\ K Ue Wolt VV U. I>- \\o:(, Mr
:- -i.T SbiB v[r lUlloaeli, Mr
Maccrla Mr . iiert..oi, Mr Morae, CoL Uu.-r iai
ia.ii A .: *. V!a VI L
MhB Vk.ter, Mri. Vkiilra. Mr Rar. Mr Piklfli, Mr S?i;l Mr.
Ilaciga ir. L Tra;oiaL. VV li. Traj ? an. lln. G. VV. r.-ri'aa iai
iidj, Mr Pitihugb. .V. ' B*l*i iflflfl. Mr. Piatt aad lady,
Mk* PBaart PlaM, J. H. Jaa*. tkt . otter tnd l*.i - Mr Brttfla
Mr. I'tiiiL. A R L'ui.,- A LootBia. Mi* JldPafli*!, two chlldre*
? tdB'.i M- llell, Mr Mr.iier Mr PrimroAr. Mr Ctn
edo,Mli*?la.r:?n M.*a.-rr.ub Mr ll. i Ctmto, Mr K,rt_.i, M- U.ij,
Mr.d'oi. M IL iai.'ii 0'. Mr (crr.ua. llr. VVri|ii-.. Vlr J. laoa
Mr i II. r.ll.ott. Mr ?k?.'ain an.l lariy. Mr Uan-lae-r ? '! ? ..
Mr P.dj.ey. Mr Hrauu*. Mr. Arlhar 8.,,,'U. Mr H,i- M- Maraldo.
Mr-ltaaeax. Mr .i... Hig . ,.rda, Mr Kiadrlcl .Vlr
I'.a.ot M. Wiiu M -ni y. Ma. M d.uoor. Muw ri??o! , Mr
Bllgfl r. ? .!r I ai M. i .arbrtua. Mr ll-iiti Ul, r,.
I Vag*. Mr M ti, II Mr K M. - . "
do.... Mr li.ai.ay Mr Aaihur M M l(?rri?. Mri il _:. tt .
hau> 1,4 r. ai,
MAJUNE JOURNAL
, rdii.T d.r BBBf vniiK .s.i* ii
I l.ainl.
rtkl,a II. ,.,, I ,. IL.U N.-(l,l,.n. Vk ,,, , ?
IV 4, J . ? kf .
Il.la. I > ' .1 .. -| >( It i- ta,
I.I.... 1 I. .
I-. .1 I Mai ? ?.? I VV t ? .. I A a ? ,.?. f
" ? .... I I........ b a . . Ma.l.l
N, ...... ....... |l a , I ,1 |4i?
k ...
I'Oaa I- I.ll | I . . * ia ?.
. .. i , i . I
,11 o ,
. I
..
. n ll.lj. . I -. . , . ,
'?I i ki.,
, . ? a
,
A . ak .. .
' . I lli.1.1 1
1
? ?
.
'
'
'.
ii'i
?
?
a
I
?
-
-x
? - / "4
?
. .,4
.. ? ' .
il.u-.na fa. * 11*1
l?. i.. ,, . i . , 7,ba k
i .wia-l'
. | li i.i4 I14 ??: . . v .
ld., Ilai* I'a.iY . li* ? Otiaat I '.,?.?
Utttlt, V w'ward, af-Vinguai Dickey.
;- '. . ,
i : (>,. .-- Adaliay
HlTlr (,. I i 4,1 ,' I h .
, . . . I. :
,
?bi.I Oat. ,". Hrltnik Ma t -.1 'a'-w '.o.-a -
?l |, Tl i> r, k fo
i ping .iairttr. Not I
Friatol ()ct ii. rld Wt'iln iotk.
. .. r-trr-.l.t 2". irr, .-Wr. t. Itvir, N . . ___
Portiiccnih-lla t J!. Ata, rtaaa f oogrra, W ?!!_n_, icd Not'.aa a
!*nd i ' ? toikfctti t-ark.
Hor.-iuv- P-. , ? .. 1' - SrwOr r*n.
?, ik, | t i'atkat. Hirde*. New-x'ork.
Odri'a-Uvi. IB xrr OIiIJ nr. Iidrtnan, NewV-na
Sai.g. r-4.a. 11, ia. K.v.t.lae. .a~:Iu M ' a ' ''>.
? '
z-nnjtiofl. .l!itoa. d>.. IbbB, tBB O'S.iaBC.-r
lt, pot in (Itorge Ibt ma*. Arawbury. N'cw-York for
...... w ?
gpokl i, Ik- ' ' S"W Virk foi I.. r
ariiTeiurtai r-iv -g.1 ? I '"' ? -h carried awvy
halwi ? . , . ? .,
II.al *tn. nr. I ut-iu 1 a--.?---.-. Ha.-ley. Lot-daa. ind iiileJ BB
FalaatakMb. tr- I1-"a- M ? !>rr. New-Ymk
' li!... 0.. I'irflr, I'lovidetKO . l'?tr.,a
Hirreok "th. i!.l M- I -*g ? XV. f rl rh^ulclphi*.
llc, . -<*i-*on*i.
ard ( ohrn, f.aik, S'rvr \ ork : Piato I.-rr.
krr 1
' c? ? : io (tarah. Soieh. New-York.
? Hail lat. irr. AUtu. hr!l >rw York aud
,. , 1 ,.? .. t-.a : I t ?" nr, Bara do.io.. M r
Nrw Orl.aur. '
4|. ?. I
1 Hikto! ( ? ..J tto, Htvaoa.
?raov, Oct 28-Art .1 hn ( Binrnirtgt. Advn*. N'** 0
H? . E ue. lUntrotti Naw-Vwk
? l. ia; Jobtnaa.
\x, , - ih. I ? - i- i? * ?-.???
, a r Ki -
i Lvk Wiao-lbery. New-Yo.-i
X- C 4 ?
loatoo.
- -.
I BBB, .-lotaioo. -.I .
I Tattai, !?
rofth*l'Bloa W:l ? Shanthx!
*r. Mrh gan .S?b Kran. i.a<oti,rtfy Itev
.
li?ii.i(l Btb-i Sew't'ork,
?, lt- rt N-w-Urlrana
i ? i-t d-lit. Nrw-York.
' Al ? n- -f-Ar. IV in. Jirti*. B .llarii, New York. kolOw
Kc"i'
. .viiov.n ... I.-S.i Mn ; 'a/t O'l.'in*.
yr, ,. -.1,1 \\, | | n.i ii. xv, ^.|. >
Vtiknar V a.. ?:
X:r, HlT.c* X.li'i ? \ ? ni-r
'?' . i ? aco.
1, ll:n*l
? r XXhauip...
, titraiihtiol 0 a,'a .v > .x - Paa-ed Bbo* t !.u-c!i Baartta, Calfcr
i ia t, \Itna:!t. foi Ilo.tou. J.'-h. II
ul
Mkli!.li. Ai.i. tt?Al '- H VVippir.. Hoig Kr
' Aud-. i ? ' - *
a Ll*.
li -,r Koni. Aul 3"?Arr A Hrird. Hapktaa, P-naat
BaMMxAai x kktott, Uafced 4 .- -
Wkaaa-ea. Aua 21-Arr Areto I M ? Baw-Taib JI4. !-t ..
flllLitrX.IX l.ub L> taa.ll
1 8h2Lc a- V I ' I taa, Lon.loL: 1.1b. OM
'1 lf?1 liaflri! 1
lafhiiaar VV , 8epl -M -? , ? HowUad; Sword-tgh,
?: ( i.u.lrur. At ? 4 Paiio-,.-, t,A ii
itcw, t. r N. w.iori. Ia..3i4 v.cL l :.:? Calilbi .
v . 1 1 . xi , . ..-,- Bbb
1 Muith. Ltx.-.n At*. IVblta, MdaOtaraf bba I ti/l .uceruia.
? i-aiVXi-ch Itii.i. ..idli.iivr Luea foi
oa viai-i > ? ? !?>'' to Baa '
t'llc.tla 5ttfc I J at U'k
tcaky
1 ? ; PI
U. ul I ?:. J . .x ., ,i -iiariii.ajt. la
, . ? ? B Mv'ita/li . I'.ar
0... da Hl ? - ? doi II b, t .1.. Hv-BTT. dl.
4V1.klt.gtru A'tt.B. P*y. d a
.? 1 a
4
AjuL.y ? B
(Paa laaairi a ivion j
Arr t.
Ol! II \,vr>..4. 1 1 Ji.dk ai. fruui Kaw-Yetk j
,h-, 1 -Im. N B.
1 , Vi laot, Ixr - ? 1.1
?
C. .tou . ti '? * York.
AAtttUadil - ? .litdv n ) fcr itotion, Na 11
(i)Bcadir, do.aad Ifea-York ti I Sttnley Ho:
B 1 ? l ' '1 x.orthAinerica.'1-.rliim.do Bbk Ria iai,i
?on. do Il-rc 'th. Ba a. for N.-w-Vork Hat
la 1 Ji.ii-?n liu i:. .Ab-raiio, f roin; .1 ?-iii VVal A:r ,1
,,l CaMtrta l". :rv i'i.-- nri-.T. Bkli
i ,. I .,,... Muh*ttaa Piabodr: Davld'' ,r, u a
i v lliy. faailkim, daa,
4-1. .".r<i BaiM Btaacti Btooaoa. rtompeua; <
aon. ili i ?! , VV ii.iuiioo. Conuogi, do. Sth; VV'rat I'.HBt. Mii
. un. ..o .i. t ' i ??li Yorkilnrr I
?'.,';
Wa'.
W M ili .il. 1,-cxu d?.
Itt . AaLiiM?. ajrvra. A; fcli. J H Mrrii.k, I liarr -
r ra-. Vary Hale. It.
Oa|..-. - a.i.- ?. Saitbl fiara VX h rier N'.._aa. v?.l
? ain lit: 1'n.k Hi.iee Carrlai .la .!.
, Ni l. Ba ag aad Kockaway Uoada-ii ..
ilh a, ,v ,..,, i. ^u ith; M.*rv Adt-i'nr, Vwper do Imli
, ? . . ' ..mi ! .i, Kit-iu, t'liar!.
wird, IVe.il-. axd Nl ew Orlem: (I: ? B,
M'Hna.M Holi.e Wilra. Lomiard iad Albatroa.ii. v.. .'
drl,L.. ? ;-v|,r, ii.d Au*! i .4.1 M n trV.irk.
tuu HiLka. (nr. Bc-eoa-27tb. MUlLg Sua. M>?BB, H<1 J-t?liMi
(.'.,i.vk. Oatblk L?i-.id CtBDOO, fl.brrtan, *ad Yorkiiur
VojLg. New-York
LoediLg At do Hiprogr-fa. ld wr. lor lleatoo. Montreal Jono*.
fAinh ? , .iilli.at:. . I'irl. f.r Ndflori. I'aiia
4 ii. fcrlialtlraoii; Haion Fri?r. iad Joba Ovrraw, I ,
lor (itaiitaii i ? ( ..-ry , B. Ttmport Row, iad Wlodajf
fa.t'r H"irr. Itt A| a'-r'ait-ola. O'aadalar-igli. Ilowaon and Mua
d. a- l-.n..- MoMW, Ii. .g.r.-.- d.'t. II ?;. ' FirllM.aad Faaaai
Bayao?* N. vt-ur..?.. !i?,u.a. Ca. '?
faia I'. aB?. ia - ?? -40, ."iobnoo, t'.k, Sva
.' ? *
An ?; Lvi'doE Bl 11 IVmi; Mag.-et F./an,
Praii. N.a li:t. .7th. Kn .*rl -Ca.tM?a, Oa.-d>i, da , .' i, a i
? - - ? : xx ar.-.,.. / > w Vork.
Cld fUb, ('ot'"0 li.Birr, Kiuley. U?tr-> t'.d N*w Oleani: C*n
, ? .,-? do i!,i i.Dal i.'ter iii frooi Dnl Jlth ia t-aaV),
lara. H-twortb. .Nrtrfcrt aaa N wl.nl . Rta, Mani-ielit, Torr*y,
,ct. Iu lalia
ta ?*tt -?th. Balitbari Knapf, for BaatM -fi P ?ar,g -
i rlg M LaUaB, 'or r!-> ? : dlfpaak | .xtao.h. iii ,-i ?ad. L
. a K'.rc-a, ferda. Maa , .S.u;a*ti"
ai. M*yer, foi do, 1/tu , M n
fBl ? Fial bl - M : tt , I). I.a f ba.iin Hoarail. aud J.oe
; Wakk T.ciLa. to Nrw-O-l. ?va.i !.!g ; ' Mtanltt, L/ivkey. fjr Bb
rJ.kiiu. babMatak Hiad, Tarart,-?r Hio Jaoeiro, da i ri-a-s ot
Kva/d ( alr.nt. ,,? . A*t_rtr, VVrb!, . H.nrjr 1'waoer, Pe.ar;
f lilairri, Sioith. raid Kiln.ibert, Urarv. lor S-ui Fr_ici*ro.
li T fcPVV*odwaril Bl :i 'lai
A -r it Dcal JUih, Amc tai nn,'.- Looda-a Im
BlW'T-Brl .tida.La. ., vdra. i.uot, ilrom .xitwUii
(loo a Mew-Yoil
Arr .' ,- ? n ( h*?f.-/;. I...cd.a foi N*w- i
Tcrr. (andild 29th )
Air a ( wn 2-S-.li. aar. Krat u.-o I'lturto .'.e* York, with lomi
lilfgr.
On la :, cuih ?lh. a Traaci ar.ppcarj ihe Ta! a*. tto'lrr, tm. N*w
Vcrk. Bid .'jth Ceamo, O,-riL.>? gr. fardta
ln Dt.n Stiu(*2ith. (aVnuiala U , ftn. Br-D.cn foi N?wYork
? ,! anl.
Ok'fa VV |bl .1 I ..fcdfl, (liOMU. :id*y* fu>. N|W Yatk
for Anarr:
I'i ? ii B 1 ?!..? IBh f! . :ajtoo, Smith. 44 d*v? froai Qalhec far
h l i
, a., 18th, far.'itv.. af Moitaj -r-m Laod m for Bataanab
.Aal licui k'lreia.,.1 . - i ,_ fu. I'o.-tlaiJ
Art at NtV4|niit, *J(b. l!r* . ll> - - onaglt llri. ul for tat
( ?<* t M v ...:. i' .
I . I .. ' . I , Al..
Vir .i li . ,.4,|,.
All "i i . ' . l.aoJain
All it !.!...? '' , I . . ' \,a
||. II. (.i : 1 ,.r . i ,. . , . i, ,
llaaiaa tl,:. Nl* l>. laaa. Il.aa'.*.
!' ' n t)a
?... t. . N.-r \. .
x.a al UiaaBvn 'ul. Vi ... r... i MaatWa
N.w '. . . .fc |
An a Ira ... a
?
l- * laat..,. (Bl, vXar, , .
I . .. X 4
a ... N.a . .. . , ,aJ. J
...
.I-.... \ .
?" ' ,. tl .Va, N.w \...a
> -. .. il.aaMBia. ,.j Jo ,xi.u t-fcat.
.. >
1 - \.a X
4 .
44 .
X . ' ....
- v . ..... ? .
- X,. . W 4,,-j^aw
" '' . .
V 1 . i . .
...... v v v-v*4. ival^.a-aa*
... ..... aal
?
a .
?
' '
| 4 -0*
? . 4, , v
'
t'.-d,
'
I
A? .. idBM tt * W 4 , J i ?a MeftflflQ. 7ii_*
?-.'aaw_ .|g jL?
' W*%*y f2_l
i
ll
I
">4a
? aUtt
i
a tba
i. i.a- rag i?a iaa giaaia atn?f_,
wl
* -'??"" W**J?-|,,^^
a' aa. ? ? ? "blB "d ?~i:irT_
, k ' ? ~'^
d .g. T?ra?* ? * -m. Prava !r a, *a_
*,'b 'laatg. ta_.
? fllaaaail. aa.' a..! I ?**
1,1 . e'.h.
I ? , _
'''?"' .7
... ',?*? Milaa. "?*.
?Vom ? ? ? - radradl.
pmii.a; i i Be, . , - _
? r_7
-*?.._!
''???" i ParaoBa. Hg jjTV*}
U, .a_ 2"_*l
'
. I - Miry'a. M ?
??
itra, BtattOB. '?'
? ?.ra Ja.-.-a ii
aa-ata Luk'.U
*?,4.
'Oa
**r?
<*|a.>U. i, ,vr.
i?. 8 lat 18 R h? glrea Ball *e ed ?:? ? ^^,
??ut 7 i i . ?' a l_ugad ?- . |_,.
- , -?
*lw
May II *"
A' a 2 ... V". .?-.?. '**_.
'
.iB.I*.S efB ' lilaad, ihla Col ' a ^Iflfl.
Vith ^^
at ':> tl 'on74jy wj i- n ?'. p Oit? i .'? ' 'ttBa
Or>ut a for I. Tirpa ol
u RJ RVtil vv M. Ilarrtt rtry UmktM,
foi BoatcB.
B
i**\naucidl.
BOADWAY I.ANK-i [GHTH DmDElC
Dre-o-if ? a. ditr-leti. - ' o-, ,-ita. ytttmlw,
?aar ai- r ? b , dea~ aavI ta.r_?ia
laat. Th. trai tl*r book wlil h ? '', '-"?"? **M B.
?aa-afaa ' '' *'?--?' T a_,
ri"H!'. I'RKSIDKNTatullilKKCTOKt-ei BO*
l r.RY HANK.bavethiJ -'-\ t Ml
L'KKT.. reaable Io atoal bfl llik RW j?
irat iltr rooka will kerl.wrd .-utm.
New ' . ~B 1
VOlK't. --Tho An ,>::.' ' ?'.:.; "\ !:- *- .?ikr
11 ef tie ALBJON MIM - ' Uflk
?aat
ITKRWOH > -a_,
CIi;i I l .VK ?Tlie undoriiirned haveop. rliDtj
. ?t No ii vv. :... s . v t -N
'? i I i.i,!"- A r'.l I--, an.l or. > ? I'r.pa.edt.i reoe..-ae"
f liei ll tl..- I* 1 Itailli I -"k proilOI 10 a
with ihem.
The Lo,-e w II bfl rt* i ir Vtlhi
,a h'.d . a (tg,,
|. ? . h.i k ag I'.ir th ? !a ? , .'. ny-ar*
l'arti. n'?i r.lienilun wiii he paiJ ,? 'l,- purrStie anln'aottmt
i.av... . aai Ma
* k 1 j_14|
will.lgi: t'. ? t, ineot ,U* lir ,. ii tb, ira-Mciluu ?? ? ...??*
WM -
V Ort. 1.18*9. ROWLVN! nj_
Kdi'Ut I. -NEW-YOKK and NEW-'HAVfc.** Ri_
hc.vli l;oM'H By* i.-i ...lniiBof i*Aj**Bj|gJ|
rretotl ,' -a,tt'irl'?. a ?'i (a,apa?y la. N|4aa?,
? --,r l.ave tl i i Itvll >*a ol " I aak
lo l**i ai r |,p,a.da ll ?', '' ? ,
Br-e( tB,' 1 er.ll ai.y (t-o ..,.,, r tor rgair. ? atd
? ? 1 a 1. -t-r a.1 il - : I aa ra*
? r , i - . -. I.a4*dfc>
kkVI UKVIr-. -,_,
I ' - - ? ' a- j? . f it. o ' ' . ? a-nh,il?*rd ma. -aai.
airdiai. he hold ta, bp>* aj?flah
lo il e 1 ' - r I
AuBiab II ' ii.aee
IkEREMPTUBY .*-AI li i.l .lONDSind '-TOCt
to k*Bold far *ec* ?<???? 'OgJAltl
Mt'LI.ER k Co. willaeil t' a i n <?? S VTl'IDAJ
gr l i ,-.?.. . k *? ih,- M 'it
t,;,. . 0 BBB ?! ?
p.ri-it loBventhlaBoadi - **l inilB. Il.irtteae.i,
*>*!('. J.r- V- . ,r.-iaat Botkk, ti_
b? rle K, ek ll.aer I'uton V.i..-? e,i,r..?l ajeapiay. ua.atkttatt
, rrb
a . 1, yer fninB V*l', t lUilroad COBflBMy lat
:,. ?,. ,.t Boadi Bayablfl ta 1878 *>|.0" aaeo.
i '? I
30 ih-,.a Iron l in.pan rdrock BtiOflBttt
. | 91 rn Vrw Alhany and Si'. ,n Itailroad rlt a k. 4 " Ta*.
? ? ' Vlort?|* H indi ?i.*Maa
, ., ?
rtnt. No. It W'| ., ? flawwjfltt
TIIK slulKIIul.il! );.-' ?f the .'
RAIIIKl.vn of Ollld arl ',e TOLEDO. Ni ?
ii.Kvt: vm' RAii.iai.Aii m B*B*aaa* (h-ir i
B>oek Id ikfl *lai*erompaBie* 1.1 lb* -tock ia 'be, o .
paiiv. eall.fl iha Clrreiau ' H ' -" RailruaA -il>.
t iJi'ia ,,*r'ee iBirreal ap~
-aruinga n' the Toledo. Sotwa a ? I i .-t.laBd
flgilliaifll ani In b? fl* 1 ... ..aoylflC
paid aa . ra ?,. 'u. i I ? ,,,,ania* eati r,- ? aaa*
rbM wii I- ao . ... tatta?rtiW* oott tt
JaBrllur Rea. IB k. -. ? , li... fur ibe aiall
CviAtl ? ?-*???
NOTIC . (?? ii'lI.U.l HI IM)E?8 - I
ue r r. ; ."at th? dlr! .',?? t'.. i'i ..erland . bi
aaay, bl Aleiandrlt, aalil tba la day of Daeem o.mtol
r. ah i.
oi aaartbe outl toftheAleA. iu Viri
wide an! lb. ' IWO l ,-. i
BeaatOM i ? ea u
N-,., i bei li - a II -
? . a
lut! Bt l I'r, 1"
i ?? il v (' ( au,II '
KOill 1 ..rliO.-lOL'hil'll.UKKti o.
MWh. v * V,?k. PbBB t Bi*l flew-Poik '.aaB,
-Th* ihart? >( th'a bai.k wtll -iplraoa the I* !.? tt kfl
aeit. Sul. ..fihr SKKiki.old. r*a ,., d,urea* of j..i. ? i tJtk\
clatios ah.iu' 1>- i,? f.,n?ed. lo uk? ? i '*.-? andcoi.i.
alll pl.a.- ctll a PI ." ' -"'d C**Me*
Baik ?lr ?? e lrtda?of Jily ei: andkr*??*ala
tin.i ai..l . :l-arni.e the An ? ? .f aaeoclatbwA, t*rbae*a?I
ln tbe Ue n l.ai.k wi,, ' ' Sfa
' I'l'.N'X BJkXI OTT!
, i , -, , | - ? fORK, to b ? ? h* it.BB etoouB. Id *?**>. *
Ob- I' , . i ? a tttl
"^ ' i'^l_B?i*T.N '
PitibM ^rmm.CttAi.,nt?Aniiitwj^
Tbeper.oduf J.ii*< : k uf .Ajaoeiti W? *MB<f
vi -ad Ij L rel y et'.ii' ' r, t of D.rem-ar ttt\m
tl. book. neat b* Cn-ll* ckwed ??? I all jtock BOt jjlauMMBr*
CLare lo tl-,- broell of the A?t lalion _?.____,
Ptrra M Uattow. Cflflbkr TUOVfAB TltBBWr*.
PSYlTVAMA HAIi'.K'iVli ifii.N
.-emi'ted from t'A.t ? j--ared by t.i a'?
oo the r jd-redeeDMble D., 1810, aal i??*Sl*u1'2_b,.
th. ' ? . ? > . -ar t any l _"
at tiieull',ce.,l tlie luuipauy. .'... VV ii'ittt. rli,ivi'.|a
., K V B A i ' l ' ?***_
ll.iMv oi KM.liM'. IKI.sll am '?-*??";
IJbOTKS an,! PORJ-TON i,.il.H ta.i SILVRB > ?,'''_*1J
tU follerl o.ioo C*Ilf?rn:t ar. . ,-.. a.I partiof th ?'mm
ktl, B,!-i! to w,ih nrorrt !..<?? *i. . > ,*| tlcB. Bll* -f BI^W"
Prexel. Hal!? r. k l*hur, n K.? r -,. , _,-o for al* ? wa* ?**
L'ucurrrLt tr.ooejr .tieeoaBted at lowuart rat.a by
_P lATrfKB 14* iM ???
DI. I.'uss A Co *.., Kranciaoo. Cab_f*
a PALTONKat, BOflfl I ... Melbaaraa, aa* '
tbe Neu V'ork Iloard of Uudr.-m,, ra l u_nga,iin,
aieiciiindiae eoliuited by
RO.-H*. PALd'ORBR k ' o .**?, aBRb*?
IAND WARBaANT OrTlCK No 63
J lb< Kl *od 4f) lr.re 'V.i iBti bo . .'. and ao A tt f.
all W?rranta n'd ky -e will b* ? ranteed ia all 'eaaeed
lltntt *a io ime Warranta arnt n all oartt of-W ?>'????. ?
iraeeg. or. ?? ?, tafiwdMaaaa ' '
CBEDITH oa I'HINA I DLk, &e.-*l>a?f*.l
CAN Mir.RMANbd.'o Baal ra New-Tafk.*- *-?
rieMeriiB-i,e d r.,1 aunthei, ? Ia I .irMoUtm -
?o, ClaBolar Not'laodLetter* "I'.,, artUakl* tt aL *
tad Agentaof n.at flflttbllgbmrat w fullra*
^ CBIttJ B*?k*?
( ...r..n Bue??? i (aol^i*
HllDg KOOB, . I V
_Hbarghtl.
A 1111. i\i\i\ ? rieai-ovoanionBtii '
V I Ullfllyvt i.'i io?d **d***_R]
MBttaw. r.d. Piltti**"*'^
bedig|**d of l.y applylng (??'.< ? i ,b.r M*rt^g*?
laro.a lat.o Apply to k' i Aiil I.I.. .Nu 11 VVjIia*,??-?'
*i_ S. i\i\i\ TO LOAN on BOND tfl ?2J
ODtt\J\J\'0At>rZ or, ,1 .j .p*rtT.ad7f? _,Sl
ytrikaeg i.?riiitl.a loane no all a ...i* of na) ",-*-aa.l
|-*|*Taoi !a"i.a .0 reaaonabie a?.uuali oa Uat aaa* mmm
ApplyatRi-, 18 Fiihangr-i 1?*?, Routn N'oll [r_
Dn.i ;nit'o5f.
GBF.*7l'~8Arimiri > in BICB CTj
JdMI.M .:!? ?'-v__J2_i_I
gteal re ? , 4 ? ont i^kk****
irl.r.,'U Rikraita, Bllk V, :,.-.. .-. iai tnd tabfj *kt '
I.i, lill.S-JiH.N Rlhbaa - ? Bew*ry
Clol!):nfl.
CLOTUING (lui.iiMi t^^S^i
lONWAY |4a IMRaaa . .a .a <amM'LZl00
aud VMete' l '...r-.log. aholwale * -Tai. tm B*~~- . *
wilo.a Reairatber ?? ? k'Ai, R* ' '!mw^
\ k
Ml N ?and HOiS iT.nl Ill.MJ?.%?
..-. Ikai. *a., rtb MM Phkra,1
r, ..!? u.td.
bll : ?? ?? . .-?
waa, rl t . .-. -.? ,-g d'aavata aod Inrti
J V f
|>ti II I viniatMI'r.l'HS -Waia
k > __a_*
iji - A,- rl (b* ?*?..,
? - .?- KiUi Vkawr*. I , -j ? *nd t *J*T"
tXmmU*!
i ? l.nl Hl.SU-Atw^-T**",
, *v,| n,. i*at pktaM tr*J*j|
ad. ... k.. ? eairdar _?_#'
'?. *!k_*.
. i-'aik'** -^
*'*.. i >ar? 1'.
.tte Rl i
xllllitltfrri, aCf.
imiii rvi.'is rt iTiui.s. |I__HL
It v ? a . .... .... . .? .Haa* ***?*?'_ "^
. (?.?*4i*T??
, B.b M*
?. P******** _bJBl
"k^U .. : -kr -1 " . .4
ra.aa 14., . a . f a VVU iiaa -j*.
Ikltll ? I Ul vv, _ ?.,;.. bi a 1?*t***L,"_?-*
... . .. , . I ?y "j^_|7.e*_
. . ,,,,,< -eJ J.r.a ut?k*r, aa** *7,'mf*l
otAtoi C "*
. UwatlttU-a, . .r .. ,tt%fm%
I _-?> i IIWT IK' viM M MllJ.f__*tri_
liSglel. i. ^Sigjd
I Br.ad.Tt|.*a'n

xml | txt